CÉLKITUZÉSEK CAV-1 vizsgálat E-cad vizsgálat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CÉLKITUZÉSEK CAV-1 vizsgálat E-cad vizsgálat"

Átírás

1 BEVEZETÉS A gyomor- és a hasnyálmirigyrákot gyakran csak az elorehaladott stádiumokban diagnosztizáljuk, ezért prognózisuk nagyon kedvezotlen. Nagy szükség van ezért olyan markerekre, melyekkel elérhetové válik a korai diagnózis és megbízható prognózis felállítása, és egyben terápiás célpontokként is szolgálnak. Ezeket a szempontokat tartottuk szem elott, amikor kutatásaink középpontjába a caveolin-1 (CAV-1), a szérum szolublis E-cadherin (E-cad) és a karbon-anhidráz IX (CA IX) fehérjéket állítottuk. A caveolák a sejtmembrán hólyagszeru betüremkedései, melyek számos jelátvivo folyamatban játszanak fontos szerepet. A CAV-1 a caveolák fo szerkezeti eleme, melynek tumor szuppresszor és tumor promoter funkciójáról is beszámoltak már. Gyomorrákban a CAV-1 expressziót korábban nem vizsgálták. Az E-cadherin, az? - és? -catenin alakítják ki együtt a cadherin-catenin komplexet, mely kritikus szerepet tölt be a sejtek közötti kapcsolódásban. Az E-cadherin és catenin expresszió csökkenése vagy kiesése gyakori jelenség gyomorrákban. Az E-cadherin szolubilis formáját elozoleg a gyomorrák prognosztikus markerének találták. A karbon-anhidrázok a sav-bázis egyensúlyt és a légzést szabályozzák, és kulcsfontosságú a szerepük az epithelialis sejtek interakciójában és proliferációjában. A CA IX a daganatos hypoxia markere, me lynek fokozott expressziójáról számoltak be hypernephromában, méhnyakrákban, és petefészekrákban. Hasnyálmirigyákban nincs elegendo adatunk a CA IX expressziós mintázatáról. 1

2 CÉLKITUZÉSEK CAV-1 vizsgálat A CAV-1 mrns kvantitatív meghatározása gyomorrákos mintákban és a kíséro ép gyomorszövetekben A gyomorrákban mért CAV-1 mrns szintek és a klinikopatológiai faktorok (Laurén klasszifikáció, daganatos stádiumok, grading) összefüggéseinek vizsgálata A CAV-1 expresszió vizsgálata 5 gyomorrák sejtvonalon (AGS, KATO III, MKN 28, MKN 45, N87) A CAV-1 gén promoter régiójában a metiláltsági státusz feltérképezése gyomorrák sejtvonalakon A P132L mutáció analízise sejtvonalakon, gyomorrákos mintákban és a kíséro ép gyomorszövetekben A CAV-1 fehérje expressziós mintázata és a klinikopatológiai faktorok (Laurén klasszifikáció, daganatos stádiumok, grading) között fennálló korrelációk vizsgálata E-cad vizsgálat A gyomorrákos betegek és a kontrollcsoport szolubilis E-cadherin szérumszintjeinek összehasonlítása A gyomorrákos betegek szolubilis E-cadherin szérumszintjei és a Laurén klasszifikáció, a daganat stádiuma és differenciáltsága között fennálló összefüggések vizsgálata A szolubilis E-cadherin szérumszint prognosztikus markerként való alkalmazásának feltérképezése 2

3 CA IX vizsgálat A CA IX expressziós mintázatának elemzése hasnyálmirigyrákos és a kíséro ép hasnyálmirigy-szövetet tartalmazó mintákban A CA IX expresszió immunhisztokémiai jellegzetességei és a klinikopatológiai faktorok (tumorstádium, grading), továbbá a p53 expresszió és az ún. microvessel density (MVD) között fennálló korrelációk vizsgálata A CA IX gátlás, mint terápiás lehetoség felbecsülése 3 hasnyálmirigyrák-sejtvonal acetazolamiddal történo inkubációja alapján MÓDSZEREK CAV-1 vizsgálat Sejtkultúrák RFLP analízis Immunhisztokémia RT-PCR és real-time kvantitatív analízis Western Blot analízis E-cad study Enzyme-linked immuno-sorbent assay CA IX study CA IX immunhisztokémia Microvessel density RT-PCR és real-time kvantitatív analízis Sejtkultúrák kezelése acetazolamiddal p53 immunhisztokémia Western Blot analízis 3

4 EREDMÉNYEK CAV-1 vizsgálat A CAV-1 mrns expresszió ép gyomornyálkahártyában és gyomorrákban Kvantitatív PCR analízissel a vizsgált 19 mintában a CAV-1 mrns szintek alacsonyabbak voltak gyomorrákban, mint az ép gyomornyálkahártyában. A P132L mutáció analízise Az Rsa-I és Nla -III enzimmel végzett emésztéssel nem tudtuk kimutatni a P132L mutációt sem a gyomorrákos mintákból, illetve a kíséro ép gyomorszövetekbol, sem a gyomorrákos sejtvonalakból származó cdnsekben. A CAV-1 gén expressziója gyomorrákos sejtvonalakban Nem észleltünk érdemi különbséget az AGS, MKN 28 és N87 sejtvonalak mrns szintjei között az 5-aza -2'-deoxycytidine kezelést követoen, tehát a CAV-1 gén promoter régiója nem hipermetilált. CAV-1 fehérje expressziója ép gyomornyálkahártyában és gyomorrákban A CAV-1 24-kDa és 21-kDa nagyságú izoformját is ki tudtuk mutatni a vizsgált 3 mintában Western blot analízis segítségével. Immunhisztokémia A non-epithelialis sejtkompart mentben gyenge CAV-1 expressziót találtunk 20/27 betegben, és mérsékelt CAV-1 expresziót a fennmaradó 7 betegben. A differenciálatlan daganatok túlnyomó többségében (15/17) alacsony (<10%), míg a jól-differenciált dagantokban alacsony és magas (10-50%) CAV-1 expressziót észleltünk. A távoli áttétet adó daganatok 4

5 mindegyikében alacsony CAV-1 expressziót detektáltunk. Nem volt kimuatható összefüggés a non-epithelialis sejtek CAV-1 expressziója és a daganat stádiuma, mérete, a nyirokcsómó érintettség, a távoli áttétek és a Laurén-féle klasszifikáció között. E-cad vizsgálat A solubilis E-cad szintek logaritmikus koncentrációinak átlaga szignifikánsan magasabb volt a gyomorrákos betegekben, mint a kontrollcsoportban (4.03? 0.32 vs. 3.86? 0.24, p<0.0001). A solubilis E-cad szintek logaritmikus koncentrációinak átlaga szignifikánsan magasabb volt az intestinális -, mint a diffúz-típusú gyomorrákban (4.07? 0.3 vs. 3.98?0.34, p=0.0494). Intestinális -típusú gyomorrákban a solubilis E-cad szintek logaritmikus koncentrációinak átlaga szignifikánsan magasabb volt a III-IV. stádiumban, mint az I-II. stádiumban (4.13?0.29 vs. 3.96?0.31, p=0.0234). Diffúz-típusú gyomorrákban a solubilis E-cad szintek logaritmikus koncentrációinak átlaga szignifikánsan magasabb volt a lokalizált, mint az áttétképzo gyomorrákban (4.15?0.3 vs. 3.95? 0.32, p=0.0139). Diffúz-típusú gyomorrákban az alacsony E-cad szérumszintek a távoli áttétekkel mutattak összefüggést, míg az intestinális -típusú gyomorrákban az alacsony E-cad szérumszintek a lokalizált gyomorrákra voltak jellemzoek (p=0.044). CA IX vizsgálat CA IX expresszió hasnyálmirigyrákban CA IX immunreaktivitást 16 (21%) hasnyálmirigyrákos mintában észleltünk. A daganatsejtek CA IX immunreaktivitása független volt a daganat lokalizációjától, stádiumától, méretétol, a nyirokcsomó - érintettségtol, a távoli áttétektol, és a daganatsejtek differenciáltságától. 5

6 A CA IX fehérje expressziója ép és daganatos hasnyálmirigy-szövetben A CA IX 54-kDa és 58-kDa nagyságú izoformját is ki tudtuk mutatni a vizsgált mintákban Western blot analízis segítségével. A CA IX mrns expressziója ép és daganatos hasnyálmirigy-szövetben Nem találtunk érdemi különbséget az ép és daganatos hasnyálmirigyszövetek mrns expressziója között. p53 expresszió p53 expressziót a hasnyálmirigyrákos minták sejtmagjainak 35% -ában (27 beteg) igazoltunk. A p53 fehérje expressziója szignifikánsan gyakoribb volt a differenciálatlan, mint a jól-differenciált hasnyálmirigyrákos betegekben (p=0.0323). Nem találtunk összefüggést a p53 expresszió és a CA IX expresszió, illetve a klinikopatológiai tényezok között. Microvessel density A hasnyálmirigyrákos mintákban az átlagos MVD 5.98 ér/mm 2 volt ( ér/mm 2 ). A medián MVD 5.4 ér/mm 2 volt. Az MVD független volt a CA IX immunreaktivitástól, a p53 expressziótól, a daganat lokalizációjától és stádiumától, a nyirokcsomó érintettségtol, a távoli áttétektol, a daganatsejtek differenciáltságától, a betegek nemétol és életkorától. Hasnyálmirigyrákos sejtvonalak proliferációjának gátlása acetazolamiddal Három hasnyálmirigyrákos sejtvonalat (AsPC-1, PaCa-2, PANC-1) inkubáltunk acetazolamiddal. A sejtek DNS analízise alapján az acetazolamiddal kezelt AsPC-1 és PANC-1 sejtvonalakban a kezeletlen 6

7 sejtvonalakhoz képest szignifikáns sejtproliferáció-gátlás következett be (p=0.03, ill. p<0.05). KÖVETKEZTETÉSEK CAV-1 vizsgálat Gyomorrákban, az ép gyomorszövethez képest, a caveolin-1 mrns expresszió lecsökkent. Gyomorrákban a caveolin-1 gén promoter régiója nem hipermetilált. A P132L mutáció sem a gyomorrákos sejtvonalakban, sem a gyomorrákos szövetmintákban nem mutatható ki. Gyomorrákban, az ép gyomorszövethez képest, a caveolin-1 immunreaktivitás jelentosen lecsökkent, és túlnyomóan a nonepithelialis sejtekre korlátozódik. A caveolin-1 expresszió nem mutat összefüggést a Laurén klasszifikációval, a daganat stádiumával, a daganat méretével és a nyirokcsomó érintettséggel. A caveolin-1 expresszió intenzívebb a jól-differenciált gyomorrákban, mint a differenciálatlan és/vagy áttétképzo gyomorrákban. E-cad vizsgálat A szolubilis E-cadherin szérum-koncentrációk szignifikánsan magasabbak gyomorrákos betegekben, mint a kontrollokban. A szolubilis E-cadherin szérum-koncentrációk szignifikánsan magasabbak a gyomorrák intestinális -típusában, mint a diffúz-típusban. A gyomorrák intestinális -típusában a szolubilis E-cadherin szérumkoncentrációk magasabbak az elorehaladott stádiumokban, mint a korai stádiumokban. 7

8 A gyomorrák diffúz-típusában a szolubilis E-cadherin szérumkoncentrációk alacsonyabbak az elorehaladott, áttétképzo stádiumokban, mint a korai stádiumokban. CA IX vizsgálat Karbon-anhidráz IX expresszió a hasnyálmirigyrákos betegeknek csak egy kisebb csoportjában mutatható ki. Hasnyálmirigyrákban a karbon-anhidráz IX immunreaktivitás független a tumor lokalizációjától, a tumor stádiumától, a tumor differenciáltságától, a p53 expressziótól és az MVD-tol. Az acetazolamiddal történo inkubáció a sejtproliferáció szignifikáns gátlásához vezetett az AsPC-1 és a PANC-1 hasnyálmirigyrákos sejtvonalakban. 8

9 ÖSSZEFOGLALÁS A caveolin-1 expressziója alacsonyabb gyomorrákban, mint az ép gyomorszövetekben, és gyakoribb a jól-differenciált daganatokban, mint a rosszul differenciált és áttétképzo daganatokban. Ezek alapján gyomorrákban a caveolin-1 valószínuleg tumor szupresszor szerepet tölt be. A szolubilis E-cadherin szérumszintje szignifikánsan magasabb gyomorrákos betegekben az egészséges kontrollokhoz képest, illetve az intestinalis típusú gyomorrákban, a diffúz típusú gyomorrákos esetekhez képest. A daganatos progresszióval az E-cadherin szérumszintek az intestinalis típusban egyenes, a diffúz típusban fordított arányosságban állnak, ezért a szolublis E-cadherin szérumszint az intestinalis típusú gyomorrák prognosztikus markereként értékelheto. A karbon anhidráz IX expressziója a hasnyálmirigyrákos esetek csak egy kisebb csoportjában mutatható ki és független a klinikopatológiai paraméterektol, a p53 expressziótól és a kisér-suruségtol. A hasnyálmirigyrákos sejtvonalak acetazolamiddal történo inkubációja a sejtproliferáció szignifikáns gátlásához vezet, ezért a karbon-anhidráz bénítók adása a karbon-anhidráz IX-et expresszáló hasnyálmirigyrákok kezelésének egyik jövobeli formája lehet. 9

10 AZ ÉRTEKEZÉS ALAPJÁT KÉPEZO KÖZLEMÉNYEK 1. Juhasz M, Nitsche B, Malfertheiner P, Ebert MP. Implications of growth factor alterations in the treatment of pancreatic cancer. Mol Cancer Jan 7;2(1):5. 2. Juhasz M, Ebert MP, Schulz HU, Rocken C, Molnar B, Tulassay Z, Malfertheiner P. Dual role of serum soluble E-cadherin as a biological marker of metastatic development in gastric cancer. Scand J Gastroenterol Aug;38(8): IF: Juhasz M, Chen J, Tulassay Z, Malfertheiner P, Ebert MP. Expression of caveolin-1 in gastrointestinal and extraintestinal cancers. J Cancer Res Clin Oncol Sep;129(9): IF: Juhasz M, Chen J, Lendeckel U, Kellner U, Kasper HU, Tulassay Z, Pastorekova S, Malfertheiner P, Ebert MPA. Expression of Carbonic Anhydrase IX in Human Pancreatic Cancer. Aliment Pharmacol Ther 2003 Oct;18(8): IF: Juhasz M, Herszenyi L, Tulassay Z, Malfertheiner P, Ebert MP. Helicobater pylori and molecular mechanisms of gastric carcinogenesis: targets for prevention and therapy. Expert Rev Anticancer Ther Feb; 4(1): Juhász M, Vértesaljai M, Herszényi L, Malfertheiner P, Ebert MP, Tulassay Zs. A caveolin-1 gén szerepe a carcinogenesisben. Orvosi Hetilap (közlésre elküldve) EGYÉB KÖZLEMÉNYEK 1. Juhász M, Somogyi A. A diabeteses gastroparesis jellemzoi és kezelési lehetoségei. Diabetologia Hungarica 1999.december, VII/4, Juhász M, Prónai L, Zágoni T, Németh A, Herszényi L, Schandl L, Tulassay Zs. A Helicobacter pylori-fertozést kimutató eljárások összehasonlítása. Orvosi Hetilap (17), Juhász M, Zágoni T, Herszényi L, Kovács Cs, Horváth Gy, Nemetz A, Tulassay Zs. Coeliakia post partum megjelenése. Magyar Belorvosi Archivum 2000; 53: Herszényi L, Juhász M. A laktulóz szerepe a klinikai és háziorvosi gyakorlatban. Háziorvosi Továbbképzo Szemle 5: (2000) 5. Juhász M, Zágoni T, Tóth M, Tulassay Zs. A coeliakia napjainkban: a bovülo ismeretek áttekintése. Orvosi Hetilap (48), Herszényi L, Juhász M. Helicobacter pylori negatív gastroduodenalis fekélyek. Háziorvosi Továbbképzo Szemle 6: (2001) 7. Juhász M. Ha a dyspepsiás betegnek hyperthyreosisa is van. Praxis

