Asthma bronchiale és graviditas. Klinikai és sejtimmunológiai vizsgálatok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Asthma bronchiale és graviditas. Klinikai és sejtimmunológiai vizsgálatok"

Átírás

1 Asthma bronchiale és graviditas. Klinikai és sejtimmunológiai vizsgálatok Doktori tézisek Dr. Bohács Anikó Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Losonczy György egyetemi tanár, az MTA doktora Hivatalos bírálók Nyitrainé dr. Pap Erna Ph.D., egyetemi docens Dr. Antus Balázs Ph.D., osztályvezető főorvos Szigorlati bizottság elnöke: Dr. Cserháti Endre egyetemi tanár, az MTA doktora Szigorlati bizottság tagjai: Dr. Vizi Éva Ph.D., osztályvezető főorvos Dr. Joó József Gábor Ph.D., egyetemi adjunctus Budapest 2011

2 1. BEVEZETÉS Az asztma az egyik leggyakoribb terhességhez társuló krónikus megbetegedés, a terhesek 3,7-8,4%-át érinti. A terhesség és az asztma kölcsönhatása kétirányú, a terhesség befolyásolja az asztma klinikai tüneteit, súlyosságát és az anyai asztma hatással van a terhesség kimenetelére. Az asztmás terhesek gyógyszeres kezelése és gondozása speciális kihívást jelent a tüdőgyógyászok számára. Az anyai immunrendszer számára a magzat semi-allograf, a fiziológiás tolerogén maternalis immunválasz kialakulása a sikeres terhességhez nélkülözhetetlen. A terhességgel összefüggő immunológiai változások a terhes asszony egész szervezetét érintik. A kilégzett levegő nitrogén-monoxid frakciójának (FeNO) mérése hasznos a légúti eosinophil gyulladás monitorizálására asztmában, azonban asztmás terhesekben még nem állt rendelkezésünkre adat. 1

3 2. CÉLKITŰZÉSEK Kilégzett nitrogén-monoxid frakciót (FeNO) mérése egészséges és asztmás terhesekben és nem terhesekben Vizsgálatunkban arra a kérdésre kerestük a választ, hogy terhesekben reprodukálható-e a FeNO mérése, befolyásolja-e a terhesség a FeNO értéket és összefüggésben áll-e a FeNO az asztma kontroll mértékével terhes asztmásokban. Sejtimmunológiai vizsgálatok: 1. vizsgálat: Sejtfelszíni, aktivációs markereket hordozó lymphocyta szubpopulációk megoszlása asztmás terhesekben 2. vizsgálat: Effektor és regulációs lymphocyták asztmás terhesekben Sejtimmunológiai vizsgálatainkban azt a cél tűztük ki, hogy az alábbi kérdésekre keressünk választ: kimutatható-e az egészséges terhességben a terhesség indukálta immuntolerancia, vajon az anyai asztma befolyásolja-e a terhesség kiváltotta immuntoleranciát és van-e összefüggés a perifériás, aktivált lymphocyta csoportok és az anyai asztmás állapot klinikai jellemzői és az újszülött születési súlya között? A fenti kérdések megválaszolásához meghatároztuk hasonló életkorú asztmás terhesek (AT), asztmás nem terhesek (ANT), egészséges terhesek (ET) és egészséges nem terhesek (ENT) perifériás vérében a különböző T lymphocyta csoportok (naív T sejtek, memória T lymphocyták, természetes ölő T sejtek (NKT), regulációs T lymphocyták (Treg), 1-es és 2-es típusú helper T (Th 1 és Th 2 ) lymphocyták) és természetes ölősejtek (NK) arányát. 2

4 3. MÓDSZEREK Vizsgált személyek A kilégzett nitrogén-monoxid mérésbe 102 reproduktív korú nőt vontunk be. 35 ENT, 27 ET, 20 ANT és 20 AT keresztmetszeti felmérése történt. Az 1. sejtimmunológiai vizsgálatba 21 AT, 13 ET, 10 ENT és 12 ANT személyt vontunk be (II/A táblázat). A 2. sejtimmunológiai vizsgálatban 61 AT, 33 ET, 15 ENT, 62 ANT asszonyt vizsgáltunk (II/B táblázat). Az asztma súlyossága és a betegek antiasthmaticus kezelése megegyezett. Valamennyi asztmás beteg enyhe, középsúlyos perzisztáló asztmában szenvedett (I.táblázat). A terhesek a Semmelweis Egyetem I. számú Nőgyógyászati és Szülészeti Klinikáján gondozott asszonyok közül kerültek ki. A nőgyógyászati adatok (gestációs kor, születési súly) a betegek orvosi dokumentációjából származtak. Krónikus megbetegedés (kivéve az allergiás rhinitist) fennállása és a dohányzás kizáró ok volt. Asztma kontroll mérése Betegek számára készült, asztma kontroll teszt (ACT) magyar nyelvű változatát alkalmaztuk. Az ACT összpontszám eredményét átlag±szórás formában adtuk meg. Légzésfunkciós vizsgálat Az asztmásoknál teljes testpletizmográffal (PDD-301/s, Piston, Budapest, Hungary) történt a FEV 1 mérése az American Thoracic Society (ATS) szakmai javaslatának megfelelően. Az eredmények átlag±szórás formában szerepelnek. 3

5 Vérgáz vizsgálat Az asztmásoknál arterializált kapilláris vérből vérgáz analizátorral (Stat Profile phox Basic, Nova Biomedical, Austria) történt a partialis oxigén nyomás (po 2 ), partialis széndioxid nyomás (pco 2 ), oxigén szaturáció (SatO 2 ) és ph meghatározása Klinikánk laboratóriumában. A kilégzett levegő nitrogén-monoxid frakciójának (FeNO) mérése Valamennyi vizsgált személynél a FeNO mérése hordozható, NIOX MINO légúti gyulladás monitorral (Aerocrine AB, Solna, Svédország) történt az ATS ajánlásának megfelelően. Két vizsgálatot végeztünk, a mérések között 3 perc szünettel. Az adatokat medián (minimum, maximum) formában adtuk meg. Lymphocyta szubpopulációk meghatározása multicolor áramlási citometriával Az 1. vizsgálatban a vizsgált személyektől Becton Dickinson (BD, San Jose, CA, USA) Vacutainer alvadásgátolt (EDTA, heparin) vákuumcsőbe vénás vér vétele történt. Az immunfenotipizálást a vérvétel napján végeztük. A direkt immunfloreszcens festés és áramláscitometriai vizsgálatok a Semmelweis Egyetem Genetikai és Sejt- és Immunbiológiai Intézetében történtek. A különféle sejtcsoportok azonosításához a BD Biosciences Pharmingen által gyártott antitesteket (CD3, CD4, CD8, CD19, CD25, CD28, CD 95, CD11b, HLADR) használtunk. A sejtek direkt immunfloreszcens festése során a BD Biosciences protokollját alkalmaztuk. Az áramlás citometriai mérések Becton Dickinson FACSCalibur flow citométerrel (BD, San Jose, CA, USA) történtek. A sejtek abszolút számait az áramlási citometriával meghatározott százalékos arányból és a 4

6 haematológiai automatával (Cell-Dyne 3200, Abbott, Santa Clara, CA) mért abszolút sejtszámból számítottuk ki. A 2. vizsgálatban az áramlási citometria a Semmelweis Egyetem I. Gyermekgyógyászati Klinikájának kutató laboratóriumában történt 6 ml lithium-heparinnal alvadásgátolt vérből. A Th 1 sejteket Th 1 asszociált kemokin receptorral, a CXCR3-mal, míg a Th 2 sejteket Th 2 asszociált kemokin receptorral a CCR4-gyel jellemeztük. Az alábbi sejtpopulációkat határoztuk még meg: naív CD4 + T sejtek (CD45 + RA + ), memória CD4 + lymphocyták (CD45 + R0 + ), NK sejtek (CD3 - CD161 + ). A regulációs T sejteket a sejtfelszíni CD4CD25 pozitivitás és intracellularis Foxp3 marker pozitivitást alapján határoztuk meg. 5

7 4. EREDMÉNYEK A kilégzett nitrogén-monoxid frakció (FeNO) mérésének eredményei Klinikai adatok A terhes és nem terhes asztmások asztma kontroll szintje megegyezett, ugyanis nem volt különbség az ACT összpontszámban (20,78±2,96 vs 19,17±3,1; p=0,17) (I. táblázat). Az inhalációs szteroid (ICS) dózisa azonos volt a két asztmás csoportban (I. táblázat). A vizsgált betegek klinikai adatait az I. táblázatban mutatjuk be. I.táblázat: A vizsgálati csoportok alapadatai. ENT ET ANT AT betegszám életkor* (év) 27±2 29±3 31±5 28±4 gesztációs idő (hetek) - 26±8-27±7 FEV 1 * (várt érték %-ában) ±10 85±7 ACT összpontszám ,17±3,1 20,78±2,96 ICS napi 775 ( (250- dózisa (µg) ) 1500) * az adatok átlag±szórás formában vannak megadva, ICS napi dózisa (CFC hajtógázas beclomethasone-dipropionate equivalens) átlag (minimum, maximum) formában szerepel. FeNO mérések adatai Terhesekben a két FeNO mérés értéke nem különbözött szignifikánsan egymástól, a vizsgálat jól reprodukálható terhesség fennállásakor is (1. ábra). Az asztmás terhesek FeNO-ja 28 (10, 56) ppb, szignifikánsan (p<0,05) magasabb volt, mint az egészséges terhesben mért értékek 16 (8, 31) ppb, ami megegyezett az ENT-ével 16 (9, 35) ppb. Az AT FeNO-ja megegyezett a hasonló súlyosságú és kontrolláltságú asztmás nem terhesek 6

