BESZÁMOLÓ a Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Főosztály évi tevékenységéről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ a Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Főosztály. 2012. évi tevékenységéről"

Átírás

1 Nemzeti Munkaügyi Hivatal Hírlevél Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság Tematikus Melléklet BESZÁMOLÓ a Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Főosztály évi tevékenységéről 1. A Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Főosztály (továbbiakban: Főosztály) feladatai Magyarország társadalmi és gazdasági felzárkózása elképzelhetetlen rossz egészségi állapotú, beteg munkavállalókkal, a munkaerő jó egészségi állapota tehát alapvetően befolyásolja a nemzet sorsát és a jövőre vonatkozó kilátásait. A lakosság egészségi állapotának megőrzése, fejlesztése természetesen szoros összefüggésben van a foglalkoztatottak, a dolgozó emberek egészségi állapotával, hiszen a munkaképes ember élete jelentős részét a munkahelyén, munkavégzéssel tölti, így tudja családját fenntartani, munkaképességét megőrizni, természetes és alapvető közös társadalmi és egyéni igény is, hogy a munkahelyen töltött idő egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkakörülmények között teljen el, így végezhesse felelősség teljes munkáját az öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig. Nemzetgazdasági jelentőségű, hogy a foglalkozási eredetű egészségkárosodások (megbetegedések) megelőzhetővé váljanak, hiszen ha a munkahelyeken a megfelelő feltételek megteremthetők a foglalkozási betegségek kialakulásával, valamint az esetlegesen előforduló egészségkárosító hatásokra való hivatkozással kért kedvezményekkel, költségekkel nem kell számolni. Ma már bizonyított, hogy a foglalkozások által meghatározott morbiditás, mortalitás aránya a legjelentősebb halálos kimenetelű egészségkárosodási csoportokban (szív-érrendszeri megbetegedések, daganatos megbetegedések, baleseti sérülések, munkahelyi stressz) eléri a %-ot, azaz a munkahely is felelős a megbetegedések kialakulásáért. Célunk, hogy az NMH MMI Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Főosztálya követve a szakterület évszázados múltját szakmai területén a tudományos kutató, a preventív, az egészségügyi ellátó, az oktató, a gyakorlati szervező, a szakmai irányító feladatok magas szintű ellátása érdekében multidiszciplináris szakmai tudás-bázisként képes legyen: 1

2 korszerű intézményként ellátni a munkaegészségügyi kutatási, szakértői, járóés fekvőbeteg betegellátási feladatokat, a foglalkozási megbetegedések felismerésével, ellátásával kapcsolatos területeken a legmagasabb, III. progreszszivitási szint biztosítását; magas szinten ellátni a foglalkozás-egészségügy szakmai irányítását, felügyeletét; a foglalkozási megbetegedés gyanújával beutalt munkavállalók magas szintű, teljes körű kivizsgálására, klinikai ellátását; biztosítani a munkahigiéne és a foglalkozás-orvostan területén a szakorvosképzés, a kötelező továbbképzések módszertani, oktatási országos központi feladatait. 2. A Főosztály tevékenysége A Főosztály - részt vesz a munkahigiénés, a foglalkozás-egészségügyi tevékenységgel összefüggő kormányzati döntések, stratégiák megalapozásában, az ezzel kapcsolatos felmérésekben, a környezeti (munkakörnyezeti) és biológiai monitorozás módszertanának kialakításában és fejlesztésében, valamint az európai uniós tagállami működéssel kapcsolatos, közösségi jogharmonizációs feladatok ellátásában; - közreműködik az Európai Unió döntéshozatali folyamataiban a munkahigiéne, valamint a foglalkozás-egészségügy területén, a munkaegészségügyi vonatkozású hazai és európai uniós programok végrehajtásával kapcsolatos feladatok megoldásában, továbbá a munkaegészségüggyel foglalkozó hazai és nemzetközi szervezetek tevékenységében; - a munkaköri, szakmai és személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatokat végez és szakvéleményt ad ki, foglalkozási egészségügyi szakhelyként II. fokú alkalmassági vizsgálatokat végez; - polgári repülő-, hajózó- és tengerész-egészségügyi vizsgálatokat végez; - tanulók számára szakmai alkalmassági vizsgálatot végez; - foglalkozási betegek szakvizsgálatát, felülvizsgálatát és gyógykezelését látja el; - országos, 3. progresszivitási szintű járóbeteg-szakrendeléseket működtet; - ellátja a túlnyomásos munkahelyen foglalkoztatottak orvosi alkalmassági, a kézi lőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának orvosi/egészségi alkalmasságának vizsgálatával kapcsolatban külön jogszabály által hatáskörébe utalt feladatokat; - külön jogszabály alapján véleményt ad az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjainak foglalkozási betegsége, fokozott expozíciós esete szolgálattal összefüggő jellegének megállapításához, minősítéséhez; - külön jogszabály alapján működteti a hajózási egészségi alkalmasság másodfokú vizsgálatát végző bizottságot; - ellátja a külön jogszabályok által előírt hatósági és egyéb (engedélyezési, értékelési, regisztrációs, nyilvántartási) feladatokat; - az egyes meghatározott tevékenységekre akkreditált laboratóriumokat működtet és tart fenn; 2

3 - ellátja a külön jogszabályban meghatározott munkahigiénés és foglalkozásegészségügyi kutatással összefüggő feladatokat, e körben kutatási, fejlesztési feladatokban működik közre, illetőleg ilyen jellegű kutatásokat önállóan is végez; - a munkavállalók egészségének javításával, betegségek megelőzésével összefüggő tudományos kutató, elemző, oktató, képző, továbbképző tevékenységet végez, ezzel összefüggésben tájékoztató anyagokat (jegyzetek, módszertani útmutatók, szakmai folyóiratok) ad ki, egyéb szervező feladatokat lát el; - feladatkörét érintően adatgyűjtési, adattárolási, adatfeldolgozási és elemzési tevékenységeket végez; - alaptevékenységéhez kapcsolódó feladatok végrehajtása során segítséget nyújt a fővárosi és megyei kormányhivatalok munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerveinek munkaegészségügyi szakmai tevékenységük végzéséhez; - munkahigiénés-, munkalélektani-, ergometriai-, ergonómiai- vizsgálatokat, különböző mintában ismeretlen anyagok azonosításával és mennyiségi meghatározásával, egyéb higiénés műszeres vizsgálatokat végez természetes és épített környezetben; - munkaegészségügyi kérdésekben szakértői, szakvéleményezői tevékenység ellátása. 3. A Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Főosztály külső és belső együttműködő partnerei a) Belső együttműködések - Nemzeti Munkaügyi Hivatal főigazgatójával és főigazgató-helyetteseivel, valamint a társ főosztályok vezetőivel. - Megyei Kormányhivatalok Munkavédelmi és Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv megkeresésére részvétel a foglalkozási betegség bejelentések kivizsgálásában, valamint szakvélemények készítésében. - A Munkavédelmi Főosztály által működtetett Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) Magyarországi Fókuszpontjával. b) Külső együttműködések Hazai kapcsolatok - Semmelweis Egyetem - Szent István Egyetem - Óbudai Egyetem - Országos Tisztifőorvosi Hivatal - Országos Kémiai Biztonsági Intézet - Országos Környezet-egészségügyi Intézet - Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság - Országos Sugáregészségügyi és Sugárbiológiai Kutató Intézet - Országos Epidemiológiai Központ - Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet - Közép-Európai Építő és Szerelő Kft. (KÉSZ ) 3

4 Azon szervezetek, ahol a főosztály munkatársai vezető tisztségviselői funkciót látnak el: - Magyar Üzemegészségügyi Tudományos Társaság - Foglalkozás-orvostani Szakmai Kollégium - Magyar Munkahigiénikus és Kémiai Biztonsági Tudományos Társaság - Fodor József Iskolaegészségügyi Tudományos Társaság - Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület - Magyar Repülő-és Űrorvosi Társaság - Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége Munkavédelmi Szakbizottság - Gépipari Tudományos Egyesület Hegesztés Munkavédelme Szakbizottság - Magyar Vizsgáló Repülőorvosok Társasága - Közlekedés-tudományi Egyesület Orvosi Szekció - Magyar Szabványügyi Testület Levegőminőség Műszaki Bizottság - Magyar Ápolási Egyesület Foglalkozás-egészségügyi Ápolói Szekció - MTA Bányászati Tudományos Bizottság Bányászati Ergonómiai és Bányaegészségügyi Albizottsága - Magyar Dermatológiai Társaság - Kontakt Dermatitisz Kutató Csoport - Folyóiratok (Foglalkozás-egészségügy, Családorvosi Fórum, Journal of Risk Analysis and Crisis Response) szerkesztőbizottság munkájában részvétel. - A Foglalkozás-egészségügy és Munkavédelem és Biztonságtechnika c. folyóiratok technikai szerkesztése és kiadása. - ELTE Földtudományi Központ, Ásványtani Intézettel közös vizsgálatok a kvarcazbeszt és egyéb minták értékelésében. - Közös munka a Semmelweis Egyetem ÁOK Magatartástudományi Intézettel: a munkahelyi stressz gyakorlati kérdéseivel kapcsolatban. Nemzetközi kapcsolatok - Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) Magyarországi Fókuszpontja munkájában részvétel. - Topic Centre Occupational Safety and Health (TC-OSH) konzorcium munkájában részvétel (az EU-OSHA részére). - Részvétel a Workplace Health Promotion Expert Group (WHPEG korábban WEAG- OHP) tevékenységében. - Kapcsolattartás az ILO-CIS (International Labour Office-International Occupational Safety and Health Information Centre) munkájában. - Részvétel az Európai Bizottság Foglalkozási Expozíciós Határértékek Tudományos Bizottsága (Scientific Committee on Occupational Exposure Limits, SCOEL), és az ehhez tartozó Technical Progress Committee munkájában. - Részvétel a Kémiai Biztonság Nemzetközi Programon (International Programme of Chemical Safety) belül működő Nemzetközi Kémiai Biztonsági Kártya (International Chemical Safety Cards) programban. - USA Federal Aviation Administration - European Society of Aerospace Medicine, Informatikai igazgató. 4

5 - Részvétel az International Commission on Occupational Health (nemzetközi nemkormányzati szakmai szervezet) munkájában. - Health and Safety Laboratories, Buxton, (UK) együttműködésében toxikus fémek meghatározása membránszűrőn. - German External Quality Assessment Scheme, Institute and Out-Patient Clinic for Occupational, Social and Environmental Medicine of the University Erlangen- Nuremberg szervezésében megadott szerves metabolitok és fémek meghatározása nemzetközi körvizsgálathoz, referencia laboratóriumként. - National Instituite for Occupational Safety and Health (USA) szervezésében részvétel munkahelyi levegőminták fémtartalmának összehasonlító vizsgálatában. - European Agency for Safety and Health at Work (OSH), Bilbao felhívására történt pályázat nyerteseként az OSH Wikipedia honlapján a Biológiai monitorozás címszó kidolgozása. - European Committee for Standardization (CEN), Technical Committee (CEN/TC) 137: Assesment of workplace exposure to chemical and biological agents: WG 2: General requirements for measuring procedures; WG 3: Particulate matter elnevezésű bizottságok munkájában részvétel. - International Organization for Standardization (ISO) Technical Committee (ISO/TC) 146 Air quality: Subcommittee 2: Workplace atmospheres SC tagja. - Kapcsolattartás az Eurostat Directorate F, Unit F-5: Working Group on European Occupational Diseases Statistics (EODS) munkájában. - European External Quality Control System (EQAS) Occupational and Environmental Laboratory Medicine ülésein részt vevő. - Részvétel a Scientific Committee on Occupational Exposure Limits-hez (SCOEL) tartozó véleményező feladatban. - Részvétel az Eurachem (a focus for analytical chemistry in Europe): Working Group: Proficiency Testing ülésein. - EU Senior Labour Inspectors Committee (SLIC) azbeszt munkacsoportmunkájában való részvétel. - Kapcsolattartás a WHO Kollaborációs Központok és Nemzeti Fókuszpontok szervezetével. - Kapcsolattartás az Európai Munkavédelmi Kutatóközpontok Hálózatával (PEROSH) - Kapcsolattartás a NEW OSH ERA tagokkal. - European Initiative for Prevention of Occupational Skin Diseases (EPOS) - A Risk & Policy Analysts Ltd. által koordinált európai felmérés a nanorészecskék munkaegészségügyi megítéléséről: Magyarország - A Circa KSS - new risk investigation európai felmérése az újonnan jelentkező foglalkozási ártalmak felismerési eljárásairól: Magyarország 5

6 A Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Főosztály 2012-ben elért legfontosabb eredményei SZAKÉRTŐI, SZAKTANÁCSADÓI, SZAKVÉLEMÉNYEZÉSI, TÁJÉKOZTATÁSI FELADATOK - Bírósági illetve egyéb hatósági megkeresések kapcsán végzett orvos-szakértői feladatok ellátása: 8 kirendelés. - Egyéb megkeresések (pl. OMMF, OEP, egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervek) kapcsán végzett szakértői, szakvéleményezési feladatok ellátása: 23 megkeresés. - MÁV Szakszervezet részére a pihenőidő vizsgálatára helyszíni szemlék alapján szakvélemény adása - Tanácsadás eseti érdeklődések, megkeresések kapcsán (elektronikusan illetve telefonon keresztül): kb. évi 158 megkeresés. - A 9/2010. (III. 18.) EüM rendelet alapján a kézi lőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének pszichológiai alkalmasságának feltételeiről rendelkező 22/1991. (XI. 15.) NM rendelet módosult: a rendelet hatálya a módosítással kiterjed a sportlövőkre, hobbivadászokra is. A rendelet módosítása a korábbi pszichológiai vizsgálóhelyek feltételrendszerét megváltozatta, emiatt tájékoztató levelet küldtünk mintegy 52 vizsgálóhely részére, megkezdtük a vizsgálóhelyek személyi és tárgyi feltételrendszerének ellenőrzését. - A lőfegyverek megszerzését és tartását igénylő I. és II. alkalmassági csoportú személyek pszichológiai alkalmasságának vizsgálatát végző 52 vizsgálóhely tevékenységének koordinációja, folyamatos konzultáció a vizsgálóhelyek vezetőivel. - A közterület-felügyelők munkaköri pszichológiai alkalmassági vizsgálatát végző 30 vizsgálóhely tevékenységének koordinálása, folyamatos konzultáció a vizsgálóhelyek vezetőivel. - A bejelentett foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciós esetek elbírálásával foglalkozó bizottságok munkája évben foglalkozási megbetegedés bejelentés összesen: 205 fő ebből elfogadott: 120 fő Kémiai kóroki tényezők: 57 fő Fizikai kóroki tényezők: 17 fő Biológiai kóroki tényezők: 33 fő Egyéb: 13 fő évben fokozott expozíciós esetek bejelentése összesen: 73 fő Elfogadott expozíciós bejelentés: 36 fő Benzol: 7 Ólom: 10 Fluor: 1 Triklór-etilén: 1 Króm: 1 Toluol: 5 Nikkel: 4 Zaj: 7 6

7 ADATGYŰJTÉSI ÉS ELEMZÉSI FELADATOK - Beszámoló jelentés a foglalkozás-egészségügyi szolgálatok (alapszolgálatok+szakellátóhelyek) évi munkájáról c. OSAP sz. jelentés elkészítése. - A évi foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciós esetek szakmai értékelése c. OSAP 1572 sz. jelentés elkészítése. - A repülőorvosok által küldött jelentések értékelése. - A munkavédelmi felügyelőségek által nyilvántartott foglalkozási rákkeltők, rákkeltőkkel végzett tevékenységek és a rákkeltőkkel exponált munkavállalók adatainak feldolgozása és tájékoztató készítése. - A foglalkozási megbetegedések adatainak statisztikai gyűjtése és feldolgozása az EUROSTAT EODS metodológiájában megfogalmazott kritériumok alapján - Adatszolgáltatás a röntgen-diagnosztikai és az orvosi klinikai laboratórium éves tevékenységéről a kompetens országos szakfelügyelőknek. OKTATÁS, KÉPZÉS, TOVÁBBKÉPZÉS - Részvétel a Semmelweis Egyetem ÁOK Munka- és Környezet-egészségtani Tanszék oktatási/továbbképzési munkájában, beleértve a foglalkozás-orvostan, illetve munkahigiénés szakorvosjelöltek szakvizsgáztatását is. - Részvétel a Semmelweis Egyetem akkreditált külső képzőhelyeként a központi gyakornokok törzs-, illetve a szakorvosjelöltek speciális képzésében, melynek során foglalkozás-orvostan szakorvosjelöltek; népegészségtan, megelőző orvostan központi gyakornokok; munkahigiéne szakorvosjelöltek tutori feladatait látta el ben: 4 foglalkozás-orvostan szakorvosjelölt, részesült képzésben, összesen 8,5 hónap időtartamban. Főosztályokra lebontva: A Klinikai Osztályon képzésben részesült 4 foglalkozás-orvostan szakorvosjelölt, összesen 6 hét időtartamban. A Munkahigiénés Osztályon képzésben részesült 4 foglalkozás-orvostan szakorvosjelölt, összesen 4 hónap időtartamban. A Foglalkozás-egészségügyi Főosztályon képzésben részesült 1 foglalkozásorvostan szakorvosjelölt, összesen 1 hét időtartamban. A Zaj, Rezgés, Világítástechnikai Laboratóriumban képzésben részesült 4 foglalkozás-orvostan szakorvosjelölt, összesen 2,5 hónap időtartamban. 7

8 - Előadások tartása az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnök, Munkavédelmi Szakmérnöki Kar munkavédelmi képzési programja keretében - Részvétel a Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudomány kar oktatási munkájában. - Közreműködés az iskolaorvosok és védőnők részére tartott továbbképzéseken - Foglalkozás-egészségügyi ápolók részére akkreditált, szinten tartó tanfolyam szervezése, előadások/vizsga tartása. - A volt OMMF munkatársai részére képzés/továbbképzés megszervezése a fizikai kórokok okozta foglalkozási betegség bejelentés és kivizsgálás témakörében. - Az EU Leonardo program keretében A. Dulac (francia) vegyész 3 hónapos továbbképzése, munkahelyi levegő szennyezettség mérése, biológiai monitorvizsgálatok és azbesztvizsgálatok területén AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS FORGALMI ADATOK v Alapellátás forgalma I. A Foglalkozás-egészségügyi ellátás munkaalkalmassági vizsgálatok 507 fő Foglalkozási megelőző, gondozási tevékenység 123 fő Védőoltások munkakörhöz kötött oltások 52 fő egyéb oltások 127 fő Kontroll vizsgálatok 383 fő Munkabaleset miatti ellátás 4 fő Egyéb baleset 6 fő Rosszullét miatti ellátás 31 fő Összesen:

9 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás forgalma munkaalkalmassági vizsgálatok száma Foglalkozási megelőző, gondozási tevékenység Védőoltások 300 Kontroll vizsgálatok Munkabaleset miatti ellátások Egyéb balesetek miatti ellátások Rosszullétek ellátása v Szakellátás forgalma Munkanélkülieket vizsgálata Munkaügyi Központokkal kötött szerződés alapján közcélú munkavégzés és közfoglalkoztatás előkészítése keretében - munkaköri alkalmasság vizsgálata 871 fő - beiskolázás előtti szakmai alkalmassági vizsgálat 693 fő - munkaközvetítés előkészítése keretében szakmai alkalmassági vizsgálat 3 fő - foglalkoztathatóság szakvéleményezése megváltozott munkaképességű munkanélkülieknél 30 fő Szakellátás nyújtása foglalkozási megbetegedéssel vagy annak gyanújával beutaltak számára 17 fő Szakmai alkalmassági vizsgálat fő II. fokú szakmai alkalmassági vizsgálat 13 fő Külföldi állampolgárok munkaköri alkalmassági vizsgálata 11 fő Magyar állampolgárok vizsgálata külföldön történő munkavállalásához 8 fő Könnyű és nehézgépkezelői igazolvány érvényesítése munkanélkülieknek 2 fő Háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok önálló orvosi tevékenységével kapcsolatos előzetes és időszakos orvosi alkalmassági vizsgálata 83 fő Vállalkozásban dolgozó egészségügyi szolgáltatók (szakorvosok, gyógytornászok, mentőápolók, szakasszisztensek, természetgyógyászok, stb.) egészségi alkalmassági vizsgálata I. fokon 38 fő Egészségügyi tevékenységet végzők II. fokú munkaköri alkalmassági 7 fő 9

10 vizsgálata Gépjárművezetők egészségi alkalmassági vizsgálata 1 fő Elsősegélynyújtás 2 fő Munkahigiénés tanácsadás 16 eset Konzultatív tevékenység más szakterületek orvosai számára a foglalkozási megbetegedésekkel kapcsolatban 18 eset Szakmai konzultáció és eseti tanácsadás nyújtása telefonon vagy személyes megkeresés során foglalkozás-egészségügyi orvosok, egyéb szakterületek orvosai, munkabiztonsági szakértők, munkáltatók, és egyéni érdeklődők számára foglalkozás-egészségügyi szakellátás keretében 150 eset Egyéb forgalom: (pl. az elbírálás során szükséges kontrollok) 775 eset Összesen: eset v Ifjúsági Szakmai Alkalmasságot Vizsgáló Osztály Forgalmi adatok Szakmai alkalmasság másodfokú orvosi véleményezése Középiskolai beiskolázás céljából végzett pályaválasztási tanácsadás (látássérült 17, hallássérült 28, egyéb szervi elváltozás /betegség 24) Összesen: 617 fő 61 fő 678 fő v Repülési, Hajózási és Tengerészeti Egészségügyi Központ Forgalmi adatok Hivatásos pilóták vizsgálata 895 fő Privát, kedvtelési pilóták, légiutas-kísérők vizsgálata 993 fő Légiforgalmi-irányítók vizsgálata 262 fő Tengerészek vizsgálata 88 fő Kedvtelési célú tengerészek vizsgálata 109 fő Egyéb vizsgálatok 79 fő A megvizsgált szakszemélyzet száma összesen fő II. Foglalkozási Járóbeteg Szakrendelések forgalma Bőrgyógyászati Szakrendelés 854 fő Fül-orr-gégészeti Szakrendelés 141 fő Audiológia 131 fő Reumatológia Szakrendelés 769 fő - fizikoterápiás kezelések száma 1590 db Szemészeti Szakrendelés 231 fő 10

11 Ideggyógyászati Szakrendelés 101 fő Pulmonológiai Szakrendelés 471 fő Vibrációs Szakrendelés 44 fő Toxikológiai szakrendelés 420 fő Klinikai Laboratórium - mintavétel 2093 fő - vér és vizeletmintákból végzett laboratóriumi vizsgálatok db Röntgen/UH képalkotó vizsgálatok 744 fő - összes művelet szám: III. Munkapszichológiai vizsgálatok I. fokú munkapszichológiai alkalmassági vizsgálat és véleményezés 15 fő II. fokú munkapszichológiai alkalmassági vizsgálat és véleményezésük 2 fő IV. Kémiai-, Zaj-, Rezgés és Megvilágítás-technikai Laboratórium által végzett mérések A Kémiai Laboratórium a év során 775 db project keretében db minta, adott komponenseinek mérését végezte el ( db mérésszám, szolgáltatott mérési adat), továbbá 4700 db különféle minta kémiai analízisének (quantitatív és qualitatív) komponenseinek mérése (ami megfelel kb mérési adatnak) Zaj-, Rezgés mérések mérés célja mérési pontok tárgy munkahelyi kéz-kar rezgés 9 láncfűrész, egykezes fűrész környezeti zajterhelés 18 irodai zaj munkahelyi zaj 29 ultrahangos hegesztőgépek munkahelyi zaj 6 munkagépek munkahelyi kéz-kar rezgés 5 dömper, homlokrakodó munkahelyi egésztest rezgés 7 dömper, homlokrakodó környezeti zajterhelés 16 SZIGET panasz környezeti zajterhelés 32 SZIGET 11

12 munkahelyi egésztest rezgés 3 Transzkavics kavicsbánya Főosztály betegforgalma Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Foglalkozás-egészségügyi szakellátás Szakmai alkalmassági vizsgálatok Szakszemélyzetek (pilóták, légiutas-kísérők, tengerészek, Járóbeteg szakrendelések JOGSZABÁLY MÓDOSÍTÁSHOZ TERVEZETEK KÉSZÍTÉSE, VÉLEMÉNYEZÉSE, SZABVÁNY ELŐKÉSZÍTÉS FELADATAI - Az emberi erőforrások minisztere /2012. ( ) EMMI rendelete az egyes főbb betegségcsoportok vizsgálati és terápiás eljárási rendje kidolgozásának, szerkesztésének, valamint az ezeket érintő szakmai egyeztetések lefolytatásának egységes szabályairól véleményezése - Az emberi erőforrások miniszterének /2012. ( ) EMMI rendelete az egészségügyi szolgáltatás keretében használt, éles vagy hegyes munkaeszközök által okozott sérülések megelőzésére, az ilyen eszközök használatából eredő kockázatok kezelésére, valamint az egészségügyi tevékenységet végző személyek tájékoztatására és képzésére vonatkozó követelményekről véleményezése - A 33/1998. (VI. 24.) NM a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről rendelet módosításának elkészítése, véleményezése - A 60/2003. (X.20.) módosított ESZCSM az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről rendelet módosításának véleményezése 12

13 - Közreműködés a korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alól történő mentesítés eljárási szabályairól szóló 342/2007. (XII. 19.) Korm. rendelet helyébe lépő új szabályozás szakmai anyagainak, koncepciójának kialakításában. TUDOMÁNYOS KUTATÓ MUNKA, MÓDSZERTANI ANYAGOK - Gyakorlati útmutató az ólomexpozíció kockázatával járó munkahelyek higiénés vizsgálatához - A helyileg ható vibráció által okozott mikrocirkulációs zavar vizsgálata (kutatás folytatása). - A fokozott ólomfelszívódással kezelt munkavállalók vizsgálati eredményeinek retrospektív elemzése. - Az atópiás konstitúció gyakoriságának vizsgálata, jelentősége foglalkozási bőrbetegek körében. - A Munkaképességi Index hazai bevezetése. - A hepatitis B oltások szeroepidemiológiájának vizsgálata statisztikai módszerekkel - Foglalkozási betegségek gyanújával bejelentett, valamint fokozott expozíciós esetek kivizsgálásával, elfogadásával kapcsolatos feladatok ellátása, beleértve az e célra létrehozott bizottságok, illetve felülvizsgáló bizottság működtetését - "Burn-out" szindróma előfordulása egészségügyi intézményekben (kutatás) - A hajózás egészségügye c. módszertani útmutató készítése - Szakmai és munkaköri alkalmasság véleményezése és a pályaválasztási tanácsadás c. módszertani útmutató elkélszítése - A másodfokú munkaköri alkalmassági vizsgálatok eredményeinek feldolgozása, különös tekintettel a stressz okozta megbetegedésekre - Stressz-szint mérés egészségügyi dolgozók körében - Kontúr integrációs és orientáció diszkriminációs kártyateszt fejlesztése látásvizsgálathoz - Az egyetemi hallgatók szakmai alkalmasság orvosi vizsgálatával kapcsolatos hazai gyakorlat aspektusai, felmérés, elemzés, javaslattétel - Munkavédelmi előírások érvényesülése a 18 év alatti szakképzésben résztvevők gyakorlati képzése során - Megelőző ellátás céljából prosztataspecifikus antigén kimutatására szolgáló szűrővizsgálat a hivatásos repülőgép-vezető és hajós szakszemélyzetnél - Hipertónia-szűrés a szakellátó helyen megjelenő munkanélküliek körében - Mozgásszervi megbetegedések és elváltozások értékelése a szakmai alkalmasság orvosi véleményezésénél - A lelki egészség és életvezetés fejlesztése - A munkahelyi fiziológiai és ergometriai vizsgálatok témakörében végzett műszeres mérés eredményei alapján képzett adatbázis több szempontú feldolgozása - Preventív javaslatok a szórakoztatás, szabadidő tevékenység szakágazatban foglalkoztatott munkavállalók hallásának védelme érdekében c. módszertani anyag elkészítése - Munkahelyi légszennyező anyagok vizsgálati módszereinek továbbfejlesztése - Biológiai monitorvizsgálatok továbbfejlesztése 13

14 - Esélyegyenlőség, a foglalkozás-egészségügy szerepe a fogyatékos személyek munkaerőpiaci integrációjában HPLC-UV mérési módszer kidolgozása 5-hidroxi-N-metil-2-pirrolidon (5-HNMP) vizeletben történő meghatározására ICP-MS mérési módszer kidolgozása higany hajból történő meghatározására HPLC módszer továbbfejlesztése a metilhippursavak vizeletben történő meghatározására. MINŐSÉGELLENŐRZÉSI, MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI, AKKREDITÁCIÓS MUNKÁK - Jártassági vizsgálatokban való részvétel a Kémiai analitika területén a munkakörnyezeti analitika (4 típusú jártassági vizsgálatban 22 anyagra), a vízanalitika, az azbeszt, a gravimetriai mérésekkel. - A Klinikai Laboratórium minőségbiztosítása folyamatos belső és külső QUALI- CONT külső nemzeti minőségellenőrzéssel. - A foglalkozás-egészségügyi ellátás szakmai irányelvének megújításában, felülvizsgálatában részvétel. - A foglalkozás-egészségügyi szolgálat minőség felügyeletét biztosító indikátorok kialakításában részvétel. EGYÉB FELADATOK - Ország-jelentés készítése a foglalkozási betegségek bejelentési-, kivizsgálási-és kártalanítási rendszeréről. 14

JELENTÉS A NEMZETGAZDASÁG MUNKAVÉDELMI HELYZETÉRŐL 2014. Iktató szám: NGM/8952-60/2015. Munkafelügyeleti Főosztály

JELENTÉS A NEMZETGAZDASÁG MUNKAVÉDELMI HELYZETÉRŐL 2014. Iktató szám: NGM/8952-60/2015. Munkafelügyeleti Főosztály Iktató szám: NGM/8952-60/2015 JELENTÉS A NEMZETGAZDASÁG MUNKAVÉDELMI HELYZETÉRŐL 2014. Összeállította: Nemzetgazdasági Minisztérium Munkafelügyeleti Főosztály Melléklet: Minisztériumok és önálló szervezetek

Részletesebben

Dr. Papp Renáta Dr. Balogh Sándor PhD c. egy. docens: KOCKÁZAT FOGALMA KOCKÁZAT ELEMZÉS A MUNKAHELYEN KOCKÁZAT-BECSLÉS

Dr. Papp Renáta Dr. Balogh Sándor PhD c. egy. docens: KOCKÁZAT FOGALMA KOCKÁZAT ELEMZÉS A MUNKAHELYEN KOCKÁZAT-BECSLÉS Dr. Papp Renáta Dr. Balogh Sándor PhD c. egy. docens: KOCKÁZAT FOGALMA KOCKÁZAT ELEMZÉS A MUNKAHELYEN KOCKÁZAT-BECSLÉS A "kockázat" és értékelésének fogalma az Európai Unió alapvető munkavédelmi jogforrásából,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényesség 1 2011. 04.01. Tartalom XVI. KERÜLET KERTVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA...HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI... 1 I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS

Részletesebben

1. ábra: Magyarországra érkező menedékkérők száma 2009-2014 között [1] 1

1. ábra: Magyarországra érkező menedékkérők száma 2009-2014 között [1] 1 KATZ ZOLTÁN MENEDÉKKÉRŐK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA AZ ELŐÍRT SZŰRÉSI VIZSGÁLATOK TÜKRÉBEN TÉNYEK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK Bevezetés A migrációnak a fertőző megbetegedések előfordulására és terjedésére gyakorolt

Részletesebben

41/2014. (VI. 30.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1

41/2014. (VI. 30.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 41/2014. (VI. 30.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 hatályos: 2014.07.01-2014.07.02 Tartalom: 1. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához

Részletesebben

SZÁLLODAIPARI TECHNIKUS

SZÁLLODAIPARI TECHNIKUS SZÁLLODAIPARI TECHNIKUS KÉPZÉSI PROGRAM SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK 2013. 1/48 Tartalomjegyzék: KÉPZÉS MODULJAI... 3 ALAPFOGALMAK ÉRTELMEZÉSE... 6 Szakmai készség fogalma... 6 Szintjei... 6 SZAKMAI

Részletesebben

Dr. Tamás Edit MÜTT Dél-Dunántúli Régió Képviselő Foglalkozás-orvostani Szakmai Kollégiumi Tanács tag

Dr. Tamás Edit MÜTT Dél-Dunántúli Régió Képviselő Foglalkozás-orvostani Szakmai Kollégiumi Tanács tag Dr. Tamás Edit MÜTT Dél-Dunántúli Régió Képviselő Foglalkozás-orvostani Szakmai Kollégiumi Tanács tag A munkáltató felelős az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításáért

Részletesebben

REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) 2015 OM azonosító: 034800 1028 Budapest, Máriaremetei u. 71. Tel.: 06-1-397-4402, 06-1-275-8675 Fax.: 06-1-391-6944 Internet:

Részletesebben

A foglalkozás-egészségügy helyzete, helye a munkavédelem új szerkezetében. Foglalkozás egészségügyi Fórum 2015. november 11.

A foglalkozás-egészségügy helyzete, helye a munkavédelem új szerkezetében. Foglalkozás egészségügyi Fórum 2015. november 11. A foglalkozás-egészségügy helyzete, helye a munkavédelem új szerkezetében Foglalkozás egészségügyi Fórum 2015. november 11. 70 % 60 50 1991 40 1995 2000 30 2005 2010 20 10 0 Csehország Németország Spanyolország

Részletesebben

Foglalkozás-egészségtan I.

Foglalkozás-egészségtan I. Foglalkozás-egészségtan I. A foglalkozás-egészségügy fogalma, felépítése. A foglalkozási betegségek és fokozott expozíció fogalma. Munkavédelem. Munkahelyi balesetek. 2015 A magyar munkavédelem története

Részletesebben

hatályos: 2013.07.16 -

hatályos: 2013.07.16 - 51/2013. (VII. 15.) EMMI rendelet az egészségügyi szolgáltatás keretében használt, éles vagy hegyes munkaeszközök által okozott sérülések megelızésére, az ilyen eszközök használatából eredı kockázatok

Részletesebben

Tartalomjegyzék. I./ A munkavédelmi ellenőrzések 2011. év I. félévében szerzett tapasztalatai 3

Tartalomjegyzék. I./ A munkavédelmi ellenőrzések 2011. év I. félévében szerzett tapasztalatai 3 Hírlevél 2011/7. Tartalomjegyzék I./ A munkavédelmi ellenőrzések 2011. év I. félévében szerzett tapasztalatai 3 II./ A munkaügyi ellenőrzések 2011. év I. félévében szerzett tapasztalatai 36 III./ A Munkavédelmi

Részletesebben

BARANYA MEGYEI KERPEL-FRONIUS ÖDÖN GYERMEKKÓRHÁZ 7624 Pécs, Nyár u. 8. 7601 Pécs, Pf.: 76 (72) 518-500 (72) 213-042

BARANYA MEGYEI KERPEL-FRONIUS ÖDÖN GYERMEKKÓRHÁZ 7624 Pécs, Nyár u. 8. 7601 Pécs, Pf.: 76 (72) 518-500 (72) 213-042 BARANYA MEGYEI KERPEL-FRONIUS ÖDÖN GYERMEKKÓRHÁZ 7624 Pécs, Nyár u. 8. 7601 Pécs, Pf.: 76 (72) 518-500 (72) 213-042 Szám: 114/2002. Ea.: Dr Horváth Imre/Bodai Eszter SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT a

Részletesebben

Munkavédelem. Munkahigiéne. Foglalkozás-egészségügy

Munkavédelem. Munkahigiéne. Foglalkozás-egészségügy Munkavédelem Munkaegészségügy Munkabiztonság Munkahigiéne Foglalkozás-egészségügy Munkavédelem Szervezett munkavégzésre vonatkozó munkabiztonsági és munka-egészségügyi követelmények, törvénykezési, szervezési,

Részletesebben

A munkavédelem számokban: Váz- és izomrendszeri megbetegedések az EU-ban Tények és számok (KIVONAT)

A munkavédelem számokban: Váz- és izomrendszeri megbetegedések az EU-ban Tények és számok (KIVONAT) A munkavédelem számokban: Váz- és izomrendszeri megbetegedések az EU-ban Tények és számok (KIVONAT) A váz- és izomrendszeri megbetegedések (MSD-k) továbbra is a legáltalánosabb foglalkozási betegségek

Részletesebben

Munkavédelmi Szakemberek IV. Országos Fóruma Győr-Lipót. 2015. szeptember 22-23-24

Munkavédelmi Szakemberek IV. Országos Fóruma Győr-Lipót. 2015. szeptember 22-23-24 Munkavédelmi Szakemberek IV. Országos Fóruma Győr-Lipót 2015. szeptember 22-23-24 A munkavédelem aktuális kérdései Szervezetátalakítás-új kihívások-jogszabály változások Nesztinger Péter főosztályvezető

Részletesebben

SZÍNHÁZI MUNKAVÉDELMI KÉZIKÖNYV

SZÍNHÁZI MUNKAVÉDELMI KÉZIKÖNYV Készült 2009 - ben (kézirat lezárva: 2009. 11. 21.), a korábban befolyt munkavédelmi bírságok felhasználására kiírt nyilvános pályázat során a Fiatal Színházművészetért Alapítvány által elnyert támogatásból,

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS GAZDASÁGI ÉS MUNKA PROGRAMJA 2011 2014.

KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS GAZDASÁGI ÉS MUNKA PROGRAMJA 2011 2014. KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS GAZDASÁGI ÉS MUNKA PROGRAMJA 2011 2014. 1 Kiskunfélegyháza Város Gazdasági és Munka Programja 2011-2014 Tartalomjegyzék: A. Célok 2 B. Programok 4 C. Feladatok 7 I. GAZDASÁGFEJLESZTÉS

Részletesebben

Készítette: Dr. Kacsándi László intézményvezetı GYÓGYÍTÓ- MEGELİZİ INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA 2012. ÉVI SZAKMAI MUNKÁJÁRÓL

Készítette: Dr. Kacsándi László intézményvezetı GYÓGYÍTÓ- MEGELİZİ INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA 2012. ÉVI SZAKMAI MUNKÁJÁRÓL Készítette: Dr. Kacsándi László intézményvezetı GYÓGYÍTÓ- MEGELİZİ INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA 2012. ÉVI SZAKMAI MUNKÁJÁRÓL A mindenkinek folyamatosan magas színvonalon, ingyenesen biztosított egészségügyi ellátás

Részletesebben

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja. Beszámoló a 2012-es évről

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja. Beszámoló a 2012-es évről A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja Beszámoló a 2012-es évről 1 I. Az intézmény szakmai működése: 1. Szervezeti felépítés (lsd. melléklet) 2. Feladat mutatók Ellátás

Részletesebben

J/19392. A Magyar Köztársaság legfőbb ügyészének. országgyűlési beszámolója. az ügyészség 2005. évi tevékenységéről

J/19392. A Magyar Köztársaság legfőbb ügyészének. országgyűlési beszámolója. az ügyészség 2005. évi tevékenységéről J/19392 A Magyar Köztársaság legfőbb ügyészének országgyűlési beszámolója az ügyészség 2005. évi tevékenységéről 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az ügyészi szervezet 6 2. A büntetőjogi ügyészi tevékenység 8 A) A

Részletesebben

EU-OSHA: Egészséges munkahelyek 2016-2017 Egészséges munkahelyet minden életkorban! A munkával töltött élet fenntarthatóságának népszerűsítése

EU-OSHA: Egészséges munkahelyek 2016-2017 Egészséges munkahelyet minden életkorban! A munkával töltött élet fenntarthatóságának népszerűsítése EU-OSHA: Egészséges munkahelyek 2016-2017 Egészséges munkahelyet minden életkorban! A munkával töltött élet fenntarthatóságának népszerűsítése Safety and health at work is everyone s concern. It s good

Részletesebben

33/1998. (VI. 24.) NM rendelet. a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről

33/1998. (VI. 24.) NM rendelet. a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről A jogszabály mai napon hatályos állapota 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről A munkavédelemről szóló 1993.

Részletesebben

& BESZÁMOLÓ&A&HOSSZÚPÁLYI&KÖZPONTI&ORVOSI&ÜGYELET& &2014.&ÉVI&MŰKÖDÉSÉRŐL&

& BESZÁMOLÓ&A&HOSSZÚPÁLYI&KÖZPONTI&ORVOSI&ÜGYELET& &2014.&ÉVI&MŰKÖDÉSÉRŐL& & BESZÁMOLÓ&A&HOSSZÚPÁLYI&KÖZPONTI&ORVOSI&ÜGYELET& &2014.&ÉVI&MŰKÖDÉSÉRŐL& 1. Az&Orvosi&Ügyelet&Nonprofit&Kft.&rövid&bemutatása& Társaságunk illetve annak jogelődje 19997ben kezdte meg tevékenységét a

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzata

Dévaványa Város Önkormányzata Dévaványa Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi és Fenntarthatósági Terv Készítette: Educatio Bene Kft. 21. március 11. I. BEVEZETŐ...4 II. III. 1. AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG...4 2. A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS...4

Részletesebben

2015/25. SZÁM TARTALOM. 29/2015. (VI. 29. MÁV-START Ért. 25.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Biztonságirányítási Kézikönyvéről...

2015/25. SZÁM TARTALOM. 29/2015. (VI. 29. MÁV-START Ért. 25.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Biztonságirányítási Kézikönyvéről... 2015/25. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 29/2015. (VI. 29. MÁV-START Ért. 25.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Biztonságirányítási Kézikönyvéről... 2 Utasítások ÉRTESÍTŐ 29/2015. (VI. 29. MÁV-START

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Előterjesztés A Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM. 6. prioritás. Akcióterv 2007-2008. 2009. szeptember 3.

TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM. 6. prioritás. Akcióterv 2007-2008. 2009. szeptember 3. TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM 6. prioritás EGÉSZSÉGMEGİRZÉS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HUMÁNERİFORRÁS-FEJLESZTÉS Akcióterv 2007-2008. 2009. szeptember 3. 1. A prioritás bemutatása 1.1. A prioritás tartalma

Részletesebben

Tájékoztató Nógrád Megye Közgyőlése számára. Nógrád megye egészségi helyzetérıl

Tájékoztató Nógrád Megye Közgyőlése számára. Nógrád megye egészségi helyzetérıl Tájékoztató Nógrád Megye Közgyőlése számára Nógrád megye egészségi helyzetérıl Készült: 2013. május Összeállította: Dr. Surján Orsolya megyei tisztifıorvos Feketéné Dr. Zeke Ildikó megyei tisztiorvos Bertókné

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK. 4 1.1. A 4 1.2. A 4 2.1. 4 3. 5 3.1. 6 3.2. 6 3.3. 7 3.4. 7 3.5. 8 3.6. A 8 4. 9 II. AZ INTÉZMÉNY FELADATAI. 10 1.

ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK. 4 1.1. A 4 1.2. A 4 2.1. 4 3. 5 3.1. 6 3.2. 6 3.3. 7 3.4. 7 3.5. 8 3.6. A 8 4. 9 II. AZ INTÉZMÉNY FELADATAI. 10 1. 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK... 4 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja... 4 1.2. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya... 4 2.1. Az intézmény alaptevékenységének

Részletesebben

Társadalmi szükségletek szociális védelmi rendszerek

Társadalmi szükségletek szociális védelmi rendszerek Tanulmányok Társadalmi szükségletek szociális védelmi rendszerek Dr. Fazekas Rozália, a KSH főtanácsosa E-mail: r.fazekas@citromail.hu Tokaji Károlyné, a KSH főosztályvezetője E-mail: karolyne.tokaji@ksh.hu

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS az egészségügyi szolgáltatás keretében használt éles vagy hegyes munkaeszközök által okozott sérülések és fertőzések kockázatával járó tevékenységek célvizsgálatáról (2014. március

Részletesebben

Munkavédelmi szabályzat

Munkavédelmi szabályzat Munkavédelmi szabályzat 2015. S z a b á l y z a t Oldal: 2/49. Beosztás Név Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta munkavédelmi (munkabiztonsági) szolgáltató Fire Electric New Molnár Csaba kancellár mb. műszaki

Részletesebben

Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft. D o m b ó v á r T E R V. 2011. évre. 2011. március 15.

Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft. D o m b ó v á r T E R V. 2011. évre. 2011. március 15. Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft. D o m b ó v á r T E R V a 2011. évre 2011. március 15. Orvos-szakmai terv a 2011. évre A Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft. 2011. évre

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje Szervezeti és Működési Szabályzat OM azonosító: 027488 Készítette: Katus Györgyné Kalocsa, 2014. augusztus 04. TARTALOM Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...3 1.Az SZMSZ hatálya,

Részletesebben

26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet. a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről

26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet. a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről A rákkeltő anyagok elleni védekezés és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzése. 2009. 03.hóban hatályos szöveg (A mellékleteket lásd: www.magyarorszag.hu) 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet a foglalkozási

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. 2011. 05. 26-án tartandó Képviselő Testületi Ülésre

B E S Z Á M O L Ó. 2011. 05. 26-án tartandó Képviselő Testületi Ülésre Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 5510 Dévaványa, Jéggyár u 47 Tel/fax: 66/483-339,484-785 E-mail: margareta@vivamail.hu B E S Z Á M O L Ó 2011. 05. 26-án tartandó Képviselő

Részletesebben

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. Készült : 2012.10.01.

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. Készült : 2012.10.01. VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. Szervezeti és Működési Szabályzat Készült : 2012.10.01. I. fejezet Általános működési elemek I./1. Az intézet adatai: Megnevezés: Városi Egészségügyi

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2015/34. SZÁM TARTALOM. 38/2015. (IX. 07. MÁV-START Ért. 34.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Munkavédelmi Szabályzatáról...

ÉRTESÍTŐ 2015/34. SZÁM TARTALOM. 38/2015. (IX. 07. MÁV-START Ért. 34.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Munkavédelmi Szabályzatáról... ÉRTESÍTŐ 2015/34. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 38/2015. (IX. 07. MÁV-START Ért. 34.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Munkavédelmi Szabályzatáról... 2 34. szám Budapest, 2015. szeptember

Részletesebben

2012. évi Üzleti terve

2012. évi Üzleti terve XIII. KERÜLETI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ Cím: 1139 Budapest, Szegedi út 17. Levelezési cím: 1555 Budapest, 136 Pf. 62. Telefon: (36-1)

Részletesebben

Gépjárműbalesetek a munkavégzés során

Gépjárműbalesetek a munkavégzés során MUNKABALESETEK ÉS FOGLALKOZÁSI MEGBETEGEDÉSEK 4.1 Gépjárműbalesetek a munkavégzés során Tárgyszavak: munkabaleset; gépjármű; teherautó; kockázatkezelés; felelősség; munkabiztonság. A munkavégzéshez kapcsolódó

Részletesebben

A TÖRÖK FLÓRIS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TÖRÖK FLÓRIS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TÖRÖK FLÓRIS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 Az SZMSZ alapjául szolgáló jogszabályok 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 1992.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BARANGOLÓ ÓVODA 2017 PÓCSMEGYER, TÁNCSICS u. 26. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kelt: 2006. január 24. Készítette: Papp István Lőrincné Danyi Zsuzsánna óvodavezető A közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

A BIZTONSÁGOS ÉS EGÉSZSÉGES MUNKAHELYEKÉRT Munkavédelmi konferencia Munkáltatók, munkabiztonsági és munkaegészségügyi szakemberek számára

A BIZTONSÁGOS ÉS EGÉSZSÉGES MUNKAHELYEKÉRT Munkavédelmi konferencia Munkáltatók, munkabiztonsági és munkaegészségügyi szakemberek számára A BIZTONSÁGOS ÉS EGÉSZSÉGES MUNKAHELYEKÉRT Munkavédelmi konferencia Munkáltatók, munkabiztonsági és munkaegészségügyi szakemberek számára Zalaegerszeg 2012. A konferencia megszervezését és az összefoglaló

Részletesebben

GYÓGYÍR XI. NONPROFIT Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Központ: +36-1-279 2100 titkárság: +36-1- 279 2180 fax: +36-1-279 2176 e-mail:

GYÓGYÍR XI. NONPROFIT Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Központ: +36-1-279 2100 titkárság: +36-1- 279 2180 fax: +36-1-279 2176 e-mail: Statisztikai számjel: 21814097-8621-571-01 Cégjegyzék száma: 01-09-913332 Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Kft. Kiegészítő melléklet Budapest, 2012. április 24. P.H... dr. Kóti Tamás ügyvezető igazgató

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ az Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése a komplex programmal kezelendő

Részletesebben

Család - és. Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Programja

Család - és. Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Programja Alsózsolcai Gondozási Központ Alsózsolca, Kossuth L. út 104. Család - és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Programja 2016 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 1.1 Előszó...4 1.2 Az intézmény bemutatása...4 1.3

Részletesebben

A Gógánfai Fekete István Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. március 31.

A Gógánfai Fekete István Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. március 31. 1 A Gógánfai Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. március 31. 2 TARTALOMJEGYZÉK A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési

Részletesebben

A Nógrádi Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE. Jóváhagyta: Varga Gyula ügyvezető 2011. január 10.

A Nógrádi Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE. Jóváhagyta: Varga Gyula ügyvezető 2011. január 10. A Nógrádi Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE Jóváhagyta: Varga Gyula ügyvezető 2011. január 10. Tartalomjegyzék: 1. Preambulum... 3 1.1. Bevezetés - Bemutatkozás... 3 2. A minőségirányítási

Részletesebben

... Küzdeni, felragyogni, gyõzni a vízen! Ez az élet, nem az üldögélés a kikötõben!

... Küzdeni, felragyogni, gyõzni a vízen! Ez az élet, nem az üldögélés a kikötõben! A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA... Küzdeni, felragyogni, gyõzni a vízen! Ez az élet, nem az üldögélés a kikötõben! Krúdy Gyula Tartalomjegyzék Bevezetés...4 1.Nevelési program...6

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 2./Húsipari- húseldolgozó vállalkozások akcióellenőrzése 10

Tartalomjegyzék. 2./Húsipari- húseldolgozó vállalkozások akcióellenőrzése 10 Hírlevél 2011/4. Tartalomjegyzék 1./Összefoglaló a bankok, illetve a bankok személy- és vagyonvédelmét biztosító vállalkozások foglalkoztatási gyakorlatának akcióellenőrzéséről 3 2./Húsipari- húseldolgozó

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok. A felhívás kódszáma: EFOP-1.4.2-16

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok. A felhívás kódszáma: EFOP-1.4.2-16 FELHÍVÁS a gyermekeket sújtó nélkülözés újratermelődésének megakadályozására és a gyermekek esélyeinek növelésére irányuló helyi projektek megvalósítására A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok

Részletesebben

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető Ügyirat szám:ii/11/63/2016 Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- ÉS

GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- ÉS MILEI OLGA GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- ÉS BÚTORIPAR HELYZETÉRE 2012. JANUÁR-SZEPTEMBER FAIPARI BÚTORIPARI ERDÉSZETI ÁGAZATI PÁRBESZÉD BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BUDAPEST, 2012. DECEMBER GAZDASÁGELEMZÉS

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemrıl E törvény célja, hogy az Alkotmányban foglalt elvek alapján szabályozza az egészséget nem veszélyeztetı

Részletesebben

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGI HÁTTERE 1.1 Hatályba lépése 1.2 Az SZMSZ kiterjedése 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 1. sz. melléklete) Elfogadva: 009. 04.07., hatályba lép: 01.05. Utolsó módosítás 013.

Részletesebben

Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság

Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság Mőszaki-technológiai Laboratórium 095 Budapest, Mester u. 8. ; 44 Budapest, Remény u. 42. (+6)--8-90, (+6)--468-757;

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben

Az Európai Unió foglalkoztatáspolitikai intézményrendszere

Az Európai Unió foglalkoztatáspolitikai intézményrendszere BAGÓ JÓZSEF Az Európai Unió foglalkoztatáspolitikai intézményrendszere Az európai foglalkoztatási stratégia kialakulásával mind jelentõsebb szerepet töltenek be az EU alapintézményei, tanácsadói szervezetei,

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Smart City Jövőképe

Szeged Megyei Jogú Város Smart City Jövőképe Szeged Megyei Jogú Város Verzió: 1.0 Készítette: Clarity Consulting Kft. Készült: 2016. január 6. 1/47 Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 1.1. SZEGED SMART CITY VÍZIÓJA... 5 1.2. A SMART CITY VÍZIÓ

Részletesebben

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011-13-as akcióterve

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011-13-as akcióterve A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011-13-as akcióterve 2011. április TIOP 1. Prioritás Az oktatási infrastruktúra fejlesztése 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

Szállodák, éttermek és vendéglátóhelyek dolgozóinak védelme

Szállodák, éttermek és vendéglátóhelyek dolgozóinak védelme Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség Szállodák, éttermek és vendéglátóhelyek dolgozóinak védelme növekvő ágazat az Európai Unióban jelenleg több mint 7,8 millió embert foglalkoztat.

Részletesebben

LEGYEN KÖNNYEBB A TEHER. A munkahelyi váz-és izomrendszeri megbetegedések kockázatainak csökkentése. Budapest 2007.

LEGYEN KÖNNYEBB A TEHER. A munkahelyi váz-és izomrendszeri megbetegedések kockázatainak csökkentése. Budapest 2007. LEGYEN KÖNNYEBB A TEHER A munkahelyi váz-és izomrendszeri megbetegedések kockázatainak csökkentése Budapest 2007. Készítette: az OUTLOOK Lengyel és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a munkavédelmi

Részletesebben

Hazai gyógyszerkiadások nagysága

Hazai gyógyszerkiadások nagysága Hazai gyógyszerkiadások nagysága A Széll Kálmán Terv gyógyszerágazati fejezetének szakmai megalpozottsága és következményei Kaló Zoltán, Merész Gergő, Mezei Dóra, Tótth Árpád, Inotai András 2012. július

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja Javaslat települési és kistérségi szociális szolgáltatástervezési koncepciók jóváhagyására

Részletesebben

Projekt: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0030 Gyöngyös Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése

Projekt: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0030 Gyöngyös Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése Az önkormányzatra és az intézményrendszerre vonatkozó intézményi modell Javaslat Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló intézményekkel kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell

Részletesebben

- Új esély Debrecennek!

- Új esély Debrecennek! DEBRECEN - Várospolitikai program a korszakváltás jegyében. A város kreatív emberek gyűjtőhelye, ahol növelik és serkentik egymás produktivitását. (Richard Florida) Debrecen, az ország második legnagyobb

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyál Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2360 Gyál, Kőrösi u. 112-114. Szám: 6955/2016.

M E G H Í V Ó. Gyál Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2360 Gyál, Kőrösi u. 112-114. Szám: 6955/2016. Gyál Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2360 Gyál, Kőrösi u. 112-114. Szám: 6955/2016. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága tagjai részére M E

Részletesebben

217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet. Általános rendelkezések

217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet. Általános rendelkezések A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet a kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról A kötelezı egészségbiztosítás

Részletesebben

A gazdaság fontosabb mutatószámai

A gazdaság fontosabb mutatószámai A gazdaság fontosabb mutatószámai 2008. január 1-től ahogy azt korábban már jeleztük a KSH a TEÁOR 08 szerint gyűjti az adatokat. Ezek első közzétételére a 2009. januári ipari adatok megjelentetésekor

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA Munkavédelmi Szabályzat BUDAPEST, 2001. szeptember TARTALOMJEGYZÉK oldal 1. fejezet Munkavédelmi ügyrend 5. 1/1. A munkavédelmi szervezet vezetőjének és tagjainak joga és feladatköre

Részletesebben

Speciális mélyépítési mélyalapozási munkavédelmi ABC

Speciális mélyépítési mélyalapozási munkavédelmi ABC Speciális mélyépítési mélyalapozási munkavédelmi ABC Készítette a HBM Kft. a Solétanche Bachy munkavédelmi szakanyagainak a felhasználásával, a Safety Home Services Kft. és a Pohlok Kft. bevonásával, a

Részletesebben

MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI KOORDINÁTOROK RÉSZÉRE

MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI KOORDINÁTOROK RÉSZÉRE MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI KOORDINÁTOROK RÉSZÉRE MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI KOORDINÁTOROK RÉSZÉRE Budapest 2012 2 Írta: Harmat Anna Somogyi Gyula Lektorálta

Részletesebben

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP. fejezet. 2010. évi költségvetésének végrehajtása

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP. fejezet. 2010. évi költségvetésének végrehajtása A LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP fejezet 2010. évi költségvetésének végrehajtása 2011. június hó Az Egészségbiztosítási Alap 2010. évi költségvetésének végrehajtása Az Egészségbiztosítási Alap 2010. évi

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája HÁZIREND

Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája HÁZIREND Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 034394 Készítette: Plézerné Tósoki Anikó m.b.vezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

Katasztrófa elleni védelem

Katasztrófa elleni védelem - 2006 - 2 Készítette: Janik Zoltán 3 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 6 1. A katasztrófák jogszabályi megközelítése... 7 1.1. A minősített időszakok fogalma, jellemzői... 7 1.2. Az országvédelem komplex rendszere...

Részletesebben

A BELLA akkreditációs program szerepe a betegellátás biztonságának javításában, 1. rész: A fejlesztési módszertan

A BELLA akkreditációs program szerepe a betegellátás biztonságának javításában, 1. rész: A fejlesztési módszertan A BELLA akkreditációs program szerepe a betegellátás biztonságának javításában, 1. rész: A fejlesztési módszertan Dr. habil. Belicza Éva 1, Dr. Lám Judit 1, Dr. Safadi Heléna 1, Dr. Fügedi Gergely 1, Sinka

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat és hatáskörét a 165/2006 (VII.28.) Korm. rendelet határozza meg.

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat és hatáskörét a 165/2006 (VII.28.) Korm. rendelet határozza meg. A XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium az Országgyűlés által 1987. december 18-án alapított Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztérium jogutódja, a Környezetvédelmi és vízügyi miniszter

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Aszódi Javítóintézet, Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola

Emberi Erőforrások Minisztériuma Aszódi Javítóintézet, Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola Emberi Erőforrások Minisztériuma Aszódi Javítóintézet, Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola 2013. évi költségvetési beszámolójának szöveges indoklása Esztergom, 2014. április 04. Karlócai

Részletesebben

Pedagógiai Program 2015

Pedagógiai Program 2015 Pedagógiai Program 2015 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 6 1.1.1. Pedagógiai alapelveink, értékeink,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Miskolci Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégiuma OM azonosító: 039237 Székhelye: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 33. Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette:

Részletesebben

2014. évi beszámolója. Nagymaros

2014. évi beszámolója. Nagymaros Mosoly Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, Családi Napközi 2626 Nagymaros, Rákóczi utca 14. Tel/fax: 06-27-354-054 Mosoly Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, Családi Napközi 2014. évi beszámolója

Részletesebben

Teljesítés igazolás. Tárgyhó: Folyamatosan végzett tevékenység:

Teljesítés igazolás. Tárgyhó: Folyamatosan végzett tevékenység: Teljesítés igazolás Cégnév: Tárgyhó: Folyamatosan végzett tevékenység: OMNIMED Egészségügyi és Szolgáltató Bt. 2015. december 2016. május Közreműködik a város egészségügyi alapellátásának (háziorvosi-,

Részletesebben

Koronikáné Pécsinger Judit

Koronikáné Pécsinger Judit Koronikáné Pécsinger Judit AZ ÚTKÖRNYEZET HATÁSTERJEDÉST BEFOLYÁSOLÓ SZEREPE TERMÉSZETI TERÜLETEKEN Doktori (PhD) értekezés Témavezető: Dr. Pájer József egyetemi docens Nyugat-magyarországi Egyetem Kitaibel

Részletesebben

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: 3035 Gyöngyöspata, Fő út 65/a. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Egészségpolitikai Szótár

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Egészségpolitikai Szótár Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Egészségpolitikai Szótár 2014 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Összeállították: Egészségügyért Felelős

Részletesebben

MUNKABALESETEK ALAKULÁSA AZ EURÓPAI UNIÓS CSATLAKOZÁST KÖVETŐEN

MUNKABALESETEK ALAKULÁSA AZ EURÓPAI UNIÓS CSATLAKOZÁST KÖVETŐEN VI. évfolyam 1. szám - 2011. március Dávidházy Gábor davidhazy.gabor@gmail.com MUNKABALESETEK ALAKULÁSA AZ EURÓPAI UNIÓS CSATLAKOZÁST KÖVETŐEN Absztrakt A munkavédelem, más szóval a munkát végző ember

Részletesebben

Az ALISCA Agrárház Kft új növényvédőszer raktárának biztonsági jelentése Szekszárdi Ipari park

Az ALISCA Agrárház Kft új növényvédőszer raktárának biztonsági jelentése Szekszárdi Ipari park Az ALISCA Agrárház Kft új növényvédőszer raktárának biztonsági jelentése Szekszárdi Ipari park Nyilvános változat 2015.09.21 Készítette: HVESZ Kft ALISCA AGRÁRHÁZ Kft. BIZTONSÁGI JELENTÉS SZEKSZÁRD NYILVÁNOS

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 4. sz. melléklet Gazdasági Ellátó Szolgálat (a továbbiakban: GESZ) 1126 Budapest, Királyhágó u. 18. Szervezeti és Működési Szabályzat (Módosításokkal

Részletesebben

EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG. 2006. március 13.

EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG. 2006. március 13. EMBERI ERŐFORRÁSOK FEJLESZTÉSE OPERATÍV PROGRAM (2007-2013) EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG 2006. március 13. Fájl neve: OP 1.0 Oldalszám összesen: 51 oldal TARTALOMJEGYZÉK 1. Helyzetelemzés...4 1.1. Demográfiai

Részletesebben

JELENTÉS A FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUMBAN ÉS HÁTTÉRINTÉZMÉNYEINÉL 2015. ÉVRE VONATKOZÓAN VÉGZETT ÁLLAMPOLGÁRI ELÉGEDETTSÉG-VIZSGÁLATRÓL

JELENTÉS A FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUMBAN ÉS HÁTTÉRINTÉZMÉNYEINÉL 2015. ÉVRE VONATKOZÓAN VÉGZETT ÁLLAMPOLGÁRI ELÉGEDETTSÉG-VIZSGÁLATRÓL JELENTÉS A FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUMBAN ÉS HÁTTÉRINTÉZMÉNYEINÉL 2015. ÉVRE VONATKOZÓAN VÉGZETT ÁLLAMPOLGÁRI ELÉGEDETTSÉG-VIZSGÁLATRÓL MVH Irányítási és Jogorvoslati Főosztály A főosztály háttérintézménye

Részletesebben

Jogszabály- és szabványváltozások: 2015. december

Jogszabály- és szabványváltozások: 2015. december Jogszabály- és szabványváltozások: 2015. december JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK, Figyelemfelhívások A jogszabályváltozások közül az alábbiak emelhetők ki: 2015. évi CLXXXVI. törvény a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel

Részletesebben

DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dévaványa, 2014. június. Valánszki Róbert polgármester Kovács Mária polgármester Balogh Csilla jegyző DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Szabályzat. a Keszthelyi Városi Kórházban térítés ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokról. Érvényes: 2007.

Szabályzat. a Keszthelyi Városi Kórházban térítés ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokról. Érvényes: 2007. Szabályzat a Keszthelyi Városi Kórházban térítés ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokról Érvényes: 2007. december 22-től Jóváhagyta: dr. Radics Sándor megbízott főigazgató Készítette: Kertész

Részletesebben

Dolgozók ismeretei a kémiai kockázatokról galvánüzemekben

Dolgozók ismeretei a kémiai kockázatokról galvánüzemekben FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY 3.3 Dolgozók ismeretei a kémiai kockázatokról galvánüzemekben Tárgyszavak: kémiai kockázat; króm; nikkel; fémbevonás; galvanizálás; rákkeltő anyag. Bár a krómozók tisztában vannak

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.03.19. Módosítás: ÉRD, 2014. november 12., 2015.február 25., 2015. december 8. Összeállította és jóváhagyásra benyújtja:

Részletesebben

Minőségbiztosítás, akkreditáció a humándiagnosztikai laboratóriumi ellátásban Dr. Hetyésy Katalin (Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr)

Minőségbiztosítás, akkreditáció a humándiagnosztikai laboratóriumi ellátásban Dr. Hetyésy Katalin (Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr) Minőségbiztosítás, akkreditáció a humándiagnosztikai laboratóriumi ellátásban Dr. Hetyésy Katalin (Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr) I. A LABORATÓRIUM ELSŐDLEGES CÉLJA, HOGY SEGÍTSE A KLINIKUSOKAT

Részletesebben

10.1. A biztosítási összeg a biztosított vagyontárgynak / vagyontárgyaknak a szerződő fél által a biztosítási szerződésben megjelölt értéke.

10.1. A biztosítási összeg a biztosított vagyontárgynak / vagyontárgyaknak a szerződő fél által a biztosítási szerződésben megjelölt értéke. 9.7. Amennyiben a szerződő felek a díj megfizetésének módjaként készpénz átutalási megbízásban (postai csekkes fizetési mód) állapodnak meg, és a díj esedékességekor a szerződő nem rendelkezik csekkel,

Részletesebben

SEGÉLY HELYETT ESÉLY ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SEGÉLY HELYETT ESÉLY ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA SEGÉLY HELYETT ESÉLY ALAPÍTVÁNY INTÉZMÉNYEI, 1223 Budapest, Jókai Mór u. 21-23. SEGÉLY HELYETT ESÉLY ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Plesovszkiné Várvédı Szilvia gazdasági igazgató

Részletesebben