11 8. Juhász M, Herszényi L, Prónai L, Zágoni T, Tulassay Zs. A funkcionális bélbetegségek tüneteinek változása negatív eredményu colonoscopia után. Magyar Belorvosi Archivum 2001; 54: Juhász M, Herszényi L. Irritábilis bél szindróma. Háziorvos Továbbképzo Szemle november VI.évfolyam 5.szám: Herszényi L, Juhász M. A nyelocsoreflux-betegség (GERD) diagnózisa, kezelése és az éjszakai saváttörés jelensége. Családorvosi Fórum 2002/ Herszényi L, Juhász M. A funkcionális dyspepsia kezelésének gyakorlati szempontjai. Hippocrates V/6, nov.-dec./ ELOADÁSOK, ABSZTRAKTOK 1. Juhász M, Prónai L, Zágoni T, Németh A, Herszényi L, Schandl L, Tulassay Z. Comparison of five different methods in the detection of Helicobacter pylori infection. Z Gastroenterol 1999; 37: Herszényi L, Prónai L, Juhász M, Tulassay Z. Comparison of a shortterm and a seven days lansoprazole based triple therapy for Helicobacter pylori infection. Z Gastroenterol 2000; 38: Juhász M, Zágoni T, Németh A, Prónai L, Herszényi L, Rácz K, Tulassay Z. Serum levels of amylase and?-crosslaps and their correlation before and after endoscopic retrograde cholangio pancreatography. Z Gastroenterol 2000; 38: Tóth M, Molnár E, Miheller P, Zágoni T, Nemetz A, Németh A, Juhász M, Kovács Á, Tulassay Z. Bone mineral density measurements in patients with ulcerative colitis. Z Gastroenterol 2000; 38: Molnár E, Tóth M, Zágoni T, Juhász M, Nemetz A, Kovács Á, Prónai L, Tulassay Z. Bone mineral density measurements in patients with Crohn s disease. Gastroenterology 2000; 118 (suppl.2.): A1358, Herszenyi L, Pronai L, Juhasz M, Tulassay Z. Evaluation of a shortterm and a seven days lansoprazole based triple therapy in the treatment of Helicobacter pylori infection. Gut 2000; 47 (Suppl III), A127, P Herszenyi L, Pronai L, Juhasz M, Tulassay Z. Comparison of an ultrashort-term and a standard seven days lansoprazole based triple therapy in the treatment of Helicobacter pylori infection. Gastroenterology 2001; 120 (suppl.1.): A586, Juhász M, Herszényi L, Prónai L, Tulassay Z. Significant increase in the incidence of Helicobacter pylori negative gastroduodenal ulcers in the last 5 years. Z Gastroenterol 2001; 39: 398,

12 9. Horvát-Karajz K, Juhász M, Herszényi L, Prónai L, Zágoni T, Tulassay Z. Functional bowel symptoms improve in patients following negative colonoscopy. Z Gastroenterol 2001; 39: 395, Miheller P, Tóth M, Molnár E, Zágoni T, Juhász M, Kovács Á, Tulassay Z. Bone mineral density measurements in patients with Crohn s disease. Z Gastroenterol 2001; 39: 407, Juhász M, Herszényi L, Tulassay Z. Increasing incidence of Helicobacter pylori negative ulcers between 1995 and Gut 2001; 49 (Suppl. No. II.), A64, 11/ Juhász M, Herszényi L, Zágoni T, Németh A, Prónai L, Rácz K, Tulassay Z. Correlation of serum levels of? -crosslaps with amylase in patients after ERCP. Endoscopy 2001; 33 (Suppl I), No Juhász M, Herszényi L, Tulassay Z. Significant increase in the incidence of Helicobacter pylori negative gastroduodenal ulcers in the last 5-year period. Gut 2001; 49 (Suppl III), No Tóth M, Miheller P, Zágoni T, Nemetz A, Prónai L, Herszényi L, Juhász M, Kovács A, Tulassay Z. Bone mineral density measured by dual X-ray absoprtiometry and quantitative ultrasonography in patients with ulcerative colitis. Am J Gastroenterol 2001; 96 S311, No Frigyik A, Juhász M, Herszényi L, Németh A, Zágoni T, Prónai L, Molnár B, Tulassay Z. Risk factors for the development of gastric intestinal metaplasia. Z Gastroenterol 2002; 40: 333, Juhász M, Zágoni T, Sípos F, Péter Z, Tóth M, Tulassay Z. Endoscopic picture of the postbulbar duodenum in dermatitis herpetiformis. Z Gastroenterol 2002; 40: 339, Juhász M, Chen J, Lendeckel U, Kellner U, Kasper HU, Tulassay Z, Pastorekova S, Malfertheiner P, Ebert MPA. Expression of Carbonic Anhydrase IX Protein in Human Pancreatic Cancer. Z Gastroenterol 2003; 41: 442, Juhasz M, Kellner U, Tulassay Z, Malfertheiner P, Ebert M. Expression of Carbonic Anhydrase IX Protein in Human Pancreatic Cancer. Gastroenterology 2003; 124 (suppl.): M1317, A Juhasz M, Chen J, Hoffmann J, Roecken C, Tulassay Z, Malfertheiner P, Ebert M. Differential Expression of Caveolin-1 in Gastric Cancer Cells and Adjacent Stromal Tissue. Gastroenterology 2003; 124 (suppl.): S1274, A Juhasz M, Schulz HU, Roecken C, Molnar B, Tulassay Z, Malfertheiner P, Ebert M. Dual Role of Serum Soluble E-cadherin as an Indicator of Metastatic Development in Gastric Cancer. Gastroenterology 2003; 124 (suppl.): T1713, A553 12

13 21. Wex T, Peitz U, Juhasz M, Vieth M, Tulassay Z, Ebert MPA, Malfertheiner P. CDX-1 and CDX-2 are differentially expressed in cardia mucosa of patients with Barrett-Esophagus and cardia inflammation. Gut 2003; 52 (Suppl. VI), A Juhasz M, Wex T, Peitz U, Vieth M, Tulassay Z, Ebert MPA, Malfertheiner P. CDX-1 and CDX-2 are differentially expressed in the formation of the columnar-lined epithelium without and with intestinal metaplasia (Barrett-Esophagus). Helicobacter 2003; 8: 339, 437, Juhasz M, Peitz U, Vieth M, Tulassay Z, Ebert M, Malfertheiner P. CDX-1 and CDX-2 are differentially expressed in cardia mucosa and columnar-lined epithelium of patients with Barrett's-esophagus. Gastroenterology 2004, in progress 13

Helicobacter pylori fertozés biopsziás mintákból. történo kimutatásának újabb lehetoségei a gyomor idült. gyulladásos betegségeiben

Helicobacter pylori fertozés biopsziás mintákból. történo kimutatásának újabb lehetoségei a gyomor idült. gyulladásos betegségeiben Helicobacter pylori fertozés biopsziás mintákból történo kimutatásának újabb lehetoségei a gyomor idült gyulladásos betegségeiben Dr. Ruzsovics Ágnes PhD értekezés tézisei 2004, Budapest Semmelweis Egyetem

Részletesebben

A HELICOBACTER PYLORI FERTŐZÉS KEZELÉSE JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁSBAN

A HELICOBACTER PYLORI FERTŐZÉS KEZELÉSE JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁSBAN A HELICOBACTER PYLORI FERTŐZÉS KEZELÉSE JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁSBAN Doktori tézisek Dr. Buzás György Miklós SEMMELWEIS EGYETEM Klinikai tudományok (Gastroenterológia) Doktori Iskola Témavezető: Dr. Herszényi

Részletesebben

DIGITÁLIS MIKROSZKÓPIA AZ EMÉSZTŐRENDSZERI SZÖVETI

DIGITÁLIS MIKROSZKÓPIA AZ EMÉSZTŐRENDSZERI SZÖVETI DIGITÁLIS MIKROSZKÓPIA AZ EMÉSZTŐRENDSZERI SZÖVETI MINTÁK DIAGNOSZTIKÁJÁBAN Doktori tézisek Ficsór Levente Semmelweis Egyetem, 2. sz. Belgyógyászati Klinika Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Programvezető:

Részletesebben

Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt HU-0115/NA/2008-3/ÖP-9 ÚJ TERÁPIÁS CÉLPONTOK AZONOSÍTÁSA GENOMIKAI MÓDSZEREKKEL

Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt HU-0115/NA/2008-3/ÖP-9 ÚJ TERÁPIÁS CÉLPONTOK AZONOSÍTÁSA GENOMIKAI MÓDSZEREKKEL Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt HU-0115/NA/2008-3/ÖP-9 ÚJ TERÁPIÁS CÉLPONTOK AZONOSÍTÁSA GENOMIKAI MÓDSZEREKKEL KÖZÖS STRATÉGIA KIFEJLESZTÉSE MOLEKULÁRIS MÓDSZEREK ALKALMAZÁSÁVAL

Részletesebben

Kalcium, D-vitamin és a daganatok

Kalcium, D-vitamin és a daganatok Kalcium, D-vitamin és a daganatok dr. Takács István SE ÁOK I.sz. Belgyógyászati Klinika Napi kalcium vesztés 200 mg (16% aktív transzport mellett ez 1000 mg bevitelnek felel meg) Emilianii huxley Immun

Részletesebben

II./3.3.2 fejezet:. A daganatok célzott kezelése

II./3.3.2 fejezet:. A daganatok célzott kezelése II./3.3.2 fejezet:. A daganatok célzott kezelése Kopper László A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató a célzott terápiák lehetőségeit és a fejlesztés lényeges lépéseit. A fejezet teljesítését követően

Részletesebben

pt1 colorectalis adenocarcinoma: diagnózis, az invázió fokának meghatározása, a daganatos betegség ellátása (EU guideline alapján)

pt1 colorectalis adenocarcinoma: diagnózis, az invázió fokának meghatározása, a daganatos betegség ellátása (EU guideline alapján) pt1 colorectalis adenocarcinoma: diagnózis, az invázió fokának meghatározása, a daganatos betegség ellátása (EU guideline alapján) Szentirmay Zoltán Országos Onkológiai Intézet Daganatpatológiai Centrum

Részletesebben

A vastagbélhám sejtkinetikai változásainak vizsgálata gyulladásos vastagbélbetegségekben a gyulladás szövettani aktivitásának függvényében

A vastagbélhám sejtkinetikai változásainak vizsgálata gyulladásos vastagbélbetegségekben a gyulladás szövettani aktivitásának függvényében A vastagbélhám sejtkinetikai változásainak vizsgálata gyulladásos vastagbélbetegségekben a gyulladás szövettani aktivitásának függvényében Doktori (PhD) dolgozat Gastroenterológia c. PhD program keretében

Részletesebben

Prognosztikai tényezők IBD-ben. A táplálékbevitel jelentősége. Veres Gábor I.Sz (Bókay) Gyermekklinika május 5.

Prognosztikai tényezők IBD-ben. A táplálékbevitel jelentősége. Veres Gábor I.Sz (Bókay) Gyermekklinika május 5. Prognosztikai tényezők IBD-ben. A táplálékbevitel jelentősége Veres Gábor I.Sz (Bókay) Gyermekklinika 2016. május 5. Tartalom Deep remission fogalma Étrend jelentősége Kizárólagos enterális táplálás Hosszútávú

Részletesebben

XVII február Budapest Marriott Hotel

XVII február Budapest Marriott Hotel XVII. GASZTROENTEROLÓGIAI TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM amelyet az Orvostudományi Egyetemek, a Magyar Gasztroenterológiai Társaság és a Gasztroenterológiai Szakmai Kollégium támogatnak TERVEZETT PROGRAM 2017.

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

Savval kapcsolatos betegségek osztályozása

Savval kapcsolatos betegségek osztályozása Savval kapcsolatos betegségek osztályozása Gastrooesophageális reflux betegség NERD, ERD, Barrett s oesophagus Peptikus fekélyek HP +, HP fekélyek Nem HP Nem NSAID fekélyek Fekély-szerű dyspepsia Peptikus

Részletesebben

Epithelialis-mesenchymalis átmenet vastagbél daganatokban

Epithelialis-mesenchymalis átmenet vastagbél daganatokban Epithelialis-mesenchymalis átmenet vastagbél daganatokban Éles Klára Országos Onkológiai Intézet Sebészi és Molekuláris Daganatpatológiai Centrum Budapest, 2010. 12. 03. Epithelialis-mesenchymalis átmenet

Részletesebben

A NEPHROPATHIA DIABETICA KORAI STÁDIUMÁNAK KIALAKULÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

A NEPHROPATHIA DIABETICA KORAI STÁDIUMÁNAK KIALAKULÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A NEPHROPATHIA DIABETICA KORAI STÁDIUMÁNAK KIALAKULÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DR. LENGYEL ZOLTÁN Szent Margit Kórház IV.Belgyógyászati Osztály Budapest Programvezető:

Részletesebben

XVII február Budapest Marriott Hotel

XVII február Budapest Marriott Hotel XVII. GASZTROENTEROLÓGIAI TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM amelyet az Orvostudományi Egyetemek, a Magyar Gasztroenterológiai Társaság és a Gasztroenterológiai Szakmai Kollégium támogatnak TERVEZETT PROGRAM 2017.

Részletesebben

67. Pathologus Kongresszus

67. Pathologus Kongresszus A kemoirradiáció okozta oncocytás átalakulás szövettani, immunhisztokémiai, ultrastruktúrális jellemzői és lehetséges prognosztikus jelentősége rectum adenocarcinomákban 67. Pathologus Kongresszus Bogner

Részletesebben

Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése

Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése Kegyes Lászlóné 1, Némethné Lesó Zita 1, Varga Sándor Attiláné 1, Barna T. Katalin 1, Rombauer Edit 2 Dunaújvárosi Prodia Központi

Részletesebben

OPPONENSI VÉLEMÉNY. Dr. Lakatos Péter László köztestületi azonosító: 15893 az MTA Doktora cím elnyerése érdekében benyújtott,

OPPONENSI VÉLEMÉNY. Dr. Lakatos Péter László köztestületi azonosító: 15893 az MTA Doktora cím elnyerése érdekében benyújtott, OPPONENSI VÉLEMÉNY Dr. Lakatos Péter László köztestületi azonosító: 15893 az MTA Doktora cím elnyerése érdekében benyújtott, GENETIKAI, SZEROLÓGIAI ÉS KLINIKAI TÉNYEZŐK SZEREPE A GYULLADÁSOS BÉLBETEGSÉGEK

Részletesebben

szerepe a gasztrointesztinális

szerepe a gasztrointesztinális A calprotectin és egyéb biomarkerek szerepe a gasztrointesztinális gyulladásos betegségek differenciál diagnosztikájában 1 Halmainé Kiss Ilona, 2 Rutka Mariann, 1 Földesi Imre Szegedi Tudományegyetem 1

Részletesebben

A corneális stromahomály (haze) kialakulásának biokémiai háttere photorefraktív lézerkezelést követően

A corneális stromahomály (haze) kialakulásának biokémiai háttere photorefraktív lézerkezelést követően A corneális stromahomály (haze) kialakulásának biokémiai háttere photorefraktív lézerkezelést követően Vállalt feladatok a) A könny plazminogén aktivátor aktivitás (PAA) - nak, valamint plazminogén aktivátor

Részletesebben

Lymphoma sejtvonalak és gyerekkori leukémia (ALL) sejtek mikro RNS (mir) profiljának vizsgálata

Lymphoma sejtvonalak és gyerekkori leukémia (ALL) sejtek mikro RNS (mir) profiljának vizsgálata Lymphoma sejtvonalak és gyerekkori leukémia (ALL) sejtek mikro RNS (mir) profiljának vizsgálata Dr. Nemes Karolina, Márk Ágnes, Dr. Hajdu Melinda, Csorba Gézáné, Dr. Kopper László, Dr. Csóka Monika, Dr.

Részletesebben

A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei

A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei A TM vizsgálatok alapkérdései A vizsgálatok célja, információértéke? Az alkalmazás területei? Hogyan válasszuk ki az alkalmazott

Részletesebben

San Antonio Breast Cancer Symposium. Dr. Tőkés Tímea

San Antonio Breast Cancer Symposium. Dr. Tőkés Tímea San Antonio Breast Cancer Symposium Dr. Tőkés Tímea San Antonio, Texas, USA Henry B. Gonzalez Convention Center December 10-14, 2013 SABCS 2013 Több, mint 7500 résztvevő, több, mint 70 országból Továbbképzések,

Részletesebben

Az Oxidatív stressz hatása a PIBF receptor alegységek összeszerelődésére.

Az Oxidatív stressz hatása a PIBF receptor alegységek összeszerelődésére. Újabban világossá vált, hogy a Progesterone-induced blocking factor (PIBF) amely a progesteron számos immunológiai hatását közvetíti, nem csupán a lymphocytákban és terhességgel asszociált szövetekben,

Részletesebben

Terápiarezisztencia-fehérjéket kódoló mrns kvantitatív kimutatása PCRtechnikával. nyirokcsomójában

Terápiarezisztencia-fehérjéket kódoló mrns kvantitatív kimutatása PCRtechnikával. nyirokcsomójában Terápiarezisztencia-fehérjéket kódoló mrns kvantitatív kimutatása PCRtechnikával lymphomás kutyák nyirokcsomójában Sunyál Orsolya V. évfolyam Témavezetık: Dr. Vajdovich Péter Szabó Bernadett SZIE-ÁOTK

Részletesebben

mtorc1 and C2 komplexhez köthető aktivitás különbségek és ennek jelentősége humán lymphomákbanés leukémiákban

mtorc1 and C2 komplexhez köthető aktivitás különbségek és ennek jelentősége humán lymphomákbanés leukémiákban mtorc1 and C2 komplexhez köthető aktivitás különbségek és ennek jelentősége humán lymphomákbanés leukémiákban Sebestyén A, Márk Á, Nagy N, Hajdu M, Csóka M*, SticzT, Barna G, Nemes K*, Váradi Zs*, KopperL

Részletesebben

Klinikai és laboratóriumi faktorok szerepe a gyulladásos bélbetegségek lefolyásában és a terápiára adott válasz megítélésében

Klinikai és laboratóriumi faktorok szerepe a gyulladásos bélbetegségek lefolyásában és a terápiára adott válasz megítélésében Klinikai és laboratóriumi faktorok szerepe a gyulladásos bélbetegségek lefolyásában és a terápiára adott válasz megítélésében Doktori értekezés Dr. Kiss Lajos Sándor Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok

Részletesebben

A prokalcitonin prognosztikai értéke

A prokalcitonin prognosztikai értéke A prokalcitonin prognosztikai értéke az első 24 órában Dr. Tánczos Krisztián SZTE Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet Carlet et al. Antimicrobial Resistance and Infection Control 2012, 1:11 Carlet

Részletesebben

Kutatási beszámoló ( )

Kutatási beszámoló ( ) Kutatási beszámoló (2008-2012) A thrombocyták aktivációja alapvető jelentőségű a thrombotikus betegségek kialakulása szempontjából. A pályázat során ezen aktivációs folyamatok mechanizmusait vizsgáltuk.

