A BALLISZTIKUS RAKÉTAFEGYVEREK ARZENÁLJÁVAL KAPCSOLATOS MEGÁLLAPODÁSOK AMERIKAI SZOVJET/OROSZ SZERZŐDÉSEK DR. RUTTAI LÁSZLÓ DR.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BALLISZTIKUS RAKÉTAFEGYVEREK ARZENÁLJÁVAL KAPCSOLATOS MEGÁLLAPODÁSOK AMERIKAI SZOVJET/OROSZ SZERZŐDÉSEK DR. RUTTAI LÁSZLÓ DR."

Átírás

1 HADTUDOMÁNY DR. RUTTAI LÁSZLÓ DR. SZENTESI GYÖRGY A BALLISZTIKUS RAKÉTAFEGYVEREK ARZENÁLJÁVAL KAPCSOLATOS MEGÁLLAPODÁSOK A veszély jelentőségére való tekintettel világszerte egyre több és több publikáció foglalkozik a tömegpusztító fegyverek és potenciális hordozóeszközeik elterjedésének kérdésével. Gyakorlatilag nagy az egyetértés, és a szerzők többsége egyértelműen azt az álláspontot képviseli, hogy a napjainkra kialakult helyzet sok szempontból lényegesen veszélyesebb a hidegháború időszakánál. A kétpólusú világrend felbomlása után kialakult helyzetben a tömegpusztító fegyverek előállítására alkalmas anyagok és technológiák valamint az azokat célba juttató ballisztikus rakétafegyverek proliferációja ugyanis olyan veszélyes méreteket öltött, hogy az a terrorizmus világméretű térnyerésével párosulva ismét világunk létét, fennmaradását veszélyeztetheti. Szerencsére a két nagy mellett egyre nagyobb azoknak az országoknak a tábora, akik a fenyegetés nagyságára való tekintettel nem csak szóban, hanem a gyakorlatban is lépéseket tettek és tesznek a veszély mértékének csökkentése, vagy legalábbis további fokozódásának megakadályozása érdekében. E munka elismerése és esetlegesen a további tevékenység lehetőségének feltárása céljából a következőkben, elsősorban a ballisztikus rakétafegyverek arzenáljára koncentrálva tekintsük át az eddig elért eredményeket. AMERIKAI SZOVJET/OROSZ SZERZŐDÉSEK Az 1960-as évek végére az Amerikai Egyesült Államok, és a Szovjetunió egyaránt felismerte, hogy a hadászati támadó fegyverek állományának további növelésével sem tehet szert olyan, úgynevezett első csapás mérő képességre, ami a megtámadott számára lehetetlenné tenné a hasonló méretű válaszcsapás végrehajtását. A hadászati támadó fegyverek tekintetében ekkorra kialakult szovjet-amerikai patthelyzetet ugyanis egy olyan sajátos erőegyensúly jellemezte, ahol az első csapás meglepetésszerűségétől, váratlanságától és méretétől függetlenül a megtámadott annak ellenére végre tud hajtani egy, az első csapással gyakorlatilag megegyező pusztító hatású válaszcsapást, hogy nem rendelkezik semmilyen, az első csapás eredményességét csökkentő védelmi eszközzel. Leegyszerűsítve tehát a kialakult szovjet amerikai hadászati erőegyensúly azt eredményezte, hogy aki netán elsőként támadta volna meg a másikat, az máso 107

2 NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK dikként pusztult volna el. Valójában ez azt jelentette, hogy a két katonai szuperhatalom hadászati támadófegyvereivel végrehajtott csapásváltásnak nem lett volna, pontosabban nem maradt volna győztese. Szerencsére azonban a józan ész győzedelmeskedett annak ellenére, hogy a rendelkezésre álló információk szerint néhány esetben csak egy hajszálon múlt a világégés elindulása és az 1962-es kubai válságot követően a hadászati rakétafegyverek arzenáljának kizárólagos feladata a szembenálló fél atomháború elindításától, illetve az első, a hadászati rakétákkal mért atomcsapás kiváltásától való elrettentése lett. A SALT 1 tárgyalások A fegyverkezési hajsza további folytatásának értelmetlenségét felismerve, ben a Szovjetunió és az Egyesült Államok között egy mindkét fél számára kedvezőbb helyzetet biztosító kétoldalú szerződés kidolgozása érdekében megkezdődtek a hadászati fegyverek korlátozását célzó, úgynevezett SALT tárgyalások. A SALT 1 szerződés Hároméves tárgyalássorozat eredményeként végül 1972-ben született meg az a SALT 1 névvel ismertté vált megállapodás, ami valójában két, egymástól teljesen elkülönülő egyezményből állt. Az első, úgynevezett ideiglenes egyezmény ami formálisan csak öt évig volt érvényben, de a SALT 2 megkötéséig hallgatólagosan mindkét fél maradéktalanul betartotta a hadászati támadófegyverek illetve fegyverrendszerek mennyiségével foglalkozott. E megállapodás értelmében a szerződő felek vállalták, hogy legveszélyesebb hadászati fegyvereiket, a ballisztikus rakétákat pontosabban a szárazföldön kiépített rakétasilók, valamint a rakétahordozó atomhajtású tengeralattjárók és a rajtuk lévő rakétaindító szerkezetek (tároló-indító csövek) mennyiségét az július 1-jén meglévő mennyiségben korlátozzák. A megállapodás különlegességeként ki kell emelni, hogy ez volt az első olyan nemzetközi szerződés, amiben ellenőrzési módszerként hivatalosan is törvényesítették a műholdas az egyezmény szövege szerint nemzeti technikai felderítést. A SALT 1 megállapodás másik, egészen december végéig érvényben lévő része az úgynevezett ellenrakéta 2 szerződés volt, ami a legveszélyesebb hadászati támadófegyverek, a ballisztikus rakéták elleni védelemre szolgáló ellenrakétás rakétaelhárító rendszereket korlátozta. Az egyezmény értelmében a szerződő felek nem rendelkezhettek az országuk teljes területét lefedő, átfogó raké 1 Strategic Arms Limitation Talks Hadászati fegyverek korlátozását célzó tárgyalások. 2 Anti-Ballistic Missile ABM. 108

3 HADTUDOMÁNY taelhárító védelmi rendszerrel, mindössze két, földi telepítésű úgynevezett körzeti ellenrakétás rakétaelhárító védelmi rendszert tarthattak fenn. Ezek közül is az egyiket a főváros, a másikat pedig egy kiemelten fontos interkontinentális rakétabázis oltalmazására szánták. A megállapodásnak ezt a részét azonban már 1974-ben megváltoztatták, és a szolgálatban tartható körzeti védelmi rendszerek számát egy kiegészítő jegyzőkönyvben kettőről egyre csökkentették. A SALT 1 ideiglenes egyezmény mennyiségi előírásai 1. sz. táblázat Fegyver, fegyverrendszer USA SZU Interkontinentális ballisztikus rakéta indító-berendezés Rakétahordozó atom-tengeralattjáró Tengeralattjáró fedélzeti ballisztikus rakéta indítószerkezet A szerződésben pontosan meghatározták az engedélyezett ellenrakétás rakétaelhárító rendszer legfontosabb paramétereit is. Így például egy ilyen rendszerben, a védendő objektum körüli, 150 kilométeres sugarú körön belül legfeljebb 100 ellenrakéta indító-berendezést volt szabad telepíteni. Természetesen szigorú előírások vonatkoztak a rendszerben lévő korai előrejelző és rakéta-rávezető radarok mennyiségére és telepítési helyére is. Összességében tehát a SALT 1 szerződés a fegyverkezési hajszát a támadó ballisztikus rakéták számának, illetve az ellenük való védelmi rendszerek menynyiségének csökkentésével, illetve korlátozásával kívánta megakadályozni. SALT 2 egyezmény Hamar kiderült azonban, hogy a SALT 1 szerződésben rögzítettek nem képesek teljes mértékben lezárni a hadászati fegyverkezési versenyt, hiszen a szerződő felek a mennyiségi fejlesztések helyett a minőségi fejlesztésre tértek át. Ennek következtében igen hamar, már a 70-es évek második felében megjelentek a többtöltetű, pontosabban az egymástól függetlenül külön-külön célra irányítható töltettel 3 felszerelt ballisztikus rakéták. Márpedig ennek következtében még a hordozóeszközök számának kis mértékű csökkenése mellett is jelentős mértékben megnőtt a hadászati rakéták célmegsemmisítési képessége. Ez a növekedés számokkal is jól kimutatható volt. Míg 1972-ben az Egyesült Államok 3000 darab, a Szovjetunió pedig 2100 darab atomtöltet cél 3 Multiple Independently Target-able Reentry Vehicles MIRV. 109

