Roto Patio S A standard vasalat bukó-toló ablakokhoz és -ajtókhoz 160 kg szárnytömegig

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Roto Patio S A standard vasalat bukó-toló ablakokhoz és -ajtókhoz 160 kg szárnytömegig"

Átírás

1 Ablak- és ajtótechnológia Roto Patio S A standard vasalat bukó-toló ablakokhoz és -ajtókhoz 160 kg szárnytömegig Beépítési-, karbantartási- és használati útmutató alumínium profilokhoz

2 Impressum Copyright: 2012 április Roto Frank AG Wilhelm-Frank-Platz 1 D Leinfelden-Echterdingen Telefon Telefax

3 Általámos információ Tartalom Általámos információ Információk az útmutatóról...5 Célcsoportok...6 A célcsoportok tájékoztatási kötelezettségei...7 Szimbólumok biztonsági utasítások...8 elel sség korlátozás...9 Biztonság Ren eltetésszer asználat A égfel asználóra onatkozó ren eltetésszer asználat iztonsági el írások A égfel asználóra onatkozó biztonsági el írások el asználási ja aslatok megjeg zések Csavarozás Termék információ Általános vasalat tulajdonságok Alkalmazási diagram Sémák ertikális metszet orizontális metszet Vertikális metszet - alsó rész Vasalat áttekintés A Vasalat áttekintés fejezet ismertetése Patio 100S 160S alumínium Vasalat áttekintés D Vasalat áttekintés D Patio 100S 160S alumínium RC Biztonsági vasalat alkatrészek Patio 100S 160S alumínium 2 szárn ú Vasalat áttekintés D Vasalat áttekintés D Roto ine ajtóm ves kilincs eneszt szet Roto ine ajtóm ves kilincs ez RotoLine ablak kilincs RotoLine ablak kilincs Rozetta nélküli kilincs RotoLine balkonajtó kilincs Rozettás kivitel evés rúdzár evés rúdzár Sablonok és vasalatvágók Alkatrész méretek Profilf gg alkatrészek Változtatás joga fenntartva. Roto Patio S - alumínium profilokhoz IMO_139_HU_v április 3

4 Általámos információ Tartalom Szerelés Ablak kilincs szerelése bev s rúdzár esetén Fúrás méretek Szárn furatok Tartósín Tolórúd méretek Tolórúd méretek és záródarabok el el ezése Szárn szerelés Vasalat szerelés sorrendje, balos kivitel (DIN szerint) Szárn szerelés Szárn furatok Szárn szerelés áródarabok el el ezése Futósín Tok és szárn összeállítása Szárny beakasztása Szárny vízszintes kiszintezése Szárn leakasztása Szállítás Szállítás, csomagolás, tárolás Szállítmán ellen rzés Használat ibael árítás Beállítás Állítási útmutató Karbantartás Karbantartás Kenési el ek llen rzés és karbantartás A fel let min ségének meg rzése Hulladék kezelés április IMO_139_HU_v0 Roto Patio S - alumínium profilokhoz Változtatás joga fenntartva.

5 Általámos információ Információk az útmutatóról Ez az útmutató fontos információkat, útmutatásokat valamint alkalmazási diagramokat (maximális szárnyméretek és szárnytömegek) és szerelési utasításokat tartalmaz a vasalat felhasználásával kapcsolatban. tartalmaz amelyek biztosítják a tájékoztatási kötelezettség betartását a végfelhasználó felé. Ebben az útmutatóban megtalálható információk és útmutatások a Roto Patio vasalat termékcsaládra vonatkoznak. dokumentációkat kell még figyelembe venni: A Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e. V. VHBH irányelve A Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e. V. VHBE irányelve tudja. Jelölések : Jelölés Jelentés Szárny Tok Furatok 1 Vasalat alkatrészek 1. Alkalmazási lépések Felsorolás (második szint) 12 o. lásd 12. oldal táblázatos megyjegyzés folyószöveges megjegyzés Jelölés SzSz SzM FG Jelentés Szárnyszélesség Szárnymagasság Szárnytömeg van tüntetve. Szerz i jogvédelem további felhasználásával - beszerelésével - kapcsolatban megengedett a használata. További felhasználása a gyártó írásos engedélye nélkül tilos. Változtatás joga fenntartva. Roto Patio S - alumínium profilokhoz IMO_139_HU_v április 5

6 Általámos információ Célcsoportok vonatkoznak: Vasalat keresked vasalatgyártótól vásárolja azzal a céllal, hogy azt tovább értékesítse annak a módosítása (pl.: méretre vágás) illetve felhasználása nélkül. ílászáró g ártó beépíti. ílászáró keresked ílászáró beépít építkezés helyszínén beépítse anélkül, hogy a nyílászárón bármiféle módosítást végrehajtana. egy építkezés helyszínén beépítse anélkül, hogy a nyílászárón bármiféle módosítást végrehajtana. píttet Kivitelez. Végfel asználó április IMO_139_HU_v0 Roto Patio S - alumínium profilokhoz Változtatás joga fenntartva.

7 Általámos információ A célcsoportok tájékoztatási kötelezettségei MEGJEGYZÉS! Minden célcsoportnak maradéktalanul be kell tartania a tájékoztatási kötelezettségét. További tájékoztatásig, az útmutató és a benne foglalt információk tovább adható nyomtatott formában, CD-ROM-on illetve az vasalat keresked kötelezettsége delkezésére bocsájtania: Katalógus beépítési-, karbantartási- és használati útmutató (VHBH) ) A n ílászáró g ártó kötelezettsége - - is: beépítési-, karbantartási- és használati útmutató (VHBH) ) Szintén a nyílászáró gyártó kötelezettsége, hogy a végfelhasználó rendelkezésére bocsájtson minden szükséges dokumentumot és információt nyomtatott formában. A n ílászáró keresked n ílászáró beépít kötelezettsége : karbantartási- és használati útmutató (különösképpen a vasalatra vonatkozóan) (VHBH) ) Az építtet kivitelez kötelezettsége használó rendelkezésére bocsájtania: karbantartási- és használati útmutató (különösképpen a vasalatra vonatkozóan) ) Változtatás joga fenntartva. Roto Patio S - alumínium profilokhoz IMO_139_HU_v április 7

8 Általámos információ Szimbólumok biztonsági utasítások Ebben a dokumentációban a biztonsági utasítások szimbólumokkal vannak jelölve. A szimbólumok mellett található szövegkiemelés a veszély mértékére utal. VESZÉLY! Ez a kombináció egy azonnali veszélyes szituációra hívja fel a figyelmet, amely halálhoz illetve súlyos sérülésekhez vezethet. VIGYÁZAT! Ez a kombináció egy esetleges veszélyes szituációra hívja fel a figyelmet, amely halálhoz illetve súlyos sérülésekhez vezethet. FIGYELEM! Ez a kombináció egy esetleges veszélyes szituációra hívja fel a MEGJEGYZÉS! Ez a kombináció egy esetleges veszélyes szituációra hívja fel a figyelmet, amely anyagi- és környezeti károkat okozhat április IMO_139_HU_v0 Roto Patio S - alumínium profilokhoz Változtatás joga fenntartva.

9 Általámos információ Felel sség korlátozás - figyelmen kívül hagyása vissza, tovább hárítja. - A szavatosság csak eredeti Roto alkatrészekre vonatkozik. Technikai változtatások jogát a felhasználási tulajdonságok javítása és a tovább fejlesztés érdekében fenntartjuk. Változtatás joga fenntartva. Roto Patio S - alumínium profilokhoz IMO_139_HU_v április 9

10 Biztonság Rendeltetésszer asználat Toló vasalat MEGJEGYZÉS! A toló vasalatok ezen definíció értelmében az ablakok és erkélyajtók eltol- általában üvegezettek. A toló vasalatok zárszerkezettel rendelkeznek, amelyek az eltolható szárnyat szárny alsó vízszintes részén kerülnek elhelyezésre. emelés mechanizmusához ill. a párhuzamos állításához. A vasalat által a készült ablakokhoz és erkélyajtókhoz. - - : ez a beépítési- karbantartási- és használati útmutató termék katalógusok ) a Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e. V. VHBH és VHBE irányelvei meghibásodásért. VIGYÁZAT! Veszél ibásm ködtetés esetén! veszélyes helyzetekhez vezethet. Soha ne használjon olyan vasalat összeállítást, melyet a vasalatgyártó nem hagyott jóvá. Soha ne használjon nem eredeti vagy a vasalatgyártó által nem jóváhagyott alkatrészeket április IMO_139_HU_v0 Roto Patio S - alumínium profilokhoz Változtatás joga fenntartva.

11 Biztonság A végfel asználóra vonatkozó rendeltetésszer asználat Toló vasalat gítségével horizontálisan vagy vertikálisan eltolhatók. tolhatóak. Speciális konstrukciók esetén a szárnyak nyithatóak illetve egy speciális ollókar segítségével buktathatóak. A szárny becsukásakor valamint a vasalat reteszelésekor a tömítés által. VIGYÁZAT! Sér lés- és an agi kár veszél a szárn ak szakszer tlen n itása illetve zárása esetén!. Ezért: a toknak vagy egy másik ablakszárnynak. illetve zárási folyamat során valamint a lassú nekiütközését a toknak, a nyitáshatárolónak vagy egy másik szárnynak Minden egyéb használat és felhasználás ami a nem tartozik bele a rendelte- vezethet. VIGYÁZAT! Veszél ibásm ködtetés esetén! helyzetekhez vezethetnek. : Ne tegyen tárgyakat a szárny és a tok közé. súllyal. A szárnyakat ne nyomja illetve ne hagyja a falnak csapódni, mert ilyen esetekben károsodhat a vasalat, a szárny és a nyílászáró egyéb alkatrésze. vasalatgyártó nem szavatol. Változtatás joga fenntartva. Roto Patio S - alumínium profilokhoz IMO_139_HU_v április 11

12 Biztonság Biztonsági el írások Toló vasalatok, biztonsági szimbólumok elkerülésének érdekében. Szimbólum Jelentés VESZÉLY! Kizu anás veszél!. Kisgyermekeket és azon személyeket akik nem tudják felmérni a veszély mértékét, a nyitott nyílászáróktól távol tartani. VIGYÁZAT! Sér lésveszél! A becsapódó szárny sérülésekhez vezethet. Becsukáskor ne nyúljon a szárny és a tok közé. Gyerekeket és azon személyeket akik nincsenek tisztában a veszéllyel, ne engedjük a veszélyzónába. VIGYÁZAT! Sér lésveszél és an agi kár! személyi sérülésekhez és anyagi károkhoz vezethet. FIGYELEM! Sér lésveszél! Huzatot kerülni. ablakot. FIGYELEM! Sér lésveszél és an agi kár! Ne tegyen tárgyakat a szárny és a tok közé mivel az személyiés dologi sérülésekhez vezethet. FIGYELEM! Sér lés veszél és an agi kár! A szárny kontrollálatlan nyitása illetve zárása személyi sérülésekhez és anyagi károkhoz vezethet. Biztosítani kell a szárny során április IMO_139_HU_v0 Roto Patio S - alumínium profilokhoz Változtatás joga fenntartva.

13 Biztonság A végfel asználóra vonatkozó biztonsági el írások Toló vasalatok, biztonsági szimbólumok látható helyre az ajtóra lehet ragasztani. A ragasztható kivitel külön (OPR_17_HU_v0). Biztonsági el írások Bukó-toló vasalatok OPR_17_HU_v0 Változtatás joga fenntartva. Roto Patio S - alumínium profilokhoz IMO_139_HU_v április 13

14 Biztonság Fel asználási javaslatok megjeg zések Ma imális szárn méretek és szárn tömeg A vasalatgyártó által kiadott termék specifikus dokumentumokban található technikai adatok, alkalmazási diagramok és alkatrész hozzárendelések tájé- - nyílászáró maximális szárnytömegét. ezek ablakgyártó szoftverekben kerülnek felhasználásra a technikai adatok, alkalmazási diagramok és alkatrész hozzárendelések helyességét el-. A megengedett maximális szárnyméreteket és szárnytömegeket nem szabad túllépni. Tisztázatlan esetek esetén lépjen kapcsolatba a vasalatgyártóval. A profilg ártó el írásai tömítés vastagságának mérete vagy a záródási pontok távolsága) betartani. lászáró beépítéséig, különös tekintettel ha új vasalatalkatrész alkalmazásáról van szó. MEGJEGYZÉS! rendszer méretek, amennyiben azokat a vasalat befolyásolja, beállíthatóak legyenek. Ha az ilyen méret eltérések csak az ablak beépítése után kerülnek megállapításra, a vasalatgyártó nem szavatol az Vasalatok összeállítása A betörés gátló ablakok és teraszajtók vasalatainak különleges követelményeknek kell megfelelniük. Azon ablakok és teraszajtók vasalatainak, melyek párás környezetbe illetve olyan helyen kerülnek beépítésre ahol agresszív, korróziót okozó anyagok vannak, különleges követelményeknek kell megfelelniük. és hangolja össze a vasalatgyártóval és a profilgyártóval. A becsukott ablak- és erkélyajtószárnyak ellenállása a szélnyomással szem- szélnyomást (pl.: EN különösen P3 nyomásvizsgálat) a vasalat el tudja viselni. MEGJEGYZÉS! április IMO_139_HU_v0 Roto Patio S - alumínium profilokhoz Változtatás joga fenntartva.

