Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft Győr, Lajta u évi üzleti terve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 9024 Győr, Lajta u. 38. 2012. évi üzleti terve"

Átírás

1 Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft Győr, Lajta u évi üzleti terve

2 l. Az Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft évi üzleti terve A évi tervezést meghatározó szempontok, általános tájékoztatás: Az Esély Közhasznú Nonprofit Kft július 01-től 3 éves védett szervezeti szerződéssel rendelkezik és a rehabilitációs foglakoztatáshoz rehabilitációs költségtámogatásban részesült. A 3 éves védett szervezeti szerződés keretében évenként adtunk be rehabilitációs költségtámogatásra pályázatot. A 3 éves keretszerződésünk június 30-án lejárt. Védett szervezeti szerződésre új pályázat kiírására nem került sor, a korábbi szerződések kerültek meghosszabbítására. Először egy gazdasági évre, januárjától már csak félévekre lehet állami támogatásra pályázni. Már önmagában az is nehezíti szervezetünk működését, hogy miközben éves üzleti tervet kell készítenünk, addig a legnagyobb bevételi forrásra állami támogatás-, csak félévre lehet pályázni. Az elkészített éves üzleti tervünk II. féléve így teljesen bizonytalan, lóg a levegőben. A félévenkénti pályázat egyébként rendkívül megnehezíti az állami támogatás összegének teljes lehívását is. Miközben egy gazdasági éven belül kiegyenlítődnek a költségek, addig azt félévre 100 %-os pontossággal megtervezni és felhasználni szinte lehetetlen. Szervezetünk évi üzleti tervének készítésekor még a korábbiaknál is nehezebb helyzetben voltunk. Ebben az évben már nemcsak a rehabilitációs költségtámogatás (állami támogatás) félévre történő pályáztatása okozott gondot, hanem az is, hogy a kormány szándéka szerint július 01-től a jelenlegi támogatási rendszert meg kívánja szüntetni és egy teljesen új rendszert kíván bevezetni. Az új támogatási rendszer mellé, még egy új akkreditációs rendszert is be akarnak vezetni. További nehézség, hogy a szuperbruttó, valamint az adójóváírás kivezetése miatt a minimálbér és a garantált bérminimum drasztikusan emelkedett január 01-től. A munkavállalóink 75 %-át érinti a minimál bér emelés. Ez 8 órás foglalkoztatásnál 20 %-os béremelést jelent, de ha ezt részmunkaidőre osztjuk vissza, akkor a órás foglalkoztatásnál, - ha azt akarjuk, hogy a munkavállalók nettó bére ne csökkenjen az előző évihez képest-, 26 %-os béremelést kellett végrehajtanunk. Ez a 26 %-os emelés a munkavállalóink 65 %- át érinti. Meg kell jegyezni, hogy ezzel az emeléssel kizárólag a munkáltató terhe nő, miközben a munkavállalók nettó bére nem emelkedik az előző évihez képest. Még rosszabb a helyzet a korábban rokkantnyugdíjas munkavállalók esetében. Náluk hiába lépjük meg az elvárt béremelést, az Ő nettó jövedelmük ennek ellenére csökkeni fog. Ennek oka, hogy tőlük eddig a bér után 14 %-os volt a levonás mértéke, ami január 01-től 18,5 %-ra emelkedik. Ennek ellentételezéseként viszont jogosultak lesznek táppénzre is. Eddig ezen munkavállalói kör csak az éves 15 nap betegszabadságra volt jogosult, amit szinte minden munkavállaló 100%-ban kimerített. A táppénz jelentős összeget fog kitenni, aminek következtében tovább nő a munkáltatói teher, nem beszélve arról, hogy a kieső időket nehéz lesz pótolni és a megrendeléseket határidőre teljesíteni. 2

3 Nagy gondot jelent, hogy egye inkább csúsznak össze a bérek. Nem az a gond, hogy a minimálbér emelkedik, hanem annak mértéke, mert arra nincs fedezetünk. Ezen felül mélyen igazságtalannak tartjuk, hogy a órás részmunkaidős foglalkoztatás esetén a minimálbéres óradíj Ft-al magasabb, mint 8 órás foglalkoztatásnál lévő 535,- Ft/óra. A szakembereinket, valamint a szervezés irányításon dolgozókat nem tudjuk megfizetni. A bérek összecsúszása miatt nincs értéke a felsőfokú végzettségnek és a szakmai tudásnak. Ezen állománycsoportnál évek óta csak olyan mértékű emelést tudtunk végrehajtani, aminek következtében ezen munkavállalók nettó jövedelme nem csökkent. Ők azok, akik a legtöbbet dolgoznak és nekik köszönhető, hogy a szervezet életen maradt ilyen nehéz gazdasági helyzetben is. További gondnak látjuk, hogy 3 fő a szervezet vezető munkatársai -, 2 éve nem kapott béremelést. A z új rendszer bevezetésének első lépéseként megtörtént - a rokkantnyugdíjasok ellátásának január 01-től történő módosítása. Az ellátás már nem nyugdíjként működik, hanem rokkantsági, vagy rehabilitációs ellátássá fordult át. - a munkavállalók orvosi felülvizsgálatának egy teljesen új rendszere lép életbe, várhatóan től. - a korábbi rehabilitációs költségtámogatás helyébe egy teljesen új, a korábbinál nagyságrendjében lényegesen alacsonyabb összegű támogatás, a bér és költségkompenzáció lép, várhatóan július 01- től. A féléves pályáztatás is gond, nem beszélve arról ha egy új rendszert év közben kívánnak bevezetni. Nincs a felkészülésre megfelelő idő, nem tudjuk, hogy milyen eredményt hoz majd az új orvosi felülvizsgálat munkavállalóink esetében. Lehet, hogy az általunk foglalkoztatott munkavállalók jelentős része nem dolgozhat nálunk. Nem tudjuk, hogy kivel lehet majd a kieső létszámot pótolni. Ez pedig felveti annak a kérdését, hogy milyen létszámmal is lehet évre tervezni január 24-én tartott az NEFMI és az NRSZH egy szakmai megbeszélést. Tájékoztatást kaptunk arról, hogy az orvosi felülvizsgálat új szabályrendszerének, az új típusú akkreditációnak, valamint a II. félévtől bevezetendő új támogatási rendszernek a szabályai, ill. szempontjai még csak most vannak kidolgozás alatt. Azt remélik, hogy az új szabályok február, de legkésőbb március hóban megjelennek. Ismerve az államigazgatási döntések mechanizmusát és az eddigi tapasztalatainkat úgy ítéljük meg, ha az új típusú támogatásra márciusában nem írnak ki pályázatot, akkor az új rendszert minden bizonnyal a második félévtől nem lehet bevezetni. Mindezek ellenére mégsem lehetünk teljességgel bizonyosak abban, hogy mi lesz a második félévtől. Lehet, hogy meghosszabbítják a határidőt és marad az eddigi támogatási rendszer december 3l-ig, vagy csak az I. félévben marad, a II. félévtől pedig valóban az új szabályok lépnek életbe. A I. félévi állami támogatás kérelmezésének szempontjait csak január 26-án ismertük meg. Csak ezt követően tudtuk a pályázatot az állami támogatásra elkészíteni és az éves üzleti tervet összeállítani. 3

4 A fentiekre tekintettel a évi üzleti tervünk készítésekor az alábbiakkal számoltunk, ill. vettük figyelembe: I. félévére a jelenlegi támogatási rendszerrel számoltunk, II. félévére pedig a várható új támogatási rendszert vélelmeztük. - a létszámot tekintve I. félévére az előző évi létszám megtartását, a II. félévre 5 %-os létszám csökkenést prognosztizáltunk a megváltozott munkaképességű és fogyatékos munkavállalói körnél január 01-től minden munkavállalónál 3 fő kivételével-, megléptük az elvárt béremelést, - a órában, részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalóknál az étkezési utalványok elvonása mellett döntöttünk, - a béremelés után a kompenzációs célú adókedvezményt figyelembe vettük, továbbá a jogszabályok által előírt növelő és csökkentő tételekkel számoltunk. - energia, üzemanyag és egyéb szolgáltatási díjaknál a évi tényadatokat figyelembe véve 4-6 %-os, - az utazási költségtérítésnél 8 %-os emeléssel terveztünk. - a betegszabadságot a évi tény adatok alapján terveztük és - a rokkantnyugdíjasok táppénzével is számoltunk évben is csak 3 bevételi forrással terveztünk, úgymint - állami támogatás - önkormányzati támogatás - saját árbevétel. Pályázati többlet forrásra évben sem számítunk. Az állami támogatás összege a várható változások miatt bizonytalan, szinte kiszámíthatatlan. A tervezett éves összeg e Ft, ebből I. félév e Ft, II. félév e Ft. Az önkormányzati támogatás mértéke évben is maradt a évi szinten, összesen: e Ft/év. A saját árbevétel tekintetében növekedést a évhez képest nem terveztünk, az marad e Ft. Szervezetünk a évi tervét 14 %-al túlteljesítette. Ennek elsődleges oka, hogy megrendelés kiesésre évben nem került sor. Az önkormányzati közbeszerzés is áthúzódott június végéig, továbbá a III. negyedévben saját forrásból megvalósított beruházások meghozták az eredményüket. A Print-Invest és a TUTTI Kft megrendeléséből származó árbevétel elérte a 9 millió Ft-ot. Vannak azonban olyan megrendelések, melyeket 2012-től elveszítünk (GYŐRSZOL Zrt. számlalevél borítékolás, várhatóan nem írnak ki a korábbi évekhez hasonlóan több területen közbeszerzési pályázatot stb.). A fentiekre tekintettel, figyelembe véve a magyar gazdaság helyzetét, valamint megrendelőinkkel történt előzetes egyeztetést úgy döntöttünk, hogy a évre saját árbevételnél növelést nem tervezünk. Az állami támogatásra az I. félévi pályázatot január 31-ig kellett beadnunk. Döntés március végére várható. Lehetőségünk van 3 havi előleg igénylésére, ( hó) amit meg is tettünk szintén január 3l-ig. Az előleg összege azonban mindig kevesebb, mint a 4

