Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft Győr, Lajta u évi üzleti terve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 9024 Győr, Lajta u. 38. 2013. évi üzleti terve"

Átírás

1 Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft Győr, Lajta u évi üzleti terve

2 l. Az Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft évi üzleti terve Általános tájékoztatás a tervezést megelőző időszakról, a évi tervezést meghatározó szempontok: A szervezet éves üzleti tervét egyre későbbi időpontban tudja elkészíteni. Ennek oka, hogy a rehabilitációs foglalkoztatás támogatási szabályai folyamatosan változnak, a változásokról mindig az év utolsó napjaiban döntenek, s azokat a tény számokat, melyek a tervezést meghatározzák, az ország éves költségvetésének elfogadását követően tudjuk meg. Évek óta problémát jelent, hogy az érdekegyeztetésnél sem jutunk konkrét információhoz. A szervezett 3 éves védett szervezeti keretszerződése június 30-al megszűnt. 3 évre újabb pályázatot nem írtak ki, a meglévő keret szerződéseket hosszabbították meg fél, ill. l évvel egészen december 3l-ig év elején még úgy tűnt, hogy a rehabilitációs foglalkoztatás szabályai alapjaiban fognak megváltozni, s az új szabályokat július 01-el bevezetik. Emiatt évben az állami támogatásra 4 alkalommal kellett pályázatot (I. félévre, 07. és 08. hóra, és hóra) benyújtanunk. Az új szabályozás félévkor sem került bevezetésre. Még október végén is úgy tűnt, nem lesz változás, továbbra is a korábbi szerződések kerülnek meghosszabbításra. November 16- án jelent meg - minden előzetes egyeztetés nélkül-, az új kormány rendelet, melynek értelmében szervezetünknek november 18-től 30 nap állt rendelkezésére arra, hogy egy teljesen új akkreditációs és támogatási feltételek mellett pályázatot nyújtson be az állami támogatásra. Megszűnt a korábbi akkreditációs rendszer, megszűntek a korábbi akkreditációs tanúsítványok és egy teljesen új rendszernek kellett megfelelni ahhoz, hogy a pályázatot egyáltalán benyújthassuk. Pályázni nem támogatásra, hanem első lépésben csak létszámra lehetett. Előre meg kellett határoznunk évre hány főt kívánunk tartós és hány főt tranzit foglalkoztatás keretében alkalmazni. Mindezt úgy, hogy a munkavállalóink l/3 része még csak orvosi felülvizsgálaton sem volt. Akik voltak felülvizsgálaton, azok jelentős része a pályázat benyújtásának időpontjában nem rendelkezett érvényes szakértői véleménnyel. Ahhoz, hogy mi meg tudjuk mondani teljes pontossággal, hogy kit melyik foglalkoztatási formában alkalmazunk (tartós, vagy tranzit), annak az orvosi minősítés lenne az alapja december 28-án tudtuk meg, hogy eredményesen pályáztunk. Ekkor még csak az volt a biztos, hogy évre milyen létszámot foglalkoztathatunk. Az, hogy a megpályázott létszámhoz milyen támogatás párosul, csak január hó utolsó napján tudtuk meg. Emiatt előre tervezni nem tudtunk. A pályázat benyújtása előtt olyan információt kaptunk, hogy az l főre jutó támogatás a évinél lényegesen %-al -, alacsonyabb lesz. Ez az összeg pedig nem teszi lehetővé a legsúlyosabb fogyatékos főként értelmi sérültek-, közösségi célú foglalkoztatását. A támogatás keretösszege országos szinten évben ugyan nem változik, azonos lesz az előző évivel, de lényegesen több pályázó között kívánják azt elosztani. Elsősorban a nyílt munkaerő piaci munkáltatók pályázataira számítottak. 2