15 Biztonság Csavarozás A vasalat alkatrészeket csak alumíniumból készült profilokba szabad beépíteni. A vasalat alkatrészeket nem szabad sótartalmú, agresszív vagy korrodáló anyagot tartalmazó környezetbe beépíteni. Azokon a helyeken (hotelek, iskolák, óvodák) ahol várható a termék nem - VESZÉLY! A nem szakszer en beépített és becsavarozott vasalatelemek életveszél es balesetek ez vezet etnek! szélyes szituációkhoz vezethet és komoly sérüléseket vagy akár halálos balesetet is okozhat. Ezért: Beépítéskor valamint különös tekintettel a csavarozáskor a. A vasalatokat a mellékelt csavarokkal kell rögzíteni. Rögzít csavarok a vasalatalkatrészek ez (a csomagolás tartalmazza) vasalatalkatrészek darab méret Csavarhúzó 12 4,8 x 50 4,2 Torx ,9 x 45 3,2 Torx 15 Tartósín 10 3,9 x 9,5 3,2 Torx 15 4 M5 x 25 7,1 (a szegecsanyához) Torx 25 2 M5 x 12 ISO ,5 + RotoLine ablak kilincs 2 M5 x M5 x Változtatás joga fenntartva. Roto Patio S - alumínium profilokhoz IMO_139_HU_v április 15

16 Termék információ Általános vasalat tulajdonságok Roto Patio S Általános vasalat tulajdonságok Rugós rögzítés buktatott állásban, huzatbiztosított csúszóolló Rejtett központi zárás Sémák: A, B, C, D, G, K A megjelenése megegyezik a bukó-nyíló ablakokéval: keskeny profil, nincs üvegsík eltolódás a homlokzaton, a kilincs zárt állásba lefelé áll Kidobási méret: max. 117 mm Szárnyszélesség: max mm Szárnymagasság: max mm Szárnytömeg: max. 160 kg Horonyhézag: 11,5 12 mm Minimális peremmagasság: 7 mm Szárnyvastagság: max. 87 mm vizsgálat szükséges) április IMO_139_HU_v0 Roto Patio S - alumínium profilokhoz Változtatás joga fenntartva.

17 Termék információ Alkalmazási diagram Patio 100S alumínium Alkalmazási diagram Patio 100S alumínium Alkalmazási tartomán Szárnyszélesség SzSz mm 30 kg/m 2 Szárnymagasság SzM mm 2000 Szárnytömeg SzT... max. 100 kg Szárnyvastagság...max. 87 mm (87 mm-nél nagyobb szárnyvastagság esetén gyártás Üvegtömeg... 2 SzM mm kg/m 2 50 kg/m 2 60 kg/m 2 SzM : SzSz = max. 2 : SzSz mm 2 -ben van megadva. 2 üvegvastagság = 2,5 kg Szárnyvastagság = nem megengedett alkalmazási tartomány min. 7 Peremmagasság Változtatás joga fenntartva. Roto Patio S - alumínium profilokhoz IMO_139_HU_v április 17

18 Termék információ Alkalmazási diagram Patio 160S alumínium Alkalmazási diagram Patio 160S alumínium Alkalmazási tartomán Szárnyszélesség SzSz mm Szárnymagasság SzM mm Szárnytömeg SzT... max. 160 kg Szárnyvastagság...max. 87 mm (87 mm-nél nagyobb szárnyvastagság esetén gyártás Üvegtömeg... 2 SzM mm kg/m 2 50 kg/m 2 60 kg/m 2 SzM : SzSz = max. 2 : SzSz mm 2 -ben van megadva. 2 üvegvastagság = 2,5 kg Szárnyvastagság = nem megengedett alkalmazási tartomány min. 7 Peremmagasság április IMO_139_HU_v0 Roto Patio S - alumínium profilokhoz Változtatás joga fenntartva.

19 Termék információ Sémák A séma B B A séma 1 tolószárny (B vagy J) A séma 1 tolószárny (B vagy J) 1 nyílószárny B séma J B séma 1 tolószárny (B vagy J) a tok a falhoz van illesztve C séma J B J B C séma 2 tolószárny (B vagy J) mozgó tokosztóval C séma 2 tolószárny (B vagy J) tokosztóval séma J séma 1 tolószárny (B vagy J) mozgó tokosztóval vagy anélkül 82. oldal) 1 nyílószárny G séma J J G séma 1 tolószárny (B vagy J) G séma 1 tolószárny (B vagy J) 2 nyílószárny K séma B J K séma 2 tolószárny (B vagy J) Változtatás joga fenntartva. Roto Patio S - alumínium profilokhoz IMO_139_HU_v április 19

20 Termék információ Vertikális metszet, orizontális metszet Vertikális metszet - komplett Horizontális metszet - kilincs Horonyhézag 11, ,2 11, RotoLine Kidobási méret 117 nem méretarányos SzSz Vertikális metszet - fels rész 1:1 méretarány 26 SzM Horonyhézag április IMO_139_HU_v0 Roto Patio S - alumínium profilokhoz Változtatás joga fenntartva.

21 Termék információ Vertikális metszet - alsó rész Vertikális metszet - alsó rész 1:1 méretarány 39 31, ,5 12 Horonyhézag SzM padlószint Változtatás joga fenntartva. Roto Patio S - alumínium profilokhoz IMO_139_HU_v április 21

22 Termék információ Hinweise zum Profil A vasalat és a RotoLine ajtóm ves kilincs el sz kséglete ,5 4, ,5 Toknút V.01 2 < , , ,5 9 11,5 3,5 4,5 3 +0,2 0,1 4,5 11, , Szárnyrátakarás ,5 Toknút V.02 A vasalat el sz kséglete C séma és bemar ató ajtóm esetén 1 hézagra különösképpen figyelni! A tolórúd C-nútjának síkján felül ,5 3 8,9 Záródarab pozíciója 2 11, ,8 19,7 3 Helyszükséglet. A méretek mm-ben vannak. A vasalat el sz kséglete C séma és bemar ató ajtóm 25, 30, 35, 40 esetén 4 A tolórúd C-nútjának betartandó minimális mérete, az alkatrészeknek még akár felületkezelés után lenniük. 19,7 14,7 2,7 5 AluVision spezifikus tolórúdprofil ,5 14,8 19,7 X 7 Záródarab pozíciója 11,5 12 'X' méret Kilincstávolság Profil cilinder nélkül Profil cilinderrel 25 mm 35 mm 38 mm 30 mm 40 mm 43 mm 35 mm 45 mm 48 mm 40 mm 50 mm 53 mm április IMO_139_HU_v0 Roto Patio S - alumínium profilokhoz Változtatás joga fenntartva.

23 SzSz > V.01 9,7 11,5 V.02 1a 1b 2a 2b SzSz / mm Tokkülméret (TKM) / mm Cikkszám SzSz / mm Tokkülméret (TKM) / mm Cikkszám SzSz / mm Tokkülméret (TKM) / mm Cikkszám SzSz / mm Tokkülméret (TKM) / mm Cikkszám SzSz / mm Tokkülméret (TKM) / mm Cikkszám 4 5 Vasalat áttekintés A Vasalat áttekintés fejezet ismertetése A Vasalat áttekintés fejezet ismertetése ajánlott vasalat összeállításokat mutatja be. helyét mutatja, míg a jobboldalon a cikklista található. Az oldalakon található számozások megkönnyítik a vasalat alkatrészek azonosítását. Vasalat áttekintés Vasalat áttekintés Patio 100S / 160S alumínium Patio 100S / 160S alumínium Vasalat áttekintés D6 Cikklista D Alkalmazási tartomány SzSz SzM 25 SzT Patio 100S / 160S alumínium alapkarton Patio S alumínium alapkarton B tartalma: 3 Patio S alumínium alapkarton J tartalma: 3 Sínkészlet Sínkészlet szárnyhoz és tokhoz tartozékcsomaggal Natúr R01.5 ezüst R05.4 sötétbronz R06.2 mélyfekete R07.2 fehér tartalma: Sínkészlet: a b Tartozékcsomag: április IMO_139_HU_v0 Roto Patio S - alumínium profilokhoz Változtatás joga fenntartva. Változtatás joga fenntartva. Roto Patio S - alumínium profilokhoz IMO_139_HU_v április 29 A tényleges szállítási terjedelem függ a nyílászáró méreteinek (szélesség, magasság) a függvényében a megrendelt vasalat összeállítástól. Változtatás joga fenntartva. Roto Patio S - alumínium profilokhoz IMO_139_HU_v április 23

24 Vasalat áttekintés Patio 100S / 160S alumínium Vasalat áttekintés D ,7 11,5 18 V.01 V a b SzSz > április IMO_139_HU_v0 Roto Patio S - alumínium profilokhoz Változtatás joga fenntartva.

25 Vasalat áttekintés Patio 100S / 160S alumínium Cikklista D10 Alkalmazási tartomány Szérnyszélesség SzSz mm Szérnymagasság SzM mm Szérnytömeg SzT... max. 160 kg Patio 100S / 160S alumínium alapkarton Patio S alumínium alapkarton B tartalma: 1a 1b 3 2 támasztóelem Patio S alumínium alapkarton J tartalma: 2a 2b 3 2 támasztóelem Sínkészlet Sínkészlet szárnyhoz és tokhoz tartozékcsomaggal Natúr SzSz / mm Tokkülméret (TKM)/ mm Cikkszám R01.5 ezüst SzSz / mm Tokkülméret (TKM)/ mm Cikkszám R05.4 sötétbronz SzSz / mm Tokkülméret (TKM)/ mm Cikkszám R06.2 mélyfekete SzSz / mm Tokkülméret (TKM)/ mm Cikkszám R07.2 fehér SzSz / mm Tokkülméret (TKM)/ mm Cikkszám tartalma: Sínkészlet: 4 1 futósín * ) 5 ) 6 1 takaróprofil 7 1 PVC-takaróprofil tartósín 10 Tartozékcsomag: 11 1 tartósín takaró, bal 12 1 tartósín takaró, jobb k.n.) 40 k.n.) Változtatás joga fenntartva. Roto Patio S - alumínium profilokhoz IMO_139_HU_v április 25

26 Vasalat áttekintés Patio 100S / 160S alumínium Cikklista D10 Zárás S J/B tartozékcsomag tartalma: 18 3 sarokváltó D biztosítóvilla 21 1 zárócsap (Ø10) Csappantyús-elem S 15/ tartozékcsomag tartalma: 22 1 csappantyús-elem, bal 23 1 csappantyús-elem, jobb 25 Csúszóolló SzSz / mm Cikkszám Takaró 26 Takaró kicsi (pár) 100S 100 kg-ig Megnevezés Cikkszám Natúr R01.5 ezüst R05.4 sötétbronz R06.2 mélyfekete R07.2 fehér Kiegészít alkatrészek 1280 mm SzSz és 1800 mm SzM felett Záródarab és zárócsap 10 V Záródarab és zárócsap 10 V tartozékcsomag tartalma: záródarab zárócsap (Ø10) profil rendszer hozzárendelések 55. oldal 21 Zárócsap tartozékcsomag tartalma: 3 zárócsap (Ø10) 56 RotoLine hajtóm ves kilincs 44. oldal 20 Meneszt szet és tartozék 45. oldal Kilincs 46. oldal 35 Bevés rúdzár 49. oldal Takaró nagy (pár) 160S 160 kg-ig Megnevezés Cikkszám Natúr R01.5 ezüst R05.4 sötétbronz R06.2 mélyfekete R07.2 fehér tartalma: 27 1 takaró, bal 28 1 takaró, jobb 29 Tartozékcsomag: szegecsanya M5 Vezérl lemez Vezérl lemez és záródarab 10 / V Vezérl lemez és záródarab 10 / V tartozékcsomag tartalma: záródarab 21 3 zárócsap (Ø10) profil rendszer hozzárendelések 55. oldal Vezérl lemez pótalkatrész Vezérl lemez V Vezérl lemez V tartozékcsomag tartalma: 32 profil rendszer hozzárendelések 55. oldal április IMO_139_HU_v0 Roto Patio S - alumínium profilokhoz Változtatás joga fenntartva.

27 Változtatás joga fenntartva. Roto Patio S - alumínium profilokhoz IMO_139_HU_v április 27

28 Vasalat áttekintés Patio 100S / 160S alumínium Vasalat áttekintés D ,7 11,5 18 V.01 V a SzSz > b április IMO_139_HU_v0 Roto Patio S - alumínium profilokhoz Változtatás joga fenntartva.