5 támogatási kérelemben szereplő összeg l/6-od része, ezért is fontos a saját árbevétel kedvező alakulása és az önkormányzati támogatás folyamatos biztosítása. Szervezetünk évre bevételre az alábbi összegeket tervezte: Állami támogatás: Önkormányzati támogatás: Saját árbevétel: e Ft e Ft e Ft l.l. A szervezet létrehozásának célja, tevékenysége, működésének jellemzői, jövőképe: Az Esély Kft-t és annak jogelőd szervezetét a Győrben és vonzáskörzetében élő megváltozott munkaképességű és fogyatékos munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatására hozták létre. Az önkormányzat kezdetektől fogja elkötelezett az általunk végzett feladat fontossága iránt és folyamatosan támogatja szervezetünket. Mindent megtett annak érdekében, hogy a korábban költségvetési intézményként működő szervezet átalakulása zavartalan legyen és először közhasznú szervezetként, majd január 01-től jelenleg is közhasznú gazdasági társaságként működjön. Várhatóan július 01-től, de legkésőbb január 01-től a rehabilitációs foglalkoztatás és annak támogatási rendszere átalakul. Egy alapjaiban teljesen új rendszer beindítása várható. Némi megnyugtatást jelent, az NRSZH és a NEFMI munkatársai úgy nyilatkoztak, hogy az új rendszerben is számítanak a korábban védett szervezetként működő szervezetekre. Bízunk abban is, hogy a tulajdonos önkormányzat az egyre inkább szűkülő anyagi forrásai ellenére is támogatni fogja szervezetünket és minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy meg tudjunk felelni az új elvárásoknak. Szervezetünk célja, hogy gazdasági és szociális szakembereinkkel a rehabilitációs foglalkoztatást a legmagasabb szakmai színvonalon végezve meg tudjunk felelni az új akkreditációs rendszer elvárásainak, részt tudjunk venni a támogatott, valamint a tranzit foglalkoztatásban. Minden megteszünk ennek érdekében, mert csak így tudunk a jövőben is eredményesen dolgozni és a megváltozott munkaképességű, valamint a fogyatékos munkavállalóinknak munkahelyet biztosítani. A nonprofit gazdasági társaság tevékenysége: A közhasznú társaság közhasznú tevékenységei a Kszt. 26. c) pont alapján: Rehabilitációs foglalkoztatás fő közhasznú tevékenység A közhasznú társaság TEÁOR - ban megjelölt cél szerinti közhasznú tevékenységei: Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül 8899'08 Máshová nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül Máshová nem sorolt egyéb oktatás Egyéb humán-egészségügyi ellátás Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 5

6 Közhasznú tevékenységek felsorolását az Alapító Okirat és a cégjegyzék tartalmazza. A társaság kiemelten közhasznú szervezet, minden tevékenységét a rehabilitációs foglalkoztatás érdekében, közhasznú tevékenységként végzi. Szervezetünknek ezért vállalkozási tevékenysége nincs. A nonprofit gazdasági társaság tevékenysége: A foglalkoztatás a társaság 2 telephelyén (központi telephely: 9024 Győr, Lajta u 38., varroda: 9027 Győr, Puskás T. u. 8.) három részlegében, a munkavállalók jelentős részénél (76 %) részmunkaidőben, munkaviszony keretében, egy-két fő kivételével határozatlan idejű munkaszerződéssel történik. Munkavállalóink telepített üzemeinkben, gazdasági és szociális szakemberek irányításával, folyamatos segítség nyújtásuk és ellenőrzésük mellett végzik munkájukat. A megváltozott munkaképességű és fogyatékos munkavállalóinkat részmunkaidőben, és 7 órában, a szakembereinket és a szervezés irányítást végző munkavállalóinkat teljes munkaidőben, napi 8 órában foglalkoztatjuk. Szervezetünk kiemelt akkreditációs tanúsítvánnyal és védett szervezeti szerződéssel rendelkezik től folyamatosan rehabilitációs költségtámogatásban részesült. Az általunk foglalkoztatott munkavállalókat csak állami támogatás mellett tudjuk foglalkoztatni. Ezért is szükséges, hogy a támogatási kérelmünkben igényelt összeget állami támogatás-, szervezetünk megkapja. Tudjuk, hogy a szervezet életben maradásának feltétele a kedvező áron, kiváló minőségben és határidőre végzett munka. Ehhez jó szervezésre, folyamatos minőségi ellenőrzésre és alacsony költség ráfordításra van szükség. Mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez meg is valósuljon. Ezen felül törekszünk a meglévő tevékenységi köreinken belül a folyamatos fejlesztésre, melytől a saját árbevétel emelkedését várjuk. Minden törekvésünk ellenére még mindig a bérmunkából származó bevétel van túlsúlyban. Az ország gazdasági helyzete évről évre rosszabb. Rendkívül nagy a piaci verseny, nincs a megrendelőknél szociális érzékenység, minden a költségekről szól. Eközben pedig a munkavállalóink egészségi, főként pszichés és mentális állapota folyamatosan romlik. Büszkék vagyunk arra, hogy ilyen piaci környezetben, a mi munkavállalóinkkal a évet is sikerült pozitív eredménnyel zárni. Különösen nagy jelentőséget tulajdonítunk ezen felül annak, hogy nem tőkeerős szervezetként, pályázati forrás nélkül évben saját forrásból e Ft-os fejlesztést tudtunk megvalósítani évben folyatatni kívánjuk a megkezdett fejlesztéseket. Az életben maradáshoz az állami támogatáson felül rendkívül nagy szükség lenne a megrendelés állomány növekedésének. Ennek egyik forrása lehetne a közbeszerzéseken való, valós lehetőség biztosítása, továbbá segítené szervezeteinket, ha a rehabilitációs foglalkoztatást megrendeléssel ki lehetne váltani. Előny lenne továbbá, ha az önkormányzatoknak, költségvetési intézményeknek beszerzéseik során a 3 árajánlatból legalább egyet a miénkhez hasonló szervezettől kellene kérnie. Az egyre szigorodó foglalkoztatási és támogatási feltételek mellett a munkához, ill. megrendeléshez jutás, valamint a pályázati források biztosítása, - ezen belül is a haza forrás -, kínálhatna megoldást. 6

7 Győr városában 20 fölött van a Nyomdák száma. Rendkívül nagy a konkurencia, de a nyomdai utómunkálatokat (összehordás, spirálozás stb.) más megyébe vitték a vállalkozók. Ezt a hiányt felismerve vásároltunk évben egy kéttornyos összehordó gépet III. negyedévében kötött szerződés keretében 350 e db naptárt készítettünk el, de ezen a gépen egyéb összehordási munkákat is végeztünk. Az általunk összehordott naptárakat megrendelő kénytelen volt más megyébe szállítani spirálozásra. Megrendelőnkkel kötött megállapodást követően év végén vásároltunk egy használt lyukasztó és spirálozó gépet, s ezzel a naptárokat teljes egészében szervezetünk fogja összehordani és spirálozni. A Központi üzem munkatársai részére kialakított üzemrészben pedig a TUTTI Kft- vel kötött megállapodás keretében olyan bérmunkát sikerült megszerezni, mely évben e Ftos árbevételt eredményezett évben a Nyomda és a Központi üzemben megvalósított fejlesztéseknek köszönhetően a saját árbevételt 114 %-ra teljesítettük évben arra törekszünk, hogy üzleti partnereinket megtartsuk. A Nyomda üzemben tervezünk további gépberuházást, ami az utómunkálatokat segíti, ill. ami a költségek csökkentésének irányába hat. Tervezünk egy RISOGRAPH gyorsmásoló beszerzését. Ezen felül szeretnénk még az I. félévben a központi telephelyünkön lévő panelos épületek külső szigetelését megvalósítani. Ez egy hosszabb távon megtérülő beruházás, de mindenképpen szükséges és hasznos. A szervezés irányításon foglalkoztatott munkavállalók számítógépeinek folyamatos cseréjét is tervezzük, továbbá minden olyan átalakítást (munkaterület, munkaeszközök), mely a megváltozott munkaképességű és fogyatékos munkavállalók munkavégzését segíti. A varrodában gépberuházást nem kellett megvalósítanunk ahhoz, hogy a korábbiakhoz képest újabb munkákat vállaljunk. Munkaruhára és felső ruhára egyre nagyobb az igény. Új termékként van igény kutya ruhákra és fekhelyekre. Próbáltunk a piac igényeinek megfelelni és új termékek gyártására átállni. Természetesen új és folyamatos megrendelés esetében hajlandóak vagyunk a meglévő géppark korszerűsítésére. A munkavállalók által végzett tevékenységek a következők: - Nyomda: nyomdai úton és más sokszorosítási eljárással készíthető kiadványok, szórólapok, könyvek, tájékoztató és reklám anyagok, névjegy,- és üdvözlő kártyák, tömbözött nyomtatványok készítése. Fejlesztéseink során arra törekedtünk, hogy a nyomdai előkészítéstől a levilágításon, színre bontáson át, a nyomdai kivitelezésen keresztül a kötészetig, teljes nyomdai vertikummal rendelkezzünk. Vannak szolgáltatásaink, melyek önállóan is piacképesek, pl. nyomdai előkészítés és színre bontás, összehordás, klisé készítés. Miközben a teljes körűség megteremtésére törekszünk, mindig ügyelünk arra, hogy az alacsonyabb képzettségű - betanított munkás-, munkavállalóknak is tudjunk folyamatosan, képességüknek és egészségi állapotuknak megfelelő munkát biztosítani. Ennek érdekében együttműködünk más nyomdákkal, s ennek köszönhetően nemcsak saját megrendeléseinknél, de bérmunkában is végzünk összehordást, hajtogatást, 7

