A Debreceni Tehetséggondozó Központ Pedagógiai Szakszolgálat szerepe és lehetőségei a tehetséggondozásban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Debreceni Tehetséggondozó Központ Pedagógiai Szakszolgálat szerepe és lehetőségei a tehetséggondozásban"

Átírás

1 A Debreceni Tehetséggondozó Központ Pedagógiai Szakszolgálat szerepe és lehetőségei a tehetséggondozásban Nevelési Tanácsadók Konferenciája Budapest, november 10. Dr. Dömösiné Rápolti Éva

2 Az emberi tehetség parányi lámpa, mely egyszerre keskeny kört tölthet meg fényével; s ha egy helyéről másra hurczoltatik, setétséget hagy maga után. Bizonyos helyhez kell azért kapcsoltatnunk, hogy azt jótékony világítással állandóul boldogíthassuk. / Kölcsey Ferenc /

3 A tehetséggondozó tevékenység kronológiája Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata időtartamra vonatkozó közoktatási tervében a Városi Pedagógiai Szakszolgálat feladataként jelölte meg a Tehetséggondozó Központ kialakítását 2008-ban a város minden önkormányzati általános iskolájában a 4. évfolyamon diagnosztikai mérés - pszichológiai és tantárgyi (magyar, matematika ),osztályfőnöki jellemzés történt a Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézetének pszichológusai által, intézményünk koordinálásával 2008 augusztusában regisztrált az intézmény Tehetségpontként 2008/2009-es tanévben az 5. évfolyamon a beválogatott tanulók körében elindult a tehetséggondozó program 2009-ben KINCSESTÁR Debreceni Tehetséghálózat TÁMOP /B-08/ című pályázatot nyújtottunk be A projektet között megvalósítottuk

4 2009/2010-es és a 2010/2011-es tanévben is megtörtént a diagnosztikus mérés a 4.évfolyamon az intézmény koordinálásával szeptemberétől a Tehetségközpont kialakítása érdekében 1 fő tehetségfejlesztő pedagógus álláshelyet kaptunk Az elmúlt tanévben tehetségfejlesztő pedagógusunk állította össze a tantárgyi mérések feladatait és végezte el az értékelést és elemzést 2011 februárban Akkreditált Kiváló Tehetségponttá vált intézményünk 2011-ben a beválogatott 5.osztályosok körében elvégeztük a pszichológiai hatás vizsgálat bemeneti méréseit 2011-ben az NTP-OKA-XXI. Közoktatásban működő tehetséggondozó műhelyek támogatása keretében 3o órás komplex tehetséggondozó műhely 15 gyermek részvételével augusztusától az intézmény neve: Debreceni Tehetséggondozó Központ Pedagógiai Szakszolgálat szeptemberétől 1 fő pszichológus és 1 fő tehetségfejlesztő szakvizsgázott pedagógus lát el tehetséggondozó központi feladatokat, mely a város önkormányzati általános iskoláira terjed ki

5 A tehetséggondozás színterei Tehetségpont KINCSESTÁR- Debreceni Tehetséghálózat című projekt Tehetséggondozó Központ

6 A Tehetségpont Tehetségdiagnosztika Tehetség tanácsadás Tehetséggondozás, tehetségfejlesztés Tehetségpontok hálózatában való közreműködés

7 Tehetségazonosítás komplex megközelítéssel A képességet, személyiséget, annak változását is figyelembe vevő eljárások, pszichológiai vizsgálatok, mérések alkalmazása Az általános és speciális képességek mérési eredményeinek, pszichológiai háttérvizsgálatoknak figyelembe vétele Osztályfőnökök, szaktanárok véleményének figyelembevétele Tanulmányi teljesítmény Versenyeredmények, alkotások

8 Az alábbi területek feltárására kerül sor Intellektuális képességek Tanulási motiváció, iskolai motiváció Énkép (testkép, morális, individuális, szociális, családi énkép, önkritika) Szorongás, a teljesítményhez kapcsolódó feszültség Egyéni tanulási stratégiák, tanulási orientáció Személyiségvizsgálat (nyitottság, biztonságérzet, önérvényesítés, érzelmi stabilitás, szociális konformitás) Kreativitás

9 A tehetség tanácsadás formái Egyéni tanácsadás a szülőnek (a gyermek, fiatal erősségei és gyengeségei, nevelési és fejlesztési kérdések, a gyermek különleges igényeinek, érdeklődésének kezelése, szükség esetén a felmerülő beilleszkedési, magatartási problémák kezelése) Egyéni tanácsadás a tizenéves fiatalnak (erősségei, gyengeségei, információnyújtás, pályaorientáció, kompetenciák fejlesztési lehetőségei) Igény esetén nevelési és fejlesztési tanácsadás pedagógusoknak (motiválás, konfliktushelyzet, kompetenciák fejlesztése, tanulási nehézséggel küzdő vagy alulteljesítő tehetséges gyermek speciális fejlesztése)

10 Tehetséggondozás,tehetségfejlesztés Egyéni tehetségfejlesztés képesség-, személyiség-, tanulásfejlesztés Tehetségígéretek és tehetségek számára csoportos foglalkozások nyújtása Személyiségfejlesztő csoport társas készség, nyelvi, érzelmi kifejezőkészség, kreativitás, stresszkezelés Tanulás-módszertani tréning hatékony tanulási technikák megismertetése és intenzív gyakorlása Komplex tehetséggondozó műhely (30 órás program)

11 Komplex tehetséggondozó műhely (30 órás program) Hatékony tanulási technikák kialakítása Figyelem, emlékezet, megértés, gondolkodás fejlesztése Személyiségfejlesztés (önismeret, tolerancia,kommunikációs hatékonyság) Társas kompetencia fejlesztése Kreativitás fejlesztése Vizsgaszorongást leküzdő módszerek elsajátítása Vitakultúra fejlesztése

12 A tehetségpontok hálózatában való közreműködés Együttműködések kialakítása Egymás szakmai munkájának megismerése Megkötött együttműködési megállapodások értelmében részvétel rendezvényeiken, szakmai munkájuk segítése

13 A Komplex tehetséggondozó műhelyen 15 tanuló vett részt Az elmúlt tanév adatai a számok tükrében Szülő által kezdeményezett tehetségvizsgálat és azt követő tehetség tanácsadás: 14 fő Ezen belül: Óvodás Általános iskolás 7 fő 7 fő Pedagógiai, pszichológiai eszközökkel történő tehetségfejlesztésben részesült 15 fő A beilleszkedési, magatartási, tanulási problémák miatt történő vizsgálatok kapcsán 19 gyermek esetében került sor tehetségazonosításra, tanácsadásra és fejlesztésre

14 Pszichológiai bemeneti mérés az 5.osztályos tanulók körében Célja: Erősségek gyengeségek feltérképezése Az eredményekből levont következtetés alapján tanácsadás nyújtás a pedagógusnak, a szülőnek a tanuló tehetségének kibontakoztatásához Fejlődéshez, fejlesztéshez támpontok nyújtása Információnyújtás a pedagógiai tervezéshez, az egyéni fejlesztési tervek kidolgozásához Bemeneti mérés a hatásvizsgálatokhoz, a program a célkitűzések elérésében mennyire segíti a tehetséges tanuló fejlődését

15 Vizsgált területek Általános intellektuális képességek Egyéni tanulási stratégiák Tanulási motiváció Szorongás Személyiség, énkép

16 Vizsgálati eredmények 173 tanuló vett részt a csoportos vizsgálatban Az országos standard átlag értékhez viszonyítottunk 47%-a a tanulóknak átlagos vagy átlagot meghaladó értéket ért el a vizsgált területek mindegyikén További pszichológiai vizsgálatot javasoltunk 53 fő esetében Egyéni terápiát, relaxációt, önismereti csoportot javasoltunk 32 főnek Tanulás módszertani tréninget javasoltunk 34 főnek

17 Átlag alatti vagy kedvezőtlen teljesítményt nyújtók a vizsgált területek szerint Énkép: 16 fő Teljesítmény, vizsga szorongás: 43 fő Személyiség kép: 9 fő Reproduktív tanulás: 34 fő