29 Vasalat áttekintés Patio 100S / 160S alumínium Cikklista D6 Alkalmazási tartomány Szérnyszélesség SzSz mm Szérnymagasság SzM mm Szérnytömeg SzT... max. 160 kg Patio 100S / 160S alumínium alapkarton Patio S alumínium alapkarton B tartalma: 1a 1b 3 2 támasztóelem Patio S alumínium alapkarton J tartalma: 2a 2b 3 2 támasztóelem Sínkészlet Sínkészlet szárnyhoz és tokhoz tartozékcsomaggal Natúr SzSz / mm Tokkülméret (TKM)/ mm Cikkszám R01.5 ezüst SzSz / mm Tokkülméret (TKM)/ mm Cikkszám R05.4 sötétbronz SzSz / mm Tokkülméret (TKM)/ mm Cikkszám R06.2 mélyfekete SzSz / mm Tokkülméret (TKM)/ mm Cikkszám R07.2 fehér SzSz / mm Tokkülméret (TKM)/ mm Cikkszám tartalma: Sínkészlet: 4 1 futósín * ) 5 ) 6 1 takaróprofil 7 1 PVC-takaróprofil tartósín 10 Tartozékcsomag: 11 1 tartósín takaró, bal 12 1 tartósín takaró, jobb k.n.) 40 k.n.) Változtatás joga fenntartva. Roto Patio S - alumínium profilokhoz IMO_139_HU_v április 29

30 Vasalat áttekintés Patio 100S / 160S alumínium Cikklista D6 Zárás S J/B tartozékcsomag tartalma: 18 3 sarokváltó D biztosítóvilla 35 1 záróelem (67 mm) Csappantyús-elem S 15/ tartozékcsomag tartalma: 22 1 csappantyús-elem, bal 23 1 csappantyús-elem, jobb 25 Csúszóolló SzSz / mm Cikkszám Takaró 26 Takaró kicsi (pár) 100S 100 kg-ig Megnevezés Cikkszám Natúr R01.5 ezüst R05.4 sötétbronz R06.2 mélyfekete R07.2 fehér Kiegészít alkatrészek 1280 mm SzSz és 1800 mm SzM felett Záródarab és zárócsap V Záródarab és zárócsap V tartozékcsomag tartalma: záródarab zárócsap profil rendszer hozzárendelések 55. oldal 21 zárócsap tartozékcsomag tartalma: 3 zárócsap 56 RotoLine hajtóm ves kilincs 44. oldal 55 Meneszt szet és tartozék 45. oldal Kilincs 46. oldal 58 Bevés rúdzár 49. oldal Takaró nagy (pár) 160S 160 kg-ig Megnevezés Cikkszám Natúr R01.5 ezüst R05.4 sötétbronz R06.2 mélyfekete R07.2 fehér tartalma: 27 1 takaró, bal 28 1 takaró, jobb 29 Tartozékcsomag: szegecsanya M5 Vezérl lemez Vezérl lemez és záródarab 6 / V Vezérl lemez és záródarab 6 / V tartozékcsomag tartalma: záródarab 21 3 zárócsap profil rendszer hozzárendelések 55. oldal Vezérl lemez pótalkatrész Vezérl lemez V Vezérl lemez V tartozékcsomag tartalma: 32 profil rendszer hozzárendelések 55. oldal április IMO_139_HU_v0 Roto Patio S - alumínium profilokhoz Változtatás joga fenntartva.

31 Változtatás joga fenntartva. Roto Patio S - alumínium profilokhoz IMO_139_HU_v április 31

32 Vasalat áttekintés Patio 100S / 160S alumínium 2-es biztonsági fokozat RC2 Vasalat áttekintés ,7 11,5 18 V.01 V Nm 100 Nm a b SzSz > április IMO_139_HU_v0 Roto Patio S - alumínium profilokhoz Változtatás joga fenntartva.

33 Vasalat áttekintés Patio 100S / 160S alumínium 2-es biztonsági fokozat RC2 Cikklista Alkalmazási tartomány Szérnyszélesség SzSz mm Szérnymagasság SzM mm Szérnytömeg SzT... max. 160 kg Patio 100S / 160S alumínium alapkarton Patio S alumínium alapkarton B tartalma: 1a 1b 3 2 támasztóelem Patio S alumínium alapkarton J tartalma: 2a 2b 3 2 támasztóelem Sínkészlet Sínkészlet szárnyhoz és tokhoz tartozékcsomaggal Natúr SzSz / mm Tokkülméret (TKM)/ mm Cikkszám R01.5 ezüst SzSz / mm Tokkülméret (TKM)/ mm Cikkszám R05.4 sötétbronz SzSz / mm Tokkülméret (TKM)/ mm Cikkszám R06.2 mélyfekete SzSz / mm Tokkülméret (TKM)/ mm Cikkszám R07.2 fehér SzSz / mm Tokkülméret (TKM)/ mm Cikkszám tartalma: Sínkészlet: 4 1 futósín * ) 5 ) 6 1 takaróprofil 7 1 PVC-takaróprofil tartósín 10 Tartozékcsomag: 11 1 tartósín takaró, bal 12 1 tartósín takaró, jobb k.n.) 40 k.n.) Változtatás joga fenntartva. Roto Patio S - alumínium profilokhoz IMO_139_HU_v április 33

34 Vasalat áttekintés Patio 100S / 160S alumínium 2-es biztonsági fokozat RC2 Cikklista Zárás S J/B tartozékcsomag tartalma: 18 3 sarokváltó D biztosítóvilla 21 1 zárócsap (Ø10) Csappantyús-elem S 15/ tartozékcsomag tartalma: 22 1 csappantyús-elem, bal 23 1 csappantyús-elem, jobb 25 Csúszóolló SzSz / mm Cikkszám Takaró 26 Takaró kicsi (pár) 200Z 100 kg-ig Megnevezés Cikkszám Natúr R01.5 ezüst R05.4 sötétbronz R06.2 mélyfekete R07.2 fehér Takaró nagy (pár) 200Z bis 200 kg Megnevezés Cikkszám Natúr R01.5 ezüst R05.4 sötétbronz R06.2 mélyfekete R07.2 fehér tartalma: 27 1 takaró, bal 28 1 takaró, jobb 29 Tartozékcsomag: szegecsanya M5 Vezérl lemez Kiegészít alkatrészek 1280 mm SzSz és 1800 mm SzM felett Záródarab és zárócsap 10 V Záródarab és zárócsap 10 V tartozékcsomag tartalma: záródarab zárócsap (Ø10) profil rendszer hozzárendelések 55. oldal 21 Zárócsap tartozékcsomag tartalma: 3 zárócsap (Ø10) Biztonsági vasalat alkatrészekt Poz. db Megnevezés Cikkszám biztonsági zárócsap 10 RC biztonsági záródarab V biztonsági záródarab V biztonsági horonyhézag csökkent csavar M 4,8 x biztonsági összeköt -elem Szárnyráemel V Szárnyráemel V Biztonsági kilincs Poz. db Megnevezés Cikkszám 42 1 RotoLine zárható ablak kilincs 48. o süllyesztettfej csavar Niro M3 x biztonsági meneszt biztonsági bevés rúdzár hengerfej csavar M 5 x fúrás elleni véédelem csavar M 4,8 x biztonsági horonyhézag csökkent RotoLine zárható hajtóm ves kilincs o kilincs támasztólemez laposfej csavar M 5 x biztonsági elem hajtóm ves kilincshez süllyesztettfej csavar M 5 x biztonsági meneszt Vezérl lemez és záródarab 10 / V Vezérl lemez és záródarab 10 / V tartozékcsomag tartalma: záródarab 21 3 zárócsap (Ø10) profil rendszer hozzárendelések 55. oldal Vezérl lemez pótalkatrész Vezérl lemez V Vezérl lemez V tartozékcsomag tartalma: 32 profil rendszer hozzárendelések 55. oldal április IMO_139_HU_v0 Roto Patio S - alumínium profilokhoz Változtatás joga fenntartva.

35 Vasalat áttekintés Patio 100S / 160S alumínium 2-es biztonsági fokozat RC2 Biztonsági vasalat alkatrészek Biztonsági szet Poz. db Megnevezés CsE Cikkszám Biztonsági bevés rúdzár szet tartozékcsomag tartalma: csavar M 4,8 x Poz. db Megnevezés CsE Cikkszám Biztonsági szet hajtóm ves rúdzárhoz tartozékcsomag tartalma: golyóval Poz. db Megnevezés CsE Cikkszám Biztonsági horonyhézag csökkent szet sarokváltóhoz tartozékcsomag tartalma: 38 1 sarokváltóhoz 39 1 csavar M 4,8 x Változtatás joga fenntartva. Roto Patio S - alumínium profilokhoz IMO_139_HU_v április 35

36 Vasalat áttekintés Patio 100S / 160S alumínium 2 szárnyú Vasalat áttekintés D ,7 11, V.01 V a 1a b április IMO_139_HU_v0 Roto Patio S - alumínium profilokhoz Változtatás joga fenntartva.

37 Vasalat áttekintés Patio 100S / 160S alumínium 2 szárnyú Cikklista D10 Alkalmazási tartomány Szérnyszélesség SzSz mm Szérnymagasság SzM mm Szérnytömeg SzT... max. 160 kg Patio 100S / 160S alumínium alapkarton 1 db / szárny Patio S alumínium alapkarton B tartalma: 1a 1b 3 2 támasztóelem Patio S alumínium alapkarton J tartalma: 2a 2b 3 2 támasztóelem Sínkészlet 1 db / szárny Sínkészlet szárnyhoz és tokhoz tartozékcsomaggal Natúr SzSz / mm Tokkülméret (TKM)/ mm Cikkszám R01.5 ezüst SzSz / mm Tokkülméret (TKM)/ mm Cikkszám R05.4 sötétbronz SzSz / mm Tokkülméret (TKM)/ mm Cikkszám R06.2 mélyfekete SzSz / mm Tokkülméret (TKM)/ mm Cikkszám R07.2 fehér SzSz / mm Tokkülméret (TKM)/ mm Cikkszám tartalma: Sínkészlet: 4 1 futósín * ) 5 ) 6 1 takaróprofil 7 1 PVC-takaróprofil tartósín 10 Tartozékcsomag: 11 1 tartósín takaró, bal 12 1 tartósín takaró, jobb k.n.) 40 k.n.) Változtatás joga fenntartva. Roto Patio S - alumínium profilokhoz IMO_139_HU_v április 37

38 Vasalat áttekintés Patio 100S / 160S alumínium 2 szárnyú Cikklista D10 Zárás S J/B 10 1 db / szárny tartozékcsomag tartalma: 18 3 sarokváltó D biztosítóvilla 21 1 zárócsap (Ø10) Csappantyús-elem S 15/ db / szárny tartozékcsomag tartalma: 22 1 csappantyús-elem, bal 23 1 csappantyús-elem, jobb 25 Csúszóolló 1 db / szárny SzSz / mm Cikkszám Takaró 1 PÁR / SZÁRNY 26 Takaró kicsi (pár) 100S 100 kg-ig Megnevezés Cikkszám Natúr R01.5 ezüst R05.4 sötétbronz R06.2 mélyfekete R07.2 fehér Kiegészít alkatrészek 1280 mm SzSz és 1800 mm SzM felett Záródarab és zárócsap 10 V Záródarab és zárócsap 10 V tartozékcsomag tartalma: záródarab zárócsap (Ø10) profil rendszer hozzárendelések 55. oldal 21 Zárócsap tartozékcsomag tartalma: 3 zárócsap (Ø10) 56 RotoLine hajtóm ves kilincs 44. oldal 20 Meneszt szet és tartozék 45. oldal Kilincs 46. oldal 35 Bevés rúdzár 49. oldal Takaró nagy (pár) 160S 160 kg-ig Megnevezés Cikkszám Natúr R01.5 ezüst R05.4 sötétbronz R06.2 mélyfekete R07.2 fehér tartalma: 27 1 takaró, bal 28 1 takaró, jobb 29 Tartozékcsomag: szegecsanya M5 Tartozékcsomag 1 pár / szárny Vezérl lemez és záródarab 10 / V Vezérl lemez és záródarab 10 / V tartozékcsomag tartalma: záródarab 21 3 zárócsap (Ø10) profil rendszer hozzárendelések 55. oldal Vezérl lemez pótalkatrész Vezérl lemez V Vezérl lemez V tartozékcsomag tartalma: 32 profil rendszer hozzárendelések 55. oldal április IMO_139_HU_v0 Roto Patio S - alumínium profilokhoz Változtatás joga fenntartva.

39 Változtatás joga fenntartva. Roto Patio S - alumínium profilokhoz IMO_139_HU_v április 39

40 Vasalat áttekintés Patio 100S / 160S alumínium 2 szárnyú Vasalat áttekintés D ,7 11, V V.02 9,7 11,5 V.01 V a 1a b április IMO_139_HU_v0 Roto Patio S - alumínium profilokhoz Változtatás joga fenntartva.

