Balatoni Regionális TDM Szövetség Beszámoló a Balatoni Regionális Fejlesztési Tanács április 20.-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Balatoni Regionális TDM Szövetség Beszámoló a Balatoni Regionális Fejlesztési Tanács 2012. április 20.-i ülésére"

Átírás

1 1.A turisztikai desztináció menedzsment (TDM) szükségessége Új igényekkel jelentkező, ún. multiopcionális üdülővendégek, globális méretűre tágult piac, gyilkos konkurenciaharc a versenytársak között, belső szervezeti és managementproblémák (a turizmus-management költségollója), a szabadidős infrastruktúra folyamatos fenntartásának és megújításának terhei, illetve a meglévő természeti és szociális adottságokból kiinduló, fenntartható fejlődés biztosítása nagyjából így jellemezhető az a feszültségmező, amiben a mai turisztikai szervezetek mozognak. Számtalan felelősségteljesen gondolkozó régió dolgozik a megoldáson Európa-szerte. Közülük jó néhánynak tudomásul kell vennie, hogy a megújult kihívásokra képtelen adekvát válaszokat adni. Mert ahhoz, hogy sikeresen működjön, nem elegendő ezt vagy azt a részproblémát megoldania. Sikeresnek csakis azok a régiók bizonyulnak, amelyek elegendő minőségi szálláshellyel, a legmodernebb infrastruktúrával és vállalkozói szemléletű turizmus managementtel és irányítással rendelkeznek. Piacra szabott, minőségileg kifogástalan ajánlati csomagok, sokrétű piaci tevékenység, rugalmas piaci megjelenés és márkatudatosság - röviden: a desztináció-management-koncepció a megoldás (Hubert Bratl, Franz Schmidt Bécs, 1999). Felkészült-e a Balaton Régió, felkészült-e Magyarország a fenti kihívásokra? Egyáltalán: tudatosodott-e a turizmussal foglalkozókban a kérdés: miből fogunk megélni holnap? Feltettük-e kíméletlenül önmagunknak azokat a kérdéseket, amelyek feltárhatják annak okát, hogy a Balaton Régió (és Magyarország) turizmusa hanyatlik? S ha igen, a válasz során vajon a rajtunk kívül álló (gazdasági, politikai, emberi) okok mellett találtunk-e olyanokat, amelyek bennünket érintenek, amelyek felvetik saját felelősségünk kérdését? Egyszerűbben: megkérdeztük-e önmagunkat, vajon mit tehetünk mi azért, hogy a dolgok megváltozzanak? Egyre többen gondoljuk úgy, hogy ideje egy asztalhoz ülni, és feltárni a hanyatlás okait. Az UNWTO adatai szerint a globális turisztikai piac átvette a vezető szerepet a világgazdaságban. A Balaton Régió (és Magyarország), hagyományait, kultúráját, természeti és szociális adottságait tekintve kivehetné a részét ebből a sikerből. Mégsem teszi. Legalábbis nem az elvárható mértékben. Ennek okai igen szerteágazóak. Összefoglalóan annyit mondhatunk talán: egyre nyilvánvalóbb, hogy gyökeresen kell megváltoztatni a dolgokat, a felületi kezelés többször csődöt mondott már. Meg kell változtatni a balatoni és hazai turizmusirányítást, szervezést! Hol kezdjük? Hol vannak a gyökerek? Ismerünk Európában tartományt, ahol lakos (egy nagyobb magyar megye) évente vagon! almát ad el étkezési almaként. Egy 4 tagú család 2 hektár almaültetvényből megél. Ugyanott, ugyanaz a ember a turizmusban 29 millió vendégéjszakát produkál (Összehasonlításul: ez nagyjából megegyezik teljes Magyarország turisztikai teljesítményével. Ami persze még érdekesebb, ha figyelembe vesszük, hogy az említett tartományban a vendégek átlagos napi költése 105 EUR, míg ez Magyarországon a külföldi vendégek esetében sem haladta meg 2011-ben a 40 EUR-t). A Balaton Régió lakosainak száma kb A vendégéjszakáké 4-5 millió körül mozog. A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet (BKÜ) összes szálláshelyi forgalma a évi 7,1 millió Lev.cím: 8600 Siófok Pf. 75. Oldal 1

2 vendégéjszakáról 2004-re 5,9 millióra csökkent 2010-ben a kereskedelmi szálláshelyeken már csupán 4 millió vendégéjszakát regisztráltak, holott a tendencia világszerte a 4* irányába mutat. A régió súlya a kereskedelmi szálláshelyek országos összforgalmában 2000-ben 27 % volt, 2004-ben már csupán 23 %-ot ért el. A hanyatlás további jelei és tényezői is megmutatkoznak: a jelenlegi turisztikai kereslet gyenge fizetőképessége, erős szezonalitása és koncentrációja a parti sávban; az infrastruktúra hiányosságai; a vízparti üdülésen és néhány wellness- és gyógyszállón kívül egyéb, sajátos vonzerőn alapuló komplex turisztikai termékek hiánya; a szolgáltatások változó színvonala; a marketing gyengeségei stb. A tények magukért beszélnek: ahhoz, hogy a Balaton Régiót vonzó európai úti céllá változtassuk, a szó korszerű értelmében sikeres európai desztinációvá fejleszthessük, azonnali cselekvésre, azon belül is mindenekelőtt szemléletváltásra van szükség. A Balaton térsége fejlesztésének feladatai az alábbiak szerint összegezhetők a konkurens turisztikai desztinációk gyakorlatához képest: - nagyobb mértékben kell fokozni a fejlesztési források térségbe jutását, - kreatívabb módon kell megválasztani a fejlesztések tárgyát, gazdagítani a csak itt meglevő turisztikai vonzerők számát, - nagyobb mértékben kell növelni a fejlesztési források felhasználásának hatékonyságát, - törekedni kell a TDM-típusú modell térnyerésére a resort típusú modellekkel szemben, el kell tudni érni, hogy a balatoni turizmusból származó bevételek minél nagyobb arányban adózzanak és maradjanak helyben, - mindenki másnál hatékonyabb marketing tevékenységet kell folytatni, - minél inkább teljessé kell tenni a régió intézményrendszerét, - tudatosan kell építeni minden partner balatoni identitására és folyamatosan ápolni kell azt, - hatékonyabban kell alkalmazni a természeti-környezeti elemek védelmét. 2. Szemlélet- és struktúra-váltás teljes modernizáció a turizmus-irányításban: a Balaton mint versenyképes európai desztináció A piaci működés szemszögéből nézve egy modern desztináció a következő alkotó-elemekre épül: - Az adott területen található szolgáltatók, létesítmények együttműködési készsége A turisztikai desztinációk felépítésével mindig párhuzamos az a törekvés, hogy a kisebb szolgáltatók a hálózatba szerveződés révén a nagyobb versenytársaknak egyenrangú partnereivé válhassanak a piacon. Az összefogás egyúttal megteremti - a marketing irányultságától függően a szakmán kívüli vállalkozásokkal, intézményekkel való együttműködés lehetőségét is. - Szolgáltatási láncolatok/hálózatok A professzionálisan menedzselt desztináció fontos vonása a jól működő, a megfelelő részpiacokra (kerékpározás, kalandtúra, kulturális turizmus, wellness, stb.) és az ennek megfelelően kiválasztott célcsoportokra irányuló szolgáltatási hálózatok megléte. A szolgáltatási hálózatok kialakításánál különösen fontos a régi mondás figyelembe vétele: A fogyasztód cipőjében kell járnod! A minőségi differenciálás, mint verseny-stratégia kötelezően feltételezi, hogy a szolgáltatói hálózatok a desztinációba érkező vendég fogadásától a távozó vendég teljes elégedettségéig működőképesek legyenek. Ennek feltétele viszont a megfelelő minőség-menedzsment megléte. Lev.cím: 8600 Siófok Pf. 75. Oldal 2

3 - Management- és marketing-kompetenciák A desztinációnak rendelkeznie kell egy minden tagja számára elkötelező érvényű desztinációs stratégiával. Méghozzá úgy, hogy annak hordozói maguk a szolgáltatók legyenek. Az ilyen stratégiák kidolgozásába tehát be kell vonni magukat a partnereket is, azt működtetniük kell, hogy a stratégia gazdái legyenek. - Professzionális struktúra A sikeres desztinációs működés feltételezi azoknak a szakmai szervezeteknek a meglétét, amelyeket a szakirodalom desztináció menedzsment szervezeteknek nevez. A szervezetek anyagi forrásainak biztosítása mellett a szervezetekben végzett management tevékenység mennyiségi és minőségi személyi feltételeinek megléte az a tényező, ami a legdöntőbben befolyásolja a desztináció sikerét. Fenti feltételek megteremtésén a Balaton Régió színe-java több mint egy évtizede, eszközök nélkül ugyan, de elkötelezetten dolgozik. 3. A kitörés záloga a régió egészét lefedő desztináció menedzsment szervezeti rendszer A balatoni desztináció menedzsment szervezeti rendszer kezdetei a 19. sz. végére nyúlnak vissza. Akkor, a turizmus erősödése révén felértékelődő tó környékén, a polgárosuló Magyarországon sorra-rendre jöttek létre azok a turisztikai egyletek, amiket ma desztináció menedzsment szervezeteknek neveznénk. Nem volt ez másképp Európa-szerte sem. Az erőteljesen iparosodó világban, a tehetősebb középréteg igényeit kielégítő modern szórakozási-pihenési mód: a turizmus, mindenhol létrehívta azokat a szervezeti formákat, melyek a modern értelemben vett turisták igényeit voltak hivatottak kielégíteni. A 2. világháború után ez a természetes fejlődési folyamat Kelet-Európa kommunista államaiban megszakadt, helyét a jól ismert állami gondoskodás/gyámkodás intézménye vette át. Ebből a gyámkodó látszat-paradicsomból csöppent a kíméletlen piaci törvények világába a rendszerváltás után a Balaton Régió turizmusa. Erre a változásra a régió semmilyen szempontból sem volt felkészülve. A turizmusnak vagy nem, vagy egyszerre túl sok gazdája volt, az infrastruktúra romokban hevert, gyakorlatilag egy évtized leforgása alatt eladhatatlan kapacitás-hegyek keletkeztek, amit csak tetézett a szakmai hozzá-nem-értés, a belső konkurenciaharc, a környezeti problémák, de mindenekelőtt az összefogás és a partnerségen alapuló együttműködés szinte teljes hiánya mindez egy olyan európai versenykörnyezetben, amiről jórészt mindennek az ellenkezője volt elmondható. Tetézte mindezt az a robbanásszerű technológiai fejlődés, ami a 90-es évek európai turizmusát is belekényszerítette a globális versenybe, aminek eredményeként a legkiválóbb európai desztinációk megsokszorozott ütemben voltak kénytelenek fejleszteni magukat. Ennek a fejlődésnek az egyik legfontosabb eredménye Európában és világszerte a desztináció menedzsment szemlélet- és gondolkodásmód teljes elterjedése volt. Gőzerővel kezdődött meg az (egyre nagyobb) turisztikai térségek márkává fejlesztése, ami az alulról szerveződő struktúrák megerősödéséhez, az önkormányzati- és a magánszektor partneri szövetségkötéséhez vezetett. Soha nem látott mértékben felértékelődött a szakmaiság, a partnerség, a desztinációkban való gondolkodás és ennek révén a desztináció menedzsment szervezetek szerepe a turizmus (irányítás)ban. Mintegy húsz év leforgása alatt teljes paradigmaváltás történt a turizmus területén szinte az egész világon. És nálunk, a Balaton Régióban (vagy Magyarországon)? Lev.cím: 8600 Siófok Pf. 75. Oldal 3

4 Az elmúlt 20 év folyamatosan romló turizmus gazdasági teljesítményéből következő kíméletlen felismerés a nyugat-európai versenytársak konkurencia elemzése és irányítási rendszerének megismerése elhozta a mi régiónkba is a törekvést a turizmusirányítás gyökeres és határozott, a már említett példák szerinti átalakítására. Balaton Régió - szervezeti rendszerét tekintve mára készen áll arra, hogy - megfelelő törvényi biztosítékok mellett modern értelemben vett európai turisztikai desztinációvá fejlessze magát. Ennek letéteményese lehet a Balatoni regionális TDM Szövetség október 20.-án, a 10 éves folyamat eredményeképpen, a Szent Miklós hajó fedélzetén megalakult az a Szövetség, amely a változások letéteményesévé válhat. Mint ismert a szövetséget 19, a BKÜ területén működő helyi és térségi TDM szervezet hozta létre. Az alulról szerveződő, érintett önkormányzatokat és vállalkozásokat tömörítő szervezet 19 tagszervezet révén majdnem kisebb-nagyobb szolgáltatót tudhat maga mögött a magánszállásadótól az 5 csillagos szállodáig. A szervezet mögött álló szolgáltatók adják a régió teljes vendégéjszaka-teljesítményének mintegy 90 %-át. A szervezet megalakításának alapvető célja a fent vázolt, bevált európai turizmusirányítási rendszernek regionális szintre történő kiterjesztése, mely meggyőződésünk szerint az egyetlen kivezető utat jelentheti a régió turizmusgazdaságának egyre mélyülő válságából. Az új rendszer sikeres működéséhez az első lépést a partnerségen alapuló, alulról szerveződő, tulajdonosi szemlélettel működtetett, professzionális desztináció menedzsment tevékenység társadalmi alapjainak, szervezeti rendszerének megteremtése jelenti. A folyamat a Balaton Régióban 2001 óta zajlik, és sokak önfeláldozó és kitartó erőfeszítéseinek eredményeképpen az eltelt 10 év alatt eljutott arra a szintre, amikor a létrejött helyi szervezetek, amiknek alapvető feladata a települések, mint turisztikai termékek menedzsmentje, a régió egészét átfogó ernyőszervezet nélkül képtelenek voltak továbbfejlődni. Másrészt azonban a szervezetfejlesztési tevékenység a Balaton Régióban elérte azt a szintet is, amikor a helyi és térségi szintű szervezetek immár felelős módon képesek a régió egészét átfogó turisztikai desztináció menedzsment szervezet megalakítására, hiszen a turisztikai szempontból legjelentősebb balatoni települések és térségek, valamint a meghatározó szálláshely- és egyéb turisztikai szolgáltatók szinte kivétel nélkül tagjai a regionális szervezetet alapító helyi és térségi szervezeteknek. Más szóval, a megalakuló regionális szervezet területi/desztinációs alapon egyesíti a Balaton Régiót, mint turisztikai terméket alapvetően meghatározó szolgáltatókat, termékgazdákat, szálláshelyeket, önkormányzatokat, stb. Azonban megfelelő törvényi háttér, a turizmussal kapcsolatos kompetenciák és források legalább részleges átengedése nélkül a szervezet értelme egyelőre puszta létezésében rejlik. A Balatoni Regionális Turisztikai Desztináció Menedzsment Szövetséggel egy olyan szervezet jött létre, amely azokat fogja össze, azoknak az erőit egyesíti, akik a régió turizmusát csinálják, a régió turizmusának tulajdonképpeni tulajdonosai és letéteményesei. Lev.cím: 8600 Siófok Pf. 75. Oldal 4

5 A megalakult szervezet alapítói fentieknek teljes felelősségük tudatában igyekeznek megfelelni, ezért a regionális szervezet konkrét feladatait és tevékenységét a következőkben határozták meg: 4. A Balatoni Regionális TDM Szövetség az alábbi marketing és PR szolgáltatásokat nyújtja tagszervezetei és tagjai részére: a) Balatoni régió átfogó turisztikai fejlesztési koncepciójának és stratégiájának kidolgozása b) Balaton régiószintű marketingterv és a hozzátartozó költségterv összehangolása és összeállítása c) Balaton márka kialakítása, arculatépítés, image javítás, egységes megjelenés támogatása d) Turisztikai szolgáltatások helyzetének elemzése és értékelése e) Piackutatás és értékelés f) Promóciós és PR tevékenység belföldön és külföldön g) Médiakapcsolatok h) Regionális kommunikáció megvalósítása (belső PR) i) Régiós, turizmus kedvezmény kártya kialakítása és üzemeltetése 5. A Balatoni Regionális TDM Szövetség szakmai támogató szolgáltatásai tagszervezetei, tagjai részére a) Szakmai tanácsadás, támogatás nyújtása b) Oktatási és továbbképzési tevékenység ellátása, tanulmányutak szervezése, oktatási anyagok elkészítése c) Regionális honlap és regionálisan egységes TDM IT (DMS) rendszer kiépítése és üzemeltetése d) Támogatás az egységes arculat, közös alkalmazások feltételeinek megteremtése érdekében e) Turisztikai pályázatok figyelése, pályázatok előkészítésének támogatása a tagszervezetek számára f) Turizmust érintő jogszabályok változásainak követése g) Szakmai szekciók működtetése 6. A Balatoni Regionális TDM Szövetség kiegészítő szolgáltatásai: a) TDM filozófiájának elterjesztése, népszerűsítése b) Közhasznú tevékenység, közfeladatok ellátása c) Pártoló tagok, szponzorok felkutatása d) Azon feladatok ellátása, melyekre a helyi és térségi szervezetek felhatalmazzák e) Szakmai pályázatok kiírásának indítványozása, előterjesztése, véleményezése Mit tett, mit tehet a BRTDMSZ a célok megvalósításának érdekében az egyelőre még hiányzó eszközrendszer és források és legfőképpen a sokat emlegetett professzionális szemléletű és felkészültségű operatív munkaszervezet teljes hiányának tükrében?! Az eszköz- és pénztelenség ellenére a régió civil szereplőinek lelkesedése és tenni akarása példás, a megszokott és folyamatos sírás helyett azt gondoljuk, hogy változtathatunk és tehetünk a fellendülés érdekében: A 2012-es évben az alábbi akciók megvalósulását illetve elindítását látjuk lehetségesnek: - Közös munkacsoport megalakítása az állami marketing szervezettel a MTZRT - vel. - A munkacsoport április 27-én tartja alakuló ülését Balatonfüreden. Célja és feladata, hogy a turisztikai szolgáltatók közreműködésével és azok egyetértésével hozza létre a Balaton új, évre vonatkozó marketingtervét és - stratégiáját. Ezen keresztül végre Lev.cím: 8600 Siófok Pf. 75. Oldal 5

6 megvalósulhat az a régóta hangoztatott szolgáltatói elvárás, hogy a Balatonról szóló stratégiák megalkotásában a tényleges szereplők is részt vehessenek januárjában megalakult az a munkacsoport, amely egy a teljes régiót átfogó turisztikai kártyarendszer alapjait hivatott kidolgozni, melyet a megfelelő feltételrendszer megteremtése után a BRTDMSZ képes működtetni. - Hálózati rendszerünkkel hozzá kívánunk járulni a Balaton egyik kiemelkedő, az egész tavat érintő Kékszalag fesztivál komplexitásához és sikeréhez. - A régiós tagszervezetek képviselete többek között az októberben megrendezésre kerülő bécsi Magyar turizmus napon. - Beszerzési klaszter felállításának előkészületei, amellyel a régióban tevékenykedő szolgáltatók kedvezményes közüzemi szolgáltatásokhoz és működésükhöz alapvetően szükséges termékekhez juthatnak. - Partnerségi viszonyok, szervezeti együttműködések kialakítása. A szervezet mielőbbi integrációja a jelenleg térségben működő más civil önkormányzati és állami szereplőkkel. Együttműködési megállapodások megkötése és intézményesített operatív együttműködések kialakítása. - Szervezet átalakítása: A TDM - névhasználat alapvető lényege a bizalom és a minden szempontból kiegyensúlyozott partnerségi együttműködés. Erre az elnökség belső arányainál is tekintettel kell lenni. A Balaton esetében oly fontos területi elv (a konfliktusok csaknem kivétel nélkül ilyen természetűek, melyek a Balaton fővárosa cím kapcsán szoktak kicsúcsosodni) mellett a Szövetség esetében egy másik szempont miatt is nélkülözhetetlennek tűnik a mielőbbi változtatás. Az utolsó ismert teljes év (2010) adatai szerint mind a vendégek, mind pedig a vendégéjszakák területi megoszlása és az elnökségben megfigyelhető megyék szerinti belső arányok nem fedik le egymást, a működésre tehát veszélyes lehet az ebből kibontakozó konfliktus lehetősége, ami az első jelentősebb érdekütközéssel járó döntés esetén próbára teheti az elnökség, ill. a szövetség szakítószilárdságát. Illetve: A regionális szövetségi szint esetében magánvéleményem szerint, szükséges és lehetséges az önkormányzati és a kormányzati oldal beemelése a Szövetségbe, sőt, annak az elnökségébe is. Ez ügyben érdemes még az idei esztendőben egy alapszabály módosítást eszközölni, azonban csak a turizmus törvény elfogadása után, hogy az abban rögzített esetleges kötelezettségek szintén átvezethetőek legyenek. Szeretnénk, ha a helyi szervezeteken keresztül még az idei esztendőben a szükséges megállapodás alapján a BRTDMSZ kaphatna: - véleményezési jogot, lehetőséget az építési engedélyek kiadásának folyamatában, - a bel-, és külterületi közhasznú munkák céljainak, tárgyának megválasztásában - és talán a helyzetet ismerve az egyik legfontosabb kötelezettségünk a megszületőben lévő turizmus törvényhez történő javaslattétel és a javaslatban foglaltak törvénybe iktatására tett lobby kísérletek. A javaslat elkészült, jelenleg is folyik és várható a további egyeztetése a szakmai szereplőkkel (magánszálláshely kiadók országos szövetsége, Szálloda Szövetség regionális szervezete), hogy az minél szélesebb körben tartalmazhassa a szakma álláspontját. Ezért a turizmus törvény küszöbön álló megszületése döntő fontosságú, túlzás nélkül történelmi jelentőségűnek mondható eseményt fog jelenteni a magyar turizmus számára. Egy jól megfogalmazott, a desztináció menedzsment szervezeteket és a turizmus szakmai Lev.cím: 8600 Siófok Pf. 75. Oldal 6

7 szervezeteket megerősítő, működésüket biztos és autonóm alapokra helyező törvény záloga lehet annak, hogy sikerül megállítani a hanyatlást és sikerül végre növekedési pályára állítani Magyarország ez oly sokat emlegetett, ám valójában régóta méltánytalanul kezelt gazdasági ágazatát, a turizmust. A magyar turizmus jövője az előkészületben lévő törvényen múlik. Mi, a Balatoni Regionális TDM Szövetség tagjai, készek vagyunk tapasztalatainkkal, ismereteinkkel és elkötelezettségünkkel minden segítséget megadni ahhoz, hogy olyan törvény szülessen, mely egy sikeresebb jövő zálogát jelentheti. Engedjenek meg konkrét javaslatot a végén, azért, hogy az előzőekben is említett és fontosnak ítélt régiós - desztinációs tudat erősödhessen, és a csak átutazóban lévő turisták is jól tudják, hogy merre járnak és talán kedvet kaphassanak arra, hogy nálunk megálljanak: - Információs, egyben identitásnövelő célból ajánlhatjuk a BCSZSZ egyik 2005-ös ajánlásaként megfogalmazott javaslatot, vagyis többnyelvű üdvözlő és elbúcsúzó feliratot (pl.: Üdvözöljük Önt a Balaton Régióban - A Balaton Régió visszavárja Önt! ) tartalmazó táblát lehetne kihelyezni a BKÜ határain, az összesen 30 ponton 1 átmenő közutakra. Siófok, Április 14. Hoffmann Henrik Elnök 1 Autópálya: 1 db M7: Balatonfőkajár és Sávoly Elsőrendű főút: 1 db 7-es út: Siófok és Sávoly Másodrendű főút: 10 db 71. sz főút: Balatonvilágos. A BKÜ területén belül Keszthelynél rácsatlakozik a 76. sz útra 72. sz főút: Litér 73. sz. főút: Veszprémfajsz-Köveskútpuszta 75. sz főút: Pacsa 76. sz. főút: Zalacsány 84. sz. főút: Uzsa 64. sz főút: Balatonvilágos 65. sz főút: Som 67. sz főút: Somogytúr 68. sz főút: Marcali Harmad és negyedrendű utak: 18 db Lev.cím: 8600 Siófok Pf. 75. Oldal 7

8 Összesen :30 közúti pont Lev.cím: 8600 Siófok Pf. 75. Oldal 8

ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI M I NISZTÉRIUM

ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI M I NISZTÉRIUM SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ Háttéranyag a turizmus ágazat teljesítményének alakulásáról, valamint a Turisztikai Célelőirányzat forrásából megvalósuló pályázatokról I. Az ágazat teljesítményének alakulása 1. A turisztikai

Részletesebben

TDM rendszer szerepe a Balaton régió turizmusában. Dani Barbara MT Zrt. Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság

TDM rendszer szerepe a Balaton régió turizmusában. Dani Barbara MT Zrt. Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság TDM rendszer szerepe a Balaton régió turizmusában Dani Barbara MT Zrt. Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság TDM rendszer célja A fenntartható és versenyképes turizmus rendszerének kialakítása és mőködtetése

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019 Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Az elkészítésben közreműködő külső szakértők: Róka László, Deme Lóránt MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó

Részletesebben

FELHÍVÁS. Turizmusfejlesztés megvalósítására a megyékben. A felhívás címe: Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés

FELHÍVÁS. Turizmusfejlesztés megvalósítására a megyékben. A felhívás címe: Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés FELHÍVÁS Turizmusfejlesztés megvalósítására a megyékben A felhívás címe: Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés A felhívás kódszáma: TOP-1.2.1-15 Magyarország Kormányának

Részletesebben

BALATON RÉGIÓ FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

BALATON RÉGIÓ FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Balaton Fejlesztési Tanács BALATON RÉGIÓ FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2007-2013 Készítette: Vital Pro Kft. 2005. december 12. Tartalomjegyzék 1 Vezetői összefoglaló 4 2 Bevezetés 11 2.1 Dokumentum célja, tervezés

Részletesebben

VI. A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA

VI. A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA VI. A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA Tartalomjegyzék VI. A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA...1 VI.1. Ingatlangazdálkodás... 2 VI.1.1... 2 VI.1.2. Ingatlanállomány és ingatlangazdálkodás... 3 VI.1.3. Ingatlangazdálkodási

Részletesebben

Szakiskolai Fejlesztési Program II. XII. Monitoring jelentés. 2009. III. negyedév. Monitoring I. szakasz zárójelentés

Szakiskolai Fejlesztési Program II. XII. Monitoring jelentés. 2009. III. negyedév. Monitoring I. szakasz zárójelentés 3K CONSENS IRODA Szakiskolai Fejlesztési Program II. XII. Monitoring jelentés 2009. III. negyedév Monitoring I. szakasz zárójelentés 2009. október 30. Tartalom 1. Bevezetés... 4 2. A jelentés célja, hatóköre...

Részletesebben

- Új esély Debrecennek!

- Új esély Debrecennek! DEBRECEN - Várospolitikai program a korszakváltás jegyében. A város kreatív emberek gyűjtőhelye, ahol növelik és serkentik egymás produktivitását. (Richard Florida) Debrecen, az ország második legnagyobb

Részletesebben

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN!

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe 3

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TURISZTIKAI HELYZETKÉPE ÉS FEJLESZTÉSI FELADATAI

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TURISZTIKAI HELYZETKÉPE ÉS FEJLESZTÉSI FELADATAI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TURISZTIKAI HELYZETKÉPE ÉS FEJLESZTÉSI FELADATAI VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ (első munkaváltozat) Készült a Magyar Tudományos Akadémia RKK felkérésére Győr, 2004. Dr. Fekete Mátyás egyetemi

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. Az Europass kezdeményezés értékelése

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. Az Europass kezdeményezés értékelése 1. EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.12.18. COM(2013) 899 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Az kezdeményezés értékelése A képesítések és a szakmai alkalmasság átláthatóságának

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. V. Játékos Balaton projekt marketingkommunikációs terve... 5. VI. Mellékletek... 11

TARTALOMJEGYZÉK. V. Játékos Balaton projekt marketingkommunikációs terve... 5. VI. Mellékletek... 11 MARKETING TERV Az Interaktív Játéktér az NFGM és a BFT támogatásával, a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. koordinációjával valósult meg. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. A projekt

Részletesebben

HÉVÍZ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. HÜBNER TERVEZŐ KFT. 7621 Pécs, János u. 8.

HÉVÍZ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. HÜBNER TERVEZŐ KFT. 7621 Pécs, János u. 8. HÉVÍZ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓRÓL, AZ INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁRÓL ÉS A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖKRŐL, VALAMINT EGYES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SAJÁTOS

Részletesebben

ABA INTELLIGENS VÁROSSÁ VÁLÁSÁNAK STRATÉGIÁJA ÉS OPERATÍV PROGRAMJA (első változat)

ABA INTELLIGENS VÁROSSÁ VÁLÁSÁNAK STRATÉGIÁJA ÉS OPERATÍV PROGRAMJA (első változat) ABA INTELLIGENS VÁROSSÁ VÁLÁSÁNAK STRATÉGIÁJA ÉS OPERATÍV PROGRAMJA (első változat) Készítette: Stratégiakutató Intézet Kht. Ugrin Emese témavezető, szerkesztő Bese Ferenc településfejlesztő, Brunczel

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók NGYE-NSZ. (szolgáltatási standardok) VITAANYAG. Készítette: Dr. Magyar Gyöngyvér Vida Zsuzsanna

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók NGYE-NSZ. (szolgáltatási standardok) VITAANYAG. Készítette: Dr. Magyar Gyöngyvér Vida Zsuzsanna NGYE-NSZ A nevelőszülői ellátás standard-leírása (szolgáltatási standardok) VITAANYAG Készítette: Dr. Magyar Gyöngyvér Vida Zsuzsanna NGYE-NSZ Létrehozás dátuma: 2006. november 2007. február 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI NATÚRPARKOK FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030

A MAGYARORSZÁGI NATÚRPARKOK FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030 A MAGYARORSZÁGI NATÚRPARKOK FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030 Egyeztetési anyag 2015. november 18. 1 A MAGYARORSZÁGI NATÚRPARKOK FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Egyeztetési anyag 2015. november 18. A koncepció

Részletesebben

CSILLAGHÚR PROGRAM. Tartalomjegyzék 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4

CSILLAGHÚR PROGRAM. Tartalomjegyzék 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 CSILLAGHÚR PROGRAM CSILLAGHÚR PROGRAM Kőszeg Írottkő Natúrpark 2016. ÍROTTKŐ NATÚRPARKÉRT EGYESÜLET W W W.NATURPARK.HU 1 Tartalomjegyzék 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. A CSILLAGHÚR PROGRAM ILLESZKEDÉSE

Részletesebben

K I V O N A T. A Tolna Megyei Közgyűlés 13/2013. (II. 15.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepció tárgyában:

K I V O N A T. A Tolna Megyei Közgyűlés 13/2013. (II. 15.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepció tárgyában: Szám: 2/2013. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. február 15-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 13/2013. (II. 15.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Területfejlesztési

Részletesebben

Parti sétány, kerékpárút és kerékpáros turisztikai szolgáltatások kialakítása Balatonfűzfőn

Parti sétány, kerékpárút és kerékpáros turisztikai szolgáltatások kialakítása Balatonfűzfőn Parti sétány, kerékpárút és kerékpáros turisztikai szolgáltatások kialakítása Balatonfűzfőn A projekt azonosító száma: KDOP-2.1.1/D-12-2012-0005 A kivitelezés ideje: 2015. 06. 29. 2015. 10. 26. A kedvezményezett

Részletesebben

VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020

VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020 d VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020 5.3. egyeztetési változat 2014. július 14. Vezetői összefoglaló Életminőség, Élhető környezet, Érték-teremtés- sikeres Vas

Részletesebben

A NAGYKÁTAI KISTÉRSÉG GAZDASÁGFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA I. kötet

A NAGYKÁTAI KISTÉRSÉG GAZDASÁGFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA I. kötet A NAGYKÁTAI KISTÉRSÉG GAZDASÁGFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA I. kötet 2005. november 1. A STRATÉGIAI HELYZETÉRTÉKELÉS (SWOT ANALÍZIS)...4 ERŐSSÉGEK (ADOTTSÁGOK)...4 Földrajzi környezet, természeti

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010.

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. NOVEMBER MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minőségi fejlesztése c. konstrukciójához Kódszám: ÉAOP-2009-2.1.2/A/B A PROJEKTEK AZ EURÓPAI

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2007 2014 M U N K A T E R V E Z á r a d é k: Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2007-2014. évi Gazdasági Programját a

Részletesebben

Elıterjesztés Szécsény Város Önkormányzat gazdasági programjának elfogadására

Elıterjesztés Szécsény Város Önkormányzat gazdasági programjának elfogadására Elıterjesztés Szécsény Város Önkormányzat gazdasági programjának elfogadására Készült: Szécsény Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére. Elıterjesztı: Stayer László polgármester

Részletesebben

TOKAJ-HEGYALJA ÖRÖKSÉGTURISZTIKAI KONCEPCIÓJA

TOKAJ-HEGYALJA ÖRÖKSÉGTURISZTIKAI KONCEPCIÓJA TOKAJ-HEGYALJA ÖRÖKSÉGTURISZTIKAI KONCEPCIÓJA Dr. Dankó László a közgazdaságtudomány kandidátusa, tanszékvezető egyetemi docens Miskolci Egyetem Marketing Intézet Nemzetközi Marketing Tanszék A tanulmány

Részletesebben

GAZDASÁGI PROGRAM. 2008. november. 632/2008. (XII.11.) Kt. határozat alapján jóváhagyta: Riz Levente polgármester

GAZDASÁGI PROGRAM. 2008. november. 632/2008. (XII.11.) Kt. határozat alapján jóváhagyta: Riz Levente polgármester BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRAM 632/2008. (XII.11.) Kt. határozat alapján jóváhagyta: Riz Levente polgármester 2008. november 1. Bevezetés, áttekintés A helyi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK VELENCEI-TÓ TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI TERVEZÉS ALAPJAINAK VIZSGÁLATA ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÓ 2009 VELENCEI-TÓ A TERMÉSZETES EGÉSZSÉG ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A Velencei-tó tó a 1117/2005. (XII.

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM

SÁRVÁR VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM SÁRVÁR VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM 2002 2 Tartalom Bevezetés I. A Sárvári Kistérség területfejlesztési ja II. A Sárvári Kistérség

Részletesebben

A MÓRAHALMI ÉS A KISTELEKI KISTÉRSÉG TANYAFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2012.

A MÓRAHALMI ÉS A KISTELEKI KISTÉRSÉG TANYAFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2012. A MÓRAHALMI ÉS A KISTELEKI KISTÉRSÉG TANYAFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2012. A Mórahalmi és a Kisteleki Kistérség Tanyafejlesztési Programja 2012. MEGJEGYZÉS: A tanyaprogram elkészítéséhez végzett kérdőíves felmérés

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BALMAZÚJVÁROS 2010. január Kertes 1997 Kft. Tolnai Jánosné Dr. 2 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 1. BEVEZETŐ... 18 1.1. AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

Részletesebben

GAZDASÁGI PROGRAMJA 2007-2010.

GAZDASÁGI PROGRAMJA 2007-2010. K A R D O S K Ú T K Ö Z S É G I Ö N K O R M Á N Y Z A T Képviselő-testületének GAZDASÁGI PROGRAMJA 2007-2010. Kardoskút, 2007. március 22. 1 Előterjesztés Kardoskút Község Képviselő-testületének 2007.

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS GAZDASÁGI ÉS MUNKA PROGRAMJA 2011 2014.

KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS GAZDASÁGI ÉS MUNKA PROGRAMJA 2011 2014. KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS GAZDASÁGI ÉS MUNKA PROGRAMJA 2011 2014. 1 Kiskunfélegyháza Város Gazdasági és Munka Programja 2011-2014 Tartalomjegyzék: A. Célok 2 B. Programok 4 C. Feladatok 7 I. GAZDASÁGFEJLESZTÉS

Részletesebben

Az Őriszentpéteri Kistérség Területfejlesztési Koncepciója és Programja. II. Stratégiai program

Az Őriszentpéteri Kistérség Területfejlesztési Koncepciója és Programja. II. Stratégiai program Az Őriszentpéteri Kistérség Területfejlesztési Koncepciója és Programja II. Stratégiai program Natúrpark Térségfejlesztési Kht. 2002. 1 I.1. Az Őriszentpéteri Kistérség jövőképe. Az őrségi kistérség több

Részletesebben

SOMOGY MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2010.

SOMOGY MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2010. SOMOGY MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2010. Készítette: Nábrádi Csilla szociálpolitikus Jóváhagyta: Somogy Megyei Közgyőlés 29/2010.(V.7.) sz. határozatával 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznosítása, valamint a természeti értékeken alapuló aktív turisztikai programok

Részletesebben

Magyar Turizmus Zrt. - Marketingstratégia 2015-2017

Magyar Turizmus Zrt. - Marketingstratégia 2015-2017 Magyar Turizmus Zrt. - Marketingstratégia 2015-2017 Társasági jövőkép és küldetés Mára a turizmus a magyar gazdaság húzóágazatává vált, fejlődése negyedik éve töretlen. Az ágazat nemzetgazdasági jelentőségét

Részletesebben

Velencei-tó a Természetes Egészség. A Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011

Velencei-tó a Természetes Egészség. A Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011 Velencei-tó a Természetes Egészség A Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló...3 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Miskolc Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Miskolc 2006. BEVEZETÉS...3 A PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGE...3 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI

Részletesebben

MARTFŰ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft.

MARTFŰ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 4/2015. MARTFŰ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

Részletesebben

HH gyermekek száma. Barcs 76 31 10 13,2 1 3 Barcs Komlósd, Péterhida. Barcs 77 16 1 1,3 0 3 5. sz. Tagóvoda. Barcs 18 5 1 5,6 0 1 6. sz.

HH gyermekek száma. Barcs 76 31 10 13,2 1 3 Barcs Komlósd, Péterhida. Barcs 77 16 1 1,3 0 3 5. sz. Tagóvoda. Barcs 18 5 1 5,6 0 1 6. sz. Az intézményfenntartó társulás közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési tervében közép és hosszútávon szerepel a HH/HHH gyermekek kiegyenlített arányú elhelyezése minden óvodai intézményegységben, valamint

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS (tervezet)

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS (tervezet) 1 ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS (tervezet) Amely létrejött egyrészről a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás (székhely: 8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1., képviseli: Holovits Huba társulási elnök),

Részletesebben

Irány Pécs! A pécsi TDM szervezet fejlesztése Fejlesztési Program

Irány Pécs! A pécsi TDM szervezet fejlesztése Fejlesztési Program Irány Pécs! A pécsi TDM szervezet fejlesztése Fejlesztési Program 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. A TDM SZERVEZET BEMUTATÁSA...5 2.1. A TDM Szervezet alapadatai...5

Részletesebben

AZ ASZÓDI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

AZ ASZÓDI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA AZ ASZÓDI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Terra Studio Kft. Területi Kutató Tervező Tanácsadó Iroda Raiffeisen Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó Rt. 2005. november 2. AZ ASZÓDI TÖBBCÉLÚ

Részletesebben

J/55. B E S Z Á M O L Ó

J/55. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/55. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2005. január

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA HÉVÍZ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. május TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 2. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 3. HELYZETELEMZÉS... 10 3.1. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN...

Részletesebben

NAGY LÉPÉS A KISTÉRSÉGNEK

NAGY LÉPÉS A KISTÉRSÉGNEK NAGY LÉPÉS A KISTÉRSÉGNEK SÁRÁND, 2014. 08. 29. TÁMOP-5.1.1-11/1/B- NAGY LÉPÉS A KISTÉRSÉGNEK Konzorciumi partnerek: Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület Sáránd Község Önkormányzata Projektmegvalósítás

Részletesebben

a Nemzeti Erdőprogram - vidék- és területfejlesztés, - erdőtelepítés, - erdőszerkezet-átalakítás célprogram 2014-2020 közötti fejlesztésére

a Nemzeti Erdőprogram - vidék- és területfejlesztés, - erdőtelepítés, - erdőszerkezet-átalakítás célprogram 2014-2020 közötti fejlesztésére TERVEZET Nemzeti Erdészeti Stratégia a Nemzeti Erdőprogram - vidék- és területfejlesztés, - erdőtelepítés, - erdőszerkezet-átalakítás célprogram 2014-2020 közötti fejlesztésére Vidékfejlesztési Minisztérium

Részletesebben

TDM szakmai és üzleti terv 2016.

TDM szakmai és üzleti terv 2016. TDM szakmai és üzleti terv 2016. Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. Tartalom: I. Vezetői összefoglaló II. A társaság általános bemutatása (A vezetőség és a szervezet felépítése) III. A turizmus helyzete

Részletesebben

NAGYKŐRÖS VÁROS részére

NAGYKŐRÖS VÁROS részére TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PROGRAM NAGYKŐRÖS VÁROS részére III. kötet STRATÉGIAI PROGRAM Az Önkormányzattal együttműködve készítette: MEGRENDELŐ Nagykőrös Város Önkormányzata TÉMAVEZETŐ Dr. Veres Lajos PROGRAMFELELŐS

Részletesebben

A munkaanyag készítıi: Dr. Csatári Bálint, kandidátus, geográfus, intézetigazgató, MTA RKK ATI, Kecskemét

A munkaanyag készítıi: Dr. Csatári Bálint, kandidátus, geográfus, intézetigazgató, MTA RKK ATI, Kecskemét A munkaanyag készítıi: Dr. Csatári Bálint, kandidátus, geográfus, intézetigazgató, MTA RKK ATI, Kecskemét Dr. Lengyel Imre, az MTA Doktora, közgazdász, dékánhelyettes, tanszékvezetı egyetemi tanár, Szegedi

Részletesebben

Készítette: Márton György, területfejlesztési szakértő Madarász Zoltán, turisztikai szakértő 2015.03.09.

Készítette: Márton György, területfejlesztési szakértő Madarász Zoltán, turisztikai szakértő 2015.03.09. Készítette: Márton György, területfejlesztési szakértő Madarász Zoltán, turisztikai szakértő 2015.03.09. Tartalom Tartalom... 1 1. Vezetői összefoglaló... 3 2. Bevezető... 5 2.1. A desztináció bemutatása...

Részletesebben

IDEGENFORGALMI RÉGIÓBAN. Bevezetés...2. Összefoglalás...2

IDEGENFORGALMI RÉGIÓBAN. Bevezetés...2. Összefoglalás...2 2016. március TURIZMUSGAZDASÁG A BALATON IDEGENFORGALMI RÉGIÓBAN STATISZTIKAI TÜKÖR Tartalom Bevezetés...2 Összefoglalás...2 Az elemzés módszertana...4 1. A balatoni régióban működő turisztikai vállalkozások

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI SZEREPVÁLLALÁS ELSŐDLEGES FELELŐS

ÖNKORMÁNYZATI SZEREPVÁLLALÁS ELSŐDLEGES FELELŐS FELADATOK IDŐTÁVLAT ELSŐDLEGES FELELŐS ÖNKORMÁNYZATI SZEREPVÁLLALÁS RÉSZTVEVŐK FINANSZÍROZÁS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENSÚLYÁNAK HELYREÁLLÍTÁSA, INTÉZMÉNYRENDSZER RACIONALIZÁLÁSA Kötelező és nem kötelező

Részletesebben

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2013. ÉVI 7/5. SZÁM A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2013. december 10. TARTALOMJEGYZÉK 7/5. SZÁM (2013. DECEMBER 10. ) MELLÉKLET 77/2013. (11.29.) PMÖ határozat

Részletesebben

A váci mszp frakció programja 2010 2014 ig

A váci mszp frakció programja 2010 2014 ig A váci mszp frakció programja 2010 2014 ig Programunk középpontjában a biztonságos jövő építése áll. Szeretnénk, ha minél több váci polgár érezné: jó itt élni, mert a város biztonságot nyújt számára. Van

Részletesebben

Veresegyházi kistérség

Veresegyházi kistérség Veresegyházi kistérség területfejlesztési koncepciója és stratégiai programja Pest megyei Terület-,Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft. 1085. Budapest, Kőfaragó u. 9. Tel: 267 05 08, 267 70

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált

Részletesebben

Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM

Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 4 I. NEVELÉSI PROGRAM..5 I.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Balatonfűzfő Város komplex. városfejlesztési stratégiája. 2007. február

Balatonfűzfő Város komplex. városfejlesztési stratégiája. 2007. február komplex városfejlesztési stratégiája 2007. február HitesyBartuczHollai Euroconsulting Kft. 1124 Budapest, Németvölgyi út 114. tel: [06-1]-319-1790 fax: [06-1]-319-1381 e-mail: info@hbhe.hu www.hbheuroconsulting.hu

Részletesebben

Dr. Szeles Péter 1. A közszféra közmegítélésének javítása

Dr. Szeles Péter 1. A közszféra közmegítélésének javítása Dr. Szeles Péter 1 A közszféra közmegítélésének javítása A közszféra közmegítélése nem jó, sőt: egyenesen rossz! Az összetett jelenség teljes körű értékelésére nem vállalkozhatom egy ilyen rövid előadás

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS 2016.

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS 2016. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS 2016. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS Készült Ajak Város Önkormányzata megbízásából Készítette MEGAKOM Tanácsadó Iroda 2016. MÁRCIUS 9. Adatgyűjtés lezárva: 2016. január

Részletesebben

TDM szakmai és üzleti terv 2016.

TDM szakmai és üzleti terv 2016. TDM szakmai és üzleti terv 2016. Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. Tartalom: I. Vezetői összefoglaló II. A társaság általános bemutatása III. A turizmus helyzete (SWOT analízis) IV. Feladatok, működés

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. az Állami Számvevőszék 2012. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK.

TÁJÉKOZTATÓ. az Állami Számvevőszék 2012. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK TÁJÉKOZTATÓ az Állami Számvevőszék 2012. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről J/l 0973 201 3. ápri lis ISSN 2063-546X T A R T A L O M 1. AZ ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

Részletesebben

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28.

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. Tartalomjegyzék A. Nevelési program...2 1 A nevelő-oktató munka alapelvei, területei...6

Részletesebben

Turisztikai Tanácsadók Szövetsége támogató javaslata az Új Széchenyi Terv megvalósításáért

Turisztikai Tanácsadók Szövetsége támogató javaslata az Új Széchenyi Terv megvalósításáért Turisztikai Tanácsadók Szövetsége támogató javaslata az Új Széchenyi Terv megvalósításáért Örömmel üdvözölve az Új Széchenyi Terv megalkotását, a Vitairat véglegesítéséhez alábbi javaslatainkkal kívánunk

Részletesebben

A MUNKÁLTATÓKAT TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSI RENDSZER MÓDSZERTANI ÉS DOKUMENTÁCIÓS FOLYAMATA

A MUNKÁLTATÓKAT TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSI RENDSZER MÓDSZERTANI ÉS DOKUMENTÁCIÓS FOLYAMATA A MUNKÁLTATÓKAT TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSI RENDSZER MÓDSZERTANI ÉS DOKUMENTÁCIÓS FOLYAMATA 1 Tartalom BEVEZETŐ... 4 MUNKAERŐ KERESLET, MUNKAERŐPIACI IGÉNYEK... 7 Munkaerő-piaci kereslet - prognózis 2013...

Részletesebben

Desztinációtervezés. Javasolt szakirodalom: Marketing and Managing Tourism Destinations szerző: Alastair M Morrison (2013)

Desztinációtervezés. Javasolt szakirodalom: Marketing and Managing Tourism Destinations szerző: Alastair M Morrison (2013) Desztinációtervezés Javasolt szakirodalom: Marketing and Managing Tourism Destinations szerző: Alastair M Morrison (2013) Mi a desztináció? Egy földrajzi terület, amely vonzó a turisták számára Egy hely

Részletesebben

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS Az egészségturizmus mint az Észak-alföldi régió lehetséges kitörési pontja Szerzők: Mező Ferenc 1 Kovács Tibor 2 A tanulmány célja az Észak-alföldi régió egészségturizmus-potenciáljának a felmérése. A

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült 2006. augusztus 21-én, 17.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzatának Európai Uniós, Regionális, Kommunikációs és Közbiztonsági Bizottságának

Részletesebben

Turisztikai Desztináció Fejlesztési Stratégia 2016-2020. Balaton Best Térségi Turisztikai Nonprofit Kft.

Turisztikai Desztináció Fejlesztési Stratégia 2016-2020. Balaton Best Térségi Turisztikai Nonprofit Kft. Turisztikai Desztináció Fejlesztési Stratégia 2016-2020 Balaton Best Térségi Turisztikai Nonprofit Kft. Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló... 1. 2. Helyzetelemzés... 3. 2.1. Kereslet-kínálat... 3.

Részletesebben

Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Család- és gyermekjóléti Központ szakmai programjának

Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Család- és gyermekjóléti Központ szakmai programjának Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Család- és gyermekjóléti Központ szakmai programjának jóváhagyására Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előkészítő:

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM

SZENT ISTVÁN EGYETEM SZENT ISTVÁN EGYETEM A magyar mezőgazdasági gépgyártók innovációs aktivitása Doktori (PhD) értekezés tézisei Bak Árpád Gödöllő 2013 A doktori iskola Megnevezése: Műszaki Tudományi Doktori Iskola Tudományága:

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. 1.4 tevékenység. Dieter Schindlauer és Barbara Liegl. 2007 június

ÚTMUTATÓ. 1.4 tevékenység. Dieter Schindlauer és Barbara Liegl. 2007 június MUNKAANYAG, KÉRELMEZŐ ELSŐ INTERJÚ ÚTMUTATÓ A HU2004/IB/SO01-TL számú Egyenlő bánásmód elvének érvényesítése és az anti-diszkriminációs törvény végrehajtásának elősegítése Twinning Light projekt összesített

Részletesebben

SOROKSÁRI IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ PINTÉR ÁDÁM KORNUSZ KFT.

SOROKSÁRI IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ PINTÉR ÁDÁM KORNUSZ KFT. PINTÉR ÁDÁM KORNUSZ KFT. Tartalomjegyzék I. Bevezető... 4 I.1. A koncepció előkészítése... 4 I.2. A koncepcióról általában... 5 I.3. Az ifjúsági korosztályról... 6 I.4. Az ifjúságbarát kerületről... 7

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. 2016. február 2. Készítette: Metacom 96. Oldal 0

GYÖNGYÖS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. 2016. február 2. Készítette: Metacom 96. Oldal 0 GYÖNGYÖS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2016. február 2. Készítette: Metacom 96 A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet - a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési

Részletesebben

be/sfphpm01-10528/2015/mlsz

be/sfphpm01-10528/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Bükkszentkereszti Sportkör A kérelmező szervezet rövidített neve Bükkszentkereszti SK. Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 157 A kérelmező

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Ágazati Stratégiai Terv 2014-2017

Szociális és Egészségügyi Ágazati Stratégiai Terv 2014-2017 1 Szociális és Egészségügyi Ágazati Stratégiai Terv 2014-2017 Készítette: a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ szakmai munkacsoportja 2 1. Bevezetés Budapest VII. Kerület Erzsébetváros

Részletesebben

VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ STRATÉGIAI PROGRAMJA 2014-2020

VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ STRATÉGIAI PROGRAMJA 2014-2020 d VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ STRATÉGIAI PROGRAMJA 2014-2020 5. egyeztetési változat 2014. június 19. 1 Vezetői összefoglaló Életminőség, Élhető környezet, Érték-teremtés- sikeres Vas megye.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére ELŐTERJESZTÉS Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére Tárgy: Beszámoló a Zirc Kistérség Többcélú Társulása Tanács munkájáról Előadó: Fiskál János polgármester Az előterjesztés

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok. A felhívás kódszáma: EFOP-1.4.2-16

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok. A felhívás kódszáma: EFOP-1.4.2-16 FELHÍVÁS a gyermekeket sújtó nélkülözés újratermelődésének megakadályozására és a gyermekek esélyeinek növelésére irányuló helyi projektek megvalósítására A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok

Részletesebben

A tudás alapú társadalom iskolája

A tudás alapú társadalom iskolája Ollé János A tudás alapú társadalom iskolája A társadalom iskolája Az oktatásban csak nehezen lehet találni olyan életkori szakaszt, képzési területet, ahol ne lenne állandó kérdés a külvilághoz, környezethez

Részletesebben

Működési koncepció és vezetői program a Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskola működésének tükrében. (Részlet)

Működési koncepció és vezetői program a Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskola működésének tükrében. (Részlet) Működési koncepció és vezetői program a Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskola működésének tükrében (Részlet) 3. VEZETŐI, PEDAGÓGIAI PROGRAM... 3 3.1. A feltételek alakulása... 3 3.1.1. Tárgyi feltételek

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.16. COM(2016) 49 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK A cseppfolyósított

Részletesebben

Sikerek, kudarcok és nehézségek a hazai hospice-rendszer SWOT-analízise és értékelése

Sikerek, kudarcok és nehézségek a hazai hospice-rendszer SWOT-analízise és értékelése LÁSZLÓ GEORGINA Sikerek, kudarcok és nehézségek a hazai hospice-rendszer SWOT-analízise és értékelése TANULMÁNY Összefoglalás Kutatásom célja a magyarországi hospice intézmények jelenlegi helyzetének meghatározása

Részletesebben

Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1.

Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. 1 Tartalom 1. Helyzetelemzés... 5 1.1. Bevezető... 5 1.2. Küldetés... 5 1.3. A társadalmi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 12-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Zirci BULI, a Bakonyi Betyárnapok és a Bakonyi Vágta jövőjével kapcsolatos egyeztetésekről

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. március 31-i K ö z g yűlésére. Porga Gyula polgármester

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. március 31-i K ö z g yűlésére. Porga Gyula polgármester VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Szám: KÖZP 33-3 /2011. E LŐTERJ E S Z T É S Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. március 31-i K ö z g yűlésére Tárgy: A. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Smart City Jövőképe

Szeged Megyei Jogú Város Smart City Jövőképe Szeged Megyei Jogú Város Verzió: 1.0 Készítette: Clarity Consulting Kft. Készült: 2016. január 6. 1/47 Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 1.1. SZEGED SMART CITY VÍZIÓJA... 5 1.2. A SMART CITY VÍZIÓ

Részletesebben

MUNKATERV A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2015. VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ

MUNKATERV A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2015. VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ MUNKATERV A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ 2015. AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: DEBRECEN AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: DR. KOVÁCS BÉLA LÓRÁNT 2 Tartalom

Részletesebben

2.1. A 2010. évben megvalósult főbb turisztikai fejlesztések Hévízen

2.1. A 2010. évben megvalósult főbb turisztikai fejlesztések Hévízen 1. A turizmus általános helyzet a 2010. évben Európában 2010 első felében nőtt a vendégéjszakák száma, és az elemzők szerint ez a növekedés a harmadik negyedévben is folytatódik. Eddig a pozitív változásokból

Részletesebben

Baranya megye fejlődésének lehetőségei a foglalkoztatási paktumok kialakításának szemszögéből

Baranya megye fejlődésének lehetőségei a foglalkoztatási paktumok kialakításának szemszögéből Baranya megye fejlődésének lehetőségei a foglalkoztatási paktumok kialakításának szemszögéből Szakmai értékelő tanulmány Készítette: Logframe Tanácsadó Iroda Bt. Megbízó: Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése Tatabánya Megyei Jogú Város Oktatási és Kulturális Bizottsága 2800 Tatabánya V., Fő tér 6.

Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése Tatabánya Megyei Jogú Város Oktatási és Kulturális Bizottsága 2800 Tatabánya V., Fő tér 6. Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése Tatabánya Megyei Jogú Város Oktatási és Kulturális Bizottsága 2800 Tatabánya V., Fő tér 6. PÁLYÁZAT a Tatabányai Integrált Szakiskola, Középiskola és Kollégium főigazgatói

Részletesebben

A digitális televíziózásra történő átállás társadalmi hatásainak elemzése

A digitális televíziózásra történő átállás társadalmi hatásainak elemzése A digitális televíziózásra történő átállás társadalmi hatásainak elemzése Készítette az Infonia Alapítvány és a BME-UNESCO Információs Társadalom- és Trendkutató Központjának (ITTK) kutatócsoportja Borovitz

Részletesebben

Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések előkészítéséhez 27. 2001. július. Budapest, 2002. április

Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések előkészítéséhez 27. 2001. július. Budapest, 2002. április Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések előkészítéséhez 27. 2001. július Budapest, 2002. április Az elemzés a Miniszterelnöki Hivatal megrendelésére készült. Készítette: Gábos András TÁRKI

Részletesebben

Budapest Főváros Települési Esélyegyenlőségi Programja (2017-2022) Munkaanyag Munkaanyag zárása első társadalmi egyeztetés előtt: 2016.05.06.

Budapest Főváros Települési Esélyegyenlőségi Programja (2017-2022) Munkaanyag Munkaanyag zárása első társadalmi egyeztetés előtt: 2016.05.06. Budapest Főváros Települési Esélyegyenlőségi Programja (2017-2022) Munkaanyag Munkaanyag zárása első társadalmi egyeztetés előtt: 2016.05.06. TARTALOMJEGYZÉK 1. Vezetői összefoglaló... 4 2. Bevezetés...

Részletesebben

Éghajlatvédelmi kerettörvény. - tervezet: 4. változat - 2010. évi törvény. az éghajlat védelmérıl. Preambulum

Éghajlatvédelmi kerettörvény. - tervezet: 4. változat - 2010. évi törvény. az éghajlat védelmérıl. Preambulum Éghajlatvédelmi kerettörvény - tervezet: 4. változat - 2010. évi törvény az éghajlat védelmérıl Preambulum Az Országgyőlés az éghajlatvédelmi kerettörvény elıkészítésérıl szóló 60/2009. (VI. 24.) OGY határozatnak

Részletesebben

Javaslat A Diósgyőri vár Lillafüred közötti terület turizmusfejlesztési koncepciójára és a turisztikai kiemelt projekt tartalmára

Javaslat A Diósgyőri vár Lillafüred közötti terület turizmusfejlesztési koncepciójára és a turisztikai kiemelt projekt tartalmára MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE SV:10.092-21/2008. Melléklet: Prezentáció Javaslat A Diósgyőri vár Lillafüred közötti terület turizmusfejlesztési koncepciójára és a turisztikai kiemelt projekt

Részletesebben

Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november

Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november 1 Tartalom 1. A fejlesztés integrált városfejlesztési stratégiához való illeszkedése...3 2. A településfejlesztési akcióterület kijelölése, jogosultság

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Kaposvár és a Zselic vidéke TDM Egyesület munkaszervezete, a Tourinform-Kaposvár 2012.évi munkájáról. Készítette: Máyerné Bocska Ágnes

BESZÁMOLÓ. a Kaposvár és a Zselic vidéke TDM Egyesület munkaszervezete, a Tourinform-Kaposvár 2012.évi munkájáról. Készítette: Máyerné Bocska Ágnes BESZÁMOLÓ a Kaposvár és a Zselic vidéke TDM Egyesület munkaszervezete, a Tourinform-Kaposvár 2012.évi munkájáról Készítette: Máyerné Bocska Ágnes 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés, 3.oldal 1. A helyi TDM szervezet

Részletesebben