8 bígelést, stancolást, sorszámozást, ragasztást, egyéb kézi munkát, től pedig naptár és füzet spirálozást. - Varroda: a textilipari széles területén vállalunk anyagos és bérmunkát. Az egyszerű ágynemű és lakás textíliák varrása iránti igény csökkent. Egyre igényesebb megrendeléseink vannak, szállodáktól, vendéglátóipari egységektől és egészségügyi intézményektől. A függönyök, ágyneműk, éttermi és konyhai garnitúrákon felül, orvosi, műtős ruhákon keresztül a műszerek borításához szükséges műanyag és nylon takarók készítésén át a fehérnemű, munkaruha és egyéb felsőruha szabását, varrást és csomagolását végezzük. - Központi üzem: főként humán erőforrást igénylő, nem automatizálható termékek összeszerelését, csomagolását, címkézését, minősítését, sorjázását végzi. Ezen felül egyszerűbb szerelési (játék, toll) munkákat, valamint papír termékek ragasztását (doboz, fotó és CD tartó tasak) végzik. A mi megyénkben a legalacsonyabb az akkreditált munkáltatók száma, így a rehabilitációs foglalkoztatást Győr és vonzáskörzetében majdhogynem a mi szervezetünktől várják el. Csak remélni tudjuk, hogy az eddigi eredményeink és szakmai felkészültségünk elegendő lesz ahhoz, hogy az új rendszerben is tovább tudjunk dolgozni. Országszerte, de megyénkben is tartósan magas a munkanélküliek száma. Az elszegényedésnek és a munkanélküliségnek köszönhetően egyre erőteljesebben nő az igény az általunk végzett foglalkoztatás iránt. 201l. decemberében már a 85 főt meghaladta a munkára váró fogyatékos és megváltozott munkaképességű munkavállalók száma. 201l. évben foglalkozatott létszám 189 fő, ebből 144 fő megváltozott munkaképességű és fogyatékos munkavállaló évre I. félévre létszámcsökkenéssel nem számoltunk. A december havi létszám megtartását vállaltuk. Az időközben kieső létszámot pótoljuk, ha másképpen nem június 30-ig, határozott idejű foglalkoztatás keretében II. félévére 5 %-os létszámcsökkenést prognosztizáltunk az orvosi felülvizsgálatok, valamint az új támogatási rendszer miatt. A foglalkoztatás iránti igények elsősorban - a kisegítő és a speciális szakiskolából kikerülő tanulási nehézséggel küzdő és értelmi fogyatékos-, diákok, - a családban élő súlyos és halmozottan sérült személyek, - az egészségügyi és szociális ágazatban működő intézmények lakói, - időközben betegségtől, balesetből-, rokkanttá váló munkavállalók, továbbá - a fogyatékos érdekvédelmi szervezetek tagjai részéről jelentkezik. Szervezetünk a felvételnél előnyben részesíti a leghátrányosabb helyzetű, valamint a még ellátásban nem részesülő, főként pályakezdő fogyatékos munkavállalókat. A rehabilitációs foglalkoztatás szakmai színvonalának folyamatos emelésére törekszünk. Gazdasági szakemberek irányításával, szociális szakemberek szakmai segítségével végezzük a megváltozott munkaképességű és fogyatékos munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatását. 8

9 A foglalkoztatás biztosításán túl nagy hangsúlyt fektetünk a személyes segítségnyújtásra is. Nem fordulhat elő, hogy információ, vagy jogszabály ismeretének hiánya miatt kerüljön egyegy munkavállalónk hátrányos helyzetbe. Szociális szakembereinknek köszönhetően az általunk nyújtott szolgáltatások köre és színvonala is emelkedett. A rehabilitációs foglalkoztatás mellett nagy hangsúlyt fektetünk a képzésre. Megváltozott munkaképességű munkavállalóink részére elsősorban belső képzést szervezünk. Ezzel azt kívánjuk elérni, hogy - munkavállalóink egyre több fajta munkafolyamatot tudjanak elvégezni, - gyakori betegségük miatt a termelésből kieső létszámot átcsoportosítással tudjuk pótolni, - s ezzel elősegítsük, hogy szervezetünk megrendeléseit határidőben tudja teljesíteni. Ezen felül egyedi igények alapján támogatjuk jelenleg l fő-, megváltozott munkaképességű munkavállaló képzését. (siket munkavállaló főiskola képzés) Egyre több siket és nagyothalló munkavállalót alkalmazunk. Nem elegendő a fizikai akadálymentesítés, nagyon fontos a kommunikációs akadálymentesítés megvalósítása is. Bár együttműködési megállapodásunk van a jeltolmács szolgálattal, ezt már nem tartjuk elegendőnek. Úgy a munkavállalók, mint a munkahelyi vezetők és a munkahelyi segítők részéről egyre nagyobb az igény a jelnyelv megismerésére ill. annak használatára. Ezt a célt szem előtt tartva az előző évben megkezdett munkát évben is folytatjuk. 6 fő alapfokú jelnyelvi képzését követően jelenleg 4 fő középszintű jelnyelvi képzését támogatjuk. Jövőkép: Elsődleges célunk a év túlélése és felkészülés, ill. alkalmazkodás az új rendszerhez. Ennek keretében rövid távon cél - a szervezet életben tartása, - a takarékos gazdálkodással a gazdasági év túlélése, - a megrendelők megtartása, új megrendelők szerzése, - a tartalékok megtartása, - a szervezet létszámának megtartása, - az előző évi gépberuházások további folytatása, - a központi telephely épületeinek külső szigetelése, - a szervezet likviditásának megőrzése, - a hitel nélküli működés biztosítása. A 201l. évi tényadatok, valamint a megrendelőinkkel és az önkormányzattal folytatott tárgyalások alapján úgy ítéljük meg, amennyiben az állami támogatást sikerül az általunk megpályázott összegben elnyerni, akkor I. félévében biztosan, a II. félévben pedig csak reméljük, hogy a a rehabilitációs foglalkoztatást változatlan színvonalon tudjuk végezni. Hosszabb távon arra törekszünk, bármilyen változás is következik be a rehabilitációs foglalkoztatás és annak támogatása terén, szerveztünk továbbra is ennek a munkának a részese legyen. 9

10 2. Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. rehabilitációs szakmai tevékenysége 2.1. A megváltozott munkaképességű és fogyatékos munkavállalók foglalkoztatásával kapcsolatos általános tapasztalatok: A közhasznú társaság gazdálkodási formája meglehetősen sajátos, nem nyereségorientált vállalkozás, ugyanakkor piaci viszonyok között, a gazdasági törvények és szabályok alapján végzi tevékenységét. A munkavállalók értékalkotó munkáját nem lehet elvitatni ugyanakkor tény, hogy az általunk foglalkoztatott munkavállalók egészségi állapotuk, végzettségük, képzettségük miatt-, csak állami és önkormányzati támogatással foglalkoztathatók. A megváltozott munkaképességű és fogyatékos munkavállalók megfelelő gazdasági, termelési és szociális szakemberek folyamatos segítésével, irányításával és fokozott ellenőrzése mellett végzik munkájukat. Még egy sikeres foglalkoztatási rehabilitáció mellett sem biztos, hogy a munkavállalók idővel képesek lesznek teljesíteni a normál nyílt piaci -, munkahelyeken elvárt követelményeket. Hosszútávon természetesen az a cél, hogy sikeres rehabilitációval a munkavállalók legalább egy része alkalmas legyen a nyílt munkaerőpiacon munkát vállalni, a visszatérés lehetőségének meghagyása mellett. Fontos lenne a különböző foglalkoztatási formák és szintek közötti átjárhatóság biztosítása. Ez a jelenlegi támogatási rendszerben meg volt, de nem tudjuk meg lesz e a július 01- től bevezetni kívánt új rendszerben. Azzal sem vagyunk tisztában, hogy a munkavállalóink közel 51 %-át érintő orvosi felülvizsgálatok milyen eredményt fognak hoz. A korábban III csoportú rokkantnyugdíjasok közül kik lesznek azok, akik rehabilitálhatóak és kik lesznek azok akik rokkantsági ellátásban fognak részesülni. Ez a bizonytalanság folyamatosan jelen van az érintett munkavállalók körében. Állandó feszültséget okoz, s ez még inkább aláássa munkavállalóink egyébként sem jó egészségi állapotát. Az ország jelenlegi gazdasági helyzete, a családok egyre rosszabb anyagi körülményei kedvezőtlen hatással vannak az általunk foglalkoztatott munkavállalókra. Már az is jelentős eredmény, ha a munkavállalók egészségi állapotát, teljesítő képességét sikerül szinten tartanunk. Általános tapasztalat, hogy munkavállalóink rehabilitáció nélkül nem foglalkoztathatók és csak nagyon kevés százalékuk lesz képes a rehabilitációt követően arra, hogy a nyílt munkaerő-piacon munkát vállaljon. A munkavállalók legnagyobb részénél visszafejlődés és leépülés tapasztalható. Ennek elsődleges okát az eddig biztosnak tűnő ellátások (rokkantnyugdíj, RSZJ) megváltoztatásában és a várható orvosi felülvizsgálatok bizonytalan kimenetelében látjuk. Még egy egészséges munkavállalónak is rendkívüli traumát jelent a munkahely elvesztése, nem a hátrányos helyzetű munkavállalóknak. Azok a megváltozott munkaképességű munkavállalók, akik egy biztosnak tűnő ellátás mellett képesek voltak bizonyos feltételek biztosítása mellett 10