41 Vasalat áttekintés Patio 100S / 160S alumínium 2 szárnyú Cikklista D6 Alkalmazási tartomány Szérnyszélesség SzSz mm Szérnymagasság SzM mm Szérnytömeg SzT... max. 160 kg Patio 100S / 160S alumínium alapkarton 1 db / szárny Patio S alumínium alapkarton B tartalma: 1a 1b 3 2 támasztóelem Patio S alumínium alapkarton J tartalma: 2a 2b 3 2 támasztóelem Sínkészlet 1 db / szárny Sínkészlet szárnyhoz és tokhoz tartozékcsomaggal Natúr SzSz / mm Tokkülméret (TKM)/ mm Cikkszám R01.5 ezüst SzSz / mm Tokkülméret (TKM)/ mm Cikkszám R05.4 sötétbronz SzSz / mm Tokkülméret (TKM)/ mm Cikkszám R06.2 mélyfekete SzSz / mm Tokkülméret (TKM)/ mm Cikkszám R07.2 fehér SzSz / mm Tokkülméret (TKM)/ mm Cikkszám tartalma: Sínkészlet: 4 1 futósín * ) 5 ) 6 1 takaróprofil 7 1 PVC-takaróprofil tartósín 10 Tartozékcsomag: 11 1 tartósín takaró, bal 12 1 tartósín takaró, jobb k.n.) 40 k.n.) Változtatás joga fenntartva. Roto Patio S - alumínium profilokhoz IMO_139_HU_v április 41

42 Vasalat áttekintés Patio 100S / 160S alumínium 2 szárnyú Cikklista D6 Zárás S J/B 6 1 db / szárny tartozékcsomag tartalma: 18 3 sarokváltó D biztosítóvilla 35 1 záróelem (67 mm) Csappantyús-elem S 15/ db / szárny tartozékcsomag tartalma: 22 1 csappantyús-elem, bal 23 1 csappantyús-elem, jobb 25 Csúszóolló 1 db / szárny SzSz / mm Cikkszám Takaró 1 pár / szárny 26 Takaró kicsi (pár) 100S 100 kg-ig Megnevezés Cikkszám Natúr R01.5 ezüst R05.4 sötétbronz R06.2 mélyfekete R07.2 fehér Kiegészít alkatrészek 1280 mm SzSz és 1800 mm SzM felett Záródarab és zárócsap V Záródarab és zárócsap V tartozékcsomag tartalma: záródarab zárócsap profil rendszer hozzárendelések 55. oldal 21 zárócsap tartozékcsomag tartalma: 3 zárócsap 56 RotoLine hajtóm ves kilincs 44. oldal 55 Meneszt szet és tartozék 45. oldal Kilincs 46. oldal 58 Bevés rúdzár 49. oldal Takaró nagy (pár) 160S 160 kg-ig Megnevezés Cikkszám Natúr R01.5 ezüst R05.4 sötétbronz R06.2 mélyfekete R07.2 fehér tartalma: 27 1 takaró, bal 28 1 takaró, jobb 29 Tartozékcsomag: szegecsanya M5 Tartozékcsomag 1 pár / szárny Vezérl lemez és záródarab 6 / V Vezérl lemez és záródarab 6 / V tartozékcsomag tartalma: záródarab 21 3 zárócsap profil rendszer hozzárendelések 55. oldal Vezérl lemez pótalkatrész Vezérl lemez V Vezérl lemez V tartozékcsomag tartalma: 32 profil rendszer hozzárendelések 55. oldal április IMO_139_HU_v0 Roto Patio S - alumínium profilokhoz Változtatás joga fenntartva.

43 Változtatás joga fenntartva. Roto Patio S - alumínium profilokhoz IMO_139_HU_v április 43

44 Vasalat áttekintés RotoLine hajtóm ves kilincs 56 RotoLine hajtóm ves kilincs 26, Roto logoval Roto szín szám Szín CsE Cikkszám R01.5 ezüst R05.4 sötét bronz R06.2M matt mélyfekete R07.2 fehér Zárható RotoLine hajtóm ves kilincs 26, Roto logoval Roto szín szám Szín CsE Cikkszám R01.5 ezüst R05.4 sötét bronz R06.2M matt mélyfekete R07.2 fehér április IMO_139_HU_v0 Roto Patio S - alumínium profilokhoz Változtatás joga fenntartva.

45 Vasalat áttekintés Meneszt szet RotoLine hajtóm ves kilincshez 20 Meneszt szet RotoLine hajtóm ves kilincshez Megnevezés CsE Cikkszám Meneszt szet 10 AluVision Meneszt szet, nagy kiszerelés Megnevezés CsE Cikkszám Meneszt szet 6 Megnevezés CsE Cikkszám Meneszt szet, nagy kiszerelés Megnevezés CsE Cikkszám Hajtóm ves kilincs tartozék csomag AluVision Megnevezés CsE Cikkszám Hajtóm ves kilincs tartozék csomag, nagy kiszerelés Megnevezés CsE Cikkszám Változtatás joga fenntartva. Roto Patio S - alumínium profilokhoz IMO_139_HU_v április 45

46 Vasalat áttekintés RotoLine ablak kilincs 34 RotoLine ablak kilincs Patio S Roto logoval 35 mm Stiftlänge Roto szín szám Szín CsE Cikkszám R 01.5 ezüst R 05.4 sötét bronz R 06.2M matt mélyfekete R 07.2 fehér , ± 0,15 7 Ø 9,7 ± 0, ,7 42 RotoLine ablak kilincs 100 Nm, zárható, azonos zárlatú, forgócilinder, négyszögtengely hossz 35 mm, Ø10 mm tájolócsapokkal, 1 db kulccsal Roto logoval Roto szín szám Szín CsE Cikkszám R 01.5 ezüst R 05.4 sötét bronz R 06.2M matt mélyfekete R 07.2 fehér G1 pótkulcs Alaktrész RotoLine kilincshez Megnevezés CsE Cikkszám ,6 59 HINWEIS: 65,6 43±0,15 7 ablak kilincsek a BK 5 katalógusban találhatóak. A négyszögtengelyt az alkalmazott profil ±0,1 Ø 9, függvényében mm-es hosszúságúra kell rövidíteni április IMO_139_HU_v0 Roto Patio S - alumínium profilokhoz Változtatás joga fenntartva.

47 Vasalat áttekintés RotoLine ablak kilincs Rozetta nélküli kilincs RotoLine rozetta nélküli kilincs db. Szín Roto szín szám CsE Cikkszám 1 ezüst R mélyfekete R fehér R sötét bronz R egyedi szín SF Csomagolás tartalmazza: 4 2 csavarok a kilincshez 5 1 szállítás biztosítás Zárható RotoLine rozetta nélküli kilincs db. Szín Roto szín szám CsE Cikkszám 1 ezüst R mélyfekete R fehér R sötét bronz R egyedi szín SF Csomagolás tartalmazza: 4 2 csavarok a kilincshez 5 1 szállítás biztosítás 2 Gy r rozetta nélküli kilincshez db. Szín Roto szín szám CsE Cikkszám 2 ezüst R mélyfekete R fehér R sötét bronz R egyedi szín SF Szerel lemez AluVision db. Megnevezés Szín CsE Cikkszám Szerel kulcs db. Megnevezés Szín CsE Cikkszám A szállítás biztosítás leszereléséhez Változtatás joga fenntartva. Roto Patio S - alumínium profilokhoz IMO_139_HU_v április 47

48 Vasalat áttekintés RotoLine balkonajtó kilincs Rozettás kivitel 55 RotoLine küls - és bels m ködtetés balkonajtó kilincs, kívül lapos kilinccsel Roto szín szám Szín CsE Cikkszám R 01.5 ezüst R 05.4 sötét bronz R 06.2M matt mélyfekete R 07.2 fehér Kilincs 43 mm lyuktávolság, 114 mm hossz 30 mm magas, menetes betéttel 58 mm magas, Ø10 mm tájolócsapokkal bels Rozetta 63 mm lyuktávolság, 31,5 mm cilinder távolság biztonsági rozetta, cilinder lyukasztással, Ø10 mm tájolócsapokkal standard rozetta, cilinder lyukasztással, tájolócsapok nélkül Csavarok M5 x 110, mm ajtóalap vastagságig Négyszögtengely hossz 127 mm, 96 mm ajtólap vastagságig alkalmazható. küls 63 9,7 8,5 28,5 28, , ,7 9, , ,5 28,6 65, április IMO_139_HU_v0 Roto Patio S - alumínium profilokhoz Változtatás joga fenntartva.

49 Vasalat áttekintés Bevés rúdzár 35 Bevés rúdzár hibásm ködtetésgátló nélkül, ablak kilincshez 24 mm négyszögtengellyel / 10 mm tájolócsappal Megnevezés CsE Cikkszám Bevés rúdzár hibásm ködtetésgátló nélkül, ablak kilincshez 24 mm négyszögtengellyel / 6 mm tájolócsappal Megnevezés CsE Cikkszám Változtatás joga fenntartva. Roto Patio S - alumínium profilokhoz IMO_139_HU_v április 49

50 Vasalat áttekintés Bevés rúdzár 25 /30 / 35 / 40 Bevés rúdzár profil cilinder nélkül Kilincstávolság Cikkszám Bevés rúdzár profil cilinder nélkül (kép nélkül) Kilincstávolság Cikkszám Bevés rúdzár profil cilinderrel Kilincstávolság Cikkszám Bevés rúdzár profil cilinderrel (kép nélkül) Kilincstávolság Cikkszám április IMO_139_HU_v0 Roto Patio S - alumínium profilokhoz Változtatás joga fenntartva.

51 Vasalat áttekintés Sablonok és vasalatvágók llórögzít Futó- és vezet sín sablon Fúrósablon futó- és vezet sínhez Futóm sablon Vezérl tuskó sablon Torxkulcs ISR-T Torxkulcs ISR-T Torxkulcs ISR-T Torxkulcs ISR-T Fúrósablon vezérl tuskóhoz, állítható Sablon Megnevezés CsE Cikkszám Sablon Sablon Megnevezés CsE Cikkszám Sablon Változtatás joga fenntartva. Roto Patio S - alumínium profilokhoz IMO_139_HU_v április 51

52 Vasalat áttekintés Sablonok és vasalatvágók Sablon Megnevezés CsE Cikkszám Sablon kilincshez Sablon Megnevezés CsE Cikkszám Sablon Ø10 mm tolórúdhoz Sablon 1a Megnevezés CsE Cikkszám 1 Sablon rúdzárhoz és Ø10 mm tolórúdhoz a Sablon Ø6 mm tolórúdhoz április IMO_139_HU_v0 Roto Patio S - alumínium profilokhoz Változtatás joga fenntartva.

53 Vasalat áttekintés Sablonok és vasalatvágók 1 2 Vasalatvágó Poz. Megnevezés CsE Cikkszám 1 Vasalatvágó PS4 G Ø 10 mm Pneumatikus vasalatvágó a tolórúd méretre vágásához és lyukasztásához. 3 Tolórúd Megnevezés CsE Cikkszám AluVision tolórúd 6 m speciális tolórúd profil Változtatás joga fenntartva. Roto Patio S - alumínium profilokhoz IMO_139_HU_v április 53

54 Vasalat áttekintés Alkatrész méretek Megnevezés Szín Megjegyzés Hossz mm-ben Cikkszám Sín futósín R01.5 ezüst futósín R05.4 sötét bronz futósín R06.2 mélyfekete tartósín natúr tartósín R01.5 ezüst tartósín R05.4 sötét bronz tartósín R06.2 mélyfekete tartósín R07.2 fehér vezet sín R01.5 ezüst Takaró Alu takaróprofil natúr Alu takaróprofil R01.5 ezüst Alu takaróprofil R05.4 sötét bronz Alu takaróprofil R06.2 mélyfekete Alu takaróprofil R07.2 fehér PVC takaróprofil R01.5 ezüst PVC takaróprofil R06.2 mélyfekete PVC takaróprofil R07.2 fehér összeköt rúd vezérl tuskó eltolható cikkszámú sablon szükséges vezérl tuskó eltolható R01.5 ezüst támasztóbak április IMO_139_HU_v0 Roto Patio S - alumínium profilokhoz Változtatás joga fenntartva.

55 Vasalat áttekintés Profilfügg alkatrészek Profil rendszer Széria Toknút mm-ben Vezérl lemez és záródarab BZ Vezérl lemez Záródarab und zárócsap Akotherm Alcan TC Aliplast Imperial Serie Alsec Serie Alumil Alutherm Bröckelmann omal Break Eural Graute Therm Heroal Flügel mit Nut 15 / ES O Hörmann Kawneer Alcoa Klauke Softline Kubal Metra MKF TKI Reynaers az összes CS széria SAPA Avantis Sommer Sprangers Sun Flex Sykon Technal Soleal TSG van Beveren Winsol Yawal TM 77 Hi Változtatás joga fenntartva. Roto Patio S - alumínium profilokhoz IMO_139_HU_v április 55

56 Szerelés Fúrás méretek 5,5 6 0, (98) SzM 930 KM április IMO_139_HU_v0 Roto Patio S - alumínium profilokhoz Változtatás joga fenntartva.

57 Szerelés Fúrás méretek 26 3 = = 10 +0,2 43 ±0, SzM 930 KM 260 5,5 Ø10 +0,2(3x) Változtatás joga fenntartva. Roto Patio S - alumínium profilokhoz IMO_139_HU_v április 57

58 Szerelés Fúrás méretek RotoLine rozetta nélküli kilincs Peremmagasság 10 mm 4,5 +0,1 6,7 +0,2 10,2 +0,2 18,7 ±0, ,1 ±0,1 2,9 ±0,1 20,5 ±0,1 SzM 930 KM 260 5,5 Ø10,2 +0, április IMO_139_HU_v0 Roto Patio S - alumínium profilokhoz Változtatás joga fenntartva.

59 Változtatás joga fenntartva. Roto Patio S - alumínium profilokhoz IMO_139_HU_v április 59

60 Szerelés Ablak kilincs szerelése bev s rúdzár 25 /30 / 35 / 40 esetén 1a. 1b. 1b. profilfalon keresztül 43±0,1 KM min. = 600 KM max. = a. 2. A rúdzár behelyezése elött a csavarfészket behajtani. A rúdzárat 3,9 x lemezcsavarokkal rögzíteni. Gewindeaugen schwenken 3. Szükség esetén a kilincs négyszögtengelyét méretre vágni vagy a második profilfalon is Ø10,1 mm átmé- - tül) a rúdzárra rögzíteni április IMO_139_HU_v0 Roto Patio S - alumínium profilokhoz Változtatás joga fenntartva.

61 Szerelés Fúrás méretek 1a. 1b. falon keresztül. 10 Ø 3, ,5 10 Ø 3, ,5 1b. profilfalon keresztül 116,5 21,5 21,5 keresztül 1a. Ø 3, ,5 KM min. = 600 KM max. 17,5 Kilincstávolság 6 mm szárnyrátakarás esetén min. 45 mm Változtatás joga fenntartva. Roto Patio S - alumínium profilokhoz IMO_139_HU_v április 61

62 Szerelés Szárny furatok Tartósín 1. élére illeszteni szükség esetén pillanatszorítóval rögzíteni. 2. A furatokat a lenti ábra alapján Ø4,2 mm fúróval elkészíteni. SzSz 100 ~ ~ Fúrósablon tartósínhez cikkszám április IMO_139_HU_v0 Roto Patio S - alumínium profilokhoz Változtatás joga fenntartva.

63 Szerelés Tolórúd méretek SzSz 208 SzSz > = 1280 esetén KM 67 SzM KM ,5 17,4 (14,6) SzM > = 1800 esetén Ø10, SzM SzM < 1800 esetén SzSz > = 1280 esetén SzM > = 1800 esetén SzSz Az összes tolórúd méret csak 6 mm szárnyrátaka- esetén a tolórúd méreteket módosítani kell. 11,5 +0,5 SzR Változtatás joga fenntartva. Roto Patio S - alumínium profilokhoz IMO_139_HU_v április 63

64 Szerelés Tolórúd méretek SzSz 208 SzSz > = 1280 esetén KM 114 SzM KM SzM > = 1800 esetén Ø6,1 841 SzM 634 SzM < 1800 esetén SzM > = 1800 esetén 437 SzSz > = 1280 esetén SzSz Az összes tolórúd méret csak 6 mm szárnyrátaka- esetén a tolórúd méreteket módosítani kell. 11,5 +0,5 SzR április IMO_139_HU_v0 Roto Patio S - alumínium profilokhoz Változtatás joga fenntartva.

Roto Patio 6080. A harmónika vasalatrendszer TERET NYITUNK. Beépítési útmutató minden Patio 6080-as rendszerhez

Roto Patio 6080. A harmónika vasalatrendszer TERET NYITUNK. Beépítési útmutató minden Patio 6080-as rendszerhez TERET NYITUNK Roto Patio 6080 A harmónika vasalatrendszer Beépítési útmutató minden Patio 6080-as rendszerhez Stand: März 2006. Änderungen vorbehalten. Seite / AB 528-2 2. oldal / AB 528-2_HU Készült:

Részletesebben

Szárnyvastagság 56-92 mm. Alapszínek

Szárnyvastagság 56-92 mm. Alapszínek Gyártmányismertetö GU emelötoló és emelötoló-bukó vasalatok Alkalmazás A G.U-emelötoló-bukó vasalatok alkalmazási területei: 2-6 részes emelötoló ajtók 2-4 részes emelötoló ablakok a mindenkori tokborítással

Részletesebben

Ablak- és ajtótechnológia. Roto kilincs árlista. Ablak- és balkonajtó kilincs

Ablak- és ajtótechnológia. Roto kilincs árlista. Ablak- és balkonajtó kilincs Ablak- és ajtótechnológia Roto kilincs árlista Ablak- és balkonajtó kilincs Roto Elzett Vasalatkereskedelmi Kft. Ablak- és ajtótechnológia H-9461 Lövő Kossuth Lajos u. 25. Telefon +36 99 534 200 Telefax

Részletesebben

A.Roto.bukó-nyíló.vasalatrendszer. Roto.NT.PowerHinge. Beépítési útmutató fa ablakokhoz és -erkélyajtókhoz. Ablak- és ajtótechnológia

A.Roto.bukó-nyíló.vasalatrendszer. Roto.NT.PowerHinge. Beépítési útmutató fa ablakokhoz és -erkélyajtókhoz. Ablak- és ajtótechnológia A.Roto.bukó-nyíló.vasalatrendszer Beépítési útmutató fa ablakokhoz és -erkélyajtókhoz Roto.NT.PowerHinge Ablak- és ajtótechnológia A felelősség kizárása A beépítési útmutatóban szereplő adatokat gondosan

Részletesebben

Roto Fentro. Ablaktábla komfort vasalat. Vasalatáttekintés - kivonat. Roto Fentro

Roto Fentro. Ablaktábla komfort vasalat. Vasalatáttekintés - kivonat. Roto Fentro Roto Ablaktábla komfort vasalat. Vasalatáttekintés - kivonat. Roto Általános információk Roto Elzett Vasalatkereskedelmi Kft. Ablak- és ajtótechnológia H-946 Lövő Kossuth Lajos u. 5. Telefon +36 99 534

Részletesebben

Roto Patio Flex-küszöb. Beépítési útmutató Patio Life fa- és fa/alumínium toló rendszerekhez

Roto Patio Flex-küszöb. Beépítési útmutató Patio Life fa- és fa/alumínium toló rendszerekhez Roto Patio Flex-küszöb Roto Patio Flex-küszöb Beépítési útmutató Patio Life fa- és fa/alumínium toló rendszerekhez Felelősség kizárása A beépítési útmutatóban szereplő adatokat gondosan és szakszerűen

Részletesebben

Roto NT Ny-B vasalat. Ny-B vasalat minden pántoldal / rendszer

Roto NT Ny-B vasalat. Ny-B vasalat minden pántoldal / rendszer Roto NT Ny-B vasalat Ny-B vasalat minden pántoldal / rendszer Az AB 502-3 műanyagos és AB 503-3 fás beépítési útmutatókban foglaltakat előfeltételként alkalmazva! 12 mm Horonyhézag /20 mm Peremszélesség

Részletesebben

Az AB 502-3 műanyagos és AB 503-3 fás beépítési útmutatókban foglaltakat előfeltételként alkalmazva!

Az AB 502-3 műanyagos és AB 503-3 fás beépítési útmutatókban foglaltakat előfeltételként alkalmazva! Roto NT résszellõztetõ Résszellőztető minden pántoldal / rendszer Az AB 502-3 műanyagos és AB 503-3 fás beépítési útmutatókban foglaltakat előfeltételként alkalmazva! mm horonyhézag /20 mm peremszélesség

Részletesebben

Roto.NT..TurnPlus. Beépítési útmutató fa- és műanyag ablakokhoz és erkélyajtókhoz. Ablak- és ajtótechnológia

Roto.NT..TurnPlus. Beépítési útmutató fa- és műanyag ablakokhoz és erkélyajtókhoz. Ablak- és ajtótechnológia Roto.NT..TurnPlus Beépítési útmutató fa- és műanyag ablakokhoz és erkélyajtókhoz Roto.NT..TurnPlus Ablak- és ajtótechnológia Felelősség kizárása A beépítési útmutatóban szereplő adatokat gondosan és szakszerűen

Részletesebben

Gyártmányismertetö. Párhozamos toló-bukó vasalatok fa és müanyag ablakokhoz és ajtókhoz

Gyártmányismertetö. Párhozamos toló-bukó vasalatok fa és müanyag ablakokhoz és ajtókhoz Gyártmányismertetö Párhozamos toló-bukó vasalatok fa és müanyag ablakokhoz és ajtókhoz Alkalmazás A G.U-toló-bukó vasalatok alkalmazási területe: Toló-bukó ablakok és ajtók 2 és 4 részes kivitelben mindkét

Részletesebben

Roto NT A világon a legnagyobb darabszámban eladott bukó-nyíló vasalat ablakokhoz és teraszajtókhoz

Roto NT A világon a legnagyobb darabszámban eladott bukó-nyíló vasalat ablakokhoz és teraszajtókhoz Ablak- és ajtótechnológia Roto NT A világon a legnagyobb darabszámban eladott bukó-nyíló vasalat ablakokhoz és teraszajtókhoz! " " Impressum Copyright: März 2012 Roto Frank AG Wilhelm-Frank-Platz 1 D-70771

Részletesebben

Roto NT Résszellőztető beépítési útmutatója E5 pántoldal, 12/18(20)-9(13) rendszer

Roto NT Résszellőztető beépítési útmutatója E5 pántoldal, 12/18(20)-9(13) rendszer Roto NT Résszellőztető beépítési útmutatója E5 pántoldal, 12/(20)-9(13) rendszer 12 mm horonyhézag /20 mm peremszélesség 9/13 mm vasalattengely A vasalatok működésbiztonsága Termékszavatossági előírások

Részletesebben

14. fejezet. Függesztőelemek

14. fejezet. Függesztőelemek 14 fejezet Függesztőelemek 142 n Tartalomjegyzék 143 Szekrény függesztők 146 Függesztő sín szekrény függesztőkhöz 147 Szekrény függesztő, kiakadást gátló rendszerrel 148 Alsószekrény függesztő 149 Panelfüggesztő

Részletesebben

Roto NT Rögzíthető olló. Beépítési útmutató fa- és műanyag ablakokhoz és erkélyajtókhoz

Roto NT Rögzíthető olló. Beépítési útmutató fa- és műanyag ablakokhoz és erkélyajtókhoz Roto NT Rögzíthető olló Roto NT Rögzíthető olló Beépítési útmutató fa- és műanyag ablakokhoz és erkélyajtókhoz A felelősség kizárása A beépítési útmutatóban szereplő adatokat gondosan és szakszerűen állítottuk

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Kondenzációs gázkazán Fontos tudnivaló: Ezt a fűtőkazánt csak földgázzal/cseppfolyós gázzal szabad üzemeltetni! Logano plus SB735 gázüzemű kondenzációs kazán Szakemberek

Részletesebben

Roto NT A világon a legnagyobb darabszámban eladott bukó-nyíló vasalat ablakokhoz és teraszajtókhoz

Roto NT A világon a legnagyobb darabszámban eladott bukó-nyíló vasalat ablakokhoz és teraszajtókhoz Ablak- és ajtótechnológia Roto NT A világon a legnagyobb darabszámban eladott bukó-nyíló vasalat ablakokhoz és teraszajtókhoz Katalógus Roto Elzett Vasalatkereskedelmi Kft. Ablak- és ajtótechnológia Kossuth

Részletesebben

Üzemeltetési és szerelési utasítás

Üzemeltetési és szerelési utasítás Termodinamikus kondenzleválasztó CONA TD (PN40-63) PN40 - karimás (BR 640/641...1) - menetes (BR 640/641...2) - behegeszthető karmantyús (BR 640/641...3) - behegeszthető (BR 640/641...4) PN63 - menetes

Részletesebben

Herkules Glass - üveg tolóajtó rendszer. Kapuk, toló és harmónika rendszerű ajtók 9 kg-tól 2000 kg-ig. Korlát rendszerek. Kiegészítő kellékek

Herkules Glass - üveg tolóajtó rendszer. Kapuk, toló és harmónika rendszerű ajtók 9 kg-tól 2000 kg-ig. Korlát rendszerek. Kiegészítő kellékek Herkules Glass - üveg tolóajtó rendszer Kapuk, toló és harmónika rendszerű ajtók 9 kg-tól 2000 kg-ig Korlát rendszerek Kiegészítő kellékek Katalógus 2012-2013 Néhány információ a cégről és a termékekről

Részletesebben

Telepítési és karbantartási utasítás

Telepítési és karbantartási utasítás Telepítési és karbantartási utasítás a TopSon F3-1 / F3-1Q / F3-Q típusú napkollektorokhoz Tetõ feletti szereléshez alu-plus rendszerrel Egysoros tetőbe építéshez P 9 Wolf GmbH, Postfach 1380, D-84048

Részletesebben

Függesztőelemek Szekrény függesztő 5.71

Függesztőelemek Szekrény függesztő 5.71 Függesztőelemek Szekrény függesztő.7 80.6 Szekrény függesztő méret: 77 x 8 x 8 mm irányban állítható mélységben: 0 mm magasságban: mm teherbírás- lásd:.77. oldal fehér 0000960000 barna 0000960000 Szereléskor

Részletesebben

Szabályozó zsalu JK-LP / JK-LU

Szabályozó zsalu JK-LP / JK-LU Szabályozó zsalu JK-LP / JK-LU Ferdinand Schad KG Steigstraße 25-27 D-78600 Kolbingen Telefon +49 (0) 74 63-980 - 0 Telefax +49 (0) 74 63-980 - 200 info@schako.de www.schako.de Tartalom Leírás... 3 Szerelési

Részletesebben

Hahn Türband 4. Új Innováció a. pántrögzítésben. Reprezentatív és speciális funkciójú ajtókhoz

Hahn Türband 4. Új Innováció a. pántrögzítésben. Reprezentatív és speciális funkciójú ajtókhoz Hahn Türband 4 Reprezentatív és speciális funkciójú ajtókhoz Új Innováció a pántrögzítésben 1 2 3 4 6 7 8 9 J 1 2 3 4 5 6 7 8 9 J 2 Hahn Türband 4 Fémajtókhoz való gömbölyded formájú pánt 1 Tartós formájú

Részletesebben

Hahn KT-N 6R KT-V 6R. Beépítési útmutató

Hahn KT-N 6R KT-V 6R. Beépítési útmutató Hahn KT-N 6R KT-V 6R Beépítési útmutató Beépítési útmutató Fúrósablon (a képen balos fúráshoz bemutatva) Fúrósablon szorítóval Cikkszám: T16A0001 Fúrósablon szorító nélkül Cikkszám: T16A0000 A fúrósablonhoz

Részletesebben

Műanyag Emelő-tolóajtók

Műanyag Emelő-tolóajtók .1 Modellek Modell HSK-A 1 tolóelem 1 fix elem. A nyitásirány attól függ, hogy a tolókilincs a tolószárnyon melyik oldalon helyezkedik el. Ha a kilincs a tolószárnyon bal oldalra van szerelve, akkor a

Részletesebben

BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ DELTA SPECIAL 56S {RC2 ENV1627} DELTA PREMIUM {RC3 ENV1627}

BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ DELTA SPECIAL 56S {RC2 ENV1627} DELTA PREMIUM {RC3 ENV1627} BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ DELTA SPECIAL 56S {RC2 ENV1627} DELTA PREMIUM {RC3 ENV1627} Kérjük, a beépítést megelőzően (ajtócsere esetén, a cserélendő ajtó bontása előtt), mindenképpen olvassák el az alábbi beépítési

Részletesebben

Vágó- és tisztítótárcsák Általános munkavédelmi és biztonsági javaslatok

Vágó- és tisztítótárcsák Általános munkavédelmi és biztonsági javaslatok WÜRTH Szereléstechnika Kft. - 2040 Budaörs, Gyár u. 2. - Tel.: (00 36) 23/418-130 - Nyomtatva Magyarországon P 03 4091/M 05 5011/B 06 0300 09/2002 Vágó- és tisztítótárcsák Általános munkavédelmi és biztonsági

Részletesebben

1106 Budapest, Gránátos u. 6. tel.: (+361) 433 1666 fax: (+361) 262 2808

1106 Budapest, Gránátos u. 6. tel.: (+361) 433 1666 fax: (+361) 262 2808 1106 Budapest, Gránátos u. 6. tel.: (+361) 433 1666 fax: (+361) 262 2808 FIGYELEM! Fontos telepítési és biztonsági utasítások! Olvassa el gondosan! Az AXO kapunyitó automatika feladata, hogy automatizáljon

Részletesebben

Ülékes szelepek (PN 16) VRG 2 2-utú szelep, külső menettel VRG 3 3-utú szelep, külső menettel

Ülékes szelepek (PN 16) VRG 2 2-utú szelep, külső menettel VRG 3 3-utú szelep, külső menettel Ülékes szelepek (PN 16) VRG 2 2-utú szelep, külső menettel VRG 3 3-utú szelep, külső menettel Leírás A VRG szelepek minőségi, költséghatékony megoldást adnak a legtöbb víz és hűtött víz alkalmazás esetén.

Részletesebben

TN 230 V. Trumaventfúvóberendezés TEB 12 V. meleg levegő elosztásához és szellőztetéshez. Használati utasítás TEB 12 V TN 230 V

TN 230 V. Trumaventfúvóberendezés TEB 12 V. meleg levegő elosztásához és szellőztetéshez. Használati utasítás TEB 12 V TN 230 V fúvóberendezés Használati utasítás Üzembe helyezés előtt feltétlenül olvassa át a használati útmutatót! A járműtartó arra szolg ál, hogy a gép kezelését rendesen el lehessen végezni Javításokat csak szakember

Részletesebben

Alumínium bejárati ajtó Zár program

Alumínium bejárati ajtó Zár program .01 Standard többpontos reteszelés (PZ) 1 a.) AT200 és AT300 kivitelekhez 2 Standard vasalat, mechanikus több ponton záródó reteszelés A standard vasalat a következő elemekből épül fel: 1) Több ponton

Részletesebben

szivattyú Termékjelölés:

szivattyú Termékjelölés: Termékjelölés: új régi Hydrocontrol VFC Hydrocontrol F Hydrocontrol VFR Hydrocontrol FR Hydrocontrol VFN Hydrocontrol FS Alkalmazási terület: A Hydrocontrol VFC/VFR/VFN típusú beszabályozószelepek víz

Részletesebben

Doco termékek árlistája,

Doco termékek árlistája, Doco termékek árlistája, amelyek a Sommer Kaputechnika Kft. Csepeli irodájában raktárkészletről megvásárolhatóak Érvényes 2015 január 10.,-től visszavonásig. A megadott árak a Sommer Kaputechnika Kft.

Részletesebben

Remeha P 320. Olaj/gáz tüzelésű kazánok GÉPKÖNYV. Magyar 19/10/05

Remeha P 320. Olaj/gáz tüzelésű kazánok GÉPKÖNYV. Magyar 19/10/05 Remeha P 320 Olaj/gáz tüzelésű kazánok Magyar 19/10/05 GÉPKÖNYV - Tartalom Bevezetés...................................................................................3 Leírás......................................................................................4

Részletesebben

Toló-, harmónikaajtó és térelválasztó vasalatok

Toló-, harmónikaajtó és térelválasztó vasalatok Toló-, harmónikaajtó és térelválasztó vasalatok Toló- és harmónikaajtó vasalatok ZIUR Bevezetés Változatos megoldások tolóajtókra A toló- és harmónika ajtók alkalmazása a nyíló ajtókkal szemben választási

Részletesebben

Termosztatikus szeleptestek. valamennyi termosztátfejhez és állítómûhöz

Termosztatikus szeleptestek. valamennyi termosztátfejhez és állítómûhöz valamennyi termosztátfejhez és állítómûhöz Tartalomjegyzék Termosztatikus szeleptestek Standard Leírás Felépítés Alkalmazás Cikkszámok V-exakt elõbeállítással Leírás Felépítés Alkalmazás Kezelés Cikkszámok

Részletesebben

Funkciós ajtók intézményi környezethez

Funkciós ajtók intézményi környezethez a hőhídmentes kivitelnek köszönhetően Hőhídmentes kültéri ajtók többcélú ajtókként és biztonsági ajtókként akár 30 %-kal* jobb hőszigetelés* Funkciós ajtók intézményi környezethez Erős beltéri ajtók Biztonságos

Részletesebben

// Udvari tolókapu váz az egyéni kapulap kialakításhoz. Udvari tolókapuk. Önhordó szerkezet, magas fokú biztonság, készre szerelt kivitel

// Udvari tolókapu váz az egyéni kapulap kialakításhoz. Udvari tolókapuk. Önhordó szerkezet, magas fokú biztonság, készre szerelt kivitel // Udvari tolókapu váz az egyéni kapulap kialakításhoz Udvari tolókapuk Önhordó szerkezet, magas fokú biztonság, készre szerelt kivitel Hörmann udvari tolókapuk igényes kivitelben A széles áthajtók ideális

Részletesebben

ÚJ! ÚJ! ÚJ! ÚJ! ALU ER-10 tolóajtó - alapáras keretszett. ALU ER-10 tolóajtó - laminált fautánzatú keretszett

ÚJ! ÚJ! ÚJ! ÚJ! ALU ER-10 tolóajtó - alapáras keretszett. ALU ER-10 tolóajtó - laminált fautánzatú keretszett www.kitmar.hu toloajto@kitmar.hu EspaDoor Kft. Tel.: 36-1-362-6045 Fax: 36-1-362-6046 H-1223 Budapest, Bíbic u.1. KITMAR acél és ALU keretes tolóajtó vasalatszett árlista (asztalosok és bútorgyártók részére!)

Részletesebben

SZILÁRD ANYAGOKRA SZINTKAPCSOLÓK REZGŐRUDAS SZINTKAPCSOLÓK

SZILÁRD ANYAGOKRA SZINTKAPCSOLÓK REZGŐRUDAS SZINTKAPCSOLÓK SZILÁRD ANYAGOKRA SZINTKAPCSOLÓK REZGŐRUDAS SZINTKAPCSOLÓK M I N D I G A F E L NIVOCONT R REZGŐRUDAS SZINTKAPCSOLÓK JELLEMZŐK Hosszabbítás 20 m-ig Állítható érzékenység Közeghőmérséklet 10 C-ig Univerzális

Részletesebben

Beltéri ajtók. Termékáttekintés. Beltéri acél ajtólapok. áttekintő ablakok. Acéltokok és. Műszaki rajzok. OIT 40 beltéri ajtók 4 ZK beltéri ajtók 5

Beltéri ajtók. Termékáttekintés. Beltéri acél ajtólapok. áttekintő ablakok. Acéltokok és. Műszaki rajzok. OIT 40 beltéri ajtók 4 ZK beltéri ajtók 5 Beltéri ajtók Termékáttekintés Beltéri ajtók Műszaki rajzok ZK beltéri Oldal OIT 40 beltéri ajtók 4 ZK beltéri ajtók 5 Műszaki rajzok ZK beltéri ajtók 5 ZK 1- és 2-szárnyú beltéri ZK egyszárnyú acél 6

Részletesebben

VIESMANN. Szervizre vonatkozó utasítás VITOLIGNO 100-S. a szakember részére

VIESMANN. Szervizre vonatkozó utasítás VITOLIGNO 100-S. a szakember részére Szervizre vonatkozó utasítás a szakember részére VIESMANN Vitoligno 100-S Típus: VL1A Faelgázosító kazán max. 50 cm hosszúságú hasábfa elégetésére VITOLIGNO 100-S 12/2008 Kérjük, őrizze meg! Biztonságtechnikai

Részletesebben

SQart ÁRJEGYZÉK > 2015

SQart ÁRJEGYZÉK > 2015 20151007 ÁRJEGYZÉK > 2015 TARTALOMJEGYZÉK oldal TECHNIKAI INFORMÁCIÓK, RENDELÉSI ÚTMUTATÓ 5-9 RENDELÉSI ÚTMUTATÓ 10 ÖSSZEÁLLÍTÁSI ÁBRA 11 ÍRÓASZTALOK, TÁRGYALÓASZTALOK, KIEGÉSZÍTÕ ASZTALOK TÉGLALAP ALAKÚ

Részletesebben

Nyomásveszteség diagram

Nyomásveszteség diagram Nyomásveszteség diagram E-tolózár műszaki adatok Nyomásvesztesé rp (mbar) HAWLE tolózár DN -00 (zeta 0.0*) HAWLE tolózár DN 0- (zeta 0.0*) átfolyás sebesség v (m/s) *... Zeta = veszteségtényező teljesen

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ÁRLISTA 2016 A TETŐ ERŐS, MINT A BIKA! ÁTFOGÓ TERMÉKISMERTETŐ TETŐ & HOMLOKZAT SZAKÉRTŐINEK MINŐSÉG. 1946 óta

MAGYARORSZÁG ÁRLISTA 2016 A TETŐ ERŐS, MINT A BIKA! ÁTFOGÓ TERMÉKISMERTETŐ TETŐ & HOMLOKZAT SZAKÉRTŐINEK MINŐSÉG. 1946 óta MAGYARORSZÁG A TETŐ ERŐS, MINT A BIKA! ÁRLISTA 20 ÁTFOGÓ TERMÉKISMERTETŐ A TETŐ- ÉS HOMLOKZAT SZAKÉRTŐINEK 70 ÉV MINŐSÉG 9 óta TETŐ & HOMLOKZAT WWW.PREFA.COM A TETŐ ERŐS, MINT A BIKA! ÚJ: A PREFA R. CLASSIC

Részletesebben

Alumínium bejárati ajtó Rendszertechnika

Alumínium bejárati ajtó Rendszertechnika .01 Modell áttekintés (Formák) Bfelé nyíló ajtó szárny keret nélkül Rendszer megnevezése: AT410 Mindkét oldalon sima ajtólap Tok és szárny mindkét oldalon síkban futó kétszárnyú ajtók Kifelé nyíló ajtók

Részletesebben

DIN EN ISO 9001: 2000 CERT. NO.: 12 100 8781

DIN EN ISO 9001: 2000 CERT. NO.: 12 100 8781 Gépkönyv TERMOMAX indirekt fűtésű használati melegvíztároló kondenzációs kazánokhoz Típus: TERMOMAX CONDENS BOJLER 130 DIN EN ISO 9001: 2000 CERT. NO.: 12 100 8781 Kedves Vásárlónk! Köszönjük, hogy a TERMOMAX

Részletesebben

Lexan Thermoclear Plus

Lexan Thermoclear Plus Lexan Thermoclear Plus Üregkamrás polikarbonát lemezek Szerelési útmutató A Lexan Thermoclear üregkamrás polikarbonát lemez könnyű, ütésálló, kétoldali UV védelemmel ellátott és kiemelkedő hőszigetelési

Részletesebben

GEALAN S8000 ÖKO MAX árlista 1.0

GEALAN S8000 ÖKO MAX árlista 1.0 Profilok: GEALAN S8000 ÖKO MAX ablak GEALAN S8000 ÖKO MAX erkélyajtó 1. oldal GEALAN S8000 ÖKO MAX ablak Nyílászárók Színek Üvegek Panelek Kiegészítõk Profil jellemzõk: Mûszaki adatok: Fõtípus: Ablak Nyílászáró

Részletesebben

Ipari dobozok. Spacial S44 S57 S24 SDB Acél ipari dobozok. Thalassa TBS - TBP Szigetelt ipari dobozok. Spacial S44: Acél ipari dobozok IP66 1/4

Ipari dobozok. Spacial S44 S57 S24 SDB Acél ipari dobozok. Thalassa TBS - TBP Szigetelt ipari dobozok. Spacial S44: Acél ipari dobozok IP66 1/4 Ipari dobozok Spacial S44 S57 S24 SDB Acél ipari dobozok PB50095 Spacial S44: Acél ipari dobozok IP66 /4 PB50096 Spacial S57: Acél csavarrögzítésű takaródobozok IP66 /6 PB50097 Spacial S24: Acél biztonsági

Részletesebben

ALUMÍNIUM KÜLSÔTOKOS REDÔNYRENDSZER

ALUMÍNIUM KÜLSÔTOKOS REDÔNYRENDSZER ALUMÍNIUM KÜLSÔTOKOS REDÔNYRENDSZER ALUMÍNIUM KÜLSÔTOKOS REDÔNYRENDSZER (20, 45, RONDO) HAJLÍTOTT REDÕNYTOKOK 45 -OS KIVITELBEN Könnyen eltávolítható védõfóliával ellátva 0,8mm falvastagsággal Méter Standard

Részletesebben

N éhány fontosabb paraméter a GEALAN 8000 IQ profilból készült nyílászárókról:

N éhány fontosabb paraméter a GEALAN 8000 IQ profilból készült nyílászárókról: N éhány fontosabb paraméter a GEALAN 8000 IQ profilból készült nyílászárókról: - GEALAN 8000, 6 kamrás profil - Alap üvegezés: 1,0 k Super Low-E Plusz Argon - Roto vasalat - extra er sített sarokpánt és

Részletesebben

Gyártmányismertetö. Harmonika vasalatok. Alkalmazás. Normál színek

Gyártmányismertetö. Harmonika vasalatok. Alkalmazás. Normál színek Gyártmányismertetö Harmonika vasalatok Alkalmazás A G.U-harmonika vasalatok alkalmazási területe: 3- tól 7 szárnyú homlokzati harmonika ablakok és ajtók futósínekkel és vezetösínekkel. Kivitel G.U-922

Részletesebben

Rendelési katalógus. Ajtócsukó. Cikkcsoport. Kezdőlap. Kiadás 2008.05 11.1

Rendelési katalógus. Ajtócsukó. Cikkcsoport. Kezdőlap. Kiadás 2008.05 11.1 Rendelési katalógus Cikkcsoport P Ajtócsukó 11 Kiadás 2008.05 11.1 Tartalom Ajtócsukó Termékinformáció ajtócsukóhoz 11. 3 Felső ajtócsukó Felső ajtócsukó OTS 140 11. 4 Felső ajtócsukó OTS 210 11. 5 Felső

Részletesebben

atmocraft VK 654/9 1654/9 HU; PL

atmocraft VK 654/9 1654/9 HU; PL atmocraft VK 654/9 654/9 HU; PL Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmocraft Gázüzemű fűtőkazán HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Megjegyzések a dokumentációhoz........ 3. A dokumentumok

Részletesebben

Tudnivalók a füstgázelvezetéshez

Tudnivalók a füstgázelvezetéshez Tudnivalók a füstgázelvezetéshez Gázüzemű kondenzációs készülék 6 720 643 912-000.1TD Logamax plus GB162-15/25/35/45 GB162-25/30 T10 GB162-25/30 T40S Szakemberek számára Figyelmesen olvassa el a szerelés

Részletesebben

11 Raktári rendszerek és készletek. 11 0 ORSY 11 1 Készletek 11 2 Raktározási rendszerek

11 Raktári rendszerek és készletek. 11 0 ORSY 11 1 Készletek 11 2 Raktározási rendszerek Raktári rendszerek és készletek 0 ORSY Készletek 2 Raktározási rendszerek WÜRTH Szereléstechnika Kft. - 2040 Budaörs, Gyár u. 2. - Tel.: (00 36) 23/48-30 - Nyomtatva Magyarországon P 000/M 07 3030/B 0220

Részletesebben

Designo a tetőtéri ablakok új generációja. Roto Designo. Tetőtéri ablakok & szolárrendszerek

Designo a tetőtéri ablakok új generációja. Roto Designo. Tetőtéri ablakok & szolárrendszerek Designo a tetőtéri ablakok új generációja Roto Designo Tetőtéri ablakok & szolárrendszerek Vannak véletlenek, de nem a Roto-nál! 75év tapasztalat A Roto-t 75 éve alapították, és a folyamatos fejlesztésnek

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 630 8889 00/06 HU Szakemberek számára Szerelési és karbantartási utasítás Logano GE55 speciális olaj-/gáztüzelésű kazán A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni Előszó Ehhez az utasításhoz

Részletesebben

Sokoldalúságában rejlik a TITAN. erőssége 3. Innovatív ablakvasalat rendszer fához és műanyaghoz. Window systems Door systems Comfort systems

Sokoldalúságában rejlik a TITAN. erőssége 3. Innovatív ablakvasalat rendszer fához és műanyaghoz. Window systems Door systems Comfort systems Sokoldalúságában rejlik a TITAN erőssége 3 Innovatív ablakvasalat rendszer fához és műanyaghoz. Window systems Door systems Comfort systems 2 Életre keltjük a teret. A TITAN új perspektívákat nyit. Három

Részletesebben

Részletes árlista. Minôség tetôfokon. Tetôtéri ablakok, kiegészítôk és szolárrendszerek. Szakkereskedôknek, kivitelezôknek, építészeknek

Részletes árlista. Minôség tetôfokon. Tetôtéri ablakok, kiegészítôk és szolárrendszerek. Szakkereskedôknek, kivitelezôknek, építészeknek Részletes árlista Szakkereskedôknek, kivitelezôknek, építészeknek Minôség tetôfokon Tetôtéri ablakok, kiegészítôk és szolárrendszerek 2007 érvényes április 2-tôl Rendelési példa: tetôtéri ablak Rendelési

Részletesebben

Logano GE 315 - GE 615 kazánok. Öntöttvas kazánok 105-1200kW. Fûtésben otthon vagyunk

Logano GE 315 - GE 615 kazánok. Öntöttvas kazánok 105-1200kW. Fûtésben otthon vagyunk kazánok Öntöttvas kazánok 105-1200kW Fûtésben otthon vagyunk Buderus Hungária Fûtéstechnika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2310 Szigetszentmiklós, Leshegy út 15. Telefon: (24) 525-200 Telefax: (24) 525-201

Részletesebben

ProMinent dulco flex DF2a

ProMinent dulco flex DF2a Szerelési és üzemeltetési utasítás ProMinent dulco flex DF2a HU A1666 A1666 Először teljesen olvassa át az üzemeltetési útmutatókat. Ne dobja el. A telepítési- vagy kezelési hibák következtében fellépő

Részletesebben

FOLYAMATLÉPÉSEK CITROEN SAXO

FOLYAMATLÉPÉSEK CITROEN SAXO CITROEN SAXO Amennyiben nem rendelkezik kellő szervízberendezésekkel és célszerszámokkal a torziós hátsó futómű javítását javasoljuk, hogy bízza márkaszervízre vagy szakszervízre. A javítási művelet nem

Részletesebben

VÍZ/VÍZ HŐCSERÉLŐ SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

VÍZ/VÍZ HŐCSERÉLŐ SZERELÉSI ÚTMUTATÓ VÍZ/VÍZ HŐCSERÉLŐ SZERELÉSI ÚTMUTATÓ FŰTÉS/USZODAVÍZ (QWT, WTI) SOLAR-BERENDEZÉS/USZODAVÍZ (SWT) Tartalomjegyzék 1 Biztonság 2 1.1 Ezen hőcserélővel történő bánásmód veszélyei 2 1.2 Biztonsági útmutató

Részletesebben

KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS

KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS DLA (K) 18-12 Vario CS DLA (K) 23-12 Vario CS DLA (K) 23-12 n. B. Vario CS DLA (K) 37 Vario CS GÉPEZETES TOLÓLÉTRÁK 50053 1541 UY 70-2203 HU 04/09 Tartalomjegyzék Kérem

Részletesebben

Falra szerelhető acélszekrények

Falra szerelhető acélszekrények Falra szerelhető acélszekrények Spacial CRN - CRNG Falra szerelhető acélszekrények / Méretek /7 Kiválasztási segédlet /10 Tartozékok /18 PB50000 PB50001 PB5000 PB500199 Alkalmazások /8 Kiválasztási segédlet

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 630 43 04/00 HU Szakcég részére Szerelési és karbantartási utasítás Logalux SU 400, 500, 750 és 000 tároló melegvíztermelõhöz A szerelés és karbantartás elõtt kérjük gondosan átolvasni! Tartalomjegyzék

Részletesebben

Tartók és trapézlemezes rögzitések

Tartók és trapézlemezes rögzitések Termékbemutató 8.0 Tartó szorító egyszerű tartóként 8.1 Univerzális csukló tetszés szerinti rögzítő szögben 8.2 Tartó szorító traverztartóhoz 8.3 Feszítőkarom traverztartókhoz / csavarok méretezése 8.4

Részletesebben

Általános felhívások... 8. DIN EN 13659 szerinti szélellenállási- és teljesít képességi osztályok... 9. nova el tétred nyök standard színekben...

Általános felhívások... 8. DIN EN 13659 szerinti szélellenállási- és teljesít képességi osztályok... 9. nova el tétred nyök standard színekben... Tartalomjegyzék Általános felhívások... 8 DIN EN 659 szerinti szélellenállási- és teljesít képességi osztályok... 9 nova el tétred nyök standard színekben... A tokméretek táblázatainak áttekintése... 4

Részletesebben

Tetőcsomagtartó létraszállítóval

Tetőcsomagtartó létraszállítóval FIGYELEM: A LÉTRASZÁLLÍTÓ SÍNEK (1 ÉS 2) AZONOSAK ÉS MINDKÉT OLDALON HASZNÁLHATÓK. 1 - JOBB LÉTRASZÁLLÍTÓ SÍN - x1 CIKKSZÁM: 02-0123-M - BELSŐ SZORÍTÓ - x6 CIKKSZÁM: 02-0097 699-0536-01 AJÁNLOTT SZERELÉSI

Részletesebben

DT7001. Gyújtószikramentes nyomáskülönbség távadó. Kezelési útmutató

DT7001. Gyújtószikramentes nyomáskülönbség távadó. Kezelési útmutató Gyújtószikramentes nyomáskülönbség távadó Kezelési útmutató - Tartalomjegyzék 1. Kezelési útmutató...4 1.1. Rendeltetése... 4 1.2. Célcsoport... 4 1.3. Az alkalmazott szimbólumok... 4 2. Az Ön biztonsága

Részletesebben

VESZÉLYES! 2.1. A biztonság mindig elsődleges szempont legyen a tengelykapcsoló beszerelése, működtetése és karbantartása során.

