A MAGZATI SEJTEKBŐL VÉGZETT JÖVŐBELI NONINVAZÍV DIAGNOSZTIKA KIBONTAKOZÁSÁNAK ELSŐ LÉPÉSEI. Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGZATI SEJTEKBŐL VÉGZETT JÖVŐBELI NONINVAZÍV DIAGNOSZTIKA KIBONTAKOZÁSÁNAK ELSŐ LÉPÉSEI. Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei"

Átírás

1 A MAGZATI SEJTEKBŐL VÉGZETT JÖVŐBELI NONINVAZÍV DIAGNOSZTIKA KIBONTAKOZÁSÁNAK ELSŐ LÉPÉSEI Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Készítette: Dr. Nagy Gyula Richárd Témavezető: Dr. Papp Zoltán egyetemi tanár Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Klinikai Orvostudományok Tudományági Doktori Iskola (Vezető: Dr. Tulassay Zsolt egyetemi tanár) 2/2. Magzati és újszülöttkori orvostudomány akkreditált (Ph.D.) program (Programvezető: Dr. Papp Zoltán egyetemi tanár) Téma: I. Prenatális genetika Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Budapest, 2007

2 Doktori (Ph.D.) értekezés A magzati sejtekből végzett jövőbeli noninvazív diagnosztika kibontakozásának első lépései Készítette: Dr. Nagy Gyula Richárd Témavezető: Dr. Papp Zoltán egyetemi tanár Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Klinikai Orvostudományok Tudományági Doktori Iskola (Vezető: Dr. Tulassay Zsolt egyetemi tanár) 2/2. Magzati és újszülöttkori orvostudomány akkreditált (Ph.D.) program (Programvezető: Dr. Papp Zoltán egyetemi tanár) Téma: I. Prenatális genetika A szigorlati bizottság tagjai: Dr. Szende Béla egyetemi tanár Dr. Tóth Zoltán egyetemi tanár Dr. Csapó Zsolt egyetemi docens Hivatalos bírálók: Dr. Tóth Sára egyetemi docens Dr. Ugocsai Gyula osztályvezető főorvos Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Budapest,

3 1. BEVEZETÉS Napjainkban egyre gyakrabban találkozunk olyan nőkkel, akik 35 éves kor felett vállalnak terhességet, s közülük sokan csak egy gyermeket kívánnak szülni. Az előrehaladottabb anyai életkorban emelkedik a magzati kromoszóma-rendellenességek gyakorisága, ez prenatális genetikai diagnosztika szükségességét veti fel. A prenatális diagnosztika a klinikai genetika azon ága, amely magába foglalja mindazon módszereket és eljárásokat, amelyek segítségével az ébrény, illetve a magzat genetikai állományáról információt nyerhetünk. A magzati kromoszóma-rendellenességek vagy monogénes betegségek definitív diagnózisa jelenleg csak invazív beavatkozások útján lehetséges. Az invazív prenatális diagnosztikai eljárások (genetikai amniocentézis, chorionboholy-mintavétel és chordocentézis) bizonyos fokú kockázatot hordoznak magukban (pl.: a genetikai amniocentézisek után a spontán vetélés esélye kb. 1%), az anyák pedig nem szívesen vállalják e módszerekkel járó szövődményeket. A noninvazív genetikai diagnosztika iránti igény növekedése olyan módszerek kifejlesztésére ösztönzi a kutatókat, amelyek nem igényelnek invazív beavatkozást. A prenatális diagnosztikai eljárások noninvazív csoportjába tartozik a magzati sejtek anyai keringésből történő kimutatása. A módszernél anyai perifériás vérmintát használva a magzati sejtek kiszűrése a cél, mely sejtekből a magzatra vonatkozó értékes információk nyerhetők. Több előnyös tulajdonsága miatt a legtöbb kutatócsoport és saját vizsgálataim célsejtje is a magzati magvas vörösvérsejt volt, hiszen: a magzati sejtek közül ezek jutnak a legnagyobb mennyiségben az anya keringésébe ( terhességi héten az anyai perifériás vérben lévő erythroblastok mintegy fele magzati eredetű) tartalmazzák a teljes magzati DNS állományt csak a terhesség ideje alatt vannak jelen az anyai keringésben (élettartamuk kb. 90 nap), így nem kell azzal számolnunk, hogy a vizsgált sejt esetleg egy előző terhességből származik, mint magzati lymphocyták esetén 2

4 nincs a trophoblastoknál megfigyelhető placentáris mozaicizmus veszélye, ami diagnosztikus tévedést okozhat a magzati eredetre specifikus markereket (embrionális hemoglobin molekulákat) tartalmazhatnak. Vizsgálatok szerint átlagosan 1 magzati sejt van a várandós nő perifériás vérének 1ml-ében, vagyis a magzati sejtek igen kis számban fordulnak elő az anyai keringésben, így szükségessé vált az elemzési módszerek előtti feldúsításuk. Kezdő lépésként tartják számon az alvadásgátolt vérből Percollal történő sűrűséggradiens szeparálást, majd a magzati sejtek további dúsítására két módszert ajánlanak: az egyik a fluoreszcens sejtszeparálás (fluorescent activated cell sorting, FACS), másik lehetőség a mágneses sejtszortírozás (magnetic activated cell sorting, MACS). Elemzési módszerként a fluoreszcens in situ hibridizáció (fluorescent in situ hybridisation, FISH), vagy a polimeráz láncreakció (PCR) jön szóba. Napjainkban a genetikai diagnosztikus módszerek a monogénes betegségek vagy kromoszóma-rendellenességek felderítésére koncentrálnak, a poligénes betegségek genetikai hátterének feltérképezése viszont nehézséget jelent. Ehhez a nagy teljesítményű biochip technológia jelenthet segítséget. A prenatális genetikai diagnosztika jövőjét jelentheti mint noninvazív diagnosztikus módszer a magzati sejtek kinyerése anyai vérből terhesség alatt. Napjainkban még nem, de a jövőben elképzelhető, hogy a módszer összekapcsolható lesz a teljes genomot vizsgáló oligonukleotid lapka technológiával, ami a kutatók reményei szerint lehetővé teheti a magzat szinte valamennyi genetikai betegségének terhesség alatti diagnosztizálását, s akár poligénes betegségek vizsgálatát is. 3

5 2. CÉLKITŰZÉSEK Célul tűztem ki a korábbi tudományos eredményekre alapozva, az egyes munkacsoportok próbálkozásainak sikeres elemeit ötvözve az anyai keringésbe jutó magzati sejtek kinyerésével és elemezésével noninvazív genetikai diagnosztika megvalósítását, valamint, hogy egy új technológia révén a magzati sejtekből végezhető diagnosztikus eljárások jövőképét vetítsem előre. Már a vizsgálatok kezdetekor világos volt, hogy a várandós nő perifériás vérkeringéséből kinyerhető magzati sejtek száma igen kevés, így ez majd csak a jövőben, a technológia fejlődésével jelenthet elegendő mintát a génexpressziós mintázatot vizsgáló oligonukleotid-lapka technológia számára. Jelen értekezésben így az invazív diagnosztikus beavatkozások közül legbiztonságosabbnak ítélt magzatvíz mintavétel módszerét használtam mintagyűjtésre az oligonukleotid-lapka rutin prenatális diagnosztikában való alkalmazhatóságának vizsgálatakor. A vizsgálatok során a következő célokat tűztem ki: 1. A várandós nők perifériás vérében igen kis számban előforduló magzati magvas vörösvérsejtek feldúsítása. 2. Az embrionális hemoglobin epszilon lánca elleni antitesttel várandós nő véréből származó magzati magvas vörösvérsejtek megjelölése, kimutatása, mikromanipulátorral történő kigyűjtése. A kimutatható sejtek számának meghatározása a terhesség I-II., valamint a II-III. harmadának határán. 3. A mikromanipulátorral kigyűjtött sejtek quantitatív fluoreszcens-pcr (QF-PCR) analízise segítségével a magzat genetikai nemének meghatározása. 4. A génexpressziós-lapka technológia használhatóságának vizsgálata magzatvízmintákban. 5. Génexpressziós különbségek vizsgálata magzati korban egy poligénes betegség (velőcső-záródási rendellenesség) esetén. 4

