A HONFOGLALÓ MAGYAROK NYOMÁBAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A HONFOGLALÓ MAGYAROK NYOMÁBAN"

Átírás

1 A modul kódja: HVH_KGF_10_1 A MODUL CÍME TÖRTÉNELMÜNK MEGHATÁRÓ KORSZAKAI A HONFOGLALÓ MAGYAROK NYOMÁBAN A modul felhasználási területe: 5. évfolyam ISKOLA NEVE: Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola A modul végleges változatának kialakításban közreműködtek (bokoriskolák szakértői): Iskola neve:.

2 MODULTÉRKÉP A modul kiemelt és általános céljai: A tanulók legyenek tisztában a honfoglalás kori magyar társadalom hagyományaival, kultúrájával, értékrendjével a magyar történelmi múlt élményszerű felelevenítésével. Formálódjon bennük a nemzeti és az egyetemes emberi identitás érzése, erősödjön a hazaszeretetük. Tartalmi fókusz: A modul a tanítási-tanulási folyamathoz, de a szociális kompetenciák fejlesztéséhez és a szabadidős tevékenységekhez is köthető. Elsősorban a történelem iránt érdeklődő tanulókból szerveződő szakkör, tehetségkör keretében valósítható meg a tanórán szerzett ismeretek bővítése céljából. Fejlesztési fókuszok: - információkezelés - kommunikatív készség fejlesztése - analógiás gondolkodás fejlesztése (szabálykövetés, önálló szabályfelismerés, szabályalkotás) - fogalmi gondolkodás fejlesztése (fő-és alá, hozzárendelt fogalmak) - gondolkodás fejlesztése: matematikai-logikai, inverz- divergens, analitikus-szintetikus, kauzális gondolkodás - figyelem fejlesztése: terjedelme, tartóssága, megosztása (aktív gondolkodás, folytonos koncentrálás, szándékolt

3 figyelem) - pozitív attitűdök és értékek (személyes felelősség, tisztelet mások iránt, társas/szociális felelősség) - felelős döntéshozás, felelősségtudat kialakítása (probléma-meghatározás, célmeghatározás, problémamegoldás) - a társas interakció készségei (értő/aktív figyelem, kifejező kommunikáció) - rugalmasság, nyitottság, kíváncsiság, az együttműködési készség fejlesztése, tolerancia - feladattudat erősítése; belső motiváció kialakítása - nyitottság az új ismeretek megszerzésére - kritikai gondolkodás fejlesztése - esztétikai érzék, kreativitás fejlesztése - társak értékelése, önismeret, önértékelés fejlesztése A modul kapcsolódik a következő modulokhoz A megvalósításához szükséges szakmai kompetenciák Téma: Történelmünk meghatározó korszakai: Lovagok régen és ma, A reneszánsz világa, Utazás a reformkorba, Kalandozás a retró világában Évfolyam: 6., 7., 8. Pedagógus végzettség

4 1. részmodul címe Életmód a honfoglalás korában Célok A tanulók legyenek képesek előzetes ismereteik aktiválásával, az információszerzés képességének felhasználásával egyénileg, párban és csoportban dolgozva az alábbi feladatokat megoldani, végrehajtani. Bővüljenek ismereteik az magyarország őstörténetével a honfoglalás témakörében, a honfoglaló magyarság életmódjával kapcsolatban. Fejlődjenek a fejlesztési fókuszokban ismertetett kompetenciáik. 2. részmodul címe Tarsolylemez készítése Célok Tudjanak a tanulók in formációkat gyűjteni a tarsolylemezről. Jellegzetességeit megfigyeléve legyenek képesek tarsolylemezt rajzolni.

5 A részmodulban fejlesztendő kompetenciák: - kommunikatív készség - logikai gondolkodás - analógiás gondolkodás - kauzális gondolkodás - szociális kompetenciák: együttműködés, tolerancia, - kreativitás - képzelet A részmodulban fejlesztendő kompetenciák: - kreativitás - szépérzék - kézügyesség - kritikai gondolkodás Tartalmi egységek bemutatása (tartalom vázlatos leírása) Honfoglalás kori történetek- puzzle Történetek az ősmagyarokról Honfoglalók életmódja Őshazánkból jöttünk Hiedelemvilág életfa Rovásírás Jurta berendezése Tartalmi egységek bemutatása (tartalom vázlatos leírása) Tudnivalók a tarsolylemezről Tarsolylemez rajzolása Plakát készítése

6 Honfoglalás kori ételek Memória játék Részmodul időkerete: 5,5 óra Részmodul időkerete: 2 óra A modul összóraszáma: 7,5 óra

7 MODULLEÍRÁS Részletes modulleírás A modul megvalósításához szükséges eszközök/megoldások: Becsült költségek Utazás, szervezés, partnerek bevonása stb. - Tárgyi eszközök: számítógép, laptop, szakkönyvek Anyagigény: csomagoló papír, filctoll, színes ceruza, rajzlap, olló, ragasztó, fénymásoló papír, - Kb. 2500, Ft Egyéb, speciális igény -

8 Feladatok leírása I.részmodul Életmód a honfoglalás korában I.1. Témára hangolódás A gyerekek körben ülnek le a teremben. A honfoglalásról, a magyarok őseiről korábban szerzett ismeretek felelevenítése történik beszélgetőkör keretében. Az összegyűjtött ismereteket egy csomagoló papírra is leírják, majd a modul elvégzése után az újonnan szerzett ismeretekkel kiegészítik. (Elképzelhető ismeretek: honfoglalás , hét törzs, hét törzsfő, törzsenkénti letelepedés, Vereckei-hágó, mondák a honfoglalás korából, könnyűlavasok, hátrafelé nyilazás, nyíl, íj, tegez, tarsolylemez, jurta, veremház, Árpád vezér, Kárpát- medence, letelepedés.) 15 perc A feldolgozáshoz szükséges eszközök: csomagoló papír, színes filctollak Alkalmazott módszerek: beszélgetőkör, ötletbörze I.2. Csoportalakítás Keveredj, állj meg, csoportosulj! játék segítségével alakulnak ki a csoportok. A gyerekek szabadon sétálnak a teremben. a pedagógus feltesz egy kérdést, amelyre egy bizonyos szám lesz a válasz. A tanulók a válasznak megfelelő létszámú (3-4-5 fős) csoportot alkotnak a hozzájuk legközelebb lévő társaikkal. A kérdések lehetnek például: Melyik a legkisebb hárommal osztható szám? Hány lába van két verébnek? Mennyi 25 ötöd része?

9 A feldolgozáshoz szükséges eszközök: a tanári kérdések Alkalmazott módszerek: játékos csoportalakítás 10 perc I.3. Puzzle A gyerekek a megalakult csoportokban dolgoznak. Minden csoport kap egy borítékot, amelyben egy magyarság őstörténetével kapcsolatos képet találnak, amelyet a pedagógus egyenlő részre vágott puzzle formájában (1.sz. melléklet). Az lesz a feladatuk, hogy minél hamarabb illesszék össze a képrészeket és ragasszák fel egy lapra a kész képet. Miután elkészültek, korábbi ismereteik segítségével, próbálják kitalálni, melyik történettel lehet kapcsolatba hozni az összerakott rajzot. A feladat befejezéseként a csoportok ismertetik munkájuk eredményét. Közösen is megbeszélik, mit ábrázolnak a képek. Elmesélik a történeteket. (Emese álma, Csodaszarvas, Vérszerződés, Sólymászat, őseink harcmodora, felszerelése) 30 perc A feldolgozáshoz szükséges eszközök: annyi boríték, ahány csoport alakult, képek puzzle formában, 1. számú melléklet, A4-es lap, ragasztó Alkalmazott módszerek: puzzle összeállítása, ötletbörze, megbeszélés I.4. Hogyan éltek őseink? A gyerekek a szakértői mozaik módszerével dolgoznak. Csoporton belül kiosztják az A, B, C, D jeleket egymás között. A honfoglaló magyarsággal foglalkozó, új ismereteket tartalmazó szöveget négy részre osztja a pedagógus (2.sz. melléklet). A csoport minden tagja más- más

10 szövegrészt kap. Mindenki egyénileg elolvassa a kapott szöveget. Ezután az azonos betűjelűek összeülnek, megbeszélik az elolvasott szövegrészeket és közösen vázlatot írnak. Majd mindenki visszamegy a saját csoportjához és ismerteti a csoporttársaival a saját feldolgozott anyagát a vázlat segítségével. A gyerekeknek meg kell tanítaniuk a csoport többi tagjával a saját szövegrészük lényegét. 30 perc Ezt a feladatot tovább is lehet folytatni a megszerzett ismeretek ellenőrzésével villámkérdések formájában. A pedagógus sorban minden csoportnak feltesz egy kérdést az előzőleg elolvasott szövegek alapján. De a csoporttagok nem tetszés szerint válaszolnak a kérdésekre, hanem az A, B, C, D betűknek megfelelően. Véletlenszerűen, korábban elkészített betűkártyák kihúzásával döntik el, hogy kié a válaszadás joga az adott csoportban. Ha a megjelölt tanuló nem tud válaszolni, akkor segíthetnek a társaik. Pontozni is lehet a csoportokat: a kijelölt tanuló helyes válasza 2 pont, ha a csoportban nem a kijelölt tanuló tudja a választ, akkor 1 pont. Ha nem sikerül helyes választ adniuk, akkor az adott csoport nem kap pontot. (Lehet pontokat rabolni úgy, hogy a másik csoport tagjai válaszolnak. Akkor a helyes megoldásért 1 pont jár.) A csoportok pontjai a táblára kerülnek. A feladat végén ellenőrizhetik a csoportok eredményességükkel. Pedagógus lehetséges kérdéseit a 3. számú melléklet tartalmazza. 30 perc A feldolgozáshoz szükséges eszközök: 2. számú melléklet szövegei és képei, papír a vázlatíráshoz, írószerek, A, B, C, D, kártyák, 3. számú melléklet kérdései Alkalmazott módszerek: szakértői mozaik, villámkérdésekre válaszadás, vetélkedő

11 I.5. Őshazánkból jöttünk Az Amerikából jöttünk című ismert játék szabályainak megfelelően történik ennek a feladatnak a megoldása. A játék elődeink különféle foglalkozásait, mesterségeit eleveníti meg. Két tanuló kimegy a teremből és megállapodnak egy foglalkozásban, amelynek a kezdő és az utolsó betűjét mondják meg társaiknak, miután visszajöttek a terembe. Ezután pantomimmel eljátsszák a mesterséget. Aki leghamarabb kitalálta a feladványt, az választhat párt. Majd egy újabb mesterséggel térnek vissza társaikhoz. (Eljátszható mesterségek, foglalkozások lehetnek például: halászat, vadászat, íjkészítés, földművelés, jurtaépítészítés ) Feldolgozáshoz szükséges eszközök: tábla, kréta, papír, írószer Alkalmazott módszerek: játék, pantomim 15 perc I.6. Hogyan képzeljük el az életfát? A gyerekek csoportban dolgoznak. A 4. számú melléklet segítségével kell elkészíteniük őseink hitvilágának középpontjában álló életfát. A szöveg elolvasása és a megbeszélés után a fantáziájuk alapján egy csomagoló papírra rajzolják le az életfát. Az életfa hármas tagolódását figyelembe véve érzékeltetik őseink hitvilágát. A rajzolásban segíthetnek (nem feltétlenül) a különböző életfa ábrázolások és a korábbról ismert népmesék is. A rajz elkészítése után minden csoport bemutatja a többieknek az általuk elképzelt életfát. 40 perc

12 A feldolgozáshoz szükséges eszközök: 4. számú melléklet szövege és életfa ábrázolások, csomagoló papír, színes ceruzák, zsírkréta, filctollak Alkalmazott módszerek: megbeszélés, ötletbörze, rajz készítése, bemutatása I.7. Rovásírás I.7.1. A pedagógus megismerteti a gyerekeket a rovásírással (5.sz. melléklet) és szabályaival. A csoportok feladata az lesz, hogy a rovásírás jeleit felhasználva jobbról balra haladva állítsanak össze egy üzenetet a többi csoport számára. Ha kész az üzenet, minden csoport a tőle balra lévő csoportnak adja tovább a rovásírásos rejtvényt. Ha megfejtették az üzenetet, leírják, majd tovább adják az üzeneteket. A feladat addig tart, míg minden csoporthoz eljut a többiek feladványa. A feladat befejeztével megbeszélik a gyerekek a megoldásokat és a rovásírás használata közben szerzett tapasztalataikat, esetleg nehézségeiket. 35 perc A feldolgozáshoz szükséges eszközök: 5. számú melléklet (rovásírás), lapok, írószerek Alkalmazott módszerek: megbeszélés, titkosírás elkészítése, megfejtése, megbeszélés I.7.2. A rovásírás számjegyeivel ismerkednek a gyerekek az 6. számú melléklet segítségével. Az előző feladathoz hasonlóan most is csoportokban dolgoznak. A négy alapműveletnek megfelelően 1 összeadást, 1 kivonást, 1 osztást és 1 szorzást kell írniuk a rovásírás számjegyeinek felhasználásával. majd továbbadniuk a többi csoport tagjainak, akiknek ki kell számolniuk a feladványokat és leírniuk egy papírra. Miután minden csoporthoz eljutottak a feladatok, megbeszélik a helyes megoldásokat és a szerzett tapasztalatokat, esetleges nehézségeket. 35 perc

13 A feldolgozáshoz szükséges eszközök: 6. számú melléklet (rovásírás számjegyei), lapok, írószerek Alkalmazott módszerek: megbeszélés, feladatok elkészítése, megfejtése, megbeszélés I.8. Jurta berendezése A pedagógus irányításával arról beszélgetnek a gyerekek, hogy miben laktak őseink a letelepedés előtti időkben. Valószínű, hogy a jurta már ismerős számukra. A következő feladat a jurtával kapcsolatos lesz. Önként vállalkozó tanuló megkapja a pedagógustól a jurta elrendezését ábrázoló rajzot (7. számú melléklet). A többiek pedig egy A4-es lapon rajzolni fognak. A jurta elrendezését látó tanulónak az lesz a feladata, hogy a többiek számára a lehető legérthetőbb módon lediktálja a jurta elrendezését. A társai pedig megpróbálják úgy lerajzolni, beírni a különböző részeket, hogy megfeleljen a 7. számú melléklet rajzának. A diktáló tanuló háttal áll társainak, hogy még véletlenül se befolyásolhassa őket, csak szavaival segíthet. Mindent csak egyszer közölhet a többiekkel, társai nem kérdezhetnek. Ha mindent elmondott társainak, ők pedig lerajzolták, leírták azt, amit hallottak, következhet az összehasonlítás. Végül megbeszélik a feladat megoldásának eredményét, sikerességét. 15 perc A feladat folytatásaként élőkép alkotásával megpróbálják a jurta elrendezését megjeleníteni. Felosztják a szerepeket, megbeszélik, kinek hol a helye a kör alakú jurtában. Ha sikerült összeállítani az élőképet, így maradnak fél percig. Lehetőség szerint le is fényképezhetik és később meg is tudják beszélni a feladat megoldását. 30 perc Feldolgozáshoz szükséges eszközök: 7. számú melléklet rajza, írólapok, írószerek, fényképezőgép Alkalmazott módszerek: rajz diktálása, rajzolás, megbeszélés, dramatizálás- élőkép, megbeszélés

14 I.9. Játék az ősi magyar nevekkel A gyerekek körben ülnek. Megismerkednek a 8. számú mellékletben található ősi magyar nevekkel. Majd mindenki választ egyet az ősi magyar nevek közül. A játékot kezdő tanuló bemutatkozik az általa választott névvel úgy, hogy elébe tesz egy, a név kezdőbetűjével alliteráló jelzőt. A mellette ülő tanuló elismétli az első jelző - név szerkezetet, majd ő is bemutatkozik. A legutolsó tanulónak pedig már az összes választott nevet és a jelzőjét kell elmondania. 20 perc Feldolgozáshoz szükséges eszközök: 8. számú melléklet ősi magyar nevek Alkalmazott módszerek: szójáték I.10. Memória játék- összegzés, értékelés A gyerekek csoportokban memória játékot játszanak. A játék kártyáit a honfoglalás kori magyarokkal kapcsolatos képek, rajzok adják. A pedagógus annyi példányban sokszorosítja a 9. számú mellékletet, ahány csoport alakult. A lefordított képkártyákból kell minél több párt megtalálniuk a gyerekeknek. A csoportok győztesei között egy döntő játékot is rendezhetünk. A játék során a képekről is beszélgethetnek. (Mit ábrázolnak? Mit tanultak róluk a modul során?...) Ez a feladat az I. részmodul rendszerezésének, összefoglalásának is tekinthető. 25 perc Feldolgozáshoz szükséges eszközök: 9. számú melléklet kártyái Alkalmazott módszerek: memória játék

15 II. Részmodul Tarsolylemez készítése II.1. Mi is az a tarsolylemez? Az I. részmodulban már több információt szereztek a gyerekek a tarsolylemezről. Ezeket a tudnivalókat összesítik ötletbörze módszerével és egy csomagoló papírra felírják a tanulók. Majd internetről és szakkönyvek segítségével képeket is keresnek, amelyek tarsolylemezt ábrázolnak. (Lehetséges ötletek: bőrből és fémből készültek, tűzszerszámot tarottak benne, az övön viselték, díszes ) 20 perc Feldolgozáshoz szükséges eszközök: csomagoló papír, filctollak Alkalmazott módszerek: ötletbörze, megbeszélés II.2. Tarsolylemezt rajzolunk Internet és szakkönyvek segítségével tarsolylemezek képeit, rajzait nézik meg a gyerekek. A gyűjtött képek és információk alapján minden tanuló rajzol egy tarsolylemezt. A hangsúly a díszítésen van. A kész tarsolylemezeket kivágják a gyerekek és egy közös tablót készítenek, amelyre mindenki felragasztja a sajátját. Majd megtekintik társaik munkáját és kiválsztják a legszebbet, legalaposabbat, legkreatívabbat Értékelik egymás munkáját. 80 perc

16 Feldolgozáshoz szükséges eszközök: Szakkönyvek: Új Képes Történelem Árpád jöve magyar néppel A magyarság őstörténete és a honfoglalás Helikon Kiadó; Új Képes Történelem Árpád örökében Helikon Kiadó; A magyarok krónikája Officina Nova Kiadó; Arany János: Rege a csodaszarvasról; László Gyula: 50 rajz a honfoglalásról Budapest, Móra Kiadó 10. számú melléklet képe, gyűjtött képek tarsolylemezről, rajzlap, színes ceruza, filc toll, zsírkréta, olló, ragasztó Alkalmazott módszerek: rajzolás, plakátkészítés II.3. Megdicsérlek! A modul zárása A gyerekek körben ülnek ismét, mint a foglalkozás kezdetekor. Az lesz a feladatuk, hogy a tőlük jobbra ülő társukat kell megdicsérni valamiért, ami feltűnt nekik a foglalkozás során, amit társuk jól megoldott, megcsinált vagy egyszerűen csak szimpatikusan viselkedett valamilyen szituációban. Aki a dicséretet kapja, csak annyit mondjon: Köszönöm! A feladatok során keletkezett jó érzéseket itt lehet kifejezni a társak felé is. 20 perc Alkalmazott módszerek: társak értékelése, megbeszélés

17 MELLÉKLETEK 1.számú melléklet puzzle Emese álma Csodaszarvas Vérszerződés Sólymászat, őseink harcmodora, felszerelése

18

19

20

21

22 2. számú melléklet A, A nők és a férfiak közötti munkamegosztás Az asszonyok feladata a ruhanemű, a szőnyeg és a nemez elkészítése volt. Ők készítették az ételt és az italt is; a kenyeret, a hamubansült pogácsát, a bort, a sört, a kumiszt (erjesztett kancatej). A nők végezték a ház körüli tennivalókat, de a kapás kertművelés és a költözködés megszervezése is az ő feladatuk volt. A férfiak egyik legfontosabb foglalkozása a vadászat volt, amelynek két formája alakult ki: a solymászat és a vágtató lóról történő nyilas vadászat. Halászni is a férfiak jártak. Míg a kapás földművelést az asszonyok végezték, addig az ekés földművelés férfi munkának számított. Az állatok körüli munkálatokat is a férfiak látták el. B, Honfoglaló magyarok állatai A magyarság a honfoglalás idején elsősorban állattenyésztéssel foglalkozott. Legtöbbre becsült állatuk a ló volt. A lovat szállításra is használták, de leginkább a harcosok vették hasznát. A lovaknál sokkal nagyobb számban tartottak szarvasmarhát. Szinte minden részét felhasználták. Tejét és a húsát elfogyasztották, bőréből ruhát, lábbelit készítettek. Csontjából használati tárgyakat, szarvából kürtöt, ivóedényt faragtak. Őseink juhot is tartottak. A hosszú szőrű juhnak nem csak a húsa volt ízletes, hanem a gyapja is nagyon fontos volt. Az asszonyok nemezt készítettek belőle. Ez vízálló, vastag anyag volt, amelyet a jurta falához használtak fel.

23 C, Mesterségek A magyarok között sok kézműves mester élt. Fazekasok, nyergesek, csontművesek, kovácsok, szűcsök készítették el a mindennapi élethez szükséges tárgyakat. Az ötvösök és az aranyművesek lószerszámok és a ruházat díszítését készítették. A tarsolylemez a férfiak bőrtáskája, amelyet fémlemezekkel díszítettek. Ezeket a tarsolyokat az övükön viselték. A mindennapi eszközeiket, a vágó- és tűzcsiholó szerszámokat tartották bennük. A férfiak legfontosabb ékességei a fegyverek voltak. Ezek közül is a legjelentősebbek az íjak, amelyek csontlemezekkel megerősített fából készültek. Az íjat használat után a bőrből készült tegezben tartották. A nyílvesszőket egy másik tegezben hordták. Az íj és a nyíltartó tegez is a férfiak övére volt erősítve. D, Honfoglalás kori viselet A férfiak felsőtestét felállónyakú rövid vászoning fedte. Bő nadrágot hordtak, amelyet a csizma szárába tettek. Az ing fölé szűk kabát került, e fölé pedig kaftán-szerű köpenyeg, amelyet derékon övvel csatoltak össze. Csizmáik rövid szárúak és puha talpúak voltak. Minden fegyvert, szerszámot derékon alul hordtak, az övre függesztve. Fejükön kucsma volt, amely bőrből vagy nemezből készült. A magyar férfiak nagy része egy tincs kihagyásával leborotválták hajukat. A nők viselete a férfiakéhoz hasonlóan többrétegű volt; az ingre több rétegben borult a felsőruházat. Hajfonataikba a nők gyöngyöket, fémkarikákat, kagylókorongokat és átfúrt pénzeket fűztek.

24 3.számú melléklet Pedagógus villámkérdései: Mit készítettek az asszonyok? Miből készült a nemez? Mit jelent a kumisz és mire használták? Kik végezték a kapás kertművelést? Kik végezték az ekés földművelést? Hogyan vadásztak a férfiak? Mi volt a vadászat két formája? Mely állatok voltak a legjelterjedtebbek a honfoglaló magyarság körében? Milyen részeit használták fel a szarvasmarhának és mire? Mit készítettek az ötvösök? Mire használták a tarsolylemezt? Mire használták a tegezt? Miből készültek az íjak? Hol tartották a tegezt és a tarsolylemezt? Milyen lábbelit hordtak a honfoglaló magyarok? Mit hordtak a fejükön a férfiak? Hogy hordták a hajukat a nők?

25 A feladathoz szemléltetésképpen felhasználható képek:

26

27 4.számú melléklet Őseink hitvilágának középpontjában az életfa, más néven világfa állt. Ez az égig érő fa a világot három részre osztotta, amelyek között átmenetek voltak. Az alsó szint a gonosz szellemek, undorító csúszó- mászók, kígyók, békák világa volt. A középső szint a földi élet tere, ahol az emberek éltek. Az égbe nyúló felső szint a boldog élet színhelye. Az életfa felső ágán található a nap, a hold, a nap anyja és a hold anyja. Az egyes szintek között csak a táltos tudott átjárni, s egyedül volt képes arra, hogy a felső világba jusson. Van a világon egy csudálatos nagy fa, amelyiknek kilenc elhajló ága van, mindenik egy-egy erdővel vetekszik. Ha elkezdenek kavarogni, imbolyogni, onnan támad a szél. Olyan csudálatosan nagy fa ez, hogy nemcsak a hold jár el az ágai között, hanem a nap is. De ezt a fát csak az leli meg, hogy hol van, merre van, aki foggal született, oszt kilenc álló esztendeig nem vesz a szájába a tejnél egyebet. Az meg tudnivaló, hogy a táltos az ilyen. Mert ez a csudálatos nagy fa olyan helyen nőtt, hogy csak az ilyen tudományos férhet hozzá. (Diószegi Vilmos: A pogány magyarok hitvilága)

28 Életfa ábrázolások:

29 5. számú melléklet: Rovásírás betűjelei

30 6. számú melléklet: Rovásírás számjelei

31 7. számú melléklet: A jurta elrendezése

32 8. számú melléklet férfinevek: Aba, Ajtony, Ákos, Álmos, Alpár, Árpád, Arszlán, Attila, Baján, Balabán, Bendegúz, Bodony, Bulcsú, Csaba, Csanád, Csató, Cseke, Harkány, Hunor, Kaplony, Karsa, Kemenes, Keve, Koppány, Lehel, Levente, Megyer, Ménrót, Nemere, Nyék, Ond, Örs, Taksony, Tardos, Tárkány, Tas, Tétény, Töhötöm, Vajk, Zalán, Zoltán, Zsombor női nevek: Anikó, Aranyos, Bársonyka, Becse, Bíborka, Boglárka, Csenge, Csillag, Emese, Édua, Délibáb, Eperke, Evetke, Fehérke, Füzike, Gerle, Hajnal, Hanga, Harmatka, Imola, Iringó, Jázmin, Kincső, Lelle, Napsugár, Nefelejcs, Őzike, Pálma, Pintyőke, Réka, Sarolta, Sugárka, Szederke, Szellőke, Szironka, Tenke, Ünőke, Vidorka, Viola, Virág

33 9. számú melléklet: Memória játék

34

35

36 10. számú melléklet: tarsolylemez

37 A modulhoz felhasználható irodalom: Új Képes Történelem Árpád jöve magyar néppel A magyarság őstörténete és a honfoglalás Helikon Kiadó Új Képes Történelem Árpád örökében Helikon Kiadó A magyarok krónikája Officina Nova Kiadó Arany János : Rege a csodaszarvasról László Gyula: 50 rajz a honfoglalásról Budapest, Móra Kiadó László Gyula: Hunor és Magyar nyomában Budapest, Móra Kiadó Lengyel Dénes: Régi magyar mondák, Internet oldalai:

A MODUL CÍME SPORTOK, JÁTÉKOK

A MODUL CÍME SPORTOK, JÁTÉKOK A MODUL CÍME SPORTOK, JÁTÉKOK A modul felhasználási területe: 5-8. évfolyam KÉSZÍTETTE: Baranyiné Bujdosó Ágnes Gyáni Mária ISKOLA NEVE: Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola Fegyvernek 1 MODULTÉRKÉP

Részletesebben

A MODUL CÍME TESTI - LELKI HIGIÉNIA

A MODUL CÍME TESTI - LELKI HIGIÉNIA A modul kódja: HVH_KGF_20_1 A MODUL CÍME TESTI - LELKI HIGIÉNIA A modul felhasználási területe: 5-8. évfolyam ISKOLA NEVE: Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola A modul végleges változatának

Részletesebben

KALANDOZÁS A PÉNZ VILÁGÁBAN

KALANDOZÁS A PÉNZ VILÁGÁBAN A modul kódja: HVH_KGF_12_1 A MODUL CÍME KALANDOZÁS A PÉNZ VILÁGÁBAN A modul felhasználási területe: 7-8. évfolyam ISKOLA NEVE: Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola A modul végleges változatának

Részletesebben

Kalandozás a retró világában

Kalandozás a retró világában A modul kódja HVH_KGF_6_1 A MODUL CÍME TÖRTÉNELMÜNK MEGHATÁROZÓ KORSZAKAI Kalandozás a retró világában A modul felhasználási területe: 8. évfolyam ISKOLA NEVE: Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános

Részletesebben

KOOPERATÍV MÓDSZEREK RÖVIDEN (Összeállította: Kálmán Enikő, Batthyány Lajos Általános Iskola Budapest)

KOOPERATÍV MÓDSZEREK RÖVIDEN (Összeállította: Kálmán Enikő, Batthyány Lajos Általános Iskola Budapest) KOOPERATÍV MÓDSZEREK RÖVIDEN (Összeállította: Kálmán Enikő, Batthyány Lajos Általános Iskola Budapest) A vastagon szedett módszerek alkalmazását első osztályosok csoportjában is ajánljuk Ablak 4+1 részre

Részletesebben

ORSZÁGOK, NEMZETEK, NYELVEK AZ EURÓPAI UNIÓBAN

ORSZÁGOK, NEMZETEK, NYELVEK AZ EURÓPAI UNIÓBAN A MODUL CÍME ORSZÁGOK, NEMZETEK, NYELVEK AZ EURÓPAI UNIÓBAN A modul felhasználási területe: 5-7. évfolyam KÉSZÍTETTE: Kovács Szabina ISKOLA NEVE: Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola A modul

Részletesebben

É N É S A M Á S I K MACÓKA ÉS A PIKNIK SZKB_103_01. A modul szerzôje: Nagy Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3.

É N É S A M Á S I K MACÓKA ÉS A PIKNIK SZKB_103_01. A modul szerzôje: Nagy Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. É N É S M Á S I K MCÓK ÉS PIKNIK modul szerzôje: Nagy Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM SZK_103_01 8 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TNÁRI MODULVÁZLT tevékenység

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TAGÁLLAMAINAK FÖLDRAJZI ADOTTSÁGAI, FEGYVERNEK AZ UNIÓBAN

AZ EURÓPAI UNIÓ TAGÁLLAMAINAK FÖLDRAJZI ADOTTSÁGAI, FEGYVERNEK AZ UNIÓBAN A MODUL CÍME AZ EURÓPAI UNIÓ TAGÁLLAMAINAK FÖLDRAJZI ADOTTSÁGAI, FEGYVERNEK AZ UNIÓBAN A modul felhasználási területe: 5-8. évfolyam KÉSZÍTETTE: Baranyi Imre ISKOLA NEVE: Orczy Anna Általános Iskola Fegyvernek

Részletesebben

MATEMATIKA C 6. évfolyam 3. modul LERAKÓS, TOLOGATÓS JÁTÉKOK

MATEMATIKA C 6. évfolyam 3. modul LERAKÓS, TOLOGATÓS JÁTÉKOK MATEMATIKA C 6. évfolyam 3. modul LERAKÓS, TOLOGATÓS JÁTÉKOK Készítette: Köves Gabriella MATEMATIKA C 6. ÉVFOLYAM 3. MODUL: LERAKÓS, TOLOGATÓS JÁTÉKOK TANÁRI ÚTMUTATÓ 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

A világ jövője az én jövőm

A világ jövője az én jövőm SZKB_212_06 Felkészülés a felnőtt szerepekre A világ jövője az én jövőm A modul szerzõje: Sallai Éva és Szekszárdi Júlia SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 12. ÉVFOLYAM 98 Szociális, életviteli

Részletesebben

ORSZÁGOK, NEMZETEK, NYELVEK AZ EURÓPAI UNIÓBAN

ORSZÁGOK, NEMZETEK, NYELVEK AZ EURÓPAI UNIÓBAN A MODUL CÍME ORSZÁGOK, NEMZETEK, NYELVEK AZ EURÓPAI UNIÓBAN A modul felhasználási területe: 5-8. évfolyam KÉSZÍTETTE: Kovács Szabina ISKOLA NEVE: Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola Fegyvernek 1 MODULTÉRKÉP

Részletesebben

3.o. Rege a csodaszarvasról. Szövegértésszövegalkotás. bevezetése. Tanítási modull. Piarista Iskola 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5.

3.o. Rege a csodaszarvasról. Szövegértésszövegalkotás. bevezetése. Tanítási modull. Piarista Iskola 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Szövegértésszövegalkotás bevezetése Rege a csodaszarvasról 3.o. Tanítási modull Piarista Iskola 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. zuzicsku@gmail.com Rimár Zsuzsanna Téma: Móra Ferenc: Rege a csodaszarvasról

Részletesebben

EGY NEMZETKÖZI KÖRNYEZETVÉDŐ SZERVEZET: A GREENPEACE

EGY NEMZETKÖZI KÖRNYEZETVÉDŐ SZERVEZET: A GREENPEACE POLGÁR DEMOKRÁIÁN EGY NEMZETKÖZI KÖRNYEZETVÉDŐ SZERVEZET: GREENPEE Készítette: Neumayer Éva SZOIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENI 8. ÉVFOLYM SZK208_24 330 SZOIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENIÁK

Részletesebben

Bevezetés a zenei műszavak világába

Bevezetés a zenei műszavak világába TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG

Részletesebben

SZKA_106_10. A modul szerzője: Leléné Gonda Irén. é n é s a v i l á g SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 6. ÉVFOLYAM

SZKA_106_10. A modul szerzője: Leléné Gonda Irén. é n é s a v i l á g SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 6. ÉVFOLYAM fiúk, lányok SZK_106_10 é n é s a v i l á g modul szerzője: Leléné Gonda Irén SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 6. ÉVFOLYM 140 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanári MODULVÁZLT

Részletesebben

ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS KIFEJEZŐKÉSZSÉG KOMPTETENCIA

ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS KIFEJEZŐKÉSZSÉG KOMPTETENCIA TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészeti Iskola (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS

Részletesebben

TANMENET. Szövegértés-szövegalkotás. Otthon. 5.évfolyam

TANMENET. Szövegértés-szövegalkotás. Otthon. 5.évfolyam TANMENET Szövegértés- Otthon 5.évfolyam Készítette: Jóváhagyta: Benedekné Juhász Katalin szaktanár Gubáné Csánki Ágnes igazgató 2009. október 25. óra tananyag feladat cél munkaforma módszer készségek eszköz

Részletesebben

A MODUL CÍME. Ünnepek MODULTÉRKÉP

A MODUL CÍME. Ünnepek MODULTÉRKÉP A MODUL CÍME Ünnepek A modul felhasználási területe: 5-7. évfolyam KÉSZÍTETTE: Baranyiné Bujdosó Ágnes ISKOLA NEVE: Orczy Anna Általános Iskola,Szakiskola MODULTÉRKÉP A modul kiemelt és általános céljai:

Részletesebben

Különböző családtípusok

Különböző családtípusok SZKC 208_02 T o l e r a n c i á r a n e v e l é s családi kresz Különböző családtípusok modul szerzője: Borbélyné Nagy Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 8. ÉVFOLYM tanári CSLÁDI KRESZ

Részletesebben

A moduláris oktatás megszervezése a Vokányi Általános Iskolában

A moduláris oktatás megszervezése a Vokányi Általános Iskolában A kompetencia alapú oktatás megteremtése Vokányban TÁMOP 3.1.4./08/2-2008-0156 A moduláris oktatás megszervezése a Vokányi Általános Iskolában Dráma modul 6. osztály Általános Iskola Vokány, Grundschule

Részletesebben

A TÁMOP 3.2.4/08/2-2009-0001 Nevelési Tudásdepó NÉPMESE NAPJA (TÖRÖK PROJEKT) kipróbálásának gyakorlati tapasztalatai

A TÁMOP 3.2.4/08/2-2009-0001 Nevelési Tudásdepó NÉPMESE NAPJA (TÖRÖK PROJEKT) kipróbálásának gyakorlati tapasztalatai A TÁMOP 3.2.4/08/2-2009-0001 Nevelési Tudásdepó című projektben kifejlesztett NÉPMESE NAPJA (TÖRÖK PROJEKT) című mintaprogram kipróbálásának gyakorlati tapasztalatai Készítette:Cserlakiné Hagymássy Krisztina

Részletesebben

Az én helyem, az én kuckóm I.

Az én helyem, az én kuckóm I. SZKC 103_10 a z é n d i m e n z i ó i z én helyem, az én kuckóm I. modul szerzője: Dallos Tamásné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM Tanári z én helyem, az én kuckóm I. 107 MODULVÁZLT

Részletesebben

A kerékpár története, szerepe a mai

A kerékpár története, szerepe a mai szka105_10 É N É S A V I L Á G Kerékpárral az iskolába A kerékpár története, szerepe a mai életünkben, a biztonságos közlekedés szabályai Készítette: Wágner Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

szka102_42 É N É S A V I L Á G

szka102_42 É N É S A V I L Á G szka102_42 É N É S A V I L Á G Én már jártam külföldön Ismerkedés a külföld fogalmával, környező idegen országok szokásaival, jellegzetességeivel Készítette: IFA Műhely: Dr. Mihály Ottó, dr. Falus Katalin,

Részletesebben

Tanterv a két tanítási nyelvű általános iskolai célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához 5-8.

Tanterv a két tanítási nyelvű általános iskolai célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához 5-8. Tanterv a két tanítási nyelvű általános iskolai célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához 5-8. I. Bevezetés Az önálló tematikával megjelenő, de a célnyelvek keretei között is oktatható célnyelvi civilizáció

Részletesebben

A doboz tartalma. 2 5 játékostábla (átlátszó lapok). 3 5 alaptábla (fehér elő- és színes hátlappal).

A doboz tartalma. 2 5 játékostábla (átlátszó lapok). 3 5 alaptábla (fehér elő- és színes hátlappal). Laurent Escoffier David Franck Árkádia furcsa és fantasztikus világában az öreg királynak, Fedoornak nincs örököse. Lovagi tornát szervez hát, ahol a trónt a legrátermettebb kalandozó nyeri el. A viadalon

Részletesebben

Az én helyem, az én kuckóm II.

Az én helyem, az én kuckóm II. SZKC 103_11 a z é n d i m e n z i ó i z én helyem, az én kuckóm II. modul szerzője: Dallos Tamásné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM Tanári z én helyem, az én kuckóm II. 117 MODULVÁZLT

Részletesebben

az összeadás, kivonás értelmezéseinek gyakorlása; szöveges feladatok

az összeadás, kivonás értelmezéseinek gyakorlása; szöveges feladatok Matematika A 1. évfolyam az összeadás, kivonás értelmezéseinek gyakorlása; szöveges feladatok 34. modul Készítették: szabóné vajna kinga molnár éva matematika A 1. ÉVFOLYAM 34. modul: az összeadás, kivonás

Részletesebben

FÉNYJELENSÉGEK A TERMÉSZETBEN

FÉNYJELENSÉGEK A TERMÉSZETBEN POLGÁR DEMOKRÁCIÁBN FÉNYJELENSÉGEK TERMÉSZETBEN Készítette: Bányai László SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCI 8. ÉVFOLYM SZK208_17 TNÁRI FÉNYJELENSÉGEK TERMÉSZETBEN 8. ÉVFOLYM 243 MODULVÁZLT

Részletesebben

Célnyelvi civilizáció tantárgy. (német nyelv) 5.-8. évfolyam

Célnyelvi civilizáció tantárgy. (német nyelv) 5.-8. évfolyam I. Bevezetés Célnyelvi civilizáció tantárgy (német nyelv) 5.-8. évfolyam Az önálló tematikával megjelenő, de a célnyelvek keretei között is oktatható célnyelvi civilizáció tantárgy tanításának az a célja,

Részletesebben

SZKC 103_13. A modul szerzője: Schüttler Vera SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYAM

SZKC 103_13. A modul szerzője: Schüttler Vera SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYAM SZK 103_13 a z é n d i m e n z i ó i Megfigyelés modul szerzője: Schüttler Vera SZOIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENIÁK 3. ÉVFOLYM 136 Megfigyelés Tanári MODULVÁZLT tevékenység célja, I. Ráhangolás,

Részletesebben

KÖRNYEZET- ÉS KÉZMŰVES KULTÚRA TANSZAK 1 KÖRNYEZET ÉS KÉZMŰVES TANSZAK

KÖRNYEZET- ÉS KÉZMŰVES KULTÚRA TANSZAK 1 KÖRNYEZET ÉS KÉZMŰVES TANSZAK KÖRNYEZET- ÉS KÉZMŰVES KULTÚRA TANSZAK 1 KÖRNYEZET ÉS KÉZMŰVES TANSZAK KÖRNYEZET- ÉS KÉZMŰVES KULTÚRA TANSZAK 2 KÖRNYEZET ÉS KÉZMŰVES KULTÚRA TANSZAK ÁLTALÁNOS CÉLOK ÉS FELADATOK A környezet és kézműves

Részletesebben

CIVILIZÁCIÓ 5-8. ÉVFOLYAM

CIVILIZÁCIÓ 5-8. ÉVFOLYAM CIVILIZÁCIÓ 5-8. ÉVFOLYAM 1 Civilizáció 5-8. évfolyam I. Célja, feladata: Az önálló tematikával megjelenő, de a célnyelvek keretei között oktatható célnyelvi civilizáció tantárgy tanításának az a célja,

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 3-4. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 3-4. évfolyam RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 3-4. évfolyam A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez.

Részletesebben

A család szerepei 11. ÉVFOLYAM. Felkészítés a felnőtt szerepekre. A modul szerzõje: Simon Gabriella SZKB_211_02

A család szerepei 11. ÉVFOLYAM. Felkészítés a felnőtt szerepekre. A modul szerzõje: Simon Gabriella SZKB_211_02 SZKB_211_02 Felkészítés a felnőtt szerepekre A család szerepei A modul szerzõje: Simon Gabriella SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 11. ÉVFOLYAM 20 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez. A tantárgy

Részletesebben

TÁMOP TEMATIKA 2010/II. félév Múzeumi óra STÍLUSGYAKORLATOK

TÁMOP TEMATIKA 2010/II. félév Múzeumi óra STÍLUSGYAKORLATOK TÁMOP TEMATIKA 2010/II. félév Múzeumi óra STÍLUSGYAKORLATOK Időpontok: szeptember 20, október 4, 18, november 8, 22, december 6. 9:00-11:00 Időtartam: 6 alkalom / min. 60 perc Helyszín: Nagy Kunszt Kortárs

Részletesebben

SZKA_103_29. Vegyszerek. A modul szerzôje: Szabó Anna Kornélia és Ádám Ferencné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3.

SZKA_103_29. Vegyszerek. A modul szerzôje: Szabó Anna Kornélia és Ádám Ferencné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. é n é s a v i l á g Veszélyes anyagok álruhában Vegyszerek a környezetben A modul szerzôje: Szabó Anna Kornélia és Ádám Ferencné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYAM SZKA_103_29

Részletesebben

szka102_34 É N É S A V I L Á G Készítette: Ádám Ferencné (Szabó Anna Kornélia) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2.

szka102_34 É N É S A V I L Á G Készítette: Ádám Ferencné (Szabó Anna Kornélia) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. szka102_34 É N É S A V I L Á G Biztosan szükséged van rá? Vágyaim és szükségleteim Készítette: Ádám Ferencné (Szabó Anna Kornélia) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM TANÁRI

Részletesebben

Írott és íratlan törvények az ókorban

Írott és íratlan törvények az ókorban P o l g á r a d e m o k r á c i á b a n Melyiket válasszam? Írott és íratlan törvények az ókorban Készítette: Erdei Erika, Kabdebó Ferenc és Ur nita SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 9.

Részletesebben

Munkaerő-piaci szolgáltatás modul

Munkaerő-piaci szolgáltatás modul Munkaerő-piaci szolgáltatás modul TÁMOP-5.5.4-09/2-C-2009-0006 Útitársak projekt Készítette: Török Zoltán Winklerné Nagy Judit Jakus Csilla Hajnalka Győr, 2011. TARTALOMJEGYZÉK A ) A modul megvalósításának

Részletesebben

Maszkok tánca. Ausztrália természeti népei és környezethez való viszonyuk 9. ÉVFOLYAM SZKA_209_22. P o l g á r a d e m o k r á c i á b a n

Maszkok tánca. Ausztrália természeti népei és környezethez való viszonyuk 9. ÉVFOLYAM SZKA_209_22. P o l g á r a d e m o k r á c i á b a n P o l g á r a d e m o k r á c i á b a n Maszkok tánca usztrália természeti népei és környezethez való viszonyuk Készítette: Tomory Ibolya SZOIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENIÁK 9. ÉVFOLYM SZK_209_22

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010/2011. Az Észak-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ nyilvántartási száma: 05-0062-05

TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010/2011. Az Észak-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ nyilvántartási száma: 05-0062-05 Az Észak-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ nyilvántartási száma: 05-0062-05 TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010/2011 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet

Részletesebben

Maszkok tánca Ausztrália természeti népei és környezethez való viszonyuk. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Maszkok tánca Ausztrália természeti népei és környezethez való viszonyuk. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák Maszkok tánca Ausztrália természeti népei és környezethez való viszonyuk Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 9. évfolyam Programcsomag: Polgár a demokráciában A modul szerzője:

Részletesebben

ember helye ebben az Univerzumban

ember helye ebben az Univerzumban szka105_23 É N É S A V I L Á G Helyünk az Univerzumban Az Univerzum felépítésének lényege, s az ember helye ebben az Univerzumban Készítette: nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

Tavasz, húsvéti ünnepkör projekt

Tavasz, húsvéti ünnepkör projekt Tavasz, húsvéti ünnepkör projekt Ennek a háznak udvarában Szép kisbimbót láttam. Vizet hoztam tövére, Szálljon áldás fejére! Szabad-e locsolni? Tavasz, húsvéti ünnepkör /projekt/ Korcsoport: 1.osztály

Részletesebben

AZ EU A NEMZETKÖZI EGYÜTTMÛKÖDÉS TEREPE

AZ EU A NEMZETKÖZI EGYÜTTMÛKÖDÉS TEREPE POLGÁR DEMOKRÁCIÁBN Z EU NEMZETKÖZI EGYÜTTMÛKÖDÉS TEREPE Készítette: Baracs Nóra Magasi ndrás SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCI 8. ÉVFOLYM SZK208_11 128 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI

Részletesebben

4/B TAMOP-6.1.2.A-14/2-2014-0039

4/B TAMOP-6.1.2.A-14/2-2014-0039 Magiszter Alapítványi Óvoda Általános Iskola Középiskola és Szakiskola BEVEZETŐ Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Magiszter Alapítványi Óvoda Általános Iskola Középiskola

Részletesebben

Módszertan Pedagógiai kutatásmódszertan tárgyból a kooperatív tanulással kapcsolatos kompetencia alapú módszer(ek) felhasználásával

Módszertan Pedagógiai kutatásmódszertan tárgyból a kooperatív tanulással kapcsolatos kompetencia alapú módszer(ek) felhasználásával Módszertan Pedagógiai kutatásmódszertan tárgyból a kooperatív tanulással kapcsolatos kompetencia alapú módszer(ek) felhasználásával Készült: A Gyır-Sopron-Moson megyei Pedagógiai Intézettel együttmőködve

Részletesebben

KÁROLYI PÁLYÁZAT 2015/16.

KÁROLYI PÁLYÁZAT 2015/16. 1 KÁROLYI PÁLYÁZAT 2015/16. Alsó tagozat Meghirdetjük idei pályázatainkat, melyekre várjuk alkotásaitokat. Felhívjuk figyelmeteket, hogy a pályázatok piszkozatát az iskolában, Nektek kell megírnotok! Később,

Részletesebben

Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás Tehetségpont

Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás Tehetségpont Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás Tehetségpont módszertani pályázata Készítette: Szabóné Sallai Judit tanító Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda Taktakenéz Az emberi tehetség parányi lámpa, mely

Részletesebben

TASNÁDI LAJOS NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2181 IKLAD, ISKOLA TÉR 22.

TASNÁDI LAJOS NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2181 IKLAD, ISKOLA TÉR 22. TASNÁDI LAJOS NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2181 IKLAD, ISKOLA TÉR 22. Kedves Szülők! Tájékoztatjuk Önöket, hogy az 1. osztályban a következő eszközökre lesz gyermeküknek szüksége. Magyar: - 4db vonalas

Részletesebben

A mézelő méh projektterve az általános iskola 3. osztályában

A mézelő méh projektterve az általános iskola 3. osztályában A mézelő méh projektterve az általános iskola 3. osztályában A dolgozatot készítette: Kmellár Béláné Baráth Ella tanító Kis Bálint Általános Iskola Gyomaendrőd 2 I. A projekt témájának megjelölése: Dolgozatom

Részletesebben

Az 5. 14. modul. Készítette: bóta mária kőkúti ágnes

Az 5. 14. modul. Készítette: bóta mária kőkúti ágnes Matematika A 1. évfolyam Az 5 14. modul Készítette: bóta mária kőkúti ágnes matematika A 1. ÉVFOLYAM 14. modul Az 5 MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok A képességfejlesztés

Részletesebben

SZKC 103_06. A modul szerzője: Sáfár Anita SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYAM

SZKC 103_06. A modul szerzője: Sáfár Anita SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYAM SZKC 103_06 a z é n d i m e n z i ó i titkos barát leleplezése modul szerzője: Sáfár nita SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM 56 titkos barát leleplezése Tanári MODULVÁZLT Tevékenységek

Részletesebben

SZKA_103_01. A modul szerzôje: Szabolcs Csilla SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYAM

SZKA_103_01. A modul szerzôje: Szabolcs Csilla SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYAM é n é s a v i l á g Épül a házunk A modul szerzôje: Szabolcs Csilla SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYAM SZKA_103_01 Szociális, életviteli és környezeti KOMPETENCIÁK TANÁRI MODULVÁZLAT

Részletesebben

Alkotások síkban mozaiklapokkal, szívószállal

Alkotások síkban mozaiklapokkal, szívószállal Matematika A 2. évfolyam Alkotások síkban mozaiklapokkal, szívószállal 27. modul Készítette: Szili Judit Szitányi Judit 2 matematika A 2. ÉVFOLYAM 27. modul Alkotások síkban mozaiklapokkal, szívószállal

Részletesebben

ISKOLARENDSZEREK A MODUL CÍME. A modul felhasználási területe: 5-8. évfolyam. KÉSZÍTETTE: Baranyiné Bujdosó Ágnes. Gyáni Mária

ISKOLARENDSZEREK A MODUL CÍME. A modul felhasználási területe: 5-8. évfolyam. KÉSZÍTETTE: Baranyiné Bujdosó Ágnes. Gyáni Mária A MODUL CÍME ISKOLARENDSZEREK A modul felhasználási területe: 5-8. évfolyam KÉSZÍTETTE: Baranyiné Bujdosó Ágnes Gyáni Mária ISKOLA NEVE: Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola Fegyvernek 1 MODULTÉRKÉP

Részletesebben

Széchenyi és Kossuth vitája

Széchenyi és Kossuth vitája SZK_211_06 p o l g á r a d e m o k r á c i á b a n Széchenyi és Kossuth vitája modul szerzője: Püspöki Péter SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 11. ÉVFOLYM 72 Szociális, életviteli és környezeti

Részletesebben

1.modul Válogatások, válogatások kétfelé

1.modul Válogatások, válogatások kétfelé FEJLESZTEN- Szeptember 1-2. óra 1.modul Válogatások, válogatások kétfelé Halmazok összehasonlítása szétválogatása: több, kevesebb, ugyanannyi. Relációk értelmezése. Meg- és leszámlálás tárgyakról, képekről.

Részletesebben

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének!

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! Beküldendő A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 6. c (21 fő 8 lány, 13 fiú) Résztvevők száma:

Részletesebben

Szorzás, egyenlő részekre osztás 10-zel, 5-tel

Szorzás, egyenlő részekre osztás 10-zel, 5-tel Matematika A 2. évfolyam Szorzás, egyenlő részekre osztás 10-zel, 5-tel 44. modul Készítette: Sz. Oravecz Márta Szitányi Judit 2 MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási

Részletesebben

Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum 7400 Kaposvár, Fő u. 10. Bejelentkezés: +36 30 869 6052. www.smmi.hu

Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum 7400 Kaposvár, Fő u. 10. Bejelentkezés: +36 30 869 6052. www.smmi.hu Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum 7400 Kaposvár, Fő u. 10. Bejelentkezés: +36 30 869 6052 www.smmi.hu 2 I. 1. FELADAT A tulipános láda egyik felét már kifestette a mester. Fejezd be te a másik

Részletesebben

A Szabad Európa Rádió

A Szabad Európa Rádió SZK 212_16 p o l g á r a d e m o k r á c i á b a n Szabad Európa Rádió modul szerzője: Baracs Nóra SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 12. ÉVFOLYM Tanári a Szabad Európa Rádió 12. évfolyam

Részletesebben

a mostari öreg híd Hídépítés egymás között

a mostari öreg híd Hídépítés egymás között SZK 212_12 p o l g á r a d e m o k r á c i á b a n a mostari öreg híd Hídépítés egymás között modul szerzője: Török Ildikó SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 12. ÉVFOLYM 190 szociális, életviteli

Részletesebben

Tájékozódás térben, síkon

Tájékozódás térben, síkon Matematika A 2. évfolyam Tájékozódás térben, síkon 28. modul Készítette: Szili Judit Szitányi Judit 2 matematika A 2. ÉVFOLYAM 28. modul Tájékozódás térben, síkban (gömbön) MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret

Részletesebben

szka102_12 É N É S A V I L Á G Készítette: szegediné Gonda Zsófia SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_12 É N É S A V I L Á G Készítette: szegediné Gonda Zsófia SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_12 É N É S A V I L Á G Mit ettem ma? Mindennap egy alma az egészség oltalma Készítette: szegediné Gonda Zsófia SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM TANÁRI ÉN és a világ

Részletesebben

Helyi tanterv Német nyelv

Helyi tanterv Német nyelv Helyi tanterv Német nyelv 1. A német nyelv tantárgy általános céljai és feladatai Az idegen nyelv műveltségi terület, ezen belül pedig a német nyelv tantárgy céljai és tartalma összhangban állnak a Nemzeti

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL SZINTFELMÉRÉS 2 ENGEDÉLYEZETT KÉPZÉSEINK Képzési programjaink: TÁJÉKOZTATÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Modulok száma és óraszáma KER szintenként: Angol C2 3 - B2 szintig, E-000423/204/C00 Azok az egyének, akik általános

Részletesebben

POLGÁR A DEMOKRÁCIÁBAN ÉKSZERPARÁDÉ SZKA208_22. Készítette: Bányai László SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA 8.

POLGÁR A DEMOKRÁCIÁBAN ÉKSZERPARÁDÉ SZKA208_22. Készítette: Bányai László SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA 8. POLGÁR DEMOKRÁCIÁBN ÉKSZERPRÁDÉ Készítette: Bányai László SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCI 8. ÉVFOLYM SZK208_22 TNÁRI ÉKSZERPRÁDÉ 8. ÉVFOLYM 305 MODULVÁZLT Tevékenységek időmegjelöléssel

Részletesebben

mérőszám: hosszúság, tömeg és űrtartalom mérése alkalmi egységekkel

mérőszám: hosszúság, tömeg és űrtartalom mérése alkalmi egységekkel Matematika A 1. évfolyam mérőszám: hosszúság, tömeg és űrtartalom mérése alkalmi egységekkel 8. modul Készítette: bóta mária kőkúti ágnes matematika A 1. ÉVFOLYAM 8. modul mérőszám: hosszúság, tömeg és

Részletesebben

Esztergály Mihály Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Esztergály Mihály Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Csomádi Esztergály Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja (kiegészített, átdolgozott változat) 2008. A képviselőtestület jóváhagyta: 2008. jan. 21-én határozat száma: 9/2008 (01.21.) 1 II. Az intézmény

Részletesebben

Szövegértés-szövegalkotás A

Szövegértés-szövegalkotás A Szövegértés-szövegalkotás A 1 2. évfolyam olvasás mintamodulok az én, te... mi című könyv feldolgozásához Az elveszett dínó Halnevelde Piacon Cirkuszban Iskola után Függelék Készítette: Rózsa Vincéné Olvasás

Részletesebben

TEMATIKAI EGYSÉG: EGY NÉP DÖNTÉSHELYZETBEN ISTEN UTAT MUTAT EGY ORSZÁGNAK: IZRÁEL ÉS A PRÓFÉTÁK

TEMATIKAI EGYSÉG: EGY NÉP DÖNTÉSHELYZETBEN ISTEN UTAT MUTAT EGY ORSZÁGNAK: IZRÁEL ÉS A PRÓFÉTÁK TEMATIKAI EGYSÉG: EGY NÉP DÖNTÉSHELYZETBEN ISTEN UTAT MUTAT EGY ORSZÁGNAK: IZRÁEL ÉS A PRÓFÉTÁK A tematikai egységhez tartozó leckék ószövetségi próféták történeteit tartalmazza. Nemcsak bibliai történetek

Részletesebben

Indulj el egy úton Marosvásárhely-Kecskemét városismereti vetélkedő 2011/2012. III. forduló: MAROSVÁSÁRHELY IPARA, KERESKEDELME, NÉPHAGYOMÁNYAI

Indulj el egy úton Marosvásárhely-Kecskemét városismereti vetélkedő 2011/2012. III. forduló: MAROSVÁSÁRHELY IPARA, KERESKEDELME, NÉPHAGYOMÁNYAI Indulj el egy úton Marosvásárhely-Kecskemét városismereti vetélkedő 2011/2012. III. forduló: MAROSVÁSÁRHELY IPARA, KERESKEDELME, NÉPHAGYOMÁNYAI 1. IDŐSZALAG Tegyétek időrendi sorrendbe a Marosvásárhellyel

Részletesebben

KEDVES SZÜLŐK! SZERETETTEL MEGHÍVUNK MINDEN ÉRDEKLŐDŐT 2015. MÁRCIUS 27.-ÉN 9.30-KOR A JÉZUS ÚTJA TÉMAHÉT ZÁRÓ RENDEZVÉNYÉRE.

KEDVES SZÜLŐK! SZERETETTEL MEGHÍVUNK MINDEN ÉRDEKLŐDŐT 2015. MÁRCIUS 27.-ÉN 9.30-KOR A JÉZUS ÚTJA TÉMAHÉT ZÁRÓ RENDEZVÉNYÉRE. KEDVES SZÜLŐK! SZERETETTEL MEGHÍVUNK MINDEN ÉRDEKLŐDŐT 2015. MÁRCIUS 27.-ÉN 9.30-KOR A JÉZUS ÚTJA TÉMAHÉT ZÁRÓ RENDEZVÉNYÉRE. Program: Közös imádkozás. A hét folyamán feldolgozott A HÁROM FA LEGENDÁJA

Részletesebben

TÉGLATEST, KOCKA, GÖMB TÉGLALAP, NÉGYZET, KÖR

TÉGLATEST, KOCKA, GÖMB TÉGLALAP, NÉGYZET, KÖR Matematika A 3. évfolyam TÉGLATEST, KOCKA, GÖMB TÉGLALAP, NÉGYZET, KÖR 40. modul Készítette: SZILI JUDIT (A 11., 13., 15. PONTOT: LÉNÁRT ISTVÁN) matematika A 3. ÉVFOLYAM 40. modul TÉGLATEST, KOCKA, GÖMB

Részletesebben

Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Pedagógiai Programja

Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Pedagógiai Programja II.2.5.2. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG " A múltat is alkotni kell, különben elvész, elmúlik, ha nem lesz belőle műalkotás " / Illyés Gyula / ÁLTALÁNOS BEVEZETŐ 1. Előzmények, eddigi eredmények - Iskolánk

Részletesebben

Árvainé Libor Ildikó Murátiné Szél Edit. Tanítói kézikönyv. tanmenetjavaslattal. Sokszínû matematika. 4

Árvainé Libor Ildikó Murátiné Szél Edit. Tanítói kézikönyv. tanmenetjavaslattal. Sokszínû matematika. 4 Árvainé Libor Ildikó Murátiné Szél Edit Tanítói kézikönyv tanmenetjavaslattal Sokszínû matematika. 4 Mozaik Kiadó - Szeged, 2007 Készítette: ÁRVAINÉ LIBOR ILDIKÓ szakvezetõ tanító MURÁTINÉ SZÉL EDIT szakvezetõ

Részletesebben

A törtek és egységtörtek fogalmának megerősítése az igazságosság fogalmának segítségével

A törtek és egységtörtek fogalmának megerősítése az igazságosság fogalmának segítségével A törtek és egységtörtek fogalmának megerősítése az igazságosság fogalmának segítségével A kompetencia alapú matematikaoktatás sok módszert és feladatot kínál. Érdekes, hogy a törtek illetve egységtörtek

Részletesebben

Munkaformák Módszerek Eszközök készségek, célok Szervezési feladatok Rendezés, a füzet vezetése EM Magyarázat Tankönyv, füzetek

Munkaformák Módszerek Eszközök készségek, célok Szervezési feladatok Rendezés, a füzet vezetése EM Magyarázat Tankönyv, füzetek Idő 09. 01. 1. 09. 02. 2. 09. 03. 3. 09. 04. 4. 09. 08. 5. 09. 09. 6. 09.10. 7. 09.11. 8. Tananyag Fejlesztési képességek, Munkaformák Módszerek Eszközök készségek, célok Szervezési feladatok Rendezés,

Részletesebben

Előszó. Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek!

Előszó. Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek! Előszó Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek! A Varázslatos környezetismeret 2. évfolyam című gyakorlófüzet játékos feladatokon keresztül segíti a tanulókat az állatok és azok élőhelyének megismerésében,

Részletesebben

HON- ÉS NÉPISMERET. 5. évfolyam

HON- ÉS NÉPISMERET. 5. évfolyam HON- ÉS NÉPISMERET 5. évfolyam A hon- és népismeret tartalmazza népünk kulturális örökségére leginkább jellemző sajátosságokat, nemzeti kultúránk nagy múltú elemeit, a magyar néphagyományt. Teret biztosít

Részletesebben

ÖSSZEADÁS, KIVONÁS AZ EGY 0-RA VÉGZŐDŐ SZÁMOK KÖRÉBEN

ÖSSZEADÁS, KIVONÁS AZ EGY 0-RA VÉGZŐDŐ SZÁMOK KÖRÉBEN Matematika A 3. évfolyam ÖSSZEADÁS, KIVONÁS AZ EGY 0-RA VÉGZŐDŐ SZÁMOK KÖRÉBEN 16. modul Készítette: KONRÁD ÁGNES matematika A 3. ÉVFOLYAM 16. modul összeadás, kivonás az egy 0-ra végződő számok körében

Részletesebben

MATEMATIKA C 5. évfolyam 5. modul JÁTÉK A ZSEBSZÁMOLÓGÉPPEL

MATEMATIKA C 5. évfolyam 5. modul JÁTÉK A ZSEBSZÁMOLÓGÉPPEL MATEMATIKA C 5. évfolyam 5. modul JÁTÉK A ZSEBSZÁMOLÓGÉPPEL Készítette: Abonyi Tünde MATEMATIKA C 5. ÉVFOLYAM 5. MODUL: JÁTÉK A ZSEBSZÁMOLÓGÉPPEL TANÁRI ÚTMUTATÓ 2 A modul célja A tudatos észlelés, a megfigyelés

Részletesebben

Kosztolányi Dezső Gimnázium

Kosztolányi Dezső Gimnázium Kosztolányi Dezső Gimnázium Cím: 1012 Budapest Attila út 135-137. Tel./Fax: 375-2282 E-mail: titkarsag@kosztolanyigimnazium.hu OM azonosító: 035344 Honlap: http://kosztolanyigimnazium.hu KÉPZÉSI SZAKASZ

Részletesebben

A Herman Ottó Általános Iskola helyi tanterve

A Herman Ottó Általános Iskola helyi tanterve A budaörsi Herman Ottó Általános Iskola helyi tanterve 2010. Tartalom 1. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, valamint ezek óraszámai... 3 1.1 1-4.

Részletesebben

HON- ÉS NÉPISMERET KERETTANTERV

HON- ÉS NÉPISMERET KERETTANTERV HON- ÉS NÉPISMERET KERETTANTERV A hon- és népismeret tartalmazza népünk kulturális örökségére leginkább jellemző sajátosságokat, nemzeti kultúránk nagy múltú elemeit, a magyar néphagyományt. Teret biztosít

Részletesebben

HÍRES HELYEK AZ EURÓPAI UNIÓBAN

HÍRES HELYEK AZ EURÓPAI UNIÓBAN A MODUL CÍME HÍRES HELYEK AZ EURÓPAI UNIÓBAN A modul felhasználási területe: 5-7. évfolyam KÉSZÍTETTE: Kovács Szabina ISKOLA NEVE: Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola A modul végleges változatának

Részletesebben

Vizuális nevelés. 3. évfolyam. Célok :

Vizuális nevelés. 3. évfolyam. Célok : Vizuális nevelés Célok : 3. évfolyam - A tanulók hozzásegítse a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez, környezetünk értő alakításához. - A gondolkodás

Részletesebben

1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás

1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás Szaktárgyi KKK-k: Ismeri az egyetemes és magyar művészettörténet főbb korszakait, tendenciáit, képes azok szintézisszerű áttekintésére.

Részletesebben

24 db pozitív értékű Sárkánytojáslapka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 értékek mindegyikében 3-3 db

24 db pozitív értékű Sárkánytojáslapka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 értékek mindegyikében 3-3 db A legenda szerint nagy szerencse és gazdagság vár arra, aki megszerez egy sárkánytojást. Sok kalandor indult útnak, hogy felkutassa egy sárkány díszes fészkét, azonban a sárkányok a fészküket jól védett

Részletesebben

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! Szövegértés és szövegalkotás fejlesztése:

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! Szövegértés és szövegalkotás fejlesztése: Beküldendő A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 7. osztály Résztvevők száma: 14 fő Időpont:

Részletesebben

Kulturális Programok Rendezvények Miskolc 2015. április 13 19-ig

Kulturális Programok Rendezvények Miskolc 2015. április 13 19-ig Kulturális Programok Rendezvények Miskolc 2015. április 13 19-ig 13-15-ig Cine-Mis mozi műsor. 15:30 Végre otthon! 3D 17:45 Ne zavarjatok! 20:00 Amerikai mesterlövész. Uránia art terem 13-15-ig Cine-Mis

Részletesebben

1. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél

1. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél 1. évfolyam Az első évfolyamon a gyerekek életkori sajátosságaihoz alkalmazkodva a vizuális kultúra részterületei közül a belső képek kialakulását segítő Kifejezés, képzőművészet és a Tárgy- és környezetkultúra

Részletesebben

Gazdasági ismeretek tanítása

Gazdasági ismeretek tanítása Gazdasági ismeretek tanítása az általános iskola felső tagozatában Sasné M Erzsébet sm.erzsebet@gmail.com A világ összes pénze sem ér semmit, ha fogalmunk sincs, hogy bánjunk a pénzzel. Adam J Jackson

Részletesebben

SZKA_106_27. A modul szerzője: Dobos Orsolya. é n é s a v i l á g SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 6. ÉVFOLYAM

SZKA_106_27. A modul szerzője: Dobos Orsolya. é n é s a v i l á g SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 6. ÉVFOLYAM kóla SZK_106_27 é n é s a v i l á g modul szerzője: Dobos Orsolya SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 6. ÉVFOLYM 380 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanári MODULVÁZLT tevékenység

Részletesebben

LEGFONTOSABB TERMÉSZETI KINCSÜNK: A TALAJ

LEGFONTOSABB TERMÉSZETI KINCSÜNK: A TALAJ POLGÁR DEMOKRÁCIÁBN LEGFONTOSBB TERMÉSZETI KINCSÜNK: TLJ Készítette: Vásárhelyi Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCI 8. ÉVFOLYM SZK208_26 362 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

MATEMATIKA C 8. évfolyam 6. modul ATTÓL FÜGG?

MATEMATIKA C 8. évfolyam 6. modul ATTÓL FÜGG? MATEMATIKA C 8. évfolyam 6. modul ATTÓL FÜGG? Készítette: Surányi Szabolcs MATEMATIKA C 8. ÉVFOLYAM 6. MODUL: ATTÓL FÜGG? TANÁRI ÚTMUTATÓ 2 A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási

Részletesebben

Évi óraszám:36. HON- ÉS NÉPISMERET HELYI TANTERV 5. évfolyam

Évi óraszám:36. HON- ÉS NÉPISMERET HELYI TANTERV 5. évfolyam HON- ÉS NÉPISMERET HELYI TANTERV 5. évfolyam Évi óraszám:36 A hon- és népismeret tartalmazza népünk kulturális örökségére leginkább jellemző sajátosságokat, nemzeti kultúránk nagy múltú elemeit, a magyar

Részletesebben