A vastagbélhám sejtkinetikai változásainak vizsgálata gyulladásos vastagbélbetegségekben a gyulladás szövettani aktivitásának függvényében

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A vastagbélhám sejtkinetikai változásainak vizsgálata gyulladásos vastagbélbetegségekben a gyulladás szövettani aktivitásának függvényében"

Átírás

1 A vastagbélhám sejtkinetikai változásainak vizsgálata gyulladásos vastagbélbetegségekben a gyulladás szövettani aktivitásának függvényében Doktori (PhD) dolgozat Gastroenterológia c. PhD program keretében Írta: Dr. Sipos Ferenc Témavezető: Dr. Molnár Béla PhD. Programvezető: Prof. Dr. Tulassay Zsolt Semmelweis Egyetem ÁOK II. sz. Belgyógyászati Klinika

2 BEVEZETÉS A colitis ulcerosa és a Crohn-betegség idiopathiás gyulladásos bélbetegségek, amelyek a fejlett országok morbiditási adatainak jelentős tényezőjeként szerepelnek. Hazánkban évente új megbetegedéssel kell számolni. Az etiológiájuk, az egymáshoz való viszonyuk, valamint más betegségekkel való kapcsolatuk évek óta intenzív kutatás tárgyát képezik. A Crohn-betegség és a colitis ulcerosa számos hasonlóságot mutat (aktív epizódokkal kisért krónikus gyulladás; extraintesztinális manifesztációk stb.), mégis az esetek többségében a két betegség egymástól elkülöníthető. Az esetek 10%-ában azonban még alapos szövettani vizsgálat után is nehéz különbséget tenni a két betegség között. Ilyenkor meghatározatlan colitisről (indeterminate colitis) beszélünk. A kezdeti kísérletek, amelyek arra irányultak, hogy specifikus kórokozót vagy immunológiai eltérést igazoljanak a krónikus folyamatok hátterében, sikertelenek voltak. A legújabb eredmények bepillantást nyújtanak a két betegségek pathogenezisébe. Ma már tudjuk, hogy a tünetek aktiválódásában környezeti faktorok, pszichés tényezők, fertőzéses állapotok, stressz-helyzetek, gyógyszeres behatások (pl.: antibiotikumok), és veleszületett adottságok mellett még számos felederítésre váró komponens játszhat szerepet. A humán vastagbélben a mirigyhámsejtek gyors turnovere a nyálkahártya szöveti integritásának megőrzése miatt nélkülözhetetlen, ugyanis ennek segítségével a bakteriális, toxikus ill. mitogén faktorok által kiváltott genetikai defektusok felhalmozódása elkerülhető. A gyulladásos bélbetegségek pathogenezisének első lépése, azaz az epitheliális turnover zavarának elsődleges oka részleteiben ma még nem ismert. Kóros körülmények között megváltozik a bélhám sejtkinetikája, ami fekélyképződéshez ill. kóros sejtosztódáshoz vezethet. Ismert téyn az is, hogy gyulladásos bélbetegségekben szenvedő betegek között, főként a colitis ulcerosásoknál, szignifikánsan magasabb a colorectalis rákok kialakulásának kockázata, különösen a betegség hosszabb, 10 éven túli fennállása esetén. Feltételezhető, hogy a sejtkinetikai egyensúly zavara szoros összefüggésben van a submucosalis immunitás eltéréseivel. A tudományos irodalomban nem található egyértelmű adat arra nézve, hogy a krónikusan aktív gyulladás során miként változik a hámsejtek osztódása, apoptosisa, öregedése, - 2 -

3 valamint az epitheliális regeneráció. Szintén ismeretlen ezeknek a sejtkinetaikai paramétereknek a betegség-specificitása. A nyálkahártya turnover zavarának megismerése nélkülözhetetlen a pathogenezis pontosabb leírása, valamint a malignus transzformáció kezdeti lépéseinek megismerése szempontjából

4 CÉLKITŰZÉSEK 1. A gyulladásos vastagbélbetegségekben tapasztalt nyálkahártya barrier funkció megváltozás fehérjeszinten jelentkező sejtkinetikai okainak leírása. 2. A gyulladásos aktivitás hatásának vizsgálata a vastagbél hámsejtek proliferációját és apoptosisát elsődlegesen és másodlagosan meghatározó tényezőkön. 3. Az egyes sejtkinetikai változások betegség-specificitásának vizsgálata. 4. A hosszú távon fennálló, aktív epizódokkal kísért krónikus gyulladással összefüggésben lévő, és hosszú távon kóros sejt-túléléshez és sejtproliferációhoz vezető, fehérje szinten megnyilvánuló epitheliális eltérések vizsgálata

5 BETEGEK ÉS MÓDSZEREK Vizsgálataimat a II. sz. Belgyógyászati Klinika Sejtanalitika Laboratóriumában végeztem. Előzetes felvilágosítás és beleegyező nyilatkozat kitöltését követően összesen 33 colitis ulcerosás, 26 Crohn-colitises, 30 ún. aspecifikus colitises betegtől, valamint 10 egészséges, nem colitises, nem vastagbélrákos egyéntől történt biopsziás mintavétel a rutin vastagbéltükrözések során, a betegség által leginkább érintett bélszakaszokból. 8 colitis ulcerosás és 8 Crohn-colitises betegnél első diagnózisként lett megállapítva a betegség. Fenntartó gyógyszeres kezelésben (aminoszalicilsav-vegyületek) 43 beteg részesült. Az aktuális vizsgálat előtt 3 hónappal kortikoszteroid, antibiotikus, ill. immunszupprimáns szerek adásában egyik beteg sem részesült. A gyulladás szövettani aktivitásának meghatározását tapasztalt pathológus kolléga végezte (I. sz. Pathológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet). Apoptosis, proliferáció, p53 és EGFR kimutatás összesen 345 formalin fixált, paraffinba ágyazott szövettani metszeten történt. További vizsgálataimat összesen 160 (IGF1R, C- met, TERT és TP1) colitis ulcerosás és egészséges mintán végeztem. A minták betegségcsoportonként és vizsgált paraméterenként való megoszlása a táblázatban látható. APOPTOSIS PROLIFERÁCIÓ P53 EGFR IGFR C- TERT TP1 MET Normális [10 egyén] Colitis Enyhe ulcerosa Mérsékelt [33 beteg] Súlyos Crohncolitis Enyhe Mérsékelt [26 beteg] Súlyos Aspecifikus Enyhe colitis Mérsékelt [30 beteg] Súlyos Összesen Az apoptosis vizsgálatához TUNEL-reakciót, a sejtosztódáshoz PCNA-, a tumorszuppresszor gén kifejeződéséhez p53-, növekedési faktor receptor kifejeződéshez - 5 -

6 EGFR-, IGFR-, HGFR-, telomeráz kifejeződés vizsgálatához pedig TERT és TP-1 immunhisztokémiai módszereket alkalmaztam. Kiegészítő vizsgálatként CD45/CD68/CD83-EGFR multifluoreszcens immunhisztokémiai jelölést alkalmaztam. Szemikvantitatív kiérétkelést követően a statisztikai elemzést variancia-analízis, korreláció analízis és LSD-teszt segítségével végeztem

7 EREDMÉNYEK TUNEL pozitivitás Erősen szignifikáns különbségeket találtam enyhe, mérsékelt és súlyos gyulladások között (p<0.0001). Enyhe gyulladás és ép minták között nem volt szignifikáns különbség. A vizsgált gyulladásos csoportok mindegyikében hasonló TUNELpozitivitási karakterisztikát találtam. PCNA expresszió Szignifikáns különbséget találtam az enyhe, mérsékelt és súlyos gyulladásos csoportok között egymáshoz (p<0.05), valamint egészséges mintákhoz hasolítva (p<0.001). A vizsgált gyulladásos csoportok mindegyikében hasonló PCNA-kötési karakterisztikát találtam. p53 expresszió Egészséges mintákban viszonylag nagy p53 hámsejt pozitivitást találtam. Néhány súlyosan gyulladt colitis ulcerosás minta subepithel rétegében p53 pozitív mononukleáris sejtet tartalmazó lymphoid aggregátumot találtam. Crohn-colitises mintákban és egészséges mintákban nem találtam hasonlót. A p53 kötési index minden gyulladásos csoportban szignifikánsan magasabb volt az egészséges mintákhoz viszonyítva (p<0.05). Enyhe, mérsékelt és súlyos gyulladások között szignifikáns különbséget (p<0.05) csak colitis ulcerosás mintákban találtam. EGFR expresszió Az EGFR kötési indexek minden gyulladásos csoportban erősen szignifikánsan alacsonyabbak voltak ép mintákhoz hasonlítva (p<0.005). Ahogy a gyulladás súlyossága fokozódott, az EGFR expressziója szignifikánsan csökkent a gyulladásos csoportokban, kivéve a súlyos Crohn-colitis és aspecifikus colitis eseteket. Enyhe colitis ulcerosában az EGFR expresszió csökkenése szignifikánsan nagyobb volt az enyhe Crohn-colitisben ill. aspecifikus colitisben észleltnél (p<0.05). Mérsékelt és súlyos gyulladásos esetekben számos, diffúz citoplazmatikus EGFR pozitivitást mutató mononukleáris sejtet (plazmasejtek és leukocyták) találtam az epitheliumhoz közel eső lamina propriában. Multifluorescens immunhisztokémiai vizsgálattal ezek a sejtek EGFR/CD45 dupla pozitivitást mutattak, de sem CD68-7 -

8 makrofág, sem CD83 dendritikus sejt marker pozitivitást (antigén prezentáló sejt eredet) nem találtam rajtuk. IGFR expresszió Az IGFR-I expresszió szignifikánsan emelkedett volt enyhe (22.3±9.46%) és mérsékelt (50.2±8.6%) colitis ulcerosában súlyos (6.4±3.66%) gyulladáshoz ill. ép vastagbél nyálkahártyához (7.2±3.15%) (p<0.005) hasonlítva. C-met expresszió A C-met expresszió szignifikánsan emelkedett volt enyhe (35.3±22.8%) gyulladásban, mérsékelt (5.8±3.67%), súlyos (5.9±2.33%) gyulladáshoz ill. ép vastagbél nyálkahártyához (0.7±0.9%) (p<0.005) viszonyítva. TERT és TP1 expresszió A TERT és a TP-1 immunreaktivitás mind számban, mind a cryptán belüli, mind intracelluláris lokalizációban hasonló eloszlást mutatott. A TERT és TP1 expresszió szignifikánsan emelkedett volt enyhe gyulladásban (2.1±1.87%/2 ±1.32%), mérsékelt (0.06±0.1%/0.1±0.2%), súlyos (0/0%) gyulladáshoz ill. ép vastagbél nyálkahártyához (1.1±1.4%/0.5±0.9%) (p<0.005) hasonlítva. Korreláció analízis Az epitheliális apoptosisban és proliferációban tapasztalt szoros pozitív korreláció mellett a p53 expresszió erős pozitív, az EGFR expresszió pedig erős negatív korrelációt mutatott a hámsejtproliferációval, és a gyulladás súlyossági fokával

9 KÖVETKEZTETÉSEK - IBD-ben az apoptosis mértéke szorosan összefügg a gyulladás szövettani aktivitásának mértékével, és az egyes betegségekben az apoptosis jelátviteli útjainak zavaraitól függetlenül, az apoptosis tényét tekintve, nem betegségspecifikus tényező, pusztán a hám sérülékenységét jellemzi. - Normális vastagbélhámban és enyhe gyulladásban nincs különbség az apoptosis mértékében. - A vastagbélhámsejt proliferációban jelentkező eltérések nem betegség-specifikusak, egyedül a gyulladásos folyamat kiterjedése határozza meg ezen eltérések mértékét. - A hámsejt proliferáció zavara előbb alakul ki IBD-ben, mint a hámsejtek apoptosisának zavara. - Az állandó, enyhén fokozott hámsejt proliferációs aktivitás kedvez a malignusan transzformálódott hámsejt klónok osztódásának. - Az aktív fázisban tapasztalható proliferáció fokozódás a vastagbélhám önvédő mechanizmusa lehet, amellyel igyekszik a gyulladás során fokozott apoptosisnak kitett hámsejteket pótolni, és ezzel regeneratív faktorként hat. - Magas p53 (DO-7) immunreaktivitás jellemzi az ép, egészséges vastagbélhámot. - A p53 fehérje expressziója colitis ulcerosában szignifikánsan pozitív korrelációt mutatott a gyulladás szövettani aktivitásával. Hasonló pozitív korreláció sem Crohncolitisben, sem aspecifikus colitisben nem mutatkozott. - A gyulladásos folyamattal negatívan korreláló EGFR immunreaktivitás jellemzi a vastagbélhámot. - Colitis ulcerosában található a legszorosabb összefüggést az EGFR pozitivitás csökkenése és a gyulladás súlyossági foka között. - A hámregeneráció szempontjából fontos jelátviteli út (EGFR-EGF rendszer) receptorának expresszió csökkenése elősegíti aktív gyulladásban a vastagbélhám barrier funkciójának felbomlását, és a fekélyképződést. - A gyulladás aktivitásának növekedésével párhuzamosan növekvő számban, a hámfelszín közeli lamina propriát EGFR pozitív sejtek (plazmasejtek és leukocyták egyaránt) infiltrálják. - Multifluorescens jelölési technikák alkalamzása alapján ezek a sejtek EGFR/CD45 leukocyta marker dupla pozitívak. Egyik sem mutatott CD68 makrofág-, ill. CD 83 dendritikus sejt marker pozitivitást

10 - A plazmasejt morfológia alapján felvetődik annak a lehetősége, hogy a subepitheliális rétegben anti-egfr jellegű autoimmun folyamatok zajlanak az aktív gyulladás folyamán - Colitis ulcerosában a gyulladásos folyamattal kezdetben párhuzamosan fokozódó, majd súlyos fokú gyulladásban hirtelen csökkenő IGFR fehérje expresszió jellemző. Ennek a regenerációs szignálnak a csökkenése, akárcsak az EGFR esetében, aktív gyulladásban hozzájárulhat a hámréteg barrier funkciójának csökkenéséhez és a fekélyképződéshez. - A C-met fehérje expressziója enyhe gyulladásban szignifikánsabban nagyobb, mint ép, egészséges vastagbél nyálkahártyában, valamint mérsékelt és súlyos fokú gyulladásban. - Colitis ulcerosában a lamina propriában p53 és C-met pozitív sejteket tartalmazó lymphoid aggregátumok vannak jelen. - A p53 és C-met pozitív szubepitheliális folliculusok jelenléte a gyulladásos miliőnek ellenálló regeneratív pool létezésének lehetőségét vetik fel, amelyből az elpusztult hámrétegbe hámsejt-prekurzorként működni képes sejtek vándorolhatnak a crypták proliferatív zónájába, elősegítve ezzel a regeneráció mechanizmusát. - Enyhén gyulladt vastagbél nyálkahártyában kiugróan magas a TERT/TP-1 fehérje expressziója ép nyálkahártyához, valamint mérsékelt és súlyos fokú gyulladáshoz hasonlítva. - A telomeráz fehérje expresszió enyhe fokú gyulladásban való megnövekedése elősegíti a hosszan fennálló krónikus gyulladásban a genetikailag károsodott hámsejtek immortalizációját, megteremtve ezzel a későbbi kóros sejtosztódás lehetőségét. - A gyulladásos folyamat súlyosságával fordított arányban változó proliferatív szignál expresszió, és az egyenes arányban fokozódó hámsejt proliferáció látszólag egymásnak ellent mondó tények. Az ellentmondás feloldására javasolnám a Reg fehérje expressziójának vizsgálatát hasonló mintacsoportokban. - Enyhe gyulladásban az EGFR fehérje expresszió az ép nyálkahártyában tapasztalthoz hasonlóan magas szintű. Az IGFR, C-met és TERT/TP1 fehérjék enyhe gyulladásban kiugróan nagymértékben fejeződnek ki. Enyhe gyulladásban a hámot nagy mértékű regeneratív hatás éri. - Az aktív gyulladásos epizódok során a hámot számos genetikai károsodást okozó hatás éri, melyek közvetlen DNS károsító hatással rendelkeznek, és p53 mutációt okoznak

11 Az aktív gyulladásos epizódok során a vastagbélhám proliferatív zónája begyűjti a p53-at érő genetikai ártalmakat. Később, a betegség hosszan fennálló, enyhe gyulladással kisért kiégett szakaszában a genetikailag károsodott sejtek, elvesztvén apoptosissal szembeni érzékenységüket, és a folyamatosan jelenlévő, túlélést biztosító mitogén faktorok hatására (EGFR, IGFR, C-met), valamint az immortalizációban nélkülözhetetlen telomeráz aktivitás fokozódásának segítségével kórosan osztódnak, és így malignus folyamat kialakulásának kedvezhetnek

12 KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Munkámhoz nyújtott segítségükért szeretnék köszönetet mondani: - programvezetőmnek, Dr. Tulassay Zsolt egyetemi tanárnak, a II. sz. Belgyógyászati Klinika Igazgatójának, aki munkám során végig segített és támogatott; - témavezetőmnek, Dr. Molnár Béla tudományos munkatársnak, a Sejtanalitikai Laboratórium Vezetőjének, aki iránymutatásával, áldozatos segítőkészségével és támogatásával vitt előre munkám során; - klinikai konzulensemnek, Dr. Zágoni Tamás egyetemi adjunktusnak, aki szakmai és személyes segítségnyújtásával támogatott munkám során; - Dr. Berczi Lajos pathológus szakorvosnak, a személyes konzultációk során nyújtott értékes és hasznos tanácsaiért; - Kónyáné Farkas Gabriella és Albert Karola szakasszisztenseknek, hogy a gyakorlati munkám során értékes segítséget nyújtottak; - a Sejtanalitikai Laboratóriumban dolgozó összes munkatársamnak támogatásukért; - és végül, de legkevésbé sem utolsó sorban Édesanyámnak és Édesapámnak, akik szeretete, önfeláldozása és hite nélkül nem tartanék ott, ahol jelenleg vagyok

13 KÖZLEMÉNYEK LISTÁJA A dolgozat témájához kapcsolódó publikációk jegyzéke: Sipos F, Molnár B, Zágoni T, Miheller P, Tulassay Z.: Inzulinszerű növekedési faktor receptor, hepatocytaeredetű növekedési faktor receptor és telomeráz fehérje expresszió colitis ulcerosában [Insulin-like growth factor receptor, hepatocyte-derived growth factor receptor and telomerase expression in ulcerative colitis] Orv Hetil Sep 24; 147(38): Sipos F, Molnar B, Zagoni T, Berczi L, Tulassay Z.: Growth in epithelial cell proliferation and apoptosis correlates specifically to the inflammation activity of inflammatory bowel diseases: ulcerative colitis shows specific p53- and EGFR expression alterations. Dis Colon Rectum Apr;48(4): Sipos F, Galamb O, Molnár B, Tulassay Z.: Chiptechnikák alkalmazása vastagbélrákban [Use of DNA-chips technology in colorectal cancer] Orv Hetil May 9;145(19): Sipos F, Zágoni T, Molnár B, Tulassay Z.: A bélhámsejtek osztódásának és apoptózisának változása colitis ulcerosa szöveti aktivitásának függvényében [Changes in the proliferation and apoptosis of colonic epithelial cells in correlation with histologic activity of ulcerative colitis] Orv Hetil Nov 3;143(44): Sipos F, Molnár B, Zágoni T, Tulassay Z.: Sejtkinetikai változások és a klinikai kép összefüggése gyulladásos bélbetegségekben [Changes in cell kinetics and clinical course in inflammatory bowel diseases] Orv Hetil May 26;143(21): Galamb O, Sipos F, Fischer K, Tulassay Z, Molnar B.: The results of the expression array studies correlate and enhance the known genetic basis of gastric and colorectal cancer. Cytometry B Clin Cytom Nov;68(1):

14 Szőke D, Sipos F, Spisák S, Molnár B, Tulassay Z.: A p53 gén és fehérje 2005-ben: új eredmények, ígéretes lehetőségek [The p53 gene and protein in 2005: new results, promising opportunities] Orv Hetil Jul 24;146(30): Egyéb közlemények: Sipos F, Tihanyi E, Molnár B, Tulassay Z.: Humán szöveti őssejtek izolálása és terápiás alkalmazása [Isolation and therapeutic use of human stem cells] Orv Hetil Jun 19;146(25): Sipos F, Szőke D, Galamb O, Molnár B, Tulassay Z.: A lézer-mikrodisszekció jelentősége és gyakorlati alkalmazása a klinikai kutatásban és a diagnosztikai módszerfejlesztésben [The importance and use of laser microdissection in clinical research and diagnostic method development] Orv Hetil Jun 27;145(26): Zagoni T, Peter Z, Sipos F, Dichazi C, Tarjan Z, Dobo I, Kaszas I, Tulassay Z.: Carcinoma arising in enterocutan fistulae of Crohn's disease patients: description of two cases. Int J Colorectal Dis Jul;21(5): Zagoni T, Sipos F, Tarjan Z, Peter Z.: The half-and-half nail: a new sign of Crohn's disease? Report of four cases. Dis Colon Rectum Jul;49(7): Nagy GR, Ban Z, Sipos F, Beke A, Papp C, Papp Z.: Isolation of epsilon-haemoglobinchain positive fetal cells with micromanipulation for prenatal diagnosis. Prenat Diagn May;25(5): Nagy GR, Bán Z, Sipos F, Fent J, Oroszné Nagy J, Beke A, Fűrész J, Papp Z.: Első lépéseink a magzati sejtek anyai keringésből történő kimutatásában [First attempts of detecting fetal cells in the maternal circulation] Orv Hetil Oct 31;145(44):

15 Bocsi J, Varga VS, Molnar B, Sipos F, Tulassay Z, Tarnok A.: Scanning fluorescent microscopy analysis is applicable for absolute and relative cell frequency determinations. Cytometry A Sep;61(1):1-8. Varga VS, Bocsi J, Sipos F, Csendes G, Tulassay Z, Molnar B.: Scanning fluorescent microscopy is an alternative for quantitative fluorescent cell analysis. Cytometry A Jul;60(1): Galamb O, Sipos F, Molnár B, Tulassay Z.: Chiptechnikák alkalmazásának szükségessége gyomortumorokban [Necessity of chip technology in stomach cancer] Orv Hetil May 2;145(18): Molnar B, Sipos F, Galamb O, Tulassay Z.: Molecular detection of circulating cancer cells. Role in diagnosis, prognosis and follow-up of colon cancer patients. Dig Dis. 2003;21(4): Galamb O, Molnár B, Sipos F, Tulassay Z.: A humán szöveti (felnőtt) őssejtek kutatása és klinikai alkalmazási lehetőségei [Possibilities of investigation and clinical application of adult human stem cells] Orv Hetil Nov 16;144(46): Sipos F, Zágoni T: Irritábilis Bél Szindróma. Családorvosi Fórum 2002 Okt; Kiadvány: Sipos F: Történeti áttekintés a gyulladásos bélbetegségek patogenezisének és diagnosztikai módszereinek fejlődéséről. FalckPharma

DIGITÁLIS MIKROSZKÓPIA AZ EMÉSZTŐRENDSZERI SZÖVETI

DIGITÁLIS MIKROSZKÓPIA AZ EMÉSZTŐRENDSZERI SZÖVETI DIGITÁLIS MIKROSZKÓPIA AZ EMÉSZTŐRENDSZERI SZÖVETI MINTÁK DIAGNOSZTIKÁJÁBAN Doktori tézisek Ficsór Levente Semmelweis Egyetem, 2. sz. Belgyógyászati Klinika Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Programvezető:

Részletesebben

A tremor elektrofiziológiai vizsgálata mozgászavarral járó kórképekben. Doktori tézisek. Dr. Farkas Zsuzsanna

A tremor elektrofiziológiai vizsgálata mozgászavarral járó kórképekben. Doktori tézisek. Dr. Farkas Zsuzsanna A tremor elektrofiziológiai vizsgálata mozgászavarral járó kórképekben Doktori tézisek Dr. Farkas Zsuzsanna Semmelweis Egyetem Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola Témavezető: Dr. Kamondi Anita

Részletesebben

E4 A Gyermekkori szervezett lakossági emlőszűrések hatása az emlőműtétek

E4 A Gyermekkori szervezett lakossági emlőszűrések hatása az emlőműtétek 08.30-09.30 09.00-10.30 Pátria terem 2005. november 10. csütörtök E1 MEGNYITÓ E2 1.Nemzeti Üléselnökök: Rákkontroll Kovács Attila, Program Csonka I. Csaba, Ottó Szabolcs E3 Kásler Ottó jellegzetességei,

Részletesebben

A MAGZATI SEJTEKBŐL VÉGZETT JÖVŐBELI NONINVAZÍV DIAGNOSZTIKA KIBONTAKOZÁSÁNAK ELSŐ LÉPÉSEI. Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei

A MAGZATI SEJTEKBŐL VÉGZETT JÖVŐBELI NONINVAZÍV DIAGNOSZTIKA KIBONTAKOZÁSÁNAK ELSŐ LÉPÉSEI. Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei A MAGZATI SEJTEKBŐL VÉGZETT JÖVŐBELI NONINVAZÍV DIAGNOSZTIKA KIBONTAKOZÁSÁNAK ELSŐ LÉPÉSEI Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Készítette: Dr. Nagy Gyula Richárd Témavezető: Dr. Papp Zoltán egyetemi tanár

Részletesebben

Epithelialis-mesenchymalis átmenet vastagbél daganatokban

Epithelialis-mesenchymalis átmenet vastagbél daganatokban Epithelialis-mesenchymalis átmenet vastagbél daganatokban Éles Klára Országos Onkológiai Intézet Sebészi és Molekuláris Daganatpatológiai Centrum Budapest, 2010. 12. 03. Epithelialis-mesenchymalis átmenet

Részletesebben

Statikus és dinamikus elektroenkefalográfiás vizsgálatok Alzheimer kórban

Statikus és dinamikus elektroenkefalográfiás vizsgálatok Alzheimer kórban Statikus és dinamikus elektroenkefalográfiás vizsgálatok Alzheimer kórban Doktori tézisek Dr. Hidasi Zoltán Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Rajna Péter, egyetemi

Részletesebben

Bevezetés. 2. Rhinitises/asthmás betegek kiemelése 880 dolgozót (695 beköltözot és 185 oslakost) kérdoív alapján emeltem ki ipari populációból Pakson.

Bevezetés. 2. Rhinitises/asthmás betegek kiemelése 880 dolgozót (695 beköltözot és 185 oslakost) kérdoív alapján emeltem ki ipari populációból Pakson. Bevezetés Inhalatív úton a légutakba jutó anyagok sora eredményez az arra érzékeny szervezetben kóros, megváltozott és specifikus légúti rendellenességet. A légúti allergia globális egészségügyi problémát

Részletesebben

Glutén asszociált kórképek

Glutén asszociált kórképek Glutén asszociált kórképek Miklós Katalin Honvédkórház KLDO Klinikai Immunológia MIT-MLDT Budapest, 2015. 04. 22. Évtizedekkel ezelőtti megfigyelés, hogy a glutén nemcsak a lisztérzékenyekben válthat ki

Részletesebben

Helicobacter pylori fertozés biopsziás mintákból. történo kimutatásának újabb lehetoségei a gyomor idült. gyulladásos betegségeiben

Helicobacter pylori fertozés biopsziás mintákból. történo kimutatásának újabb lehetoségei a gyomor idült. gyulladásos betegségeiben Helicobacter pylori fertozés biopsziás mintákból történo kimutatásának újabb lehetoségei a gyomor idült gyulladásos betegségeiben Dr. Ruzsovics Ágnes PhD értekezés tézisei 2004, Budapest Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Vastagbél biopsziás minták mrns expressziós vizsgálata és klasszifikációja oligonukleotid és cdns microarray technika segítségével

Vastagbél biopsziás minták mrns expressziós vizsgálata és klasszifikációja oligonukleotid és cdns microarray technika segítségével Vastagbél biopsziás minták mrns expressziós vizsgálata és klasszifikációja oligonukleotid és cdns microarray technika segítségével Ph.D. értekezés tézisei Galamb Orsolya Programvezető: Prof. Dr. Tulassay

Részletesebben

2016. február 26-27.

2016. február 26-27. Magyar Gasztroenterológiai Társaság Colon Szekció 2016. ÉVI TUDOMÁNYOS ÜLÉSE Semmelweis Egyetem I. Belgyógyászati Klinika TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAMA MÁSODIK ÉRTESÍTŐ 2016. február 26-27. Herceghalom, Abacus

Részletesebben

Chapter 10 Hungarian Summary. Az onkológiai gyógyszerfejlesztés eredetileg DNS-károsodást indukáló vegyületekre

Chapter 10 Hungarian Summary. Az onkológiai gyógyszerfejlesztés eredetileg DNS-károsodást indukáló vegyületekre 10 Összefoglaló Összefoglaló Az onkológiai gyógyszerfejlesztés eredetileg DNS-károsodást indukáló vegyületekre összpontosított, melyek az osztódó rákos sejteket célozzák meg. Jelenleg, nagy hangsúly fektetődik

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Hematológia,jeles

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Hematológia,jeles SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SEZEMÉLYES ADATOK Név Dr. Masszi Tamás Születési hely, idı: Budapest, 1958. december 15. Lakcím: 1213 Budapest, Mókus út 38. Család: Nıs, öt gyermeke van: Eszter, Csilla, Domonkos, Katalin,

Részletesebben

A malnutriciós-inflammatiós komplex szindróma patofiziológiai szerepe vesetranszplantációt követően- zárójelentés (F-68841)

A malnutriciós-inflammatiós komplex szindróma patofiziológiai szerepe vesetranszplantációt követően- zárójelentés (F-68841) SZAKMAI ZÁRÓJELENTÉS Témavezető neve : Dr. Molnár Miklós Zsolt Téma címe: A malnutriciós-inflammatiós komplex szindróma patofiziológiai szerepe vesetranszplantációt követően Száma: F-68841 A kutatás időtartama:

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 Az orvosi

Részletesebben

II./3.3.2 fejezet:. A daganatok célzott kezelése

II./3.3.2 fejezet:. A daganatok célzott kezelése II./3.3.2 fejezet:. A daganatok célzott kezelése Kopper László A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató a célzott terápiák lehetőségeit és a fejlesztés lényeges lépéseit. A fejezet teljesítését követően

Részletesebben

Szakmai zárójelentés A kutyaszemélyiség mint az emberi személyiségvizsgálatok modellje: etológiai, pszichológiai és genetikai megközelítés

Szakmai zárójelentés A kutyaszemélyiség mint az emberi személyiségvizsgálatok modellje: etológiai, pszichológiai és genetikai megközelítés Szakmai zárójelentés A kutyaszemélyiség mint az emberi személyiségvizsgálatok modellje: etológiai, pszichológiai és genetikai megközelítés Bevezetés Korábbi támogatott pályázatok etológiai kutatatásai

Részletesebben

Magyarországi adatok a gyulladásos bélbetegségről, analitikai adatok a colitis ulcerosáról

Magyarországi adatok a gyulladásos bélbetegségről, analitikai adatok a colitis ulcerosáról EREDETI KÖZLEMÉNYEK Magyarországi adatok a gyulladásos bélbetegségről, analitikai adatok a colitis ulcerosáról Miheller Pál dr. 1 Nagy Ferenc dr. 2 Palatka Károly dr. 3 Altorjay István dr. 3 Horváth Gábor

Részletesebben

1. program: Az életminőség javítása

1. program: Az életminőség javítása 1. program: Az életminőség javítása A Széchenyi-terv Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Programok 2002. évi pályázatán támogatást nyert projektek listája 1. program: Az életminőség javítása 1B/0001 Buda Béla

Részletesebben

1. Az immunrendszer működése. Sejtfelszíni markerek, antigén receptorok. 2. Az immunrendszer szervei és a leukociták

1. Az immunrendszer működése. Sejtfelszíni markerek, antigén receptorok. 2. Az immunrendszer szervei és a leukociták Sejtfelszíni markerek, antigén receptorok A test őrei 1. Az immunrendszer működése Az individualitás legjobban az immunitásban mutatkozik meg. Feladatai: - a saját és idegen elkülönítése, felismerése -

Részletesebben

A születéskor gyűjthető. őssejtekről, felhasználási. lehetőségükről, valamint a KRIO Intézet. szolgáltatásairól

A születéskor gyűjthető. őssejtekről, felhasználási. lehetőségükről, valamint a KRIO Intézet. szolgáltatásairól A születéskor gyűjthető őssejtekről, felhasználási lehetőségükről, valamint a KRIO Intézet szolgáltatásairól krio Családi Őssejtbank A KRIO Intézet Sejt- és Szövetbank Zrt. 2004 óta végzi köldökzsinórvér

Részletesebben

Tóth István Balázs személyi adatai és szakmai önéletrajza

Tóth István Balázs személyi adatai és szakmai önéletrajza Személyi adatok Tóth István Balázs személyi adatai és szakmai önéletrajza Név: Tóth István Balázs Születési hely, idő: Debrecen, 1978. december 30. Családi állapot: nős, két gyermek édesapja Szakmai önéletrajz

Részletesebben

Táplálék intoleranciák laboratóriumi vizsgálata vérből és székletből

Táplálék intoleranciák laboratóriumi vizsgálata vérből és székletből Táplálék intoleranciák laboratóriumi vizsgálata vérből és székletből Dr. Németh Julianna Synlab Hungary KFT Budapest Diagnosztika Központ Immunológiai Laboratóriuma Étkezéssel, emésztéssel összefüggő panaszok

Részletesebben

A stresszteli életesemények és a gyermekkori depresszió kapcsolatának vizsgálata populációs és klinikai mintán

A stresszteli életesemények és a gyermekkori depresszió kapcsolatának vizsgálata populációs és klinikai mintán A stresszteli életesemények és a gyermekkori depresszió kapcsolatának vizsgálata populációs és klinikai mintán Doktori értekezés tézisei Dr. Mayer László Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok

Részletesebben

Mi a Crohn-betegség?

Mi a Crohn-betegség? Mi a Crohn-betegség? A Crohn-betegséget elsõ leírójáról, Burill Crohn (kiejtve Krón) amerikai orvosról nevezték el. A betegség egy olyan krónikus gyulladás, mely a tápcsatornát a szájüregtõl a végbélig

Részletesebben

A gyermekgasztroenterológia, hepatológia és táplálás aktuális kérdései

A gyermekgasztroenterológia, hepatológia és táplálás aktuális kérdései A gyermekgasztroenterológia, hepatológia és táplálás aktuális kérdései továbbképző tanfolyam www.convention.hu Novotel Centrum Budapest**** 2016. április 08-09. Tisztelt Kollégák! Nagy örömömre szolgál,

Részletesebben

és biztonságoss Prof. Dr. János J CHMP member Hungary

és biztonságoss Prof. Dr. János J CHMP member Hungary Gyógyszerek hatásoss sossága és biztonságoss gosságaga Prof. Dr. János J Borvendég CHMP member Hungary A ma gyógyszerkutat gyszerkutatásának legfontosabb célbetegségei: gei: malignus betegségek gek cardiovascularis

Részletesebben

dr Holló Péter Egyetemi doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Budapest, 2005.

dr Holló Péter Egyetemi doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Budapest, 2005. SEMMELWEIS EGYETEM DOKTORI ISKOLA KLINIKAI ORVOSTUDOMÁNYOK TUDOMÁNYÁGI DOKTORI ISKOLA Vezető: Dr Tulassay Zsolt egyetemi tanár Bőrgyógyászat és Venerológia című program Prognosztikai faktorok és pathogenetikai

Részletesebben

III./15.5. Malignus phaeochromocytoma

III./15.5. Malignus phaeochromocytoma III./15.5. Malignus phaeochromocytoma Igaz Péter, Tóth Miklós, Rácz Károly Ebben a tanulási egységben a malignus phaeochromocytoma tüneteinek, diagnosztikájának valamint a kezelés lehetőségeinek az áttekintése

Részletesebben

Platina bázisú kemoterápia hatása különböző biomarkerek expressziójára tüdőrákokban

Platina bázisú kemoterápia hatása különböző biomarkerek expressziójára tüdőrákokban Platina bázisú kemoterápia hatása különböző biomarkerek expressziójára tüdőrákokban Pápay J. 1, Sápi Z. 1 Gyulai M. 5, Egri G. 2, Szende B. 1, Tímár J. 4 Moldvay J. 3 1: Semmelweis Egyetem, I.sz.Patológiai

Részletesebben

A proteomika új tudománya és alkalmazása a rákdiagnosztikában

A proteomika új tudománya és alkalmazása a rákdiagnosztikában BIOTECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSI POLITIKA, KUTATÁSI IRÁNYOK A proteomika új tudománya és alkalmazása a rákdiagnosztikában Tárgyszavak: proteom; proteomika; rák; diagnosztika; molekuláris gyógyászat; biomarker;

Részletesebben

Xenobiotikum transzporterek vizsgálata humán keratinocitákban és bőrben

Xenobiotikum transzporterek vizsgálata humán keratinocitákban és bőrben DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Xenobiotikum transzporterek vizsgálata humán keratinocitákban és bőrben Bebes Attila Témavezető: Dr. Széll Márta tudományos tanácsadó Szegedi Tudományegyetem Bőrgyógyászati

Részletesebben

Orvosi Genomtudomány 2014 Medical Genomics 2014. Április 8 Május 22 8th April 22nd May

Orvosi Genomtudomány 2014 Medical Genomics 2014. Április 8 Május 22 8th April 22nd May Orvosi Genomtudomány 2014 Medical Genomics 2014 Április 8 Május 22 8th April 22nd May Hét / 1st week (9. kalendariumi het) Takács László / Fehér Zsigmond Magyar kurzus Datum/ido Ápr. 8 Apr. 9 10:00 10:45

Részletesebben

Klinikai és laboratóriumi faktorok szerepe a gyulladásos bélbetegségek lefolyásában és a terápiára adott válasz megítélésében

Klinikai és laboratóriumi faktorok szerepe a gyulladásos bélbetegségek lefolyásában és a terápiára adott válasz megítélésében Klinikai és laboratóriumi faktorok szerepe a gyulladásos bélbetegségek lefolyásában és a terápiára adott válasz megítélésében Doktori értekezés Dr. Kiss Lajos Sándor Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok

Részletesebben

Her2 fehérje overexpresszió gyomorrákokban: Hazai tapasztalatok

Her2 fehérje overexpresszió gyomorrákokban: Hazai tapasztalatok Her2 fehérje overexpresszió gyomorrákokban: Hazai tapasztalatok Dr. Lotz Gábor, Dr. Szirtes Ildikó, Dr. Kiss András Prof. Tímár József, Prof. Kulka Janina Semmelweis Egyetem II. Pathologiai Intézet - Exophyticus

Részletesebben

AZ ULTRAHANGGAL MÉRT MAGZATI MEDENCECSONTOK ÁLTAL BEZÁRT SZÖG ÉS A GYAKORI ANEUPLOIDIÁK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉS TÉZISEK

AZ ULTRAHANGGAL MÉRT MAGZATI MEDENCECSONTOK ÁLTAL BEZÁRT SZÖG ÉS A GYAKORI ANEUPLOIDIÁK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉS TÉZISEK AZ ULTRAHANGGAL MÉRT MAGZATI MEDENCECSONTOK ÁLTAL BEZÁRT SZÖG ÉS A GYAKORI ANEUPLOIDIÁK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉS Doktori (Ph.D.) értekezés TÉZISEK Klinikai Orvostudományok: Magzati és újszülöttkori orvostudomány

Részletesebben

Szövettan kérdései Ami a terápiát meghatározza és ami segíti Dr. Sápi Zoltán

Szövettan kérdései Ami a terápiát meghatározza és ami segíti Dr. Sápi Zoltán Szövettan kérdései Ami a terápiát meghatározza és ami segíti Dr. Sápi Zoltán 1.Számú Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet Diagnózis (definitív): benignus, malignus, intermedier malignitás, borderline

Részletesebben

A csontvelői eredetű haem-és lymphangiogén endothel progenitor sejtek szerepe tüdőrákokban. Doktori tézisek. Dr. Bogos Krisztina

A csontvelői eredetű haem-és lymphangiogén endothel progenitor sejtek szerepe tüdőrákokban. Doktori tézisek. Dr. Bogos Krisztina A csontvelői eredetű haem-és lymphangiogén endothel progenitor sejtek szerepe tüdőrákokban Doktori tézisek Dr. Bogos Krisztina Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Pulmonológia program

Részletesebben

Az ABCG2 multidrog transzporter fehérje szerkezetének és működésének vizsgálata

Az ABCG2 multidrog transzporter fehérje szerkezetének és működésének vizsgálata Az ABCG2 multidrog transzporter fehérje szerkezetének és működésének Kutatási előzmények Az ABC transzporter membránfehérjék az ATP elhasítása (ATPáz aktivitás) révén nyerik az energiát az általuk végzett

Részletesebben

VIII. Magyar Sejtanalitikai Konferencia Fény a kutatásban és a diagnosztikában

VIII. Magyar Sejtanalitikai Konferencia Fény a kutatásban és a diagnosztikában VIII. Magyar Sejtanalitikai Konferencia Fény a kutatásban és a diagnosztikában Budapest, 2015. szeptember 3 5. Semmelweis Egyetem II. sz. Belgyógyászati Klinika, valamint I. sz. Patológiai és Kísérleti

Részletesebben

Jelátviteli folyamatok vizsgálata neutrofil granulocitákban és az autoimmun ízületi gyulladás kialakulásában

Jelátviteli folyamatok vizsgálata neutrofil granulocitákban és az autoimmun ízületi gyulladás kialakulásában Jelátviteli folyamatok vizsgálata neutrofil granulocitákban és az autoimmun ízületi gyulladás kialakulásában Doktori tézisek Dr. Németh Tamás Semmelweis Egyetem Molekuláris Orvostudományok Doktori Iskola

Részletesebben

Hol tart ma a mikrobiom klinikai megítélése? Útmutató gasztroenterológusoknak. Vad Eszter ESzSzK Mikrobiológia 2016.04.16.

Hol tart ma a mikrobiom klinikai megítélése? Útmutató gasztroenterológusoknak. Vad Eszter ESzSzK Mikrobiológia 2016.04.16. Hol tart ma a mikrobiom klinikai megítélése? Útmutató gasztroenterológusoknak Vad Eszter ESzSzK Mikrobiológia 2016.04.16. Balatonalmádi A humán mikrobiom : Egy igaz történet Rólad és a legközelebbi barátaid

Részletesebben

Táplálkozástudományi kutatások PhD konferencia Budapest, 2012. január 28.

Táplálkozástudományi kutatások PhD konferencia Budapest, 2012. január 28. Táplálkozástudományi kutatások PhD konferencia Budapest, 2012. január 28. Főiskolai hallgatók tápanyag-beviteli értékeinek és tápláltsági állapotának vizsgálata Lichthammer Adrienn Semmelweis Egyetem Patológiai

Részletesebben

SZARUHÁRTYA DYSTROPHIÁK VIZSGÁLATA

SZARUHÁRTYA DYSTROPHIÁK VIZSGÁLATA Semmelweis Egyetem Doktori Iskola, Klinikai Orvostudományok, Szemészet Program Programvezeto: Dr. Süveges Ildikó az orvostudomány doktora, egyetemi tanár Témavezeto: Dr. Süveges Ildikó az orvostudomány

Részletesebben

A fotodegradációs folyamat színváltoztató hatása a bútoriparban felhasználható faanyagoknál

A fotodegradációs folyamat színváltoztató hatása a bútoriparban felhasználható faanyagoknál DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A fotodegradációs folyamat színváltoztató hatása a bútoriparban felhasználható faanyagoknál Persze László Sopron 2014 Az értekezés Nyugat-magyarországi Egyetem Simonyi Károly

Részletesebben

AZ ASTHMA BRONCHIALE TERMÉSZETES LEFOLYÁSA; CITOKINEK A BRONCHIALIS HYPERREAKTIVITÁS PATOMECHANIZMUSÁBAN. Dr. Halász Adrien

AZ ASTHMA BRONCHIALE TERMÉSZETES LEFOLYÁSA; CITOKINEK A BRONCHIALIS HYPERREAKTIVITÁS PATOMECHANIZMUSÁBAN. Dr. Halász Adrien Ph. D. értekezés tézisei AZ ASTHMA BRONCHIALE TERMÉSZETES LEFOLYÁSA; CITOKINEK A BRONCHIALIS HYPERREAKTIVITÁS PATOMECHANIZMUSÁBAN Dr. Halász Adrien Készült a Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekklinikán Témavezető:

Részletesebben

Érzelmi megterhelődés, lelki kiégés az egészségügyi dolgozók körében

Érzelmi megterhelődés, lelki kiégés az egészségügyi dolgozók körében Érzelmi megterhelődés, lelki kiégés az egészségügyi dolgozók körében Doktori értekezés Tandari-Kovács Mariann Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Hegedűs Katalin

Részletesebben

Immunpatológia kurzus, - tavaszi szemeszter

Immunpatológia kurzus, - tavaszi szemeszter Immunpatológia kurzus, - tavaszi szemeszter Prof. Sármay Gabriella, Dr. Bajtay Zsuzsa, Dr. Józsi Mihály, Prof. Kacskovics Imre Prof. Erdei Anna Szerdánként, 10.00-12.00-ig, 5-202-es terem 1 2016. 02. 17.

Részletesebben

FELHÍVÁS TANFOLYAMRA

FELHÍVÁS TANFOLYAMRA A Borsod-A.-Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház és a Semmelweis Egyetem, Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika FELHÍVÁS TANFOLYAMRA Légúti fertőzések klinikuma, mikrobiológiai gyorsdiagnosztikája

Részletesebben

http://www.rimm.dote.hu Tumor immunológia

http://www.rimm.dote.hu Tumor immunológia http://www.rimm.dote.hu Tumor immunológia A tumorok és az immunrendszer kapcsolatai Tumorspecifikus és tumorasszociált antigének A tumor sejteket ölő sejtek és mechanizmusok Az immunológiai felügyelet

Részletesebben

CISZTÁS FIBRÓZIS GYÓGYÍTHATÓ?!

CISZTÁS FIBRÓZIS GYÓGYÍTHATÓ?! CISZTÁS FIBRÓZIS GYÓGYÍTHATÓ?! Ujhelyi Rita 2012. November Gyermekpulmológiai Konferencia Cisztás fibrózis Öröklődő betegség Nem gyógyítható Klorid ion transzport zavar Légutak és emésztőrendszert érinti

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1/33 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE Resolor 1 mg-os filmtabletta 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 1 mg prukaloprid filmtablettánként (prukaloprid-szukcinát formájában).

Részletesebben

EUROPEAN CONSORTIUM FOR THE CERTIFICATE OF ATTAINMENT IN MODERN LANGUAGES FOR MEDICAL PURPOSES NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNY ORVOSI SZAKNYELV ISMERETÉRŐL

EUROPEAN CONSORTIUM FOR THE CERTIFICATE OF ATTAINMENT IN MODERN LANGUAGES FOR MEDICAL PURPOSES NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNY ORVOSI SZAKNYELV ISMERETÉRŐL Centre Number Vizsgaközpont száma.... Candidate No. Vizsgázó száma EUROPEAN CONSORTIUM FOR THE CERTIFICATE OF ATTAINMENT IN MODERN LANGUAGES FOR MEDICAL PURPOSES NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNY ORVOSI SZAKNYELV

Részletesebben

Válasz Bereczki Dániel Professzor Úr bírálatára

Válasz Bereczki Dániel Professzor Úr bírálatára Válasz Bereczki Dániel Professzor Úr bírálatára Először is hálás köszönettel tartozom Bereczki Professzor Úrnak, amiért elvállalta a disszertációm bírálatát és azt védésre alkalmasnak tartotta. A formai

Részletesebben

A zsírszövet mellett az agyvelő lipidekben leggazdagabb szervünk. Pontosabban az agy igen gazdag hosszú szénláncú politelítetlen zsírsavakban

A zsírszövet mellett az agyvelő lipidekben leggazdagabb szervünk. Pontosabban az agy igen gazdag hosszú szénláncú politelítetlen zsírsavakban BEVEZETÉS ÉS A KUTATÁS CÉLJA A zsírszövet mellett az agyvelő lipidekben leggazdagabb szervünk. Pontosabban az agy igen gazdag hosszú szénláncú politelítetlen zsírsavakban (LCPUFA), mint az arachidonsav

Részletesebben

Időpont: 2016. június 17., péntek

Időpont: 2016. június 17., péntek III. TERHESSÉG ÉS SZÍVBETEGSÉG VITA FÓRUM A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet és a Semmelweis Egyetem I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika szervezésében Időpont:, péntek Helyszín: Hotel

Részletesebben

FODOR MÓNIKA 1, RUDOLFNÉ KATONA MÁRIA 2, KARAKASNÉ MORVAY KLÁRA 3

FODOR MÓNIKA 1, RUDOLFNÉ KATONA MÁRIA 2, KARAKASNÉ MORVAY KLÁRA 3 FODOR MÓNIKA 1, RUDOLFNÉ KATONA MÁRIA 2, KARAKASNÉ MORVAY KLÁRA 3 Kihívások, fejlesztési lehetôségek a munkahelyi étkeztetésben a gazdasági válság hatására bekövetkezett változások tükrében Challenges

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Gyermekei: Lőrinc (1993), Ádám (1997) és Árpád (1997) Középiskola: JATE Ságvári Endre Gyakorló Gimnáziuma, 1979-1983

ÖNÉLETRAJZ. Gyermekei: Lőrinc (1993), Ádám (1997) és Árpád (1997) Középiskola: JATE Ságvári Endre Gyakorló Gimnáziuma, 1979-1983 ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Név: Születési hely: Széll Márta Szeged Születési idő: 1965. március 28. Családi állapota: férjezett (Dr. Balogh Nándor) Gyermekei: Lőrinc (1993), Ádám (1997) és Árpád (1997)

Részletesebben

Válasz Prof. Dr. Szabó János opponensi bírálatára

Válasz Prof. Dr. Szabó János opponensi bírálatára Válasz Prof. Dr. Szabó János opponensi bírálatára Szeretném megköszönni Szabó Professzor Úr véleményét, építő jellegű kritikáját és a doktori értekezés elfogadására tett javaslatát. A különböző témakörökkel

Részletesebben

Endometriosis: nemcsak a nőgyógyászat kihívása

Endometriosis: nemcsak a nőgyógyászat kihívása Endometriosis: nemcsak a nőgyógyászat kihívása Interjú Prof. Dr. Rigó Jánossal és Dr. Bokor Attila adjunktussal Az IME Az egészségügyi vezetők szaklapja két éve elindított nőgyógyászati rovatában a hazai

Részletesebben

Diabéteszes redox változások hatása a stresszfehérjékre

Diabéteszes redox változások hatása a stresszfehérjékre Semmelweis Egyetem Molekuláris Orvostudományok Tudományági Doktori Iskola Pathobiokémia Program Doktori (Ph.D.) értekezés Diabéteszes redox változások hatása a stresszfehérjékre dr. Nardai Gábor Témavezeto:

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei ÚJ MEGFIGYELÉSEK AZ OTOSCLEROSISOS CSONTÁTÉPÜLÉS MOLEKULÁRIS BIOLÓGIAI- ÉS GENETIKAI HÁTTERÉNEK MEGISMERÉSÉHEZ Dr. Liktor Balázs Témavezető: Dr. Karosi Tamás, PhD

Részletesebben

Az immunrendszer mőködése egészséges és allergiára hajlamos egyénben. Immunológiai alapismeretek. Dr. Veres Gábor I.sz. Gyermekklinika, Budapest

Az immunrendszer mőködése egészséges és allergiára hajlamos egyénben. Immunológiai alapismeretek. Dr. Veres Gábor I.sz. Gyermekklinika, Budapest Az immunrendszer mőködése egészséges és allergiára hajlamos egyénben. Immunológiai alapismeretek. Dr. Veres Gábor I.sz. Gyermekklinika, Budapest Mirıl lesz szó? Bél-immunológiai alapismeretek/kórképek

Részletesebben

Szakmai zárójelentés OTKA-48927. Az autizmus kognitív neuropszichológiai tényezőinek alvásélettani vizsgálata

Szakmai zárójelentés OTKA-48927. Az autizmus kognitív neuropszichológiai tényezőinek alvásélettani vizsgálata Szakmai zárójelentés OTKA-48927 Az autizmus kognitív neuropszichológiai tényezőinek alvásélettani vizsgálata Módszerek Alanyok A Vadaskert Gyermekpszichiátriai Kórházban diagnosztizált betegek közül összesen

Részletesebben

Dr. Ottó Szabolcs Országos Onkológiai Intézet

Dr. Ottó Szabolcs Országos Onkológiai Intézet Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Program 1. Főirány: Életminőség javítása Nemzeti Onkológiai Kutatás-Fejlesztési Konzorcium a daganatos halálozás csökkentésére 1/48/2001. Részjelentés: 200. November 0.-2004.

Részletesebben

Helicobacter pylori által kiváltott sejtkinetikai változások a gyomor premalignus elváltozásaiban. Unger Zsuzsa

Helicobacter pylori által kiváltott sejtkinetikai változások a gyomor premalignus elváltozásaiban. Unger Zsuzsa Helicobacter pylori által kiváltott sejtkinetikai változások a gyomor premalignus elváltozásaiban Unger Zsuzsa Témavezeto: Dr. Prónai László Bírálók: Dr. Rácz István Prof. Dr. Papp János Szigorlati bizottság:

Részletesebben

Procalcitonin a kritikus állapot prediktora. Fazakas János, PhD, egyetemi docens Semmelweis Egyetem, Transzplantációs és Sebészeti Klinika

Procalcitonin a kritikus állapot prediktora. Fazakas János, PhD, egyetemi docens Semmelweis Egyetem, Transzplantációs és Sebészeti Klinika Procalcitonin a kritikus állapot prediktora Fazakas János, PhD, egyetemi docens Semmelweis Egyetem, Transzplantációs és Sebészeti Klinika Procalcitonin a kritikus állapot prediktora PCT abszolút érték

Részletesebben

Genetikai polimorfizmus vizsgálatok 1-es típusú cukorbetegségben

Genetikai polimorfizmus vizsgálatok 1-es típusú cukorbetegségben Genetikai polimorfizmus vizsgálatok 1-es típusú cukorbetegségben Dr. Hermann Csaba Doktori (Ph.D.) Értekezés Tézisfüzet Témavezetı: Prof. Dr. Madácsy László egyetemi tanár Programvezetı: Prof. Dr. Tulassay

Részletesebben

A tüdő adenocarcinomák szubklasszifikációja. Dr. Szőke János Molekuláris Patológiai Osztály Budapest, 2008 december 5.

A tüdő adenocarcinomák szubklasszifikációja. Dr. Szőke János Molekuláris Patológiai Osztály Budapest, 2008 december 5. A tüdő adenocarcinomák szubklasszifikációja Dr. Szőke János Molekuláris Patológiai Osztály Budapest, 2008 december 5. Háttér A tüdő ACA heterogén tumor csoport és a jelenlegi klasszifikáció elsősorban

Részletesebben

ANTICANCER RESEARCH [Rákkutatás]

ANTICANCER RESEARCH [Rákkutatás] ANTICANCER RESEARCH [Rákkutatás] Nemzetközi rákkutatási és rákgyógyászati folyóirat Az MGN-3/Biobran rizskorpából kivont módosított arabinoxilán in vitro növeli a metasztatikus emlőráksejtek érzékenységét

Részletesebben

Módosított miracidiumbújtatási eljárás schistosomiasis mansoni kimutatására

Módosított miracidiumbújtatási eljárás schistosomiasis mansoni kimutatására Módosított miracidiumbújtatási eljárás schistosomiasis mansoni kimutatására Dr. LENGYEL Anna Országos Közegészségügyi Intézet Parazitológiai Osztálya, Budapest "A modified miracidium hatching test for

Részletesebben

Atopiás dermatitis Gáspár Krisztián

Atopiás dermatitis Gáspár Krisztián Atopiás dermatitis Gáspár Krisztián DE OEC Bőrgyógyászati Klinika Bőrgyógyászati Allergológia Tanszék Atopiás dermatitis Krónikus gyulladással járó, relapsusokat mutató nem fertőző bőrbetegség. Bőrszárazság,

Részletesebben

BEVEZETÉS CÉLKITŰZÉS

BEVEZETÉS CÉLKITŰZÉS BEVEZETÉS A molekuláris biológiai és genetikai módszerek gyors fejlődése egyre inkább tért hódít a növénynemesítés különböző területein, így a kukoricanemesítésben is. A növényi fenotípusos jellemzők és

Részletesebben

A derékfájdalom következtében kialakuló funkciócsökkenés vizsgálatának lehetőségei validált, önkitöltős állapotfelmérő kérdőívek segítségével

A derékfájdalom következtében kialakuló funkciócsökkenés vizsgálatának lehetőségei validált, önkitöltős állapotfelmérő kérdőívek segítségével A derékfájdalom következtében kialakuló funkciócsökkenés vizsgálatának lehetőségei validált, önkitöltős állapotfelmérő kérdőívek segítségével Doktori tézisek Valasek Tamás Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok

Részletesebben

OTKA nyilvántartási szám: K48376 Zárójelentés: 2008. A pályázat adott keretein belül az alábbi eredményeket értük el:

OTKA nyilvántartási szám: K48376 Zárójelentés: 2008. A pályázat adott keretein belül az alábbi eredményeket értük el: Szakmai beszámoló A pályázatban a hemodinamikai erők által aktivált normális és kóros vaszkuláris mechanizmusok feltárását illetve megismerését tűztük ki célul. Az emberi betegségek hátterében igen gyakran

Részletesebben

Lázas beteg az intenzív osztályon: a differenciáldiagnosztika

Lázas beteg az intenzív osztályon: a differenciáldiagnosztika Lázas beteg az intenzív osztályon: a differenciáldiagnosztika problémái Székely Éva Lázas beteg az intenzív osztályon az infektológus megközelítésében 2011. október 8. A láz o Normál testhőmérséklet: szájban

Részletesebben

szerepe a gasztrointesztinális

szerepe a gasztrointesztinális A calprotectin és egyéb biomarkerek szerepe a gasztrointesztinális gyulladásos betegségek differenciál diagnosztikájában 1 Halmainé Kiss Ilona, 2 Rutka Mariann, 1 Földesi Imre Szegedi Tudományegyetem 1

Részletesebben

Magyar Belgyógyász Társaság 44. Nagygyűlése Budapest Hotel Novotel, Rákóczi út 43-45. 2012. december 13-15.

Magyar Belgyógyász Társaság 44. Nagygyűlése Budapest Hotel Novotel, Rákóczi út 43-45. 2012. december 13-15. Magyar Belgyógyász Társaság 44. Nagygyűlése Budapest Hotel Novotel, Rákóczi út 43-45. 2012. december 13-15. A kongresszust a Semmelweis Egyetem akkreditálta. 2012. december 13. csütörtök Program 08.45.

Részletesebben

A gerincdeformitáshoz társuló állcsont-orthopaediai rendellenességek vizsgálata

A gerincdeformitáshoz társuló állcsont-orthopaediai rendellenességek vizsgálata A gerincdeformitáshoz társuló állcsont-orthopaediai rendellenességek vizsgálata Doktori tézisek Dr. Segatto Emil Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Fogorvostudományi Kutatások Témavezető:

Részletesebben

Prognosztikai tényezők IBD-ben. A táplálékbevitel jelentősége. Veres Gábor I.Sz (Bókay) Gyermekklinika május 5.

Prognosztikai tényezők IBD-ben. A táplálékbevitel jelentősége. Veres Gábor I.Sz (Bókay) Gyermekklinika május 5. Prognosztikai tényezők IBD-ben. A táplálékbevitel jelentősége Veres Gábor I.Sz (Bókay) Gyermekklinika 2016. május 5. Tartalom Deep remission fogalma Étrend jelentősége Kizárólagos enterális táplálás Hosszútávú

Részletesebben

A C1 orf 124/Spartan szerepe a DNS-hiba tolerancia útvonalban

A C1 orf 124/Spartan szerepe a DNS-hiba tolerancia útvonalban Ph.D. tézisek A C1 orf 124/Spartan szerepe a DNS-hiba tolerancia útvonalban Írta: Juhász Szilvia Témavezető: Dr. Haracska Lajos Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Kutatóközpont Genetikai Intézet

Részletesebben

Közös stratégia kifejlesztése molekuláris módszerek alkalmazásával a rák kezelésére Magyarországon és Norvégiában

Közös stratégia kifejlesztése molekuláris módszerek alkalmazásával a rák kezelésére Magyarországon és Norvégiában Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt Közös stratégia kifejlesztése molekuláris módszerek alkalmazásával a rák kezelésére Magyarországon és Norvégiában Norvég Alap támogatással javul

Részletesebben

A gyermekkori immunmediált gastrointestinalis kórképek. Dr. Arató András egyetemi tanár, az MTA doktora SE I. Gyermekklinika

A gyermekkori immunmediált gastrointestinalis kórképek. Dr. Arató András egyetemi tanár, az MTA doktora SE I. Gyermekklinika A gyermekkori immunmediált gastrointestinalis kórképek Dr. Arató András egyetemi tanár, az MTA doktora SE I. Gyermekklinika Miért nincs mindig bélgyulladásunk? A T-sejtek 70-80%-a bélben található Több

Részletesebben

Equilor Pillars Származtatott Befektetési Alap

Equilor Pillars Származtatott Befektetési Alap Equilor Pillars Származtatott Multi stratégia Kötvény, részvény, deviza és árupiaci befektetések Fókuszban a korrelálatlan piacok: short és long stratégiák Piaci folyamatoktól független pozitív hozamcél

Részletesebben

GONDOLATOK AZ INZULINREZISZTENCIÁRÓL:

GONDOLATOK AZ INZULINREZISZTENCIÁRÓL: GONDOLATOK AZ INZULINREZISZTENCIÁRÓL: A zsírmájtól a pajzsmirigy-diszfunkcióig Fülöp Péter Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum I. sz. Belgyógyászati Klinika, Anyagcsere-betegségek Tanszék

Részletesebben

www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro PAPA Szindróma Verzió 2016 1. MI A PAPA SZINDRÓMA 1.1 Mi ez? A PAPA a pyogen arthritis, pyoderma gangrenosum és acne" (gennykeltő ízületi gyulladás, üszkös

Részletesebben

ÁLLATTENYÉSZTÉSI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori Iskola vezető: Dr. Bánszki Tamás, MTA doktora. Témavezetők: mezőgazdaság-tudomány kandidátusa

ÁLLATTENYÉSZTÉSI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori Iskola vezető: Dr. Bánszki Tamás, MTA doktora. Témavezetők: mezőgazdaság-tudomány kandidátusa DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM MEZŐGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR ÁLLATTENYÉSZTÉS- ÉS TAKARMÁNYOZÁSTANI TANSZÉK ÁLLATTENYÉSZTÉSI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori Iskola vezető: Dr. Bánszki Tamás, MTA

Részletesebben

A tényeket többé senki sem hagyhatja figyelmen kívül

A tényeket többé senki sem hagyhatja figyelmen kívül I. A tényeket többé senki sem hagyhatja figyelmen kívül A rák legyőzése - 1. kötet: Az elképzelhetetlen megvalósítható 1. tény: Az iparosodott világban a harmadik leggyakoribb halálozási ok a rák A 21.

Részletesebben

Leukémia (fehérvérûség)

Leukémia (fehérvérûség) Leukémia (fehérvérûség) Leukémia - fehérvérûség A leukémia a rosszindulatú rákos megbetegedések azon formája, amely a vérképzõ sejtekbõl indul ki. A leukémia a csontvelõben lévõ éretlen és érettebb vérképzõ

Részletesebben

Őssejtek és hemopoiézis 1/23

Őssejtek és hemopoiézis 1/23 Őssejtek és hemopoiézis 1/23 Sejtsorsok Sejtosztódás Sejt differenciáció sejtvonulatok szövetek (több sejtvonulat) Sejt pusztulás Sejtvonulat az őssejtek és azok utódai egy adott szöveti sejt differenciációja

Részletesebben

Szakmai zárójelentés

Szakmai zárójelentés Szakmai zárójelentés A témavezető neve: dr. Antus Balázs A téma címe: A bronchiolitis obliterans szindróma pathomechanizmusa OTKA nyilvántartási szám: F 046526 Kutatási időtartam: 2004-2008. A kutatási

Részletesebben

A sejtek lehetséges sorsa. A sejtek differenciálódása. Sejthalál. A differenciált sejtek tulajdonságai

A sejtek lehetséges sorsa. A sejtek differenciálódása. Sejthalál. A differenciált sejtek tulajdonságai A sejtek lehetséges sorsa A sejtek differenciálódása, öregedése Sejthalál osztódás az osztódási folyamatok befejezése és specializálódás egy (összetett) funkra: differenciá elöregedés (szeneszcencia) elhalás

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM

SZENT ISTVÁN EGYETEM SZENT ISTVÁN EGYETEM A magyar mezőgazdasági gépgyártók innovációs aktivitása Doktori (PhD) értekezés tézisei Bak Árpád Gödöllő 2013 A doktori iskola Megnevezése: Műszaki Tudományi Doktori Iskola Tudományága:

Részletesebben

Ph.D. doktori értekezés tézisei. Az értekezés szerzõje Dr. Bencsik Zsuzsa Fejér megyei Szent György Kórház II Belgyógyászat Székesfehérvár 2005

Ph.D. doktori értekezés tézisei. Az értekezés szerzõje Dr. Bencsik Zsuzsa Fejér megyei Szent György Kórház II Belgyógyászat Székesfehérvár 2005 MELLÉKVESE INCIDENTALOMÁK: SZÖVETTANI HETEROGENITAS, A DEHYDROEPIANDROSTERON SULFAT SZINT ÉS A MELLÉKVESEKÉREG IZOTÓP VIZSGÁLAT DIAGNOSZTIKAI ÉRTÉKE, NYOMONKÖVETÉS Ph.D. doktori értekezés tézisei Az értekezés

Részletesebben

Pszichoszomatikus megbetegedések. Dr. Lászlóffy Marianna 2016. 04. 13. ÁNTSZ OTH MFF

Pszichoszomatikus megbetegedések. Dr. Lászlóffy Marianna 2016. 04. 13. ÁNTSZ OTH MFF Pszichoszomatikus megbetegedések Dr. Lászlóffy Marianna 2016. 04. 13. ÁNTSZ OTH MFF A halmozott rizikótényezővel élő emberek száma az elmúlt évtizedekben jelentősen megnőtt. A stressz gyakorlatilag állandósult

Részletesebben

10. Genomika 2. Microarrayek és típusaik

10. Genomika 2. Microarrayek és típusaik 10. Genomika 2. 1. Microarray technikák és bioinformatikai vonatkozásaik Microarrayek és típusaik Korrelált génexpresszió mint a funkcionális genomika eszköze 2. Kombinált megközelítés a funkcionális genomikában

Részletesebben

Bízom benne, új szolgáltatásunk segíteni fog abban, hogy Ön és munkatársai minél hatékonyabban vegyék igénybe az Intézet laborszolgáltatásait.

Bízom benne, új szolgáltatásunk segíteni fog abban, hogy Ön és munkatársai minél hatékonyabban vegyék igénybe az Intézet laborszolgáltatásait. Klinikusok, a laborvizsgálatokat megrendelő és értelmező munkatársak Budapest, 2015 június 3 KK/KL/126/2015 tárgy: Hírlevél indítása klinikusok számára Kedves Munkatársak! A Semmelweis Egyetemen a diagnosztikai

Részletesebben

Egy Polycomb Response Element (PRE) in situ vizsgálata Drosophila melanogaster-ben génkonverzió segítségével. Kozma Gabriella

Egy Polycomb Response Element (PRE) in situ vizsgálata Drosophila melanogaster-ben génkonverzió segítségével. Kozma Gabriella Egy Polycomb Response Element (PRE) in situ vizsgálata Drosophila melanogaster-ben génkonverzió segítségével Kozma Gabriella Ph.D. tézisek Témavezető: Dr. Sipos László Genetikai Intézet MTA Szegedi Biológiai

Részletesebben

Mely humán génvariációk és környezeti faktorok járulnak hozzá az allergiás megbetegedések kialakulásához?

Mely humán génvariációk és környezeti faktorok járulnak hozzá az allergiás megbetegedések kialakulásához? Mely humán génvariációk és környezeti faktorok járulnak hozzá az allergiás megbetegedések kialakulásához? Falus András Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet Semmelweis Egyetem Antal Péter Hadadi Éva

Részletesebben

Légúti fertőzések klinikuma, mikrobiológiai gyorsdiagnosztikája és célzott antibiotikus kezelése c. szinten tartó, továbbképző és rezidens tanfolyam

Légúti fertőzések klinikuma, mikrobiológiai gyorsdiagnosztikája és célzott antibiotikus kezelése c. szinten tartó, továbbképző és rezidens tanfolyam Légúti fertőzések klinikuma, mikrobiológiai gyorsdiagnosztikája és célzott antibiotikus kezelése c. szinten tartó, továbbképző és rezidens tanfolyam VI. Mikrobiológiai gyorsdiagnosztika előadás sorozat

Részletesebben