6 3. MÓDSZEREK A várandós nő keringésében lévő magzati magvas vörösvérsejtek kimutatására, majd dúsítást követő elemzésére irányuló vizsgálataim február és június között történtek. Az első vizsgálati sorozat az esetleges FACS-al történő sejtszeparálás lehetőségeinek feltérképezése irányába történt: 12 várandós nő perifériás vérmintáját vizsgáltam. Egy terhes 20 hetes volt, 11 várandós nő terhességi kora 8 és 13 hét közötti volt. A vérmintákból Percollal történő sűrűséggradiens centrifugálás, majd sejtfelszíni és intracelluláris festést követő áramlási citometria vizsgálattal magzati magvas vörösvérsejtek kimutatását végeztem. A sejtszeparálások során a Hbε pozitív/glikoforin-a pozitív/cd45 negatív sejteket fogadtam el magzati eredetűnek. A második vizsgálati sorozat célja a MACS-al dúsított magzati sejtek vizsgálata volt: ennek során genetikai indikáció miatt (35 év feletti anyai életkor, vagy gyanús ultrahang-lelet) amniocentézisre váró 9 terhestől vettem vérmintát (ők hetes {egy esetben 19 hetes} terhesek voltak), valamint 5 olyan terhestől, akiknél korábban az amniocentézis már meg is történt (22-25 hetes terhesek). Ezekben az esetekben az anyai perifériás vérmintában lévő magzati magvas vörösvérsejteket Percollal történő sűrűséggradiens centrifugálás, majd anti-cd71 mágneses antitest segítségével történő MACS segítségével feldúsítottam, intracelluláris epszilonhemoglobinlánc fluoreszcens jelölését követően pedig a jelölt sejtek közül mikromanipulációs módszerrel (Axiovert 25, Carl Zeiss AG, Germany) véletlenszerűen kiválasztott 1-1 sejt QF-PCR vizsgálatát végeztem. Ahol a célsejtek száma lehetővé tette, párhuzamosan végzett egy sejt QF-PCR vizsgálatok történtek az allélvesztés jelenségének kiküszöbölésére. A harmadik vizsgálati sorozat a génexpressziós lapka technológia prenatális diagnosztikában való alkalmazhatóságára irányult január és december között 7 olyan várandós nőtől vettem a kérésükre történő terhességmegszakítás előtt 7-17 ml magzatvízmintát, akik magzatánál ultrahangvizsgálattal velőcső-záródási rendellenességet diagnosztizáltunk. A kontroll magzatvízmintákat 10 olyan várandós nőtől nyertem, akik idős anyai életkor miatt (>35 év) jelentkeztek amniocentézisre. Itt a rutin diagnosztikus céllal levett magzatvíz csak egy kis részét, 3-3 ml-t használhattam fel, hiszen a minta nagyobbik részéből a szokásos citogenetikai vizsgálatok történtek. A kontroll mintákat véletlenszerűen párba állítva elegyítettem (ún. pool -ozás), mert előtanulmányaim szerint legalább 5-6 ml magzatvízre van szükség ahhoz, hogy megfelelő mennyiségű és 5

7 minőségű mrns-t kapjunk a vizsgálathoz. A teljes RNS izolálását és minőségi ellenőrzését követően a jelölt próba előállítása, majd fragmentálása, a lapkára történő hibridizációja, majd mosás, festés és leolvasás történt az Affymetrix cég (Affymetrix Inc., High Wycombe, UK) protokolljai szerint. A beteg és kontroll csoport között leginkább különbséget tevő gének (expressziószintjükben szignifikáns különbséget mutató gének) megkeresésére két különböző elemzési módszert (MAS 5.0 és RMA) választottam. A megkülönböztető gének megtalálásához a két módszer által létrehozott génlista átfedését használtam. 4. EREDMÉNYEK Az áramlási citometriás vizsgálatok (első vizsgálati sorozat) során a CD45 negatív és glikoforin-a pozitív sejtekre kapuzva meghatároztam a hemoglobin-ε pozitív sejtek számát. Az egyes mintákban ez 0 és 0,5 között mozgott. A vizsgált 12 esetből 6 alkalommal találtam Hbε pozitív/glikoforin-a pozitív/cd45 negatív sejteket. A második vizsgálati sorozatban a Percollal történő sejtszeparálás után a CD71 pozitív sejtek MACS segítségével történő dúsításával sikerült a mintában a magzati magvas vörösvérsejtek számát olyan mértékben növelni, ami lehetővé tette a mikroszkópos mikromanipulációs technika alkalmazását. Az intracelluláris epszilon-hemoglobinlánc fluoreszcens jelölését követően lemezenként 4x10 4 sejtet néztem át. Anti-epszilon-hemoglobinlánc pozitív magvas vörösvérsejteket a 14-ből 13 esetben mutattam ki. Átlagosan 8 sejtet (6-11 között) találtam a 10. és 14. terhességi hét között. Az epszilon pozitív sejtek száma a terhességi kor előrehaladtával csökkent, a 22. és 25. terhességi hét között már csak átlagban 3 (0-7 között) volt. A 12 QF-PCR-ral értékelhető esetből 11 esetben sikerült a magzat feltételezett nemét illetően ugyanazt az eredményt kapnom, mint amit a genetikai amniocentézis (illetőleg két esetben a visszajelzések, egy esetben pedig a szülés, majd az újszülött kariotipizálása) során észleltem, köztük két esetben a genetikai amniocentézis során igazolt Klinefelter szindrómát az anyai perifériás vérkeringésbe került magzati sejtek vizsgálata is megerősítette. Egy esetben, amikor a mintavétel a 22. terhességi héten történt, egyetlen epszilonhemoglobinlánc-pozitív erythroblastot találtam, így ebben az esetben nem volt lehetőségem paralel egy sejt QF-PCR végzésére. Csak X kromoszómára jellegzetes jelet észleltem a QF- PCR során, de a genetikai amniocentézis során fiúnak bizonyult a magzat neme. 6

8 Feltehetőleg allélvesztés történt, ez eredményezte a hibás nemmeghatározást. A harmadik vizsgálati sorozatban két mintát kizártam a további vizsgálatokból, mert a kinyert teljes RNS nem volt intakt. A fennmaradó 10 mintából (5 beteg- és a kontrollminták) 9 jól hibridizált a lapkákra, ezen esetekben az összes jelből detektálható jelek százalékos aránya 30% fölött volt. A maradék egy minta adatait nem használtam fel a kiértékelés során, mert az összes jelből detektálható jelek százalékos aránya csak 16% volt. Az elemzés során kiválasztott gének közül 12 csökkent, 2 fokozott expresszióját találtam a VZR csoportban a kontrollokhoz képest. Specifikusan a folsavanyagcserével kapcsolatos gének expressziós különbségeit is megvizsgáltam a VZR és kontroll csoportok között: egyik sem került az első 100 megkülönböztető gén közé. 5. KÖVETKEZTETÉSEK 1. A hazai irodalomban elsőként tanulmányoztam a noninvazív prenatális diagnosztika egy új lehetőségét, a várandós nő perifériás vérkeringéséből kinyert magzati sejtek vizsgálatát. Áramlás citometriai vizsgálat segítségével meghatároztam, hogy terhesség alatt az anyai keringésben igen kis számban előforduló magzati magvas vörösvérsejtek Percollal történő sejtszeparálás után kimutathatók lehetnek a mintában, de a kedvezőtlen (50%-os) célsejt találati arány miatt a FACS segítségével történő sejtdúsítás nem javasolható. Ezzel szemben a Percoll sűrűséggradiens centrifugálás után a MACS módszer alkalmazásával a mintában a keresett sejtek kellő mértékben feldúsulnak ahhoz, hogy a magzati eredetűnek tekintett epszilon hemoglobinláncra pozitív magvas sejtek mikromanipulátorral történő kigyűjtése kivitelezhető legyen. 2. Sikerült az embrionális hemoglobin epszilon lánca elleni antitesttel várandós nő véréből származó magzati magvas vörösvérsejteket megjelölni, kimutatni, majd mikromanipulátorral kiválasztani. A terhesség I-II. harmadának határán több Hbεpozitív sejt volt látható, mint a II-III. harmad határán, ez alapján a vizsgálat elvégzése a genetikai tanácsadás szempontjából egyébként is szerencsésebb korábbi időszakban ajánlható. 7

9 3. Elsőként végeztem mikromanipulátorral kigyűjtött Hbε-pozitív sejtekből QF-PCR segítségével elemzést, amit alkalmasnak találtam a magzat kromoszómális nemének a meghatározására. 4. Elsőként számoltam be élő emberi magzat sejtjeit in vivo vizsgáló teljes genomot felölelő génexpressziós tanulmányról, mely a magzatvízsejtekből nyert mrns oligonukleotid microarray-vel történő elemzésén alapult. Továbbá elsőként közöltem le, hogy teljes genomot felölelő génexpressziós lapkavizsgálat akár 6 ml magzatvízmintából is kivitelezhető, ami így lehetővé teszi rutin mennyiségben levett magzatvízminták használatát és a magzatok individuális tanulmányozását. Elképzelhető, hogy a várandós nő vérkeringéséből kinyert magzati sejtek vizsgálatával, mint noninvazív mintavétellel összekapcsolható lesz ez az új elemzési módszer. 5. A velőcső-záródási rendellenesség esetén megfigyelt génexpressziós különbségek sejtetik, hogy a technológia segítséget nyújthat az összetett háttérrel rendelkező poligénes betegségek jobb megértéséhez. Eddigi eredményeim szerint a kóreredetben fontos szerepet játszó gének nem a folsavval összefüggésbe hozható specifikus gének közül kerülhetnek ki. 8

10 6. ÖSSZEFOGLALÁS A magzati sejtekből végzett jövőbeli noninvazív diagnosztika kibontakozásának első lépései Az, hogy terhesség alatt az anyai keringésbe magzati sejtek jutnak be, ma már egyértelműen bizonyított. Amennyiben sikerül e sejteket kinyerni és elemezni, segítségükkel noninvazív genetikai diagnosztika valósítható meg. Napjainkban a kutatócsoportok célsejtje a magzati magvas vörösvérsejt, ami nagyobb mennyiségben fordul elő a magzati keringésben, de ritkaság felnőtt perifériás vérében; rövid életidejű, így egy esetleges előző terhességből visszamaradó sejtek nem befolyásolják a későbbi terhességben a diagnosztikát; a magzati eredetre specifikus markereket (embrionális hemoglobin molekulák) tartalmazhat, s nem érinti az esetleges lepényi mozaicizmus, ami diagnosztikus tévedéshez vezethetne. A magzati sejtek igen kis száma miatt dúsításukra van szükség ahhoz, hogy vizsgálhatóak lehessenek. A Percollal történő sűrűséggradiens centrifugálás, anti-cd71 mágneses antitest segítségével történő mágneses sejtszeparálás, majd az epszilon hemoglobinlánc fluoreszcens antitesttel történő megjelölése utáni mikromanipulátorral történő kigyűjtés és egy sejt PCR vizsgálat ígéretes módszernek tűnik. A prenatális genetikai vizsgálatok jövőjét jelenti a noninvazív magzati diagnosztika során az oligonukleotid-microarray-k alkalmazása. A várandós nő perifériás vérkeringéséből kinyerhető magzati sejtek száma azonban igen kevés, így ez majd csak a jövőben, a technológia fejlődésével jelenthet elegendő mintát a teljes genom génexpressziós mintázatát vizsgáló oligonukleotid-lapka technológia számára. Jelen értekezésben így az invazív diagnosztikus beavatkozások közül legbiztonságosabbnak ítélt magzatvíz mintavétel módszerét használtam mintagyűjtésre az oligonukleotid-lapka rutin prenatális diagnosztikában való alkalmazhatóságának vizsgálatakor. Az általam végzett kutatás bebizonyította, hogy már megvan a lehetőség arra, hogy rutin mennyiségben levett (akár 6 ml) magzatvízmintából is történhessen a jövő genetikai diagnosztikáját jelentő teljes genom génexpressziós mintázatát vizsgáló oligonukleotid-lapka segítségével analízis. Az elkövetkező években reményeink szerint a várandós nő vérkeringéséből kinyert magzati sejtek vizsgálatával, mint noninvazív mintavétellel összekapcsolható lesz ez az új elemzési módszer. 9