4 NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK ba juttatására volt képes, addig ezek az értékek 1979-ben már 6700-ra, illetve 6300-ra emelkedtek. Az újabb tárgyalássorozatra azonban az amerikai belpolitikai eseményeknek, és a szélsőségesen konzervatív szovjet katonai vezetésnek köszönhetően csak a SALT 1 aláírása után hét évvel, vagyis két évvel az ideiglenes egyezmény lejártát követően 1979-ben került sor. A SALT 2 nevet viselő szerződés a jelentéktelen mennyiségi csökkentés mellett, jelentős minőségi fejlesztési korlátozásokat tartalmazott. Nagy hiányossága volt azonban, hogy még csak utalást sem tartalmazott a hadászati hordozóeszközökkel célba juttatható atomtöltetek mennyiségére, annak ellenére, hogy mindkét fél számára egyenlő mennyiségi korlátokat szabott minden hadászati támadófegyver-rendszer kategóriában. Többtöltetű fejrészes hordozóeszközök Egytöltetű fejrészes hordozóeszközök A SALT 2 szerződés mennyiségi előírásai Fegyver, fegyverrendszer Meglévő állomány (1979) USA SZU 2. sz. táblázat SALT 2 előírás (1981 végére) Interkontinentális ballisztikus rakéta Tengeralattjáró fedélzeti ballisztikus rakéta Robotrepülőgép hordozására alkalmas bombázó repülőgép Összesen Interkontinentális ballisztikus rakéta Tengeralattjáró fedélzeti ballisztikus rakéta Nehézbombázó repülőgép Összesen Mindösszesen

5 HADTUDOMÁNY A SALT 2 szerződés azonban soha sem lépett érvénybe, mivel a Szovjetunió afganisztáni intervenciója miatt az amerikai törvényhozás nem ratifikálta. Ennek ellenére legfontosabb előírásait mindkét fél betartotta. A SALT megállapodásokat a következmények ismeretében értékelve bátran kijelenthetjük, hogy bár a korábbi mértéktelen fegyverkezéshez képest hatalmas előrelépést jelentettek, mégsem tudták leállítani a fegyverkezési hajszát. A legveszélyesebb atomfegyverek területén egyre inkább jellemző minőségi, illetve a hadászati atomtöltetek vonatkozásában egyre értelmetlenebbé váló mennyiségi verseny tovább folytatódott. Ráadásul a szerződéseknek volt egy vitathatatlan hiányossága is, mégpedig az ellenőrzés kérdése. A műholdas felderítés engedélyezése, a műholdak zavarásának, valamint a megfigyelt eszközök álcázásának tilalma ugyan számottevő előrelépést jelentett ezen a területen, de semmiképpen sem pótolhatta a helyszíni ellenőrzés lehetőségét. Ettől azonban az akkori szovjet katonai és politikai vezetés mereven elzárkózott. A START 4 szerződések A hadászati támadófegyverekkel célba juttatható atomtöltetek száma a 80-as évek második felére hihetetlen mértékben megnőtt. A rendelkezésre álló adatok szerint 1972-től, mintegy másfél évtized alatt az Amerikai Egyesült Államok hadászati atomtölteteinek mennyisége több mint háromszorosára, a Szovjetunióénak pedig nagyjából négyszeresére növekedett, miközben a SALT szerződések eredményeként a hordozóeszközök a ballisztikus rakéták és a nehézbombázó-repülőgépek mennyisége gyakorlatilag nem változott, sőt talán kis mértékben még csökkent is. Ezt az értelmetlen túlfegyverkezési folyamatot csak a 80-as évek második felében, az új szovjet pártfőtitkár, Mihail Gorbacsov hatalomra kerülése utáni években sikerült megállítani. Az új vezetés felismerte, hogy a fegyverkezési folyamat folytatásával semmiképpen sem növekedhet a Szovjetunió biztonságának katonai összetevője, az ország gazdasága ellenben megállíthatatlanul csődbe juthat. E felismerés eredményeként márciusában a két nagyhatalom ismét tárgyalóasztalhoz ült, és tovább folytatódtak a hadászati támadófegyverekről szóló, a szovjet fél által másfél évvel korábban megszakított megbeszélések. Ezek a tárgyalások azonban már az európai kontinensre is kiterjedtek, és érintették a kisebb hatótávolságú atomfegyvereket is. E gyorsan létrejött szerződés aláírásakor, december elején Reagan akkori amerikai elnök és Gorbacsov szovjet pártfőtitkár együttesen jelentették be a hadászati támadófegyverek drasztikus mérséklését előirányzó, START néven ismertté vált új amerikai szovjet megállapodás irányszámait, amelyek a 4 Strategic Arms Reduction Talks Hadászati fegyverzetcsökkentési tárgyalások. 111

6 NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK meglévő készletek mintegy 50%-os csökkentését jelezték. A hivatalosan Szerződés az Amerikai Egyesült Államok és a Szovjetunió között a hadászati támadófegyverek csökkentéséről és korlátozásáról elnevezésű megállapodás végső megszövegezésére és aláírására azonban még több mint három évet kellett várni. A START 1 szerződés A START 1 megállapodást július végén a látszólag még egyben lévő Szovjetunió nevében alig három héttel az ellene kirobbantott puccsot megelőzően Mihail Gorbacsov, az Egyesült Államok részéről pedig George Bush írta alá. Az egyezményben a szerződő felek kötelezettséget vállaltak, hogy az érvénybe lépéstől számított hét éven belül megközelítően 40%-kal, csökkentik a szolgálatban tartható hadászati atomtölteteik mennyiségét. A csökkentés mennyiségi előírásait egy három szakaszból álló ütemtervben rögzítették. A szerződés főbb előírásait elemezve, egyértelműen megállapíthatjuk, hogy a START 1 egyezmény túl azon, hogy korlátozta az akkor már valójában csak kevesebb figyelmet érdemlő hordozó- és célba juttató eszközök mennyiségét elsődleges szempontként kezelte a hadászati atomfegyverekben bevetésre kész, telepített atomtöltetek számát. A START 1 szerződés fontosabb mennyiségi előírásai 3. sz. táblázat Eszköz I. szakasz (36. hónap) II. szakasz (60. hónap) III. szakasz (84. hónap) A telepített hordozóeszközökön lévő atomtöltetek mennyisége Szárazföldi és tengeralattjáró-fedélzeti indító-berendezéseken telepített rakéták atomtölteteinek mennyisége Szárazföldi mobil indító-berendezésen telepített rakéták atomtölteteinek mennyisége A szárazföldön telepített nehéz rakétákon

7 HADTUDOMÁNY lévő atomtöltetek mennyisége A telepített hadászati hordozóeszközök mennyisége/ezen belül a szárazföldi nehéz rakéták száma /154 A telepített szárazföldi és tengeralattjáró fedélzeti ballisztikus rakéták összesített hasznos terhe (szállító kapacitása) tonna Sajnos a szerződés ratifikációs folyamatát jelentősen hátráltatta a Szovjetunió 1991 végén bekövetkezett felbomlása. A kialakult sajátos helyzetben ugyanis az utódállamok közül Belorusszia, Kazahsztán és Ukrajna területén jelentős mennyiségű hadászati támadóeszköz beleértve a hordozóeszközöket és az atomtölteteket egyaránt maradt. Igaz, hogy a felbomláskor megfogalmazott megállapodások értelmében az egykori Szovjetunió atomfegyver-arzenáljának egyetlen örököse Oroszország lett, mégis néhány részterületen tulajdonjogi problémák jelentkeztek. A nyitott kérdések lezárása és az érintett országok képviselőinek részvételével Lisszabonban lefolytatott tárgyalások után azonban ahol a három új atomhatalom vállalta, hogy csatlakozik az atomsorompó szerződéshez gyakorlatilag minden akadály elhárult a START 1 szerződés útjából, így az decemberében érvénybe is lépett. A START 2 szerződés Az élet azonban nem állt meg, és még a SALT 1 szerződés érvénybelépését megelőzően, január 3-án újabb amerikai orosz hadászati fegyverzetcsökkentési megállapodás aláírására került sor. A START 2 nevet viselő szerződés jóváhagyása azonban ismételten több évig elhúzódott. Bár az amerikai törvényhozás már három év múlva, januárjában áldását adta, az orosz parlament csak áprilisában ratifikálta. A tetemes orosz késedelemnek túl azon, hogy a jelentős amerikai segítség ellenére sem volt elég pénz a hadászati támadófegyverek csökkentési ütemének tovább növelésére elsősorban belpolitikai okai voltak. A START 2 szerződés fontosabb mennyiségi előírásai 4. sz. táblázat Eszköz I. szakasz II. szakasz 5 A tárgyalások során a nehéz rakéták elnevezést azokra a ballisztikus rakétákra alkalmazták, melyek indulótömege meghaladta a tonnát. 113

8 NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK A telepített hadászati hordozóeszközökön lévő atomtöltetek mennyisége összesen Többtöltetű, szárazföldi telepítésű interkontinentális ballisztikus rakéták atomtölteteinek mennyisége Tengeralattjáró-fedélzeti ballisztikus rakéták atomtölteteinek mennyisége Szárazföldi mobil indító-berendezésen telepített interkontinentális ballisztikus rakéták atomtölteteinek mennyisége A szárazföldön telepített nehéz interkontinentális ballisztikus rakétákon lévő atomtöltetek mennyisége A START 2 legfontosabb előírása, hogy a teljesülése időpontjára mindkét szerződő fél birtokában csak darab hadászati atomtöltet maradhat. Már ez a számadat is jól demonstrálja, hogy a második START szerződés még az elsőnél is nagyobb jelentőséget tulajdonít az atomtöltetek elsődlegességének. Ez olyannyira igaz, hogy gyakorlatilag nem is tartalmaz a hadászati hordozóeszközökre vonatkozó számszerű előírásokat, azokat illetően mindössze minőségi korlátokat szab. Előírásai azonban a szakértők egységesnek tekinthető állásfoglalása szerint is teljesen egyenlő feltételeket teremtettek a szerződő felek számára, így lehetővé tették az amerikai orosz, hadászati fegyverzetcsökkentési tárgyalások érdemi folytatását. A SORT 6 szerződés Az újabb megbeszélésre nem is kellett sokat várni. Az amerikai és az orosz elnök már májusában tárgyalóasztalhoz ült. A csúcstalálkozó végén azonban nem egy, az előzőekhez hasonló részletességű START szerződés jött létre, hanem egy viszonylag rövid, de nagyon célratörő jellegű, a hadászati támadó fegyverek csökkentését előirányzó, úgynevezett SORT megállapodás. A megállapodásban a szerződő felek vállalják, hogy hadászati jellegű atomtölteteik mennyiségét darabra csökkentik december végére. 6 Strategic Offensive Reductions Treaty Hadászati támadó fegyverek csökkentését előirányzó, megállapodás. 114

9 HADTUDOMÁNY A RAKÉTATECHNOLÓGIÁT FELÜGYELŐ RENDSZER Az Amerikai Egyesült Államok és az egykori Szovjetunió közötti, több évtizedes fegyverkezési verseny tapasztalatai egyértelműen bizonyították, hogy a tömegpusztító, atom-, vegyi- vagy biológiai harcanyagot tartalmazó töltetek mellett nagy jelentősége van az azok célba juttatására képes hordozóeszközöknek, közülük is elsősorban a ballisztikus rakétáknak. Ráadásul már a 80-as években nyilvánvalóvá vált, hogy az akár több ezer kilométer hatósugarú ballisztikus rakéták megszerzése egyszerűvé, még a szegényebb országok számára is egyre reálisabb lehetőséggé vált, oly mértékben, hogy az már a globális biztonságot is fenyegeti. E tény korai felismerése következtében a rakétatechnikában és technológiában fejlett országok csoportja már 1987-ben vagyis a Szovjetunió felbomlását megelőzően létrehozta a rakétatechnika és technológia elterjedését felügyelő rendszert. 7 A résztvevő tagállamok egyértelműen kinyilvánították, hogy tényleges céljuk a tömegpusztító töltetek célba juttatására alkalmas hordozóeszközök és az alkalmazásukhoz szükséges berendezések vagyis a teljes fegyverrendszerek elterjedésének megakadályozására szolgáló nemzeti erőfeszítések összehangolása. A még napjainkban is működő felügyeleti rendszer alapját azok a közös exportpolitikai irányelvek képezik, amik annak érdekében, hogy gátat szabjanak az ütőképes tömegpusztító fegyver-rendszerek kiépítését megcélzó országok törekvéseinek megakadályozzák, pontosabban megnehezítik a tömegpusztító töltetek célba juttatására szolgáló fegyverekhez, valamint az előállításukhoz szükséges technológiákhoz való hozzáférés lehetőségét. Az eredeti célkitűzés szerint a korlátozás hatálya alá a tömegpusztító fegyverek célba juttatására alkalmas, 300 km-nél nagyobb hatótávolságú, 500 kg-nál nagyobb tömegű töltet hordozására alkalmas ballisztikus rakéták, valamint a velük kapcsolatos technikai eszközök és gyártáseljárások taroztak. A felügyelet a ballisztikus rakéták mellett, az azokkal néhány vonatkozásban megegyező képességű, tömegpusztító töltet célba juttatására alkalmas pilótanélküli repülőeszközökre is kiterjed. Az immár két évtizede működő felügyeleti rendszernek napjainkban már csaknem 40 tagországa van. Közéjük tartozik az Amerikai Egyesült Államok, szinte valamennyi nyugat-európai ország, Oroszország, Ukrajna és Japán mellett még számos kisebb ország, köztük Magyarország is. A tagállamok 1999-ben tartott konferenciájukon az elnöklő Hollandia javaslatára elfogadták, hogy célkitűzéseik megvalósításának fokozása érdekében 7 Missile Technology Control Regime MTCR. 115

10 NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK kidolgoznak egy olyan okmányt, ami iránymutatásul szolgálna az aláírók számára a ballisztikus rakéták elterjedésének megakadályozásával kapcsolatos teendők terén. A hosszas előkészítés után elkészült Nemzetközi Magatartási Kódex 8 részletesen kifejti a ballisztikus rakéták elterjedésének biztonsági kockázatait, és a kölcsönös tájékoztatás előírása mellett konkrét lépéseket javasol a rakétatechnikával az eszközökkel és gyártási eljárásokkal egyaránt kapcsolatos export-import tevékenység figyelemmel kísérésére. Az ausztriai adminisztratív székhelyű kódexet a novemberében öszszehívott hágai konferencián véglegesítették, majd 96 ország, köztük hazánk képviselője is aláírta. A későbbiekben még 10 országgal bővült az aláírók köre. A tömegpusztító töltetek célba juttatására alkalmas hordozóeszközök illetve az alkalmazásukhoz szükséges berendezések mennyiségi korlátozására és elterjedésük megakadályozására tett erőfeszítések alapján összességében bátran állíthatjuk, hogy az elért eredmények rendkívül jelentősek. Egyre többen és többen ismerik fel e veszélyes fegyverek jelentőségét. Emellett azonban nem árt, ha tudjuk, hogy a világ nagyhatalmai még napjainkban is lázasan fegyverkeznek. Oroszország a 2005-ös költségvetésben 40%-kal többet fordít katonai célokra, mint az elmúlt évben. Az USA költségvetési keretei ennél lényegesen magasabbak, katonai kiadásainak kiinduló összege mintegy nyolcszorosa az orosz keretnek, annak ellenére, hogy az előző évhez viszonyítva csak 8 százalékos emelést hajtottak végre. A növekedés persze nem csak e két országra igaz. Sajnálatos tény, hogy a katonai kiadások hidegháború utáni csökkenési tendenciája megváltozott és az ezredforduló óta szerte a világon jelentős növekedés tapasztalható. FELHASZNÁLT IRODALOM SZENTESI GYÖRGY: Szovjet amerikai tárgyalások és megállapodások a hadászati fegyverek korlátozásáról. Tények könyve, Budapest, 1989, o. The Military Balance 1999/2000, II SS, London, Russian forces in decline, Part 5, Jane s Intelligence Review, január, o. START cuts begin to make their mark. Jane s Intelligence Review, február, o. 8 International Codex of Conduct ICOC. 116

J/9457. B E S Z Á M O L Ó

J/9457. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/9457. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2008. január

Részletesebben

Konfrontációs levelek

Konfrontációs levelek Konfrontációs levelek Írta: Negyedik bővített változat 2016 Tartalomjegyzék Bevezetés 8. 1. Tisztelt Szerkesztőség! (2014.10.13) 8. 2. Nyílt levél a magyar titkosszolgálatok állományához! (2015.09.08)

Részletesebben

BELÉNYI GYULA: AZ ALFÖLDI VÁROSOK ÉS A TELEPÜLÉSPOLITIKA (1945-1963)

BELÉNYI GYULA: AZ ALFÖLDI VÁROSOK ÉS A TELEPÜLÉSPOLITIKA (1945-1963) Tér és Társadalom 11. évf. 1997/2. 99-103. p. TÉT 1997 2 Könyvjelz ő 99 BELÉNYI GYULA: AZ ALFÖLDI VÁROSOK ÉS A TELEPÜLÉSPOLITIKA (1945-1963) (Csongrád Megyei Levéltár, Szeged, 1996 - p. 211) BARANYI BÉLA

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2016.4.12. COM(2016) 221 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A jelenlegi állás és a lehetséges további lépések a vízumpolitika területén egyes

Részletesebben

Tehát a jelenlegi gondolkodási mód (paradigma) alapja hibás, ezért nem lehet azt változtatással (reformmal) továbbéltetni. Ezért II.

Tehát a jelenlegi gondolkodási mód (paradigma) alapja hibás, ezért nem lehet azt változtatással (reformmal) továbbéltetni. Ezért II. Melyik gondolkodási mód elıtt áll történelmi lehetıség? I. Vértes András, a GKI (Gazdaságkutató Intézet) elnöke kedden (2010. június 29-én) Budapesten sajtótájékoztatót tartott, amelyen a kormány 29 pontos

Részletesebben

VIGYÁZZ! KÉSZ! BALLISZTIKUS RAKÉTA

VIGYÁZZ! KÉSZ! BALLISZTIKUS RAKÉTA VIGYÁZZ! KÉSZ! BALLISZTIKUS RAKÉTA Az utóbbi években a légierő és ezen belül a légvédelmi rakétacsapatok is teljesen új helyzetbe kerültek, hiszen az elmúlt évek háborúinak tapasztalatai azt bizonyítják,

Részletesebben

Katasztrófa elleni védelem

Katasztrófa elleni védelem - 2006 - 2 Készítette: Janik Zoltán 3 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 6 1. A katasztrófák jogszabályi megközelítése... 7 1.1. A minősített időszakok fogalma, jellemzői... 7 1.2. Az országvédelem komplex rendszere...

Részletesebben

A szovjet csapatok kivonása Közép-Kelet-Európából Kronológia, 1986 1992

A szovjet csapatok kivonása Közép-Kelet-Európából Kronológia, 1986 1992 1 A szovjet csapatok kivonása Közép-Kelet-Európából Kronológia, 1986 1992 1986 január 15. M. Gorbacsov szovjet pártfőtitkár országa leszerelési programjáról: A fegyverkezési hajsza megszüntetését és a

Részletesebben

A szántóföldi növények költség- és jövedelemhelyzete

A szántóföldi növények költség- és jövedelemhelyzete A szántóföldi növények költség- és jövedelemhelyzete A hazai szántóföldi növénytermelés vetésszerkezete viszonylag egységes képet mutat az elmúlt években. A KSH 2 adatai szerint a vetésterület több mint

Részletesebben

HÚSZÉVES A BAJTÁRSI EGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

HÚSZÉVES A BAJTÁRSI EGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HÚSZÉVES A BAJTÁRSI EGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE A SZÖVETSÉG ÉRDEKVÉDELMI TEVÉKENYSÉGE 20 ÉV TÜKRÉBEN A Szövetség érdekvédelmi tevékenysége 20 év tükrében A BEOSZ már megalakulásának pillanatában, 1990.

Részletesebben

BALÁZS LÁSZLÓ MIGRÁCIÓ EGY BEFOGADÓ ÁLLAMBAN. 1. Bevezetés

BALÁZS LÁSZLÓ MIGRÁCIÓ EGY BEFOGADÓ ÁLLAMBAN. 1. Bevezetés BALÁZS LÁSZLÓ MIGRÁCIÓ EGY BEFOGADÓ ÁLLAMBAN 1. Bevezetés Ha egy ország migrációs szerepét vizsgáljuk, akkor nyilvánvalóvá válik, hogy az ország pillanatnyi migrációs állapotát döntően a hosszú évekkel

Részletesebben

Budapest Főváros Települési Esélyegyenlőségi Programja (2017-2022) Munkaanyag Munkaanyag zárása első társadalmi egyeztetés előtt: 2016.05.06.

Budapest Főváros Települési Esélyegyenlőségi Programja (2017-2022) Munkaanyag Munkaanyag zárása első társadalmi egyeztetés előtt: 2016.05.06. Budapest Főváros Települési Esélyegyenlőségi Programja (2017-2022) Munkaanyag Munkaanyag zárása első társadalmi egyeztetés előtt: 2016.05.06. TARTALOMJEGYZÉK 1. Vezetői összefoglaló... 4 2. Bevezetés...

Részletesebben

15 ÉVES A KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL

15 ÉVES A KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 15 ÉVES A KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL Nagyon jeles évfordulót ünnepel a közigazgatási hivatal ebben az évben, hiszen 15 évvel ezelőtt, 1991. január 1-jén alakult meg a győri székhelyű 1. számú régió Köztársasági

Részletesebben

J/55. B E S Z Á M O L Ó

J/55. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/55. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2005. január

Részletesebben

Földtan, őslénytan, flóra, fauna, természetvédelem. www.mecsek.gportal.hu 2012.12.03. Volt egyszer Komlón egy mélyfúró vállalat.

Földtan, őslénytan, flóra, fauna, természetvédelem. www.mecsek.gportal.hu 2012.12.03. Volt egyszer Komlón egy mélyfúró vállalat. Mecsek Sopianicum Földtan, őslénytan, flóra, fauna, természetvédelem www.mecsek.gportal.hu 2012.12.03. Szerkesztő: Fazekas Imre E-mail: fazekas.hu@gmail.com Volt egyszer Komlón egy mélyfúró vállalat Soós

Részletesebben

NEMZETKÖZI SZEMLE. Engler Lajos STOCKHOLMI ÉRTEKEZLET KIÚTKF.RKSF.S

NEMZETKÖZI SZEMLE. Engler Lajos STOCKHOLMI ÉRTEKEZLET KIÚTKF.RKSF.S NEMZETKÖZI SZEMLE Engler Lajos STOCKHOLMI ÉRTEKEZLET KIÚTKF.RKSF.S Ha a Helsinkiben megtartott európai biztonsági és együttműködési értekezlet (1975) kontinensünk második világháború utáni békés korszakának

Részletesebben

Az állam- és a politikatudomány helyzete a jogi kari oktatásban

Az állam- és a politikatudomány helyzete a jogi kari oktatásban Dr. Karácsony András Az állam- és a politikatudomány helyzete a jogi kari oktatásban Előadásomban az Eötvös Lóránd Tudományegyetem (illetve jogelődjei) vonatkozásában három tudományág (jog-, állam- és

Részletesebben

KUTATÁS KÖZBEN. A nemkormányzati szervezetek gyermekvédelmi tevékenysége Ukrajnában. kutatás közben 879

KUTATÁS KÖZBEN. A nemkormányzati szervezetek gyermekvédelmi tevékenysége Ukrajnában. kutatás közben 879 kutatás közben 879 KUTATÁS KÖZBEN A nemkormányzati szervezetek gyermekvédelmi tevékenysége Ukrajnában Cikkünk áttekinti az ukrajnai civil szektor szociális területen kifejtett tevékenységét 1990-től napjainkig,

Részletesebben

J/19392. A Magyar Köztársaság legfőbb ügyészének. országgyűlési beszámolója. az ügyészség 2005. évi tevékenységéről

J/19392. A Magyar Köztársaság legfőbb ügyészének. országgyűlési beszámolója. az ügyészség 2005. évi tevékenységéről J/19392 A Magyar Köztársaság legfőbb ügyészének országgyűlési beszámolója az ügyészség 2005. évi tevékenységéről 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az ügyészi szervezet 6 2. A büntetőjogi ügyészi tevékenység 8 A) A

Részletesebben

J/ 185. számú. jelentés. a Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről

J/ 185. számú. jelentés. a Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA J/ 185. számú jelentés a Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről Budapest, 2006. június TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés

Részletesebben

A Mensa alapszabálya

A Mensa alapszabálya A Mensa alapszabálya [Elfogadva 1982-ben, módosítva 1982-ben, 1985-ben, 2005-ben és 2009-ben] I. A MENSA JELLEGE A. A Mensa nemzetközi egyesületi szövetség, amely nemzeti Mensákból és közvetlen nemzetközi

Részletesebben

AZ EU KÖZÖS ÁRUSZÁLLÍTÁSI LOGISZTIKAI POLITIKÁJA

AZ EU KÖZÖS ÁRUSZÁLLÍTÁSI LOGISZTIKAI POLITIKÁJA DR. RIXER ATTILA * DR. TÓTH LAJOS ** AZ EU KÖZÖS ÁRUSZÁLLÍTÁSI LOGISZTIKAI POLITIKÁJA 1. BEVEZETÉS Az EU közös áruszállítási logisztikai politikája önállóan nem létezik, de az EU közös közlekedéspolitikájának

Részletesebben

Az olvasókörök társadalmi, közéleti tevékenysége az 1940-es években Szóró Ilona Könyvtárellátó Nonprofit Kft. szoro.ilona@kello.hu

Az olvasókörök társadalmi, közéleti tevékenysége az 1940-es években Szóró Ilona Könyvtárellátó Nonprofit Kft. szoro.ilona@kello.hu DOI: 10.18427/iri-2016-0057 Az olvasókörök társadalmi, közéleti tevékenysége az 1940-es években Szóró Ilona Könyvtárellátó Nonprofit Kft. szoro.ilona@kello.hu A 20. század közepén az agrárvidékek lakosságának,

Részletesebben

A SZOLGÁLTATÓ KÖZIGAZGATÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

A SZOLGÁLTATÓ KÖZIGAZGATÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KÖZIGAZGATÁSI JOGI TANSZÉK A SZOLGÁLTATÓ KÖZIGAZGATÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI SZERZŐ: GÖMÖRINÉ KONYHA OLÍVIA IGAZGATÁSSZERVEZŐ SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT KONZULENS: NYITRAI

Részletesebben

Dunaújváros kulturális intézményrendszerének vizsgálata térszemléletben

Dunaújváros kulturális intézményrendszerének vizsgálata térszemléletben 2012/I ISSN: 2062-1655 Varga Anita Dunaújváros kulturális intézményrendszerének vizsgálata térszemléletben 1. Bevezetés Napjainkban jellemző tendencia a kulturális intézmények kínálata iránti csökkenő

Részletesebben

30. A hidegháború. Előzmény:

30. A hidegháború. Előzmény: 30. A hideghábrú Előzmény: II. világhábrú (1939-1945) szövetséges hatalmak tengelyhatalmak A világhábrú alatt az Egyesült Államk (USA) és a Szvjetunió (SZU) még együttműködik, mindkettő tagja a szövetséges

Részletesebben

A.26. Hagyományos és korszerű tervezési eljárások

A.26. Hagyományos és korszerű tervezési eljárások A.26. Hagyományos és korszerű tervezési eljárások A.26.1. Hagyományos tervezési eljárások A.26.1.1. Csuklós és merev kapcsolatú keretek tervezése Napjainkig a magasépítési tartószerkezetek tervezése a

Részletesebben

Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály 2015. évi tevékenységéről

Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály 2015. évi tevékenységéről Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály 2015. évi tevékenységéről A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Főosztály) a

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI JOG 3.

KÖZIGAZGATÁSI JOG 3. KÖZIGAZGATÁSI JOG 3. MAGYAR KÖZIGAZGATÁSI JOG Különös rész..kiadó 2008. 1 KÖZIGAZGATÁSI JOG 3. Különös Rész Szerkesztette: DR. NYITRAI PÉTER TANSZÉKVEZETŐ, EGYETEMI DOCENS Szerzők: DR. CZÉKMANN ZSOLT TANÁRSEGÉD

Részletesebben

A központosított közbeszerzés és elektronikus közbeszerzés

A központosított közbeszerzés és elektronikus közbeszerzés A központosított közbeszerzés és elektronikus közbeszerzés Témakörök A közbeszerzési törvény előzményei...2 1995 - a közbeszerzési törvény hatálybalépése...3 2003 - a második közbeszerzési törvény...3

Részletesebben

A nemzetközi vándorlás hatása a magyarországi népesség számának alakulására 1994 2010 között 1

A nemzetközi vándorlás hatása a magyarországi népesség számának alakulására 1994 2010 között 1 Hablicsek László Tóth Pál Péter A nemzetközi vándorlás hatása a magyarországi népesség számának alakulására 1994 2010 között 1 A magyarországi népesség-előreszámítások eddig a zárt népesség elvén készültek,

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 701-3/2013. 13. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Bihari Energia-beszerzési

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.4.28. COM(2011) 232 végleges A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Jelenés a közösségi hajóforgalomra vonatkozó megfigyelő és információs rendszer

Részletesebben

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről A kamara ahol a gazdaság terem Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről 1 Bevezetés Jelen beszámoló elkészítésének célja a kamarai küldöttek tájékoztatása a szervezet

Részletesebben

EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG. 2006. március 13.

EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG. 2006. március 13. EMBERI ERŐFORRÁSOK FEJLESZTÉSE OPERATÍV PROGRAM (2007-2013) EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG 2006. március 13. Fájl neve: OP 1.0 Oldalszám összesen: 51 oldal TARTALOMJEGYZÉK 1. Helyzetelemzés...4 1.1. Demográfiai

Részletesebben

331 Jelentés a Magyar Vöröskereszt pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

331 Jelentés a Magyar Vöröskereszt pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 331 Jelentés a Magyar Vöröskereszt pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összefoglaló megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások A) Az alapfeladatok, a szervezet

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 73. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 73. szám MAGYAR KÖZLÖNY 73. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. május 22., csütörtök Tartalomjegyzék 16/2014. (V. 22.) AB határozat A jogerős határozattal kiszabott közérdekű munka vagy pénzbüntetés végrehajthatóságának

Részletesebben

Innováció és együttm ködési hálózatok Magyarországon

Innováció és együttm ködési hálózatok Magyarországon Bajmócy Zoltán Lengyel Imre Málovics György (szerk.) 2012: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. JATEPress, Szeged, 52-73. o. Innováció és együttm ködési hálózatok Magyarországon

Részletesebben

Dr. Saxné Dr. Andor Ágnes Márta. Immateriális javak a számviteli gyakorlatban

Dr. Saxné Dr. Andor Ágnes Márta. Immateriális javak a számviteli gyakorlatban Dr. Saxné Dr. Andor Ágnes Márta egyetemi tanársegéd, Budapesti Corvinus Egyetem Immateriális javak a számviteli gyakorlatban A szerző a SZAKma 2012. novemberi számában a szellemi tőkével kapcsolatos hazai

Részletesebben

Moszkva és Washington kapcsolatai

Moszkva és Washington kapcsolatai NB2_bel.qxd 2/6/2008 9:23 PM Page 13 BIZTONSÁGPOLITIKA 13 Sz. Bíró Zoltán Az orosz amerikai viszony alakulásáról Moszkva és Washington kapcsolatai a Szovjetunió felbomlását (1991. december) követõ bõ másfél

Részletesebben

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet André Lászlóné Kerékgyártó László

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet André Lászlóné Kerékgyártó László Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet André Lászlóné Kerékgyártó László Fejlesztési programok és eredmények a hátrányos helyzetű fiatalok szakiskolai szakképzésének előkészítésében (1998-2006)

Részletesebben

ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő)

ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő) ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő) Postacím:.. Székhely:.. Aláírásra jogosult képviselője:....

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 06.10.2004 COM(2004)636 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Az európai műholdas rádiónavigációs program üzembehelyezési és

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A SZOCIALISTA KORBAN

MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A SZOCIALISTA KORBAN MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A SZOCIALISTA KORBAN MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A SZOCIALISTA KORBAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Az Európai Uniós pályázatok vizsgálata A vizsgálatot végezte: Az ellenőrzött szervezeti egység: Fővárosi Bíróság Belső Ellenőrzési Osztály Fővárosi Bíróság Gazdasági Hivatala Hivatkozási

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja Javaslat települési és kistérségi szociális szolgáltatástervezési koncepciók jóváhagyására

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Táborfalva Nagyközség Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Táborfalva Nagyközség Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Táborfalva Nagyközség Önkormányzata 2016. március 29. Türr István

Részletesebben

A tudás alapú társadalom iskolája

A tudás alapú társadalom iskolája Ollé János A tudás alapú társadalom iskolája A társadalom iskolája Az oktatásban csak nehezen lehet találni olyan életkori szakaszt, képzési területet, ahol ne lenne állandó kérdés a külvilághoz, környezethez

Részletesebben

Romániai magyar autonómiakoncepciók. Az 1989 és 2006 között kidolgozott törvénytervezetek

Romániai magyar autonómiakoncepciók. Az 1989 és 2006 között kidolgozott törvénytervezetek 5. Bognár Zoltán Romániai magyar autonómiakoncepciók. Az 1989 és 2006 között kidolgozott törvénytervezetek A trianoni határmódosításokat követően kisebbségbe került erdélyi magyar etnikum 1 elitje meghatározóan

Részletesebben

A közép-európai rakétapajzs elvetésének hátteréhez

A közép-európai rakétapajzs elvetésének hátteréhez 42 NEMZET ÉS BIZTONSÁG 2009. OKTÓBER Varga Gergely A közép-európai rakétapajzs elvetésének hátteréhez Barack Obama 2009. szeptember 17-én jelentette be hivatalosan, hogy eláll a Közép-Európába tervezett

Részletesebben

A Közbeszerzési Dönt bizottság (a továbbiakban: Dönt bizottság) meghozta az alábbi. V É G Z É S - t.

A Közbeszerzési Dönt bizottság (a továbbiakban: Dönt bizottság) meghozta az alábbi. V É G Z É S - t. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNT BIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D.422/ 12 /2010. A Közbeszerzési Dönt bizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÁLTAL FENNTARTOTT INTÉZMÉNYEK ÉS 100% TULAJDONÚ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSÁNAK VIZSGÁLATA Készítette: Kanyik Csaba Szollár Zsuzsa Dr. Szántó Tamás Szombathely,

Részletesebben

Közigazgatás Csengelén

Közigazgatás Csengelén Közigazgatás Csengelén Molnár Mihály Kordás István Csengele területe a 19. század közepéig lakatlan volt, rajta csak pásztorkodással foglalkozó személyek éltek. Földbe vájt viskók voltak a szállásaik.

Részletesebben

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság JELENTÉSTERVEZET

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 2009/2103(INI) 3.2.2010 JELENTÉSTERVEZET a Fellépés a rák ellen: európai partnerség című bizottsági közleményről

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Mátraterenye Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Mátraterenye Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Mátraterenye Község Önkormányzata 2015 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) Bevezetés Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - eleget téve

Részletesebben

Az Idősügyi Nemzeti Stratégia nem tárgyalja

Az Idősügyi Nemzeti Stratégia nem tárgyalja NYUGDÍJ a nyugdíjrendszer jövőjéről a kötelező nyugdíjbiztosítás öregségi nyugdíj korhatár korkedvezmény; korengedmény korrekció nyugdíjemelés nyugdíjprémium rokkantsági nyugdíj hátramaradotti ellátások

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1580/2013. (XI.6.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1580/2013. (XI.6.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: Tárgy: MN/53725-7/2013. személyes adat kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1580/2013. (XI.6.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média-

Részletesebben

A körút és a sugárút szerepe és funkciói a várostestben

A körút és a sugárút szerepe és funkciói a várostestben Kovách Eszter 2005. január 28. A körút és a sugárút szerepe és funkciói a várostestben A várost élő szervezetnek tekintem, ezért meg kell határoznom mi az alapegysége. A település alapsejtje nem a ház

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 244/2011.(XII.15.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 244/2011.(XII.15.) számú. határozata " NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 244/2011.(XII.15.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatáról A Közgyűlés az előterjesztést

Részletesebben

A KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA KERETÉBEN A FEHÉRJENÖVÉNY- ÁGAZATBAN ALKALMAZOTT INTÉZKEDÉSEK ÉRTÉKELÉSE

A KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA KERETÉBEN A FEHÉRJENÖVÉNY- ÁGAZATBAN ALKALMAZOTT INTÉZKEDÉSEK ÉRTÉKELÉSE LMC INTERNATIONAL A KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA KERETÉBEN A FEHÉRJENÖVÉNY- ÁGAZATBAN ALKALMAZOTT INTÉZKEDÉSEK ÉRTÉKELÉSE Összefoglaló 2009. november New York 1841 Broadway New York, NY 10023 USA Tel.:+1 (212)

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA w w Brüsszel, 14.07.2004 COM(2004) 470 végleges 2004/0151 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az európai audiovizuális iparágat támogató program

Részletesebben

I. Az állategység számítás szempontjai

I. Az állategység számítás szempontjai I. Az állategység számítás szempontjai Az elsőfokú hatóság a felperes támogatási kérelmének részben helyt adva négy célprogramban ítélt meg támogatható területeket. A bódvaszilasi illetőségű felperes a

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. II. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

11. NEMZETKÖZI VÁNDORLÁS. Gödri Irén FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK

11. NEMZETKÖZI VÁNDORLÁS. Gödri Irén FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK 11. NEMZETKÖZI VÁNDORLÁS Gödri Irén FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK A 2004-es uniós csatlakozást követően a Magyaroszágra bevándorlók számában enyhe, majd 2008-ban az előző évben bevezetett jogszabályi változásoknak

Részletesebben

Készült: Készítette: IBS Kutató és Tanácsadó Kft

Készült: Készítette: IBS Kutató és Tanácsadó Kft A feldolgozott interjúk alapján készült áttekintő értékelő tanulmány Készült: A szlovák-magyar határmenti migráció/slovensko-maďarská pohraničná migrácia HUSK 1101/1.2.1/0171 számú projekt keretében a

Részletesebben

A magyar nyelv Ausztriában és Szlovéniában.

A magyar nyelv Ausztriában és Szlovéniában. SZÉPFALUSI ISTVÁN VÖRÖS OTTÓ BEREGSZÁSZI ANIKÓ KONTRA MIKLÓS, A magyar nyelv Ausztriában és Szlovéniában. Budapest Alsóőr Lendva, Gondolat Kiadó, 2012. (351 lap) A magyar nyelv Ausztriában és Szlovéniában

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatóinak alakulása

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatóinak alakulása MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatóinak alakulása 1.1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása A Központi Statisztikai Hivatal előzetes

Részletesebben

Érettségi vizsgatárgyak elemzése. 2009 2012 tavaszi vizsgaidőszakok FÖLDRAJZ

Érettségi vizsgatárgyak elemzése. 2009 2012 tavaszi vizsgaidőszakok FÖLDRAJZ Érettségi vizsgatárgyak elemzése 2009 2012 tavaszi vizsgaidőszakok FÖLDRAJZ Láng György Budapest, 2014. január TARTALOM 1. A vizsgák tartalmi elemzése... 5 1.1. Az írásbeli feladatlapok szakmai jellemzői

Részletesebben

JELENTÉS AZ AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY 2007. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS AZ AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY 2007. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL JELENTÉS AZ AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY 2007. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A jelentés nem tartalmaz banktitkot és a bankok érdekeit sértő adatokat. BEVEZETŐ A 2007. évet alapvetően meghatározta

Részletesebben

FORRÓ János A Kádár-rendszer rendvédelmi szervezetei a BM Karhatalom és a Készenléti Rendőri Ezred

FORRÓ János A Kádár-rendszer rendvédelmi szervezetei a BM Karhatalom és a Készenléti Rendőri Ezred Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis) HU ISSN 1216-6774 XX. évf. (2011) 23. sz. FORRÓ János A KÁDÁR-rendszer 1957. évi tavaszi konszolidációja és az ellenséggel szembeni taktikája

Részletesebben

Átfogó értékelés Nyírmada Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Átfogó értékelés Nyírmada Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 1 Átfogó értékelés Nyírmada Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Nyírmada Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készített

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2011/1

Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2011/1 Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2011/1 Központi Statisztikai Hivatal 2011. június Tartalom Bevezetés...2 Ipar...2 Építőipar...3 Lakásépítés...3 Idegenforgalom...4 Beruházás...5 Népesség, népmozgalom...6

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézet Földtudományok Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézet Földtudományok Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézet Földtudományok Doktori Iskola KALMÁR GABRIELLA Az orvosi diagnosztikai laboratóriumok és az életminıség területi összefüggései Ph.D. értekezés

Részletesebben

Budapest VII. kerület Erzsébetváros Ikt.sz.: 242 / 2008 Polgármesteri Hivatal Jegyzői titkárság Budapest Erzsébet Krt. 6. 1073

Budapest VII. kerület Erzsébetváros Ikt.sz.: 242 / 2008 Polgármesteri Hivatal Jegyzői titkárság Budapest Erzsébet Krt. 6. 1073 Bp. VII. Erzsébetvárosi Önkormányzat GAMESZ Tel.: 413-3630 1071 Budapest, Damjanich u.12. Budapest VII. kerület Erzsébetváros Ikt.sz.: 242 / 2008 Polgármesteri Hivatal Jegyzői titkárság Budapest Erzsébet

Részletesebben

A nem önkormányzati fenntartásban működő médiumok Szentes városában.

A nem önkormányzati fenntartásban működő médiumok Szentes városában. Szentes Város Polgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Témafelelős: Mihály Béláné Ikt.szám: P-3892/2012. Tárgy: Az önkormányzat által adott költségvetési támogatások és a támogatott médiumok helyzetének

Részletesebben

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA a Red Bull Air Race repülırendezvény

Részletesebben

A NŐK GAZDASÁGI AKTIVITÁSA ÉS FOGLALKOZTATOTTSÁGA*

A NŐK GAZDASÁGI AKTIVITÁSA ÉS FOGLALKOZTATOTTSÁGA* A NŐK GAZDASÁGI AKTIVITÁSA ÉS FOGLALKOZTATOTTSÁGA* NAGY GYULA A tanulmány a magyarországi gazdasági átalakulás nyomán a nők és a férfiak munkaerőpiaci részvételében és foglalkoztatottságában bekövetkezett

Részletesebben

A 2011. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

A 2011. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása A 2011. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény neve: Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Törzskönyvi azonosító szám: 308450 Honlap: WWW.TIKOVIZIG.HU

Részletesebben

Éves JlentésÉ. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala Pénzmosás Elleni Információs Iroda FÉLÉVÉS TÁJÉKOZTATÓ 2014.

Éves JlentésÉ. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala Pénzmosás Elleni Információs Iroda FÉLÉVÉS TÁJÉKOZTATÓ 2014. Éves JlentésÉ FÉLÉVÉS TÁJÉKOZTATÓ 2014. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala Pénzmosás Elleni Információs Iroda Tartalomjegyzék 1 Bevezető... 2 2 Statisztikai tájékoztatás... 3 3 Cash Control akciósorozat...

Részletesebben

EDUCATIO 1997/1 INNOVÁCIÓ ÉS HÁTRÁNYOS HELYZET

EDUCATIO 1997/1 INNOVÁCIÓ ÉS HÁTRÁNYOS HELYZET INNOVÁCIÓ ÉS HÁTRÁNYOS HELYZET A könyv szerzője a rotterdami pedagógiai intézet és szolgáltató központ igazgatója, s egyben a groningeni egyetem professzora. Témája a címben is megjelölt hátrányos helyzet

Részletesebben

Munkaügyi Központja Püspökladányi Kirendeltség. Jóváhagyta: TÁJÉKOZTATÓ

Munkaügyi Központja Püspökladányi Kirendeltség. Jóváhagyta: TÁJÉKOZTATÓ Munkaügyi Központja Püspökladányi Kirendeltség Jóváhagyta: Jóváhagyta: Mező Barna igazgató Mező Barna Igazgató TÁJÉKOZTATÓ Püspökladány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november hónapban

Részletesebben

TARTALOM AZ INFORMATIKA FOGALMA... 3 1. A fogalom kialakítása... 3 2. Az informatika tárgyköre és fogalma... 3 3. Az informatika kapcsolata egyéb

TARTALOM AZ INFORMATIKA FOGALMA... 3 1. A fogalom kialakítása... 3 2. Az informatika tárgyköre és fogalma... 3 3. Az informatika kapcsolata egyéb TARTALOM AZ INFORMATIKA FOGALMA... 3 1. A fogalom kialakítása... 3 2. Az informatika tárgyköre és fogalma... 3 3. Az informatika kapcsolata egyéb tudományterületekkel... 4 4. Az informatika ágai... 5 AZ

Részletesebben

Mosonszentmiklós Község Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése és Intézkedési Terve

Mosonszentmiklós Község Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése és Intézkedési Terve Mosonszentmiklós Község Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése és Intézkedési Terve 2013 2018 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. Jogszabályi háttér... 6 1.1. A program előkészítését előíró jogszabályi környezet...

Részletesebben

Huszárné Lukács Rozália Anna Polgármester Asszony részére

Huszárné Lukács Rozália Anna Polgármester Asszony részére Gondozási Központ 7140 Bátaszék, Budai út 21. Tel.: 74/ 491-622; 74/ 591-113 Isz.: 12-15./2010. Tárgy: Véleményezés kérés Polgármesteri Hivatal 7149 Báta Fő u. 147. Huszárné Lukács Rozália Anna Polgármester

Részletesebben

Részidős hallgatók intézményválasztási döntései határokon innen és túl

Részidős hallgatók intézményválasztási döntései határokon innen és túl TŐZSÉR Zoltán Debreceni Egyetem Részidős hallgatók intézményválasztási döntései határokon innen és túl Bevezetés Ebben az esettanulmányban a Partium történelmi régió magyar tannyelvű felsőoktatási intézményében

Részletesebben

ÉLETÜNK FORDULÓPONTJAI. Az NKI Társadalmi és Demográfiai Panelfelvételének (TDPA) kutatási koncepciója és kérdőívének vázlatos ismertetése

ÉLETÜNK FORDULÓPONTJAI. Az NKI Társadalmi és Demográfiai Panelfelvételének (TDPA) kutatási koncepciója és kérdőívének vázlatos ismertetése KÖZLEMÉNYEK ÉLETÜNK FORDULÓPONTJAI Az NKI Társadalmi és Demográfiai Panelfelvételének (TDPA) kutatási koncepciója és kérdőívének vázlatos ismertetése SPÉDER ZSOLT Ismertetésünk célja, hogy bemutassa az

Részletesebben

Gyakorlati szintvizsgák tapasztalatai a 2006/2007-es tanévben

Gyakorlati szintvizsgák tapasztalatai a 2006/2007-es tanévben Gyakorlati szintvizsgák tapasztalatai a 2006/2007-es tanévben Tartalomjegyzék Bevezetés... 5 Szintvizsgák megszervezésének előkészítése... 7 Szervezési feladatok... 7 Szakképző intézmények hozzáállása...

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM

SÁRVÁR VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM SÁRVÁR VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM 2002 2 Tartalom Bevezetés I. A Sárvári Kistérség területfejlesztési ja II. A Sárvári Kistérség

Részletesebben

A migrációs statisztika fejlesztésének lehetőségei

A migrációs statisztika fejlesztésének lehetőségei A migrációs statisztika fejlesztésének lehetőségei Megvalósíthatósági tanulmány Összeállította Tóth Pál Péter Készült a A migrációs statisztika fejlesztésének lehetőségei c. projekt (EIA/2010/3.2.1.1.)

Részletesebben

BMEEOUVAI01 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére. Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése

BMEEOUVAI01 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére. Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése EURÓPAI UNIÓ STRUKTURÁLIS ALAPOK Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése HEFOP/2004/3.3.1/0001.01 I N F R A S T R U K T Ú R A L É T E S Í T M É N Y E K K I V I T E L E Z

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2008. szeptember 25-én tartandó ülésére. Beszámoló az adóhatósági tevékenységről. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2008. szeptember 25-én tartandó ülésére. Beszámoló az adóhatósági tevékenységről. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés a Képviselő-testület 2008. szeptember 25-én tartandó ülésére Beszámoló az adóhatósági tevékenységről Tisztelt Képviselő-testület! Az alábbiakban szeretnék számot adni és beszámolni az önkormányzati

Részletesebben

MAGYARORSZÁG DEMOGRÁFIAI HELYZETE EURÓPÁBAN

MAGYARORSZÁG DEMOGRÁFIAI HELYZETE EURÓPÁBAN MAGYARORSZÁG DEMOGRÁFIAI HELYZETE EURÓPÁBAN KLINGER ANDRÁS Az Európához való közeledés nemcsak politikailag és gazdaságilag, hanem az élet minden területén a legfontosabb célkitűzés ma M agyarországon.

Részletesebben

Tervek és a valóság A pénzbeli családtámogatási ellátások vizsgálata a kormányprogramok tükrében

Tervek és a valóság A pénzbeli családtámogatási ellátások vizsgálata a kormányprogramok tükrében NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola Kristó Katalin: Tervek és a valóság A pénzbeli családtámogatási ellátások vizsgálata a kormányprogramok tükrében Doktori (PhD) értekezés

Részletesebben

I. Bevezetés. II. Közbiztonsági helyzet értékelése

I. Bevezetés. II. Közbiztonsági helyzet értékelése I. Bevezetés A Várpalotai Rendőrkapitányság az Országos Rendőr-főkapitányság és a Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság célkitűzéseinek, útmutatásainak, továbbá a saját munkatervében meghatározottaknak megfelelően

Részletesebben

Most akkor nincs csőd? - Mi folyik a Quaestornál?

Most akkor nincs csőd? - Mi folyik a Quaestornál? 2015.03.23. Körlevél tartalma Forrás: http://www.portfolio.hu/vallalatok/most_akkor_nincs_csod_mi_folyik_a_quaestornal.211744.h tml Most akkor nincs csőd? - Mi folyik a Quaestornál? 2015. március 23. 10:02

Részletesebben

FELJEGYZÉS A MAGYAR NATURISTÁK EGYESÜLETE 2014. ÉVI III. NEGYEDÉVES ELNÖKSÉGI ÜLÉSÉRŐL

FELJEGYZÉS A MAGYAR NATURISTÁK EGYESÜLETE 2014. ÉVI III. NEGYEDÉVES ELNÖKSÉGI ÜLÉSÉRŐL 1 FELJEGYZÉS A MAGYAR NATURISTÁK EGYESÜLETE 2014. ÉVI III. NEGYEDÉVES ELNÖKSÉGI ÜLÉSÉRŐL Jelen vannak: A Magyar Naturisták Egyesülete (továbbiakban MNE, vagy Egyesület) elnökségi tagjai: 1. Medgyesi József,

Részletesebben

TÁMOGATÁS MŰFORDÍTÁSI PROJEKTEKHEZ

TÁMOGATÁS MŰFORDÍTÁSI PROJEKTEKHEZ KREATÍV EURÓPA Kultúra alprogram TÁMOGATÁS MŰFORDÍTÁSI PROJEKTEKHEZ TÁJÉKOZTATÓ TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 2. Célkitűzések és prioritások 2.1 Célkitűzések és prioritások 2.2 Megcélzott projektek 3. Ütemterv

Részletesebben

RÖVID ÁTTEKINTÉS PROF. EM. DR. KOVACSICS JÓZSEF SZAKIRODALMI MUNKÁSSÁGÁRÓL

RÖVID ÁTTEKINTÉS PROF. EM. DR. KOVACSICS JÓZSEF SZAKIRODALMI MUNKÁSSÁGÁRÓL FIGYELŐ RÖVID ÁTTEKINTÉS PROF. EM. DR. KOVACSICS JÓZSEF SZAKIRODALMI MUNKÁSSÁGÁRÓL Alkotás a társadalomtudományok határán e címmel jelent meg 2001-ben az a tanulmánykötet, melyben Dr. Kovacsics József

Részletesebben