A KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA"

Átírás

1 HILD JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2400 Dunaújváros, Erdősor 37/a. Tel.: 25/ A KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 Készítette: a nevelőtestület

2 I. BEVEZETÉS Tartalomjegyzék I.1 A kollégium társadalmi szerepe 4. I.2 Jogszabályváltozások 5. I.3 Környezetünk megváltozása 5. II. HELYZETFELTÁRÁS 2.1 Az intézmény jogi státusza Személyi feltételek. Elvárások Tárgyi feltételek A kollégiumi élet szervezése A kollégium kapcsolatrendszere Tanulói létszám és összetétel A kollégiumi felvétel szabályai 12. III. ELVEK, CÉLOK 3.1 Nevelési alapelvek, célok, értékek Küldetésnyilatkozat A tanulók életrendje, tanulás, szabadidő-szervezés A tanulók fejlődését, tehetséggondozását, felzárkóztatását, pályaválasztását, önálló életkezdését segítő tevékenység elvei A közösségi élet fejlesztésének módszerei, eszközei, a művelődési és sportolási tevékenység szervezésének elvei A kollégiumi nevelés feladatai 19. IV. A KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉGÉNEK SZERKEZETE 4.1 Kötelezően biztosítandó foglalkozások Felkészítő foglalkozások Tanulást segítő foglalkozások Csoportfoglalkozások Egyéni törődést biztosító foglalkozások Speciális ismereteket adó foglalkozások Szabadidős foglalkozások 25. 2

3 V. A KOLLÉGIUMI NEVELÉS EREDMÉNYESSÉGE, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS VI. FEJLESZTÉSI PROGRAMOK, MŰKÖDÉSI ALAPELVEK Legfontosabb partneri elvárások Az ellenőrzési program A mérés értékelés programja Működési alapelvek Tehetséggondozás, tehetségvédelem Felzárkóztatás és tehetséggondozás terve h. helyzetű tanulóiknál Kulturált életmódra nevelés A szabadidő eltöltése Pályaorientációs tevékenység A kollégium hagyományainak ápolása, arculatának erősítése Gyermek- és ifjúságvédelem A Diákönkormányzat tevékenysége Az iskolákkal, a szülőkkel való kapcsolattartás és együttműködés formái Sajátos nevelési igényű gyerekek fejlesztése 34. VII. A PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK JEGYZÉKE 35. VIII. ZÁRÓ GONDOLATOK 37. FÜGGELÉK 39. IX. A TANULÓK FEJLESZTÉSÉNEK TERVE 39. IX.1. Tanulás 39. IX.2. Énkép, önismeret, Pályaorientáció 41. IX.3. Európai azonosságtudat. Egyetemes kultúra 43. IX.4. Környezettudatosságra nevelés 46. IX.5. Testi és lelki egészségre nevelés 48. IX.6. Felkészülés a felnőtt szerepre. Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés. Gazdasági nevelés 51. IX.7. Hon- és népismeret 53. 3

4 X. MINŐSÉGI MUTATÓINK, SPORTEREDMÉNYEINK 56. X.1. Röplabda 56. X.2. Labdarúgás 57. X.3. Kézilabda 58. X.4. Birkózás 59. ZÁRADÉKOK 60. 4

5 BEVEZETÉS 1.1 A kollégium társadalmi szerepe A kollégium a közoktatási rendszer szakmailag önálló intézménye, amely segíti és kiegészíti az iskolákban folyó nevelő-oktató tevékenységet. Társadalmi szerepe megteremteni a tanulási feltételeket azon tanulók számára, akiknek lakóhelyén nincs lehetőség a tanulmányok folytatásához, a szabad iskolaválasztáshoz való joguk érvényesítéséhez, a kisebbségi nyelven történő oktatáshoz, valamint a szociális, érzelmi és szocializációs védőhálóként működik ott, ahol a szülő nem tudja biztosítani a szükséges körülményeket a tanulmányok folytatásához, vagy az iskola eredményes befejezéséhez. A kollégium kiemelt társadalompolitikai szerepe és feladata, hogy segítse a tanulókat a hátrányok leküzdésében, hogy esélyeket teremtsen, biztosítsa az integrációt, a hozzáférést a jó minőségű tudáshoz és ezáltal az életminőség javítását, elősegítse a társadalmi mobilitást. Fontos szerepe van az egész életen áttartó tanulás megalapozásában, a tanuláshoz szükséges készségek és képességek, a kulcskompetenciák erősítésében, a tehetség fejlesztésében és a felzárkózás segítésében. A kollégium a tevékenysége során megteremti a feltételeket az iskolai tanulmányok sikeres folytatásához, kiegészíti a családi és iskolai nevelést és oktatást, egyúttal szociális ellátást, biztonságot, valamint érzelmi védettséget is nyújt. A kollégium - megfelelő pedagógiai környezet biztosításával - elősegíti a társadalmi szerepek tanulását, a diákok önszerveződése során kialakuló kisközösségekben a közösségi együttélés, az önkormányzó képesség, a döntés és felelősség, a konfliktuskezelés demokratikus technikáinak megismerését, gyakorlását; ezzel a kollégium hatékony támogatást nyújt a sikeres társadalmi beilleszkedéshez. A kollégium a bentlakásos intézmény sajátos eszközeinek és módszereinek felhasználásával képes speciális pedagógiai feladatok megoldására, például bizonyos gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátására, versenysportoló, művészeti képzésben részesülő diákok nevelésére, felsőoktatási tanulmányokra való felkészítésre, az együttműködési, a tanulási és a motivációs zavarok korrekciójára. Adottságainál fogva alkalmas lehet arra, hogy egy lakóközösség pedagógiai, kulturális központjává válhasson. 1.2 Jogszabályváltozások 5

6 Megjelent a 36/2009. (XII.23.) OKM rendelet (Kollégiumi nevelés országos alapprogramja ), amely előírja valamennyi kollégium számára, hogy pedagógiai programját március 31-ig tekintse át, aktualizálja és szeptember 1-jétől pedig már a módosított pedagógiai programot hajtsa végre. Előbbieken kívül indokolja még az átdolgozást az első pedagógiai program elmúlt 5 éves. Egyéb jogszabály is változott, így a NAT. Változtak a szakképzés szervezeti feltételei, létrejöttek a TISZK-ek. Megváltozott a diákság összetétele, nőtt a 18 éven felüliek aránya. Nevelőtestületünknek ezért szükséges az új pedagógiai program kidolgozása. 1.3 Környezetünk megváltozása Nagy örömünkre, a es tanévre egy új kollégiumba költözhettünk. A szeptemberi birtokbavétele előtt ugyanis 3 évig a Dunaferr Hotel (munkásszállóként funkcionált) V. és VI. emeletén voltunk elhelyezve, rendkívül szerény tárgyi-, technikai feltételekkel. A diákok és tanárok nagyon várták az új kollégiumba való átköltözés időpontját, melyet egy fontos és nagy feladatokkal járó folyamat előzött meg. Júniusban az utolsó héten mindenünket össze kellett csomagolni, mert a Dunaferr Hotelban lejárt a szerződésünk. A meglévő eszközeinket az épülő új kollégium pincéjében helyezhettük el ideiglenesen. Júniusban már javában folyt a közbeszerzési eljárás, mely az összes eszközbeszerzést volt hivatott lebonyolítani. Az eszközök tervezését és költségtervét nekünk kellett előkészíteni a kötelező eszközjegyzék alapján. A közbeszerzésen nyertes négy cég ez alapján folytatta le az eszközök beszállítását. Az augusztus 25-i közbeszerzési eredményhirdetés egyben azt jelentette, hogy a szerződéskötésre csak szeptember 3-án kerülhet sor. Az Alex bútorkészítő Kft azonban volt olyan rendes, hogy aug. 29-én beszállította az induláshoz elengedhetetlenül szükséges 96 db ágyat. Borzolta a kedélyeket, hogy ezen a napon volt a műszaki átadás és 12 órakor még nem pakolhattuk a megérkezett kamionokról a bútorokat. Egy óra múlva azonban már megtörtént a műszaki átadás (ami után 2 hét múlva adják ki a használatbavételi engedélyt) és saját felelősségünkre elkezdtük belakni az épületet. Vasárnap a beérkezett diákok már a saját helyükre és nem ideiglenesre érkezhettek meg. NAGY VOLT AZ ÖRÖMÜNK! II. HELYZETFELTÁRÁS 6

7 2.1. Az intézmény jogi státusza: Neve: Dunaújvárosi Hild József Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Székhely: 2400 Dunaújváros, Bercsényi u. 8. Telephely: 2400 Dunaújváros, Erdősor 37/a. Tel./fax.: , Fenntartó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (8000 Székesfehérvár, III. Béla király tér 1.) Beiskolázási körzet: Ausztria, Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Borsod, Fejér, Győr-Moson, Komárom, Pest, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna, Vas és Veszprém megyék. Férőhely: 96 fő (3 szint) Betöltött hely: 95 fő Tanulócsoportok száma: 4 Intézmény típusa: általános kollégium Jellege: fiú kollégium Iskolával egybeszervezett, iskolavezetés alá rendelt Alapítás éve: 1961 Hatálybalépése: március 1. Nyilvánosságra hozatalának módja: a Hild Kollégium honlapja (www. hildkollegim.hu) 2.2 Személyi feltételek A valóban bölcs tanító nem arra ösztönöz, hogy az ő bölcsességének házába lépj, hanem elvezet saját tudásod birodalmának kapujához (Hahlil Gibran libanoni költő) Az évet idén is majdnem maximális létszámmal kezdtük. A 94 beírt tanuló egyben azt is jelenti, hogy sem a tanári, sem a technikai dolgozók közül nem kell elküldeni senkit sem. A négy főállású tanár Major Sándor, Omodi István, Tóth Attil, és Strausz Tamás továbbra is a kollégium szakmai feladatait látja el. a GYIVIS feladatokat ettől az évtől kezdődően a nevelőtanárok látják el, a Dök patronálását Tóth Attila vállalta magára. A technikai dolgozók száma és személye megegyezik az előző évivel. A tanév kezdetétől azonban már különálló szervezethez a GAMESZ-hez tartoznak. A nevelőtestület összetétele: 1 fő kollégiumvezető (férfi) 4 fő nevelőtanár 1 fő nővér Minden ismeret, készség, képesség elmélyítésekor nevelő hatások érik a tanulót. Tanítványaink műveltségének gyarapítása, neveltségi szintjük 7

8 fejlesztésének kulcstényezője a pedagógus, aki a nevelési folyamat tervezője, szervezője, irányítója, kibontakoztatója. A nevelőtanár munkáját az oktatási törvény szellemében a rendtartás, iskolai kollégiumi munkaterv, igazgató kollégiumi vezető utasításai, ajánlásai és a nevelőtanári munkaterv alapján végzi. A nevelőtanárok közül 2 fő egyetemi végzettségű, 2 fő főiskolát végzett Technikai vonalon 1 gondnok, 4 portás, 3 takarítónő dolgozik. Tanárok kollégiumi gyakorlata: 1 főnek 25 éves, 1 főnek 10, míg a többi kollégának 1 éves gyakorlata van e területen. A tanárok képzettsége elsősorban építőipari szakma specifikus. Törekedni kell a nyelv, informatikus, valamint matematika szakossal való bővülésre. Továbbképzés esetén (a törvény által meghatározott hétévente előírtnál) a pedagógiai posztgraduális, vagy pedagógia szakos végzettség megszerzésére kell irányítani támogatni pedagógusainkat. Elvárások A kollégiumban a nevelési feladatokat a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvényben (továbbiakban: Kt.) meghatározott végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező kollégiumi nevelőtanár látja el, aki a) a nevelőtestület tagjaival és vezetőivel szoros szakmai együttműködésben végzi munkáját, b) rendszeres önképzéssel, szervezett továbbképzéssel megújított, korszerű szakmai ismeretekkel rendelkezik, c) képes a nevelési folyamat megtervezésére, megszervezésére, irányítására, ellenőrzésére, értékelésére; jártas a különböző pedagógiai eljárások, módszerek alkalmazásában, d) egyéniségével, megjelenésével, felkészültségével, műveltségével, életmódjával követendő példaként szolgálhat a kollégisták számára, e) megfelelő empátiával rendelkezik, nevelői eljárásaiban, pedagógiai kommunikációjában a tanulók iránti tiszteletet, bizalmat és szeretetet helyezi előtérbe, f) képes a diákok helyzetének, személyiségének megismerésére, megértésére, g) képes a diákokkal őszinte, bizalmon alapuló viszonyt kialakítani, 8

9 h) képes a konfliktusok eredményes kezelésére, i) folyamatosan együttműködik munkája során a tanulók közösségeivel, a nevelésükben részt vevő személyekkel, intézményekkel, kisebbségi szervezetekkel, önkormányzatokkal, a szülőkkel és más, a tanulók nevelésében érintett partnerekkel. A kollégiumban a nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott alkalmazottak munkáját is a gyermekközpontúság, a nevelés eredményességének támogatása kell, hogy jellemezze. Jelenlétük, megnyilvánulásaik, tevékenységük és annak színvonala is nevelési tényezőként hat a kollégisták mindennapjaiban. 2.3 Tárgyi feltételek A kollégium épülete a Kertvárosban a város egyik legszebb lakónegyedében található, központi helynek számít. Jól megközelíthetők a különböző szolgáltatást nyújtó városi kereskedelmi, kulturális és sportlétesítmények, egységek. Közel a buszmegálló, így a gyors közlekedés biztosított. Az épületet pályázati pénzből egy valamikori iskolából alakították át kollégiummá, ezért ma egy vadonatúj - az ország egyik legjobban felszerelt - kollégiumában lakhatnak diákjaink. Korszerűen megépített 3 tanulószobával rendelkezünk, melyből az egyik a vizuális kultúra fejlesztésére lett kialakítva,(itt rendszeresen film és természetfilm vetítések történnek) a hálószobák 4 férőhelyesek, fürdő és WC tartozik valamennyihez, azaz minden igényt kielégítenek. Három szinten főzőteakonyha áll a tanulók rendelkezésére. Külön könyvtárunk és számítástechnika termünk van, Jelenleg ezeket a helyiségeket a GESZ (gazdaság ellátó szervezet használja) Tornateremmel és jól felszerelt kondi teremmel rendelkezünk. Az épület mellé épített gyönyörű üvegfalu Aula a billiárd és rex játék és a TV-nézés, valamint egyéb összejöveteleket megszervezésének a helyszíne. Az udvar fáival, füves talajával nyáron ideális pihenőhely. Itt található az ország egyik legmodernebb műfüves labdarugó kispályája. Diákjaink rendelkezésére áll állandóan használható 4 számítógéppel és Wifi elérhetőséggel működő INTERNET. A tárgyi feltételek szinte megegyeznek a 2008-ban átadott létesítménynek. Kiemelkedően népszerű a műfüves focipálya, torna és kondi terem és az AULA, ahol a rex, a csocsó, a billiárd jól szolgálja a szabadidős programok megvalósulását. 9

10 2.4 A kollégiumi élet szervezése A kollégiumi élet menetét a Házirend és a Napirend szabályozza. Megszervezésénél figyelembe vesszük, hogy összhangban legyen az iskolák működésével, a tanulók igényeivel, szokásaival, sportoló kollégistáknál a napi edzésekkel, versenyekkel. A kollégium belső életének szabályozása során biztosítja a gyermekek és ifjak optimális testi-lelki fejlődésének feltételeit, beleértve a rendszeres étkezést, a tisztálkodást, az előírásoknak megfelelő egészségügyi ellátást, és a testedzést. Figyelembe veszi a speciális tanulói, szülői és iskolai igényeket, valamint az intézményi hagyományokat, szokásokat is. A tanulók napi életének kereteit úgy szervezi, hogy az egyes tevékenységek belső arányai a jogszabályi keretek között a tanulók egyéni és életkori sajátosságaihoz igazodjanak. A kollégiumi élet belső szabályozását a kollégium vezetőjének irányításával a nevelőtestület a belső és a külső környezet változásait figyelembe véve alakítja. Tekintettel arra, hogy intézményünk fiú kollégium, ezért fontosnak érezzük az egészséges fejlődésük érdekében a lány kollégiumokkal való kapcsolattartást és közös rendezvények megszervezését. A programok szervezése és lebonyolítása elsősorban a kollégiumi DÖK feladata, amelyet sajátmunkaterv alapján végez. Lehetővé kell tenni, hogy a diákönkormányzat tagjai és vezetői megismerjék és a mindennapi gyakorlatban felelősen alkalmazzák a demokratikus érdekérvényesítés, a probléma-megoldás és a konfliktuskezelés technikáit, módszereit. A kollégiumi élet megszervezésében jelentős szerepet tölt be a kollégium diákönkormányzata. A kollégiumnak biztosítani kell, hogy a diákok választott tisztségviselőik révén részt vehessenek a tanulóközösségek mindennapi életével kapcsolatos célok kijelölésében, a feladatok végrehajtásában, valamint az elért eredmények értékelésében. A kollégium a maga sajátos eszközeivel kiépíti, folyamatosan ápolja és megújítja az önálló arculatához kapcsolódó hagyományait, erősíti a kollégiumi közösség együvé tartozását. 2.5 A kollégium kapcsolatrendszere A külső kapcsolatoknak 3 fő színterét kell hatékonyan működtetnünk, így a szülőkkel, kapcsolódó iskolákkal és a sportegyesületekkel. 10

11 A szülőkkel való kapcsolattartásnak a színterei a következők: - kollégiumi szintű szülői értekezlet év elején a 9. évfolyamos tanulók szülei részére - kollégiumi szintű szülői értekezlet az összes diákunk szüleivel a félév értékelésekor - a nevelőtanári szülői értekezlet kollégiumi szintű értekezlettel párhuzamosan kell megtartanunk - A szülőkkel való kapcsolattartás formája még a kollégiumi igazolványba beírt írásos értesítés, probléma, vagy jutalmazásról szóló levélben történő értesítés - Az iskolákkal való kapcsolattartást nevelőtanárainknak a munkaköri leírásban foglaltaknak megfelelően havonta kell megvalósítanunk. - A sportegyesületek szakosztályaival negyedévente személyes megkereséssel kell a diákok problémáit kiértékelni, és a szükséges intézkedéseket foganatosítani. A szociálisan hátrányos helyzetű tanuló, valamint veszélyeztetett gyermek esetében a gyermekjóléti szolgálattal, a település a tanulók nevelésében érintett intézményeivel, civil szervezeteivel, szakmai közösségeivel, a helyi kisebbségi önkormányzatokkal kell napi kapcsolatban lenni. A kapcsolatok kialakításában, gazdagításában és fenntartásában a kollégium nyitott és kezdeményező. Fentiek egyben a partneri elvárások hatékony megvalósulását is elősegítik. 2.6 Tanulói létszám és összetétel A tanévet 96 fővel, azaz majdnem maximális létszámmal kezdtük. Négy tanulócsoportot úgy szerveztük, hogy a tehetséges sportoló diákoknak biztosítva legyen a magas szintű edzés és versenyeztetés. Birkózó, labdarúgó, röplabdás, kézilabdás jégkorongos sportolók alkotják a kollégiumi létszám 2/3-át. Több tehetséges fiatal pedig a határon túli magyar területekről érkezett. Erdélyből, Vajdasági Csantavérről, Kárpátaljáról érkezetek. 11

12 A röplabdások, a labdarúgók Szabó Gyulánál, a jégkorongosok és egyéb sportolók Strausz Tamásnál vannak elhelyezve, míg Omodi Istvánhoz a nem sportoló kollégisták kerültek. Iskolák szerinti összetétel: Hild Rosti Dunaferr Rudas Kereskedelmi Széchenyi Gimnázium Arany János Ált. Iskola Vasvári Bánki Szilágyi Összesen 50 fő 14 fő 14 fő 2 fő 2 fő 1 fő 2 fő 3 fő 1 fő 1 fő 93 fő Évfolyam szerinti összetétel: 7-8. osztály 6 fő 9. évfolyam 18 fő 10. évfolyam 18 fő 11. évfolyam 24 fő 12. évfolyam 16 fő 13. évfolyam 5 fő 14. évfolyam 6 fő Összesen 93 fő Megyék szerinti összetétel: Bács Kiskun 17 Borsod Abaúj Zemplén 0 Bihar 1 Csongrád 1 Fejér 34 Hargita 4 Jász Nagykun 1 Kolozsvár 1 Komárom Esztergom 3 Belgrád 0 Kovászna 2 Pest 14 Somogy 3 Szabolcs Szatmár 1 Tolna 6 Veszprém 4 12

13 Vajdaság 1 Összesen 93 fő 2.7. A kollégiumi felvétel szabályai 1. A kollégiumba jelentkező új I. évfolyamos tanulók felvétele automatikus. 2. A régieknek azonban minden tanév végén újra kell kérni felvételüket a kollégiumba, amelynek eljárási szabályai a következők: a) A csoportnevelő tanár év végén kitölti a mellékelt pontozólapot, miután a diák behozta az év végi bizonyítványának fénymásolatát. Ezt június 30-ig minden tanárnak el kell készíteni. Döntés július 15-ig. Megjegyzés: a döntéshozatalban a nevelőtestület és a DÖK (véleményezési joggal) vesz részt. b) A felvételről minden tanuló írásos értesítést kap a felvettek listája alapján. Az elutasított tanulókat szintén írásban kiértesítjük, a fellebbezési módot, vagy másik kollégiumba való áthelyezés lehetőségét megírjuk. A kollégiumi felvétel eljárási rendje: 1. A tanuló felvételét a számára átadott újbóli felvételi kérelem lapon igényelheti szülői és tanulói aláírással. A kitöltött és ellenőrzött felvételi kérelem leadásának határideje mindenkor a tanév előtti június 15. napja. (A felvételi kérelemhez csatolandó a tanév végi bizonyítvány fénymásolata). Bizonyítvány másolat hiányában a felvételi kérelem elnapolható. 2. A felvételről a felvételi bizottság dönt június 30-ig, figyelembe véve az elért felvételi pontszámot. 3. A felvételi bizottság döntéseit egyszerű szavazati többséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a kollégiumvezető szavazata duplán számít. 4. A felvételi bizottság tagjai: a) kollégiumvezető b) MK-vezető c) nevelőtanár 5. A felvételi ponthatár megállapításában dönt a kollégium vezetője, a nevelőtestület, valamint a DÖK-képviselő. 6. Az egyéni kérelmek elbírálását a kollégiumvezető, MK-vezető a kérelmező csoportnevelő tanára és a DÖK-képviselő végzi. 13

14 A felvételi bizottság munkájának folyamata: tagjait a kollégiumvezető hívja össze; a felvételi bizottság megállapítja a felvételi ponthatárt; dönt a kérelemről; elkészíti a következő év csoport és szobabeosztását; az elutasított tanuló írásban kap értesítést július 15-ig, egyben mellékeljük a társkollégium elhelyezési lehetőségét; az újbóli felvételt nyert tanuló is írásban kap értesítést július 15-ig. Az új tanévre felvételt kérő 7. és 8. osztályos tanulók esetében: A kollégiumi jelentkezési lapot kitöltik és május 31-ig leadják a kollégium vezetőjének. Az elbírálás szempontjaiból a 4. pont kimarad. A felvételt nyert és elutasított tanuló is írásban kap értesítést. Az újbóli felvétel elbírálásának szempontjai: 1. A tanuló tanulmányi eredménye 4, pont 3,8 4,4 8 pont 3,0 3,7 6 pont 2,5 2,9 3 pont 1. vagy 2 tárgyból bukás -3 pont 3, vagy több tárgyból bukás -6 pont 2. A tanuló magatartása és szorgalma (max. 11 pont) csoport nevelői dicséret csoport nevelői elmarasztalás Kollégiumvezetői dicséret kollégiumvezetői elmarasztalás munkáját jól végző DÖK vezető maximum 3 pont maximum -3 pont maximum 6 pont maximum -6 pont 2 pont 3. A bejárás lehetősége, a lakhely távolsága 60 km-en belül lakó 2 pont 14

15 km-es belül lakó 4 pont km-en belül lakó 6 pont 200 km-en túl 8 pont 4. A tanuló szociális körülményei RGYV támogatásban részesül Nagy család Fogyatékos a családban Egyedő neveli a szülő munkanélküli van a családban 3 pont 3 pont 3 pont 3 pont 3 pont Tehetséges tanuló plusz pontot kaphat. Magyar bajnok, I-III. hely, NB I- es játékos 12 pont, Ifjúsági I.o., MB IV-VI. helyezett 8 pont, versenysportoló 6 pont. III. ELVEK, CÉLOK Az ember célkitűző lény, ez magasabbrendűségének jele. Az ember élete így célok kitűzése és célok elérése (Weszely Ödön) 3.1 Nevelési alapelvek, célok, értékek A kollégiumi nevelés célja a tanulók szocializációjának, kiegyensúlyozott és egészséges fejlődésének, tanulásának, a sikeres életpályára való felkészítésének segítése, személyiségének fejlesztése, kibontakoztatása a bentlakásos intézmény sajátos eszközeinek és módszereinek felhasználásával. A kollégium céljai elérése érdekében gyermekközpontú, személyiségközpontú környezetet alakít ki, és tanulóközpontú tevékenységrendszert működtet az alábbiak figyelembevételével: a) az Alkotmányban biztosított állampolgári és szabadságjogok, valamint a gyermekeket megillető jogok érvényesítése; b) demokráciára, humanizmusra, nemzeti és európai önazonosságra nevelés elveinek alkalmazása a NAT által megfogalmazott elvekkel és kiemelt fejlesztési feladatokkal összhangban; c) a kollégiumi tanulók, a csoportok és közösségek iránti felelősség, bizalom, szeretet, segítőkészség és tapintat alkalmazása a nevelésben; 15

16 d) a tanulók aktivitásának, alkotóképességének, érdeklődésének fenntartása és fejlesztése, az öntevékenység és az ifjúsági önszerveződési formákba való bekapcsolódásának támogatása, a tanulói önszerveződő képesség folyamatos fejlesztése és felhasználása; e) a szülőkkel, a kapcsolódó iskolákkal, az intézmény környezetében levő társadalmi és civil szervezetekkel való konstruktív együttműködés; f) a kollégiumi tanulók, valamint a kollégiumi nevelő-oktatómunka rendszerszemléletű, tudatos, tervszerű vezetéssel, szervezéssel és pedagógiai gyakorlattal való fejlesztése; g) a nevelési folyamatban részt vevők szülő, tanuló, tanulói csoportok és közösségek, a kollégiumi és iskolai tantestület, a küldő és befogadó környezet számára elfogadott norma- és követelményrendszer alkalmazása, melynek jellemzője a rendszeresség és a következetesség; h) kulturált, ösztönző környezet kialakítása, szociális, érzelmi, lakhatási biztonság nyújtása; széleskörű szabadidős tevékenységkínálat biztosítása; i) az integrált nevelés megvalósítása; j) orientáló, motiváló, aktivizálni képes, tevékenységközpontú, segítő pedagógia módszerek alkalmazása; k) az egyéni- és életkori sajátosságok, valamint a sajátos nevelési igényű tanulók szükségleteinek figyelembe vétele, az egyéni bánásmód alkalmazása; l) a nemzeti hagyományok, a nemzeti azonosságtudat, valamint a nemzeti az etnikai hagyományok, az etnikai kisebbségi azonosságtudat tiszteletben tartása, ápolása. 3.2 Küldetésnyilatkozat Hadd álljon itt a költő hitvallása: Mi dolgunk a Világon? Küzdeni erőnk szerint a legnemesebbekért, Előttünk egy nemzet sorsa áll. Ha azt kivívtuk a mély süllyedésből, S oly magasra tettük, mint lehet, Akkor mondhatjuk, térvén őseink porához, Jó mulatság, férfi munka volt. 16

17 Vörösmarty Mihály Folytatva: miért vagyunk? Biztos bázisa akar maradni kollégiumunk, városunk középiskoláinak és sportintézményeinek. Értékeink az ország különböző részéről érkezett, és itt tanuló és sportoló diákjaink. Labdarúgásban, röplabdában, jégkorongban és birkózásban kiváló eredményeket értek el (részletezve a függelékben). Büszkék vagyunk főiskolára és egyetemre bejutott, és ott helytálló tanítványainkra. Alapelveink a biztonságos, nyugodt, kiegyensúlyozott feltételek biztosítása a testi és szellemi fejlődéshez. Működési vezérelveink egyike: Ép testben ép lélek. Intézményi filozófiánk: humanitás, segítő szándék; diákjaink fejlődésének tervezhetősége. Társadalmi felelősségünk a konvertálható biztonságos tudás kialakítása. Az Európai Uniónak való megfelelés, hangsúlyozva nemzeti tudatunk megtartását. Jövőképünk Pozíciónkat a lehetőségekhez képest erősíteni kívánjuk, hiszen kézilabdában, röplabdában, labdarúgásban és birkózásban országos beiskolázású intézetként tervezzük a jövő sportkollégiumát. Dunaújváros, mint a Nemzet Sportvárosa és Iskolavárosa reprezentáns, követni való intézményévé kívánunk válni. Alapelvünk még, hogy optimális feltételeket teremtsünk diákjaink számára a művelődéshez és az ismeretszerzéshez. Közvetítsük az alapvető hagyományos társadalmi normákat. Az egyéni fejlesztésnél differenciált módszereket alkalmazunk. A kollégiumi tudásközvetítésben figyelembe vesszük az iskolai ismeretelsajátítást. 3.3 A tanulók életrendje, tanulás, szabadidő-szervezés A tanulók életrendje Biztosítjuk a kollégiumi tanulók számára a megfelelő higiénés és tisztasági feltételeket. A mosakodáshoz és a fürdéshez kulturált fürdőszobában melegvíz áll rendelkezésre. A takarítás naponta történik, heti kétszeri fertőtlenítéssel. 17

18 Az életkori sajátosságoknak megfelelően a nyugodt pihenés és alvás lehetősége biztosítva van. A nővér személyében az egészségügyi felügyelet és tanácsadás elérhető a diákjaink számára. A napi háromszori meleg étkezés biztosítva van, szükség esetén pedig a hideg csomag. Tanítás-tanulás Mindenki számára biztosítjuk a tanuláshoz szükséges megfelelő körülményeket a szobákban, illetve tanulókban. A tananyag elsajátításához tanáraink segítségét igénybe vehetik tanulóink. A hátrányos helyzetű diákjainkat egyéni tanulási tervekkel próbáljuk meg felzárkóztatni. Szabadidő Intézményünkben ideálisnak tekinthető a szabadidő kultúrált eltöltéséhez szükséges feltételrendszer. Rendelkezésre álló lehetőségeink, országosan is irigylésre méltók. Az újonnan megépített kollégiumban kedvükre válogathatnak diákjaink a sportszakkörök, diákkörök között. Konkrétan: testépítő edzés internetszoba asztalitenisz diákkör labdarúgó edzés sakk billiárd, rex, csocsó játék számítástechnika könyvtár szobai foglalkozás kosárlabda diákkör lábtenisz Film club Környeztünk és természet film klub Dekorációs szakkör 3.4 A tanulók fejlődését, tehetséggondozását. felzárkóztatását, pályaválasztását, önálló életkezdését segítő tevékenység elvei Tehetségvédelem, tehetséggondozás 18

19 A tehetség megmutatkozásának, kibontakozásának kollégiumi tevékenységrendszerben próbálunk teret adni. Pályaorientációs munkánk következtében mind többen jelentkeznek felsőoktatási intézményekbe. Sportoló diákjainknak lehetőséget teremtünk egyéni napirend összeállításával az edzéseken való részvételhez. A sikeres tanulmányi és sportolói előmenetelük alapja a hatékony együttműködés az edzőkkel, iskolai tanárokkal és a szülőkkel. Felzárkóztatás, hátránykompenzáció Célunk, hogy felmérjük a hátrány-típusokat és megismerjük a hátrányok keletkezésének okait. A kollégium személyi és tárgyi feltételeivel megpróbáljuk csökkenteni a meglévő különbségeket a tanulóink között. A felzárkóztatáshoz szükségesnek látjuk a nevelőtestület tagjai közötti rendszeres egyeztetést és együttműködést. Heti nevelési értekezleten tárgyaljuk meg a felmerülő problémákat. Pályaválasztás, életkezdést segítő tevékenység elvei E tevékenység alapját az önálló életkezdés támogatása jelenti. Formáját és tartalmát tekintve differenciáltan a tanulók képességéhez irányítva szervezzük. A szükséges információkat mind a tanulók mind a szülők felé eljuttatjuk. Továbbtanulás lehetőségeinek felkutatása, felvételi lapok kitöltésében való segédkezés, ösztöndíj lehetőségek megtalálása. 3.5 A közösségi élet fejlesztésének módszerei, eszközei, a művelődési és sportolási tevékenység szervezési elvei A kollégium alapvető feladata, hogy a fiatalok társadalmi életbe való beilleszkedését elősegítse. A kollégiumi nevelés nagyon fontos területe a diákok tanórán kívüli tevékenysége, az öntevékenységen alapuló diákmozgalom, amely, mint nevelési eszköz hozzájárul a tanuló személyiségének fejlődéséhez. A kollégium életében a demokrácia csak a diákok aktív részvételével, saját ügyeik konkrét intézésével teljesedhet ki. Arra kell törekedni, hogy a diákok kapják meg az önálló gondolkodás, az alkotás, a megvalósítás élményét, de vállalják az ezzel járó felelősséget. 19

20 A kollégiumi élet fő szervezője a Diákönkormányzat. A DÖK tagjait a kollégium tanulói választják, munkájukat egy patronáló nevelőtanár segíti. Tanácskozását kéthetente tartja a rendezvények megszervezése és lebonyolítása mellett a diákok érdekképviseletét is ellátja. Kiemelt feladata a tanulók művelődésének szervezése, Nemzeti ünnepeinkről való megemlékezések aktív kezdeményezése. A szabadidős sporttevékenység éves programjának elkészítésében való aktív részvétel, a házibajnokságok lebonyolításának szervezése. 3.6 A kollégiumi nevelés feladatai A kollégista diákok személyiségének, egyéni tulajdonságainak, családi körülményeinek megismerése, az elfogadó, bizalmi viszony kialakítása a kollégiumi jogviszony létrejöttétől kezdődően tervezetten történik. A hatékony és eredményes kollégiumi pedagógiai munka egyik alapfeltétele, hogy a pedagógusok tartalmas és rendszeres együttműködés során segítsék a tanulók személyiségfejlődését. A kollégiumi nevelés feladata különösen az alábbi területek fejlesztése: Énkép, önismeret, szociális képességek fejlesztése - A kollégiumi nevelés segíti a mindenkori szociális környezetbe történő sikeres beilleszkedést. Fejleszti a szociális tájékozódás készségét, alkalmat és közeget teremt a közösségi értékrend és normarendszer fejlesztéséhez, segíti az egyensúly megteremtését a közösségi és az egyéni érdekek között. - A kollégiumon belüli kapcsolat- és tevékenységrendszer szervezésével, ismeretek nyújtásával a nevelés elősegíti, hogy kialakuljanak az önismeret gazdag és szilárd elméleti és tapasztalati alapjai. - A kollégium a nevelési folyamatban figyelmet fordít a társadalmilag elfogadott közösségi szokások és minták közvetítésére, a szociális készségek - empátia, tolerancia, kooperáció, konfliktuskezelés, kommunikációs és vitakultúra, szervezőkészség - fejlesztésére. Segíti a közösségi együttélés szabályainak elsajátítását, az egyén, a csoport, a társadalom kölcsönhatásainak megértését, különös figyelemmel a nemzeti, etnikai kisebbségi és vallási sajátosságokra. - E feladatok megvalósításában kiemelt szerepet és megfelelő teret kap a kollégiumi diák-önkormányzati rendszer. 20

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2011 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 2 1.1 Kollégiumi feladatellátás az intézményi

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A nevelőtestület összetétele, feladatai A nevelőtestület létszáma 14 fő, csoportok száma 13 Név Szak óraszám feladat Kurinszky László földrajz - népművelő munkaközösség-vezető,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Terney Béla Kollégium Szentes 2014/2015 Készült a 229/2012. (VIII. 28.) nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló Kormányrendelet 23.. alapján. 1. A kollégiumban

Részletesebben

H E L Y Z E T E L E M Z É S

H E L Y Z E T E L E M Z É S KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2016/2017 2 2016/2017-ES TANÉV A munkaterv elkészítésénél figyelembe vettük: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet a kollégiumi nevelés országos

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Szerencsi Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri u. 5.

Szerencsi Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri u. 5. Szerencsi Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri u. 5. OM:203055 Kollégium Pedagógiai Programja 2015 0 Bevezetés A

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő A lelkesedés nagyon fontos a siker elérése érdekében, lelkesedni pedig csak olyan dolog iránt tud az ember, amit szeret is. Amikor hivatást választunk érdemes tehát figyelembe venni az érdeklődési területeinket,

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 A tevékenységi formák kialakításakor, megválasztásakor meghatározó a tanulók érdeklődése. A foglalkozások szervezését igényelheti

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Pedagógiai Program. Terney Béla Kollégium. 6600 Szentes, Jövendő u. 6. Tel./fax: +3663311544 www.terney-szentes.sulinet.hu OM azonosító: 040624

Pedagógiai Program. Terney Béla Kollégium. 6600 Szentes, Jövendő u. 6. Tel./fax: +3663311544 www.terney-szentes.sulinet.hu OM azonosító: 040624 Pedagógiai Program Terney Béla Kollégium 6600 Szentes, Jövendő u. 6. Tel./fax: +3663311544 www.terney-szentes.sulinet.hu OM azonosító: 040624 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 6 2. HELYZETFELTÁRÁS ÉS ÉRTÉKELÉS...

Részletesebben

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ 2010. A magyar iskolai tehetséggondozásnak jelentős értékei vannak, ezzel Európa élvonalában vagyunk a nemzetközi értékelések alapján, de ahhoz, hogy

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség 2015/2016. tanév Az igazi mester nem az, aki az ideális útra tanít, hanem több utat is megmutat a tanítványának, míg az végül rátalál arra az egyre, amelyik

Részletesebben

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Program címe: Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Tanúsítvány száma: 6/2015. Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. július 23. Kérelmező neve: Független Egyesület (Nonprofit civil Szervezet) Program

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE 1. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 10. függelék 3. melléklet A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

Részletesebben

V. fejezet A kollégium nevelési programja. I. Bevezetés

V. fejezet A kollégium nevelési programja. I. Bevezetés V. fejezet A kollégium nevelési programja I. Bevezetés 1. Pedagógiai programunk összeállítását a Köznevelési törvény 17. -a írja elő. A Kollégiumi nevelés országos alapprogramja összhangban a Köznevelési

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek IV VI. fejezet a KOLLÉGIUMOK számára Dátum:... Készítette:......

Részletesebben

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN 1 1. A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógiai munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelésének szemjai és az értékelés rendje

Részletesebben

A kollégium pedagógiai programja

A kollégium pedagógiai programja 1 A kollégium pedagógiai programja 1. Bevezetés Alapítás éve: 1991. A kollégium státusza: nem önálló gazdálkodó, a Friedrich Schiller Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium része. Vezetője:

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

Pedagógia Programjáról

Pedagógia Programjáról SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY A berettyóújfalui Bessenyei György Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Arany János Kollégium OM azonosító: 031234 4100 Berettyóújfalu, Honvéd u. 11. Pedagógia Programjáról

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660/166 (88) 592-660/ 225 e-mail: varpalota.tobbcelu.tarsulas@varpalota.hu Iktatószám: 204-2/2012 Ügyintéző:

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 201202 KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a. tanév középfokú beiskolázásához A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait

Részletesebben

felvételi tájékoztatója a 2016/2017. tanévre

felvételi tájékoztatója a 2016/2017. tanévre Hordozd a gyertyát! A Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium felvételi tájékoztatója a 2016/2017. tanévre Intézményi adatok: Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

MENTOROK. TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium

MENTOROK. TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium MENTOROK TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium mentor szó a következőket jelentheti: Mentór, Alkumusz fia Odüsszeia című epikus költeményben Télemakhosz atyai jóbarát A mai szóhasználatban egy olyan személyt

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Szolnoki Szolgáltatási Szakközép-és Szakiskola Feldatterv 2012/13. tanév

Szolnoki Szolgáltatási Szakközép-és Szakiskola Feldatterv 2012/13. tanév Szolnoki Szolgáltatási Szakközép-és Szakiskola Feldatterv 2012/13. tanév 2012. 2013. TEVÉKENYSÉG I I II I II III IV V VI VII VIII EREDMÉNYESSÉGI KRITÉRIUM ÉRINTETT ÉVFOLYAM(OK) Kapcsolatfelvétel a programban

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör Esélyegyenlőségi Terv Mátyás Király Általános Iskola Csömör 2 Amit az esélyegyenlőségről tudni kell Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta az Európai Unió és a hazai társadalom elvárásait tükröző 2003. évi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLJÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

Továbbképzési program

Továbbképzési program AVASTETŐI ÁLTALÁNOS, MAGYAR - ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY Továbbképzési program 2008. szeptember 1-2013. augusztus 31. Továbbképzési program a 2008. szeptember

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 SPORTÁGVÁLASZTÓ 1-4. évfolyam Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 A tantárgy tanulásának legfontosabb feladata és ja, hogy a gyermekeket megismertesse a sportolási kel, bepillantást nyújtson a sport világába,

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév 1. A KOLLÉGIUMBAN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOK VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Név Igazgató Igazgatóhelyettes végzettség Szakképesítés (kompetencia terület) matematika-

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM

KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015 KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 4. kötet I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA Tartalomjegyzék A KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK KIADMÁNYOZÁSA... 1 1. BEVEZETÉS... 1

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Az első lépések Felhasznált dokumentum: Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA 2015 (OH) Készítette: Bártfai Lászlóné tanügyigazgatási szakértő, szaktanácsadó

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY JÓ GYAKORLATÁNAK BEMUTATÁSA

AZ INTÉZMÉNY JÓ GYAKORLATÁNAK BEMUTATÁSA a ban a szülők bevonásával AZ INTÉZMÉNY JÓ GYAKORLATÁNAK BEMUTATÁSA Kapcsolati háló kialakítása és működtetése a HHH tanulók problémáinak megoldása érdekében 2015. a ban a szülők bevonásával AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata Ikt.sz: Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Gyula Szent István út 38- Diákönkormányzat

Részletesebben

1. Az iskola diákönkormányzatának (DÖK) munkaterve

1. Az iskola diákönkormányzatának (DÖK) munkaterve 1. Az iskola diákönkormányzatának (DÖK) munkaterve A Halmi Telepi Általános Iskola- az érvényes DÖK SZMSZ alapján- egy diákönkormányzat működik, ennek megfelelően határozzuk meg a 2015/2016. tanév céljait,

Részletesebben

5. számú melléklet TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010-15. Cecei Általános Iskola

5. számú melléklet TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010-15. Cecei Általános Iskola 5. számú melléklet TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010-15. Cecei Általános Iskola 1 Cecei Általános Iskola Cece 7013 Árpád u. 3. Tel: 25-505-140 E-mail: iskolacece@gmail.com A Cecei Általános Iskola Továbbképzési

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA Tanuló neve: Oktatási azonosító: Születési hely, idő: Anyja születéskori neve: Tanuló neve: Osztálya:.. Mit nevezünk iskolai közösségi szolgálatnak? Az iskolai közösségi szolgálat

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet A diákönkormányzatának szervezeti és működési Szabályzata Ezen szervezeti és működési Szabályzat a

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

A Verebély László Szakközépiskola és. Szakiskola. Diákönkormányzatának évi ütemterve

A Verebély László Szakközépiskola és. Szakiskola. Diákönkormányzatának évi ütemterve A Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola Diákönkormányzatának 2015-2016. évi ütemterve Készítette: dr. Korányi Zsanett DÖK patronáló tanár A Diákönkormányzatának céljai, részvétele az iskolai élet

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 11. évfolyam 2014/2015 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2014. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. intézményvezető helyettes SZEPTEMBER

Részletesebben

KAPOSVÁRI KLEBELSBERG KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM OM 040652 PEDAGÓGIAI PROGRAM

KAPOSVÁRI KLEBELSBERG KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM OM 040652 PEDAGÓGIAI PROGRAM o l d a l 1 KAPOSVÁRI KLEBELSBERG KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM OM 040652 7400 Kaposvár, Álmos vezér u.1. PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Gálovics Edit szakmai igh. vezetésével a nevelőtestület o l d a l 2 A magyar

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat - az iskolák és a fogadó intézmények közötti kapcsolat módszertana

Iskolai közösségi szolgálat - az iskolák és a fogadó intézmények közötti kapcsolat módszertana Iskolai közösségi szolgálat - az iskolák és a fogadó intézmények közötti kapcsolat módszertana Szentendre, 2013. október 28. Dr. Bodó Márton Fogalma Nemzeti köznevelési törvény A közösségi szolgálat: szociális,

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban Bozsóné Jakus Tünde 2014.11.17. Nekünk minden gyermek fontos Szeretem, vagy nem szeretem?? A portfólió értékelése nem magára a gyűjtemény

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben