A KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA"

Átírás

1 HILD JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2400 Dunaújváros, Erdősor 37/a. Tel.: 25/ A KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 Készítette: a nevelőtestület

2 I. BEVEZETÉS Tartalomjegyzék I.1 A kollégium társadalmi szerepe 4. I.2 Jogszabályváltozások 5. I.3 Környezetünk megváltozása 5. II. HELYZETFELTÁRÁS 2.1 Az intézmény jogi státusza Személyi feltételek. Elvárások Tárgyi feltételek A kollégiumi élet szervezése A kollégium kapcsolatrendszere Tanulói létszám és összetétel A kollégiumi felvétel szabályai 12. III. ELVEK, CÉLOK 3.1 Nevelési alapelvek, célok, értékek Küldetésnyilatkozat A tanulók életrendje, tanulás, szabadidő-szervezés A tanulók fejlődését, tehetséggondozását, felzárkóztatását, pályaválasztását, önálló életkezdését segítő tevékenység elvei A közösségi élet fejlesztésének módszerei, eszközei, a művelődési és sportolási tevékenység szervezésének elvei A kollégiumi nevelés feladatai 19. IV. A KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉGÉNEK SZERKEZETE 4.1 Kötelezően biztosítandó foglalkozások Felkészítő foglalkozások Tanulást segítő foglalkozások Csoportfoglalkozások Egyéni törődést biztosító foglalkozások Speciális ismereteket adó foglalkozások Szabadidős foglalkozások 25. 2

3 V. A KOLLÉGIUMI NEVELÉS EREDMÉNYESSÉGE, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS VI. FEJLESZTÉSI PROGRAMOK, MŰKÖDÉSI ALAPELVEK Legfontosabb partneri elvárások Az ellenőrzési program A mérés értékelés programja Működési alapelvek Tehetséggondozás, tehetségvédelem Felzárkóztatás és tehetséggondozás terve h. helyzetű tanulóiknál Kulturált életmódra nevelés A szabadidő eltöltése Pályaorientációs tevékenység A kollégium hagyományainak ápolása, arculatának erősítése Gyermek- és ifjúságvédelem A Diákönkormányzat tevékenysége Az iskolákkal, a szülőkkel való kapcsolattartás és együttműködés formái Sajátos nevelési igényű gyerekek fejlesztése 34. VII. A PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK JEGYZÉKE 35. VIII. ZÁRÓ GONDOLATOK 37. FÜGGELÉK 39. IX. A TANULÓK FEJLESZTÉSÉNEK TERVE 39. IX.1. Tanulás 39. IX.2. Énkép, önismeret, Pályaorientáció 41. IX.3. Európai azonosságtudat. Egyetemes kultúra 43. IX.4. Környezettudatosságra nevelés 46. IX.5. Testi és lelki egészségre nevelés 48. IX.6. Felkészülés a felnőtt szerepre. Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés. Gazdasági nevelés 51. IX.7. Hon- és népismeret 53. 3

4 X. MINŐSÉGI MUTATÓINK, SPORTEREDMÉNYEINK 56. X.1. Röplabda 56. X.2. Labdarúgás 57. X.3. Kézilabda 58. X.4. Birkózás 59. ZÁRADÉKOK 60. 4

5 BEVEZETÉS 1.1 A kollégium társadalmi szerepe A kollégium a közoktatási rendszer szakmailag önálló intézménye, amely segíti és kiegészíti az iskolákban folyó nevelő-oktató tevékenységet. Társadalmi szerepe megteremteni a tanulási feltételeket azon tanulók számára, akiknek lakóhelyén nincs lehetőség a tanulmányok folytatásához, a szabad iskolaválasztáshoz való joguk érvényesítéséhez, a kisebbségi nyelven történő oktatáshoz, valamint a szociális, érzelmi és szocializációs védőhálóként működik ott, ahol a szülő nem tudja biztosítani a szükséges körülményeket a tanulmányok folytatásához, vagy az iskola eredményes befejezéséhez. A kollégium kiemelt társadalompolitikai szerepe és feladata, hogy segítse a tanulókat a hátrányok leküzdésében, hogy esélyeket teremtsen, biztosítsa az integrációt, a hozzáférést a jó minőségű tudáshoz és ezáltal az életminőség javítását, elősegítse a társadalmi mobilitást. Fontos szerepe van az egész életen áttartó tanulás megalapozásában, a tanuláshoz szükséges készségek és képességek, a kulcskompetenciák erősítésében, a tehetség fejlesztésében és a felzárkózás segítésében. A kollégium a tevékenysége során megteremti a feltételeket az iskolai tanulmányok sikeres folytatásához, kiegészíti a családi és iskolai nevelést és oktatást, egyúttal szociális ellátást, biztonságot, valamint érzelmi védettséget is nyújt. A kollégium - megfelelő pedagógiai környezet biztosításával - elősegíti a társadalmi szerepek tanulását, a diákok önszerveződése során kialakuló kisközösségekben a közösségi együttélés, az önkormányzó képesség, a döntés és felelősség, a konfliktuskezelés demokratikus technikáinak megismerését, gyakorlását; ezzel a kollégium hatékony támogatást nyújt a sikeres társadalmi beilleszkedéshez. A kollégium a bentlakásos intézmény sajátos eszközeinek és módszereinek felhasználásával képes speciális pedagógiai feladatok megoldására, például bizonyos gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátására, versenysportoló, művészeti képzésben részesülő diákok nevelésére, felsőoktatási tanulmányokra való felkészítésre, az együttműködési, a tanulási és a motivációs zavarok korrekciójára. Adottságainál fogva alkalmas lehet arra, hogy egy lakóközösség pedagógiai, kulturális központjává válhasson. 1.2 Jogszabályváltozások 5

6 Megjelent a 36/2009. (XII.23.) OKM rendelet (Kollégiumi nevelés országos alapprogramja ), amely előírja valamennyi kollégium számára, hogy pedagógiai programját március 31-ig tekintse át, aktualizálja és szeptember 1-jétől pedig már a módosított pedagógiai programot hajtsa végre. Előbbieken kívül indokolja még az átdolgozást az első pedagógiai program elmúlt 5 éves. Egyéb jogszabály is változott, így a NAT. Változtak a szakképzés szervezeti feltételei, létrejöttek a TISZK-ek. Megváltozott a diákság összetétele, nőtt a 18 éven felüliek aránya. Nevelőtestületünknek ezért szükséges az új pedagógiai program kidolgozása. 1.3 Környezetünk megváltozása Nagy örömünkre, a es tanévre egy új kollégiumba költözhettünk. A szeptemberi birtokbavétele előtt ugyanis 3 évig a Dunaferr Hotel (munkásszállóként funkcionált) V. és VI. emeletén voltunk elhelyezve, rendkívül szerény tárgyi-, technikai feltételekkel. A diákok és tanárok nagyon várták az új kollégiumba való átköltözés időpontját, melyet egy fontos és nagy feladatokkal járó folyamat előzött meg. Júniusban az utolsó héten mindenünket össze kellett csomagolni, mert a Dunaferr Hotelban lejárt a szerződésünk. A meglévő eszközeinket az épülő új kollégium pincéjében helyezhettük el ideiglenesen. Júniusban már javában folyt a közbeszerzési eljárás, mely az összes eszközbeszerzést volt hivatott lebonyolítani. Az eszközök tervezését és költségtervét nekünk kellett előkészíteni a kötelező eszközjegyzék alapján. A közbeszerzésen nyertes négy cég ez alapján folytatta le az eszközök beszállítását. Az augusztus 25-i közbeszerzési eredményhirdetés egyben azt jelentette, hogy a szerződéskötésre csak szeptember 3-án kerülhet sor. Az Alex bútorkészítő Kft azonban volt olyan rendes, hogy aug. 29-én beszállította az induláshoz elengedhetetlenül szükséges 96 db ágyat. Borzolta a kedélyeket, hogy ezen a napon volt a műszaki átadás és 12 órakor még nem pakolhattuk a megérkezett kamionokról a bútorokat. Egy óra múlva azonban már megtörtént a műszaki átadás (ami után 2 hét múlva adják ki a használatbavételi engedélyt) és saját felelősségünkre elkezdtük belakni az épületet. Vasárnap a beérkezett diákok már a saját helyükre és nem ideiglenesre érkezhettek meg. NAGY VOLT AZ ÖRÖMÜNK! II. HELYZETFELTÁRÁS 6

7 2.1. Az intézmény jogi státusza: Neve: Dunaújvárosi Hild József Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Székhely: 2400 Dunaújváros, Bercsényi u. 8. Telephely: 2400 Dunaújváros, Erdősor 37/a. Tel./fax.: , Fenntartó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (8000 Székesfehérvár, III. Béla király tér 1.) Beiskolázási körzet: Ausztria, Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Borsod, Fejér, Győr-Moson, Komárom, Pest, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna, Vas és Veszprém megyék. Férőhely: 96 fő (3 szint) Betöltött hely: 95 fő Tanulócsoportok száma: 4 Intézmény típusa: általános kollégium Jellege: fiú kollégium Iskolával egybeszervezett, iskolavezetés alá rendelt Alapítás éve: 1961 Hatálybalépése: március 1. Nyilvánosságra hozatalának módja: a Hild Kollégium honlapja (www. hildkollegim.hu) 2.2 Személyi feltételek A valóban bölcs tanító nem arra ösztönöz, hogy az ő bölcsességének házába lépj, hanem elvezet saját tudásod birodalmának kapujához (Hahlil Gibran libanoni költő) Az évet idén is majdnem maximális létszámmal kezdtük. A 94 beírt tanuló egyben azt is jelenti, hogy sem a tanári, sem a technikai dolgozók közül nem kell elküldeni senkit sem. A négy főállású tanár Major Sándor, Omodi István, Tóth Attil, és Strausz Tamás továbbra is a kollégium szakmai feladatait látja el. a GYIVIS feladatokat ettől az évtől kezdődően a nevelőtanárok látják el, a Dök patronálását Tóth Attila vállalta magára. A technikai dolgozók száma és személye megegyezik az előző évivel. A tanév kezdetétől azonban már különálló szervezethez a GAMESZ-hez tartoznak. A nevelőtestület összetétele: 1 fő kollégiumvezető (férfi) 4 fő nevelőtanár 1 fő nővér Minden ismeret, készség, képesség elmélyítésekor nevelő hatások érik a tanulót. Tanítványaink műveltségének gyarapítása, neveltségi szintjük 7

8 fejlesztésének kulcstényezője a pedagógus, aki a nevelési folyamat tervezője, szervezője, irányítója, kibontakoztatója. A nevelőtanár munkáját az oktatási törvény szellemében a rendtartás, iskolai kollégiumi munkaterv, igazgató kollégiumi vezető utasításai, ajánlásai és a nevelőtanári munkaterv alapján végzi. A nevelőtanárok közül 2 fő egyetemi végzettségű, 2 fő főiskolát végzett Technikai vonalon 1 gondnok, 4 portás, 3 takarítónő dolgozik. Tanárok kollégiumi gyakorlata: 1 főnek 25 éves, 1 főnek 10, míg a többi kollégának 1 éves gyakorlata van e területen. A tanárok képzettsége elsősorban építőipari szakma specifikus. Törekedni kell a nyelv, informatikus, valamint matematika szakossal való bővülésre. Továbbképzés esetén (a törvény által meghatározott hétévente előírtnál) a pedagógiai posztgraduális, vagy pedagógia szakos végzettség megszerzésére kell irányítani támogatni pedagógusainkat. Elvárások A kollégiumban a nevelési feladatokat a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvényben (továbbiakban: Kt.) meghatározott végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező kollégiumi nevelőtanár látja el, aki a) a nevelőtestület tagjaival és vezetőivel szoros szakmai együttműködésben végzi munkáját, b) rendszeres önképzéssel, szervezett továbbképzéssel megújított, korszerű szakmai ismeretekkel rendelkezik, c) képes a nevelési folyamat megtervezésére, megszervezésére, irányítására, ellenőrzésére, értékelésére; jártas a különböző pedagógiai eljárások, módszerek alkalmazásában, d) egyéniségével, megjelenésével, felkészültségével, műveltségével, életmódjával követendő példaként szolgálhat a kollégisták számára, e) megfelelő empátiával rendelkezik, nevelői eljárásaiban, pedagógiai kommunikációjában a tanulók iránti tiszteletet, bizalmat és szeretetet helyezi előtérbe, f) képes a diákok helyzetének, személyiségének megismerésére, megértésére, g) képes a diákokkal őszinte, bizalmon alapuló viszonyt kialakítani, 8

9 h) képes a konfliktusok eredményes kezelésére, i) folyamatosan együttműködik munkája során a tanulók közösségeivel, a nevelésükben részt vevő személyekkel, intézményekkel, kisebbségi szervezetekkel, önkormányzatokkal, a szülőkkel és más, a tanulók nevelésében érintett partnerekkel. A kollégiumban a nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott alkalmazottak munkáját is a gyermekközpontúság, a nevelés eredményességének támogatása kell, hogy jellemezze. Jelenlétük, megnyilvánulásaik, tevékenységük és annak színvonala is nevelési tényezőként hat a kollégisták mindennapjaiban. 2.3 Tárgyi feltételek A kollégium épülete a Kertvárosban a város egyik legszebb lakónegyedében található, központi helynek számít. Jól megközelíthetők a különböző szolgáltatást nyújtó városi kereskedelmi, kulturális és sportlétesítmények, egységek. Közel a buszmegálló, így a gyors közlekedés biztosított. Az épületet pályázati pénzből egy valamikori iskolából alakították át kollégiummá, ezért ma egy vadonatúj - az ország egyik legjobban felszerelt - kollégiumában lakhatnak diákjaink. Korszerűen megépített 3 tanulószobával rendelkezünk, melyből az egyik a vizuális kultúra fejlesztésére lett kialakítva,(itt rendszeresen film és természetfilm vetítések történnek) a hálószobák 4 férőhelyesek, fürdő és WC tartozik valamennyihez, azaz minden igényt kielégítenek. Három szinten főzőteakonyha áll a tanulók rendelkezésére. Külön könyvtárunk és számítástechnika termünk van, Jelenleg ezeket a helyiségeket a GESZ (gazdaság ellátó szervezet használja) Tornateremmel és jól felszerelt kondi teremmel rendelkezünk. Az épület mellé épített gyönyörű üvegfalu Aula a billiárd és rex játék és a TV-nézés, valamint egyéb összejöveteleket megszervezésének a helyszíne. Az udvar fáival, füves talajával nyáron ideális pihenőhely. Itt található az ország egyik legmodernebb műfüves labdarugó kispályája. Diákjaink rendelkezésére áll állandóan használható 4 számítógéppel és Wifi elérhetőséggel működő INTERNET. A tárgyi feltételek szinte megegyeznek a 2008-ban átadott létesítménynek. Kiemelkedően népszerű a műfüves focipálya, torna és kondi terem és az AULA, ahol a rex, a csocsó, a billiárd jól szolgálja a szabadidős programok megvalósulását. 9

10 2.4 A kollégiumi élet szervezése A kollégiumi élet menetét a Házirend és a Napirend szabályozza. Megszervezésénél figyelembe vesszük, hogy összhangban legyen az iskolák működésével, a tanulók igényeivel, szokásaival, sportoló kollégistáknál a napi edzésekkel, versenyekkel. A kollégium belső életének szabályozása során biztosítja a gyermekek és ifjak optimális testi-lelki fejlődésének feltételeit, beleértve a rendszeres étkezést, a tisztálkodást, az előírásoknak megfelelő egészségügyi ellátást, és a testedzést. Figyelembe veszi a speciális tanulói, szülői és iskolai igényeket, valamint az intézményi hagyományokat, szokásokat is. A tanulók napi életének kereteit úgy szervezi, hogy az egyes tevékenységek belső arányai a jogszabályi keretek között a tanulók egyéni és életkori sajátosságaihoz igazodjanak. A kollégiumi élet belső szabályozását a kollégium vezetőjének irányításával a nevelőtestület a belső és a külső környezet változásait figyelembe véve alakítja. Tekintettel arra, hogy intézményünk fiú kollégium, ezért fontosnak érezzük az egészséges fejlődésük érdekében a lány kollégiumokkal való kapcsolattartást és közös rendezvények megszervezését. A programok szervezése és lebonyolítása elsősorban a kollégiumi DÖK feladata, amelyet sajátmunkaterv alapján végez. Lehetővé kell tenni, hogy a diákönkormányzat tagjai és vezetői megismerjék és a mindennapi gyakorlatban felelősen alkalmazzák a demokratikus érdekérvényesítés, a probléma-megoldás és a konfliktuskezelés technikáit, módszereit. A kollégiumi élet megszervezésében jelentős szerepet tölt be a kollégium diákönkormányzata. A kollégiumnak biztosítani kell, hogy a diákok választott tisztségviselőik révén részt vehessenek a tanulóközösségek mindennapi életével kapcsolatos célok kijelölésében, a feladatok végrehajtásában, valamint az elért eredmények értékelésében. A kollégium a maga sajátos eszközeivel kiépíti, folyamatosan ápolja és megújítja az önálló arculatához kapcsolódó hagyományait, erősíti a kollégiumi közösség együvé tartozását. 2.5 A kollégium kapcsolatrendszere A külső kapcsolatoknak 3 fő színterét kell hatékonyan működtetnünk, így a szülőkkel, kapcsolódó iskolákkal és a sportegyesületekkel. 10

11 A szülőkkel való kapcsolattartásnak a színterei a következők: - kollégiumi szintű szülői értekezlet év elején a 9. évfolyamos tanulók szülei részére - kollégiumi szintű szülői értekezlet az összes diákunk szüleivel a félév értékelésekor - a nevelőtanári szülői értekezlet kollégiumi szintű értekezlettel párhuzamosan kell megtartanunk - A szülőkkel való kapcsolattartás formája még a kollégiumi igazolványba beírt írásos értesítés, probléma, vagy jutalmazásról szóló levélben történő értesítés - Az iskolákkal való kapcsolattartást nevelőtanárainknak a munkaköri leírásban foglaltaknak megfelelően havonta kell megvalósítanunk. - A sportegyesületek szakosztályaival negyedévente személyes megkereséssel kell a diákok problémáit kiértékelni, és a szükséges intézkedéseket foganatosítani. A szociálisan hátrányos helyzetű tanuló, valamint veszélyeztetett gyermek esetében a gyermekjóléti szolgálattal, a település a tanulók nevelésében érintett intézményeivel, civil szervezeteivel, szakmai közösségeivel, a helyi kisebbségi önkormányzatokkal kell napi kapcsolatban lenni. A kapcsolatok kialakításában, gazdagításában és fenntartásában a kollégium nyitott és kezdeményező. Fentiek egyben a partneri elvárások hatékony megvalósulását is elősegítik. 2.6 Tanulói létszám és összetétel A tanévet 96 fővel, azaz majdnem maximális létszámmal kezdtük. Négy tanulócsoportot úgy szerveztük, hogy a tehetséges sportoló diákoknak biztosítva legyen a magas szintű edzés és versenyeztetés. Birkózó, labdarúgó, röplabdás, kézilabdás jégkorongos sportolók alkotják a kollégiumi létszám 2/3-át. Több tehetséges fiatal pedig a határon túli magyar területekről érkezett. Erdélyből, Vajdasági Csantavérről, Kárpátaljáról érkezetek. 11

12 A röplabdások, a labdarúgók Szabó Gyulánál, a jégkorongosok és egyéb sportolók Strausz Tamásnál vannak elhelyezve, míg Omodi Istvánhoz a nem sportoló kollégisták kerültek. Iskolák szerinti összetétel: Hild Rosti Dunaferr Rudas Kereskedelmi Széchenyi Gimnázium Arany János Ált. Iskola Vasvári Bánki Szilágyi Összesen 50 fő 14 fő 14 fő 2 fő 2 fő 1 fő 2 fő 3 fő 1 fő 1 fő 93 fő Évfolyam szerinti összetétel: 7-8. osztály 6 fő 9. évfolyam 18 fő 10. évfolyam 18 fő 11. évfolyam 24 fő 12. évfolyam 16 fő 13. évfolyam 5 fő 14. évfolyam 6 fő Összesen 93 fő Megyék szerinti összetétel: Bács Kiskun 17 Borsod Abaúj Zemplén 0 Bihar 1 Csongrád 1 Fejér 34 Hargita 4 Jász Nagykun 1 Kolozsvár 1 Komárom Esztergom 3 Belgrád 0 Kovászna 2 Pest 14 Somogy 3 Szabolcs Szatmár 1 Tolna 6 Veszprém 4 12

13 Vajdaság 1 Összesen 93 fő 2.7. A kollégiumi felvétel szabályai 1. A kollégiumba jelentkező új I. évfolyamos tanulók felvétele automatikus. 2. A régieknek azonban minden tanév végén újra kell kérni felvételüket a kollégiumba, amelynek eljárási szabályai a következők: a) A csoportnevelő tanár év végén kitölti a mellékelt pontozólapot, miután a diák behozta az év végi bizonyítványának fénymásolatát. Ezt június 30-ig minden tanárnak el kell készíteni. Döntés július 15-ig. Megjegyzés: a döntéshozatalban a nevelőtestület és a DÖK (véleményezési joggal) vesz részt. b) A felvételről minden tanuló írásos értesítést kap a felvettek listája alapján. Az elutasított tanulókat szintén írásban kiértesítjük, a fellebbezési módot, vagy másik kollégiumba való áthelyezés lehetőségét megírjuk. A kollégiumi felvétel eljárási rendje: 1. A tanuló felvételét a számára átadott újbóli felvételi kérelem lapon igényelheti szülői és tanulói aláírással. A kitöltött és ellenőrzött felvételi kérelem leadásának határideje mindenkor a tanév előtti június 15. napja. (A felvételi kérelemhez csatolandó a tanév végi bizonyítvány fénymásolata). Bizonyítvány másolat hiányában a felvételi kérelem elnapolható. 2. A felvételről a felvételi bizottság dönt június 30-ig, figyelembe véve az elért felvételi pontszámot. 3. A felvételi bizottság döntéseit egyszerű szavazati többséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a kollégiumvezető szavazata duplán számít. 4. A felvételi bizottság tagjai: a) kollégiumvezető b) MK-vezető c) nevelőtanár 5. A felvételi ponthatár megállapításában dönt a kollégium vezetője, a nevelőtestület, valamint a DÖK-képviselő. 6. Az egyéni kérelmek elbírálását a kollégiumvezető, MK-vezető a kérelmező csoportnevelő tanára és a DÖK-képviselő végzi. 13

14 A felvételi bizottság munkájának folyamata: tagjait a kollégiumvezető hívja össze; a felvételi bizottság megállapítja a felvételi ponthatárt; dönt a kérelemről; elkészíti a következő év csoport és szobabeosztását; az elutasított tanuló írásban kap értesítést július 15-ig, egyben mellékeljük a társkollégium elhelyezési lehetőségét; az újbóli felvételt nyert tanuló is írásban kap értesítést július 15-ig. Az új tanévre felvételt kérő 7. és 8. osztályos tanulók esetében: A kollégiumi jelentkezési lapot kitöltik és május 31-ig leadják a kollégium vezetőjének. Az elbírálás szempontjaiból a 4. pont kimarad. A felvételt nyert és elutasított tanuló is írásban kap értesítést. Az újbóli felvétel elbírálásának szempontjai: 1. A tanuló tanulmányi eredménye 4, pont 3,8 4,4 8 pont 3,0 3,7 6 pont 2,5 2,9 3 pont 1. vagy 2 tárgyból bukás -3 pont 3, vagy több tárgyból bukás -6 pont 2. A tanuló magatartása és szorgalma (max. 11 pont) csoport nevelői dicséret csoport nevelői elmarasztalás Kollégiumvezetői dicséret kollégiumvezetői elmarasztalás munkáját jól végző DÖK vezető maximum 3 pont maximum -3 pont maximum 6 pont maximum -6 pont 2 pont 3. A bejárás lehetősége, a lakhely távolsága 60 km-en belül lakó 2 pont 14

15 km-es belül lakó 4 pont km-en belül lakó 6 pont 200 km-en túl 8 pont 4. A tanuló szociális körülményei RGYV támogatásban részesül Nagy család Fogyatékos a családban Egyedő neveli a szülő munkanélküli van a családban 3 pont 3 pont 3 pont 3 pont 3 pont Tehetséges tanuló plusz pontot kaphat. Magyar bajnok, I-III. hely, NB I- es játékos 12 pont, Ifjúsági I.o., MB IV-VI. helyezett 8 pont, versenysportoló 6 pont. III. ELVEK, CÉLOK Az ember célkitűző lény, ez magasabbrendűségének jele. Az ember élete így célok kitűzése és célok elérése (Weszely Ödön) 3.1 Nevelési alapelvek, célok, értékek A kollégiumi nevelés célja a tanulók szocializációjának, kiegyensúlyozott és egészséges fejlődésének, tanulásának, a sikeres életpályára való felkészítésének segítése, személyiségének fejlesztése, kibontakoztatása a bentlakásos intézmény sajátos eszközeinek és módszereinek felhasználásával. A kollégium céljai elérése érdekében gyermekközpontú, személyiségközpontú környezetet alakít ki, és tanulóközpontú tevékenységrendszert működtet az alábbiak figyelembevételével: a) az Alkotmányban biztosított állampolgári és szabadságjogok, valamint a gyermekeket megillető jogok érvényesítése; b) demokráciára, humanizmusra, nemzeti és európai önazonosságra nevelés elveinek alkalmazása a NAT által megfogalmazott elvekkel és kiemelt fejlesztési feladatokkal összhangban; c) a kollégiumi tanulók, a csoportok és közösségek iránti felelősség, bizalom, szeretet, segítőkészség és tapintat alkalmazása a nevelésben; 15

16 d) a tanulók aktivitásának, alkotóképességének, érdeklődésének fenntartása és fejlesztése, az öntevékenység és az ifjúsági önszerveződési formákba való bekapcsolódásának támogatása, a tanulói önszerveződő képesség folyamatos fejlesztése és felhasználása; e) a szülőkkel, a kapcsolódó iskolákkal, az intézmény környezetében levő társadalmi és civil szervezetekkel való konstruktív együttműködés; f) a kollégiumi tanulók, valamint a kollégiumi nevelő-oktatómunka rendszerszemléletű, tudatos, tervszerű vezetéssel, szervezéssel és pedagógiai gyakorlattal való fejlesztése; g) a nevelési folyamatban részt vevők szülő, tanuló, tanulói csoportok és közösségek, a kollégiumi és iskolai tantestület, a küldő és befogadó környezet számára elfogadott norma- és követelményrendszer alkalmazása, melynek jellemzője a rendszeresség és a következetesség; h) kulturált, ösztönző környezet kialakítása, szociális, érzelmi, lakhatási biztonság nyújtása; széleskörű szabadidős tevékenységkínálat biztosítása; i) az integrált nevelés megvalósítása; j) orientáló, motiváló, aktivizálni képes, tevékenységközpontú, segítő pedagógia módszerek alkalmazása; k) az egyéni- és életkori sajátosságok, valamint a sajátos nevelési igényű tanulók szükségleteinek figyelembe vétele, az egyéni bánásmód alkalmazása; l) a nemzeti hagyományok, a nemzeti azonosságtudat, valamint a nemzeti az etnikai hagyományok, az etnikai kisebbségi azonosságtudat tiszteletben tartása, ápolása. 3.2 Küldetésnyilatkozat Hadd álljon itt a költő hitvallása: Mi dolgunk a Világon? Küzdeni erőnk szerint a legnemesebbekért, Előttünk egy nemzet sorsa áll. Ha azt kivívtuk a mély süllyedésből, S oly magasra tettük, mint lehet, Akkor mondhatjuk, térvén őseink porához, Jó mulatság, férfi munka volt. 16

17 Vörösmarty Mihály Folytatva: miért vagyunk? Biztos bázisa akar maradni kollégiumunk, városunk középiskoláinak és sportintézményeinek. Értékeink az ország különböző részéről érkezett, és itt tanuló és sportoló diákjaink. Labdarúgásban, röplabdában, jégkorongban és birkózásban kiváló eredményeket értek el (részletezve a függelékben). Büszkék vagyunk főiskolára és egyetemre bejutott, és ott helytálló tanítványainkra. Alapelveink a biztonságos, nyugodt, kiegyensúlyozott feltételek biztosítása a testi és szellemi fejlődéshez. Működési vezérelveink egyike: Ép testben ép lélek. Intézményi filozófiánk: humanitás, segítő szándék; diákjaink fejlődésének tervezhetősége. Társadalmi felelősségünk a konvertálható biztonságos tudás kialakítása. Az Európai Uniónak való megfelelés, hangsúlyozva nemzeti tudatunk megtartását. Jövőképünk Pozíciónkat a lehetőségekhez képest erősíteni kívánjuk, hiszen kézilabdában, röplabdában, labdarúgásban és birkózásban országos beiskolázású intézetként tervezzük a jövő sportkollégiumát. Dunaújváros, mint a Nemzet Sportvárosa és Iskolavárosa reprezentáns, követni való intézményévé kívánunk válni. Alapelvünk még, hogy optimális feltételeket teremtsünk diákjaink számára a művelődéshez és az ismeretszerzéshez. Közvetítsük az alapvető hagyományos társadalmi normákat. Az egyéni fejlesztésnél differenciált módszereket alkalmazunk. A kollégiumi tudásközvetítésben figyelembe vesszük az iskolai ismeretelsajátítást. 3.3 A tanulók életrendje, tanulás, szabadidő-szervezés A tanulók életrendje Biztosítjuk a kollégiumi tanulók számára a megfelelő higiénés és tisztasági feltételeket. A mosakodáshoz és a fürdéshez kulturált fürdőszobában melegvíz áll rendelkezésre. A takarítás naponta történik, heti kétszeri fertőtlenítéssel. 17

18 Az életkori sajátosságoknak megfelelően a nyugodt pihenés és alvás lehetősége biztosítva van. A nővér személyében az egészségügyi felügyelet és tanácsadás elérhető a diákjaink számára. A napi háromszori meleg étkezés biztosítva van, szükség esetén pedig a hideg csomag. Tanítás-tanulás Mindenki számára biztosítjuk a tanuláshoz szükséges megfelelő körülményeket a szobákban, illetve tanulókban. A tananyag elsajátításához tanáraink segítségét igénybe vehetik tanulóink. A hátrányos helyzetű diákjainkat egyéni tanulási tervekkel próbáljuk meg felzárkóztatni. Szabadidő Intézményünkben ideálisnak tekinthető a szabadidő kultúrált eltöltéséhez szükséges feltételrendszer. Rendelkezésre álló lehetőségeink, országosan is irigylésre méltók. Az újonnan megépített kollégiumban kedvükre válogathatnak diákjaink a sportszakkörök, diákkörök között. Konkrétan: testépítő edzés internetszoba asztalitenisz diákkör labdarúgó edzés sakk billiárd, rex, csocsó játék számítástechnika könyvtár szobai foglalkozás kosárlabda diákkör lábtenisz Film club Környeztünk és természet film klub Dekorációs szakkör 3.4 A tanulók fejlődését, tehetséggondozását. felzárkóztatását, pályaválasztását, önálló életkezdését segítő tevékenység elvei Tehetségvédelem, tehetséggondozás 18

19 A tehetség megmutatkozásának, kibontakozásának kollégiumi tevékenységrendszerben próbálunk teret adni. Pályaorientációs munkánk következtében mind többen jelentkeznek felsőoktatási intézményekbe. Sportoló diákjainknak lehetőséget teremtünk egyéni napirend összeállításával az edzéseken való részvételhez. A sikeres tanulmányi és sportolói előmenetelük alapja a hatékony együttműködés az edzőkkel, iskolai tanárokkal és a szülőkkel. Felzárkóztatás, hátránykompenzáció Célunk, hogy felmérjük a hátrány-típusokat és megismerjük a hátrányok keletkezésének okait. A kollégium személyi és tárgyi feltételeivel megpróbáljuk csökkenteni a meglévő különbségeket a tanulóink között. A felzárkóztatáshoz szükségesnek látjuk a nevelőtestület tagjai közötti rendszeres egyeztetést és együttműködést. Heti nevelési értekezleten tárgyaljuk meg a felmerülő problémákat. Pályaválasztás, életkezdést segítő tevékenység elvei E tevékenység alapját az önálló életkezdés támogatása jelenti. Formáját és tartalmát tekintve differenciáltan a tanulók képességéhez irányítva szervezzük. A szükséges információkat mind a tanulók mind a szülők felé eljuttatjuk. Továbbtanulás lehetőségeinek felkutatása, felvételi lapok kitöltésében való segédkezés, ösztöndíj lehetőségek megtalálása. 3.5 A közösségi élet fejlesztésének módszerei, eszközei, a művelődési és sportolási tevékenység szervezési elvei A kollégium alapvető feladata, hogy a fiatalok társadalmi életbe való beilleszkedését elősegítse. A kollégiumi nevelés nagyon fontos területe a diákok tanórán kívüli tevékenysége, az öntevékenységen alapuló diákmozgalom, amely, mint nevelési eszköz hozzájárul a tanuló személyiségének fejlődéséhez. A kollégium életében a demokrácia csak a diákok aktív részvételével, saját ügyeik konkrét intézésével teljesedhet ki. Arra kell törekedni, hogy a diákok kapják meg az önálló gondolkodás, az alkotás, a megvalósítás élményét, de vállalják az ezzel járó felelősséget. 19

20 A kollégiumi élet fő szervezője a Diákönkormányzat. A DÖK tagjait a kollégium tanulói választják, munkájukat egy patronáló nevelőtanár segíti. Tanácskozását kéthetente tartja a rendezvények megszervezése és lebonyolítása mellett a diákok érdekképviseletét is ellátja. Kiemelt feladata a tanulók művelődésének szervezése, Nemzeti ünnepeinkről való megemlékezések aktív kezdeményezése. A szabadidős sporttevékenység éves programjának elkészítésében való aktív részvétel, a házibajnokságok lebonyolításának szervezése. 3.6 A kollégiumi nevelés feladatai A kollégista diákok személyiségének, egyéni tulajdonságainak, családi körülményeinek megismerése, az elfogadó, bizalmi viszony kialakítása a kollégiumi jogviszony létrejöttétől kezdődően tervezetten történik. A hatékony és eredményes kollégiumi pedagógiai munka egyik alapfeltétele, hogy a pedagógusok tartalmas és rendszeres együttműködés során segítsék a tanulók személyiségfejlődését. A kollégiumi nevelés feladata különösen az alábbi területek fejlesztése: Énkép, önismeret, szociális képességek fejlesztése - A kollégiumi nevelés segíti a mindenkori szociális környezetbe történő sikeres beilleszkedést. Fejleszti a szociális tájékozódás készségét, alkalmat és közeget teremt a közösségi értékrend és normarendszer fejlesztéséhez, segíti az egyensúly megteremtését a közösségi és az egyéni érdekek között. - A kollégiumon belüli kapcsolat- és tevékenységrendszer szervezésével, ismeretek nyújtásával a nevelés elősegíti, hogy kialakuljanak az önismeret gazdag és szilárd elméleti és tapasztalati alapjai. - A kollégium a nevelési folyamatban figyelmet fordít a társadalmilag elfogadott közösségi szokások és minták közvetítésére, a szociális készségek - empátia, tolerancia, kooperáció, konfliktuskezelés, kommunikációs és vitakultúra, szervezőkészség - fejlesztésére. Segíti a közösségi együttélés szabályainak elsajátítását, az egyén, a csoport, a társadalom kölcsönhatásainak megértését, különös figyelemmel a nemzeti, etnikai kisebbségi és vallási sajátosságokra. - E feladatok megvalósításában kiemelt szerepet és megfelelő teret kap a kollégiumi diák-önkormányzati rendszer. 20

MADÁCH IMRE KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM

MADÁCH IMRE KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM MADÁCH IMRE KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Tartalom Bevezetés... 4 A kollégium jövőképe és küldetésnyilatkozata... 5 I. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1. A tanulói közösség jellemzői... 7 1.2. A kollégium tárgyi

Részletesebben

EGRY JÓZSEF KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM

EGRY JÓZSEF KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM EGRY JÓZSEF KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 A kollégium pedagógiai programja... 3 1. Bevezetés... 3 2.Helyzetelemzés... 3 2.1.Az

Részletesebben

Kollégiumi Pedagógiai Programja és helyi tanterve

Kollégiumi Pedagógiai Programja és helyi tanterve Ikt.sz: 13. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /Gyula Szent István

Részletesebben

KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM

KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM Táncsics Mihály Szakközépiskola Szakiskola és ollégium Veszprém, Eötvös ároly u. 1. OLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013-2018 TARTALOMJEGYZÉ I. Bevezetés II. A kollégium működése 2.1. Személyi feltételek,

Részletesebben

Hollán Ernő Kollégium Pedagógiai Programja

Hollán Ernő Kollégium Pedagógiai Programja Hollán Ernő Kollégium Pedagógiai Programja 1.) Bevezető Jogi alapok Pedagógiai Programunk jogi környezetét az alábbi törvények és rendelkezések különösen szabályozzák: a nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 4. SZÁMÚ MELLÉKLET A Dugonics András Piarista Gimnázium, Szakközépiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Szeged 2010 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 3 1.1.

Részletesebben

Békéscsabai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium. Kollégiumi Pedagógiai Program 2013

Békéscsabai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium. Kollégiumi Pedagógiai Program 2013 Békéscsabai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Kollégiumi Pedagógiai Program 2013 Iktatószám: Békéscsaba, 2013.augusztus 27 -------------------------------------------------

Részletesebben

59/2013.(VIII.9.) EMMI

59/2013.(VIII.9.) EMMI I. BEVEZETÉS 2010. márciusában készítettük el pedagógiai programunkat, meghatároztuk pedagógiai irányelveinket, célkitűzéseinket, kijelöltük az elvégzendő feladatokat. Bár az alapvető célok, feladatok

Részletesebben

Puskás Ferenc Labdarugó Akadémia Kollégium Pedagógiai Programja

Puskás Ferenc Labdarugó Akadémia Kollégium Pedagógiai Programja Puskás Ferenc Labdarugó Akadémia Kollégium Pedagógiai Programja 2013. INTÉZMÉNY ADATOK Neve: Alapítója: Puskás Ferenc Labdarugó Akadémia Kollégium A Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány Alapításának

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Kollégium Pedagógiai Program 1. Bevezetés:

Berzsenyi Dániel Kollégium Pedagógiai Program 1. Bevezetés: Berzsenyi Dániel Kollégium Pedagógiai Program 1. Bevezetés: Jogi alapok Pedagógiai Programunk jogi környezetét az alábbi törvények és rendelkezések különösen szabályozzák: a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM II. = K O L L É G I U M =

PEDAGÓGIAI PROGRAM II. = K O L L É G I U M = 2013 PEDAGÓGIAI PROGRAM II. = K O L L É G I U M = Kempelen Farkas Gazdasági, Vendéglátó, Idegenforgalmi Alapítványi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium OM 031973 2900 Komárom Frigyes tér 2-3. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Pedagógiai Program Városi Kollégium Szolnok PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szolnok, 2011. június 30.

Pedagógiai Program Városi Kollégium Szolnok PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szolnok, 2011. június 30. PEDAGÓGIAI PROGRAM Szolnok, 2011. június 30. Tartalom Bevezető.. 4 1. Preambulum 5 1.1. Jogi státusz.. 5 1.2. Állami feladatként ellátandó alaptevékenység... 5 1.3. Intézmény típusa. 6 1.4. Szervezeti

Részletesebben

Az INCZÉDY GYÖRGY Középiskola, Szakiskola és Kollégium K O L L É G I U M Á N A K NEVELÉSI PROGRAMJA

Az INCZÉDY GYÖRGY Középiskola, Szakiskola és Kollégium K O L L É G I U M Á N A K NEVELÉSI PROGRAMJA Az INCZÉDY GYÖRGY K O L L É G I U M Á N A K NEVELÉSI PROGRAMJA 2010 1. BEVEZETŐ 1.1 A pedagógiai program összeállítása során alapul vett főbb szempontok: A kollégiumi közösségi nevelés több évszázadra

Részletesebben

11. Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata 2009. szeptember 23-i ülésére

11. Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata 2009. szeptember 23-i ülésére 11. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata 2009. szeptember 23-i ülésére Tárgy: Fekete István Általános Iskola pedagógiai programja módosításának jóváhagyása Az előterjesztést készítette: Gyurgyik

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nyíregyháza, Árok utca 53. 2013. augusztus 30. Tartalomjegyzék

INCZÉDY GYÖRGY PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nyíregyháza, Árok utca 53. 2013. augusztus 30. Tartalomjegyzék INCZÉDY GYÖRGY PEDAGÓGIAI PROGRAM Középiskola, Szakiskola és Kollégium Kollégiumi Nevelési Program Nyíregyháza, Árok utca 53. 2013. augusztus 30. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 2. Alapelvek (20/2012. EMMI

Részletesebben

Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium pedagógiai programja 2014.

Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium pedagógiai programja 2014. Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium pedagógiai programja 2014. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 1. 1. A pedagógiai program összeállításában alapul vett főbb szempontok, a program felülvizsgálatának

Részletesebben

TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Tartalomjegyzék 2 1. Bevezető (helyzetelemzés) 2. Helyzetfeltárás. A működéssel kapcsolatos belső feltételrendszer bemutatása

Részletesebben

A Magyarországi Németek Általános. Művelődési Központja. Kollégiumának. Pedagógiai Programja

A Magyarországi Németek Általános. Művelődési Központja. Kollégiumának. Pedagógiai Programja A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Kollégiumának Pedagógiai Programja MNÁMK Kollégiuma - Pedagógiai Program Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS 2. A MŰKÖDÉS FELTÉTELRENDSZERÉNEK BEMUTATÁSA

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelete a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról

Az emberi erőforrások minisztere 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelete a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról 65488 Az emberi erőforrások minisztere 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelete a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés

Részletesebben

Pedagógiai - művelődési Program

Pedagógiai - művelődési Program Általános Művelődési Központ Szerencs Pedagógiai - művelődési Program Szerencs, 2011. augusztus 01. Csider Andor igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 5 1. Alapítás, jogi környezet... 5 1.1. A Szerencsi

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013.

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 4 1. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSÉNEK TÖRVÉNYI HÁTTERE... 4

Részletesebben

Kollégium helyi pedagógiai programja

Kollégium helyi pedagógiai programja Nyíregyházi Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Kollégium helyi pedagógiai programja A kollégium helyi pedagógiai

Részletesebben

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 2840 Oroszlány Táncsics Mihály út 42. Telefon: 34/360-172 Fax: 34/360-965 Email: info@jozsefattila.hu Honlap: www.jozsefattila.hu

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola. KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola*Pedagógiai program* 2013

PEDAGÓGIAI PROGRAM. KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola. KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola*Pedagógiai program* 2013 KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Kelt: Eger, 2013. március 27. Összeállította: az iskola vezetése 1 A PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALMA 1. BEVEZETŐ...7 1.1 A pedagógiai

Részletesebben

Pedagógiai program. Fábry Zoltán Középiskolás Leánykollégium. Készítette: Veres Katalin. Jóváhagyta: Beosztása: igazgató.

Pedagógiai program. Fábry Zoltán Középiskolás Leánykollégium. Készítette: Veres Katalin. Jóváhagyta: Beosztása: igazgató. Fábry Zoltán Középiskolás Leánykollégium Pedagógiai program Készítette: Veres Katalin Beosztása: igazgató Jóváhagyta: Beosztása: Aláírás: Aláírás: Dátum: Budapest, 2013. 08.30. Dátum: Budapest, 2013.08.30.

Részletesebben

Pedagógiai program 2014. Jóváhagyta a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Pedagógiai program 2014. Jóváhagyta a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 2014. 33 Pedagógiai program Jóváhagyta a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium 3300 Eger, Ifjúság út 2. Tel: 36-324-909, Fax: 36-324-808 Mail: eszeg@eszeg.sulinet.hu

Részletesebben

TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Békés Dévaványa Orosháza. 5900 Orosháza, Kossuth tér 1.

TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Békés Dévaványa Orosháza. 5900 Orosháza, Kossuth tér 1. TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA Békés Dévaványa Orosháza 5900 Orosháza, Kossuth tér 1. P e d a g ó g i a i p r o g r a m - N e v e l é s i p r o g r a m 1 Tartalom LEGITIMÁCIÓ... 4 A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA,

Részletesebben

Tatabányai Árpád Gimnázium. Pedagógiai Programja

Tatabányai Árpád Gimnázium. Pedagógiai Programja A Tatabányai Árpád Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Ezt a Pedagógiai Programot a Tatabányai Árpád Gimnázium nevelőtestülete 2013. szeptember 30-ai értekezletén az Iskolaszék, a Szülői Munkaközösség

Részletesebben

Pedagógiai Program. Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium

Pedagógiai Program. Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium Pedagógiai Program Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium 2013. Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium 8000 Székesfehérvár, Széchenyi u. 13. OM azonosító: 040659 Tel/fax.: 22/500-827,

Részletesebben

Jelmondatunk: Intelligens Lehetőségek Sora! PEDAGÓGIAI PROGRAM

Jelmondatunk: Intelligens Lehetőségek Sora! PEDAGÓGIAI PROGRAM Jelmondatunk: Intelligens Lehetőségek Sora! PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 5 2. INTÉZMÉNYI ADATOK... 5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 5 AZ ISKOLA PROFILJA... 5 AZ ISKOLA ARCULATA, LOGÓJA...

Részletesebben