3 Nem lesz azonos az l főre jutó támogatási összeg a tartós és a tranzit foglalkoztatásban résztvevőknél. A tranzit foglalkoztatáshoz kb. 20 %-al alacsonyabb összegű támogatás párosul, mint a tartós támogatással történő foglalkoztatáshoz. Az előre jelzésekhez képest január végére jelentős változás következett be. A nyílt piaci munkáltatók a várthoz képest, lényegesen kisebb érdeklődést mutattak a pályázat iránt, mint amire az NRSZH számított. (megjegyzés: legalább 400 új pályázót vártak a nyílt munkaerő piacról, ennek kb. 15 %-a pályázott). A várt 800 pályázat helyett, országos szinten 380 pályázat érkezett. Ezek is főként azoktól a szervezetektől, akik a korábbi támogatási rendszerben is foglalkoztattak. Kapcsolódtak be új szervezetek is a rendszerbe, de ezek 5-és 25 fő közötti létszám foglalkoztatására pályáztak, minden eddigi ismeret, gyakorlat, piaci partner és üzleti megrendelés nélkül. Ezen pályázók legnagyobb része civil, vagy fogyatékos szervezet, ill. egyesületek. A pályázók alacsony számának és összetételének köszönhetően nem tettek különbséget a tranzit és a tartós támogatással foglalkoztatottak között. Az l főre jutó támogatási összeg azonos l.l20 e Ft/év. Ez rendkívül kedvező az előre jelzésekhez képest. Továbbá örvendetes tény, hogy a támogatás nem több hónapos késéssel érkezik, nem utó, hanem előfinanszírozott lett az új rendszer. Ezen felül van még egy pozitív hozadéka a évi pályázat eredményének, nevezetesen az, hogy a több évtizedes tapasztalattal rendelkező szervezetek munkája egy picit felértékelődött. Annak, hogy a tervezés időben kitolódott, több előnye is van. Pontosan tudtuk, hogy a minimálbér és a szakképzettek bérminimuma milyen összegre változott 98 e Ft/hó és 114 e Ft/hó. Fel tudtuk mérni, hogy melyek azok a területek, ahol esetlegesen a munkavállalók munkaóráit csökkenteni szükséges, mely területen lehet egy-egy feladatot osztott munkakörben ellátni. A munkavállalóink 75 %- a a minimálbért ill. annak időarányos részét keresi. Tekintettel arra, hogy évben megléptük a kormány által elvárt béremelést, mely órás foglalkoztatás esetén magasabb összeget jelentett, mint a 93 e Ft-os minimálbér időarányos része, ezért ezen munkavállalói körben január 01-től nem emeltük a bért. Csak 7 ill. 8 órában foglalkoztatott mmvk-sok esetében került sor béremelésre, ennek mértéke: 7 órás foglalkoztatásnál Ft/hó, 8 órás foglalkoztatásnál 5.000,-Ft/hó. Ez az emelés szervezeti szinten 35 főt érintett. A szervezet részlegeiben foglalkoztatott szakembereknél, továbbá a szervezés és irányításon foglalkoztatott munkavállalóknál béremelés nem történt. Az hogy a nettó bérek nem emelkednek, továbbá a szakembereinket sem tudjuk meg fizetni nagyon nagy gondot jelent. A szakképzett és a szakképzetlen munkavállalói bérek egyre inkább összecsúsznak. Minden munkavállalói kör folyamatos anyagi gondokkal küzd. Szakembert pótolni nagyon nehéz. A munka sok, a felelősség nagy, a bérek alacsonyak, ez a munka nem vonzó a fiatalok számra, emiatt a szakember utánpótlás nincs biztosítva. 3

4 Az üzleti terv készítésekor tisztában voltunk azzal, hogy a év átmeneti időszak lesz. A foglalkoztatott létszámot tekintve 170 fős teljes létszámot terveztünk, melyből - Megváltozott munkaképességű munkavállalói létszám: 130 fő - a 130 főből tartós foglalkoztatás keretében foglalkoztatott létszám: 96 fő tranzitfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott létszám: 34 fő A bérek után igénybe fogjuk venni a 25 év alattiak, ill. 55 év felettiek utáni adókedvezményt, akinél lehetséges a Rehabilitációs Kártya adta lehetőséggel élünk, akinél pedig nem, ott a kompenzációs célú adókedvezményt fogjuk igénybe venni. Ezen felül minden olyan kedvezményt igénybe veszünk pl. munkaügyi központ bértámogatás-, amire a jogszabályok lehetőséget adnak. Az energia, az üzemanyag és egyéb szolgáltatási díjaknál a évi tényadatokat, illetőleg az inflációt figyelembe véve 6 %-os emelést terveztünk. A munkavállalók utazási költségtérítésénél 8 %-os emeléssel számoltunk. A betegszabadság, ill. a rokkantnyugdíjasok táppénzénél a évi tényadatok alapján terveztünk. A meglévő szociális juttatásokat tovább nem csorbítjuk. A szervezés és irányításon és a 7-8 órában foglalkoztatottaknál az Erzsébet utalványt továbbra is biztosítjuk évben is 3 fő bevételi forrással terveztünk, úgy mint - az állami támogatás, - az önkormányzati támogatás, és - saját árbevétel. Az állami támogatás várhatóan az éves bevételünk 48 %-át, az önkormányzati támogatás 18 %-át, míg a saját árbevétel 34 %-át teszi ki. UNIÓ- s pályázati többletforrással nem számolunk, mert ebben az átmeneti időszakban éves állami támogatás-, nagyon kockázatos a több évre szóló kötelezettségvállalás szeptemberében, januárjától-, várhatón 3 éves keretszerződésre lesz lehetőségünk pályázni. Ha az eredményes lesz, minden bizonnyal külső pályázati forrásokat is igénybe fogunk venni a fejlesztésekhez évben viszont igénybe fogjuk venni az állami költségtámogatási pályázatot fejlesztésre és gépberuházásra. Szervezetünk évre bevételként az alábbi összegeket tervezte: Állami támogatás: Önkormányzati támogatás: Saját árbevétel: e Ft e Ft e Ft Az önkormányzati támogatás összege évben is e Ft lesz, mely elengedhetetlen a szervezet zavartalan működéséhez. A saját árbevétel vonatkozásában évi szinten terveztünk, e Ft-ot. Ennek oka, hogy üzleti partnereink még egy negyedévre sem látnak előre. Aki becslésbe bocsátkozott az is legfeljebb azt merte mondani, hogy a megrendelés állománya legjobb esetben a évi szinten marad. 4

5 Minden területen megrendelés csökkenés, legjobb esetben is stagnálás várható. Az önkormányzattól sem lehet a korábbi évekhez hasonlóan nagyobb mennyiségű nyomdai megrendelésre számítani, mert a feladatok egy része átkerült a Járási Hivatalhoz és sokkal kisebb az a terület, akinek nyomtatvány igénye lenne. A naptár megrendelésből, ill. kávé csomagolásból származó megrendelésünk a évben csökken. Előre jelzések szerint évben is csak a évi mennyiség várható. Bár próbálunk egyre több üzleti partnerrel kapcsolatot kiépíteni, sőt a határon túli együttműködésbe is kezdtünk, -Szlovákia -, ennek ellenére alig sikerült a évi tervünket is teljesíteni. Határon túli kapcsolatainkat évben bővíteni kívánjuk Ausztria-, melytől a kieső megrendelések pótlását és némi árbevétel növekedést várunk. Mindezek a körülmények és az egyre csökkenő állami támogatás is óvatosságra intenek bennünket, ezért terveztünk a saját árbevételnél is a évi szinten. l.l. A szervezet létrehozásának célja, tevékenysége, működésének jellemzői, jövőképe: Az Esély Kft-t és annak jogelőd szervezetét a Győrben és vonzáskörzetében élő megváltozott munkaképességű és fogyatékos munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatására hozták létre. Az önkormányzat a kezdetektől elkötelezett az általunk végzett feladat fontossága iránt, és az éves költségvetésen keresztül folyamatosan támogatja a szervezetet. Mindent megtett annak érdekében, hogy a korábban költségvetési intézményként működő szervezet átalakulása zavartalan legyen. Először közhasznú szervezetként, majd január 01-től jelenleg is közhasznú gazdasági társaságként működjön. A működéshez szükséges feltételeket is biztosította, úgymint éves támogatási összeg, épületek Kft. tulajdonába történő adása, lehetőség szerint megrendeléssel történő támogatás december 31-ig szervezetünk kiemelt akkreditációs tanúsítvánnyal és védett szervezeti szerződéssel rendelkező védett munkahely volt. A foglalkoztatáshoz a legmagasabb összegű állami támogatásban, rehabilitációs költségtámogatásban részesültünk. A rehabilitációs foglalkoztatás szabályai január 01-től alapjaiban változtak meg. Ehhez párosult egy új akkreditációs rendszer is. Szervezetünk minden új jogszabályi feltételt teljesített, ennek köszönhetően tudott évre pályázatot benyújtani. A év átmeneti időszak lesz, csak egy éves támogatásra lehetett pályázni január 01-től kerül bevezetésre a 3 éves időszakra történő pályáztatás, éves támogatási szerződéssel. Ebben az átmeneti, majdnem kaotikus helyzetben, teljesen új feltételek mellett eredményesen pályáztunk. Teljes létszám 170 fő, ebből 130 fő megváltozott munkaképességű és fogyatékos munkavállaló tartós támogatott: 96 fő, tranzit foglalkoztatásban résztvevő: 34 fő -, foglalkozatására van lehetőségünk. 5

6 A nonprofit gazdasági társaság tevékenysége: A közhasznú társaság közhasznú tevékenységei a Kszt. 26. c) pont alapján: Rehabilitációs foglalkoztatás fő közhasznú tevékenység A közhasznú társaság TEÁOR - ban megjelölt cél szerinti közhasznú tevékenységei: Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül 8899'08 Máshová nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül Máshová nem sorolt egyéb oktatás Egyéb humán-egészségügyi ellátás Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység Közhasznú tevékenységek felsorolását az Alapító Okirat és a cégjegyzék tartalmazza. Társaságunk minden tevékenységét a rehabilitációs foglalkoztatás érdekében, közhasznú tevékenységként végzi. Szervezetünknek vállalkozási tevékenysége nincs. A nonprofit gazdasági társaság tevékenysége: A foglalkoztatás a társaság 2 telephelyén (Központi telephely: 9024 Győr, Lajta u 38., Varroda: 9027 Győr, Puskás T. u. 8.) három részlegében, a munkavállalók jelentős részénél (76 %) részmunkaidőben, munkaviszony keretében, határozatlan idejű munkaszerződéssel történik. Munkavállalóink telepített üzemeinkben, gazdasági és szociális szakemberek irányításával, folyamatos segítség nyújtásuk és ellenőrzésük mellett végzik munkájukat. A megváltozott munkaképességű és fogyatékos munkavállalóinkat részmunkaidőben, és 7 órában, a szakembereinket és a szervezés irányítást végző munkavállalóink legnagyobb részét teljes munkaidőben, napi 8 órában foglalkoztatjuk. A munkavállalók által végzett tevékenységek a következők: - Nyomda: nyomdai úton és más sokszorosítási eljárással készíthető kiadványok, szórólapok, könyvek, tájékoztató és reklám anyagok, névjegy,- és üdvözlő kártyák, tömbözött nyomtatványok készítése. Fejlesztéseink során arra törekedtünk, hogy a nyomdai előkészítéstől a levilágításon, színre bontáson át, a nyomdai kivitelezésen keresztül a kötészetig, teljes nyomdai vertikummal rendelkezzünk. Vannak szolgáltatásaink, melyek önállóan is piacképesek, pl. nyomdai előkészítés és színre bontás, összehordás, klisé készítés. Miközben a teljes körűség megteremtésére törekszünk, mindig ügyelünk arra, hogy az alacsonyabb képzettségű - betanított munkás-, munkavállalóknak is tudjunk folyamatosan, képességüknek és egészségi állapotuknak megfelelő munkát biztosítani. 6

7 Ennek érdekében együttműködünk más nyomdákkal, s ennek köszönhetően nemcsak saját megrendeléseinknél, de bérmunkában is végzünk összehordást, hajtogatást, bígelést, stancolást, sorszámozást, ragasztást, egyéb kézi munkát. - Varroda: a textilipar széles területén vállalunk anyagos és bérmunkát. Az egyszerű ágynemű és lakás textíliák varrása iránti igény csökkent. Egyre igényesebb megrendeléseink vannak, szállodáktól, vendéglátó-ipari egységektől és egészségügyi intézményektől. A függönyök, ágyneműk, éttermi és konyhai garnitúrákon felül, orvosi, műtős ruhákon keresztül a műszerek borításához szükséges műanyag és nylon takarók készítésén át a fehérnemű, munkaruha és egyéb felsőruha szabását, varrást és csomagolását végezzük. - Központi üzem: főként humán erőforrást igénylő, nem automatizálható termékek összeszerelését, csomagolását, címkézését, minősítését, sorjázását végzi. Ezen felül egyszerűbb szerelési (játék, toll) munkákat, valamint papír termékek ragasztását (doboz, fotó és CD tartó tasak) végzik. A szervezet működésének jellemzői: A tevékenységi köröket bővíteni évek óta nem tudjuk. Ennek elsődleges oka, hogy nem vagyunk tőkeerős szervezet, s minden új tevékenység beindítása komoly piac kutatást, termék fejlesztést és egyben egy jelentős beruházást igényel. Nem beszélve arról, hogy óta a gazdasági környezet sem alkalmas a fejlesztésre, legfontosabb célkitűzés az életben maradás, ill. minden egyes év túl élése. Továbbra is jellemzően a bevétel 80 %-a bérmunkából származik. A saját termék előállításából származó bevétel növelése a cél, de erre jelen időszakban nem látunk lehetőséget. A bérmunkából származó bevétel rendkívül kiszolgáltatottá tesz bennünket, ezért rendkívül fontos, hogy hitel nélkül tudjuk működni. Ahhoz, hogy életben tudjunk maradni, a meglévő tevékenységi köröknél hajtunk végre kisebb fejlesztéseket. Az általunk végzett tevékenységeknél azért kell a folyamatos fejlesztés, mert ha ezt nem tesszük meg, akkor az idővel a megrendelések csökkenéséhez, később pedig az ellehetetlenüléshez vezet. Ha új tevékenységet beindítani nem áll módunkban, sőt a saját árbevételt sem igazán sikerül növelni, akkor nincs más megoldás, mint olyan fejlesztéseket kell megvalósítani, amivel a költségeket lehet csökkenteni. Energia takarékos megoldásokra törekedtünk eddig is és ezt fogjuk tenni a jövőben is. A szervezet nem profit orientált. Bár hosszú évek óta pozitív eredménnyel zárjuk az évet, osztalékot nem fizetünk, minden pénzt a rehabilitációs foglakoztatásra fordítunk vissza. 7

8 A szervezet jövőképe: Bízunk abban, hogy a magas színvonalú szakmai munkánkat a támogatást elbíráló minisztérium és a szakhatóságok a továbbiakban is elismerik és szervezetünk a rehabilitációs foglalkoztatás területén a jövőben is működni tud. Szakmai cél, hogy azon munkavállalók, akik csak tartós támogatás mellett foglalkoztathatók meg tudjuk tartani, állapotukban legalább a szinten tartást tudjuk megvalósítani. Akik alkalmasak arra, hogy megfelelő felkészítés után a nyílt munkaerő piacon dolgozzanak, azokat tranzit foglakoztatás keretében alkalmazzuk. Az általunk végzett tevékenységet I. osztályú minőségben, rövid határidőkkel, kedvező áron végezzük el, s ezzel partnereinket megtartva tudjunk a piacon életben maradni. A évet, mint átmeneti évet a pályázatban elvárt feltételek mellett tudjuk teljesíteni. Az eddigi jó együttműködést meg tudjuk tartani a szakhatóságokkal és eredményesen tudjuk 2014-től a további évekre pályázni. 2. Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. rehabilitációs szakmai tevékenysége 2.1. A megváltozott munkaképességű és fogyatékos munkavállalók foglalkoztatásával kapcsolatos általános tapasztalatok: A közhasznú társaság gazdálkodási formája meglehetősen sajátos, nem nyereségorientált vállalkozás, ugyanakkor piaci viszonyok között, a gazdasági törvényszerűségeknek és szabályoknak kitéve végzi tevékenységét. A munkavállalók értékalkotó munkáját nem lehet elvitatni ugyanakkor tény, hogy az általunk foglalkoztatott munkavállalóinkat egészségi állapotuk, végzettségük, képzettségük miatt-, csak állami és önkormányzati támogatás mellett tudjuk foglalkoztatni. A megváltozott munkaképességű és fogyatékos munkavállalók megfelelő gazdasági, termelési és szociális szakemberek folyamatos segítésével, irányításával és fokozott ellenőrzése mellett végzik munkájukat. Még egy sikeres foglalkoztatási rehabilitáció mellett sem biztos, hogy a munkavállalók idővel képesek lesznek teljesíteni a normál nyílt piaci -, munkahelyeken elvárt követelményeket. Hosszútávon természetesen az a cél, hogy sikeres rehabilitációval a munkavállalók legalább egy része alkalmas legyen a nyílt munkaerőpiacon történő munka vállaláshoz, a visszatérés lehetőségének meghagyása mellett. Fontos lenne a különböző foglalkoztatási formák és az egymásra épülő foglalkoztatási szintek megléte és a közöttük lévő átjárhatóság biztosítása. Ez a korábbi támogatási rendszerben biztosított volt, de az újban már nincs így január 01-től a foglalkoztatás un. intézeti lába nem került szabályozásra, s ennek azt lett az eredménye, hogy a legsúlyosabb fogyatékosok legfőképpen az értelmi sérültek-, kikerültek a rendszerből. 8

9 Számukra nem tudunk alternatívát javasolni. Sürgősen szükség lenne részükre a terápiás, vagy a munka jutalom melletti foglalkoztatás lehetőségének a megteremtésére. Azzal sem vagyunk tisztában, hogy munkavállalóink egy részénél a még hátralévő orvosi felülvizsgálatok milyen eredményt hoznak. A korábban III. csoportú rokkantnyugdíjasok közül kik lesznek azok, akik rehabilitálhatóak és kik azok akik, rokkantsági ellátásban fognak részesülni. Ez a bizonytalanság folyamatosan jelen van az érintett munkavállalók körében. Állandó feszültséget okoz, s ez még inkább aláássa az egyébként sem jó egészségi állapotukat. Az ország jelenlegi gazdasági helyzete, a családok egyre rosszabb anyagi körülményei kedvezőtlen hatással vannak munkavállalóinkra. Már az is jelentős eredmény, ha a munkavállalók egészségi állapotát, teljesítő képességét sikerül szinten tartanunk. Általános tapasztalat, hogy munkavállalóink rehabilitáció nélkül nem foglalkoztathatók és csak nagyon kevés százalékuk lesz képes a rehabilitációt követően arra, hogy a nyílt munkaerő-piacon munkát vállaljon. A munkavállalók legnagyobb részénél visszafejlődés és leépülés tapasztalható. Ennek elsődleges okát az eddig biztosnak tűnő ellátások (rokkantnyugdíj, RSZJ) megváltoztatásában és a várható orvosi felülvizsgálatok bizonytalan kimenetelében látjuk. Még egy egészséges munkavállalónak is rendkívüli traumát jelent a munkahely elvesztése, nem egy hátrányos helyzetű munkavállalónak. Azok a megváltozott munkaképességű munkavállalók, akik egy biztosnak tűnő ellátás mellett képesek voltak bizonyos feltételek biztosítása mellett munkát végezni és pénzt keresni, nehezen tudják elfogadni az új rendszerre történő átállást, különösen akkor ha ez nekik az eddigi ellátások, vagy kedvezmények megvonásával jár. Ugyanis ha egy korábban rokkantnyugdíjas munkavállalót a felülvizsgálatot követően rehabilitálhatónak minősítenek, akkor nemcsak a korábbi ellátása csökken, hanem el kell döntenie, hogy dolgozik-e, vagy sem. Ennél az ellátási formánál április elejétől január 01-ig három alkalommal változtak a foglalkoztatás szabályai. Első szabály szerint a rehabilitációs ellátás mellett nem lehetett dolgozni. Alkotmány Bírósági döntés értelmében december 07-től 31-ig terjedő időszakban rehabilitációs ellátás mellett bárki, bármennyit dolgozhatott. 20l3. január 01-től a rehabilitációs ellátást csak az veheti igénybe, aki napi max. 4 órát dolgozik. Míg korábban a rehabilitációs ellátásra jogosult munkavállalók 95 %-a a munkát választotta, az idén január 01-től 85 %-uk az ellátást veszi igénybe, 4 órás foglalkoztatás mellett. Ez nemcsak abból a szempontból aggályos hogy mi munkáltatóként hogyan tudjuk megrendeléseinket teljesíteni a munkaórák jelentős csökkenése miatt, hanem azért is, mert ezen munkavállalóknak 2- max 3 éven belül már a nyílt munkaerő piacon kell dolgozniuk. A 4 órás foglalkoztatás pedig egyáltalán nem ebbe az irányba hat, nem a rehabilitációt szolgálja. Munkánkat nem könnyíti, sokkal inkább nehezíti, hogy havonta, esetenként gyakrabban is, személyenként és munkakörönként kell adatot szolgáltatni az NRSZH és a helyi RSZSZ-ek fele. A létszám pótlásnál sem dönthetünk saját hatáskörben, hanem a létszám felvételhez az RSZSZ-hez előzetesen munkaerő igényt kell benyújtanunk, majd ők közvetítenek ki munkavállalókat, amennyiben rendelkeznek vele. 9

10 Nekünk kell segítséget nyújtanunk a tranzit foglalkoztatás keretében nálunk dolgozó munkavállalóknak. Elvárás velünk szemben, hogy keressünk nekik munkapróbára helyet a nyílt munkaerő piacon. Segítsük őket a nyílt piaci munkahely megkeresésében és a munkahely szerzésben. Amennyiben ez sikerrel jár és a munkavállaló igényli, akkor 6 hónapig még az után követésben is nekünk kell segítséget nyújtani. Ezen felül szerezzünk munkát a munkavállalóinknak, eredményesen gazdálkodjunk, feleljünk meg a szakmai elvárásoknak, a havi ellenőrzéseknél ne legyenek hiányosságok, tegyünk eleget az előírt együttműködési és adatszolgáltatási kötelezettségeknek. Ez szinte teljesíthetetlen feladat, majd hogy nem egy lehetetlen küldetés. Munkavállalóink tőlünk várják a segítséget és a megoldást, miközben mi legalább olyan bizonytalanok vagyunk a szervezet helyzetét és a gyakorlati feladatainkat tekintve, mint Ők. Szervezetünk a működéséhez szükséges szakmai minősítéssel rendelkezik: január 01-től az új szabályoknak megfelelően rehabilitációs akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkezünk és ezzel egyidejűleg - védett műhellyé vagyunk nyilvánítva. (ennek a közbeszerzésnél van jelentősége, ill. biztosíthat előnyt) Pénzügyi terv 3. A nonprofit gazdasági társaság évi üzleti terve (pénzügyi-, termelési-, marketing-, humán terv). A évi bevételi terv készítésekor továbbra is 3 bevételi forrással terveztünk: - pályázat útján elnyerhető állami támogatás, - önkormányzati támogatás, - közhasznú tevékenységből származó saját árbevétel. Uniós pályázati forrással az átmeneti időszak miatt nem számoltunk, de a évi költségtámogatás adta pályázati forrást e Ft összegben gépek beszerzésére és fejlesztésre igénybe fogjuk fenni. Az SZJA 1 %-os befogadására pedig nem vagyunk jogosultak. Állami támogatás: Egy éves átmeneti időszakról van szó. A pályázat benyújtásakor létszámra pályáztuk. Minden előre jelzés ellenére jelentős változás, hogy minden megváltozott munkaképességű és fogyatékos munkavállaló után, függetlenül attól, hogy tartós, vagy tranzit foglalkoztatottról van szó, az l főre jutó támogatási összeg azonos, évre, e Ft/fő. A pályázaton elnyert összeg felhasználása is változott a korábbiakhoz képest. Bár az l főre jutó támogatási összeg csökkent, szélesebb azon költségek köre, melyekre a támogatást fel lehet használni. Nemcsak a megváltozott munkaképességű és fogyatékos munkavállalók bérére és járulékára, hanem egyes anyag jellegű kiadásokra is pl. telephelyek közötti szállítási költség, foglalkozás eü. szakorvos, könyvelési költség. stb. -, is fedezetet nyújthat a támogatás. A támogatási keretösszeg terhére kisebb fejlesztések (pl. gépvásárlás,) megvalósítására is nyílik lehetőség, amivel élni kívánunk. 10

11 Önkormányzati támogatás: a tulajdonos önkormányzat évre e Ft támogatást biztosít szervezetünk számára, melyet a megkötött finanszírozási megállapodásban foglaltak szerint havi rendszerességgel folyósít. Ezt az összeget a szervezet részlegeiben és a szervezés irányításon foglalkoztatott szakemberek személyi jellegű kiadásaira használhatjuk fel. A közhasznú tevékenységből származó saját árbevétel: a gazdasági előrejelzéseket és az üzleti partnereinkkel történt egyeztetést, valamint a évi tény adatokat figyelembe véve, saját árbevételre évben e Ft-ot terveztünk. Bár a évet pozitív eredménnyel zártuk, ebből nem lehet évre messzemenő következetés levonni. Minden területen látszik, hogy legjobb esetben is a évi szint megtartása lehet a cél. Nyomda üzemünknél a legkritikusabb a helyzet. Az üzem évek óta nem tudja a kitűzött bevételi tervét teljesíteni évre már az is nagy eredmény lesz, ha az előző évi szintet teljesíti. Ennek több oka van, egyrészt az ügyfelek ezen a területen spórolnak leginkább, másrészt a papír alapon történő ügyintézést egyre inkább az elektronikus váltja fel. Ehhez párosul a pályázati források szűkülése, s ennek következtében csökken a megrendelés. Varroda: a évinél magasabb megrendelés állománnyal számolunk. Egyrészt azért, mert több új üzleti partnert sikerült szereznünk, másrészt egy határon átnyúló projekt keretében új termékfejlesztésbe (Ausztria, élhető környezet, újra hasznosítás) gondolkodunk, melynek megvalósításában a Varrodával számoltunk. Központi üzem: minden korábbi partnerünket sikerült megtartani. Csak remélni tudjuk, hogy megrendelés állományuk az előző évi szintet el fogja érni. Vannak üzleti partnereink, akiknél újabb termékek előállításáról (naptáron felül, spirál füzet gyártás) és újabb termékek csomagolásáról már tárgyalunk. A bevételi terv a következőképpen alakul: Bevételi terv évre Megnevezés Összesen ezer Ft Közhasznú tevékenység árbevétele Nettó árbevétel összesen Egyéb bevétel összesen Beruházások halasztott bevétele támogatásból Bevételek összesen A központi támogatásból e Ft fejlesztési támogatásként a halasztott bevételek között szerepel. 11

12 Humán terv: létszám, bérköltség alakulása: évben összesen 170 fő foglalkoztatását kívánjuk megvalósítani. Ebből 130 fő megváltozott munkaképességű és fogyatékos munkavállaló, 40 fő egészséges munkavállaló. A 40 főből 17 fő a szervezés és irányítást végző munkavállalók létszáma. Ők megfelelő iskola végzettséggel és a szükséges szakképesítéssel, valamint szakmai gyakorlattal rendelkeznek. Mivel a költségeinket minden területen csökkentettük, ezen a területen vizsgáltuk meg annak lehetőségét, hogy hol lehetne munkaidőt csökkenteni, hol lehetne egy-egy feladatot osztott munkakörben ellátni. Ennek eredményeként a 17 főből 13 főt foglalkoztatunk napi 8 órában, 3 főt napi 7 órában, és l főt napi 5 órában. A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalónk pedig osztott munkakörben látja el feladatát. Ezen a területen további csökkenést már nem tudunk megvalósítani. Amennyiben valaki kiesik, mindenképpen pótlása szükséges. Nagy gondot látunk főként a szociális szakember utánpótlásnál. Egyre kevésbé vonzó ez a pálya a fiatalok számára. Sok a munka, nehéz az emberekkel bánni, nagy a pszichés leterhelés, nagy a felelősség, ugyanakkor alacsony a bér. Bár szociális munkás végzettsége nagyon sok fiatalnak van, de a nálunk előírt kötelező 3 éves szakmai gyakorlattal nem rendelkeznek. A részlegekben foglalkoztatott szakembereknél is történt munkaidő csökkentés. A Nyomda üzemben 4 főt 8 óra helyett 7 órában foglalkoztatunk. Ezt ugyan nem tartjuk végleges megoldásnak, de munkaidő emelésére csak abban az esetben lesz lehetőségünk ha ezt a megrendelés és a nyomdai árbevétel nagysága indokolja. A megváltozott munkaképességű munkavállalók létszáma csökkent. Ennek oka, hogy a jelenlegi támogatási rendszerben szervezetünk alacsonyabb összegű l fő jutó támogatást kap mint a korábbi években. Ez a támogatás pedig nem teszi lehetővé, a legsúlyosabb fogyatékos munkavállalók közösségi célú foglalkoztatását. Ezen munkavállalóktól év végén kénytelenek voltunk megválni, ill. a határozott idejű munkaszerződéseiket nem hosszabbítottuk meg. A tervezett létszám 130 fő, ebből tartós támogatás mellett foglalkoztatható 96 fő, tranzit foglalkoztatás keretében foglalkoztatott 34 fő. A pályázat benyújtásakor rendelkezésünkre álló orvosi szakvéleményekből és a felülvizsgálatok várható eredményéből próbáltuk a létszámot meghatározni. Már most látszik, hogy ez a létszám a megoszlás tekintetében (tartós, tranzit ) nem tartható. Az I. fokú szakvélemények II. fokon változtak, módosításra mindenképpen szükség lesz. A munkabéreknél a ,- Ft-os minimálbérrel, a , Ft-os garantált bérminimummal számoltunk. A minimálbért kereső munkavállalóinknál és azoknál is csak a 7 és 8 órában foglalkoztatottaknál hajtottunk végre béremelést. A bérek után igénybe fogjuk venni a 25 év alattiak és az 55 év felettiek utáni adókedvezményt, a Rehabilitációs Kártya adta lehetőséget, vagy a kompenzációs célú adókedvezményt, ill. minden jogszabály adata lehetőséget. A személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a betegszabadságot, valamint a rokkantnyugdíjasok várható táppénzét is. Anyag és energia költségeknél a évi tény adatokat figyelembe véve egy 4 6 %-os, míg az utazási költségnél 8 %-os emelést terveztünk. 12

13 A költségeket és az eredményt az alábbiak szerint tervezzük: évi költségterv Megnevezés Összesen ezer Ft 1. Anyag jellegű ráfordítások Anyagköltség Alapanyagok Segédanyagok Anyagi eszközök Egyéb anyagok Energia díjak Karbantartási anyag Irodaszer, nyomtatvány Tisztítószer Egyéb fenntartás Igénybevett szolgáltatások Posta, szemétszállítás Napilap és könyv előfiz Fenntartás, javítás Gépek javítása Ingatlan karbantart Egyéb igénybev. szolg Telefon, Internet Könyvvizsgálat Egyéb szolgáltatás Egyéb szolgáltatások Banki szolgáltatás Biztosítási díjak Egyéb díjak 0 2. Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség fő dolg. bére tisztelet és megbíz. díj Személyi jellegű kifizetések Utazási költségtérítés Reprezentáció Étkezési hozzájárulás Egyéb Munkaruha jutt Betegszabadság Szociális hozzájárulási adó Értékcsökkenés Egyéb ráfordítások Le nem vonható Áfa 0 5 Beruházások Összesen

14 KÖZHASZNÚ EREDMÉNYTERV évre E FT Megnevezés Összesen A, Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célú működésre kapott támogatás a, alapítótól b, központi költségvetésből c, helyi önkormányzattól d, egyéb 2.Pályázati úton elnyert támogatás 3.Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel 5.Egyéb bevétel ( pü,rendkívüli,poz.készl.áll.vált.) B.Vállalkozási tevékenység bevétele C,Összes bevétel ( A+B ) D,Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások(neg.készl.áll.vált.) Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások E,Vállalkozási tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások F, Összes ráfordítás (D+E) G, Adózás előtti eredmény ( C-F ) 0 H, Adófizetési kötelezettség I, Tárgyévi vállalkozási eredmény ( B-E-H ) J, Tárgyévi közhasznú eredmény ( A-D ) 0 14

15 3.2. Termelési terv Az eddigi tevékenységi köröket továbbra is meg kell tartani, újakat beindítani forráshiány miatt nem lesz lehetőségünk. Az eddigi tevékenységi körökön belül próbáljuk a szolgáltatások körét szélesíteni. A Nyomdában az önállóan is piacképes nyomdai előkészítésből, a színre bontásból és a klisé készítésből származó árbevétel növelését tervezzük. Ezen felül tervezzük az összehordó és a spirálozó gép egész éven át történő hasznosítását. A Nyomda üzemünkben enyves kötőgéppel is rendelkezünk. Eddig csak az általunk készített könyvek kötészetét végeztük. Vannak azonban olyan nyomdák, ahol nem rendelkeznek ilyen géppel, vagy ha igen nincs elegendő szakemberük. Ezt a szolgáltatást próbáljuk kiajánlani és a gépre folyamatos munkát biztosítani. Varroda: fő megrendelőnk a Pannonflax Textil Kft. A Kft-vel való kapcsolatunk kiváló. Egyszerű és igényes munkát egyaránt biztosít számunkra. Sajnálatos, de az utóbbi 2 évben azt tapasztaljuk, folyamatosan fizetési gondokkal küzdenek. Ennek leginkább az állami megrendelések csúszása az oka. A jó kapcsolat ellenére célunk, hogy a Pannonflax megrendelés állománya mellett egyre több és újabb üzleti partner szerezzünk. A meglévő munkáink mellett minden bizonnyal egy új termék varrásába is be tudunk kapcsolódni, úgy mint határidő naplók külső műanyag borítójának varrása. Ezen felül egy határon átnyúló projekt keretében (SOPRO) újrahasznosítás keretében egy piacképes termék fejlesztésében gondolkodunk (pl. műanyag palackból táska készítése). Az első megrendelés április végére várható. Ezen felül tárgyalásokat kezdtünk az ausztriai projekt partnerrel felső ruha varrására. Megpróbáljuk a bérmunka mellett anyagos saját termék előállítását beindítani. A Központi üzem évek óta megtartotta üzleti partnereit és a megrendelés mennyisége is folyamatosan emelkedett. A Nyomda és a Varroda viszont évek óta nem tudta bevételi tervét teljesíteni. Emiatt a részlegek bevételi tervét felülvizsgáltuk. Figyelembe vettük az előző évi tény adatokat, a várható piaci előrejelzéseket és az üzleti tervünkben tervezett saját árbevételt az üzemek között az alábbi bontásban tervezzük megvalósítani: időszak Nyomda Központi üzem Varroda Összesen e Ft e Ft e Ft e Ft év Marketing terv évben ezen a területen is változást tervezünk. Már nem elegendő, hogy a szervezet elérhetőségét a telefonkönyvben megjelentessük. Nem elegendő, hogy működik a honlap, sőt két céggel vagyunk szerződéses kapcsolatban, akik elektronikus formában ajánlják szolgáltatásainkat. 15

16 A szervezet minden részlegében van számítógép, a egységünkben működik. telefon és fax mellett, minden év elejétől részmunkaidőben egy korábban a médiában dolgozó szakembert, - aki betegségéből adódóan megváltozott munkaképességű lett-, sikerült alkalmazunk. Az Ő segítségével készítjük el új prospektusainkat bemutatkozó anyag külső partnereknek, bemutatkozó anyag leendő munkavállalóknak, részlegeink tevékenységének és szolgáltatásának ajánlása stb.-,. A szervezetünknek újságban történő hirdetésekre forrása nincs. Ugyanakkor fontos lenne a médián keresztül (újság, rádió) történő bemutatása. Ezzel környezetünk figyelmét kívánjuk felhívni az általunk foglalkoztatott munkavállalók nehéz helyzetére, az általunk végzett és az önkormányzat által támogatott feladat fontosságára. A médián keresztül történő megjelenéstől természetesen nemcsak a társadalom figyelmének felhívását, hanem megrendeléseink növekedését és újabb üzleti partnereket is remélünk. Tevékenység műszaki /technikai/ feltételeinek alakulása A tulajdonos önkormányzat a kezdetekből fogva biztosította a működéshez szükséges ingatlanokat. Először csak kezelésbe kaptuk azokat, majd pedig a központi telephely (9024 Győr, Lajta u. 38). minden épülete a Kft. tulajdonába került. Ennek köszönhetően a szervezet törzstőkéje e Ft-ra emelkedett. Az épületek korszerűsítése évek óta folyamatos. Első lépésben arra törekedtünk, hogy az épületeket akadálymentessé tegyük. Mára már elmondhatjuk, a központi telephelyünkön lévő összes ingatlan akadálymentes minden fogyatékossági csoport számára. A varrodai bérlemény csak részben akadálymentes. Minden épületünkben megfelelő a világítás, műanyagok a nyílászárók és központi ill. egyedi gázfűtés van. A szociális létesítmények korszerűek, mind fel van újítva és akadálymentesek. A szükséges felújításokat minden épületben befejeztük, a biztonságos munkavégzés feltételeit munkavállalóink részére biztosítottuk. A szervezetünk tevékenységének végzéséhez szükséges gépekkel és berendezésekkel rendelkezünk évben pályázati forrásból e Ft-ot kívánunk fejlesztésre fordítani. Ezen belül az áru mozgatásához szeretnénk egy automataváltós targoncát, továbbá a megváltozott munkaképességű és fogyatékos munkavállalóink életminőségét javító berendezéseket vásárolni. Tervezzük egy elektromágneses terápiás ágy és egy defibrillátor vásárlását. Ezen felül számítógépek cseréjét, a spirálozóhoz lyukasztók vásárlását tervezzük. Mindezektől az intézkedésektől a biztonságos és kultúrált munkakörülmények biztosítását, valamint a szervezet stabilitását, árbevételének növelését várjuk. A évi üzleti tervünk készítésekor legjobb tudásunk és ismeretünk szerint jártunk el. Az Esély Közhasznú Nonprofit Kft évi üzleti tervének elfogadását ill. annak jóváhagyását kérjük. Győr, március 04. Farkasné dr. Lukácsi Zita ügyvezető igazgató 16