18 A vizsgálatot követte Személyre szabott jellemzések, vélemények elkészítése Kiemelt fejlesztési feladatok megjelölése Javaslatok : egyéni vizsgálat személyiségfejlesztő csoport tanulásmódszertani tréning Szülőknek egyéni tanácsadás biztosítása Pedagógusoknak konzultációs lehetőség biztosítása

19 Tehetséggondozó Központ Az 5. és 6. évfolyam moduljaihoz kapcsolódó munkaközösségi foglalkozások szervezése, koordinálása Bemutató órák szervezése, koordinálása, részvétel A városi diákkonferencia megszervezése,lebonyolítása A 4. osztályosok pszichológiai és tantárgyi mérésének megszervezése, lebonyolítása A tantárgyi feladatlapok összeállítása, értékelése,elemzés készítése A programban résztvevő tanulók és szüleik elégedettség mérése, az eredmények feldolgozása A programban résztvevő tanulók számára pedagógiai tanácsadás, foglalkozások biztosítása A városi tehetséggondozó munkaközösség munkájának szervezése, koordinálása, részvétel

20 Módszertani segítségnyújtás pedagógusoknak A városi tehetséggondozó programban résztvevő 5. osztályos tanulók bemeneti pszichológiai mérése A mérés alapján konzultáció biztosítása a pedagógusoknak, tanácsadás biztosítása a szülőknek A 6. osztályos tanulók kimeneti pszichológiai mérése A hatásvizsgálat eredményeinek elemzése Hatásvizsgálat eredménye alapján tanácsadás biztosítása a szülőknek, konzultáció biztosítása a pedagógusoknak A programban résztvevő tanulók számára egyéni tehetségvizsgálat, tanácsadás, pszichológiai foglalkozások biztosítása Tehetséggondozó csoportos pszichológiai foglalkozások tartása

21 KINCSESTÁR-Debreceni Tehetséghálózat TÁMOP B-08/ című projekt Létrehoztuk a Debreceni Tehetségsegítő Hálózatot Tehetségnapokon számos alkalommal részt vettünk Nemzetközi kapcsolatokat alakítottunk ki Tanulmányúton vettünk részt Németországban és Hollandiában (9 fő), melynek során tapasztalatokat szerezhettünk a tehetséggondozás különböző szintereiről, módszereiről (Nijmegen, Stuttgart, Sterksel, Goch, Düsseldorf,Münster (gimnázium,civil, szülői kezdeményezés, tehetségkutató központ, tehetségfejlesztő központ, kreatív tanulási központ, tehetségtanácsadó központ) Akkreditált továbbképzéseken vett részt intézményünkből 25 fő Kezdeményeztük és szerveztük a Városi Tehetségsegítő Tanács megalakítását Adatbázist hoztunk létre a tehetségsegítő lehetőségekről városunkban, a tehetséggondozásban résztvevőkről Honlapunk:

22 Tehetségfejlesztők műhelyének Előadások: Hatékony tanulási, tanítási módszerek Alternatív tanulási módszertani gyakorlatok A bio-feedback tréning működtetése Komplex képességfejlesztés -- stratégiai gondolkodás, kudarctűrés, társas kapcsolatok Konzultációk, esetmegbeszélések, játékbemutatók, jó gyakorlatok bemutatása Összesen mintegy 200 fő vett részt a foglalkozásokon.

23 Szülők Akadémiája A család szerepe a tehetség felismerésében, gondozásában, támogatásában Tehetségmegalapozó képességeket elősegítő tényezők, optimális otthoni környezet Hogyan válhatnak sikeressé az alulteljesítő tehetségek Tehetség és emocionális fejlődés, beilleszkedési nehézség, stressz,- konfliktus és szorongás kezelés Tehetséges gyermek nevelése a családban, nevelési gondok, hatékony megoldások Az előadásokon 80 szülő vett részt.

24 Tehetségkonferencia és Gála 2 napos rendezvény 16 előadás hangzott el a tehetséggondozás pszichológiai aspektusai, a mentorálás, a korai tehetséggondozás, a fenntartó szerepe a tehetséggondozásban témakörben Bemutatta tehetségfejlesztő munkáját 5 Tehetségpont (óvoda, általános iskola, középiskola) Életútjáról, tehetségének kibontakoztatását segítő tényezőkről tartott előadást egy ifjú tehetség, akit a matematika, fizika, csillagászat vonz A konferenciát gazdagította, színesítette számos művészeti produkció Pódium beszélgetés keretében adtak képet munkájukról, nehézségeikről, örömeikről mesterek és tanítványok a sport, a művészetek és a tudomány területéről A Gálán tehetségesebbnél tehetségesebb gyermek, fiatal mutatkozott be valamely művészeti területen (csoportok, egyéni fellépők)

Intézményi Tehetséggondozó Program

Intézményi Tehetséggondozó Program Intézményi Tehetséggondozó Program Készítette: Hujber Tamásné pszichológus Kaposvár, 2010. szeptember 30. Tartalomjegyzék 2 1. Helyzetelemzés (2010. szeptemberi állapot ismertetése) 1.1 Arany János Tehetséggondozó

Részletesebben

Jó gyakorlatok a Curie Tehetségpontban

Jó gyakorlatok a Curie Tehetségpontban Jó gyakorlatok a Curie Tehetségpontban A tehetségek iránti igény egyre erőteljesebben jelentkezik, ezért a tehetséggondozás kiemelt fontosságú kérdés. Elkerülhetetlen a tehetséggondozásnak a mindennapi

Részletesebben

Arany János Tehetséggondozó Program. K ö z l e m é n y a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjának leírásáról

Arany János Tehetséggondozó Program. K ö z l e m é n y a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjának leírásáról Arany János Tehetséggondozó Program K ö z l e m é n y a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjának leírásáról A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 95. -a (1) bekezdésének

Részletesebben

Tehetséggondozás a Miskolci Rendészeti Szakközépiskola képzési rendszerében

Tehetséggondozás a Miskolci Rendészeti Szakközépiskola képzési rendszerében Tehetséggondozás a Miskolci Rendészeti Szakközépiskola képzési rendszerében Módszertani kézikönyv Összeállította és szerkesztette: Sarka Ferenc okleveles pedagógia szakos előadó Lektorálta: Dr. Balogh

Részletesebben

A Miskolci Rendészeti Szakközépiskola Tehetséggondozó Programja

A Miskolci Rendészeti Szakközépiskola Tehetséggondozó Programja .. fejlett személyiség nélkül nehezen képzelhető el a tehetség kibontakoztatása. (Geffert 1989.) A Miskolci Rendészeti Szakközépiskola Tehetséggondozó Programja 1. Helyzetelemzés, a programalkotás körülményei:

Részletesebben

A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2014. évre szóló SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLATA

A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2014. évre szóló SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLATA A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2014. évre szóló SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLATA Tisztelt Intézményvezetők, Kollégák! A pedagógiai szakmai szolgáltatások nyújtásának/igénybevételének módját, lehetőségeit a 48/2012.

Részletesebben

A Tehetségpontok működésének szabályai

A Tehetségpontok működésének szabályai A Tehetségpontok működésének szabályai (elfogadta a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács 2008. november 19.-i ülésén) I. A TEHETSÉGPONT FOGALMA, FAJTÁI, EGYÉB ALAPFOGALMAK Ebben a részben azokat a fontosabb fogalmakat

Részletesebben

tehetségekkel A szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű foglalkozó intézmények, civil szerveződések

tehetségekkel A szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű foglalkozó intézmények, civil szerveződések A szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű tehetségekkel foglalkozó intézmények, civil szerveződések Szerkesztette: Krenedits Sándor - Pásztor Ildikó Szakértő: Dr. Gyarmathy Éva Előszó... 2 Bevezetés...

Részletesebben

A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok

A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok Bevezetés Mielőtt a tehetséggondozásra felkészítő pedagógusképzés

Részletesebben

Dózsakerti Váci Mihály Általános Iskola és tagintézménye Dózsa György Sportiskolai Általános Iskolája PEDAGÓGIAI PROGRAM.

Dózsakerti Váci Mihály Általános Iskola és tagintézménye Dózsa György Sportiskolai Általános Iskolája PEDAGÓGIAI PROGRAM. Dózsakerti Váci Mihály Általános Iskola és tagintézménye Dózsa György Sportiskolai Általános Iskolája PEDAGÓGIAI PROGRAM OM szám: 031850 Nevelőtestület elfogadta: 2014. augusztus 31. Intézményvezető jóváhagyta:

Részletesebben

INTEGRÁCIÓS PROGRAM A HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK FEJLESZTÉSÉRE 2010/2011 SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

INTEGRÁCIÓS PROGRAM A HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK FEJLESZTÉSÉRE 2010/2011 SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA INTEGRÁCIÓS PROGRAM A HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK FEJLESZTÉSÉRE 2010/2011 SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA Készítette: Rostáné Baráth Edit munkaközösség-vezető A hátrányos helyzetű tanulók integrációs-

Részletesebben

M É R E I F E R E N C FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET

M É R E I F E R E N C FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET M É R E I F E R E N C FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET M U N K A T E R V Összeállította Flender Éva mb. igazgató 2 0 1 3. Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI ÉS MENEDZSMENTI FELADATOK...

Részletesebben

A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2015. évi SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLATA

A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2015. évi SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLATA A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2015. évi SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLATA (Általános iskolák, középiskolák, szakiskolák, kollégiumok, művészeti iskolák és szakszolgálati intézmények részére) Tisztelt Intézményvezetők,

Részletesebben

FOGALOMTÁR A TEHETSÉGPONTOK SZÁMÁRA (ALAPVÁLTOZAT) ÖSSZEÁLLÍTOTTA: dr. Balogh László és dr. Mező Ferenc 2010.FEBRUÁR 8.

FOGALOMTÁR A TEHETSÉGPONTOK SZÁMÁRA (ALAPVÁLTOZAT) ÖSSZEÁLLÍTOTTA: dr. Balogh László és dr. Mező Ferenc 2010.FEBRUÁR 8. FOGALOMTÁR A TEHETSÉGPONTOK SZÁMÁRA (ALAPVÁLTOZAT) ÖSSZEÁLLÍTOTTA: dr. Balogh László és dr. Mező Ferenc 2010.FEBRUÁR 8. Tartalom BEVEZETÉS... 3 FOGALOMTÁR...4 Animációs szolgáltatások... 4 Differenciált

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium beszámolója a TÁMOP-3.1.7-es konstrukció helyi szakmai feladattervének megvalósításáról

A Türr István Gimnázium és Kollégium beszámolója a TÁMOP-3.1.7-es konstrukció helyi szakmai feladattervének megvalósításáról A beszámolója a TÁMOP-3.1.7-es konstrukció helyi szakmai feladattervének megvalósításáról 1. Jövőképünk Elhivatott pedagógus közösségünk a referencia-intézményi cím megpályázásával arra törekszik, hogy

Részletesebben

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 6800 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENT ISTVÁN U.75. telefon /fax: 62/245-066 e-mail: iskola@szentistvanisk.hu szentistvanisk.hu

Részletesebben

2.6.4. Ünnepek, iskolai rendezvények, versenyek megszervezése... 39 2.6.5. Adminisztrációs és tájékoztatási feladatok... 40 2.6.6.

2.6.4. Ünnepek, iskolai rendezvények, versenyek megszervezése... 39 2.6.5. Adminisztrációs és tájékoztatási feladatok... 40 2.6.6. PEDAGÓGIAI PROGRAM Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 5 1.1. Curriculum vitae... 5 1.2. Jogszabályi háttér... 6 1.3. Iskolánk története... 7 1.4. Hagyományaink... 11 1.5. Iskolánk jogi státusza... 11 1.6.

Részletesebben

Szolnok, 2010. március

Szolnok, 2010. március A Városi Kollégium Pedagógiai Programjának a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programra vonatkozó melléklete a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 36/2009.