8 FeNO-jával (2. ábra). Szignifikáns negatív korreláció volt igazolható az asztmás terhesek FeNO szintje és az asztma kontroll teszt összpontszáma között, azaz a magasabb FeNO kevésbé kontrollált asztmás állapotot jelez, a betegek tünetesebbek (3. ábra) 5 Az 1. és 2. FeNO érték közötti különbség (ppb) és 2. FeNO érték átlaga (ppb) 1. ábra: A NIOX MINO -val mért FeNO reprodukálhatósága terhesekben (n=20 AT, n=20 ANT). Bland-Altman ábrázolás. FeNO-kilégzett levegő nitrogén-monoxid szint, ppb-részecske per billió p<0,05 60 p<0,001 FeNO (ppb) ENT ET ANT AT 2. ábra: A kilégzett nitrogén-monoxid szint n=35 egészséges nem terhesben (ENT), n=27 egészséges terhesben (ET), n=20 asztmás nem terhesben (ANT), n=20 asztmás terhesben (AT). 7

9 ACT összpontszám 25 n= r=0,55 p<0, FeNO (ppb) 3. ábra: A kilégzett nitrogén-monoxid koncentráció (FeNO) és asztma kontroll teszt (ACT) összpontszáma közötti szignifikáns negatív korreláció asztmás terhesekben. Sejtimmunológiai vizsgálatok eredményei Klinikai adatok Terhes és nem terhes asztmás betegek demográfiai adatai, asztmájuk súlyossága és kontrolláltsága megegyezett (II. táblázat). Hasonló volt a két említett csoport fenntartó antiasztmatikus kezelése is: az 1. vizsgálatban AT-ből 9, ANT-ből 11 beteg kapott inhalációs kortikoszteroidot azonos dózisban (587±74 vs 781±120, p>0,05), a 2. vizsgálatban 33 AT és 37 ANT részesült ICS kezelésben, az ICS napi dózis mediánja 400 μg volt mindkét asztmás csoportban. 8

10 II. táblázat: Az első (A) és a második (B) sejtimmunológiai vizsgálatba bevont személyek klinikai adatai. Az adatok átlag±átlag szórása (A) és medián±quartilisek (B) formájában szerepelnek. A. ENT ANT ET AT betegszám életkor (év) 29,0±1,6 31,4±1,7 ns 29,6±1.1 ns 31,7±1,0 ns gesztációs kor (hét) vizsgálatkor trimeszterenkénti betegszám (1./2./3. trimeszter) FEV 1 (várt érték.%-ában) B ,8±2,0 26,4±1,7 ns - - 0/7/6 0/11/10-86,00 ± 5,59-87,62 ± 3,24 ns ENT ANT ET AT betegszám életkor (év) 35 (29-39) 31,5 (27,8-33,0 40,5) ns (30-34,5) ns 30 (28-33,5) ns gesztációs kor (hét) (14,5-34) 24 (14,5-34) ns vizsgálatkor trimeszterenkénti betegszám - - 8/9/16 13/24/24 (1./2./3. trimeszter) FEV 1 (várt 89,0 (78,8-91,0 (85,0- érték.% ,0) 97,0) ns ában) ACT összpontszám - 19 (17-22) - 20,5 (18-24) ns 9

11 Keringő lymphocyta szubpopulációk Első sejtimmunológiai vizsgálatunkban a T sejteken belül a CD25 + és CD95 + sejtcsoportok, a CD4 + sejteken belül a CD25 +, CD28 + és CD54 + sejtek, a CD8 + sejtek közül a CD54 + és CD11b + alcsoportok mérete nagyobb volt az ANT betegekben, mint az ENT-ben. Asztmás terhesek keringő T lymphocytáinak (CD3 + ) abszolút száma szignifikánsan alacsonyabb volt, mint a nem terhes asztmásokban, ami a terhesség szisztémás tolerogén hatására utalhat. Az asztmával kapcsolatos, ANT-ben megfigyelt lymphocyta aktiváció nem volt kimutatható AT-ben. Ugyanakkor AT-ben szignifikáns (p<0,05) negatív korrelációt észleltünk a CD3 + CD8 +, CD3 + HLADR +, CD8 + CD28 + sejtszámok és a FEV 1 között, továbbá pozitív korrelációt a CD3 + HLADR +, CD8 + CD28 + sejtszámok és a légúti ellenállás (Raw) között, ami utal az asztmához kapcsolódó szisztémás gyulladás és az asztma klinikai jellemzői közötti kapcsolatra. Direkt pozitív korreláció (p=0,57, r=0,14) igazolódott az egészséges terhesekben a CD3 + CD95 + és születési súly között, ami asztmás terhesekben nem volt kimutatható. Gondozott asztmás terheseink az egészséges terhesekkel azonos terhességi héten, normál időben szültek (38,9±0,3 vs 39,1±0,3, p>0,05), újszülöttjeik átlagos súlya 100 g-mal elmaradt az ET újszülöttjeihez képest (3224±145 vs 3332±93, p<0,05). A második sejtimmunológiai vizsgálatban az asztma és terhesség közötti immunológiai kapcsolat elemzéséhez a regulációs és effektor T sejteket határoztuk meg. ET-ben szignifikánsan nagyobb volt a fiziológiás terhesség kiváltotta immuntoleranciában szerepet játszó regulációs T sejtek (Treg) aránya, mint ENT-ben (4. ábra), továbbá szignifikáns pozitív korreláció volt igazolható a perifériás Treg arány és az újszülött születési súlya között (5.ábra). AT-ben elmaradt a Treg arányának fiziológiás emelkedése, 10

12 továbbá a Treg arány és születési súly közötti kedvező összefüggés, ami az anyai immuntolerancia megváltozott voltára utal (4.ábra). Ugyancsak elmaradt AT-ben az ET-ben észlelt trimeszterenkénti Treg szám változás (6.ábra). Asztmás terhesekben szignifikánsan magasabb volt a naív T sejtek aránya, míg a memória T sejtek és természetes ölősejtek aránya alacsonyabb volt, mint az asztmás nem terhes csoportban. A perifériás Th 1 (CXCR3-at expresszáló CD4 + T sejtek) és a Th 2 (CCR4-et expresszáló CD4 + T lymphocyták) sejtek aránya nem tért el a vizsgált négy csoportban. CD4 + CD25 + Foxp3 + sejtek/cd4 + sejtek(%) ENT ANT ET * AT 4. ábra: A regulációs T sejtek (Treg, azaz CD4 + CD25 + Foxp3 + ) aránya a CD4 + sejtcsoporton belül. Box-Whisker-féle ábrázolás, p< 0,05 vs *ENT, p<0,05 vs ET, Kruskal-Wallis és Dunn post hoc teszttel. 11

13 CD4 + CD25 + Foxp3 + sejtszám/cd4 + sejtszám (%) r=0,45; p=0, születési súly (g) 5. ábra: A regulációs T sejtek aránya és a születési súly között pozitív korreláció áll fenn egészséges terhesekben (n=27, r=0,44, p=0,02). Treg (CD4 + CD25 + Foxp3 + ) /CD4 + (%) ENT Trim1 Trim2 Trim3 * Egészséges terhesek trimeszterenként Treg (CD4 + CD25 + Foxp3 + ) /CD4 + (%) ANT Trim1 Trim2 Trim3 Asztmás terhesek trimeszterenként 6. ábra: Treg sejtek arányának trimeszterenkénti változása egészséges és asztmás terhesek perifériás vérében. Box-Whisker-féle ábrázolás, Trimtimeszter, * p<0,05 vs. 1. trimeszterbeli érték. (p=0,47 Trim 1 vs egészséges nem terhes (ENT); *p=0,025 Trim 2 vs ENT, p=0,14 Trim 3 vs Trim 2). 12

14 5. KÖVETKEZTETÉSEK A kilégzett levegő nitrogén-monoxid frakciójának (FeNO) mérése hasznos a légúti eosinophil gyulladás monitorizálására asztmában. Bár terhességben fokozódik a placentalis nitrogén-monoxid termelés, eredményeink alapján a FeNO nem emelkedik egészséges terhesekben. A FeNO mérése egyszerű, jól reprodukálható vizsgálat terhes és nem terhes asztmásokban egyaránt. Asztmás terhesekben a nem terhes asztmásokhoz hasonlóan emelkedett a FeNO, negatívan korrelál az asztma kontrollal. Tehát a FeNO vizsgálat alkalmas az asztmás légúti gyulladás nyomonkövetésére asztmával szövődött terhességben is. Sejtimmunológiai vizsgálatainkban a terhesség asztmára kifejtett immunológiai hatását elemeztük. Az aktivált szubpopulációk nagyságát, a (CD4 + és CD8 + ) T-, NK- és regulációs T sejtek mennyiségét hasonlítottuk össze életkorban egyező nem terhes és terhes hasonló mértékben kontrollált asztmás nőkben. Hasonló életkorú egészséges terhes és nem terhes nőket választottunk kontroll csoportként. Olyan terhes asztmásokban, akikben az asztma jól kontrollált volt és a terhesség szövődménymentesen zajlott csökkentek az asztmára jellemző immunológiai aktivitás jelei. A fiziológiás terhesség immuntolerogén hatása megragadható a Treg szám fokozódásában, melyet ki is mutattunk ET-ben. Asztmás terhesekben elmaradt a fiziológiás Treg szám emelkedés és a Treg arány és születési súly közötti kedvező összefüggés. Mindezt egybevetve eredményeink arra utalnak, hogy szövődménymentes terhesség mérsékli az asztmáért felelős immunológiai mechanizmusok aktiválódását. Ugyanakkor az enyhe anyai asztma is megakadályozhatja a fiziológiás terhességi immuntolerancia kiteljesedését. 13

15 6. SAJÁT KÖZLEMÉNYEK BIBLIOGRÁFIAI ADATAI Az értekezés témájában megjelent angol nyelvű közlemények: 1. Bohács A, Pállinger E, Tamási L, Rigó J Jr, Komlósi Z, Müller V, Dong Y, Magyar P, Falus A, Losonczy G. Surface markers of lymphocyte activation in pregnant asthmatics. Inflamm Res. 2010; 59(1):63-70 IF: 2, Bohács A, Cseh A, Stenczer B, Müller V, Gálffy G, Molvarec A, Rigó J Jr, Losonczy G, Vásárhelyi B, Tamási L. Effector and regulatory lymphocytes in asthmatic pregnant women. Am J Reprod Immunol. 2010; 64(6): IF: 2, Tamási L, Bohács A, Bikov A, Andorka C, Rigó J Jr, Losonczy G, Horváth I. Exhaled nitric oxide in pregnant healthy and asthmatic women. J Asthma. 2009;46(8): IF: 1, Tamási L, Horváth I, Bohács A, Müller V, Losonczy G, Schatz M. Asthma in pregnancy--immunological changes and clinical management. Respir Med. 2011;105(2): IF: 2, Tamasi L, Bohacs A, Horvath I, Losonczy G. Asthma in pregnancy - from immunology to clinical management. Multidisciplinary Resp. Med. 2010; 5(4): IF: Tamási L, Bohács A, Pállinger E, Falus A, Rigó J Jr, Müller V, Komlósi Z, Magyar P, Losonczy G. Increased interferon-gammaand interleukin-4-synthesizing subsets of circulating T lymphocytes in pregnant asthmatics. Clin Exp Allergy. 2005;35(9): IF: 3, Tamási L, Bohács A, Tamási V, Stenczer B, Prohászka Z, Rigó J Jr, Losonczy G, Molvarec A. Increased circulating heat shock protein 70 levels in pregnant asthmatics. Cell Stress Chaperones. 2010;15(3): IF: 2,167 Az értekezés témájában megjelent magyar nyelvű közlemények: 1. Bohács A, Tamási L, Müller V, Komáromi T, Losonczy Gy., Magyar P. Tüdőbetegségek kórlefolyása és kezelése terhességben: Medicina Thoracalis 2006; 59(1):

16 2. Tamási L, Bohács A, Magyar P, Losonczy G. Az allergiás légúti kórképek kezelése terhességben Saját tapasztalatok. Medicina Thoracalis 2007; 60(2): Tamási L, Bohács A., Somoskövi Á., Bártfai Z., Losonczy Gy. Az allergiás légúti betegségek kezelése terhességben: Allergológia és Klinikai Immunológia 2005; 8: Tamási L., Bohács A., Pállinger É., Rigó J., Magyar P., Losonczy Gy. Az asthma bronchiale kezelése terhességben hazai tapasztalatok: Orvosi Hetilap 2005; 146 (45) Tamási L., Bohács A., Pállinger É., Falus A., Rigó J., Magyar Pál, Losonczy Gy. Kevert típusú T-lymphocytosis terhes asztmásokban. Med. Thor. 2006; 59(1): Losonczy Gy., Bohács A., Komlósi Zs., Tamási L., Rigó J., Müller V., Magyar P.: Anergia és immunstimuláció terhességben. Med. Thor. 2006; 59(1): Tamási L., Bohács A., Pállinger É., Rigó J., Falus A., Magyar P., Losonczy Gy. T-lymphocyta szubpopulációk meghatározása aszthmás terhesek perifériás vérében. Med. Thor. 2009; 62(2): Egyéb angol nyelvű közlemények: 1. Cseh A, Bohács A, Szalay B, Losonczy G, Tulassay T, Vásárhelyi B, Tamási L. Peripheral dendritic cells in asthma. J Investig Allergol Clin Immunol. 2010;20(6): IF: 1, Máthé C; Bohács A; Duffek L; Lukácsovits J; Komlosi Z I; Szondy K; Horváth I; Müller V; Losonczy G. Cisplatin nephrotoxicity aggravated by cardiovascular disease and diabetes in lung cancer patients. Eur. Respir J. 2011; 37(4): IF: 5, Kovats Z, Sutto Z, Murakozy G, Bohacs A, Czebe K, Lang G, Renyi-Vamos F, Klepetko W, Muller V. Airway Pathogens During the First Year after Lung Transplantation: A Single-Center Experience. Transplantation proceedings 2011; 43(4): IF:

17 4. Kunos L, Kovats Z, Murakozy G, Sutto Z, Bohacs A, Czebe K, Lang G, Renyi-Vamos F, Klepetko W, Muller V. Severe mixed sleep apnea after bilateral lung transplantation in a cystic fibrosis patient: a case report. Transplantation proceedings 2011; 43(4): IF: Egyéb magyar nyelvű közlemények: 1. Bohács A., Wollák A., Bártfai Z., Hutás I., Magyar P. Burkholderia cepacia superinfekció Allergiás bronchopulmonalis aspergillosisban. Med. Thor. 2000; 53(4): Tamási L., Bohács A., Wollák A., Bártfai Z., Somoskövi Á., Magyar P. Felnőttkorban diagnosztizált congenitalis elváltozás. Med. Thor. 2000; 53(4): Bohács A., Appel J. A tüdőfibrosis aktuális kérdései a legfrissebb irodalom tükrében. Med. Thor. 2001; 54(5): Losonczy Gy., Tamási L., Bohács A., Magyar P. Az atopiás eredetű légúti hyperreaktivitás immunológiai alapjai. Génmanipulációs eredmények: Med. Thor. 2001; 54.(3): Bohács A., Wollák A., Somoskövi Á., Bártfai Z. Szisztémás lupus erythematosus (SLE) pleuropulmonalis manifesztációi. Allergológia és Klinikai Immunológia 2002; 5(3): Bohács A., Appel J., Magyar P. Az intersticialis tüdőbetegségek a mindennapi gyakorlatban. Háziorvosi Továbbképző Szemle 2003; 8(6): Bártfai Z., Somoskövi Á., Tamási L., Bohács A., Boyle B., Lantos Á. A tartós hatású formoterol gyors hatáskezdetének vizsgálata asthma bronchialeban és COPD-ben szenvedő betegeken Med. Thor. 2003; 56(3): Tamási L,Bártfai Z., Mészáros Zs., Bohács A., Zsiray M. Pulmonalis actinomycosis esetismertetés. Med. Thor. 2003; 56(3): Bohács A., Wollák A., Muraközy G., Nagy A., Mészáros Zs., Juhász M., Ivaskevics K., Somoskövi Á., Bártfai Z. A képalkotó eljárások csapdái: a bronchioloalveolaris carcinoma típusai. Med. Thor ; 57(1):

18 10. Bohács A., Tamási L., Somoskövi Á., Mészáros Zs., Sápi Z., Bártfai Z. Krónikus nekrotizáló pulmonalis aspergillosis csökkent immunitasú betegben. Magyar Orvosi Hetilap, 2004; 145(35): Bohács A., Tamási L., Somoskövi Á., Mészáros Zs., Sápi Z., Bártfai Z. A pleura benignus, szoliter, fibrosus tumora. LAM 2004; 14 (11): Tamási L., Bohács A., Bártfai Z. Desloratadin (Aerius)-új szelektív, nem szedatív antihisztamin az allergiás légúti betegségek kezelésében. Allergológia és Klinikai Immunológia 2005; 8(3): Lukács J., Sör É., Bohács A., Tolnay E., Bártfai Z., Várdi-Visy K., Somoskövi Á. DNS ujjlenyomat-vizsgálattal azonosított Beijing genotípusú Mycobacterium tuberculosis okozta multidrog rezisztens tuberculosis: az első Magyarországon igazolt eset. Orvosi Hetilap 2005; 146 (35): Gyulai N., Müller V., Bohács A., Orosz. M., Wollák A., Somoskövi Á., Magyar P., Losonczy Gy. Dohányzási szokások egy tüdőgyógyászati intézmény dolgozóinak körében. Med. Thor. 2006; 59.(2): Bohács A., Wollák A., Tamási L., Bártfai Z. Kollagén-vascularis eredetű pleuralis folyadékgyülemek jellemzői: Allergológia és Klinikai Immunológia 2006; 9: Tamási L., Bohács A., Wollák A., Szondy K., Magyar P. Vinorelbin a nem-kissejtes tüdőrák korszerű kezelésében- Esetismertetés. Med. Thor. 2006; 59(4): Tamási L., Bohács A., Wollák A., Magyar P. Az eritropoetin új lehetőség a kissejtes tüdődaganat okozta anaemia kezelésébenesetbemutatás. Magyar Onkológia 2006; 50(3): Tamási l., Bohács A., Bártfai Z. Asthma bronchiale. Studium Praticum 2007; I(2) Tamási L., Bohács A., Kissejtes tüdőrákban szenvedő beteg két évet meghaladó túlélése kemoterápia, radioterápia, valamint eritropoetikus protein szupportáció mellett. 2007; 14:

19 20. Bohács A., Orosz M., Szemere P. A tüdő és az autoimmunitás I. Szisztémás autoimmun kórképek pleuropulmonalis manifesztációi és az autoantitestek. Med. Thor. 2008; 61(1): Orosz M., Bohács A., Szemere P. A tüdő és az autoimmunitás II. Intestitialis tüdőbetegségek és az autoimmunitás: Med. Thor. 2008; 61(2): Bohács A., Tamási L. Korszerű antibiotikus terápia obstructív ventillációs zavarral járó krónikus tüdőbetegségben. Amega 2008; 15.(3): Tamási L., Bohács A., Losonczy Gy. Docetaxel (Taxotere) távoli áttétet adó nem-kissejtes tüdőrák első vonalban adott kezelésében- Esetismertetés Med. Thor. 2008; 61(2): Tamási L., Bohács A. A mometazon orrspray hatékonyan csökkenti az allergiás rhinoconjunctivitis orr- és szemtüneteit: hazai klinikai tapasztalatok. Fül-Orr-Gégegyógyászat 2008; 54. (1): Bohács A. Tamási L., Pállinger É., Magyar P., Losonczy Gy. A rendszeres, fixdózisú inhalációs szteroid tartalmú, fenntartó kezelés hatása az asthma indukálta perifériás lymphocyta aktivációra. Amega 2009; 16(1): Bohács A., Nagy A., Tamási L. Recidíváló atípusos karcinoid hosszú távú octreotid kezelése. Amega 2009; 16.(3): Máthé Cs., Bohács A., Duffek L., Lukácsovits J., Komlósi Zs., Szondy K., Horváth I., Müller V., Losonczy Gy. Cardiovascularis betegségben és diabetes mellitusban szenvedő tüdőcarcinomás betegekben fokozódik a cisplatin nephrotoxikus hatása. Med. Thor. 2011; 64: Eszes N., Molvarec A., Bohács A., Stenczer B., Prohászka Z., Rigó J., Losonczy Gy., Tamási L. A 70 kda-os hősokkfehérje szérumkoncentrációja asztmás terhességben. Med. Thor január 64: Bohács A. A légzőrendszer öregedése, inhalációs eszközök idős asztmás és COPD-s betegek kezelésében. Családorvosi Fórum 2011;11(4):