11 munkát végezni és pénzt keresni, nehezen tudják elfogadni az új rendszerre történő átállást, különösen akkor ha ez nekik az eddigi ellátások, vagy kedvezmények megvonásával jár. Ugyanis ha egy korábban rokkantnyugdíjas munkavállalót a felülvizsgálatot követően rehabilitálhatónak minősítenek, akkor a rehabilitációs ellátás mellett, - mely lényegesen alacsonyabb összegű lesz mint a rokkantnyugdíja volt-, nem végezhet munkát. A korábbiakhoz képest csak munkajövedelme lesz és az eddigi kedvezményeit is (pl. utazási kedvezmény, parkolás, közgyógyellátás stb.) elveszíti. Miközben azok a személyek, akiknek az ellátása továbbra is rokkant ellátás marad, megmarad a korábbi ellátásuk (rokkantnyugdíj) csak más néven, mellette dolgozhatnak a minimál bér 180 %-ig és részükre még táppénz is jár. Ugyanez a szabály vonatkozik az előrehozott öregségi nyugdíjasokra is. Az új felülvizsgálati rendszerben a korábban végleges minősítéssel rendelkező rokkantnyugdíjasok felülvizsgálatára is sor kerül. Ezen munkavállalói kör jelentős része eddig sem vállalt munkát. Mi azt tapasztaljuk, már egy-két év munkából való kiesés is rendkívül megnehezíti még a védett munkahelyre történő visszavezetést is, nem egy esetleges nyílt piaci foglalkoztatást. Tragédiához vezethet, ha több év vagy évtizedes kiesést követően ezen munkavállalói kört a nyílt munkaerőpiacra akarják visszakényszeríteni. Munkavállalóink tőlünk várják a segítséget és a megoldást, miközben szervezetünk jövőjéről mi legalább olyan keveset tudunk mint Ők a saját helyzetükről. Szervezetünk a működéséhez szükséges szakmai minősítésekkel rendelkezik: től ig védett szervezeti szerződéssel rendelkezik, mely június 30-ig meghosszabbításra került július 20 ig kiemelt akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkezünk és július 20-ig védett műhellyé vagyunk nyilvánítva. (ennek a közbeszerzésnél van jelentősége, ill. biztosíthat előnyt) 3.1. Pénzügyi terv 3. A nonprofit gazdasági társaság évi üzleti terve (pénzügyi-, termelési-, marketing-, humán terv). A évi bevételi terv készítésekor a következőket vettük figyelembe. A szervezet bevétele továbbra is három forrásból áll, úgymint - közhasznú tevékenységből származó saját árbevétel, - pályázati úton elnyerhető állami támogatás (rehabilitációs költségtámogatás) - önkormányzati támogatás. Pályázati forrással nem számolunk és az SZJA 1 %-os befogadására sem vagyunk jogosultak. A saját árbevétel növelésére nagyon kevés az esély, ezért azt a évi szinten terveztük. Tervezett saját árbevétel e Ft/év. 11

12 A évi tényadatok ismeretében, valamint az üzleti partnereinkkel folytatott tárgyalások eredményeként tisztán láttuk, hogy a saját árbevétel növelésére lehetőségünk nincs. Üzleti partnert nem veszítettünk, de megrendelőink úgy látják nem csak egy-egy területen, hanem minden tevékenységi körünknél -, csökkenni fog, vagy legjobb esetben az előző évihez képest szinten marad a megrendelés állományuk. A korábban nyertes közbeszerzési pályázatokra sem lehet számítani - munkaügyi szervezetek, önkormányzat-, mert nem írják ki azokat. Viszont volt olyan évtizedek óta meglévő nyomdai és központi üzem megrendelésünk, melyet Budapestre történő központosítás miatt veszítettünk el. Ez évi majd 5 millió Ft-os árbevétel kiesést fog jelenteni. A korábbi években meglévő egyszeri nyomdai megrendelésre sem számíthatunk (55 e db-os tájékoztató füzet), mert annak fedezetét forráshiány miatt az önkormányzat évi költségvetésbe nem tudta betervezni. Bár évben 2 olyan beruházást valósítottunk meg saját forrásból (gépberuházás, ill. üzemrész kialakítás) mely eredményes volt és valójában ennek köszönhető, hogy a évre tervezett saját árbevételünket 14 %-al túlteljesítettük, ez csak a kieső megrendeléseink pótlására volt elegendő. Eredményes beruházásaink ellenére is nehéz helyzetben vagyunk. A fentieket még tetézi, hogy a közüzemi és egyéb szolgáltatások díja folyamatosan emelkedik. Ezen költségekre pedig ráhatásunk nincs és a szolgáltatások között sincs választási lehetőségünk, ezek diktált, hatósági árak. A folyamatosan emelkedő költségeinket pedig vállalási díjaink emelésével sem tudjuk kompenzálni. Azokat ha tudjuk is emelni, soha nem érik el az infláció mértékét. Ilyen mértékű emelést a partnerek nem fogadnak el. Kedvező vállalási díjat csak új megrendelés, új bérmunka esetén sikerül érvényesíteni. A megrendeléseknél jelentős mennyiségi növekedéssel nem számolhatunk, így a volumen növekedés sem eredményez többletbevételt. A tervezéskor a fentiek túl figyelembe vettük az ország teljesítő képességét, a gazdaság helyzetét. Mindezek alapján úgy ítéltük meg, a saját árbevételt emelni nem tudjuk, ezért azt a évi szinten terveztük éve tervezett saját árbevétel összege: e Ft, ebből az I. félévre tervezett összeg: e Ft, a II. félévre tervezett összeg: e Ft. Az önkormányzati támogatás összege nem változik, marad a évi szinten e Ft. Az önkormányzatok feladatai is jelentősen átalakultak a korábbi évekhez képest, s ezzel az önkormányzatok anyagi helyzete is romlott. Bármennyire is elkötelezett a város vezetése és a képviselő testület a szervezetünk által végzett feladat fontossága iránt, a támogatás emelésére nincs lehetőségük évre tervezett önkormányzati támogatás összege: e Ft, I. félévi támogatás összege: e Ft, II. félévre tervezett összeg: e Ft. Az állami támogatásnál a I. félév biztosnak tűnik. Bár jelentős mértékű, minden munkavállalóra kiterjedő béremelést kellett megvalósítanunk, ugyanakkor az l főre jutó állami támogatás kvótája emelkedett. Az elvárt béremelések meglépését követően pedig szervezetünk jogosult a kompenzációs célú adókedvezmény igénybevételére. Az I. félévi állami támogatásnál csak azokra a költségnemekre kértünk támogatást, amikre korábban is I. félévére pályázott összeg: e Ft. Állami támogatásra tervezett éves támogatási összeg: e Ft, melyből a II. félévi összeg: e Ft. 12

13 A bevételi terv a következőképpen alakul: Bevételi terv évre Megnevezés Közhasznú tevékenység árbevétele Nettó árbevétel összesen Egyéb bevétel összesen Bevételek összesen Összesen ezer Ft Létszám, bérköltség terv alakulása: évben 189 fő foglalkoztatását terveztük. Ebből 19 fő volt a szervezés és irányítást végző munkavállalók létszáma. Ők megfelelő iskola végzettséggel és a szükséges szakképesítéssel, valamint szakmai gyakorlattal rendelkeznek. A fenti létszám elegendő volt az általunk foglalkoztatott munkavállalói létszámhoz évben a 19 főből 2 fő munkaviszonya szűnt meg nyugdíjba vonulás, ill. más területen történő munkavégzés miatt. Tekintettel arra, hogy a jogszabályok által kötelezően előírt szakképzett létszámmal rendelkezünk, figyelemmel a költségekre a kieső 2 főt nem pótoltuk. Munkájukat a meglévő létszámmal látjuk el. Ezen a területen bővítést nem tervezünk, de további létszám csökkenés esetén a kieső létszámot már pótolni szükséges. A megváltozott munkaképességű munkavállalók létszáma évben a tervezettnek megfelelően alakult, összesen 144 fő volt I. félévében a megváltozott munkaképességű munkavállalók létszámát nem változtattuk 144 fővel (143 fő támogatással, l fő támogatás nélkül) terveztünk. A létszám szerkezetében kisebb változást eszközölünk. Míg évben 99 fő megváltozott munkaképességű és 45 fő súlyos fogyatékos munkavállalóval számoltunk, addig I. félévére 101 fő mmvk. és 43 fő fogyatékos munkavállalói létszámmal tervezünk. A munkabéreknél a ,- Ft-os minimálbérrel, a , Ft-os garantált bérminimummal számoltunk. A teljes létszámnál 3 fő kivételével, akiknek keresete magasabb volt, mint ,-Ft -, január 01-től az elvárt béremelést megvalósítottuk. A személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a betegszabadságot, valamint a rokkantnyugdíjasok várható táppénzét is. Ezen felül számoltunk a jogszabályok által előírt csökkentő és növelő tételekkel is. Anyag és energia költségeknél a évi tény adatokat figyelembe véve 4 6 %-os, míg az utazási költségnél 8 %-os emelést terveztünk. A költségeket és az eredményt az alábbiak szerint tervezzük: 13

14 2012. évi költségterv Megnevezés Összesen ezer Ft 1. Anyag jellegű ráfordítások Anyagköltség Alapanyagok Segédanyagok Anyagi eszközök Egyéb anyagok Energia díjak Karbantartási anyag Irodaszer, nyomtatvány Tisztítószer Egyéb fenntartás Igénybevett szolgáltatások Posta, szemétszállítás Napilap és könyv előfiz Fenntartás, javítás Gépek javítása Ingatlan karbantart Egyéb igénybev. szolg Telefon, Internet Könyvvizsgálat Egyéb szolgáltatás Egyéb szolgáltatások Banki szolgáltatás Biztosítási díjak Egyéb díjak 0 2. Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség fő dolg. bére tisztelet és megbíz. díj Személyi jellegű kifizetések Utazási költségtérítés Reprezentáció Étkezési hozzájárulás Egyéb Munkaruha jutt Betegszabadság Szociális hozzájárulási adó Értékcsökkenés Egyéb ráfordítások Le nem vonható Áfa 0 5 Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 Összesen

15 KÖZHASZNÚ EREDMÉNYTERV évre E FT Megnevezés Összesen A, Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célú működésre kapott támogatás a, alapítótól b, központi költségvetésből c, helyi önkormányzattól d, egyéb 2.Pályázati úton elnyert támogatás 3.Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel 5.Egyéb bevétel ( pü,rendkívüli,poz.készl.áll.vált.) B.Vállalkozási tevékenység bevétele C,Összes bevétel ( A+B ) D,Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások(neg.készl.áll.vált.) Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások E,Vállalkozási tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások F, Összes ráfordítás (D+E) G, Adózás előtti eredmény ( C-F ) 0 H, Adófizetési kötelezettség I, Tárgyévi vállalkozási eredmény ( B-E-H ) J, Tárgyévi közhasznú eredmény ( A-D ) 0 15

16 3.2. Termelési terv Az eddigi tevékenységi köröket továbbra is meg kell tartani, újakat beindítani forráshiány miatt nem lesz lehetőségünk. Az eddigi tevékenységi körökön belül próbáljuk a szolgáltatások körét szélesíteni. Ezt a célt szolgálták a év III. negyedévében megvalósított gépberuházások is, melyet évben folytatni kívánunk. A Nyomdában az önállóan is piacképes nyomdai előkészítést és színre bontást kívánjuk jobban reklámozni és ezen a területen nagyobb bevételt elérni. Ugyanez vonatkozik a csomagoló eszközök gyártására (dobozok készítése különböző méretben), valamint az összehordást és a spirálozást kell úgy kiajánlani, hogy a naptárak mellett- mely időszakos termék-, év közben is legyen folyamatosan munka a gépekre. A Nyomdaüzemünkben enyves kötőgéppel is rendelkezünk, de eddig csak az átalunk készített könyvek kötészetét végeztük. Vannak azonban olyan nyomdák, ahol nem rendelkeznek ilyen géppel, vagy ha igen nincs elegendő szakemberük. Ezt a szolgáltatást próbáljuk kiajánlani és a gépre folyamatos munkát biztosítani. A jelenlegi gazdasági helyzet leginkább a textilipart sújtja. A varroda által készített termékek közül a felsőruha és munkaruha gyártás irányába kell fejleszteni. Az alapanyagárak nagymértékű emelése miatt saját termék előállításának (ágynemű, konyhai garnitúrák, karácsonyi és húsvéti terítők, párnák stb.) és értékesítésének bővítésére egyenlőre nem látunk reális esélyt, ezért egyetlen megoldás marad, további bérmunkák megszerzésével a termelés volumenét kell növelni. Varrodánk fő megrendelője a Pannonflax Textil Kft. Velük egyre szorosabb az együttműködésünk. Saját varrodájuk létszámának leépítését követően szervezetünkre számítanak elsősorban a bérmunkánál. Nekik legnagyobb bevételt a szőtt termék értékesítése adja, de partnereik igényeihez igazodnak és konfekcionált termékek értékesítését is vállalják. A fejlesztéseket a lehetőségeinkhez képest tovább folytatjuk. Új termékek gyártásánál ill. szolgáltatások beindításánál a kisebb anyag és gép beruházást igénylő termékek előállításának irányába kell elmozdulnia, mert jelenlegi helyzetben ezt látjuk elérhetőnek és fenntarthatónak. Miközben fejlesztünk és arra törekszünk, hogy a bérmunka mellett egyre nagyobb súllyal jelenjen meg a saját előállítású termékek aránya, meg kellett találnunk azt az optimális arányt, amely mellett egészségi állapotuk, alacsonyabb képzettségük és végzettségük miatt kevésbé fejleszthető munkavállalóinknak is tudjuk folyamatosan munkát biztosítani. Az üzleti tervben tervezett árbevételt az üzemek között az alábbi bontásban tervezzük megvalósítani: időszak Nyomda Központi üzem Varroda Összesen e Ft e Ft e Ft e Ft év

17 3.3. Marketing terv Szervezetünk január 01-től jelenlegi is nonprofit gazdasági társaságként működik évre végre sikerült elérni, hogy a környező vállalkozásokban is tudatosult, hogy szervezetünk a korábbi Szociális Foglalkoztató jogutód szervezte. Honlapunkat folyamatosan frissítjük. A telefonkönyvben és 3 szolgáltatónál elektronikus formában hirdetjük tevékenységünket. A rákeresések és a más megyéből érkező megrendelések bizonyítják, hogy szervezetünk tevékenységét nemcsak Győrben, de a megyén kívül is ismerik. Nem elég jól dolgozni, elengedhetetlenül szükséges, hogy folyamatosan tudassunk magunkról, bent legyünk Győr város gazdasági vérkeringésében. Ezt elérni azzal tudjuk, hogy folyamatosan részt veszünk minden olyan civil, társadalmi, szociális vagy munkaügyi szervezet, képző intézmény által szervezett kiállításon, programon, vagy rendezvényen, melyen be tudjuk mutatni részlegeink által végzett tevékenységet, az általunk készített termékeket. Emellett ezek a rendezvények elősegítik, hogy más szervezetek is betekintést nyerjenek az általunk végzett szakmai munkába, a rehabilitációs foglalkoztatásba. A szervezet életben maradásának feltétele, hogy a már meglévő üzleti partnereinket meg tudjuk tartani, a részükre végzett munkák körét bővítésük, a megrendelői kört tovább szélesítsük. Ennek elérése érdekében a SZE szociális munkás tanszékének II. éves hallgatóival, - akik terepgyakorlaton vannak szervezetünknél-, két kiadványt készítünk. Ezek a kiadványok május közepére fognak elkészülni. Egyikkel célunk a szervezet tevékenységi körének ismertetése, a gyártott termékek és szolgáltatások katalógusban történő bemutatása és a gyártási kapacitás ismertetése. Ezt a kiadványt a meglévő és a leendő partnereinknek kívánjuk eljuttatni s ettől a megrendelés állomány növekedését várjuk. A rehabilitációs foglalkoztatás területén életbe lépő változások miatt a másik kiadványban szeretnénk bemutatni, hogy jelenleg és a jövőben kik azok akik a mi szervezetünknél számíthatnak munkára. Mi a foglalkoztatás feltétele, hogyan lehet hozzánk jelentkezni, ill. munkavállalónként bekerülni. Ezt a kiadványt a fogyatékos szervezeteknek, a munkaügyi központnak, a szociális és egészségügyi ágazat intézményeinek, az önkormányzatnak és a nyílt munkaerő piac munkáltatóinak kívánjuk eljuttatni. Úgy ítéljük meg, mindként kiadvány hasznos lesz, széles körben lehet terjeszteni és minden bizonnyal többet ér egy egyszeri újság hirdetésnél Humán terv Létszám, bérköltség terv alakulása: évben 189 fő foglalkoztatását terveztük. Ebből 19 fő volt a szervezés és irányítást végző munkavállalók létszáma. Ők megfelelő iskola végzettséggel és a szükséges szakképesítéssel, valamint szakmai gyakorlattal rendelkeznek. A fenti létszám elegendő volt az általunk foglalkoztatott munkavállalói létszámhoz évben a 19 főből 2 fő munkaviszonya szűnt meg nyugdíjba vonulás, ill. más területen történő munkavégzés miatt. Tekintettel arra, hogy a jogszabályok által kötelezően előírt szakképzett létszámmal rendelkezünk, figyelemmel a költségekre a kieső 2 főt nem pótoltuk. Munkájukat 17

18 a meglévő létszámmal látjuk el. Ezen a területen bővítést nem tervezünk, de további létszám csökkenés esetén a kieső létszámot már pótolni szükséges. A megváltozott munkaképességű munkavállalók létszáma évben a tervezettnek megfelelően alakult, összesen 144 fő volt I. félévében a megváltozott munkaképességű munkavállalók létszámát nem változtattuk 144 fővel (143 fő támogatással, l fő támogatás nélkül) terveztünk. A létszám szerkezetében kisebb változást eszközölünk. Míg évben 99 fő megváltozott munkaképességű és 45 fő súlyos fogyatékos munkavállalóval számoltunk, addig I. félévére 101 fő mmvk. és 43 fő fogyatékos munkavállalói létszámmal tervezünk I. félévére célunk a meglévő létszám megtartása és részükre folyamatos munka biztosítása. Terveink szerint a I. félévében a kieső létszámot mindenképpen pótoljuk, ha másképpen nem, akkor határozott idejű munkaszerződéssel. Különösen fontos ez, mert a munkára várók létszáma a korábbihoz képest emelkedett, jelenleg eléri a 85 főt. A jelenlegi gazdasági helyzetben a létszám megtartása is nagy erőfeszítést jelent, ill. a létszám megtartása már maga jelentős eredménynek számít II. félévben minden bizonnyal a fenti létszám csökkenni fog az orvosi felülvizsgálatoknak köszönhetően. Az éves üzleti tervünkben erre az időszakra egy 5 %-os létszám csökkenéssel számolunk. Amennyiben évben a tervünket teljesíteni tudjuk, az I. félévében a tervezett létszámot meg tudjuk tartani és a II. félévben 5 %-osnál nagyobb létszámcsökkenés nem következik be a megváltozott munkaképességű és fogyatékos munkavállalók körében, akkor ez azt jelenti, hogy az Esély Közhasznú Nonprofit Kft. helyesen mérte fel a piaci helyzetét, olyan tevékenységet végez, amelyre valóban van kereslet. Vezető Megváltozott munkaképességű Teljes jogú foglalkoztatott Összes munkavállaló Alapításkor Jogutódláskor I. félévre tervezett II. félévre tervezett Tevékenység műszaki /technikai/ feltételeinek alakulása Szervezetünk részére a tulajdonos önkormányzat a kezdetekből fogva biztosította a működéshez szükséges ingatlanokat. Először csak kezelésbe kaptuk azokat, majd pedig a központi telephely (9024 Győr, Lajta u. 38). minden épülete szervezetünk tulajdonába került. Ennek köszönhetően a szervezet törzstőkéje e Ft-ra emelkedett. Ez a szervezet piaci pozícióját javítja, előnyt jelenthet nagyobb beruházásoknál, ill. pályázatokon történő részvételnél. 18

19 A szervezet központi telephelyén lévő összes ingatlan akadálymentes minden fogyatékossági csoport számára, míg a varrodai bérlemény csak részben akadálymentes. Minden épületünkben megfelelő a világítás, műanyagok a nyílászárók és központi ill. egyedi gázfűtés van. A szociális létesítmények korszerűek, mind fel van újítva és akadálymentes. A szükséges felújításokat minden épületben befejeztük, a biztonságos munkavégzés feltételeit munkavállalóink részére biztosítottuk. A szervezetünk tevékenységének végzéséhez szükséges gépekkel és berendezésekkel rendelkezik évben saját forrásból e Ft ot fordítottuk fejlesztésre, (gépberuházás) év I. félévében az előző évi nyomdai gépberuházást kívánjuk folytatni. Ennek keretében e Ft összegben egy Risograph gyorsmásolót fogunk vásárolni, s igény esetén a naptár spirálozáshoz további kézi lyukasztó gépet szerzünk be. A Központi telephely panelos épületeinek külső hőszigetelését tervezzük az I. félévben megvalósítani, tervezett költség 15 millió Ft. A központi telephelyünkön már megoldottuk az épületek panelhézag szigetelését, a tető teljes felújítását, az épületek villamos és fűtéskorszerűsítését, a fűtési rendszer társasházról történő leválasztását és a nyílászárók cseréjét. A legutolsó lépés a külső szigetelés. Ettől hosszabb távon a fűtési költség további csökkenését várjuk. Ezen felül tovább kívánjuk folytatni a szervezés és irányításon foglalkoztatott munkavállalóink számítógépeinek felújítását ill. cseréjét. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű munkavállalók munkavégzéséhez szükséges kisebb gépek beszerzését, esetleg munkahely átalakítását folyamatosan, az igényeknek megfelelően végezzük. Mindezektől az intézkedésektől a biztonságos és kultúrált munkakörülmények biztosítását, valamint a szervezet stabilitását, árbevételének növelését várjuk. A évi üzleti tervünk készítésekor legjobb tudásunk és ismeretünk szerint jártunk el. Az Esély Közhasznú Nonprofit Kft évi üzleti tervének elfogadását ill. annak jóváhagyását kérjük. Győr, január 31. Farkasné dr. Lukácsi Zita sk. ügyvezető igazgató 19

Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 9024 Győr, Lajta u. 38. 2013. évi üzleti terve

Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 9024 Győr, Lajta u. 38. 2013. évi üzleti terve Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 9024 Győr, Lajta u. 38. 2013. évi üzleti terve l. Az Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.

