PROJEKTPEDAGÓGIA AZ INTEGRÁCIÓ SZOLGÁLATÁBAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PROJEKTPEDAGÓGIA AZ INTEGRÁCIÓ SZOLGÁLATÁBAN"

Átírás

1 PROJEKTPEDAGÓGIA AZ INTEGRÁCIÓ SZOLGÁLATÁBAN PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV HALLGATÓI SEGÉDLET ÖSSZEÁLLÍTOTTA: CSIRMAZ MÁTYÁS KÖZREMŰKÖDÖTT: MAYER ÁGNES RADNÓTI KATALIN A képzések és a regionális szakmai műhelyek tapasztalatainak felhasználásával átdolgozta: Csirmaz Mátyás

2 KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZPONTI PROGRAM (HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA AZ OKTATÁSI RENDSZERBEN) A KOMPONENSE KERETÉBEN Szakmai vezető Kovács Gábor Projektvezető Sándor Brigitta ( ) Kurucz Magdolna ( ) Csirmaz Mátyás, Mayer Ágnes, Radnóti Katalin, 2008 Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság, 2008 Azonosító: 8/211/A/2/pro/szgy/K Kiadja az Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság Felelős kiadó: Kerekes Gábor ügyvezető igazgató 1134 Budapest, Váci út 37. Telefon: Fax:

3 PROJEKTPEDAGÓGIA HALLGATÓI SEGÉDANYAG 3 TARTALOM BEVEZETÉS...5 A PROJEKTPEDAGÓGIAI PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI CSOMAG...7 A KÉPZÉS FORGATÓKÖNYVE ISMERKEDÉS, CSOPORTALAKÍTÁS, -FEJLESZTÉS A TANULÁSRÓL ÉS A PROJEKTRŐL PROJEKTKÉSZÍTÉS TANTERV ÁTÍRÁSA PROJEKTTECHNOLÓGIÁRA PROJEKT ÉS HAGYOMÁNYOS TANÍTÁSI FOLYAMAT PEDAGÓGUSSZEREP A PROJEKTMÓDSZER ALKALMAZÁSÁBAN PROJEKTPER...48 SZÖVEGGYŰJTEMÉNY A TANULÁSRÓL ÉS A PROJEKTRŐL...50 A konstruktivista tanuláselmélet legfontosabb megállapításai...50 Mi vagy ki az ördög, és hol van?...51 Együttműködés és/vagy versengés?...56 Mi a projekt?...58 A definíció körüli viták...58 Definíciók PROJEKTKÉSZÍTÉS...61 A projektszervezés lépéseinek megismerése, elemzése, értelmezése...61 Projektek csoportosítási lehetőségei...62 A szülőkkel való kapcsolatépítés...64 A projektszervezés lépéseinek megismerése, elemzése, értelmezése...66 A Kedves-ház értékelési rendszere TANTERV ÁTÍRÁSA PROJEKTTECHNOLÓGIÁRA...72 A Humanisztikus Kooperatív Tanulás (HKT) rövid bemutatása...72 A projektjellegű HKT-programcsomag PEDAGÓGUSSZEREP A PROJEKTMÓDSZER ALKALMAZÁSÁBAN...77 A pedagógus szerepe PROJEKTPER...79 A projektrendszerű oktatás jellemző problémái MEGVALÓSULT PROJEKTEK BEMUTATÁSA...81 Komaság Margit Pólya Zoltán: Projektek a csenyétei iskolában (részletek)...81 Csoportos projektek...94

4

5 PROJEKTPEDAGÓGIA HALLGATÓI SEGÉDANYAG 5 BEVEZETÉS Pedagógus-továbbképzési kézikönyvünkben olyan írásokat adunk közre, melyeket reményeink szerint eredményesen forgathatnak a projektpedagógia integrált nevelési környezetben történő alkalmazására, illetve az arra való felkészítésre vállalkozó kollégák. Az általunk készített, illetve válogatott írások sokfélék. A kézikönyv három nagy fejezetből áll: 1. Az első fejezetben bemutatjuk a tantestületeknek szóló 30 órás továbbképzés tantervét ( makrotanterv ). 2. A második fejezetben ismertetjük a makrotanterv feldolgozását elősegítő Képzési forgatókönyvet ( mikrotanterv, tanmenet ). A képzési forgatókönyvben a konkrét feladatleírások mellett megtalálhatóak a feldolgozást elősegítő segédanyagok leírásai is. 3. A harmadik fejezetben szövegek gyűjteménye található, amely a továbbképzésen résztvevő pedagógusok eredményes tanulásához nyújt segítséget az egyes képzési forgatókönyv egységeinek megfelelő csoportosításban. Továbbá itt mutatunk be gyakorlatban megvalósult projekteket Nem gondoljuk azt, hogy az általunk válogatott írások tartalmával maradéktalanul egyet kell érteni. Az írásokat Önök a tanfolyam keretei közt megvitatják, és egyes részekkel kapcsolatban minden bizonnyal eltérő véleményt képviselnek majd. De ez nem baj, hiszen így tudják majd saját magukban is tisztázni mind az oktatással, mind pedig az integrációval kapcsolatos kérdéseket.

6

7 PROJEKTPEDAGÓGIA HALLGATÓI SEGÉDANYAG 7 A PROJEKTPEDAGÓGIAI PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI CSOMAG Koncepció A projektpedagógiai pedagógus-továbbképzési csomag pedagógiai koncepcióját a projektpedagógia történeti gyökerei s mindazok az újszerű kapcsolódó elméleti tudományok, s gyakorlati-tapasztalati elemek határozzák meg, amelyek hozzájárulnak e koncepció nyitottságának megtartásához és egy integratív szemlélet kialakításához. A továbbképzési csomagnak alapvető célkitűzése, hogy olyan már gyakorló pedagógusokat képezzen ki, akik alkalmassá válnak a projektpedagógiai módszerek, eszközök használatára a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésében-oktatásában. Továbbá tudásukat más felnőtteknek is át tudják adni tanfolyamok keretében (mentor, képző). A koncepciót meghatározó területek Pragmatizmus Szociológia- szociálpszichológia: Hátrányos helyzet Reformpedagógiák külföldön Projektpedagógia az integrált nevelésben Elméleti kapcsolatok Gyakorlati kapcsolatok Hazai példák régről és j i kból Konstruktivizmus

8 8 PROJEKTPEDAGÓGIA HALLGATÓI SEGÉDANYAG A 30 órás továbbképzési csomag makrotanterve Célkitűzés A 30 órás továbbképzés kettős célkitűzésben gondolkodik: 1. Ismeretek nyújtása A továbbképzésben résztvevők szerezzenek pedagógiai gyakorlatukban alkalmazható ismereteket a projektpedagógia összefüggő rendszerével kapcsolatosan: tanuláselméleti háttér, történet, projektmódszerrel kapcsolatos alkalmazható tanulásszervezési eljárások, módszerek a felmerülő problémák kezelése, ellenőrzési-értékelési formák használata, a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésében, oktatásában való használat. 2. Alkalmazás A projektmunka megszervezésének és eredményes lebonyolításának elsajátítása. A projektpedagógia saját gyakorlatba történő bevezetése.

9 PROJEKTPEDAGÓGIA HALLGATÓI SEGÉDANYAG 9 Tematika Azo- Témakör Óraszám nosító A. Tanuláselméleti háttér 1, 5 B. Projektdefiníciók megismerése, elemzése, értelmezése. A projekt rövid története, kialakulása 2, 5 C. Főbb projekttípusok megismerése, elemzése, értelmezése 2, 5 D. A projekttervezés, - szervezés lépéseinek megismerése, elemzése, értelmezése 5 E. A projekt során alkalmazott tanulásszervezési eljárások 1, 5 F. Tanterv, projekt a gyakorlatban 1, 5 G. Pedagógusszerep a projektmódszer alkalmazásában 1, 5 H. Tanulási környezet a projektmódszer alkalmazásában 2 I. Részvétel, szabályok, értékelés a projektmunka során 2 J. A szülők felkészítése a gyerekek újszerű tanulási helyzetére 1 K. A projektpedagógia alkalmazása a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésében, oktatásában 3 L. A projektpedagógia előnyei és hátrányai 2 M. Különböző témájú projektek elemzése, bemutatása 4 Összesen 30 Követelmények A továbbképzés végére a résztvevő ismerje: a projektpedagógia szűkebb és tágabb értelmezését, a projekt lebonyolításának lépéseit, a legfontosabb tanulásszervezési módokat, az egyes lehetőségek alkalmazhatósági körét, előnyeit, hátrányait, a projektpedagógia alkalmazását mint módszertani lehetőséget az iskolai előítéletek csökkentésében, tudjon saját gyakorlatában alkalmazható célokat, témákat kitűzni.

