MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület augusztus 26. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. augusztus 26. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:"

Átírás

1 Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület augusztus 26. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Községháza emeleti tanácskozó terem Napirend: 1. Csárdaszállás, Kossuth utca 13. szám alatti, 1/1. helyrajzi számú épületet megvásárlása 2. Beszámoló Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen. Csárdaszállás, augusztus 19. Petneházi Bálintné polgármester

2 ELŐTERJESZTÉSEK Csárdaszállás Község Önkormányzata Képviselő-testület augusztus 26. napján tartandó rendes üléséhez

3 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület augusztus 26-i ülésére 1. napirendi pont Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Csárdaszállás, Kossuth utca 13. szám alatti, 1/1. helyrajzi számú épületet megvásárlása Megyeri László Petneházi Bálintné polgármester Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület már több alkalommal foglalkozott azzal, hogy a TOP pályázati projektek között szerepelteti az idősek nappali ellátásának kialakítását mintegy 60 millió forint összegben. Az elképzelések szerinti idősek ellátását hivatott létesítmény helyének a volt Tsz iroda lenne alkalmas. Ezt az épületet jelenleg is az önkormányzat használja térítésmentesen a közmunka feladat ellátásra, azzal a feltétellel, hogy rendben tartja a környezetet. Mint az emlékezetes az Agrár Zrt vezetője bruttó 16 millió forintért ajánlotta fel az épület eladást és ígéretet tett arra, hogy amennyiben előszerződést kötünk, úgy előreláthatólag tehermentesíteni tudják az ingatlant a végleges adásvételi szerződés megkötéséig. Az épület forgalmi értékének megállapítására ingatlan értékbecslési szakvéleményt kértünk. A június 18-iki ülésen 62/2015. (VI. 18.) határozatunkban úgy döntöttünk, hogy a szakvélemény és az Agrár Zrt. ajánlatára figyelemmel az épület vételárát forintban fogadjuk el, úgy, hogy az épület tényleges adásvételére csak az ingatlan tehermentesítését követően kerülhet sor, a tehermentesítéssel és adásvétellel kapcsolatos költségeket az eladó vállalja. A vételi ajánlatot 30 napig tartottuk fenn. Az Agrár Zrt. képviselője hiteles tulajdoni lap-szemlével igazolta, hogy a megvételre felajánlott ingatlan tehermentes, egyúttal jelezte, hogy a határozatban foglalt feltételekkel elfogadja a vételi ajánlatot. Mindezekre figyelemmel javaslom a következő határozat elfogadását. Döntési javaslat "Csárdaszállás, Kossuth utca 13. szám alatti, 1/1. helyrajzi számú épületet megvásárlása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: beruházás A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Csárdaszállás Községi Önkormányzat a TOP pályázati projektben szereplő hosszútávú fejlesztési célja megvalósítása érdekében megvásárolja az Agrár Zrt. tulajdonában álló Csárdaszállás, Kossuth utca 13. szám alatti, 1/1. helyrajzi számú épületet a 62/2015. (VI. 15.) határozatában foglalt feltételek mellett. Felkéri a polgármestert az adásvételi szerződés előkészítésére és aláírására. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal 2

4

5 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület augusztus 26-i ülésére 2. napirendi pont Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Beszámoló Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Enyedi László, Ugrainé Gróf Éva Petneházi Bálintné polgármester Tisztelt Képviselő-testület! Csárdaszállás Községi Önkormányzat képviselő-testülete elfogadta évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendeletét. A költségvetési rendelet módosítására az Önkormányzat 12/2015.(VI.19.) önkormányzati rendeletével került sor a I félévben ismertté vált változások alapján, mely változás a évi költségvetési maradványhelyesbítést, pótelőirányzatokat, meghatározott feladatra juttatott pénzeszközök költségvetési változásait, valamint a saját hatáskörben végzett előirányzat módosításokat tartalmazza. Az Önkormányzat bevételei és kiadásai a I. félév adatai alapján az alábbiak szerint alakultak: Adatok ezer forintban Megnevezés terv 2015.I. mód Teljesítés Teljesítés % előirányzat I-VI. hó Bevételek Intézményi működési bevétel ,8 Önkormányzati lakások lakbér bevétele ,1 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson ,7 belülről Működésre átvett pénzeszköz államháztartáson ,7 kívülről Iparűzési adó ,9 Építmény adó ,3 Magánszemélyek kommunális adója ,8 Pótlékok, birságok bevétele ,0 Gépjármű adó ,9 Szabálysértési bírság 6 Mezőőri járulék bevétele ,8 Igazgatás szolg. díj Közhatalmi bevételek összesen ,6 Önkormányzatok működési költségvetési ,7 támogatása Működési bevételek összesen ,9 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért. stb ,0 Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Felhalmozási célra átvett pénzeszközök ,0 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek összesen ,4 Finanszírozási bevétel-működési célú ,0 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen ,4 Kiadások Személyi juttatás ,7 Munkaadókat terhelő járulék ,3 Dologi kiadás ,7 Működési célú támogatásértékű kiadás ,0 Működési célú pénze. átadás államháztartáson kívülre ,2 3

6 Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli ellátása ,6 Működési kiadás összesen ,9 Felújítás ,0 Beruházás ,4 Egyéb felhalmozási kiadás ,0 Felhalmozási kiadás összesen ,1 Finanszírozási kiadások ,0 Tárgyévi kiadások összesen ,5 Csárdaszállás Községi Önkormányzat a évi költségvetési bevételének előirányzatát a I. féléves időszakában 69,4 %-ban teljesítette, mely az időarányoshoz képest 19,4 %-kal magasabb, kiadásait 32,5%-ban, az időarányostól 17,5 %-kal alacsonyabb szinten teljesítette. Az Önkormányzat bevételeinek alakulása: Az Önkormányzat működésének bevétele 46,9%-ban teljesült. Az Önkormányzat működésének költségvetési támogatása 71,7%-os szinten realizálódott évben az Önkormányzat a település üzemeltetési kiadásokhoz biztosított állami támogatásban és az önkormányzati segélyezéshez kapcsolódó szociális támogatásban nem részesült a évi adóerőképesség 1 főre jutó összege miatt. A kulturális feladathoz kapcsolódó állami támogatás, a falugondnoki szolgálat illetve a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó szociális támogatás időarányos szinten került átutalásra az önkormányzat számlájára. Az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítésére igényelt foglalkoztatást helyettesítő támogatás és a rendszeres szociális segély kifizetéséhez a kiegészítő támogatás március hónapig jelentkezett, ezt követően a feladat átkerült a Járási Hivatalhoz. A lakásfenntartási támogatás kifizetéséhez igényelt támogatás az I-VI. hónapra ténylegesen igényelt összegeket tartalmazza. Az Önkormányzat évre is pályázott a nyári gyermekétkeztetésre, melynek eredményeként 606 ezer Ft támogatásban részesült. A támogatás kiutalásra került június hónapban, a költségvetési rendelet módosítása után, ezért a támogatás összegének költségvetési rendeletbe történő beépítésére II. félévében kerül sor. A települési önkormányzat közhatalmi bevételei 24,6 %-ban teljesültek. Adóbevételek teljesülése: Az adóbevételek teljesülését az alábbi táblázat mutatja be: Adónem Éves módosított terv I-VI. hó bevétele ezer Eltérés az időarányos Teljesülés %-a ezer Ft Ft tervtől, ezer Ft Építményadó ,3 10 Kommun. adó ,8 151 Iparűzési adó , Gépjárműadó ,9 337 Pótlék és bírság ,0-14 Összesen: , Az adóbevételek a tervezetthez képest 25,8 %-ban teljesültek. Ez ezer Ft-al kevesebb, mint az időarányos tervezett éves bevétel. Gépjárműadóban az adószámlán lévő egyenleg június 30-án 62 ezer Ft, melynek 40 %-a szintén önkormányzatunkat illeti. Így gépjárműadónál a tényleges teljesülés ezer Ft, ami 77,8 %-os teljesülést jelent. Az iparűzési adó bevétel teljesítésénél az időarányos tervezetthez képest ezer Ft összegű bevétel kiesés jelentkezett. A bevétel kiesés oka abból adódik, hogy 2 vállalkozás esetében a évi iparűzési adóbevallás esetében ezer Ft adó visszafizetése vált esedékessé. A vállalkozások a vasút beruházással kapcsolatban kerültek az önkormányzat adózói körébe, melyek tevékenységüket évben be is fejezték. A hátralékok alakulását az alábbi táblázat szemlélteti: Adónem Nyitó hátralék Nyitó hátralékból még fennáll Folyó évi hátralék keletkezése Összes hátralék ezer Ft Építményadó Kommun. adó Iparűzési adó

7 Gépjárműadó Pótlék Bírság Összesen: Június végéig ezer Ft-tal nőtt a év elején fennálló adóhátralék összege. A hátralék növekedéséből ezer Ft-ot tesz ki egy kft. tartozása, mely felszámolás alatt áll 2010-től kezdve. Ennek a kft-nek az évek során felhalmozódott összes tartozása ezer Ft. Ezen hátralék behajtására az önkormányzati adóhatóságnak már nincs lehetősége, esetleges megtérülés a felszámolási eljárás során, az ingatlanok értékesítéséből befolyó bevételből lehetséges. A fenti kft tartozását figyelmen kívül hagyva az önkormányzat által behajtható hátralék összege ezer Ft. Az önkormányzat behajtási tevékenységének (inkasszó) eredményeként július hónapban 1 vállalkozás esetében ezer Ft adóhátralék behajtásra került. Az önkormányzatnál jelentkező iparűzési adó bevétel kiesést az év hátralévő részében intenzívebb adóbehajtással szükséges ellensúlyozni. Az Önkormányzat saját működési bevételei 65,2 %-ban teljesültek. A Start munkaprogram keretében megtermelt mezőgazdasági késztermékek értékesítésének bevétele 74,4 %-ban teljesült. Az önkormányzat bérleti díj bevétele 54,6 %-ban, az önkormányzati lakások lakbérbevétele 59,1 %-ban, időarányos szinten alakult. A működési célú támogatás értékű bevétel 53,7 %-ban teljesült. A mezőőri szolgálat működésére nyújtott támogatás időarányosan alakult. A felhalmozási célú bevételek 95,4 %-ban teljesültek évben értékesített régi falugondnoki gépkocsi ezer Ft összegű eladási ára évben realizálódott. A lakáshitelek törlesztése a tervezetthez képest 68 %-ban teljesült. Az Önkormányzatnak évi gazdálkodása során ezer Ft összegű költségvetési maradványa keletkezett, mely összeg a település év költségvetési pozícióját pozitívan befolyásolja, tartalékként szerepel a költségvetésben, az önkormányzat döntése alapján a tartalékból kerül felhasználásra. Az Önkormányzat kiadásainak alakulása: Az Önkormányzat kiadásai a tervezetthez képest 32,5 %-ban teljesültek, a működési kiadások 58,9 %-ban, a tervezett felhalmozási kiadások 80,1 %-ban. A működési kiadásokon belül a személyi juttatás 48,7 %-ban került kifizetésre. A munkaadókat terhelő járulék 50,3 %-ban teljesült. A közfoglalkoztatás keretében a munkáltatót 50%-os járulékkedvezmény illeti meg továbbra is. A dologi kiadások tervezett előirányzatából 39,7 %-a lett felhasználva. A működési célú támogatásértékű kiadások 52,0 %-ban teljesültek, ezen kiadás a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Csárdaszállást érintő általános működési kiadás kiegészítését és az egyes jövedelempótló támogatások kifizetéséhez szükséges forrást tartalmazza. A jövedelempótló támogatások kifizetéséhez Csárdaszállás igényli az állami támogatásokat, melyet követően az önkormányzat átutalta a szükséges forrást a Közös Hivatal részére évtől az Önkormányzati Hivatal Csárdaszállási kirendeltségére eső, hivatal működéséhez biztosított állami támogatást Gyomaendrőd Város Önkormányzata igényli és továbbítja a Közös Önkormányzati Hivatal felé. A hivatal általános működéséhez kapcsolódó I. negyedévi elszámolás megtörtént, mely alapján 998 ezer Ft utalása vált szükségessé az önkormányzat részéről. Az Önkormányzat évi közmunka programjának téli programelemében március 31-ig 4 fő alkalmazására volt lehetőség. A közfoglalkoztatási mintaprogram keretében 18 fő mezőgazdasági tevékenységet végez folyamatosan az év során (2016. február 29-ig). A hosszabb időtartamú közfoglalkozásban 1 fő vett részt, 9 havi foglalkoztatásban, 70%-os támogatással. A kistérségi startmunka belvíz programjában 5 fő foglalkozására került sor február 28-ig, valamint 6 fő alkalmazására február 29-ig. A kistérségi startmunka közút programjában szintén 5 fő foglalkozására került sor február 28-ig, valamint 6 fő alkalmazására február 29-ig. A foglalkoztatás támogatása 100%-ban történik (kivéve a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás), nem igényel önkormányzati saját erőt. A fejlesztési kiadások 80,1 %-ban teljesültek, ezer Ft összegben. A felújítások körében ezer Ft összegben az ivóvíz hálózat rekonstrukciójára került sor. A fejlesztési kiadások ezer Ft összegben merültek fel (1 db bérlakás vásárlás ezer Ft, 1 db díszkapu készítés 244 ezer Ft, 4 db számítógép vásárlása 712 ezer Ft, 1 db nyomtató 87 ezer Ft, mosó szárítógép vásárlás 183 Ezer Ft, 3 db fitneszgép 548 ezer Ft, szivattyú vásárlás 21 ezer Ft, sarokcsiszoló vásárlás 7 ezer Ft, 3 db mobil telefonkészülék vásárlás 3 ezer Ft, a belvíz közfoglalkoztatási program keretében 1 db Stihl motoros kasza vásárlás 210 ezer Ft, valamint 3 db talicska vásárlás 35 ezer Ft, a közút közfoglalkoztatási program keretében 1 db betonkeverő vásárlás 210 ezer Ft). Egyéb felhalmozási kiadások 860 ezer Ft összegben teljesültek. Az önkormányzat 4 fő részére nyújtott kamatmentes lakáshitelt 800 ezer Ft összegben. A Gyomaközszolg Kft részére 60 ezer Ft felhalmozási célú pénzeszköz átadásra került sor gépkocsi vásárlásra. Az Önkormányzat szeptemberi ülésén döntött 4 db térfigyelő kamera felszereléséről (827 ezer Ft összegben) a Rózsa ligetben, melynek pénzügyi rendezésére július 3-án került sor. Csárdaszállás Község Önkormányzatának évi gazdálkodása rendezett, bevételei folyamatosan biztosítják az önkormányzat működéséhez szükséges forrást. Az önkormányzat költségvetési tartaléka és a pályázati lehetőségek biztosítják a szükséges forrást a évi fejlesztési tervek megvalósításához. Az Önkormányzat június 30-án 5

8 ezer Ft pénzeszközzel rendelkezett. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a település költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót tárgyalja meg és a döntési javaslatot fogadja el. Döntési javaslat "Beszámoló Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről " Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: költségvetés A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Csárdaszállás Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a település évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről készült beszámolót elfogadja. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal 6

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. június 19. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. június 19. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. június 19. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. november 27. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. november 27. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. november 27. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. április 30. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. április 30. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Hunya Község Önkormányzata 5555 Hunya, Rákóczi út 19. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. április 30. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Községháza Tanácskozó

Részletesebben

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓK. Tájékoztató az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények 2012. III. negyedéves gazdálkodásáról

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓK. Tájékoztató az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények 2012. III. negyedéves gazdálkodásáról INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓK Tájékoztató az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények 2012. III. negyedéves gazdálkodásáról I. Jánoshida Község Önkormányzata A vizsgált időszakban

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2008. október 30-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2008. október 30-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2008. október 30-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 192/2007. (VI. 26.) KT számú határozat (Határidő: 2008.09.30) Tárgy: Endrődi Vásártér

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 26/2007. (I. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2007.02.28) Tárgy: A szerződések

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság 25. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére 3.napirend: Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2013. I. félévi beszámolója Tárgykört

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 16-án, 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőköny. Készült Szatymaz Község Képviselő-testületének 2008. november 26. napján megtartott üléséről.

Jegyzőköny. Készült Szatymaz Község Képviselő-testületének 2008. november 26. napján megtartott üléséről. Jegyzőköny Készült Szatymaz Község Képviselő-testületének 2008. november 26. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: dr. Kormányos László polgármester Dékányné dr. Balogh Andrea alpolgármester Barna

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 29.-én (Csütörtök) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó ülésére NAPIREND

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Cigánd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról. Készítették: Gál Béla jegyző Gergely Tibor pü.oszt.vez.

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Cigánd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról. Készítették: Gál Béla jegyző Gergely Tibor pü.oszt.vez. SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Cigánd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Készítették: Gál Béla jegyző Gergely Tibor pü.oszt.vez. Tisztelt Képviselő-testület! Cigánd Város Önkormányzata

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról

BESZÁMOLÓ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról BESZÁMOLÓ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése A Pilisvörösvár Város Önkormányzata által fenntartott intézmények száma a Polgármesteri

Részletesebben

Előterjesztés. Az előterjesztést készítette: Sándor Gyuláné pénzügyi osztályvezető. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Az előterjesztést készítette: Sándor Gyuláné pénzügyi osztályvezető. Tisztelt Képviselő-testület! Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058., 491-401. Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu. Előterjesztés Füzesgyarmat Város Önkormányzat

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102-4/2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.4.) önkormányzati határozata

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1.

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2012. szeptember 4. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember 14 -i soron következő ülésére

ELŐTERJESZTÉS Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember 14 -i soron következő ülésére Napirend: 2. ELŐTERJESZTÉS Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember 14 -i soron következő ülésére Tárgy: Beszámoló Lesencetomaj Települési Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita pénzügyi

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzat

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Füzesgyarmat Város Önkormányzat 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058., 491-401. Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu. Előterjesztés Füzesgyarmat Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló Gödöllő város 2009. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Előterjesztő: Dr.

Részletesebben