A mézelő méh projektterve az általános iskola 3. osztályában

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A mézelő méh projektterve az általános iskola 3. osztályában"

Átírás

1 A mézelő méh projektterve az általános iskola 3. osztályában A dolgozatot készítette: Kmellár Béláné Baráth Ella tanító Kis Bálint Általános Iskola Gyomaendrőd

2 2 I. A projekt témájának megjelölése: Dolgozatom rövid bemutatkozással kezdem. Kmellár Béláné Baráth Ella vagyok, 27 éve tanítóként dolgozom. Munkám során voltam napközis tanító, délelőttös tanító 1. osztálytól 4. osztályig, vagyis nagyfelmenőben többször is dolgoztam. Jelenleg a magyar és ének tantárgyakat tanítom 3. osztályban és a fennmaradó óráimban ugyanitt napközis feladatot is ellátok. Mindig is különös figyelemmel fordultam a hátrányos helyzetű, és a különböző részképességi zavarral küszködő gyermekek felé. Nekik segíteni különösen szép és nagyon sokszor hálás feladat is, hiszen ők egy elismerő szótól, egy dicsérettől olyan boldogok és hálásak tudnak lenni. Ezért végeztem néhány évvel ezelőtt ilyen irányú továbbképzéseket. (60 órás diszlexia diszgráfia; 120 órás fejlesztő pedagógia) Iskolánk két éve bekapcsolódott az IPR-es programba szeptemberétől engem bíztak meg alsó tagozaton a program adminisztrációs és egyéb feladatainak végzésével. Az IPR-es program bevezetésének Útmutatójában olvastam a projekt módszerről. Kollégáimtól hallottam már róla, sőt a mi iskolánkban is gyakoroljuk a saját tervezéseink alapján. Az igazgatóhelyettes keresett meg a továbbképzés lehetőségével. Tudatos kíváncsiságból jelentkeztem kolléganőmmel együtt a továbbképzésre. Célunk az volt, hogy megismerjük a szakszerűen tervezett projektoktatást, az itt szerzett tapasztalatokat tovább tudjuk adni munkatársainknak, s majd a gyakorlatban is tudjuk az itt tanult ismereteket hasznosítani. Célunk lesz majd ezzel a módszerrel az SNI-s és az IPR-es gyermekeket is különleges élményekhez juttatni. A projekttémát persze mindig úgy kell majd megválasztani, hogy a gyerekek érdeklődésének, életkorának megfelelő legyen. Minden tanuló átérezhesse azt, hogy ismeretei gyarapodtak, hogy ő is hozzátett valamit a közös munkához, hogy együtt volt az osztály, az iskola, együtt dolgoztak, jót szórakoztak, miközben tanultak is. Most először voltam tréningen. Kicsit félősen indult a részemről, majd szép lassan kikerekedett a lényege, s a végére megnyugodva, feltöltődve, sok ismerettel gazdagodva tértem haza. Köszönjük mindezt a tréning két ügyes vezetőjének, Herl Attiláné Vidner Mónikának és Jékiné Szabó Ritának. Egyszerűen, érthetően magyarázták el a projekt tervezésének a lépéseit, mindezt színesítve olyan játékokkal és kooperatív tanulási technikákkal, amit majd mi is kipróbálhatunk, tovább adhatunk. Saját bőrünkön tapasztaltuk, mennyire jó együtt dolgozni, gondolkodni, játszani, nevetni.

3 3 Projekttémaként a házi méhet választottam. Éppen ekkortájt tanultuk a 3. osztályos olvasókönyvben A mézelő méh című olvasmányt. A gyermekeket nagyon érdekelte a méhecskék érdekes élete, s még napokig beszélgettünk erről a témáról a délutáni szabadidőben és a tanulási időben is. Mivel két tanulónak az osztályból személyes tapasztalata is van a méhészkedésről, így ők átélt, megtapasztalt élményeiket elmesélték osztálytársaiknak. Én gondolatban továbbszőttem a hallottakat, az érdeklődésüket, a lelkesedésüket, s így készítettem el a projekttervet 3. osztályban a méhecskéről. A többségében 10 éves gyermekeket érdekelte ez a téma, hiszen már mindenkit csípett meg méhecske, mindenki evett már mézet, s mindenkit megtanított már a szülője, hogyan kell viselkedni a méhek közelében. Mivel a hasznos rovar még számos érdekességet rejteget, ezért érdeklődésüket könnyű lesz majd felkelteni, s kutatómunkára is ösztönözni őket. A projektzáró Mézes-buli mézes sütikkel, mézkóstolóval, mézes teával, pedig igen jónak ígérkezik. Remélem terveimet a közeljövőben majd egyszer megvalósíthatom.

4 II. A projektkészítés lépései: 4 1. A téma meghatározása Kora tavasszal vesszük a mézelő méh című olvasmányt. Ez elindítja a gyermekek érdeklődését, és tanítói ösztönzésre választjuk a projekttémát. 2. A projektmunka tervezése -A hálóterv elkészítése a pedagógusok feladata. Ez alsó tagozaton még könnyen átlátható, hiszen általában két pedagógus tanít az osztályban, s valamennyi tantárgyba beépíthető a választott téma. -A hálóterv elkészítése után év elején a tanmenetekbe is beépítjük a konkrétan megtervezett és egyes tantárgyakra lebontott feladatokat, fejlesztési területeket, eszközöket. -Ha a projekthetek időszerűvé válnak, ráhangoljuk a gyermekeket a témára, például a tervezésnél kijelölt olvasmánnyal. -Érdeklődésüknek megfelelő kutatómunkával bízzuk meg őket. -A szülőket levélben tájékoztatjuk a projekthetekről, egyben kérjük a segítségüket a témával kapcsolatos információk begyűjtésében, feladatok elvégzésében. -A tanító a pedagógiai provokáció változatos módjaival kelti fel a gyerekek érdeklődését. 3. A téma feldolgozása, megvalósítása A tervezett feladatok végrehajtása egyéni kutatómunkával, differenciált, irányított, csoportos, frontális osztálymunkákkal. 4.A projektmunka eredményeinek prezentálása Kiállítás létrehozása, osztályban faliújság készítése, bemutató portfólió és értékelési portfólió hazaküldése, projektzáró. 5. A projektmunka eredményeinek értékelése a pedagógusok és a tanulók körében is -beszélgetéssel -kérdőívvel -üzenetek írásával