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 1 1.1. Curriculum vitae... 1 1.2. Jogszabályi háttér... 2 1.3. Iskolánk története... 3 1.4. Hagyományaink... 6 1.5.

Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 1 1.1. Curriculum vitae... 1 1.2. Jogszabályi háttér... 2 1.3. Iskolánk története... 3 1.4. Hagyományaink... 6 1.5. PEDAGÓGIAI PROGRAM Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 1 1.1. Curriculum vitae... 1 1.2. Jogszabályi háttér... 2 1.3. Iskolánk története... 3 1.4. Hagyományaink... 6 1.5. Iskolánk jogi státusza... 6 1.6. Egyéb

Részletesebben

Fogalomtár a Tehetségpontok számára (alapváltozat)

Fogalomtár a Tehetségpontok számára (alapváltozat) Fogalomtár a Tehetségpontok számára (alapváltozat) összeállította: dr. Balogh László és dr. Mező Ferenc 2010. március 10. Tartalom BEVEZETÉS.........................................................................................

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2010. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2010. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet B E S Z Á M O L Ó a 2010. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SÁRIK ZOLTÁN IGAZGATÓ 2011. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 1. PEDAGÓGIAI,

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola. Helyi pedagógiai program

Móra Ferenc Általános Iskola. Helyi pedagógiai program Móra Ferenc Általános Iskola Helyi pedagógiai program 2011 1 T a r t a l o m I. Nevelési program 1. A helyi pedagógiai program törvényi alapja 6 2. Az iskola arculata 6 3. Az iskolában folyó nevelő- oktató

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM ALKALMAZOTT BÖLCSÉSZETI ÉS PEDAGÓGIAI KAR TEHETSÉGFEJLESZTŐ PEDAGÓGUS

SZENT ISTVÁN EGYETEM ALKALMAZOTT BÖLCSÉSZETI ÉS PEDAGÓGIAI KAR TEHETSÉGFEJLESZTŐ PEDAGÓGUS SZENT ISTVÁN EGYETEM ALKALMAZOTT BÖLCSÉSZETI ÉS PEDAGÓGIAI KAR PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Választott ismeretkör: TEHETSÉGFEJLESZTŐ PEDAGÓGUS Szakirány Szarvas 2014-2015

Részletesebben

KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GYOMAENDRŐD 2004 Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen a tudás vágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje

Részletesebben

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Dr. Juhász Erika Pete Nikoletta (szerk.) CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Szeged Debrecen, 2013 Kiadói adatok: Felelős kiadó: Belvedere Meridionale Kiadó (www.belvedere.meridionale.hu)

Részletesebben

Szakmai ajánlások pszichológusoknak a tehetséggondozáshoz

Szakmai ajánlások pszichológusoknak a tehetséggondozáshoz Szakmai ajánlások pszichológusoknak a tehetséggondozáshoz GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program, valamint a Tehetséghidak

Részletesebben

2010/2011. tanévi m u n k a t e r v az IMIP működtetésével

2010/2011. tanévi m u n k a t e r v az IMIP működtetésével 2010/ tanévi m u n k a t e r v az IMIP működtetésével Budapest, 2010. szeptember 15. Frank Gabriella igazgató 1 Tartalom AZ INTÉZMÉNY HELYZETE... 3 TOVÁBBKÉPZÉSI TERV... 4 BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV... 4 MINŐSÉGFEJLESZTÉS...

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2011/2012

TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2011/2012 Az Észak-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ nyilvántartási száma: 05-0062-05 intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-2180 TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2011/2012 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai

Részletesebben

TEHETSE GFEJLESZTE SI TERV

TEHETSE GFEJLESZTE SI TERV TEHETSE GFEJLESZTE SI TERV Szent Benedek Iskolaközpont- 2014. A tehetségfejlesztés irányelvei a tehetségpontként működő Szent Benedek Iskolaközpont számára. Készítette: Arendtné Salacz Nadine. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Pedagógiai program Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola 2014. szeptember

Pedagógiai program Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola 2014. szeptember Pedagógiai program Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola 2014. szeptember TARTALOMJEGYZÉK 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 4 1.2. Az intézmény

Részletesebben