10 10 PROJEKTPEDAGÓGIA HALLGATÓI SEGÉDANYAG Tudjon tervet készíteni saját pedagógiai gyakorlatához a tanulók témával kapcsolatos előzetes ismereteinek beépítésére egy projektbe, egy hagyományos tantervi tartalmat projektesíteni, egy projektet a szakmai követelményeknek megfelelően megvalósítani. Értékelés A továbbképzésen elsajátítottak záró ellenőrzés módja: szóbeli és írásbeli. Szóbeli: A képzés keretében rövid prezentáció a megvalósult projektről kiscsoportban. Írásbeli dolgozat: Jegyzőkönyv a projekt megvalósulásáról. Korrigált projektterv a tantárgyi kapcsolódások feltüntetésével, a projekt közben fejleszthető kompetenciák megadásával. Az értékelés szempontjai: a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésére-oktatására való alkalmasság (az elkészített projekt alkalmassága) A tanúsítvány kiadásának feltétele: a tanfolyam időtartamában történő 90%-os részvétel, csoportos prezentáció a továbbképzésen elkészített projektről, megvalósításáról jegyzőkönyv, korrigált projektterv beadása. Tematikai egységek feldolgozása A továbbképzés tanulásszervezési alapformája a kooperatív kiscsoportos munkaforma. A teammunka mint állandó alapforma használata lehetővé teszi a sokszintű kommunikáció megnyilvánulását (egyéni munka elsősorban a team-munka részeként értelmezendő) A modulok rendszere TANULÁSELMÉLETI HÁTTÉR A résztvevők előzetes tudásának feltárása a projektpedagógiával kapcsolatosan. Tanulás, motiváció, differenciálás, tanulók közötti különbségek PROJEKT DEFINÍCIÓK, A PROJEKT RÖVID TÖRTÉNETE A projektpedagógia kialakulásának rövid története. A projektpedagógia fejlődését meghatározó főbb irányzatok bemutatása, megismerése Néhány definíció megismerése. A projektpedagógia, a projektmódszer különböző definíciós megközelítésének a megismerése FŐBB PROJEKTTÍPUSOK Projektek csoportosítása különböző szempontok alapján. Különböző projekttípusok jellemzői.

11 PROJEKTPEDAGÓGIA HALLGATÓI SEGÉDANYAG 11 A PROJEKTTERVEZÉS, -SZERVEZÉS LÉPÉSEI Projektcélkitűzés, projekttéma-keresés, választás. A résztvevők szükségleteire, érdeklődésére, és a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelési témájára épülő célkitűzés, projekttéma keresés, választás Válaszkeresés a pedagógiai gyakorlatra vonatkozóan: Ki/kik/ választják ki a témát? Hogyan válasszuk a témát? Célmeghatározás, hátrányos helyzet? Tervezés, szervezés A résztvevők /kiscsoportok/ által választott célok,- projekttéma feldolgozásának megtervezése, megszervezése Válaszkeresés a pedagógiai gyakorlatra vonatkozóan: Mire van szükség? Feladatok kiosztása, munkacsoportok szervezése? Problémák? Kivitelezés A résztvevők /kiscsoportok/ által választott célok,- projekttéma feldolgozása, kivitelezése Válaszkeresés a pedagógiai gyakorlatra vonatkozóan: A kivitelezés keretei? A produktum,a termék összeállítása? Problémák? Bemutatás-zárás, értékelés, továbbfejlesztés. A résztvevők /kiscsoportok/ által feldolgozott, elkészült produktumok bemutatása. A PROJEKT SORÁN ALKALMAZOTT TANULÁSSZERVEZÉSI ELJÁRÁSOK Kooperatív kiscsoportos munkaforma összetevői Páros munka Egyéni munka TANTERV, PROJEKT A GYAKORLATBAN NAT-tól a helyi tantervig Tantervi sajátosságok Kettős szerkezet Projekt és hagyományos tanterv PEDAGÓGUSSZEREP A PROJEKTMÓDSZER ALKALMAZÁSÁBAN Hagyományos pedagógusszerep partneri szerep Projektmódszer megkívánta pedagógusszerepek. A pedagógusok szerepei a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelését végző iskolákban

12 12 PROJEKTPEDAGÓGIA HALLGATÓI SEGÉDANYAG TANULÁSI KÖRNYEZET A PROJEKTMÓDSZER ALKALMAZÁSÁBAN Hagyományos tanórák és projektfoglalkozások tanulási környezete (személyi-tárgyi környezet) SZABÁLYOK, ÉRTÉKELÉS A PROJEKTMUNKA SORÁN Szabályok a projektmunka során: Csoportszabályok, beszámolás, kiscsoportok ellenőrzése, értékelése A SZÜLŐK FELKÉSZÍTÉSE A GYEREKEK ÚJSZERŰ TANULÁSI HELYZETÉRE Szülők lehetséges szerepei, feladatai a különböző projektekben A PROJEKTPEDAGÓGIA ALKALMAZÁSA A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉBEN, OKTATÁSÁBAN IPR-fogalmak, előítéletek és sztereotípiák. A PROJEKTPEDAGÓGIA ELŐNYEI ÉS HÁTRÁNYAI A projektpedagógia iskolai alkalmazásával kapcsolatos előnyök és hátrányok PROJEKTEK ELEMZÉSE, BEMUTATÁSA Elemzés Projektelemzési gyakorlat elemzési szempontok szerint. Bemutatás A továbbképzés során elkészült projektek bemutatása (szóbeli csoportos vizsga) A továbbképzés elmélet-gyakorlat aránya A hangsúly a résztvevők kooperatív kiscsoportos team-munkáján van, s a gyakorlatokon alapszik, amely a tanfolyam időtartamának túlnyomó részét kitölti. A résztvevők saját élmények közepette, különböző gyakorlatok során tapasztalják meg a projektmódszer, s a kooperativitás lényegét.

13 PROJEKTPEDAGÓGIA HALLGATÓI SEGÉDANYAG 13 A KÉPZÉS FORGATÓKÖNYVE A képzési forgatókönyv egységei 1. Ismerkedés, csoportalakítás-fejlesztés 2. A tanulásról és a projektről 3. Projektkészítés 4. Tanterv átírása projekt-technológiára 5. Projektpedagógia és hagyományos tanítási folyamat 6. Pedagógusszerep a projektmódszer alkalmazásában 7. Projektper A KÉPZÉSI FORGATÓKÖNYV EGYSÉGEI ÁLTAL FELDOLGOZOTT AKKREDITÁCIÓS TÉMÁK (MODULOK), S AZOK ÓRASZÁMAI 1. Ismerkedés, csoportalakítás, -fejlesztés (3 óra) A projekt során alkalmazott tanulásszervezési eljárások (E) 1,5 óra Tanulási környezet a projektmódszer alkalmazásában (H) 1 óra Részvétel, szabályok a projektmunka során (I) 0,5 óra 2. A tanulásról és a projektről (4 óra) Tanuláselméleti háttér (A) 0,5 óra Projektdefiníciók megismerése, elemzése, értelmezése. A projekt rövid története, kialakulása (B) 2,5 óra A projektpedagógia alkalmazása a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésében, oktatásában (K) 1 óra 3. Projektkészítés (13 óra) Főbb projekttípusok megismerése, elemzése, értelmezése (C) 2 óra A projekttervezés, -szervezés lépéseinek megismerése, elemzése, értelmezése (D) 4 óra Tanterv, projekt a gyakorlatban (F) 1 óra Tanulási környezet a projektmódszer alkalmazásában (H) 1 óra Részvétel, szabályok, értékelés a projektmunka során (I) 1 óra A szülők felkészítése a gyerekek újszerű tanulási helyzetére (J) 1 óra A projektpedagógia alkalmazása a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésében, oktatásában (K) 1 óra Különböző témájú projektek elemzése, bemutatása (M) 2 óra 4. Tanterv átírása projekttechnológiára (5 óra) Főbb projekttípusok megismerése, elemzése, értelmezése (C) 0, 5 óra A projekttervezés, -szervezés lépéseinek megismerése, elemzése, értelmezése (D) 1 óra Tanterv, projekt a gyakorlatban (F) 0, 5 óra Részvétel, szabályok, értékelés a projektmunka során (I) 0, 5 óra

14 14 PROJEKTPEDAGÓGIA HALLGATÓI SEGÉDANYAG A projektpedagógia alkalmazása a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésében, oktatásában (K) 0, 5 óra Különböző témájú projektek elemzése, bemutatása (M) 2 óra 5. Projekt és hagyományos tanítási folyamat (1 óra) Tanuláselméleti háttér (A) 0, 5 óra A projektpedagógia előnyei és hátrányai (L) 0,5 óra 6. Pedagógusszerep a projektmódszer alkalmazásában (1,5 óra) Pedagógusszerep a projektmódszer alkalmazásában (G ) 1,5 óra 7. Projektper (2,5 óra) A projektpedagógia alkalmazása a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésében, oktatásában (K) 0,5 óra Tanuláselméleti háttér (A) 0, 5 óra A projektpedagógia előnyei és hátrányai (L) 1,5 óra

15 PROJEKTPEDAGÓGIA HALLGATÓI SEGÉDANYAG ISMERKEDÉS, CSOPORTALAKÍTÁS, -FEJLESZTÉS (időtartam: 3 óra) A Tematika (9. oldal) alábbi témaköreinek (moduljainak) feldolgozására alkalmas A projekt során alkalmazott tanulásszervezési eljárások (E) Tanulási környezet a projektmódszer alkalmazásában (H) Részvétel, szabályok a projektmunka során (I) Az egység célja Az ún. ismerkedő tevékenység egymás megismerését, a jó hangulat és az együvé tartozás érzésének kialakulását segíti. Fontos, hogy minden résztvevő érezze, hogy társai ismerik és elfogadják. Tevékenységsor 1. Kiscsoportok (lehetőleg 4 fős) létrehozása Mindenki tetszés szerint választ egy filctollat (1 asztalnál 4-színű filctoll: piros, fekete, zöld, kék). A szereposztás a filctollak színe alapján történik. Feltételek (minden asztalon): filctoll: piros, fekete, zöld, kék; szerepleírás: négy szín négy szerep; kisméretű és A/4-es üres lapok; szerepleírás. 2. Tréneri rövid előadás a szerepekről 3. Címerkészítés Egyénileg mindenki elkészíti a saját címerét, melyen szerepel a neve és egy magának választott jel. Feltétel: csoportonként különböző színű lapok vagy kivágott kártyák az asztalokon. Feladatleírás: Feladat: CÍMERKÉSZÍTÉS EGYÉNILEG Készítse el egyénileg a saját címerét, amelyen szerepeljen a saját neve és egy magának választott jel! Ismerkedjenek meg kiscsoporton belül egymás címereivel!

16 16 PROJEKTPEDAGÓGIA HALLGATÓI SEGÉDANYAG Ismertetés kiscsoporton belül szóforgóval. SZÓFORGÓ Csoporttagok közti információmegosztás módszere. A résztvevők körben ülnek/állnak, s egymás után mondják el (mutatják be egymásnak) közléseiket, válaszaikat, de nem jegyzik le őket. 4. Útlevél kitöltése egyénileg Minden asztalon: Útlevél lap: annyi, amennyien vannak ÚTLEVÉL Nevem Kedvenc időtöltésem Kedvenc színem Kedvenc állatom Kedvenc virágom Kedvenc ételem Kedvenc italom Kedvenc könyvem

17 PROJEKTPEDAGÓGIA HALLGATÓI SEGÉDANYAG 17 Kedvenc filmem Kedvenc zeném Kedvenc hónapom 5. Ablak segítségével összegyűjtik a közös tulajdonságokat, jellemzőket az előző lépésben választott egyéni eszköz felhasználásával. Feladatleírás: ABLAK ELKÉSZÍTÉSE, KITÖLTÉSE Feladat: Az A/4-es lap közepén található téglalap sarkait kössék össze az A/4-es lap sarkaival egyenként: Négy különböző színű filctollal, minden csoporttag egy vonallal! Számozzák be az így keletkezett rekeszeket 1 4-ig (kivéve a középső téglalapot)! Az Útlevél felhasználásával töltsék ki a számozott részeket: 4. rekeszbe: mind a négy főre jellemző dolog (pl. szereti a tortát); 3. rekeszbe: a csoportból három főre jellemző tulajdonság; 2. rekeszbe: a csoportból kettő főre jellemző tulajdonság; egyedi jellemzők beírása: 1. rekeszbe. Csoportnév választása középső téglalapba (közös jellemzőkre utaljon). Ablaksablon:

18 18 PROJEKTPEDAGÓGIA HALLGATÓI SEGÉDANYAG STRUKTURÁLT RENDEZÉS ( Ablak ) 1. A/4-es lap, közepén egy téglalap 2. Összekötés: lépésenként 3. Beszámozás

19 PROJEKTPEDAGÓGIA HALLGATÓI SEGÉDANYAG Csoportnév választása, csoportzászló készítése Feladatleírás: CSOPORTZÁSZLÓ KÉSZÍTÉSE Feladat: 1. Az Ablak és az eddigi eszközök felhasználásával készítsenek csoportzászlót! Csoportforgóval ismertetés. A zászlók körbe fölkerülnek a falakra. 7. Elvárások megfogalmazása Egyénileg 3 elvárás megfogalmazása; kiscsoportban az egyéni elvárások összesítése; kiscsoportos elvárásfa készítése; ismertetés csoportszóforgóval. Feladatleírás: ELVÁRÁSOK MEGFOGALMAZÁSA Feladat: 1. Fogalmazzon meg a továbbképzéssel kapcsolatosan egyénileg 3 elvárást! 2. Készítsenek az egyéni megfogalmazások alapján egy kiscsoportos elvárásfát! GYAKORLATI ÖTLETTÁR: MÓDSZEREK VÁLOGATÁSRA Csoportinterjú Minden csoporttag meghatározott ideig kérdéseket tesz fel a csoport minden egyes tagjának. Pl. Mit rejt a neved? Hogyan kapták a nevüket? Fűződik-e valami érdekes történet a nevükhöz?

20 20 PROJEKTPEDAGÓGIA HALLGATÓI SEGÉDANYAG Szeretik-e a nevüket? Ha más nevet választhatnának, az mi lenne? Van-e becenevük? Hogyan szólítsunk? Szóforgó A szóforgó a kerekasztal szóbeli megfelelője: a résztvevők körben ülnek/állnak, s egymás után mondják el közléseiket, válaszaikat, de nem jegyzik le őket. Pl. Nevem : Önmagukat mutatják be a csoportnak. A nevem.. szavakkal kezdik. Pl. Kedvenc tárgyam : sorban megnevezik kedvenc tárgyukat és megindokolják választásukat. Pl. Monogram : a csoporttársak új nevet találnak ki, pl. saját név kezdőbetűit melléknév-főnév kezdőbetűiként használva új nevet találnak ki: Csizmadia Mihály Csillagos Méterrúd. Dobálós Körben ülve/állva tárgyat dobnak/adnak egymásnak (pl. labda): Megtanulják egymás nevét: Engem Jánosnak hívnak, s téged? Kérdezgetik egymást. Villámkártya Minden csoport villámkártyát használ, hogy csoporttársai nevét és a velük kapcsolatos információkat (kedvenc hobbi, legfurcsább tapasztalata) megtanulja. A villámkártyák egyik oldalán a résztvevő neve, másik oldalán a róla szóló információk. (Lásd: Villámkártya melléklet.) Strukturált rendezés Az ablakok az információk rendezésére alkalmas módszer(4 fős csoportok). Lépései: Egy A/4-es lap, közepén egy téglalap. A téglalap egyik sarkát összeköti az A/4-es lap legközelebbi sarkával az egyik résztvevő. A másik sarkot a másik, harmadikat a harmadik, negyediket a negyedik csoporttag. Megszámozzák a létrejött rekeszeket (1., 2., 3.,4.). A csoporttagok közös jellemzőinek a rekeszei: 4. rekeszbe: mind a négy főre jellemző dolog (pl. szereti a tortát); 3. rekeszbe: a csoportból három főre jellemző tulajdonság; 2. rekeszbe: a csoportból kettő főre jellemző tulajdonság. Egyedi jellemzők: 1. rekeszbe. Középső rész: csoportnév választása, beírás, amely a közös jellemzőkre utal. (Lásd: Strukturált rendezés melléklet) Füllentős Minden résztvevő 3 állítást fogalmaz meg magáról a szakmai munkájával kapcsolatosan: kettő tényt és egy hamisat. Sorban elmondják csoporttársaiknak a három állítást, megpróbálva őket becsapni. A csoporttársaknak meg kell állapítani, hogy melyik lehet a füllentés.

21 PROJEKTPEDAGÓGIA HALLGATÓI SEGÉDANYAG 21 Útlevél A továbbképzés kezdetén a résztvevők útlevelet készítenek magukról, amely fontos információkat tartalmaz róluk (pl. születési hely, születési év, családtagok, hobbi, kedvenc szín, étel stb.). A csoporttársak szóforgó keretében ismerkedhetnek az útlevelekkel (lásd: Útlevél melléklet). Csoportidentitás fejlesztése Ha egy csoport egyedi módon tudja magát meghatározni, erősödik az azonosságtudata. Például saját nevet választanak, vagy közösen oldanak meg egy problémát. Bármely feladat, amelyet a csoport egyéni módon oldhat meg, erősíti a csoportidentitást. Mivel a továbbképzés túlnyomó része projektek feldolgozásával telik el, az abban végzett közös feladatok kiválóan alkalmasak a csoportidentitás fejlesztésére. A bevezető modulban az alábbi módszerek ajánlottak. Csoportnév választása: minden csoporttagnak lehet beleszólása; nem születhet olyan határozat, amivel nem ért mindenki egyet; ha valakinek komoly ellenvéleménye van, nem kell a csoporthatározathoz csatlakoznia. Ezek a szabályok képezik a későbbi csoportműködés alapját. Csoportzászló készítése Csoportjelkép Csoportmottó Csoportszínek

22 22 PROJEKTPEDAGÓGIA HALLGATÓI SEGÉDANYAG 2. A TANULÁSRÓL ÉS A PROJEKTRŐL (időtartam: 4 óra) A Tematika (9. oldal) alábbi témaköreinek (moduljainak) feldolgozására alkalmas Tanuláselméleti háttér (A) Projektdefiníciók megismerése, elemzése, értelmezése. A projekt rövid története, kialakulása (B) A projektpedagógia alkalmazása a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésében, oktatásában (K) Az egység célja A résztvevők előzetes tudásának, vélekedésének feltárása a tanulásról, a tudásról és az iskola szerepéről. Az egyes résztvevők által képviselt egyéni tanuláselméleti alapállások megismerése (Mi a fontos az egyénnek: az ismeretátadás, a személyiségfejlesztés, a tudás kialakítása stb.? S mit ért ez alatt?): Az eredményes tanulás értelmezése. Mi szükséges az eredményes tanuláshoz? Hogyan befolyásolja a családi helyzet (hátrányos és nem hátrányos helyzet) a tanulás eredményességét? (Szegregációs formák feltárása. Integráció, inklúzió fogalmának értelmezése a téma feldolgozásán keresztül). A résztvevők attitűdjeinek, előítéleteinek, viszonyának feltárása a mássággal kapcsolatosan (hátrányos helyzetű tanulók, a cigány tanulók,..), a téma feldolgozása során. Didaktikai ismeretek felelevenítése: a tanulás fogalma ; ismeret, tudás ; előzetes tudás ; képesség. A konstruktivista irányzat lényegének megismertetése. A projekttanulással kapcsolatos ismeretek mozgósítása, rendezése, esetleg kibővítése, módosítása. Projektdefiníció alkotása. A projekt történetének rövid áttekintése. Tevékenységsor 1. Tanulás értelmezése mozaik módszerrel Kiscsoportos munka Beszámolás

23 PROJEKTPEDAGÓGIA HALLGATÓI SEGÉDANYAG 23 a) Feladatleírás: A kiscsoport minden egyes tagja válaszon egy feladatot a négy közül, s egyénileg dolgozza fel! (A feldolgozás alatt, s ha készen vannak, ne beszéljék meg kiscsoportban): A TANULÁSRÓL Feladat: 1. A TANULÁS FOGALMA Mit értenek tanulás alatt? Iskolájukban mi gátolja és mi segíti az eredményes tanulás megvalósulását a tanulók körében? 2. ISMERET, TUDÁS Mi a különbség ismeret és tudás között? Iskolájukban mi gátolja és mi segíti a hatékony ismeretátadás s az eredményes tudásközvetítés megvalósulását a tanulók körében? 3. AZ ELŐZETES TUDÁS Mi az előzetes tudás? Miért fontos az előzetes tudás megismerése? Milyen módszerekkel lehet felszínre hozni egy adott témával kapcsolatban az előzetes tudást? Pedagógiai gyakorlatában hogyan épít a tanulók egyéni tapasztalataira, előzetes tudására? 4. A KÉPESSÉG Mit lehet érteni a képesség fogalma alatt? Hogyan definiálható a fogalom? Soroljanak fel képességeket! Mi lehet a képességfejlesztés? Iskolájukban mi gátolja és mi segíti a hatékony képességfejlesztés megvalósulását a tanulók körében? b) A tevékenység menete: 1. Mindegyik csoport megkapja a feladatokat. 2. A 4 fős kiscsoportok elosztják tagjaik között a négy feladatot. Mindenki egyet választ. 3. Egyéni munka a választott feladaton. 4. Szakértői csoportok létrehozása: az azonos feladaton dolgozók minden csoportból összeülnek, s megbeszélik a témát. 5. A szakértői csoportokból mindenki visszaül az anyacsoportjába, s kidolgozzák mind a négy feladatot. 6. Beszámolók, közös megbeszélés.

24 24 PROJEKTPEDAGÓGIA HALLGATÓI SEGÉDANYAG c) Segédanyag: A tanulásról: Szöveggyűjtemény: Tanuláselméleti háttér fejezet olvasmányaiból válogatni. 2. Tréneri előadás a tanulásról 3. Problémagyűjtés, definíció alkotása Projekttanulással kapcsolatosan: szóháló készítése, projektdefiníció alkotása kiscsoportban. a) Feladatleírások: Feladat: PROBLÉMAGYŰJTÉS 1. Saját pedagógiai gyakorlatát figyelembe véve: Milyen kérdések, milyen problémák fogalmazódnak meg Önben a projekttanulással kapcsolatosan? Gondolatait jegyezze fel, majd ossza meg a csoporttal! 2. Készítsenek a csoportban közösen csoportszóhálót poszterre! Értelmezzék közösen a csoportszóhálót! Feladat: PROJEKT-DEFINÍCIÓ ALKOTÁS 1. Mi a projekt? Mit tudnak a projekttanulásról? Készítse el a kiscsoport saját definícióját a projekttanulásról! b) Felhasználandó: Szöveggyűjtemény: A projektről. Projektdefiníciók CSOPORTSZÓHÁLÓ Szinonimák: Szóháló, jelentéstérkép, halmaz, láncolat, pókháló, fogalomháló, gondolattérkép. Funkciója: A gondolatok szabad áramlásának strukturális megjelenítését segíti elő. Segítségével az elménkben lévő információkat rendezett formában tudjuk megjeleníteni. A fogalmak kialakításának és fejlesztésének eszközei.

25 PROJEKTPEDAGÓGIA HALLGATÓI SEGÉDANYAG 25 Csoportszóháló lépései: A csoport minden tagjának legyen saját tolla, olyan színű, amilyen csak neki van a csoportban! Ezután adjunk a csoportoknak egy-egy csomagolópapírt! Kérjük meg a csoportokat, hogy a papír közepére egy kisebb téglalapba írják fel a témát, majd egy ovális formába, többfordulós kerekasztal során írjanak köré ehhez kapcsolódó kulcsfogalmakat! Ezután engedjük, hogy mindenki szabadon írhasson a papírra további kulcsfogalmakat és azokhoz tartozó elemeket! Ha egy csoport hálójának minden részén fel-felbukkan mind a négy szín, biztosra vehetjük, hogy olyan csoporttal van dolgunk, amelynek tagjai egymás ötleteire építenek. Az elkészült szóhálóról a csoporton belüli kognitív típusok is szépen leolvashatók (viszonyító globális analitikus gondolkodók stb.). c) Tevékenység menete: Csoportszóháló elkészítése, bemutatása, ismertetése csoportszóforgóval. Definíció megalkotása. (Mi a projekt?) Ismertetése csoportszóforgóval. 4. Rövid tréneri előadás a projektpedagógia történetéről

26 26 PROJEKTPEDAGÓGIA HALLGATÓI SEGÉDANYAG 3. PROJEKTKÉSZÍTÉS (időtartam: 13 óra) A Tematika (9. oldal) alábbi témaköreinek (moduljainak) feldolgozására alkalmas Főbb projekttípusok megismerése, elemzése, értelmezése (C) A projekttervezés, - szervezés lépéseinek megismerése, elemzése, értelmezése (D) Tanterv, projekt a gyakorlatban (F) Tanulási környezet a projektmódszer alkalmazásában (H) Részvétel, szabályok, értékelés a projektmunka során (I) A szülők felkészítése a gyerekek újszerű tanulási helyzetére (J) A projektpedagógia alkalmazása a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésében, oktatásában (K) Különböző témájú projektek elemzése, bemutatása (M) Előzetes feladat A résztvevők saját osztályukban tanuló gyerekek körében végezzenek előzetesen témagyűjtést: Milyen témák érdeklik az osztály tanulóit? Milyen témákat dolgoznának fel szívesen a gyerekek? Ezen belül: milyen témák, dolgok érdeklik a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat az osztályban? Melyik témát dolgozná fel a legtöbb gyerek az osztályban? Az egység célja Egy konkrét projekt elkészítésének folyamatán keresztül sajátítsanak el minden olyan ismeretet, technikát, amely segítségével sikeresen valósíthat meg projekteket az iskolai gyakorlatban: Ötletroham (brainstorming), témaválasztás Projektháló készítése Tanterv és projekt kapcsolata, összefüggésrendszere A projekt célcsoportja A projekt célja, projekttípus, projekt-tevékenységrendszer, időterv Projekt feltételrendszere Munkaformák, módszerek a projektben Ellenőrzés, értékelés a projekt során Vegyék észre a hátrányos helyzetű tanulók szükségleteit, érdeklődését, tapasztalatait, jellemzőit a projektjellegű tanulási folyamat (tervezés, szervezés, lebonyolítás, értékelés) tervezése során! A projektek megtervezése során vegyék észre a környezet, a szülői környezet (s ezen belül a hátrányos helyzetű tanulók szülői környezetének) adottságait, jellemzőit, pozitívumait, s annak a projekt során történő felhasználásának a pedagógiai előnyeit, hasznát!

27 PROJEKTPEDAGÓGIA HALLGATÓI SEGÉDANYAG 27 Tevékenységsor 1 Ötletroham az előzetes tanulói érdeklődés felmérése alapján Az osztályukban, tanulói csoportjukban előzetesen felmért tanulói érdeklődési irányok alapján összegyűjtött témák elhozatala a képzésre, s annak felhasználása. A kiválasztott témát minden pedagógus próbálja ki a saját osztályában, tanulói csoportjában! Így a továbbképzésen tanultak közvetlen hasznosítást nyerhetnek. a) Az elkészítendő projekttémák összegyűjtése: Kiscsoportos témagyűjtés összeírása Nagycsoportos megbeszélés Téma kiválasztása b) Menete: A tréner kitesz a falra egy nagy csomagolópapírt, amire rá van írva, hogy TÉMAÖTLETEK. Kiscsoportok összegyűjtik a témákat, majd felírják a nagy csomagolópapírra. Ebből a témahalmazból mindegyik csoport kiválasztja a maga által feldolgozandó témát. Kiscsoportos témaválasztás: ÖTLETROHAM (brainstorming) Feladat: 1. Gyűjtsék össze kiscsoportban egy A/4-es papírra, hogy milyen témákat dolgoznának fel szívesen projektjellegűen! 2. Ha készen vannak, témaötleteiket írják fel a falra kitett nagy csomagolópapírra (vagy táblára)! TÉMA KIVÁLASZTÁSA Feladat: 1. Válasszon ki a kiscsoport egy témát feldolgozásra (a nagycsoportos megbeszélés után)! c) Segédanyag: Szöveggyűjtemény: Projekttervezés, -szervezés lépései : 1. Feladatok (témák) megkeresése, kiválasztása, célkitűzés leírás.

28 28 PROJEKTPEDAGÓGIA HALLGATÓI SEGÉDANYAG 2. Projektháló (szóháló) készítése Bemutatás PROJEKTHÁLÓ KÉSZÍTÉSE Feladat: 1. Készítsenek a kiválasztott témára projekthálót (szóhálót) kiscsoportban! A munka elkezdése előtt olvassák el a mellékelt (vagy tanulási segédletben található) leírást a projekthálóról! Segédanyag: Háttéranyag: Projektháló (szóháló, gondolattérkép) leírása, projektháló bemutatása. PROJEKT-HÁLÓTERV Funkciója: Annak bemutatása, hogy a választott téma a valósághoz, életünkhöz, tanulásunkhoz milyen sok szálon kötődik. Az áttekintő hálóterv túlkínálatával biztosítja, hogy a csoport minden tagja kiválaszthassa az érdeklődésének megfelelő résztémát. Az áttekintő hálótervbe mindaz bekerül, ami a csoport tagjainak a témával kapcsolatosan eszébe jut. A résztémák egységbe szervezésével dönt a csoport arról, hogy mi kerül be a projekt kidolgozásába, a megvalósítandó feladatok közé. Projekt-hálóterv kiscsoportban történő elkészítésének lépései: A csoport minden tagjának legyen saját tolla, olyan színű, amilyen csak neki van a csoportban! Ezután adjunk a csoportoknak egy-egy csomagolópapírt! Kérjük meg a csoportokat, hogy a papír közepére egy kisebb téglalapba (körbe) írják fel a témát, majd írjanak köré ehhez kapcsolódóan mindent, ami eszükbe jut a témáról! Ha egy csoport hálójának minden részén fel-felbukkan mind a négy szín, biztosra vehetjük, hogy olyan csoporttal van dolgunk, amelynek tagjai egymás ötleteire építenek. Az elkészült hálótervről a csoporton belüli kognitív típusok is szépen leolvashatók (viszonyító globális- analitikus gondolkodók stb.)

PROJEKTPEDAGÓGIA AZ INTEGRÁCIÓ SZOLGÁLATÁBAN

PROJEKTPEDAGÓGIA AZ INTEGRÁCIÓ SZOLGÁLATÁBAN PROJEKTPEDAGÓGIA AZ INTEGRÁCIÓ SZOLGÁLATÁBAN PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV ÖSSZEÁLLÍTOTTA: CSIRMAZ MÁTYÁS KÖZREMŰKÖDÖTT: MAYER ÁGNES RADNÓTI KATALIN A képzések és a regionális szakmai műhelyek tapasztalatainak

Részletesebben

Feladatkörök a kooperatív munkában

Feladatkörök a kooperatív munkában SZKb_102_07 A méhek Feladatkörök a kooperatív munkában É N É S A M Á S I K Készítette: Nagy Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYAM 62 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 Eötvös József Program Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló TEMATIKA

TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 Eötvös József Program Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló TEMATIKA TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 Eötvös József Program Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló TEMATIKA 30 órás közösségi mezőgazdasági pedagógus-továbbképzéshez zöldségtermesztés,

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

SZKC_105_08. a z é n d i m e n z i ó i. A modul szerzõi: Makai Katalin, Schüttler Vera SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5.

SZKC_105_08. a z é n d i m e n z i ó i. A modul szerzõi: Makai Katalin, Schüttler Vera SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5. TÖRTÉNETEK II. SZK_105_08 a z é n d i m e n z i ó i nyúl vagy oroszlán? az én tudásom és mások tudása modul szerzõi: Makai Katalin, Schüttler Vera SZOIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENIÁK 5. ÉVFOLYM

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat?

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat? Jegyzőkönyv Az eljárás azonosítója Az eljárás típusa Az értékelt neve Az értékelt azonosítója Az adatgyűjtés módszere Az adatgyűjtést végző neve Az adatgyűjtést végző oktatási azonosítója Az adatgyűjtés

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Diákújságíró tehetségfejlesztő program megvalósítása a Katona József Szakközépiskolában

Diákújságíró tehetségfejlesztő program megvalósítása a Katona József Szakközépiskolában Diákíró tehetségfejlesztő program megvalósítása a Katona József Szakközépiskolában A szakközépiskolába járó tehetséges diákok többsége motivációs problémákkal küzd a korábbi iskolai kudarcok miatt, így

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben

EGY TANTÁRGYI ÉS EGY MÓDSZERTANI PEDAGÓGUS- TOVÁBBKÉPZÉS BEMUTATÁSA

EGY TANTÁRGYI ÉS EGY MÓDSZERTANI PEDAGÓGUS- TOVÁBBKÉPZÉS BEMUTATÁSA Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 EGY TANTÁRGYI ÉS EGY MÓDSZERTANI PEDAGÓGUS- TOVÁBBKÉPZÉS BEMUTATÁSA SÁRI ÉVA Bemutatásra kerülő két képzés címe I. Szakmai megújító képzés középiskolában

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje.

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. 2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. Az oktatási folyamat tervezése a központi kerettanterv alapján a helyi tanterv elkészítésével kezdődik. A szakmai munkaközösség tagjai

Részletesebben

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program Tematikus tananyag Tanulási program / Tanulói tevékenység Produktum/teljesítmény I. Bevezetés a tanulás fejlesztésének tanulásába 1. A T.F.T. célja, témakörei

Részletesebben

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója Pedagógiai tervezés és értékelés M1014 Kollokvium M1002L - Legalább egy referátum készítése kiadott vagy választott témában. - Egy házi dolgozat készítése 10.000 leütés terjedelemben. (Két megadott cím

Részletesebben

A pedagógiai projekt definíciója Richardstól származik 1900-ból- 1. valóságos feladat, 2. a feladatmegoldás egyéni tervezése. Kilpatrick (1918)- egy c

A pedagógiai projekt definíciója Richardstól származik 1900-ból- 1. valóságos feladat, 2. a feladatmegoldás egyéni tervezése. Kilpatrick (1918)- egy c A pedagógiai projekt A pedagógiai projekt definíciója Richardstól származik 1900-ból- 1. valóságos feladat, 2. a feladatmegoldás egyéni tervezése. Kilpatrick (1918)- egy cél által meghatározott tapasztalatgyűjtés,

Részletesebben

BIZÁNC VAGY RÓMA? 10. ÉVFOLYAM P O L G Á R A D E M O K R Á C I Á B A N SZKA_210_02. A modul szerzôje: Püspöki Péter

BIZÁNC VAGY RÓMA? 10. ÉVFOLYAM P O L G Á R A D E M O K R Á C I Á B A N SZKA_210_02. A modul szerzôje: Püspöki Péter P O L G Á R D E M O K R Á C I Á B N BIZÁNC VGY RÓM? modul szerzôje: Püspöki Péter SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 10. ÉVFOLYM SZK_210_02 TNÁRI BIZÁNC VGY RÓM? 10. ÉVFOLYM 27 MODULVÁZLT

Részletesebben

Önértékelési rendszer

Önértékelési rendszer Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. Felnőttképzési engedély szám: E-000116/2014. Önértékelési rendszer Hatályba lép:

Részletesebben

KOOPERATÍV MÓDSZERTANRA ÉPÜLŐ EGYÜTTMŰKÖDÉS

KOOPERATÍV MÓDSZERTANRA ÉPÜLŐ EGYÜTTMŰKÖDÉS KOOPERATÍV MÓDSZERTANRA ÉPÜLŐ EGYÜTTMŰKÖDÉS A kooperáció egyik alapfeltétele a pedagógusok szemléletváltozása, de szükségesek azok a pedagógus mesterségbeli tudások is, amelyek megalapozzák a szemléletváltást.

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

HOGYAN TÖLTSÜK AKÍTVAN A SZABADIDŐNKET?

HOGYAN TÖLTSÜK AKÍTVAN A SZABADIDŐNKET? HOGYAN TÖLTSÜK AKÍTVAN A SZABADIDŐNKET? Sportol a család mozgáslehetőségek az iskolán kívül ÉVFOLYAM: 3 6. TANÁRI SEGÉDLET TANÁRI SEGÉDLET A TÉMA FELDOLGOZÁSÁHOZ ÉVFOLYAM: 3-6. AZ ÓRA TÉMÁJA: Sportol a

Részletesebben

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat Fővárosi Diákönkormányzati Akadémia Hotel Római, 2008. január 18. A Diákakadémia célja hogy a hallgatók megszerezzék mindazokat az ismereteket, készségeket és attitűdöt, amelyek szükségesek ahhoz, hogy

Részletesebben

a világ gyermekei 3. Tudod, hogy ki készítette?

a világ gyermekei 3. Tudod, hogy ki készítette? SZKC 208_10 T o l e r a n c i á r a n e v e l é s a világ gyermekei 3. Tudod, hogy ki készítette? modul szerzője: orbélyné Nagy Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 8. ÉVFOLYM tanári VILÁG

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika 1.4 Szakterület

Részletesebben

Etikus internet és szoftverhasználat Óravázlat Készült: Tusorné Fekete Éva óravázlatának alapján

Etikus internet és szoftverhasználat Óravázlat Készült: Tusorné Fekete Éva óravázlatának alapján A) Adatok Iskolatípus: általános iskola / felső tagozat Korosztály: 14 év Tantárgy: informatika Téma: etikus internet és szoftverhasználat Szellemitulajdon-védelmi téma: szerzői jog Etikus internet és

Részletesebben

MATEMATIK A 9. évfolyam. 1. modul: HALMAZOK KÉSZÍTETTE: LÖVEY ÉVA

MATEMATIK A 9. évfolyam. 1. modul: HALMAZOK KÉSZÍTETTE: LÖVEY ÉVA MATEMATIK A 9. évfolyam 1. modul: HALMAZOK KÉSZÍTETTE: LÖVEY ÉVA Matematika A 9. évfolyam. 1. modul: HALMAZOK Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok Halmazokkal

Részletesebben

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A tanulmányi munka értékelése 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

III. ÓRATERV. Didaktikai feladat. Tanári instrukciók. Idézzük fel, amit az. ráhangolás, az. kulcsszavak írnak fel a tanultakkal kapcsolatosan.

III. ÓRATERV. Didaktikai feladat. Tanári instrukciók. Idézzük fel, amit az. ráhangolás, az. kulcsszavak írnak fel a tanultakkal kapcsolatosan. III. ÓRATERV A III. kooperatív óra terve A műveltségi terület/kompetenciaterület neve: magyar nyelv és irodalom Az évfolyam: 8. évfolyam Az óra címe: A szóbeli kommunikáció fejlesztése 3. Az óra célja

Részletesebben

PROJEKTTERV Értünk, csak mi tehetünk! Diákvezető képzés a kollégiumban

PROJEKTTERV Értünk, csak mi tehetünk! Diákvezető képzés a kollégiumban PROJEKTTERV Értünk, csak mi tehetünk! Diákvezető képzés a kollégiumban Időpont: 2010. február 22. A projekt célja: A diákok jogi tudásának, ismeretének bővítése, gyakorlati feladatok keretében felkészíteni

Részletesebben

SZKC_105_05. A modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin. a z é n d i m e n z i ó i SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5.

SZKC_105_05. A modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin. a z é n d i m e n z i ó i SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5. EGY KIS JÓ CSELEKEDET SZKC_105_05 a z é n d i m e n z i ó i modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5. ÉVFOLYM tanári egy kis jócselekedet 5. évfolyam

Részletesebben

SZKC_105_14. a z é n d i m e n z i ó i. A modul szerzõi: Sáfár Anita, Schüttler Vera SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5.

SZKC_105_14. a z é n d i m e n z i ó i. A modul szerzõi: Sáfár Anita, Schüttler Vera SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5. MIT VÁLTOZTTNÉK SZK_105_14 VILÁGN? II. a z é n d i m e n z i ó i a nagyvilágtól az osztályteremig modul szerzõi: Sáfár nita, Schüttler Vera SZOIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENIÁK 5. ÉVFOLYM 160

Részletesebben

Vállalni a nyilvános kiállást?

Vállalni a nyilvános kiállást? Vállalni a nyilvános kiállást? Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 6. évfolyam Programcsomag: Én és a másik A modul szerzője: Andóczi Balogh Éva 1 MODULLEÍRÁS Ajánlott

Részletesebben

Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel

Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel tanári A MI TAVUNK I. 35 SZKb_102_04 A mi tavunk I. É N É S A M Á S I K Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel Készítette: Nagy Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Hallgatói tájékoztató. Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre

Hallgatói tájékoztató. Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre Hallgatói tájékoztató Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. a TÁMOP 3.4.2.B Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)

Részletesebben

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata -

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata - ELŐKÉSZÍTÉS: 8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért - képzési program folyamata - A tanfolyam meghirdetése időpontok megjelölésével Jelentkezők regisztrálása A jelentkezők

Részletesebben

É N É S A V I L Á G. Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5.

É N É S A V I L Á G. Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. szka105_26 É N É S A V I L Á G Élet a Földön Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. ÉVFOLYAM 356 Szociális, életviteli és környezeti

Részletesebben

A kompetencia terület neve

A kompetencia terület neve Pomáz Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4/08-1-2008-0024 Kompetencia alapú oktatás bevezetése Pomáz Város Önkormányzata nevelési oktatási intézményeiben A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.5/12 kiemelt projektben az OFI által megvalósítandó fejlesztések és a köznevelés megújulásának kapcsolata

A TÁMOP 3.1.5/12 kiemelt projektben az OFI által megvalósítandó fejlesztések és a köznevelés megújulásának kapcsolata A TÁMOP 3.1.5/12 kiemelt projektben az OFI által megvalósítandó fejlesztések és a köznevelés megújulásának kapcsolata dr. Pompor Zoltán szakmai vezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP 3.1.5/12-2012-0001

Részletesebben

Óravázlat Matematika. 1. osztály

Óravázlat Matematika. 1. osztály Óravázlat Matematika 1. osztály Készítette: Dr. Jandóné Bapka Katalin Az óra anyaga: Számok kapcsolatai, számpárok válogatása kapcsolataik szerint Osztály: 1. osztály Készség-és képességfejlesztés: - Megfigyelőképesség

Részletesebben

SZKC_105_06. A modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin. a z é n d i m e n z i ó i SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5.

SZKC_105_06. A modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin. a z é n d i m e n z i ó i SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5. EMEREK KÖZÖTTÜNK, SZK_105_06 MI EMEREK KÖZÖTT a z é n d i m e n z i ó i modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin SZOIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENIÁK 5. ÉVFOLYM tanári emberek közöttünk, mi

Részletesebben

KÉPZÉSI ÉS VIZSGAANYAG

KÉPZÉSI ÉS VIZSGAANYAG Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 felnottkepzes@bkf.hu KÉPZÉSI ÉS VIZSGAANYAG TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 2 1. Bevezetés 3 2. A dokumentum

Részletesebben

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1.

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. SZKA_101_29 Barátaink az állatok Én és a világ A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 298 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanári

Részletesebben

Óravázlat. Az óra menete. 1. Együttműködés az állatvilágban című szöveg egyéni elolvasása, majd közös megbeszélése. Képek megtekintése. (Melléklet 2.

Óravázlat. Az óra menete. 1. Együttműködés az állatvilágban című szöveg egyéni elolvasása, majd közös megbeszélése. Képek megtekintése. (Melléklet 2. Óravázlat Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 5. Tematikai egység: Kortársi csoportok Az óra témája: Az együttműködés Az óra célja és feladata: A közösséghez tartozás fontosságának megéreztetése. A csoporttagok

Részletesebben

ÖSSZETARTOZÁS, KIREKESZTETTSÉG

ÖSSZETARTOZÁS, KIREKESZTETTSÉG K I S M Á ÖSSZETRTOZÁS, KIREKESZTETTSÉG N SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK É É S modul szerzôje: Lissai Katalin 3. ÉVFOLYM SZKB_103_03 30 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3.

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. félév tanegység: Pedagógiai megfigyelés 1. - Fókuszban a tanuló (kiscsoportos

Részletesebben

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ a záródolgozat (portfólió) elkészítéséhez és védéséhez 55 345 03 0000 00 00 Közösségi-civil szervező szakképesítés 2001-06 Az üzletvitellel kapcsolatos személyes és szervezeti

Részletesebben

Alkossunk, játsszunk együtt!

Alkossunk, játsszunk együtt! SZKB_101_03 Gombamese II. lkossunk, játsszunk együtt! Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 30 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK Kippkopp és Tipptopp Egyedül nem jó SZKB101_06 SZKB_101_06 Kippkopp és Tipptopp Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 64 Szociális, életviteli

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. 1. A képzési program «B» képzési kör SEE-REUSE

KÉPZÉSI PROGRAM. 1. A képzési program «B» képzési kör SEE-REUSE KÉPZÉSI PROGRAM 1. A képzési program «B» képzési kör 1.1. Megnevezése Megújuló energetikai asszisztens 1.2. Szakmai, vagy nyelvi programkövetelmény azonosítója 1.3. Engedély megszerzését követően a nyilvántartásba-vételi

Részletesebben

Tanítási gyakorlat. 2. A tanárok használják a vizuális segítséget - képeket adnak.

Tanítási gyakorlat. 2. A tanárok használják a vizuális segítséget - képeket adnak. 1. szakasz - tanítási módszerek 1. A tananyagrészek elején megkapják a diákok az összefoglalást, jól látható helyen kitéve vagy a füzetükbe másolva mindig elérhetően, hogy követni tudják. 2. A tanárok

Részletesebben

Than Károly Ökoiskola Budapest

Than Károly Ökoiskola Budapest Than Károly Ökoiskola Budapest Adaptációs terv Az adaptáció fogalma Az a folyamat, amelyben egy oktatási-nevelési intézmény valamely másik oktatásinevelési intézmény által készített innovatív oktatási/pedagógiai

Részletesebben

A modul szerzője: Makai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 6. ÉVFOLYAM

A modul szerzője: Makai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 6. ÉVFOLYAM SZK 106_10 a z é n d i m e n z i ó i mi szigetünk modul szerzője: Makai Katalin SZOIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENIÁK 6. ÉVFOLYM 156 mi szigetünk Tanári MODULVÁZLT tevékenység célja, I. Ráhangolás,

Részletesebben

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához Elfogadta a Pszichológia Intézet Intézeti Tanácsa 2011.02.15. Érvényes a 2011 tavaszán záróvizsgázókra Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához (Részletesebb leíráshoz ld. A pszichológia BA

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

a gyermek jogai és az unicef

a gyermek jogai és az unicef P o l g á r a d e m o k r á c i á b a n a gyermek jogai és az unicef Készítette: Tomory Ibolya SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 9. ÉVFOLYM SZK_209_37 tanári a gyermekek jogai és az unicef

Részletesebben

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016 Óratípusok Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az oktatási folyamatban alkalmazott szervezeti formák legfontosabb komponense a tanítási óra. Az ismeret-elsajátítás alapegysége a témakör. A tanítási órák felosztása,

Részletesebben

Segítünk egymásnak. A matematika nem játék? 2. ÉVFOLYAM É N É S A M Á S I K. Készítette: Lissai Katalin

Segítünk egymásnak. A matematika nem játék? 2. ÉVFOLYAM É N É S A M Á S I K. Készítette: Lissai Katalin SZKb_102_06 Segítünk egymásnak A matematika nem játék? É N É S A M Á S I K Készítette: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYAM tanári SEGÍTÜNK EGYMÁSNAK 53 MODULVÁZLAT

Részletesebben

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN A képzés célja A vállalkozások hatékonyságának növelése a munkatársak kommunikációs technikájának, eszközeinek,

Részletesebben

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető:

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0524 Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra Projekt kezdete: 2012 aug. 1 Projekt vége 2012. május 31. Továbbképzési emlékeztető: 1. Változásmenedzselés

Részletesebben

9. ÉVFOLYAM. Ki vagyok? Honnan jövök? Casládkutatás: SZKB209_06. A modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette

9. ÉVFOLYAM. Ki vagyok? Honnan jövök? Casládkutatás: SZKB209_06. A modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette Casládkutatás: Ki vagyok? Honnan jövök? hoztam neked piros rózsát modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 9. ÉVFOLYM SZK209_06 SZK 9_01 tanári.indd

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

A modul szerzője: págyor Henriett, Marsi Mónika. T o l e r a n c i á r a n e v e l é s SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 8.

A modul szerzője: págyor Henriett, Marsi Mónika. T o l e r a n c i á r a n e v e l é s SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 8. SZKC 208_07 T o l e r a n c i á r a n e v e l é s szubkultúrák a divatban modul szerzője: págyor Henriett, Marsi Mónika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 8. ÉVFOLYM 78 szociális, életviteli

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

Az oktatás stratégiái

Az oktatás stratégiái Az oktatás stratégiái Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Falus Iván (2003): Az oktatás stratégiái és módszerei. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához.

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Gyerek, kamasz, felnőtt

Gyerek, kamasz, felnőtt szka105_06 É N É S A V I L Á G Gyerek, kamasz, felnőtt Mit üzennek a testünkből jövő kellemes és kellemetlen jelzések? Készítette: IFA Műhely Dr. Mihály Ottó, Dr. Falus Katalin, Jakab György, F. Kristóf

Részletesebben

A korai idegennyelv-oktatás narratív megközelítése: a Hocus&Lotus módszer a 3-8 évesek idegennyelv-oktatásában. (1. szint)

A korai idegennyelv-oktatás narratív megközelítése: a Hocus&Lotus módszer a 3-8 évesek idegennyelv-oktatásában. (1. szint) A következő tanfolyam időpontja: 2012 március 30-31 és április 13-14, helyszíne: Piliscsaba Iosephinum Kollégium. Jelentkezni a jelentkezési lap visszaküldésével és előleg befizetésével lehet. A korai

Részletesebben

A tréningkoncepció áttekintése 13. A tréning alapelvei 14 A tartalom rövid ismertetése 15 Szövegminta tréning-kiíráshoz 20 Visszajelző kérdőív 21

A tréningkoncepció áttekintése 13. A tréning alapelvei 14 A tartalom rövid ismertetése 15 Szövegminta tréning-kiíráshoz 20 Visszajelző kérdőív 21 Tartalom A tréningkoncepció áttekintése 13 A tréning alapelvei 14 A tartalom rövid ismertetése 15 Szövegminta tréning-kiíráshoz 20 Visszajelző kérdőív 21 Tréning-menetrend: Vezetés és motiválás 25 Időterv

Részletesebben

Az én helyem, az én kuckóm III.

Az én helyem, az én kuckóm III. SZKC 103_12 a z é n d i m e n z i ó i z én helyem, az én kuckóm III. modul szerzője: Dallos Tamásné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM 128 z én helyem, az én kuckóm III. Tanári

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

Igazgató: Szabó Győzőné

Igazgató: Szabó Győzőné JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET PEDAGÓGIAI SZAKMAI ÉS SZAKSZOLGÁLAT, SZOLNOK PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS OM azonosító szám: 102312 OKÉV nyilvántartási szám: 16-0058-04 5000 Szolnok,

Részletesebben

A projekt szakmai megvalósítása

A projekt szakmai megvalósítása TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0010 pályázat Az új típusú szakképzés bevezetése a Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskolában A projekt szakmai megvalósítása 1.Együttműködés partnerszervezetekkel

Részletesebben

Visszajelző kérdőív "Fogadd el, fogadj el!" Pedagógusok felkészítése az értelmi sérült emberek társadalmi integrációját elősegítő osztályfőnöki órák

Visszajelző kérdőív Fogadd el, fogadj el! Pedagógusok felkészítése az értelmi sérült emberek társadalmi integrációját elősegítő osztályfőnöki órák Visszajelző kérdőív "Fogadd el, fogadj el!" Pedagógusok felkészítése az értelmi sérült emberek társadalmi integrációját elősegítő osztályfőnöki órák Kedves Hallgató! KÉPZÉS IDEJE 2014. október 9 december

Részletesebben

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője:

Részletesebben

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE A projekt célja Tanulásra és alkotásra ösztönző tanításitanulási környezet kialakítása A tanítás és tanulás hatékonyságát elősegítő módszertani újdonságok beépítése

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév antárgy megnevezése antárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A pedagógusok szakmai munkájának támogatása Dr. Pompor Zoltán szakmai vezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP 3.1.5/12 projekt Főbb témák, csomópontok Milyen fejlesztések történnek a TÁMOP 3.1.5

Részletesebben

NYME - SEK Némethné Tóth Ágnes

NYME - SEK Némethné Tóth Ágnes A kooperatív technikák típusai (Horváth H. Attila: Kooperatív technikák Altern füzetek) Mozaik módszer Páros mozaik Kereszt mozaik Kerekasztal módszer Csillag módszer Puzzle módszer Pókháló mődszer NYME

Részletesebben

ÖKOTÁR S ZSEBKÖ NY V 1.

ÖKOTÁR S ZSEBKÖ NY V 1. ÖKOTÁR S ZSEBKÖ NY V 1. Sorozatunkkal az a célunk, hogy segítséget nyújtsunk a civil non-profit szervezetek életében felmerülő szervezési kérdésekben. Lényegre törő leírásokra törekedtünk, ami alkalmassá

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés 4. MEGVALÓSÍTÁSI TERV 4.1. OKM matematika 6. és 8. évfolyam Feltárt probléma A 6. és 8. évfolyamos tanulók OKM matematika teljesítménye szignifikánsan az országos átlag alatt van. Elérendő cél Az Országos

Részletesebben

A projektoktatás megszervezése és bevezetése az iskolában

A projektoktatás megszervezése és bevezetése az iskolában A projektoktatás megszervezése és bevezetése az iskolában Készítette: Richnovskyné Mosonyi Katalin Fekete István Általános Iskola és Óvoda, Győr 1.1. Törvényi változások hatása a közoktatási rendszerre

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 1. A tantárgy megnevezése: OKTATÁSTAN I. 2. Az évfolyam megnevezése: Okl. mérnöktanár, mérnöktanár szak nappali tagozat II. évf. 2. félév, II. évf. 1. félév Műszaki szakoktató szak II. évfolyam 1. félév

Részletesebben

MIT CSINÁL EGY SZOCIÁLIS MUNKÁS?

MIT CSINÁL EGY SZOCIÁLIS MUNKÁS? POLGÁR A DEMOKRÁCIÁAN MIT CSINÁL EGY SZOCIÁLIS MUNKÁS? A SZOCIÁLIS PROLÉMÁKRÓL DIÓHÉJAN Készítette: Tomory Ibolya és inder Mátyás SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA 8. ÉVFOLYAM SZKA208_45

Részletesebben

Követelmények. A tanítás mestersége Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója

Követelmények. A tanítás mestersége Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója A tanítás mestersége M1002 Kreditpont 3 Konzultáció óraszáma 2+0 - - Legalább egy referátum készítése kiadott vagy választott témában. - Interjú készítése 4-5 tanárral és a kapott információ rendszerezett

Részletesebben

Az új típusú szaktanácsadás

Az új típusú szaktanácsadás Az új típusú szaktanácsadás Dr. Pompor Zoltán szakmai vezető TÁMOP 3.1.5/12 A TÁMOP 3.1.5/12-ben megvalósuló fejlesztések Az Oktatási Hivatal, az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft és az Oktatáskutató

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS

5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS MATEMATIK A 9. évfolyam 5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS KÉSZÍTETTE: VIDRA GÁBOR Matematika A 9. évfolyam. 5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

Gaskó Krisztina április 13. A könyvtár-pedagógia módszertana képzés. Készült Golnhofer Erzsébet anyagainak felhasználásával

Gaskó Krisztina április 13. A könyvtár-pedagógia módszertana képzés. Készült Golnhofer Erzsébet anyagainak felhasználásával Gaskó Krisztina 2011. április 13. A könyvtár-pedagógia módszertana képzés Készült Golnhofer Erzsébet anyagainak felhasználásával Mit várnak a pedagógusok az értékeléstől? Pontos információ a tanulók tudásáról

Részletesebben