5 5 III. A HÁLÓTERV

6 6 IV. A projekttéma összekapcsolódása az oktatás tartalmával tantárgyakra lebontva: IRODALOM (heti 3 óra tervezésében 4 hét alatt 4x3=12 órában) A mézelő méh című olvasmány (a méhek ma kaptárban élnek) -az ismeretterjesztő szöveg ismérvei -olvasási készség fejlesztése -szókincsfejlesztés -lényegkiemelés -helyes kérdésfeltevés -olvasókönyv -a pedagógus által gyűjtött könyvek bemutatása Népmonda: Legenda a méhecskéről Charlie Bood: A természet csodái c. könyvéből A méh táncával beszél c. fejezet Részletek a Micimackó című kisregényből (a méhek nagyon régen és a mesékben faodúban éltek) Versek a méhről és a darazsakról Urbán Gyula: Mézgyűjtögető Hajnal Anna: Virágokról Weöres Sándor: Dongó Tamkó Sirató Károly: Darázsgarázs Önálló versírás a méhekről Magyar népmese: A kiskakas gyémánt félkrajcárja (a mese eljátszása bábok segítségével) (a méhek a török időkben méhkasban éltek) Móra Ferenc: A nyughatatlan méhecske című elbeszélése -a népmonda, mint műfaj sajátosságai -olvasás-értés fejlesztése -szóbeli kifejező készség fejlesztése -az ismeretterjesztő szöveg ismérvei -lényeg kiemelése -kép és szöveg tartalmi összekapcsolása -ismeretek rendszerezése -vázlatírás -a szépirodalmi szöveg, regényrészlet ismérvei -olvasási készség fejlesztése -helyes hangsúlyozás -versek iránti érdeklődés felkeltése -a vers formai elemeinek felismerésének -költői eszközök felismerésének -emlékezetfejlesztés(2.o-ban tanultak alapján) -kommunikációs készség fejlesztése -szerepvállalási készség fejlesztése -az elbeszélés műfaji sajátosságai -részekre tagolás -lényegkiemelés -szóbeli kifejezőkészség -olvasókönyv -ismeretközlő szöveg lapon -Milne Micimackó c. könyve -regényrészlet lapon -DVD-n a Micimackó, a tanult részlet megtekintése rajzfilmen -gyűjtőmunka: méhekről, darazsakról szóló versek -versek lapon -verses könyvek -saját készítésű bábfigurák -az elbeszélés lapon

7 Szólások a méhről: Szorgalmas, mint a méh. Úgy jön, mint a rakott méh. Megugrott, mint a kergetett darázs. Darázsfészekbe nyúlt. Könyvajánlások 7 -szólásjelentések megfejtése -memória fejlesztése -olvasóvá nevelés -olvasási kedv felébresztése -Szólások és közmondások könyve -könyvtári könyvek bemutatása -otthoni könyvek bemutatása NYELVTAN-HELYESÍRÁS (heti 3 óra tervezésében 4 hét alatt 4x3= 12 órában) Összetett szavak gyűjtése (méhviasz, méhszúrás, méhcsalád, méhpempő ) Szókapcsolatok gyűjtése (mézes sütemény, mézes kanál, mézes csupor, ) -szókincsbővítés -összetett szavak egybeírása -szókapcsolatok különírása -a gyűjtött szavak, szókapcsolatok toldalékolásának kérdések alapján -szókártyák -iskolai tábla -írásvetítő Összetett szavak szótagolása -szótagolási szabályok alkalmazása -táblázat: a szótagolás szabályai -kézzel eltapsoljuk Mondatfajták alkotása a méhről Rovarok, bogarak ábc sorrendbe szedése Szöveg tollbamondása Tanult szófajok kigyűjtése a szövegből Szógyűjtés a tanult szófajok alapján (a méh: főnevek gyűjtése igék gyűjtése-csel. -tört. melléknevek gyűjt.) A gyűjtött főnevek toldalékolása A gyűjtött igék ragozása A gyűjtött melléknevek fokozása, toldalékolása -mondatfajták felismerésének -mondatfajták alkotásának -mondatvégi írásjelek megfelelő alkalmazása -az ábc sorrendiség szabályainak -íráskészség fejlesztése -helyesírási készség fejlesztése -szófajok felismerésének fejlesztése -szókincsbővítés -a főnevek és melléknevek toldalékolásának -igeragozás -melléknevek fokozásának a -feladatok elvégzése a füzetben -szótárak, lexikonok, tudományos könyvek (tárgymutatójukból a rovarok, bogarak neveinek gyors megkeresése) -Milne: Micimackó című kisregényének részlete -csoportos gyűjtőmunka -füzet

8 Szóelemzések: méhecskékkel mézesből méhkasban 8 -a szó szerkezetének felismerése -toldalékfajták felismerése, pontos megnevezése -összetett szó felismerése -szókártyák a gyors szóelemzésekhez -páros munka ÍRÁS (heti 1 óra tervezésében 4 hét alatt 4 órában) Találós kérdések alkotása a méhről Találós kérdések írása (1111 találós kérdés 82. oldal) Közmondások, szólások, nyelvtörők írása emlékezetből Másolás: A nyughatatlan méhecske című elbeszélés részlete Vers másolása Weöres Sándor: Dongó Hajnal Anna: Virágokról A versek hangulatának ábrázolása egyszerű rajzokkal -fantázia, alkotókedv felébresztése -látó, halló tollbamondás -emlékezet fejlesztése -az emlékezet fejlesztése -tollal írás -íráskészség fejlesztése -tempó fokozása -a versmásolás szabályainak -rajzkészség fejlesztése -tollal írás -füzet, ceruza találós kérdés című könyv -füzet, toll -füzet, ceruza -a másolás szövege lapon -verses könyvek -füzet, toll -színes ceruza -másolás szövege lapon FOGALMAZÁS (heti 1óra tervezésében 4 hét alatt 4 órában) Elbeszélő fogalmazás írása: Megcsípett a méhecske Leírás szóban, közösen írásban Szépirodalmi leíró részletek tanulmányozása (Móra Ferenc, Milne) Párbeszéd írásának a Micimackó részlete alapján Két méhecske beszélgetfantázia alapján -szókincsbővítés -igék gyűjtése és beépítése a fogalmazásba -melléknevek gyűjtése és beépítése a fogalmazásba -mondatfajták beépítése a fogalmazásba -rajzkészség fejlesztése -szókincsbővítés -mondatalkotás -rajzkészség fejlesztése -párbeszéd írásának -előadói készség fejlesztése -írásvetítőn vázlat, a gyűjtött szavak -füzet, ceruza -színes ceruza -füzet, ceruza -színes ceruza -szépirodalmi könyvek -füzet, ceruza -Micimackó című könyv

9 Riport írása közösen, befejezése önállóan Tudósítás a kaptár körül 9 -a kérdésfeltevés -igényesség az idegen szavak megmagyarázására -szókincsbővítés -kommunikációs készség fejlesztése -párbeszéd írásának -előzetes gyűjtőmunka: kérdések gyűjtése, méhész munkájához szükséges felszerelések, szerszámok neveinek gyűjtése MATEMATIKA (heti 4 óra tervezésében 4 hét alatt 16 órában) Összeadás és kivonás szöveges feladatokban Szorzás és osztás a szöveges feladatokban Törtrészek kiszámítása szöveges feladatokban -szövegértés fejlesztése -kérdés megfogalmazásának -szöveges feladat lejegyzésének -írásbeli összeadás és kivonás -szöveges feladatok lépéseinek betartása -szövegértés fejlesztése -kérdés megfogalmazásának -szöveges feladat lejegyzésének -írásbeli szorzás és osztás -szöveges feladatok lépéseinek betartása -a szorzó és bennfoglaló tábla készségszintű alkalmazásának -szorzás és osztás kerek tízessel, százassal végződően -a maradékos osztás -villámkártyák a szóbeli összeadás gyakorlására -ceruza, füzet -villámkártyákon a szorzó és bennfoglaló tábla -villámkártyák a szóbeli szorzás gyakorlására -villámkártyák a szóbeli osztás gyakorlására -villámkártyák a szóbeli osztás és szorzás kerek tízessel, százassal.. gyakorlására -villámkártyák a maradékos osztás gyakorlására -ceruza, füzet Pénzhasználat a szöveges feladatokban A kifizetés módjai A visszajáró pénz módjai Hosszúságmértékek és átváltások (mennyit repült) Hosszúságmértékek összehasonlítása (melyik repült többet, ) -a pénzbeváltás módjainak -egy tétel kifizetésének sokféle megközelítése -logikus gondolkodás fejlesztése -a pénzformátumok gyors lerajzolásának -a hosszúságmértékek átváltásának -hosszúságmértékek összehasonlításának -játékpénzek -ceruza, színes, füzet -vonalzó -méterrúd -méterszalag -villámkártyákon a hosszúságmértékek (mondd másképp, váltsd át) -ceruza, füzet

10 Időmértékek és átváltások (mennyi ideig gyűjtött) Időmértékek összehasonlítása (melyik gyűjtött több ideig) Grafikon készítése egyszerű szöveges feladatok alapján Grafikonokról adatok leolvasása Logikai feladatok (válogatás a matematika versenyek érdekes, logikai feladataiból, feladatok átfogalmazásával) Beugratós, becsapós feladatok(válogatás a matematikaversenyek, Sicc, Töprengő feladataiból, feladatok átfogalmazásával) 10 -az időmértékek átválásának -az időmértékek összehasonlításának -a grafikonkészítés lépéseinek -grafikonolvasás -a grafikon látványosságának fontossága -a kíváncsiság felkeltése -a szöveg logikájának kifejezése rajzosan -a logikus gondolkodás fejlesztése -a kíváncsiság felkeltése -a szöveg logikájának kifejezése rajzosan -a logikus gondolkodás fejlesztése -óra -villámkártyákon az időmértékek (mondd másképp, váltsd át) -ceruza, füzet -grafikonok írásvetítőn -ceruza, füzet, színes -füzet, ceruza -a Zrínyi Ilona Matematikaverseny könyvei -füzet, ceruza -a Zrínyi Ilona Matematika verseny könyvei, Sicc, Töprengő TEMÉSZETISMERET (heti 1 óra tervezésében 4 hét alatt 4 órában) Fogalmak tisztázása: bogár rovar méh darázs háziméh-vadméh A rovar, a háziméh testtájai A rovar, a háziméh biológiai rajza -fogalom-meghatározások pontosságának fontossága -szókincsbővítés -a biológiai rajzkészítés -könyvek, lexikonok, enciklopédiák képeinek bemutatása ceruza, füzet, színes -a gyűjtőmunka alapján tabló készítése a háziméhről Séta egy ismerős méhészhez Megfigyelések: a kaptár a méhész öltözete a méhész szerszámai a mézkészítés szerszámai A méhészkedés veszélyei, a méhész védekezése A méhek betegségei, a kaptár tisztán tartása -kommunikatív készség fejlesztése -a természetben való megfigyelőkészség fejlesztése -ismeretszerzés konkrét, megtapasztalt élmény alapján -kérdésfeltevés -szókincsbővítés -a természet megfigyelése -igényesség a természetvédelemre -térkép használata -megfelelő öltözet a túrához -méhészkedéssel kapcsolatos tárgyak, anyagok begyűjtése

11 Egészségtan: A méz, mint gyógyszer A méhek által előállított egyéb jótékony anyagok (propolisz, méhpempő) Környezetünk védelme A méhcsípés veszélyei Elsősegély nyújtása méhcsípés esetén (allergiásoknál is) 11 -az egészséges életmódra nevelés fontossága -a természetben előforduló anyagok egészségesebbek, mint a mesterségesen előállítottak (mézcukor) -a természetvédelem fontossága -az elsősegélynyújtás elsajátítása méhcsípés esetén -különös figyelem méhcsípés esetén az allergiásoknál -a méhészkedés anyagainak bemutatása (méhviasz, lép, propolisz) -mézfajták bemutatása(színük, illatuk) -a méhek által előállított jótékony alapanyagokat tartalmazó készítmények (gyógykészítmények, kozmetikumok) bemutatása -egyes gyógykészítményekben lévő felhasználási javaslat elolvasása -hideg vizes, ecetes borogatás, mint népi gyógymód bemutatása -kenőcsök, sprék bemutatása -allergia elleni gyógyszerek bemutatása (ezt az allergiásoknak tudni kell) ÉNEK (heti 2 óra tervezésében 4 hét alatt 4x2=8 órában) Méz, méz, méz című dal ismétlése Micimackó című dal megtanulása -ritmustapsolás, ritmusolvasás -ritmusírás -félértékű hang és ismétlőjel -hangjegyek helyének kiszámításának -szolmizálás kottából -szolmizálás kézjelről -halláskészség fejlesztése -halláskészség fejlesztése -daltanulás hallás után a szöveg ismeretében -csoportos éneklés öröme -egyéni éneklés, előadói készség fejlesztése -dal lapon -ritmuskártyák -seprűnyél (ritmuskopogás rövid seprűnyélen) -a dal szövege lapon -CD (a dal meghallgatása, majd közös éneklése) -egyéni éneklés

12 Ritmusok a természetben (harkály kopogása, madárfütty, méhek dongása,..) Ritmusok utánzása Zenehallgatás: Vivaldi: A négy évszak Tavasz Erdő mélyén francia népdal megtanulása 12 -ritmuskészség fejlesztése -improvizálási készség elősegítése -a zene szépségeinek megfigyeltetése -a zene kifejezése mozgással -szerepek vállalása, a dal eljátszása -halláskészség fejlesztése -a természet hangjai kazettáról -ritmushangszerekkel: triangulum kanál cintányér dob -CD -dal lapon RAJZ (heti 1 óra tervezésében 4 hét alatt 4 órában) Prospektus készítése: A méhek menedéke régen és ma (odú, méhkas, kaptár) Méh szimmetrikus ábrázolása tükörfestéssel (vízfestékkel, a testtájak megjelenítése) Bábfigurák készítése rajzosan: A kiskakas gyémánt félkrajcárja című mese alapján Papírjáték:Méhecske rajza (sablon alapján) Könyvjelző készítése -a színezés technikájának fejlesztése -megfelelő arányok érzékelésének fejlesztése -vizuális gondolkodás fejlesztése -a szimmetria fogalmának elmélyítése -színek keverése -foltok festése -kreativitás fejlesztése -színezési technika fejlesztése -arányérzék fejlesztése -alaklemez körberajzolásának -színezés technikájának -kreativitás fejlesztése -színes lap, színes ceruza -vízfesték, tempera -csoportmunka -színes ceruza -alaklemez -üres könyvjelző -színes ceruza, filctoll TECHNIKA (heti 1 óra tervezésében 4 hét alatt 4 órában) Bábok kivágása és felragasztása hurkapálcikákra Ujjra fűzhető papírjáték méhecske kivágása, ragasztása, kipróbálása a teremben, udvaron Méhecske készítése zseníliából Gyetyaöntés méhviaszból -kézügyesség fejlesztése -ollóhasználat -ragasztási technika elsajátítása -kézügyesség fejlesztése -ollóhasználat -ragasztási technika -kézügyesség fejlesztése -fantázia fejlesztése -megfigyelőképesség fejlesztése -kézügyesség fejlesztése -figyelem felhívása a balesetek megelőzésére -olló -ragasztó -olló -ragasztó -zsenília -olló -színes papírok -rezsó -melegítő edény -pohárkák -kanóc

13 TESTNEVELÉS (heti 3 óra tervezésében 4 hét alatt 4x3=12 órában) Méhek tánca- sorverseny -gyorsaság, ügyesség fejlesztése -zsámolyok -karikák Gyalogtúra- egy méhkaptár -állóképesség fejlesztése -gyalogtúrához megközelítése Méhecskék repülésének utánzása (gyorsan, lassan, leszállva, egyenesen, cikkcakkban) Játék: Keresd az anyát! ( kirepülés sípszóra, viszarepülés sípszóra, az anya közben helyet változtat) 13 -gyorsaság, ügyesség fejlesztése -utánzási képesség fejlesztése -gyorsaság, ügyesség fejlesztése - megfelelő öltözet - NAPKÖZI (négy héten át a szabadidős tevékenységben) Könyvkölcsönzés: méhekkel, rovarokkal kapcsolatos -olvasóvá nevelés -könyvtári könyvek könyvek Könyvbemutató: otthonról hozott könyvek és könyvtári könyvek bemutatása Esztergál Pál: Méhész apó meséje A könyv alapján hónapról hónapra követhetjük a méhek életét Beszámoló egyéni élmények alapján Tudod-e vetélkedő a méhekről 1. TOTÓ kitöltése Tudod-e vetélkedő a mézről 2.TOTÓ kitöltése Tudod-e vetélkedő a méhészek munkájáról 3. TOTÓ kitöltése Micimackó című kisregény tovább olvasása Egy jelenet közös lerajzolása a Micimackó című könyvből Jelenet eljátszása a Micimackó-ból -könyvek szeretetére nevelés -olvasás iránti érdeklődés felkeltése -képzelet, fantázia fejlesztése az olvasottak alapján -beszédkészség fejlesztése -közösségi élmény átélése -közösségi élmény átélése -közösségi élmény átélése -szövegértés fejlesztése -a szépirodalmi szöveg humorának érzékelése -kézügyesség fejlesztése -térlátás fejlesztése -arányérzék fejlesztése -a közös alkotás öröme -kommunikációs készség fejlesztése -szereplésre ösztönzés -rögtönzés kipróbálása -otthonról hozott könyvek -könyvtári könyvek -Esztergál Pál: Méhész apó meséje című könyv -csoportos játék -TOTÓ -csoportos játék -TOTÓ -csoportos játék -TOTÓ -Micimackó című könyv -csomagolópapír -faliújság készítése -kéznél lévő kellékek ötletek alapján

14 14 V. A PROJEKTZÁRÓ Kiállítás: A projekthetek alkalmával készített munkák, érdekességek kiállítása. Műsor: 1. A méh bemutatása ismeretterjesztő szöveg előadásával, mutatása nagy alakú rajzon. 2. A méhcsalád bemutatása. Szereplők: méhkirálynő, herék, dolgozók. A narrátor elmondja kinek mi a feladata, majd a szereplők zenére eljátszák. A méhek táncát a dolgozók mutatják be. 3. Népmonda elmesélése: Legenda a méhecskéről 4. Hangos és humoros riport egy méhésszel. Több riporter is faggatja, a végén mindenkit megcsipkednek a méhek. 5. Micimackó eléneklése-énekes karaoke jelentkezésével, aki mindenkit biztat az éneklésre. Az ügyes énekes megnyitja a bulit: Induljon a mézes-buli, mindenkinek jó szórakozást kívánok! A szülőknek köszönjük a sok mézes finomságot! Egyetek igyatok, táncoljatok! A szülők segítségével: mézkóstoló mézes sütemények mézes kalácsok mézes kekszek mézes tea. 6. Tánc VI. MELLÉKLET A dolgozatomhoz a portfólió egyik munkadarabját csatolom. A gyerekek rajz órán prospektust készítettek A méhek menedéke régen és ma címmel.

Tavasz, húsvéti ünnepkör projekt

Tavasz, húsvéti ünnepkör projekt Tavasz, húsvéti ünnepkör projekt Ennek a háznak udvarában Szép kisbimbót láttam. Vizet hoztam tövére, Szálljon áldás fejére! Szabad-e locsolni? Tavasz, húsvéti ünnepkör /projekt/ Korcsoport: 1.osztály

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA. Célok és feladatok

VIZUÁLIS KULTÚRA. Célok és feladatok VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez, környezetünk értő alakításához.

Részletesebben

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT. Célok, feladatok

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT. Célok, feladatok ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT Célok, feladatok A természetes és mesterséges környezet anyagainak megismerése, anyagvizsgálati tapasztalatok szerzése érzékszervi tapasztalással. Összefüggések felismerése az anyagok

Részletesebben

Tanterv a két tanítási nyelvű általános iskolai célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához 5-8.

Tanterv a két tanítási nyelvű általános iskolai célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához 5-8. Tanterv a két tanítási nyelvű általános iskolai célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához 5-8. I. Bevezetés Az önálló tematikával megjelenő, de a célnyelvek keretei között is oktatható célnyelvi civilizáció

Részletesebben

Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon

Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon 1. Anyanyelvi kommunikáció Fejlesztési területek Matematika Környezet Rajz Technika Ének Testnevelés 1-2. évfolyam 1. Beszédkézség, szóbeli szövegek megértése

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA 1-2

VIZUÁLIS KULTÚRA 1-2 VIZUÁLIS KULTÚRA 1-2 A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez, környezetünk értő

Részletesebben

A vizuális nevelés legfőbb célja és feladata

A vizuális nevelés legfőbb célja és feladata A vizuális nevelés legfőbb célja és feladata Hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez. Így nemcsak a képző- és iparművészet

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez. A tantárgy

Részletesebben

kialakulását, az önértékelés és önismeret kialakulása révén pedig a céltudatos önszabályozást. Mindezektől függetlenül a vizuális kultúra tanításának

kialakulását, az önértékelés és önismeret kialakulása révén pedig a céltudatos önszabályozást. Mindezektől függetlenül a vizuális kultúra tanításának VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez, környezetünk értő alakításához.

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA. Célok és feladatok

VIZUÁLIS KULTÚRA. Célok és feladatok VIZUÁLIS KULTÚRA Célok és feladatok A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez,

Részletesebben

Bem József Általános Iskola

Bem József Általános Iskola 1 Bem József Általános Iskola Pedagógiai program A Bem József Általános Iskola a(z) 1993. évi LXXIX. Törvény 47.p, 48.p 1996. évi LXII. Törvény 2011. évi Köznevelésről szóló törvény 4.p, 5., 26.p, 27.,

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA. 1 4. Célok és feladatok

VIZUÁLIS KULTÚRA. 1 4. Célok és feladatok VIZUÁLIS KULTÚRA 1 4. Célok és feladatok A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez,

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok

VIZUÁLIS KULTÚRA az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok VIZUÁLIS KULTÚRA az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Pedagógiai program. Sárvári Tankerület. Répcelak

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Pedagógiai program. Sárvári Tankerület. Répcelak MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Pedagógiai program Sárvári Tankerület Répcelak 1 2013 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

IDEGEN NYELV 2 4. osztály

IDEGEN NYELV 2 4. osztály IDEGEN NYELV 2 4. osztály Az utóbbi évtizedben, társadalmunkban fokozottan erősödik az érdeklődés a nyelvoktatás iránt, már nem csak az általános iskola felső tagozatában, de alsóbb osztályoknál is. A

Részletesebben

HELYI TANTERV ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA

HELYI TANTERV ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA 1/4. számú melléklet HELYI TANTERV ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ELŐKÉSZÍTŐ SZAKISKOLA 9-10. ÉVFOLYAM 2 TANTÁRGYI

Részletesebben

Egy hetes projekt (témahét) Munkácsy és kora 2010. február 15-20.

Egy hetes projekt (témahét) Munkácsy és kora 2010. február 15-20. Egy hetes projekt (témahét) Munkácsy és kora 2010. február 15-20. 1. évfolyam Faladatok, cselekvési sor Munkaformák Tantervi tartalom Tárgyi feltétel Időterv Elvárt eredmény Mérés, értékelés A résztvevő

Részletesebben

Célnyelvi civilizáció tantárgy. (német nyelv) 5.-8. évfolyam

Célnyelvi civilizáció tantárgy. (német nyelv) 5.-8. évfolyam I. Bevezetés Célnyelvi civilizáció tantárgy (német nyelv) 5.-8. évfolyam Az önálló tematikával megjelenő, de a célnyelvek keretei között is oktatható célnyelvi civilizáció tantárgy tanításának az a célja,

Részletesebben

1. Pedagógiai módszertani felkészültség

1. Pedagógiai módszertani felkészültség 1. Pedagógus önértékelés Milyen a módszertani felkészültsége? Milyen módszereket alkalmaz a tanítási órákon és egyéb foglalkozásokon? Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik

Részletesebben

2016.április 4-8. Bem József Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagintézmény

2016.április 4-8. Bem József Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagintézmény 2016.április 4-8. Bem József Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagintézmény Osztály Téma Projekt jellege Megvalósult projektek száma: 8 Részt vevő pedagógusok száma: 21 Projektbe bevont tanuló száma: 317

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez. A tantárgy

Részletesebben

4. évfolyam. Általános, sportiskola 4. évf. Idegen nyelv - angol

4. évfolyam. Általános, sportiskola 4. évf. Idegen nyelv - angol 4. évfolyam A 4. évfolyamon kezdődő idegennyelv-tanítás elsődleges ja a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása. További fontos kitűzése, hogy felkeltse a tanulók érdeklődését

Részletesebben

Vizuális nevelés. 3. évfolyam. Célok :

Vizuális nevelés. 3. évfolyam. Célok : Vizuális nevelés Célok : 3. évfolyam - A tanulók hozzásegítse a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez, környezetünk értő alakításához. - A gondolkodás

Részletesebben

INNOVÁCIÓ ADVENT-3 HETES PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK LÉPÉSEI

INNOVÁCIÓ ADVENT-3 HETES PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK LÉPÉSEI INNOVÁCIÓ ADVENT-3 HETES PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK LÉPÉSEI AZ INNOVÁCIÓRÓL Az iskolánkban sok-sok évre visszamenő hagyománya van a karácsonyi műsornak, a tavalyi projekt azonban sokkal több volt ennél.

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

HUMÁN MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

HUMÁN MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE HUMÁN MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE FELSŐ TAGOZAT 2015/2016 Készítette: Tereminé Horváth Ildikó munkaközösségvezető Nyírtelek, 2015. szeptember 06. A humán munkaközösség 2015/16-os tanévre szóló munkatervének

Részletesebben

Imrehné Sebestyén Margit TANMENETJAVASLAT A RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA TANÍTÁSÁHOZ A 3. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA. Készült A képzelet világa 3.

Imrehné Sebestyén Margit TANMENETJAVASLAT A RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA TANÍTÁSÁHOZ A 3. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA. Készült A képzelet világa 3. Imrehné Sebestyén Margit TANMENETJAVASLAT A RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA TANÍTÁSÁHOZ A 3. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA Készült A képzelet világa 3. tankönyv alapján Éves óraszám: 55, 5 Heti óraszám: 1,5 Óra Téma, tananyag

Részletesebben

1. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél

1. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél 1. évfolyam Az első évfolyamon a gyerekek életkori sajátosságaihoz alkalmazkodva a vizuális kultúra részterületei közül a belső képek kialakulását segítő Kifejezés, képzőművészet és a Tárgy- és környezetkultúra

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA

HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint az 51/2012.

Részletesebben

Életvitel és gyakorlat. 3-4. évfolyam

Életvitel és gyakorlat. 3-4. évfolyam Életvitel és gyakorlat 3-4. évfolyam A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja a 3 4. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák további fejlesztésével a gyermek bővítse az életkori sajátosságainak

Részletesebben

6. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ EGYES ÉVFOLYAMOK HELYI TANTÁRGYI PROGRAMJA

6. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ EGYES ÉVFOLYAMOK HELYI TANTÁRGYI PROGRAMJA 6. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ EGYES ÉVFOLYAMOK HELYI TANTÁRGYI PROGRAMJA Tartalomjegyzék: 1. évfolyam... 9 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 9 MATEMATIKA... 11 IDEGEN NYELV... 12 ANGOL NYELV... 12 NÉMET NYELV... 13

Részletesebben

Tökfesztivál. Témahét Projektterv TÁMOP 3.1.4/08/2-2009-0092. Napközi Otthonos Óvoda Bordány. 2009. 10. 19.-től - 2009.10.22.-ig

Tökfesztivál. Témahét Projektterv TÁMOP 3.1.4/08/2-2009-0092. Napközi Otthonos Óvoda Bordány. 2009. 10. 19.-től - 2009.10.22.-ig Tökfesztivál Témahét Projektterv TÁMOP 3.1.4/08/2-2009-0092. Napközi Otthonos Óvoda Bordány 2009. 10. 19.-től - 2009.10.22.-ig Készítette: Németh Józsefné Az óvoda adatai Neve: Bordány Napközi Otthonos

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-1498/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-1498/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-1498/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Tárgy: A nem szakrendszerű oktatás általános iskolák 5. évfolyamán történő bevezetésének tapasztalatai,

Részletesebben

A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola félévi/év végi beszámolója

A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola félévi/év végi beszámolója 1.sz. Függelék: A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola félévi/év végi beszámolója Osztályfőnökök részére..tanév.. félév..osztály 1. A szakmai munka áttekintése: Statisztika Az osztály létszáma:. fő

Részletesebben

Életvitel és gyakorlat Helyi tanterv 1-4.évfolyamon

Életvitel és gyakorlat Helyi tanterv 1-4.évfolyamon 2,013/14 Életvitel és gyakorlat Helyi tanterv 1-4.évfolyamon Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szeghalom 2013/14 Cél és feladatrendszer az 1.-4. évfolyamon A természetes és mesterséges

Részletesebben

Debreceni Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242. Pedagógiai program

Debreceni Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242. Pedagógiai program Debreceni Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242 Pedagógiai program IDEGEN NYELV-ANGOL TANTÁRGY HELYI TANTERVE A nevelőtestület véleményezte:

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT HELYI TANTERV. 1. évfolyam. Témakörök. Család, otthon, háztartás. Család, otthon, háztartás Órakeret

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT HELYI TANTERV. 1. évfolyam. Témakörök. Család, otthon, háztartás. Család, otthon, háztartás Órakeret 1. évfolyam Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás Éves óraszám: Heti óraszám: 36 óra 1 óra Éves órakeret felosztás témakörönként Témakörök Család, otthon, háztartás Tárgyi kultúra, technológiák,

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 3-4. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 3-4. évfolyam RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 3-4. évfolyam A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez.

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez. A tantárgy

Részletesebben

Vizuális kultúra. 1-4. évfolyam. tantárgy 2013.

Vizuális kultúra. 1-4. évfolyam. tantárgy 2013. Vizuális kultúra tantárgy 1-4. évfolyam 2013. Célok és feladatok A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ VARGA KATALIN GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017. tanév FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017. Varga Katalin Gimnázium 5000 Szolnok, Szabadság tér 6. OM azonosító: 035990 (www.varga-szolnok.sulinet.hu)

Részletesebben

Helyi tanterv 2-8. évfolyam Angol, német, mint idegen nyelv

Helyi tanterv 2-8. évfolyam Angol, német, mint idegen nyelv Helyi tanterv 2-8. évfolyam Angol, német, mint idegen nyelv 1 IDEGEN NYELV Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív

Részletesebben

Zipernowsky Károly Általános Iskola

Zipernowsky Károly Általános Iskola 2. évfolyam Éves óraszám: A osztály: 72 (16, 14, 12, 2, 2, 2, 2, 10, 12) ---heti 2 óra B osztály: 108 (26, 24, 15, 2, 2, 2, 2, 17, 18) ---heti 3 óra E osztály: 72 (16, 14, 12, 2, 2, 2, 2, 10, 12) ---heti

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2.

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2. A kompetenciafejlesztési projekt megvalósítása Kondoroson Petőfi István Általános Iskola Diákotthon és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Tavaszi zsongás - három hetet meghaladó projekt- A projekt időpontja:

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Olasz nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. 1 Tartalom Olasz nyelv, második idegen nyelv, alapóraszámú képzés... 3 2 Kerettantervi

Részletesebben

ANGOL NYELV Az OFI által ajánlott kerettanterv alapján készült

ANGOL NYELV Az OFI által ajánlott kerettanterv alapján készült ANGOL NYELV Az OFI által ajánlott kerettanterv alapján készült Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISOLA ÉS KOLLÉGIUM

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISOLA ÉS KOLLÉGIUM ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISOLA ÉS KOLLÉGIUM AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK HELYI TANTERVE Célok és

Részletesebben

Feladatellátási hely neve és címe: Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészet-oktatási Intézmény, 9900 Körmend, Kölcsey u. 12.

Feladatellátási hely neve és címe: Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészet-oktatási Intézmény, 9900 Körmend, Kölcsey u. 12. Körmend Város Önkormányzata 9900 Körmend, Szabadság tér 7. Tel.: 94/592-900, fax: 94/410-623 E-mail: kormend@kormend.hu Pályázati azonosító: TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0107 Pályázat címe: A körmendi Dr. Batthyányné

Részletesebben

RE11344 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN. 3.osztály. Heti 1 óra

RE11344 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN. 3.osztály. Heti 1 óra RE11344 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN 3.osztály Heti 1 óra Összeállította: Báder Ilona Témakör: Milyen vagyok, és milyennek látnak mások? Nevelési fejlesztési cél: Az önismeret erősítése és az önelfogadás

Részletesebben

Munkaformák Módszerek Eszközök készségek, célok Szervezési feladatok Rendezés, a füzet vezetése EM Magyarázat Tankönyv, füzetek

Munkaformák Módszerek Eszközök készségek, célok Szervezési feladatok Rendezés, a füzet vezetése EM Magyarázat Tankönyv, füzetek Idő 09. 01. 1. 09. 02. 2. 09. 03. 3. 09. 04. 4. 09. 08. 5. 09. 09. 6. 09.10. 7. 09.11. 8. Tananyag Fejlesztési képességek, Munkaformák Módszerek Eszközök készségek, célok Szervezési feladatok Rendezés,

Részletesebben

Óravázlat 2. osztály szeptember 3. hete Új népének tanítása: Immár a nap leáldozott ÉE. 355.

Óravázlat 2. osztály szeptember 3. hete Új népének tanítása: Immár a nap leáldozott ÉE. 355. 2. osztály szeptember 3. hete Új népének tanítása: Immár a nap leáldozott ÉE. 355. I. Ráhangolódás az énekórára (6 perc) Állatokról szóló dalcsokor éneklése - Gólya, gólya gilice - Katalinka szállj el

Részletesebben

Helyi tanterv 2015. A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve. Angol

Helyi tanterv 2015. A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve. Angol 2015. Helyi tanterv A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve Angol Esti tagozat 2015.01.01. ANGOL NYELV 9 12. évfolyam (Esti tagozat) Az élő

Részletesebben

Technika,életvitel és gyakorlat Helyi tanterv 1-8.évfolyamon

Technika,életvitel és gyakorlat Helyi tanterv 1-8.évfolyamon 2,013/14 Technika,életvitel és gyakorlat Helyi tanterv 1-8.évfolyamon Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szeghalom 2013/14 Cél és feladatrendszer az 1.-4. évfolyamon A természetes

Részletesebben

Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1. PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 5 2. PEDAGÓGIAI PROGRAM HATÁLYA ÉS ÉRVÉNYESSÉGE...

Részletesebben

HELYI TANTERV VIZUÁLIS KULTÚRA

HELYI TANTERV VIZUÁLIS KULTÚRA HELYI TANTERV VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb értelmezéséhez és megítéléséhez,

Részletesebben

Olvasás, tanmenet 4. osztály 2015-2016 tanév

Olvasás, tanmenet 4. osztály 2015-2016 tanév Olvasás, tanmenet 4. osztály 2015-2016 tanév Tankönyvcsalád: OFI Nemzedékek Tudása Irodalmi olvasókönyv Boldizsár Ildikó Olvasási munkafüzet Borszéki Ágnes Tanítók: Varga Mariann és Fürné Kiss Zsuzsanna

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Készítette: a magyar munkaközösség (Balogh Anikó, Dr. Szabóné Bánkuti Katalin, Mándoki Mária,

Részletesebben

A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. november 09. Tartalomjegyzék Küldetésnyilatkozat 3 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

ÚÁMK Általános Iskolája Baja 2011. április 11-15.

ÚÁMK Általános Iskolája Baja 2011. április 11-15. OKOS DÖNTÉS, SZELEKTÍV GYŰJTÉS! Környezetvédelmi projekt ÚÁMK Általános Iskolája Baja 2011. április 11-15. Készítette: Faidtné Árkovics Margit A környezetvédelem jelen életünk egyik kiemelkedő fontosságú

Részletesebben

1 2. évfolyam. 1. Zenei reprodukció

1 2. évfolyam. 1. Zenei reprodukció ÉNEK-ZENE A művészi tevékenység, a művészetek hatása semmivel nem pótolható szerepet játszik személyiségünk fejlődésében, az ízlés, a kreativitás, az érzések árnyalt kifejezésének fejlesztésében. A műalkotások

Részletesebben

Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Német Helyi Tanterv 2014

Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Német Helyi Tanterv 2014 Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Német Helyi Tanterv 2014 A Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola NÉMET HELYI TANTERVE Nyelvi előkészítő osztály

Részletesebben

4/B TAMOP-6.1.2.A-14/2-2014-0039

4/B TAMOP-6.1.2.A-14/2-2014-0039 Magiszter Alapítványi Óvoda Általános Iskola Középiskola és Szakiskola BEVEZETŐ Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Magiszter Alapítványi Óvoda Általános Iskola Középiskola

Részletesebben

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1. 4. évfolyam 1. évfolyam - Beszéljen a tanuló érthetően, tisztán. - Értse meg iskolai feladatait, tanítója utasításait,

Részletesebben

MATEMATIKA 1-2.osztály

MATEMATIKA 1-2.osztály MATEMATIKA 1-2.osztály A matematikatanítás feladata a matematika különböző arculatainak bemutatása. A tanulók matematikai gondolkodásának fejlesztése során alapvető cél, hogy mind inkább ki tudják választani

Részletesebben

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése.

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01. Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.1 (A) változatához Magyar nyelv és irodalom az általános iskolák 5 8. évfolyama

Részletesebben

a 2014-es év beszámolója

a 2014-es év beszámolója Şcoala Generală pentru Naţionalitatea Română, Grădiniţă Chitighaz, str. Úttörő nr. 89 Telefon,fax: 66/250-052 web:www.romansulioviketegyhaza.hu Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda 5741

Részletesebben

MUNKATERV. a 2013/2014 es tanévre

MUNKATERV. a 2013/2014 es tanévre 2652 Tereske Telefon: +35 559002 Honlapcím: http://www.tereske.net OM: 032281 MUNKATERV a 2013/2014 es tanévre Az iskolai munkatervet 2013. szeptember 3 án a nevelőtestület egyhangúan elfogadta. jegyzőkönyv

Részletesebben

3. évfolyam. 3-4. évf. Magyar nyelv és irodalom

3. évfolyam. 3-4. évf. Magyar nyelv és irodalom 3. évfolyam A beszédkészség, a szóbeli szövegek megértésének, értelmezésének és alkotásának fejlesztése képezi alapját és kiinduló pontját valamennyi újonnan megtanulásra kerülő nyelvi tevékenységnek.

Részletesebben

PROJEKTTERV. A projekt címe : Tavaszi Zsongás Mottó: Figyelj a Földre és cselekedj ahol vagy!

PROJEKTTERV. A projekt címe : Tavaszi Zsongás Mottó: Figyelj a Földre és cselekedj ahol vagy! PROJEKTTERV A projekt címe : Tavaszi Zsongás Mottó: Figyelj a Földre és cselekedj ahol vagy! A projekt helyszíne : Fodor András Óvoda,Iskola Szak és Szakmai Szolgálat Lengyeltóti A projekt időpontja: 2010.

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 1-4. BEVEZETŐ

ÉNEK-ZENE 1-4. BEVEZETŐ BEVEZETŐ Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó megismeréséhez, megértéséhez és élvezetéhez.

Részletesebben

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 5-8. évfolyam

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 5-8. évfolyam TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 5-8. évfolyam Az oktatásnak mind társadalmi, mind gazdasági funkciója miatt alapvető szerepe van abban, hogy az európai polgárok megszerezzék azokat a kulcskompetenciákat, amelyek

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Német nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. A német nyelv tantárgy helyi tanterve a többször módosított,

Részletesebben

TANMENET. KÉSZSÉGEK, CÉLOK Beszédkészség, kommunikációs képesség, figyelem fejl.

TANMENET. KÉSZSÉGEK, CÉLOK Beszédkészség, kommunikációs képesség, figyelem fejl. Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4/08/2. - 2009-0094 " Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata által fenntartott

Részletesebben

Helyi tanterv. Célok és feladatok

Helyi tanterv. Célok és feladatok Helyi tanterv ÉNEK ZENE A változat Az ének-zene tantárgy a Nemzeti alaptantervben meghatározott fejlesztési területek, nevelési célok megvalósításához tud hozzájárulni hatékonyan: az erkölcsi nevelés (elfogadják

Részletesebben

HELYI TANTERV A Készségfejlesztő Speciális Szakiskola középsúlyos értelmi fogyatékos tanulói számára

HELYI TANTERV A Készségfejlesztő Speciális Szakiskola középsúlyos értelmi fogyatékos tanulói számára Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 139022 OM azonosító: 038551 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV

Részletesebben

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára 9./ NY évfolyam Első idegen nyelv Célkitűzés és feladatok: a különböző iskolákból, különböző nyelvi felkészültséggel érkező tanulók egy szintre

Részletesebben

Szövegértés-szövegalkotás A

Szövegértés-szövegalkotás A Szövegértés-szövegalkotás A 1 2. évfolyam olvasás mintamodulok az én, te... mi című könyv feldolgozásához Az elveszett dínó Halnevelde Piacon Cirkuszban Iskola után Függelék Készítette: Rózsa Vincéné Olvasás

Részletesebben

Helyi tanterv HELYI TANTERV 2015.

Helyi tanterv HELYI TANTERV 2015. tanterv A helyi tanterv biztosítja, hogy alsó tagozaton a tanítás-tanulás szervezése játékos formában, a tanulói közreműködésre építve, az érdeklődés felkeltésére, a problémák felvetésére, a megoldáskeresésre,

Részletesebben

Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola. Olvasás, tanmenet 4. osztály 2015-2016.

Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola. Olvasás, tanmenet 4. osztály 2015-2016. Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola Olvasás, tanmenet 4. osztály 2015-2016. Tankönyvcsalád: OFI Nemzedékek Tudása Irodalmi olvasókönyv Boldizsár Ildikó Olvasási munkafüzet Borszéki Ágnes Tanítók:

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ELVÁRÁSRENDSZER

INTÉZMÉNYI ELVÁRÁSRENDSZER Itsz.:III-476/2015 INTÉZMÉNYI ELVÁRÁSRENDSZER A Felsőpakonyi Herman Ottó Általános Iskola Pedagógus Elvárás Rendszere Felsőpakony, 2015. október Készítette: Önértékelési Csoport 1. Pedagógiai módszertani

Részletesebben

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének!

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! Beküldendő A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 6. c (21 fő 8 lány, 13 fiú) Résztvevők száma:

Részletesebben

A diákéletet sok tanórán kívüli program színesíti, ezek közül is kiemelkedik a Gólyaest, a Rákóczi Kincsestár és a Rákóczi nap.

A diákéletet sok tanórán kívüli program színesíti, ezek közül is kiemelkedik a Gólyaest, a Rákóczi Kincsestár és a Rákóczi nap. BUDAPEST II. KERÜLETI II. RÁKÓCZI FERENC GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 Felvételi tájékoztató szülői értekezlet: 2015. november 26. csütörtök 17.00 VÁLTOZOTT!! 2015. november 25. szerda 17.00

Részletesebben

Tegyünk többet környezetünkért!

Tegyünk többet környezetünkért! Munkácsy Mihály Általános Iskola (Aradi úti és Fiumei utcai telephelyek) Tegyünk többet környezetünkért! 3 hetes projekt tervezete Cél: Az iskola tanulói (kiemelten a 2.n és 6. n osztályok) Megvalósítók:

Részletesebben

Hátrányos helyzet = nyelvi hátrány?

Hátrányos helyzet = nyelvi hátrány? 68 Hátrányos helyzet = nyelvi hátrány? Hajdúné Csakajda Ildikó Hátrányos helyzet = nyelvi hátrány? Nyelvi fejlesztés az Arany János Kollégiumi Program 9. előkészítő évfolyamán a hódmezővásárhelyi Németh

Részletesebben

Kémia: A kémia kerettanterv (B változat) 10% szabadon tervezhető órakeretének felhasználása: 9. évfolyam: A kémia és az atomok világa:

Kémia: A kémia kerettanterv (B változat) 10% szabadon tervezhető órakeretének felhasználása: 9. évfolyam: A kémia és az atomok világa: A kémia kerettanterv (B változat) 10% szabadon tervezhető órakeretének felhasználása: 9. évfolyam: A kémia és az atomok világa: 1 óra Kémiai kötések és kölcsönhatások halmazokban: Anyai rendszerek: Kémiai

Részletesebben

1. FOGLALKOZÁSOK, FELADATOK, JÁTÉKOK, A TANULÓ EGÉSZSÉGES SZEMÉLYISÉGFEJLŐDÉSÉNEK MEGSEGÍTÉSÉRE

1. FOGLALKOZÁSOK, FELADATOK, JÁTÉKOK, A TANULÓ EGÉSZSÉGES SZEMÉLYISÉGFEJLŐDÉSÉNEK MEGSEGÍTÉSÉRE 1. FOGLALKOZÁSOK, FELADATOK, JÁTÉKOK, A TANULÓ EGÉSZSÉGES SZEMÉLYISÉGFEJLŐDÉSÉNEK MEGSEGÍTÉSÉRE 1.1. Egyéni beszélgetések, fejlesztő interjúk a gyermekkel Önvizsgálat, önismeret megsegítése, a reális énkép

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium Kegyes József Általános Iskolája 7025 Bölcske, Paksi u. 18. Tel: 75/535-017 e-mail: bolcske.suli@tolna. net KÖZZÉTÉTELI

Részletesebben

Általános Iskola 1 Helyi tanterv 2013. 2030 Érd, Fácán köz 1. Módisítva: 2014. 7.-8. évfolyam

Általános Iskola 1 Helyi tanterv 2013. 2030 Érd, Fácán köz 1. Módisítva: 2014. 7.-8. évfolyam Sportiskolai Általános Iskola 1 Helyi tanterv 2013. 2030 Érd, Fácán köz 1. Módisítva: 2014. H E L Y I T A N T E R V KÉMIA 7.-8. évfolyam ÁLTALÁNOS TANTERVŰ ÉS KÖZNEVELÉSI TÍPUSÚ SPORTISKOLAI OSZTÁLYOK

Részletesebben

Életpálya-építési kompetenciaterület 1. ÉVFOLYAM

Életpálya-építési kompetenciaterület 1. ÉVFOLYAM PROGRAMTANTERV Életpálya-építési kompetenciaterület. ÉVFOLYAM. Témakör ÖN- ÉS TÁRSISMERET Modulok Kapcsolódó műveltségterület. Ismerkedünk egymással. Ember és társadalom Ismeretszerzés, tanulás Emberi

Részletesebben

Fejlesztı neve: DOMBINÉ BORSOS MARGIT. MA szak: történelemtanár. Kurzus: történelemtanítás módszertana. Modul címe:

Fejlesztı neve: DOMBINÉ BORSOS MARGIT. MA szak: történelemtanár. Kurzus: történelemtanítás módszertana. Modul címe: Fejlesztı neve: DOMBINÉ BORSOS MARGIT MA szak: történelemtanár Kurzus: történelemtanítás módszertana Modul címe: A PEDAGÓGIAI PROJEKT ÉS A PROJEKTSZERŐ TANULÁS MINT A PROBLÉMAORIENTÁLT TÖRTÉNELEMTANÍTÁS

Részletesebben

HELYI TANTERV KÉMIA Tantárgy

HELYI TANTERV KÉMIA Tantárgy Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. OM 036396 75/519-300 75/414-282 HELYI TANTERV KÉMIA Tantárgy 2-2 - 1-0 óraszámokra Készítette: Nagy János munkaközösség-vezető Ellenőrizte:

Részletesebben

Vizuális alkotó gyakorlat Alapfok 1-6. évfolyam

Vizuális alkotó gyakorlat Alapfok 1-6. évfolyam Célok és feladatok Vizuális alkotó gyakorlat Alapfok 1-6. évfolyam A vizuális alkotó gyakorlat célja a tanuló egyéni, kreatív személyiségjegyeinek előhívása, az ismeretek, élmények feldolgozásának segítése,

Részletesebben

Matematika 8. PROGRAM. általános iskola 8. osztály nyolcosztályos gimnázium 4. osztály hatosztályos gimnázium 2. osztály. Átdolgozott kiadás

Matematika 8. PROGRAM. általános iskola 8. osztály nyolcosztályos gimnázium 4. osztály hatosztályos gimnázium 2. osztály. Átdolgozott kiadás Dr. Czeglédy István fôiskolai tanár Dr. Czeglédy Istvánné vezetôtanár Dr. Hajdu Sándor fôiskolai docens Novák Lászlóné tanár Dr. Sümegi Lászlóné szaktanácsadó Zankó Istvánné tanár Matematika 8. PROGRAM

Részletesebben

TECHNIKA HELYITANTERV 1 6. évfolyam számára. Célok és feladatok

TECHNIKA HELYITANTERV 1 6. évfolyam számára. Célok és feladatok EMMI kerettanterv 51/2012 (XII.21.) EMMI rendelet alapján TECHNIKA HELYITANTERV 1 6. évfolyam számára Célok és feladatok A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1 6. évfolyamon,

Részletesebben

1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás

1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás Szaktárgyi KKK-k: "Magas szinten ismeri a fenomenologikus és elméleti kémia alapvető törvényeit, a kémiatudomány jellemző ismeretszerző

Részletesebben

VÁLASZTHATÓ FOGLALKOZÁSOK TAGOZATOK - FAKULTÁCIÓK 2012/13 12. évfolyam Fibonacci / Hoppá / ZOÉ

VÁLASZTHATÓ FOGLALKOZÁSOK TAGOZATOK - FAKULTÁCIÓK 2012/13 12. évfolyam Fibonacci / Hoppá / ZOÉ VÁLASZTHATÓ FOGLALKOZÁSOK TAGOZATOK - FAKULTÁCIÓK 2012/13 12. évfolyam Fibonacci / Hoppá / ZOÉ Kedves Diákok! A tagozatos és fakultációs órák célja, hogy felkészítsen az emelt szintű, vagy a középszintű

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5-8. MAGYAR NYELV. 5. évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5-8. MAGYAR NYELV. 5. évfolyam MAGYAR NYELV 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készség együttesek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása.

Részletesebben

1. évfolyam. Két tanítási nyelvű 1-4. évf. Idegen nyelv - angol

1. évfolyam. Két tanítási nyelvű 1-4. évf. Idegen nyelv - angol 1. évfolyam A nyelvtanulás az első két évfolyamon játékos ismerkedést jelent a nyelvvel, megalapozva a későbbi tudatos nyelvhasználatot. Elsődleges ja, hogy felkeltse a tanulók érdeklődését az idegen nyelvek

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K T A R T A L O M J E G Y Z É K NEM AKKREDITÁLT PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSEK... 38 MÉRÉS ÉRTÉKELÉS, MINŐSÉGFEJLESZTÉS... 38 A TUDÁS TÍPUSAI ÉS ÉRTÉKELÉSE. AZ ISMERETJELLEGŰ TUDÁS KRITÉRIUMAI, MÉRŐESZKÖZEI FORMAI

Részletesebben