Részletesebben

ÁROP 2.2.21 A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ SZEMÉLYEK VISSZAVEZETÉSE A NYÍLTPIACI FOGLALKOZTATÁSBA DR. PÓSFAI GÁBOR FŐIGAZGATÓ 2013.

ÁROP 2.2.21 A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ SZEMÉLYEK VISSZAVEZETÉSE A NYÍLTPIACI FOGLALKOZTATÁSBA DR. PÓSFAI GÁBOR FŐIGAZGATÓ 2013. ÁROP 2.2.21 A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ SZEMÉLYEK VISSZAVEZETÉSE A NYÍLTPIACI FOGLALKOZTATÁSBA DR. PÓSFAI GÁBOR FŐIGAZGATÓ 2013. OKTÓBER 31 A rokkantellátás rendszerének átalakítása során szem előtt

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adóból 2013-ban érvényesíthető adókedvezmények

A szociális hozzájárulási adóból 2013-ban érvényesíthető adókedvezmények A szociális hozzájárulási adóból 2013-ban érvényesíthető adókedvezmények A munkaviszonyban foglalkoztatott személyek utáni fizetendő adó megállapításánál a számított adót (27%) e törvény külön rendelkezése

Részletesebben

A PIREHAB Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE a 2012. évről

A PIREHAB Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE a 2012. évről A PIREHAB Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE a 2012. évről 1. A közhasznú társaság alapadatai: Cégnév: PIREHAB Nonprofit KFT. Székhely: 4025 Debrecen,

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

Áttekintés. A szocializmus időszaka. Társadalmi hatások 2014.12.01. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

Áttekintés. A szocializmus időszaka. Társadalmi hatások 2014.12.01. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai Áttekintés A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai dr. Halmos Szilvia 2014. november 28. I. A szabályozás története; paradigmaváltás a közelmúltban II. Főbb jogforrások III. A MMSZ-k ellátásainak

Részletesebben

Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László

Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László kirendeltségvezető Támogatások Foglalkoztatás bővítését elősegítő bértámogatás Pályakezdők munkatapasztalat szerzés támogatása Mobilitási támogatás MKKv

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS SZAKMAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁRÓL. MOVE Béta Rehabilitációs Ipari és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.

BESZÁMOLÓ A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS SZAKMAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁRÓL. MOVE Béta Rehabilitációs Ipari és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. BESZÁMOLÓ A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS SZAKMAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁRÓL MOVE Béta Rehabilitációs Ipari és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. Veszprém, Stromfeld A. u. 9/E 5/13 Veszprém, 2011. március

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS SZAKMAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁRÓL. MOVE Béta Rehabilitációs Ipari és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.

BESZÁMOLÓ A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS SZAKMAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁRÓL. MOVE Béta Rehabilitációs Ipari és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. BESZÁMOLÓ A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS SZAKMAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁRÓL MOVE Béta Rehabilitációs Ipari és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. Veszprém, Stromfeld Aurél utca 9/E V.l13. Veszprém, 2012.

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP-1.2.1-15

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP-1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Támogatás célja GINOP-1.2.1-15 A hazai ipar fejlesztése érdekében Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKVk

Részletesebben

TÁVMUNKA PÁLYÁZAT 2007 PROGRAM

TÁVMUNKA PÁLYÁZAT 2007 PROGRAM 1. oldal TÁVMUNKA PÁLYÁZAT 2007 PROGRAM Pályázat sorszáma A pályázat kódja A pályázó szervezet neve SZMM-TP-2007 2007. FEBRUÁR -1- 2. oldal PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY A PROJEKT ÖSSZEGZŐ ADATAI 1.1 A pályázat

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15 Célja A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési

Részletesebben

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra Megváltozott munkaképességűek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. tv. (Megjelent a Magyar Közlöny 162. számában) 2011.

Részletesebben

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások Szeged, 2013. április 8.

Részletesebben

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret Tájékoztató A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1) és A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.2) pályázathoz Beadási

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. A Kft. Felügyelő Bizottsága a 2010. évi üzleti tervet megtárgyalta, és a Képviselő-testület részére elfogadásra javasolja.

ALPOLGÁRMESTERE. A Kft. Felügyelő Bizottsága a 2010. évi üzleti tervet megtárgyalta, és a Képviselő-testület részére elfogadásra javasolja. / 8 Í2 ) i Q BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat a REHAB XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Kft. 2010. évi üzleti tervének elfogadására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

FINANCE-HÍRLEVÉL. Pályázati lehetőségek. 2013. április 30.

FINANCE-HÍRLEVÉL. Pályázati lehetőségek. 2013. április 30. FINANCE-HÍRLEVÉL Pályázati lehetőségek 2013. április 30. Tartalom Pályázati lehetőségek PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK HÍRLEVÉL 2013. ÁPRILIS MUNKAHELYMEGTARTÓ TÁMOGATÁSOK Tisztelt Ügyfelünk, Partnerünk! Ön cégcsoportunk

Részletesebben

Személyi jövedelemadó. Példák

Személyi jövedelemadó. Példák Személyi jövedelemadó Példák Adócsökkentő kedvezmények Jövedelemadó levezetésének általános sémája Bevétel Nem bevétel Bevételcsökkentő kedvezmények Elszámolható (diktált) költség Adóalap Adóalap csökkentő

Részletesebben

A Fővárosi Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv tevékenysége, kiemelten a foglalkoztatásra

A Fővárosi Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv tevékenysége, kiemelten a foglalkoztatásra A Fővárosi Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv tevékenysége, kiemelten a foglalkoztatásra Kovács Ibolya BFKH RSZSZ igazgató Kovacs.ibolya@rszsz.nrszh.hu Tel: 323-6472 1. Alapfeladatok BFKH RSZSZ illetékessége

Részletesebben

BIHARI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT

BIHARI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT Adószám: 18549861 2 09 Cégjegyzékszám: 09-09-016888 BIHARI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT 4130 Derecske, Sas u. 1. B E S Z Á M O L Ó A 2 0 1 1. É V I Ü Z L E T I T E R V T E L J E S Í T É S É R Ő

Részletesebben

GINOP-1.2.2-15 MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA

GINOP-1.2.2-15 MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-15 MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZAT CÉLJA: A KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, munkahelyek

Részletesebben

Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációja

Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációja TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációja Előadó: Kovács Ibolya igazgató Budapest

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény rendelkezik az új ellátási formákról.

Részletesebben

A megváltozott munkaképességűek ellátásai és támogatásai rendszerének változásai

A megváltozott munkaképességűek ellátásai és támogatásai rendszerének változásai A megváltozott munkaképességűek ellátásai és támogatásai rendszerének változásai Előadó: Tatosné Takács Andrea főosztályvezető Foglalkozási Rehabilitációs és Akkreditációs Főosztály Új jogszabályok 2011.

Részletesebben

ELTE-Soft Nonprofit Kft 2011.évi közhasznúsági jelentése

ELTE-Soft Nonprofit Kft 2011.évi közhasznúsági jelentése ELTE-Soft Nonprofit Kft 2011.évi közhasznúsági jelentése A Társaság cégneve: ELTE-Soft Kutatás-fejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. A Társaság székhelye: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány

Részletesebben

TÁMOP 1.1.1-12/1. Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése

TÁMOP 1.1.1-12/1. Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése TÁMOP 1.1.1-12/1 Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése A projekt célja TÁMOP-1.1.1-12/1-2012-0001 Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációjának

Részletesebben

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról:

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Bérpótló juttatás: A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére megállapított rendelkezésre

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak. támogatása GINOP-1.2.2-15

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak. támogatása GINOP-1.2.2-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak Támogatás célja támogatása GINOP-1.2.2-15 A Felhívás célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése,

Részletesebben

Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója

Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója 1 8 1 2 5 0 6 7-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2010. január 01. - 2010. december 31. 2010 Kelt Budapest, 2011. május 20. 1 8 1 2 5 0 6 7-9 4 9 9-5 2 9-0

Részletesebben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló törvény

Részletesebben

Bér-cafeteria segédlet 2012 Eurotantusz kft.

Bér-cafeteria segédlet 2012 Eurotantusz kft. Bér-cafeteria segédlet 2012 Eurotantusz kft. Könyvelés- Bérszámfejtés www.eurotantusz.hu MINIMÁLBÉR SZAKKÉPZETTEK GARANTÁLT BÉRMINIMUMA M E G J E G Y Z É S Besorolási bér 2011 2012 2011 2012 78 000 93

Részletesebben

LEDERMODE KFT. 2459 RÁCALMÁS MIKSZÁTH K. U.1. Szakmai anyag. Gazdaságfejlesztés intézkedés A1. Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. 2014.