VESZÉLYES! 2.1. A biztonság mindig elsődleges szempont legyen a tengelykapcsoló beszerelése, működtetése és karbantartása során. (Oldal: 1 / 6) Az ATEX (Atmosphere Explosibles) megjelölés az új útmutatóhoz készült. Az ATEX ellenőriz valamennyi, a robbanásbiztos eszközök állapotára vonatkozó előírást. Modell száma Kategória Referencia

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 7 747 00 099 03/2004 HU Szakemberek számára Szerelési és karbantartási utasítás Logalux L35 200 tároló melegvíz termelő A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni Előszó Ez a termék szerkezetét

Részletesebben

Kiromed Praktik (XJ-I seria) Gravitációs gerincnyújtó pad Összeszerelési útmutató

Kiromed Praktik (XJ-I seria) Gravitációs gerincnyújtó pad Összeszerelési útmutató Kiromed Praktik (XJ-I seria) Gravitációs gerincnyújtó pad Összeszerelési útmutató A termék kivitele a képen látható eszköztől részleteiben eltérhet, a változás jogát fenntartjuk. Figyelem: A saját biztonsága

Részletesebben

Zentha Europe Kft. Tel.: +3670-633-9167 Iroda: 1133, Budapest, Kárpát u. 16. E-mail: info@zenthaeurope.hu

Zentha Europe Kft. Tel.: +3670-633-9167 Iroda: 1133, Budapest, Kárpát u. 16. E-mail: info@zenthaeurope.hu Tartalomjegyzék Profil metszetek, műszaki jellemzők 3 Kétszárnyú nyíló+bukó-nyíló váltószárnyas ablak+bukó+bukó felülvilágító 19 Fix ablak tokban üvegezve 4 Három osztású fix+fix+fix ablak tokban üvegezve

Részletesebben

Szerelési és karbantartási

Szerelési és karbantartási Mindig az Ön oldalán Szerelési és karbantartási útmutató Opalia C 11 E-B Opalia C 14 E-B HU Tartalom Tartalom 1 Biztonság... 3 1.1 Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3 1.2 A személyek szükséges képesítése...

Részletesebben

Pneumatikus Tárcsafékek

Pneumatikus Tárcsafékek Javítási útmutató C16352 - HU - 005 Pneumatikus Tárcsafékek SB6.../SB7... Axiális- & radiális kamraelrendezésû tárcsafékek RA-SB0002- Tartalomjegyzék.......................................................................

Részletesebben

Szerelési, karbantartási és kezelési utasítás

Szerelési, karbantartási és kezelési utasítás 72111900 2003/02 HU Szerelési, karbantartási és kezelési utasítás Logamax U012-28 T60 beépített tároló vízmelegítővel rendelkező gáztüzelésű átfolyós fűtőkészülékhez A szerelés, a karbantartás és a kezelés

Részletesebben

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 GX/XI, MAG mini 11-0/1 GX/XI

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 GX/XI, MAG mini 11-0/1 GX/XI Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmomag MAG 4-0/ GX/XI, MAG mini -0/ GX/XI HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid

Részletesebben

OptiLine 70 energiaoszlopok Bemutatás

OptiLine 70 energiaoszlopok Bemutatás Bemutatás Energiaoszlopok 70 mm-es nyílással tetszőleges típusú szerelvényekhez Az rugalmas szerelési megoldásokat kínálnak az erősáram, valamint a távközlési és adatjelek eljuttatására a mennyezetről

Részletesebben

Ülékes szelepek (PN 16) VF 2 2 utú szelep, karima VF 3 3 járatú szelep, karima

Ülékes szelepek (PN 16) VF 2 2 utú szelep, karima VF 3 3 járatú szelep, karima Ülékes szelepek (PN 16) VF 2 2 utú szelep, karima VF 3 3 járatú szelep, karima Leírás VF 2 VF 3 A VF 2 és a VF 3 szelep minőségi és költséghatékony megoldást nyújt a legtöbb víz és hűtött víz alkalmazás

Részletesebben

Használati utasítás. 301 plus

Használati utasítás. 301 plus Használati utasítás 301 plus Tartalomjegyzék W&H szimbólumok...3 1. Bevezetés...4 5 2. Kicsomagolás...6 3. Szállítási terjedelem...7 4. Biztonsági tájékoztató...8 5. Az előlap ismertetése...9 6. A hátlap

Részletesebben

HERZ Armatúra Hungária Kft. Normblatt 7767/7769 1999. szept. kiadás

HERZ Armatúra Hungária Kft. Normblatt 7767/7769 1999. szept. kiadás Négyjáratú szelep egyfuratú csatlakozóval termosztátüzemhez fűtőtest-csatlakozó alul oldalt Normblatt 7767/7769 1999. szept. kiadás Beépítési méretek, mm HERZ-VTA négyjáratú szelep egycsöves rendszerekhez,

Részletesebben

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.11.17. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók... 3 1.1.1. A gyártó felelőssége...

Részletesebben

DREHMO Standard hajtások gépkönyve

DREHMO Standard hajtások gépkönyve DREHMO Standard hajtások gépkönyve Az üzemeltetési leírás vezérlő és szabályozó hajtóművekre érvényes Többfordulatú és lineáris hajtóművek szerelési utasítása, üzemeltetési leírása, szerviz leírása MEGJEGYZÉS

Részletesebben

MEGRENDELÉS VISSZAIGAZOLÁS

MEGRENDELÉS VISSZAIGAZOLÁS Vevő: Falforgatók Készítette: Gönczi Péter MEGRENDELÉS VISSZAIGAZOLÁS Tisztelt Falforgatók! A gyártás határideje: 4.hét No: MMM60059 BP. KÁROLYI UTCA. Bizonylat dátuma:06.03. Projekt szám: PM606 Amennyiben

Részletesebben

AVT hőmérséklet szabályozó biztonsági STM / VG(F) hőmérséklet figyelővel (PN25)

AVT hőmérséklet szabályozó biztonsági STM / VG(F) hőmérséklet figyelővel (PN25) Adatlap AVT hőmérséklet szabályozó biztonsági STM / VG(F) hőmérséklet figyelővel (PN25) Leírás A szabályozó emelkedő hőmérsékletre zár. A szabályozók: - Típusteszteltek az EN 14597 szerint és védenek a

Részletesebben

Felületfûtés/-hûtés. Felületfûtés/ -hûtés

Felületfûtés/-hûtés. Felületfûtés/ -hûtés Felületfûtés/-hûtés Felületfûtés/ -hûtés 96 Tartalomjegyzék Oldal 2.1 A REHAU padlófûtés/-hûtés 98 2.1.1 Rendszerelemek 100 REHAU vario profillemez 100 REHAU RAUTAC raszterhálós hõszigetelõ lemez 102 REHAU

Részletesebben

HEVESTHERM árlista 2.4

HEVESTHERM árlista 2.4 Árlista jellemzõk: Profilok: Verzió: 2.4 Pénznem: Ft Nyelv: Magyar Wintech 60 Standard körablakok - HEVESTHERM Aluplast Ideal 4000 ablakok - HEVESTHERM Aluplast Ideal 4000 erkélyajtók - HEVESTHERM Aluplast

Részletesebben

Ülékes szelepek (PN 16) VRG 2 2-utú szelep, külső menettel VRG 3 3-utú szelep, külső menettel

Ülékes szelepek (PN 16) VRG 2 2-utú szelep, külső menettel VRG 3 3-utú szelep, külső menettel Ülékes szelepek (PN 16) VRG 2 2-utú szelep, külső menettel VRG 3 3-utú szelep, külső menettel Leírás A szelepek kialakítása olyan, hogy kombinálhatók az AMV(E) 335, AMV(E) 435 vagy az AMV(E) 438 SU szelepmozgató

Részletesebben

Szabályozószelepek. VL 2 egyutú szelep; VL 3 kétutú szelep VL 2 VL 3. A VL 2 és a VL 3 szelepek minőségi és Legfontosabb adatok:

Szabályozószelepek. VL 2 egyutú szelep; VL 3 kétutú szelep VL 2 VL 3. A VL 2 és a VL 3 szelepek minőségi és Legfontosabb adatok: Ülékes Ülékes szelepek szelepek ( VL ( 2 3 6) ( 6) 6) VL 2 Ülékes VL VL 2-utú 2 szelepek 2-utú szelep, szelep, karima ( 6) karima VL VL 2 -utú 3-utú szelep, karima VL 3 VL 3-utú 3 3-utú szelep, szelep,

Részletesebben

Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül)

Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Üzemeltetési utasítás Szerelés, kezelés, üzembe helyezés Tartalomjegyzék SGExC 05.1 SGExC 12.1 Először olvassa el az útmutatót! Tartsa

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ÁRLISTA 2012 A TETŐ ERŐS, MINT A BIKA! ÁTFOGÓ TERMÉKISMERTETŐ A TETŐ- ÉS HOMLOKZAT SZAKÉRTŐINEK

MAGYARORSZÁG ÁRLISTA 2012 A TETŐ ERŐS, MINT A BIKA! ÁTFOGÓ TERMÉKISMERTETŐ A TETŐ- ÉS HOMLOKZAT SZAKÉRTŐINEK A TETŐ ERŐS, MINT A BIKA! MAGYARORSZÁG ÁRLISTA 202 ÁTFOGÓ TERMÉKISMERTETŐ A TETŐ- ÉS HOMLOKZAT SZAKÉRTŐINEK TETŐ HOMLOKZAT NAPELEM WWW.PREFA.HU A TETŐ ERŐS, MINT A BIKA! A LEGNAGYSZERŰBB ÚJDONSÁG 202-BEN:

Részletesebben

Betonacél-csatlakozások FIS V vagy FIS EM injektáló ragasztóval.

Betonacél-csatlakozások FIS V vagy FIS EM injektáló ragasztóval. FIS V vagy FIS EM val. ÁTTEKINTÉS FIS betonacél ragasztó készlet Rögzíthető tárgyak: Utólagosan beragasztott betonacélok FRA menetes betonacél FIS V 360 S, FIS V 950 S sztirolmentes, hibrid, FIS S keverőszár

Részletesebben

Tűzvédelmi tányérszelep SVA-FF

Tűzvédelmi tányérszelep SVA-FF Tűzvédelmi tányérszelep SVA-FF Ferdinand Schad KG Steigstraße 25-27 D-78600 Kolbingen Telefon 0 74 63-980 - 0 Telefax 0 74 63-980 - 200 info@schako.de www.schako.de Tartalom Leírás... 3 Kialakítás... 3

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Általános felhívások. A HELLA el zetes megjegyzései

Tartalomjegyzék. Általános felhívások. A HELLA el zetes megjegyzései Jelen útmutatót a használati és összeszerelési munkálatok megkezdése el tt el kell olvasnia! Tartalomjegyzék A HELLA el zetes megjegyzései Raffstore-ok/ küls zsaluziák - préselt csatornák... Általános

Részletesebben

tem S C s a Va r o k 2 3 0 siegmund

tem S C s a Va r o k 2 3 0 siegmund Csavarok 230 Lap Gyorsszorító csavar / Szorító csavar 232 Golyós rögzítőcsavar / Süllyesztettfejű csavar 234 Univerzális csavar / Pozícionáló csavar 236 Süllyesztettfejű csavar / Hexagonális csatlakozó

Részletesebben

Hegeszthetõ pántok és csigák fém kapukhoz

Hegeszthetõ pántok és csigák fém kapukhoz Hegeszthetõ pántok és csigák fém kapukhoz Rugós ill. tûzálló pántok fémre TREP sorozat - TREP 551 / 552 rugós, tûzálló pánt Jellemzôk: Rugós tûzálló ajtópántok utomatikus ajtóbehúzás Állítható erejû lapanyaga:

Részletesebben

Ülékes szelepek (PN 16) VRG 2 2-utú szelep, külső menettel VRG 3 3-utú szelep, külső menettel

Ülékes szelepek (PN 16) VRG 2 2-utú szelep, külső menettel VRG 3 3-utú szelep, külső menettel Ülékes szelepek (PN 16) VRG 2 2-utú szelep, külső menettel VRG 3 3-utú szelep, külső menettel Leírás A VRG szelepek minőségi, költséghatékony megoldást adnak a legtöbb víz és hűtött víz alkalmazás esetén.

Részletesebben

Eredeti üzemeltetési útmutató L-BV2, L-BV5 2BV2 06. 2BV2 07. 2BV5 11. 2BV5 121 2BV5 131 2BV5 161 2BV5 41. 2BV5 421 2BV5 47.

Eredeti üzemeltetési útmutató L-BV2, L-BV5 2BV2 06. 2BV2 07. 2BV5 11. 2BV5 121 2BV5 131 2BV5 161 2BV5 41. 2BV5 421 2BV5 47. Kiadás: 12.2009 610.44440.77.000 Kezelési útmutató Magyar Eredeti üzemeltetési útmutató L-BV2, L-BV5 2BV2 06. 2BV2 07. 2BV5 11. 2BV5 121 2BV5 131 2BV5 161 2BV5 41. 2BV5 421 2BV5 47. L-Serie L-Series Flüssigkeitsring

Részletesebben