11 7. SUMMARY First steps of future noninvasive diagnosis from fetal cells There is clear evidence, that fetal cells enter the maternal circulation during pregnancy. Successful isolation and analysis of these cells provide noninvasive prenatal diagnosis. Nowadays the target-cell types of researchers are the fetal nucleated red blood cells, they are present in significant numbers in the blood of early fetuses, but are unlikely to circulate in the peripherial blood of a normal adult; they have a short lifespan which makes unlikely that a false diagnosis results from fetal cells which have persisted from a previous pregnancy; they can have a specific marker (embryonic hemoglobin) to prove fetal origin, and possible placental mosaicism does not have an effect on them. Because of the low number of fetal cells in the maternal peripherial blood, they have to be enriched prior analysis. Gradient centrifugation with Percoll, magnetic activated cell sorting with anti-cd71 magnetic microbead conjugated antibodies, micromanipulation and single cell PCR analysis of antihemoglobin-epsilon fluorescent antibody stained fetal cells seems to be a promising technique. The future of prenatal diagnosis is the use of microarrays combined with noninvasive techniques. Because of the low number of fetal cells in maternal peripherial blood samples, only after technological advances in the future will they provide suitable sample for whole-genome expression oligonucleotide microarray analysis. Owing to this, I used genetic amniocentesis, the safest invasive prenatal diagnostic method for sample collection, when examining the ability of global gene expression array analysis in everyday prenatal diagnosis. My study demonstrated that a routinely collected amount of amniotic fluid (as small as 6 ml) is enough to make whole-genome expression analysis with a microarray. In the forthcoming years we hope that noninvasive prenatal diagnosis through the analysis of fetal cells in maternal blood can be combined with this new technology. 10

12 8. SAJÁT PUBLIKÁCIÓK JEGYZÉKE A doktori értekezés témájával kapcsolatos saját közlemények 1. Nagy GR, Bán Z, Sipos F, Fent J, Oroszné Nagy J, Beke A, Fűrész J, Papp Z. (2004) Első lépéseink a magzati sejtek anyai keringésből történő kimutatásában. Orv Hetil, 44: Nagy GR, Bán Z, Sipos F, Beke A, Papp C, Papp Z. (2005) Isolation of epsilonhaemoglobin-chain positive fetal cells with micromanipulation for prenatal diagnosis. Prenat Diagn, 25: IF: 1, Nagy GR, Nagy B, Papp Z. (2006) Praenatalis genetikai diagnosztika az anyai vérkeringésbe kerülő magzati sejtekből helyzetkép az eddigi eredményekről. Magy Nőorv L, 69: Nagy GR, Győrffy B, Galamb O, Molnár B, Nagy B, Papp Z. (2006) Use of routinely collected amniotic fluid for whole-genome expression analysis of polygenic disorders. Clin Chem, 52: IF: 7,717 A doktori értekezés témájával kapcsolatos absztraktok 5. Nagy GR, Bán Z, Sipos F, Lázár L, Beke A, Papp C, Papp Z. (2004) Praenatalis nemmeghatározás terhesség alatt az anya keringésében lévő magzati sejtek segítségével. Magyar Humángenetikusok V. Munkakonferenciája. Szeged, november Programfüzet, Absztrakt és poszter összefoglalók: Nagy GR, Bán Z, Lázár L, Nagy B, Papp Z. (2006) Praenatalis genetikai diagnosztika lehetősége anyai vérből izolált magzati sejtekből. Magyar Humángenetikai Társaság VI. Kongresszusa. Győr, október 6-8. Abstractok:

13 A doktori értekezés témájával kapcsolatos könyvfejezetek 7. Nagy GR, Bán Z, Sipos F, Oroszné Nagy J, Beke A, Papp Z. Our first steps in detecting fetal cells in the maternal circulation for prenatal diagnosis. In: Papp Z, Rodeck C (szerk.), Recent Advances in Prenatal Genetic Diagnosis. Monduzzi Editore, Bologna, 2004: Egyéb könyvfejezetek 8. Bán Z, Nagy B, Papp C, Lázár L, Beke A, Nagy GR, Szigeti Z, Papp Z. Detection of fetal aneuploidies by amnio-pcr. In: Kurjak A, Chervenak FA (szerk.), Perinatal Medicine. Medimond Publisher, Bologna, 2004: Oroszné Nagy J, Bán Z, Nagy GR, Lázár L, Papp Z. Recurrent trisomy 21 and uniparental disomy 21: A report on a family. In: Papp Z, Rodeck C (szerk.), Recent Advances in Prenatal Genetic Diagnosis. Monduzzi Editore, Bologna, 2004, Bán Z, Nagy B, Papp Cs, Lázár L, Beke A, Nagy GR, Szigeti Z, Papp Z. Detection of fetal aneuploidies by amnio-pcr. In: Kurjak A, Chervenak FA (szerk.), Perinatal Medicine. Medimond Publisher, Bologna, 2005, Egyéb absztraktok 11. Lázár L, Bán Z, Nagy B, Oroszné Nagy J, Papp C, Nagy GR, Papp Z. (2004) Magzati és anyai szabad DNS kétirányú transzplacentáris transzportja és annak jelentősége. Magyar Humángenetikusok V. Munkakonferenciája. Szeged, november Programfüzet, Absztrakt és poszter összefoglalók: Bán Z, Nagy B, Lázár L, Nagy GR, Papp C, Oroszné Nagy J, Papp Z. (2005) Detection of aneuploidies on 5000 prenatal samples by QF-PCR. Eur J Hum Genet, 13 (Supp. 1): 177. IF: 3, Lázár L, Nagy B, Bán Z, Nagy GR, Toth-Pal E, Papp C, Papp Z. (2005) Presence of cell free fetal DNA in peripherial blood of patients with ectopic pregnancy. Eur J Hum Genet, 13 (Supp. 1): 283. IF: 3,251 12

14 14. Bán Z, Nagy B, Lázár L, Nagy GR, Papp Z. (2006) Detection of fetal aneuploidies by quantitative fluorescent polimerase reaction. Arch Perinat Med, 12: Lázár L, Nagy B, Bán Z, Nagy GR, Papp Z. (2006) Presence of fetal DNA in ectopic pregnancy cases. Arch Perinat Med, 12: Bán Z, Nagy B, Lázár L, Nagy GR, Papp Z. (2006) Detection of toxoplasma infection from amniotic fluid samples with quantitative real-time PCR method. Eur J Hum Genet, 14 (Supp 1): 195. IF: 3, Nagy B, Bán Z, Lázár L, Nagy GR, Papp Z. (2006) Fluorescent probe detection of deltaf508del cystic fibrosis allele in different tissues. Eur J Hum Genet, 14 (Supp 1): 195. IF: 3, Lázár L, Nagy B, Bán Z, Nagy GR. (2006) Detection of toxoplasma gondii in amniotic fluid using fluorescent-pcr method. Eur J Hum Genet, 14 (Supp 1): 204. IF: 3, Nagy GR, Largiader C, Nagy B, Bán Z, Papp Z. (2006) Molecular genetic analysis of ornithine transcarbamylase deficient twins. Eur J Hum Genet, 14 (Supp 1): 268. IF: 3, Bán Z, Nagy B, Oroszné Nagy J, Papp Cs, Lázár L, Nagy GR, Papp Z. (2006) A magzat számbeli chromosoma-rendellenességeinek kimutatása magzatvíz és chorionboholy mintából quantitativ fluoreszcens polimeráz láncreakció módszerrel. Magyar Humángenetikai Társaság VI. Kongresszusa. Győr, október 6-8. Abstractok: Beke A, Joó JG, Csaba Á, Mezei G, Bán Z, Lázár L, Szigeti Z, Nagy GR, Papp C, Tóth-Pál E, Papp Z. (2006) Magzati aneuploidiák előfordulása subcutan oedemával járó elváltozások esetén. Magyar Humángenetikai Társaság VI. Kongresszusa. Győr, október 6-8. Abstractok: Lázár L, Nagy B, Kovács A, Bán Z, Nagy GR, Papp Z. (2006) Szabad magzati DNS kimutatása méhen kívüli terhességben. Magyar Humángenetikai Társaság VI. Kongresszusa. Győr, október 6-8. Abstractok:

15 23. Nagy B, Bán Z, Lázár L, Nagy GR, Papp Z. (2006) A quantitatív real-time PCR módszer alkalmazhatósága a klinikai genetikában. Magyar Humángenetikai Társaság VI. Kongresszusa. Győr, október 6-8. Abstractok: 87. A tudományos munkásságot meghatározó egyéb közlemények 24. Nagy GR, Szendei G. (2003) Hypopituitaer primaer amenorrhoea kiviselt sikeres terhességek. Magy Nőorv L, 66: Nagy GR, Szendei G, Dévényi N, Csapó Z. (2003) Endometriosis miatt húgyhólyagresecált majd GnRH-analóggal kezelt nőbeteg spontán fogant és kiviselt terhessége. Magy Androl, 3: Nagy B, Bán Z, Lázár L, Nagy GR, Papp C, Tóth-Pál E, Papp Z. (2005) A 21-es chromosoma trisomiájának kimutatása egynukleotidos polymorphismus (SNP) marker felhasználásával. Magy Nőorv L, 68: Nagy B, Bán Z, Lázár L, Nagy GR, Papp C, Tóth-Pál E, Papp Z. (2005) Rapid determination of trisomy 21 from amniotic fluid cells using single-nucleotid polymorphic loci. Prenat Diagn, 25: IF: 1, Nagy B, Bán Z, Lázár L, Nagy GR, Papp Z. (2006) A cystás fibrosist okozó F508 deléció kimutatása kvantitatív real-time PCR-módszerrel. Orv Hetil, 24: Nagy B, Bán Z, Beke A, Nagy GR, Lázár L, Papp C, Tóth-Pál E, Papp Z. (2006) Detection of Toxoplasma gondii from amniotic fluid, a comparison of four different molecular biological methods. Clin Chim Acta, 368: IF: 2, Bán Z, Nagy B, Papp C, Oroszné Nagy J, Lázár L, Nagy GR, Papp Z. (2006) Quantitatív fluoreszcens polimeráz láncreakcióval kimutatható magzati chromosoma-rendellenességek. Magy Nőorv L, 69: Lázár L, Nagy B, Bán Z, Nagy GR, Papp Z. (2006) Presence of Cell-Free Fetal DNA in Plasma of Women with Ectopic Pregnancies. Clin Chem, 52: IF: 7,717 14

16 32. Szirmai K, Nagy GR, Csapó Z, Papp Z. (2006) Adenomatoid tumor előfordulása klinikánk 15 éves anyagában. Magy Nőorv L, 69: Csapó Z, Szirmai K, Nagy GR, Papp Z. (2006) Granulosa-sejtes tumor (15 év alatt előforduló esetek retrospektív vizsgálata). Magy Nőorv L, 69: Papp C, Bán Z, Szigeti Zs, Csaba Á, Lázár L, Nagy GR, Papp Z. (2007) Prenatal sonographic findings in 207 fetuses with trisomy 21. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol, in press IF: 1, Nagy B, Nagy GR, Lázár L, Bán Z, Papp Z. (2007) Detection of DeltaF508del using quantitative real-time PCR, comparison of the results obtained by fluorescent PCR. Fetal Diagn Ther, 22: IF: 0, Nagy GR, Largiader CR, Nuoffer JM, Nagy B, Lazar L, Papp Z. (2007) Novel mutation in OTC gene causes neonatal death in twin brothers. J Perinatol, 27: Tudományos közlemények nemzetközi folyóiratokban: 8 ΣIF: 22,893 Tudományos közlemények magyar nyelvű folyóiratokban: 9 Nemzetközi folyóiratban megjelent absztraktok: 8 Egyéb absztraktok: 7 Könyvfejezetek: 4 15

AZ ULTRAHANGGAL MÉRT MAGZATI MEDENCECSONTOK ÁLTAL BEZÁRT SZÖG ÉS A GYAKORI ANEUPLOIDIÁK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉS TÉZISEK

AZ ULTRAHANGGAL MÉRT MAGZATI MEDENCECSONTOK ÁLTAL BEZÁRT SZÖG ÉS A GYAKORI ANEUPLOIDIÁK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉS TÉZISEK AZ ULTRAHANGGAL MÉRT MAGZATI MEDENCECSONTOK ÁLTAL BEZÁRT SZÖG ÉS A GYAKORI ANEUPLOIDIÁK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉS Doktori (Ph.D.) értekezés TÉZISEK Klinikai Orvostudományok: Magzati és újszülöttkori orvostudomány

Részletesebben

Magzati aneuploidiák szabadnukleinsav-alapú, nem invazív diagnosztikája

Magzati aneuploidiák szabadnukleinsav-alapú, nem invazív diagnosztikája ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNYEK Magzati aneuploidiák szabadnukleinsav-alapú, nem invazív diagnosztikája Lázár Levente dr. Nagy Gyula Richárd dr. Rigó János jr. dr. Nagy Bálint dr. Semmelweis Egyetem, Általános

Részletesebben

Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei. Készítette: Dr. Bán Zoltán. Témavezetô: Dr. Papp Zoltán egyetemi tanár. Semmelweis Egyetem Doktori Iskola

Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei. Készítette: Dr. Bán Zoltán. Témavezetô: Dr. Papp Zoltán egyetemi tanár. Semmelweis Egyetem Doktori Iskola A magzat számbeli chromosoma-rendellenességeinek kimutatása magzatvíz- és chorionboholymintákból quantitatív fluoreszcens polimeráz láncreakció módszerrel Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Készítette:

Részletesebben

A vastagbélhám sejtkinetikai változásainak vizsgálata gyulladásos vastagbélbetegségekben a gyulladás szövettani aktivitásának függvényében

A vastagbélhám sejtkinetikai változásainak vizsgálata gyulladásos vastagbélbetegségekben a gyulladás szövettani aktivitásának függvényében A vastagbélhám sejtkinetikai változásainak vizsgálata gyulladásos vastagbélbetegségekben a gyulladás szövettani aktivitásának függvényében Doktori (PhD) dolgozat Gastroenterológia c. PhD program keretében

Részletesebben

VIII. Magyar Sejtanalitikai Konferencia Fény a kutatásban és a diagnosztikában

VIII. Magyar Sejtanalitikai Konferencia Fény a kutatásban és a diagnosztikában VIII. Magyar Sejtanalitikai Konferencia Fény a kutatásban és a diagnosztikában Budapest, 2015. szeptember 3 5. Semmelweis Egyetem II. sz. Belgyógyászati Klinika, valamint I. sz. Patológiai és Kísérleti

Részletesebben

Válasz Prof. Dr. Szabó János opponensi bírálatára

Válasz Prof. Dr. Szabó János opponensi bírálatára Válasz Prof. Dr. Szabó János opponensi bírálatára Szeretném megköszönni Szabó Professzor Úr véleményét, építő jellegű kritikáját és a doktori értekezés elfogadására tett javaslatát. A különböző témakörökkel

Részletesebben

Y-kromoszóma mikrodeléciók

Y-kromoszóma mikrodeléciók A házaspárok 10-15%-a akaratuk ellenére gyermektelen, és ez a tény nem csak az egyén, de a populáció szempontjából sem elhanyagolható, hiszen a fejlettebb országok nagy részében - ilyen szempontból mi

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A fetopathológiai vizsgálat, mint a prenatalis diagnosztika min ségellen rzésének lehetséges formája. A leggyakrabban el forduló magzati triszómiák kapcsán szerzett tapasztalataink.

Részletesebben

dr Holló Péter Egyetemi doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Budapest, 2005.

dr Holló Péter Egyetemi doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Budapest, 2005. SEMMELWEIS EGYETEM DOKTORI ISKOLA KLINIKAI ORVOSTUDOMÁNYOK TUDOMÁNYÁGI DOKTORI ISKOLA Vezető: Dr Tulassay Zsolt egyetemi tanár Bőrgyógyászat és Venerológia című program Prognosztikai faktorok és pathogenetikai

Részletesebben

Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Kar Mikrobiológiai és Biotechnológiai Tanszék

Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Kar Mikrobiológiai és Biotechnológiai Tanszék Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Kar Mikrobiológiai és Biotechnológiai Tanszék PATOGÉN MIKROORGANIZMUSOK KIMUTATÁSÁRA SZOLGÁLÓ GYORS MÓDSZEREK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA Rohonczy Kata Doktori

Részletesebben

Genetikai polimorfizmus vizsgálatok 1-es típusú cukorbetegségben

Genetikai polimorfizmus vizsgálatok 1-es típusú cukorbetegségben Genetikai polimorfizmus vizsgálatok 1-es típusú cukorbetegségben Dr. Hermann Csaba Doktori (Ph.D.) Értekezés Tézisfüzet Témavezetı: Prof. Dr. Madácsy László egyetemi tanár Programvezetı: Prof. Dr. Tulassay

Részletesebben

December 1. az AIDS világnapja. 1th December is the World AIDS Day. Dr. Forrai Judit

December 1. az AIDS világnapja. 1th December is the World AIDS Day. Dr. Forrai Judit December 1. az AIDS világnapja 1th December is the World AIDS Day forrai.judit@med.semmelweis-univ.hu Semmelweis Egyetem Népegészségtani Intézet Initially submitted November 15, 2013; accepted for publication

Részletesebben

Diagnosztikai célú molekuláris biológiai vizsgálatok

Diagnosztikai célú molekuláris biológiai vizsgálatok Diagnosztikai célú molekuláris biológiai vizsgálatok Dr. Patócs Attila, PhD MTA-SE Molekuláris Medicina Kutatócsoport, Semmelweis Egyetem II. sz. Belgyógyászati Klinika Laboratóriumi Medicina Intézet Genetikai

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

DIGITÁLIS MIKROSZKÓPIA AZ EMÉSZTŐRENDSZERI SZÖVETI

DIGITÁLIS MIKROSZKÓPIA AZ EMÉSZTŐRENDSZERI SZÖVETI DIGITÁLIS MIKROSZKÓPIA AZ EMÉSZTŐRENDSZERI SZÖVETI MINTÁK DIAGNOSZTIKÁJÁBAN Doktori tézisek Ficsór Levente Semmelweis Egyetem, 2. sz. Belgyógyászati Klinika Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Programvezető:

Részletesebben

A proteomika új tudománya és alkalmazása a rákdiagnosztikában

A proteomika új tudománya és alkalmazása a rákdiagnosztikában BIOTECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSI POLITIKA, KUTATÁSI IRÁNYOK A proteomika új tudománya és alkalmazása a rákdiagnosztikában Tárgyszavak: proteom; proteomika; rák; diagnosztika; molekuláris gyógyászat; biomarker;

Részletesebben

Ultrahangvizsgálat során észlelt magzati minor és major anomaliák cytogenetikai háttere

Ultrahangvizsgálat során észlelt magzati minor és major anomaliák cytogenetikai háttere Ultrahangvizsgálat során észlelt magzati minor és major anomaliák cytogenetikai háttere Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Készítette: Dr. Beke Artúr Témavezetõ: Dr. Papp Zoltán egyetemi tanár Semmelweis

Részletesebben

Endometriosis: nemcsak a nőgyógyászat kihívása

Endometriosis: nemcsak a nőgyógyászat kihívása Endometriosis: nemcsak a nőgyógyászat kihívása Interjú Prof. Dr. Rigó Jánossal és Dr. Bokor Attila adjunktussal Az IME Az egészségügyi vezetők szaklapja két éve elindított nőgyógyászati rovatában a hazai

Részletesebben

Ph.D. Tézisek összefoglalója. Dr. Paulik Edit. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Népegészségtani Intézet

Ph.D. Tézisek összefoglalója. Dr. Paulik Edit. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Népegészségtani Intézet KRÓNIKUS SZÍVELÉGTELENSÉG MIATT HOSPITALIZÁLT BETEGEK KIVIZSGÁLÁSÁNAK ELEMZÉSE BIZONYÍTÉKOKON ALAPULÓ SZAKMAI IRÁNYELV ALAPJÁN Ph.D. Tézisek összefoglalója Dr. Paulik Edit Szegedi Tudományegyetem Általános

Részletesebben

10. CSI. A molekuláris biológiai technikák alkalmazásai

10. CSI. A molekuláris biológiai technikák alkalmazásai 10. CSI. A molekuláris biológiai technikák alkalmazásai A DNS mint azonosító 3 milliárd bázispár az emberi DNS-ben (99.9%-ban azonos) 0.1%-nyi különbség elegendő az egyedek megkülönböztetéséhez Genetikai

Részletesebben

1. program: Az életminőség javítása

1. program: Az életminőség javítása 1. program: Az életminőség javítása A Széchenyi-terv Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Programok 2002. évi pályázatán támogatást nyert projektek listája 1. program: Az életminőség javítása 1B/0001 Buda Béla

Részletesebben

Károly Róbert Fıiskola Gazdaság és Társadalomtudományi Kar tudományos közleményei Alapítva: 2011

Károly Róbert Fıiskola Gazdaság és Társadalomtudományi Kar tudományos közleményei Alapítva: 2011 Károly Róbert Fıiskola Gazdaság és Társadalomtudományi Kar tudományos közleményei Alapítva: 2011 ͳ ȋͳȍ ACTA CAROLUS ROBERTUS 1 (1) FOGLALKOZTATÁS A ZÖLD ZÖLDSÉGHAJTATÓ MODELLGAZDASÁGOKBAN Összefoglalás

Részletesebben

Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály

Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály Definíció A prenatális diagnosztika a klinikai genetika azon

Részletesebben

A HULLATÉK-ANALÍZIS ÉS A GYOMORTARTALOM ELEMZÉS ÖSSZE- HASONLÍTÁSA VÖRÖS RÓKA TÁPLÁLKOZÁS VIZSGÁLATA SORÁN

A HULLATÉK-ANALÍZIS ÉS A GYOMORTARTALOM ELEMZÉS ÖSSZE- HASONLÍTÁSA VÖRÖS RÓKA TÁPLÁLKOZÁS VIZSGÁLATA SORÁN A HULLATÉK-ANALÍZIS ÉS A GYOMORTARTALOM ELEMZÉS ÖSSZE- HASONLÍTÁSA VÖRÖS RÓKA TÁPLÁLKOZÁS VIZSGÁLATA SORÁN Szôcs Emese¹, Lanszki József², Heltai Miklós¹ és Szabó László¹ ¹Szent István Egyetem, Vadbiológiai

Részletesebben

Gabonacsíra- és amarant fehérjék funkcionális jellemzése modell és komplex rendszerekben

Gabonacsíra- és amarant fehérjék funkcionális jellemzése modell és komplex rendszerekben Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Biokémiai és Élelmiszertechnológiai Tanszék Gabonacsíra- és amarant fehérjék funkcionális jellemzése modell és komplex rendszerekben c. PhD értekezés Készítette:

Részletesebben

SZARUHÁRTYA DYSTROPHIÁK VIZSGÁLATA

SZARUHÁRTYA DYSTROPHIÁK VIZSGÁLATA Semmelweis Egyetem Doktori Iskola, Klinikai Orvostudományok, Szemészet Program Programvezeto: Dr. Süveges Ildikó az orvostudomány doktora, egyetemi tanár Témavezeto: Dr. Süveges Ildikó az orvostudomány

Részletesebben

7 th Iron Smelting Symposium 2010, Holland

7 th Iron Smelting Symposium 2010, Holland 7 th Iron Smelting Symposium 2010, Holland Október 13-17 között került megrendezésre a Hollandiai Alphen aan den Rijn városában található Archeon Skanzenben a 7. Vasolvasztó Szimpózium. Az öt napos rendezvényen

Részletesebben

Quantitatív fluoreszcens polimeráz láncreakcióval kimutatható magzati chromosoma-rendellenességek

Quantitatív fluoreszcens polimeráz láncreakcióval kimutatható magzati chromosoma-rendellenességek GENETIKA Magyar Nôorvosok Lapja 69, 203 209 (2006) Quantitatív fluoreszcens polimeráz láncreakcióval kimutatható magzati chromosoma-rendellenességek BÁN ZOLTÁN DR., NAGY BÁLINT DR., PAPP CSABA DR., OROSZNÉ

Részletesebben

Teljesítés igazolás. Tárgyhó: Folyamatosan végzett tevékenység:

Teljesítés igazolás. Tárgyhó: Folyamatosan végzett tevékenység: Teljesítés igazolás Cégnév: Tárgyhó: Folyamatosan végzett tevékenység: OMNIMED Egészségügyi és Szolgáltató Bt. 2015. december 2016. május Közreműködik a város egészségügyi alapellátásának (háziorvosi-,

Részletesebben

Családalapítási tervek változásának hatása az egészségügyi szakemberek munkájára

Családalapítási tervek változásának hatása az egészségügyi szakemberek munkájára EREDETI KÖZLEMÉNY GYERMEKGYÓGYÁSZAT 2009; 60. ÉVFOLYAM 6. SZÁM Családalapítási tervek változásának hatása az egészségügyi szakemberek munkájára Soósné Kiss Zsuzsanna dr. 1, Feith Helga Judit dr. 2, Czinner

Részletesebben

Új diagnosztikai és prognosztikai vizsgálatok a húgyhólyag rosszindulatú daganatain

Új diagnosztikai és prognosztikai vizsgálatok a húgyhólyag rosszindulatú daganatain Új diagnosztikai és prognosztikai vizsgálatok a húgyhólyag rosszindulatú daganatain Doktori tézisek dr. Riesz Péter Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Romics Imre

Részletesebben

OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA ÁGH TAMÁS DR., MÉSZÁROS ÁGNES DR.

OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA ÁGH TAMÁS DR., MÉSZÁROS ÁGNES DR. ALL RIGHTS RESERVED SOKSZOROSÍTÁSI CSAK A MTT ÉS A KIADÓ ENGEDÉLYÉVEL Az asthmás és COPD-s betegek életminõségét befolyásoló tényezõk OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézet Földtudományok Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézet Földtudományok Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézet Földtudományok Doktori Iskola KALMÁR GABRIELLA Az orvosi diagnosztikai laboratóriumok és az életminıség területi összefüggései Ph.D. értekezés

Részletesebben

Gyógytea-fogyasztási szokások napjainkban egy felmérés tapasztalatai

Gyógytea-fogyasztási szokások napjainkban egy felmérés tapasztalatai 2015. április GYÓGYSZERÉSZET 207 Gyógyszerészet 59. 207-212. 2015. Gyógytea-fogyasztási szokások napjainkban egy felmérés tapasztalatai Peták Zsolt 1 és Csupor Dezső 2 A gyógyteák csoportja jogi és szakmai

Részletesebben

Xenobiotikum transzporterek vizsgálata humán keratinocitákban és bőrben

Xenobiotikum transzporterek vizsgálata humán keratinocitákban és bőrben DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Xenobiotikum transzporterek vizsgálata humán keratinocitákban és bőrben Bebes Attila Témavezető: Dr. Széll Márta tudományos tanácsadó Szegedi Tudományegyetem Bőrgyógyászati

Részletesebben

Új generációs szekvenálás és használata az aneuploidiák nem invazív praenatalis vizsgálatában

Új generációs szekvenálás és használata az aneuploidiák nem invazív praenatalis vizsgálatában Új generációs szekvenálás és használata az aneuploidiák nem invazív praenatalis vizsgálatában Babay Lilla Éva oh. 1 Horányi Dániel dr. 2 Rigó János Jr. dr. 1 Nagy Gyula Richárd dr. 1 1 Semmelweis Egyetem,

Részletesebben

Animal welfare, etológia és tartástechnológia

Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, ethology and housing systems Volume 4 Issue 2 Különszám Gödöllı 2008 468 EGYEDAZONOSÍTÁS ÉS SZÁRMAZÁSELLENİRZÉS HIPERPOLIMORF MIKROSZATELLITA

Részletesebben

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Írta: DR. SZABÓ ÉVA, DR. PÁLDEÁK LÁSZLó, DR. KÓSA ÁGNES, DR. HUNYADI JÁNOS

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Írta: DR. SZABÓ ÉVA, DR. PÁLDEÁK LÁSZLó, DR. KÓSA ÁGNES, DR. HUNYADI JÁNOS 1 VÉNÁK BETEGSÉGEI Curiosin additív kezelés ulcus cruris transzplantációja során Írta: DR. SZABÓ ÉVA, DR. PÁLDEÁK LÁSZLó, DR. KÓSA ÁGNES, DR. HUNYADI JÁNOS Bevezetés A krónikus vénás keringési elégtelenség

Részletesebben

SEM MEL WEI S EGY ETE M

SEM MEL WEI S EGY ETE M SEM MEL WEI S EGY ETE M Általános Orvostudományi Kar II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Igazgató: Dr. Pajor Attila egyetemi tanár 1082 Budapest, VIII. Üllői út 78/A. A SZÜLÉS VEZETÉSE A SZÓBELI

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 Ez a gyógyszer fokozott felügyelet alatt áll, ami lehetővé teszi az új gyógyszerbiztonsági információk gyors azonosítását. Az egészségügyi szakembereket arra kérjük,

Részletesebben

A FOREST LABORATORIES, INC. ÉS A RICHTER GEDEON NYRT

A FOREST LABORATORIES, INC. ÉS A RICHTER GEDEON NYRT A FOREST LABORATORIES, INC. ÉS A RICHTER GEDEON NYRT. KÖZLEMÉNYE A CARIPRAZINE SKIZOFRÉNIÁBAN SZENVEDŐ BETEGEK KÖRÉBEN VÉGZETT FÁZIS IIB KLINIKAI VIZSGÁLATÁNAK POZITÍV EREDMÉNYEIRŐL NEW YORK, 2009. október

Részletesebben

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Intraoperatív carotis interna stent implantatio videoangioszkópiás kontroll mellett

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Intraoperatív carotis interna stent implantatio videoangioszkópiás kontroll mellett 1 ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI Intraoperatív carotis interna stent implantatio videoangioszkópiás kontroll mellett Írta: DR. KOLLÁR LAJOS, DR. KASZA GÁBOR, DR. ROZSOS ISTVÁN, DR. MENYHEI GÁBOR, DR. SZABÓ MÁRIA,

Részletesebben

Kombinált-teszt a Down-kór és egyéb más számbeli kromoszóma-rendellenességek kiszûrésére

Kombinált-teszt a Down-kór és egyéb más számbeli kromoszóma-rendellenességek kiszûrésére Kombinált-teszt a Down-kór és egyéb más számbeli kromoszóma-rendellenességek kiszûrésére MAGZATI DIAGNOSZTIKAI KÖZPONT 1148 Budapest, Bolgárkerék utca 3. Telefon: +36 1 273 1913 Fax: +36 1 273 1914 Mobil:

Részletesebben

Animal welfare, etológia és tartástechnológia

Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, ethology and housing systems Volume 5 Issue 4 Különszám Gödöllı 2009 459 MORFOLÓGIAI ÉS GENETIKAI VIZSGÁLATOK MAGYARORSZÁGI TÖRPEHARCSÁKON

Részletesebben

Szakmai zárójelentés

Szakmai zárójelentés Szakmai zárójelentés A témavezető neve: dr. Antus Balázs A téma címe: A bronchiolitis obliterans szindróma pathomechanizmusa OTKA nyilvántartási szám: F 046526 Kutatási időtartam: 2004-2008. A kutatási

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium módszertani levele Immunhisztokémiai és immuncitokémiai módszerek alkalmazása a patológiában

Az Egészségügyi Minisztérium módszertani levele Immunhisztokémiai és immuncitokémiai módszerek alkalmazása a patológiában 1 Az Egészségügyi Minisztérium módszertani levele Immunhisztokémiai és immuncitokémiai módszerek alkalmazása a patológiában Készítette: Az Országos Pathologiai Intézet és a Pathologus Szakmai Kollégium

Részletesebben

Genetikai szótár. Tájékoztató a betegek és családtagjaik számára. Fordította: Dr. Komlósi Katalin Orvosi Genetikai Intézet, Pécsi Tudományegyetem

Genetikai szótár. Tájékoztató a betegek és családtagjaik számára. Fordította: Dr. Komlósi Katalin Orvosi Genetikai Intézet, Pécsi Tudományegyetem 12 Genetikai szótár Fordította: Dr. Komlósi Katalin Orvosi Genetikai Intézet, Pécsi Tudományegyetem 2009. május 15. A London IDEAS Genetikai Tudáspark, Egyesült Királyság szótárából módosítva. A munkát

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Gyermekei: Lőrinc (1993), Ádám (1997) és Árpád (1997) Középiskola: JATE Ságvári Endre Gyakorló Gimnáziuma, 1979-1983

ÖNÉLETRAJZ. Gyermekei: Lőrinc (1993), Ádám (1997) és Árpád (1997) Középiskola: JATE Ságvári Endre Gyakorló Gimnáziuma, 1979-1983 ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Név: Születési hely: Széll Márta Szeged Születési idő: 1965. március 28. Családi állapota: férjezett (Dr. Balogh Nándor) Gyermekei: Lőrinc (1993), Ádám (1997) és Árpád (1997)

Részletesebben

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Doktori Iskola. Háziállatokból izolált Histophilus somni törzsek összehasonlító vizsgálata

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Doktori Iskola. Háziállatokból izolált Histophilus somni törzsek összehasonlító vizsgálata Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Doktori Iskola Háziállatokból izolált Histophilus somni törzsek összehasonlító vizsgálata PhD értekezés tézisei Készítette: Dr. Jánosi Katalin Témavezet : Dr.

Részletesebben

Paediatrics: introduction. Historical data.

Paediatrics: introduction. Historical data. Paediatrics: introduction. Historical data. Dr. György Fekete Aim of the present lecture To demonstrate: - the wonderful nature of this discipline - the differences as compared to other medical activities,

Részletesebben

Böjte Csaba ferences rendi szerzetest

Böjte Csaba ferences rendi szerzetest A továbbképző tanfolyam fővédnöke Prof. Dr. Tulassay Tivadar egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem I. Gyermekgyógyászati Klinika A továbbképző tanfolyam alapító elnöke HÍVOGATÓ A gyermekek és az ifjúság testi

Részletesebben

www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro Behcet-kór Verzió 2016 2. DIAGNÓZIS ÉS TERÁPIA 2.1 Hogyan diagnosztizálható? A diagnózis főként klinikai tünetek alapján állítható fel. 1-5 év is eltelhet,

Részletesebben

eljárásokkal Doktori tézisek Szatmári Tünde Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Sugárterápia Program

eljárásokkal Doktori tézisek Szatmári Tünde Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Sugárterápia Program Agydaganatok sugárterápia iránti érzékenységének növelése génterápiás eljárásokkal Doktori tézisek Szatmári Tünde Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Sugárterápia Program Doktori

Részletesebben

Molekuláris biológiai diagnosztika alkalmazása

Molekuláris biológiai diagnosztika alkalmazása Molekuláris biológiai diagnosztika alkalmazása (HIV, HCV, HBV szabad vírus mennyiség meghatározás) a napi rutin diagnosztikában Reichenberger Anna Mária, Dr. Sárvári Csilla Dr. Ujhelyi Eszter Fıvárosi

Részletesebben

www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro Blau-szindróma Verzió 2016 1. MI A BLAU-SZINDRÓMA/FIATALKORI SZARKOIDÓZIS 1.1 Mi ez? A Blau-szindróma genetikai betegség. A betegeknél egyszerre lép fel bőrkiütés,

Részletesebben

BUDAPEST 2006. május 4-6. V. Magyar Sejtanalitikai Konferencia Molekuláris medicina: Sejtanalitika Innováció Alkalmazás ÉRTESÍTÔ

BUDAPEST 2006. május 4-6. V. Magyar Sejtanalitikai Konferencia Molekuláris medicina: Sejtanalitika Innováció Alkalmazás ÉRTESÍTÔ BUDAPEST 2006. május 4-6. V. Magyar Sejtanalitikai Konferencia Molekuláris medicina: Sejtanalitika Innováció Alkalmazás ÉRTESÍTÔ V. M A G Y A R S E J T A N A L I T I K A I K O N F E R E N C I A M O L E

Részletesebben

DI-, TETRA- ÉS HEXAPLOID TRITICUM FAJOK GENOMJAINAK ELEMZÉSE ÉS AZOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA FLUORESZCENS IN SITU HIBRIDIZÁCIÓVAL

DI-, TETRA- ÉS HEXAPLOID TRITICUM FAJOK GENOMJAINAK ELEMZÉSE ÉS AZOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA FLUORESZCENS IN SITU HIBRIDIZÁCIÓVAL Hagyomány és haladás a növénynemesítésben DI-, TETRA- ÉS HEXAPLOID TRITICUM FAJOK GENOMJAINAK ELEMZÉSE ÉS AZOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA FLUORESZCENS IN SITU HIBRIDIZÁCIÓVAL VARGA MÓNIKA, MOLNÁR ISTVÁN ÉS KOVÁCS

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2011L0065 HU 29.01.2014 002.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/65/EU IRÁNYELVE

Részletesebben

KÉPI INFORMÁCIÓK KEZELHETŐSÉGE. Forczek Erzsébet SZTE ÁOK Orvosi Informatikai Intézet. Összefoglaló

KÉPI INFORMÁCIÓK KEZELHETŐSÉGE. Forczek Erzsébet SZTE ÁOK Orvosi Informatikai Intézet. Összefoglaló KÉPI INFORMÁCIÓK KEZELHETŐSÉGE Forczek Erzsébet SZTE ÁOK Orvosi Informatikai Intézet Összefoglaló Tanórákon és az önálló tanulás részeként is, az informatika világában a rendelkezésünkre álló óriási mennyiségű

Részletesebben

A fafeldolgozás energiaszerkezetének vizsgálata és energiafelhasználási összefüggései

A fafeldolgozás energiaszerkezetének vizsgálata és energiafelhasználási összefüggései Pályázati azonosító: FAENERGH (REG-ND-09-2009-0023) A fafeldolgozás energiaszerkezetének vizsgálata és energiafelhasználási összefüggései VARGA Mihály 1, NÉMETH Gábor 1, KOCSIS Zoltán 1, BAKKI-NAGY Imre

Részletesebben

ANTICORPORA MONOCLONALIA AD USUM HUMANUM. Monoklonális antitestek, embergyógyászati célra

ANTICORPORA MONOCLONALIA AD USUM HUMANUM. Monoklonális antitestek, embergyógyászati célra Anticorpora monoclonalia ad usum humanum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.0-1 ANTICORPORA MONOCLONALIA AD USUM HUMANUM Monoklonális antitestek, embergyógyászati célra 01/2008:2031 DEFINÍCIÓ Az embergyógyászati célra

Részletesebben

Egyetemi Doktori (Ph. D.) Értekezés Tézisei

Egyetemi Doktori (Ph. D.) Értekezés Tézisei Egyetemi Doktori (Ph. D.) Értekezés Tézisei A Doppler-ultrahangvizsgálat szerepe a kóros lepényi m ködés és a magzati hipoxia felismerésében Írta: Dr. Aranyosi János Témavezet : Prof. Dr. Tóth Zoltán egyetemi

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI AZ OPPORTUNISTA HUMÁNPATOGÉN CANDIDA PARAPSILOSIS ÉLESZTŐGOMBA ELLENI TERMÉSZETES ÉS ADAPTÍV IMMUNVÁLASZ VIZSGÁLATA

DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI AZ OPPORTUNISTA HUMÁNPATOGÉN CANDIDA PARAPSILOSIS ÉLESZTŐGOMBA ELLENI TERMÉSZETES ÉS ADAPTÍV IMMUNVÁLASZ VIZSGÁLATA DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI AZ OPPORTUNISTA HUMÁNPATOGÉN CANDIDA PARAPSILOSIS ÉLESZTŐGOMBA ELLENI TERMÉSZETES ÉS ADAPTÍV IMMUNVÁLASZ VIZSGÁLATA TÓTH ADÉL TÉMAVEZETŐ: DR. GÁCSER ATTILA TUDOMÁNYOS FŐMUNKATÁRS

Részletesebben

DR. SZABÓ LÁSZLÓ 1 DOBOS GÁBOR 2

DR. SZABÓ LÁSZLÓ 1 DOBOS GÁBOR 2 Szolnoki Tudományos Közlemények XIII. Szolnok, 2009. DR. SZABÓ LÁSZLÓ 1 DOBOS GÁBOR 2 JAK-52 OKTATÓ REPÜLŐGÉP EGY KONSTRUKCIÓS PROBLÉMÁJÁNAK MEGOLDÁSI LEHETŐSÉGEI FESTO FLUIDSIM SZOFTVER FELHASZNÁLÁSÁVAL

Részletesebben

A stresszteli életesemények és a gyermekkori depresszió kapcsolatának vizsgálata populációs és klinikai mintán

A stresszteli életesemények és a gyermekkori depresszió kapcsolatának vizsgálata populációs és klinikai mintán A stresszteli életesemények és a gyermekkori depresszió kapcsolatának vizsgálata populációs és klinikai mintán Doktori értekezés tézisei Dr. Mayer László Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok

Részletesebben

A születéskor gyűjthető. őssejtekről, felhasználási. lehetőségükről, valamint a KRIO Intézet. szolgáltatásairól

A születéskor gyűjthető. őssejtekről, felhasználási. lehetőségükről, valamint a KRIO Intézet. szolgáltatásairól A születéskor gyűjthető őssejtekről, felhasználási lehetőségükről, valamint a KRIO Intézet szolgáltatásairól krio Családi Őssejtbank A KRIO Intézet Sejt- és Szövetbank Zrt. 2004 óta végzi köldökzsinórvér

Részletesebben

Evészavarok prevalenciája fiatal magyar nők körében. Pszichoszociális háttérjellemzők, komorbiditás más mentális problémákkal

Evészavarok prevalenciája fiatal magyar nők körében. Pszichoszociális háttérjellemzők, komorbiditás más mentális problémákkal Doktori értekezés tézisei Evészavarok prevalenciája fiatal magyar nők körében. Pszichoszociális háttérjellemzők, komorbiditás más mentális problémákkal Szumska Irena Semmelweis Egyetem 4. sz. Interdiszciplináris

Részletesebben

E4 A Gyermekkori szervezett lakossági emlőszűrések hatása az emlőműtétek

E4 A Gyermekkori szervezett lakossági emlőszűrések hatása az emlőműtétek 08.30-09.30 09.00-10.30 Pátria terem 2005. november 10. csütörtök E1 MEGNYITÓ E2 1.Nemzeti Üléselnökök: Rákkontroll Kovács Attila, Program Csonka I. Csaba, Ottó Szabolcs E3 Kásler Ottó jellegzetességei,

Részletesebben

Tízéves az óvári mintagazdasági hálózat

Tízéves az óvári mintagazdasági hálózat 214 gazdálkodás 55. ÉVFOLYAM 2. SZÁM, 2011 Tízéves az óvári mintagazdasági hálózat VÉR ANDRÁS TENK ANTAL CSER JÁNOS Kulcsszavak: mintagazdasági hálózat, együttműködési formák, továbbfejlesztési lehetőségek.

Részletesebben

A felnôttkori combfejnecrosis korai kimutatása

A felnôttkori combfejnecrosis korai kimutatása MOZGÁSSZERVI DIAGNOSZTIKA Összefoglaló közlemény A felnôttkori combfejnecrosis korai kimutatása Gion Katalin, Palkó András Early detection of adult femoral head necrosis A felnôttkori combfejnecrosis a

Részletesebben

BIOTECHNOLÓGIA: a jövő slágerágazata. Megrendelő: INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.

BIOTECHNOLÓGIA: a jövő slágerágazata. Megrendelő: INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. BIOTECHNOLÓGIA: a jövő slágerágazata Megrendelő: INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. 1 Tartalomjegyzék 1 Biotechnológia: a jövő slágerágazata... 4 2 Piros

Részletesebben

Füle Tibor. Humán papillómavírus a méhnyakrákokban és a környező szövetekben. Témavezető: Dr. Kovalszky Ilona

Füle Tibor. Humán papillómavírus a méhnyakrákokban és a környező szövetekben. Témavezető: Dr. Kovalszky Ilona Ph.D. ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Humán papillómavírus a méhnyakrákokban és a környező szövetekben Füle Tibor Témavezető: Dr. Kovalszky Ilona Semmelweis Egyetem I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet 2005

Részletesebben

CMV-IgM-ELA Test PKS medac. Magyar 110-PKS-VPU/010512

CMV-IgM-ELA Test PKS medac. Magyar 110-PKS-VPU/010512 CMVIgMELA Test PKS medac Magyar 0123 110PKSVPU/010512 GYÁRTÓ medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbh Fehlandtstraße 3 D20354 Hamburg FORGALMAZÓ medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate

Részletesebben

Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4.../2013. tájékoztatás

Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4.../2013. tájékoztatás Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 4.../2013. tájékoztatás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2013. évi ellenırzési feladatainak végrehajtásához kapcsolódó ellenırzési irányokról Az adózás rendjérıl szóló

Részletesebben

Excitátoros aminosav neurotranszmitterek meghatározása biológiai mintákból kapilláris elektroforézissel

Excitátoros aminosav neurotranszmitterek meghatározása biológiai mintákból kapilláris elektroforézissel Excitátoros aminosav neurotranszmitterek meghatározása biológiai mintákból kapilláris elektroforézissel Doktori tézisek Dr. Wagner Zsolt Semmelweis Egyetem Gyógyszertudományok Doktori Iskola Témavezető:

Részletesebben

10. Genomika 2. Microarrayek és típusaik

10. Genomika 2. Microarrayek és típusaik 10. Genomika 2. 1. Microarray technikák és bioinformatikai vonatkozásaik Microarrayek és típusaik Korrelált génexpresszió mint a funkcionális genomika eszköze 2. Kombinált megközelítés a funkcionális genomikában

Részletesebben

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata Can/ Can is one of the most commonly used modal verbs in English. It be used to express ability or opportunity, to request or offer permission, and to show possibility or impossibility. A az egyik leggyakrabban

Részletesebben

70. Patológus Kongresszus. a Magyar Patológusok Társasága és a Nemzetközi Pathologiai Akadémia (IAP) Magyar Divíziója rendezésében

70. Patológus Kongresszus. a Magyar Patológusok Társasága és a Nemzetközi Pathologiai Akadémia (IAP) Magyar Divíziója rendezésében 70. Patológus Kongresszus a Magyar Patológusok Társasága és a Nemzetközi Pathologiai Akadémia (IAP) Magyar Divíziója rendezésében Siófok, Hotel Azúr 2011. szeptember 29-október 1. MÁSODIK ÉRTESÍTÉS Tisztségviselők

Részletesebben

Ph.D. doktori értekezés tézisei. Az értekezés szerzõje Dr. Bencsik Zsuzsa Fejér megyei Szent György Kórház II Belgyógyászat Székesfehérvár 2005

Ph.D. doktori értekezés tézisei. Az értekezés szerzõje Dr. Bencsik Zsuzsa Fejér megyei Szent György Kórház II Belgyógyászat Székesfehérvár 2005 MELLÉKVESE INCIDENTALOMÁK: SZÖVETTANI HETEROGENITAS, A DEHYDROEPIANDROSTERON SULFAT SZINT ÉS A MELLÉKVESEKÉREG IZOTÓP VIZSGÁLAT DIAGNOSZTIKAI ÉRTÉKE, NYOMONKÖVETÉS Ph.D. doktori értekezés tézisei Az értekezés

Részletesebben

Diabéteszes redox változások hatása a stresszfehérjékre

Diabéteszes redox változások hatása a stresszfehérjékre Semmelweis Egyetem Molekuláris Orvostudományok Tudományági Doktori Iskola Pathobiokémia Program Doktori (Ph.D.) értekezés Diabéteszes redox változások hatása a stresszfehérjékre dr. Nardai Gábor Témavezeto:

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE. Tizenharmadik jelentés az euróövezet jövőbeli bővítésének gyakorlati előkészületeiről. {SWD(2013) 491 final}

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE. Tizenharmadik jelentés az euróövezet jövőbeli bővítésének gyakorlati előkészületeiről. {SWD(2013) 491 final} EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.12.3. COM(2013) 855 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE Tizenharmadik jelentés az euróövezet jövőbeli bővítésének gyakorlati előkészületeiről {SWD(2013) 491 final} HU HU A BIZOTTSÁG

Részletesebben

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8.

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8. KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói Hatályos: 2014. július 8. A KELER KSZF a nem-pénzügyi klíringtagjaitól, és az energiapiaci alklíringtagjaitól a KELER KSZF Általános Üzletszabályzata szerinti

Részletesebben

Az aminoxidázok és a NADPH-oxidáz szerepe az ér- és neuronkárosodások kialakulásában (patomechanizmus és gyógyszeres befolyásolás)

Az aminoxidázok és a NADPH-oxidáz szerepe az ér- és neuronkárosodások kialakulásában (patomechanizmus és gyógyszeres befolyásolás) Az aminoxidázok és a NADPH-oxidáz szerepe az ér- és neuronkárosodások kialakulásában (patomechanizmus és gyógyszeres befolyásolás) Az aminoxidázok két nagy csoportjának, a monoamin-oxidáznak (MAO), valamint

Részletesebben

Dr. med. habil Tamás László Klinika Igazgató Semmelweis Egyetem Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika

Dr. med. habil Tamás László Klinika Igazgató Semmelweis Egyetem Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika Kedves Kollégák! Az első és reményeim szerint hagyományt teremtő Budapesti fül-orrgégészeti továbbképző konferencia meghívóját tarják a kezükben. A háromnapos rendezvényünk célja, hogy két nagy témára

Részletesebben

26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet. a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről

26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet. a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről A rákkeltő anyagok elleni védekezés és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzése. 2009. 03.hóban hatályos szöveg (A mellékleteket lásd: www.magyarorszag.hu) 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet a foglalkozási

Részletesebben

PoCUS definíció. Ki végezze?

PoCUS definíció. Ki végezze? XIII. Magyar Sürgősségi Orvostani Kongresszus Szeged, 2014. november 08. PoCUS definíció. Ki végezze? dr. Barta Miklós PhD Szombathely, Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Radiológiai Osztály 1 Az előadás

Részletesebben

Az izomaktiváció, az elasztikus energia és a kinematikai mozgásminta hatása a függőleges felugrás eredményére

Az izomaktiváció, az elasztikus energia és a kinematikai mozgásminta hatása a függőleges felugrás eredményére Az izomaktiváció, az elasztikus energia és a kinematikai mozgásminta hatása a függőleges felugrás eredményére Doktori tézisek Kopper Bence Semmelweis Egyetem Sporttudományi Doktori Iskola Témavezető: Dr.

Részletesebben

Budapest, 2016. február 24. Dr. Nagy Gyula Richárd elnök Fiatal Nőorvosok Társasága

Budapest, 2016. február 24. Dr. Nagy Gyula Richárd elnök Fiatal Nőorvosok Társasága Kedves Kollégák! A Fiatal Nőorvosok Társaságának XII. Kongresszusára készülünk az idén. Az elmúlt tizenegy rendezvény kitűnő lehetőség volt a fiatal szülész-nőgyógyászoknak arra, hogy nívós szakmai előadások

Részletesebben

Fehérjeglikoziláció az endoplazmás retikulumban mint lehetséges daganatellenes támadáspont

Fehérjeglikoziláció az endoplazmás retikulumban mint lehetséges daganatellenes támadáspont Fehérjeglikoziláció az endoplazmás retikulumban mint lehetséges daganatellenes támadáspont Doktori tézisek Dr. Konta Laura Éva Semmelweis Egyetem Molekuláris Orvostudományok Tudományági Doktori Iskola

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE ------------------------------------------------------------------------------------ SZILASI

Részletesebben

Animal welfare, etológia és tartástechnológia

Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, ethology and housing systems Volume 9 Issue 3 Különszám/Special Issue Gödöllő 2013 69 TEJ ALAPÚ HIGÍTÓK ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGE NYÚL SPERMA

Részletesebben

NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING

NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING Anyagmérnöki Tudományok, 39/1 (2016) pp. 82 86. NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING LEDNICZKY

Részletesebben

J/55. B E S Z Á M O L Ó

J/55. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/55. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2005. január

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A MAGYAR CSALÁD- ÉS NŐVÉDELMI TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG XXXVI. KONGRESSZUSÁRÓL Pécs, 2010. november 19 20.

BESZÁMOLÓ A MAGYAR CSALÁD- ÉS NŐVÉDELMI TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG XXXVI. KONGRESSZUSÁRÓL Pécs, 2010. november 19 20. FIGYELŐ BESZÁMOLÓ A MAGYAR CSALÁD- ÉS NŐVÉDELMI TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG XXXVI. KONGRESSZUSÁRÓL Pécs, 2010. november 19 20. A Magyar Család- és Nővédelmi Tudományos Társaság XXXVI. kongresszusának bevezető

Részletesebben

CMV IgG Avidity. Cytomegalovírus elleni IgG antitestek. Elecsys 2010 MODULAR ANALYTICS E170 cobas e 411 cobas e 602

CMV IgG Avidity. Cytomegalovírus elleni IgG antitestek. Elecsys 2010 MODULAR ANALYTICS E170 cobas e 411 cobas e 602 REF 05909708 190 100 teszt; 50 CMV IgG aviditás-meghatározásnak felel meg SYSTEM Elecsys 2010 MODULAR ANALYTICS E170 cobas e 411 cobas e 601 cobas e 602 Magyar Alkalmazás Immunkémiai vizsgálat a cytomegalovírus

Részletesebben

20 éves a Mamma Klinika

20 éves a Mamma Klinika 20 éves a Mamma Klinika A sejtdiagnosztika modern eszközei a diagnosztikában és terápiában dr Járay Balázs, dr Székely Eszter Medserv Kft, Semmelweis Egyetem II. Patológiai Intézet Budapest 1 22196 betegből

Részletesebben

Terhességmegszakítások Induced abortions

Terhességmegszakítások Induced abortions Terhességmegszakítások Induced abortions 1995 26 Budapest 27 Központi Statisztikai Hivatal KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 27 HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE, 27 ISBN 978-963-137-7 (nyomtatott) ISBN

Részletesebben

J/4723. számú JELENTÉS

J/4723. számú JELENTÉS MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA J/4723. számú JELENTÉS a géntechnológiai tevékenységgel, annak mezőgazdasági és élelmiszer-előállítási alkalmazásával kapcsolatos egyes kérdésekről és az ezeket érintő magyar

Részletesebben

TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM. 6. prioritás. Akcióterv 2007-2008. 2009. szeptember 3.

TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM. 6. prioritás. Akcióterv 2007-2008. 2009. szeptember 3. TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM 6. prioritás EGÉSZSÉGMEGİRZÉS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HUMÁNERİFORRÁS-FEJLESZTÉS Akcióterv 2007-2008. 2009. szeptember 3. 1. A prioritás bemutatása 1.1. A prioritás tartalma

Részletesebben

Praenatalisan diagnosztizált craniospinalis rendellenességek jellegzetességeinek retrospektív vizsgálata

Praenatalisan diagnosztizált craniospinalis rendellenességek jellegzetességeinek retrospektív vizsgálata Praenatalisan diagnosztizált craniospinalis rendellenességek jellegzetességeinek retrospektív vizsgálata Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Készítette: Dr. Joó József Gábor Témavezető: Dr. Papp Zoltán egyetemi

Részletesebben