Részletesebben

a legérzékenyebb markerkombináció emlôdaganatoknál

a legérzékenyebb markerkombináció emlôdaganatoknál TPA és CA 15-3 a legérzékenyebb markerkombináció emlôdaganatoknál Bevezetés Az emlôrák a leggyakoribb rosszindulatú betegség nôknél. Elôfordulásának gyakorisága 100.000 személybôl átlagosan 60 eset (1)

Részletesebben

Fehérjeglikoziláció az endoplazmás retikulumban mint lehetséges daganatellenes támadáspont

Fehérjeglikoziláció az endoplazmás retikulumban mint lehetséges daganatellenes támadáspont Fehérjeglikoziláció az endoplazmás retikulumban mint lehetséges daganatellenes támadáspont Doktori tézisek Dr. Konta Laura Éva Semmelweis Egyetem Molekuláris Orvostudományok Tudományági Doktori Iskola

Részletesebben

Diagnosztikai irányelvek Paget-kórban

Diagnosztikai irányelvek Paget-kórban Diagnosztikai irányelvek Paget-kórban Dr. Donáth Judit Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet, Budapest HALADÁS A REUMATOLÓGIA, IMMUNOLÓGIA ÉS OSTEOLÓGIA TERÜLETÉN 2012-2014 2015. ÁPRILIS 17.

Részletesebben

CD8 pozitív primér bőr T-sejtes limfómák 14 eset kapcsán

CD8 pozitív primér bőr T-sejtes limfómák 14 eset kapcsán CD8 pozitív primér bőr T-sejtes limfómák 14 eset kapcsán Szepesi Ágota 1, Csomor Judit 1, Marschalkó Márta 2 Erős Nóra 2, Kárpáti Sarolta 2, Matolcsy András 1 Semmelweis Egyetem I. Patológiai és Kísérlet

Részletesebben

III. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2012. A 2011. évi Gasztroenterológiai szűrővizsgálatainak eredményei. Dr. Novák János PhD.

III. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2012. A 2011. évi Gasztroenterológiai szűrővizsgálatainak eredményei. Dr. Novák János PhD. III. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2012. A 2011. évi Gasztroenterológiai szűrővizsgálatainak eredményei Dr. Novák János PhD. Gasztroenterológiai kérdőíves szűrés adatainak feldolgozása Összesen

Részletesebben

ÚJDONSÁGOK ELŐREHALADOTT NEM KISSEJTES TÜDŐRÁK KOMPLEX ONKOLÓGIAI KEZELÉSÉBEN

ÚJDONSÁGOK ELŐREHALADOTT NEM KISSEJTES TÜDŐRÁK KOMPLEX ONKOLÓGIAI KEZELÉSÉBEN ÚJDONSÁGOK ELŐREHALADOTT NEM KISSEJTES TÜDŐRÁK KOMPLEX ONKOLÓGIAI KEZELÉSÉBEN Ph.D. Tézis /rövidített változat/ Dr. Maráz Anikó Témavezető: Dr. Hideghéty Katalin, Ph.D. Szegedi Tudományegyetem Általános

Részletesebben

Dr. Kovács Ildikó Noé Egészségközpont Vasútegészségügyi NK Kft.

Dr. Kovács Ildikó Noé Egészségközpont Vasútegészségügyi NK Kft. Dr. Kovács Ildikó Noé Egészségközpont Vasútegészségügyi NK Kft. A XX. század elején Prout, Dodds és Robertson megállapították, hogy a gyomornedvben a sav kizárólag sósav (HCl). A HCl termelődésének helye

Részletesebben

A gyomor polypoid képleteinek gyakorisága egy endoszkópos centrumban

A gyomor polypoid képleteinek gyakorisága egy endoszkópos centrumban EREDETI KÖZLEMÉNY A gyomor polypoid képleteinek gyakorisága egy endoszkópos centrumban Csontos Ágnes Anna 1 Fekete Bálint 1 Lőrinczy Katalin dr. 1 Terjék Orsolya 1 Berczi Lajos dr. 2 Juhász Márk dr. 1

Részletesebben

eljárásokkal Doktori tézisek Szatmári Tünde Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Sugárterápia Program

eljárásokkal Doktori tézisek Szatmári Tünde Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Sugárterápia Program Agydaganatok sugárterápia iránti érzékenységének növelése génterápiás eljárásokkal Doktori tézisek Szatmári Tünde Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Sugárterápia Program Doktori

Részletesebben

A szeronegatív spondylarthritisek és a szisztémás kötőszöveti betegségek

A szeronegatív spondylarthritisek és a szisztémás kötőszöveti betegségek A szeronegatív spondylarthritisek és a szisztémás kötőszöveti betegségek gasztrointesztinális vonatkozásai OTKA nyilvántartási szám: T046437 Dr. Sütő Gábor Pécsi Tudományegyetem Általános Orvosi Kar Immunológiai

Részletesebben

Tóth Erika Sebészeti és Molekuláris Patológia Osztály Országos Onkológiai Intézet. Frank Diagnosztika Szimpózium, DAKO workshop 2012.

Tóth Erika Sebészeti és Molekuláris Patológia Osztály Országos Onkológiai Intézet. Frank Diagnosztika Szimpózium, DAKO workshop 2012. Tóth Erika Sebészeti és Molekuláris Patológia Osztály Országos Onkológiai Intézet Frank Diagnosztika Szimpózium, DAKO workshop 2012.december 7 Follicularis hám eredetű daganatok Jól differenciált tumorok

Részletesebben

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend)

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend) A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend) Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési Főosztály

Részletesebben

Procalcitonin a kritikus állapot prediktora. Fazakas János, PhD, egyetemi docens Semmelweis Egyetem, Transzplantációs és Sebészeti Klinika

Procalcitonin a kritikus állapot prediktora. Fazakas János, PhD, egyetemi docens Semmelweis Egyetem, Transzplantációs és Sebészeti Klinika Procalcitonin a kritikus állapot prediktora Fazakas János, PhD, egyetemi docens Semmelweis Egyetem, Transzplantációs és Sebészeti Klinika Procalcitonin a kritikus állapot prediktora PCT abszolút érték

Részletesebben

Dr. Ottó Szabolcs Országos Onkológiai Intézet

Dr. Ottó Szabolcs Országos Onkológiai Intézet Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Program 1. Főirány: Életminőség javítása Nemzeti Onkológiai Kutatás-Fejlesztési Konzorcium a daganatos halálozás csökkentésére 1/48/2001. Részjelentés: 200. November 0.-2004.

Részletesebben

TUDOMÁNYOS ÉLETMÓDTANÁCSOK IV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM

TUDOMÁNYOS ÉLETMÓDTANÁCSOK IV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Tisztelt Olvasó! A MAGYAR DIETETIKUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉnek (MDOSZ) hangsúlyozott célja, hogy a hazai médiában dolgozó szakembereket folyamatosan forrásanyaggal és hiteles információkkal lássa el az

Részletesebben

OncotypeDX és más genetikai tesztek emlőrákban és azon túl. Dr. Nagy Zoltán Med Gen-Sol Kft.

OncotypeDX és más genetikai tesztek emlőrákban és azon túl. Dr. Nagy Zoltán Med Gen-Sol Kft. OncotypeDX és más genetikai tesztek emlőrákban és azon túl Dr. Nagy Zoltán Med Gen-Sol Kft. 2 A betegek leggyakoribb kérdései! Kiújul a betegségem?! Kell kemoterápiát kapnom?! A beteg és környezete életét,

Részletesebben

Esetbemutatás. Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07.

Esetbemutatás. Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07. Esetbemutatás Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07. Esetbemutatás I. 26 éves férfi 6 héttel korábban bal oldali herében elváltozást észlelt,majd 3 héttel később haemoptoe miatt kereste fel orvosát antibiotikumos

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS 2004-2007 A MOLEKULÁRIS ONKOGENEZIS MECHANIZMUSAI GYAKORI DAGANATOKBAN C. PÁLYÁZAT TELJESÍTÉSÉRŐL

ZÁRÓJELENTÉS 2004-2007 A MOLEKULÁRIS ONKOGENEZIS MECHANIZMUSAI GYAKORI DAGANATOKBAN C. PÁLYÁZAT TELJESÍTÉSÉRŐL ZÁRÓJELENTÉS 2004-2007 A MOLEKULÁRIS ONKOGENEZIS MECHANIZMUSAI GYAKORI DAGANATOKBAN C. PÁLYÁZAT TELJESÍTÉSÉRŐL EREDMÉNYEK Munkacsoportunk úttörő szerepet játszott a molekuláris onkológiai (onkogenetikai)

Részletesebben

OncotypeDX Korai emlőrák és a genetika biztosan mindent tudunk betegünkről a helyes terápia megválasztásához? Boér Katalin

OncotypeDX Korai emlőrák és a genetika biztosan mindent tudunk betegünkről a helyes terápia megválasztásához? Boér Katalin OncotypeDX Korai emlőrák és a genetika biztosan mindent tudunk betegünkről a helyes terápia megválasztásához? Boér Katalin Korai HR+, HER2- emlőrák kezelése ormonterápia emoterápia - előnye 4,4% lasszikus

Részletesebben

A hólyagrák aktuális kérdései a pathologus szemszögéből. Iványi Béla SZTE Pathologia

A hólyagrák aktuális kérdései a pathologus szemszögéből. Iványi Béla SZTE Pathologia A hólyagrák aktuális kérdései a pathologus szemszögéből Iványi Béla SZTE Pathologia Hólyagrák 7. leggyakoribb carcinoma Férfi : nő arány 3.5 : 1 Csúcsa: 60-80 év között Oka: jórészt ismeretlen Rizikótényezők:

Részletesebben

Chapter 10 Hungarian Summary. Az onkológiai gyógyszerfejlesztés eredetileg DNS-károsodást indukáló vegyületekre

Chapter 10 Hungarian Summary. Az onkológiai gyógyszerfejlesztés eredetileg DNS-károsodást indukáló vegyületekre 10 Összefoglaló Összefoglaló Az onkológiai gyógyszerfejlesztés eredetileg DNS-károsodást indukáló vegyületekre összpontosított, melyek az osztódó rákos sejteket célozzák meg. Jelenleg, nagy hangsúly fektetődik

Részletesebben

OPPONENSI VÉLEMÉNY. Dr. Damjanovich László az MTA doktora cím elnyerése érdekében benyújtott,

OPPONENSI VÉLEMÉNY. Dr. Damjanovich László az MTA doktora cím elnyerése érdekében benyújtott, 1 OPPONENSI VÉLEMÉNY Dr. Damjanovich László az MTA doktora cím elnyerése érdekében benyújtott, KLINIKAI ÉS MOLEKULÁRIS VIZSGÁLATOK COLON TUMOROK PROGRESSZIÓJA SORÁN című pályázatáról I. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

Részletesebben

Her2 fehérje overexpresszió gyomorrákokban: Hazai tapasztalatok

Her2 fehérje overexpresszió gyomorrákokban: Hazai tapasztalatok Her2 fehérje overexpresszió gyomorrákokban: Hazai tapasztalatok Dr. Lotz Gábor, Dr. Szirtes Ildikó, Dr. Kiss András Prof. Tímár József, Prof. Kulka Janina Semmelweis Egyetem II. Pathologiai Intézet - Exophyticus

Részletesebben

Sebész szerepe az axilla ellátásában Mersich Tamás Uzsoki utcai Kórház Sebészeti-onkosebészeti Osztály 2014. május 24. Kecskemét Bevezetés A nyirokcsomók sebészi eltávolítása felel a legtöbb szövődményért

Részletesebben

A hem-oxigenáz/vegf rendszer indukciója nőgyógyászati tumorokban. Óvári László

A hem-oxigenáz/vegf rendszer indukciója nőgyógyászati tumorokban. Óvári László A hem-oxigenáz/vegf rendszer indukciója nőgyógyászati tumorokban Óvári László HO-1, CO,VEGF biokémia rendszer Gyulladások Sebgyógyulás Placentáció HO-1, VEGF-onkológia-irodalom HO-1 nagy mértékében expresszálódik

Részletesebben

A malnutriciós-inflammatiós komplex szindróma patofiziológiai szerepe vesetranszplantációt követően- zárójelentés (F-68841)

A malnutriciós-inflammatiós komplex szindróma patofiziológiai szerepe vesetranszplantációt követően- zárójelentés (F-68841) SZAKMAI ZÁRÓJELENTÉS Témavezető neve : Dr. Molnár Miklós Zsolt Téma címe: A malnutriciós-inflammatiós komplex szindróma patofiziológiai szerepe vesetranszplantációt követően Száma: F-68841 A kutatás időtartama:

Részletesebben

A tüdő adenocarcinomák szubklasszifikációja. Dr. Szőke János Molekuláris Patológiai Osztály Budapest, 2008 december 5.

A tüdő adenocarcinomák szubklasszifikációja. Dr. Szőke János Molekuláris Patológiai Osztály Budapest, 2008 december 5. A tüdő adenocarcinomák szubklasszifikációja Dr. Szőke János Molekuláris Patológiai Osztály Budapest, 2008 december 5. Háttér A tüdő ACA heterogén tumor csoport és a jelenlegi klasszifikáció elsősorban

Részletesebben

Pathologiai lelet értéke a tüdőrákok kezelésének megválasztásában. Nagy Tünde Országos Onkológiai Intézet B belosztály

Pathologiai lelet értéke a tüdőrákok kezelésének megválasztásában. Nagy Tünde Országos Onkológiai Intézet B belosztály Pathologiai lelet értéke a tüdőrákok kezelésének megválasztásában Nagy Tünde Országos Onkológiai Intézet B belosztály A tüdőrák a vezető daganatos halálok USA-ban: férfiak daganatos mortalitása 1930-2000*

Részletesebben

A GYOMOR DAGANATOS MEGBETEGEDÉSEI

A GYOMOR DAGANATOS MEGBETEGEDÉSEI A GYOMOR DAGANATOS MEGBETEGEDÉSEI DR. LÉNÁRT ZSUZSANNA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM I.SZ. BELGYÓGYÁSZATI KLINIKA A GYOMOR JÓINDULATÚ DAGANATAI ("protrudáló gyomorlaesiók", " gyomorpolypusok") eredetük szerint

Részletesebben

A PERCUTAN ENDOSCOPOS GASTROSTOMIA TECHNIKÁJA ÉS JELENTÕSÉGE A FEJ-NYAK RÉGIÓ TUMOROS FOLYAMATAI ESETÉN

A PERCUTAN ENDOSCOPOS GASTROSTOMIA TECHNIKÁJA ÉS JELENTÕSÉGE A FEJ-NYAK RÉGIÓ TUMOROS FOLYAMATAI ESETÉN Doktori értekezés tézisei A PERCUTAN ENDOSCOPOS GASTROSTOMIA TECHNIKÁJA ÉS JELENTÕSÉGE A FEJ-NYAK RÉGIÓ TUMOROS FOLYAMATAI ESETÉN Dr. Taller András Budapest, 2002 Bevezetés - Problémafelvetés A malnutritio

Részletesebben

Fulminans colitis ulcerosa a sebész szemével

Fulminans colitis ulcerosa a sebész szemével FIGAMU X. kongresszusa Balatonalmádi, 2015.04.17-19. Fulminans colitis ulcerosa a sebész szemével Besznyák István Uzsoki utcai Kórház, Sebészeti - Onkosebészeti Osztály, Budapest 1 Milyen műtétet végez

Részletesebben

Közös stratégia kifejlesztése molekuláris módszerek alkalmazásával a rák kezelésére Magyarországon és Norvégiában

Közös stratégia kifejlesztése molekuláris módszerek alkalmazásával a rák kezelésére Magyarországon és Norvégiában Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt Közös stratégia kifejlesztése molekuláris módszerek alkalmazásával a rák kezelésére Magyarországon és Norvégiában Norvég Alap támogatással javul

Részletesebben

Az obstruktív alvási apnoe és a horkolás epidemiológiája és klinikai jelentősége a családorvosi gyakorlatban. Doktori tézisek. Dr.

Az obstruktív alvási apnoe és a horkolás epidemiológiája és klinikai jelentősége a családorvosi gyakorlatban. Doktori tézisek. Dr. Az obstruktív alvási apnoe és a horkolás epidemiológiája és klinikai jelentősége a családorvosi gyakorlatban Doktori tézisek Dr. Torzsa Péter Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola

Részletesebben

A proteomika új tudománya és alkalmazása a rákdiagnosztikában

A proteomika új tudománya és alkalmazása a rákdiagnosztikában BIOTECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSI POLITIKA, KUTATÁSI IRÁNYOK A proteomika új tudománya és alkalmazása a rákdiagnosztikában Tárgyszavak: proteom; proteomika; rák; diagnosztika; molekuláris gyógyászat; biomarker;

Részletesebben

Vastagbél biopsziás minták mrns expressziós vizsgálata és klasszifikációja oligonukleotid és cdns microarray technika segítségével

Vastagbél biopsziás minták mrns expressziós vizsgálata és klasszifikációja oligonukleotid és cdns microarray technika segítségével Vastagbél biopsziás minták mrns expressziós vizsgálata és klasszifikációja oligonukleotid és cdns microarray technika segítségével Ph.D. értekezés tézisei Galamb Orsolya Programvezető: Prof. Dr. Tulassay

Részletesebben

Ph.D. doktori értekezés tézisei. Az értekezés szerzõje Dr. Bencsik Zsuzsa Fejér megyei Szent György Kórház II Belgyógyászat Székesfehérvár 2005

Ph.D. doktori értekezés tézisei. Az értekezés szerzõje Dr. Bencsik Zsuzsa Fejér megyei Szent György Kórház II Belgyógyászat Székesfehérvár 2005 MELLÉKVESE INCIDENTALOMÁK: SZÖVETTANI HETEROGENITAS, A DEHYDROEPIANDROSTERON SULFAT SZINT ÉS A MELLÉKVESEKÉREG IZOTÓP VIZSGÁLAT DIAGNOSZTIKAI ÉRTÉKE, NYOMONKÖVETÉS Ph.D. doktori értekezés tézisei Az értekezés

Részletesebben

Újabb ismeretek a Graves-ophthalmopathia kórisméjében

Újabb ismeretek a Graves-ophthalmopathia kórisméjében Újabb ismeretek a Graves-ophthalmopathia kórisméjében Dr. Molnár Ildikó 2004 Tézisek Az utóbbi 11 évben végzett tudományos munkám új eredményei 1. Graves-kórhoz társult infiltratív ophthalmopathia kialakulásában

Részletesebben

Xenobiotikum transzporterek vizsgálata humán keratinocitákban és bőrben

Xenobiotikum transzporterek vizsgálata humán keratinocitákban és bőrben DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Xenobiotikum transzporterek vizsgálata humán keratinocitákban és bőrben Bebes Attila Témavezető: Dr. Széll Márta tudományos tanácsadó Szegedi Tudományegyetem Bőrgyógyászati

Részletesebben

1. az erőforrások szűkössége 2. az egészségügyi kiadások növekedési üteme jelentősen és tartósan meghaladta a GDP növekedési ütemét

1. az erőforrások szűkössége 2. az egészségügyi kiadások növekedési üteme jelentősen és tartósan meghaladta a GDP növekedési ütemét Farmakoökonómia Dr. Mészáros Ágnes Gyógyszerügyi Szervezéstan 2015. március 16. Stratégiai problémák Közgazdaságtan vs. egészségügy Bodrogi J. ea. 2015.03.9. 2 1. az erőforrások szűkössége 2. az egészségügyi

Részletesebben

A csontvelői eredetű haem-és lymphangiogén endothel progenitor sejtek szerepe tüdőrákokban. Doktori tézisek. Dr. Bogos Krisztina

A csontvelői eredetű haem-és lymphangiogén endothel progenitor sejtek szerepe tüdőrákokban. Doktori tézisek. Dr. Bogos Krisztina A csontvelői eredetű haem-és lymphangiogén endothel progenitor sejtek szerepe tüdőrákokban Doktori tézisek Dr. Bogos Krisztina Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Pulmonológia program

Részletesebben

A felső endoszkópia és a szerológiai vizsgálatok jelentősége a gyermekkori gyulladásos bélbetegség diagnosztikájában

A felső endoszkópia és a szerológiai vizsgálatok jelentősége a gyermekkori gyulladásos bélbetegség diagnosztikájában A felső endoszkópia és a szerológiai vizsgálatok jelentősége a gyermekkori gyulladásos bélbetegség diagnosztikájában Doktori tézisek Dr. Kovács Márta Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori

Részletesebben

X PMS 2007 adatgyűjtés eredményeinek bemutatása X PMS ADATGYŰJTÉS

X PMS 2007 adatgyűjtés eredményeinek bemutatása X PMS ADATGYŰJTÉS X PMS ADATGYŰJTÉS 2007 1 Tartalom Összefoglalás...3 A kutatásba beválasztott betegek életkora... 4 A kutatásba bevont betegek nem szerinti megoszlása... 5 Az adatgyűjtés során feltárt diagnózisok megoszlása...

Részletesebben

A típusos áttöréses daganatos fájdalom és kezelésének kihívásai

A típusos áttöréses daganatos fájdalom és kezelésének kihívásai A típusos áttöréses daganatos fájdalom és kezelésének kihívásai Akut és krónikus fájdalomcsillapítás, palliatív ellátás törzsképzési tanfolyam 2013. június 17-21. Az áttöréses daganatos fájdalom definíciója

Részletesebben

RÉSZLETES BESZÁMOLÓ Az OTKA által támogatott konzorcium működésében az Uzsoki utcai Kórház feladata a szövetminták gyűjtése, előzetes feldolgozása, ill. a betegek utánkövetése, valamint az utánkövétésre

Részletesebben

Redox paraméterek mérése daganatos kutyákba.

Redox paraméterek mérése daganatos kutyákba. A kutatás eredeti célja az volt, hogy olyan paramétereket találjunk a kutyákban előforduló daganatok kezelésére, amelyek az eddiginél pontosabban leírják és megbízhatóbb prognózist adnak a gyógykezelésre

Részletesebben

Stomato-onkológiai szûrôvizsgálatok: a korai diagnózis lehetôségei

Stomato-onkológiai szûrôvizsgálatok: a korai diagnózis lehetôségei Stomato-onkológiai szûrôvizsgálatok: a korai diagnózis lehetôségei Eredeti közlemény Bánóczy Jolán 1, Bakó Attila 2, Dombi Csaba 3, Ember István 4, Kósa Zsigmond 2, Sándor János 4, Szabó György 5 1 Semmelweis

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI AZ OPPORTUNISTA HUMÁNPATOGÉN CANDIDA PARAPSILOSIS ÉLESZTŐGOMBA ELLENI TERMÉSZETES ÉS ADAPTÍV IMMUNVÁLASZ VIZSGÁLATA

DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI AZ OPPORTUNISTA HUMÁNPATOGÉN CANDIDA PARAPSILOSIS ÉLESZTŐGOMBA ELLENI TERMÉSZETES ÉS ADAPTÍV IMMUNVÁLASZ VIZSGÁLATA DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI AZ OPPORTUNISTA HUMÁNPATOGÉN CANDIDA PARAPSILOSIS ÉLESZTŐGOMBA ELLENI TERMÉSZETES ÉS ADAPTÍV IMMUNVÁLASZ VIZSGÁLATA TÓTH ADÉL TÉMAVEZETŐ: DR. GÁCSER ATTILA TUDOMÁNYOS FŐMUNKATÁRS

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ RHEUMATOID ARTHRITISBEN SZENVEDŐ BETEGEK SZÁMÁRA I. RHEUMATOID ARTHRITIS. origamigroup. www.origami.co.hu

BETEGTÁJÉKOZTATÓ RHEUMATOID ARTHRITISBEN SZENVEDŐ BETEGEK SZÁMÁRA I. RHEUMATOID ARTHRITIS. origamigroup. www.origami.co.hu BETEGTÁJÉKOZTATÓ RHEUMATOID ARTHRITISBEN SZENVEDŐ BETEGEK SZÁMÁRA I. RHEUMATOID ARTHRITIS origamigroup www.origami.co.hu I. Rheumatoid arthritis Sokat hallunk napjainkban az immunrendszernek az egészség

Részletesebben

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI Myocardial Infarction Registry Pilot Study Hungarian Myocardial Infarction Register Gottsegen National Institute of Cardiology Prof. A. JÁNOSI A https://ir.kardio.hu A Web based study with quality assurance

Részletesebben

Mit is csinál pontosan a patológus?

Mit is csinál pontosan a patológus? Szász A. Marcell Mit is csinál pontosan a patológus? Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium Cegléd, 2015. március 19. www.meetthescientist.hu 1 26 Google - patológus www.meetthescientist.hu 2 26 Google - patológia

Részletesebben

PUBLICATIONS. doctorandus: Júlia Vízkeleti

PUBLICATIONS. doctorandus: Júlia Vízkeleti PUBLICATIONS doctorandus: Júlia Vízkeleti Articles in the subject of the dissertation: 1. Vízkeleti J., Vereczkey I., Fröhlich G., Varga S., Horváth K., Pulay T., Pete I.,,Kásler M., Polgár C.: Pathologic

Részletesebben

A sejt és szövettani diagnosztika modern eszközei a diagnosztikában és terápiában. Cifra János. Tolna Megyei Balassa János Kórház, Pathologia Osztály

A sejt és szövettani diagnosztika modern eszközei a diagnosztikában és terápiában. Cifra János. Tolna Megyei Balassa János Kórház, Pathologia Osztály A sejt és szövettani diagnosztika modern eszközei a diagnosztikában és terápiában Cifra János Tolna Megyei Balassa János Kórház, Pathologia Osztály Szekszárd 2016. Május 6. Patológus feladatai Preoperatív

Részletesebben

Coeliakia: A klinikus szemével. Dr. Arató András egyetemi tanár, az MTA doktora SE I. Gyermekklinika

Coeliakia: A klinikus szemével. Dr. Arató András egyetemi tanár, az MTA doktora SE I. Gyermekklinika Coeliakia: A klinikus szemével Dr. Arató András egyetemi tanár, az MTA doktora SE I. Gyermekklinika Őstörténet Emberszabásúak: ~ 3 millió éve Homo sapiens: ~ 100,000 éve vadászok, halászok, gyűjtögetők:

Részletesebben

Nemzeti Onkológiai Kutatás-Fejlesztési Konzorcium a daganatos halálozás csökkentésére

Nemzeti Onkológiai Kutatás-Fejlesztési Konzorcium a daganatos halálozás csökkentésére Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Program 1. Főirány: Életminőség javítása Nemzeti Onkológiai Kutatás-Fejlesztési Konzorcium a daganatos halálozás csökkentésére 1/48/2001 Zárójelentés: 2001. május 15.-2004.

Részletesebben

Füle Tibor. Humán papillómavírus a méhnyakrákokban és a környező szövetekben. Témavezető: Dr. Kovalszky Ilona

Füle Tibor. Humán papillómavírus a méhnyakrákokban és a környező szövetekben. Témavezető: Dr. Kovalszky Ilona Ph.D. ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Humán papillómavírus a méhnyakrákokban és a környező szövetekben Füle Tibor Témavezető: Dr. Kovalszky Ilona Semmelweis Egyetem I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet 2005

Részletesebben

A 2-es típusú diabetes szövődményeinek megelőzési lehetőségei az alapellátásban

A 2-es típusú diabetes szövődményeinek megelőzési lehetőségei az alapellátásban A 2-es típusú diabetes szövődményeinek megelőzési lehetőségei az alapellátásban Dr. Nagy Attila, Dr. Sándor János, Dr. Ádány Róza (Debreceni Egyetem, NK, Megelőző Orvostani Intézet.) Az Országos Egészségbiztosítási

Részletesebben

Az angiogenezis gátlásának szerepe a vastagbél- és végbélrák kezelésében

Az angiogenezis gátlásának szerepe a vastagbél- és végbélrák kezelésében Az angiogenezis gátlásának szerepe a vastagbél- és végbélrák kezelésében Eredeti közlemény Bodoky György Fôvárosi Szent László és Szent István Kórház, Onkológiai Osztály, Budapest A szolid daganatok korszerû

Részletesebben

Szabadgyök-reakciók és az antioxidáns rendszer gasztroenterológiai betegségekben és diabetes mellitusban. dr. Szaleczky Erika

Szabadgyök-reakciók és az antioxidáns rendszer gasztroenterológiai betegségekben és diabetes mellitusban. dr. Szaleczky Erika Szabadgyök-reakciók és az antioxidáns rendszer gasztroenterológiai betegségekben és diabetes mellitusban dr. Szaleczky Erika Programvezető: Prof. Dr. Fehér János Témavezető: Dr. Prónai László Ph.D. Dr.

Részletesebben

Katasztrófális antifoszfolipid szindróma

Katasztrófális antifoszfolipid szindróma Katasztrófális antifoszfolipid szindróma Gadó Klára Semmelweis Egyetem, I.sz. Belgyógyászati Klinika Antifoszfolipid szindróma Artériás és vénás thrombosis Habituális vetélés apl antitest jelenléte Mi

Részletesebben

Az Idegsebészeti Szövetbank jelentősége a neuro-onkológiai kutatásokban

Az Idegsebészeti Szövetbank jelentősége a neuro-onkológiai kutatásokban Az Idegsebészeti Szövetbank jelentősége a neuro-onkológiai kutatásokban Augusta - Idegsebészet Klekner Álmos 1, Bognár László 1,2 1 Debreceni Egyetem, OEC, Idegsebészeti Klinika, Debrecen 2 Országos Idegsebészeti

Részletesebben

10. Jubileumi Kongresszusa. Balatonalmádi, Ramada Hotel & Resort Lake Balaton. 2015. április 17-19.

10. Jubileumi Kongresszusa. Balatonalmádi, Ramada Hotel & Resort Lake Balaton. 2015. április 17-19. 10. Jubileumi Kongresszusa Táplálásterápia - Posztgraduális képzés 2015. április 17. 2015. április 17. (péntek) 8.00 10.00 Regisztráció 10.00 12.30 Táplálásterápia Posztgraduális képzés Üléselnök: Pák

Részletesebben

1. A HUPIR egy WEB alapu információs rendszer? A betegadatok biztonságát hogy garantálják?

1. A HUPIR egy WEB alapu információs rendszer? A betegadatok biztonságát hogy garantálják? Opponensi vélemény Dr. Veres Gábor: Immunmediált gasztroenterológiai kórképek epidemiológiájának, diagnosztikájának és pathomechanizmusának jellemzői című MTA doktori értekezéséről Dr. Veres Gábor az immunmediált

Részletesebben

Lehetőségek és korlátok a core-biopszián alapuló limfóma diagnosztikában

Lehetőségek és korlátok a core-biopszián alapuló limfóma diagnosztikában Lehetőségek és korlátok a core-biopszián alapuló limfóma diagnosztikában Strausz Tamás Tóth Erika Országos Onkológiai Intézet Sebészeti és Molekuláris Patológiai Osztály FiPaT 2012 Elvi alapok WHO klasszifikáció

Részletesebben

GYULLADÁSOS BÉLBETEGSÉGEK (IBD)

GYULLADÁSOS BÉLBETEGSÉGEK (IBD) GYULLADÁSOS BÉLBETEGSÉGEK (IBD) Idiopatiás, krónikus bélgyulladás. Két formája, Crohn betegség és colitis ulcerosa. (Indeterminált colitis ~10 % gyermekekben) Etiológiája kevéssé ismert. genetikai és környezeti

Részletesebben

A kettôs ballonos endoszkópia szerepe a vékonybélbetegségek diagnózisában és kezelésében összehasonlítva a kapszulás endoszkópiával

A kettôs ballonos endoszkópia szerepe a vékonybélbetegségek diagnózisában és kezelésében összehasonlítva a kapszulás endoszkópiával A kettôs ballonos endoszkópia szerepe a vékonybélbetegségek diagnózisában és kezelésében összehasonlítva a kapszulás endoszkópiával LAKATOS Péter László, HORVÁTH Henrik Csaba, ZUBEK László, PÁK Gábor,

Részletesebben

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (finanszírozási eljárásrend) Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési

Részletesebben

"Surviving Sepsis Campaign" irányelv: reszuszcitációs protokollok NEM kellenek

Surviving Sepsis Campaign irányelv: reszuszcitációs protokollok NEM kellenek "Surviving Sepsis Campaign" irányelv: reszuszcitációs protokollok NEM kellenek Dr. Csomós Ákos egyetemi docens Semmelweis Egyetem, AITK, Budapest Az ellenfél: Prof. Rudas László, Szeged A vizsgálat célja:

Részletesebben

III./15.6. Az endokrin pancreas daganatai

III./15.6. Az endokrin pancreas daganatai III./15.6. Az endokrin pancreas daganatai Tóth Miklós, Igaz Péter, Rácz Károly Ebben a tanulási egységben az endokrin pancreas daganatival kapcsolatos tünetek, a betegség diagnosztikájának valamint a kezelés

Részletesebben

Őssejtek és hemopoiézis 1/23

Őssejtek és hemopoiézis 1/23 Őssejtek és hemopoiézis 1/23 Sejtsorsok Sejtosztódás Sejt differenciáció sejtvonulatok szövetek (több sejtvonulat) Sejt pusztulás Sejtvonulat az őssejtek és azok utódai egy adott szöveti sejt differenciációja

Részletesebben

IBD (táplálás)terápiája, a szarkopénia fennállásának függvényében

IBD (táplálás)terápiája, a szarkopénia fennállásának függvényében IBD (táplálás)terápiája, a szarkopénia fennállásának függvényében Miheller Pál 1 Molnár Andrea 2, Piri Zsolt 1, Katona Balázs 1, Farkas Klaudia 3, Kui Róbert 4, Molnár Tamás 3, Csontos Ágnes Anna 1 1 Semmelweis

Részletesebben

Spondylitis ankylopoeticahoz társuló osteoporosis

Spondylitis ankylopoeticahoz társuló osteoporosis Spondylitis ankylopoeticahoz társuló osteoporosis Szántó Sándor DE OEC, Reumatológiai Tanszék 2013.11.05. Szeminárium Csontfelszivódás és csontképzés SPA-ban egészséges előrehaladott SPA Spondylitis ankylopoetica

Részletesebben