INHALÁCIÓS GYÓGYSZEREK ALKALMAZÁSA A GYAKORLATBAN: A BETEG LÉGZÉSI TECHNIKÁJÁNAK HATÁSA A VÁRHATÓ DEPOZÍCIÓRA ÉS AZ OPTIMALIZÁCIÓ LEHETŐSÉGEI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INHALÁCIÓS GYÓGYSZEREK ALKALMAZÁSA A GYAKORLATBAN: A BETEG LÉGZÉSI TECHNIKÁJÁNAK HATÁSA A VÁRHATÓ DEPOZÍCIÓRA ÉS AZ OPTIMALIZÁCIÓ LEHETŐSÉGEI"

Átírás

1 INHALÁCIÓS GYÓGYSZEREK ALKALMAZÁSA A GYAKORLATBAN: A BETEG LÉGZÉSI TECHNIKÁJÁNAK HATÁSA A VÁRHATÓ DEPOZÍCIÓRA ÉS AZ OPTIMALIZÁCIÓ LEHETŐSÉGEI Herke Paula 1, Balásházy Imre 2, Farkas Árpád 2, Szigethy Dezső 3 1 Szigetszentmiklósi Szakorvosi Rendelőintézet Tüdőgondozója, 2 MTA Energiatudományi Kutatóközpont, Környezetfizikai Laboratórium Budapest, 3 Technoorg Linda Kft., Budapest XI. MAGYAR AEROSZOL KONFERENCIA, okt DEBRECEN

2 A légutakban többféle (gyógyszer-)receptor található. Lokalizációjuk és sűrűségbeli eloszlásuk részben különbözik. Következésképp hatóanyagtól függően más lehet a terápiás célterület. Lehet attól ideálisabb a méret, hogy oda jutott, ahova kell. Vagy felszívódott és szisztémásan hat.

3 Gyógyszer-depozíció és a részecske átmérő összefüggésének vizsgálata Szcintigráfia -2 D, 3D SPECT 99mTC- izotóppal jelölt gyógyszer belégzését követően. Hatás alapján: Légzésfunkciós paraméterek változásai- rövid és hosszú távon. Gyulladásos markerek (FeNO, indukált köpet,crp, stb.) Életminőségi kérdőívek Szövettani vizsgálatok Elméleti számítások

4 Inhalációs gyógyszer-aeroszolok jellemző mérettartományai (+/- 20%) 1μm 3μm 5μm LÉGZÉS SZINKRONIZÁCIÓT NEM IGÉNYLŐ ESZKÖZÖK Szárazpor-inhalátorok (DPI) LÉGZÉS SZINKRONIZÁCIÓT IGÉNYLŐ ESZKÖZÖK -Adagolós hajtógázos Aeroszolok (pmdi) -Respimat

5 Mekkora MMAD mellett optimális a gyógyszer tüdőbeli depozíciója Usmani O.S.: Treating the small airways. Respiration 2012;84: Usmani O.S.,Biddiscombe M.F.,Nightingale J.A.,Underwood S.R., Barnes P.J. Effects of bronchodilator particle size in asthmatic patients using monodisperse Aerosols. J.Appl Physiol 95: ,2003 Szcintigráfiás gyógyszer depozíciósvizsgálat Gyulladásos markerek indukált köpetből. Ohbayashi H,Adachi M:Hydrofluoroalkane-Beclomethasone Dipropionate Effectively Improves Airway Eosinophilic Inflammation Including the Distal Airways of Patients with Mild to Moderate Persistent Asthma as Compared with Fluticasone Propionate in a Randomized Open Double-Cross Study Allergology International 2008; 57: μm klasszikus számított érték Légzésfunkciós paraméterek változása

6 Gyógyszer-depozíció és a részecske átmérő összefüggésének vizsgálata: problémák 1.: a szummációs felvétel Leach és munkatársai 2D szcintigráfiás gyógyszerdepozíciós- vizsgálatai nyomán beszélünk centrális-intermedier és perifériás zónáról. ZÓNA LÉGÚT Leach C.L,BethkeT,Boudreau R,Hasselquist B.E.,Drollmann A, Davidson P, Wurst W: Two-dimensional and three-dimensional Imaging Show ciclesonide has high lung deposition and peripherial distribution: a nonrandomized study in healthy volunteers. J.of Aerosol Medicine. Vol 19, No

7 Szummációs felvételről lévén szó: kislégúti vetület mindhárom zónában van.

8 3D SPECT vizsgálat: A kevert rész még így sem kiküszöbölhető! Newman S.,Salmon A, Nave R.,Drollmann A.: High lung deposition of 99mTC- labeled ciclesonide administered via HFA-MDI to patients with asthma.resp Medicine (2006) Newman és mtsai HFA-MDI ciclesonide depozíciójának 3D SPECT vizsgálatakor már 6 héjat alakítottak ki, így a belső 2 héj jól reprezentálta a nagylégutakat, míg a külső kettő a perifériás légutakat és az alveoláris régiót.

9 A szcintigráfiás módszerrel mért legnagyobb tüdődepozíció Ami biztos: 30% feletti tüdődepozíciót sikerült elérni.( 56%) A gyógyszer 10%-a kilégződik..( 2-22%) Leach C.L,BethkeT,Boudreau R,Hasselquist B.E.,Drollmann A, Davidson P, Wurst W: Two-dimensional and three-dimensional Imaging Show ciclesonide has high lung deposition and peripherial distribution: a nonrandomized study in healthy volunteers. J.of Aerosol Medicine. Vol 19, No Usmani OS, Biddiscombe MF Barnes PJ Regional lung deposition and bronchodilator response as a function of beta2-agonist particle size. Am J Respir Crit Care Med.2005 Dec 15;172(12): Epub 2005 Sep 28. Kételyek: A vizsgált populáció és módszer tanulmányonként eltérhet (egészséges-asthmás) A gyógyszer adagolása nem a terápiás gyakorlat szerint történt: pl. kisebb frakciókban több belégzés alatt viszik be a dózist. A kommunikációban összemosódik a szcinti. perifériás zónája és a terápia egyik célterülete: a perifériás légutak.

10 Gyógyszer-depozíció és a részecske átmérő összefüggésének vizsgálata: problémák 2.: a receptor A gyógyszer okozta mérhető változásokból indirekt módon lehet következtetni a depozíció helyére vagy mértékére. Hatás akkor jön létre, ha a gyógyszer a rá specifikus receptorhoz kötődik.

11 Gyógyszer-depozíció és a részecske átmérő összefüggésének vizsgálata: problémák 3.: a puding próbája - Hogyan viszonyul egymáshoz a fizikai modell és az élő beteg a való életben? (avagy mennyire sematizálható a beteg?) - Az elméleti számítások és a szcintigráfiás depozíciós vizsgálatok diszkrepanciája. - Az aeroszol kutatás egyes területei eltávolodtak egymástól. Az eredmények közös értelmezése nehézkessé vált.

12 Lokális mellékhatás. Lenyelt rész miatt szisztémás terhelés. Elpazarolt hatóanyag. GYAKRAN SZINONÍMAKÉNT HASZNÁLVAhibásan. Herke P, Szabó M Légúti szerepváltások: hangsúly-eltolódás vagy elvi jelentőség? Medicina Thoracalis LXV

13 Kislégutak a porcos vázat már nem tartalmazó 2 mm-s vagy annál kisebb belső illetve 6 mm-s vagy annál kisebb külső (bazálmembrán-periméter) átmérőjű légutak, melyeknek utolsó elemei a bronchiolus respiratoriusok. A definíció tehát egyéni különbségekkel magában foglalja a 6-8. hörgőoszlástól a oszlásig terjedő szakaszt. Forrás: 1.)Tashkin DP The role of small airway inflammation in asthma.allergy and Asthma Proc 2002;23(4): , 2.)Horváth I A kislégutak szerepe obstruktív légzőszervi betegségekben Medicina Thoracalis 2010/6: Az acinus Horváth A, Balásházy I, Farkas Á, Sárkány Z. Hoffmann W, Czitrovszky A, Dobos E: Quantification of airway deposition of intact and fragmented pollens Int J of Envir Health Res. Vol.21,No.6, December 2011, Alveolus Sacculus alveolaris Bronch.terminal is Bronch.repiratorii Ductus alveolaris Alveolus Joachim Bruch: Die pulmonale Oberfläche- Vergleich Ratte und Mensch ábrája alapján.

14 A bronchiolus respiratoriusok szerepe tovább vizsgálandó. Jelenlegi munkánkban a klasszikus légúti szakaszhatárokat használtuk(felső légúti, bronchiális és acináris depozíciós frakciók).

15 Kérdéseink: Vajon az inhalációs gyógyszerek használata mennyire marad előírásszerű a betanítást követően? A való életben felülírja-e a beteg légzési technikája a gyógyszer-technológiára alapozott depozíciós elvárásokat? Optimalizálható-e a beteg légzése adott inhalációs eszközhöz és választhatunk-e eszközt a beteg légzési mintázata alapján?

16 (Gyógyszer-)aeroszolok kiülepedését befolyásoló tényezők Az aeroszol fizikai tulajdonságai Az ember légúti paraméterei, a betegség súlyossága. Jelenleg az asthma bronchiale és COPD-ben használt inhalációs gyógyszerek MMAD 1-6μm Az ember légzési módja. Freiwald M, Valotis A, Kirschbaum A at al. Monitoring the initial pulmonary absorption of two different beclometasone dipropionate aerosols employing a human lung reperfusion model. Respiratory Research 2005,6:21 MMAD : mass median aerodynamic diameter

17 A befolyásolható elem: a légzési periódus Beteg-oktatás Beteg paraméterei szerint aeroszol választás Gyári ajánlás Optimalizás a választott gyógyszerhez, és célterülethez. Optimalizálás a célterülethez.

18 Módszer n=7, véletlenszerűen kiválasztott asztma bronchiale miatt gondozott beteg (5 nő, 2 férfi) stopperrel mértük a belégzési, benntartási és kilégzési időket spirometriával (Lungtest2000) a maximális belégzési térfogatot (FVC IN ). Rögzítettük :nemüket (5 nő, 2 férfi), életkorukat (47-70 év,átlag:58 év), a BMI-t és a légzésfunkciós paramétereiket. 1μm, 3μm és 5 μm MMAD-re számoltuk : a teljes légzőrendszeri, a felsőlégúti, a bronchiális az acináris depozíciós frakciókat: porinhalátorok (uniform) és hajtógázas aeroszolok (az elején aktív 1s -os bolus) eseteire, majd optimalizáltunk a bronchiális részre mellékhatások figyelembe vételével és anélkül, mindegyik betegnél és szájlégzésre.

19 Eredmények

20 Idő (s) A betegek légzési szakaszainak és egy ciklusának hossza, mély belégzésnél, szájlégzés mellett Tbe (s) Tbenn (s) Tki (s) T teljes (s) férfi Tbe (s) 1,75 1,6 1,73 1,98 1,45 1,67 4,97 Tbenn (s) 4,4 2,36 3,91 3,98 4,73 2,02 3,08 Tki (s) 2,21 3,62 1,75 5,21 9,38 10,9 3,32 T teljes (s) 8,36 7,58 7,39 11,17 15,56 14,59 11,37 n=7

21 1,78 2,16 2,33 2,76 2,8 3,27 4,64 22,7 25,6 26,7 28,4 30, ,6 Idő (s) Idő (s) A betegek légzési szakaszainak és egy ciklusának hossza, mély belégzésnél, szájlégzés mellett a belégzési térfogat és a BMI függvényében Légzési szakaszok a maximális belégzési térfogat függvényében T ki T benn T be Légzési szakaszok a BMI függvényében Tki Tbenn Tbe FVC IN (l) BMI férfi

22 42,5 57,1 60,7 63,2 63,5 70,8 80,6 Idő (s) Idő (s) A betegek légzési szakaszainak és egy ciklusának hossza, mély belégzésnél, szájlégzés mellett az életkor és a légúti obstrukció (FEV 1 /FVC) függvényében Légzési szakaszok az életkor függvényében Életkor (év) Tki(s) Tbenn(s) Tbe(s) Légzési szakaszok a FEV 1 /FVC függvényében % Tki(s) Tbenn(s) Tbe(s)

23 1-uniform 1-bolus 3-uniform 3-bolus 5-uniform 5-bolus 1.T be :1,75s T benn :4,4s T ki :2,21s FVC IN : 2,8l total, felsőlégúti, bronchiális és acináris depozíciós frakciók, szárazpor és hajtógázos aeroszolra, MMAD μm esetén Az alkalmazott th: csak hörgtágító (anticholinerg), MMAD 5 μm,bolus számított bronchiális+acináris: depozíció 4,6+24% JÓL VAN. 80 total dep. frakció( %) felső légúti dep.fr.(%) bronchialis dep.fr. (%) acinaris dep. fr. (%) Legnagyobb bronchiális: 5,4% (3 μm -uniform) 5,0 % (5 μm uniform) Legnagyobb bronchiális+acináris: 4,8+56,1=60,9% (3 μm-bolus)

24 2.T be :1,6s T benn :2,36s T ki :3,62s FVC IN : 1,78l total, felsőlégúti, bronchiális és acináris depozíciós frakciók, szárazpor és hajtógázos aeroszolra, MMAD μm esetén total dep. frakció( %) felső légúti dep.fr.(%) bronchialis dep.fr. (%) acinaris dep. fr. (%) Az alkalmazott th: ICS+LABA: MMAD 3 μm, uniform, számított bronchiális+acináris: depozíció 5,8+47,3% MIN.JAVULÁS SABA MMAD 5 μm,bolus számított bronchiális+acináris: depozíció 6,2+34,9% Legnagyobb bronchiális: 6,7% (5 μm -uniform) 6.2 % (5 μm bolus) Legnagyobb bronchiális+acináris: 5,3+59,5=64,8% (3 μm-bolus)

25 1-uniform 1-bolus 3-uniform 3-bolus 5-uniform 5-bolus 3.T be :1,73s T benn :3,91s T ki :1,75s FVC IN : 3,27 l 120 total, felsőlégúti, bronchiális és acináris depozíciós frakciók, szárazpor és hajtógázos aeroszolra, MMAD μm esetén Az alkalmazott th: ICS: MMAD 3 μm, uniform, számított bronchiális+acináris: depozíció 5,1+41,6% total dep. frakció( %) felső légúti dep.fr.(%) bronchialis dep.fr. (%) acinaris dep. fr. (%) SABA MMAD 5 μm,bolus ( számított bronchiális+acináris: depozíció 4,0+19,2% JAVULT. Legnagyobb bronchiális: 5,1% (3 μm -uniform) 4,7 % (3 μm bolus) Legnagyobb bronchiális+acináris: 4,7+50,5=55,2% (3 μm-bolus)

26 1-uniform 1-bolus 3-uniform 3-bolus 5-uniform 5-bolus 4.T be :1,98s T benn :3,98s T ki :5,21s FVC IN : 2,33l total, felsőlégúti, bronchiális és acináris depozíciós frakciók, szárazpor és hajtógázos aeroszolra, MMAD μm esetén total dep. frakció( %) felső légúti dep.fr.(%) bronchialis dep.fr. (%) acinaris dep. fr. (%) Az alkalmazott th: csak hörgtágító (LABA), MMAD 1 μm,bolus számított bronchiális+acináris: depozíció 2,5+38,6% Legnagyobb bronchiális: 6,6% (5 μm -uniform) 5,9% (3 μm -uniform) Legnagyobb bronchiális+acináris: 4,8+66,9=71,7% (3 μm-bolus)?

27 1-uniform 1-bolus 3-uniform 3-bolus 5-uniform 5-bolus 5.T be :1,45s T benn :4,73s T ki :9,28s FVC IN : 4,64l total, felsőlégúti, bronchiális és acináris depozíciós frakciók, szárazpor és hajtógázos aeroszolra, MMAD μm esetén total dep. frakció( %) felső légúti dep.fr.(%) bronchialis dep.fr. (%) acinaris dep. fr. (%) Az alkalmazott th:ics+laba, MMAD 1 μm,bolus számított bronchiális+acináris: depozíció 2,5+49,6% JOBB ÉLETMINŐSÉG, MINT A KORÁBBAN ADOTT 3 μm uniform MELLETT. Legnagyobb bronchiális: 4,6% (3 μm -uniform) 4,0% (3 μm-bolus) Legnagyobb bronchiális+acináris: 2,5+49,6=52,1% (1 μm-bolus)

28 1-uniform 1-bolus 3-uniform 3-bolus 5-uniform 5-bolus 6.T be :1,67s T benn :2,02s T ki :10,9s FVC IN : 2,76l total, felsőlégúti, bronchiális és acináris depozíciós frakciók, szárazpor és hajtógázos aeroszolra, MMAD μm esetén total dep. frakció( %) felső légúti dep.fr.(%) bronchialis dep.fr. (%) acinaris dep. fr. (%) Az alkalmazott th: csak hörgtágító (SABA), MMAD 5 μm,bolus számított bronchiális+acináris: depozíció 4,6+23,8% JÓL VAN. Legnagyobb bronchiális: 6,0% (3 μm -uniform) 5,4 (5 μm -uniform) Legnagyobb bronchiális+acináris: 4,9+59,8=64,7% (3 μm-bolus)

29 1-uniform 1-bolus 3-uniform 3-bolus 5-uniform 5-bolus 7.T be :4,97s T benn :3,08s T ki :3,32s FVC IN : 2,16l total, felsőlégúti, bronchiális és acináris depozíciós frakciók, szárazpor és hajtógázos aeroszolra, MMAD μm esetén total dep. frakció( %) felső légúti dep.fr.(%) bronchialis dep.fr. (%) acinaris dep. fr. (%) Az alkalmazott th:rendszertelenül Az alkalmazott th: ICS ÉS SABA MMAD 3 μm, uniform ( számított bronchiális+acináris: depozíció 5,0+56,3% JÓL VAN. Legnagyobb bronchiális: 8,4% (5 μm -uniform) 8,2 % (5 μm bolus) Legnagyobb bronchiális+acináris: 4,9+80,5% (3 μm-bolus)

30 idő A nehezebbik út,ha a beteg légzését próbáljuk az eszközhöz optimalizálni. A deponálódott gyógyszer mennyisége %-ban 2.beteg:total, felsőlégúti, bronchiális és acináris depozíciós frakciók szárazpor aeroszolra, szájlégzésnél MMAD 1μm esetén total dep.fr.(%) Tbe(s) Tbenn(s) Tki(s) Tteljes (s) felső légúti dep.fr.(%) bronchialis dep.fr.(%) acinaris dep fr.(%) 0 A mért és az optimalizált légzési ciklus 0 mért légzési ciklus optimalizált légzési ciklus

31 Következtetések és következmények

32 1. A betegek a gyakorlás ellenére saját belégzési technikát alakítanak ki. A beteg légzési mintázata jelentősen befolyásolja a gyógyszer kiülepedését. A beteg paramétereihez kell a gyógyszerválasztást optimalizálni.

33 2. A számítások alapján a légzési mintázattól függően a különböző MMAD-jű aeroszolok eltérő eloszlásban ülepednek ki a légutakban. Az MMAD erőteljesebben befolyásolta a számított depozíciót, mint a gyógyszer formulációja (por vagy hajtógázas aeroszol), de az acináris depozíció MDI (spray) esetében mindig nagyobb volt, mint azonos méretű DPInél (por). A számításaink (és a szakirodalom egy része) alapján a 3 μm körüli gyógyszereknek kellene leggyakrabban a leghatékonyabbnak lenni. Konkrét betegnél ettől a tapasztalat sokszor eltér. (és a szakirodalom másik része is:a szcintigráfiás és egyéb paraméterek -LF, gyulladásos markerek, életminőségi tesztek, - vizsgálata alapján az 1 μm körüli gyógyszerek terápiás jelentősége felértékelődött.)

34 3. Diszkrepancia van a számított és a szakirodalomban megjelent szcintigráfiás (in vivo) depozíciós adatok között: Lehetséges magyarázat: Számítás módszere? Lehetséges-e más metodikával számolni? Egyéb változók, pl. az eszköz korlátainak figyelembevétele. A számítások egy konkrét méret (MMAD) adott %-nak kiülepedéséről szólnak. A szcinti. az össz belégzett gyógyszer %-ról beszél. A légzéstechnika szerepét alulbecsültük korábban? A terápiás dózist több belégzéssel bevéve vélhetőleg nagyobb tüdődepozíciót kapunk, mint egyetlen belégzéssel beadagolva. Targeting? az eredményeket nemcsak a méret, hanem a receptor is befolyásolhatja. Másról beszélünk? A számításnál használt szakaszhatárok és az in vivo mért zónák nem egyeznek. A bronchiolus respiratoriusokba eső depozíciót valószínűleg a bronchiális részhez kellene számolni,mint hatékony frakciót. Mellékhatás szempontjából (szisztémás terhelés) fontos lenne az acináris kiülepedésen belül az alveoláris rész leválasztása.

35 Ismeretlen graffitis műve KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

Asthma bronchiale és krónikus obstruktív tüdőbetegség együttes megjelenése

Asthma bronchiale és krónikus obstruktív tüdőbetegség együttes megjelenése CSALÁDORVOSI GYAKORLAT Asthma bronchiale és krónikus obstruktív tüdőbetegség együttes megjelenése Müller Veronika dr. Gálffy Gabriella dr. Tamási Lilla dr. Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi

Részletesebben

A MÉLYEBB TÜDŐRÉGIÓKBÓL TISZTULÓ RADON- LEÁNYTERMÉKEK DÓZISJÁRULÉKA A CENTRÁLIS LÉGUTAKBAN. Kudela Gábor 1, Balásházy Imre 2

A MÉLYEBB TÜDŐRÉGIÓKBÓL TISZTULÓ RADON- LEÁNYTERMÉKEK DÓZISJÁRULÉKA A CENTRÁLIS LÉGUTAKBAN. Kudela Gábor 1, Balásházy Imre 2 A mélyebb tüdőrégiókból tisztuló radon-leánytermékek dózisjáruléka a centrális légutakban 23 A MÉLYEBB TÜDŐRÉGIÓKBÓL TISZTULÓ RADON- LEÁNYTERMÉKEK DÓZISJÁRULÉKA A CENTRÁLIS LÉGUTAKBAN Kudela Gábor 1, Balásházy

Részletesebben

Győzzük meg a szteroid-fóbiásokat!

Győzzük meg a szteroid-fóbiásokat! 2012. ÁPRILIS KLINIKAIN TAPASZTALATOK Győzzük meg a szteroid-fóbiásokat! HIDVÉGI EDIT DR. Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinika, Budapest Annak ellenére, hogy jól tudjuk, milyen eredményesen csökkenti

Részletesebben

ONLY FOR PERSONAL USE

ONLY FOR PERSONAL USE Különböző inhalációs eszközben alkalmazott fix kombinációs kezelésben részesülő ambuláns asztmás betegek klinikai jellemzőinek elemzése Tamási Lilla dr., Gálffy Gabriella dr. ( equo loco ), Müller Veronika

Részletesebben

Varga J, Pogány B, Máthéné Köteles É, Somfay A

Varga J, Pogány B, Máthéné Köteles É, Somfay A Oxigén, vagy sűrített levegő szuplementációval végzett intervallum tréning hatása a dinamikus hyperinflációra nem hypoxias krónikus obstruktív légzőszervi betegek rehabilitációjában Varga J, Pogány B,

Részletesebben

PARADIGMA VÁLTÁS AZ ASZTMA BRONCHIALE MEGÍTÉLÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN. Dr. Kovács Lajos SE. I. sz. Gyermekklinika Budapest

PARADIGMA VÁLTÁS AZ ASZTMA BRONCHIALE MEGÍTÉLÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN. Dr. Kovács Lajos SE. I. sz. Gyermekklinika Budapest PARADIGMA VÁLTÁS AZ ASZTMA BRONCHIALE MEGÍTÉLÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN Dr. Kovács Lajos SE. I. sz. Gyermekklinika Budapest ASZTMA GONDOZÁS SZEMPONTJAI Triggerek Aktuális tünetek Légzésfunkció KONTROLLÁLTSÁG

Részletesebben

Bevezetés. 2. Rhinitises/asthmás betegek kiemelése 880 dolgozót (695 beköltözot és 185 oslakost) kérdoív alapján emeltem ki ipari populációból Pakson.

Bevezetés. 2. Rhinitises/asthmás betegek kiemelése 880 dolgozót (695 beköltözot és 185 oslakost) kérdoív alapján emeltem ki ipari populációból Pakson. Bevezetés Inhalatív úton a légutakba jutó anyagok sora eredményez az arra érzékeny szervezetben kóros, megváltozott és specifikus légúti rendellenességet. A légúti allergia globális egészségügyi problémát

Részletesebben

II. melléklet. Tudományos következtetések és a forgalomba hozatali engedélyek feltételeit érintő változtatások indoklása

II. melléklet. Tudományos következtetések és a forgalomba hozatali engedélyek feltételeit érintő változtatások indoklása II. melléklet Tudományos következtetések és a forgalomba hozatali engedélyek feltételeit érintő változtatások indoklása 6 Tudományos következtetések A Kantos Master és a kapcsolódó nevek (lásd I. melléklet)

Részletesebben

Diffus obstructiv tüdőbetegségek. kilégzési flow fokozott légúti ellenállás: a légutak szűkülete, vagy az elasticus rostok pusztulása miatt

Diffus obstructiv tüdőbetegségek. kilégzési flow fokozott légúti ellenállás: a légutak szűkülete, vagy az elasticus rostok pusztulása miatt Diffus obstructiv tüdőbetegségek kilégzési flow fokozott légúti ellenállás: a légutak szűkülete, vagy az elasticus rostok pusztulása miatt Diffus obstructiv tüdőbetegségek Bronchiectasia Asthma bronchiale

Részletesebben

A krónikus obstruktív tüdıbetegség (COPD) diagnosztikája és gyógyszeres kezelése

A krónikus obstruktív tüdıbetegség (COPD) diagnosztikája és gyógyszeres kezelése A krónikus obstruktív tüdıbetegség (COPD) diagnosztikája és gyógyszeres kezelése Finanszírozási protokoll Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértıi és Szakmai Ellenırzési Fıosztály

Részletesebben

célja diagnózis. lyosság Légúti provocatios vizsgálatok

célja diagnózis. lyosság Légúti provocatios vizsgálatok Légzésfunkciós s vizsgálatok Légzésfunkciós s vizsgálatok célja Diagnózis megerısítése, se, diff. diagnózis. Funkcionális status, súlyosss lyosság megítélése. A betegség g nyomon követk vetése. Therapia

Részletesebben

Asztma iskoláskor elıtt

Asztma iskoláskor elıtt Asztma iskoláskor elıtt Uhereczky Gábor uhereczky@ella.hu Heim Pál Gyermekkórház, Budapest Gyermekpulmonológiai szakvizsga-elıkészítı továbbképzı tanfolyam 2010 GINA 2009 special challenges that must be

Részletesebben

A COPD DIAGNOSZTIKÁJA

A COPD DIAGNOSZTIKÁJA medicus universalis XXXVIII/3. 2005. SEMMELWEIS EGYETEM, PULMONOLÓGIAI KLINIKA A COPD DIAGNOSZTIKÁJA eredeti közlemény DR. MAGYAR PÁL A krónikus obstructiv tüdôbetegség (Chronic Obstructive Lung Disease;

Részletesebben

Asztma, COPD és allergiás rhinitis gyógyszerészi gondozása

Asztma, COPD és allergiás rhinitis gyógyszerészi gondozása Asztma, COPD és allergiás rhinitis gyógyszerészi gondozása Dr. Mészáros Ágnes Semmelweis Egyetem - Gyógyszerésztudomány Kar Gyógyszerészi Gondozás Gyakorlatok 2012 légutak l kialakulásában eosinophylek,

Részletesebben

KS - 303.150.10 HORDOZHATÓ KIVITEL

KS - 303.150.10 HORDOZHATÓ KIVITEL KS - 303.150.10 24 ÓRÁS, FOLYAMATOS ÜZEMŰ NAGYTÉRFOGATÁRAMÚ AEROSZOL, SZÁLLÓPOR MINTAVEVŐ KÉSZÜLÉK IMMISSZIÓS, MUNKAHELYI ÉS HÁTTÉRSZENNYEZETTSÉGI VIZSGÁLATOKRA HORDOZHATÓ KIVITEL 1. Rendeltetés A KS-303.150.10

Részletesebben

Légzés 1. A légzés mechanikája, légzési munka. Jenes Ágnes

Légzés 1. A légzés mechanikája, légzési munka. Jenes Ágnes Légzés 1. A légzés mechanikája, légzési munka Jenes Ágnes Légzés: O 2 felvétel, CO 2 leadás Az oxigén transzportútvonala: áramlás alveolusokba (légcsere) vérbe külsı v. tüdılégzés diffúzió szövetekhez

Részletesebben

A tüdő adenocarcinomák szubklasszifikációja. Dr. Szőke János Molekuláris Patológiai Osztály Budapest, 2008 december 5.

A tüdő adenocarcinomák szubklasszifikációja. Dr. Szőke János Molekuláris Patológiai Osztály Budapest, 2008 december 5. A tüdő adenocarcinomák szubklasszifikációja Dr. Szőke János Molekuláris Patológiai Osztály Budapest, 2008 december 5. Háttér A tüdő ACA heterogén tumor csoport és a jelenlegi klasszifikáció elsősorban

Részletesebben

Értjük egymást? LÉGUTAK ÉS RÉSZECSKÉK: TERMINOLÓGIAI KÁOSZ A TUDOMÁNYÁGAK KÖZÖTTI KOMMUNIKÁCIÓBAN

Értjük egymást? LÉGUTAK ÉS RÉSZECSKÉK: TERMINOLÓGIAI KÁOSZ A TUDOMÁNYÁGAK KÖZÖTTI KOMMUNIKÁCIÓBAN What s the matter: Particulate matter and airways. Chaos of the key-terms Értjük egymást? LÉGUTAK ÉS RÉSZECSKÉK: TERMINOLÓGIAI KÁOSZ A TUDOMÁNYÁGAK KÖZÖTTI KOMMUNIKÁCIÓBAN dr HERKE PAULA Szigetszentmiklósi

Részletesebben

OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA ÁGH TAMÁS DR., MÉSZÁROS ÁGNES DR.

OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA ÁGH TAMÁS DR., MÉSZÁROS ÁGNES DR. ALL RIGHTS RESERVED SOKSZOROSÍTÁSI CSAK A MTT ÉS A KIADÓ ENGEDÉLYÉVEL Az asthmás és COPD-s betegek életminõségét befolyásoló tényezõk OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA Semmelweis Egyetem

Részletesebben

A krónikus obstruktív tüdőbetegség és az asthma bronchiale együttes légúti manifesztációja

A krónikus obstruktív tüdőbetegség és az asthma bronchiale együttes légúti manifesztációja 2017. február ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNY 11 A krónikus obstruktív tüdőbetegség és az asthma bronchiale együttes légúti manifesztációja 1 Dr. Varga János Tamás, 2 Dr. Szilasi Mária 1 Országos Korányi Pulmonológiai

Részletesebben

Az eltérő inhalációs eszközből adagolt azonos hatóanyagú készítmények közötti különbségek

Az eltérő inhalációs eszközből adagolt azonos hatóanyagú készítmények közötti különbségek Az eltérő inhalációs eszközből adagolt azonos hatóanyagú készítmények közötti különbségek MÜLLER VERONIKA DR., TAMÁSI LILLA DR.* Semmelweis Egyetem, Pulmonológiai Klinika, Budapest SOMFAY ATTILA DR. Szegedi

Részletesebben

Egy innovatív inhalációs kortikoszteroid

Egy innovatív inhalációs kortikoszteroid 2014. december SZPONZORÁLT KÖZLEMÉNY Egy innovatív inhalációs kortikoszteroid A ciklezonid hatásossága és biztonságossága 11 Dr. Rónai Zoltán, Arany Kehely Egészségcentrum, Pécs Az asztma kezelése Az asztma

Részletesebben

AZ ASTHMA BRONCHIALE TERMÉSZETES LEFOLYÁSA; CITOKINEK A BRONCHIALIS HYPERREAKTIVITÁS PATOMECHANIZMUSÁBAN. Dr. Halász Adrien

AZ ASTHMA BRONCHIALE TERMÉSZETES LEFOLYÁSA; CITOKINEK A BRONCHIALIS HYPERREAKTIVITÁS PATOMECHANIZMUSÁBAN. Dr. Halász Adrien Ph. D. értekezés tézisei AZ ASTHMA BRONCHIALE TERMÉSZETES LEFOLYÁSA; CITOKINEK A BRONCHIALIS HYPERREAKTIVITÁS PATOMECHANIZMUSÁBAN Dr. Halász Adrien Készült a Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekklinikán Témavezető:

Részletesebben

Hivatalos bírálat Dr. Antus Balázs: A légúti gyulladás és az oxidatív stressz vizsgálata tüdőbetegségekben című MTA doktori értekezéséről

Hivatalos bírálat Dr. Antus Balázs: A légúti gyulladás és az oxidatív stressz vizsgálata tüdőbetegségekben című MTA doktori értekezéséről Hivatalos bírálat Dr. Antus Balázs: A légúti gyulladás és az oxidatív stressz vizsgálata tüdőbetegségekben című MTA doktori értekezéséről Jelölt a fenti címen MTA doktori értekezést nyújtott be a Magyar

Részletesebben

Asztmát okozó illatok Legfontosabb tudnivalók az irritánsok okozta asztmáról

Asztmát okozó illatok Legfontosabb tudnivalók az irritánsok okozta asztmáról 2014. október ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNY 11 Asztmát okozó illatok Legfontosabb tudnivalók az irritánsok okozta asztmáról Dr. Endre László, Vasútegészségügyi Központ, Budapest A közelmúltban több írás jelent

Részletesebben

VARGA PÉTER EMLÉKELŐADÁS 2015. Tamási Péter Péterfy Sándor utcai Kórház Központi Intenzív Osztály

VARGA PÉTER EMLÉKELŐADÁS 2015. Tamási Péter Péterfy Sándor utcai Kórház Központi Intenzív Osztály VARGA PÉTER EMLÉKELŐADÁS 2015 Tamási Péter Péterfy Sándor utcai Kórház Központi Intenzív Osztály Gondolatok a kritikus állapotú betegek táplálásáról (még mindig) több a kérdés, mint a válasz Kit kell

Részletesebben

A 2-es típusú diabetes szövődményeinek megelőzési lehetőségei az alapellátásban

A 2-es típusú diabetes szövődményeinek megelőzési lehetőségei az alapellátásban A 2-es típusú diabetes szövődményeinek megelőzési lehetőségei az alapellátásban Dr. Nagy Attila, Dr. Sándor János, Dr. Ádány Róza (Debreceni Egyetem, NK, Megelőző Orvostani Intézet.) Az Országos Egészségbiztosítási

Részletesebben

KS-306.60-WI ELŐNYPONTOK. Szennyeződésekre gyakorlatilag érzéketlen, nagypontosságú, hosszú élettartamú térfogatáram-mérő.

KS-306.60-WI ELŐNYPONTOK. Szennyeződésekre gyakorlatilag érzéketlen, nagypontosságú, hosszú élettartamú térfogatáram-mérő. K Á L M Á N S Y S T E M K F T H - 1 1 2 5 B U D A P E S T, T R E N C S É N I U 1 6 E-mail : cskalman@kalmankfkiparkhu TELEFON / FAX : 00 36 1 3922260 KS-30660-WI MIKROPROCESSZOR VEZÉRLÉSŰ, FOLYAMATOS ÜZEMŰ,

Részletesebben

Rhinitis allergica elterjedésének vizsgálata hazánk gyermekpopulációjában 1999-2007 között

Rhinitis allergica elterjedésének vizsgálata hazánk gyermekpopulációjában 1999-2007 között Rhinitis allergica elterjedésének vizsgálata hazánk gyermekpopulációjában 1999-2007 között Ovárdics Andrea Alapismereti és Szakmódszertani Intézet, Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Összefoglalás:

Részletesebben

Az asztma kezelésében néhány gyakran használt kombinált aeroszol gyógyszer (ICS-LABA) légúti kiülepedéseloszlásának numerikus modellezése

Az asztma kezelésében néhány gyakran használt kombinált aeroszol gyógyszer (ICS-LABA) légúti kiülepedéseloszlásának numerikus modellezése EREDETI KUTATÁSI EREDMÉNYEK 2015. FEBRUÁR Az asztma kezelésében néhány gyakran használt kombinált aeroszol gyógyszer (ICS-LABA) légúti kiülepedéseloszlásának numerikus modellezése Jókay Ágnes 1, dr. Farkas

Részletesebben

A kislégutak érintettsége asztmában: diagnózis és kezelés

A kislégutak érintettsége asztmában: diagnózis és kezelés 28 AMEGA SZPONZORÁLT KÖZLEMÉNY 2016. december A kislégutak érintettsége asztmában: diagnózis és kezelés Dr. Brugós László Debreceni Egyetem Klinikai Központ Tüdőgyógyászati Klinika Bevezetés Az asztma

Részletesebben

Akut asthma a sürgősségi osztályon. Lorx András

Akut asthma a sürgősségi osztályon. Lorx András Akut asthma a sürgősségi osztályon Lorx András Asthma Definíciók Asthma a bronchiális rendszer túlérzékenysége következtében rohamszerűen fellépő reverzibilis légúti obstrukció. Status asthmaticus; több

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 311 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 311 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004311T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 311 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 729 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

A COPD és foglalkozásegészségügyi

A COPD és foglalkozásegészségügyi A COPD és foglalkozásegészségügyi vonatkozásai Foglalkozás-egészségügyi Fórum 2011. szeptember 21. Dr. Kardos Kálmán A COPD-t, mint önálló betegségcsoportot először 1965-ben Briscoe említi. Kezdetben különböző

Részletesebben

Szőke Réka ÜVEGSZÁLAK EGÉSZSÉGKÁROSÍTÓ HATÁSÁNAK TANULMÁNYOZÁSA HAGYOMÁNYOS ÉS NUKLEÁRIS MÓDSZEREKKEL. DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

Szőke Réka ÜVEGSZÁLAK EGÉSZSÉGKÁROSÍTÓ HATÁSÁNAK TANULMÁNYOZÁSA HAGYOMÁNYOS ÉS NUKLEÁRIS MÓDSZEREKKEL. DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI ÜVEGSZÁLAK EGÉSZSÉGKÁROSÍTÓ HATÁSÁNAK TANULMÁNYOZÁSA HAGYOMÁNYOS ÉS NUKLEÁRIS MÓDSZEREKKEL DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Szőke Réka ELTE TTK, Kémia Doktori Iskola Iskolavezető: Prof. Dr. Inzelt György,

Részletesebben

Aeroszol gyógyszerek légzőrendszeri depozícióeloszlásának mérése és numerikus modellezése

Aeroszol gyógyszerek légzőrendszeri depozícióeloszlásának mérése és numerikus modellezése 2013. FEBRUÁR EREDETI KÖZLEMÉNY Aeroszol gyógyszerek légzőrendszeri depozícióeloszlásának mérése és numerikus modellezése KEREKES ATTILA Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai Kutatóközpont Szilárdtestfizikai

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 319 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 319 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008319T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 319 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 718677 (22) A bejelentés

Részletesebben

Fluazinam és klórthalonil gombaölő szerek okozta foglalkozási asztma

Fluazinam és klórthalonil gombaölő szerek okozta foglalkozási asztma MUNKABALESETEK ÉS FOGLALKOZÁSI MEGBETEGEDÉSEK 4.2 Fluazinam és klórthalonil gombaölő szerek okozta foglalkozási asztma Tárgyszavak: gombaölő szer; asztma; foglalkozási betegség. A tanulmány két foglalkozási

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve Az asztma diagnosztizálásáról, kezeléséről és gondozásáról

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve Az asztma diagnosztizálásáról, kezeléséről és gondozásáról Tartalomjegyzék Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve Az asztma diagnosztizálásáról, kezeléséről és gondozásáról Készítette: a Tüdőgyógyászati Szakmai Kollégium I. Alapvető megfontolások 1. Bevezetés,

Részletesebben

A betegoktatás jelentősége a COPD-s betegek gondozásában

A betegoktatás jelentősége a COPD-s betegek gondozásában A betegoktatás jelentősége a COPD-s betegek gondozásában Toller Zsoltné Szakasszisztens Budapest, II. kerületi Tüdőgondozó 1 COPD KEZELÉSI LEHETŐSÉGEI Magyarországon ma a világ összes korszerű inhalációs

Részletesebben

ÉLETMINŐSÉG. Orvosi szociológia (6. előadás)

ÉLETMINŐSÉG. Orvosi szociológia (6. előadás) ÉLETMINŐSÉG Orvosi szociológia (6. előadás) AZ EGÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSE AZ EGÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSE Betegség következményei: 1. Hogyan hat az élettartamra? 2. Hogyan hat az életminőségre? AZ EGÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSE

Részletesebben

A homeopátia - hozzáadott érték az egészségügyi ellátásban

A homeopátia - hozzáadott érték az egészségügyi ellátásban A homeopátia - hozzáadott érték az egészségügyi ellátásban Dr.Sal Péter házi gyermekorvos, homeopata Komplementer Medicina szakmai kollégiumi testület tagja Az EU egészségüggyel foglalkozó szakmai intézményeiben

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

novakpeter77@yahoo.com

novakpeter77@yahoo.com Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYES ADATOK Név DR. NOVÁK PÉTER Telefon +36-62-34-25-22 Fax +36-62-54-52-82 E-mail Állampolgárság novakpeter77@yahoo.com MAGYAR TANULMÁNYOK Dátum 1997-2004 Dátum 2004 - Szegedi

Részletesebben

PREOPERATÍV VIZSGÁLAT Preoperatív aneszteziológiai vizsgálat

PREOPERATÍV VIZSGÁLAT Preoperatív aneszteziológiai vizsgálat PREOPERATÍV VIZSGÁLAT Preoperatív aneszteziológiai vizsgálat Csecsemõ- és Gyermekgyógyászati Szakmai Kollégium Az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Szakmai Kollégium ajánlásrendszerének a Semmelweis

Részletesebben

Ipravent 21 mikrogramm/adag

Ipravent 21 mikrogramm/adag Nyilvános Értékelő Jelentés Gyógyszernév: (ipratropium-bromid) Nemzeti eljárás A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Aramis Pharma Kft. Kelt: 2013. október 15. TARTALOM NEM EGÉSZSÉGÜGYI SZAKEMBEREKNEK

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés tézisei. Feczkó Tivadar. Veszprémi Egyetem

Doktori (PhD) értekezés tézisei. Feczkó Tivadar. Veszprémi Egyetem AZ AEROSZOL RÉSZECSKÉK ÉS AZ ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOK ÉGHAJLATI HATÁSA MAGYARORSZÁGON Doktori (PhD) értekezés tézisei Feczkó Tivadar Veszprémi Egyetem 2003 1. Bevezetés $ OpJN UEHQ WDOiOKDWy Q\RPDQ\DJRN MHOHQW

Részletesebben

A rendszeres úszás kedvező hatása a gyermekkori asztmára

A rendszeres úszás kedvező hatása a gyermekkori asztmára 2016. június ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNY 11 A rendszeres úszás kedvező hatása a gyermekkori asztmára Dr. Endre László, Vasútegészségügyi Központ, Budapest A z asztma fizikai aktivitással történő kezelésének

Részletesebben

A nukleáris pulmonológia fejlődése

A nukleáris pulmonológia fejlődése A nukleáris pulmonológia fejlődése Zámbó Katalin PTE Nukleáris Medicina Intézet A tüdő vizsgálómódszerei - Perfúziós tüdőszcintigráfia: pontos képet ad a tüdő kisvérköri keringéséről - Inhalációs vagy

Részletesebben

A mellkasi szervek anatómiája. Dr. Faluhelyi Nándor

A mellkasi szervek anatómiája. Dr. Faluhelyi Nándor A mellkasi szervek anatómiája Dr. Faluhelyi Nándor http://medical-neuroscience.medicine.dal.ca/correlations_medical_imaging/thorax.html Bronchopulmonaris szegmentumok http://www.slideshare.net/rongon28us/lungs-bp-segments

Részletesebben

A parlagfű polleninformáció szolgáltatás eszközei

A parlagfű polleninformáció szolgáltatás eszközei 11 A parlagfű polleninformáció szolgáltatás eszközei Udvardy Orsolya, Mányoki Gergely, Józsa Edit, Vadassy Rita, dr. Páldy Anna, dr. Magyar Donát Országos Közegészségügyi Központ, Budapest A pollenterhelés

Részletesebben

1. A GYÓGYSZER NEVE. Serevent Diskus 50 mikrogramm/adag adagolt inhalációs por 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL

1. A GYÓGYSZER NEVE. Serevent Diskus 50 mikrogramm/adag adagolt inhalációs por 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 1. A GYÓGYSZER NEVE Serevent Diskus 50 mikrogramm/adag adagolt inhalációs por 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 50 mikrogramm szalmeterol (szalmeterol-xinafoát formájában) adagonként. Ismert hatású

Részletesebben

Gyógyításra váró pulmonológiai betegségek

Gyógyításra váró pulmonológiai betegségek Gyógyításra váró pulmonológiai betegségek Herjavecz Irén Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet 2009.április 20. Népbetegségek a pulmonológiában Epidemiológiai és morbiditási súlyukat tekintve a

Részletesebben

Jelen munka a szakirodalomban

Jelen munka a szakirodalomban Orvostovábbképző Szemle Különszám / 2014. június Dr. Herke Paula A leukotrién-, kortikoszteroid-, béta-adrenerg- és muszkarinreceptorok légzőrendszerbeli eloszlása Az inhalációs terápia kulcskérdése, hogy

Részletesebben

Unomedical termékkatalógus. Unomedical

Unomedical termékkatalógus. Unomedical Unomedical termékkatalógus Unomedical Óradiurézis mérő Unometer TM Safety Plus TM Bizonyítottan hatékony a nosocomiális húgyúti fertőzések megelőzésében * 7 napig használható in vitro tesztek bizonyítják,

Részletesebben

MV kettős célja. ETT szerepe. légzőpumpa (részleges v teljes) tehermentesítése oxigenizáció javítása

MV kettős célja. ETT szerepe. légzőpumpa (részleges v teljes) tehermentesítése oxigenizáció javítása Leszoktatás MV kettős célja légzőpumpa (részleges v teljes) tehermentesítése oxigenizáció javítása ETT szerepe MV lehetővé tétele légúti védelem hozzáférés a légutakhoz mi a (sikeres) leszoktatás? a légzés

Részletesebben

Epidemiológia és prevenció

Epidemiológia és prevenció circulation_2011_02_5tord-imp:circulation 11/18/11 2:15 PM Page 99 Epidemiológia és prevenció Összefüggés az alvásfüggő légzészavarok és az újonnan kialakuló szív- és érrendszeri betegségek között Hassan

Részletesebben

AZ ERDÕ NÖVEKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA TÉRINFORMATIKAI ÉS FOTOGRAMMETRIAI MÓDSZEREKKEL KARSZTOS MINTATERÜLETEN

AZ ERDÕ NÖVEKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA TÉRINFORMATIKAI ÉS FOTOGRAMMETRIAI MÓDSZEREKKEL KARSZTOS MINTATERÜLETEN Tájökológiai Lapok 5 (2): 287 293. (2007) 287 AZ ERDÕ NÖVEKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA TÉRINFORMATIKAI ÉS FOTOGRAMMETRIAI MÓDSZEREKKEL KARSZTOS MINTATERÜLETEN ZBORAY Zoltán Honvédelmi Minisztérium Térképészeti

Részletesebben

Közszolgálati Nemzetközi Képzési Központ

Közszolgálati Nemzetközi Képzési Központ Közszolgálati Nemzetközi Képzési Központ Nemzetközi Közszolgálati Továbbképzési Program A közpolitikai, kormányzati és közszolgálati hatékonyság nemzetközi modelljei: Indikátorok és indikátoralapú értékelések

Részletesebben

A RESZUSZPENDÁLT ÉS BELÉLEGEZHETŐ VÁROSI AEROSZOL JELLEMZÉSE. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

A RESZUSZPENDÁLT ÉS BELÉLEGEZHETŐ VÁROSI AEROSZOL JELLEMZÉSE. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A RESZUSZPENDÁLT ÉS BELÉLEGEZHETŐ VÁROSI AEROSZOL JELLEMZÉSE DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Készítette: Jancsek-Turóczi Beatrix okleveles környezetkutató Kémiai és Környezettudományi Doktori Iskola Témavezető:

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei Légköri aeroszol elemösszetételének vizsgálata és egészségkárosító hatásának modellezése a továbbfejlesztett Sztochasztikus Tüdőmodellel Investigation on the elemental

Részletesebben

www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro Behcet-kór Verzió 2016 2. DIAGNÓZIS ÉS TERÁPIA 2.1 Hogyan diagnosztizálható? A diagnózis főként klinikai tünetek alapján állítható fel. 1-5 év is eltelhet,

Részletesebben

PARABOLIKUS HATÁSFÜGGVÉNY ÉRTELMEZÉSE

PARABOLIKUS HATÁSFÜGGVÉNY ÉRTELMEZÉSE PARABOLIKUS HATÁSFÜGGVÉNY ÉRTELMEZÉSE Tolner László 1 Kiss Szendille 2 Czinkota Imre 1 1 Szent István Egyetem, MKK, Talajtani és Agrokémiai Tanszék 2100 Gödöllő, Páter K. u. 1. E-mail: Tolner.Laszlo@mkk.szie.hu

Részletesebben

A légzőrendszer felépítése, a légzőmozgások

A légzőrendszer felépítése, a légzőmozgások A légzőrendszer felépítése, a légzőmozgások A légzőrendszer anatómiája felső légutak: orr- és szájüreg, garat - külső orr: csontos és porcos elemek - orrüreg: 2 üreg (orrsövény); orrjáratok és orrmandula

Részletesebben

Célpontban az optimalizált és egyénre szabott inhalációs terápia

Célpontban az optimalizált és egyénre szabott inhalációs terápia Célpontban az optimalizált és egyénre szabott inhalációs terápia dr. Horváth Alpár 1, dr. Balásházy Imre 2, dr. Sárkány Zoltán 3, dr. Tomisa Gábor 1, dr. Bártfai Zoltán 4, dr. Farkas Árpád 2 1 Chiesi Hungary

Részletesebben

TUDOMÁNYOS ÉLETMÓDTANÁCSOK IV. ÉVFOLYAM 12. SZÁM

TUDOMÁNYOS ÉLETMÓDTANÁCSOK IV. ÉVFOLYAM 12. SZÁM Tisztelt Olvasó! A MAGYAR DIETETIKUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉnek (MDOSZ) hangsúlyozott célja, hogy a hazai médiában dolgozó szakembereket folyamatosan forrásanyaggal és hiteles információkkal lássa el az

Részletesebben

A témához kapcsolódó hazai és nemzetközi tudományos konferenciák és rendezvények:

A témához kapcsolódó hazai és nemzetközi tudományos konferenciák és rendezvények: A témához kapcsolódó hazai és nemzetközi tudományos konferenciák és rendezvények: (előadást tartó konzorciumi tag) (résztvevő konzorciumi tag) National Info Day on Health - 2011.06. 15-17. Rome, Italy

Részletesebben

Szakmai zárójelentés A kutyaszemélyiség mint az emberi személyiségvizsgálatok modellje: etológiai, pszichológiai és genetikai megközelítés

Szakmai zárójelentés A kutyaszemélyiség mint az emberi személyiségvizsgálatok modellje: etológiai, pszichológiai és genetikai megközelítés Szakmai zárójelentés A kutyaszemélyiség mint az emberi személyiségvizsgálatok modellje: etológiai, pszichológiai és genetikai megközelítés Bevezetés Korábbi támogatott pályázatok etológiai kutatatásai

Részletesebben

A Zuprevo preventív hatékonysága a szarvasmarha légzôszervi betegségének Mannheimia haemolytica ráfertôzéssel végzett vizsgálatában

A Zuprevo preventív hatékonysága a szarvasmarha légzôszervi betegségének Mannheimia haemolytica ráfertôzéssel végzett vizsgálatában szarvasmarha 2012. szeptember 17. A Zuprevo preventív hatékonysága a szarvasmarha légzôszervi betegségének Mannheimia haemolytica ráfertôzéssel végzett vizsgálatában Markus Rose, Wibke Metz, Joachim Ullrich,

Részletesebben

LÉGZÉSFUNKCIÓS VIZSGÁLATOK DOHÁNYZÓ ÉS NEM DOHÁNYZÓ FIÚKNÁL

LÉGZÉSFUNKCIÓS VIZSGÁLATOK DOHÁNYZÓ ÉS NEM DOHÁNYZÓ FIÚKNÁL LÉGZÉSFUNKCIÓS VIZSGÁLATOK DOHÁNYZÓ ÉS NEM DOHÁNYZÓ FIÚKNÁL Készítette: Rostás Katalin Témavezetõ: Dr. Mészáros János egyetemi tanár A Tudományos Bizottság Sipos Kornél Ph.D. egyetemi tanár, elnök Bánhegyi

Részletesebben

Pszichoszomatikus megbetegedések. Dr. Lászlóffy Marianna 2016. 04. 13. ÁNTSZ OTH MFF

Pszichoszomatikus megbetegedések. Dr. Lászlóffy Marianna 2016. 04. 13. ÁNTSZ OTH MFF Pszichoszomatikus megbetegedések Dr. Lászlóffy Marianna 2016. 04. 13. ÁNTSZ OTH MFF A halmozott rizikótényezővel élő emberek száma az elmúlt évtizedekben jelentősen megnőtt. A stressz gyakorlatilag állandósult

Részletesebben

II. félév, 5. ANATÓMIA elıadás JGYTFK, Testnevelési és Sporttudományi Intézet. Légzés rendszere TÜDİ, LÉGUTAK (PULMONOLÓGIA)

II. félév, 5. ANATÓMIA elıadás JGYTFK, Testnevelési és Sporttudományi Intézet. Légzés rendszere TÜDİ, LÉGUTAK (PULMONOLÓGIA) II. félév, 5. ANATÓMIA elıadás JGYTFK, Testnevelési és Sporttudományi Intézet Légzés rendszere TÜDİ, LÉGUTAK (PULMONOLÓGIA) Mit tanulunk? Megismerkedünk a légzés, a külsı és belsı légzés fogalmaival. Hallunk

Részletesebben

Tapasztalataink súlyos pikkelysömör adalimumab kezelésével* Adalimumab treatment of severe psoriasis

Tapasztalataink súlyos pikkelysömör adalimumab kezelésével* Adalimumab treatment of severe psoriasis BÔRGYÓGYÁSZATI ÉS VENEROLÓGIAI SZEMLE 85. ÉVF. 6. 283 288. Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Bôrgyógyászati és Allergológiai Klinika (igazgató:

Részletesebben

Gyógyszertár. Nem vész el, csak átalakul? Az eredmény a betegen is múlik. Ha értéket képvisel, ára is lehet. A valóság nyomában

Gyógyszertár. Nem vész el, csak átalakul? Az eredmény a betegen is múlik. Ha értéket képvisel, ára is lehet. A valóság nyomában Gyógyszertár XV. évfolyam 6. szám 𐌉 2016. június Nem vész el, csak átalakul? Kiadáscsökkentés és központosítás az állami háttérintézményeknél (16 19. oldal) Az eredmény a betegen is múlik A COPD és az

Részletesebben

Placebo-hatás a sportban

Placebo-hatás a sportban BÉRDI MÁRK Placebo-hatás a sportban Doktori disszertáció Tézisek Témavezető: Doktori iskola: Vezető: Doktori program: Vezető: Prof. Dr. Bárdos György, egyetemi tanár, a biológiai tudomány kandidátusa,

Részletesebben

Placebo-hatás a sportban

Placebo-hatás a sportban BÉRDI MÁRK Placebo-hatás a sportban Doktori disszertáció Tézisek Témavezető: Doktori iskola: Vezető: Doktori program: Vezető: Prof. Dr. Bárdos György, egyetemi tanár, a biológiai tudomány kandidátusa,

Részletesebben

Reiczigel Jenő, 2006 1

Reiczigel Jenő, 2006 1 Reiczigel Jenő, 2006 1 Egytényezős (egyszempontos) varianciaelemzés k független minta (k kezelés vagy k csoport), a célváltozó minden csoportban normális eloszlású, a szórások azonosak, az átlagok vagy

Részletesebben

Gyulladásos. markerek monitorozása. Kelemen JózsefJ

Gyulladásos. markerek monitorozása. Kelemen JózsefJ Gyulladásos markerek monitorozása Kelemen JózsefJ Biokémiai alapok NO-nak számos fiziológiai hatása van. 1992 Sience év v molekulája ja 1998 Nobel díj: d j:robert F Furgott,Louis J Ignaro,Ferid Murad NO

Részletesebben

Oszvald Mária. A búza tartalékfehérjék tulajdonságainak in vitro és in vivo vizsgálata rizs modell rendszerben

Oszvald Mária. A búza tartalékfehérjék tulajdonságainak in vitro és in vivo vizsgálata rizs modell rendszerben Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék PHD ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Készítette: Oszvald Mária A búza tartalékfehérjék tulajdonságainak in vitro

Részletesebben

Készítette: A Tüdőgyógyászati Szakmai Kollégium és az Infektológiai Szakmai Kollégium

Készítette: A Tüdőgyógyászati Szakmai Kollégium és az Infektológiai Szakmai Kollégium Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokolljai A krónikus obstruktív légúti betegség (chronic obstructive pulmonary disease COPD) diagnosztikája és kezelése Készítette: A Tüdőgyógyászati Szakmai Kollégium

Részletesebben

Leica SmartRTK, az aktív ionoszféra kezelésének záloga (I. rész)

Leica SmartRTK, az aktív ionoszféra kezelésének záloga (I. rész) Leica SmartRTK, az aktív ionoszféra kezelésének záloga (I. rész) Aki egy kicsit is nyomon követi a GNSS technológia aktualitásait, az egyre gyakrabban találkozhat különböző cikkekkel, értekezésekkel, melyek

Részletesebben

Hydrogen storage in Mg-based alloys

Hydrogen storage in Mg-based alloys Hydrogen storage in Mg-based alloys A doktori értekezés tézisei Fátay Dániel Témavezet: Dr. Révész Ádám Ph.D. adjunktus ELTE TTK Fizika Doktori Iskola Iskolavezet: Dr. Horváth Zalán, az MTA rendes tagja

Részletesebben

Allergének Fogl., iatrogén ártalmak

Allergének Fogl., iatrogén ártalmak Légzőszervi betegségek aetiologiája Környezetszennyezés Fertőzés HAJLAM Gen. adottság Allergének Fogl., iatrogén ártalmak A gyermekkori légzőszervi betegségek gondozásában a GYÓGYSZERES és a NEM GYÓGYSZERES

Részletesebben

Zárójelentés. Eszközfejlesztés az inhalált aeroszol szennyezők egészségi hatásának meghatározásához. Projekt címe:

Zárójelentés. Eszközfejlesztés az inhalált aeroszol szennyezők egészségi hatásának meghatározásához. Projekt címe: Zárójelentés Projekt nyilvántartási száma: Projekt címe: Munkaszakasz száma: DERI_06 AEROSZOL1 Eszközfejlesztés az inhalált aeroszol szennyezők egészségi hatásának meghatározásához 1.-4. munkaszakasz (zárójelentés)

Részletesebben

A gyógyászati részleg dr. Drescher Editnek, a Csolnoky kórház főorvosának a vezetésével kezdte meg működését.

A gyógyászati részleg dr. Drescher Editnek, a Csolnoky kórház főorvosának a vezetésével kezdte meg működését. A KEZDETEK A Pápához közeli, sokszor évtizedekkel korábban megépült fürdők (Bük, Sárvár stb.) kínálatában - a betegségek kialakulásának megelőzését szolgáló fitness-wellness szolgáltatásokon túl - már

Részletesebben

INVITATION. The cost of adherence: quality of life and health economic impacts. Corvinus Health Policy and Health Economics Conference Series 2014/3

INVITATION. The cost of adherence: quality of life and health economic impacts. Corvinus Health Policy and Health Economics Conference Series 2014/3 Corvinus Health Policy and Health Economics Conference Series 2014/3 Health Economics Study Circle, Health and Health Care Economics Section of the Hungarian Economic Association in cooperation with: Semmelweis

Részletesebben

I. FARMAKOKINETIKA. F + R hatás (farmakon, (receptor) gyógyszer) F + R FR

I. FARMAKOKINETIKA. F + R hatás (farmakon, (receptor) gyógyszer) F + R FR I. FARMAKOKINETIKA Gyógyszerek felszívódása, eloszlása és kiválasztása. Receptorok: csak az a gyógyszermolekula hat ami kötődik specifikus kötőhelyek (szervek, szövetek, sejtek) F + R hatás (farmakon,

Részletesebben

Részletes szakmai beszámoló

Részletes szakmai beszámoló Részletes szakmai beszámoló Projekt nyilvántartási száma: Projekt címe: Munkaszakasz száma: DERI_06 AEROSZOL1 Eszközfejlesztés az inhalált aeroszol szennyezők egészségi hatásának meghatározásához 4. munkaszakasz

Részletesebben

A nonbusiness marketing oktatási és kutatási tapasztalatai a BCE Marketing és Média Intézetében

A nonbusiness marketing oktatási és kutatási tapasztalatai a BCE Marketing és Média Intézetében A nonbusiness marketing oktatási és kutatási tapasztalatai a BCE Marketing és Média Intézetében Simon Judit Nonbusiness workshop Győr, 2016. március 21. Oktatás Önálló tárgyak tantárgyon belül Vállalati

Részletesebben

Szakvizsga előkészítő kötelező tanfolyam 2012 Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinika Igazgató: dr. Losonczy György egyetemi tanár

Szakvizsga előkészítő kötelező tanfolyam 2012 Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinika Igazgató: dr. Losonczy György egyetemi tanár 1 Szakvizsga előkészítő kötelező tanfolyam 2012 Igazgató: dr. Losonczy György Tanfolyam ideje: 2012.február 28. 23. Tanfolyam helye: ÁOK II. e. tanterem 1125 Budapest, Diós árok 1/c. Előadás ideje Előadás

Részletesebben

Asthma bronchiale és graviditas. Klinikai és sejtimmunológiai vizsgálatok

Asthma bronchiale és graviditas. Klinikai és sejtimmunológiai vizsgálatok Asthma bronchiale és graviditas. Klinikai és sejtimmunológiai vizsgálatok Doktori tézisek Dr. Bohács Anikó Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Losonczy György egyetemi

Részletesebben

* Modern piacelmélet. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. Tárgyfelelős neve * Modern piacelmélet Összejátszás, kartell

* Modern piacelmélet. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. Tárgyfelelős neve * Modern piacelmélet Összejátszás, kartell * Modern piacelmélet ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Tárgyfelelős neve * Modern piacelmélet Összejátszás, kartell ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Készítette: Hidi János * Verseny és versenyellenesség

Részletesebben

Ultrasound biomicroscopy as a diagnostic method of corneal degeneration and inflammation

Ultrasound biomicroscopy as a diagnostic method of corneal degeneration and inflammation Ultrasound biomicroscopy as a diagnostic method of corneal degeneration and inflammation Ph.D. Thesis Ákos Skribek M.D. Department of Ophthalmology Faculty of Medicine University of Szeged Szeged, Hungary

Részletesebben

A KLINIKAI GYÓGYSZERVIZSGÁLATOK SZAKMAI ETIKAI VÉLEMÉNYEZÉSÉNEK HAZAI TAPASZTALATAI

A KLINIKAI GYÓGYSZERVIZSGÁLATOK SZAKMAI ETIKAI VÉLEMÉNYEZÉSÉNEK HAZAI TAPASZTALATAI A KLINIKAI GYÓGYSZERVIZSGÁLATOK SZAKMAI ETIKAI VÉLEMÉNYEZÉSÉNEK HAZAI TAPASZTALATAI Dr. Fürst Zsuzsanna egyetemi tanár Semmelweis Egyetem Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet, Budapest ETT-KFEB elnöke

Részletesebben

Szívkatéterek hajlékonysága, meghajlítása

Szívkatéterek hajlékonysága, meghajlítása Szívkatéterek hajlékonysága, meghajlítása Összefoglalás A szívkatéter egy olyan intravaszkuláris katéter, amelyet a szívbe vezetnek, ültetnek be diagnosztikus vagy terápiás célból. A katéterek felvezetés/eltávolítás

Részletesebben

című pályázat bemutatása

című pályázat bemutatása Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok című pályázat bemutatása Kódszám: TÁMOP 6.1.2/AKMR/09/01 Közép-magyarországi régió TÁMOP

Részletesebben

AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSA A KULTÚRNÖVÉNYEKRE ÉS A GYOMOSODÁSRA

AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSA A KULTÚRNÖVÉNYEKRE ÉS A GYOMOSODÁSRA PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR NÖVÉNYVÉDELMI INTÉZET NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÉS KERTÉSZETI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA ISKOLA VEZETŐ DR. GÁBORJÁNYI RICHARD MTA DOKTORA AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSA A KULTÚRNÖVÉNYEKRE

Részletesebben

SERDÜLİKORI ASZTMA BRONCHIALE. Dr. Kovács Lajos SE. I. sz. Gyermekklinika, Budapest

SERDÜLİKORI ASZTMA BRONCHIALE. Dr. Kovács Lajos SE. I. sz. Gyermekklinika, Budapest SERDÜLİKORI ASZTMA BRONCHIALE Dr. Kovács Lajos SE. I. sz. Gyermekklinika, Budapest AZ ASZTMA BRONCHIALE TERMÉSZETES LEFOLYÁSÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZİK Genetikai faktorok Környezeti tényezık életmód, allergének,

Részletesebben

Gabonacsíra- és amarant fehérjék funkcionális jellemzése modell és komplex rendszerekben

Gabonacsíra- és amarant fehérjék funkcionális jellemzése modell és komplex rendszerekben Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Biokémiai és Élelmiszertechnológiai Tanszék Gabonacsíra- és amarant fehérjék funkcionális jellemzése modell és komplex rendszerekben c. PhD értekezés Készítette:

Részletesebben