KALANDOZÁS A PÉNZ VILÁGÁBAN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KALANDOZÁS A PÉNZ VILÁGÁBAN"

Átírás

1 A modul kódja: HVH_KGF_12_1 A MODUL CÍME KALANDOZÁS A PÉNZ VILÁGÁBAN A modul felhasználási területe: 7-8. évfolyam ISKOLA NEVE: Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola A modul végleges változatának kialakításban közreműködtek (bokoriskolák szakértői): Iskola neve:.

2 MODULTÉRKÉP A modul kiemelt és általános céljai: A tanulók legyenek tisztában a pénz szerepével és jelentőségével a mindennapokban. Értsék meg a családi költségvetés fogalmát, a bevételek és a kiadások egyensúlyának fontosságát és a spórolás jelentőségét és módjait. Szerezzenek a gyakorlati életben hasznosítható tudást. Tartalmi fókusz: Szociális kompetenciák fejlesztéséhez és szabadidőhöz köthető tevékenységek. Fejlesztési fókuszok: - információkezelés - a mindennapokból ismert fogalmak értelmezésének és tudatos használatának képessége - fogyasztói kultúra fejlesztése - kommunikatív készség fejlesztése - analógiás gondolkodás fejlesztése (szabálykövetés, önálló szabályfelismerés, szabályalkotás) - fogalmi gondolkodás fejlesztése (fő-és alá, hozzárendelt fogalmak) - gondolkodás fejlesztése: matematikai-logikai, inverz- divergens, analitikus-szintetikus, kauzális gondolkodás - figyelem fejlesztése: terjedelme, tartóssága, megosztása (aktív gondolkodás, folytonos koncentrálás, szándékolt figyelem) - a gyakorlati életben jól hasznosítható tudás elsajátítása

3 - pozitív attitűdök és értékek (személyes felelősség, tisztelet mások iránt, társas/szociális felelősség) - felelős döntéshozás, felelősségtudat kialakítása (probléma-meghatározás, célmeghatározás, problémamegoldás) - a társas interakció készségei (értő/aktív figyelem, kifejező kommunikáció) - rugalmasság, nyitottság, kíváncsiság, az együttműködési készség fejlesztése, tolerancia - feladattudat erősítése; belső motiváció kialakítása - nyitottság az új ismeretek megszerzésére - kritikai gondolkodás fejlesztése - esztétikai érzék, kreativitás fejlesztése - társak értékelése, önismeret, önértékelés fejlesztés A modul kapcsolódik a következő modulokhoz A megvalósításához szükséges szakmai kompetenciák 1. Részmodul címe A pénz szerepe, jellemzői Célok A tanulók legyenek képesek előzetes Téma: Vásároljunk tudatosan! Évfolyam: 5-8. Pedagógus végzettség 2. Részmodul címe Családi költségvetés Célok A tanulók legyenek képesek a családi költségvetés fogalmának megértésére. Össze 3. Részmodul címe Perselyt készítünk Célok A tanulók legyenek képesek a megbeszélés alapján egy perselyt készíteni.

4 ismereteik aktiválásával, az információszerzés képességének felhasználásával párban és csoportban dolgozva a feladatokat megoldani, végrehajtani. Bővüljenek ismereteik a pénz a kialakulása, a pénznemek témakörében. Fejlődjenek a fejlesztési fókuszokban ismertetett kompetenciáik. A részmodulban fejlesztendő kompetenciák: - kommunikatív készség - logikai gondolkodás - analógiás gondolkodás - kauzális gondolkodás - szociális kompetenciák tudják gyűjteni egy család bevételeit és kiadásait. A részmodulban fejlesztendő kompetenciák: - fogalmi gondolkodás - analitikus-szintetikus gondolkodás - szociális kompetenciák A részmodulban fejlesztendő kompetenciák: - kreativitás - szépérzék - kézügyesség - együttműködés Tartalmi egységek bemutatása (tartalom vázlatos leírása) Pénz szerepe életünkben Zsebpénz A pénz története, megjelenése Tartalmi egységek bemutatása (tartalom vázlatos leírása) Családi költségvetés értelmezése Bevételek fajtái Kiadások fajtái Tartalmi egységek bemutatása (tartalom vázlatos leírása) Hogyan és miben lehet a pénz gyűjteni Perselykészítés lépései Perselykészítés

5 Pénz megjelenése a szólásokbanközmondásokban Bankjegyek, pénzérmék - ismerkedés pénzeinkkel Spórolás és módjai Részmodul időkerete: 6óra 15 perc Részmodul időkeret: 3,5 óra Részmodul időkerete: 1,5 óra A modul összóraszáma: 11 óra 15 perc

6 MODULLEÍRÁS Részletes modulleírás A modul megvalósításához szükséges eszközök/megoldások: Becsült költségek Utazás, szervezés, partnerek bevonása stb. - Tárgyi eszközök - Anyagigény : csomagoló papír, olló, ragasztó, írólap, filctoll, színes ceruza, fénymásoló papír, Kb. 2500, Ft Egyéb, speciális igény -

7 Feladatok leírása I.RÉSZMODUL I.1. Témára hangolódás A tanulók körben ülnek és az Álljon be a körbe című játékot játszák. A körbeállás szempontjai a zsebpénzzel kapcsolatos kérdések. A játék után röviden megbeszélik a tapasztalatokat, észrevételeiket. Beszélgetnek arról, ki mennyi pénz kap és mire költi el. Álljon be a körbe, aki szokott zsebpénz kapni; aki naponta kap zsebpénzt; aki hetente kap zsebpénz; aki havonta kap zsebpénzt; aki alkalmanként kap zsebpénzt; aki jutalomból kap pénzt. 15 perc Alkalmazott módszerek: játék, beszélgetőkör I.2. Mit jelent számunkra a pénz? A gyerekek beszélgetőkör keretében a pénz hasznosságáról és káros mivoltáról beszélgetnek. Mindenki kap egy post- criptet, amelyre leírja egy mondatban, hogy mit jelent számára a pénz. Ezután egyenként elmondják, indokolják a véleményüket és felragasztják egy csomagolópapírra. Egy másik csomagolópapírra azt írják fel, hogy miért van tulajdonképpen szükségünk a pénzre és miért lehet káros is. A csomagolópapíron két oszlopban dolgoznak. MIÉRT HASZNOS DOLOG A PÉNZ? - MIÉRT HASZONTALAN DOLOG A PÉNZ? 20 perc

8 A feldolgozáshoz szükséges eszközök: post-cript, filctollak, csomagoló papír, 1. számú melléklet Alkalmazott módszerek: beszélgetőkör, megbeszélés, ötletbörze I.3. Csoportalakítás Egy tanulócsoportban általában 4-5 kisebb, 4-5 fős csoport alakítására van lehetőség. Sokféle csoportalkotási mód közül, mivel a pénz a téma, 4-5 jelenleg is forgalomban lévő papírpénz képét használhatjuk fel. Attól függően, hogy hány csoportot és hány fős csoportokat szeretnénk kialakítani, a képeket felvágjuk. A csoportalakítás során a gyerekek húznak egy képdarabot, majd az összeillő képdarabokat húzó gyerekek alakítanak egy csoportot. Közben azt is megbeszélhetik, hogy melyik bankjegy melyik csoporthoz került. 10 perc A feldolgozáshoz szükséges eszközök: a 4. számú mellékletben szereplő bankjegyek, pénzérmék képei( ezeket később is használni fogjuk) Alkalmazott módszerek: puzzle összerakása, csoportalakítás, megbeszélés I. 4. Pénz szó szinonimái A gyerekek csoportban dolgoznak. A pénz szó szinonimáit kell megkeresniük a betűrejtvény segítségével. A következő szavakat kell megtalálniuk a betűsorokban: fizetőeszköz, bankjegy, bankó, zsozsó, készpénz, kápé, dohány, suska, lé, lóvé, zseton, steksz, zsé, mani, lovetta, peták, guba A feladat elvégzésekor kerül sor az ellenőrzésre és a megbeszélésre is. 15 perc A feldolgozáshoz szükséges eszközök: 2. számú mellékletben található betűrejtvény, íróeszköz Alkalmazott módszerek: betűrejtvény és a megfejtése, megbeszélés

9 I.4. Szólások, közmondások A gyerekek a kialakított csoportokban dolgoznak. Pénzzel kapcsolatos szólásokat és közmondásokat kell összeállítaniuk a megadott félmondatok segítségével. (A 3. számú mellékletet a pedagógus annyi példányban fénymásolja le, ahány csoport alakult, majd félmondatonként felvágja és összekeverve adja a gyerekeknek.) Ha megtalálták az összeillő szókapcsolatokat, felragasztják egy papírra. Ezután közösen ellenőrzik a feladatot. 15 perc A feldolgozáshoz szükséges eszközök: 3. számú melléklet, ragasztó, papír Alkalmazott módszerek: szólások-közmondások összeállítása csoport munkában, megbeszélés I.5. Szólások és a közmondások magyarázata A pedagógus a csoportok között szétosztja az összeállított szólásokat, közmondásokat (3 sz. melléklet). A legideálisabb, ha minden csoport két mondatot kap. A csoporttagoknak az lesz a feladatuk, hogy a kapott mondatokat megértve (esetleg tanári segítséggel) a többi csoport számára is érthetővé tegyék. Az egyik szólást - közmondást egy rövid szituációba ágyazva kell megmagyarázni, a másikat pedig egy egyszerű, érthető rajz segítségével. A csoportmunka végeztével következnek a bemutatók és a feladványok megfejtése. A feladat beszélgető körrel zárul, ahol megbeszélik a tapasztalatokat. 30 perc A feldolgozáshoz szükséges eszközök: a kész szólások közmondások (3. számú melléklet újra), papír, színes ceruzák Alkalmazott módszerek: dramatizálás, szituációs játék, értelmező rajz készítése I.6 A pénz megjelenése a történelem során A tanulók ismét csoportban dolgoznak. Az lesz a feladatuk, hogy a pénz illetve a pénzt helyettesítő fizetőeszközök változását kutassák, információkat gyűjtsenek róluk. Milyen fizetőeszközöket használtak a különböző történelmi korokban? Feleleveníthetik azokat az ismereteiket, amelyeket a történelem órákon megszereztek, de az internet pénz története témával foglalkozó oldalai is segítenek. A feladat megoldását egy

10 gondolattérkép elkészítésével zárnak a csoportok, amelyet bemutatnak és elmagyaráznak társaiknak. (Érdekességképpen ajánlott DVD: Ez kész! Pénz! A pénz története 1-2.) Amire számíthatunk, amit várhatunk a gyerekektől: A történelem során sok dolog pénzként viselkedett, elfogadták csereeszközként. Fizetési eszközként olyan tárgyakat használtak, aminek értéket tulajdonítottak: ékszereket (kagylókat, csigákat), szerszámokat, nemesfémeket, élelmiszereket (sót és gabonát), állatokat (szarvasmarha), szövetet. A Krisztus kora előtti és utáni évszázadokban a fűszer volt a legelterjedtebb fizetőeszköz A Salamon-szigeteken még ma is használnak ritka kagylókat pénzként. A kagylókat kerekre vágva és lecsiszolva felfűzik, és nyakláncként viselik. Egy idő után a fémpénzek vették át az árupénz szerepét, leginkább az ezüst és az arany, de ismerünk vasból, rézből készült pénzeket is. A világ legrégebbi egységes méretű és súlyú pénzérméit Lüdiában (ma Törökország) öntötték, az i.e. 7. század elejétől kezdve. A lüdiai találmányt hamar átvették a görögök is. Az első görög pénzérméket az i. e. 7. században készítették rézből, majd vasból. A görögöktől i. e. III. században a rómaiak is átvették a pénz használatát, majd a Római Birodalom hódításai révén egész Európában meghonosították. A magyar pénzverés kezdetét I. István király uralkodásától számíthatjuk. Károly Róbert nevéhez a pénzverés reformja fűződik: magyar aranyforint Mátyás király állandó ezüstpénzt veretett 1467-ben, de forgalomban volt a dénár, az obulus, a garas és a magyar aranyforint is. II. Rákóczi Ferenc: arany féltallért veretett, váltópénze az ezüst poltura (lengyel mintára) ban először verettek Magyarországon rézpénzt Mária Terézia idején. Először Kínában fedezték fel, hogy a pénzt könnyebb nyomtatott papír formájában kezelni a X. század körül Európa első papírpénzei az 1660-as években Stockholmban ben megjelent az első papírpénz hazánkban.

11 Önálló magyar papírpénzt először az es forradalom és szabadságharc idején bocsátottak ki (ekkor van először magyar felirat a pénzen). A szabadságharc bukása és a kiegyezés után, 1878-ban alapították meg az Osztrák-Magyar Bankot, mely a Monarchia közös bankjegyeit bocsátotta ki ben alapították meg az önálló magyar jegybankot, mely bevezette a pengőt, amelynek rövid, mintegy húszéves pályafutását nagymértékű elértéktelenedés követett. Jelenlegi fizetőeszközünket, a forintot 1946-ban vezették be. A Magyar Nemzeti Bank 1997-ben új forint bankjegysorozatot bocsájtott ki 45 perc A feldolgozáshoz szükséges eszközök: csomagoló papír, színes filctollak, internet oldalai: youtube: A pénz története 1-4. rész, DVD- Ez kész! Pénz! A pénz története 1-2. Alkalmazott módszerek: kutató-, gyűjtőmunka, vázlatkészítés, gondolattérkép készítése, megbeszélés I. 7. A pénz A gyerekek csoportban dolgoznak. Az lesz a feladatuk, hogy a ma forgalomban lévő bankjegyekkel és pénzérmékkel ismerkedjenek, információkat gyűjtsenek azokról. A megadott magyar bankjegyek és pénzérmék mellé gyűjtsék össze és írják le a legfontosabb tudnivalókat (kit és mit ábrázolnak). 40 perc A feldolgozáshoz szükséges eszközök: 4. számú melléklet - a ma forgalomban lévő bankjegyek és pénzérmék, internet pénzzel foglalkozó oldalai: hu.wikipedia.org/wiki/a_magyar_forint_pénzjegyei, penzvero.hu/.../bankjegyek.html&usid=0ivtlurl3bpva76rucha40ocu1

12 Alkalmazott módszerek: kutatómunka, gyűjtőmunka I.8. Memóriajáték A pénzről szerzett ismeretek lezárásaként memóriajátékot játszhatnak a gyerekek csoportokban. Az 5. számú mellékletet annyi példányban kell sokszorosítani, ahány csoport alakult, majd a memóriakártyákat kivágva kezdődhet a játék a memóriajáték szabályai szerint. A játék célja a párok megtalálása a lefordított kártyák között. A játékosok egyszerre két kártyát nézhetnek meg. Ha nem találtak párt, akkor a soron következő tanuló fordíthat két kártyát. Ha sikerült párt találni, akkor még két kártyát lehet megnézni. A pénzek elő- és hátlapjai képeznek egy párt. A játékosok célja, hogy minél több összeillő kártyát találjanak. A győztes az lesz, akinek a legtöbb párja van. A csoportok győztesei között döntő játékot is lehet rendezni. 20 perc A feldolgozáshoz szükséges eszközök: 5. számú melléklet memóriakártyái Alkalmazott módszerek: memóriajáték I.7. Értékelés A pénzzel kapcsolatos feladatokat és a közben szerzett tapasztalatokat beszélgetőkör keretében értékelik a gyerekek a nyitott mondatok befejezésével. A beszélgetés során egy labda dobásával szólítják a gyerekek egymást. 10 perc A feldolgozáshoz szükséges eszközök: labda, 6. számú melléklet- nyitott mondatok Alkalmazott módszerek: beszélgetőkör

13 II. RÉSZMODUL Családi gazdálkodás II.1. Családi költségvetés A gyerekek ötletbörze segítségével próbálják megmagyarázni a családi költségvetés szókapcsolatot. Az ötletelés után közösen megállapodnak a mindenki számára elfogadható és érthető szómagyarázatban, amelyet felírnak egy lapra és jól látható helyen elhelyezik a teremben. 10 perc A feldolgozáshoz szükséges eszközök:7. számú melléklet, csomagoló papír Alkalmazott módszerek: ötletbörze, fogalom magyarázat, megbeszélés II.2. A család bevételei A gyerekek ismét csoportokban dolgoznak. Megbeszélik, hogy egy átlagos családnak miből származhatnak a bevételei. Minden egyes lehetőséget leírnak egy papírra. Az alábbiakra lehet számítani: rendszeres munkabér, vállalkozásból származó bevétel, nyugdíj, befektetésből származó jövedelem, szociális támogatások (GYED, GYES, családi pótlék, rendszeres szociális segély, álláskeresési ellátások, ápolási díj), természetbeni juttatások, bérlet hozzájárulások, étkezési jegyek, tüzifa, egyéb bevételek alkalmi munka, ösztöndíj. A feladat elvégzése után kerül sor az ellenőrzésre. A megbeszélés közben egy összesített táblázat készül a család bevételeiről. (Otthoni feladatként a gyerekek szüleik segítségével összegszerűsíthetik is az adott család bevételeit.) 20 perc A feldolgozáshoz szükséges eszközök: 7. számú melléklet, papír jegyzeteléshez, filctollak Alkalmazott módszerek: ötletbörze, gyűjtőmunka, megbeszélés

14 II.3. A család kiadásai Az előző feladathoz hasonlóan ismét csoportban dolgoznak a gyerekek. Most egy család várható kiadásait kell összegyűjteniük és halmazokba rendezniük. Segítségképpen megkapják a halmazok megnevezéseit: alapvető szükségletek, általános kiadások, extra kiadások, egyéb. Szóba jöhető kiadások: alapvető kiadások: lakbér, rezsi,élelmiszer, egészségügyi kiadások (gyógyszerek), ruházat, cipő, tömegközlekedés általános kiadások: gépjármű, oktatási célú kiadás (tankönyvek, füzetek, írószerek, menza), hírközlés (folyóiratok, internet), sport, nyaralás extra kiadások: alkohol, cigaretta, szórakozás (mozi, színház, étterem, disco), tartós fogyasztási cikkek ( TV, mosógép,hűtőszekrény ), szerencsejáték egyéb kiadások: hitelek törlesztése (lakás, autó), részletfizetés, biztosítások, adók, ajándékok, ünnepek alkalmával felmerülő költségek 30 perc A feldolgozáshoz szükséges eszközök: 7. számú melléklet, papír jegyzeteléshez, filctollak Alkalmazott módszerek: ötletbörze, gyűjtőmunka, megbeszélés A feladat elvégzése után kerül sor az ellenőrzésre. A megbeszélés közben egy összesített táblázat készül a család kiadásairól is. (Otthoni feladatként a gyerekek szüleik segítségével összegszerűsíthetik is az adott család kiadásait.) II.4. Családi költségvetés egyenlege Beszélgetőkör keretében megbeszélik a gyerekek, hogy hogyan lehet kiszámolni egy család költségvetésének egyenlegét. Egyszerű számítás elvégzésével megtudhatjuk, hogy mennyi pénze marad egy családnak a bevételek és a kiadások ismeretében. CSALÁDI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE = CSALÁD ÖSSZES HAVI BEVÉTELE CSALÁD ÖSSZES HAVI KIADÁSA Ehhez kapcsolódva megoldanak a gyerekek egy szöveges feladatot (8. számú melléklet) 5 perc

15 (Otthoni feladatként a gyerekek szüleik segítségével összegszerűsíthetik is az adott család költségvetési egyenlegét) A feldolgozáshoz szükséges eszközök: 7. számú melléklet, 8. számú melléklet, íróeszköz Alkalmazott módszerek: számolás, megbeszélés II.5. Hogyan tudunk spórolni? A tanulók értelmező szótárak segítségével a SPÓROLÁS szó szinonimáit gyűjtik össze és egy csomagoló papírra leírják. (takarékoskodás, kiadáscsökkentés, megszorítás, beosztás, félretesz, félrerakás, gyűjtögetés, megtakarítás ) Ezután asszociációs játék keretében beszélnek arról, hogy mi jut eszükbe a spórolásról. A gyerekek körben ülnek az osztályban és egy labda dobásával szólítják egymást. Csak egy egy szót kell mondaniuk, ami a témával kapcsolatban eszükbe jut. A megtartó, hosszabb távú emlékezetet tudjuk ezzel a gyakorlattal fejleszteni. A játékot kezdő tanuló mond egy fogalmat, kifejezést, majd továbbdobja a labdát. A labdát kapó tanulónak el kell ismételnie az előbb elhangzott szót, majd egy másikkal folytatni a sort. A következő tanulónak már 3 szót kell mondania, majd továbbadja a labdát. A játék addig folytatódik, míg a legutolsó tanuló is végigmondja a társai által említett szavakat.. A feladatot még úgy is lehet folytatni, hogy 4-5 egymást követő szóból megpróbálnak a gyerekek mondatokat alkotni. A legötletesebbet felírják a táblára vagy egy csomagolópapírra és jól látható helyen helyezik el. 15 perc A feldolgozáshoz szükséges eszközök: csomagoló papír, filctollak, értelmező szótárak Alkalmazott módszerek: ötletbörze, gyűjtőmunka, szómagyarázat, megbeszélés II.6. A spórolás, takarékoskodás módjai Hogyan lehet spórolni a közvetlen környezetünkben, mindennapjainkban?

16 A gyerekek csoportmunkában dolgozva olyan plakátokat készítenek, amelyekkel az emberek figyelmét szeretnék felhívni a takarékosság, a spórolás fontosságára. Hangsúlyozniuk kell a lehetőségeket is (pl. spórolni, takarékoskodni lehet elektromos energiával, étellel, pénzzel, vízzel ) A munka végeztével minden csoport bemutatja, hogy mit tartottak fontosnak ezzel a témával kapcsolatban. Értékelik egymás munkáját; Ki mit tartott fontosnak és miért? Ki hogyan dolgozta fel a témát? Melyik csoport munkája a legáttekinthetőbb? Mennyire részletesek a plakátok? 60 perc A feldolgozáshoz szükséges eszközök: csomagoló papír, filctollak, színes ceruzák, Alkalmazott módszerek: ötletbörze, megbeszélés, plakátkészítés II. 7. Gazdálkodj okosan! A II. részmodulban megszerzett ismereteiket az ismert Gazdálkodj okosan! című társasjátékban hasznosíthatják. Lehetőség szerint 4-5 fős csoportokban, így érdekesebb lesz számukra a játék. A játék befejezésével megbeszélik a tapasztalataikat, élményeiket és értékelik a II. részmodult a 6. számú melléklet nyitott mondatai segítségével. 60 perc A feldolgozáshoz szükséges eszközök: Gazdálkodj okosan c. társasjáték és 6. sz. melléklet Alkalmazott módszerek: játék, megbeszélés, tapasztalatcsere

17 III. RÉSZMODUL Perselyt készítünk III. 1. A perselykészítés menetének megbeszélése A perselyek elkészítése előtt megbeszélik a tanulók, milyen perselyeket láttak már, milyet szeretnének készíteni. Ebben segítségükre lehetnek az internet ezzel a témával foglalkozó oldalai. Összegyűjtik, hogy milyen anyagokra lehet szükségük, majd megtervezik, lerajzolják az általuk elkészítendő perselyt. A 9. számú mellékletben található egy lehetőség a persely készítésére. De a gyerekek fantáziáján múlik, hogy milyet szeretnének készíteni. 15 perc Feldolgozáshoz szükséges eszközök: 9. számú melléklet, papír a jegyzeteléshez, tervkészítéshez, internet oldalai: Alkalmazott módszerek: megbeszélés, tervezés III. 2. Persely elkészítése A kiválasztott persely elkészítéséhez szükséges anyagokból a gyerekek elkészítik a saját perselyüket. 60 perc Feldolgozáshoz szükséges eszközök: olló, ragasztó, kartonpapír, üres dobozok, konzervdobozok, festék, ecset, ecsettál, különböző dekorálásra szolgáló anyagok Alkalmazott módszerek: kézműves munka

18 III.3. Értékelés A persely elkészítése után kiállítást rendeznek a gyerekek a munkáikból. A 6. számú melléklet nyitott mondatai és egy labda segítségével értékelik az egész modult. Feldolgozáshoz szükséges eszközök: 6. számú melléklet, labda, kiállított produktumok Alkalmazott módszerek: megfigyelés, megbeszélés, vélemény-nyilvánítás 15 perc

19 MELLÉKLETEK 1. számú melléklet Miért hasznos dolog a pénz? Miért haszontalan dolog a pénz?

20 2. számú melléklet betűrejtvény megoldás megoldókulcs zökzseőtezif egyjnabk kóban ózszso nézpzsék péká dányho él véló tonzse ész fizetőeszköz bankjegy bankó zsozsó nézpzsék kápé dohány lé lóvé zseton zsé

21 inma vettalov tákpe bagu mani lovetta peták guba

22 3. számú melléklet Az idő A pénz Fogához veri A pénznek Pénz beszél, Égeti a pénz Annyi a pénze, Élére állítja Se pénz, Megéri a Rossz pénz A pénz pénz. nem boldogít. a garast. nincs szaga. kutya ugat. a zsebét. mint a pelyva. a pénz. se posztó. pénzét. nem vész el. nem a fán terem.

23 4. számú melléklet ELŐLAP HÁTLAP

24

25 5. s z á m ú

26 Megoldókulcs ELŐLAP HÁTLAP Mátyás király Herkules kút - Visegrád Széchenyi István A nagycenki Széchenyi-kastély

27 Szent István Esztergomi látkép Deák Ferenc Ideiglenes magyar képviselőház Lánchíd képe Magyarország címere

28 kerecsensólyom m e l l é k l e t magyar nőszirom Magyarország címere M e fehér nagykócsag

29 5. számú melléklet Memória játék

30

31 6. számú melléklet Nyitott mondatok az értékeléshez: Azt tanultam, hogy.. Újdonság volt számomra az,. Eddig arról még nem hallottam, hogy.. Meglepett az, hogy.. Érdekes volt számomra az,. Szívesen végeztem a feladatot, azért mert Nem szívesen végeztem a.. feladatot, azért mert

32 7. számú melléklet Családi költségvetés: Család bevételei: Család kiadásai:

33 8. számú melléklet Szöveges feladat: Egy négytagú családban az apa havonta Ft-ot keres. Az anya az 1 éves Petivel otthon van, aki után a Ft gyermekgondozási segélyt kap. Petinek van egy 5 éves óvodás testvére Kinga. A családnak gyerekenként Ft családi pótlék is jár. Hány forint bevétele van havonta a feladatban szereplő családnak? Hány forint a családban az egy főre jutó átlag jövedelem? Megoldás: (2 x 13300)= Ft a család bevétele : 4= Ft az egy főre jutó átlag jövedelem

34 9. számú melléklet Persely készítésének egyik lehetősége Hozzávalók: színes csomagolópapír olló, vágókés vonalzó folyékony ragasztó vagy cellux egy fém vagy műanyag doboz, aminek van ( műanyag) teteje. Menete: lemérjük a doboz palástjához szükséges adatokat és kivágjuk a csomagolópapírból. a kivágott papírt ráragasztjuk a dobozra a doboz műanyag tetejére vágjunk egy nyílást a vonalzó és a vágókés segítségével

35

A MODUL CÍME SPORTOK, JÁTÉKOK

A MODUL CÍME SPORTOK, JÁTÉKOK A MODUL CÍME SPORTOK, JÁTÉKOK A modul felhasználási területe: 5-8. évfolyam KÉSZÍTETTE: Baranyiné Bujdosó Ágnes Gyáni Mária ISKOLA NEVE: Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola Fegyvernek 1 MODULTÉRKÉP

Részletesebben

A MODUL CÍME TESTI - LELKI HIGIÉNIA

A MODUL CÍME TESTI - LELKI HIGIÉNIA A modul kódja: HVH_KGF_20_1 A MODUL CÍME TESTI - LELKI HIGIÉNIA A modul felhasználási területe: 5-8. évfolyam ISKOLA NEVE: Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola A modul végleges változatának

Részletesebben

Az információs társadalom lehetőségeivel csak azok a személyek tudnak megfelelő módon élni, akik tudatosan alkalmazzák az informatikai eszközöket,

Az információs társadalom lehetőségeivel csak azok a személyek tudnak megfelelő módon élni, akik tudatosan alkalmazzák az informatikai eszközöket, INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. Tel.: 30/386-8195 Tel/fax: 92/371-025 E-mail: iskola@zalalovo.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: a Zalalövői Általános Iskola Nevelőtestülete 2013.

Részletesebben

INFORMATIKA Emelt szint 11-12.

INFORMATIKA Emelt szint 11-12. INFORMATIKA Emelt szint 11-12. Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök

Részletesebben

feladatok meghatározása során elsősorban az eszközök ismeretére, az eszközökkel megvalósítható lehetőségek feltérképezésére és az alkotó

feladatok meghatározása során elsősorban az eszközök ismeretére, az eszközökkel megvalósítható lehetőségek feltérképezésére és az alkotó INFORMATIKA 5-8. Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 5. 8. OSZT.

OSZTÁLYFŐNÖKI 5. 8. OSZT. OSZTÁLYFŐNÖKI 5. 8. OSZT. A fejlesztési területek nevelési célok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai folyamatok egészét. E területek összhangban

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Informatika HELYI TANTERV 6-8. ÉVFOLYAM. KÉSZÍTETTE: Oroszné Farkas Judit Dudásné Simon Edit

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Informatika HELYI TANTERV 6-8. ÉVFOLYAM. KÉSZÍTETTE: Oroszné Farkas Judit Dudásné Simon Edit Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Informatika HELYI TANTERV 6-8. ÉVFOLYAM KÉSZÍTETTE: Oroszné Farkas Judit Dudásné Simon Edit MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 6. 7. 8. Heti 1 1 1 óraszám

Részletesebben

A KOMMUNIKÁCIÓFEJLESZTÉS

A KOMMUNIKÁCIÓFEJLESZTÉS IGL Á.M.K SPECIÁLIS ÁLTLÁNOS ISKOL, SZKISKOL ÉS DIÁKOTTHON KOMMUNIKÁCIÓFEJLESZTÉS LEHETŐSÉGEI TÖRTÉNELEMÓRÁN MODULGYŰJTEMÉNY Készítették: Bétériné Fuszkó Dóra, Farkas nnamária, Völgyi Renáta Módszertani

Részletesebben

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz.

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz. Informatika Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 3/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSÁRÓL Nevelőtestületi

Részletesebben

2. A Környezetismeret tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret

2. A Környezetismeret tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 2. A Környezetismeret tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 2. évfolyam: Tematikai egység rövid címe Kerettantervi óraszám Helyi többletóraszám (±) Témakör összidőkerete

Részletesebben

Informatika. Célok és feladatok. Helyi tantervünket az OM által kiadott átdolgozott kerettanterv alapján készítettük.

Informatika. Célok és feladatok. Helyi tantervünket az OM által kiadott átdolgozott kerettanterv alapján készítettük. Informatika Helyi tantervünket az OM által kiadott átdolgozott kerettanterv alapján készítettük. Célok és feladatok Napjainkban még a felnőtteknek sem könnyű eligazodni az információk özönében, és megfelelően

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2.

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2. A kompetenciafejlesztési projekt megvalósítása Kondoroson Petőfi István Általános Iskola Diákotthon és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Tavaszi zsongás - három hetet meghaladó projekt- A projekt időpontja:

Részletesebben

művészeti értekeinek megismerése

művészeti értekeinek megismerése szka105_18 É N É S A V I L Á G Azt olvastam az interneten Magyarország környezeti, kulturális és művészeti értekeinek megismerése Készítette: tomposné Tóth Ibolya Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Szent István Általános Iskola Könyvtárának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tiszatenyő 2013. Főbb rendeletek felsorolása I. A könyvtárra vonatkozó adatok II. A könyvtár fenntartása III. A könyvtár

Részletesebben

Osztályfőnöki órák kerettanterve az általános iskola 5-8. osztályában

Osztályfőnöki órák kerettanterve az általános iskola 5-8. osztályában Osztályfőnöki órák kerettanterve az általános iskola 5-8. osztályában A fejlesztési területek nevelési ok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai

Részletesebben

Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola. Pedagógiai program

Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola. Pedagógiai program Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola Pedagógiai program 2015 TARTALOM 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Feladatok, játékok; Valószínűségi megfigyelések; Ellenőrzés, hiányok pótlása

Feladatok, játékok; Valószínűségi megfigyelések; Ellenőrzés, hiányok pótlása Matematika A 2. évfolyam Feladatok, játékok; Valószínűségi megfigyelések; Ellenőrzés, hiányok pótlása 48. modul Készítette: C. Neményi Eszter Szitányi Judit 2 modulleírás A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék

Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék 1 I. Bevezetés II. Az iskola nevelési programja III. Az iskola helyi tanterve: - általános iskola - gimnázium - szakiskola - szakközépiskola IV.

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény pedagógiai programmal kapcsolatos rendelkezései, A nevelési-oktatási

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

A Kolozsvár Utcai Általános Iskola. Pedagógiai Programja

A Kolozsvár Utcai Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Kolozsvár Utcai Általános Iskola Pedagógiai Programja Seléyiné Stier Márta igazgató sk Budapest, 2013. március 28. Módosítva: 2015.09.04. függelékben összegezve Seléyiné Stier Márta igazgató sk Budapest,

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI

Nemzeti alaptanterv 2012 NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI 1. A KÖZNEVELÉS FELADATA ÉS ÉRTÉKEI A hazánk Alaptörvényében megfogalmazott feladatokat szem előtt

Részletesebben

MATEMATIKA. Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Helyi tanterv 1-4. évfolyam 2013.

MATEMATIKA. Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Helyi tanterv 1-4. évfolyam 2013. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

ERKEL FERENC Pedagógiai Program TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4... 3 MATEMATIKA 1-4... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4...

ERKEL FERENC Pedagógiai Program TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4... 3 MATEMATIKA 1-4... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4... ERKEL FERENC PEDAGÓGIAI PROGRAM IV. kötet HELYI TANTERV LOGOPÉDIAI OSZTÁLYOK 1-4. 2010. TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4.... 3 MATEMATIKA 1-4.... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4.... 112 ÉNEK-ZENE

Részletesebben

Pedagógiai program. IX. kötet

Pedagógiai program. IX. kötet 1 Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai program IX. kötet Értelmi fogyatékos tanulók 9-10. évfolyam

Részletesebben

A Földről alkotott ismeretek áttekintése és továbbfejlesztése

A Földről alkotott ismeretek áttekintése és továbbfejlesztése szka105_19 É N É S A V I L Á G Kontinensek, országok, emberek 1. A Földről alkotott ismeretek áttekintése és továbbfejlesztése Készítette: nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV

Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára 1-4. évfolyam TARTALOM A MISKOLCI ÉLTES MÁTYÁS

Részletesebben

1 Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető Kormány álláspontjának.

1 Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető Kormány álláspontjának. 1 Az emberi erőforrások miniszterének /2016. EMMI rendelete az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről szóló 47/2014. (. 29.) EMMI rendelet módosításáról

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZFOGYASZTÓBERENDEZÉS- ÉS CSŐHÁLÓZAT-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZFOGYASZTÓBERENDEZÉS- ÉS CSŐHÁLÓZAT-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZFOGYASZTÓBERENDEZÉS- ÉS CSŐHÁLÓZAT-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről

Részletesebben

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XX. Kerületi Tankerület Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI Pedagógiai program Helyi tanterv az enyhe értelmi fogyatékos

Részletesebben

Pedagógiai program. I. rész NEVELÉSI PROGRAM

Pedagógiai program. I. rész NEVELÉSI PROGRAM Pedagógiai program I. rész NEVELÉSI PROGRAM Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 4 1. A társadalmi igény és az egyéni

Részletesebben

szka105_14 É N É S A V I L Á G Készítette: Almásiné Császár Piroska Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5.

szka105_14 É N É S A V I L Á G Készítette: Almásiné Császár Piroska Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. szka105_14 É N É S A V I L Á G Oszd be a pénzt! A valós szükségleteknek megfelelő fogyasztói magatartás fejlesztése Készítette: Almásiné Császár Piroska Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről

Részletesebben

Fűtés és takarékosság

Fűtés és takarékosság szka102_47 É N É S A V I L Á G Fűtés és takarékosság Fűtési módok megismerése, takarékos energiafelhasználási szokások Készítette: hegyi Gabriella SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2.

Részletesebben

A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERV

A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERV OM azonosító: 038551 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET 284 KÖRNYEZETISMERET 1 4. ÉVFOLYAM

KÖRNYEZETISMERET 284 KÖRNYEZETISMERET 1 4. ÉVFOLYAM KÖRNYEZETISMERET 284 KÖRNYEZETISMERET 1 4. ÉVFOLYAM KÖRNYEZETISMERET 285 CÉLOK ÉS FELADATOK A tantárgy célja, hogy felkészítse a tanulókat a természeti világ elemi megismerésének lehetıségére, azaz fejlessze

Részletesebben

Pedagógiai hitvallásunk 2.

Pedagógiai hitvallásunk 2. Tartalomjegyzék Pedagógiai hitvallásunk 2. I. Nevelési program 4. 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 1.1.1. A köznevelés feladata

Részletesebben

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Balmazújváros

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Balmazújváros Lengyel Menyhért Városi Könyvtár SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Balmazújváros 2013 A BALMAZÚJVÁROSI VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK AZ INTÉZMÉNY ALAPADATAI... 3 1.

Részletesebben

Pedagógiai Program Helyi tanterv

Pedagógiai Program Helyi tanterv Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola OM: 031090 KLIK szervezeti kód: 082046 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5. Pedagógiai Program Helyi tanterv 2015 1 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 4030

Részletesebben

Matematika. 1-4. évfolyam. tantárgy 2013.

Matematika. 1-4. évfolyam. tantárgy 2013. Matematika tantárgy 1-4. évfolyam 2013. Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási,

Részletesebben

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. Mottó: ha az ifjak gondozása és nevelése a helyes úton halad, akkor az állam hajója biztosan halad előre, ha ellenben baj van a nevelés körül,

Részletesebben

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 9-1 2. É V F O L Y A M

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 9-1 2. É V F O L Y A M H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 9-1 2. É V F O L Y A M H I T T A N 9. é v f o l y a m Célok és feladatok A tanuló életkorának megfelelően (nem elvont fejtegetésekkel, hanem bibliai szemelvények segítségével)

Részletesebben

Szülőföldem-lakóhelyem

Szülőföldem-lakóhelyem Szülőföldem-lakóhelyem Sváb települések Dombóvár környékén HÁROM HETET MEGHALADÓ PROJEKT a dombóvári 516.sz. IPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM intézményében Projektfelelős: Herczeg Mária Tartalom: 1.

Részletesebben

ÉRTELMILEG AKADÁLYOZOTT TANULÓK KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSÁNAK TANTERVE Készségfejlesztő Speciális Szakiskola 2015./2010/

ÉRTELMILEG AKADÁLYOZOTT TANULÓK KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSÁNAK TANTERVE Készségfejlesztő Speciális Szakiskola 2015./2010/ EGRI SZALAPARTI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ÉRTELMILEG AKADÁLYOZOTT TANULÓK KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSÁNAK TANTERVE

Részletesebben

4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam

4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam IDEGEN NYELV Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. A kommunikatív

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET. 5 6. évfolyam. Célok és feladatok

TERMÉSZETISMERET. 5 6. évfolyam. Célok és feladatok TERMÉSZETISMERET 5 6. évfolyam Célok és feladatok A Természetismeret tantárgy tartalmában és szemléletében szervesen épül az 1 4. évfolyam környezetismeret tantárgyára, azzal egységes rendszert alkot.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK VÉLEMÉNYEZÉS, ELFOGADÁS, JÓVÁHAGYÁS... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.

TARTALOMJEGYZÉK VÉLEMÉNYEZÉS, ELFOGADÁS, JÓVÁHAGYÁS... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1-4. OSZTÁLY TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV... 4 ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA, ALSÓ TAGOZAT, 1 4. ÉVFOLYAM... 4 AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI RENDSZERE ÉS ÓRASZÁMAI... 9 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 10

Részletesebben

INFORMATIKA HELYI TANTERV

INFORMATIKA HELYI TANTERV INFORMATIKA HELYI TANTERV Az alsó tagozatos informatikai fejlesztés során törekedni kell a témához kapcsolódó korosztálynak megfelelő használatára, az informatikai eszközök működésének bemutatására, megértésére

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

közti kapcsolatok, Ellenőrzés, Játék 21. modul

közti kapcsolatok, Ellenőrzés, Játék 21. modul Matematika A 4. évfolyam MŰVELETi tulajdonságok, a műveletek közti kapcsolatok, Ellenőrzés, Játék 21. modul Készítette: KONRÁD ÁGNES matematika A 4. ÉVFOLYAM 21. modul Műveleti tulajdonságok, a műveletek

Részletesebben

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA. 4 évf. gimnázium reál orientáció

VIZUÁLIS KULTÚRA. 4 évf. gimnázium reál orientáció VIZUÁLIS KULTÚRA 4 évfolyamos gimnázium reál orientáció A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak árnyaltabb értelmezéséhez

Részletesebben

A szabályok ismerete nélkül játszanak.

A szabályok ismerete nélkül játszanak. 03_Jogok Øs k telessøgek_tæblæzat.qxp 2008.06.19. 13:18 Page 63 Ráhangolódás a témára 1. Játék Cél: közvetlen játékélményen keresztül a szabály szükséges voltának megélése, a szabályalkotás jogának felfedezése.

Részletesebben

Mentori kompetenciák, szerepek, tevékenységek egy vizsgálat tükrében

Mentori kompetenciák, szerepek, tevékenységek egy vizsgálat tükrében Kovács K.: Mentori kompetenciák, szerepek, tevékenységek egy vizsgálat tükrében 89 Kovács Krisztina Mentori kompetenciák, szerepek, tevékenységek egy vizsgálat tükrében A tanulmány a Magyarországon folyó

Részletesebben

1. sz. függelék Kérelem Adósságcsökkentési támogatás igénybe vételéhez

1. sz. függelék Kérelem Adósságcsökkentési támogatás igénybe vételéhez 1. sz. függelék Kérelem Adósságcsökkentési támogatás igénybe vételéhez A KÉRELMEZŐ ADATAI: Név:. Ln:...... Sz. hely, idő:... An:..... Lakcíme:.. Tart.hely:.... Családi állapot :... TAJ szám:... SZIG szám:...

Részletesebben

Építések egyszerű feltételek szerint

Építések egyszerű feltételek szerint Matematika A 1. évfolyam Építések egyszerű feltételek szerint 38. modul Készítette: szili judit matematika A 1. ÉVFOLYAM 38. modul építések egyszerű feltételek szerint modulleírás A modul célja Időkeret

Részletesebben

Útmutató pályaismeretet bővítő csoportfoglalkozások megtervezéséhez és megtartásához Pályaismertető CD/DVD filmek, mint segédanyagok alkalmazásával

Útmutató pályaismeretet bővítő csoportfoglalkozások megtervezéséhez és megtartásához Pályaismertető CD/DVD filmek, mint segédanyagok alkalmazásával Harkányi Adrienne Útmutató pályaismeretet bővítő csoportfoglalkozások megtervezéséhez és megtartásához Pályaismertető CD/DVD filmek, mint segédanyagok alkalmazásával ÁLTALÁNOS BEVEZETŐ Az oktatásban dolgozó

Részletesebben

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT. mesterképzés (MA, MSc) levelező. Bölcsészettudományi Kar

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT. mesterképzés (MA, MSc) levelező. Bölcsészettudományi Kar Indított szakképzettségek: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): Szakért felelős kar: Képzési idő TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT angoltanár, franciatanár, latintanár,

Részletesebben

MIÉRT ÉS HOGYAN ÉLJÜNK AKTÍVAN?

MIÉRT ÉS HOGYAN ÉLJÜNK AKTÍVAN? MIÉRT ÉS HOGYAN ÉLJÜNK AKTÍVAN? Sportol a család mozgáslehetőségek az iskolán kívül ÉVFOLYAM: 7 8. TANÁRI SEGÉDLET TANÁRI SEGÉDLET A TÉMA FELDOLGOZÁSÁHOZ ÉVFOLYAM: 7-8. AZ ÓRA TÉMÁJA: Sportol a család

Részletesebben

Irinyi József Általános Iskola 4274 Hosszúpályi Szabadság tér 30. 031154. HELYI TANTERV Informatika 4. osztály 2013

Irinyi József Általános Iskola 4274 Hosszúpályi Szabadság tér 30. 031154. HELYI TANTERV Informatika 4. osztály 2013 Irinyi József Általános Iskola 4274 Hosszúpályi Szabadság tér 30. 031154 HELYI TANTERV Informatika 4. osztály 2013 Informatika az általános iskola 4. évfolyama számára (heti 1 órás változat) Az alsó tagozatos

Részletesebben

SEGÉDLET A TANÓRÁK MEGTARTÁSÁHOZ

SEGÉDLET A TANÓRÁK MEGTARTÁSÁHOZ SEGÉDLET A TANÓRÁK MEGTARTÁSÁHOZ óratervek, útmutatók, feladatok és megoldások Felső tagozat, 5-6. osztály Pénzügyi tervezés, megtakarítás Kedves Pedagógus! Ön a Magyarországon 2016-ban második alkalommal

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. AUGUSZTUS 28-I KÖZMEGHALLGATÁSÁNAK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. AUGUSZTUS 28-I KÖZMEGHALLGATÁSÁNAK Ikt.szám: 26-15/2014. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. AUGUSZTUS 28-I KÖZMEGHALLGATÁSÁNAK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 269, 270/2014. (VIII. 28.) 2 Jegyzőkönyv Pusztaszabolcs

Részletesebben

1sz. melléklet Nevelıtestületi klíma mérése

1sz. melléklet Nevelıtestületi klíma mérése MELLÉKLETEK 1sz. melléklet Nevelıtestületi klíma mérése 1. Szívesen veszek részt a tantestületi kirándulásokon. 2. A tantestületünkben vannak kiközösített kollégák. 3. A tanulókhoz személytelen kapcsolatok

Részletesebben

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára Második idegen nyelv 9/NY évfolyam Óraszám: heti 5 óra Célkitűzés: olyan nyelvi alapok megteremtése, melyek a későbbiek során lehetővé teszi

Részletesebben

Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola. Az ember kötelessége, hogy a maga népét szolgálja. Aki ez alól kihúzza magát, Az a népe árulója.

Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola. Az ember kötelessége, hogy a maga népét szolgálja. Aki ez alól kihúzza magát, Az a népe árulója. Az ember kötelessége, hogy a maga népét szolgálja. Aki ez alól kihúzza magát, Az a népe árulója. (Kós Károly) PEDAGÓGIAI PROGRAM Miskolc 2013. május 2. I. Az iskola nevelési programja 2 T a r t a l o m

Részletesebben

Tantárgyi követelmény Szakiskola 9/E évfolyam

Tantárgyi követelmény Szakiskola 9/E évfolyam Tantárgyi követelmény Szakiskola 9/E évfolyam 2015/2016 TARTALOMJEGYZÉK 1. Magyar nyelv és irodalom... 3 2. Állampolgári ism.... 4 3. Erkölcstan... 5 4. Angol... 6 5. Matematika... 7 6. Természetismeret...

Részletesebben

GYULAI ALAPFOKÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERV 1

GYULAI ALAPFOKÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERV 1 1. félévi óraszá m 2. félévi óraszá Éves m óraszá m 1. félévi óraszám 2. félévi óraszám Éves óraszám 1. félévi óraszá 2. félévi m óraszá Éves m óraszá m 1. félévi óraszá 2. félévi m óraszá Éves m óraszá

Részletesebben

Gyakornoki szabályzata

Gyakornoki szabályzata Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola Gyakornoki szabályzata Tartalomjegyzék 1. A szabályzat területi, személyi hatálya... 3 2. A szabályzat időbeli hatálya... 3 3. A szabályzat módosítása...

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat 12.sz. melléklet A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Gyakornoki szabályzat OM azonosító: 031202 GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9)

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola. Szécsény, Rákóczi út 90.

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola. Szécsény, Rákóczi út 90. Minőségirányítási program II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény, Rákóczi út 90. Készítették: a MICS tagjai Alkalmazotti közösség jóváhagyása: 2009. Fenntartóhoz történt

Részletesebben

IV.2.7. EMBER A TERMÉSZETBEN MŰVELTSÉGTERÜLET BEVEZETÉS Az Ember a természetben műveltségi terület tantárgyainak tanítása során érvényre jutó nevelési- és oktatási folyamatok a tanulók öntevékenységére

Részletesebben

Az informatika tárgy oktatásának folyamata. Dr. Nyéki Lajos 2015

Az informatika tárgy oktatásának folyamata. Dr. Nyéki Lajos 2015 Az informatika tárgy oktatásának folyamata Dr. Nyéki Lajos 2015 Az oktatási folyamat fogalma Oktatási folyamat - az a folyamat, amelynek során az egyes tantárgyak éves vagy több éves tananyagának feldolgozására

Részletesebben

2010. február-március HÍRLÁNC

2010. február-március HÍRLÁNC 2010. február-március HÍRLÁNC A K T U Á L I S T O V Á B B K É P Z É S E K A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézetben 2010 elején induló akkreditált és

Részletesebben

Pedagógiai Program 2015

Pedagógiai Program 2015 Pedagógiai Program 2015 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 6 1.1.1. Pedagógiai alapelveink, értékeink,

Részletesebben

több időt ad a tanulónak: pl. egy hét. A tanár ezeket is minden esetben ellenőrzi.

több időt ad a tanulónak: pl. egy hét. A tanár ezeket is minden esetben ellenőrzi. Részlet a Német Nemzetiségi Általános Iskola Pedagógiai programjából: XV. AZ OTTHONI (NAPKÖZIS, TANULÓSZOBAI) FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT HÁZI FELADATOK MEGHATÁROZÁSA Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával

Részletesebben

Minıségirányítási Program

Minıségirányítási Program Minıségirányítási Program Intézmény neve: Tisza-parti Általános Iskola 6726. Szeged, Csanádi utca 4-6. Készítette: Máté Eszter igazgató vezetésével Samuné Lázár Éva Sallai Margit Alkalmazotti közösség

Részletesebben

HELYI TANTERV KÉMIA Tantárgy

HELYI TANTERV KÉMIA Tantárgy Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. OM 036396 75/519-300 75/414-282 HELYI TANTERV KÉMIA Tantárgy 2-2 - 1-0 óraszámokra Készítette: Nagy János munkaközösség-vezető Ellenőrizte:

Részletesebben

Az óvoda nevelési feladatai Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése.

Az óvoda nevelési feladatai Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése. Az óvoda nevelési célja A gyermeki személyiség tiszteletben tartásával a játék során, - az egyéni és életkori sajátosságok figyelembevételével - úgy alakítsuk, fejlesszük a gyermekek képességeit, hogy

Részletesebben

Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam 3. melléklet a /2014. ( ) EMMI rendelethez 1. A kerettantervi rendelet 1. melléklet Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára cím Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1-4. évfolyam

Részletesebben

Összesített Tanterv a 8 osztályos gimnáziumi részhez Fizikából FIZIKA TANTERV 7-8. évfolyam. Készítette: Bülgözdi László és Juhász Róbert

Összesített Tanterv a 8 osztályos gimnáziumi részhez Fizikából FIZIKA TANTERV 7-8. évfolyam. Készítette: Bülgözdi László és Juhász Róbert Összesített Tanterv a 8 osztályos gimnáziumi részhez Fizikából FIZIKA TANTERV 7-8 évfolyam Készítette: Bülgözdi László és Juhász Róbert Az alapfokú fizikaoktatás célja Keltse fel a tanulók érdeklődését

Részletesebben

Kerettanterv a két tanítási gimnáziumi német célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához

Kerettanterv a két tanítási gimnáziumi német célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához Kerettanterv a két tanítási gimnáziumi német célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához I. Bevezetés Az önálló tematikával megjelenő, de a célnyelvek keretei között is oktatható célnyelvi civilizáció tantárgy

Részletesebben

Ismeretszerzési, - feldolgozási és alkalmazási képességek fejlesztésének lehetőségei, feladatai

Ismeretszerzési, - feldolgozási és alkalmazási képességek fejlesztésének lehetőségei, feladatai Célok és feladatok Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen ismeretek elsajátíttatása.

Részletesebben

Pedagógiai Programja. A Hevesi Körzeti Általános Iskola 2004.

Pedagógiai Programja. A Hevesi Körzeti Általános Iskola 2004. A Hevesi Körzeti Általános Iskola Pedagógiai Programja A legjobb terv is csak terv, vagyis jó szándék. Elkötelezettség nélkül arra, hogy ezt végre is akarod hajtani csak ígéreteid és reményeid vannak,

Részletesebben

SZÜKSÉGLETFELMÉRÉS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉS MÓDSZERTANI AJÁNLÁS

SZÜKSÉGLETFELMÉRÉS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉS MÓDSZERTANI AJÁNLÁS SZÜKSÉGLETFELMÉRÉS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉS MÓDSZERTANI AJÁNLÁS Készítette: Mártháné Megyesi Mária SZKTT Egyesített Szociális Intézmény Tabán Családsegítő Közösségi Ház és Dél-alföldi Regionális Módszertani

Részletesebben

Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai Program

Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai Program Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai Program 2013 Tartalom Az iskola rövid története... 3 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

SZKA_106_29. A modul szerzője: Nahalka István. é n é s a v i l á g SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 6. ÉVFOLYAM

SZKA_106_29. A modul szerzője: Nahalka István. é n é s a v i l á g SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 6. ÉVFOLYAM tanulás egész SZK_106_29 é n é s a v i l á g életen át modul szerzője: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 6. ÉVFOLYM 418 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanári

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ 66. szám Tartalomjegyzék 2012. évi LXIV. törvény A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény, valamint

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚBERENDEZÉS-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚBERENDEZÉS-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚBERENDEZÉS-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program

Részletesebben

A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. Pedagógiai Programja. OM azonosító: 035987

A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. Pedagógiai Programja. OM azonosító: 035987 A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai Programja OM azonosító: 035987 A szabályzat érvényes 20. szeptember -jét l Majkutné Tóth Emma igazgató -- Tartalomjegyzék:

Részletesebben

Tegyünk többet környezetünkért!

Tegyünk többet környezetünkért! Munkácsy Mihály Általános Iskola (Aradi úti és Fiumei utcai telephelyek) Tegyünk többet környezetünkért! 3 hetes projekt tervezete Cél: Az iskola tanulói (kiemelten a 2.n és 6. n osztályok) Megvalósítók:

Részletesebben

Bevezetés A szabályzatot a kapcsolódó a szabályzat hatályba lépésének időpontjában, azaz 2016. 03.08-án

Bevezetés A szabályzatot a kapcsolódó a szabályzat hatályba lépésének időpontjában, azaz 2016. 03.08-án Bevezetés A számvitelről szóló, módosított 2000. évi C. törvényben foglalt előírás értelmében a törvény hatálya alá tartozó vállalkozásoknak a törvényben rögzített alapelvek alapján a számviteli politika

Részletesebben

2008. április 30. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA

2008. április 30. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA 2008. április 30. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA... 9 1.1 Az Üzletszabályzat alapját képezı

Részletesebben

ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS 2016

ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS 2016 Oktatási Hivatal ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS 2016 ÚTMUTATÓ A MÉRÉSI KOORDINÁTOR SZÁMÁRA 6., 8. ÉS 10. ÉVFOLYAM FIGYELEM! A tesztfüzetekben az 1. és 2. részben szövegértési feladatok szerepelnek, míg a matematikafeladatok

Részletesebben

Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1.

Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. 1 Tartalom 1. Helyzetelemzés... 5 1.1. Bevezető... 5 1.2. Küldetés... 5 1.3. A társadalmi

Részletesebben

Szegvári Forray Máté Általános Iskola és AMI 2013-2014. tanév végi beszámolója

Szegvári Forray Máté Általános Iskola és AMI 2013-2014. tanév végi beszámolója Szegvári Forray Máté Általános Iskola és AMI 2013-2014. tanév végi beszámolója Készítette: Bernáth Ildikó intézményvezető 2014. Szegvári Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola év végi

Részletesebben

ADÓSSÁGKEZELÉSI TANÁCSADÓ KÉPZÉS OKTATÁSI PROGRAMJA

ADÓSSÁGKEZELÉSI TANÁCSADÓ KÉPZÉS OKTATÁSI PROGRAMJA ADÓSSÁGKEZELÉSI TANÁCSADÓ KÉPZÉS OKTATÁSI PROGRAMJA Szociális és Munkaügyi Minisztérium Budapest, 2008. március Engedély száma: Engedélyezem: dr. Lamperth Mónika Tartalom Bevezető 3 1. A KÉPZÉS CÉLJA 2.

Részletesebben

1. évfolyam. Két tanítási nyelvű 1-4. évf. Idegen nyelv - angol

1. évfolyam. Két tanítási nyelvű 1-4. évf. Idegen nyelv - angol 1. évfolyam A nyelvtanulás az első két évfolyamon játékos ismerkedést jelent a nyelvvel, megalapozva a későbbi tudatos nyelvhasználatot. Elsődleges ja, hogy felkeltse a tanulók érdeklődését az idegen nyelvek

Részletesebben

A HONFOGLALÓ MAGYAROK NYOMÁBAN

A HONFOGLALÓ MAGYAROK NYOMÁBAN A modul kódja: HVH_KGF_10_1 A MODUL CÍME TÖRTÉNELMÜNK MEGHATÁRÓ KORSZAKAI A HONFOGLALÓ MAGYAROK NYOMÁBAN A modul felhasználási területe: 5. évfolyam ISKOLA NEVE: Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános

Részletesebben