Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft Győr, Lajta u évi üzleti terve

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 9024 Győr, Lajta u. 38. 2012. évi üzleti terve"

Átírás

1 Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft Győr, Lajta u évi üzleti terve

2 l. Az Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft évi üzleti terve A évi tervezést meghatározó szempontok, általános tájékoztatás: Az Esély Közhasznú Nonprofit Kft július 01-től 3 éves védett szervezeti szerződéssel rendelkezik és a rehabilitációs foglakoztatáshoz rehabilitációs költségtámogatásban részesült. A 3 éves védett szervezeti szerződés keretében évenként adtunk be rehabilitációs költségtámogatásra pályázatot. A 3 éves keretszerződésünk június 30-án lejárt. Védett szervezeti szerződésre új pályázat kiírására nem került sor, a korábbi szerződések kerültek meghosszabbítására. Először egy gazdasági évre, januárjától már csak félévekre lehet állami támogatásra pályázni. Már önmagában az is nehezíti szervezetünk működését, hogy miközben éves üzleti tervet kell készítenünk, addig a legnagyobb bevételi forrásra állami támogatás-, csak félévre lehet pályázni. Az elkészített éves üzleti tervünk II. féléve így teljesen bizonytalan, lóg a levegőben. A félévenkénti pályázat egyébként rendkívül megnehezíti az állami támogatás összegének teljes lehívását is. Miközben egy gazdasági éven belül kiegyenlítődnek a költségek, addig azt félévre 100 %-os pontossággal megtervezni és felhasználni szinte lehetetlen. Szervezetünk évi üzleti tervének készítésekor még a korábbiaknál is nehezebb helyzetben voltunk. Ebben az évben már nemcsak a rehabilitációs költségtámogatás (állami támogatás) félévre történő pályáztatása okozott gondot, hanem az is, hogy a kormány szándéka szerint július 01-től a jelenlegi támogatási rendszert meg kívánja szüntetni és egy teljesen új rendszert kíván bevezetni. Az új támogatási rendszer mellé, még egy új akkreditációs rendszert is be akarnak vezetni. További nehézség, hogy a szuperbruttó, valamint az adójóváírás kivezetése miatt a minimálbér és a garantált bérminimum drasztikusan emelkedett január 01-től. A munkavállalóink 75 %-át érinti a minimál bér emelés. Ez 8 órás foglalkoztatásnál 20 %-os béremelést jelent, de ha ezt részmunkaidőre osztjuk vissza, akkor a órás foglalkoztatásnál, - ha azt akarjuk, hogy a munkavállalók nettó bére ne csökkenjen az előző évihez képest-, 26 %-os béremelést kellett végrehajtanunk. Ez a 26 %-os emelés a munkavállalóink 65 %- át érinti. Meg kell jegyezni, hogy ezzel az emeléssel kizárólag a munkáltató terhe nő, miközben a munkavállalók nettó bére nem emelkedik az előző évihez képest. Még rosszabb a helyzet a korábban rokkantnyugdíjas munkavállalók esetében. Náluk hiába lépjük meg az elvárt béremelést, az Ő nettó jövedelmük ennek ellenére csökkeni fog. Ennek oka, hogy tőlük eddig a bér után 14 %-os volt a levonás mértéke, ami január 01-től 18,5 %-ra emelkedik. Ennek ellentételezéseként viszont jogosultak lesznek táppénzre is. Eddig ezen munkavállalói kör csak az éves 15 nap betegszabadságra volt jogosult, amit szinte minden munkavállaló 100%-ban kimerített. A táppénz jelentős összeget fog kitenni, aminek következtében tovább nő a munkáltatói teher, nem beszélve arról, hogy a kieső időket nehéz lesz pótolni és a megrendeléseket határidőre teljesíteni. 2

3 Nagy gondot jelent, hogy egye inkább csúsznak össze a bérek. Nem az a gond, hogy a minimálbér emelkedik, hanem annak mértéke, mert arra nincs fedezetünk. Ezen felül mélyen igazságtalannak tartjuk, hogy a órás részmunkaidős foglalkoztatás esetén a minimálbéres óradíj Ft-al magasabb, mint 8 órás foglalkoztatásnál lévő 535,- Ft/óra. A szakembereinket, valamint a szervezés irányításon dolgozókat nem tudjuk megfizetni. A bérek összecsúszása miatt nincs értéke a felsőfokú végzettségnek és a szakmai tudásnak. Ezen állománycsoportnál évek óta csak olyan mértékű emelést tudtunk végrehajtani, aminek következtében ezen munkavállalók nettó jövedelme nem csökkent. Ők azok, akik a legtöbbet dolgoznak és nekik köszönhető, hogy a szervezet életen maradt ilyen nehéz gazdasági helyzetben is. További gondnak látjuk, hogy 3 fő a szervezet vezető munkatársai -, 2 éve nem kapott béremelést. A z új rendszer bevezetésének első lépéseként megtörtént - a rokkantnyugdíjasok ellátásának január 01-től történő módosítása. Az ellátás már nem nyugdíjként működik, hanem rokkantsági, vagy rehabilitációs ellátássá fordult át. - a munkavállalók orvosi felülvizsgálatának egy teljesen új rendszere lép életbe, várhatóan től. - a korábbi rehabilitációs költségtámogatás helyébe egy teljesen új, a korábbinál nagyságrendjében lényegesen alacsonyabb összegű támogatás, a bér és költségkompenzáció lép, várhatóan július 01- től. A féléves pályáztatás is gond, nem beszélve arról ha egy új rendszert év közben kívánnak bevezetni. Nincs a felkészülésre megfelelő idő, nem tudjuk, hogy milyen eredményt hoz majd az új orvosi felülvizsgálat munkavállalóink esetében. Lehet, hogy az általunk foglalkoztatott munkavállalók jelentős része nem dolgozhat nálunk. Nem tudjuk, hogy kivel lehet majd a kieső létszámot pótolni. Ez pedig felveti annak a kérdését, hogy milyen létszámmal is lehet évre tervezni január 24-én tartott az NEFMI és az NRSZH egy szakmai megbeszélést. Tájékoztatást kaptunk arról, hogy az orvosi felülvizsgálat új szabályrendszerének, az új típusú akkreditációnak, valamint a II. félévtől bevezetendő új támogatási rendszernek a szabályai, ill. szempontjai még csak most vannak kidolgozás alatt. Azt remélik, hogy az új szabályok február, de legkésőbb március hóban megjelennek. Ismerve az államigazgatási döntések mechanizmusát és az eddigi tapasztalatainkat úgy ítéljük meg, ha az új típusú támogatásra márciusában nem írnak ki pályázatot, akkor az új rendszert minden bizonnyal a második félévtől nem lehet bevezetni. Mindezek ellenére mégsem lehetünk teljességgel bizonyosak abban, hogy mi lesz a második félévtől. Lehet, hogy meghosszabbítják a határidőt és marad az eddigi támogatási rendszer december 3l-ig, vagy csak az I. félévben marad, a II. félévtől pedig valóban az új szabályok lépnek életbe. A I. félévi állami támogatás kérelmezésének szempontjait csak január 26-án ismertük meg. Csak ezt követően tudtuk a pályázatot az állami támogatásra elkészíteni és az éves üzleti tervet összeállítani. 3

4 A fentiekre tekintettel a évi üzleti tervünk készítésekor az alábbiakkal számoltunk, ill. vettük figyelembe: I. félévére a jelenlegi támogatási rendszerrel számoltunk, II. félévére pedig a várható új támogatási rendszert vélelmeztük. - a létszámot tekintve I. félévére az előző évi létszám megtartását, a II. félévre 5 %-os létszám csökkenést prognosztizáltunk a megváltozott munkaképességű és fogyatékos munkavállalói körnél január 01-től minden munkavállalónál 3 fő kivételével-, megléptük az elvárt béremelést, - a órában, részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalóknál az étkezési utalványok elvonása mellett döntöttünk, - a béremelés után a kompenzációs célú adókedvezményt figyelembe vettük, továbbá a jogszabályok által előírt növelő és csökkentő tételekkel számoltunk. - energia, üzemanyag és egyéb szolgáltatási díjaknál a évi tényadatokat figyelembe véve 4-6 %-os, - az utazási költségtérítésnél 8 %-os emeléssel terveztünk. - a betegszabadságot a évi tény adatok alapján terveztük és - a rokkantnyugdíjasok táppénzével is számoltunk évben is csak 3 bevételi forrással terveztünk, úgymint - állami támogatás - önkormányzati támogatás - saját árbevétel. Pályázati többlet forrásra évben sem számítunk. Az állami támogatás összege a várható változások miatt bizonytalan, szinte kiszámíthatatlan. A tervezett éves összeg e Ft, ebből I. félév e Ft, II. félév e Ft. Az önkormányzati támogatás mértéke évben is maradt a évi szinten, összesen: e Ft/év. A saját árbevétel tekintetében növekedést a évhez képest nem terveztünk, az marad e Ft. Szervezetünk a évi tervét 14 %-al túlteljesítette. Ennek elsődleges oka, hogy megrendelés kiesésre évben nem került sor. Az önkormányzati közbeszerzés is áthúzódott június végéig, továbbá a III. negyedévben saját forrásból megvalósított beruházások meghozták az eredményüket. A Print-Invest és a TUTTI Kft megrendeléséből származó árbevétel elérte a 9 millió Ft-ot. Vannak azonban olyan megrendelések, melyeket 2012-től elveszítünk (GYŐRSZOL Zrt. számlalevél borítékolás, várhatóan nem írnak ki a korábbi évekhez hasonlóan több területen közbeszerzési pályázatot stb.). A fentiekre tekintettel, figyelembe véve a magyar gazdaság helyzetét, valamint megrendelőinkkel történt előzetes egyeztetést úgy döntöttünk, hogy a évre saját árbevételnél növelést nem tervezünk. Az állami támogatásra az I. félévi pályázatot január 31-ig kellett beadnunk. Döntés március végére várható. Lehetőségünk van 3 havi előleg igénylésére, ( hó) amit meg is tettünk szintén január 3l-ig. Az előleg összege azonban mindig kevesebb, mint a 4

5 támogatási kérelemben szereplő összeg l/6-od része, ezért is fontos a saját árbevétel kedvező alakulása és az önkormányzati támogatás folyamatos biztosítása. Szervezetünk évre bevételre az alábbi összegeket tervezte: Állami támogatás: Önkormányzati támogatás: Saját árbevétel: e Ft e Ft e Ft l.l. A szervezet létrehozásának célja, tevékenysége, működésének jellemzői, jövőképe: Az Esély Kft-t és annak jogelőd szervezetét a Győrben és vonzáskörzetében élő megváltozott munkaképességű és fogyatékos munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatására hozták létre. Az önkormányzat kezdetektől fogja elkötelezett az általunk végzett feladat fontossága iránt és folyamatosan támogatja szervezetünket. Mindent megtett annak érdekében, hogy a korábban költségvetési intézményként működő szervezet átalakulása zavartalan legyen és először közhasznú szervezetként, majd január 01-től jelenleg is közhasznú gazdasági társaságként működjön. Várhatóan július 01-től, de legkésőbb január 01-től a rehabilitációs foglalkoztatás és annak támogatási rendszere átalakul. Egy alapjaiban teljesen új rendszer beindítása várható. Némi megnyugtatást jelent, az NRSZH és a NEFMI munkatársai úgy nyilatkoztak, hogy az új rendszerben is számítanak a korábban védett szervezetként működő szervezetekre. Bízunk abban is, hogy a tulajdonos önkormányzat az egyre inkább szűkülő anyagi forrásai ellenére is támogatni fogja szervezetünket és minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy meg tudjunk felelni az új elvárásoknak. Szervezetünk célja, hogy gazdasági és szociális szakembereinkkel a rehabilitációs foglalkoztatást a legmagasabb szakmai színvonalon végezve meg tudjunk felelni az új akkreditációs rendszer elvárásainak, részt tudjunk venni a támogatott, valamint a tranzit foglalkoztatásban. Minden megteszünk ennek érdekében, mert csak így tudunk a jövőben is eredményesen dolgozni és a megváltozott munkaképességű, valamint a fogyatékos munkavállalóinknak munkahelyet biztosítani. A nonprofit gazdasági társaság tevékenysége: A közhasznú társaság közhasznú tevékenységei a Kszt. 26. c) pont alapján: Rehabilitációs foglalkoztatás fő közhasznú tevékenység A közhasznú társaság TEÁOR - ban megjelölt cél szerinti közhasznú tevékenységei: Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül 8899'08 Máshová nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül Máshová nem sorolt egyéb oktatás Egyéb humán-egészségügyi ellátás Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 5

6 Közhasznú tevékenységek felsorolását az Alapító Okirat és a cégjegyzék tartalmazza. A társaság kiemelten közhasznú szervezet, minden tevékenységét a rehabilitációs foglalkoztatás érdekében, közhasznú tevékenységként végzi. Szervezetünknek ezért vállalkozási tevékenysége nincs. A nonprofit gazdasági társaság tevékenysége: A foglalkoztatás a társaság 2 telephelyén (központi telephely: 9024 Győr, Lajta u 38., varroda: 9027 Győr, Puskás T. u. 8.) három részlegében, a munkavállalók jelentős részénél (76 %) részmunkaidőben, munkaviszony keretében, egy-két fő kivételével határozatlan idejű munkaszerződéssel történik. Munkavállalóink telepített üzemeinkben, gazdasági és szociális szakemberek irányításával, folyamatos segítség nyújtásuk és ellenőrzésük mellett végzik munkájukat. A megváltozott munkaképességű és fogyatékos munkavállalóinkat részmunkaidőben, és 7 órában, a szakembereinket és a szervezés irányítást végző munkavállalóinkat teljes munkaidőben, napi 8 órában foglalkoztatjuk. Szervezetünk kiemelt akkreditációs tanúsítvánnyal és védett szervezeti szerződéssel rendelkezik től folyamatosan rehabilitációs költségtámogatásban részesült. Az általunk foglalkoztatott munkavállalókat csak állami támogatás mellett tudjuk foglalkoztatni. Ezért is szükséges, hogy a támogatási kérelmünkben igényelt összeget állami támogatás-, szervezetünk megkapja. Tudjuk, hogy a szervezet életben maradásának feltétele a kedvező áron, kiváló minőségben és határidőre végzett munka. Ehhez jó szervezésre, folyamatos minőségi ellenőrzésre és alacsony költség ráfordításra van szükség. Mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez meg is valósuljon. Ezen felül törekszünk a meglévő tevékenységi köreinken belül a folyamatos fejlesztésre, melytől a saját árbevétel emelkedését várjuk. Minden törekvésünk ellenére még mindig a bérmunkából származó bevétel van túlsúlyban. Az ország gazdasági helyzete évről évre rosszabb. Rendkívül nagy a piaci verseny, nincs a megrendelőknél szociális érzékenység, minden a költségekről szól. Eközben pedig a munkavállalóink egészségi, főként pszichés és mentális állapota folyamatosan romlik. Büszkék vagyunk arra, hogy ilyen piaci környezetben, a mi munkavállalóinkkal a évet is sikerült pozitív eredménnyel zárni. Különösen nagy jelentőséget tulajdonítunk ezen felül annak, hogy nem tőkeerős szervezetként, pályázati forrás nélkül évben saját forrásból e Ft-os fejlesztést tudtunk megvalósítani évben folyatatni kívánjuk a megkezdett fejlesztéseket. Az életben maradáshoz az állami támogatáson felül rendkívül nagy szükség lenne a megrendelés állomány növekedésének. Ennek egyik forrása lehetne a közbeszerzéseken való, valós lehetőség biztosítása, továbbá segítené szervezeteinket, ha a rehabilitációs foglalkoztatást megrendeléssel ki lehetne váltani. Előny lenne továbbá, ha az önkormányzatoknak, költségvetési intézményeknek beszerzéseik során a 3 árajánlatból legalább egyet a miénkhez hasonló szervezettől kellene kérnie. Az egyre szigorodó foglalkoztatási és támogatási feltételek mellett a munkához, ill. megrendeléshez jutás, valamint a pályázati források biztosítása, - ezen belül is a haza forrás -, kínálhatna megoldást. 6

7 Győr városában 20 fölött van a Nyomdák száma. Rendkívül nagy a konkurencia, de a nyomdai utómunkálatokat (összehordás, spirálozás stb.) más megyébe vitték a vállalkozók. Ezt a hiányt felismerve vásároltunk évben egy kéttornyos összehordó gépet III. negyedévében kötött szerződés keretében 350 e db naptárt készítettünk el, de ezen a gépen egyéb összehordási munkákat is végeztünk. Az általunk összehordott naptárakat megrendelő kénytelen volt más megyébe szállítani spirálozásra. Megrendelőnkkel kötött megállapodást követően év végén vásároltunk egy használt lyukasztó és spirálozó gépet, s ezzel a naptárokat teljes egészében szervezetünk fogja összehordani és spirálozni. A Központi üzem munkatársai részére kialakított üzemrészben pedig a TUTTI Kft- vel kötött megállapodás keretében olyan bérmunkát sikerült megszerezni, mely évben e Ftos árbevételt eredményezett évben a Nyomda és a Központi üzemben megvalósított fejlesztéseknek köszönhetően a saját árbevételt 114 %-ra teljesítettük évben arra törekszünk, hogy üzleti partnereinket megtartsuk. A Nyomda üzemben tervezünk további gépberuházást, ami az utómunkálatokat segíti, ill. ami a költségek csökkentésének irányába hat. Tervezünk egy RISOGRAPH gyorsmásoló beszerzését. Ezen felül szeretnénk még az I. félévben a központi telephelyünkön lévő panelos épületek külső szigetelését megvalósítani. Ez egy hosszabb távon megtérülő beruházás, de mindenképpen szükséges és hasznos. A szervezés irányításon foglalkoztatott munkavállalók számítógépeinek folyamatos cseréjét is tervezzük, továbbá minden olyan átalakítást (munkaterület, munkaeszközök), mely a megváltozott munkaképességű és fogyatékos munkavállalók munkavégzését segíti. A varrodában gépberuházást nem kellett megvalósítanunk ahhoz, hogy a korábbiakhoz képest újabb munkákat vállaljunk. Munkaruhára és felső ruhára egyre nagyobb az igény. Új termékként van igény kutya ruhákra és fekhelyekre. Próbáltunk a piac igényeinek megfelelni és új termékek gyártására átállni. Természetesen új és folyamatos megrendelés esetében hajlandóak vagyunk a meglévő géppark korszerűsítésére. A munkavállalók által végzett tevékenységek a következők: - Nyomda: nyomdai úton és más sokszorosítási eljárással készíthető kiadványok, szórólapok, könyvek, tájékoztató és reklám anyagok, névjegy,- és üdvözlő kártyák, tömbözött nyomtatványok készítése. Fejlesztéseink során arra törekedtünk, hogy a nyomdai előkészítéstől a levilágításon, színre bontáson át, a nyomdai kivitelezésen keresztül a kötészetig, teljes nyomdai vertikummal rendelkezzünk. Vannak szolgáltatásaink, melyek önállóan is piacképesek, pl. nyomdai előkészítés és színre bontás, összehordás, klisé készítés. Miközben a teljes körűség megteremtésére törekszünk, mindig ügyelünk arra, hogy az alacsonyabb képzettségű - betanított munkás-, munkavállalóknak is tudjunk folyamatosan, képességüknek és egészségi állapotuknak megfelelő munkát biztosítani. Ennek érdekében együttműködünk más nyomdákkal, s ennek köszönhetően nemcsak saját megrendeléseinknél, de bérmunkában is végzünk összehordást, hajtogatást, 7

8 bígelést, stancolást, sorszámozást, ragasztást, egyéb kézi munkát, től pedig naptár és füzet spirálozást. - Varroda: a textilipari széles területén vállalunk anyagos és bérmunkát. Az egyszerű ágynemű és lakás textíliák varrása iránti igény csökkent. Egyre igényesebb megrendeléseink vannak, szállodáktól, vendéglátóipari egységektől és egészségügyi intézményektől. A függönyök, ágyneműk, éttermi és konyhai garnitúrákon felül, orvosi, műtős ruhákon keresztül a műszerek borításához szükséges műanyag és nylon takarók készítésén át a fehérnemű, munkaruha és egyéb felsőruha szabását, varrást és csomagolását végezzük. - Központi üzem: főként humán erőforrást igénylő, nem automatizálható termékek összeszerelését, csomagolását, címkézését, minősítését, sorjázását végzi. Ezen felül egyszerűbb szerelési (játék, toll) munkákat, valamint papír termékek ragasztását (doboz, fotó és CD tartó tasak) végzik. A mi megyénkben a legalacsonyabb az akkreditált munkáltatók száma, így a rehabilitációs foglalkoztatást Győr és vonzáskörzetében majdhogynem a mi szervezetünktől várják el. Csak remélni tudjuk, hogy az eddigi eredményeink és szakmai felkészültségünk elegendő lesz ahhoz, hogy az új rendszerben is tovább tudjunk dolgozni. Országszerte, de megyénkben is tartósan magas a munkanélküliek száma. Az elszegényedésnek és a munkanélküliségnek köszönhetően egyre erőteljesebben nő az igény az általunk végzett foglalkoztatás iránt. 201l. decemberében már a 85 főt meghaladta a munkára váró fogyatékos és megváltozott munkaképességű munkavállalók száma. 201l. évben foglalkozatott létszám 189 fő, ebből 144 fő megváltozott munkaképességű és fogyatékos munkavállaló évre I. félévre létszámcsökkenéssel nem számoltunk. A december havi létszám megtartását vállaltuk. Az időközben kieső létszámot pótoljuk, ha másképpen nem június 30-ig, határozott idejű foglalkoztatás keretében II. félévére 5 %-os létszámcsökkenést prognosztizáltunk az orvosi felülvizsgálatok, valamint az új támogatási rendszer miatt. A foglalkoztatás iránti igények elsősorban - a kisegítő és a speciális szakiskolából kikerülő tanulási nehézséggel küzdő és értelmi fogyatékos-, diákok, - a családban élő súlyos és halmozottan sérült személyek, - az egészségügyi és szociális ágazatban működő intézmények lakói, - időközben betegségtől, balesetből-, rokkanttá váló munkavállalók, továbbá - a fogyatékos érdekvédelmi szervezetek tagjai részéről jelentkezik. Szervezetünk a felvételnél előnyben részesíti a leghátrányosabb helyzetű, valamint a még ellátásban nem részesülő, főként pályakezdő fogyatékos munkavállalókat. A rehabilitációs foglalkoztatás szakmai színvonalának folyamatos emelésére törekszünk. Gazdasági szakemberek irányításával, szociális szakemberek szakmai segítségével végezzük a megváltozott munkaképességű és fogyatékos munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatását. 8

9 A foglalkoztatás biztosításán túl nagy hangsúlyt fektetünk a személyes segítségnyújtásra is. Nem fordulhat elő, hogy információ, vagy jogszabály ismeretének hiánya miatt kerüljön egyegy munkavállalónk hátrányos helyzetbe. Szociális szakembereinknek köszönhetően az általunk nyújtott szolgáltatások köre és színvonala is emelkedett. A rehabilitációs foglalkoztatás mellett nagy hangsúlyt fektetünk a képzésre. Megváltozott munkaképességű munkavállalóink részére elsősorban belső képzést szervezünk. Ezzel azt kívánjuk elérni, hogy - munkavállalóink egyre több fajta munkafolyamatot tudjanak elvégezni, - gyakori betegségük miatt a termelésből kieső létszámot átcsoportosítással tudjuk pótolni, - s ezzel elősegítsük, hogy szervezetünk megrendeléseit határidőben tudja teljesíteni. Ezen felül egyedi igények alapján támogatjuk jelenleg l fő-, megváltozott munkaképességű munkavállaló képzését. (siket munkavállaló főiskola képzés) Egyre több siket és nagyothalló munkavállalót alkalmazunk. Nem elegendő a fizikai akadálymentesítés, nagyon fontos a kommunikációs akadálymentesítés megvalósítása is. Bár együttműködési megállapodásunk van a jeltolmács szolgálattal, ezt már nem tartjuk elegendőnek. Úgy a munkavállalók, mint a munkahelyi vezetők és a munkahelyi segítők részéről egyre nagyobb az igény a jelnyelv megismerésére ill. annak használatára. Ezt a célt szem előtt tartva az előző évben megkezdett munkát évben is folytatjuk. 6 fő alapfokú jelnyelvi képzését követően jelenleg 4 fő középszintű jelnyelvi képzését támogatjuk. Jövőkép: Elsődleges célunk a év túlélése és felkészülés, ill. alkalmazkodás az új rendszerhez. Ennek keretében rövid távon cél - a szervezet életben tartása, - a takarékos gazdálkodással a gazdasági év túlélése, - a megrendelők megtartása, új megrendelők szerzése, - a tartalékok megtartása, - a szervezet létszámának megtartása, - az előző évi gépberuházások további folytatása, - a központi telephely épületeinek külső szigetelése, - a szervezet likviditásának megőrzése, - a hitel nélküli működés biztosítása. A 201l. évi tényadatok, valamint a megrendelőinkkel és az önkormányzattal folytatott tárgyalások alapján úgy ítéljük meg, amennyiben az állami támogatást sikerül az általunk megpályázott összegben elnyerni, akkor I. félévében biztosan, a II. félévben pedig csak reméljük, hogy a a rehabilitációs foglalkoztatást változatlan színvonalon tudjuk végezni. Hosszabb távon arra törekszünk, bármilyen változás is következik be a rehabilitációs foglalkoztatás és annak támogatása terén, szerveztünk továbbra is ennek a munkának a részese legyen. 9

10 2. Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. rehabilitációs szakmai tevékenysége 2.1. A megváltozott munkaképességű és fogyatékos munkavállalók foglalkoztatásával kapcsolatos általános tapasztalatok: A közhasznú társaság gazdálkodási formája meglehetősen sajátos, nem nyereségorientált vállalkozás, ugyanakkor piaci viszonyok között, a gazdasági törvények és szabályok alapján végzi tevékenységét. A munkavállalók értékalkotó munkáját nem lehet elvitatni ugyanakkor tény, hogy az általunk foglalkoztatott munkavállalók egészségi állapotuk, végzettségük, képzettségük miatt-, csak állami és önkormányzati támogatással foglalkoztathatók. A megváltozott munkaképességű és fogyatékos munkavállalók megfelelő gazdasági, termelési és szociális szakemberek folyamatos segítésével, irányításával és fokozott ellenőrzése mellett végzik munkájukat. Még egy sikeres foglalkoztatási rehabilitáció mellett sem biztos, hogy a munkavállalók idővel képesek lesznek teljesíteni a normál nyílt piaci -, munkahelyeken elvárt követelményeket. Hosszútávon természetesen az a cél, hogy sikeres rehabilitációval a munkavállalók legalább egy része alkalmas legyen a nyílt munkaerőpiacon munkát vállalni, a visszatérés lehetőségének meghagyása mellett. Fontos lenne a különböző foglalkoztatási formák és szintek közötti átjárhatóság biztosítása. Ez a jelenlegi támogatási rendszerben meg volt, de nem tudjuk meg lesz e a július 01- től bevezetni kívánt új rendszerben. Azzal sem vagyunk tisztában, hogy a munkavállalóink közel 51 %-át érintő orvosi felülvizsgálatok milyen eredményt fognak hoz. A korábban III csoportú rokkantnyugdíjasok közül kik lesznek azok, akik rehabilitálhatóak és kik lesznek azok akik rokkantsági ellátásban fognak részesülni. Ez a bizonytalanság folyamatosan jelen van az érintett munkavállalók körében. Állandó feszültséget okoz, s ez még inkább aláássa munkavállalóink egyébként sem jó egészségi állapotát. Az ország jelenlegi gazdasági helyzete, a családok egyre rosszabb anyagi körülményei kedvezőtlen hatással vannak az általunk foglalkoztatott munkavállalókra. Már az is jelentős eredmény, ha a munkavállalók egészségi állapotát, teljesítő képességét sikerül szinten tartanunk. Általános tapasztalat, hogy munkavállalóink rehabilitáció nélkül nem foglalkoztathatók és csak nagyon kevés százalékuk lesz képes a rehabilitációt követően arra, hogy a nyílt munkaerő-piacon munkát vállaljon. A munkavállalók legnagyobb részénél visszafejlődés és leépülés tapasztalható. Ennek elsődleges okát az eddig biztosnak tűnő ellátások (rokkantnyugdíj, RSZJ) megváltoztatásában és a várható orvosi felülvizsgálatok bizonytalan kimenetelében látjuk. Még egy egészséges munkavállalónak is rendkívüli traumát jelent a munkahely elvesztése, nem a hátrányos helyzetű munkavállalóknak. Azok a megváltozott munkaképességű munkavállalók, akik egy biztosnak tűnő ellátás mellett képesek voltak bizonyos feltételek biztosítása mellett 10

11 munkát végezni és pénzt keresni, nehezen tudják elfogadni az új rendszerre történő átállást, különösen akkor ha ez nekik az eddigi ellátások, vagy kedvezmények megvonásával jár. Ugyanis ha egy korábban rokkantnyugdíjas munkavállalót a felülvizsgálatot követően rehabilitálhatónak minősítenek, akkor a rehabilitációs ellátás mellett, - mely lényegesen alacsonyabb összegű lesz mint a rokkantnyugdíja volt-, nem végezhet munkát. A korábbiakhoz képest csak munkajövedelme lesz és az eddigi kedvezményeit is (pl. utazási kedvezmény, parkolás, közgyógyellátás stb.) elveszíti. Miközben azok a személyek, akiknek az ellátása továbbra is rokkant ellátás marad, megmarad a korábbi ellátásuk (rokkantnyugdíj) csak más néven, mellette dolgozhatnak a minimál bér 180 %-ig és részükre még táppénz is jár. Ugyanez a szabály vonatkozik az előrehozott öregségi nyugdíjasokra is. Az új felülvizsgálati rendszerben a korábban végleges minősítéssel rendelkező rokkantnyugdíjasok felülvizsgálatára is sor kerül. Ezen munkavállalói kör jelentős része eddig sem vállalt munkát. Mi azt tapasztaljuk, már egy-két év munkából való kiesés is rendkívül megnehezíti még a védett munkahelyre történő visszavezetést is, nem egy esetleges nyílt piaci foglalkoztatást. Tragédiához vezethet, ha több év vagy évtizedes kiesést követően ezen munkavállalói kört a nyílt munkaerőpiacra akarják visszakényszeríteni. Munkavállalóink tőlünk várják a segítséget és a megoldást, miközben szervezetünk jövőjéről mi legalább olyan keveset tudunk mint Ők a saját helyzetükről. Szervezetünk a működéséhez szükséges szakmai minősítésekkel rendelkezik: től ig védett szervezeti szerződéssel rendelkezik, mely június 30-ig meghosszabbításra került július 20 ig kiemelt akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkezünk és július 20-ig védett műhellyé vagyunk nyilvánítva. (ennek a közbeszerzésnél van jelentősége, ill. biztosíthat előnyt) 3.1. Pénzügyi terv 3. A nonprofit gazdasági társaság évi üzleti terve (pénzügyi-, termelési-, marketing-, humán terv). A évi bevételi terv készítésekor a következőket vettük figyelembe. A szervezet bevétele továbbra is három forrásból áll, úgymint - közhasznú tevékenységből származó saját árbevétel, - pályázati úton elnyerhető állami támogatás (rehabilitációs költségtámogatás) - önkormányzati támogatás. Pályázati forrással nem számolunk és az SZJA 1 %-os befogadására sem vagyunk jogosultak. A saját árbevétel növelésére nagyon kevés az esély, ezért azt a évi szinten terveztük. Tervezett saját árbevétel e Ft/év. 11

12 A évi tényadatok ismeretében, valamint az üzleti partnereinkkel folytatott tárgyalások eredményeként tisztán láttuk, hogy a saját árbevétel növelésére lehetőségünk nincs. Üzleti partnert nem veszítettünk, de megrendelőink úgy látják nem csak egy-egy területen, hanem minden tevékenységi körünknél -, csökkenni fog, vagy legjobb esetben az előző évihez képest szinten marad a megrendelés állományuk. A korábban nyertes közbeszerzési pályázatokra sem lehet számítani - munkaügyi szervezetek, önkormányzat-, mert nem írják ki azokat. Viszont volt olyan évtizedek óta meglévő nyomdai és központi üzem megrendelésünk, melyet Budapestre történő központosítás miatt veszítettünk el. Ez évi majd 5 millió Ft-os árbevétel kiesést fog jelenteni. A korábbi években meglévő egyszeri nyomdai megrendelésre sem számíthatunk (55 e db-os tájékoztató füzet), mert annak fedezetét forráshiány miatt az önkormányzat évi költségvetésbe nem tudta betervezni. Bár évben 2 olyan beruházást valósítottunk meg saját forrásból (gépberuházás, ill. üzemrész kialakítás) mely eredményes volt és valójában ennek köszönhető, hogy a évre tervezett saját árbevételünket 14 %-al túlteljesítettük, ez csak a kieső megrendeléseink pótlására volt elegendő. Eredményes beruházásaink ellenére is nehéz helyzetben vagyunk. A fentieket még tetézi, hogy a közüzemi és egyéb szolgáltatások díja folyamatosan emelkedik. Ezen költségekre pedig ráhatásunk nincs és a szolgáltatások között sincs választási lehetőségünk, ezek diktált, hatósági árak. A folyamatosan emelkedő költségeinket pedig vállalási díjaink emelésével sem tudjuk kompenzálni. Azokat ha tudjuk is emelni, soha nem érik el az infláció mértékét. Ilyen mértékű emelést a partnerek nem fogadnak el. Kedvező vállalási díjat csak új megrendelés, új bérmunka esetén sikerül érvényesíteni. A megrendeléseknél jelentős mennyiségi növekedéssel nem számolhatunk, így a volumen növekedés sem eredményez többletbevételt. A tervezéskor a fentiek túl figyelembe vettük az ország teljesítő képességét, a gazdaság helyzetét. Mindezek alapján úgy ítéltük meg, a saját árbevételt emelni nem tudjuk, ezért azt a évi szinten terveztük éve tervezett saját árbevétel összege: e Ft, ebből az I. félévre tervezett összeg: e Ft, a II. félévre tervezett összeg: e Ft. Az önkormányzati támogatás összege nem változik, marad a évi szinten e Ft. Az önkormányzatok feladatai is jelentősen átalakultak a korábbi évekhez képest, s ezzel az önkormányzatok anyagi helyzete is romlott. Bármennyire is elkötelezett a város vezetése és a képviselő testület a szervezetünk által végzett feladat fontossága iránt, a támogatás emelésére nincs lehetőségük évre tervezett önkormányzati támogatás összege: e Ft, I. félévi támogatás összege: e Ft, II. félévre tervezett összeg: e Ft. Az állami támogatásnál a I. félév biztosnak tűnik. Bár jelentős mértékű, minden munkavállalóra kiterjedő béremelést kellett megvalósítanunk, ugyanakkor az l főre jutó állami támogatás kvótája emelkedett. Az elvárt béremelések meglépését követően pedig szervezetünk jogosult a kompenzációs célú adókedvezmény igénybevételére. Az I. félévi állami támogatásnál csak azokra a költségnemekre kértünk támogatást, amikre korábban is I. félévére pályázott összeg: e Ft. Állami támogatásra tervezett éves támogatási összeg: e Ft, melyből a II. félévi összeg: e Ft. 12

13 A bevételi terv a következőképpen alakul: Bevételi terv évre Megnevezés Közhasznú tevékenység árbevétele Nettó árbevétel összesen Egyéb bevétel összesen Bevételek összesen Összesen ezer Ft Létszám, bérköltség terv alakulása: évben 189 fő foglalkoztatását terveztük. Ebből 19 fő volt a szervezés és irányítást végző munkavállalók létszáma. Ők megfelelő iskola végzettséggel és a szükséges szakképesítéssel, valamint szakmai gyakorlattal rendelkeznek. A fenti létszám elegendő volt az általunk foglalkoztatott munkavállalói létszámhoz évben a 19 főből 2 fő munkaviszonya szűnt meg nyugdíjba vonulás, ill. más területen történő munkavégzés miatt. Tekintettel arra, hogy a jogszabályok által kötelezően előírt szakképzett létszámmal rendelkezünk, figyelemmel a költségekre a kieső 2 főt nem pótoltuk. Munkájukat a meglévő létszámmal látjuk el. Ezen a területen bővítést nem tervezünk, de további létszám csökkenés esetén a kieső létszámot már pótolni szükséges. A megváltozott munkaképességű munkavállalók létszáma évben a tervezettnek megfelelően alakult, összesen 144 fő volt I. félévében a megváltozott munkaképességű munkavállalók létszámát nem változtattuk 144 fővel (143 fő támogatással, l fő támogatás nélkül) terveztünk. A létszám szerkezetében kisebb változást eszközölünk. Míg évben 99 fő megváltozott munkaképességű és 45 fő súlyos fogyatékos munkavállalóval számoltunk, addig I. félévére 101 fő mmvk. és 43 fő fogyatékos munkavállalói létszámmal tervezünk. A munkabéreknél a ,- Ft-os minimálbérrel, a , Ft-os garantált bérminimummal számoltunk. A teljes létszámnál 3 fő kivételével, akiknek keresete magasabb volt, mint ,-Ft -, január 01-től az elvárt béremelést megvalósítottuk. A személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a betegszabadságot, valamint a rokkantnyugdíjasok várható táppénzét is. Ezen felül számoltunk a jogszabályok által előírt csökkentő és növelő tételekkel is. Anyag és energia költségeknél a évi tény adatokat figyelembe véve 4 6 %-os, míg az utazási költségnél 8 %-os emelést terveztünk. A költségeket és az eredményt az alábbiak szerint tervezzük: 13

14 2012. évi költségterv Megnevezés Összesen ezer Ft 1. Anyag jellegű ráfordítások Anyagköltség Alapanyagok Segédanyagok Anyagi eszközök Egyéb anyagok Energia díjak Karbantartási anyag Irodaszer, nyomtatvány Tisztítószer Egyéb fenntartás Igénybevett szolgáltatások Posta, szemétszállítás Napilap és könyv előfiz Fenntartás, javítás Gépek javítása Ingatlan karbantart Egyéb igénybev. szolg Telefon, Internet Könyvvizsgálat Egyéb szolgáltatás Egyéb szolgáltatások Banki szolgáltatás Biztosítási díjak Egyéb díjak 0 2. Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség fő dolg. bére tisztelet és megbíz. díj Személyi jellegű kifizetések Utazási költségtérítés Reprezentáció Étkezési hozzájárulás Egyéb Munkaruha jutt Betegszabadság Szociális hozzájárulási adó Értékcsökkenés Egyéb ráfordítások Le nem vonható Áfa 0 5 Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 Összesen

15 KÖZHASZNÚ EREDMÉNYTERV évre E FT Megnevezés Összesen A, Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célú működésre kapott támogatás a, alapítótól b, központi költségvetésből c, helyi önkormányzattól d, egyéb 2.Pályázati úton elnyert támogatás 3.Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel 5.Egyéb bevétel ( pü,rendkívüli,poz.készl.áll.vált.) B.Vállalkozási tevékenység bevétele C,Összes bevétel ( A+B ) D,Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások(neg.készl.áll.vált.) Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások E,Vállalkozási tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások F, Összes ráfordítás (D+E) G, Adózás előtti eredmény ( C-F ) 0 H, Adófizetési kötelezettség I, Tárgyévi vállalkozási eredmény ( B-E-H ) J, Tárgyévi közhasznú eredmény ( A-D ) 0 15

16 3.2. Termelési terv Az eddigi tevékenységi köröket továbbra is meg kell tartani, újakat beindítani forráshiány miatt nem lesz lehetőségünk. Az eddigi tevékenységi körökön belül próbáljuk a szolgáltatások körét szélesíteni. Ezt a célt szolgálták a év III. negyedévében megvalósított gépberuházások is, melyet évben folytatni kívánunk. A Nyomdában az önállóan is piacképes nyomdai előkészítést és színre bontást kívánjuk jobban reklámozni és ezen a területen nagyobb bevételt elérni. Ugyanez vonatkozik a csomagoló eszközök gyártására (dobozok készítése különböző méretben), valamint az összehordást és a spirálozást kell úgy kiajánlani, hogy a naptárak mellett- mely időszakos termék-, év közben is legyen folyamatosan munka a gépekre. A Nyomdaüzemünkben enyves kötőgéppel is rendelkezünk, de eddig csak az átalunk készített könyvek kötészetét végeztük. Vannak azonban olyan nyomdák, ahol nem rendelkeznek ilyen géppel, vagy ha igen nincs elegendő szakemberük. Ezt a szolgáltatást próbáljuk kiajánlani és a gépre folyamatos munkát biztosítani. A jelenlegi gazdasági helyzet leginkább a textilipart sújtja. A varroda által készített termékek közül a felsőruha és munkaruha gyártás irányába kell fejleszteni. Az alapanyagárak nagymértékű emelése miatt saját termék előállításának (ágynemű, konyhai garnitúrák, karácsonyi és húsvéti terítők, párnák stb.) és értékesítésének bővítésére egyenlőre nem látunk reális esélyt, ezért egyetlen megoldás marad, további bérmunkák megszerzésével a termelés volumenét kell növelni. Varrodánk fő megrendelője a Pannonflax Textil Kft. Velük egyre szorosabb az együttműködésünk. Saját varrodájuk létszámának leépítését követően szervezetünkre számítanak elsősorban a bérmunkánál. Nekik legnagyobb bevételt a szőtt termék értékesítése adja, de partnereik igényeihez igazodnak és konfekcionált termékek értékesítését is vállalják. A fejlesztéseket a lehetőségeinkhez képest tovább folytatjuk. Új termékek gyártásánál ill. szolgáltatások beindításánál a kisebb anyag és gép beruházást igénylő termékek előállításának irányába kell elmozdulnia, mert jelenlegi helyzetben ezt látjuk elérhetőnek és fenntarthatónak. Miközben fejlesztünk és arra törekszünk, hogy a bérmunka mellett egyre nagyobb súllyal jelenjen meg a saját előállítású termékek aránya, meg kellett találnunk azt az optimális arányt, amely mellett egészségi állapotuk, alacsonyabb képzettségük és végzettségük miatt kevésbé fejleszthető munkavállalóinknak is tudjuk folyamatosan munkát biztosítani. Az üzleti tervben tervezett árbevételt az üzemek között az alábbi bontásban tervezzük megvalósítani: időszak Nyomda Központi üzem Varroda Összesen e Ft e Ft e Ft e Ft év

17 3.3. Marketing terv Szervezetünk január 01-től jelenlegi is nonprofit gazdasági társaságként működik évre végre sikerült elérni, hogy a környező vállalkozásokban is tudatosult, hogy szervezetünk a korábbi Szociális Foglalkoztató jogutód szervezte. Honlapunkat folyamatosan frissítjük. A telefonkönyvben és 3 szolgáltatónál elektronikus formában hirdetjük tevékenységünket. A rákeresések és a más megyéből érkező megrendelések bizonyítják, hogy szervezetünk tevékenységét nemcsak Győrben, de a megyén kívül is ismerik. Nem elég jól dolgozni, elengedhetetlenül szükséges, hogy folyamatosan tudassunk magunkról, bent legyünk Győr város gazdasági vérkeringésében. Ezt elérni azzal tudjuk, hogy folyamatosan részt veszünk minden olyan civil, társadalmi, szociális vagy munkaügyi szervezet, képző intézmény által szervezett kiállításon, programon, vagy rendezvényen, melyen be tudjuk mutatni részlegeink által végzett tevékenységet, az általunk készített termékeket. Emellett ezek a rendezvények elősegítik, hogy más szervezetek is betekintést nyerjenek az általunk végzett szakmai munkába, a rehabilitációs foglalkoztatásba. A szervezet életben maradásának feltétele, hogy a már meglévő üzleti partnereinket meg tudjuk tartani, a részükre végzett munkák körét bővítésük, a megrendelői kört tovább szélesítsük. Ennek elérése érdekében a SZE szociális munkás tanszékének II. éves hallgatóival, - akik terepgyakorlaton vannak szervezetünknél-, két kiadványt készítünk. Ezek a kiadványok május közepére fognak elkészülni. Egyikkel célunk a szervezet tevékenységi körének ismertetése, a gyártott termékek és szolgáltatások katalógusban történő bemutatása és a gyártási kapacitás ismertetése. Ezt a kiadványt a meglévő és a leendő partnereinknek kívánjuk eljuttatni s ettől a megrendelés állomány növekedését várjuk. A rehabilitációs foglalkoztatás területén életbe lépő változások miatt a másik kiadványban szeretnénk bemutatni, hogy jelenleg és a jövőben kik azok akik a mi szervezetünknél számíthatnak munkára. Mi a foglalkoztatás feltétele, hogyan lehet hozzánk jelentkezni, ill. munkavállalónként bekerülni. Ezt a kiadványt a fogyatékos szervezeteknek, a munkaügyi központnak, a szociális és egészségügyi ágazat intézményeinek, az önkormányzatnak és a nyílt munkaerő piac munkáltatóinak kívánjuk eljuttatni. Úgy ítéljük meg, mindként kiadvány hasznos lesz, széles körben lehet terjeszteni és minden bizonnyal többet ér egy egyszeri újság hirdetésnél Humán terv Létszám, bérköltség terv alakulása: évben 189 fő foglalkoztatását terveztük. Ebből 19 fő volt a szervezés és irányítást végző munkavállalók létszáma. Ők megfelelő iskola végzettséggel és a szükséges szakképesítéssel, valamint szakmai gyakorlattal rendelkeznek. A fenti létszám elegendő volt az általunk foglalkoztatott munkavállalói létszámhoz évben a 19 főből 2 fő munkaviszonya szűnt meg nyugdíjba vonulás, ill. más területen történő munkavégzés miatt. Tekintettel arra, hogy a jogszabályok által kötelezően előírt szakképzett létszámmal rendelkezünk, figyelemmel a költségekre a kieső 2 főt nem pótoltuk. Munkájukat 17

18 a meglévő létszámmal látjuk el. Ezen a területen bővítést nem tervezünk, de további létszám csökkenés esetén a kieső létszámot már pótolni szükséges. A megváltozott munkaképességű munkavállalók létszáma évben a tervezettnek megfelelően alakult, összesen 144 fő volt I. félévében a megváltozott munkaképességű munkavállalók létszámát nem változtattuk 144 fővel (143 fő támogatással, l fő támogatás nélkül) terveztünk. A létszám szerkezetében kisebb változást eszközölünk. Míg évben 99 fő megváltozott munkaképességű és 45 fő súlyos fogyatékos munkavállalóval számoltunk, addig I. félévére 101 fő mmvk. és 43 fő fogyatékos munkavállalói létszámmal tervezünk I. félévére célunk a meglévő létszám megtartása és részükre folyamatos munka biztosítása. Terveink szerint a I. félévében a kieső létszámot mindenképpen pótoljuk, ha másképpen nem, akkor határozott idejű munkaszerződéssel. Különösen fontos ez, mert a munkára várók létszáma a korábbihoz képest emelkedett, jelenleg eléri a 85 főt. A jelenlegi gazdasági helyzetben a létszám megtartása is nagy erőfeszítést jelent, ill. a létszám megtartása már maga jelentős eredménynek számít II. félévben minden bizonnyal a fenti létszám csökkenni fog az orvosi felülvizsgálatoknak köszönhetően. Az éves üzleti tervünkben erre az időszakra egy 5 %-os létszám csökkenéssel számolunk. Amennyiben évben a tervünket teljesíteni tudjuk, az I. félévében a tervezett létszámot meg tudjuk tartani és a II. félévben 5 %-osnál nagyobb létszámcsökkenés nem következik be a megváltozott munkaképességű és fogyatékos munkavállalók körében, akkor ez azt jelenti, hogy az Esély Közhasznú Nonprofit Kft. helyesen mérte fel a piaci helyzetét, olyan tevékenységet végez, amelyre valóban van kereslet. Vezető Megváltozott munkaképességű Teljes jogú foglalkoztatott Összes munkavállaló Alapításkor Jogutódláskor I. félévre tervezett II. félévre tervezett Tevékenység műszaki /technikai/ feltételeinek alakulása Szervezetünk részére a tulajdonos önkormányzat a kezdetekből fogva biztosította a működéshez szükséges ingatlanokat. Először csak kezelésbe kaptuk azokat, majd pedig a központi telephely (9024 Győr, Lajta u. 38). minden épülete szervezetünk tulajdonába került. Ennek köszönhetően a szervezet törzstőkéje e Ft-ra emelkedett. Ez a szervezet piaci pozícióját javítja, előnyt jelenthet nagyobb beruházásoknál, ill. pályázatokon történő részvételnél. 18

19 A szervezet központi telephelyén lévő összes ingatlan akadálymentes minden fogyatékossági csoport számára, míg a varrodai bérlemény csak részben akadálymentes. Minden épületünkben megfelelő a világítás, műanyagok a nyílászárók és központi ill. egyedi gázfűtés van. A szociális létesítmények korszerűek, mind fel van újítva és akadálymentes. A szükséges felújításokat minden épületben befejeztük, a biztonságos munkavégzés feltételeit munkavállalóink részére biztosítottuk. A szervezetünk tevékenységének végzéséhez szükséges gépekkel és berendezésekkel rendelkezik évben saját forrásból e Ft ot fordítottuk fejlesztésre, (gépberuházás) év I. félévében az előző évi nyomdai gépberuházást kívánjuk folytatni. Ennek keretében e Ft összegben egy Risograph gyorsmásolót fogunk vásárolni, s igény esetén a naptár spirálozáshoz további kézi lyukasztó gépet szerzünk be. A Központi telephely panelos épületeinek külső hőszigetelését tervezzük az I. félévben megvalósítani, tervezett költség 15 millió Ft. A központi telephelyünkön már megoldottuk az épületek panelhézag szigetelését, a tető teljes felújítását, az épületek villamos és fűtéskorszerűsítését, a fűtési rendszer társasházról történő leválasztását és a nyílászárók cseréjét. A legutolsó lépés a külső szigetelés. Ettől hosszabb távon a fűtési költség további csökkenését várjuk. Ezen felül tovább kívánjuk folytatni a szervezés és irányításon foglalkoztatott munkavállalóink számítógépeinek felújítását ill. cseréjét. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű munkavállalók munkavégzéséhez szükséges kisebb gépek beszerzését, esetleg munkahely átalakítását folyamatosan, az igényeknek megfelelően végezzük. Mindezektől az intézkedésektől a biztonságos és kultúrált munkakörülmények biztosítását, valamint a szervezet stabilitását, árbevételének növelését várjuk. A évi üzleti tervünk készítésekor legjobb tudásunk és ismeretünk szerint jártunk el. Az Esély Közhasznú Nonprofit Kft évi üzleti tervének elfogadását ill. annak jóváhagyását kérjük. Győr, január 31. Farkasné dr. Lukácsi Zita sk. ügyvezető igazgató 19

Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 9024 Győr, Lajta u. 38. 2013. évi üzleti terve

Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 9024 Győr, Lajta u. 38. 2013. évi üzleti terve Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 9024 Győr, Lajta u. 38. 2013. évi üzleti terve l. Az Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft évi. Közhasznúsági jelentése. Wágner Zita ügyvezető igazgató

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft évi. Közhasznúsági jelentése. Wágner Zita ügyvezető igazgató Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft 2014. évi Közhasznúsági jelentése Wágner Zita ügyvezető igazgató A KFT a cégbejegyzéskor közhasznú szervezetként lett bejegyezve. Számviteli beszámoló Tevékenységünket

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve. Tervdokumentáció részei :

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve. Tervdokumentáció részei : SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve Tervdokumentáció részei : I/1. számú melléklet: I/2. számú melléklet: I/3. számú melléklet:

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek megújult foglalkoztatástámogatási

A megváltozott munkaképességű személyek megújult foglalkoztatástámogatási A megváltozott munkaképességű személyek megújult foglalkoztatástámogatási rendszere Előadó: Boros Attila Főosztályvezető Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Foglalkozási Rehabilitációs Főosztály

Részletesebben

Tájékoztató a bérkompenzációról és a Munkaügyi Központ évi támogatási lehetőségeiről. Janovics László igazgató Pécs, január 31.

Tájékoztató a bérkompenzációról és a Munkaügyi Központ évi támogatási lehetőségeiről. Janovics László igazgató Pécs, január 31. Tájékoztató a bérkompenzációról és a Munkaügyi Központ 2012. évi támogatási lehetőségeiről Janovics László igazgató Pécs, 2012. január 31. Jogszabályi háttér: Elvárt béremelés jogszabályi háttér 2011.

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

ÁROP 2.2.21 A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ SZEMÉLYEK VISSZAVEZETÉSE A NYÍLTPIACI FOGLALKOZTATÁSBA DR. PÓSFAI GÁBOR FŐIGAZGATÓ 2013.

ÁROP 2.2.21 A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ SZEMÉLYEK VISSZAVEZETÉSE A NYÍLTPIACI FOGLALKOZTATÁSBA DR. PÓSFAI GÁBOR FŐIGAZGATÓ 2013. ÁROP 2.2.21 A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ SZEMÉLYEK VISSZAVEZETÉSE A NYÍLTPIACI FOGLALKOZTATÁSBA DR. PÓSFAI GÁBOR FŐIGAZGATÓ 2013. OKTÓBER 31 A rokkantellátás rendszerének átalakítása során szem előtt

Részletesebben

MOVE NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011

MOVE NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011 MOVE REHABILITÁCIÓS IPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. (8500 Pápa, Komáromi u. 87.) KÖZHASZNÚSÁGI E. december 31. Mellékletek: I. Számviteli beszámoló II. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

TERVEZET. A Kormány. / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

TERVEZET. A Kormány. / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány 1. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.

Részletesebben

TÁMOP PROGRAM Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése

TÁMOP PROGRAM Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ TÁMOP 1.1.1 PROGRAM Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése A TÁMOP 1.1.1 program célja Az Új Magyarország Fejlesztési

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adóból 2013-ban érvényesíthető adókedvezmények

A szociális hozzájárulási adóból 2013-ban érvényesíthető adókedvezmények A szociális hozzájárulási adóból 2013-ban érvényesíthető adókedvezmények A munkaviszonyban foglalkoztatott személyek utáni fizetendő adó megállapításánál a számított adót (27%) e törvény külön rendelkezése

Részletesebben

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret Tájékoztató A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1) és A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.2) pályázathoz Beadási

Részletesebben

Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft évi módosított üzleti terve

Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft évi módosított üzleti terve Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft 29. évi módosított üzleti terve Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft. Szombathely, Géfin Gyula utca 22. H-97 94/325-525 Szöveges kiegészítés a Szombathelyi

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15 Célja A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési

Részletesebben

Medint Group Debrecen

Medint Group Debrecen Medint Group Debrecen Megváltozott munkaképességű személyeket foglalkoztató csoport http://medint-group.hu Debrecen, Vármegyeháza u. 11. dr. Magyari László ügyvezető igazgató A cégcsoport tagjai - jelenlegi

Részletesebben

MIKOM Nonprofit Kft. Vezetői összefoglaló

MIKOM Nonprofit Kft. Vezetői összefoglaló MIKOM Nonprofit Kft. Vezetői összefoglaló 2010-2011 Főbb események, adatok A társaság a korábbi évekhez képest jelentős eredménynövekedéssel számolt, 2011. évi tervezett mérleg szerinti eredménye 11 743

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS SZAKMAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁRÓL. MOVE Béta Rehabilitációs Ipari és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.

BESZÁMOLÓ A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS SZAKMAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁRÓL. MOVE Béta Rehabilitációs Ipari és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. BESZÁMOLÓ A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS SZAKMAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁRÓL MOVE Béta Rehabilitációs Ipari és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. Veszprém, Stromfeld A. u. 9/E 5/13 Veszprém, 2011. március

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS SZAKMAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁRÓL. MOVE Béta Rehabilitációs Ipari és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.

BESZÁMOLÓ A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS SZAKMAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁRÓL. MOVE Béta Rehabilitációs Ipari és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. BESZÁMOLÓ A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS SZAKMAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁRÓL MOVE Béta Rehabilitációs Ipari és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. Veszprém, Stromfeld Aurél utca 9/E V.l13. Veszprém, 2012.

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2013. május 29-án tartandó ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2013. május 29-án tartandó ülésére 1940-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2013. május 29-án tartandó ülésére Tárgy: Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft 2013. évi üzleti terve

Részletesebben

Miskolc, március 17.

Miskolc, március 17. Miskolc, 2010. március 17. Törvényiháttér - 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról - 6/1996 MüM rendelet a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint

Részletesebben

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások Szeged, 2013. április 8.

Részletesebben

A PIREHAB Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE a 2012. évről

A PIREHAB Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE a 2012. évről A PIREHAB Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE a 2012. évről 1. A közhasznú társaság alapadatai: Cégnév: PIREHAB Nonprofit KFT. Székhely: 4025 Debrecen,

Részletesebben

MIKOM Nonprofit Kft évi üzleti terve

MIKOM Nonprofit Kft évi üzleti terve MIKOM Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti terve (Vezetői összefoglaló) Miskolc, 2014. március 19. Üzleti Terv 2014 - Tagvállalat Makro-gazdasági adatok, piaci környezet Eredmény-kimutatás Üzemi eredményre

Részletesebben

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra Megváltozott munkaképességűek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. tv. (Megjelent a Magyar Közlöny 162. számában) 2011.

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/118-1/213/I. Tárgy: Makói Gyógyfürdő Kft. üzleti terve Üi.: Juhászné Kérdő Edina Melléklet: Üzleti terv Makó Város Önkormányzat

Részletesebben

Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László

Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László kirendeltségvezető Támogatások Foglalkoztatás bővítését elősegítő bértámogatás Pályakezdők munkatapasztalat szerzés támogatása Mobilitási támogatás MKKv

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény rendelkezik az új ellátási formákról.

Részletesebben

2015.11.21. Rokkantnyugdíj-érdekeltség: Orvosi szempontú munkaképesség-felmérés leszázalékolás

2015.11.21. Rokkantnyugdíj-érdekeltség: Orvosi szempontú munkaképesség-felmérés leszázalékolás I. A szabályozás története; paradigmaváltás a közelmúltban II. Főbb jogforrások III. A MMSZ-k ellátásainak rendszere 1. Komplex minősítés 2. A MMSZ-k ellátásaira való jogosultság 3. A MMSZ-k ellátásainak

Részletesebben

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08.

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. 2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

A megváltozott munkaképess foglalkoztatása, a rehabilitáci. rulás. Előadó: Sarlósi-Baráth Melinda április 26.

