DIPLOMAMUNKA ÉS TDK PÁLYAMUNKA TÉMÁK 2015/2016. tanév

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DIPLOMAMUNKA ÉS TDK PÁLYAMUNKA TÉMÁK 2015/2016. tanév"

Átírás

1 DIPLOMAMUNKA ÉS TDK PÁLYAMUNKA TÉMÁK 2015/2016. tanév Dr. Árnyas Ervin, egyetemi adjunktus, DE NK MEGELŐZŐ ORVOSTANI INTÉZET Magyarország levegő minőségének vizsgálata Az alkoholfogyasztási szokások vizsgálata Európában A korszerű hulladékkezelés lehetőségeinek tanulmányozása a Debreceni Regionális Hulladékkezelő Telepen Dr. Bárdos Helga, egyetemi docens, DE NK MEGELŐZŐ ORVOSTANI INTÉZET Iskolai egészségfejlesztő programok hatása a táplálkozásra A lakókörnyezet fizikai aktivitásra és táplálkozási szokásokra kifejtett hatása A kockázatészlelést befolyásoló tényezők vizsgálata Bőr makrofágok és dendritikus sejtek karakterizálása a melanoma progresszió során (immunhisztokémia) Dr. Sándor János, egyetemi docens, DE NK MEGELŐZŐ ORVOSTANI INTÉZET Táplálkozási szokások koraterhesség idején Ritka betegségek okozta halálozás változásai Ritka betegségek morbiditási viszonyai Kockázatérzékelés különböző társadalmi csoportokban Szervezett szűrővizsgálatok hatékonyságának elemzése Dr Gődény Sándor, egyetemi docens, DE NK MEGELŐZŐ ORVOSTANI INTÉZET Minőségügyi stratégiák az EU-ban Minőségügyi rendszerek fejlődése Magyarországon Szakmai minőségfejlesztés módszerei PCOS interdiszciplináris, EBM alapú ellátása A PCOS népegészségügyi jelentősége A cervixrák népegészségügyi jelentősége és prevenciója. Emlőrák népegészségügyi jelentősége és bizonyítékokon alapuló prevenciója Gyógytornászok lehetőségei a kardiovaszkuláris betegségek prevenciójában Dr Szűcs Sándor, egyetemi docens, DE NK MEGELŐZŐ ORVOSTANI INTÉZET diplomamunka témák: Magyarország környezet-egészségügyráczi helyzete a 2010-es évek közepén Az alkoholfogyasztási szokások vizsgálata Európában Magyarországon alkalmazott hulladékgazdálkodási rendszerek Dr. Kárpáti István, egyetemi docens, DE NK MEGELŐZŐ ORVOSTANI INTÉZET Krónikus vesebetegség népegészségügyi jelentősége Dr. Orosi Piroska, egyetemi docens, DE NK KÓRHÁZHIGIÉNÉ ÉS INFEKCIÓKONTROLL TANSZÉK Diplomamunka témakörök: Nosocomiális surveillance egészségügyi intézményekben. Infekciókontroll elemek az alapellátásban és a járóbeteg szakellátásban. Dr. Nagy Attila, tanársegéd, DE NK MEGELŐZŐ ORVOSTANI INTÉZET Diabetes előfordulása adott területen Vizsgálattervezés diabetes monitorozására Dr. Fiatal Szilvia, adjunktus, DE NK MEGELŐZŐ ORVOSTANI INTÉZET II. típusú diabetes mellitus genetikai epidemiológiája (irodalmi összefoglaló) Metabolikus szindróma genetikai epidemiológiája (irodalmi összefoglaló) Primer hipertenzió genetiai epidmiológiája (irodalmi összefoglaló) Dr. Bíró Éva, tanársegéd, DE NK MEGELŐZŐ ORVOSTANI INTÉZET

2 diplomamunka és TDK témák Egyetemi hallgatók mentális egészségének vizsgálata Egyetemi hallgatók mentális egészségének javítása Társas támasz egyetemi hallgatók körében Középiskolások egészsége és egészségmagatartása Munkahelyi egészségterv (cask MSc képzésben lévő hallgatók esetében) Szász István, tudományos segédmunkatárs, DE NK MEGELŐZŐ ORVOSTANI INTÉZET A daganat kemoprevenció epigenetikai alapjai Táplálék eredetű bioaktív hatóanyagok szerepe a daganat kemoprevencióban A Humán Mikrobiom Projekt: új stratégiák a daganatok megelőzésében Nutrigenomika, proteomika és metabolomika a táplálkozástudományban Nagy Károly, tudományos segédmunkatárs, DE NK MEGELŐZŐ ORVOSTANI INTÉZET Diplomamunkatémák: Munkahelyi impulzív zajterhelés vizsgálata és a halláskárosodás megelőzése céljából használatos védőeszközök hatékonyságának felmérése A hazai foglalkozás-egészségügy és munkahigiéné aktuális kérdései TDK téma Kémiai anyagok génkárosító hatásának vizsgálata üstökös elektroforézissel Dr. Pál László, tudományos segédmunkatárs, DE NK MEGELŐZŐ ORVOSTANI INTÉZET diplomamunka témák: Az Európai Unióban keletkezett hulladékok mennyiségi és minőségi jellemzése 2004 és 2012 között Fiatalok alkoholfogyasztási szokásainak összehasonlítása a világ országaiban Koroknai Viktória, tudományos segédmunkatárs, DE NK MEGELŐZŐ ORVOSTANI INTÉZET A daganat progresszió molekuláris markerei Dr. Rácz Gábor, tanársegéd, DE NK MEGELŐZŐ ORVOSTANI INTÉZET Fiatalok táplálkozási szokásainak vizsgálata (kérdőíves felmérés alapján) Fiatalok egészségmagatartásának, életmódjának vizsgálata (kérdőíves felmérés alapján) Beltéri légszennyezők és egészségkárosító hatásaik (irodalmi áttekintés) Dr. Bíró Klára, egyetemi docens, DE NK Egészségügyi Menedzsment és Minőségirányítási Tanszék TDK témák: Az egészségügyi ellátás fogyasztóinak fokozódó elvárásai Az egészségügyi rendszerek vezetésének kihívásai Közgazdaságtani tézisek megfeleltethetőségei az egészségügyben Dr. Zsuga Judit, egyetemi docens, DE NK Egészségügyi Menedzsment és Minőségirányítási Tanszék Munkahelyi stressz az egészségügyi ágazatban egyben TDK téma Munkahelyi stressz és a teljesítmény kapcsolata egyben TDK téma Az egészségügy kihívásai, ezek okai, következményei Dr. Bányai-Márton Gábor, tanársegéd, DE NK Egészségügyi Menedzsment és Minőségirányítási Tanszék Szupervízió az egészségügyben A betegek jogai, és a betegjogi képviselő jelentősége A kommunikáció jelentősége az egészségügyi intézményekben Gyógyító személyzet egymás közötti kommunikációja A beteg és az ellátó személyzet kommunikációja Dr. Papp Csaba, DE NK Egészségügyi Menedzsment és Minőségirányítási Tanszék Alap, járó és fekvőbeteg ellátás Prevenció jelentősége az egészségügyben Egészségügyi rendszerek finanszírozása Az egészségpolitika aktuális kérdései

3 Dr. Nádházy Zsolt, tanársegéd, DE NK Egészségügyi Menedzsment és Minőségirányítási Tanszék Felelősségi viszonyok és konfliktuskezelési lehetőségek az egészségügyben Egészségügyi HR válság és annak lehetséges megoldásai a HR menedzsment szemszögéből Az egészségügyi dolgozókra vonatkozó munkajogi szabályozás kérdései Humán erőforrás menedzsment az egészségügyben egyben TDK téma Humán erőforrás válság az egészségügyben egyben TDK téma A betegek jogai, és a betegjogi képviselő jelentősége Dr. Rurik Imre, egyetemi tanár, DE NK CSALÁDORVOSI- ÉS FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI TANSZÉK Foglalkozás eredetű megbetegedések a háziorvosi gyakorlatban. A rendszeres testmozgás szerepe a betegségek megelőzésében. Dr. Jancsó Zoltán, egyetemi adjunktus, DE NK CSALÁDORVOSI- ÉS FOGLALKOZÁS- EGÉSZSÉGÜGYI TANSZÉK Nagy cardiovascularis kockázatú páciensek gondozása az alapellátásban Az alapellátási központi ügyeletek működési jellemzői Központi diszpécserszolgálatok szerepe és működése a prehospitalis sürgősségi ellátásban Az egészségügyi dolgozók jogai és kötelezettségei a betegjogok tükrében Dr. Kolozsvári László, egyetemi tanársegéd, DE NK CSALÁDORVOSI- ÉS FOGLALKOZÁS- EGÉSZSÉGÜGYI TANSZÉK A demencia korai felismerése az alapellátásban A gyermekkori elhízás és diabetes vizsgálata Az egészségnevelés szerepe a gyermekkori elhízás prevenciójában Antibiotikum felírások vizsgálata az alapellátásban Work related stress and burnout amongst healthcare workers A munkahelyi stressz és kiégés vizsgálata egészségügyi dolgozók körében Health impairment related to occupational hazards Munkahelyi ártalmakkal összefüggő egészségkárosodások vizsgálata Ungvári Tímea, tanársegéd, DE NK CSALÁDORVOSI- ÉS FOGLALKOZÁS- EGÉSZSÉGÜGYI TANSZÉK Káros szenvedélyek a fiatalok körében Dohányzási szokások felmérése középiskolások körében Foglalkozási eredetű megbetegedések vizsgálata Pszicho-szociális kóroki tényezők a munkahelyen Stressz, mint munkahelyi kóroki tényező "Burnout" hatása a munkavégzésre Dr. Andrejkovics Mónika, adjunktus, DE NK MAGATARTÁSTUDOMÁNYI INTÉZET Neuropszichológiai vizsgálatok egészségeseknél és különböző betegségek esetében Neuropszichológiai rehabilitáció Agressziókezelési nehézségek vizsgálata Projektív tesztek alkalmazási lehetőségei Dr. Bánfalvi Attila, EGYETEMI DOCENS, DE NK MAGATARTÁSTUDOMÁNYI INTÉZET Betegségelméletek (kritikai elemzés) Hogyan keletkeznek új betegségek? A test a medicinában (kulturális antropológiai megközelítés) A nő a medicinában (kulturális antropológiai megközelítés) Pszichoanalízis és medicina. Ferenczi Sándor Klinikai naplója és az orvos-beteg viszony filozófiája. A nyugati orvoslás változó emberképe. A medikalizáció és társadalmi összefüggései. Változó betegségfogalom Megbetegítő kultúra és társadalom

4 Dr. Bugán Antal, DE NK MAGATARTÁSTUDOMÁNYI INTÉZET Betegségreprezentációk narratív megjelenése különböző betegségekben Csoportpszichoterápiás folyamatok dinamikai elemzése Életstílus és betegség összefüggései a koragyermekkori élmények tükrében Kardiovaszkuláris betegek értékfelfogásának jellemzői A gyógyítóba vetett hit és a betegség A spiritualitás megjelenése a gyógyításban Az egészségpszichológiai ellátás lehetséges modelljeinek illeszkedése a gyógyítás különböző területein Szervezet és egészségfejlesztés Dr. Kósa Karolina, egyetemi docens, DE NK MAGATARTÁSTUDOMÁNYI INTÉZET Egyetemi hallgatók lelki egészségének vizsgálata Rövid intervenciók jelentősége a magatartásváltoztatásban Hátrányos helyzetű lakosságcsoportok lelki egészségének vizsgálata Dr. Köműves Sándor, tanársegéd, DE NK MAGATARTÁSTUDOMÁNYI INTÉZET Életvégi döntéshelyzetek Dr. Kuritárné Dr. Szabó Ildikó egyetemi docens, DE NK MAGATARTÁSTUDOMÁNYI INTÉZET Bármely felnőttkori mentális zavar, amennyiben a hallgatónak van elképzelése a kutatás kivitelezésére A gyermekkori traumatizáció felnőttkori tünettanának vizsgálata Szomatikus betegek gyermekkori averzív élményei Az alapellátásban megjelenő betegek mentális állapotának felmérése A személyiségzavarok kialakulásában szerepet játszó tényezők és mechanizmusok A gyermekkori traumatizáció szerepe az egyes mentális zavarok, különösen a borderline személyiségzavar kialakulásában és kezelésében Dr. Kuritárné Szabó Ildikó és Tisljár-Szabó Eszter A beszéd megváltozása különböző mentális állapotokban, pszichés zavarokban Kommunikáció Külföldi tesztek és módszerek hazai alkalmazása, adaptálás Kísérleti, beavatkozással járó módszerek, hatástanulmányok az egészségpszichológiában és a klinikai pszichológiában Dr. Molnár Péter, professor emeritus, DE NK MAGATARTÁSTUDOMÁNYI INTÉZET A veleszületett szocialitás - szocializált individualitás elmélet. Nem verbális magatartás: biológiai és szociális szempontok összehasonlító elemzése. A terápiás betegoktatás történeti áttekintés. Emócióink és kapcsolatuk az egészséggel. Narratív medicina. A darwiniánus medicina története és státusza. A betegtájékoztatás etikai minőségének vizsgálata egy választott egészségügyi intézményben (empirikus vizsgálat) Emócióelmélet, kötődéstörténet, empátia: kapcsolatuk elemzése Közösségi egészségpszichológia és egészségfejlesztés: népegészségügyi szempontok Evolúciós pszichológia: kritikai elemzés. Kötődés és kötődéspatológia: ok-okozati elemzések. A betegtájékoztatás médiumainak és kommunikációs stratégiáinak differenciálanalízise szociokulturális csoportokban és betegségcsoportokban. (Intézeti interdiszciplináris kutatás) Emócióelmélet, kötődéstörténet, empátia: kapcsolatuk elemzése Vitalitásgenerátorok: a pozitív pszichológia paradigmája A terápiás betegoktatás történeti áttekintése - a közös döntéshozatal Dr. Nagy Beáta, egyetemi docens, DE NK MAGATARTÁSTUDOMÁNYI INTÉZET

5 Koraszülöttek, krónikus betegek, pszichoszomatikus betegek vizsgálata, terápiája, rehabilitációja, korai fejlesztése Anya-gyermek kapcsolat Burn-out szindróma és prevenciós lehetőségei Rehabilitációs lehetőségek Egészség-betegség-percepció, orvos-beteg kapcsolat Zene és személyiség, zeneterápia hatása Mozgássérült, értelmi-, halmozottan sérült gyermekek vizsgálata Az etnikai kisebbségben élők egészségpszichológiai vizsgálata A koraszülés és a koraszülöttség egészségpszichológiai megközelítése Örökbefogadó szülők egészségpszichológiai vizsgálata (pl. megküzdési stílus, pszichés státusz, szülő-gyermek kapcsolat, nevelési attitűdök, szülői stressz, társas támogatás, párkapcsolati minőség) A gyermekkori krónikus betegségek pszichés hatásai A meddőség és a meddőségi beavatkozások pszichológiai vonatkozásai Transzplantált páciensek pszichológiai szempontú vizsgálata Dr. Tisljár Roland, adjunktus, DE NK MAGATARTÁSTUDOMÁNYI INTÉZET Evolúciós pszichopatológia Az egészségpszichológiai mechanizmusok evolúciós meghatározói, prevenciós lehetőségek Az egészségmagatartás és a mentális egészség kapcsolata az egyéni életmenet-stratégiákkal A humor és a mentális egészség összefüggései Magatartásunk biológiai gyökerei: az evolúciós pszichológia horizontja Dr. Molnár Judit, tanársegéd, DE NK MAGATARTÁSTUDOMÁNYI INTÉZET Az apává válás folyamatának lélektani szempontú vizsgálata Posztpartum szorongásos tünetek előfordulása férfiak körében Férfiak szomatikus és pszichés jóllétének vizsgálata az életközépben Nők és férfiak szerepkonfliktusainak vizsgálata az életközépben Korai élmények hatásai különböző pszichopatológiai kórállapotok etiológiájában Kovács-Tóth Beáta, klinikai szakpszichológus, DE NK MAGATARTÁSTUDOMÁNYI INTÉZET Gyermekkori pszichés zavarok és a kötődés mintázatának összefüggései Gyermekkori szomatikus problémák a korai kötődés tükrében A felnőttkori szorongásos kórképek és a gyermekkori élmények összefüggései Az apák mint "védőfaktor" a pszichés zavarok kialakulásánál Bármely gyermekkori mentális zavar, ha van elképzelés a kutatásról A kiégés jelensége orvosok körében A kommunikáció jelentősége a betegtájékoztatásban Gyógytornász képzés Dr. Veres-Balajti Ilona, egyetemi docens, DE NK Fizioterápiás Tanszék Neurohabilitációs tréning újszülöttek körében, hasonlóságok és különbségek a Katona módszer és a Vojta terápia viszonylatában Proprioceptív tréning a felső végtag stabilitásának javítására, korábban sérült sportolók körében Az ápolói munka, mint a stressz inkontinencia kockázati tényezője Dr. Káposzta Rita, egyetemi docens, DE KK Gyermekklinika Juvenilis idiopátiás arthritises gyermekek speciális gyógytornája irodalmi adatok alapján. Dr. Felszeghy Enikő, egyetemi adjunktus, DE KK Gyermekklinika Mucoviscidosis, légzésterápia modern formái, irodalmi áttekintés Inzulinpumpa használata gyógytorna során, irodalmi áttekintés CP-s gyermekek és fiatalok önállóság segítése, komplex rehabilitációja, manipuláció fejlesztése Csepregi Éva, gyakorlati oktató, DE NK Fizioterápiás Tanszék Ízületi panaszok és egyoldalú intenzív megterhelés kapcsolatának vizsgálata, összefüggések keresése - preventív célú, kiegészítő jellegű mobilizációs lehetőség keresése néptáncosok körében Izom erő-állóképesség és flexibilitás kapcsolatának vizsgálatata, összefüggései, funkció fejlesztésének kiegészítő jellegű lehetőségei testépítők körében

6 Jeneiné Barkóczi Erzsébet, gyógytornász, Kenézy Kórház, Reumatológia A rheumatoid arthritis kézelváltozásai és fizioterápiás kezelése Szegmentalis stabilizáció, tartáskorrekció hatásának vizsgálata spondylitis ankylopoeticában Alagút szindrómák Dr. Frendl István, klinikai főorvos, DE Traumatológiai és Kézsebészeti Tanszék A gyógytornász feladatai a kéz hajlítóín sérüléseinek postoperatív kezelésében Dr. Urbán Ferenc, klinikai főorvos, DE Traumatológiai és Kézsebészeti Tanszék A vállöv lágyrész degeneratív elváltozásainak műtéti ellátása és utókezelése Dr. Nagy András, főorvos, Kenézy Kórház Traumatológiai Osztály Vállízületi instabilitás műtét utáni fizikoterápiája Dr. Szarukán István, klinikai szakorvos, Kenézy Kórház Traumatológiai Osztály A felnőttkori humerus distalis vég töréseinek műtéti kezelése és fizikoterápiája osztályunkon Dr. Németh Árpád, főorvos, Kenézy Kórház Traumatológiai Osztály Térdízületi szalag és porcsérülések arthroscopos műtéti ellátása és utókezelése Dr. Molnár Levente, idegsebész főorvos, Kenézy Kórház Traumatológiai Osztály Műtétet nem igénylő porckorong betegség fizikoterápiás kezelése Dr. Varga Zsigmond, főorvos, Kenézy Kórház Traumatológiai Osztály A gyógytornász feladatai a combnyaktáji törések korai szövődményeinek megelőzésében Juhos Nándor, gyógytornász, Kenézy Kórház, Felnőtt Pszichiátriai Osztály A feszültségoldás jelentősége és lehetőségei mozgásterápiás módszerek segítségével a pszichiátriai betegek körében Petrika Hajnalka, egyetemi gyakornok, DE NK Fizioterápiás Tanszék Koordinációs és egyensúlyi képességek fejlesztése különböző izomcsoportok erősítésével Vizeletinkontinencia, az életminőség és a testtartás kapcsolatának vizsgálata Gerinc állapotfelmérése Spinal Mouse eszköz segítségével különböző életkorban, különböző problémakörökben Dr. Lukács Balázs, adjunktus, DE NK Fizioterápiás Tanszék Fizikai aktivitás hatása fiatal felnőttek kardiovaszkuláris állapotára (II. évfolyamos hallgatót várunk!) Rácz Judit, gyógytornász, Jósa András Kórház, Nyíregyháza Az egész test vibrációs edzés jelentősége stroke-n átesett betegek kezelésében A testsúlycsökkentés lehetőségei és nehézségei 2-es típusú diabetesben Egyensúly és mozgáskoordináció fejlesztés vakok és gyengénlátók körében Alkoholos polyneuropathiás tünetek csökkentése mozgásterápiával Dr. Bene Zsolt, DE KK Gyermekklinika Asthmás gyermekek speciális légzésterápiája Balla Dóra Bernadett, DE KK Kardiológiai Klinika, Szívsebészeti Központ Obes gyerekek hosszú távú mozgásterápiája intervallum tréninggel Bereczki Tímea Powerbreathe szerepe a pulmonológiai rehabilitációban Csuhai Éva Anett, egyetemi gyakornok, DE NK Fizioterápiás Tanszék A szabad súlyokkal, erőfejlesztő gépekkel végzett mozgásprogram valamint a saját testsúllyal végzett tréning hatásai fiatal felnőttek körében A csípőízület mozgástartományának javítása fizioterápiás módszerekkel

7 Dr. Furka Andrea, szakorvos, DE Klinikai Központ Emlőrákos betegek rehabilitációs gyógytornája Légzőtorna szerepe a tüdőrákos betegek sugárkezelésekor Dr. Némethné Dr. Gyurcsik Zsuzsanna, adjunktus, DE NK Fizioterápiás Tanszék Egyensúly és koordináció fejlesztése óvodás korú gyermekek prevenciós programjában Statikus és dinamikus mozgásformák hatása a testtartásra Célzott mozgásterápiás program hatása a csípőízület mobilitására és funkcionalitására Csípőízület érintettsége különböző etiológiájú arthritisek esetén Dr. Tóthmartinez Adrienne, gyógytornász Mozgásszervi sérülések fizioterápiás és fizioterápiával kombinált KAM módszeres kezelése Féki Gergely, gyógytornász Mozgásterápia hatása az inzulinbevitelre II. típusú Diabetes Mellitus esetén Hőgye Zsófia, vezető gyógytornász, ergoterapeuta, DE Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék Felső végtag funkcionális vizsgálata stroke-on átesett betegek rehabilitációja során Kaszonyi Edit, gyógytornász Krónikus obstruktív légzési megbetegedések körében végzett manuális technikák alkalmazása Kérdő Eszter, gyógytornász Gyógyúszás ICP-s gyermekeknek Király Orsolya, gyógytornász Cerebral paretikus gyermekek kezelése gyógytornával és kiegészítő lovasterápiával Kónyáné Balabás Katalin, gyógytornász Terhestorna a csípőízület és a csípő körüli izmok változása A szülés utáni mozgásprogram, avagy a baba-mama torna jótékony hatásai Kurta Anna, gyógytornász, DE Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék A mozgásterápia főbb elemei és különbözőségei LCA plasztikát követően sportolóknál, illetve műtéti terápia nélküli ízületi állapotnál Takács Dániel, gyakorlati oktató, DE NK Fizioterápiás Tanszék Alsó végtagi sportsérülések előfordulásának vizsgálata utánpótlás korú sportolók körében Izomsérülések rehabilitációja és megelőzése fiatal labdarugók körében Bokasérülések kezelése és megelőzése kosárlabdázók körében Proprioceptív tréning alkalmazása fiatal kosárlabdázók körében Tartáskorrekció hatásának vizsgálata a Játékos Sportversenyen réstvevő kisiskolások körében Tőkésné Lazányi Katalin, gyógytornász, D.N.R.E. Immanuel Otthon ICP-s gyermekek járásfejlesztése különböző módszerekkel Veressné Mile Marianna, gyógytornász A terhesség következtében kialakult inkontinencia kezelése funkcionális gátizom tornával

Kihívások és lehetőségek a tudományterületek határán

Kihívások és lehetőségek a tudományterületek határán Határok nélküli tudomány Kihívások és lehetőségek a tudományterületek határán Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Tudományos Rendezvénye Szeged, 2010. november 17. Az tisztelettel

Részletesebben

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA M E G H Í V Ó TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR 2015/2016. A 2015/2016. évi TDK Konferencia Plenáris ülésének helyszíne: időpontja: DE EK, Nyíregyháza Sóstói u. 2-4. Torony,

Részletesebben

MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT II. TELEPHELY

MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT II. TELEPHELY FÜL-ORR-GÉGÉSZETI SZAKAMBULANCIA RENDELÉSI IDŐ BEOSZTÁSA: C. épület U. szint, 007. vizsgáló, 81829 mellék 07:30-13:30 Dr. Tóth Eszter adjunktus Dr. Szilágyi Kamilla rezidens 07:30-13:30 Dr. Lénárd Attila

Részletesebben

A Regionális Kutatás Etikai Bizottság által jóváhagyott szakdolgozati és TDK témák. Ápolás és betegellátás szak Gyógytornász szakirány

A Regionális Kutatás Etikai Bizottság által jóváhagyott szakdolgozati és TDK témák. Ápolás és betegellátás szak Gyógytornász szakirány A Regionális Kutatás Etikai Bizottság által jóváhagyott szakdolgozati és TDK témák Ápolás és betegellátás szak Gyógytornász szakirány TDK témák választásának határideje: 2016. április 01. Szakdolgozati

Részletesebben

A Regionális Kutatás Etikai Bizottság által jóváhagyott szakdolgozati és TDK témák. Egészségügyi gondozás és prevenció szak Védőnő szakirány

A Regionális Kutatás Etikai Bizottság által jóváhagyott szakdolgozati és TDK témák. Egészségügyi gondozás és prevenció szak Védőnő szakirány A Regionális Kutatás Etikai Bizottság által jóváhagyott szakdolgozati és TDK témák Egészségügyi gondozás és prevenció szak Védőnő szakirány TDK témák választásának határideje: 2016. április 01. Szakdolgozati

Részletesebben

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Juhász Zsuzsa II. Szakdolgozói Konferencia 2012. augusztus 31 szeptember 1. A konferencia rövid programja A konferencia ideje: 2012. augusztus 31.

Részletesebben

ETK-EDUVITAL ELŐADÁSSOROZAT. Vas utcai délutánok. 2014/2015 II. félév és 2015/2016 I. félév

ETK-EDUVITAL ELŐADÁSSOROZAT. Vas utcai délutánok. 2014/2015 II. félév és 2015/2016 I. félév ETK-EDUVITAL ELŐADÁSSOROZAT Vas utcai délutánok 2015 2014/2015 II. félév és 2015/2016 I. félév Összeállította: Dr. Urbán Veronika főiskolai tanár Semmelweis Egyetem, Egészségtudományi Kar, Alapozó Egészségtudományi

Részletesebben

A Nyíregyházi Főiskola TDK házi konferenciáján bemutatott dolgozatok és helyezések. 2008. november

A Nyíregyházi Főiskola TDK házi konferenciáján bemutatott dolgozatok és helyezések. 2008. november A Nyíregyházi Főiskola TDK házi konferenciáján bemutatott dolgozatok és helyezések 2008. november 1 BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MŰVÉSZETI FŐISKOLAI KAR 2 Ének-Zene Tanszék Tudományos Diákköre 2008. november

Részletesebben

MAGYAR GYERMEKORVOSOK TÁRSASÁGA DÉL-MAGYARORSZÁGI DECENTRUMÁNAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSE Orosháza-Gyopárosfürdő, 2011. április 29-30.

MAGYAR GYERMEKORVOSOK TÁRSASÁGA DÉL-MAGYARORSZÁGI DECENTRUMÁNAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSE Orosháza-Gyopárosfürdő, 2011. április 29-30. MAGYAR GYERMEKORVOSOK TÁRSASÁGA DÉL-MAGYARORSZÁGI DECENTRUMÁNAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSE Orosháza-Gyopárosfürdő, 2011. április 29-30. Tudományos program 2011. április 29., péntek Referátumok Prof. Dr. Túri Sándor,

Részletesebben

Prof. Dr. Szél Ágoston rektor Prof. Dr. Gál János klinikai rektorhelyettes, klinikaigazgató

Prof. Dr. Szél Ágoston rektor Prof. Dr. Gál János klinikai rektorhelyettes, klinikaigazgató 10.00 10.30 Megnyitó Prof. Dr. Szél Ágoston rektor Prof. Dr. Gál János klinikai rektorhelyettes, klinikaigazgató 10.30 11.40 TudoMányos előadások InTenzív ápolás 2014. Újdonságok és specialitások az anesztéziában

Részletesebben

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2012 / 2013-as tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2012 / 2013-as tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2012 / 2013-as tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák V: Védőnő szakirány GY: Gyógytornász szakirány KDA: Képalkotó

Részletesebben

XIII. DEBRECENI BELGYÓGYÁSZATI NAPOK

XIII. DEBRECENI BELGYÓGYÁSZATI NAPOK XIII. DEBRECENI BELGYÓGYÁSZATI NAPOK Kötelező szinten tartó, szakvizsga-előkészítő és szakorvos továbbképző tanfolyam DEBRECENI EGYETEM Általános Orvostudományi Kar Belgyógyászati Intézet 2016. június

Részletesebben

II. A Magyar Betegbiztonsági Társaság és a Semmelweis Egyetem I. sz. Sebészeti Klinika szervezésében

II. A Magyar Betegbiztonsági Társaság és a Semmelweis Egyetem I. sz. Sebészeti Klinika szervezésében II. BETEGBIZTONSÁGI KONFERENCIA A Magyar Betegbiztonsági Társaság és a Semmelweis Egyetem I. sz. Sebészeti Klinika szervezésében TERVEZETT PROGRAM Budapest, Danubius Health Spa Resort Helia 2016.03.31.-04.02.

Részletesebben

XIII. DOWN SZIMPÓZIUM: TUDOMÁNYOS TOVÁBBKÉPZÉS A MAGZATI ORVOSTAN AKTUÁLIS FEJEZETEIBŐL PROGRAM 2016. ÁPRILIS 21. CSÜTÖRTÖK

XIII. DOWN SZIMPÓZIUM: TUDOMÁNYOS TOVÁBBKÉPZÉS A MAGZATI ORVOSTAN AKTUÁLIS FEJEZETEIBŐL PROGRAM 2016. ÁPRILIS 21. CSÜTÖRTÖK XIII. DOWN SZIMPÓZIUM: TUDOMÁNYOS TOVÁBBKÉPZÉS A MAGZATI ORVOSTAN AKTUÁLIS FEJEZETEIBŐL 9:30 Megnyitó Széll Márta, Szabó János SZTE ÁOK Orvosi Genetikai Intézet PROGRAM 206. ÁPRILIS 2. CSÜTÖRTÖK 9:35 Kromoszóma-mozaikok:

Részletesebben

II. A Magyar Betegbiztonsági Társaság és a Semmelweis Egyetem I. sz. Sebészeti Klinika szervezésében

II. A Magyar Betegbiztonsági Társaság és a Semmelweis Egyetem I. sz. Sebészeti Klinika szervezésében II. BETEGBIZTONSÁGI KONFERENCIA A Magyar Betegbiztonsági Társaság és a Semmelweis Egyetem I. sz. Sebészeti Klinika szervezésében TERVEZETT PROGRAM Budapest, Danubius Health Spa Resort Helia 2016.03.31.-04.02.

Részletesebben

XIII. DOWN SZIMPÓZIUM Tudományos továbbképzés a magzati orvostan aktuális fejezeteiből. 2016. április 21. CSÜTÖRTÖK

XIII. DOWN SZIMPÓZIUM Tudományos továbbképzés a magzati orvostan aktuális fejezeteiből. 2016. április 21. CSÜTÖRTÖK XIII. DOWN SZIMPÓZIUM Tudományos továbbképzés a magzati orvostan aktuális fejezeteiből 9:0 Megnyitó Széll Márta, Szabó János SZTE ÁOK Orvosi Genetikai Intézet 06. április. CSÜTÖRTÖK 9: Kromoszóma-mozaikok:

Részletesebben

XIX. Kari Tudományos Diákköri Konferencia RÉSZLETES PROGRAM. I. SZEKCIÓ A 216. sz. terem Társadalom egészségtudományi szekció

XIX. Kari Tudományos Diákköri Konferencia RÉSZLETES PROGRAM. I. SZEKCIÓ A 216. sz. terem Társadalom egészségtudományi szekció RÉSZLETES PROGRAM I. SZEKCIÓ A 216. sz. terem Társadalom egészségtudományi szekció Levezető elnök: Dr. Csere Tibor CSc professzor emeritus Zsűri elnök: Dr. Takács Magdolna főiskolai docens Zsűri tagok:

Részletesebben

XIII. DOWN SZIMPÓZIUM

XIII. DOWN SZIMPÓZIUM 9:30 Megnyitó Széll Márta, SZTE ÁOK Orvosi Genetikai Intézet 2016. április 21. CSÜTÖRTÖK GENETIKAI SZŰRŐVIZSGÁLATOK ANYAI KERINGÉSBEN LÉVŐ MAGZATI DNS-BŐL 9:40 Kromoszóma-mozaikok: eredet és következmények

Részletesebben

XI. Kari TDK Konferencia helyezettjei

XI. Kari TDK Konferencia helyezettjei XI. Kari TDK Konferencia helyezettjei I. DIPLOMÁS ÁPOLÓ SZAK 1. Trischlerné Hantos Gabriella III. Pécsi Képzési Központ, Diplomás Ápoló Szak A mérleg két oldala mennyire jó az időpontos előjegyzés a betegek

Részletesebben

A praxisközösségek eljárásrendje

A praxisközösségek eljárásrendje A praxisközösségek eljárásrendje verzió 5.2 2015. október 1. SH/8/1 Svájci Hozzájárulás Program Egészségügy forrásainak felhasználásával népegészségügyi fókuszú alapellátás-szervezési modellprogram Virtuális

Részletesebben

Böjte Csaba ferences rendi szerzetest

Böjte Csaba ferences rendi szerzetest A továbbképző tanfolyam fővédnöke Prof. Dr. Tulassay Tivadar egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem I. Gyermekgyógyászati Klinika A továbbképző tanfolyam alapító elnöke HÍVOGATÓ A gyermekek és az ifjúság testi

Részletesebben

XXIX. Gyermekdiabetes Tudományos Ülés

XXIX. Gyermekdiabetes Tudományos Ülés XXIX. Gyermekdiabetes Tudományos Ülés 2012. november 16., péntek 08.30 Regisztráció Program 10.00 10.30 Ünnepélyes megnyitó Köszöntőt mond: Kósa Lajos, Debrecen város Polgármestere Prof. Dr. Barkai László,

Részletesebben

TISZTSÉGVISELŐK IRODÁKHOZ NEM TARTOZÓ MUNKATÁRSAK. Kováts-Szalontai Beáta. polgármesteri tanácsadó Ferenczi László polgármesteri tanácsadó

TISZTSÉGVISELŐK IRODÁKHOZ NEM TARTOZÓ MUNKATÁRSAK. Kováts-Szalontai Beáta. polgármesteri tanácsadó Ferenczi László polgármesteri tanácsadó TISZTSÉGVISELŐK 3. melléklet Bráz György polgármester Dr. Fülöp György alpolgármester Csikász Gábor alpolgármester Dr. Molnár Tamás jegyző Csikászné Gyöngyösi Szilvia aljegyző 102. Kováts-Szalontai Beáta

Részletesebben

Magyar Belgyógyász Társaság 44. Nagygyűlése Budapest Hotel Novotel, Rákóczi út 43-45. 2012. december 13-15.

Magyar Belgyógyász Társaság 44. Nagygyűlése Budapest Hotel Novotel, Rákóczi út 43-45. 2012. december 13-15. Magyar Belgyógyász Társaság 44. Nagygyűlése Budapest Hotel Novotel, Rákóczi út 43-45. 2012. december 13-15. A kongresszust a Semmelweis Egyetem akkreditálta. 2012. december 13. csütörtök Program 08.45.

Részletesebben

A Fogorvostudományi Kar története

A Fogorvostudományi Kar története Debrecen Debrecen Magyarország második legnagyobb és legnépesebb városa, lakossága meghaladja a 200 000 főt. Az ország keleti részén fekvő Debrecen a Tiszántúl és Kelet-Magyarország történelmi, kulturális

Részletesebben

Kimutatás a Földművelésügyi Minisztérium vezetőiről 2015.03.19. napi állapot szerint

Kimutatás a Földművelésügyi Minisztérium vezetőiről 2015.03.19. napi állapot szerint 9 / 1. oldal Dr. Fazekas Sándor miniszter sandor.fazekas@fm.gov.hu +36 (1) 7953721 Miniszteri Kabinet Miniszteri Kabinet Gulyás Andrea kabinetfőnök andrea.gulyas@fm.gov.hu +36 (1) 7952087 Miniszteri Kabinet

Részletesebben

Református PSZE-PÉM mesterpedagógusok listája A Zsinat Oktatási Bizottsága által 2015. novemberben elfogadott névsor

Református PSZE-PÉM mesterpedagógusok listája A Zsinat Oktatási Bizottsága által 2015. novemberben elfogadott névsor Református PSZE-PÉM mesterpedagógusok listája A Zsinat Oktatási Bizottsága által 2015. novemberben elfogadott névsor Név Ábrám Tibor Andrássy Judit Apostolné Bartha Mária Babocsánné Katona Ágnes Eszter

Részletesebben

TÓTH KÁLMÁN: SZEMLÉLETVÁLTOZÁS A CSÍPÖÍZÜLETI ARTRÓZIS MEGELŐZÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN

TÓTH KÁLMÁN: SZEMLÉLETVÁLTOZÁS A CSÍPÖÍZÜLETI ARTRÓZIS MEGELŐZÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN 1 Opponensi vélemény: TÓTH KÁLMÁN: SZEMLÉLETVÁLTOZÁS A CSÍPÖÍZÜLETI ARTRÓZIS MEGELŐZÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN Című doktori értekezéséről Disszertáns dicséretesen korszerű problémakört választott értekezésének

Részletesebben

A konferencia programja

A konferencia programja A konferencia programja Sajtótájékoztató könyvbemutató Bemutatásra került Poór József Karoliny Mártonné Berde Csaba Takács Sándor (szerk.): Átalakuló emberi erőforrás menedzsment c. könyve, melyet 2012-ben

Részletesebben

és a MUNKATERV 2014/2015. TANÉV

és a MUNKATERV 2014/2015. TANÉV A SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA és a SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN TAGISKOLÁJA MUNKATERV 2014/2015. TANÉV Sárbogárd, 2014. szeptember 1. Készítette:.. Fülöpné Nemes Ildikó

Részletesebben

1/2006. sz. Határozat. A Fogorvostudományi Kar 2006. február 17-én megtartott Kari Tanácsülésén

1/2006. sz. Határozat. A Fogorvostudományi Kar 2006. február 17-én megtartott Kari Tanácsülésén 1/2006. sz. Határozat A Fogorvostudományi Kar 2006. február 17-én megtartott Kari A Fogorvostudományi Kar az Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinikán meghirdetett egyetemi tanári állás kiírásra

Részletesebben

A rendezvény védnökei: Prof. Dr. Barkai László Prof. Dr. Kempler Péter Prof. Dr. Winkler Gábor. Tudományos program. 2013. október 10.

A rendezvény védnökei: Prof. Dr. Barkai László Prof. Dr. Kempler Péter Prof. Dr. Winkler Gábor. Tudományos program. 2013. október 10. A rendezvény védnökei: Prof. Dr. Barkai László Prof. Dr. Kempler Péter Prof. Dr. Winkler Gábor Tudományos program 2013. október 10., csütörtök 12.00-13.30 Regisztráció 13.30-13.50 Megnyitó Dr. Lampé Zsolt

Részletesebben

Gyógyulj Velünk Egyesület KÖZGYŰLÉS 2016/2

Gyógyulj Velünk Egyesület KÖZGYŰLÉS 2016/2 Gyógyulj Velünk Egyesület KÖZGYŰLÉS 2016/2 1 JAVASLAT A Gyógyulj Velünk Egyesület Közgyűlésének napirendjére Helyszín: 1097 Budapest, Albert Flórián út 5-7, Egyesített Szent István és Szent László Kórház

Részletesebben

A Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Magyar Tüdőgyógyász Társaság Gyermektüdőgyógyász Szekciójának Konferenciája Székesfehérvár, Hotel Novotel****

A Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Magyar Tüdőgyógyász Társaság Gyermektüdőgyógyász Szekciójának Konferenciája Székesfehérvár, Hotel Novotel**** A Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Magyar Tüdőgyógyász Társaság Gyermektüdőgyógyász Szekciójának Konferenciája Székesfehérvár, Hotel Novotel**** 2015. november 5-7. Programfüzet Tisztelt Kongresszusi

Részletesebben

Kitüntetések március 15-e alkalmából

Kitüntetések március 15-e alkalmából Nemzeti ünnepünk alkalmából számos egészségügyi szakember vehetett át magas szintű állami elismerést. Gratulálunk dr. Bitvai Katalinnak és dr. Kizman Antalnak Pro Sanitate-díjukhoz! A Magyar Köztársaság

Részletesebben

ÓVODAI MUNKATERVE 2015/2016. NEVELÉSI ÉVRE

ÓVODAI MUNKATERVE 2015/2016. NEVELÉSI ÉVRE Iktatószám: 508/2/2015. KŐBÁNYAI HÁRSLEVELŰ ÓVODA ÓVODAI MUNKATERVE 2015/2016. NEVELÉSI ÉVRE ANTALICS HAJNALKA óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. HELYZETELEMZÉS... 3 1. Személyi feltételek... 3 1.1. Adott

Részletesebben

Titulus Felhasználó neve Rendfokozat Osztály HM Város Szolg.mobil E-mail III/3. Repülőorvosi-, Alkalmasságvizsgáló és Gyógyító Intézet III/3. Dr.

Titulus Felhasználó neve Rendfokozat Osztály HM Város Szolg.mobil E-mail III/3. Repülőorvosi-, Alkalmasságvizsgáló és Gyógyító Intézet III/3. Dr. Titulus Felhasználó neve Rendfokozat Osztály HM Város Szolg.mobil E-mail III/3. Repülőorvosi-, Alkalmasságvizsgáló és Gyógyító Intézet III/3. Dr. Lengyel Attila ezredes 43-3100 76-581-607 (30)-959-3640

Részletesebben

IX. ENDOKRINOLÓGIAI TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM

IX. ENDOKRINOLÓGIAI TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM IX. ENDOKRINOLÓGIAI TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM a Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság és a Semmelweis Egyetem II. sz. Belgyógyászati Klinika együttműködésével Budapest, Danubius Health Spa Resort Hélia

Részletesebben

Pedagógia és szabadidőpedagógia

Pedagógia és szabadidőpedagógia Pedagógia és szabadidőpedagógia 1. Ismertesse a nevelés fogalmát, célját, feladatát és alapvető jegyeit! Mutassa be a nevelést befolyásoló tényezőket és azok szerepét. 2. Ismertesse a nevelési folyamat

Részletesebben

A Regionális Kutatás Etikai Bizottság által jóváhagyott szakdolgozati és TDK témák

A Regionális Kutatás Etikai Bizottság által jóváhagyott szakdolgozati és TDK témák A Regionális Kutatás Etikai Bizottság által jóváhagyott szakdolgozati és TDK témák Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai szak Képalkotó diagnosztikai analitika szakirány TDK témák választásának

Részletesebben

Intézményi önértékelési csoport munkaterve 2015/16-os tanév (1. év)

Intézményi önértékelési csoport munkaterve 2015/16-os tanév (1. év) Intézményi önértékelési csoport munkaterve 2015/16-os tanév (1. év) A Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégiumban a 2015/2016-os tanévben csak pedagógusellenőrzés lesz, sem intézményi, sem intézményvezetői.

Részletesebben

A modulok oktatási programja. II. fejezet A MODULOK OKTATÁSI PROGRAMJA

A modulok oktatási programja. II. fejezet A MODULOK OKTATÁSI PROGRAMJA A modulok oktatási programja II. fejezet A MODULOK OKTATÁSI PROGRAMJA 49 Ápoló képzés 50 A modulok oktatási programja TÁRSADALOMISMERETEK (0.1.1.2.) A modul célja A tanuló megismertetése a társadalom,

Részletesebben

RÉSZLETES PROGRAM. 2012. szeptember 13., csütörtök

RÉSZLETES PROGRAM. 2012. szeptember 13., csütörtök RÉSZLETES PROGRAM 2012. szeptember 13., csütörtök 10:00-10:15 Megnyitó Rubin terem Dr. Pásztélyi Zsolt, a Medicina 2000 Poliklinikai és Járóbeteg Szakellátási Szövetség elnöke 10:15-12:30 Egészségpolitikai

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2010.

SZAKMAI PROGRAM 2010. Szabolcs Szatmár Bereg Megyei Önkormányzat Ápoló Gondozó Otthona 4234 Szakoly, Hunyadi u. 2. Telefon, fax: 42/561-086 E-mail: gondozootthon@gmail.com Honlap: www.gondozootthonszakoly.hu SZAKMAI PROGRAM

Részletesebben

DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM. Tartalom

DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM. Tartalom DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM Debrecen, Kálvin tér 16. 518-500 Porta 18501 (516-800, 516-900, 11852, 11814) Tartalom DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM... 1 Rektori Hivatal... 3 Doktori

Részletesebben

PROGRAMFÜZET VI. DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK HOL TART MA A MINŐSÉGFEJLESZTÉS AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN? (2006. május 11-12.)

PROGRAMFÜZET VI. DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK HOL TART MA A MINŐSÉGFEJLESZTÉS AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN? (2006. május 11-12.) PROGRAMFÜZET VI. DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK HOL TART MA A MINŐSÉGFEJLESZTÉS AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN? (2006. május 11-12.) Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza (Debrecen, Thomas Mann u. 49.) 2

Részletesebben

GYOMAENDRŐD-CSÁRDASZÁLLÁS-HUNYA KISTÉRSÉGI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GYOMAENDRŐD-CSÁRDASZÁLLÁS-HUNYA KISTÉRSÉGI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD-CSÁRDASZÁLLÁS-HUNYA KISTÉRSÉGI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2012 AZ ÓVODA ADATAI Név: GYOMAENDRŐD-CSÁRDASZÁLLÁS-HUNYA KISTÉRSÉGI ÓVODA OM-azonosító: Székhelye: Százszorszép Óvoda

Részletesebben

Munkacsoporti Megbeszélések 2016.

Munkacsoporti Megbeszélések 2016. Munkacsoporti Megbeszélések 2016. Helyszín: Aesculap Akadémia, 1115 Budapest, Halmi út 20-22. Időpontok: 2016. január 27. 10.00 valamint 2016. január 27. 14.00 Tisztelt Bizottsági Tagok, Együttműködő Szakmai

Részletesebben

Sszám Név Választott téma Konzulens. Étékpapír-piaci, tőzsdei elemzések. Étrékpapírok (kötvény, részvény szerpe a finanszírozásban)

Sszám Név Választott téma Konzulens. Étékpapír-piaci, tőzsdei elemzések. Étrékpapírok (kötvény, részvény szerpe a finanszírozásban) Sszám Név Választott téma Konzulens 1 Angyal Roxána Étékpapír-piaci, tőzsdei elemzések. Étrékpapírok (kötvény, részvény szerpe a finanszírozásban) Demeter László 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Antal Rita Korszerű

Részletesebben

Kávészünet-18. 2016. május 26 29. Házi Gyermekorvosok Egyesülete XVIII. tudományos konferencia. program. Hotel Azúr konferenciaközpont.

Kávészünet-18. 2016. május 26 29. Házi Gyermekorvosok Egyesülete XVIII. tudományos konferencia. program. Hotel Azúr konferenciaközpont. Kávészünet-18 2016. május 26 29. Házi Gyermekorvosok Egyesülete XVIII. tudományos konferencia program Hotel Azúr konferenciaközpont Siófok Pre-congress workshop 2016. május 26. (csütörtök) 16:30 19:30

Részletesebben

xkir Tesztintézmény Egészségügy..SZAKMACSOPORT Mentőápoló..SZAKMA OKJ SZÁMA: 52 723 01 0000 00 00

xkir Tesztintézmény Egészségügy..SZAKMACSOPORT Mentőápoló..SZAKMA OKJ SZÁMA: 52 723 01 0000 00 00 xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Egészségügy..SZAKMACSOPORT Mentőápoló..SZAKMA OKJ SZÁMA: 52 723 01 0000 00 00!TanterviProgram.ervenyesseg1!!TanterviProgram.ervenyesseg2! 1 / MENTŐÁPOLÓ SZAKMAI

Részletesebben

A Nyugat-magyarországi Egyetem. Apáczai Csere János Kar. Kari Tanácsának. 2015. évi határozatai

A Nyugat-magyarországi Egyetem. Apáczai Csere János Kar. Kari Tanácsának. 2015. évi határozatai A Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar Kari Tanácsának 2015. évi határozatai Győr 2015 1/2015. (02.18.) SZ. HATÁROZAT személyére (Dr. Szunyogh László, Venesz Norbert) tett javaslatot egyhangúlag

Részletesebben

O R SZÁGOS BÍR ÓSÁGI H IVATA L E LN Ö KE 138/2013. (III. 28.) OBHE számú határozat Felvételi Versenyvizsga-bizottság tagjainak kijelöléséről és meghosszabbításáról A sági fogalmazók joggyakorlatáról és

Részletesebben

Az írásbeli záróvizsgára történő jelentkezés feltételei: A 2013/14. tanév záróvizsgák és avatások időpontjai:

Az írásbeli záróvizsgára történő jelentkezés feltételei: A 2013/14. tanév záróvizsgák és avatások időpontjai: SZTE ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR ZÁRÓVIZSGA TÁJÉKOZTATÓ 2014. Az írásbeli záróvizsgára történő jelentkezés feltételei: abszolutórium megszerzése (utolsó szigorlat abszolválása), leckekönyv, hiányzó kurzusteljesítési

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Belgyógyászati osztályos gyakorlat 2 hónap (Terv2) Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest Maglódi út 89-432-7515 I. Belgyógyászat - Gasztroenterológia Dr. Hamvas József 2 hónap 2 fő 2012.09.01.

Részletesebben

Matematika verseny 2.osztály

Matematika verseny 2.osztály 2.osztály Tamás Szabolcs Móricz Zsigmond Általános Iskola, Nyíregyháza Krutilláné Fekete Anna Pásztor Péter Bendegúz Kodály Zoltán Általános Iskola, Nyíregyháza Harasztiné Sipos Judit Kun Ágoston Apáczai

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtumányi Centrum

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtumányi Centrum Jelmagyarázat: (*) Kötelező szintentartó tanfolyam (+) Kötelezően választható tanfolyam A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtumányi Centrum közleménye Orvosok, gyógyszerészek, klinikai szakpszichológusok:

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Pszichológiai Intézet. A család mint pszichoszociális háttér szerepe a fiatalok egészségfejlődésére

Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Pszichológiai Intézet. A család mint pszichoszociális háttér szerepe a fiatalok egészségfejlődésére Kékes Szabó Marietta Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Pszichológiai Intézet A család mint pszichoszociális háttér szerepe a fiatalok egészségfejlődésére A család mint emberek sajátos csoportja

Részletesebben

Balkány Város Megalapozó Vizsgálat és Településfejlesztési Koncepció

Balkány Város Megalapozó Vizsgálat és Településfejlesztési Koncepció A szociális alapellátási feladatok mellett a tanyagondnoki szolgálatot is a Központ látja el. A lakosság szociális jellegű anyagi támogatással, kapcsolatos teendői azonban a Polgármesteri Hivatal feladatai

Részletesebben

TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM. 6. prioritás. Akcióterv 2007-2008. 2009. szeptember 3.

TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM. 6. prioritás. Akcióterv 2007-2008. 2009. szeptember 3. TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM 6. prioritás EGÉSZSÉGMEGİRZÉS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HUMÁNERİFORRÁS-FEJLESZTÉS Akcióterv 2007-2008. 2009. szeptember 3. 1. A prioritás bemutatása 1.1. A prioritás tartalma

Részletesebben

Klinikai Immunológiai Interdiszciplináris Fórum (KIIF)

Klinikai Immunológiai Interdiszciplináris Fórum (KIIF) Klinikai Immunológiai Interdiszciplináris Fórum (KIIF) Forró pontok a belgyógyászati és határterületi klinikai immunológiában 2009.09.17 2009.09.19. Kölcsey Ferenc Kongresszusi Központ, Debrecen Főszervező:

Részletesebben

PROPHARMATECH Egészségügyi Kutató-fejlesztő Laboratórium

PROPHARMATECH Egészségügyi Kutató-fejlesztő Laboratórium PROPHARMATECH Egészségügyi Kutató-fejlesztő Laboratórium Az egészségügyi innovációs laboratóriumunk bőrápoló készítmények, és gyógyszer termékek kutatásával-fejlesztésével foglalkozik. Fő célunk, hogy

Részletesebben

A népműveléstől a közösségi művelődésig Durkó Mátyás Emlékkonferencia 2016. PROGRAMFÜZET

A népműveléstől a közösségi művelődésig Durkó Mátyás Emlékkonferencia 2016. PROGRAMFÜZET PROGRAMFÜZET Debreceni Egyetem BTK NI Andragógia Tanszék 2 Durkó Mátyás Emlékkonferencia Debreceni Egyetem Főépület Debrecen, Egyetem tér 1. 2016. június 16-17. A rendezvény szervezői: Debreceni Egyetem

Részletesebben

Szakdolgozati témakörök

Szakdolgozati témakörök Szakdolgozati témakörök Ápoló szakirány számára 2010/2011. tanév Tantárgy Témakörök Konzulens Pedagógia 1. Betegoktatás: az ápolási folyamat integráns részét képezi a betegoktatás, amely az ápolói Karsai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idő: az írásbeli vizsga befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Vízvári László A minősítő beosztása: főigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE:... 3 A GYAKORLÓ ÓVODA ADATAI... 4 I. BEVEZETŐ... 7 II. GYERMEKKÉP... 8 1.

Részletesebben

LEKTORAINK (2015/5/3)

LEKTORAINK (2015/5/3) LEKTORAINK (2015/5/3) dr. jur., lic. jur. can. Hámori Antal Ph.D Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar Vendéglátás Intézeti Tanszék, főiskolai docens a Magyar

Részletesebben

Az egyes tárgyak előadóinak neve Kötelező tárgyak

Az egyes tárgyak előadóinak neve Kötelező tárgyak Az egyes tárgyak előadóinak neve Kötelező tárgyak Általános és fogászati radiológia Előadó: Dr. Dobó Nagy Csaba egyetemi tanár (Orális Diagnosztikai Részleg) Anatómia (Maxillofacialis anatómia) IV. Előadó:

Részletesebben

A Debreceni Egyetem akkreditált mesterképzési szakjai szakfelelősökkel

A Debreceni Egyetem akkreditált mesterképzési szakjai szakfelelősökkel A Debreceni Egyetem akkreditált mesterképzési szakjai szakfelelősökkel Ssz. 1. Agrármérnöki Dr. Pepó Péter egyetemi tanár 2. Alkalmazott matematikus -diszkrét matematika -pénzügyi matematika -számítástudomány

Részletesebben

A PEDAGÓGUSPÁLYA KEZDŐSZAKASZÁNAK TÁMOGATÁSA

A PEDAGÓGUSPÁLYA KEZDŐSZAKASZÁNAK TÁMOGATÁSA A PEDAGÓGUSPÁLYA KEZDŐSZAKASZÁNAK TÁMOGATÁSA Egy pilotprogram tapasztalatai, eredményei Sallai Éva A tanári pályakezdés szakasza a tanárok szakmai szocializációjának és kompetenciafejlesztésének döntő

Részletesebben

BEST OF BELLA IV. AZ INFEKCIÓKONTROLL TÉMAKÖRÉHEZ KAPCSOLÓDÓ LEGJOBB GYAKORLATOK

BEST OF BELLA IV. AZ INFEKCIÓKONTROLL TÉMAKÖRÉHEZ KAPCSOLÓDÓ LEGJOBB GYAKORLATOK BEST OF BELLA IV. AZ INFEKCIÓKONTROLL TÉMAKÖRÉHEZ KAPCSOLÓDÓ LEGJOBB GYAKORLATOK DR. RÁKAY ERZSÉBET XXXIV. BETEGBIZTONSÁGI FÓRUM 2016.04.21. EURÓPÁBAN ÉVENTE HÁROMMILLIÓAN FERTŐZŐDNEK MEG EGÉSZSÉGÜGYI

Részletesebben

SOLA SCRIPTURA. Éves kutatási terv (2012-2013-as tanév)

SOLA SCRIPTURA. Éves kutatási terv (2012-2013-as tanév) SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete u. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 Éves kutatási

Részletesebben

1. program: Az életminőség javítása

1. program: Az életminőség javítása 1. program: Az életminőség javítása A Széchenyi-terv Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Programok 2002. évi pályázatán támogatást nyert projektek listája 1. program: Az életminőség javítása 1B/0001 Buda Béla

Részletesebben

A Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete. valamint a

A Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete. valamint a A Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Képalkotó Diagnosztikai - Intervenciós Intézete XVII. Kongresszusa 2012. október 11-13.

Részletesebben

Kisállatgyógyász szakállatorvos 2015

Kisállatgyógyász szakállatorvos 2015 tsz1 tsz2 tsz3 Szakdolgozat címe Szakdolgozat témavezetője Dr. Hallgató Vezeteknev Hallgató KozNev Hallgató Keresztnev Dr. Vörös Károly 1 2015 Tapasztalatok a kutyák szívférgességének komplex gyógykezelésére

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 5. 8. OSZT.

OSZTÁLYFŐNÖKI 5. 8. OSZT. OSZTÁLYFŐNÖKI 5. 8. OSZT. A fejlesztési területek nevelési célok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai folyamatok egészét. E területek összhangban

Részletesebben

DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM. Tartalom

DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM. Tartalom DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM Debrecen, Kálvin tér 16. 518-500 Porta 18501 (516-800, 516-900, 11852, 11814) Tartalom DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM... 1 Rektori Hivatal... 3 Doktori

Részletesebben

A Kisgyermekek, nagy problémák című kézikönyv összes eddig megjelent köteteinek tartalomjegyzéke (2005-2016)

A Kisgyermekek, nagy problémák című kézikönyv összes eddig megjelent köteteinek tartalomjegyzéke (2005-2016) A Kisgyermekek, nagy problémák című kézikönyv összes eddig megjelent köteteinek tartalomjegyzéke (2005-2016) Lezárva: 2016. június A Együtt a gyermekekért A 1 Alapfogalmak A 2 Nyolcévesen iskolába kerülő

Részletesebben

Pedagógiai hitvallásunk 2.

Pedagógiai hitvallásunk 2. Tartalomjegyzék Pedagógiai hitvallásunk 2. I. Nevelési program 4. 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 1.1.1. A köznevelés feladata

Részletesebben

NYELVI MÍTOSZOK, IDEOLÓGIÁK, NYELVPOLITIKA ÉS NYELVI EMBERI JOGOK KÖZÉP-EURÓPÁBAN ELMÉLETBEN ÉS GYAKORLATBAN

NYELVI MÍTOSZOK, IDEOLÓGIÁK, NYELVPOLITIKA ÉS NYELVI EMBERI JOGOK KÖZÉP-EURÓPÁBAN ELMÉLETBEN ÉS GYAKORLATBAN II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hodinka Antal Intézet 16. ÉLŐNYELVI KONFERENCIA NYELVI MÍTOSZOK, IDEOLÓGIÁK, NYELVPOLITIKA ÉS NYELVI EMBERI JOGOK KÖZÉP-EURÓPÁBAN ELMÉLETBEN ÉS GYAKORLATBAN

Részletesebben

AZ ORVOSI KOMMUNIKÁCIÓ SZEREPE AZ ORVOS BETEG KAPCSOLAT JAVÍTÁSÁBAN

AZ ORVOSI KOMMUNIKÁCIÓ SZEREPE AZ ORVOS BETEG KAPCSOLAT JAVÍTÁSÁBAN AZ ORVOSI KOMMUNIKÁCIÓ SZEREPE AZ ORVOS BETEG KAPCSOLAT JAVÍTÁSÁBAN DR. MÁTÉ ORSOLYA Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015.OKTÓBER 02. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi,

Részletesebben

Osztályfőnöki órák kerettanterve az általános iskola 5-8. osztályában

Osztályfőnöki órák kerettanterve az általános iskola 5-8. osztályában Osztályfőnöki órák kerettanterve az általános iskola 5-8. osztályában A fejlesztési területek nevelési ok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai

Részletesebben

OPERÁLT VETERÁN TALÁLKOZÓK - T Ö R T É N E T Ü N K

OPERÁLT VETERÁN TALÁLKOZÓK - T Ö R T É N E T Ü N K OPERÁLT VETERÁN TALÁLKOZÓK - T Ö R T É N E T Ü N K Mottó: Hiszen tíz évvel ezelőtt én is Békéscsabáról Nyíregyházára utaztam, hogy tíz percet beszélhessek valakivel, aki túl volt a műtéten! 2004. december

Részletesebben

DIPLOMAMUNKA ÉS TDK PÁLYAMUNKA TÉMÁK 2014/2015. tanév

DIPLOMAMUNKA ÉS TDK PÁLYAMUNKA TÉMÁK 2014/2015. tanév DIPLOMAMUNKA ÉS TDK PÁLYAMUNKA TÉMÁK 2014/2015. tanév Dr. Árnyas Ervin Hulladékok korszerű kezelése és újrahasznosítása Magyarország levegő minőségének vizsgálata Dr. Balázs Margit Diplomamunka témák:

Részletesebben

ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK MAGYARORSZÁGON

ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK MAGYARORSZÁGON ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK MAGYARORSZÁGON kutatási terv BUDAPEST, 2006. BEVEZETÉS Eddig még sosem készült átfogó vizsgálat a magyarországi értelmi fogyatékos népességrıl. Az elmúlt évtizedek nagyobb kutatásai

Részletesebben

AZ EOSINOPHIL SEJTEK SZEREPE A GASTROINTESTINÁLIS KÓRKÉPEKBEN I. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK ÉS TERÁPIÁS LEHETŐSÉGEK

AZ EOSINOPHIL SEJTEK SZEREPE A GASTROINTESTINÁLIS KÓRKÉPEKBEN I. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK ÉS TERÁPIÁS LEHETŐSÉGEK AZ EOSINOPHIL SEJTEK SZEREPE A GASTROINTESTINÁLIS KÓRKÉPEKBEN I. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK ÉS TERÁPIÁS LEHETŐSÉGEK KISS ZOLTÁN, BÉRES NÓRA JUDIT DR., MÜLLER KATALIN ESZTER DR., CSEH ÁRON DR., MERKELY PETRA,

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 2 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Ügyiratszám: BO/10/185-6/2016. 2/2016. számú Kormánymegbízotti utasítás Melléklete A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal elsősegélynyújtási szabályzatáról

Részletesebben

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán a Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási BA képzés 2006/2007. tanévben indult

Részletesebben

Nyilvántartás az üzletszerű ingatlanközvetítői és ingatlanvagyon- értékelő és közvetítői engedéllyel rendelkező szolgáltatókról

Nyilvántartás az üzletszerű ingatlanközvetítői és ingatlanvagyon- értékelő és közvetítői engedéllyel rendelkező szolgáltatókról Nyilvántartás az üzletszerű ingatlanközvetítői és ingatlanvagyon- értékelő és közvetítői engedéllyel rendelkező szolgáltatókról Nyilv.szám természetes személy azonosító 31/2008 Szabó Ottó Hatvan,Kossuth

Részletesebben

KLINIKAI IMMUNOLÓGIAI INTERDISZCIPLINÁRIS FÓRUM

KLINIKAI IMMUNOLÓGIAI INTERDISZCIPLINÁRIS FÓRUM KLINIKAI IMMUNOLÓGIAI INTERDISZCIPLINÁRIS FÓRUM PROGRAM 2015. NOVEMBER 12 14. DEBRECENI AKADÉMIAI BIZOTTSÁG SZÉKHÁZA 4032 DEBRECEN, THOMAS MANN U. 49. Kedves Kollégák! A Debreceni Egyetem ÁOK Klinikai

Részletesebben

horkai.apig@bazmkorhaz.hu; (1268-as mellék) Prof. dr. Barkai László oktatási és tudományos igazgatóhelyettes 06/46/515-255 barkai.l@t-online.

horkai.apig@bazmkorhaz.hu; (1268-as mellék) Prof. dr. Barkai László oktatási és tudományos igazgatóhelyettes 06/46/515-255 barkai.l@t-online. FIGU-011-1 A közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok kezelésének rendje M01 Általános közzétételi lista I. Szervezeti, személyzeti adatok 3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti

Részletesebben

Gyermekbőr-Barát. konferencia. Danubius Health Spa Resort Hélia 2016. május 6-7. Program. www.convention.hu

Gyermekbőr-Barát. konferencia. Danubius Health Spa Resort Hélia 2016. május 6-7. Program. www.convention.hu 2016 Gyermekbőr-Barát konferencia Danubius Health Spa Resort Hélia 2016. május 6-7. Program www.convention.hu Gyermekbőr-BARÁT konferencia 2016. május 06-07., Danubius Health Spa Resort Hélia 2016. május

Részletesebben

Pedagógiai program. I. rész NEVELÉSI PROGRAM

Pedagógiai program. I. rész NEVELÉSI PROGRAM Pedagógiai program I. rész NEVELÉSI PROGRAM Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 4 1. A társadalmi igény és az egyéni

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYIGONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ

EGÉSZSÉGÜGYIGONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM EGÉSZSÉGÜGYI KAR EGÉSZSÉGÜGYIGONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ Hatályos: 2015. szeptember 01-től EGÉSZSÉGÜGYIGONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK

Részletesebben

A Gönczy Pál Általános Iskola 2012/2013 tanév versenyeredményei LOGIKAI MATEMATIKAI TEHETSÉGTERÜLET

A Gönczy Pál Általános Iskola 2012/2013 tanév versenyeredményei LOGIKAI MATEMATIKAI TEHETSÉGTERÜLET A Gönczy Pál Általános Iskola 2012/2013 tanév eredményei LOGIKAI MATEMATIKAI TEHETSÉGTERÜLET ORSZÁGOS VERSENYEK Helyezés Résztvevő tanuló Felkészítő tanár Suli-Hód Bt Országos Levelezős b Győri Logika

Részletesebben

Az Ön könyve tartalmazza

Az Ön könyve tartalmazza Tartalom Tartalomjegyzék Használati útmutató A A közoktatási ellenőrzések alapfogalmai A 1.1 Csepregi Eszter: Az ellenőrzés és kapcsolódó fogalmai A 1.2 Palotás Zoltán: A köznevelés irányítási rendszerének

Részletesebben

Mozgásszervi betegségek fizioterápiája

Mozgásszervi betegségek fizioterápiája Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Mozgásszervi betegségek fizioterápiája Mozgásszervi betegségek, prevalenciájuk Magyarországon, a fizioterápia szerepe gyógyításukban Dr. Papp Miklós Kiss Alexandra 2013.

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2364-06 Gyógyászati segédeszköz ismeretek követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2364-06 Gyógyászati segédeszköz ismeretek követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Traumatológiai ellátásban részesült beteg számára tehermentesítő ortézist rendel kezelő orvosa, amit receptre felírt. Az üzletbe betérő beteg felvilágosítást kér Öntől. Tájékoztassa a beteget!

Részletesebben

Légúti fertőzések klinikuma, mikrobiológiai gyorsdiagnosztikája és célzott antibiotikus kezelése c. szinten tartó, továbbképző és rezidens tanfolyam

Légúti fertőzések klinikuma, mikrobiológiai gyorsdiagnosztikája és célzott antibiotikus kezelése c. szinten tartó, továbbképző és rezidens tanfolyam Légúti fertőzések klinikuma, mikrobiológiai gyorsdiagnosztikája és célzott antibiotikus kezelése c. szinten tartó, továbbképző és rezidens tanfolyam VI. Mikrobiológiai gyorsdiagnosztika előadás sorozat

Részletesebben

9 Matusek Lóránd X. 11. Szegesdi Plasztika (Bőrklinika) 10 Miklós Ágnes 11 Salamon Máté László

9 Matusek Lóránd X. 11. Szegesdi Plasztika (Bőrklinika) 10 Miklós Ágnes 11 Salamon Máté László 1.csoport 1 Alács Rita X. 1. Horváth Gábor Seb. Kl. 2 Bajsz András 2010-10-01 Horváth Gábor Seb. Kl. 3 Bakk Ágnes X. 4. Kakuja M. Sebklinika 4 Baukó Krisztina 5 Berényi Zsuzsanna Éva X. 5. Daróczi M. Sebklinika

Részletesebben