DOKTORI ÉRTEKEZÉS DR. MOLNÁR BÉLA, MTA MUNKATÁRS, PH.D.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DOKTORI ÉRTEKEZÉS DR. MOLNÁR BÉLA, MTA MUNKATÁRS, PH.D."

Átírás

1 K ERINGŐ DAGANATSEJT K IMUTATÁS S ZOLID T UMOROS B ETEGEK P ERIFÉRIÁS V ÉRMINTÁIBÓL DOKTORI ÉRTEKEZÉS KÉSZÍTETTE: TÉMAVEZETŐ: DR. LADÁNYI ANDRÁS, DR. TULASSAY ZSOLT, EGYETEMI TANÁR, PH.D. DR. MOLNÁR BÉLA, MTA MUNKATÁRS, PH.D. SEMMELWEIS EGYETEM, KLINIKAI ORVOSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA, BUDAPEST, BÍRÁLÓK: DR. SCHAFF ZSUZSANNA, EGYETEMI TANÁR, PH.D. DR. ABONYI MARGIT, EGYETEMI DOCENS, PH.D. DR. BANAI JÁNOS, EGYETEMI TANÁR, PH.D. DR. SZÉKELY GYÖRGY, OSZTÁLYVEZETŐ FŐORVOS, PH.D. SZIGORLATI BIZOTTSÁG: ELNÖK: TAGOK: DR. SZALAY FERENC, EGYTEMI TANÁR, PH.D. DR. KOVALSZKY ILONA, AZ MTA DOKTORA, PH.D. DR. HERSZÉNYI LÁSZLÓ, EGYETEMI DOCENS, PH.D. DR. PATÓCS ATTILA, MTA MUNKATÁRS, PH.D.

2 1. BEVEZETÉS Jelentős mennyiségű bizonyíték áll rendelkezésünkre arról, hogy tumorsejtek már a malignus progresszió kezdeti fázisában is leválhatnak a primer tumorról. A leváló sejtek a véráram útján a primer tumortól távoli helyekre is eljuthatnak, és áttétet képezhetnek. Az így szóródott sejtek a keringésben ritkák, hagyományos vizsgáló módszerekkel kimutatásuk nem lehetséges. Mivel ezek a szóródott tumorsejtek a későbbi a daganatos halálozásban döntő szerepet játszó áttétek kialakulásának forrásai lehetnek, megbízható kimutatásuk és jellemzésük fontos tényezője a daganat-ellenes küzdelemnek. A keringő daganatsejt kimutatás mind a tumorok korai diagnosztikájában, mind a daganatos betegség kezelésének tervezésében és irányításában is segítségünkre lehet. Többféle szolid tumor típuson végzett vizsgálat is egyöntetűen arra a következtetésre jutott, hogy daganatsejtek jelenléte a keringésben összefüggést mutat a betegségmentes és a teljes túléléssel. Ezekkel a vizsgálatokkal ellentétben néhány más tanulmány szerint a perifériás vérből végzett keringő daganatsejt kimutatásnak nincsen prognosztikai jelentősége. Az eltérő következtetések legvalószínűbb magyarázata az, hogy még az előrehaladott állapotú áttétes betegek esetében is, a keringésben lévő daganatsejtek száma rendkívül alacsony (becsült értékek szerint 1-10 tumor sejt/ml vér nagyságrendben lehet). Feltételezzük, hogy a keringő daganatsejt kimutatás pontos jelentőségének meghatározásában a legfőbb akadályt a ritka sejtek kimutatásából adódó technikai nehézségek képezik. Az irodalomban a keringő daganatsejtek kimutatására többféle módszer is leírásra került. Közös bennük, hogy a tumorsejtek és a normál hemopoetikus sejtek közötti fehérje vagy genetikai összetételbeli különbségeket használják ki. Jelenleg a legelfogadottabb és leggyakrabban használt módszerek a keringő daganatsejtek detektálására a sejt-alapú kimutatás 2

3 immuncitokémiai módszerrel és a molekuláris-alapú kimutatás reverz-transzkripciós PCR (RT-PCR) módszerével. A sejt-alapú kimutatás legfőbb korlátja a hatékony és nagy teljesítményű detektáló módszer hiánya. Ezért a sejt-alapú detektálás előtt, a megfelelő érzékenység és vizsgálati sebesség eléréséhez, különféle dúsító módszereket szükséges használni. Sajnálatos módon ezek a dúsító módszerek meglehetősen komplikáltak és a tumorsejtek elvesztéséhez vezethetnek. Az utóbbi években egyre népszerűbbé vált az RT-PCR módszerével végzett keringő daganatsejt kimutatás, mely a tumorsejtekben jelenlévő, de a normál sejtekben nem expresszálódó transzkriptok kimutatásán alapszik. Elméletileg az RT-PCR módszerével végzett tumorvagy szövet -specifikus szekvenciák amplifikációja egy ideális módszer lehetne a keringő daganatsejtek érzékeny kimutatására, azonban a kérdéses sejtre vonatkozó morfológiai információ hiánya, az alacsony mennyiségben jelenlévő transzkriptok nehézkes kvantifikációja, illetve a felhasznált markerek normál sejtekben való illegitim transzkripciója jelentősen korlátozza felhasználhatóságát. Összefoglalva, a rendelkezésünkre álló keringő daganatsejt kimutatatásra és jellemzésre szolgáló technológiák mindegyike súlyos problémákkal küszködik. Ahhoz, hogy a keringő daganatsejt kimutatás beépülhessen a jelenlegi tumor klasszifikációs rendszerekbe és/vagy kezelési protokollokba, a fennálló technikai nehézségeken túl kell lépni. E nélkül nem várható, hogy a keringő daganatsejt kimutatás valódi klinikai jelentősége meghatározásra kerülhessen. 2. CÉLKITŰZÉSEK A. Általános célok Vizsgálataink legfőbb célja az volt, hogy a keringő daganatsejt kimutatásra használt módszereket érdemben fejlesszük, illetve új módszereket dolgozzunk ki a már meglévők mellé. Célunk volt továbbá, hogy a kidolgozott technológiákkal a keringő daganatsejtek gyakoriságát és jellemzőit vizsgáljuk szolid tumoros betegek vérmintáiból. Célul tűztük ki, hogy a 3

4 kifejlesztett módszerek nem csak érzékenységükben és specificitásukban legyenek jobbak, hanem klinikai felhasználhatóságukban is. Vizsgálatainkba mind sejt-, mind molekuláris -alapú keringő daganatsejt kimutatásra szolgáló módszereket bevontunk. Vizsgáltuk továbbá azokat a preanalitikus és analitikus tényezőket is, melyek az eredmények pontosságát befolyásolhatják. A kifejlesztett módszereket és minta-előkészítési eljárásokat felhasználva ritka sejtek, úgymint keringő tumorsejtek és Citomegalovírus (CMV) fertőzött fehérvérsejtek, gyakoriságát határoztuk meg perifériás vérmintákból. Mindezeken kívül négy európai laborral együttműködve egy kísérletsorozatot végeztünk el a célból, hogy egy standardizált kvantitatív keringő daganatsejt kimutatásra használt protokoll alapjait fektessük le. B. Specifikus célok Jelen tézis alapjául öt különböző vizsgálat szolgált: 1-es számú vizsgálat céljai 1. Különböző minta előkészítési eljárások hatásának vizsgálata a valós idejű kvantitatív RT-PCR (qrt-pcr) alapú keringő daganatsejt kimutatásra. 2. Különböző minta előkészítési eljárások hatásának vizsgálata a valós idejű qrt-pcr alapú keringő daganatsejt kvantifikációra. 2-es számú vizsgálat céljai 1. A hagyományos RT-PCR és a valós idejű qrt-pcr érzékenységi határainak feltérképezése. 2. A hagyományos PCR kontrollok és az áttörési pontok (Crossing Point, CP) felhasználhatóságának összehasonlítása a fals-negatív eredmények azonosításában. 3. A valós idejű qrt-pcr módszer érzékenységének validálása az érzékenységi tartomány legalján. 4

5 3-as számú vizsgálat céljai 1. Valós idejű kvantitatív RT-PCR módszerével végzett keringő daganatsejt kimutatás reproducibilitása különböző laboratóriumokban standardizált protokoll szerint. 2. A minta-előkészítés, RNS izolálás, cdna szintézis és PCR amplifikáció vizsgálata különböző laboratóriumokban standardizált protokoll szerint. 3. A keringő daganatsejt kimutatás kvalitatív és kvantitatív eredményeinek összehasonlítása különböző laboratóriumok között valós idejű qrt-pcr módszerével. 4. A pre-analitikus és analitikus módszerek standardizálásának kivitelezhetősége különböző laboratóriumok között. 4-es számú vizsgálat céljai 1. REIS (Rare Event Imaging System)-el végzett keringő dagantsejt kimutatás kissejtes tüdőrákos betegek perifériás vérmintában. 2. A keringő daganatsejtek több markeres immunfluoreszcens technikával végzett jellemzése. 5-ös számú vizsgálat céljai 1. Fluoreszcensen jelölt ritka sejtek kimutatásának megvalósíthatósága automata mikroszkópos rendszerrel és mesterséges intelligencián alapuló képfeldolgozással. 2. Az automata fluoreszcens mikroszkópián alapuló citometria eredményeinek javítása az adatok mesterséges intelligencián alapuló osztályozásával. 3. Az újonnan kifejlesztett metodika pontosságának ellenőrzése CMV fertőzött fehérvérsejtek kimutatásra. 3. MÓDSZEREK Az 1-3-as számú vizsgálatokban egy nemrégiben kifejlesztett hibridizációs próbán alapuló valós idejű kvanitatív RT-PCR módszert alkalmaztunk (LightCycler-CK20 Quantification Kit, Roche Diagnostics), mellyel Citokeratin (CK) 20, egy vélhetően gastrointestinális specifikus marker, kimutatását végeztük. Mintáink egészséges donorok perifériás vérmintái voltak, 5

6 melyekhez különböző koncentrációban HT29 (vastagbélrák sejtvonal) tumorsejteket adtunk. Az 1,000 és a 100 HT29 sejt/ml perifériás vérminta sorozatot hígítással, míg a 10 és az 1 HT29 sejt/ml perifériás vérminta sorozatot mikromanipulációval készítettük el. A 2-es számú vizsgálatban hígítással több mintasorozatot készítettünk, melyek 10,000, 1,000, 100, 10 és 1 plazmid DNS kópiát, valamint 20,000, 2,000, 200, 20, és 2 pg SK29-Mel-1 (melanoma sejtvonal) RNS-t tartalmzatak. Vizsgálatainkban háromféle sejtdúsítási technikát alkalmaztunk: sűrűséggradiens centrifugálást (Histopaque-1077, Sigma) és két eltérő immunomágneses sejtszeparálási technikát (Epithelial Enrich, Dynal Biotech, és CellSearch Epithelial Cell Enrichment, Immunicon). A 4-es és 5-ös vizsgálatokban egy általunk kifejlesztett automata mikroszkóp rendszert, a REIS-t, használatuk keringő daganatsejtek és CMV-vel fertőzött fehérvérsejtek kimutatására perifériás vérmintákban. A REIS főbb részeit egy automata epifluoreszcens mikroszkóp (Nikon Eclipse 1000, Nikon), egy számítógép vezérelt tárgyasztal (Ludl), egy automata objektív és fluoreszcens szűrő mozgató rendszer, valamint egy nagy felbontású fekete-fehér hűtött CCD kamera (Sensicam, Cooke) és személyi számítógép alkotja. A REIS a fluoreszcensen jelölt ritka sejtek kimutatását egy általunk fejlesztett szoftver segítségével végzi, mely a jelölt sejtek gyors és rendkívül érzékeny lokalizálását és morfometriai analízisét teszi lehetővé. A perifériás vérmintákat vizsgálat előtt ammónium-klorid alapú vörösvértest lízisnek vetettük alá. A kissejtes tüdőrákos betegek perifériás vérmintáiban a keringő daganatsejtek jelölésére egy dupla markeres indirekt immunfluoreszcens festési eljárást állítottunk be, mellyel egyrészt a citokeratainokat, a hámsejtek intermedier filamentjét, másrészt a kissejtes tüdőrák sejtek jellemző sejtfelszíni diszialogangliozidját, a GD2-t jelöltük. A CMV fertőzött fehérvérsejtek kimutatására egy, a fertőzött sejtekben nagy mennyisében jelenlévő, a vírus replikációban szerepet játszó fehérje (pp65) ellenes antitest koktélt használtunk. Az 5-ös számú vizsgálat során a fluoreszcensen jelölt sejteket egy kétlépcsős 6

7 módszerrel mutattuk ki. Az első lépcsőben hagyományos képfeldolgozás módszerével a mikroszkópos képeken a sejtszerű képleteket szeparáltuk az egyértelműen műterméknek tűnő képletektől. Majd a második lépcsőben a lehetségesen pozitív sejteken részletes citomorfometriai analízist végeztünk döntési fa (decision tree) módszerével. A sejteket a döntési fa kimenete osztályozta valós- és fals -pozitív csoportokra. 4. EREDMÉNYEK Az 1-es számú vizsgálat eredményeiből azt a következtetést vontuk le, hogy a minta előkészítési módszernek nincsen számottevő hatása az alsó kimutathatósági határra, mivel mindegyik módszerrel sikerült még az 1 tumor sejt/ml-es mintában is jelet kapnunk. Azonban eredményeink szerint az alacsony (10 és 1 tumorsejt/ml) koncentrációjú minták legalább háromszor ismételt vizsgálata szükséges ahhoz, hogy 100%-os valószínűséggel pozitív eredményt kapjunk. A minta előkészítés PCR kvantifikációra gyakorolt hatását csak a nagyobb (1,000 és 100 tumorsejt/ml) koncentrációjú mintákon vizsgáltuk, elkerülve ezzel a kevés kópiát tartalmazó minták kvantitatív reprodukálhatóságából adódó nehézségeket. A kvantitatív eredmények elemzése során két eltérő mintázatot kaptunk. A nem dúsított valamint a sűrűséggradienssel dúsított minták esetében a relatív CK20 arány a hozzáadott tumorsejtek számával arányosan csökkent arra utalva, hogy az ily módon készített mintákkal a tumoros terhelés mértékére vonatkozó értékes információt nyerhetünk. Ezzel ellentétben az immunomágneses sejtszeprációval készített minták esetében a relatív CK20 arány a tumorsejt koncentrációtól függetlenül a kalibrátorral megegyező értékeket mutatott. Mivel mind a hozzáadott sejtek, mind a kalibrátorként használt tumorsejtek ugyanabból a sejtvonalból származtak, ezért az immunomágneses szeparációval készített minták hasznosak lehetnek a keringő tumorsejt identitásának meghatározására. Ezen vizsgálat egy fontos tanulsága volt, hogy inkább a ritka sejtek és/vagy kópiák elfogásának/elvesztésének statisztikai valószínűsége, mint a minta előkészítés folyamata 7

8 befolyásolja a vizsgálat érzékenységét. A 2-es számú vizsgálatban különböző koncentrációjú DNS és RNS mintákon vizsgáltuk a lehetséges kópia vesztés hatásait. Korábbi vizsgálatunkkal megegyezően azt találtuk, hogy alacsony koncentrációknál a kimutatás inkonzisztens és alacsony a CP-ok reproducibilitása. Továbbá, szélsőségesen alacsony koncentrációknál, melyekről eddig kísérleti adatokkal nem rendelkezünk, azt találtuk, hogy a koncentráció és a CP-k közötti loglineáris összefüggés is elveszik. Eredményeink azt mutatták, hogy a CP reproducibilitás csökkenése, a koncentráció és CP közötti loglineáris összefüggés elvesztése, valamint az inkonzisztens kimutatás a CP értékek specifikus tartományaihoz köthetőek. Feltételeztük tehát, hogy a CP értékek pontosabb és megbízhatóbb kontrolljai lehetnének az analízisnek, mint a hagyományos PCR kontrollok, mivel természetükből adódóan jellemző gén szintekhez köthetőek, kvantitatívak. Mindezek alapján felállítottunk egy modellt, mely szerint a kimutatási biztonság jellemzői a PCR specifikus zónáihoz köthetőek, és melyben a CP-k alkotják a különböző zónák határait. Egy második modellben azt foglaltuk össze, hogy a CP-k hogyan lennének hasznosíthatóak egy bizonyos gén kimutatási biztonságának megítélésre, különösen azokban az esetekben, ha a kimutatás inkonzisztens vagy nem is várható. Mintáinkon tesztelve a felállított modellek bizonyították helytállóságukat. Az 1-es és 2-es vizsgálat eredményeire alapozva terveztük és hajtottuk végre a 3-as vizsgálatot, melyben laborok közötti együttműködés keretében a pre-analitikus folyamatoknak, úgymint a vérminta feldolgozásnak, RNS izolálásnak és a cdns szintetizálásnak, a hatásait vizsgáltuk a valós idejű qrt-pcr alapú keringő daganatsejt kimutatásra. Négy európai laboratórium vett részt ebben a vizsgálatban, egy standardizált protokollt használva az RNS izolálásra és a valós idejű qrt- PCR-re. Az eredmények azt mutatták, hogy a standardizált protokoll használatával az egyes laborok közötti eredmények elfogadható egyezést mutattak, még a legalacsonyabb hozzáadott tumorsejt koncentrációkban is sikerült CK20 jelet kimutatni, 8

9 illetve a CK20 jel nagysága jól korrelált a tumorsejt koncentrációval. Mindamellett, amint a minta-előkészítési eljárás későbbi fázisában történt a tumorsejtek hozzáadása az eltérések a laborok között megnőttek és a CK20 jel nagysága és a hozzáadott tumorsejt koncentráció közötti arányosság is elveszett. Mégis, hét szériából három esetében a kimutatott CK20 arány a 100 tumorsejt/ml koncentrációnál magasabb volt, mint a 10 tumorsejt/ml koncentrációnál és a 10 tumorsejt/ml koncentrációnál magasabb volt, mint az 1 tumorsejt/ml koncentrációnál. A 4-es vizsgálat eredményei szerint a REIS-szel végzett automata mikroszkópia egy érzékeny és megbízható módszer a keringő daganatsejtek számlálására és jellemzésére. Kissejtes tüdőrákos betegek perifériás vérmintáit a REIS-szel vizsgálva azt találatuk, hogy CK-val és GD2-vel jelölt egyes sejtek és sejtcsoportok is kimutathatóak. Közel egyenlő arányban találtuk keringő daganatsejt pozitívnak a limitált és a kiterjedt stádiumú (35% vs. 37%, sorrendben) betegek mintáit. A kiterjedt stádiumú betegekben azonban a GD2 pozitív sejtek gyakrabban fordultak elő, mint a limitált stádiumúakban (20% vs. 10%, sorrendben). A vizsgálat során észleltük, hogy ahhoz hogy az összes heterogénen és/vagy halványan jelölt sejtet és sejtcsoportot is kimutassuk a REIS sejtazonosító paramétereit jelentősen ki kellett terjeszteni. Ez a nagy érzékenységű beállítás azonban ahhoz vezetett, hogy egyéb, nem sejteredetű fluoreszkáló törmelékek is azonosításra kerültek, jelentősen meghosszabbítva az analízishez szükséges időt. Az 5-ös vizsgálatban a REIS teljesítményének javítását és a fals-pozitív detekciók csökkentését tűztük ki célul. Az új, általunk kidolgozott módszert, mely a klasszikus képfeldolgozást kombinálja költségérzékeny döntési fa algoritmussal, CMV fertőzött fehérvérsejtek kimutatásán teszteltük. Az adatok szerint a döntési fa felhasználásával nagymértékben (64,11%) csökkenthetőek a fals-pozitív detekciók anélkül, hogy a vizsgálat érzékenysége számottevően csökkenne (94,3% 10-szeres keresztvalidálással, 91,64% külső validálással). 9

10 5. KÖVETKEZTETÉSEK Vizsgálataink célja volt a meglévő molekuláris- és sejt -alapú keringő daganatsejt kimutatási módszerek javítása és újabbak kifejlesztése, és ezáltal a keringő daganatsejtek jentőségének pontosabb megismerése. Első vizsgálatunk (1-es vizsgálat) eredményei szerint a minta-előkészítési eljárás módja, mind a specificitást, mind a kvantifikációt befolyásolja. A vizsgálat érzékenységét alapvetően azonban nem az előkészítési eljárás módja, hanem a sejt/transzkriptok elfogásának/elvesztésének valószínűsége befolyásolja. Úgy hisszük, hogy az eddig publikált, egymástól nagyban eltérő eredmények oka lehet a jelen vizsgálatban is tapasztalt alacsony koncentrációknál lévő inkonzisztens kimutatás és az ismétlések hiánya. A reproducibilitás elégtelensége és a molekuláris vizsgálatok standardizálásának elmaradása komoly akadályai a keringő daganatsejt kimutatás klinikai rutinba való beépülésének. A második vizsgálatunkban (2-es vizsgálat) egy válogatott mintaszérián keresztül mutattuk be azt a koncepciót, mely szerint a CP értékek pontosabb és megbízhatóbb kontrolljai lehetnének a PCR vizsgálatnak, mint a hagyományosan használt kontrollok. A vizsgálat megfigyeléseiből összeállítottunk egy ajánlási rendszert, mellyel az alacsony koncentrációjú minták PCR alapú kimutatásának megbízhatósága és kvantifikációjának pontossága megítélhető. A vizsgálatban megfogalmazott ajánlások és modellek felhasználásával a minták analízisének eredményei pontosabban értelmezhetőek és ezért a háttérben zajló biológiai folyamotokról is precízebb képet kaphatunk. Az itt felvázolt modellek helytállóságát a következő, laborok közötti vizsgálatban (3-as vizsgálat) is sikerült bebizonyítani. Igazoltuk továbbá, hogy valós idejű qrt-pcr technikával különböző laborok között jól összehasonlítható kvalitatív és kvantitatív keringő daganatsejt kimutatási eredmények nyerhetőek. Annak ellenére, hogy a laborok a mintavételtől a PCR analízisig terjedően egy standardizált protokollt használtak, az eredmények a pre-analitikus lépések számával arányosán tértek el egymástól. Tudomásunk szerint ez volt az egyik első vizsgálat, melyben a 10

11 keringő daganatsejt kimutatásra használt valós idejű qrt-pcr protokoll standardizálhatóságának kérdését több labor közötti együttműködés keretében vizsgálták. Végkövetkeztetésünk szerint a pre-analitikus folyamatok magas szintű standardizálásával jól összehasonlítható eredmények születhetnek a laborok között. Jelen vizsgálat eredményei kihangsúlyozzák további, a pre-analitikus folyamatok területén végzendő összehasonlító tanulmányok szükségességét. Az általunk végzett következő két vizsgálatban a sejt-alapú keringő daganatsejt kimutatási módszereket tanulmányoztuk. A 4-es vizsgálatban egy ritka sejt kimutatásra épített automata fluoreszcens mikroszkóp rendszer (a REIS) fejlesztéséről, teszteléséről és tökéletesítéséről adtunk leírást. Bemutattuk, hogy a manuálisan végzett ritka sejt azonosításhoz képest egy érzékenyebb módszert dolgoztunk ki, mely alkalmas a fluoreszcensen jelölt ritka sejtek kompozíciójának elemzésére is. Az újonnan kifejlesztett módszerrel modell kísérletekben és kissejtes tüdőrákos betegek perifériás vérmintáiban próbáltunk meg keringő daganatsejteket találni. A bemutatott metodika nemcsak önmagában a keringő daganatsejtek kimutatására lehet hasznos, hanem lehetővé teheti a daganatos betegség pontosabb stádium besorolását és prognózisának megítélését. A vizsgálattal azonban a REIS legfontosabb hiányosságára is fényderült, mely a nagy érzékenységű beállításból adódó csökkent specificitás volt. Ezért következő vizsgálatunkban (5-ös vizsgálat) a ritka sejtek kimutatására szolgáló, a REIS analízissel kompatibilis, de az előzőeknél jobb módszer kidolgozásán fáradoztunk. Ezt, klasszikus képfeldolgozás és eddig ritka sejtek kimutatásra nem használt, mesterséges intelligencián alapuló módszer ötvözésével értük el. Eredményeink szerint a sejtek digitálisan mért morfometriai jellemzőinek költségérzékeny döntési fa algoritmussal végzett osztályozása jelentősen javíthatja a ritka sejt citometria eredményeit. A ritka sejtek precízebb és korábbi kimutatásával talán javítható lehet a betegségek prognosztikája, morbiditása és mortalitása is. 11

12 Összefoglalva, a megbízható és standardizált keringő daganatsejt kimutatási metodikák hiánya nagymértékben akadályozza a keringő daganatsejt kimutatás klinikai felhasználását. Fontos tehát, hogy további, az eddigieknél jobban használható és standardizálható metodikák kerüljenek kifejlesztésre. Reményeink szerint vizsgálataink hozzájárultak a molekuláris- és a sejt -alapú keringő daganatsejt kimutatási módszerek javításához, valamint eredményeink felhasználhatóak lesznek egy klinikailag is használható keringő daganatsejt kimutatási teszt kidolgozásához. 6. ÖSSZEFOGLALÁS Több tanulmány egyöntetű véleménye szerint a keringő daganatsejtek kimutatása szolid tumorok esetében fontos prognosztikai tényező lehet, mely a betegségmentes és a teljes túléléssel is összefüggést mutat. Ezzel ellentétben, néhány egyéb vizsgálat egyáltalán nem talált összefüggést a perifériás vérből végzett keringő daganatsejtek kimutatás és a betegség prognózisa között. Az eltérő eredmények oka az lehet, hogy a keringő daganatsejtek frekvenciája nagyon alacsony (körülbelül 1-10 tumorsejt/ml perifériás vér), még az áttéttel rendelkező betegek esetében is. Feltételezzük, hogy az egymásnak ellentmondó eredmények hátterében a ritka sejtek megbízható kimutatásából adódó technikai nehézségek állnak. Munkánk legfőbb célja az volt, hogy keringő daganatsejt kimutatásra szolgáló módszereket fejlesszünk és tökéletesítsünk, illetve, hogy a kifejlesztett technikákkal a keringő daganatsejtek gyakoriságát és jellemzőit határozzuk meg tumoros betegek perifériás vérmintáiban. A cél az volt, hogy a rutin klinikai laborvizsgálat követelményeinek megfelelő, de a jelenlegieknél érzékenyebb és specifikusabb módszereket hozzunk létre. Vizsgálatainkban mind a sejt-, mind a molekuláris -alapú keringő daganatsejt kimutatást bevontuk. Elemeztük továbbá a preanalitikus és analitikus folyamatokat a lehetséges pontatlanság 12

13 okainak feltárása miatt. A kifejlesztett eszközökkel és módszerekkel a perifériás vérben esetlegesen jelenlévő ritka sejteket vizsgáltunk, úgymint keringő daganatsejteket és citomegalovirus fertőzött fehérvérsejteket. Ezen kívül négy európai laboratóriummal együttműködve egy kísérletsorozatot végeztünk, mellyel a kvantitatív keringő daganatsejt kimutatatás standardizálhatóságának alapjait fektettük le. Vizsgálatunk eredményeivel a ritka sejtek sejt- és molekuláris - alapú kimutatásának és kvantifikációjának új aspektusai tárultak fel. Úgy hisszük, hogy a tézisben ismertetett eljárások és módszerek alkalmazásával a ritka sejtek gyakorisága és jellemzői is pontosabban mérhetőek. Ez pedig elősegítheti a daganatok korábbi kimutatását, és a daganat-ellenes terápia pontosabb kivitelezését. 7. KÖZLEMÉNYEK ÉS ABSZTRAKTOK A. Tézishez kapcsolodó közlemények 1. Kraeft SK, Ladanyi A, Galiger K, Herlitz A, Sher AC, Bergsrud DE, Even G, Brunelle S, Harris L, Salgia R, Dahl T, Kesterson J, Chen LB. Reliable and sensitive identification of occult tumor cells using the improved rare event imaging system. Clin Cancer Res May 1;10(9): IF: Ladanyi A, Sher AC, Herlitz A, Bergsrud DE, Kraeft SK, Kepros J, McDaid G, Ferguson D, Landry ML, Chen LB. Automated detection of immunofluorescently labeled cytomegalovirus-infected cells in isolated peripheral blood leukocytes using decision tree analysis. Cytometry A Apr;58(2): IF:

14 3. Soong R, Ladanyi A. Improved indicators for assessing the reliability of detection and quantification by kinetic PCR. Clin Chem Jun;49(6 Pt 1): IF: Ma PC, Blaszkowsky L, Bharti A, Ladanyi A, Kraeft SK, Bruno A, Skarin AT, Chen LB, Salgia R. Circulating tumor cells and serum tumor biomarkers in small cell lung cancer. Anticancer Res Jan-Feb;23(1A): IF: Vlems FA, Ladanyi A, Gertler R, Rosenberg R, Diepstra JH, Roder C, Nekarda H, Molnar B, Tulassay Z, van Muijen GN, Vogel I. Reliability of quantitative reverse-transcriptase-pcrbased detection of tumour cells in the blood between different laboratories using a standardised protocol. Eur J Cancer Feb;39(3): IF: Molnar B, Ladanyi A, Tanko L, Sreter L, Tulassay Z. Circulating tumor cell clusters in the peripheral blood of colorectal cancer patients. Clin Cancer Res Dec;7(12): IF: Ladanyi A, Soong R, Tabiti K, Molnar B, Tulassay Z. Quantitative reverse transcription-pcr comparison of tumor cell enrichment methods. Clin Chem Oct;47(10): IF:

15 B. Tézishez kapcsolodó absztraktok 1. Ladanyi A, Sher A, Kraeft SK, Herlitz A, Bergsrud D, Jafri N, Salgia R, Chen LB. Detection of Occult Tumor Cells in the Peripheral Blood of Small Cell Lung Cancer Patients with the Rare Event Imaging System. 2003: American Society of Clinical Oncology meeting, Chicago, IL, USA, 2. Molnar B, Vlems FA, Ladanyi A, Gertler R, Rosenberg R, Diepstra HS, Röder C, Nekarda H, Tulassay Z, Muijen van GNP, Vogel I. Reliability of quantitative RT-PCR-based detection of tumor cells in blood between different laboratories using a standardized protocol. 2003: Digestive Disease Week meeting of the American Gastroenterological Association, Orlando, FL, USA 3. Ladanyi A, Lechner S, Ballhorn W, Molnar B, Tulassay Z, Kullmann F. Molecular Comparison of Circulating Tumor Cells and Primary Tumors with cdna Chip Analysis and Differential Display in Colorectal Cancer Patients: A Feasibility Study. 2002: Digestive Disease Week meeting of the American Gastroenterological Association, San Francico, CA, USA, Poster of Distinction Award 4. Molnar B, Floro L, Ruzsovics A, Ladanyi A, Tulassay Z. Quantitative CK20 RT-PCR is in correlation with progression and CA19-9, but not with CEA and CA 72-A immunoassays in the follow-up of Dukes D stage colorectal cancer patients under chemotherapy. 2002: Digestive Disease Week meeting of the American Gastroenterological Association, San Francisco, CA, USA 5. Soong R, Ladanyi A. Detecting low-level expression reliably by real-time RT-PCR. 2002: American Association of Cancer Research meeting, San Francisco, CA, USA 15

16 6. Ladanyi A, Kraeft SK, Brunelle S, Even G, Herlitz A, Harris L, Salgia R, Chen LB. Rare Event Imaging System: Identification and Characterization of Occult Solid Tumor Cells 2002: American Association of Cancer Research meeting, San Francisco, CA, USA, Late Breaking Abstract 7. Kraeft SK, Ladanyi A, Brunelle S, Even G, Helritz A, Harris L, Salgia R, Dahl T, Chen LB. Rare Event Imaging System: Identification and Characterization of Occult Tumor Cells. 2002: 2nd National Cancer Institute-EORTC International Meeting on Cancer Diagnostics, Washington DC, USA, Oral Presentation 8. Molnar B, Ladanyi A, Bocsi J, Floro L, Sreter L, Tulassay Z. Multifluorescent labeling of immunomagnetic enriched circulating tumor cells and cellclusters. 2001: Digestive Disease Week meeting of the American Gastroenterological Association, Atlanta, GA, USA 9. Ladanyi A, Molnar B, Floro L, Sreter L, Tulassay Z. Comparison of Cytokeratin 20 RT-PCR and immuncytochemistry for the detection of circulating tumor cells in the peripheral blood of colorectal cancer patinets. 2001: Digestive Disease Week meeting of the American Gastroenterological Association, Atlanta, GA, USA 10. Ladanyi A, Soong R, Tabiti K, Molnar B, Tulassay Zs. Quantitative RT-PCR comparison of tumor cell enrichment methods. 2001: 3rd International Symposium on Minimal Residual Cancer, Hamburg, Germany 11. Ladanyi A, Molnar B, Tanko LM, Sreter L, Tulassay Z. Detection of circulating tumor cell clusters in the peripheral blood of colorectal cancer patients. 2000: Digestive Disease Week meeting of the American Gastroenterological Association, San Diego, CA, USA 16

17 12. Ladanyi A, Molnar B, Floro L, Sreter L, Tulassay Z. Reproducibilty of immunomagnetic based tumor cell detection from peripheral blood of advanced stage colorectal cancer patients. 2000: Hungarian Society of Gastroenterology, Balatonaliga, Hungary C. Egyéb közlemények 1. Marrinucci D, Bethel K, Bruce RH, Curry DN, Hsieh B, Humphrey M, Krivacic RT, Kroener J, Kroener L, Ladanyi A, Lazarus NH, Nieva J, Kuhn P. Case study of the morphologic variation of circulating tumor cells. Hum Pathol Mar;38(3): IF: Ladanyi A, Sipos F, Szoke D, Galamb O, Molnar B, Tulassay Z. Laser microdissection in translational and clinical research. Cytometry A Sep 1;69(9): IF: Hsieh HB, Marrinucci D, Bethel K, Curry DN, Humphrey M, Krivacic RT, Kroener J, Kroener L, Ladanyi A, Lazarus N, Kuhn P, Bruce RH, Nieva J. High speed detection of circulating tumor cells. Biosens Bioelectron Apr 15;21(10): IF: Krivacic RT, Ladanyi A, Curry DN, Hsieh HB, Kuhn P, Bergsrud DE, Kepros JF, Barbera T, Ho MY, Chen LB, Lerner RA, Bruce RH. A rare-cell detector for cancer. Proc Natl Acad Sci U S A Jul 20;101(29): IF:

18 D. Egyéb absztraktok 1. Nieva J, Ladanyi A, Bethel K, Curry DN, Hsieh B, Krivacic RT, Kroener J, Kroener L, Kuhn P, Lazarus N, Marrinucci D, Bruce RH. Fast and sensitive detection of occult tumor cells in peripheral blood. 2005: American Association of Cancer Research meeting, Anaheim, CA, USA 2. Seiwert TY, Tretiakova M, Patrick MC, Khaleque M, Husain NA, Ladanyi A, Chen LB, Bharti A, Salgia R. Heat shock protein (HSP) overexpression in lung cancer and potential as a therapeutic target. 2005: American Association of Cancer Research meeting, Anaheim, CA, USA 3. Curry DN, Ladanyi A, Krivacic RT, Hsieh HB, Kuhn P, Ho MY, Chen LB, Bruce RH. Detection of Occult Tumor Cells with Fiber Array Scanning Technology (FAST) at Ultra-high Scan Rates. 2004: AACR-NCI-EORTC International Conference on "Molecular Targets and Cancer Therapeutics", Brussels, Belgium 4. Curry DN, Krivacic RT, Hsieh HB, Ladanyi A, Bergsrud DE, Ho MY, Chen LB, Kuhn P, Bruce RH. High-Speed Detection of Occult Tumor Cells in Peripheral Blood. 2004: Proceed. 26th Ann Intl Conf of IEEE Eng Med Bio Sci 18

DIGITÁLIS MIKROSZKÓPIA AZ EMÉSZTŐRENDSZERI SZÖVETI

DIGITÁLIS MIKROSZKÓPIA AZ EMÉSZTŐRENDSZERI SZÖVETI DIGITÁLIS MIKROSZKÓPIA AZ EMÉSZTŐRENDSZERI SZÖVETI MINTÁK DIAGNOSZTIKÁJÁBAN Doktori tézisek Ficsór Levente Semmelweis Egyetem, 2. sz. Belgyógyászati Klinika Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Programvezető:

Részletesebben

eljárásokkal Doktori tézisek Szatmári Tünde Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Sugárterápia Program

eljárásokkal Doktori tézisek Szatmári Tünde Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Sugárterápia Program Agydaganatok sugárterápia iránti érzékenységének növelése génterápiás eljárásokkal Doktori tézisek Szatmári Tünde Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Sugárterápia Program Doktori

Részletesebben

A vastagbélhám sejtkinetikai változásainak vizsgálata gyulladásos vastagbélbetegségekben a gyulladás szövettani aktivitásának függvényében

A vastagbélhám sejtkinetikai változásainak vizsgálata gyulladásos vastagbélbetegségekben a gyulladás szövettani aktivitásának függvényében A vastagbélhám sejtkinetikai változásainak vizsgálata gyulladásos vastagbélbetegségekben a gyulladás szövettani aktivitásának függvényében Doktori (PhD) dolgozat Gastroenterológia c. PhD program keretében

Részletesebben

Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Kar Mikrobiológiai és Biotechnológiai Tanszék

Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Kar Mikrobiológiai és Biotechnológiai Tanszék Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Kar Mikrobiológiai és Biotechnológiai Tanszék PATOGÉN MIKROORGANIZMUSOK KIMUTATÁSÁRA SZOLGÁLÓ GYORS MÓDSZEREK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA Rohonczy Kata Doktori

Részletesebben

II./3.3.2 fejezet:. A daganatok célzott kezelése

II./3.3.2 fejezet:. A daganatok célzott kezelése II./3.3.2 fejezet:. A daganatok célzott kezelése Kopper László A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató a célzott terápiák lehetőségeit és a fejlesztés lényeges lépéseit. A fejezet teljesítését követően

Részletesebben

VIII. Magyar Sejtanalitikai Konferencia Fény a kutatásban és a diagnosztikában

VIII. Magyar Sejtanalitikai Konferencia Fény a kutatásban és a diagnosztikában VIII. Magyar Sejtanalitikai Konferencia Fény a kutatásban és a diagnosztikában Budapest, 2015. szeptember 3 5. Semmelweis Egyetem II. sz. Belgyógyászati Klinika, valamint I. sz. Patológiai és Kísérleti

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

Genetikai polimorfizmus vizsgálatok 1-es típusú cukorbetegségben

Genetikai polimorfizmus vizsgálatok 1-es típusú cukorbetegségben Genetikai polimorfizmus vizsgálatok 1-es típusú cukorbetegségben Dr. Hermann Csaba Doktori (Ph.D.) Értekezés Tézisfüzet Témavezetı: Prof. Dr. Madácsy László egyetemi tanár Programvezetı: Prof. Dr. Tulassay

Részletesebben

Szakmai beszámoló (időközi beszámoló: 2014-02-01-2015-01-31)

Szakmai beszámoló (időközi beszámoló: 2014-02-01-2015-01-31) Szakmai beszámoló (időközi beszámoló: 2014-02-01-2015-01-31) OTKA K-100845 Zsűri: PSP, futamidő: 48 hónap (2012.02.01 2016.01.31) Kutatásban résztvevők azonosak-e a szerződésben szereplő kutatókkal? NEM

Részletesebben

1. program: Az életminőség javítása

1. program: Az életminőség javítása 1. program: Az életminőség javítása A Széchenyi-terv Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Programok 2002. évi pályázatán támogatást nyert projektek listája 1. program: Az életminőség javítása 1B/0001 Buda Béla

Részletesebben

Doktori Tézisek. dr. Osman Fares

Doktori Tézisek. dr. Osman Fares Az uréter motilitásának ellenőrzése, a körkörös és a hosszanti izomlemezek összehangolása, egy új videomikroszkópos módszer Doktori Tézisek dr. Osman Fares Semmelweis Egyetem Urológiai Klinika és Uroonkológiai

Részletesebben

Füle Tibor. Humán papillómavírus a méhnyakrákokban és a környező szövetekben. Témavezető: Dr. Kovalszky Ilona

Füle Tibor. Humán papillómavírus a méhnyakrákokban és a környező szövetekben. Témavezető: Dr. Kovalszky Ilona Ph.D. ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Humán papillómavírus a méhnyakrákokban és a környező szövetekben Füle Tibor Témavezető: Dr. Kovalszky Ilona Semmelweis Egyetem I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet 2005

Részletesebben

dr Holló Péter Egyetemi doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Budapest, 2005.

dr Holló Péter Egyetemi doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Budapest, 2005. SEMMELWEIS EGYETEM DOKTORI ISKOLA KLINIKAI ORVOSTUDOMÁNYOK TUDOMÁNYÁGI DOKTORI ISKOLA Vezető: Dr Tulassay Zsolt egyetemi tanár Bőrgyógyászat és Venerológia című program Prognosztikai faktorok és pathogenetikai

Részletesebben

Baranyáné Dr. Ganzler Katalin Osztályvezető

Baranyáné Dr. Ganzler Katalin Osztályvezető Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Biokémiai és Élelmiszertechnológiai Tanszék Kapilláris elektroforézis alkalmazása búzafehérjék érésdinamikai és fajtaazonosítási vizsgálataira c. PhD értekezés

Részletesebben

A csontvelői eredetű haem-és lymphangiogén endothel progenitor sejtek szerepe tüdőrákokban. Doktori tézisek. Dr. Bogos Krisztina

A csontvelői eredetű haem-és lymphangiogén endothel progenitor sejtek szerepe tüdőrákokban. Doktori tézisek. Dr. Bogos Krisztina A csontvelői eredetű haem-és lymphangiogén endothel progenitor sejtek szerepe tüdőrákokban Doktori tézisek Dr. Bogos Krisztina Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Pulmonológia program

Részletesebben

Epithelialis-mesenchymalis átmenet vastagbél daganatokban

Epithelialis-mesenchymalis átmenet vastagbél daganatokban Epithelialis-mesenchymalis átmenet vastagbél daganatokban Éles Klára Országos Onkológiai Intézet Sebészi és Molekuláris Daganatpatológiai Centrum Budapest, 2010. 12. 03. Epithelialis-mesenchymalis átmenet

Részletesebben

13. évfolyam 4. KÜLÖNSZÁM 2006. augusztus 29. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. Epinfo TÁJÉKOZTATÓ

13. évfolyam 4. KÜLÖNSZÁM 2006. augusztus 29. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. Epinfo TÁJÉKOZTATÓ 13. évfolyam 4. KÜLÖNSZÁM 2006. augusztus 29. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epidemiológiai Információs Hetilap TÁJÉKOZTATÓ A NOSOCOMIALIS SURVEILLANCE SORÁN ALKALMAZANDÓ MÓDSZEREKRŐL II. RÉSZ AZ EFRIR

Részletesebben

Ph.D. Tézisek összefoglalója. Dr. Paulik Edit. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Népegészségtani Intézet

Ph.D. Tézisek összefoglalója. Dr. Paulik Edit. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Népegészségtani Intézet KRÓNIKUS SZÍVELÉGTELENSÉG MIATT HOSPITALIZÁLT BETEGEK KIVIZSGÁLÁSÁNAK ELEMZÉSE BIZONYÍTÉKOKON ALAPULÓ SZAKMAI IRÁNYELV ALAPJÁN Ph.D. Tézisek összefoglalója Dr. Paulik Edit Szegedi Tudományegyetem Általános

Részletesebben

Szövettan kérdései Ami a terápiát meghatározza és ami segíti Dr. Sápi Zoltán

Szövettan kérdései Ami a terápiát meghatározza és ami segíti Dr. Sápi Zoltán Szövettan kérdései Ami a terápiát meghatározza és ami segíti Dr. Sápi Zoltán 1.Számú Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet Diagnózis (definitív): benignus, malignus, intermedier malignitás, borderline

Részletesebben

novakpeter77@yahoo.com

novakpeter77@yahoo.com Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYES ADATOK Név DR. NOVÁK PÉTER Telefon +36-62-34-25-22 Fax +36-62-54-52-82 E-mail Állampolgárság novakpeter77@yahoo.com MAGYAR TANULMÁNYOK Dátum 1997-2004 Dátum 2004 - Szegedi

Részletesebben

E4 A Gyermekkori szervezett lakossági emlőszűrések hatása az emlőműtétek

E4 A Gyermekkori szervezett lakossági emlőszűrések hatása az emlőműtétek 08.30-09.30 09.00-10.30 Pátria terem 2005. november 10. csütörtök E1 MEGNYITÓ E2 1.Nemzeti Üléselnökök: Rákkontroll Kovács Attila, Program Csonka I. Csaba, Ottó Szabolcs E3 Kásler Ottó jellegzetességei,

Részletesebben

RÉSZLETES BESZÁMOLÓ Az OTKA által támogatott konzorcium működésében az Uzsoki utcai Kórház feladata a szövetminták gyűjtése, előzetes feldolgozása, ill. a betegek utánkövetése, valamint az utánkövétésre

Részletesebben

Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Patológiai Intézet

Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Patológiai Intézet MTA DOKTORI ÉRTEKEZÉS ÚJ MÓDSZEREK A DAGANATOK GENETIKAI JELLEGZETESSÉGEINEK ÉS HETEROGENITÁSÁNAK VIZSGÁLATÁRA Dr. Méhes Gábor Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Patológiai Intézet Debrecen,

Részletesebben

VALÓS HULLÁMFRONT ELŐÁLLÍTÁSA A SZÁMÍTÓGÉPES ÉS A DIGITÁLIS HOLOGRÁFIÁBAN PhD tézisfüzet

VALÓS HULLÁMFRONT ELŐÁLLÍTÁSA A SZÁMÍTÓGÉPES ÉS A DIGITÁLIS HOLOGRÁFIÁBAN PhD tézisfüzet VALÓS HULLÁMFRONT ELŐÁLLÍTÁSA A SZÁMÍTÓGÉPES ÉS A DIGITÁLIS HOLOGRÁFIÁBAN PhD tézisfüzet PAPP ZSOLT Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Fizika Tanszék 2003 1 Bevezetés A lézerek megjelenését

Részletesebben

Statikus és dinamikus elektroenkefalográfiás vizsgálatok Alzheimer kórban

Statikus és dinamikus elektroenkefalográfiás vizsgálatok Alzheimer kórban Statikus és dinamikus elektroenkefalográfiás vizsgálatok Alzheimer kórban Doktori tézisek Dr. Hidasi Zoltán Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Rajna Péter, egyetemi

Részletesebben

A születéskor gyűjthető. őssejtekről, felhasználási. lehetőségükről, valamint a KRIO Intézet. szolgáltatásairól

A születéskor gyűjthető. őssejtekről, felhasználási. lehetőségükről, valamint a KRIO Intézet. szolgáltatásairól A születéskor gyűjthető őssejtekről, felhasználási lehetőségükről, valamint a KRIO Intézet szolgáltatásairól krio Családi Őssejtbank A KRIO Intézet Sejt- és Szövetbank Zrt. 2004 óta végzi köldökzsinórvér

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI AZ OPPORTUNISTA HUMÁNPATOGÉN CANDIDA PARAPSILOSIS ÉLESZTŐGOMBA ELLENI TERMÉSZETES ÉS ADAPTÍV IMMUNVÁLASZ VIZSGÁLATA

DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI AZ OPPORTUNISTA HUMÁNPATOGÉN CANDIDA PARAPSILOSIS ÉLESZTŐGOMBA ELLENI TERMÉSZETES ÉS ADAPTÍV IMMUNVÁLASZ VIZSGÁLATA DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI AZ OPPORTUNISTA HUMÁNPATOGÉN CANDIDA PARAPSILOSIS ÉLESZTŐGOMBA ELLENI TERMÉSZETES ÉS ADAPTÍV IMMUNVÁLASZ VIZSGÁLATA TÓTH ADÉL TÉMAVEZETŐ: DR. GÁCSER ATTILA TUDOMÁNYOS FŐMUNKATÁRS

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézet Földtudományok Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézet Földtudományok Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézet Földtudományok Doktori Iskola KALMÁR GABRIELLA Az orvosi diagnosztikai laboratóriumok és az életminıség területi összefüggései Ph.D. értekezés

Részletesebben

Helicobacter pylori fertozés biopsziás mintákból. történo kimutatásának újabb lehetoségei a gyomor idült. gyulladásos betegségeiben

Helicobacter pylori fertozés biopsziás mintákból. történo kimutatásának újabb lehetoségei a gyomor idült. gyulladásos betegségeiben Helicobacter pylori fertozés biopsziás mintákból történo kimutatásának újabb lehetoségei a gyomor idült gyulladásos betegségeiben Dr. Ruzsovics Ágnes PhD értekezés tézisei 2004, Budapest Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Új diagnosztikai és prognosztikai vizsgálatok a húgyhólyag rosszindulatú daganatain

Új diagnosztikai és prognosztikai vizsgálatok a húgyhólyag rosszindulatú daganatain Új diagnosztikai és prognosztikai vizsgálatok a húgyhólyag rosszindulatú daganatain Doktori tézisek dr. Riesz Péter Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Romics Imre

Részletesebben

Diagnosztikus problémák és prognosztikai faktorok prosztatarákban

Diagnosztikus problémák és prognosztikai faktorok prosztatarákban Diagnosztikus problémák és prognosztikai faktorok prosztatarákban Ph.D. Tézis Dr. Tarján Miklós Témavezet : Prof. Dr. Cserni Gábor SZTE - Patológiai Intézet Bács-Kiskun Megyei Kórház Patológiai Osztály

Részletesebben

A tremor elektrofiziológiai vizsgálata mozgászavarral járó kórképekben. Doktori tézisek. Dr. Farkas Zsuzsanna

A tremor elektrofiziológiai vizsgálata mozgászavarral járó kórképekben. Doktori tézisek. Dr. Farkas Zsuzsanna A tremor elektrofiziológiai vizsgálata mozgászavarral járó kórképekben Doktori tézisek Dr. Farkas Zsuzsanna Semmelweis Egyetem Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola Témavezető: Dr. Kamondi Anita

Részletesebben

A humán papillomavírusok prognosztikai szerepe a méhnyak rákmegel z elváltozásaiban

A humán papillomavírusok prognosztikai szerepe a méhnyak rákmegel z elváltozásaiban Egyetemi doktori (Ph. D.) értekezés tézisei A humán papillomavírusok prognosztikai szerepe a méhnyak rákmegel z elváltozásaiban Sz ke Krisztina Témavezet : Dr. Kónya József Debreceni Egyetem Orvos- és

Részletesebben

SENTINEL NYIROKCSOMÓ SZCINTIGRÁFIA EMLŐRÁKBAN- MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

SENTINEL NYIROKCSOMÓ SZCINTIGRÁFIA EMLŐRÁKBAN- MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ SENTINEL NYIROKCSOMÓ SZCINTIGRÁFIA EMLŐRÁKBAN- MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ Írta: Rajtár Mária 1. Háttér információk és definíciók Az emlőrák sebészi kezelése során az axillaris blockdissectióval eltávolított

Részletesebben

Ph.D. értekezés tézisei. Dürgő Hajnalka. Témavezető: Dr. Medzihradszky-Fölkl Katalin. Biológia Doktori Iskola. MTA SZBK Biokémiai Intézet SZTE TTIK

Ph.D. értekezés tézisei. Dürgő Hajnalka. Témavezető: Dr. Medzihradszky-Fölkl Katalin. Biológia Doktori Iskola. MTA SZBK Biokémiai Intézet SZTE TTIK Gümő-specifikus NCR peptidek azonosítása, vad és mutáns Medicago truncatula gyökérgümők összehasonlító fehérjeanalízise, és az NCR247 lehetséges bakteriális interakciós partnereinek felderítése Ph.D. értekezés

Részletesebben

Hogyan növelhető a lombikbébi program hatékonysága?

Hogyan növelhető a lombikbébi program hatékonysága? Hogyan növelhető a lombikbébi program hatékonysága? Dr Bálint Bálint László Prelife Kft Debrecen Bizonyára mindannyian ismerünk olyan házaspárt aki évek óta időt, pénzt és fáradtságot nem kímélve igyekszik

Részletesebben

Xenobiotikum transzporterek vizsgálata humán keratinocitákban és bőrben

Xenobiotikum transzporterek vizsgálata humán keratinocitákban és bőrben DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Xenobiotikum transzporterek vizsgálata humán keratinocitákban és bőrben Bebes Attila Témavezető: Dr. Széll Márta tudományos tanácsadó Szegedi Tudományegyetem Bőrgyógyászati

Részletesebben

Pacemaker készülékek szoftverének verifikációja. Hesz Gábor

Pacemaker készülékek szoftverének verifikációja. Hesz Gábor Pacemaker készülékek szoftverének verifikációja Hesz Gábor A szív felépítése http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=fájl:diagram_of_the_human_heart_hu.svg http://en.wikipedia.org/wiki/file:conductionsystemoftheheartwithouttheheart.png

Részletesebben

Szakmai zárójelentés

Szakmai zárójelentés Szakmai zárójelentés A témavezető neve: dr. Antus Balázs A téma címe: A bronchiolitis obliterans szindróma pathomechanizmusa OTKA nyilvántartási szám: F 046526 Kutatási időtartam: 2004-2008. A kutatási

Részletesebben

Chapter 10 Hungarian Summary. Az onkológiai gyógyszerfejlesztés eredetileg DNS-károsodást indukáló vegyületekre

Chapter 10 Hungarian Summary. Az onkológiai gyógyszerfejlesztés eredetileg DNS-károsodást indukáló vegyületekre 10 Összefoglaló Összefoglaló Az onkológiai gyógyszerfejlesztés eredetileg DNS-károsodást indukáló vegyületekre összpontosított, melyek az osztódó rákos sejteket célozzák meg. Jelenleg, nagy hangsúly fektetődik

Részletesebben

Gróf Ágnes. A daganatos megbetegedések elleni küzdelem stratégiája. PhD értekezés TÉZISEK. Témavezető Dr Bélyácz Iván

Gróf Ágnes. A daganatos megbetegedések elleni küzdelem stratégiája. PhD értekezés TÉZISEK. Témavezető Dr Bélyácz Iván Gróf Ágnes A daganatos megbetegedések elleni küzdelem stratégiája PhD értekezés TÉZISEK Témavezető Dr Bélyácz Iván 2007 2 A daganatos megbetegedések hosszú évtizedek óta a halálozási statisztikák élén

Részletesebben

Gabonacsíra- és amarant fehérjék funkcionális jellemzése modell és komplex rendszerekben

Gabonacsíra- és amarant fehérjék funkcionális jellemzése modell és komplex rendszerekben Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Biokémiai és Élelmiszertechnológiai Tanszék Gabonacsíra- és amarant fehérjék funkcionális jellemzése modell és komplex rendszerekben c. PhD értekezés Készítette:

Részletesebben

Gyors szövetazonosítás membránalkotók tömegspektrometriás vizsgálatával egy új technológia tumorok azonosítására műtét közben.

Gyors szövetazonosítás membránalkotók tömegspektrometriás vizsgálatával egy új technológia tumorok azonosítására műtét közben. Gyors szövetazonosítás membránalkotók tömegspektrometriás vizsgálatával egy új technológia tumorok azonosítására műtét közben doktori (PhD) értekezés tézisei Balog Júlia Eötvös Loránd Tudományegyetem,

Részletesebben

Újabb eredmények a borok nyomelemtartalmáról Doktori (PhD) értekezés tézisei. Murányi Zoltán

Újabb eredmények a borok nyomelemtartalmáról Doktori (PhD) értekezés tézisei. Murányi Zoltán Újabb eredmények a borok nyomelemtartalmáról Doktori (PhD) értekezés tézisei Murányi Zoltán I. Bevezetés, célkit zések Magyarország egyik jelent s mez gazdasági terméke a bor. Az elmúlt évtizedben mind

Részletesebben

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Doktori Iskola. Háziállatokból izolált Histophilus somni törzsek összehasonlító vizsgálata

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Doktori Iskola. Háziállatokból izolált Histophilus somni törzsek összehasonlító vizsgálata Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Doktori Iskola Háziállatokból izolált Histophilus somni törzsek összehasonlító vizsgálata PhD értekezés tézisei Készítette: Dr. Jánosi Katalin Témavezet : Dr.

Részletesebben

Orvosi Genomtudomány 2014 Medical Genomics 2014. Április 8 Május 22 8th April 22nd May

Orvosi Genomtudomány 2014 Medical Genomics 2014. Április 8 Május 22 8th April 22nd May Orvosi Genomtudomány 2014 Medical Genomics 2014 Április 8 Május 22 8th April 22nd May Hét / 1st week (9. kalendariumi het) Takács László / Fehér Zsigmond Magyar kurzus Datum/ido Ápr. 8 Apr. 9 10:00 10:45

Részletesebben

Az immunválasz akadálymentesítése újabb lehetőségek a daganatok a immunterápiájában

Az immunválasz akadálymentesítése újabb lehetőségek a daganatok a immunterápiájában a Magyar Tudományos Akadémia Biológiai Osztály, Immunológiai Bizottsága és a Magyar Immunológiai Társaság Immunológia Világnapja - 2016 Az immunválasz akadálymentesítése újabb lehetőségek a daganatok a

Részletesebben

A doktori értekezés tézisei. A növényi NRP fehérjék lehetséges szerepe a hiszton defoszforiláció szabályozásában, és a hőstressz válaszban.

A doktori értekezés tézisei. A növényi NRP fehérjék lehetséges szerepe a hiszton defoszforiláció szabályozásában, és a hőstressz válaszban. A doktori értekezés tézisei A növényi NRP fehérjék lehetséges szerepe a hiszton defoszforiláció szabályozásában, és a hőstressz válaszban. Bíró Judit Témavezető: Dr. Fehér Attila Magyar Tudományos Akadémia

Részletesebben

Posztvakcinációs rotavírus surveillance Magyarországon, 2007-2011

Posztvakcinációs rotavírus surveillance Magyarországon, 2007-2011 Egyetemi doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Posztvakcinációs rotavírus surveillance Magyarországon, 2007-2011 Antalné László Brigitta Témavezetők: Dr. Bányai Krisztián és Dr. Kónya József DEBRECENI EGYETEM

Részletesebben

Kvantitatív Makyoh-topográfia 2002 2006, T 037711

Kvantitatív Makyoh-topográfia 2002 2006, T 037711 ZÁRÓJELENTÉS Kvantitatív Makyoh-topográfia 2002 2006, T 037711 Témavezető: Riesz Ferenc 2 1. Bevezetés és célkitűzés; előzmények A korszerű félvezető-technológiában alapvető fontosságú a szeletek felületi

Részletesebben

Glikohisztokémiai és mikrovaszkularizációs prognosztikai faktorok tüd rákban. Doktori (Ph.D) értekezés tézisei. Készítette:

Glikohisztokémiai és mikrovaszkularizációs prognosztikai faktorok tüd rákban. Doktori (Ph.D) értekezés tézisei. Készítette: Glikohisztokémiai és mikrovaszkularizációs prognosztikai faktorok tüd rákban Doktori (Ph.D) értekezés tézisei Készítette: Dr. Sz ke Tamás Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Sebészeti

Részletesebben

Tóth István Balázs személyi adatai és szakmai önéletrajza

Tóth István Balázs személyi adatai és szakmai önéletrajza Személyi adatok Tóth István Balázs személyi adatai és szakmai önéletrajza Név: Tóth István Balázs Születési hely, idő: Debrecen, 1978. december 30. Családi állapot: nős, két gyermek édesapja Szakmai önéletrajz

Részletesebben

Kétdimenziós mesterséges festési eljárások. Hatások és alkalmazások

Kétdimenziós mesterséges festési eljárások. Hatások és alkalmazások Pannon Egyetem Informatikai Tudományok Doktori Iskola Tézisfüzet Kétdimenziós mesterséges festési eljárások. Hatások és alkalmazások Kovács Levente Képfeldolgozás és Neuroszámítógépek Tanszék Témavezet

Részletesebben

Molekuláris biológiai diagnosztika alkalmazása

Molekuláris biológiai diagnosztika alkalmazása Molekuláris biológiai diagnosztika alkalmazása (HIV, HCV, HBV szabad vírus mennyiség meghatározás) a napi rutin diagnosztikában Reichenberger Anna Mária, Dr. Sárvári Csilla Dr. Ujhelyi Eszter Fıvárosi

Részletesebben

jellemezhető csoportot; továbbá azt, hogy az értékorientációk összefüggnek az egészségmagatartás mutatóival.

jellemezhető csoportot; továbbá azt, hogy az értékorientációk összefüggnek az egészségmagatartás mutatóival. Opponensi vélemény dr. Pikó Bettina: Fiatalok lelki egészsége és problémaviselkedése a rizikó- és protektív elmélet, a pozitív pszichológia és a társadalomlélektan tükrében című akadémiai doktori értekezéséről

Részletesebben

Multidrog rezisztens tumorsejtek szelektív eliminálására képes vegyületek azonosítása és in vitro vizsgálata

Multidrog rezisztens tumorsejtek szelektív eliminálására képes vegyületek azonosítása és in vitro vizsgálata Multidrog rezisztens tumorsejtek szelektív eliminálására képes vegyületek azonosítása és in vitro vizsgálata Doktori értekezés tézisei Türk Dóra Témavezető: Dr. Szakács Gergely MTA TTK ENZIMOLÓGIAI INTÉZET

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 705 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 705 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000470T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 70 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 81479 (22) A bejelentés napja: 0.

Részletesebben

Az aminoxidázok és a NADPH-oxidáz szerepe az ér- és neuronkárosodások kialakulásában (patomechanizmus és gyógyszeres befolyásolás)

Az aminoxidázok és a NADPH-oxidáz szerepe az ér- és neuronkárosodások kialakulásában (patomechanizmus és gyógyszeres befolyásolás) Az aminoxidázok és a NADPH-oxidáz szerepe az ér- és neuronkárosodások kialakulásában (patomechanizmus és gyógyszeres befolyásolás) Az aminoxidázok két nagy csoportjának, a monoamin-oxidáznak (MAO), valamint

Részletesebben

Dr. Merkely Béla Péter részletes szakmai önéletrajza

Dr. Merkely Béla Péter részletes szakmai önéletrajza Dr. Merkely Béla Péter részletes szakmai önéletrajza Születési hely, idő Budapest, 1966. június 28. Tudományos fokozat 1999 PhD. 2006 MTA doktora (D.Sc.) 2006 Habilitáció Semmelweis Egyetem (Kardiológia)

Részletesebben

Genomiális eltérések és génexpressszió közötti kapcsolat vizsgálata, melanomák metasztázisképzésére jellemző genetikai markerek kutatása

Genomiális eltérések és génexpressszió közötti kapcsolat vizsgálata, melanomák metasztázisképzésére jellemző genetikai markerek kutatása A 48750 OTKA pályázat eredményeit összefoglaló szakmai záróbeszámoló A pályázat címe Genomiális eltérések és génexpressszió közötti kapcsolat vizsgálata, melanomák metasztázisképzésére jellemző genetikai

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ

TOVÁBBKÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszer-tudományi Tanszék TOVÁBBKÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ 2012. TAVASZ Tisztelt Kolléga/Kolléganő!

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Hematológia,jeles

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Hematológia,jeles SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SEZEMÉLYES ADATOK Név Dr. Masszi Tamás Születési hely, idı: Budapest, 1958. december 15. Lakcím: 1213 Budapest, Mókus út 38. Család: Nıs, öt gyermeke van: Eszter, Csilla, Domonkos, Katalin,

Részletesebben

BEVEZETÉS CÉLKITŰZÉS

BEVEZETÉS CÉLKITŰZÉS BEVEZETÉS A molekuláris biológiai és genetikai módszerek gyors fejlődése egyre inkább tért hódít a növénynemesítés különböző területein, így a kukoricanemesítésben is. A növényi fenotípusos jellemzők és

Részletesebben

Diagnózis és prognózis

Diagnózis és prognózis Diagnózis, prognózis Általános vizsgálat Diagnózis és prognózis Fizikális vizsgálat Endoszkópia Képalkotás Sebészi feltárás A kezelés megválasztása Specifikus elemzés Kórszövettan/citológia Klinikai kémia

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM

SZENT ISTVÁN EGYETEM SZENT ISTVÁN EGYETEM A magyar mezőgazdasági gépgyártók innovációs aktivitása Doktori (PhD) értekezés tézisei Bak Árpád Gödöllő 2013 A doktori iskola Megnevezése: Műszaki Tudományi Doktori Iskola Tudományága:

Részletesebben

Dr. Ottó Szabolcs Országos Onkológiai Intézet

Dr. Ottó Szabolcs Országos Onkológiai Intézet Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Program 1. Főirány: Életminőség javítása Nemzeti Onkológiai Kutatás-Fejlesztési Konzorcium a daganatos halálozás csökkentésére 1/48/2001. Részjelentés: 200. November 0.-2004.

Részletesebben

Ph. D. ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Szanyi Ágnes

Ph. D. ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Szanyi Ágnes Ph. D. ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Szanyi Ágnes Erősen nemideális négykomponensű elegyek elválasztása extraktív heteroazeotrop desztilláción alapuló új hibrid eljárásokkal Témavezető: Dr. Mizsey Péter egyetemi tanár

Részletesebben

FÖLDTULAJDON ÉS FÖLDBIRTOKVISZONYOK ALAKULÁSA AZ EU TAGORSZÁGOKBAN

FÖLDTULAJDON ÉS FÖLDBIRTOKVISZONYOK ALAKULÁSA AZ EU TAGORSZÁGOKBAN SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola DOKTORI (PH.D) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI FÖLDTULAJDON ÉS FÖLDBIRTOKVISZONYOK ALAKULÁSA AZ EU TAGORSZÁGOKBAN Készítette: Erdélyi Tamás

Részletesebben

A FOREST LABORATORIES, INC. ÉS A RICHTER GEDEON NYRT

A FOREST LABORATORIES, INC. ÉS A RICHTER GEDEON NYRT A FOREST LABORATORIES, INC. ÉS A RICHTER GEDEON NYRT. KÖZLEMÉNYE A CARIPRAZINE SKIZOFRÉNIÁBAN SZENVEDŐ BETEGEK KÖRÉBEN VÉGZETT FÁZIS IIB KLINIKAI VIZSGÁLATÁNAK POZITÍV EREDMÉNYEIRŐL NEW YORK, 2009. október

Részletesebben

A tüdő adenocarcinomák szubklasszifikációja. Dr. Szőke János Molekuláris Patológiai Osztály Budapest, 2008 december 5.

A tüdő adenocarcinomák szubklasszifikációja. Dr. Szőke János Molekuláris Patológiai Osztály Budapest, 2008 december 5. A tüdő adenocarcinomák szubklasszifikációja Dr. Szőke János Molekuláris Patológiai Osztály Budapest, 2008 december 5. Háttér A tüdő ACA heterogén tumor csoport és a jelenlegi klasszifikáció elsősorban

Részletesebben

Az ABCG2 multidrog transzporter fehérje szerkezetének és működésének vizsgálata

Az ABCG2 multidrog transzporter fehérje szerkezetének és működésének vizsgálata Az ABCG2 multidrog transzporter fehérje szerkezetének és működésének Kutatási előzmények Az ABC transzporter membránfehérjék az ATP elhasítása (ATPáz aktivitás) révén nyerik az energiát az általuk végzett

Részletesebben

Válasz Dr. Szűcs Gabriellának Dr. Nagy György MTA Doktori Értekezésére adott opponensi véleményére

Válasz Dr. Szűcs Gabriellának Dr. Nagy György MTA Doktori Értekezésére adott opponensi véleményére Válasz Dr. Szűcs Gabriellának Dr. Nagy György MTA Doktori Értekezésére adott opponensi véleményére Köszönöm Dr. Szűcs Gabriella részletes, bírálatát, megjegyzéseit. A megfogalmazott kérdésekre az alábbiakban

Részletesebben

Daganatszûrés és érrendszer vizsgálata teljes test MRI-vel

Daganatszûrés és érrendszer vizsgálata teljes test MRI-vel Daganatszûrés és érrendszer vizsgálata teljes test MRI-vel Ezek a "proaktív", komplex, áttekintõ szûrõvizsgálatok, melyek ionizáló sugárzásmentes 1,5T teljes test MR vizsgálatot alkalmaznak, a megelõzés

Részletesebben

Az izomaktiváció, az elasztikus energia és a kinematikai mozgásminta hatása a függőleges felugrás eredményére

Az izomaktiváció, az elasztikus energia és a kinematikai mozgásminta hatása a függőleges felugrás eredményére Az izomaktiváció, az elasztikus energia és a kinematikai mozgásminta hatása a függőleges felugrás eredményére Doktori tézisek Kopper Bence Semmelweis Egyetem Sporttudományi Doktori Iskola Témavezető: Dr.

Részletesebben

Általános statisztika II. Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László

Általános statisztika II. Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László Általános statisztika II Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László Általános statisztika II Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László Publication

Részletesebben

Fejezetek a klinikai onkológiából

Fejezetek a klinikai onkológiából Fejezetek a klinikai onkológiából Előadás jegyzet Szegedi Tudományegyetem Általános Orvosi Kar Onkoterápiás Klinika 2012. A patológiai, képalkotó és laboratóriumi diagnosztika jelentősége az onkológiában.

Részletesebben

Endometriosis: nemcsak a nőgyógyászat kihívása

Endometriosis: nemcsak a nőgyógyászat kihívása Endometriosis: nemcsak a nőgyógyászat kihívása Interjú Prof. Dr. Rigó Jánossal és Dr. Bokor Attila adjunktussal Az IME Az egészségügyi vezetők szaklapja két éve elindított nőgyógyászati rovatában a hazai

Részletesebben

Bevezetés. A fejezet felépítése

Bevezetés. A fejezet felépítése II./3.8. fejezet: Szervátültetés kérdése daganatos betegségek esetén Langer Róbert, Végső Gyula, Horkay Ferenc, Fehérvári Imre A fejezet célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a szervátültetés és a daganatos

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ. az MTA Közlekedéstudományi Bizottság 2012. november 14-i üléséről

EMLÉKEZTETŐ. az MTA Közlekedéstudományi Bizottság 2012. november 14-i üléséről Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok Osztálya Közlekedéstudományi Bizottság Elnök: Dr. Tánczos Lászlóné az MTA doktora tel.: +36-1-463-3265 fax: +36-1-463-3267 e-mail: ktanczos@kgazd.bme.hu Titkár:

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA. amely a következő dokumentumot kíséri. Javaslat A TANÁCS IRÁNYELVE

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA. amely a következő dokumentumot kíséri. Javaslat A TANÁCS IRÁNYELVE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.5.10. SWD(2012) 126 final BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA amely a következő dokumentumot kíséri Javaslat A TANÁCS IRÁNYELVE a közös

Részletesebben

A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2011

A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2011 A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2011 Az elemzés a Szakiskolai férőhelyek meghatározása 2011, a regionális fejlesztési és képzési bizottságok (RFKB-k) részére

Részletesebben

TÓTH KÁLMÁN: SZEMLÉLETVÁLTOZÁS A CSÍPÖÍZÜLETI ARTRÓZIS MEGELŐZÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN

TÓTH KÁLMÁN: SZEMLÉLETVÁLTOZÁS A CSÍPÖÍZÜLETI ARTRÓZIS MEGELŐZÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN 1 Opponensi vélemény: TÓTH KÁLMÁN: SZEMLÉLETVÁLTOZÁS A CSÍPÖÍZÜLETI ARTRÓZIS MEGELŐZÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN Című doktori értekezéséről Disszertáns dicséretesen korszerű problémakört választott értekezésének

Részletesebben

A hazai munkahelyi étkezés értékrend alapú élelmiszerfogyasztói modellje

A hazai munkahelyi étkezés értékrend alapú élelmiszerfogyasztói modellje A hazai munkahelyi étkezés értékrend alapú élelmiszerfogyasztói modellje Dr. Fodor Mónika Budapesti Gazdasági F iskola Marketing Intézet 1165 Budapest Diósy Lajos u.22-24. fodor.monika@kkfk.bgf.hu Csiszárik-Kocsir

Részletesebben

Publikációs lista. Gódor Győző. 2008. július 14. Cikk szerkesztett könyvben... 2. Külföldön megjelent idegen nyelvű folyóiratcikk...

Publikációs lista. Gódor Győző. 2008. július 14. Cikk szerkesztett könyvben... 2. Külföldön megjelent idegen nyelvű folyóiratcikk... Publikációs lista Gódor Győző 2008. július 14. Cikk szerkesztett könyvben... 2 Külföldön megjelent idegen nyelvű folyóiratcikk... 2 Nemzetközi konferencia-kiadványban megjelent idegen nyelvű előadások...

Részletesebben

MULTIMÉDIA ALAPÚ OKTATÁSI TECHNOLÓGIÁK GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK VIZSGÁLATA A KATONAI SZAKNYELVOKTATÁSBAN

MULTIMÉDIA ALAPÚ OKTATÁSI TECHNOLÓGIÁK GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK VIZSGÁLATA A KATONAI SZAKNYELVOKTATÁSBAN Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola Tick Andrea MULTIMÉDIA ALAPÚ OKTATÁSI TECHNOLÓGIÁK GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK VIZSGÁLATA A KATONAI SZAKNYELVOKTATÁSBAN

Részletesebben

Tevékenység szemléletű tervezés magyarországi felsőoktatási intézmények pályázataiban

Tevékenység szemléletű tervezés magyarországi felsőoktatási intézmények pályázataiban Tevékenység szemléletű tervezés magyarországi felsőoktatási intézmények pályázataiban SÜVEGES Gábor Béla Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Miskolc stsuveges@uni-miskolc.hu Az utóbbi években egyre

Részletesebben

MEDDŐHÁNYÓK ÉS ZAGYTÁROZÓK KIHORDÁSI

MEDDŐHÁNYÓK ÉS ZAGYTÁROZÓK KIHORDÁSI Mikoviny Sámuel Földtudományi Doktori Iskola A doktori iskola vezetője: Dr. h.c. mult. Dr. Kovács Ferenc egyetemi tanár, a MTA rendes tagja MEDDŐHÁNYÓK ÉS ZAGYTÁROZÓK KIHORDÁSI TULAJDONSÁGAINAK VIZSGÁLATA,

Részletesebben

Ingatlanvagyon értékelés

Ingatlanvagyon értékelés Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Ingatlanfejlesztı 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakirányú Továbbképzési Szak Ingatlanvagyon értékelés 2. Számviteli alapok Szerzı: Harnos László

Részletesebben

Kihívások és lehetőségek a tudományterületek határán

Kihívások és lehetőségek a tudományterületek határán Határok nélküli tudomány Kihívások és lehetőségek a tudományterületek határán Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Tudományos Rendezvénye Szeged, 2010. november 17. Az tisztelettel

Részletesebben

10 kwp TELJESÍTMÉNY HÁLÓZATRA DOLGOZÓ FOTOVILLAMOS RENDSZER TELEPÍTÉSI HELYSZÍNÉNEK KIVÁLASZTÁSA

10 kwp TELJESÍTMÉNY HÁLÓZATRA DOLGOZÓ FOTOVILLAMOS RENDSZER TELEPÍTÉSI HELYSZÍNÉNEK KIVÁLASZTÁSA 10 kwp TELJESÍTMÉNY HÁLÓZATRA DOLGOZÓ FOTOVILLAMOS RENDSZER TELEPÍTÉSI HELYSZÍNÉNEK KIVÁLASZTÁSA FARKAS I. 1 - BUZÁS J. 1 - SERES I. 1 - KOCSIS L. 2 - SZCS M. 3 1 Szent István Egyetem, Fizika és Folyamatirányítási

Részletesebben

Mikroelektromechanikai szerkezetek szilárdsági és megbízhatósági vizsgálata

Mikroelektromechanikai szerkezetek szilárdsági és megbízhatósági vizsgálata OTKA nyilvántartási szám: T 049848 Mikroelektromechanikai szerkezetek szilárdsági és megbízhatósági vizsgálata Témavezetı: Dr. Kovács Ádám egyetemi docens, BME Mőszaki Mechanikai Tanszék Kutatási beszámoló:

Részletesebben

A hem-oxigenáz/vegf rendszer indukciója nőgyógyászati tumorokban. Óvári László

A hem-oxigenáz/vegf rendszer indukciója nőgyógyászati tumorokban. Óvári László A hem-oxigenáz/vegf rendszer indukciója nőgyógyászati tumorokban Óvári László HO-1, CO,VEGF biokémia rendszer Gyulladások Sebgyógyulás Placentáció HO-1, VEGF-onkológia-irodalom HO-1 nagy mértékében expresszálódik

Részletesebben

MULTIDROG REZISZTENCIA IN VIVO KIMUTATÁSA PETEFÉSZEK TUMOROKBAN MOLEKULÁRIS LEKÉPEZÉSSEL

MULTIDROG REZISZTENCIA IN VIVO KIMUTATÁSA PETEFÉSZEK TUMOROKBAN MOLEKULÁRIS LEKÉPEZÉSSEL MULTIDROG REZISZTENCIA IN VIVO KIMUTATÁSA PETEFÉSZEK TUMOROKBAN MOLEKULÁRIS LEKÉPEZÉSSEL Dr. Krasznai Zoárd Tibor Debreceni Egyetem OEC Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Debrecen, 2011. 10.17. Bevezetés

Részletesebben

J/55. B E S Z Á M O L Ó

J/55. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/55. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2005. január

Részletesebben

A proteomika új tudománya és alkalmazása a rákdiagnosztikában

A proteomika új tudománya és alkalmazása a rákdiagnosztikában BIOTECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSI POLITIKA, KUTATÁSI IRÁNYOK A proteomika új tudománya és alkalmazása a rákdiagnosztikában Tárgyszavak: proteom; proteomika; rák; diagnosztika; molekuláris gyógyászat; biomarker;

Részletesebben

A HIV pozitívak gondozása és kezelése Magyarországon. Készítette: Liebermann Márta hivpozitivnagymama@gmail.com

A HIV pozitívak gondozása és kezelése Magyarországon. Készítette: Liebermann Márta hivpozitivnagymama@gmail.com A HIV pozitívak gondozása és kezelése Magyarországon Készítette: Liebermann Márta hivpozitivnagymama@gmail.com 1 Szűrés Törvény által előírt anonimitás, ingyenesség és vérvételkor illetve az eredmény átvételekor

Részletesebben

Károly Róbert Fıiskola Gazdaság és Társadalomtudományi Kar tudományos közleményei Alapítva: 2011

Károly Róbert Fıiskola Gazdaság és Társadalomtudományi Kar tudományos közleményei Alapítva: 2011 Károly Róbert Fıiskola Gazdaság és Társadalomtudományi Kar tudományos közleményei Alapítva: 2011 ͳ ȋͳȍ ACTA CAROLUS ROBERTUS 1 (1) FOGLALKOZTATÁS A ZÖLD ZÖLDSÉGHAJTATÓ MODELLGAZDASÁGOKBAN Összefoglalás

Részletesebben

Zárójelentés. A leukocita és trombocita funkció változások prediktív értékének vizsgálata intenzív betegellátást igénylı kórképekben

Zárójelentés. A leukocita és trombocita funkció változások prediktív értékének vizsgálata intenzív betegellátást igénylı kórképekben 1 Zárójelentés A leukocita és trombocita funkció változások prediktív értékének vizsgálata intenzív betegellátást igénylı kórképekben címő, K060227 számú OTKA pályázatról A pályázati munkatervnek megfelelıen

Részletesebben

Az Oxidatív stressz hatása a PIBF receptor alegységek összeszerelődésére.

Az Oxidatív stressz hatása a PIBF receptor alegységek összeszerelődésére. Újabban világossá vált, hogy a Progesterone-induced blocking factor (PIBF) amely a progesteron számos immunológiai hatását közvetíti, nem csupán a lymphocytákban és terhességgel asszociált szövetekben,

Részletesebben

Vasúti infrastruktúragazdálkodás kontrolling bázisú döntéselőkészítő rendszerek alkalmazásával

Vasúti infrastruktúragazdálkodás kontrolling bázisú döntéselőkészítő rendszerek alkalmazásával Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék Vasúti infrastruktúragazdálkodás kontrolling bázisú döntéselőkészítő

Részletesebben