20 7. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Szeretném megköszönni a Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinika vezetőjének és egyben témavezetőmnek prof. dr. Losonczy Györgynek, hogy kezdettől fogva támogatta és szakmai iránymutatásával segítette munkánkat. Külön köszönettel tartozom dr. Tamási Lilla kolléganőmnek, akivel ennyi éven át közösen kutattunk és szakmai segítséget nyújtott. Magyar Pál professzor és dr. Wollák András, mint korábbi munkahelyi vezetőim hasznos tanácsokkal és erkölcsi támogatásukkal segítették munkámat. Köszönöm prof. dr. Horváth Ildikónak, hogy segített abban, hogy kutatásaink újabb klinikai módszerekkel egészüljenek ki. Köszönettel tartozom a kutatásainkban évek óta aktív szerepet vállaló társintézetek vezetőinek és társszerző kollégáknak: prof. dr. Rigó János Jr., prof. dr. Falus András, dr. Vásárhelyi Barna, dr. Pállinger Éva, dr. Cseh Áron, dr. Stenczer Balázs. Munkahelyi társszerző kollégáimat külön köszönet illeti: dr. Müller Veronika, dr. Komlósi Zsolt, dr. Bikov András, dr. Eszes Noémi, dr. Gálffy Gabriella. Klinikánk valamennyi munkatársának köszönöm, hogy hasznos észrevételeikkel támogatták munkánkat. Allergológiai ambulanciánk és légzésfunkciós laborunk szakasszisztenseinek köszönettel tartozom asztmás terhes betegeinkhez való kedves hozzáállásukért és szakmai munkájukért. A Magyar Tüdőgyógyász Társaság és a Magyar Pulmonológiai Alapítvány anyagi, szakmai és erkölcsi támogatása nélkül a kutatásaink nehezebben valósultak volna meg. Köszönjük az alábbi anyagi támogatást: OTKA (68758/07), ETT (371/06). Természetesen családom türelme, bíztatása és leginkább az, hogy időt biztosítottak számomra a kutatásom folytatására nélkülözhetetlen volt célom elérésében. 19

AZ ASTHMA BRONCHIALE TERMÉSZETES LEFOLYÁSA; CITOKINEK A BRONCHIALIS HYPERREAKTIVITÁS PATOMECHANIZMUSÁBAN. Dr. Halász Adrien

AZ ASTHMA BRONCHIALE TERMÉSZETES LEFOLYÁSA; CITOKINEK A BRONCHIALIS HYPERREAKTIVITÁS PATOMECHANIZMUSÁBAN. Dr. Halász Adrien Ph. D. értekezés tézisei AZ ASTHMA BRONCHIALE TERMÉSZETES LEFOLYÁSA; CITOKINEK A BRONCHIALIS HYPERREAKTIVITÁS PATOMECHANIZMUSÁBAN Dr. Halász Adrien Készült a Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekklinikán Témavezető:

Részletesebben

OTKA Zárójelentés. I. Ösztrogén receptor α génpolimorfizmusok vizsgálata ischaemiás stroke-ban

OTKA Zárójelentés. I. Ösztrogén receptor α génpolimorfizmusok vizsgálata ischaemiás stroke-ban OTKA Zárójelentés A téma megnevezése: Az ösztrogén receptor gén polimorfizmus és a lipoproteinek, valamint egyes alvadási tényezők kapcsolata. Az ösztrogén receptor gén polimorfizmus szerepe a cardiovascularis

Részletesebben

ANTICANCER RESEARCH [Rákkutatás]

ANTICANCER RESEARCH [Rákkutatás] ANTICANCER RESEARCH [Rákkutatás] Nemzetközi rákkutatási és rákgyógyászati folyóirat Az MGN-3/Biobran rizskorpából kivont módosított arabinoxilán in vitro növeli a metasztatikus emlőráksejtek érzékenységét

Részletesebben

Hivatalos bírálat Dr. Antus Balázs: A légúti gyulladás és az oxidatív stressz vizsgálata tüdőbetegségekben című MTA doktori értekezéséről

Hivatalos bírálat Dr. Antus Balázs: A légúti gyulladás és az oxidatív stressz vizsgálata tüdőbetegségekben című MTA doktori értekezéséről Hivatalos bírálat Dr. Antus Balázs: A légúti gyulladás és az oxidatív stressz vizsgálata tüdőbetegségekben című MTA doktori értekezéséről Jelölt a fenti címen MTA doktori értekezést nyújtott be a Magyar

Részletesebben

Bevezetés. 2. Rhinitises/asthmás betegek kiemelése 880 dolgozót (695 beköltözot és 185 oslakost) kérdoív alapján emeltem ki ipari populációból Pakson.

Bevezetés. 2. Rhinitises/asthmás betegek kiemelése 880 dolgozót (695 beköltözot és 185 oslakost) kérdoív alapján emeltem ki ipari populációból Pakson. Bevezetés Inhalatív úton a légutakba jutó anyagok sora eredményez az arra érzékeny szervezetben kóros, megváltozott és specifikus légúti rendellenességet. A légúti allergia globális egészségügyi problémát

Részletesebben

Szakvizsga előkészítő kötelező tanfolyam 2012 Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinika Igazgató: dr. Losonczy György egyetemi tanár

Szakvizsga előkészítő kötelező tanfolyam 2012 Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinika Igazgató: dr. Losonczy György egyetemi tanár 1 Szakvizsga előkészítő kötelező tanfolyam 2012 Igazgató: dr. Losonczy György Tanfolyam ideje: 2012.február 28. 23. Tanfolyam helye: ÁOK II. e. tanterem 1125 Budapest, Diós árok 1/c. Előadás ideje Előadás

Részletesebben

A csontvelői eredetű haem-és lymphangiogén endothel progenitor sejtek szerepe tüdőrákokban. Doktori tézisek. Dr. Bogos Krisztina

A csontvelői eredetű haem-és lymphangiogén endothel progenitor sejtek szerepe tüdőrákokban. Doktori tézisek. Dr. Bogos Krisztina A csontvelői eredetű haem-és lymphangiogén endothel progenitor sejtek szerepe tüdőrákokban Doktori tézisek Dr. Bogos Krisztina Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Pulmonológia program

Részletesebben

dr Holló Péter Egyetemi doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Budapest, 2005.

dr Holló Péter Egyetemi doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Budapest, 2005. SEMMELWEIS EGYETEM DOKTORI ISKOLA KLINIKAI ORVOSTUDOMÁNYOK TUDOMÁNYÁGI DOKTORI ISKOLA Vezető: Dr Tulassay Zsolt egyetemi tanár Bőrgyógyászat és Venerológia című program Prognosztikai faktorok és pathogenetikai

Részletesebben

Kontakt provokáló faktorok szerepe felnőttkori atópiás dermatitisben

Kontakt provokáló faktorok szerepe felnőttkori atópiás dermatitisben Kontakt provokáló faktorok szerepe felnőttkori atópiás dermatitisben Doktori tézisek dr. Pónyai Györgyi Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Témavezető: Prof. Dr. Kárpáti Sarolta

Részletesebben

Immunpatológia kurzus, - tavaszi szemeszter

Immunpatológia kurzus, - tavaszi szemeszter Immunpatológia kurzus, - tavaszi szemeszter Prof. Sármay Gabriella, Dr. Bajtay Zsuzsa, Dr. Józsi Mihály, Prof. Kacskovics Imre Prof. Erdei Anna Szerdánként, 10.00-12.00-ig, 5-202-es terem 1 2016. 02. 17.

Részletesebben

A (felnőtt) tüdőtranszplantált betegek postoperatív gondozása a Semmelweis Egyetemen

A (felnőtt) tüdőtranszplantált betegek postoperatív gondozása a Semmelweis Egyetemen A (felnőtt) tüdőtranszplantált betegek postoperatív gondozása a Semmelweis Egyetemen Prof. Dr. Veronika Müller Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinika 2014. November 29. Fókuszban a beteg Előkészítés

Részletesebben

Varga J, Pogány B, Máthéné Köteles É, Somfay A

Varga J, Pogány B, Máthéné Köteles É, Somfay A Oxigén, vagy sűrített levegő szuplementációval végzett intervallum tréning hatása a dinamikus hyperinflációra nem hypoxias krónikus obstruktív légzőszervi betegek rehabilitációjában Varga J, Pogány B,

Részletesebben

Kalandozások a diagnosztika kifürkészhetetlen útjain (2. rész)

Kalandozások a diagnosztika kifürkészhetetlen útjain (2. rész) 21 Kalandozások a diagnosztika kifürkészhetetlen útjain (2. rész) Dr. Brugós László, Dr. Mikáczó Angéla, Dr. Papp Zsuzsanna, Dr. Szűcs Ildikó, Dr. Szilasi Mária Debreceni Egyetem, Klinikai Központ, Tüdőgyógyászati

Részletesebben

CISPLATIN NEPHROTOXICITÁS. Dr. Máthé Csaba

CISPLATIN NEPHROTOXICITÁS. Dr. Máthé Csaba CISPLATIN NEPHROTOXICITÁS Doktori tézisek Dr. Máthé Csaba Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Losonczy György egyetemi tanár, az MTA doktora Hivatalos bírálók: Dr.

Részletesebben

FELHÍVÁS TANFOLYAMRA

FELHÍVÁS TANFOLYAMRA A Borsod-A.-Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház és a Semmelweis Egyetem, Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika FELHÍVÁS TANFOLYAMRA Légúti fertőzések klinikuma, mikrobiológiai gyorsdiagnosztikája

Részletesebben

Magyar Belgyógyász Társaság 44. Nagygyűlése Budapest Hotel Novotel, Rákóczi út 43-45. 2012. december 13-15.

Magyar Belgyógyász Társaság 44. Nagygyűlése Budapest Hotel Novotel, Rákóczi út 43-45. 2012. december 13-15. Magyar Belgyógyász Társaság 44. Nagygyűlése Budapest Hotel Novotel, Rákóczi út 43-45. 2012. december 13-15. A kongresszust a Semmelweis Egyetem akkreditálta. 2012. december 13. csütörtök Program 08.45.

Részletesebben

1. program: Az életminőség javítása

1. program: Az életminőség javítása 1. program: Az életminőség javítása A Széchenyi-terv Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Programok 2002. évi pályázatán támogatást nyert projektek listája 1. program: Az életminőség javítása 1B/0001 Buda Béla

Részletesebben

Asztma, COPD és allergiás rhinitis gyógyszerészi gondozása

Asztma, COPD és allergiás rhinitis gyógyszerészi gondozása Asztma, COPD és allergiás rhinitis gyógyszerészi gondozása Dr. Mészáros Ágnes Semmelweis Egyetem - Gyógyszerésztudomány Kar Gyógyszerészi Gondozás Gyakorlatok 2012 légutak l kialakulásában eosinophylek,

Részletesebben

Szakmai zárójelentés

Szakmai zárójelentés Szakmai zárójelentés A témavezető neve: dr. Antus Balázs A téma címe: A bronchiolitis obliterans szindróma pathomechanizmusa OTKA nyilvántartási szám: F 046526 Kutatási időtartam: 2004-2008. A kutatási

Részletesebben

Klinikai Immunológiai Interdiszciplináris Fórum (KIIF)

Klinikai Immunológiai Interdiszciplináris Fórum (KIIF) Klinikai Immunológiai Interdiszciplináris Fórum (KIIF) Forró pontok a belgyógyászati és határterületi klinikai immunológiában 2009.09.17 2009.09.19. Kölcsey Ferenc Kongresszusi Központ, Debrecen Főszervező:

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Hematológia,jeles

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Hematológia,jeles SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SEZEMÉLYES ADATOK Név Dr. Masszi Tamás Születési hely, idı: Budapest, 1958. december 15. Lakcím: 1213 Budapest, Mókus út 38. Család: Nıs, öt gyermeke van: Eszter, Csilla, Domonkos, Katalin,

Részletesebben

1. A GYÓGYSZER NEVE 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL. 100 mikrogramm flutikazon-propionát (mikronizált) adagonként.

1. A GYÓGYSZER NEVE 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL. 100 mikrogramm flutikazon-propionát (mikronizált) adagonként. 1. A GYÓGYSZER NEVE Flixotide Diskus 100 mikrogramm/adag adagolt inhalációs por Flixotide Diskus 250 mikrogramm/adag adagolt inhalációs por Flixotide Diskus 500 mikrogramm/adag adagolt inhalációs por 2.

Részletesebben

Genetikai polimorfizmus vizsgálatok 1-es típusú cukorbetegségben

Genetikai polimorfizmus vizsgálatok 1-es típusú cukorbetegségben Genetikai polimorfizmus vizsgálatok 1-es típusú cukorbetegségben Dr. Hermann Csaba Doktori (Ph.D.) Értekezés Tézisfüzet Témavezetı: Prof. Dr. Madácsy László egyetemi tanár Programvezetı: Prof. Dr. Tulassay

Részletesebben

OTKA Zárójelentés 2006: Beszámoló OTKA szám: 37233 Genetikai és vasoaktív mechanizmusok, valamint az obesitás szerepének vizsgálata serdülők és

OTKA Zárójelentés 2006: Beszámoló OTKA szám: 37233 Genetikai és vasoaktív mechanizmusok, valamint az obesitás szerepének vizsgálata serdülők és OTKA Zárójelentés 2006: Beszámoló OTKA szám: 37233 Genetikai és vasoaktív mechanizmusok, valamint az obesitás szerepének vizsgálata serdülők és adolescens korúak essentialis hypertoniájában Oxidativ stress

Részletesebben

Az obstruktív alvási apnoe és a horkolás epidemiológiája és klinikai jelentősége a családorvosi gyakorlatban. Doktori tézisek. Dr.

Az obstruktív alvási apnoe és a horkolás epidemiológiája és klinikai jelentősége a családorvosi gyakorlatban. Doktori tézisek. Dr. Az obstruktív alvási apnoe és a horkolás epidemiológiája és klinikai jelentősége a családorvosi gyakorlatban Doktori tézisek Dr. Torzsa Péter Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola

Részletesebben

PARADIGMA VÁLTÁS AZ ASZTMA BRONCHIALE MEGÍTÉLÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN. Dr. Kovács Lajos SE. I. sz. Gyermekklinika Budapest

PARADIGMA VÁLTÁS AZ ASZTMA BRONCHIALE MEGÍTÉLÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN. Dr. Kovács Lajos SE. I. sz. Gyermekklinika Budapest PARADIGMA VÁLTÁS AZ ASZTMA BRONCHIALE MEGÍTÉLÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN Dr. Kovács Lajos SE. I. sz. Gyermekklinika Budapest ASZTMA GONDOZÁS SZEMPONTJAI Triggerek Aktuális tünetek Légzésfunkció KONTROLLÁLTSÁG

Részletesebben

MTA Doktori Értekezés Tézisei ASZTMA TERHESSÉGBEN dr. Tamási Lilla

MTA Doktori Értekezés Tézisei ASZTMA TERHESSÉGBEN dr. Tamási Lilla MTA Doktori Értekezés Tézisei ASZTMA TERHESSÉGBEN dr. Tamási Lilla Semmelweis Egyetem, Pulmonológiai Klinika Budapest 2016 BEVEZETÉS Az asztma változó légúti obstrukcióval, bronchiális hiperreaktivitással,

Részletesebben

2010. évi Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat számára a megye lakosságának egészségi állapotáról

2010. évi Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat számára a megye lakosságának egészségi állapotáról Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 2010. évi Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat számára a megye lakosságának egészségi állapotáról Debrecen, 2011. április Dr. Pásti Gabriella mb. megyei tiszti

Részletesebben

Légúti fertőzések klinikuma, mikrobiológiai gyorsdiagnosztikája és célzott antibiotikus kezelése c. szinten tartó, továbbképző és rezidens tanfolyam

Légúti fertőzések klinikuma, mikrobiológiai gyorsdiagnosztikája és célzott antibiotikus kezelése c. szinten tartó, továbbképző és rezidens tanfolyam Légúti fertőzések klinikuma, mikrobiológiai gyorsdiagnosztikája és célzott antibiotikus kezelése c. szinten tartó, továbbképző és rezidens tanfolyam VI. Mikrobiológiai gyorsdiagnosztika előadás sorozat

Részletesebben

Áramlási citométerek: klinikai és kutatási alkalmazás

Áramlási citométerek: klinikai és kutatási alkalmazás Vásárhelyi Barna Semmelweis Egyetem Laboratóriumi Medicina Intézet Áramlási citométerek: klinikai és kutatási alkalmazás Előadás tartalma Áramlási citométer részei, működési elve Vizsgálható paraméterek

Részletesebben

CISZTÁS FIBRÓZIS GYÓGYÍTHATÓ?!

CISZTÁS FIBRÓZIS GYÓGYÍTHATÓ?! CISZTÁS FIBRÓZIS GYÓGYÍTHATÓ?! Ujhelyi Rita 2012. November Gyermekpulmológiai Konferencia Cisztás fibrózis Öröklődő betegség Nem gyógyítható Klorid ion transzport zavar Légutak és emésztőrendszert érinti

Részletesebben

A Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Magyar Tüdőgyógyász Társaság Gyermektüdőgyógyász Szekciójának Konferenciája Székesfehérvár, Hotel Novotel****

A Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Magyar Tüdőgyógyász Társaság Gyermektüdőgyógyász Szekciójának Konferenciája Székesfehérvár, Hotel Novotel**** A Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Magyar Tüdőgyógyász Társaság Gyermektüdőgyógyász Szekciójának Konferenciája Székesfehérvár, Hotel Novotel**** 2015. november 5-7. Programfüzet Tisztelt Kongresszusi

Részletesebben

Asthma bronchiale és graviditas. Klinikai és sejtimmunológiai vizsgálatok

Asthma bronchiale és graviditas. Klinikai és sejtimmunológiai vizsgálatok Asthma bronchiale és graviditas. Klinikai és sejtimmunológiai vizsgálatok Doktori értekezés Dr. Bohács Anikó Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Losonczy György egyetemi

Részletesebben

VAN ÚJ A N.A.P. ALATT. A Magyar Tüdőgyógyász Társaság Onkopulmonológiai Szekciójának konferenciája Danubius Hotel Hélia, Budapest 2015.december 3-5.

VAN ÚJ A N.A.P. ALATT. A Magyar Tüdőgyógyász Társaság Onkopulmonológiai Szekciójának konferenciája Danubius Hotel Hélia, Budapest 2015.december 3-5. VAN ÚJ A N.A.P. ALATT A Magyar Tüdőgyógyász Társaság Onkopulmonológiai Szekciójának konferenciája Danubius Hotel Hélia, Budapest 205.december 3-5. PROGRAM 205. december 3. (csütörtök) 5.00 Érkezés, Regisztráció,

Részletesebben

A gyász hatása a testi és a lelki egészségi állapotra. Doktori tézisek. Dr. Pilling János

A gyász hatása a testi és a lelki egészségi állapotra. Doktori tézisek. Dr. Pilling János A gyász hatása a testi és a lelki egészségi állapotra Doktori tézisek Dr. Pilling János Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola Témavezető: Prof. Kopp Mária, egy. tanár, DSc Hivatalos

Részletesebben

Endometriosis: nemcsak a nőgyógyászat kihívása

Endometriosis: nemcsak a nőgyógyászat kihívása Endometriosis: nemcsak a nőgyógyászat kihívása Interjú Prof. Dr. Rigó Jánossal és Dr. Bokor Attila adjunktussal Az IME Az egészségügyi vezetők szaklapja két éve elindított nőgyógyászati rovatában a hazai

Részletesebben

Immunológia alapjai. 23-24. előadás. Immunológiai tolerancia. Fiziológiás és patológiás autoimmunitás.

Immunológia alapjai. 23-24. előadás. Immunológiai tolerancia. Fiziológiás és patológiás autoimmunitás. Immunológia alapjai 23-24. előadás Immunológiai tolerancia. Fiziológiás és patológiás autoimmunitás. Tolerált bőr graftok MHC (H2) azonos egereken TOLERANCIA & AUTOIMMUNITÁS Toleranciáról beszélünk, ha

Részletesebben

Ph.D. Tézisek összefoglalója. Dr. Paulik Edit. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Népegészségtani Intézet

Ph.D. Tézisek összefoglalója. Dr. Paulik Edit. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Népegészségtani Intézet KRÓNIKUS SZÍVELÉGTELENSÉG MIATT HOSPITALIZÁLT BETEGEK KIVIZSGÁLÁSÁNAK ELEMZÉSE BIZONYÍTÉKOKON ALAPULÓ SZAKMAI IRÁNYELV ALAPJÁN Ph.D. Tézisek összefoglalója Dr. Paulik Edit Szegedi Tudományegyetem Általános

Részletesebben

INHALÁCIÓS GYÓGYSZEREK ALKALMAZÁSA A GYAKORLATBAN: A BETEG LÉGZÉSI TECHNIKÁJÁNAK HATÁSA A VÁRHATÓ DEPOZÍCIÓRA ÉS AZ OPTIMALIZÁCIÓ LEHETŐSÉGEI

INHALÁCIÓS GYÓGYSZEREK ALKALMAZÁSA A GYAKORLATBAN: A BETEG LÉGZÉSI TECHNIKÁJÁNAK HATÁSA A VÁRHATÓ DEPOZÍCIÓRA ÉS AZ OPTIMALIZÁCIÓ LEHETŐSÉGEI INHALÁCIÓS GYÓGYSZEREK ALKALMAZÁSA A GYAKORLATBAN: A BETEG LÉGZÉSI TECHNIKÁJÁNAK HATÁSA A VÁRHATÓ DEPOZÍCIÓRA ÉS AZ OPTIMALIZÁCIÓ LEHETŐSÉGEI Herke Paula 1, Balásházy Imre 2, Farkas Árpád 2, Szigethy Dezső

Részletesebben

T 038407 1. Zárójelentés

T 038407 1. Zárójelentés T 038407 1 Zárójelentés OTKA támogatással 1996-ban indítottuk az MTA Pszichológiai Intézetében a Budapesti Családvizsgálatot (BCsV), amelynek fő célja a szülő-gyermek kapcsolat és a gyermekek érzelmi-szociális

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Tanulmányok: Tudományos minısítés:

Szakmai önéletrajz. Tanulmányok: Tudományos minısítés: Dr. Benyó Zoltán, Egyetemi Tanári Pályázat 2009, Szakmai Önéletrajz, 1. oldal Szakmai önéletrajz Név: Dr. Benyó Zoltán Születési hely, idı: Budapest, 1967. június 15. Családi állapot: nıs, 2 gyermek (Barnabás,

Részletesebben

Asthma terhességben. Sejtimmunológiai és farmakoepidemiológiai vizsgálatok. Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei

Asthma terhességben. Sejtimmunológiai és farmakoepidemiológiai vizsgálatok. Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományi Doktori Iskola Légzőszervi megbetegedések Asthma terhességben. Sejtimmunológiai és farmakoepidemiológiai vizsgálatok. Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Készítette:

Részletesebben

13. évfolyam 4. KÜLÖNSZÁM 2006. augusztus 29. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. Epinfo TÁJÉKOZTATÓ

13. évfolyam 4. KÜLÖNSZÁM 2006. augusztus 29. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. Epinfo TÁJÉKOZTATÓ 13. évfolyam 4. KÜLÖNSZÁM 2006. augusztus 29. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epidemiológiai Információs Hetilap TÁJÉKOZTATÓ A NOSOCOMIALIS SURVEILLANCE SORÁN ALKALMAZANDÓ MÓDSZEREKRŐL II. RÉSZ AZ EFRIR

Részletesebben

A bazofil aktivációs teszt és a hisztamin felszabadulás mérés összehasonlító vizsgálata a krónikus autoimmun urticaria diagnosztikájában

A bazofil aktivációs teszt és a hisztamin felszabadulás mérés összehasonlító vizsgálata a krónikus autoimmun urticaria diagnosztikájában BÔRGYÓGYÁSZATI ÉS VENEROLÓGIAI SZEMLE 82. ÉVF. 3. 119 125. Debreceni Egyetem Orvos és Egészségtudományi Centrum, Bôr- és Nemikórtani Klinika (igazgató: Hunyadi János dr., egyetemi tanár) 1 és III. sz.

Részletesebben

A vastagbélhám sejtkinetikai változásainak vizsgálata gyulladásos vastagbélbetegségekben a gyulladás szövettani aktivitásának függvényében

A vastagbélhám sejtkinetikai változásainak vizsgálata gyulladásos vastagbélbetegségekben a gyulladás szövettani aktivitásának függvényében A vastagbélhám sejtkinetikai változásainak vizsgálata gyulladásos vastagbélbetegségekben a gyulladás szövettani aktivitásának függvényében Doktori (PhD) dolgozat Gastroenterológia c. PhD program keretében

Részletesebben

Újdonságok a krónikus urticaria területén* New aspects in the field of chronic urticara

Újdonságok a krónikus urticaria területén* New aspects in the field of chronic urticara BÔRGYÓGYÁSZATI ÉS VENEROLÓGIAI SZEMLE 2014 90. ÉVF. 6. 293 297. Újdonságok a krónikus urticaria területén* New aspects in the field of chronic urticara SZEGEDI ANDREA DR. Debreceni Egyetem, Klinikai Központ,

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 1. A GYÓGYSZER NEVE Mixtard 30 40 nemzetközi egység/ml szuszpenziós injekció 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 1 injekciós üveg 10 ml-t tartalmaz, ami 400 NE-gel egyenértékű.

Részletesebben

2009. évi Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat számára a megye lakosságának egészségi állapotáról

2009. évi Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat számára a megye lakosságának egészségi állapotáról ÁNTSZ Észak-alföldi Regionális Intézete 5000 Szolnok, Ady Endre utca 35-37. 5000 Szolnok, Pf. 22 Telefon: (56) 510-200 Telefax: (56) 341-699 E-mail: titkar@ear.antsz.hu 2009. évi Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

II. melléklet. Tudományos következtetések és a forgalomba hozatali engedélyek feltételeit érintő változtatások indoklása

II. melléklet. Tudományos következtetések és a forgalomba hozatali engedélyek feltételeit érintő változtatások indoklása II. melléklet Tudományos következtetések és a forgalomba hozatali engedélyek feltételeit érintő változtatások indoklása 6 Tudományos következtetések A Kantos Master és a kapcsolódó nevek (lásd I. melléklet)

Részletesebben

DIPLOMAMUNKA ÉS TDK PÁLYAMUNKA TÉMÁK 2015/2016. tanév

DIPLOMAMUNKA ÉS TDK PÁLYAMUNKA TÉMÁK 2015/2016. tanév DIPLOMAMUNKA ÉS TDK PÁLYAMUNKA TÉMÁK 2015/2016. tanév Dr. Árnyas Ervin, egyetemi adjunktus, DE NK MEGELŐZŐ ORVOSTANI INTÉZET Magyarország levegő minőségének vizsgálata Az alkoholfogyasztási szokások vizsgálata

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM

SZENT ISTVÁN EGYETEM SZENT ISTVÁN EGYETEM A magyar mezőgazdasági gépgyártók innovációs aktivitása Doktori (PhD) értekezés tézisei Bak Árpád Gödöllő 2013 A doktori iskola Megnevezése: Műszaki Tudományi Doktori Iskola Tudományága:

Részletesebben

Az Evidence Based és a SACS TM kapcsolata a sztóma körüli bőrelváltozások területén

Az Evidence Based és a SACS TM kapcsolata a sztóma körüli bőrelváltozások területén Az Evidence Based és a SACS TM kapcsolata a sztóma körüli bőrelváltozások területén A világon egyre több országban az egészségügyi döntéshozatalban (mind szolgáltatói, mind biztosítói oldalon) a medicinában

Részletesebben

A szeronegatív spondylarthritisek és a szisztémás kötőszöveti betegségek

A szeronegatív spondylarthritisek és a szisztémás kötőszöveti betegségek A szeronegatív spondylarthritisek és a szisztémás kötőszöveti betegségek gasztrointesztinális vonatkozásai OTKA nyilvántartási szám: T046437 Dr. Sütő Gábor Pécsi Tudományegyetem Általános Orvosi Kar Immunológiai

Részletesebben

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Írta: DR. SZABÓ ÉVA, DR. PÁLDEÁK LÁSZLó, DR. KÓSA ÁGNES, DR. HUNYADI JÁNOS

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Írta: DR. SZABÓ ÉVA, DR. PÁLDEÁK LÁSZLó, DR. KÓSA ÁGNES, DR. HUNYADI JÁNOS 1 VÉNÁK BETEGSÉGEI Curiosin additív kezelés ulcus cruris transzplantációja során Írta: DR. SZABÓ ÉVA, DR. PÁLDEÁK LÁSZLó, DR. KÓSA ÁGNES, DR. HUNYADI JÁNOS Bevezetés A krónikus vénás keringési elégtelenség

Részletesebben

Bízom benne, új szolgáltatásunk segíteni fog abban, hogy Ön és munkatársai minél hatékonyabban vegyék igénybe az Intézet laborszolgáltatásait.

Bízom benne, új szolgáltatásunk segíteni fog abban, hogy Ön és munkatársai minél hatékonyabban vegyék igénybe az Intézet laborszolgáltatásait. Klinikusok, a laborvizsgálatokat megrendelő és értelmező munkatársak Budapest, 2015 június 3 KK/KL/126/2015 tárgy: Hírlevél indítása klinikusok számára Kedves Munkatársak! A Semmelweis Egyetemen a diagnosztikai

Részletesebben

Az immunválasz akadálymentesítése újabb lehetőségek a daganatok a immunterápiájában

Az immunválasz akadálymentesítése újabb lehetőségek a daganatok a immunterápiájában a Magyar Tudományos Akadémia Biológiai Osztály, Immunológiai Bizottsága és a Magyar Immunológiai Társaság Immunológia Világnapja - 2016 Az immunválasz akadálymentesítése újabb lehetőségek a daganatok a

Részletesebben

BUDAPEST* Az intézmény vezetőjének e-mail címe:

BUDAPEST* Az intézmény vezetőjének e-mail címe: BUDAPEST BUDAPEST* Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet Az intézmény címe: 1121 Budapest, Pihenő u. 1. Az intézmény levelezési címe: 1121 Budapest, Pihenő u. 1. Az intézmény telefonszáma: 1/391-3200

Részletesebben

MEGHÍVÓ. A Debreceni Egyetem Orvostudományi Doktori Tanácsa meghívja Önt. Dr. Szatmári Szilárd Attila

MEGHÍVÓ. A Debreceni Egyetem Orvostudományi Doktori Tanácsa meghívja Önt. Dr. Szatmári Szilárd Attila MEGHÍVÓ A Debreceni Egyetem Orvostudományi Doktori Tanácsa meghívja Önt Dr. Szatmári Szilárd Attila A szepszishez társuló enkefalopátiás betegek agyi vérkeringésének vizsgálata című egyetemi doktori (Ph.D.)

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2448-06 Hematológiai és hemosztazeológiai vizsgálatok követelménymodulszóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2448-06 Hematológiai és hemosztazeológiai vizsgálatok követelménymodulszóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Belső továbbképzésen vesz részt, ami esetmegbeszéléssel zárul. Számoljon be szakmai vezetőjének az alábbi esetről! 60 éves nőbeteg jobb középső lábujján hónapokkal korábban jelentkező fájdalmas

Részletesebben

Változás OSAS. Háttér 2016.03.20.

Változás OSAS. Háttér 2016.03.20. Változás Benedek Pálma 2015. április 1-jén lépett hatályba 13/1992. (VI.26.) NM rendelet, amely kimondja: Azon kérelmezőket, akiknél fiziológiai jellemzőik alapján felmerül a mérsékelt vagy súlyos obstruktív

Részletesebben

KLINIKAI IMMUNOLÓGIAI INTERDISZCIPLINÁRIS FÓRUM

KLINIKAI IMMUNOLÓGIAI INTERDISZCIPLINÁRIS FÓRUM KLINIKAI IMMUNOLÓGIAI INTERDISZCIPLINÁRIS FÓRUM PROGRAM 2015. NOVEMBER 12 14. DEBRECENI AKADÉMIAI BIZOTTSÁG SZÉKHÁZA 4032 DEBRECEN, THOMAS MANN U. 49. Kedves Kollégák! A Debreceni Egyetem ÁOK Klinikai

Részletesebben

A HER2-negatív emlőrák kezelési stratégiái

A HER2-negatív emlőrák kezelési stratégiái A HER2-negatív emlőrák kezelési stratégiái Dr. Landherr László Uzsoki Utcai Kórház Magyar Szenológiai Társaság Tudományos Fóruma - 2012 Klinikai igények Az eredetileg rosszabb prognózisú HER2-pozitív emlőrák

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE VPRIV 200 egység por oldatos infúzióhoz. 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL Egy injekciós üveg 200 egység* velagluceráz-alfát tartalmaz.

Részletesebben

Platina bázisú kemoterápia hatása különböző biomarkerek expressziójára tüdőrákokban

Platina bázisú kemoterápia hatása különböző biomarkerek expressziójára tüdőrákokban Platina bázisú kemoterápia hatása különböző biomarkerek expressziójára tüdőrákokban Pápay J. 1, Sápi Z. 1 Gyulai M. 5, Egri G. 2, Szende B. 1, Tímár J. 4 Moldvay J. 3 1: Semmelweis Egyetem, I.sz.Patológiai

Részletesebben

CANDIDA FERTŐZÉSSEL SZEMBENI IMMUNITÁS AZ I-ES TÍPUSÚ AUTOIMMUN POLIENDOKRIN SZINDRÓMÁS BETEGEKBEN

CANDIDA FERTŐZÉSSEL SZEMBENI IMMUNITÁS AZ I-ES TÍPUSÚ AUTOIMMUN POLIENDOKRIN SZINDRÓMÁS BETEGEKBEN Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei CANDIDA FERTŐZÉSSEL SZEMBENI IMMUNITÁS AZ I-ES TÍPUSÚ AUTOIMMUN POLIENDOKRIN SZINDRÓMÁS BETEGEKBEN Dr. Sarkadi Adrien Katalin Témavezető: Dr. Erdős Melinda DEBRECENI

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 Ez a gyógyszer fokozott felügyelet alatt áll, mely lehetővé teszi az új gyógyszerbiztonsági információk gyors azonosítását. Az egészségügyi szakembereket arra kérjük,

Részletesebben

Válasz Dr. Szűcs Gabriellának Dr. Nagy György MTA Doktori Értekezésére adott opponensi véleményére

Válasz Dr. Szűcs Gabriellának Dr. Nagy György MTA Doktori Értekezésére adott opponensi véleményére Válasz Dr. Szűcs Gabriellának Dr. Nagy György MTA Doktori Értekezésére adott opponensi véleményére Köszönöm Dr. Szűcs Gabriella részletes, bírálatát, megjegyzéseit. A megfogalmazott kérdésekre az alábbiakban

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei. Gyulladásos szöveti mediátorok vazomotorikus hatásai Csató Viktória. Témavezető: Prof. Dr.

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei. Gyulladásos szöveti mediátorok vazomotorikus hatásai Csató Viktória. Témavezető: Prof. Dr. Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei Gyulladásos szöveti mediátorok vazomotorikus hatásai Csató Viktória Témavezető: Prof. Dr. Papp Zoltán DEBRECENI EGYETEM LAKI KÁLMÁN DOKTORI ISKOLA Debrecen, 2015

Részletesebben

Asthma bronchiale és krónikus obstruktív tüdőbetegség együttes megjelenése

Asthma bronchiale és krónikus obstruktív tüdőbetegség együttes megjelenése CSALÁDORVOSI GYAKORLAT Asthma bronchiale és krónikus obstruktív tüdőbetegség együttes megjelenése Müller Veronika dr. Gálffy Gabriella dr. Tamási Lilla dr. Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi

Részletesebben

A tremor elektrofiziológiai vizsgálata mozgászavarral járó kórképekben. Doktori tézisek. Dr. Farkas Zsuzsanna

A tremor elektrofiziológiai vizsgálata mozgászavarral járó kórképekben. Doktori tézisek. Dr. Farkas Zsuzsanna A tremor elektrofiziológiai vizsgálata mozgászavarral járó kórképekben Doktori tézisek Dr. Farkas Zsuzsanna Semmelweis Egyetem Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola Témavezető: Dr. Kamondi Anita

Részletesebben

Dr. med. habil Tamás László Klinika Igazgató Semmelweis Egyetem Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika

Dr. med. habil Tamás László Klinika Igazgató Semmelweis Egyetem Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika Kedves Kollégák! Az első és reményeim szerint hagyományt teremtő Budapesti fül-orrgégészeti továbbképző konferencia meghívóját tarják a kezükben. A háromnapos rendezvényünk célja, hogy két nagy témára

Részletesebben

A 2-es típusú diabetes szövődményeinek megelőzési lehetőségei az alapellátásban

A 2-es típusú diabetes szövődményeinek megelőzési lehetőségei az alapellátásban A 2-es típusú diabetes szövődményeinek megelőzési lehetőségei az alapellátásban Dr. Nagy Attila, Dr. Sándor János, Dr. Ádány Róza (Debreceni Egyetem, NK, Megelőző Orvostani Intézet.) Az Országos Egészségbiztosítási

Részletesebben

Mely humán génvariációk és környezeti faktorok járulnak hozzá az allergiás megbetegedések kialakulásához?

Mely humán génvariációk és környezeti faktorok járulnak hozzá az allergiás megbetegedések kialakulásához? Mely humán génvariációk és környezeti faktorok járulnak hozzá az allergiás megbetegedések kialakulásához? Falus András Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet Semmelweis Egyetem Antal Péter Hadadi Éva

Részletesebben

A szervezet immunválasza a vérátömlesztésre

A szervezet immunválasza a vérátömlesztésre A szervezet immunválasza a vérátömlesztésre Prohászka Zoltán III. Sz. Belgyógyászati Klinika, Kutatólaboratórium Semmelweis Egyetem, Budapest prohoz@kut.sote.hu Transzfúziós Tanfolyam Szigorló Orvostanhallgatóknak

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI AZ OPPORTUNISTA HUMÁNPATOGÉN CANDIDA PARAPSILOSIS ÉLESZTŐGOMBA ELLENI TERMÉSZETES ÉS ADAPTÍV IMMUNVÁLASZ VIZSGÁLATA

DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI AZ OPPORTUNISTA HUMÁNPATOGÉN CANDIDA PARAPSILOSIS ÉLESZTŐGOMBA ELLENI TERMÉSZETES ÉS ADAPTÍV IMMUNVÁLASZ VIZSGÁLATA DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI AZ OPPORTUNISTA HUMÁNPATOGÉN CANDIDA PARAPSILOSIS ÉLESZTŐGOMBA ELLENI TERMÉSZETES ÉS ADAPTÍV IMMUNVÁLASZ VIZSGÁLATA TÓTH ADÉL TÉMAVEZETŐ: DR. GÁCSER ATTILA TUDOMÁNYOS FŐMUNKATÁRS

Részletesebben

II./3.3.2 fejezet:. A daganatok célzott kezelése

II./3.3.2 fejezet:. A daganatok célzott kezelése II./3.3.2 fejezet:. A daganatok célzott kezelése Kopper László A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató a célzott terápiák lehetőségeit és a fejlesztés lényeges lépéseit. A fejezet teljesítését követően

Részletesebben

BKM KH NSzSz Bács-Kiskun Megye lakosainak egészségi állapota 2012

BKM KH NSzSz Bács-Kiskun Megye lakosainak egészségi állapota 2012 BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE BÁCS-KISKUN MEGYE LAKOSAINAK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA 2012 Intézetvezető: Dr. Balogh Melinda megyei tisztifőorvos Készítette: Dr. Lehoczki

Részletesebben

Procalcitonin a kritikus állapot prediktora. Fazakas János, PhD, egyetemi docens Semmelweis Egyetem, Transzplantációs és Sebészeti Klinika

Procalcitonin a kritikus állapot prediktora. Fazakas János, PhD, egyetemi docens Semmelweis Egyetem, Transzplantációs és Sebészeti Klinika Procalcitonin a kritikus állapot prediktora Fazakas János, PhD, egyetemi docens Semmelweis Egyetem, Transzplantációs és Sebészeti Klinika Procalcitonin a kritikus állapot prediktora PCT abszolút érték

Részletesebben

Statikus és dinamikus elektroenkefalográfiás vizsgálatok Alzheimer kórban

Statikus és dinamikus elektroenkefalográfiás vizsgálatok Alzheimer kórban Statikus és dinamikus elektroenkefalográfiás vizsgálatok Alzheimer kórban Doktori tézisek Dr. Hidasi Zoltán Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Rajna Péter, egyetemi

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 311 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 311 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004311T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 311 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 729 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Glikohisztokémiai és mikrovaszkularizációs prognosztikai faktorok tüd rákban. Doktori (Ph.D) értekezés tézisei. Készítette:

Glikohisztokémiai és mikrovaszkularizációs prognosztikai faktorok tüd rákban. Doktori (Ph.D) értekezés tézisei. Készítette: Glikohisztokémiai és mikrovaszkularizációs prognosztikai faktorok tüd rákban Doktori (Ph.D) értekezés tézisei Készítette: Dr. Sz ke Tamás Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Sebészeti

Részletesebben

Kalandozások a diagnosztika kifürkészhetetlen útjain

Kalandozások a diagnosztika kifürkészhetetlen útjain 22 AMEGA TÜDŐGYÓGYÁSZAT Kalandozások a diagnosztika kifürkészhetetlen útjain Dr. Brugós László, Dr. Papp Zsuzsa, Dr. Mikáczó Angéla Dr. Szűcs Ildikó, Dr. Szilasi Mária Debreceni Egyetem, Klinikai Központ,

Részletesebben

Coeliakia: A klinikus szemével. Dr. Arató András egyetemi tanár, az MTA doktora SE I. Gyermekklinika

Coeliakia: A klinikus szemével. Dr. Arató András egyetemi tanár, az MTA doktora SE I. Gyermekklinika Coeliakia: A klinikus szemével Dr. Arató András egyetemi tanár, az MTA doktora SE I. Gyermekklinika Őstörténet Emberszabásúak: ~ 3 millió éve Homo sapiens: ~ 100,000 éve vadászok, halászok, gyűjtögetők:

Részletesebben

Chapter 10 Hungarian Summary. Az onkológiai gyógyszerfejlesztés eredetileg DNS-károsodást indukáló vegyületekre

Chapter 10 Hungarian Summary. Az onkológiai gyógyszerfejlesztés eredetileg DNS-károsodást indukáló vegyületekre 10 Összefoglaló Összefoglaló Az onkológiai gyógyszerfejlesztés eredetileg DNS-károsodást indukáló vegyületekre összpontosított, melyek az osztódó rákos sejteket célozzák meg. Jelenleg, nagy hangsúly fektetődik

Részletesebben

AZ EOSINOPHIL SEJTEK SZEREPE A GASTROINTESTINÁLIS KÓRKÉPEKBEN I. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK ÉS TERÁPIÁS LEHETŐSÉGEK

AZ EOSINOPHIL SEJTEK SZEREPE A GASTROINTESTINÁLIS KÓRKÉPEKBEN I. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK ÉS TERÁPIÁS LEHETŐSÉGEK AZ EOSINOPHIL SEJTEK SZEREPE A GASTROINTESTINÁLIS KÓRKÉPEKBEN I. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK ÉS TERÁPIÁS LEHETŐSÉGEK KISS ZOLTÁN, BÉRES NÓRA JUDIT DR., MÜLLER KATALIN ESZTER DR., CSEH ÁRON DR., MERKELY PETRA,

Részletesebben

OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA ÁGH TAMÁS DR., MÉSZÁROS ÁGNES DR.

OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA ÁGH TAMÁS DR., MÉSZÁROS ÁGNES DR. ALL RIGHTS RESERVED SOKSZOROSÍTÁSI CSAK A MTT ÉS A KIADÓ ENGEDÉLYÉVEL Az asthmás és COPD-s betegek életminõségét befolyásoló tényezõk OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Immunológia alapjai. Az immunválasz szupressziója Előadás. A szupresszióban részt vevő sejtes és molekuláris elemek

Immunológia alapjai. Az immunválasz szupressziója Előadás. A szupresszióban részt vevő sejtes és molekuláris elemek Immunológia alapjai 19 20. Előadás Az immunválasz szupressziója A szupresszióban részt vevő sejtes és molekuláris elemek Mi a szupresszió? Általános biológiai szabályzó funkció. Az immunszupresszió az

Részletesebben

TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM. 6. prioritás. Akcióterv 2007-2008. 2009. szeptember 3.

TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM. 6. prioritás. Akcióterv 2007-2008. 2009. szeptember 3. TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM 6. prioritás EGÉSZSÉGMEGİRZÉS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HUMÁNERİFORRÁS-FEJLESZTÉS Akcióterv 2007-2008. 2009. szeptember 3. 1. A prioritás bemutatása 1.1. A prioritás tartalma

Részletesebben

A Petrányi Gyula Klinikai Immunológiai és Allergológiai Doktori Iskola (PGKIADI) képzési terve 2014.

A Petrányi Gyula Klinikai Immunológiai és Allergológiai Doktori Iskola (PGKIADI) képzési terve 2014. A Petrányi Gyula Klinikai Immunológiai és Allergológiai Doktori Iskola (PGKIADI) képzési terve 2014. Az orvostudományi területen működő doktori iskolák képzésére vonatkozó alapelveket a Debreceni Egyetem

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Emberi Erőforrások Minisztériuma. Korlátozott terjesztésű!

M E G O L D Ó L A P. Emberi Erőforrások Minisztériuma. Korlátozott terjesztésű! Emberi Erőforrások Minisztériuma Érvényességi idő: az írásbeli vizsga befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes M E G O L D Ó L A P szakmai írásbeli

Részletesebben

Bev. 3. ábra Az immunrendszer kétél kard

Bev. 3. ábra Az immunrendszer kétél kard Bev. 3. ábra Az immunrendszer kétél kard Az immunrendszer els dleges feladata: a gazdaszervezet védelme a fert zések/tumorok ellen A betegséget/szöveti károsodást maga az immunválasz okozza: túlérzékenységi

Részletesebben

A sejtfelszíni FasL és szolubilis vezikulakötött FasL által indukált sejthalál gátlása és jellemzése

A sejtfelszíni FasL és szolubilis vezikulakötött FasL által indukált sejthalál gátlása és jellemzése A sejtfelszíni FasL és szolubilis vezikulakötött FasL által indukált sejthalál gátlása és jellemzése Doktori értekezés tézisei Hancz Anikó Témavezetők: Prof. Dr. Sármay Gabriella Dr. Koncz Gábor Biológia

Részletesebben

Glutén asszociált kórképek

Glutén asszociált kórképek Glutén asszociált kórképek Miklós Katalin Honvédkórház KLDO Klinikai Immunológia MIT-MLDT Budapest, 2015. 04. 22. Évtizedekkel ezelőtti megfigyelés, hogy a glutén nemcsak a lisztérzékenyekben válthat ki

Részletesebben

100 mikrogramm szalbutamol (szalbutamol-szulfát formájában) adagonként.

100 mikrogramm szalbutamol (szalbutamol-szulfát formájában) adagonként. 1. A GYÓGYSZER NEVE Ventolin Evohaler túlnyomásos inhalációs szuszpenzió 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 100 mikrogramm szalbutamol (szalbutamol-szulfát formájában) adagonként. A segédanyagok teljes

Részletesebben

Vérhiganyszint és vérnyomás összefüggése a halfogyasztással

Vérhiganyszint és vérnyomás összefüggése a halfogyasztással A TERMÉSZETES ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME 6.6 Vérhiganyszint és vérnyomás összefüggése a halfogyasztással Tárgyszavak: higany; halfogyasztás; vérnyomás; expozíció. A higany igen reaktív, toxikus nehézfém,

Részletesebben

Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára. Xefo 4 mg/ml por és oldószer oldatos injekcióhoz lornoxikám

Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára. Xefo 4 mg/ml por és oldószer oldatos injekcióhoz lornoxikám Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára 4 mg/ml por és oldószer oldatos injekcióhoz lornoxikám Mielőtt elkezdi alkalmazni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót,

Részletesebben

A rádiós televíziós műsorszóró állomások által gerjesztett elektromágneses mezők hatása a nők immunrendszerére

A rádiós televíziós műsorszóró állomások által gerjesztett elektromágneses mezők hatása a nők immunrendszerére SUGÁRZÁSOK 5.2 A rádiós televíziós műsorszóró állomások által gerjesztett elektromágneses mezők hatása a nők immunrendszerére Tárgyszavak: elektromágneses mezők; immunrendszer; limfociták; citokinek. Az

Részletesebben

ÁLLATTENYÉSZTÉSI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori Iskola vezető: Dr. Bánszki Tamás, MTA doktora. Témavezetők: mezőgazdaság-tudomány kandidátusa

ÁLLATTENYÉSZTÉSI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori Iskola vezető: Dr. Bánszki Tamás, MTA doktora. Témavezetők: mezőgazdaság-tudomány kandidátusa DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM MEZŐGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR ÁLLATTENYÉSZTÉS- ÉS TAKARMÁNYOZÁSTANI TANSZÉK ÁLLATTENYÉSZTÉSI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori Iskola vezető: Dr. Bánszki Tamás, MTA

Részletesebben

Az immunológia alapjai (2015/2016. II. Félév) Előadó: Kövesdi Dorottya

Az immunológia alapjai (2015/2016. II. Félév) Előadó: Kövesdi Dorottya Az immunológia alapjai (2015/2016. II. Félév) Előadó: Kövesdi Dorottya Kórokozók ellen kialakuló immunválasz és vakcináció Az immunválasz kialakulása és lezajlása patogén hatására Az influenza A vírus

Részletesebben

Táplálkozástudományi kutatások PhD konferencia Budapest, 2012. január 28.

Táplálkozástudományi kutatások PhD konferencia Budapest, 2012. január 28. Táplálkozástudományi kutatások PhD konferencia Budapest, 2012. január 28. Főiskolai hallgatók tápanyag-beviteli értékeinek és tápláltsági állapotának vizsgálata Lichthammer Adrienn Semmelweis Egyetem Patológiai

Részletesebben