A megváltozott munkaképess foglalkoztatása, a rehabilitáci. rulás. Előadó: Sarlósi-Baráth Melinda április 26. A megváltozott munkaképess pességű személyek foglalkoztatása, a rehabilitáci ciós s hozzájárul rulás változásának áttekintése Előadó: Sarlósi-Baráth Melinda 2010. április 26. Az ÁFSZ lehetőségének, szerepének

Részletesebben

A foglalkoztatási rehabilitáció jelentősége Magyarországon: a rendszer sajátosságai

A foglalkoztatási rehabilitáció jelentősége Magyarországon: a rendszer sajátosságai A foglalkoztatási rehabilitáció jelentősége Magyarországon: a rendszer sajátosságai Dr. Sullerné Polgár Márta szakvizsgázott szociálpolitikus, pedagógus A Fény Felé Alapítvány elnöke A munkaerő-piaci helyzet

Részletesebben

A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány évi Közhasznúsági jelentése

A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány évi Közhasznúsági jelentése A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentése 1. Számviteli beszámoló A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány 2011. évi gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a közhasznúsági törvénynek

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

ÜZLETI TERV Tartalomjegyzék:

ÜZLETI TERV Tartalomjegyzék: ÜZLETI TERV Tartalomjegyzék: 1) Vezetői összefoglaló 2. oldal 2) A KFT általános bemutatása 3. oldal 3) Marketing terv 4. oldal 4) Működési terv 5. oldal 5) Vezetőség és szervezeti felépítés 5. oldal 6)

Részletesebben

A foglalkozási rehabilitáció aktuális kérdései

A foglalkozási rehabilitáció aktuális kérdései A foglalkozási rehabilitáció aktuális kérdései Foglalkoztatási célok 2020 Az Europa 2020 Stratégia egyik kiemelt célkitűzése: a 20 64 évesek körében a foglalkoztatottság aránya elérje a 75%-ot. A Központi

Részletesebben

2016. évi Elemi költségvetés

2016. évi Elemi költségvetés Manolisz Glezosz 12. Évfolyamos Görögnyelv Oktató Iskola 2016. évi Elemi költségvetés Szöveges indoklás Budapest, 2016. január 20. Határozat száma: Intézmény vezető Általános indoklás A 2016. évi elemi

Részletesebben

Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációja

Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációja TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációja Előadó: Kovács Ibolya igazgató Budapest

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18560293-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs 2053 szám: 4025 Debrecen, Barna u. 2. fsz./1. Közhasznúsági jelentés 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója

Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója 1 8 1 2 5 0 6 7-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2010. január 01. - 2010. december 31. 2010 Kelt Budapest, 2011. május 20. 1 8 1 2 5 0 6 7-9 4 9 9-5 2 9-0

Részletesebben

Tájékoztató. 1 A jogszabály 2. -a értelmében további jogosultsági feltétel: a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül legalább 1095

Tájékoztató. 1 A jogszabály 2. -a értelmében további jogosultsági feltétel: a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül legalább 1095 Tájékoztató A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvényben, valamint a végrehajtása tárgyában kiadott, a megváltozott munkaképességű

Részletesebben

FINANCE-HÍRLEVÉL. Pályázati lehetőségek. 2013. április 30.

FINANCE-HÍRLEVÉL. Pályázati lehetőségek. 2013. április 30. FINANCE-HÍRLEVÉL Pályázati lehetőségek 2013. április 30. Tartalom Pályázati lehetőségek PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK HÍRLEVÉL 2013. ÁPRILIS MUNKAHELYMEGTARTÓ TÁMOGATÁSOK Tisztelt Ügyfelünk, Partnerünk! Ön cégcsoportunk

Részletesebben

Áttekintés. A szocializmus időszaka. Társadalmi hatások 2014.12.01. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

Áttekintés. A szocializmus időszaka. Társadalmi hatások 2014.12.01. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai Áttekintés A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai dr. Halmos Szilvia 2014. november 28. I. A szabályozás története; paradigmaváltás a közelmúltban II. Főbb jogforrások III. A MMSZ-k ellátásainak

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP-1.2.1-15

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP-1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Támogatás célja GINOP-1.2.1-15 A hazai ipar fejlesztése érdekében Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKVk

Részletesebben

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon Munkaerőpiaci i rendszer Magyarországon Támogatás Feltételek Célcsoport formája mértéke % időtartama (hó) továbbfoglalkoztatá si kötelezettség nettó létsz. növelési kötelezettség felmond tilalom mindenkire

Részletesebben

Rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés és konjunktúra kutatás OKTÓBER

Rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés és konjunktúra kutatás OKTÓBER SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZŐ INTÉZET kirendeltség kódja adatszolgáltató sorszáma Rövid távú munkaerőpiaci

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Tisztelt Képviselő-testület! E l ő t e r j e s z t é s 2013 Hosszabb időtartamú Közfoglalkoztatásban való részvétel tárgyában Hajdúhadházi Városi Önkormányzat

Részletesebben

/2006. ( ) ICSSZEM. r e n d e l e t e. a szociális intézményen belüli foglalkoztatás szakmai követelményeiről, személyi és tárgyi feltételeiről

/2006. ( ) ICSSZEM. r e n d e l e t e. a szociális intézményen belüli foglalkoztatás szakmai követelményeiről, személyi és tárgyi feltételeiről IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTER Szám: 9666-1/2006. TERVEZET /2006. ( ) ICSSZEM r e n d e l e t e a szociális intézményen belüli foglalkoztatás szakmai követelményeiről, személyi

Részletesebben

Tájékoztató. Gyakornoki program pályakezdők támogatására. GINOP kódszámú pályázatról

Tájékoztató. Gyakornoki program pályakezdők támogatására. GINOP kódszámú pályázatról Tájékoztató Gyakornoki program pályakezdők támogatására GINOP-5.2.4-16 kódszámú pályázatról A pályázati kiírás célja A szakképzésből kilépő fiatalok elhelyezkedésének, munkatapasztalat szerzésének elősegítése.

Részletesebben

kezelése" című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi

kezelése című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi 4470-4/2007. Szoc1 "s és `. : erium iszter Országgyűlés Hivatala Irományszara. ~C JI 9 3 Érkezett: 2007 FEM 15, 1 r Bernáth Ildikó országgyűlési képviselő asszony részére Fidesz-MPSZ Budapest Tisztelt

Részletesebben

A Fővárosi Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv tevékenysége, kiemelten a foglalkoztatásra

A Fővárosi Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv tevékenysége, kiemelten a foglalkoztatásra A Fővárosi Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv tevékenysége, kiemelten a foglalkoztatásra Kovács Ibolya BFKH RSZSZ igazgató Kovacs.ibolya@rszsz.nrszh.hu Tel: 323-6472 1. Alapfeladatok BFKH RSZSZ illetékessége

Részletesebben

TÁMOP 1.1.1-12/1. Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése

TÁMOP 1.1.1-12/1. Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése TÁMOP 1.1.1-12/1 Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése A projekt célja TÁMOP-1.1.1-12/1-2012-0001 Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációjának

Részletesebben

Pályázati Hírlevél. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. Megjelent két új vállalkozásfejlesztési pályázat KKV-k számára

Pályázati Hírlevél. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. Megjelent két új vállalkozásfejlesztési pályázat KKV-k számára Pályázati Hírlevél RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. 2015. június Megjelent két új vállalkozásfejlesztési pályázat KKV-k számára 2015. június 9-én megjelent két új GINOP pályázat KKV-k kapacitásbővítésének

Részletesebben

Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. ÜZLETI TERV 2009.

Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. ÜZLETI TERV 2009. Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. ÜZLETI TERV 2009. ÜZLETI TERV Tartalomjegyzék: 1) Vezetői összefoglaló 2. oldal 2) A KFT általános bemutatása 3. oldal 3) Marketing

Részletesebben

A fogyatékosság és foglalkoztatás Írországban

A fogyatékosság és foglalkoztatás Írországban A fogyatékosság és foglalkoztatás Írországban Áttekintés A férfiak részvétele a munkában Összehasonlító adatok (Népszámlálás 2002) 100 80 60 40 egyéb fogyatékosok 20 0 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 A nők

Részletesebben

Rehabilitációs hozzájárulás

Rehabilitációs hozzájárulás Tájékoztató a rehabilitációs hozzájárulás mértékéről, illetve a statisztikai állományi létszám megállapítására vonatkozó új szabályról A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP-1.2.2-15 1. A pályázat alapvető célja A Felhívás célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának

Részletesebben

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ - a rehabilitációs orvos gondolatai - Dr. Pettyán Ilona, Dr. Weinhoffer Judit HM ÁEK Hévízi Mozgásszervi Rehabilitációs Intézet A foglalkoztatási rehabilitáció Egy folyamat,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI PROJEKT ADATLAP

VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI PROJEKT ADATLAP VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI PROJEKT ADATLAP Tapasztalatok szerint Magyarországon a mikro- és kisvállalkozások, kevés kivételtől eltekintve, nem tudják kihasználni gazdasági adottságaikat és megvédeni saját

Részletesebben

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről Bejegyezve: 2009. október 06. Székhely: 1202 Budapest, Bessenyei u. 10. Cégjegyzék száma: 01-06-782373 Adószáma:

Részletesebben

Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek

Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek Ádám Sándor főosztályvezető Munkaerőpiaci Programok Főosztály Nemzetgazdasági Minisztérium Budapest, 2017. március 7. MUNKAERŐPIACI TRENDEK

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének március 17-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének március 17-i rendkívüli ülésére Új napirend Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. március 17-i rendkívüli ülésére Tárgy: Hosszabb időtartamú értékteremtő közfoglalkoztatási program támogatása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2012. május 30-i ülésére. Az előterjesztést készítette: ügyvezető

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2012. május 30-i ülésére. Az előterjesztést készítette: ügyvezető 3980-2/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2012. május 30-i ülésére Tárgy: Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft 2012. évi üzleti terve Az előterjesztést

Részletesebben

A mosoda 2007. évre várható működési költsége a számítások alapján 22 millió forint.

A mosoda 2007. évre várható működési költsége a számítások alapján 22 millió forint. . napirendi pont EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT AZ EGYESÍTETT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY MOSODÁJÁNAK MEGSZÜNTETÉSÉRE Az Egyesített Egészségügyi és Szociális

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. NOVEMBER 2011. november 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 12 842 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS I. A költségvetés összeállításának általános keretei Az önkormányzat 2012

Részletesebben

2009. évi közhasznúsági jelentés

2009. évi közhasznúsági jelentés Alapítva: 1986 M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ SZERVEZET Székhely: 1221 Budapest Leányka u. 34. III/21. Adószám: 19004909-2-43 Telefon/Fax: (1) 229-3542 Levélcím: Segítő Kéz Iroda

Részletesebben

ELTE-Soft Nonprofit Kft 2011.évi közhasznúsági jelentése

ELTE-Soft Nonprofit Kft 2011.évi közhasznúsági jelentése ELTE-Soft Nonprofit Kft 2011.évi közhasznúsági jelentése A Társaság cégneve: ELTE-Soft Kutatás-fejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. A Társaság székhelye: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány

Részletesebben

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE 8868 Letenye, Kossuth L. u.58. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013 évről Készítette: Talentum Kontakt kft 2014-04-22 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

TÁTORJÁN SZOCIÁLIS Szolgáltatóház Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. Tátorján Játékvár

TÁTORJÁN SZOCIÁLIS Szolgáltatóház Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. Tátorján Játékvár TÁTORJÁN SZOCIÁLIS Szolgáltatóház Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. Tátorján Játékvár 8174 Balatonkenese Dózsa György tér 1. 0688/482-472 www.tatorjan.hu tatorjan.jatekvar@invitel.hu ELŐTERJESZTÉS Tisztelt

Részletesebben

KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2014 év

KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2014 év A szervezet megnevezése: Esély Budapest (fővárosi gyermek és ifjúsági) Alapítvány Címe: 1136. Budapest, Tátra utca 6. Adószám: 19022888-2-41 KSH szám: 19022888-9499-569-01 Bejegyző határozat száma: 0100/.Pk.62592/1990

Részletesebben

Ellátások, kedvezmények, támogatások

Ellátások, kedvezmények, támogatások Ellátások, kedvezmények, támogatások Gyakran ismételt kérdések gyűjteménye 1. Fogyatékossági támogatás 2. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai 3. Családi kedvezmények, szociális és egyéb ellátások

Részletesebben

Bodnár Sándor 4150, Püspökladány, Toldi u.10. Adószám: 47773275-2-29. Beszámoló

Bodnár Sándor 4150, Püspökladány, Toldi u.10. Adószám: 47773275-2-29. Beszámoló Bodnár Sándor 4150, Püspökladány, Toldi u.10. Adószám: 47773275-2-29 Beszámoló a Püspökladány város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrendszerinti helyi személyszállítási tevékenységről,

Részletesebben

Orbán-levél: A hazugság ódája. Korózs Lajos Elnökségi tag

Orbán-levél: A hazugság ódája. Korózs Lajos Elnökségi tag Orbán-levél: A hazugság ódája Korózs Lajos Elnökségi tag Orbán garanciája semmit nem ér! A kormány 2012-re garantálja a nyugdíjak értékállóságát, továbbá azt is, hogy a gáz, a villany, a távfűtés, a víz

Részletesebben

SAVARIA VÁROSFEJLESZTÉSI NONPROFIT KFT ÉVI ÜZLETI TERV. Szombathely,

SAVARIA VÁROSFEJLESZTÉSI NONPROFIT KFT ÉVI ÜZLETI TERV. Szombathely, SAVARIA VÁROSFEJLESZTÉSI NONPROFIT KFT. 2016. ÉVI ÜZLETI TERV Szombathely, 2016.02.01. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 1 2. A társaság tevékenységi területe... 1 3. Beruházások, infrastruktúra... 2 4.

Részletesebben

MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok

MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok Regisztrált álláskeresők száma Győr-Moson-Sopron megyében 2010 2014 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 - jan. febr. márc. ápr. máj.

Részletesebben

2/a. függelék. Kiadások

2/a. függelék. Kiadások megnevezése 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 18.29 2 Normatív jutalmak K112 3 Céljuttatás, projektprémium K113 4 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K114 2 5 Végkielégítés

Részletesebben

Tudta-e,... Munkáltatóknak nyújtott szolgáltatásaink:

Tudta-e,... Munkáltatóknak nyújtott szolgáltatásaink: Tudta-e,......hogy felmérések és tapasztalatok szerint számtalan olyan munkakör van, melyet látáskárosodással, vagy akár teljes vakság esetén is el lehet látni, nem csökkentve ezzel a termelés hatékonyságát?...hogy

Részletesebben

TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához

TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához Kiemelt projektekre vonatkozó költségvetési specifikáció A specifikáció

Részletesebben

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel,

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel, A gazdasági társaságokról szóló 2006. IV szerint nek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a

Részletesebben

Tájékoztató a közfoglalkoztatás végrehajtásának tapasztalatairól

Tájékoztató a közfoglalkoztatás végrehajtásának tapasztalatairól Az előterjesztés száma: 197/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. október 30-án, 18-órakor megtartandó ülésére Tájékoztató a

Részletesebben

Forrás Waldorf Iskola évi Egyszerűsített éves közhasznú beszámoló

Forrás Waldorf Iskola évi Egyszerűsített éves közhasznú beszámoló Statisztikai számjel: 18532717-8520-599-08 OM-azonosító: 101503 9027 Győr, Madách u. 10. tel.: 96/322-469 2009. évi Egyszerűsített éves közhasznú beszámoló Győr, 2010. május 31. Statisztikai számjel: 18532717-8520-599-08

Részletesebben

KALÓRIA. Gödöllői Nonprofit Közhasznú. Kft. 2010.évi Üzleti terv

KALÓRIA. Gödöllői Nonprofit Közhasznú. Kft. 2010.évi Üzleti terv KALÓRIA Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. 2010.évi Üzleti terv Hatolkai Szaniszló ügyvezető igazgató Gödöllő, 2010. január 20. A Kalória KFT. 2010. üzleti terv szöveges értékelése Bevezetés A Kalória KFT.

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. DECEMBER 2011. december 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 13.706 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET március 24-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET március 24-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 68/2016. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Tájékoztató a Gond-Viselés Nonprofit

Részletesebben

GINOP-1.2.2-15 MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA

GINOP-1.2.2-15 MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-15 MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZAT CÉLJA: A KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, munkahelyek

Részletesebben

Az építőipar 2012.évi teljesítménye. Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége

Az építőipar 2012.évi teljesítménye. Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Az építőipar 2012.évi teljesítménye Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Az építőipari termelés alakulása 2012-ben is folytatódott az építőipari termelés 2006 óta tartó csökkenése Az építőipar egésze

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Könnyített elbírálású projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

Könnyített elbírálású projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. Könnyített elbírálású projekt adatlap a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

A. Számviteli törvény szerinti beszámoló

A. Számviteli törvény szerinti beszámoló A. Számviteli törvény szerinti beszámoló MAGYAR TERÁPIÁS és SEGÍTŐKUTYÁS SZÖVETSÉG EGYESÜLET EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE Mérleg ezer Ft-ban

Részletesebben

Személyi jövedelemadó. Példák

Személyi jövedelemadó. Példák Személyi jövedelemadó Példák Adócsökkentő kedvezmények Jövedelemadó levezetésének általános sémája Bevétel Nem bevétel Bevételcsökkentő kedvezmények Elszámolható (diktált) költség Adóalap Adóalap csökkentő

Részletesebben

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-15

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-15 MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-15 A rendelkezésre álló forrás összege: A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg szabad vállalkozási

Részletesebben

MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok

MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok Regisztrált álláskeresők száma Győr-Moson-Sopron megyében 2010 2014 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 - j a n. f e b r. m á r c.

Részletesebben

INFORMÁCIÓK A RÖVID TÁVÚ MUNKAERŐPIACI PROGNÓZISHOZ 2005 szeptember (Az adatszolgáltatás nem kötelező!)

INFORMÁCIÓK A RÖVID TÁVÚ MUNKAERŐPIACI PROGNÓZISHOZ 2005 szeptember (Az adatszolgáltatás nem kötelező!) FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL INFORMÁCIÓK A RÖVID TÁVÚ MUNKAERŐPIACI PROGNÓZISHOZ 2005 szeptember (Az adatszolgáltatás nem kötelező!) Az adatszolgáltató megnevezése:....

Részletesebben

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége Kérdőív Foglalkoztatási stratégia kidolgozása Abaújban, a helyi foglalkoztatási kezdeményezések

Részletesebben

TÁMOP A-13/1 jelű gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban

TÁMOP A-13/1 jelű gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság Háza 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. www.fmkik.hu, e-mail: fmkik@fmkik.hu TÁMOP-2.3.4.A-13/1 jelű gyakornoki program a tanulószerződés keretében

Részletesebben

Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás. Készítette: Görgei Zsolt

Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás. Készítette: Görgei Zsolt Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás Készítette: Görgei Zsolt Vállalkozások besorolása 2 3 4 Adókedvezmények a szociális hozzájárulási adóból A megváltozott

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. A Kft. Felügyelő Bizottsága a 2010. évi üzleti tervet megtárgyalta, és a Képviselő-testület részére elfogadásra javasolja.

ALPOLGÁRMESTERE. A Kft. Felügyelő Bizottsága a 2010. évi üzleti tervet megtárgyalta, és a Képviselő-testület részére elfogadásra javasolja. / 8 Í2 ) i Q BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat a REHAB XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Kft. 2010. évi üzleti tervének elfogadására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról:

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Bérpótló juttatás: A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére megállapított rendelkezésre

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Moravcsik Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011 Budapest, 2012. 2 T a r t a l o m 1. A szervezet alapadatai 2. A Moravcsik Alapítvány számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben