i~ ~~f lellalir k~t" be \OllllAII. mely a karékat egyci_ b.'111ya,i1.ok i,; 1oolg:ír:1I 11t111:, -- - trnha-,,;eg rmsburg:hból :?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "i~ ~~f lellalir k~t" be \OllllAII. mely a karékat egyci_ b.'111ya,i1.ok i,; 1oolg:ír:1I 11t111:, -- - trnha-,,;eg rmsburg:hból :?"

Átírás

1 92.3 liúj\ctub t. No.t.ilZÁtl \MAGYAR~ sz THll NUNGAAIAN MINltAS JOUANAL HAS N OAE sua-.-ca8las THAN ANY OTHltA TWO HUH0AAIAN WE E i<l IE S IN THE U, u IMLERVILLE,. THI[ HUNQAJIIAN lollniai\.iouiinal VIS,T MOnE TliAN ltleyin UNOIIED l,iip,iind e...,.,., ANO loloai THAN TEN THOUSANO MO lls A WELLSBURCI PER. llanalac háuj ás:,; f'~yukl-nt lui rom fl'l'i' lett ellnn. - UétUSn c h6 i!8 Ín Jlod6 t ertnr. i.r, IIA,nyb tigfc lterilll lár!)'lb\ll.. A szénbizottság munkája. \ A HOOVER!~ILLEI TITKOK.. '0!! a bunenet llonrnllleri a lh?:"jar a,r,s\ap kipti December 3-ig kérik meghouzabbitani mükiidésük idejét. - R endelettel kötelezik a tár- ""Uijl ruik. - Ul!f lit"r. sok ott n rej,elnl nló. - f: mori,aságokat, hogy a szénbizottság kérdéseire tartoznak pontosail felelni. ann!i töbll Hh> 6.~llp foq opjirul..::.:-;:,ti::.!~:::.,;~:~~:.:::~\::. ""' """" logo,k A Jobo,,-, H mmond ol- \gy bén, b,ok oo<0\'<k '! é, hogy a több<e<melé '""" I,.:~~;~~ ~;:,:~:~'.:.'~~:'.\;';::;::;;';:.:~~;!' ~~.:: ~N pere. lóuapok óta ftllnak [ 6U6 e hó.!!g-fu keulték nöklete alntt mllkö:6 szé.nhl- egy réuét munkn 6\kül. rengeteg kfilföldl a:r.euet hoz- ylv:i.nlank aion n réii:u!n rek \vlllel pollcn.o.k lr.épvtielónlr.höz.biuyi.uok blrósig e6tt gyll- meg Bod6 -'erenc ave\ ma zottsig kgmolyan fogj.l\ fel hi- A mo,umt l.lajok f6okoi6j\ nak u oramgbn, melyre peil~ Hlk, ahol nem voltak aze"ei.vo nyulnl, esupin ut tehette, bogr lmsl;ággl\l. rombolhsnl \ Mol- g) ar bdn) áu perének tárgya- \'at.á8at ~ faradhatatlauul dol az, hogy banybzok caak az Itt e~mt :i:r.ükr.ég nincs. C\~:; a banynll:r.ok, de. áptllli klkleérte nz állomdahoz ott fel II va. Cllfton,!llen a nyarl utrájk l lásat. Öt :utal, 6.dolj!\k, hogr goilk, hogy megoldjdk a ba- év eip!'ószében tlo'goihatunk arra I olg hogy,gyea ntrájk alkalmival azonu:i ültette a vonatfll. hogy uonn:il nla.tt a uir~asag utr4jkt6r6ket egyik r6réuese \ olt a, érea üt nyiulpar ösues kétiléfleit. mlg a más részét kénytelenek ~:~kao:ó\:cabg~. Y:~Sé:e::~r;t~ csatlakoitak a uern tet útil:\-uta-non el onnnn. (;\ Tonat cl illll.olt munkáim..\ tom:u kö:i;ctuek. Jnnm\r 6-én tette meg n ~!- tétlen(l\ tölteni. A mai terme- szén me marad. g Ja a!a. vltlc lr.ép\"l!lf'l6ulr.et onnan, d~ plézekr6,ntán felizgatott b:\, A cjiuon\ illel totlsig els6 jelentését. mcll}el lés mellett sokkal több szén kc F.i' F:z f!j mis lapra tartolk. hogy a Jeg eset I csnk azt természetesen nagyou nybzok gyihckeztek. akik ueg blzonyltja. amit ml zilntclcntll nnnak Idején lapunkban részle rill a placni. mtut amemiylrl többullr banyntársutgnak. Azóuqg) elköz~lebbi megillón, leu6.lt Ml Is rámutattunk, n tj.mad!alr. a iitézt. meggyilkol hangoztatunk. Hogy soha K'nl te80d fop:lalkoitunk. valóban azükaég van. n bl:r.a,iuág Januirl Jelentésé- keinek, ugy elú.ml a te\,pp 'éj onnan ip alog ment Y.aa.) w\k l)umll hcrlífet. megsebc ) :ntmd a hányás:r.olmak vércng-,\ uénbl:r.oudg elnöke Mr. \ á t ben 8 r6.mutal arra, hogy a bá- n vl\igtól. Legazlvese\.lben méx. Joovcrwlllen ugy l!lulk na I!ICl\t f'sy ('80\Ó cm\.l.er, rombol :r.ésekkcl. roubolbokkal klsér Hammond mosl nnnl n kérh ' b :r.ott~g r. muta nrra s. ny6.szlparbnn nagyon sokkal a légben rep06 madarakal el gyon 0k a titok. amit ldeiea tak a rel..,:r.en'hl.~b!.'n. ez>'rt kell letc:r.nl. mert :umak mindig mc,c 0 fordult a Ccmi;ressushoz. -,-.,.-.- -,---- többen dolgoznnk. mint meny ttanák ounnu ha le-bctne. embereknek nem szaba 0.tnl, " 0,:::;i:::~. kik,wllm ;::~~ ":.~;,::~t;i':.':,: ~: ::, :::;;.~ :~~~~~\:~,;~::;,:;; HO\IA' ~,:~~,ti~,\0, \',!>, :::::,~;:,;;:;-.:~:~:::,, ~::,.,;~.~::;:;,~:~:p:~.!!!:,'i~,?il:~~';i:',\~l gedlk b<..k,a\jt'rn mm:k. \'OIUlk~pm re. Csak egy {ir ember t!lciélle. óv december :n-ig,.mlkorra nz- --. tartani. lurak. Azl moudjik, hogy ml tul llgy lát- tik sok olt a rejte-..ak itl!lozatal a:r. llgatáanak, keriilnek n:,; ll)'od, éreng:r.éselr.. tán telje~cn elkéuu\nt!nek min- Ho"attot netl\ régen enged Ezeknek a fele:slegcssó vl\jl sl\gou.n -0kat Irtunk róluk ;a getul -.aló, azert vlgybnalt ri a rnerl rnaj,:nktúl 0hn em lndut- utánn pedig majdnem mlndlg:lr den fontos k6rd6s tan'!lmányo tók ki a_ b6rtönából _k~gyelem \ e~berekek ~ kell menni ztrájk alatt és uem nng)'on h! - 0:ok, hugy 0! mé:i; a madár f k volna r! n \"éreng:,;éllre. lm tnuan emberek mennek börtön- :r.aw.val f~ olyan lrinyu jll\'l~ utján. Nem BOkálg eiltell~ elobb. vagy utobb a bl\nyalpar- zelegtíink a kompánlinak tik- HjöjJ6n be, t'h. "".:',"~;.','t:'t:.:~";,mom ::~:;;;:~.: :::i-~~.: ::JI:'. :,::~:=~..::::.::!:::."::'::.~; :;; ::::.:.t:~:::.~ t,'ioly:::~ '" l P :-::,::::;~;:;:;.:.~::,'.:!:';;;:: k :::~:;.,llle< ogy meg m,-.. ~::: :-:~':,::::r;t~t.'~ kaapont_µl,boz tartoztlr.. Aiok ll:0 kezdik neg lgatbukat. Ipar mai ősues brjall még hatrah,\"ö hilntetó!!'ének itl :r.ó n uormálle kereseti lolet6- )!:yar báiiyli.!lr. lnkja (is cze ot r <rendre" vl_,:yasnak & aklltnelt l&gtlak Avc\6.u a búnya- \ Azok ni cnher ek, akiket a Azonklvill ujabb 0.ow (lo!- Ulé.e, (igett el:r.artak. 40. kég helyn!állltasárúl. akarta nieglitoian"'iy,zonr-\llllll.u)i i!>;'yób dolguk nlnl'mfl,.ookat, akik néu;urllal-gre R- tar~ak Cllf~"lllen i;lkc- lir toh 6&.Allit kérte a költsé- M<mt P.ZOnban II kontlílll)''0 Ma egymbtól nem zé:l plézen lakó k6pthlfnk. q:,.lnt.:-rm telnl. ho.;y T&llllll tullnak ktl kartok zert trnnt, akiknek eíi, riill _, akkoriban ~.ptrijktö- gek fede:r.ésére, \'nlamlnt azt hl Ismét kegyelmet adolt neki éli resul a bányis.ok. Meg van az (,\ nevét a:r.ért nem JrJuk \rl, káros I tegen vendég meg ne :; ;-::!'.';::.:- :.;:,:;~J.:~ :t.::!:,.::::.~ ~;... :!.:~";;: ~!~'.. ::~!~~~ ;: :::::~~ :.~~=:~.. :,!'.':.'."""'.. "''':,~".":.:;;e~: ::,..:t;:; ::~: :::~,;;.':,'.:" ::-.'!.,: :~.~::'; "\:{:::;~;.:~.:: -,,, -..-:klk.nélll számolnak emn;ve! Jrn, De e; még: nem ok arrn, wluden eip e lr.érdéllre, ami a Jlo.. att tebil ujnl siau8.dlá-!'izui megy a muka. azonnal hogy k 'lleqietlenke:ljenek neki_,envll!tl, \;\,.,;!drog u oltani -.em., arroi \ an l!-z6, hogriog:s re~"\ ere.ion... OJJuljuuk el nénbi:,;ottd.g ho:r.uljulf- inl.é.i: bon n.n. i relkerektlnek. és el\epu.ek ei;yf:nc,;ivef:' llil' U'al.),;~_.Jó illrl". 'l'ujjnj. ni()' tél)ló7.erthésrc khn a tőmei; kii lcnük. _,,,, Ilyen nu:i_gtévcdt e- ponto~ vilaazt udnl. Most -<>-'-- olyan bin,:at. hol épen abbor Alig..éri :uonban o!ls, ineg- i ~, l,\ ll!>"l~l,fo'. < rkm b -n ~tl nen ennl. berekd mindig feh'lltg. osltásu. ugyanis rordull. hogy ha " u:toi-:tt llollt: Ll'l::J'-, ai ldtjben jobban tlolgoz.nak b azólltotla egy o.ngol ember, aki gedlé bt:. ho,;y ntlk l6rtén.tek 6 De ezek nln0&enflk ott a, ád kell v\~u. rettente~i munka bl:r.ott&á.g ndatgyüjté9 zem Rtá ott.eb')'m6stól nem tud :u:tjn u,gmon!lta, hogy 6 n ott...!attak padján. Avidlottak Jl!HI- Juktól, mert ezzel többet.hnaz pont!ából vnlumelylk t6.rgasig- Az F.rnest Coal Co. báu}iijá nnk keresni. rendre, lgy6.:,;, inert 6 pollc li. ~-~ IU!pv)Milönlr. 8 mét Is c:mj,. jin esak a:r.ok {l\nek, akiket fel- nilnalt ~ ucrve.eu bá.n)iuok ho:r. fordull, hát eg)'crücd nem ban, JoblllllOD City, J\.-bnu!Ül,\ lllzolt8íliit UIOllt annok ke li;azoltqtl k6pvlse\6nkl'l I bejulott O.!&, pollook ger&gö-- ~::;::;;::.~:; :::: :;;~r:;:: ~.':.'::-~; =~ '""' IMk ::~~::::, ~;ll::ti:::.::;: ~~'::.~~~.:;;:,,:':::::~~: :i ;: ~~.::.t.: ;lh:~,~.':~::::.}';:~:.:::.:."~:j:.. ~.':;. :;~,::,::::,:~ ho,ott, góhh lábuk. ha vcihyt ago!- -o.- mik. sebb 6pületekel a. bány!,uokal, akiket a bánya 'li:r.örnye dfih6 lett Hoover...'. tenlle bánytclepekre zl, c :::.:'n,;;:~\,;';;";;;;::::~,~;\: UJ ";,~~S.:;J~;,';:_\nt.- A báor "~"',,,-,,m A "' ""dk.h ül,.,.,., ~ ''" tobb' nem"'"' o\u,rt""'-,, """l'"'',,,.,, - m,;, :::,;,::.'\':l;';"!,,:,,:,!~::.::::.et mol!l egy csomó f(:lreveze- nem Is n~i: Jó szetnmel a hl- ezer llollirra rug, merl ugyl!zói- Klsz_h árgott hlrek KZCrlnc eokan, annak Ilyen!lolugk nl uyllvinoll!!ágtúl. ahol n!ncen tt.u bányibz. A ul>nkerl'lóked6k. a bánya- :rotliiag ruunktj, b ezek a l/jr \'án ui Ö!Ulze gtipck é fezere-.!:~~n~li:r~;~.:::k :k:~0;=~!tik - 6re. tnlt rejtegetni. Cuk olyan he- JlónaJ)Ok 6tti (ILl'l u per ~ az tulajdonosok é a vasutasok t:i.- ~:~~~~!~~~ne:::k n!z::s~:: léaelr. a IAngok nu,rtalékt\\'a vdl- nak uiyan tagjai, akik amet Tajtékzott ~Oh~llen é foly!yekr: new eugedlk be. ultn! anion mlnllenl megteu, hogy nácako:r.bokat folytntnak. hogy ho h :r.a k kllldött tak. lett mniíok hog\' a f'c:leral Ra l ton azt emlegette, hogy régen oly:u a bánásmój aa emberek lehct6eg enyhl tae a mlyoh- \ ll- uj mogállapodasl könenck, m,.._. : I ;llöl egj en e 0 ~~ k _ - serve nauk' bek~pcsolá.8\val,_ ;';l :z tka~:wra, ;ogy eg) kel, bogy arról nem uabad tml dat. Az Ogrvé:lck egész seregét lyek uerlnl R sz6u elaú.llllasá- r~:,;bev r e ; ; h~.as '. C.Zt:MBt: ll t:l,\' t.:ztk lei;lienek egy lnt~:r.ményt melv n: ~ ' JJvlse vel uem ni~ vllignak. rendelte ki. hogy hll n sierve ra a:,;olgál6 Tutllr.oclkat mi!! k6rdés ~kt fag :r.dj6.k me:) ~.,,\ UEA'fO JÜN\'Á'l'. Jórl:i.sl siénké!lzleteket h~lmo~~!be e;ji.llj~n. ~lel J ugymoml l i,;a rnlnkel t!l ll be- nem enk,i.mit.d.den tllt.akod.' rlucán.z e:l!lli;lu'!i eltérö renduer eze J,&t, amle a k:mpinlánat kel- na fel esetlegell s:r.énlnm!cgek l~e ;;r~u a,ta\:';?uti:: :p f:a~!~e~ déli e fo\uegau~tanl ~tun~- megtörtént vérengii-l<. : rlnl osi;d.k ~zét a bán) llr. k6 lemetleu, A Jl eato bányá. Canler Mlll~. J6re és am\g ezt a:,; óriási kéu- ekr~ g ban. Ml eiutii.'i I ~A~k,J m~,. ucuvedjenek Artnllnn emberek. kötl. m.-ban r6 desen lsmél üzem- lete: ki nem bányáb!ld.k, hagr g ~ lrju~ há.n)'ah le\l'ck htrt \~ unlon kö:r.pont}ában tudjá.k, A mai rends:,;er <!:rlnt a Vnnuak tárl!ll,;kji melyei lle helyezik..\ banyát megvetu J6.k benn bli.nynlpurb:i.n a m t Stcreneére bajttr.unk na l'lln, <'J II.: h-ttüll hogy a vfldlottak mltul CIIUl)á, vaautl kocsik elout.a>4nnk nln\ :~~~::.. ~ ~ ae:,;~!/ t~lle~n:u!,; a Cartervllle Fuel Co L's mlp: ott dolgo;ó bánya&:rokat. - Ō,dotal a:r. l&gatóknak. J.a az órink6nt megladolt szén ki'-rdtk fc:!c ctél!e ll!iatt. telszerel6cket 6.talnkltotta (~ i,;,mek uonban nagy ellen '"',Ml,.'klblMteu,. '~"'' \osou,m,oke "", b<mtuagi,,,._ A bl- MUNK Ali I RE K >larml,., ""'''"' Ué\tek ol """"''"'""'"' tllnénlk "' ho, mokö,.,é~, :u: el~ult héten. ei,:yenkl>ut,3 bany6.k aaierlnt kupjlik :l ko törg;lill\'ckci. g l va. A r.uklilatokkal moi't cl-iotll!:í{: tllbhsi'!;e..on az Al\dsévi börtönre, akikre t6.b\zony, <'Slt amennyi a:,; cr,, y óra :lall.. kéi;:r.(ljtek II it:r. útadas h n,egtör 0ton \ nn. 0, zr.tl Cmnilt , tottak hogy róut vettl'k n rf, f hán)'á.hau lndoll ö~ll:t~ ~r.éu!_,\zt.llltják, hogy II túnns:'i,: és a han)_"" mo,t lsm " g_. l"~ "'" " '",' llmnell, ', hg, ""l\a~ \" :::;~":~oo"~ ;,'.''. k0, 9\ ;.;:;;:-;~,'.:.:~'.;,: ;~~::,:~: :::,::;~':~: ;.,::~,::,;:.:: ;\~"; """ ' he\yo,\~. ;,'.,~:: '"".,,,u,, " '""''"' t~;::,:,i~~:";;: :::,::t; '::;' ;~;~;. ~,::,:~:.~:. ~:::,;::.\.ncn ezet term(>;.zeteeij A:,; uj n;nilszer :,;erlnt arra.' JHJlgH.rknk a\kotu6yb:tn gyil. \!:l.o ~,>( u;,n hl'l)'et toglll ktlt napot dolgo.nak egy.:. b.elyet rnoat. em nji.igodoli bek a suh ui.l töreki dnek, hogv egy olyan knt.'w Jo;,::ait..-\:r.t elfeejt\l:!'lv.u\ J-'.-.'l' l'j lihii 6J.. tulih ej!:,' t:tl i>' akarja aj6.n-, Nill, e&nek fel nj enberektt. ~,,, iu\\etl.ll' llll feljcbbe:r.!\lot jclt'níen n u(l :r.er i;.zt rlnt Örtéuien az e- JU k u l>:\nyati'il'!:ll!a!!:ok. hogy :t I lt.ll.\'f ;\ \ '0"'. lui I a kr,rnu\uyi~k. ho:y _ gya (le Hlzlk testvér uem ajánlj:i :i!!iioh ; \ i~ ~~f lellalir k~t" be \OllllAII. mely a karékat egyci_ b.'ya,i.ok i,; oolg:ír:i t:, -- - kornljauuk n~ou~t n m~utak l helyl!t, még }ohhlln neit n"n k~ h~i~: nel' enem:ir::: :nm 4 ~ 8 J,:latvankllen<' bílll)'/t.:.zl. nklk!iuiyák kibölt nnnak nrán)'a- ré~xt ::r. or~-6gak t~ nzok- A linl~e I lli.w Work~r r~ h~f:y ~ztrc7:.ilk be nylo.ron Indul a munka. ' Y gy "IJ.! J\,6napok óta Olnek,r.at.aaul blln o,<,ta, ft l. bog} S órai u:ok lany~zo_r. Je húuyszor.lr:h > to_ < lty bau:., uj ku ;.uk<.,:~~h '.k ~ ~,,/'.I term~. lly> U(,d, W, \ " Egy bal- :!~~:::k~ :~,:::c~~~ t hn~,jii, mck n l.tkos'lác;.ar kölll, bog)' c;,-tt aem meg) bld ltmpivil do] inak. KAN' ~_ fe]menlctlek, le ezeket cm bo munknhlti alatt az egyes bit-!w~cllr. inei,: az alkolman)bbj huj.al n~ttoh ' bany,,.zo_k r(,,.. esiltotlil uabadou,,nel"i nyiklohn IIIMlD)'i -:r.enet turi- p:yökcrezll jugulkat. '. ( ter N.Pr..-. A kórh-h te\jeen mn.~ lln ez, lll l'w:t.eunék, már \ Jól II mnnlr.a. \' &!!Utl koc.l hl! go ~éb ddalr.,~ 'anuk t'llrníik. rnk ltrml'lnl M'!l'!e. vciked.;.; lelje~ "~uads:i.. ~ IJ.t>rnill rnn ber ~lu, c, éi ~:r.i\,,n!allyo!l,\hhm, me,nw II 0 term" nya mlalt. Nem ili veuntk r.- =:~::t,e~l~, ~:::~ 8:0 ulkotm6.nm, ökerczö jog e pen t.f'.lnon \',elh.t'reh,. ~. l br lr. IIOk bt l~f'lf ~t!g l!elll,,.aba I. f\, -,;; nhlm\l~)i; mlnclenké- u re et. "' , m IU emberekkel Jól b6,onall 6 ll FRANK KEENEY ELLEN ":::;, '::;:,:,~~::;:~ok,,,!,,, "-'>II.\~;, l~::.,::!'.' ':o;,'.'.,'.;~~.;":'~,.,,',,;;~:"::'.;;; \~:.\.;';,:'~~ ~::::!i:,,:i::;:i: k~~j;', kik ezt t,llltiik, mmr m ci;,; biz B00.\E C()_l' \ ' \, kl-.lrekkcl u~i;; akkor. I\H ti f(ll uaj()t.dolgoznak. cl~ ak nalt muudt. -, MEGSZUNTETTEK A vadat l tak ;8) nll\'t:ol törvény tullójt,i I\ES'l' \llfl/\~.\ \.\. ~- (.!.Y l'~uiuó l.oóuyat \"é-!l:legellc:j kor lne elég klll k6ré. i::nb~ Zelgltr, - No.:?. tl4nyibal,. I ho.,;) vlatgáljt felill cwkrt nz. - -, );;,>JI d.rni. Azt moml.l{ik a bl rtkt l.m~~ mo&t I,; Tenuénl'k fel. Mikó Jinoa bajt!ra értff.~,k, _. esetekl'i és gylijt!o~ cgyll, a sé MntlsoUI :.:o mll, nylre a.~otu4k ugj<i. hot,:)' ort:r.ag re ~oth iestvilr nem aj6.ij b uerhll 0.-m megy!ól II munka Pr.nk Keeney,,. l"nlted I, ~gy ftj;, llgrét,:,;,,nhh ~eenc~ l::~::\:;:;,:;;;:;:;::" "'""'', :;:: :,:r:::.~:~.::.;;",;:::;.::~ ::::,':~.~-.. :,''.:::...\'::;~;'. ::~." mu... k,re- m w,;:,:~~~'.'.':-',~,::~:.: ::L :: '""' Wo,km Ch"'"'""' ke-,,eam ""'"'' l,nu, '~'" ''" \ """"' '"'"~"'"''., e~""''""'" a Mell ". énl,lu t,d,úgo,, ole->. "'""''" toho r,rnu,,,,. \\",,,. Egy "'"" "" A""''',..._ :.:J. -, dllelfnek elnöki ellen m~ min. be et qg}~n éli a tanuk klball RJ. nlaiigondolot.. lh)g~ trnha-,,;eg rmsburg:hból :?,,OOO ucer..iük.a/lg uokra:, tiauyikra. ue lkiftán 'közll, hogy ott eip,mkk agaa. A uenet RlMlua olig folytatt.ak az l'ljirl.t az :atdaar mir Hl, olt sztlkmói,;. uén termell:llt val~tulképon,z/:utel'iihitl't vá.<:írolt. Jl)ek tlrúdn term<>llk' a neet. l két naj>ol dolgozualr. egy béten. v,gja. Touoaaúmra fl!lek 920 évi Mlngol é)i 92 é, mert d,d kép\"l&el6jip' mes Gu,:r.bau~ba hoid,k a fogyu~ A, he:i\r mintegy 2,700,000,.\ blotlaii::,nunki}á elé á ' ~;?u bereket Te&:r.ek. rei, de a blr 84 et>met lo)lnbként.,...,6 0~z e~;r;;t h:;~l lsm~l tir- '''"""' <ádl' :.-.~:~~ ~"'.::!:.: :~;::~t~::~;~::,,::..:! :io".. ~..::.~::::.:::~~--::"': ~;':~:,t:::' ':.~!~":!::::::;~,.:!;'~;::.".: :::'~;:::,.: -::::;;.~. ~.,:: gyalh TOit kltune ebben nz Keeneyt azonnal _.,zabadl!b- igy.iu min len ltányöban moly' e \\Tesi \'lrginlibp.n., talán meg:tal,lják majl a mój- e ueui lnll\ a nmwka, mert emberek.nalr. a burj tleg drip n,gybeo Morgan eount)' blrósi r hclyuték,_ ami nagy öröme~ \ ben a ttrmeléli gaadaságoii. - i-: 2écrúletrúl nyert ~,6-lµ..,ogy a atl"nlparbau renrl..t alll lrbr.t me!(kere-nl a b<'tna- 54>-l(I ~l~ \llkw- t~kt lr. p el5u. keltett b.rl.tal körében -lolgouanak l'µ:éu fve,,.'.l \.6. kolrnot fotne.k 'w!etnl., t< renle~k rl Talót nauon ~Juli k'fml

2 MAGYAR BANYA&Zl.AY Payer Károly ne~zetgyülési képviselő beszéde A Magyaroruári 8.inyamunkások Ontáos Súivebége titkára beazéde a nemzdfyw,ésen a rnauaror;záti bányáazok helyze t ér ől. "Nem vehet6 fö l. l'lllll'6 r öidr, ~!. Tóth htd, tt helrctte.'' u,~ölklilt! IIOk a a:u!lllc'5baloldalon: "Clendíirkényszerl Ei a rendóri\llam!") VEGYEN U. S. TREASURY SAVING CERTIFICATES Öt év alatt sz;;:ö=wöói/.,. s:,z,-;;~t ; f~~5t~~r:-~; ~;~~~~c~i~~t ~.E:t.~~n:i;: :,.,~ ~Ef~:)~~ - Po~hlmei.tue u l ve.'-e ll ad lwvebh re'hlligollilillt.,...,. lrjon cm, a~...,,.. UN ITEU S'IATES GO\'EfüliMF.~T lia \ 0 INOS StSTEJI TREASURY OEPARTMEMT, WI.SHINOTOH, D, C. Dr. MERLE R. TAYLOR Williumon, W. VL Pattaraon Bldg.. Roo,n SI. Kl!Un&en h w; f09akatha legjobb t o,n nkft,r6g!. M ourok küllnlflgye!,,nbon rltztto!nek. EZ A BANK "vldtk rn~yarjlnak i gulv - :i:::k~!~:~:!."i ROltfüta!t,,ni,._ KUl!lht,_ ole-6" killdllnk p,ln,.t, rnertlo0n.gyobbhnkokkal &llnk kl:l:eklttlbbon k Mponla Uvlra!Hg ica>j-uk meg I klhqldl pin~ck a,,arn,. BetU.k"" S sdullk kamatot f'"tonk.. The Fint Natio..J Bank. Williamon.W.VL ~AGYAROKAT,v!rne.. n pol9ujuk ki. HA nol mnk.lj&t ld.ozto" lllf kltlartilkocllk,l nfonl0hlu,hog~ OYJI~ flu lfn lenen. Ml MINDl!NT llllltnk.,,. uoktto van: Blton.,,.I bo,.tdl. borotva Nntfket, + rotva IUPP nt, Mm9~N4t, krlmketfapdtt.&dpli,v- Hl, h daraboa pdtrt, M~ ::;::! :.~~~~ t h a lk9d- STROSNIDER DRUG CO., Williaauon, W. Va. Mindellféle F.k.ertli El9ln h Ullnol tnk. AranJ ~ IY aranjmott - lkua,ak.. - BE52El.0GtJ>EK A:i:nk"'IU alkalmn osl,,6'ku,-.,,... ':':::".;!~kii-,, fl m ullb. zok u. ib~i, i;-ek, um t l)'l kkel II hú y llir~ltok i: kö lbl k fö. rlöt~,{ hu houújllr ull nk,,aok f'~dlwn nllg tf' tli k ki,nká sok Jtir l:knln.k U-0 ~zá~aj(-k:,ít. W Ll:.fAM90N klrnylkl,na. tyatok ltol,-.:dtck cl t,e.!ujalteklt a DAY AND NIGHT BANKBA, WILLIAMSONBAN, W. VA. BcUtck,o 3 nil i!l k malot llulilpk ESTE 7 OR/,IG NYITVA TARTUNK. Úrnj,nlli olm llii\huu~ nirrelmel rordllnk. RA NDOLPH AND AUKENTHALER,. Hallma,k l!laurfu ~ WiJliamson, W. Va. ukás lll'iii,,íltur. hlltj, ml'g u muukt!p lyl:i, kiilvuii~en nklior, u mi kor uui.r ii rt gszlk (,s Jut hhn II lwlrzutlw, hoicr n i;-zdn.'llll(i lwl) idnl'i,; ti;el-, i::e~ llill)'!'il klhn~:uuilf,;z már ajl.lnem r:abi;zolga Kágot Jelent. A b..nyat.araulatok súwtalanesetbenulroa.anvlft suélnek euel. Küiönöae akkor tebeuék ut. amikor ezek a mudkllsok még :ten ezetlenek voltak. Régi kivb6'ga a munkiaaágnak, hogy amint ezt :i. kérdést mir a kolföldön rendezték, Itt I r endezzék. Nem.bad ezzel Yirnl lov4bb, mert\ eszedelembejodorjukenoek az oniz4gnak legértékesellb munkboeztá.lyit. TUC RIVER CROCERY CO. WILLIAMSON, W. VA. OCCJDE!i'f f!o ílo r,d ll."ed,u, ll llek..hr.ii r0to a"yl nl eladói uen kiirnyéken,..\ruo-félr frlmllnrok JIRIC,' rnklhll. ll!l#l('ii l.aum-rt, 6bkllrmtlnr lrnplutli. # D t:j, MONTE kann6sárk kí v, ~ ~\. - nlndl'n f ii ~., r:lr ul tnrhmll lllll!'f lmu. TlG RIVF.R GROCERY CO., Wll,LUJl'SON', W. U. Nagy kiárusítás so NAPIG!' sz!zalf:kos A.RLES.ÁLLJTJ.88AI, AZ EQYEDULI AOYAH BOTOR OZLF.TBEN. WIWAIISON, W. V A.,BAN Kltiió f«u fi sodroot beute:, nlamlnt el,i,...,..- Ml fontos lluca r PJ atra«k. '..._,tl lntt.oo'olr.,,...,.... k, Olt,.. tlá<llylll~ ifl..oll! lrwlü)ii e. MAGYAROKNAK HITELT JS ADOK t FulfNirüir company (MA.JER, Manqer.) wald:dsos:-w. u.

3 MAGYAR 9ÁNTAszi.Ap MAGYAR BÁNY APLÉZEK MESÉI NEM HAGYOM MAGAMAT.. lrln l,eglouer. XXllt.fejue.. - Gondolja meg Jól - - abban nz A gép megindult II egy félóra.fba!tá utan esetben kenyér és vlz Sfü meg l mr. Conroy Náthin zálogftzletc ellstt Je. /\ több!!.i.örös nllllomo Wulvort ur ti kodves neje bosr.u!!s.n ültek n regge!iw aar.tal tó ar.tán tovább ment. korbácsolják - - Szent Isten? A Michigan lsudotl, ugy hogy ta~a klugorhatott, klnui. Kénen volt m:'ir minden, csak n IRnyukat,,rtá.k. Utolj,ra Is felküldték sr.o~ ld6be került mlg beadta a derekát Járt volna, az utca. rossz vllá{l'.ltásáná.\, a.: Az Oreg meg volt ijedve, de azért Jó Az elhagyott uteán senki se }ArL Még Ila bll.lloyt, hogy siettesse a klsanr.onyl. - Weil - - azt hiszem, legjobb leal!z éjjeli.sötétben ugy 6e láthatta \ Olna meg, Mégl borr..tó, hogy ennyire kéalk. köl'clnl a levél utaqltájiat pontról-pontni. ki u, aki háromuor kopog az üzlet ajtaján. mikor tudja, hogy n<!lküle nem kezdjuk :. - Elvégre Is ön meg se érr.l azt pénzt Az ajtó rögtön klnyllt 8 jö, evény be!épetla teljesen sötétütlet.be. rrggelit. Az öreg ur klsséfelhuz.ta ar. ornl.t A uobalány z.avart arccal Jött vissza - Nagy óni az. még ha valaki milllól. - Ali rtght! - A klsaasz.ony nlne& szobájában kal blr Gar.cmber toh njok Allrlght /\ ktit zoj6khséijedteunézettösue. érvágó piócák - Fogd meg a kezem, majd vezetlek -Nlncs?HRtholvan A Dühös volt ni Öl'Og szörnyen. Hanem azért 0égl csak ~rra az. eredményre jutott, jövevény ktnyujtott kezét megfogta egy A szobalány gyorb:. ~olytattn mb kéz és huztn. maga ut.án a rnk l!ötét Nem tudom. A. :'igya Is ugy vnn, ahogy flzlclben. Csendesen lábnjjhegy!!jl mentek. hogy 'l!zónélklil ki kell fizetni a kért össze etc rnegn:itettem. Nem feküdt abban seuki. get. Ha mlui láyaról lett volna sió,.:... pedig ot.t már felesleges volt nz ova.tos~ág. A klsnsszony nem lehet t!áz.ban Náthán ur üzletében voltllk. majtl hnndabaudázott, olna, hogy cm kell.mt. Wulvort Ijedten hh atta űssze a. flzetnl, detecllveknek, rendőrségnek n segltségét kell Igénybe venni. lgy azonban tódzá9 ut.án k lnyltottegyajtóti;be Is csuk, Az. ilzlet, égén a vezoto kéz némi taoga egó!iz szcmélyz.etct. Ki lá.ttn? KI tudja. mikor jött meg u alig várta, hogy elteljen a nap'8 eljöjjön nz ta rögt6n belépésllk után. h:hle&télyről? elltl 0 óra. 6 mnga et.,r.sobében pénr. Most már nem lehet félni semmitől. Biztos helyen voltak, - n Nt'l.thán ur lrodn]á Henklsetudotummlt zel a 6-Jk utea keresztezéséhez. Ami biztos, - A klsuiszonyutój h blá.nyz.ik. az blztoi!. Ha nem si kerül. akkor majd jö ba. Most már meg lehetett gyujtanl II villanyt. sofrörrel egyiitt-- - hcta iolice. A ver.et.(i kéz az. öreg NAthAné voll. A,\ öreg Wulvort rollnnt a telefonhoi:. L:i- Es azt nagyo~ jól telte, ho-,;:y a levél uta késó éjjel! látogató Ferenci. ya' barátnöjét llll ta fel. kinél a házi e~télyt,:lltása si:erint cselekedett. Conroy Náthá, Az osztrák-magyar zsidónak, mert A- tartott.ak. ébantll'i.jtmcgtcltevo!napontrólpoutra: sltz-conroy Náthán hol OIIZtrAknak, hol levélben foglalt reuyrgetéslét. Megtett& az.t Hallo Ön nz Jullette nagyarnak vallotta magát, egy oaillog~k már mdsko. Nem lett, olna értelme P Igen azaprószemel,mltadvndé,mlkorzsákminyár rohan. Átvette n borltékot s gyot íiut se követni. Az nem tudott semmir6 Ott H>h az c"tc Clleu~!!emmlt. Azt csak Náthán ur fogadta nrrn nl':,mn felbontotta. Benne \ olt bizony abban l~cn allmlomra egyik embere iíltal. mind az 60darnbezre, h!án)' no:ilkü!. Hli.\liko indult el önöktöl.jó kópü ujságárnló flu, olt. akit Ná.tlil\., Ila no.!llr. Wulvoi'tnak, i;ok mlllós urnak Úh!ebrtctt ugy ójíél uuíu kl t megbltouja megsz.ólltotl kedvesebb volt a!anya ütvenei:er dollirnii.,irn -J\kllrS.kcresn! h:irom \lullárv. Il yen dolog Is etöfoulul n uilllomosok kii Kő ai:öu örn A flalal utca i, yerek a szeme közé neve- ZÖlt néha.. Ellen ba átnöje uh~r;: kcrdezen ug) au a- - Ezt Jól cshiltuk!amll. hanem a. üre~ Wulvort lecs.apta., - H áru doll:írt? l logyne! Kit koli mei;- - Jól kagylót. f.'elesége a reggelizés autalra bo ül ni érte! - Holnap megknpjátok n l'é,.zeteket á l rulvn ~!rdogált esend<:~en. Az öre~ klki\ldte _ Ne bolondozz. Hulnnp este pont lu toltpén:z.bcu. asr.emélyzctet. pr:kor a G-lk utca...:irkára állsz ús várs.. - Jó lessz - Lehel. valamelyik IJ.'lrátnéljével t ölt/itt< \'alak! egy bo ltckot nyom n. kezedbe. Neni -- Hátha rclirta az ezresek numcráj:lt a az(>jijzak/t: Máskorismegtetle szóli;z egy s.ót e, nem felels. semm i kér véu pénzes zllik. Vlgy!iznl kell Felesége negtöróltc künj eu sz.emelt dcsre. csnk átvef'zcd :l borttt!kot ~ n hel~6 :ítlrn rnlaml t.,aj frtc - - autósn -.sebctlbe teszed: Hl~:! IIAl,A l,ozas I enci;ótlenllég 0~ l'alan\i kórhá?.bnn - lrtem S'l'.\ '8 Z'JK.\J.\, - :llegindulsi!i mégy es~ cnesen a bele Akkor él'tc!lltctl('k, ulua múr <llk-nyolcndlk utca lr:l.nyába. l\légy addl~,\ halialuzási arány 000-ként mlg valaki meguóllt 8 kéri a boritékot. An 8.8 percent \'Olt az elmult esi :'lllt tt'gyünk nak szú nélkül átadotl. That ~ all. f;rtetl tendl5ben. Ezt wegál\ap! :\"em kell felealcgescu lárét itn!. :iákor is elmamdt már n.l:ml barátnő f:rtem IÜ.St egy nagy amerikai biztositó!ársaság st.utlsztiku RRI cs! jéné! - Ila azonban elakarnál szaladnl azzai nálták az /uuerlk:ii és Kanad.L Igaz dc most éu ugy fékk a borltékkal, hát, -tudod hogy közel a kami te ületén boblztosltott embere\> - rm;szclöérzetem, an lls. Tudod hogy figyelni fognak halálozá.sl szama alapján. A'I. - Nyugodj meg -- - ha délig nem lc!ls;: Tudom emlltctt kőt oruág területéu Itt hon. a cnd6rséghei fo l'dulun k - Ila rendőr álht. lllllg!i kéri a boritékm. lnkó cml>erek több mint egy. Kei;en e;; k<!t órát töltött a kél örei; -- átlltlod. Ne tutlsz semmlr6 enml r. ai; nyolcada be, nu blztolt\ a éi. i,;ó<h-:i, mégis ei;ymá<t vii;sztalvn Egyetlen mint ahogy nem Is tpdsz. ennek alapján általánosltbatóh leé.nynk volt Ellen, a i;zcmcrénylik. az életük. Az öreg ur utoljp.rn ii; relni:rou ai: as. cll5egct,utjáran:ient. Akétdollártazatlj. /'.!gy eszt~ntlő khuutatás{urnk l< I A nagy rcméyü suhanc átveue a tlo{ a.z a rúnyok az öuzlakóságra lllll mellöl mujd át, a ki átveszi a borltókot. véto\li\ el, az 922. évi klmut::. Megyek a endörség(c - :O.Jr. Wulvort a Jelzett sarkon tal{llta ~" tás!egkptl e.őbb, mióta a ha Az fna hipctt Ji,, ~ e.::r eziist talcán te, <>let utcagyereket. Ki.ssé fájt ugyan a ulvc, mi!and6mgr6 ontos stallsztik:: korátlldtanekln énzesborltékot,tleazén készül. Ei a körülmény :l köz hoi:ult (,t adta. Szeretett volna kérdezősköd ni h cgéü.6gii,gy javulá.sát jehlllll - t,;g} fhl hoztn "azt moudt, nem kell tűlc. dehát tartotta m:igát a levél taslt:lsi- Az 922 eh Cv második fehl. válnllt. lloz. A í lu 5.ó nélk\h zse\jre '.Lgta a boritékot és ~arkon fordul!. Meghulult a megb(' mini al:h. Ha azonbnn ll'i. beu a haltdúság kisebb vo?t.,\z örc; u0,ghmu,rte leánya kezcvoási a borítékon..\jegkönnyebhülten sóhrjtou zéltlránybtl. egéi;i ~!!ztcntllíl tekhlljűk, ak Már JG-lk nteáu is tul júl't s nem szól\ kor :,z 92-cs esztendővel "' Hála htcjj nl.!c,; baj. t-:uen Irt. :i:to- tofta meg senki'i boritékl>l'l. A fh ürc' ~zembcn az cl!nult él hálniny:'t SAn \'Rl: hue ösén,! töltötte RZ éjsz.k6r rnetlenkednl kezdett!i megis Ijedt, h,lj!:~' t:t. ra kfü:cl egy sz.:.ír.:lckos k!ilün h!l moht tudat. hoi::r nc u;gú'ljuk. llín l'qjih! o:irl<'t\c meg :t7. Irányt ~ cltó ~Cgct!;i.;, l!i:!:! <'l~t, relé Mr~. Wuh ort od:uuc n férjéltez,mlg az J edt.!jen ugyjs az lnr!ut>nza járhevclm. bontott:,, J-:i::, iill oll i;t:'k anpk -,\z pc<lli; b:u lenne. mcrt ezek könny~ n ány,;zerlleu dühüngötl és e~ tata!má l>í!rrnak n - kóijsc! Til!zlá\Jan, ol, emelte a t.,oblztosltott emherel: Kedl'ei; atyám. L dnrls de uagyon e! azzal. hogy egy "l.,anda" szolgálatúl.mn rnn, kür.ü:t a h:ilaudól<ágot. ~ni omberek kr.<"i köm m~yok. öt, rn- hnnem azzal nem törödött. ;\I~.,: büukc i~ r otö, C~zile minden 00,000- ewl', olt mnga rllht rá, ho,~y mli.r Ilyen fintul 00!!.4 nerccnt msztulte!. E. Akéöre::h:ilálrar:m oten'teklnteec:;y. korb:in rá t erelődött a ff gyelem. Annyi a l gal:iesonyalb arany, ::it rruulrn. Ai öreg suon)' oly giiresös slrásbll. tőrt ki, hoi;y az ura most ne,; ó mlawt :,zok elteszik Irgalom nélkiil. aki ll('tu vég. tubcrkolózls h:lantfól'a ii: közr:: azonban mar tudott a. nh'ilá.gl életll<il, hos} al:ih kinutattak. : óta :i Ijed! mep;. Alig tudta lecal llapltani. J ó IIOltAra tudta csak szee;~ny asszony annyira :\ru!nl ő k et. ljcmká.sql soi-átmn. cl az elvállalt mmkát,, aky ha cl ai.arj felé~ csökkent. kliönö~en ' ÖS8Zl'l!izednl nagát, hljp:y hf>szélnl tudjon Majd összer~yott.ljedtt!ben, mlhor Cl!I,\ beblzloal tottnk kütiitti. l kpallja l!őtétéböl kllépctt 0;,gy férfi fs. kü, etl:i;utébeu halan:ló -- Aborltúkot sá.g ~zlnh'u csökkent: az l!l2.' Ar. urában a:,; apai ~rz,:s mellett most múr Szó nélkül II zsebého nruh. á tadta (i I klmutallís azü->si.ch e,hllg! felébredt a.z ''ilzletemhe-r" le.. Itta két dollárod 8 nég kettl5, mert jil noíl kedl'e:,.öbb. I00,000-kéut 5.t! Várjon ketl, esem. Had gondolkuzz.' c!llnáltad a doli;ot. Mosr edlg rordulj mer, ercent; vagyis l!l:!l (i vl klmu Otveei:er dollár úribi M!nÍ Ilyen!!U,Z és eredj tatássnl :zembcn a esökkl'ni\-.; emberek: A borltékot étvevö férfi Vl lilizll mct., egylmlo I. Az J9 l-es ~v kimutatú~il.va!,zernbe pedll,:' küi~i Oe h\nyunk Wtét kapu IIÍ é várt. Pá.r erc mulvn h~ Nefél.leenmit.zki 6illlr.l!Zllbadit ro férfi is e hncnt a kpu rlöu S0-00!(\. háromue!{ye:i réi;i:bcnl <'SÖkke va. Azon gondolkozom. hoii:)' egy üiyes de pésnyl közökben. Mindegyik odaszólt Nltlll é.iúllaplllmtó meg. tektlvnek zólok, hoip legalább hurokrn ke desen. Gyermekbetegsét;ek, ne ete rüljeek a gazpmherek, még ha a pénz oda - AIJ righl. tt-sert lliftérla, örheuy. uamhrklihögt\~ követ.keztéllen &tné veiizlkls. Kis Jtl5re rá egy hntnlus automobil á. ' A megrémült llhzou)' allg IUdtll rávenni eg a /npu elött. Abb. nú nélkül be!iiállt. kel'ebebb mennyli;égbrn lutltak u urát. hol!'y ne, rgye Igénybe a rendör - Ali rigbt el. A hhul6 köntkeztébeul ha KéRet laudóság azonban emelkedett ~ vu - Az Am. Vlgyft.znl - Biztosak. HArom ember vaee&0t é. -Majd én gondoskodom ar. ezreek be vette.~ át borltékol, ahogy megállapo<! valtú.sáról tunk - J ó. t-lanem mi lesu a lánnyal. - Hát Itt az ii.r.let e5tt Náthán ur szemöldöke! összehur.ódták. - Az. autó meg se illt, Ugy ugrou.am I l~gy darabig fel II alá Járt a siobábnn, az- róla. Senki se Járt az utcán tán megálll -'erenel e\5tt - Hál ahogy mondtam. Vagy a u.emt - Azt gondolom, hogy ll. bekötni. va(l;y az altatószer. A hituh,ó ajtói> öreg Wulvort na gyon könnyen kiadta ar dol\art. Hát- menj ki ha },~;,n~~b:;; :!:i~'e!:~::r:sztett E;;á~ia':jt~r v~~lv:r~,::i~:,:~~~yn;~ :~~ - Hogyan? utat la hasznalhauá.k. lcl--;_a~í:n ;: ;6~~~y:o~:l:é:~l ujabb leve - Holnap majd találkozunk Ferenci nem re.lelt. Vnlaml hideg, kelle - Yes. Tlálkozu.k mctlen éri:és to\lötte el vén zsidó Iránt F'erenel erősen felgyürte kahátja gal - És hn nem ad lérját, mikor At botorkált a. ISÖtét udvaron ~ Náthán ur dilböseu fe lelt kinyitotta a kis ajtót. A 2.ól havat ~ ho - Akkor ott a korb.'i.cii. meg a Michigan zott s mintha tükkel uurlf:alni, ugy vagdotta az arcába. Zsebredugodt kezekkel slete! tó--- Percnc:.I elszörnyedt, bár area nem mutatott semmu bensó fellndulásából. A az.emel re kellett hajolnia, hogy meg tarthusa u a Hotel felé. A szél oly erösen fujt, hogy e lő nézésébl5 azoubnn, valnn\l klo\l'ashntott egyensulyt. mr. Náthán, mert lecsillapodott. Utóvégr~ A Hotel födött kapuja alatt mir ott volt a rablók közt Is van "betyár becsillet." a hatalmas autó, amely elóbb Conroy NA - Nem..Mnrndunk az eredeti terv mellett. A leány vsgy beengedi kötni a s,:e. Sietettfelaszol.lájukba. t hánhozvltte. melt, vagy el kell \llltn i clororormma\. KIviszitek a 6-tk utca snrkúra s ott letezltek (Folytatba következ.ik.) Járdára. Onnan vagy hz talál. vagy haza Viszik.,\ hnnitjánnk rngy l~merö~nek mfr - t\l()l;t rögtön? cm Jiir n Há u rá~t,, tlj mei; :\i: öreg meg nézte az óráját nelil, ~ r c l <'-IJe meg mltlőhb. E - :\lost r&glön. f:jrélre megtörténhetik. <\ llu!l'fohh ~zol"li lnlol nem lehl'\ bnrilj,inali, mrrl )lagyn r :í nytisjlapot nem A legjobb id6. Akik mulató helyre, vagy szlnházb."l mentek. azok még ott l'arrnak, : " flkiilöi:bt!tlcgrelle amerikai tt!j rwuyiu sem. Jllndcnröl fehllligo~un ~t d, kik meg ott vnak. azok csak egr órn után mennek hnza. Akkor csuknak mlnd(' mlröl egy magyar hiín á~znk tiulnl ktll. nütt. Nem Igen lesznek az utcán Xem el("g lehlít Onnl'k Jllr. flg)'djen -,ló nrru J,, hogy mjndenki nkl nz On kiirnyp. - KI kell, ú.rni az ldöt, nllior senki (' ~ehílfl n t'i, uh.~!lll c'ós tunuljon hrlúle. t:ioílzttt~l,i ra cirrihre :!dollár. Júr a közelben -- Meg lessz - Jllztosak agytok. hogytletekth ekne!ll l', 0.~ elm: köveuéknflut'! ).\\'.\lt IIA.:\'\'.\~7. L,\I'. lllmlenlllt, hj. Keresse a PIROS VONALAT, Felül-körül JVl,it: -t:higl, Ugyeu bidos benne, hory ha Goodrich Bányászcipöt vesz uay sok pénzt fot m,rtakaritani a, évi lábbeli számlíjín. Meaimerheti azokat mindia a Piros Vo. nalról, Felül.Körül.. Tartótabb at acé:lni l s nem kell soha talpalni. TttlE il f. COODRICH AUSBE R COMP,lNY A~rcn. O~lo Goodrich "Hl-PRESS '' F:~~::r " 'Best ÍII the Long Run"

4 0 - i~/ t'ublmc;,,d MAGYAR ITIMLF.\'ILLE, (HUNŐAJUAN BANYASZLAP!'>!\"J,;HS' JOURNAL) KESTUCK\", lüd"fctn,...t t "': Mln l"i Journal. K rmlt, W, Va. T lephon Willlom.On, W, \/a. -F-~. Az,a dju fflatur OinvUIIU U Eayullll "llamokban. Th Onl~ Hunaorlan,..,. Journal ln I~ unlto.d State U&lluthl : Az E;;u,O!t Allamo~ban a::.00-maa~...:-ui;oa 00 8,.bocr,ollon Ro o: ln \~e Unltod ltalu ' Hu oorv U.00 MAGYAR BÁNYÁBZJ..ü> gyou nebé:r. lesi,ótolnl a ll:ozelj&v6ben. Mlndonkl jól tepl, ha Kf..8Z,\Z EO\'l :zsto e\6bb jól meggondolja, dolgot, mlel6t~ elhagyja Jelenlegi lak- t',urjiost W. VA. helyét. ~.---i: toj,etben IS, Orua\gos baj a karóhliny, ha egyes helyeken egyik hélen többet la dolgo:r.nak nem valótlnu, hogy a követke*mten la /~n~~~ ~ ~ é;e~v::;:~e ;~~! ~: ~ :~r.-o a:r., é nddtg mlg bh:ony06&t nem tud valaki ne muf- kerilletén'?k vuet&iége u 0 egyehéget a Northern,veiit Virginia Coal Operato" A0- clatlonnal, mel) hei a J,'alrmont vidéki bányik tulajdonoiiili tartoznak. AZ AMERIKAI MAGYAR SZÖVETSÉG ÉVI FőGYÜLtSE. A tárgyalások Dmltlmorcban fol}'tnk l;él!azegéicrzlld63 i t' ojc;onlm ffllnd,n ciulertllmlln, - PubUollul ~:~ ~ lfrlrdu~ [;.~;;V~:;;:l:l~ó0~~:~!~~~i::t~: : ;h::~;:;~ii:-.(.;.ek u j- :::ma~:~:=: 8 'b M.\ IC '' N il, V., t:dllvr. Az AlllHlkal Magynr Szilvct- Járd alapra Jutott. melyen TI\ll tozll.sok vannak benne. ~~~~::,~~: ;., ' Y &n t.t00 "'"'''" ~ lrllk, nn,lbokr6i n,njhzómnak. f.ét,- mtl.rclmi r,. S-iln tartja ez vun. Az cgycllcn nagyobb vmtoz Th Hwnoa,lin "''""" Jou;~ ~:~.~~ llon fo, M,nc,o. 0 Min,,.. Ó\'\ íllgytilé8ú. A Rákóczi I<~gylct ~.lntén tatóa az, hogy a mahlnások, a A flli;rillj\~ fl;grnnunjú_n a :~;~;~~t-! :~ i~f~$%s :i:~: v!: ; :~~n:~:nt: 5 :z~t;:n:~ato~~ ~.:l.,~,:: ~~~ ~!:.,"'~.ltr:j~ ~:,t!'tj::\:!t~~~._ Jo::; ;e:; ~::~~ ~f:~u~:,~~l;:~ é:~:r ::;~ ~~tn~~~ndeeg~~:m~e:~ ~:~ly lcé~:: eentet fognak kapni. Ort.c.i ol lllmlot~uk Kt. lled fot, tag, álas.tál!n H7.l'rcpcl, dc l\ áknr 6 azt akarja. hogy tajj'.ja! _ Tiin,Jé:k továbbá. a:r. uj uer legrontombh tárgy a :i:sagl ;~~~~"Cs::;e:~ kapják a ltlzto- =~::\." bonwira vonatko,ó Az idei hwwét azolu.t.lanuj korú kizöat ~! Áprill l-je már hwn"ét YUárnapJa, aki te~ bbto~ a.kar lenni abban, hogy ilnnepl pénzkfldem6nyét Idejében fizeti ki a poljta, m,r fo~daljo~ lloulnk ~ K;;=~!:;l ~!J~!:~~:~~- B4E:::i!t!~ligDl\U na\akr,a matot fltetilnk KISS EMIL Bankháza 33 SECOND AVE. NEW YORK, N. Y. AVERHOVAYSEG[ LY/GYLET... dljaknak ntclsóbh hnto!<a~ok -=.:_::=_=--~-'---'==:::!. _ >énztárnoka az'egylc legu\óbbl bh r.talos lapjabnn az.ám lkh inbá;ának me~c'ic~óc~ f~atfatokkal blzon~uja, amit ml mludlg hangoztattunk, hogr a~ l~;u:~~ ~/~:t~~l~mé,~i,;~z:té!li egyletrco né e rendkhiil elóll)'öii, olt a Metropolllnn blztoslto p inézcltel kötöu f~~ntbl:r.tollltásl erl&ié8: " nl:;zo~\mlrlkal Magyflr Szü:, et rl~t:t~~~~~j:~ ::fi~ra;3e~l:~et:z.o::~b::~:::::i!::!!:~!: ség egyike nr.m~ kté ~:r.ám i"'.atlzectt haa:5et és rélsegélyck elmén fls!l,75 dollárt, te- n~:g:i;;g ::~ Jl:~n ::e~f:::/~ :~~ htl.t a nerzódégt-n a \'!rhont)' Segély j::g)'ic't 96,28 dollár 67 cc- :ánnlmaknak és hogy mégl~ tetkcrcsett. ' kénytclc ratiíjal emelni, azén Ai egylet tflgjal kür.ött mégis lilndóm izgatott egy száj- \'an. mert az á\ltuul bl.toltá l&ökb6l 46 cso}0rt n 9ZCnlidé8 ellen. Természetesen an,élktil. departmeut nzt akarjn, llogr a.bogy n legklgebb s.kértelecl blrtak volna a bl:r.tosltásl üz- Szövetség meg is umradjon eb lcl.uchulknl réuórlll. MAr a magyar berkekben ez lgy szokás. 00 az állapotábnn és ne ingat- A sok lzsntasnak, klnba)ásuak a:i.tá n az lett a, ége, hogy a hnsn meg semmi sem nlnja l\.. Ezcrz.:SMt a mnlt 6v februárban tartott tisztikar! ős telügyelö A nagyu\' egyletek nagy be hlp.lluságl gyülé határozata értelmében fel Is bontották. tcgsége \'Olt, hogy alacsony Mos.t k!váneslnk vngyunk, hogy akik az egyletre nézve rend- tagdljakat zcd~.ck, mclrek sokl\ ül előnyöa szerzodést fcl\jontattak, mllyen mótozatokat tud- :~t:~~~ 0 :t~:~z::::~:~.g~~zfi~ nak njánlani u egyle< megszllárd!tása érdekében. Mit tesznek vetség volt az első, mely arány~ pl. akkor, ha az Influenza járduy cgit olran mértéket ölt, ba hozta a befizetéseket u vál m!nt mondj~k 99 márciusban, amikor l!gy hónap alatt lait kötelezettséggel éa ezzel toz,flio dollán fizetett ki a Melropolltan haláleseti segéiy cl- uttön5 munkát ég.titt a mamén. gyar egrletek között. lg)' lke- Mert könuyü \'Olt Izgatni a taggltat a szer:r.6dés ellen, de riill elérnie, hogy arra a az! ~Ol!t testiék a nagyszáju hllsöknek a a.ier:r.ódés ll\eguüntetése B~IOIF:G.{J,l,Al'OD,L'!IT utf ajánlani olyan helyes mó:lot. mellyel az egyletet U!IJesen KO'l'Ö'l"I',\., Ur.ilO:S 0,\ u., ~!. Biliárd alapokra lehet helrcznl. :S :!:. rnn)j,t;'j'be~- A K.EME:NYSZE:NRÁNYASZOK SZERZO.DESE Cilak augugztu~n fog lejárni. dc illcte)tea helnkeu már li; lahoma és Arkansasban Is alátárgyalna~ a s:er:r.6;~ megujltá!lás-6. lrták a mcgállapodisokat, me ' A helyzet ma u, hogr az orazdgban ói lási a keményszfü lyek ngyjáhm zlntl'u egyezblára écn a tfl, nlyl l'ztrájk miatt. lts ezt a sr.trájkot el lebetett nek n New Yorkb:m kötött ;n?~;:d::~~/~ah=l~~: ::;~~.i'~~~;j:;;::ai~: :k ~~:t, ~~![~:::~~ Cg~:;é~:~::~ra vonntkozó!ag let~~.n~~n~. 2!i!~~~~~= ~tr~:~ twban adtak. A régi flr.el.ébcket ')Y~ :b 9snak még. tóli;os megá.lla-. Ilyen köril!ményok között ~l'!l hisszük,.,b!ffl)'íltulaj;o:0:k :~; ~~~~ é;~~~!b s,lrtóznnk nttól, hogy az Időn s:i:trájkba.lµlri;.~~ a kemény- tlóa.n emelkedik azoknak n gósz.énbányá.szokat. F:rzlk. lud/ák a bányntulnjdouospk. hogy az p))knek a.á.ma, melyeket aháorfiú.g köz\'élen~énye - mely még ost 0 JMJa ttsziáu, llog)' '!'yanumkák olvógzél!óre. blinz(rt kell fftznta i;ok 'ezer embernek, mert Arll\itó\-auguSzíu.sig ~yákba, állllnnnk. ném tennehek kemé.nyszenet c\jben az ori;zágba u a \Jdnra'tulaJ- --o.:_ donoflok nrnkaelll!ága mliut - ellenük fo duln~s ~ bá~.íszok Á VASUTI FQUlLU,OJI "'' pártján lenne. Éli ez~ nem akarj'-k a to:kések. _ JAVIT,\ :i,\ f:ltdekhdt:s, Bányá.zok körlibe Is moigolódnn'k már a.l>~trz&lés meg- - - u~tba lrtintl tárgya\4hok meglndltá.sa UlilltL Nem.lépnek flill,\.'rensrlvu.la IL fl. lsmúl bartuok sem 'tul-6 k.öveieléeckkel és nagyjában a: kemény'tlze 275 ncbc:i: lokouoth ot rendojt ~~k! :l~~=:i~ mey,ujltáf!á.t kérik nem n~gyon jele!!- ~e~;!~w:~:l~~~:tlv ;;:::ib eny,. azt blsziik, eú ham~a;~n me,g I! 'llovemberre fokozntosau törté foitjak kapni, ha. nityuer leoluc~ tárgyalni róla. _ 'nlk. ~fy&.:- Nevezeu vasut társaság ezek ELUTAZTAM MINDEN PttW:fiíET kel a lokomotlvokkal egytlt jaéji most egy eenl,. nélkül állok. ~Jzt egr tc;n, ér lrja az elmult nuár óta ökze;i.en CiOO mozdonyt héten, BAllkor egy ti'vcn bt)lü l tbcnnegyedhzer Jelel!lette be el- rendelt. mének mcgvaltoztatál!ó.í. fo:zt nem azért Jrjuk, mint.ha ~ekünk Még ta\'a!y ngusztusban terhilukr~. leri'nc tl:r.c~pégy.ner CJlD' Ó\'ben a clmvájt_oztatás, de :~:f ~~!~:t ~v.~l~á i:hé: 0 ~:b':; 0 ntt l!'"zk, t!nol ka<'.0l:t,\jnn ujrn rlb,yelmeztetnúnk kell' a most kósr.iih el ÓII má.r forgnlom iia.jtarsakn, hogy ne Yillo.t:.seaak tübbs:i.ör helyet, mint a ba hclyn:ték azokat. mcn,iylsr.cr föltétlenül sükége. ' fl IJHW. val.kl a iuéwldókcn Yonaton uuu.lk, mindig tömeg~stól találkotik mai;yarokkal. akik <'éltalanul utazgatnak. beyft keresnek. lllákodizben kétjilk a magyar bányá.i;zokat rö, id idli a.jatt, hogy ne költsék minden kcscn een megtakarltott pénzüket a: utar.gatásra. Ne lnduljf-\o/' neki a, llágnak, anélkül, hogy e!gbb tá.jékoiást nyene'k volna, van-é ott munka, aho\'á. Indultak é! egyiltalán V88ZIICk e ou)\.,.i MU\Jereket. Nem Jobb-e el6bb. teljes b(zonri;ágot ~zerci_i éti oeak aztán elhagyni a Jelenlegi lak6. hitt~t, mint fllköltent I pénzt hlitia! '] ulveaen uolgtlunk relvllagosltáual, mhhlenklnek, aki MIN!mú,::3k. boú.nk fonlul. V&&Y chnet, adunk u llleto: pléue, ahová -!~a<l"ljta.-..n. olrq.. ~.,.t,\cetnl" 70-th'I :~=~:! ;;;~Ja~a~:. közvetlenill megkérdezheti, hogy megy á. Mert amit most elkoltenek ai ulazga:á.sra egyeaek: azt na- F. AD. RIC!iTER 6: CO., JM.,s..d,.. ilt.,...,,.,k.j. SELLERS KITCIIEN CABINETS Elánunói val}'unk a SELLERS KITCHEN KABINETNEK. Ez a fajta Kitcben Kabinet nem csupán e7 konyhai edényuekrényt jelent, mert az alábbi mesés alkatréizekkel van tllitva: KONNYEN KEZELHETO F6GGONY " PORMENTES FEDEL LEGUJABB MÓDU OSSZEÁLLIT AS OVEGBOL KESZITETT FIÓK-GOMBOK. HANGYA ES BOGARMENTES FlóK~K KIHUZHATO AS.ZT AL KEZI OLAJ,flNISEilS UJONNAN PATENTIROZOTT ONMOKODO LISZT-TARTO OOWN Eladjuk EGY dolláros lefizetésr~ is. f:8m4ig' ~imbeilln7öjdltob,»-ulth t>l7olih nilmtt.nf'm torolbatank fel, de IUlll.kd iu ön lüóhelyh,tog&t6 llr, uukiio.k UHfégescll m~l\l&f!'fsri Önnek, l'ary ha Ön.eUáto«~t há fold iiletéink bármelylki!be, m l li:ffzlligel mf{ ntatjk.,. ' du " TartP ueru elllu, botfj a Lewle iral olo:tóbbak, mert ml mindent nau man JjM!gbe,bárola,nk, fübb ilzletlik imira..... x) llt!g'l\lxaritjuk 0NSEK A K8r"ll.llE8UDÖ H.A8ZNT. LEWIS FURNITURE CO. ~=!!- HA!fflYKA-'IIMER, M...,... WILLIMSON, W. VA. LOGAN, W. VA. WELCH, W.X4la"'' 7.,,:-..,

5 t.laoyar 8.ANYÁSZLAJ Ha állandó jó munkát aku, jöjjön hoz- jqi,; dol0ni. STEEL & TUBE DF AMERICA DEHUE, W, VA, bányájíbata jó maoar bányászok munkát kaphatnak. Jó fizet~ ~dunk,is lffll,tcsüljük mankúainkal A szén öt és fél sukkos, jó bottom és tető Jó házaink vannak caaládos emberekntk és jó bard nótlen bányísz,!>k szám.ára. Jöjjön munkára készen; vagy irjon régi munká,onknak erre a citnr: JOE TOTH, BOX 47, DEHUE, WEST VIRGINIA. CSAKIS 8ZJ-:N:T SZÁLl,ITSAN,\K. Mas.sacnuR't{lams.e.\tora b, ad'\yt lntéxl tt a!>zénbtzottd.ghox, hogy axonnal axlin- ::ta!:~~:.ni~el/:~~~:!~ HUSVÉTRA ;~!~;t~~::é~;:~~~ te~e;e:;~'; P t N Z T,Jlnmok u(lelos2.t6 kötjh)nljai közö-lt fekue.nt>k és csnk\a ne- at óbaúba nel~t.,h,,.ljon <'ieken a 'l"0l4n - -UJl,rauai. kon u\llltan\ Hogy a még min dig nag) 2-ténhlin~ou ilymmou v.., ~: wton idejeben aeg!tsenek I :::!:" ~;:~ =, Hun entendö,,.,, ' "00Mm,,., do ~ A tttlvérekoek lluovul 'nútphlemi.. Ó"IAZ,\I KÖZJIOVlÖI Kl"IOlATALI nyo!t 0,.,n, 0..,,~ un, bldoun h ke,i. vumfnr One...,.,.,ibbll-. ~~ ::..~ ~ ~ '. JEGYEK mlndt," vt,. n lra. - Kihout~U ilgy k. A PG"IM,,.. revlgyhzo., - lf.\ur,tn na.:.;y,\:o,:zok! THE J; C. ROACH HAROWARE ' & FURNITURE C.0, WILLIAMSON, W. VA. raktáron tart mindenféle butorokat, kályhákat, chlnaetiitl evőészközökel, festékeket, üverárukat é, mindep búifolu:mlúi cikbkd. A oiauarokat iiyelme. kiuol,-álásban réne:itjük ú áraink a lerolc,óbbak.. KERESSE FEL OZLETONKET, HA WILLIMSONBA JON. ALL AMERICAN SHOE CO. CHARLEi~N, ~ VA, - Ha tartós, erö, cipőt akar, akbr veue nálunk' cipö,~.... ;~,, Rem"'- nip állúu F2RFI, NÓI ;, GYERMEK-. CIPÓKET.tanunk rolrtmn. A HOZZANK FORDULÓ MAGYAROKAT FIGYELMÚICISZOLGALASBAN RtSZESITJOK. OAl.?ÁK ts'keiitk[olr,f E LÓ K llab6~,l~nnn ut M ll" "'ldll<lla.ltuu \&öldnl(i (f!~jt.'. óllajl&allk ú6'.r ela.u..l'll ~~:;:.. ~\"it'i:...r.,,~;;~~.\zonnal A(, KÁLLAV TIST VtREK"IEZ a.mlndenuumd J;:urói>'ból l,nll<)r tált '... Jll telel>'!lnkcn ter- Pltgudaf.,;l,vetdkonYJaQr tlnt\ni.c,,.&ar,!lk~""'-iu!tl l'ój.oa 6a IQ'ilm6f:l.l<tdl, oaőlök..0tb.r6ltl<\6 T,\VAIU NAGY KtPf.l ÁRJEGYltKÜ NKtRT, ta<,ij )la&)'u Angol llf".ivm jelt!llr.-,;nl"iiyen kllldbk mllldolal<imi<. lrjoa - I U - al!~lc\ldn>: KALLA Y BROS CO. PAINESVILLE, OHIO. ARMY & NAVY HEADQUARTERS ~TORE THIRD AVE., WILLIAM50N, W. VA. A lqjol,i, mu.ünuhák, ciph,,i..;..l,ü, Jd,.i, -..i...,, nktin. - Oriá,;.után.oldoól.,;. lurthat bármilyen nikáuti cikkn vu uiluése. LATOGASSON MEG, HA WIWAMSOJ!8 A, Jj)_N!

6 llagy AR DA.NY A8ZLü' 23Mud]. A Maar Bányán.ok!! Állami Bankja.!! Halandók vagyunk! GONDOLJON arra, ho c aládja, Mtúgt, gytrmtkti mitytn nthiuigekntk nizntk elibe, ha a cin Iádltntarl.Óf elotsr 6k. HÁNY BÁNYÁSZTEST V.tR ároán maradt özvegye is gytrdiekti nilkiilöznek, m e r t bttitjüket IDEGEN BANKOK BAN tartották. KÉSZPENZ dollárok ula lása $3.00 mindeu száz dollár. Süh gönydii külön két dollár. OKMÁNYOK, KIHOZATALI ÜGYEK. H.4JÓJEGYEK, ::-r= NYUGTASSA meg saját lelkii.mertlit BIZ TOSITSI\ CSALÁD JA irdekét, helyezze ál betétjét id,. 50 centért küldünk süraönyiler minden OOO koronánál nagyobb öszeget Maparország é Czecho,lovakiába. TUDA KOZÓDÁS/ OSZTÁLYUNK minden jogi, öhazai, közjegyzői, telekkönyvi, hagyatiki ügybtn kiuéggel áll lttireinh szol Rálatára. Himler State Bank Warfield, Kentucky. Jl. UA.WS, péuhlrnoli, UNITED OUTFITTERS, LOGAN, W. VA.! A VASQ_TAL!,OMAS MELLETT! ~.\ l!,mwhl ~s hi!fjulji, ruhhk n/ilunk li.l'~illlek merhik ut;íu. ~ J{t\~x rl'rii- t'~ gp rm~irühünrihuil Ju, Klnnlik\. ~ Kltílu6 CIPÖK, KAJ,.-\POK f:s SAl'KÁK, :,.;YAKKENDÖK. ~ INGEK, l{qi?ferek, UŐRÖNDÖK remek k\álllta&ban. ~ Magyarokat finelmesen szoláiuk ki. ~ G. C. WHITE'S riihtlutllú.6 nb lestó hhíet. Loaaa, W. Va. Mlndennemü ruhákat uak ncrüen tiutltunk éli fff tünk. Hlhlúl ehlsuilk é~ J ihoi ~llillltjuk a nhii.t. Férfi Oltönyökcl,ls kéultünk mértck ulan. Dr. L G. IUIIFJIART POGOJIY08 'l'heatn!b ll IH Holdea, W. VL IUoda fqlf tmö.t Wl!U-U. IMm.. _,.,... WQtu.lL.._, huat \ea,tobb m6dla~ u,ar! Ul"-lomMlUL ifauarobt flarrelllleseu nolrilola lil - Logan - Jewelry Co. LOGAN, W. V A. ~~d/$<. t.bklk "- r KllDn46 6k.6~h... au < uk. V.,,k'"' rak- AJb~t~.. r k dl KOllnB gondol lonlllunk 6rtll J vlt.lnl'l A MAGYAROKAT uoltljk ki- 0.. C. B. MORRIS ~"'OGORVOS Loan, W. Va. a JfOl,I.AND tpolet-beo a Joganl nagy tllz óta. Klt\ln6 lo,;munki\kat készltek Jul.inyOll árért. Hldmunkák t készltek, fo2tuw fli.jdalom nélkül BECKETT & BRQUGH FURNITURE CO. LOGAN, W. VA. A legszebb és legjobb butorok, szőnyeék, kályhák nan rai:tára. Raktáron tartunk mindenféle VAS, ÜVEG,ES PORCELLAI{ EDENYT. Eaén lakásberendezését beszerezheti nálu.ak a leriutányosabb áron. GUYAN ORY GOODS CO. LOGAN, W. VA. MINDENFELE ROFÖS ES RÖVIDÁRUK. Kész férfi és nöi ruhák 8}' raktára. Cipök, harisnyák, swetterek, l}'ennek é baby ruhák, kalapok, sapkák dw válantékban. Ingek, alsóruhák, nalagok, csipkék és mind!n amire szüluégük van kaphatók nálunk. KERESSEN FEL BENNONKET!./ind,ml,;j t>tj/,,a/j fi IIA,\'Y,íSZ N,IPTÁJ:', ni,,, /,. l,, lildi ltritra/ebil 2,; ttnl p<jdaköll iwuel. HA SOK PÉNZT AKAR MEGTAKARlTANI m ljrn HÜl.sÍ ith h nftli. ~nrl'j7.i',e!.\ uh,i.li 00 lrirjobb IÍrul t rljk i,; mfgl!i \r,:olt'~ llh:rn : lunk Hí.siirolhal. rgl'~l Wéke. :'lllndrnt >::i::-,;dnwi. DIIIJl')'bau vúúrolunk mhdrnl. ad:rt clhtlnnl. ' m."llt'.:vj' 0.t.'SÓIIB.\~, Ml~T \Hal )f h, UNITED GROCERY COMPANY LOGAN, W. VA, HÁZHOZ SZÁLLITUNK MINDENT, MEG A TAVOU l'lezeicre IS.

7 MAGYAR BÁNYÁBZLAP óhazai mesék... SZENVEDtsEK UT JA. frla: $~Hrnr'-I Jlirtb. (,Folytllti\.!;.) - J.:ij. apám. el hanytam az Imént slettemben vnlamerre a plnce-kulcwt, várjon r.zerzli lett, olna, ha nem parns:z:tnnk ui- hoztam, nlg eltanli.llalll,a hangot. Moatan- <.'riy ~, t':ngedné IK'kőtnl a tejét! De mind ut Szeder Imre LalAn költő, talan :r:enll \'ellem tőle, O!IU atldig \Jlllegcth'lll. llll.', lslcnem. ha egy jany torjuá. min! megy. JnkAbb :uon tört.e Bnndl fejét. miképen egy klcsli; mlg aalátat borok. letlk. Soha senklt6 &e tanult bamonlkdznl. CSllk ugy p ól)álgnttli, m:iga. tllien, ml harmonikát. amelyik ugy uól. lnt a mázos nn, a. hogy a "rózsli.m, l!lillll\mbom :i:g: l\'agyklillób.'ln mutatott n bótoa olya hiszi, bojty 0h se fogy el a le::;:ény mézei<, olegyedhelne uóba a gyoran közelgő - Rögtön mcgkcrud.. ai anyád tcremtéalt. te.. kor liért. zongora, dc nz olynnho nelll tudok. bol" ~h:i 8C lesz ''hallo;!-e. M, a:,; llnyad te Je6.nykával. Mert a 6, kulönöi;. portéka. Mlnél hevesebben \ktet a \ ér valaki IAUA lllnrle nyomban eglell,r. kulcsot e srala! },;i,y par Szöke csemete már körlllfogta - OsztakkorlBlekeH.eknJányok lniro: remtéslt: lll g hogy mind tél lltról, a mlvel ra :i Jegén)' u ivében, annál nehezebb vele a kancsóval a plncélic. bort ereszt 0: ni agg~tyánl Mcsh al?-kúnll Maris. ij')sitlk, bogy ha. l)artfto:an,; a:?;-; a hu~, binnl. le\yezl a gya\ulathm kerek asztalra. a kor - Imre batyám, benne \'an-e az n nó'~"i - lllzony hogy énekeltek.. ei.akhog_, e,ztendúl, ll legények Ulrag.a:~,lkiúl i' - Sok vizet elhordnsz, llarlaka.. hely clnboruk elú. Az :i pja megfogja a kar a ila molkahn'n.bogy: zok mán öreg :uszo:yok.., ag)" me,; sin lltanak neki áju&-íli.t és p6.ntllka holyet~ - Mnrad még elég a kutban. JAt, végig simogatjl MA.r Jóked\il. " Kerek ez a zsemlye... c~enek. min\lenft:le rlngyet. rongyo, cémasd.lra - Elozaartóazonjas, agyok,adná\-cnc, - llarlkam te.. bari kim... btri.nyk.\m... le, e, tc.. mindig C!l:lk ellen- nem Is lesz többé nyugta. Az öreg dalol!~.!l?.ünk eccer? (Ezt Szöke 06.llnt kérdi.) c..-serépszllkoit kötnek a klllnehei.. A harmonika megnylkkan 8 ma este mar - Istenem... bál mlllk Is ugy megöreg fuzölt to!',shéjját nk~atoak rt. Vagy tör6tt ) kem egy Ital \"IZel? Marl~ka letette a két kannát, kl\ et:te a~ kedsz nilcn? Ugy clfráizn n nót6.t reket6 hangji\vnl. - Nem blztoii... csak ha megéred! 0gylknck dugóját, rclfonlltoun s tele tö! lllarlka, E:tn larl a ngy konyhnk ŐBl!(!J n mint n cigány hegedí.ijéve!. TlllAn.csak a töt:tu a kénuagu, langyos Artézi vb.zcl kertbe fllt!ál.it \'{ignl mci; is mossa a kutnfil. i égl hegedóaök énekeltek ll) en klllönö~ V[H! be a konyhli.br,. a nyjának. ' hanghordoul.hal. Lsnnként ugy ellepi n ;n!~r:~é8zfoltos!,adragjához dörzsölt,; Aznliu fogja a déz!.6.t, S}'rpló rongyot. rtatal&aj a tornác épea6jét, hogy egy gombos!tlt se lehetne küuéjük bajltanl. malterps k-. - ugy vette el a poharként felmoi;.sa a torna<:ot. \legpucolja a rézkll\n u.erepló dugót. Az ujjal tan kissé hozdértek Marlsk:iéhoz, mert forróság fu tott \' Ő (l!l(!ktl. majd beznlcl n :kamrába. mel)' " Hirom hokor &nláta, gtg tcgttin éi;. ugy ha.ftottn fel a vizet, mlnth::. :g~:~~-~:~:d\::!a! három kis i',ny kapalta.. ~~~sz~~:.~~a~5!~:~~~ Nem kell nekem al6.ta. vnlaml nagy be lső tu zet kellene oltogatnla. mennek a felsó h(n:ha. a mely módjukhor. csak az.. caakazakl kapáltn." - Ugyan ml jó ótelre sionjazott meg 6cn _\'nll berendez\'c. Nem hiányzik a tiszta szobából!l(l tilkör, c szlsnyeg. Hanem en aki éppen csak most vágta be maga mögött - E nem szép! - okoskodik VlrA.g Bén i. olyan nngyon? - Mindig ibalna. \"agyok én. lllikor t'" nck dne.ára Maris a k.r6.ban öltö:zlk s a kiskaput s már la, akarjanuól J6aezakutró. Dani. a Marl teatvérbatyja tükör h elyett -,\z én nótámat huua, Imre bé.! - No akkor után majd másik utor. a konyhnablak e\6tt borot, Alkozlk.) - Minden nóta st~p! - mondja at 6rcg mék. ~:gy par pillanat mulva Marii!, aki ldáh; meggy6z6d.éuel. Hanem az az lga~aai;, hogy - Vóna azivcd? mczhiab végez:te munka.ját, barl'l!.nyálxin. az olyan duhaj fattyunak mint te, csak a duhaj-tetszik. Marla feltilet helyett megráugatta gömbölyu vállalt. felkapta a lranm!jur.t a mo ahroszszal kezében. Terit a Jócael6ttl kerek Avval rá.kezdi: "Felnyergelem n sárgát... clpc5ben, fehér köt6sen ugrik ki a kamni.ból, i;o!yogva tovább sietett a azt.alon. Kltái,lja n paprlkái;. krum plit, klrugom a csárda ódalit..." Swmbat va'n B a nap már erölll!n sú. hona a salátát. Dnnl IH megérkezett mar Béni lll fütyöréazl. lefelé. A tornác téglái még nlnclll!nek ottboa felmotva., a kl\lncaeket Is fényegltenl A Sárai csa!a.d. az asz:tal köré telepzk. i énekeljetek man, \'agy ml lesz? Maris! sz6 lőböl z6royq étvágygj"b.l. - No JAnyok, molll nektek valót. De tik kell A disznók Is mlndj!rt rlnak a \"B.CIIOráJukért. Maris édes anyja mar f6ti nekik magat vaci;.orán, ahol borozlk. Mérgelódik gy hlo.rla? \'lr!g gazda la. 0 Igen gyakran ott feleji Gyere man ki ahbul a konyhabul... hun :u: apró kr\!dlplk. Sietni kell, még az evéll la ezért eleget a teleaége. - Itt Allok én mau az Imre batyám hata Rei Is, mert naplemente utan mind Ide gyü! -- Hogy mire Jó n, hogy másutt lgy mei:: megetl oek II szomszédok tere-ferélni. De néha un.tatja magát? - No hát akkor... kezd ra. még falu, égér6 la Ide C<alja a fiatalságot a Szeder Imre!rmonlk.ája. s a vcsora klbult., mit tehetne mist, minthut.ódlk, után véle éneklik a lányok a bu Mikor pedig eléggé klmérgelődlc magát A hafmonlka nagyot sóhajt, amint szét Virág Benedek már ott UJ Sárai melle hogy 6 Ja.átnéz Sá.ra!ékhoz. bánatosan szerelmetea régi nótát. n lócán, a konyha el6u. Mire megva.caori.inak a Mari mo~ogat, - J ó e,;mt, menyem! - k6&zöntl Marist, ott Lanyitnak már S:6kéék ia. Meg Verébné. a gólya néni, aki gyalog-d.lán ls. /Őt,\ Tisul.ból Balatonig uszka.lnl. "Beh uuetnék aranyhalla, 6.\nl, amint 'befordul a kts lu.puo a, h.es kannilul:al. küdözgetl:k n faluban a zülók, h:r. arról van rlcle uznék rózllim hálójaba. -- Adjon ll>len Béni bé.csl! Ném Is turl!!zó, hogy két f!ati lt össze kéne boroualnl.) i\legcsókolm\m 6tct utóljli.ra." uub, hogy a fia mt.ghhasodott. Szeder Imre ir elfo-.::r.ltn r endes helyét n -' Még nem, Mariskám, d ami kéblk tornl,,c leyfel~ Léi>/!!llJ{m, ócaka banuonl- l larls kel!emee eseg6 haugjn \"ezetl. a nem multk te leszel a menyem, hia\j.:i is ru; káji\ &I ölében. Xem i,:en beszél. nér.l a fel éneket. Némelyik 6.nypajtás.. szinte, lsiu :i. dalód.wl, -.- te b!7.0ii)', legeket. mt:g cslllagokal Klpedrett ón danol, a legények fütrölnek, botjaikkal veb:r.ju'-l!i.n harcla8:ln niered ki a.rcáhól, d ' rlk a. lépcsc5n a taktust. Olyan hangvert.en )" $;::iladj csak, hou;il II kertből,-agy lliirom rej látat,. nól ki Sárainé a kony mélyen fekvó szemel olyan i;.zdlden nézni.,\. er., hogy a falu kutrai közel B távol rémille bibói., ki eson tűr egeikből. ffl.radt. barna, ráncoi! tükban vonltauak től e. -. ~~N!Jbb egy k:in<"iió bot a plneébüi: BlL mhéjjai alól, mintha mondanák: - Mióta tu: ~gy hannonlka.znl Imre b~ mor,lul ra az apja. T ell\! le mán azt a bék:'i Tere mtő laten, de eaudálato l~ :r. 'i' L' tyátn? - - kérdi az egyik Csóka IAn yn. n.k\ Jó, Jiet. \"ilágod.. dc 0kal if. tupasztalt:am heni\l' Mióta Cllllk az e:emet tu:lom. Anya el! leanya gyors pll\antást, ált.nnal!. het\ ennyolc ~ v a lat t... é!l' mlnd:t.zt, amit --- Oszt ki tanltolln? A kancsó ma délutan nuir Jó nébán)'!!zo, éa!k. nem tudom :ibké"nt kifejezni. mint. - Senki. F:'gyazer egy cigány ócsón kiharmotilk:i-i;ióblln. niilta ezt n harmonlkat. Biztosan lopta. Meg kl6rqlt s a két ember fiilel mar lángoln:t.k. www:cwj.awl-~_.!arw_w:a:.-::~w: cw:: w.w:a. =-i.-.-i;a..~ w::a.~~-ui ~---= ~ ~m::a::a;;;~::a;:a~.,.- za;a;;a:;a:.:e:: T ITOKZ,\T6S utftn szeniikbe tünt ~loln;ir; d ;> ho,::y a rcmdes {ildom:ist meg kik egy refoanátus temtom tés azt mondja, hogy az 6sz pa W"iG \ ',KOSSAII. nem vettt'k azonnal észre. hoi;y turt!!.'\k. Az emelkedett hang-' müemlék\!t muieuml célrn le- pol brutalis bfm:'r.smódban ré- ~ -- lóg, rmk mikor mcg fe\jg\jb lutbnn llcgedüs,józef clnháriy- rnjzolták. Ar. 6rmeater most a szosltették. A csendő rőrm este r.,, /.enlílll.\\olnár Cs!J.;U;i.J(wo< mentek,l lclu áu ljedtilkben kertt'.~i Cs Cseruok 'l'sá í~t \eformútur. impok mrocli!t\! rn. Jelentése alal.'ján n dési ílpyésialsó i.ro~l!ako,i ' fiildrnl\'r!lt : ViH~zatutottJ.k (!s,azonnal,t \ il. lg:lskocsls iissr.cnlrnszkml -) \'etetle erélyét. Sebestyén Kál ség fogh.lzábn kerlllt a köblö&i haz.:t p:u.llásír. a horogtára fc'- rendíirségnek Jelentett~II ur. lak. A nirekcdé;; közben f'~'¼': j uuin pánl'filrochl Jmp poroclllá- pap. Tudósítás szól azonban arakaztva rahiltli,k ar. tit kero;: C<Ctet. nhouun egy ható»ag nok egy balt.aha! ugy fejbe ii,:- ján házkutatást tartott, :,mi ról: hogy az esetről odavaló rohoizárnrtol!,l. '.'.lnlru\r, t~lád- :inoi-sal )lá rentlörknjlltáu~ la Hegedüst, hogy azounnl szür- minden kiilön6sebb credmén) núnok i!i feljeletést tettek a agok li.llitásr. zerlut nagyon kiszállt : helyszin.;re é meg- nyetllt. l'sernok Tll!!Úrt., é\kül " égzlidölt. mert a mpnil katonai paranci;nokságnai is. ~erel, tt hir~nubril, > am;k;>r S7.l'uí t a halottat, akit akkor- c-;!'nllörük let:irtó7.tatták. Cpeu akkor eg)' román t!z~ lllert nem tarthatják egegetl- ~=;i~~~~~ ~:\!~~~:~~::~o;~::~: ~~~:;~./~~:~c~,,fr.:~lt~~-!l~~i'i~':~,: (~~~ NL'\7.C!lek. l ;;~\-~!~~~:t~:i!~l~~:' a~ö~:~ ~~- :;:~t~~l~l::~:::m:::~t'.'órséktk,;a ze l nt. gorombán,;frt,..gett, már l'.:; ~,:; volt mered\'e a _ kány l\llk)óa n rerormlimi; J)lll (K.,]!'.'!i Uj,;fr.i;, Kolor.svár.) retm;( gét < s gyermekeit. Di\\- t,;tc. Minthogy:, hullin a ho- ~: u ia:ppen a talárda veze6ség in.rután.\ PA~, ;st,;. n ClSal.ídtagok kl erre. ki \ok uijáu kiilaö sl'riilc-sek nyo, OSSzt: E,-. totta rendes megbeszélését, :t -:si.: (I\,,r ra a szoml'zédokb..,,eaitllget- mai! látlur.tók, o\cak, az ese, - mikor II csend6rök megjelente!;. l,t:t,\ K'róZTATOTT < ni llll'nt"k nmlkor '8l!'.' lrnza te\ a rendörkpltányság \"li,;gll,!.\lulatságo;; lrnmorként llatna, Felkmatták az egési házat 4, TOI.\',\J,l~Mt:STEl!. tórtek. :ii öreget uem találtak lat elrendelrse \'égett a kir. 'ha derék t.mberek szomoru zcu hlr szerint Cg)' régi vil:igbó,ehol. K re~{>k a korc~akha. iii;yézséc:nel beje!enlettr.. vedésé.vcl nem j.i.rna. annak nz maradt, e6 tölt6, eltört, has.-,\ maoaludaj, amti.llo- :ihovn J:i.rni i;,okot, de o:t cm izen!a! Uj~á ~.l öaueeskü\'ésnek hl.stórlli.ja, :. nalhntatlan puakat találtak:., mlr.jjon a kulya!alvl csendór6rs ;~~do~:;t:ú~~:\l~~;~;l~:~.('~ ~:d~ ll.\..\.m; \"~:o. ~r: :!i~::ttsr~.''~~:!~e~i~~i~; ~~y:e:~~~~~::ze: ~:~t~t~!.~l:c:r~~g:~::r:c~~t:i!:t. 0 :~~: ~ IAiou leh t. meri ugy n) iiron IH)ll,\SL\Ll)O YI A:,l, csendőrőrmester ugy tn\alta. szeeskü\ ésl \'Ad, ami még nem 'tordakörnyékl hatóf!ílgok mli. r töhb>u.öl tahilui.k odafl'nr ~ né- hogy n*reformátu papok lclké- volna nagy baj, c~ak kulöno~ houza&abb id/5-óta körözn ek go. ha egéh mpon At nem umidul:,\. uj(ehénót Lónyal-birtn &zl hlo. atalokat tartan.:ik f('nn l: dolog. A csendőr!gy IAtJa u -rozatoa lopása! miatt. Barabá,; le Qnnan, haném on :lwlta ki kon l.le.fejeuék a dolu!.nyll#lli- a hlv,lslokba hébe-hóba hlvl.vó maga töelea&égé.t és igy teu'el6bb Marotluduon lakott. ahol A Magyar Bányászlap KÖNYVNYOMDÁJA HJMLERVILLE, KENTUCKY. r u u u r nhol mlndcnnf'mii tgylell é~ iixlt'ii ll)'(l m e lek, ler élpplroll, la«~ií!i!: I,könp«.. IIHI, :::~";,~~:alé: :~~!:;;,y: :tde: :zh!~::::l ~=g:!::~ l~~e~~:r:;~~;:merzéga~~~:i:::; ~~:;~'-r~ :n!:n;;~i~~n~ö:ii ~:!;~~~:!nnk, ~~e!~n~e:~~ hol mindjárt az ajtó klnyluí~:l. tek a " Pukk.nó"-csArclAha, arrajáró muvé,i.zembereket, ~ szembe néztrl óa lehet Usztiznl. ' w nyltékok 0ha nom voltak el- Guyandotte Club Kávé. A legfinomabb minöségü kávék keveréke. Azonban u. papot éa a da\ardn lene, lgy állandóan azabadoo egyik tagját, egy T6kés Mlkló, Jirt kelt.. Mld6n azukillnl keznevü clpea.zt letartóztattik ~, det.t a hurok a nyaka körül. ~!~~,~~t:r:b:e=:a:::~e:~ l~l=~:r;n~:': :~:e~~:; utan megm,ut.atbatta f.alubelljel "'ndulbait" a awmuédos fal- ::~k:t ~\::n~~;~:~i"to:;::~:::~:g~~a;::~~ nv:;i~n!n~: Csákány Miklós öreg papot gya pott anyagokból. Bnrab'8 Gerkig kté ték Páncélcsehre. A gelyt,.it.sd.llltottik n tordai k l I zletes, Zamatos, Finom.., gatólanáu6.hoz refor6.tus cgyházkeriuet érki:ze'tt jelen- Igaz- rllyl '. ügyészségi {Brasaól foghbba Lapok.)., HKIHIII IIIUIIIIIIIIIIIIIIUIJUIIIIIIIU II UIIIUIIIIIUIHIUIIUIIIIII IIHIIUII N,omdtÍII I,. d.röru du, po.ato, t, 0" lilft.tl bárm.tb,ayomjáhi.

8 Ml UJSAG HIMLERVILLEN, Az lmnlt héll'll r~y n:apot dolgoúak. a Hlmll'r ('0: (',, MnyliJAIJll.n. va.mrup, 'r<"is <,-~n ti. u. 2 órakor II Kmupl\ulll -IRllbau tartja, rentll'& hnvl gy(i]ésll a V~ b. 0 y Segl"ly Egylel blmlrr vlllel tlókja H lml,... ti wldtkl..,..,a, tu,wtnlml TIHlelettI malf)'ar l<'tyth!lmet,bo,rj'l>lllüftr.mu- b.tnemalej<>bb~n-i:::,,utrulndenarat LESZ.l.l.LIT0TT A.R0N K hat6 n,~ mln<lon't,i' ll l mlu'r,frln hus. btnvlul<.tlllk. l!nnepll h,nunlt.klp5<. a le~lirlinyoaatb tron. lllt~lt n7ujtok tnd > llu\e.. +..,.m u,y,:, IL Toribbn. I k~l"\'m,.,.. r lt: l r~n,m nlfh p,lrlfod,d.t' Ki }t'n!y<n muutdnydmt. (8 /l!acvaroasza<l Hl/,\LE:IIVI LLL KV. KISHIROETÉSEK, D,. C. N. CROUCH Nf-lLKIILV.Uf:T:T,.:s lul l tlltkel UaU6wJ.llal lk,...""!'bllll.ahlílr Dlitllbl, mhu!iid W. t.u plh-. JU kembtt, Nem kell b~l.llln!. ll~ ~bb M ll~l~ \tj nullla.nldm" OVERALL w. P. COl,IP.\NY, n Eu: ll\th SlNet. New Yo k City. l.~rnto nutg i.. ~a t~uiba gyo, 6 po,._ tounulahnl<jtptn t rlgyclmmn uolgtljuk ~I.o~ l f lnkct Williamson, W. Va. p,itieais0n BLOG~ A00M 6.!Ulm.. -~IMU.i...nA aoorrooa. - Kr _baJ, elhanrasolt pomo..ii.j pópt4l ldp:m lde,ptret... lr llt. oamőd.erre l pópltta.utll. Geo. W. Snodgrass \ llalduos Hlso,ltbl lrodlijr n :. nu,ur/o ASHLAND, KY. ilet. lib, balt.ml N<Jllyulai NORTH GERMAN LLOYD,,.,..,_, Magyarorn:ágba """' ".. n...,w..i.o. New Y,._bfl-8rimtM.\h::::.::." ::.::... ia... _,..., ,....., =r'.:.'e.~--~-:..., ::::~:;:"~..=.~ N0ATH CEAMAN LL0Y0.,._ Purl 54 New Ywk Men.abadult a reumi, fájdalnnktól [~;t~~~~ ~~~;;::" W a PDI b. lr ~Nl' Ila wnlllban fjjch haalnn nak ha uut mara et,.:.., P,.", " 4..,,...,.< "''"''' "' hll la r Jolhan fnoe at,,6 " UA pb U IT "0,0 loo "' h \ 6 ~:-:;:.,~=~ " a.:i::. ::~.!:...".~~.{~'' " ' UJolo lm:l\ nko Önnek ~ Itt H alkalo.a ifoe., qyllj.epueril olcsó,~w~msrt r,nlbíl.lj~n ei:,,upij a,jr awabt -UT6.JltOIL lll,: ba bctei:a~,e,..,.., ff,n~g nlf elh:uira ','ol\ laleuqp.b~ enrftm:secnii \lr.6yótata.~l-.oemllltár'oly~ :ii:;i,t".:..:u 6.:':;,,/~6r~!'bn~.'!:: frdekl-bu. hoctl Joa""llO.nke2. n epu.,,.. i:,~cklá't..,,el)'t't ~ pek lnuou knldilnk klpróbdlt. "' lne,en ujll <.lóltddk. nem l.~fink Önt"! egy o:i<uii =. ::::!:. ;.t:;!!,a~ :~~~~,. 'EJ.' :=:d:~!~~."go'/~::::.,= :t;~ lf>lel "llt.ültaidnld> tl... kal"< u.,u '' a ~Frt,teni otl!lo< I,nó<b...,r(h,~ ~i, nl" u d c l J Q.&O'.. rll.. lul,a..ll.hllln'""'stla blnnf'lr la.;ltbn,..,n,"'r UUOS :.00 MA. PLEASANT METHOD CO., _o ~~:~: HIMLERVILLl!l MACYAR0K l TluUlettol lrtult m Hlmle~ vllle ~-lt,,.._,. ml.,.,...,.i> Rl!CGEL MA.A K0ll.,,.N 0~ <> p6,"'lhoolr.,...n.val-liltulld,.._kb.,, friu Hemlye, kifli, kenyér. Aunl<.Mll klullak l<.ltdmi p6i., l<.at b mh Ullmlnyeket la. l(f,...,. m r "'"-Um"' ' h" HOC~,e~!!HÁLY Hindc.rville, Xy. '.50,Wm. GREENSPON, 0. D. SZE)l SPECIALISTA Bluefield, W. Va. Jrodnni:li.lluméss- nemben. lfü liranll:u i;zemüvcgek nagy rakt.ara. J,cvél ntjan.lillltok nlndenfajta 8:r.emnveget. m,ri\]anemtforduljon ll:mlona l houim. ln::)r.ne;; ulit~ot. udokl THE FIRST NATIONAJ. BANK Coeburn, Virginia, LetfflHlllthltglllztonllbM.nlt. n.balfk l<.amat betuek irtn. l(laoliijuk IM,caUltUoan. w. a ptn~rnok. A-B C Villany-mosógépek Jímn tö~bé ondja felesé,éntk a a0wial, ba a mi villa~ii.akdlauiúljl A... épet lr me,urn.bdi. ki-,i ~.-ellett áruitja...., ut ---i,ennek A CSODAS MUNKAKIMÉLÖ GÉPNEK AZ ARA $84,50 ÉS $99,00. Ennyi az eén amibe kerül. A fent látható motor elcendó munkaerőt ad a mosálbol Mtl honi nem il kell ÖMek az eén Q..zeet egynerre lefü:ctni, mert mi NYOLC HONAPI RESZLETFIZETESRE adiu Wrmd,iket i, Yáautja a fenti moóépek kö:riil A moaóépekért telju jótállút duk llfj' mi, mint a púo. LEWIS FURNITURE CO.,.. _.... t..--l,;, ~ WlLLIAMSON. W. VA. LOGAII, W. VA....:...W.ELCH, W. VA.

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

KOCSÁR MIKLÓS. Dalok magyar költ k verseire

KOCSÁR MIKLÓS. Dalok magyar költ k verseire KOCSÁR MIKLÓS Dalok magyar költk verseire Énekhangra és zongorára 2. Gyurkovics Tibor versei ÖLELJ MEG ENGEM, ISTEN 1. Fönn 2. Antifóna 3. Figura 4. Istenem LÁTJÁTOK FELEIM KÉRÉS EGYHELYBEN POR-DAL Kontrapunkt

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

MESEBÁL 3.A hõs kisegér Huszti Zoltán

MESEBÁL 3.A hõs kisegér Huszti Zoltán MSBÁL. hõs kisegér Huszti Zoltán nek 12 Marsch lt egy - szerélt a kam - ra sar - ka mé - lyén, Laczó Zoltán Vince lt egy - szerélt egy órus ora hõs kis - e-gér. Hosz - szú far - ka volt és büsz - ke nagy

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

ć Ľ ö ú ľ ľ ľ ú ľ Ö ő Đ í ú ľ ł Ęą ę ą ů Ü ú ľ ľ ő ü ĺ ü ľ ľ íĺ ľ ľ ľ ĺź úö í íľ ĺ ö ĺ ĺ ź ĺ í ĺ ú Í ĺ ĺ ĺ Íľ ő Á ő ľ ĺ ľ ő ĺ ĺĺ ő ě ĺ ú ľ ő ü ő ń ú ö ľ ő í ľ ú ľü ľö ń ú ö ĺ Ź ľ í ĺ ćí Á Á Ú Á Á Á ő ź

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

LEGYEN MÁS A SZENVEDÉLYED!

LEGYEN MÁS A SZENVEDÉLYED! E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t L E G Y E N M Á S A S Z E N V E D É L Y E D! 2. E F O P - 1. 8. 9-1 7 P á l y á z a t i t e r v e z e t 3. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a t. g o v. h u

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2004. no vem ber 15., hétfõ 169. szám TARTALOMJEGYZÉK 2004: CI. tv. Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekrõl szóló tör vé nyek mó do

Részletesebben

ú ľ ľ ä ú ľł Łř äľľ ź ź ó ľ ú Ö ö ó ó ó ź ę ő ö ő ö ó ö ę ó ó óö ö óö ö ő ő ő ő ć ö ó ő ő ó ö Á ľ ö ó ő ő ü ö ű ö ő ö ó ľ ú Ö ü ű ö ö ö ń ź ü ľ ö ľő ő ü ę ö ő ó ö ö ö ę ľü ľ ö ü ö ö ó ü ľ ö ö ú ö ő ő ź

Részletesebben

CYEB Energiakereskedő Kft. H-2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5. Tel: +36 (26) Fax: +36 (26)

CYEB Energiakereskedő Kft. H-2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5. Tel: +36 (26) Fax: +36 (26) CYEB Energiakereskedő Kft. H-2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5. Tel: +36 (26) 300 994 Fax: +36 (26) 303 755 C YE B E N E R G I A K E R E S K E D Ő K FT. F Ö L D G Á Z K ERESKEDELMI Ü ZLETSZABÁLYZATA

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

ő ú Ö ő ü ę ő Í í ü ú ü ő ü Á ő ő Ĺ í í ő ő ő Ĺ ü ő ö ő ö ö Ę ő ü ö ő ü ő í ü í ü ü í ő ö ü ő ö í ő Á ő ö í őĺ ú ő ú ő ö ĺ ő í ő ę í đ í í í ę ę ő í í ü ő í ú ő ü ú ő í í ĺ ő ö ő í ő í í ű ő ő ę í ę ü

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november A 2 -e g y b e n, 3-e g y b e n c s o m a g a j á n l a t o k f o g y a s z t ó i m e g í t é l é s e é s h a t áv se a r s a e n y r e a h í r k ö z l é s i p i a c o n Készült a Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

śň ř Ł ú ľ ú ü ő í Ö ő ľ ü ö í ő ü í Ĺő í ľ ľ í ő ľ ľ ő ú ő ö ú Ú ő í Í ő ö öľ ű Ö ö ü í ť ü ö ő í ľĺ í ő ö ő ľ ő ľ ü źł đ ú ú ú ü í Í í ü ľ ľ ľ ü öľ ú í ő ľ ő ö ľ ő ľ ľ í Ł Ą í ö ő ľ Ą ľ ľ ľ Í ú ö ľ ľő

Részletesebben

ú ľ Ę ú Ü ó Ą Í ő ź ť ö ľ í í ľ ú ý í ő ú ľ í ź ę í ľ ö ó Š źľ ĹÍ ö í ö ő ó ó ö í ú ł Á Á ľ Ü Ü ő í ő ú í ő ő Ó í Ü Ó Ü ú Ü Ö Ó Ö Ö Ö Ó í Ö í Ó Ö í Ü Ö Ó ó Ó ä Ö í Ö í Ü Ó í Ö Ü ö í ő Ö Ó Ü ó Ö Ó í Ó ó

Részletesebben

ú ľ ú ľ Ż ł ľ ľ ő ľ ľ ő ü ü í ü ö ľ í ő Á ľ Íö ő ü ő ö ľ ő í ö ľ őí ľ ę Í öí Í ő í ő ľ ö ú ű ő ö ľ ę í ľ ľ ő ő Í í ľ ö ľ í őö ő ľ ľ í ľ ő ő ü ľ ľ ö ú ő ť ł ľ ű Í ő ö ö ő Í ć ö ő ř Í ę Ż ä ł ö ł đ ął É

Részletesebben

Ked ves Ta ní tók! Ked ves Szü lôk!

Ked ves Ta ní tók! Ked ves Szü lôk! Ked ves Ta ní tók! Ked ves Szü lôk! A tech ni ka ro ha mos fej lô dé se szük sé ges sé te szi, hogy már egé szen ki csi kor ban in for - ma ti kai és szá mí tó gép-fel hasz ná lói is me re tek kel bô vít

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

Alt. Tenor. Bass 1,2. Organ S.1,2 B.1,2. Org. 74 Andantino. Trumpet in C ad lib. Sopran 1,2. "Az üdvözítõt régenten, mint megígérte az Isten"

Alt. Tenor. Bass 1,2. Organ S.1,2 B.1,2. Org. 74 Andantino. Trumpet in C ad lib. Sopran 1,2. Az üdvözítõt régenten, mint megígérte az Isten Trumpet in C d lib. Soprn 1,2 74 Andntino Krácsonyi ének - kóruskntát Gárdonyi Géz: Krácsonyi ének címû verse, Krácsonyi álom címû színmûvének részletei, és régi mgyr egyházi dllmok felhsználásávl - Lczó

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

1. Bevezetés. Szent-Györgyi Albert: Psalmus Humanus. œ œ. A-nyám? œ œ œ Œ Ó. Te al - kot - tál en-gem, vagyté-ged. œ Ó. meg-osz-szam?

1. Bevezetés. Szent-Györgyi Albert: Psalmus Humanus. œ œ. A-nyám? œ œ œ Œ Ó. Te al - kot - tál en-gem, vagyté-ged. œ Ó. meg-osz-szam? eat 1 evezetés b 4 Œ Œ Œ Œ Œ Œ U-r, ki vagy? U-r, ki vagy? 5 b 8 b Heavy 11 is b Szi-go-rú -tyám len-nél, vagy sze-re-tő Œ ség meg-szü-le-tett? gm -nyám? 7 Te len-nél # # -vagy a Tör-vény, mely u-ral-ko-dik

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

É ú ő ú Ö ő ü ü ú í í ö ő ő ő ü ć í Í ú í ű ü ő ő í ő ő ő ö ő í í ú í ű Ĺ ő í ő ő ú ő Ĺ ő Í í ő Ĺ ú ú í ű Í ü ő ő ę ü í í í í í ö Ĺ ő ö ő í ö ű Í ö ú í ű ő ö ú ú Ö ü ö í ö ű Ü ű ö ú Ö ü ę ę ő ú ü ę ő ö

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

A Griff halála. The Death of Griff. énekhangra / for voice. jön. œ œ. œ œ œ. œ J. œ œ œ b J œ. & œ œ. n œ œ # œ œ. szí -vű sze-gé-nyek kon-ga.

A Griff halála. The Death of Griff. énekhangra / for voice. jön. œ œ. œ œ œ. œ J. œ œ œ b J œ. & œ œ. n œ œ # œ œ. szí -vű sze-gé-nyek kon-ga. A Giff hlál The Deth of Giff éekhg / fo voice Vákoyi Aikó vesée / o Aikó Vákoyi s poe (A vih születése / Bith of Sto) # Ngy i - dő ö Ngy i - dő ö Ngy i - dő ö #. # #. # #. Tás Beische-Mtyó #. #. # #. #..

Részletesebben

ú ú ę ű ő ĺ ő ĺ ü ö ö ó Ł ĺí ĺ ú ĺ Í ö í ĺ í ĺ ů ó ű ĺď ő ő ĺ ő ő ő Ż ó ĺí ĺ ö ő ó ő ő ö ő ó ě ů ő ń ő ő ő ó í ő í ő ź ő ó í ń ő ĺ ő ń ő ő ń ĺĺ ö ő ő ő ő í ő đ ó í í ő ö ź ó ő ő ő ü ĺĺ í ő ő ł ő ő ő ĺ

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

ĺ ő Ę ő é ő Í ő ľ ő ó ĺľ ĺ í é é ü ö é ő ĺ é ő ű ö ź ľó ó ó ö é é é í é ć ů ő é Í É ľé ľ Ü Ĺ Ĺ É Íľ ľ Ü ľé ĺ ľ É ń ŁÜ É Đď ľ ĺ Í ľ Ü é é ů é é ľ ľő ľľ é é é é é ĺ ő Íĺ é é é ľ ĺí ľé ľ é ó ĺ é íĺ ĺĺ é ő

Részletesebben

150. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, no vem ber 15., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1633, Ft. Oldal

150. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, no vem ber 15., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1633, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 15., kedd 150. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: CXIX. tv. Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekrõl szóló tör vények mó do

Részletesebben

ő ő ź ź ő Ĺ ź ő ő ĺ ü ĺ ľ ĺ ľ ú í ú í ľ í í ĺ ľ í üľ ú ő ľ ő ó í í ľ í ü ö ź đź ü ł ľ ľ ü ź ő ö ő ü ĺí ź ő ľ ĺ ĺí ó ő ź ĺ ź ő ľ ő ĺ í ó ó ő í ń ó ľ ź ĺ ĺ í ľľ ĺ ľĺ Ĺ ű ú í ľ ĺľ ľ ú ľ ľ ĺ ú í ó ľ ľ ó ľ

Részletesebben

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K ö z ö s é r t é k e i n k s o k s z í n z t á r s a d a l o m E F O P - 1.3.4-1 6 P á l y á z a t i t e r v e z e t 2. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 14. SZÁM Ára: 1700 Ft JÚLIUS 15. oldal oldal. A köz tár sa sá gi el nök 101/2011. (V. 20.) KE ha tá ro za ta

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 14. SZÁM Ára: 1700 Ft JÚLIUS 15. oldal oldal. A köz tár sa sá gi el nök 101/2011. (V. 20.) KE ha tá ro za ta III. ÉVFOLYAM, 14. SZÁM Ára: 1700 Ft 2011. JÚLIUS 15. TARTALOM oldal oldal JOGSZABÁLYOK A nem ze ti erõ for rás mi nisz ter 24/2011. (V. 18.) NEFMI ren de le te az egyes sa já tos köz ok ta tá si fel ada

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

Gábeli Ádám és felesége, Gábeli Teréz gyerekeikkel az 1900-as években

Gábeli Ádám és felesége, Gábeli Teréz gyerekeikkel az 1900-as években A falu lakói A fa lu ban az 1800-as évek vé gé ig szin te csak a né met nem - ze ti sé gû õs la ko sok éltek. Az 1890-es évek vé gé tõl azon ban a bánya nyi tás ha tá sá ra na gyon sok bá nyász ér ke zett,

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. május 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

g o ú j n é t s z s 1. s Életvezetés

g o ú j n é t s z s 1. s Életvezetés -! KIE B Kjü 4 8370425--0 Eül ú j f I Kr 205 B j K VII fl Él E ről ó rül l l r l Ú l l l l A l ól r rülr l: r jrű l Il l ll (jrű) l (r l l l) A r rről ü jí A jrű flől ű Pl r fllő rlrű lr ll lí frl l ó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Gáb or Andrássy, Attila S zab o, 1 Andrea Duna i, Es zter Sim on, Ádá m T a hy B u d a p e s t i S z e nt Ferenc Kó r há z, K a r d io

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből 68 Emlékek között Karinthy Gáborról Kö ze leb bi kap cso lat ba ti zen há rom éves ko rom ba ke - rül tünk egy más sal. Álom vi lág ban élt, ami ta lán nem lett vol na

Részletesebben

ú ľ ľ ú ľ Ńř ó ľ ą öľ ő ń ö ú ľ Í ü ö ľ ó ľ ľ ř Ę Ę š ő ü ű ö ľ ő ő ő ľ ľ ö ľ ö ö ü ö ő ö ő ő ó ó ö ľ ľ ľ ó ő ó ľę ű ö ö ö ö ó ö ő ó ö ö ő ó Í ö ü ő ź ü ů ő ö ü ő ę ő ó ľ ľ ö ü ľ ó ľ Á ó ő ö ó ö ő ö ó

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

ő Öľ ü ú Ö ľ ő ü ó óľ ő ő ü ľ Á ę ö ő ó ę ő ľ ó ĺ ü í ę ę ő ő ó ő ö ö ő ö ó ő ó ü ő ü ő ü ő ę ľ ę í ľ ü ő É ó ó ľ ö ő ó ó Ó ő ó ę ő ö ó ü ő ú í ö ę ú ő ő ü ő ĺ ü ü ĺ í ü ü ö ę ó ľ ü ő ő ę í ő ę ę ő Á ü

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

Öľ ü ú Ö ü ę ę ó Í ľ ü ü ĺ ü ľ ö ľ ó ó ü ä ö ö ü ö ó ľ É ó ü ű ü Ó Á ó ó ö ó ó ó ĺ ö ó ü Ú ę ę ö ö ü ó Á ü ę ę ę ü ü ľ ü ö ó ü ó ö ę ę ę ź ę ö ę ľ ł ľ ľ ľ ü ö ó ľó ľ Ö ę ŕó ł ü ĺ ö ľ ź ľ Ĺ ü ó ľ ľ ľ ö

Részletesebben

ő öí ő ę ť ó ľ ľ ľ ú ľ ŕ ľ ő ú ľ ő ü ľ ő ľó ľ ľ ľ ö ő ľ ó ľ ľ ó ő ü ő ö ö ö ő ľ ľő öľ őľ ľ ü ő ľ ő ü ö ü Ĺ ű ö ő ü ö ü ó ľ ö ü ö ö Ĺ ó Ą ö ö ä ź ö ő ľ ó ü ü ľ ö ö ü Ĺ ö ę ö Ĺ ľ ó ó ö ľ ú ö ö ü ö ľ ú ó

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú ni us 12., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1125, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú ni us 12., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1125, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú ni us 12., péntek 79. szám Ára: 1125, Ft TARTALOMJEGYZÉK Oldal 2009. évi XLIV. tör vény A szak kép zé si hoz zá já ru lás ról és a kép zés fej lesz

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

CYEB Energiakereskedő Kft. H-2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5. Tel: +36 (26) Fax: +36 (26)

CYEB Energiakereskedő Kft. H-2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5. Tel: +36 (26) Fax: +36 (26) CYEB Energiakereskedő Kft. H-2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5. Tel: +36 (26) 300 994 Fax: +36 (26) 303 755 C YE B E N E R G I A K E R E S K E D Ő KFT. F Ö L D G Á Z K ERESKEDELMI Ü ZLETSZABÁLYZATA

Részletesebben

A berendezkedés programja

A berendezkedés programja DÉLVIDÉK VISSZATÉRT A berendezkedés programja 1 9 4 1 k o r a t a v a s z á n H it le r t e r v e a S z o v j e t u n ió le r o h a - n á s á r a, a z is m e r t F a li B a r b a r o s s a e lő k é s z

Részletesebben

Erzsébet-akna. Munkások a készülõ aknánál 1898-ban. A jobb alsó kép nagyított részlete. Az aknatorony egy régi képeslapon. Rajz a mûködõ aknáról

Erzsébet-akna. Munkások a készülõ aknánál 1898-ban. A jobb alsó kép nagyított részlete. Az aknatorony egy régi képeslapon. Rajz a mûködõ aknáról Bányák Mi még úgy kö szön tünk az is ko lá ban, hogy: Jó sze ren csét! Most, 40 év vel az utol só bá nya be zá rá sa után, már szin te nyo ma sem ma radt an nak, hogy Pilisszentiván bá nyász fa lu volt

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

ő á ľü ő ź ź ő Ĺ á á á á ő ľ ő ľ ľ í á á ńá ő á á á á í ź ĺ ĺ ľ á óĺ á á ő ő á ő í ó á á á źĺ í ü ö á ú Í ü á á á á á ő ľ ó íľ á ó á á ź ľ ü ĺ ó á ó ő ľ í ľ ĺ ő ő ľ á ó ľ ü öľ á í ź ĺí á á á ť í ü á í

Részletesebben

2008. évi CVIII. tör vény. 2008/187. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 24697

2008. évi CVIII. tör vény. 2008/187. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 24697 2008/187. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 24697 III. Tár sa dal mi szem pon tok: 1. Az épí tett 3-x szo bás la ká sok ará nya az idõ szak végi la kás ál lo mány ból, % 2. A személygépkocsik kor szerint

Részletesebben

ľ ú Ö ź ő ü óľ ŕ Ö ő ü ü ü ę ę ľ ö ő í ó ó ó ő ö ö Íő ö ó ő ó ü ő ó ő ó Ĺ ő ú ö ő ö Ó ő ú Ó ó ę ö ľ ő ľ őľ ő ő ő ľ ó ö ő ő ő ő ő ő ü ü Ú í ő ó ö ö ü ö ę ę ö ö ę ó ő ő ő ó ű ö ó ľ ú ź ó ę ę ő ú ö ó ő ö

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

Dr. D a n c s ó Mária Éva: Szeretnék erre a pontra kitérve kérdezni, hogy a járóbeteg szakellátás összeségében, a bőrgyógyászatra is vonatkozik?

Dr. D a n c s ó Mária Éva: Szeretnék erre a pontra kitérve kérdezni, hogy a járóbeteg szakellátás összeségében, a bőrgyógyászatra is vonatkozik? 51 bevezetésre javasoljuk a kórház igazgatójának. Ezen belül a 17/b. pont javaslati forma. A határozati javaslat egyértelmű határozott állásfoglalás, abban az esetben, ha a testület e mellett dönt, hogy

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

84. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú ni us 30., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 399, Ft. Oldal

84. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú ni us 30., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 399, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 30., szombat TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIII. tv. A köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXIII. tör vény mó do - sí tá sá ról...

Részletesebben

17. Egyszer volt Budán kutyavásár

17. Egyszer volt Budán kutyavásár 17. Egyszer volt Budn kutyavsr Elsõ felvons finlé Szilgyi.Erzsébet, Mtys Markal, Bíró Bakócz T. Janus P.,I.Úr 164 Rock and roll Mtys budai udvar Budavr legdíszesebb nagyterme. = Markal: Tót - - gast ll

Részletesebben

ú ú ľ Ż Ż ľ ľ Ú ő ľ ú ľ ő ü ľ ü ľ ö ľ ű ö ú ĺ ć őą ł Ö ö ö ö ö ö ű ö ü ö ľ öľ ĺíł ü ü ű ö ľ ł ľ ĺ Ä ľ ĺ ľ ü ö ő ő ľ É ö í ĺ í ľ ľ ö ú ľ Ż ú ľ ú ő ű ľ ľ ő ľ Ö í ü ü ú ľ ľ ľ ĺ ĺ ľ ľ ľ ú ű ő úľ Íř Í öľö ń

Részletesebben

Cse resz nyés le pény

Cse resz nyés le pény HOZ ZÁ VA LÓK 6 FÔRE Elôkészítési idô: 15 perc Sütési idô: 35 perc Cse resz nyés le pény 75 dkg fe ke te cse resz nye 6 to jás 12 dkg cu kor 2,5 dl tej 10 dkg liszt 2 dkg vaj 1 kés hegy nyi só Mos suk

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. MÁJUS 10. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szer kesz tõ ség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft I. Jogszabályok

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

ú ľ ľ ú ľ ĺ ľ í ú ľ ľ ĺ ĺ ľ ü ľ ľ ĺ í ú í ľ í ľ ľ ú ö ľ í ľ í ü ě í ź ö ö ľ Ĺ ú ö ź ö ö ö ú í ö ö ö ć ĺ ź ü ö ľ ü ľ ű ű ö ö ĺĺ ü í í í ö Í Ą ý í í ź ö ę ö łĺ í ü ę ú ę í ö ü í ę ę ę ú ľ í ú í ű ę ę í ü

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben