Helicobacter pylori fertozés biopsziás mintákból. történo kimutatásának újabb lehetoségei a gyomor idült. gyulladásos betegségeiben

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Helicobacter pylori fertozés biopsziás mintákból. történo kimutatásának újabb lehetoségei a gyomor idült. gyulladásos betegségeiben"

Átírás

1 Helicobacter pylori fertozés biopsziás mintákból történo kimutatásának újabb lehetoségei a gyomor idült gyulladásos betegségeiben Dr. Ruzsovics Ágnes PhD értekezés tézisei 2004, Budapest Semmelweis Egyetem II. Belgyógyászati Klinika A munka a Gastroenterológia doktori program Újabb tényezok az emésztorendszer nyálkahártya lézióinak kialakulásában címu alprogramjának része. Programvezeto: Prof. Dr. Tulassay Zsolt Semmelweis Egyetem, ÁOK, II. Belgyógyászati Klinika Témavezeto: Prof. Dr. Tulassay Zsolt Dr. Molnár Béla Semmelweis Egyetem, ÁOK, II. Belgyógyászati Klinika

2 Bevezetés Régóta ismert a szoros összefüggés a gasztritisz és a peptikus fekélybetegség között. Ha a kórkép epidemiológiai alapjait tekintjük, a krónikus gasztritiszes betegek túlnyomó részében ez a betegség mikrobiális eredetu, amely a Helicobacter pylori (H.pylori) fertozés ellen fellépo gyulladásos válaszreakció következtében alakul ki. A baktérium fekélyképzodést elosegíto és a fekély gyógyulását gátló hatásának mechanizmusa még nem teljesen ismert. A gasztrointesztinális traktus epithelium integritásának fenntartásában alapveto szerepet játszik a sejtek proliferációjának és apoptózisának szabályozása. Feltételezzük, hogy a H.pylori eltéro genotípusai fontos szerepet játszanak a gyomornyálkahártya sejtkinetikai paramétereinek változásaiban és a sejtkárosodás kimenetelében, ezért ismeretük különös jelentoséggel bír. A különbözo H.pylori altípusok vizsgálata segíthet felderíteni, hogy az egyes gasztrointesztinális megbetegedésben és a szövodmények kialakulásában milyen bakteriális tényezok szerepelhetnek. A kvalitatív vizsgálatok mellett ez idáig nem állt rendelkezésünkre kvantitatív diagnosztikai módszer, friss és paraffin blokkokból történo genotipizálásra. A genotípus ismeretének összevetése a szövettani és endoszkópos diagnózissal, valamint az egyéb nem DNS-alapú diagnosztikai módszerekkel (immunhisztokémiai technikák, tenyésztés, urea kilégzési teszt, immunblot) és a baktérium jelenlétének egyideju kvantitatív felbecslése még nem történt meg, sem a diagnosztikában, sem a tudományos kutatások területén. 2

3 Nincs egységes álláspont abban a kérdésben sem, vajon a gyermekkori H.pylori fertozés enyhébb vagy súlyosabb kimenetelu, mint a felnottkori. Célkituzések Célunk volt 1. kidolgozni H.pylori kimutatásának polimeráz láncreakcióval (PCR) történo módszerét, paraffinba ágyazott és friss fagyasztott biopsziás mintákból. 2. felállítani egy új, real-time PCR módszert in situ kvalitativ-kvantitatív H.pylori kimutatásra és tipizálásra. 3. összehasonlítani, hogy az új módszer korrelál-e a többi nem DNS-alapú H.pylori kimutatási módszer (szövettan, tenyésztés, urea kilégzési teszt, immunblot) eredményével. 4. megvizsgálni, hogy H.pylori jelenlétében, illetve különbözo genotípusainak hatására hogyan változik a gyomor nyálkahártya sejtproliferációjának mértéke eltéro szövettani stádiumokban (ép nyálkahártya, gyulladás, fekély, atrófia, intesztinális metaplázia). 5. megvizsgálni, van-e összefüggés a H.pylori genotípusa és a szövettani diagnózis valamint a makroszkópos (endoszkópos) kép között. 6. meghatározni, hogy H.pylori, illetve különbözo genotípusainak jelenléte és intesztinális metaplázia kialakulása hatással van-e az epidermális növekedési faktor receptor (EGFR) expresszióra és a sejtproliferációra a gyomor mucosában. 7. meghatározni H.pylori genotípusainak sejtproliferációra, apoptózisra, p53 tumor szuppresszor gén és intesztinális mucin antigén (SIMA és LIMA) expressziójára kifejtett hatását felnott és gyermek gyomor biopsziás mintákban. 3

4 Vizsgálati anyagok és módszerek A vizsgálatban 232 beteg (116 férfi és 116 no) vett részt, akiknél emésztorendszeri panaszok miatt felso panendoszkópiás vizsgálatra volt szükség. Összehasonlító vizsgálathoz 40 gyermek biopsziás mintáját vizsgáltuk (17 fiú és 23 leány, átlag életkor 12,6±0,56 év a 4-21 éves tartományban), akik hasi fájdalom, hányás és/vagy súlyvesztés miatt kerültek endoszkópiás vizsgálatra. Kontrollként 32 (paraffinba ágyazott és frissen fagyasztott) ép gyomor nyálkahártya szövetbol készült minta szolgált, valamint intesztinális mucin antigén expresszió meghatározásához 5-5 ép vékony- és vastagbél szövetminta. Gyermekek kontrollcsoportjában 5 paraffinba ágyazott ép gyomor nyálkahártya szövetminta szerepelt. Makroszkópos (endoszkópos) jelek alapján a mintákat normál gyomornyálkahártya, endoszkópos gasztritisz, erózió és fekély csoportokba soroltuk. A felnottek paraffinba ágyazott szövetmintáit a szövettani diagnózis alapján csoportosítottuk a következoképpen: ép gyomor epithel (n=32), krónikus gasztritisz (n=115), krónikus gasztritisz intesztinális metapláziával (n=75). A minták osztályozásánál a Sydney-klasszifikációt vettük alapul. A szövetminták lízise és a DNS izolálása után hagyományos PCR alapú H.pylori caga, vaca, urea és icea gén kimutatását végeztük. Ezután real-time PCR protokoll szerint, SYBR Green alapú kvalitatív H.pylori gén kimutatást, valamint kvantitatív FRET-PCR alapú urea és ß-globin gén meghatározást végeztünk. A sejtkinetikai paraméterek jellemzésére immunhisztokémiai módszereket alkalmaztunk. A sejtproliferáció kimutatására a PCNA módszert, apoptózis 4

5 vizsgálatára TUNEL reakciót használtunk. Továbbá p53 oncoprotein és EGFR receptor expresszió, valamint intesztinális mucin antigének (SIMA, LIMA) kimutatását is végeztük. Munkánkban egyéb H.pylori kimutatási módszereket is alkalmaztunk (urea kilégzési teszt /UBT/, immunblot). Eredmények 1. Hagyományos PCR alapú H.pylori kimutatás: H.pylori caga, vaca gén kimutatása paraffin blokkokból és fagyasztott biopsziás mintából is, míg urea, icea2 kimutatása csak fagyasztott biopsziás mintákból sikerült. 2. Real-time PCR SYBR Green módszer összevetve a minták szövettani, EGFR és PCNA festés eredményeivel: Mind caga, mind vaca jelenlétében csökkent EGFR expressziót találtunk. 3. Kvantitatív H.pylori meghatározás real-time PCR FRET-technikával összevetve a szövettan, UBT, PCR SYBR Green és immunblot eredményével: A gyomor biopszia H.pylori suruségének meghatározása real-time PRC FRET technikával történt. A PCR során amplifikálódott urea-termék mennyisége nem volt azonos, az erózió területén az urea szintje szignifikánsan magasabb volt, mint a szomszédos területeken a gyomor antrumában és corpusában is. UBT kvantitatív értékét (DOB) és ezzel párhuzamosan ureasea/ß-globin relatív arányát meghatározva, a két módszer között szignifikáns korrelációt találtunk (p<0,05). Az UBT vizsgálat szürke zónájában (DOB: 0-4 ), ahol a diagnózis megbízhatatlan, real-time FRET-PCR technikával számos, egyértelmuen pozitív eredményt kaptunk. 4. EGFR és PCNA expresszió vizsgálata: 5

6 IM társult H.pylori-pozitív gasztritisz esetén az EGFR-pozitív sejtek aránya szignifikánsan csökkent a normál epithelhez és az IM társult H.pylori-negatív gasztritiszhez képest. Hasonló, de nem szignifikáns különbség volt IM nélküli gasztritiszek esetében is. A PCNA-pozitív sejtek száma hasonló volt a H.pyloripozitív és negatív csoportban. 5. p53, PCNA és intesztinális mucin antigén (SIMA, LIMA) expresszió vizsgálata: Az IM esetek legtöbbje inkomplett típusú volt. Komplett típusú IM az esetek 23%-ban volt kimutatható. Tíz IM társult gasztritisz minta metaplasztikus régiója mutatott SIMA és LIMA-pozitivitást is. Eros, bár nem szignifikáns korrelációt találtunk a H.pylori-pozitivitás és a kettosen pozitív immunreakció között. Markáns szignifikáns különbséget találtunk a növekedett p53 expresszió és SIMA reaktivitás között az IM társult gasztritisz csoportban. Hasonló eredményre jutottunk LIMA esetében is Statisztikailag szignifikáns különbséget találtunk PCNA (p=0,0297) és p53 (p=0,0436) eredményeiben az I. és II. típusú IM esetek között. 6. Gyermek biopsziás minták vizsgálata H.pylori jelenléte és intesztinális mucin antigén expresszió tekintetében: Nem találtunk statisztikailag szignifikáns kapcsolatot caga, vaca genotípus jelenléte és a klinikai tünetek megjelenése között. IM 4 esetben volt kimutatható mikroszkóposan, míg SIMA és LIMA pozitivitást 16 esetben találtunk. Kapcsolatot találtunk a fokozott p53 és SIMA expresszió között a H.pyloripozitív csoportban. Fokozott proliferációs aktivitást találtunk gasztritiszben a normál mintákhoz képest, de nem volt szignifikáns különbség a szövettani H.pylori-pozitív és negatív gasztritisz esetek között. 6

7 Az apoptotikus index közel szignifikánsan emelkedett H.pylori-pozitív gasztritisz esetekben a normál mintákhoz képest. P53 expressziója szignifikánsan magasabb volt a szövettani vizsgálattal H.pylori-pozitív gasztritisz esetekben a normál mintákhoz képest, mint a H.pylori-negatív esetekben. Következtetések Kidolgoztuk a H.pylori különbözo genotípusainak hagyományos PCR módszerrel történo kimutatási módszerét. Kidolgoztuk real-time PCR készülékkel, SYBR Green festéket használva, majd az olvadáspont analízis módszert alkalmazva H.pylori caga, vaca és urea genotípusának tipizálási technikáját. Kvantitatív real-time PCR vizsgálatot is felállítottuk FRET- technikát alkalmazva, H.pylori urea gén kimutatása alapján. Azonos gyomor több területén szignifikánsan különbözo H.pylori suruséget mértünk. Összehasonlítva, a kidolgozott DNS-alapú H.pylori diagnosztikai technikák eredményét a hagyományos biopszia-alapú módszerekkel, megállapíthatjuk, hogy a biopszia-alapú H.pylori fertozés kvantitatív értékelés megbízhatósága korlátozott atrófiás gasztritisz esetében a foltos eloszlás és csökkent baktériumszám miatt. Továbbá elmondhatjuk, hogy a real-time PCR jóval érzékenyebb, mint a hagyományos H.pylori kimutatási módszerek. H.pylori caga genotípusának jelenlétében a gasztritisz csoportban, vaca jelenlétében az IM-el társult gasztritisz mintákban találtunk statisztikailag szignifikáns különbséget az ép gyomornyálkahártyához viszonyítva. A caga-pozitív H.pylori törzzsel történo fertozés fokozott sejtproliferációt okoz. 7

8 Nem volt szignifikáns proliferáció fokozódás, sem H.pylori-pozitív, sem negatív gasztritisz esetén a normál nyálkahártyához képest. A fokozott proliferáció nem egy H.pylori jelenlététol függo szervezeti válaszreakció a sejtsérülésre gasztritisz esetén. A H.pylori fertozés szignifikánsan csökkenti az EGFR expresszióját IM esetén, és hasonló, de nem szignifikáns változás figyelheto meg a gasztritiszes mintákban is. Az EGFR jobb immunhisztokémiai mutatónak bizonyult a gyomornyálkahártya negváltozott sejtfunkciójára, mint a proliferáció vizsgálata. Felnottek mintáiban IM esetében SIMA és p53 expressziója az elváltozás súlyosságával fokozódott, amely alapján feltételezheto, hogy a gyomornyálkahártya p53 és vékonybél eredetu mucin termelése egy korai esemény a gyomor metaplasztikus átalakulásának többlépcsos folyamatában. Gyermekek mintáiban szignifikáns kapcsolatot találtunk p53 expresszió és caga jelenléte között. Kimutattuk, hogy a H.pylori fertozött gasztritiszben a p53 proteint expresszáló sejtek aránya jelentosen emelkedett, és ezt SIMA expressziójának növekedése követte. Gyermekeknél SIMA pozitivitást találtunk, ahol atypia vagy metaplázia szövettani jelét nem sikerült azonosítani. Eredményeink ellentmondanak a carcinogenezis kialakulását magyarázó Correa-modellnek, amelyben IM megjelenése nem elozi meg a gasztritisz és/vagy atrófia kialakulását, azonban közvetlenül elofordul az apoptózis indukálta gyomornyálkahártya sérülésre adott válaszreakcióban. 8

9 Az értekezés alapjául szolgáló közlemények Ruzsovics Á., Molnár B., Tulassay Zs.: A Helicobacter pylori molekuláris biológiai jellemzoi. Orvosi Hetilap 2000; 141(47): Ruzsovics Á., Molnár B., Unger Zs., Tulassay Zs., Prónai L.: Helicobacter pylori caga, vaca genotípusának meghatározása real-time PCR módszerrel. Orvosi Hetilap 2001; 142(10): Ruzsovics A., Molnár B., Tulassay Z.: Determination of caga, vaca genotypes of Helicobacter pylori with real-time PCR method. Journal of Physiology, Paris 2001; 95: Ruzsovics A., Unger Zs., Molnár B., Prónai L., Tulassay Z.: Effect of Helicobacter pylori infection on epidermal growth factor receptor (EGFR) expression and cell proliferation of gastric epithelial mucosa: correlation to macroscopic and microscopic diagnosis. International Journal of Experimental Pathology 2002; 83: Ruzsovics A, Molnar B, Tulassay Z.: Deoxyribonucleic acid-based diagnostic techniques to detect Helicobacter pylori. Aliment Pharmacol Ther 2004; 19(11): Ruzsovics Á, Molnár B, Tulassay Zs.: A Helicobacter pylori kimutatás DNSalapú diagnosztikai módszerei. Lege Artis Medicinae 2004; 14(5): Az értekezés témaköréhez kapcsolódó eloadások és absztraktok CagA, vaca genotypes of Helicobacter pylori determination from paraffin embedded tissue samples with real-time PCR method. Ruzsovics Á, Molnár B, Tulassay Z: Z Gastroenterol 2000; 38(5): 423, 101. Magyar Gasztroenterológiai Társaság 42. Nagygyulése, CagA, vaca genotypes of Helicobacter pylori determination from paraffin embedded tissue samples with real-time PCR method. Ruzsovics A, Molnár B, Tulassay Z: The 2nd East-West Bridging Meeting in Gastroenterology, Gothenburg Determination of caga, vaca genotypes of Helicobacter pylori with real-time PCR method. Ruzsovics A, Molnár B., Tulassay Z. 9

10 Dig Dis Sci 2001; 46(3):677 Joint meeting of the 10th International Conference on Ulcer Research and 5th International Symposium on Cell Injury and Protection in the Gastrointestinal Tract: From basic Sciences to Clinical Perspectives, Budapest, Determination of H.pylori vaca, caga and ureasea genes with real-time PCR analysis and its correlation with immunohistochemistry. Ruzsovics A, Molnár B, Prónai L, Unger Zs, Tulassay Z: Z Gastroenterol 2001; 39(5): 417 A149 Magyar Gasztroenterológiai Társaság 43. Nagygyulése, Different effect of H.pylori on p53 oncoprotein expression and apoptosis of gastric epithelium in presence and absence of intestinal metaplasia. Unger Zs, Prónai L, Molnár B, Ruzsovics A, Schandl L, Tulassay Z: Z Gastroenterol 2001; 39(5): 428 A193 Magyar Gasztroenterológiai Társaság 43. Nagygyulése, Determination of Helicobacter pylori caga, vaca genotypes with real-time PCR in gastric biopsy specimen. Correlation to proliferation immunohistochemical data. Ruzsovics A., Unger Zs., Ebert M., Molnár B., Prónai L., Malfertheiner P., Tulassay Z: Digestive Disease Week, Atlanta, 2001, poster of distinction Comparison of traditional and a quantitative real-time PCR diagnostic techniques for detection of Helicobacter pylori infection in gastric tissues. Ruzsovics Á, Molnár B, Prónai L, Tulassay Z: Z Gastroenterol 2002; 40(5): 353 A105. Magyar Gasztroenterológiai Társaság 44. Nagygyulése, Quantitative CK20 RT-PCR is in correlation with progression and CA19-9, but not with CEA and CA72-A immunoassays in the follow-up of Dukes D stage colorectal patients. Molnár B, Floro L, Ruzsovics A, Ladányi A, Tulassay Z: Z Gastroenterol 2002; 40(5): 347 A77 Magyar Gasztroenterológiai Társaság 44. Nagygyulése, Comparison of traditional and a quantitative real-time PCR diagnostic techniques for detection of Helicobacter pylori infection in gastric tissues. Ruzsovics A, Molnar B., Tulassay Z.: Gastroenterology. 2002; 122: Suppl 4. A204, S1313. Digestive Disease Week, San Francisco,

11 Quantitative CK20 RT-PCR is in correlation with progression and CA19-9, but not with CEA and CA72-A immunoassays in the follow-up of Dukes D stage colorectal patients under chemotherapy. Molnár B, Floro L, Ruzsovics A, Ladányi A, Tulassay Z: Gastroenterology. 2002; 122: Suppl 4. A599, S1273. Digestive Disease Week, San Francisco, Chip technológiák alkalmazása ritka sejtes mintákon. Molnár B, Galamb O, Sipos F, Ruzsovics Á: III. Magyar Sejtanalitikai Konferencia, 2002, Budapest. Quantitative RT-PCR of peripherial blood cytokeratin 20 (CK20), thymidilate synthase (TS), telomerase related RNA (TELORNA) with tumormarker determinations are useful for the evaluation of responder status to chemotherapy in Dukes stage D CRC patients. Floro L, Molnár B, Ruzsovics A, Sipos F, Sréter L, Tulassay Z: Z Gastroenterol. 2003; 41(5): 436, 25. Magyar Gasztroenterológiai Társaság 45. Nagygyulése, Follow-up evaluation of Dukes BC stage patients for the presence of circulating tumor cells by mrna magnetic cell isolation and serum tumormarkers. Molnár B, Sipos F, Ruzsovics A, Floro L, Sréter L, Tulassay Z: Z Gastroenterol. 2003; 41(5): 447, 71. Magyar Gasztroenterológiai Társaság 45. Nagygyulése, Effect of short term omeprasol therapy on the cell proliferation and p53 expression of the gastric epithelia. Németh A, Ruzsovics A, Molnár B, Sipos F, Prónai L, Tulassay Z: Z Gastroenterol. 2003; 41(5): 449, 80. Magyar Gasztroenterológiai Társaság 45. Nagygyulése, Assesment of gastric epithelial proliferation, apoptotic activity, p53 and intestinal mucin antigens expression, and caga, vaca genotypes in H.pylori infected children. Ruzsovics A, Dezsofi A, Molnár B, Tulassay T, Tulassay Z: Z Gastroenterol. 2003; 41(5): 456, 105. Magyar Gasztroenterológiai Társaság 45. Nagygyulése,

12 Quantitative RT-PCR of peripherial blood cytokeratin 20 (CK20), thymidilate synthase (TS), telomerase related RNA (TELORNA) with tumormarker determinations are useful for the evaluation of responder status to chemotherapy in Dukes stage D CRC patients. Floro L, Molnár B, Ruzsovics A, Sipos F, Sréter L, Tulassay Z: Gastroenterology. 2003; (124) Suppl 4. A646, W1317. Follow-up evaluation of Dukes BC stage patients for the presence of circulating tumor cells by mrna magnetic cell isolation and serum tumormarkers. Molnár B, Sipos F, Ruzsovics A, Floro L, Sréter L, Tulassay Z: Gastroenterology. 2003; (124) Suppl 4. A655, W1360. Validation of intestinal mucin antigens in the gastric epithelium with intestinal metaplasia and their relationship with p53 expression and proliferation activity. Ruzsovics A, Sipos F, Molnar B, Tulassay Z: Gastroenterology. 2003; (124) Suppl 4. A450, T923. Follow-up evaluation of Dukes BC stage patients for the presence of circulating tumor cells by mrna magnetic cell isolation and serum tumormarkers. Sipos F, Molnár B, Ruzsovics A, Floro L, Sréter L, Tulassay Z: Ph.D. Tudományos Napok április, Budapest. Quantitative RT-PCR of peripherial blood cytokeratin 20 (CK20), thymid ilate synthase (TS), telomerase related RNA (TELORNA) with tumormarker determinations are useful for the evaluation of responder status to chemotherapy in Dukes stage D CRC patients. Ruzsovics A, Floro L, Molnár B, Sipos F, Sréter L, Tulassay Z: Ph.D. Tudományos Napok április, Budapest. Assesment of gastric epithelial proliferation, apoptotic activity, p53 and intestinal mucin antigens expression, and caga, vaca genotypes in H.pylori infected children. Ruzsovics A, Dezsofi A, Molnár B, Tulassay T, Tulassay Z: Ph.D. Tudományos Napok április, Budapest. Effect of short term omeprasol therapy on the cell proliferation and p53 expression of the gastric epithelia. Hritz I, Ruzsovics A, Molnár B, Sipos F, Németh A, Tulassay Z: Ph.D. Tudományos Napok április, Budapest. 12

13 DNA-based diagnostic techniques to detect H.pylori Ruzsovics A, Molnar B, Tulassay Z: Magyar gasztroenterológiai társaság 46. Nagygyulése, Evaluation of immunhistochemical labelling and detection of intestinal mucin antigens in the gastric epithelium with and without intestinal metaplasia. Correlation to microscopical diagnosis Németh A, Ruzsovics A, Sipos F, Molnar B, Tulassay Z: Magyar gasztroenterológiai társaság 46. Nagygyulése,

A vastagbélhám sejtkinetikai változásainak vizsgálata gyulladásos vastagbélbetegségekben a gyulladás szövettani aktivitásának függvényében

A vastagbélhám sejtkinetikai változásainak vizsgálata gyulladásos vastagbélbetegségekben a gyulladás szövettani aktivitásának függvényében A vastagbélhám sejtkinetikai változásainak vizsgálata gyulladásos vastagbélbetegségekben a gyulladás szövettani aktivitásának függvényében Doktori (PhD) dolgozat Gastroenterológia c. PhD program keretében

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés tézisei. Helicobacter pylori által kiváltott sejtkinetikai változások a gyomor premalignus elváltozásaiban.

Doktori (PhD) értekezés tézisei. Helicobacter pylori által kiváltott sejtkinetikai változások a gyomor premalignus elváltozásaiban. Doktori (PhD) értekezés tézisei Helicobacter pylori által kiváltott sejtkinetikai változások a gyomor premalignus elváltozásaiban Unger Zsuzsa Budapest, 2003 Programvezeto: Prof. Dr. Tulassay Zsolt Témavezeto:

Részletesebben

Epithelialis-mesenchymalis átmenet vastagbél daganatokban

Epithelialis-mesenchymalis átmenet vastagbél daganatokban Epithelialis-mesenchymalis átmenet vastagbél daganatokban Éles Klára Országos Onkológiai Intézet Sebészi és Molekuláris Daganatpatológiai Centrum Budapest, 2010. 12. 03. Epithelialis-mesenchymalis átmenet

Részletesebben

Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt HU-0115/NA/2008-3/ÖP-9 ÚJ TERÁPIÁS CÉLPONTOK AZONOSÍTÁSA GENOMIKAI MÓDSZEREKKEL

Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt HU-0115/NA/2008-3/ÖP-9 ÚJ TERÁPIÁS CÉLPONTOK AZONOSÍTÁSA GENOMIKAI MÓDSZEREKKEL Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt HU-0115/NA/2008-3/ÖP-9 ÚJ TERÁPIÁS CÉLPONTOK AZONOSÍTÁSA GENOMIKAI MÓDSZEREKKEL KÖZÖS STRATÉGIA KIFEJLESZTÉSE MOLEKULÁRIS MÓDSZEREK ALKALMAZÁSÁVAL

Részletesebben

Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése

Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése Kegyes Lászlóné 1, Némethné Lesó Zita 1, Varga Sándor Attiláné 1, Barna T. Katalin 1, Rombauer Edit 2 Dunaújvárosi Prodia Központi

Részletesebben

DIGITÁLIS MIKROSZKÓPIA AZ EMÉSZTŐRENDSZERI SZÖVETI

DIGITÁLIS MIKROSZKÓPIA AZ EMÉSZTŐRENDSZERI SZÖVETI DIGITÁLIS MIKROSZKÓPIA AZ EMÉSZTŐRENDSZERI SZÖVETI MINTÁK DIAGNOSZTIKÁJÁBAN Doktori tézisek Ficsór Levente Semmelweis Egyetem, 2. sz. Belgyógyászati Klinika Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Programvezető:

Részletesebben

Helicobacter pylori által kiváltott sejtkinetikai változások a gyomor premalignus elváltozásaiban. Unger Zsuzsa

Helicobacter pylori által kiváltott sejtkinetikai változások a gyomor premalignus elváltozásaiban. Unger Zsuzsa Helicobacter pylori által kiváltott sejtkinetikai változások a gyomor premalignus elváltozásaiban Unger Zsuzsa Témavezeto: Dr. Prónai László Bírálók: Dr. Rácz István Prof. Dr. Papp János Szigorlati bizottság:

Részletesebben

CÉLKITUZÉSEK CAV-1 vizsgálat E-cad vizsgálat

CÉLKITUZÉSEK CAV-1 vizsgálat E-cad vizsgálat BEVEZETÉS A gyomor- és a hasnyálmirigyrákot gyakran csak az elorehaladott stádiumokban diagnosztizáljuk, ezért prognózisuk nagyon kedvezotlen. Nagy szükség van ezért olyan markerekre, melyekkel elérhetové

Részletesebben

SZARUHÁRTYA DYSTROPHIÁK VIZSGÁLATA

SZARUHÁRTYA DYSTROPHIÁK VIZSGÁLATA Semmelweis Egyetem Doktori Iskola, Klinikai Orvostudományok, Szemészet Program Programvezeto: Dr. Süveges Ildikó az orvostudomány doktora, egyetemi tanár Témavezeto: Dr. Süveges Ildikó az orvostudomány

Részletesebben

Her2 fehérje overexpresszió gyomorrákokban: Hazai tapasztalatok

Her2 fehérje overexpresszió gyomorrákokban: Hazai tapasztalatok Her2 fehérje overexpresszió gyomorrákokban: Hazai tapasztalatok Dr. Lotz Gábor, Dr. Szirtes Ildikó, Dr. Kiss András Prof. Tímár József, Prof. Kulka Janina Semmelweis Egyetem II. Pathologiai Intézet - Exophyticus

Részletesebben

A harkányi gyógyvízzel végzett vizsgálataink eredményei psoriasisban között. Dr. Hortobágyi Judit

A harkányi gyógyvízzel végzett vizsgálataink eredményei psoriasisban között. Dr. Hortobágyi Judit A harkányi gyógyvízzel végzett vizsgálataink eredményei psoriasisban 2007-2011 között Dr. Hortobágyi Judit Pikkelysömörre gyakorolt hatása 2007-től 2009-ig 1. Lokális hatása 2. Szisztémás hatása 3. Állatkísérlet

Részletesebben

Az Idegsebészeti Szövetbank jelentősége a neuro-onkológiai kutatásokban

Az Idegsebészeti Szövetbank jelentősége a neuro-onkológiai kutatásokban Az Idegsebészeti Szövetbank jelentősége a neuro-onkológiai kutatásokban Augusta - Idegsebészet Klekner Álmos 1, Bognár László 1,2 1 Debreceni Egyetem, OEC, Idegsebészeti Klinika, Debrecen 2 Országos Idegsebészeti

Részletesebben

szerepe a gasztrointesztinális

szerepe a gasztrointesztinális A calprotectin és egyéb biomarkerek szerepe a gasztrointesztinális gyulladásos betegségek differenciál diagnosztikájában 1 Halmainé Kiss Ilona, 2 Rutka Mariann, 1 Földesi Imre Szegedi Tudományegyetem 1

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS DR. MOLNÁR BÉLA, MTA MUNKATÁRS, PH.D.

DOKTORI ÉRTEKEZÉS DR. MOLNÁR BÉLA, MTA MUNKATÁRS, PH.D. K ERINGŐ DAGANATSEJT K IMUTATÁS S ZOLID T UMOROS B ETEGEK P ERIFÉRIÁS V ÉRMINTÁIBÓL DOKTORI ÉRTEKEZÉS KÉSZÍTETTE: TÉMAVEZETŐ: DR. LADÁNYI ANDRÁS, DR. TULASSAY ZSOLT, EGYETEMI TANÁR, PH.D. DR. MOLNÁR BÉLA,

Részletesebben

Lymphoma sejtvonalak és gyerekkori leukémia (ALL) sejtek mikro RNS (mir) profiljának vizsgálata

Lymphoma sejtvonalak és gyerekkori leukémia (ALL) sejtek mikro RNS (mir) profiljának vizsgálata Lymphoma sejtvonalak és gyerekkori leukémia (ALL) sejtek mikro RNS (mir) profiljának vizsgálata Dr. Nemes Karolina, Márk Ágnes, Dr. Hajdu Melinda, Csorba Gézáné, Dr. Kopper László, Dr. Csóka Monika, Dr.

Részletesebben

67. Pathologus Kongresszus

67. Pathologus Kongresszus A kemoirradiáció okozta oncocytás átalakulás szövettani, immunhisztokémiai, ultrastruktúrális jellemzői és lehetséges prognosztikus jelentősége rectum adenocarcinomákban 67. Pathologus Kongresszus Bogner

Részletesebben

20 éves a Mamma Klinika

20 éves a Mamma Klinika 20 éves a Mamma Klinika A sejtdiagnosztika modern eszközei a diagnosztikában és terápiában dr Járay Balázs, dr Székely Eszter Medserv Kft, Semmelweis Egyetem II. Patológiai Intézet Budapest 1 22196 betegből

Részletesebben

A LABORBAN ELÉRHETŐ GYORSTESZTEK ÉRTELMEZÉSE

A LABORBAN ELÉRHETŐ GYORSTESZTEK ÉRTELMEZÉSE A LABORBAN ELÉRHETŐ GYORSTESZTEK ÉRTELMEZÉSE Dr. Kiss Virág 2016.11.20 A LABORBAN ELÉRHETŐ GYORSTESZTEK: 1. Clostridium difficile gyorsteszt 2. RSV gyorsteszt 3. Influenza gyorsteszt 4. H.pylori Ag gyorsteszt

Részletesebben

Szinoviális szarkómák patogenezisében szerepet játszó szignálutak jellemzése szöveti multiblokk technika alkalmazásával

Szinoviális szarkómák patogenezisében szerepet játszó szignálutak jellemzése szöveti multiblokk technika alkalmazásával Szinoviális szarkómák patogenezisében szerepet játszó szignálutak jellemzése szöveti multiblokk technika alkalmazásával Fónyad László 1, Moskovszky Linda 1, Szemlaky Zsuzsanna 1, Szendrői Miklós 2, Sápi

Részletesebben

Mit is csinál pontosan a patológus?

Mit is csinál pontosan a patológus? Szász A. Marcell Mit is csinál pontosan a patológus? Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium Cegléd, 2015. március 19. www.meetthescientist.hu 1 26 Google - patológus www.meetthescientist.hu 2 26 Google - patológia

Részletesebben

Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3,

Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3, Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3, Rostás Tamás3, Ritter Zsombor4, Zámbó Katalin1 Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

Szabadgyök-reakciók és az antioxidáns rendszer gasztroenterológiai betegségekben és diabetes mellitusban. dr. Szaleczky Erika

Szabadgyök-reakciók és az antioxidáns rendszer gasztroenterológiai betegségekben és diabetes mellitusban. dr. Szaleczky Erika Szabadgyök-reakciók és az antioxidáns rendszer gasztroenterológiai betegségekben és diabetes mellitusban dr. Szaleczky Erika Programvezető: Prof. Dr. Fehér János Témavezető: Dr. Prónai László Ph.D. Dr.

Részletesebben

Lehetőségek és korlátok a core-biopszián alapuló limfóma diagnosztikában

Lehetőségek és korlátok a core-biopszián alapuló limfóma diagnosztikában Lehetőségek és korlátok a core-biopszián alapuló limfóma diagnosztikában Strausz Tamás Tóth Erika Országos Onkológiai Intézet Sebészeti és Molekuláris Patológiai Osztály FiPaT 2012 Elvi alapok WHO klasszifikáció

Részletesebben

Vastagbél biopsziás minták mrns expressziós vizsgálata és klasszifikációja oligonukleotid és cdns microarray technika segítségével

Vastagbél biopsziás minták mrns expressziós vizsgálata és klasszifikációja oligonukleotid és cdns microarray technika segítségével Vastagbél biopsziás minták mrns expressziós vizsgálata és klasszifikációja oligonukleotid és cdns microarray technika segítségével Ph.D. értekezés tézisei Galamb Orsolya Programvezető: Prof. Dr. Tulassay

Részletesebben

A sejtfelszíni FasL és szolubilis vezikulakötött FasL által indukált sejthalál gátlása és jellemzése

A sejtfelszíni FasL és szolubilis vezikulakötött FasL által indukált sejthalál gátlása és jellemzése A sejtfelszíni FasL és szolubilis vezikulakötött FasL által indukált sejthalál gátlása és jellemzése Doktori értekezés tézisei Hancz Anikó Témavezetők: Prof. Dr. Sármay Gabriella Dr. Koncz Gábor Biológia

Részletesebben

Az emésztôrendszer károsodásai. Lonovics János id. Dubecz Sándor Erdôs László Juhász Ferenc Misz Irén Irisz. 17. fejezet

Az emésztôrendszer károsodásai. Lonovics János id. Dubecz Sándor Erdôs László Juhász Ferenc Misz Irén Irisz. 17. fejezet Az emésztôrendszer károsodásai Lonovics János id. Dubecz Sándor Erdôs László Juhász Ferenc Misz Irén Irisz 17. fejezet Általános rész A fejezet az emésztôrendszer tartós károsodásainak, a károsodások

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Gyermekei: Lőrinc (1993), Ádám (1997) és Árpád (1997) Középiskola: JATE Ságvári Endre Gyakorló Gimnáziuma, 1979-1983

ÖNÉLETRAJZ. Gyermekei: Lőrinc (1993), Ádám (1997) és Árpád (1997) Középiskola: JATE Ságvári Endre Gyakorló Gimnáziuma, 1979-1983 ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Név: Születési hely: Széll Márta Szeged Születési idő: 1965. március 28. Családi állapota: férjezett (Dr. Balogh Nándor) Gyermekei: Lőrinc (1993), Ádám (1997) és Árpád (1997)

Részletesebben

A nyelőcső és a gyomor betegségei Herszényi László Semmelweis Egyetem, Budapest II. sz. Belgyógyászati Klinika

A nyelőcső és a gyomor betegségei Herszényi László Semmelweis Egyetem, Budapest II. sz. Belgyógyászati Klinika A nyelőcső és a gyomor betegségei Herszényi László Semmelweis Egyetem, Budapest II. sz. Belgyógyászati Klinika 2012. szeptember 12. Gyomorégés = Reflux Normál Reflux Gyomorsav Nyelőcső reflux betegség

Részletesebben

és biztonságoss Prof. Dr. János J CHMP member Hungary

és biztonságoss Prof. Dr. János J CHMP member Hungary Gyógyszerek hatásoss sossága és biztonságoss gosságaga Prof. Dr. János J Borvendég CHMP member Hungary A ma gyógyszerkutat gyszerkutatásának legfontosabb célbetegségei: gei: malignus betegségek gek cardiovascularis

Részletesebben

A tüdőcitológia jelentősége a tüdődaganatok neoadjuváns kezelésének tervezésében

A tüdőcitológia jelentősége a tüdődaganatok neoadjuváns kezelésének tervezésében A tüdőcitológia jelentősége a tüdődaganatok neoadjuváns kezelésének tervezésében Pápay Judit SE, I.sz.Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet 70. Patológus Kongresszus Siófok 2011. szept. 29 - okt.1.

Részletesebben

Dr. Merkely Béla Péter részletes szakmai önéletrajza

Dr. Merkely Béla Péter részletes szakmai önéletrajza Dr. Merkely Béla Péter részletes szakmai önéletrajza Születési hely, idő Budapest, 1966. június 28. Tudományos fokozat 1999 PhD. 2006 MTA doktora (D.Sc.) 2006 Habilitáció Semmelweis Egyetem (Kardiológia)

Részletesebben

Ultrasound biomicroscopy as a diagnostic method of corneal degeneration and inflammation

Ultrasound biomicroscopy as a diagnostic method of corneal degeneration and inflammation Ultrasound biomicroscopy as a diagnostic method of corneal degeneration and inflammation Ph.D. Thesis Ákos Skribek M.D. Department of Ophthalmology Faculty of Medicine University of Szeged Szeged, Hungary

Részletesebben

Laktózfelszívódási zavar egy gyakori probléma gyakorlati vonatkozásai

Laktózfelszívódási zavar egy gyakori probléma gyakorlati vonatkozásai Laktózfelszívódási zavar egy gyakori probléma gyakorlati vonatkozásai Karoliny Anna dr., B.Kovács Judit dr. Gasztroenterológiai és Nephrológiai Osztály, Heim Pál Gyermekkórház, Budapest (Igazgató: Nagy

Részletesebben

Gyógyszermellékhatások és fertőzések a gyulladásos bélbetegségek kezelése során

Gyógyszermellékhatások és fertőzések a gyulladásos bélbetegségek kezelése során Ph.D. Thesis Gyógyszermellékhatások és fertőzések a gyulladásos bélbetegségek kezelése során Dr. Bálint Anita I.sz.Belgyógyászati Klinika Szegedi Tudományegyetem 2014 Gyógyszermellékhatások és fertőzések

Részletesebben

Helicobacter pylori caga, vaca genotípusának meghatározása real-time PCR módszerrel

Helicobacter pylori caga, vaca genotípusának meghatározása real-time PCR módszerrel DIAGNOSZTIKAI ELJÁRÁSOK Helicobacter pylori caga, vaca genotípusának meghatározása real-time PCR módszerrel Ruzsovics Ágnes dr., Molnár Béla dr., Unger Zsuzsa dr., Tulassay Zsolt dr. és Prónai László dr.

Részletesebben

Az egészségügyi miniszter 8013/2007. (EüK. 19.) EüM. tájékoztatója

Az egészségügyi miniszter 8013/2007. (EüK. 19.) EüM. tájékoztatója Az egészségügyi miniszter 8013/2007. (EüK. 19.) EüM tájékoztatója az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirıl szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 2. számú mellékletében

Részletesebben

VIII. Magyar Sejtanalitikai Konferencia Fény a kutatásban és a diagnosztikában

VIII. Magyar Sejtanalitikai Konferencia Fény a kutatásban és a diagnosztikában VIII. Magyar Sejtanalitikai Konferencia Fény a kutatásban és a diagnosztikában Budapest, 2015. szeptember 3 5. Semmelweis Egyetem II. sz. Belgyógyászati Klinika, valamint I. sz. Patológiai és Kísérleti

Részletesebben

Rezisztens keményítők minősítése és termékekben (kenyér, száraztészta) való alkalmazhatóságának vizsgálata

Rezisztens keményítők minősítése és termékekben (kenyér, száraztészta) való alkalmazhatóságának vizsgálata BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VEGYÉSZMÉRNÖKI ÉS BIOMÉRNÖKI KAR OLÁH GYÖRGY DOKTORI ISKOLA Rezisztens keményítők minősítése és termékekben (kenyér, száraztészta) való alkalmazhatóságának

Részletesebben

Bevacizumab kombinációval elért hosszútávú remissziók metasztatikus colorectális carcinomában

Bevacizumab kombinációval elért hosszútávú remissziók metasztatikus colorectális carcinomában Bevacizumab kombinációval elért hosszútávú remissziók metasztatikus colorectális carcinomában G E LE N C S É R V I K TÓ R I A, B O É R K ATA LI N SZ E N T MA RGIT KÓ RH Á Z, O N KO LÓ GIA MAGYOT, 2016.05.05

Részletesebben

III. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2012. A 2011. évi Gasztroenterológiai szűrővizsgálatainak eredményei. Dr. Novák János PhD.

III. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2012. A 2011. évi Gasztroenterológiai szűrővizsgálatainak eredményei. Dr. Novák János PhD. III. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2012. A 2011. évi Gasztroenterológiai szűrővizsgálatainak eredményei Dr. Novák János PhD. Gasztroenterológiai kérdőíves szűrés adatainak feldolgozása Összesen

Részletesebben

Dr. Nemes Nagy Zsuzsa Szakképzés Karl Landsteiner Karl Landsteiner:

Dr. Nemes Nagy Zsuzsa Szakképzés Karl Landsteiner Karl Landsteiner: Az AB0 vércsoport rendszer Dr. Nemes Nagy Zsuzsa Szakképzés 2011 Az AB0 rendszer felfedezése 1901. Karl Landsteiner Landsteiner szabály 1901 Karl Landsteiner: Munkatársai vérmintáit vizsgálva fedezte fel

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A Helicobacter pylori fertőzés kezelésének időszerű kérdéseiről (1. módosított változat)

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A Helicobacter pylori fertőzés kezelésének időszerű kérdéseiről (1. módosított változat) Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A Helicobacter pylori fertőzés kezelésének időszerű kérdéseiről (1. módosított változat) Készítette: A Gasztroenterológiai Szakmai Kollégium, a Magyar Gasztroenterológiai

Részletesebben

A lézer-szkenning citometria lehetőségei. Laser-scanning cytometer (LSC) Pásztázó citométer. Az áramlási citometria fő korlátai

A lézer-szkenning citometria lehetőségei. Laser-scanning cytometer (LSC) Pásztázó citométer. Az áramlási citometria fő korlátai Az áramlási citométer bevezetésének fontosabb állomásai A lézer-szkenning citometria lehetőségei Bacsó Zsolt Coulter, 1949 Coulter számláló szabadalmaztatása Crosland-Taylor, 1953 sejtek hidrodinamikai

Részletesebben

dr Holló Péter Egyetemi doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Budapest, 2005.

dr Holló Péter Egyetemi doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Budapest, 2005. SEMMELWEIS EGYETEM DOKTORI ISKOLA KLINIKAI ORVOSTUDOMÁNYOK TUDOMÁNYÁGI DOKTORI ISKOLA Vezető: Dr Tulassay Zsolt egyetemi tanár Bőrgyógyászat és Venerológia című program Prognosztikai faktorok és pathogenetikai

Részletesebben

Katasztrófális antifoszfolipid szindróma

Katasztrófális antifoszfolipid szindróma Katasztrófális antifoszfolipid szindróma Gadó Klára Semmelweis Egyetem, I.sz. Belgyógyászati Klinika Antifoszfolipid szindróma Artériás és vénás thrombosis Habituális vetélés apl antitest jelenléte Mi

Részletesebben

XVII február Budapest Marriott Hotel

XVII február Budapest Marriott Hotel XVII. GASZTROENTEROLÓGIAI TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM amelyet az Orvostudományi Egyetemek, a Magyar Gasztroenterológiai Társaság és a Gasztroenterológiai Szakmai Kollégium támogatnak TERVEZETT PROGRAM 2017.

Részletesebben

VIII. Magyar Sejtanalitikai Konferencia Fény a kutatásban és a diagnosztikában

VIII. Magyar Sejtanalitikai Konferencia Fény a kutatásban és a diagnosztikában VIII. Magyar Sejtanalitikai Konferencia Fény a kutatásban és a diagnosztikában Budapest, 2015. szeptember 3 5. Semmelweis Egyetem II. sz. Belgyógyászati Klinika, valamint I. sz. Patológiai és Kísérleti

Részletesebben

Ph.D. doktori értekezés tézisei. Az értekezés szerzõje Dr. Bencsik Zsuzsa Fejér megyei Szent György Kórház II Belgyógyászat Székesfehérvár 2005

Ph.D. doktori értekezés tézisei. Az értekezés szerzõje Dr. Bencsik Zsuzsa Fejér megyei Szent György Kórház II Belgyógyászat Székesfehérvár 2005 MELLÉKVESE INCIDENTALOMÁK: SZÖVETTANI HETEROGENITAS, A DEHYDROEPIANDROSTERON SULFAT SZINT ÉS A MELLÉKVESEKÉREG IZOTÓP VIZSGÁLAT DIAGNOSZTIKAI ÉRTÉKE, NYOMONKÖVETÉS Ph.D. doktori értekezés tézisei Az értekezés

Részletesebben

Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Kar Mikrobiológiai és Biotechnológiai Tanszék

Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Kar Mikrobiológiai és Biotechnológiai Tanszék Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Kar Mikrobiológiai és Biotechnológiai Tanszék PATOGÉN MIKROORGANIZMUSOK KIMUTATÁSÁRA SZOLGÁLÓ GYORS MÓDSZEREK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA Rohonczy Kata Doktori

Részletesebben

1. A HUPIR egy WEB alapu információs rendszer? A betegadatok biztonságát hogy garantálják?

1. A HUPIR egy WEB alapu információs rendszer? A betegadatok biztonságát hogy garantálják? Opponensi vélemény Dr. Veres Gábor: Immunmediált gasztroenterológiai kórképek epidemiológiájának, diagnosztikájának és pathomechanizmusának jellemzői című MTA doktori értekezéséről Dr. Veres Gábor az immunmediált

Részletesebben

Dr. Kovács Márta gyermekgyógyász, gasztroenterológus. EGYETEMI VÉGZETTSÉG: 1987-93 Pécsi Orvostudományi Egyetem, Pécs

Dr. Kovács Márta gyermekgyógyász, gasztroenterológus. EGYETEMI VÉGZETTSÉG: 1987-93 Pécsi Orvostudományi Egyetem, Pécs Dr. Kovács Márta gyermekgyógyász, gasztroenterológus EGYETEMI VÉGZETTSÉG: 1987-93 Pécsi Orvostudományi Egyetem, Pécs SZAKVIZSGÁK: Csecsemő- és gyermekgyógyászat, 2000 Gasztroenterológia, 2002 Neonatológia,

Részletesebben

Válasz Prof. Dr. Szabó János opponensi bírálatára

Válasz Prof. Dr. Szabó János opponensi bírálatára Válasz Prof. Dr. Szabó János opponensi bírálatára Szeretném megköszönni Szabó Professzor Úr véleményét, építő jellegű kritikáját és a doktori értekezés elfogadására tett javaslatát. A különböző témakörökkel

Részletesebben

A psoriasis kezelése kórházunkban: eredményeink, céljaink. Dr. Hortobágyi Judit

A psoriasis kezelése kórházunkban: eredményeink, céljaink. Dr. Hortobágyi Judit A psoriasis kezelése kórházunkban: eredményeink, céljaink Dr. Hortobágyi Judit Psoriasis vulgaris Öröklött hajlamon alapuló, krónikus, gyulladásos bőrbetegség Gyakorisága Európában 2-3% Magyarországon

Részletesebben

Érzelmi megterhelődés, lelki kiégés az egészségügyi dolgozók körében

Érzelmi megterhelődés, lelki kiégés az egészségügyi dolgozók körében Érzelmi megterhelődés, lelki kiégés az egészségügyi dolgozók körében Doktori értekezés Tandari-Kovács Mariann Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Hegedűs Katalin

Részletesebben

A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei

A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei A TM vizsgálatok alapkérdései A vizsgálatok célja, információértéke? Az alkalmazás területei? Hogyan válasszuk ki az alkalmazott

Részletesebben

Elérte hazánkat az influenzajárvány

Elérte hazánkat az influenzajárvány Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 3. hét Elérte hazánkat az influenzajárvány A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései

Részletesebben

XVII február Budapest Marriott Hotel

XVII február Budapest Marriott Hotel XVII. GASZTROENTEROLÓGIAI TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM amelyet az Orvostudományi Egyetemek, a Magyar Gasztroenterológiai Társaság és a Gasztroenterológiai Szakmai Kollégium támogatnak TERVEZETT PROGRAM 2017.

Részletesebben

Széklet-transzplantáció: a múlt, a jelen és a jövő

Széklet-transzplantáció: a múlt, a jelen és a jövő Széklet-transzplantáció: a múlt, a jelen és a jövő Dr. Gecse Krisztina, PhD I. sz. Belgyógyászati Klinika Semmelweis Egyetem Budapest Az első széklet transzplantáció (FMT) Eisemen B. et al. Fecal enema

Részletesebben

Orvostájékoztató urológusoknak. Erektilis Diszfunkció Lökéshullám terápia (EDSWT)

Orvostájékoztató urológusoknak. Erektilis Diszfunkció Lökéshullám terápia (EDSWT) Orvostájékoztató urológusoknak Erektilis Diszfunkció Lökéshullám terápia (EDSWT) 1 Tartalom Erektilis Diszfunkció Lökéshullám Terápia (EDSWT) A kezelés Klinikai eredmények Következtetések 2 Az ED páciensek

Részletesebben

Opponensi Vélemény Dr. Nagy Bálint A valósidejű PCR alkalmazása a klinikai genetikai gyakorlatban ' című értekezéséről

Opponensi Vélemény Dr. Nagy Bálint A valósidejű PCR alkalmazása a klinikai genetikai gyakorlatban ' című értekezéséről Opponensi Vélemény Dr. Nagy Bálint A valósidejű PCR alkalmazása a klinikai genetikai gyakorlatban ' című értekezéséről Dr. Nagy Bálint az MTA doktora fokozat megszerzéséhez a fenti címen nyújtott be a

Részletesebben

Spondyloarthritisekhez társuló csontvesztés megelőzésének és kezelésének korszerű szemlélete

Spondyloarthritisekhez társuló csontvesztés megelőzésének és kezelésének korszerű szemlélete Spondyloarthritisekhez társuló csontvesztés megelőzésének és kezelésének korszerű szemlélete Szántó Sándor DE OEC, Reumatológiai Tanszék 2014.02.05. Szeminárium Szisztémás OP SPA-ban Csigolyatörés SPA-s

Részletesebben

MR szerepe a politraumát elszenvedett betegek képalkotó diagnosztikájában

MR szerepe a politraumát elszenvedett betegek képalkotó diagnosztikájában MR szerepe a politraumát elszenvedett betegek képalkotó diagnosztikájában Gion Katalin 1, 2; Szabovik Géza 3; Palkó András 2 Diagnoscan Magyarország Kft. Affidea Csoport 1; SZTE Radiológiai Klinika 2;

Részletesebben

A diabetes hatása a terhes patkány uterus működésére és farmakológiai reaktivitására

A diabetes hatása a terhes patkány uterus működésére és farmakológiai reaktivitására OTKA 62707 A diabetes hatása a terhes patkány uterus működésére és farmakológiai reaktivitására Zárójelentés A gesztációs diabetes mellitus (GDM) egyike a leggyakoribb terhességi komplikációknak, megfelelő

Részletesebben

Az ophthalmopathia autoimmun kórfolyamatára utaló tényezôk Bizonyított: A celluláris és humorális autoimmun folyamatok szerepe.

Az ophthalmopathia autoimmun kórfolyamatára utaló tényezôk Bizonyított: A celluláris és humorális autoimmun folyamatok szerepe. Az ophthalmopathia autoimmun kórfolyamatára utaló tényezôk Bizonyított: A celluláris és humorális autoimmun folyamatok szerepe. szemizom, retrobulbaris kötôszövet, könnymirigy elleni autoantitestek exophthalmogen

Részletesebben

Ph.D. Tézisek összefoglalója. Dr. Paulik Edit. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Népegészségtani Intézet

Ph.D. Tézisek összefoglalója. Dr. Paulik Edit. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Népegészségtani Intézet KRÓNIKUS SZÍVELÉGTELENSÉG MIATT HOSPITALIZÁLT BETEGEK KIVIZSGÁLÁSÁNAK ELEMZÉSE BIZONYÍTÉKOKON ALAPULÓ SZAKMAI IRÁNYELV ALAPJÁN Ph.D. Tézisek összefoglalója Dr. Paulik Edit Szegedi Tudományegyetem Általános

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Hematológia,jeles

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Hematológia,jeles SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SEZEMÉLYES ADATOK Név Dr. Masszi Tamás Születési hely, idı: Budapest, 1958. december 15. Lakcím: 1213 Budapest, Mókus út 38. Család: Nıs, öt gyermeke van: Eszter, Csilla, Domonkos, Katalin,

Részletesebben

Megkezdődött hazánkban az influenzajárvány

Megkezdődött hazánkban az influenzajárvány Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2017. 01. hét Megkezdődött hazánkban az influenzajárvány A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI AZ OPPORTUNISTA HUMÁNPATOGÉN CANDIDA PARAPSILOSIS ÉLESZTŐGOMBA ELLENI TERMÉSZETES ÉS ADAPTÍV IMMUNVÁLASZ VIZSGÁLATA

DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI AZ OPPORTUNISTA HUMÁNPATOGÉN CANDIDA PARAPSILOSIS ÉLESZTŐGOMBA ELLENI TERMÉSZETES ÉS ADAPTÍV IMMUNVÁLASZ VIZSGÁLATA DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI AZ OPPORTUNISTA HUMÁNPATOGÉN CANDIDA PARAPSILOSIS ÉLESZTŐGOMBA ELLENI TERMÉSZETES ÉS ADAPTÍV IMMUNVÁLASZ VIZSGÁLATA TÓTH ADÉL TÉMAVEZETŐ: DR. GÁCSER ATTILA TUDOMÁNYOS FŐMUNKATÁRS

Részletesebben

A gyomor polypoid képleteinek gyakorisága egy endoszkópos centrumban

A gyomor polypoid képleteinek gyakorisága egy endoszkópos centrumban EREDETI KÖZLEMÉNY A gyomor polypoid képleteinek gyakorisága egy endoszkópos centrumban Csontos Ágnes Anna 1 Fekete Bálint 1 Lőrinczy Katalin dr. 1 Terjék Orsolya 1 Berczi Lajos dr. 2 Juhász Márk dr. 1

Részletesebben

OTKA ZÁRÓJELENTÉS Józsa Krisztián Kritériumorientált képességfejlesztés 2007.07.01. 2011.07.31. 68798

OTKA ZÁRÓJELENTÉS Józsa Krisztián Kritériumorientált képességfejlesztés 2007.07.01. 2011.07.31. 68798 OTKA ZÁRÓJELENTÉS Témavezető neve: Józsa Krisztián A téma címe: Kritériumorientált képességfejlesztés A kutatás időtartama: 2007.07.01. 2011.07.31. OTKA Nyilvántartási szám: 68798 Az OTKA kutatás keretében

Részletesebben

Szakmai zárójelentés

Szakmai zárójelentés Szakmai zárójelentés A témavezető neve: dr. Antus Balázs A téma címe: A bronchiolitis obliterans szindróma pathomechanizmusa OTKA nyilvántartási szám: F 046526 Kutatási időtartam: 2004-2008. A kutatási

Részletesebben

novakpeter77@yahoo.com

novakpeter77@yahoo.com Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYES ADATOK Név DR. NOVÁK PÉTER Telefon +36-62-34-25-22 Fax +36-62-54-52-82 E-mail Állampolgárság novakpeter77@yahoo.com MAGYAR TANULMÁNYOK Dátum 1997-2004 Dátum 2004 - Szegedi

Részletesebben

Dr. Fittler András, Ph.D. 2014. március 03. Publikációk Összesített impakt faktor: 14,624 Összes független idézés: 17 Önidézés: 1

Dr. Fittler András, Ph.D. 2014. március 03. Publikációk Összesített impakt faktor: 14,624 Összes független idézés: 17 Önidézés: 1 Dr. Fittler András, Ph.D. 2014. március 03. Publikációk Összesített impakt faktor: 14,624 Összes független idézés: 17 Önidézés: 1 1. Fittler A.: Amfotericin B tartalmú orrspray orrpolyp kezelésére. Gyógyszerészet

Részletesebben

Intenzíven terjed az influenza

Intenzíven terjed az influenza Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 4. hét Intenzíven terjed az influenza A 4. naptári héten tovább nőtt az influenzás panaszok miatt

Részletesebben

19.Budapest Nephrologiai Iskola/19th Budapest Nephrology School angol 44 6 napos rosivall@net.sote.hu

19.Budapest Nephrologiai Iskola/19th Budapest Nephrology School angol 44 6 napos rosivall@net.sote.hu 1.sz. Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola 3 éves kurzus terve 2011/2012/ 2 félév - 2014/2015/1 félév 2011//2012 tavaszi félév Program sz. Kurzusvezető neve Kurzus címe magyarul/angolul Kurzus nyelve

Részletesebben

Kalcium, D-vitamin és a daganatok

Kalcium, D-vitamin és a daganatok Kalcium, D-vitamin és a daganatok dr. Takács István SE ÁOK I.sz. Belgyógyászati Klinika Napi kalcium vesztés 200 mg (16% aktív transzport mellett ez 1000 mg bevitelnek felel meg) Emilianii huxley Immun

Részletesebben

Lehetséges dentális gócok előfordulásának vizsgálata orthopantomogram felvételeken

Lehetséges dentális gócok előfordulásának vizsgálata orthopantomogram felvételeken Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet igazgató: Dr. Kivovics Péter egyetemi docens http://semmelweis-egyetem.hu/fszoi/ https://www.facebook.com/fszoi Lehetséges

Részletesebben

DR. KULISCH ÁGOTA. Témavezető: Prof. Dr. Bender Tamás, az MTA doktora

DR. KULISCH ÁGOTA. Témavezető: Prof. Dr. Bender Tamás, az MTA doktora Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Ortopédiai Klinika, Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola A BALNEOTERÁPIA HATÁSA KRÓNIKUS DERÉKFÁJÁSBAN, ÉS KÉZ KISÍZÜLETI VAGY TÉRD ARTHROSISBAN

Részletesebben

A gyakorlatban általában kizárásos diagnózis.

A gyakorlatban általában kizárásos diagnózis. Az ultrahangvizsgálat megbízhatósága lymphadenitis mesenterialis gyermekkori diagnosztikájában MOLNÁR DIANA, BÉLI TÍMEA, HÉJJ ILDIKÓ, TÓTH ILDIKÓ HEIM PÁL GYERMEKKÓRHÁZ Lymphadenitis mesenterialis Akut

Részletesebben

Kutatási beszámoló ( )

Kutatási beszámoló ( ) Kutatási beszámoló (2008-2012) A thrombocyták aktivációja alapvető jelentőségű a thrombotikus betegségek kialakulása szempontjából. A pályázat során ezen aktivációs folyamatok mechanizmusait vizsgáltuk.

Részletesebben

Allergia immunológiája 2012.

Allergia immunológiája 2012. Allergia immunológiája 2012. AZ IMMUNVÁLASZ SZEREPLŐI BIOLÓGIAI MEGKÖZELÍTÉS Az immunrendszer A fő ellenfelek /ellenségek/ Limfociták, makrofágok antitestek, stb külső és belső élősködők (fertőzés, daganat)

Részletesebben

Bevezetés. 2. Rhinitises/asthmás betegek kiemelése 880 dolgozót (695 beköltözot és 185 oslakost) kérdoív alapján emeltem ki ipari populációból Pakson.

Bevezetés. 2. Rhinitises/asthmás betegek kiemelése 880 dolgozót (695 beköltözot és 185 oslakost) kérdoív alapján emeltem ki ipari populációból Pakson. Bevezetés Inhalatív úton a légutakba jutó anyagok sora eredményez az arra érzékeny szervezetben kóros, megváltozott és specifikus légúti rendellenességet. A légúti allergia globális egészségügyi problémát

Részletesebben

Intenzíven terjed az influenza

Intenzíven terjed az influenza Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2017. 3. hét Intenzíven terjed az influenza A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján

Részletesebben

Fagyasztás, felolvasztás, preparálás hatása a humán DNS fragmentáltságára. Nagy Melinda. MART VII. kongresszusa Sümeg,

Fagyasztás, felolvasztás, preparálás hatása a humán DNS fragmentáltságára. Nagy Melinda. MART VII. kongresszusa Sümeg, Fagyasztás, felolvasztás, preparálás hatása a humán DNS fragmentáltságára Nagy Melinda MART VII. kongresszusa Sümeg, 215.5.8-9 Bevezetés Intézetünk egyik feladata a férfi infertilitás alapos kivizsgálása,

Részletesebben

Újabb eredmények a borok nyomelemtartalmáról Doktori (PhD) értekezés tézisei. Murányi Zoltán

Újabb eredmények a borok nyomelemtartalmáról Doktori (PhD) értekezés tézisei. Murányi Zoltán Újabb eredmények a borok nyomelemtartalmáról Doktori (PhD) értekezés tézisei Murányi Zoltán I. Bevezetés, célkit zések Magyarország egyik jelent s mez gazdasági terméke a bor. Az elmúlt évtizedben mind

Részletesebben

Iskoláskorú gyermekek nyaktartásának felmérő vizsgálata

Iskoláskorú gyermekek nyaktartásának felmérő vizsgálata Iskoláskorú gyermekek nyaktartásának felmérő vizsgálata Doktori tézisek Dr. Ormos Gábor Semmelweis Egyetem Patológiai tudományok (Multidiszciplináris orvostudományok) Doktori Iskola Nép- és közegészségtudományok

Részletesebben

A tüdő adenocarcinomák szubklasszifikációja. Dr. Szőke János Molekuláris Patológiai Osztály Budapest, 2008 december 5.

A tüdő adenocarcinomák szubklasszifikációja. Dr. Szőke János Molekuláris Patológiai Osztály Budapest, 2008 december 5. A tüdő adenocarcinomák szubklasszifikációja Dr. Szőke János Molekuláris Patológiai Osztály Budapest, 2008 december 5. Háttér A tüdő ACA heterogén tumor csoport és a jelenlegi klasszifikáció elsősorban

Részletesebben

Az eosinophil oesophagitistıl az eosinophil colitisig. Dr. Veres Gábor Bókay Gyermekklinika, Budapest

Az eosinophil oesophagitistıl az eosinophil colitisig. Dr. Veres Gábor Bókay Gyermekklinika, Budapest Az eosinophil oesophagitistıl az eosinophil colitisig Dr. Veres Gábor Bókay Gyermekklinika, Budapest Eosinophil oesophagitis 14 éves fiú Korábbi anamnézis: negatív Dyspepsia, epigastrialis fájdalom UBT

Részletesebben

1. Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Témavezető: Dr. Harsányi László PhD egyetemi docens

1. Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Témavezető: Dr. Harsányi László PhD egyetemi docens SZAKDOLGOZAT TÉMAJAVASLATOK A 2012/2013 tanévre Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar I. sz. Sebészeti Klinika SEBÉSZET 1. Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára 2.

Részletesebben

B-sejtek szerepe az RA patológiás folyamataiban

B-sejtek szerepe az RA patológiás folyamataiban B-sejtek szerepe az RA patológiás folyamataiban Erdei Anna Biológiai Intézet Immunológiai Tanszék Eötvös Loránd Tudományegyetem Immunológiai Tanszék ORFI, Helia, 2015 április 17. RA kialakulása Gary S.

Részletesebben

SUPRACLAVICULARIS NYIROKCSOMÓ DAGANATOK DIFFERENCIÁLDIAGNOSZTIKÁJA CSAPDÁK

SUPRACLAVICULARIS NYIROKCSOMÓ DAGANATOK DIFFERENCIÁLDIAGNOSZTIKÁJA CSAPDÁK SUPRACLAVICULARIS NYIROKCSOMÓ DAGANATOK DIFFERENCIÁLDIAGNOSZTIKÁJA CSAPDÁK Péter Ilona¹, Boér András² és Orosz Zsolt¹ Országos Onkológiai Intézet, Humán és Kísérletes Daganatpatológiai Osztály¹ és Fej-Nyak,

Részletesebben

Kövérség és vakbélgyulladás gyermekkorban

Kövérség és vakbélgyulladás gyermekkorban Kövérség és vakbélgyulladás gyermekkorban Dr. Kutasy Balázs Egyetemi Doktori (Ph.D.) Értekezés Programvezető: Prof. Dr. Horváth Örs Péter Témavezető: Prof. Dr. Pintér András Prof. Dr. Prem Puri (Dublin,

Részletesebben

A proteomika új tudománya és alkalmazása a rákdiagnosztikában

A proteomika új tudománya és alkalmazása a rákdiagnosztikában BIOTECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSI POLITIKA, KUTATÁSI IRÁNYOK A proteomika új tudománya és alkalmazása a rákdiagnosztikában Tárgyszavak: proteom; proteomika; rák; diagnosztika; molekuláris gyógyászat; biomarker;

Részletesebben

A szeronegatív spondylarthritisek és a szisztémás kötőszöveti betegségek

A szeronegatív spondylarthritisek és a szisztémás kötőszöveti betegségek A szeronegatív spondylarthritisek és a szisztémás kötőszöveti betegségek gasztrointesztinális vonatkozásai OTKA nyilvántartási szám: T046437 Dr. Sütő Gábor Pécsi Tudományegyetem Általános Orvosi Kar Immunológiai

Részletesebben

TUDOMÁNYOS ÉLETMÓDTANÁCSOK IV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM

TUDOMÁNYOS ÉLETMÓDTANÁCSOK IV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Tisztelt Olvasó! A MAGYAR DIETETIKUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉnek (MDOSZ) hangsúlyozott célja, hogy a hazai médiában dolgozó szakembereket folyamatosan forrásanyaggal és hiteles információkkal lássa el az

Részletesebben

Chlamydiaceae család 2014.12.02. Obligát intracelluláris baktérium. Replikációs ciklus: Antigenitás. Humán patogén chlamydiák

Chlamydiaceae család 2014.12.02. Obligát intracelluláris baktérium. Replikációs ciklus: Antigenitás. Humán patogén chlamydiák Chlamydiaceae család Obligát intracelluláris baktérium Replikáció: élő szövetekben, élőlényekben Replikációs ciklus: Elemi test, reticularis test Antigenitás Csoportspecifikus LPS antigen Faj- és típusspecifikus

Részletesebben

A patológiai vizsgálatok metodikája. 1. Biopsziástechnikák 2. Speciális vizsgálatok

A patológiai vizsgálatok metodikája. 1. Biopsziástechnikák 2. Speciális vizsgálatok A patológiai vizsgálatok metodikája 1. Biopsziástechnikák 2. Speciális vizsgálatok Biopsziaindikációk Diffus/multifocalis eltérések Folyamat etiológiájának tisztázása Szisztémás kezeléshez szükséges paraméterek

Részletesebben

Szemeszter 2014.I.félév Jelleg. Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központ Akkr.pont 50. 2014.01.20 Vége 2014.01.24 Tanácsterem Napok 5.

Szemeszter 2014.I.félév Jelleg. Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központ Akkr.pont 50. 2014.01.20 Vége 2014.01.24 Tanácsterem Napok 5. Tanfolyam adatlap Alapadatok Kódszám Főcím Állapot Szervező Partner SE- TK/2014.I./00079 Szemeszter 2014.I.félév Jelleg Daganatok és komplex terápiája A tanfolyam akkreditálásra került Országos Onkológiai

Részletesebben

A tremor elektrofiziológiai vizsgálata mozgászavarral járó kórképekben. Doktori tézisek. Dr. Farkas Zsuzsanna

A tremor elektrofiziológiai vizsgálata mozgászavarral járó kórképekben. Doktori tézisek. Dr. Farkas Zsuzsanna A tremor elektrofiziológiai vizsgálata mozgászavarral járó kórképekben Doktori tézisek Dr. Farkas Zsuzsanna Semmelweis Egyetem Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola Témavezető: Dr. Kamondi Anita

Részletesebben

a legérzékenyebb markerkombináció emlôdaganatoknál

a legérzékenyebb markerkombináció emlôdaganatoknál TPA és CA 15-3 a legérzékenyebb markerkombináció emlôdaganatoknál Bevezetés Az emlôrák a leggyakoribb rosszindulatú betegség nôknél. Elôfordulásának gyakorisága 100.000 személybôl átlagosan 60 eset (1)

Részletesebben