LEDERMODE KFT. 2459 RÁCALMÁS MIKSZÁTH K. U.1. Szakmai anyag. Gazdaságfejlesztés intézkedés A1. Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. 2014. LEDERMODE KFT. 2459 RÁCALMÁS MIKSZÁTH K. U.1. Szakmai anyag Gazdaságfejlesztés intézkedés A1 Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület 2014. december Cég bemutatása A pályázati intézkedésben meghatározott

Részletesebben

Rehabilitációs hozzájárulás

Rehabilitációs hozzájárulás Tájékoztató a rehabilitációs hozzájárulás mértékéről, illetve a statisztikai állományi létszám megállapítására vonatkozó új szabályról A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE n Izo BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2014. február 12. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr Hajducsek-Láposi Enikő gazdálkodási ügyosztályvezető

Részletesebben

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-15

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-15 MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-15 A rendelkezésre álló forrás összege: A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg szabad vállalkozási

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP-1.2.2-15

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP-1.2.2-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP-1.2.2-15 A pályázat célja A Nemzetgazdasági Minisztérium által a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP-1.2.2-15 1. A pályázat alapvető célja A Felhívás célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ GINOP-1.2.1-2015. Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ GINOP-1.2.1-2015. Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ GINOP-1.2.1-2015 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése 1. Alapvető cél A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban

Részletesebben

ÜZLETI TERV Tartalomjegyzék:

ÜZLETI TERV Tartalomjegyzék: ÜZLETI TERV Tartalomjegyzék: 1) Vezetői összefoglaló 2. oldal 2) A KFT általános bemutatása 3. oldal 3) Marketing terv 4. oldal 4) Működési terv 5. oldal 5) Vezetőség és szervezeti felépítés 5. oldal 6)

Részletesebben

MUNKAHELYTEREMTÉS 2011. 2011.02.18.

MUNKAHELYTEREMTÉS 2011. 2011.02.18. MUNKAHELYTEREMTÉS 2011. 2011.02.18. Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására 1. Pályázat célja Új munkahelyek létrehozását eredményező beruházások támogatása elsősorban

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP-1.2.1-15)

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP-1.2.1-15) Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP-1.2.1-15) A pályázatok benyújtása 2015. július 9-től, 2017. július 10-ig lehetséges. Támogatás célja A hazai ipar fejlesztése

Részletesebben

A foglalkoztatási rehabilitáció jelentősége Magyarországon: a rendszer sajátosságai

A foglalkoztatási rehabilitáció jelentősége Magyarországon: a rendszer sajátosságai A foglalkoztatási rehabilitáció jelentősége Magyarországon: a rendszer sajátosságai Dr. Sullerné Polgár Márta szakvizsgázott szociálpolitikus, pedagógus A Fény Felé Alapítvány elnöke A munkaerő-piaci helyzet

Részletesebben

177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról

177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról A Kormány a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án tartandó ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án tartandó ülésére Ikt.szám.: 2067-12014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án tartandó ülésére Tárgy: Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft 2014. évi üzleti

Részletesebben

CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési, és Felnőttoktatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA

CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési, és Felnőttoktatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési, és Felnőttoktatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA 1.1. A társaság adatai A/ A társaság: neve: CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési, és Felnőttoktatási

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a MEGŐRZÉS-9122/2009 pályázatról

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a MEGŐRZÉS-9122/2009 pályázatról f TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a MEGŐRZÉS-9122/2009 pályázatról MEGŐRZÉS-9122/2009 (A foglalkoztatottság megőrzésének támogatása a gazdasági visszaesés következtében átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkáltatóknál)

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. december 22-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. december 22-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. december 22-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 9. napirendi pont: Előterjesztés a "FORENO" Nonprofit

Részletesebben

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009.

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009. A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009. I. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló törvény

Részletesebben

KÉZMŰ FŐVÁROSI KÉZMŰIPARI NONPROFIT KFT. 2009. ÉVI

KÉZMŰ FŐVÁROSI KÉZMŰIPARI NONPROFIT KFT. 2009. ÉVI KÉZMŰ FŐVÁROSI KÉZMŰIPARI NONPROFIT KFT. 1147. Budapest, Csömöri út 50-60. A KÉZMŰ FŐVÁROSI KÉZMŰIPARI NONPROFIT KFT. 2009. ÉVI K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E BUDAPEST, 2010. MÁRCIUS 16. Paulik

Részletesebben

Pályázati Hírlevél. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. Megjelent két új vállalkozásfejlesztési pályázat KKV-k számára

Pályázati Hírlevél. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. Megjelent két új vállalkozásfejlesztési pályázat KKV-k számára Pályázati Hírlevél RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. 2015. június Megjelent két új vállalkozásfejlesztési pályázat KKV-k számára 2015. június 9-én megjelent két új GINOP pályázat KKV-k kapacitásbővítésének

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. 2012. évi bérintézkedéseiről TERVEZET

MEGÁLLAPODÁS a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. 2012. évi bérintézkedéseiről TERVEZET Iktatószám: Gy. 4-3/2012. MEGÁLLAPODÁS a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. 2012. évi bérintézkedéseiről TERVEZET Budapest, 2012. január 06. MÁV-TRAKCIÓ VASÚTI VONTATÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1087 Budapest,

Részletesebben

IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE

IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 1/1994.(I.19.) számú rendelete és a módosításáról szóló 17/2003.(XII.24.) kt. sz.; 7/2004. (IV.28.) kt. sz. rendelete A vállalkozók kommunális adójáról. (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

1. Rendelkezésre álló forrás: Szabad vállalkozási zónában 10 Mrd Ft Szabad vállalkozási zónán valamint Közép Mo. régión kívül: 10 Mrd

1. Rendelkezésre álló forrás: Szabad vállalkozási zónában 10 Mrd Ft Szabad vállalkozási zónán valamint Közép Mo. régión kívül: 10 Mrd GINOP 1.2.2-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása 1. Rendelkezésre álló forrás: Szabad vállalkozási zónában 10 Mrd Ft Szabad vállalkozási zónán valamint Közép

Részletesebben

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ - a rehabilitációs orvos gondolatai - Dr. Pettyán Ilona, Dr. Weinhoffer Judit HM ÁEK Hévízi Mozgásszervi Rehabilitációs Intézet A foglalkoztatási rehabilitáció Egy folyamat,

Részletesebben

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről Bejegyezve: 2009. október 06. Székhely: 1202 Budapest, Bessenyei u. 10. Cégjegyzék száma: 01-06-782373 Adószáma:

Részletesebben

Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. ÜZLETI TERV 2009.

Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. ÜZLETI TERV 2009. Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. ÜZLETI TERV 2009. ÜZLETI TERV Tartalomjegyzék: 1) Vezetői összefoglaló 2. oldal 2) A KFT általános bemutatása 3. oldal 3) Marketing

Részletesebben

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel,

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel, A gazdasági társaságokról szóló 2006. IV szerint nek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a

Részletesebben

2009. évi közhasznúsági jelentés

2009. évi közhasznúsági jelentés Alapítva: 1986 M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ SZERVEZET Székhely: 1221 Budapest Leányka u. 34. III/21. Adószám: 19004909-2-43 Telefon/Fax: (1) 229-3542 Levélcím: Segítő Kéz Iroda

Részletesebben

Az egészségkárosodáson alapuló ellátásokat igénybe vevők meghatározott körének felülvizsgálata. Az ellátórendszer átláthatóságának javítása.

Az egészségkárosodáson alapuló ellátásokat igénybe vevők meghatározott körének felülvizsgálata. Az ellátórendszer átláthatóságának javítása. Az egészségkárosodáson alapuló ellátásokat igénybe vevők meghatározott körének felülvizsgálata. Az ellátórendszer átláthatóságának javítása. A lehető legteljesebb értékű társadalmi reintegráció érdekében

Részletesebben

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök l.sz.táblázat Eszközök és források összetételének változásai Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök A. Befektetett eszközök 684 605 673 899-10 706 98,4 I. Immateriális javak

Részletesebben

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Fővárosi Munkaügyi Központ + Pest Megyei Munkaügyi Központ = KMRMK 1082 Budapest, Kisfaludy u. 11. : 303-0722, fax: 303-0717 22 kirendeltség a Közép-magyarországi

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében 5. sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása ernyőszervezeteken keresztül című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK

FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK 1./ A START tv. szerinti adókedvezmények FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK Figyelem: a 2012. december 31-ig kiváltott START kártya alapján adókedvezmény már nem érvényesíthető! Milyen jogszabályhely

Részletesebben

Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft Közhasznúsági jelentés. Készítette: Quadrantida Kft. 2015 március 31.

Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft Közhasznúsági jelentés. Készítette: Quadrantida Kft. 2015 március 31. Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft Közhasznúsági jelentés Készítette: Quadrantida Kft. 2015 március 31. Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. 2013 Pomáz, Templom tér 3. 2014. évi Közhasznúsági jelentése Budapest,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés School of Business Vezetőképző és Tanácsadó Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 6720. Szeged Tisza Lajos krt. 12. Adószám: 18376926-1-06 Cégjegyzékszám: 06-09-013703 KSH szám: 18376926-8532-599-06 2011

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/118-1/213/I. Tárgy: Makói Gyógyfürdő Kft. üzleti terve Üi.: Juhászné Kérdő Edina Melléklet: Üzleti terv Makó Város Önkormányzat

Részletesebben

Az ÉAOP-1.1.3-12-es pályázati kiírással kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdések gyűjteménye

Az ÉAOP-1.1.3-12-es pályázati kiírással kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdések gyűjteménye Az ÉAOP-1.1.3-12-es pályázati kiírással kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdések gyűjteménye 1, Innovációs pályázati felhívás C.1.2. pontja a jogi szolgáltatások felsorolásakor az írja, hogy jogi szolgáltatásnak

Részletesebben

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2011. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

Részletesebben

FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT

FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS Közhasznú Nonprofit Kft 2010. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT

Részletesebben

számfejtett ágazati pótlékhoz A nem állami szociális fenntartóknak kizárólag az Mt. alapján foglalkoztatottak után jár a támogatás.

számfejtett ágazati pótlékhoz A nem állami szociális fenntartóknak kizárólag az Mt. alapján foglalkoztatottak után jár a támogatás. Gyakran ismétlődő kérdések a nem állami szociális fenntartók ágazati pótlék támogatásával kapcsolatban 1. Kérdés: A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló kormányrendelet

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP-1.2.1-15)

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP-1.2.1-15) Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP-1.2.1-15) A pályázatok benyújtása 2015. július 9-től forráskimerülésig, de legkésőbb 2017. július 10-ig lehetséges. Támogatás

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e a helyi iparűzési adóról, a magánszemélyek kommunális adójáról és az idegenforgalmi adóról * Püspökladány Város

Részletesebben

Magyarország.hu - Rendszeres szociális segély

Magyarország.hu - Rendszeres szociális segély Page 1 of 5 Rendszeres szociális segély Létrehozva: 2006. március 29., szerda Módosítva: 2008. január 21., hétfő Ki jogosult a rendszeres szociális segélyre? Ki minősül egészségkárosodottnak? Ki számít

Részletesebben

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08.

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. 2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

Tax Intelligence. Kedves Ügyfelünk! Hírlevél 2013. január/nr. 2. TÉMA: Szociális hozzájárulási adókedvezmények 2013. ALCÍMEK: Általános szabályok

Tax Intelligence. Kedves Ügyfelünk! Hírlevél 2013. január/nr. 2. TÉMA: Szociális hozzájárulási adókedvezmények 2013. ALCÍMEK: Általános szabályok ek 2013 ek 2013 Kedves Ügyfelünk! A munkahelyvédelmi akciótervben meghirdetett és 2013. január 1-én életbe lépett munkáltatói terhek csökkentési lehetőségeivel kibővültek a szociális hozzájárulási adóból

Részletesebben

Közhasznúsági Beszámoló 2012

Közhasznúsági Beszámoló 2012 Hallatlan Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2012 Adószám: 18187128-1- 42 Tartalom Oldalszám Egyszerűsített éves Közhasznú beszámoló eredménykimutatása 3 Tájékoztató adatok 4 o Személyi jellegű ráfordítások

Részletesebben

HOVATOVÁBB, Hova Tovább? Küngös 2015.május 28.

HOVATOVÁBB, Hova Tovább? Küngös 2015.május 28. HOVATOVÁBB, Hova Tovább? Küngös 2015.május 28. Miért vagyunk itt? Mi alapozhatja meg egy szociális szövetkezet létrehozását? Átlagon felül teljesítő, jó gyakorlatot folytató, mintaként nevesíthető közfoglalkoztatási

Részletesebben

Mi mennyi 2012-ben? Havi bér Ft/hó

Mi mennyi 2012-ben? Havi bér Ft/hó Munkabérek, illetmények 298/2011. (XII. 22.) Korm. rend. Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimálbér 2. (1) bek. 93.000 21.400 4.280 535 Garantált bérminimum* 2. (2) bek. 108.000

Részletesebben

LÁTÁSSÉRÜLTEK FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓJA PROGRAMFÜZET

LÁTÁSSÉRÜLTEK FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓJA PROGRAMFÜZET LÁTÁSSÉRÜLTEK FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓJA PROGRAMFÜZET LÁTÁSSÉRÜLÉSEK TÍPUSAI 2 LÁTÁSSÉRÜLÉSEK TÍPUSAI Ha valaki vakként van nyilvántartva, a közvélekedés szerint egyáltalán nem lát semmit. A valóságban

Részletesebben

Rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés és konjunktúra kutatás 2007. SZEPTEMBER - OKTÓBER

Rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés és konjunktúra kutatás 2007. SZEPTEMBER - OKTÓBER SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZŐ INTÉZET kirendeltség kódja adatszolgáltató sorszáma Rövid távú

Részletesebben

A fogyatékosság és foglalkoztatás Írországban

A fogyatékosság és foglalkoztatás Írországban A fogyatékosság és foglalkoztatás Írországban Áttekintés A férfiak részvétele a munkában Összehasonlító adatok (Népszámlálás 2002) 100 80 60 40 egyéb fogyatékosok 20 0 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 A nők

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. 2013. október 17. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

TÁJÉKOZTATÓ. 2013. október 17. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal TÁJÉKOZTATÓ TÁMOP 1.1.1-12/1 Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése kiemelt projekt keretében nyújtható támogatásokról, szolgáltatásokról 2013. október 17.

Részletesebben

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea Hasznos információk a fogyatékosságról Összeállította: Kovács Tímea Mi a fogyatékosság? A fogyatékosság nem betegség, hanem egy tartós vagy véglegesült állapot. A fogyatékos ember, aki tartósan vagy véglegesen

Részletesebben

HÁZTARTÁSOK TELEPÜLÉSGAZDÁLKODÁSI ISMERETEK. CZABADAI LILLA URBÁNNÉ MALOMSOKI MÓNIKA SZIE GTK RGVI 2013/14. tanév tavaszi félév

HÁZTARTÁSOK TELEPÜLÉSGAZDÁLKODÁSI ISMERETEK. CZABADAI LILLA URBÁNNÉ MALOMSOKI MÓNIKA SZIE GTK RGVI 2013/14. tanév tavaszi félév HÁZTARTÁSOK TELEPÜLÉSGAZDÁLKODÁSI ISMERETEK CZABADAI LILLA URBÁNNÉ MALOMSOKI MÓNIKA SZIE GTK RGVI 2013/14. tanév tavaszi félév Háztartás - család A háztartás azoknak a személyeknek az összessége, akik

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

... napirendi pont 01/792-2/2011. Megtárgyalja: Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság Ügyrendi Bizottság

... napirendi pont 01/792-2/2011. Megtárgyalja: Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság Ügyrendi Bizottság ... napirendi pont 01/792-2/2011. Megtárgyalja: Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság Ügyrendi Bizottság A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés elnökének e l ő t e r j e s z t é s e a kéményseprő-ipari közszolgáltatás

Részletesebben

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA Az aktív korúak ellátását a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény szabályozza, a 33.. 37/G. -ig. Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci

Részletesebben

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok:

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok: Rendszeres szociális segély Ügyleírás: Szükséges okiratok: A hátrányos munkaerőpiaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott támogatás. Az ügyintézéshez a kérelmező személyi igazolványa,

Részletesebben

Kőbányai Kerületgondnoksági és Ijj ^jj 3g/-&oog. Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Kőbányai Kerületgondnoksági és Ijj ^jj 3g/-&oog. Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság KŐKÉRT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Kőbányai Kerületgondnoksági és Ijj ^jj 3g/-&oog. Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Civil szervezetek gazdálkodása. ÁROP-1.1.18-2012-2012-0002 Civil szervezetek működési környezetének javítása kiemelt projekt

Civil szervezetek gazdálkodása. ÁROP-1.1.18-2012-2012-0002 Civil szervezetek működési környezetének javítása kiemelt projekt Civil szervezetek gazdálkodása Civil szervezetek gazdálkodása Alapfogalmak Gazdálkodó tevékenység [Ectv. 2. 10.]: A civil szervezet vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetére eredményt gyakorló gazdasági

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18560293-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs 2053 szám: 4025 Debrecen, Barna u. 2. fsz./1. Közhasznúsági jelentés 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2009.01.01. 2009.12.31.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2009.01.01. 2009.12.31. Adószám: 2234026-1-20 Cégjegyzék szám: 20-14-000060 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2009.01.01. 2009.12.31. 2 Tartalomjegyzék: 1. Egyszerűsített éves

Részletesebben

Tájékoztató a munkaadói támogatásokról. Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály

Tájékoztató a munkaadói támogatásokról. Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály Tájékoztató a munkaadói támogatásokról Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály Szolgáltatások Lehetőségek munkaadók számára munkaerő-piaci információk nyújtása Közvetítés

Részletesebben

Tájékoztató. A WOL Élet Szava Bibliaiskola finanszírozási formái

Tájékoztató. A WOL Élet Szava Bibliaiskola finanszírozási formái Tájékoztató A WOL Élet Szava finanszírozási formái A bibliaiskolai képzésben résztvevő hallgatók finanszírozási formái a következők lehetnek: 1. Önköltséges Az önköltséges képzés keretében az ellátási

Részletesebben

Gyakran ismételt kérdések

Gyakran ismételt kérdések Gyakran ismételt kérdések Fiatal Gazda pályázat 2015 Hogyan zajlik a pályázás? Felkészülés: Az ügyfeleinknek át kell gondolniuk milyen tevékenységet folytatnának, ami megfelel a pályázat előírásainak.

Részletesebben

Személyi jövedelemadó. Példák

Személyi jövedelemadó. Példák Személyi jövedelemadó Példák Jövedelemadó levezetésének általános sémája Bevétel Nem bevétel Bevételcsökkentő kedvezmények Elszámolható (diktált) költség Adóalap Adóalap csökkentő kedvezmények Korrigált

Részletesebben

Kútvölgyi Klinika Alapítvány

Kútvölgyi Klinika Alapítvány 1 8 0 5 0 4 1 9 8 6 9 0 5 6 9 0 1 Statisztikai számjel Kútvölgyi Klinika Alapítvány 1125 Budapest Kútvölgyi út 4. Nyilvántartási szám: 4172 Bírósági Végzés száma: 16. Pk. 60.809 / 1993 / 14 Adószám: 18050419-1-43

Részletesebben

1.1. Folyamatos tartózkodás céljára szolgáló épületek, helyiségek kéményei 1.1.1. Szilárd és olaj-tüzelıberendezések egyedi kéményeinek

1.1. Folyamatos tartózkodás céljára szolgáló épületek, helyiségek kéményei 1.1.1. Szilárd és olaj-tüzelıberendezések egyedi kéményeinek 1. sz. melléklet 1. oldal Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlés kötelezı kéményseprı-ipari közszolgáltatásról szóló 37/1996. (XII.19.) Kgy. rendeletéhez kéményseprı-ipari közszolgáltatások 2012. évi tervezett

Részletesebben

A Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft. 2011. üzleti év. Közhasznúsági jelentése

A Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft. 2011. üzleti év. Közhasznúsági jelentése A Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft. 2011. üzleti év Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012. február 15. Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft 2011.üzleti év Közhasznúsági jelentése 2/7 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben