A Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft üzleti év. Közhasznúsági jelentése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft. 2011. üzleti év. Közhasznúsági jelentése"

Átírás

1 A Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft üzleti év Közhasznúsági jelentése Budapest, február 15.

2 Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft 2011.üzleti év Közhasznúsági jelentése 2/7 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETİ A VÁLLALKOZÁS RÖVID BEMUTATÁSA TEVÉKENYSÉGI KÖR KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOK BEMUTATÁSA VAGYON FELHASZNÁLÁSA KAPOTT TÁMOGATÁSOK ÉS BEVÉTELEK CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK MUNKAVÁLLALÓK TÁRSASÁGI ADÓ VEZETİ TISZTSÉGVISELİKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE... 7

3 Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft 2011.üzleti év Közhasznúsági jelentése 3/7 BEVEZETİ A közhasznú szervezetekrıl szóló évi CLVI. törvény 19.. (1) pontja kimondja, hogy a közhasznú szervezetek kötelesek az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejőleg közhasznúsági jelentést készíteni. A rendelkezés alapján a Társaságunk elkészítette a közhasznúsági jelentését. 1 A VÁLLALKOZÁS RÖVID BEMUTATÁSA Társaság neve: Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Rövidített cégneve: Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft. Jogelıdjének neve: Jogelıd alapítás ideje: Hitelintézeti Felszámoló Kht Társaság székhelye: 1071 Budapest, Damjanics u Társaság jogi formája: Közhasznúsági fokozata: Alapítói jogok gyakorlója: Nonprofit korlátolt felelısségő társaság közhasznú Tulajdoni hányad: 100 % Társaság adószáma: Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. Társaság KSH-száma: Cégbejegyzés száma: Törvényességi felügyelet: Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság Társaságot jegyzı vezetı neve: Fábián László Balázs A könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerősített éves beszámolót a Társaság közzéteszi honlapján, melynek elérhetısége: 1.1 TEVÉKENYSÉGI KÖR A Társaságot hitelintézetek felszámolási és végelszámolási tevékenységének ellátására hozták létre, augusztus 16-tól a MÁV ÁBE Biztosító Egyesület vagyonelszámolója. A Társaság közhasznú jogállása miatt közhasznúsági jelentés készítésére kötelezett. A közhasznú szervezetekrıl szóló évi CLVI. törvény 26. c) pontja taxatíve felsorolja a közhasznú tevékenységeket, és ezek közé nem tartozik a felszámolási, végelszámolási, vagyonelszámolási tevékenység. Az elızık alapján a Társaság tevékenységét közhasznú besorolással nem rendelkezı nonprofit korlátolt felelısségő társaságként folytatja.

4 Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft 2011.üzleti év Közhasznúsági jelentése 4/7 1.2 KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOK BEMUTATÁSA A Társaság nem rendelkezik más társaságokban részesedéssel. 2 VAGYON FELHASZNÁLÁSA A Társaság évben nem végzett közhasznú, kiemelkedıen közhasznú tevékenységet, így az egyszerősített éves beszámolója megbontás nélkül hően tükrözi a vagyon felhasználásra vonatkozó adatokat. 3 KAPOTT TÁMOGATÁSOK ÉS BEVÉTELEK A Társaság bevételeinek alakulása december 31-én és december 31-én végzıdı üzleti évben a következı: I-XII I-XII. Értékesítés nettó árbevétele - nem közhasznú bevételek Értékesítés nettó árbevétel összesen: Egyéb bevételek - nem közhasznú bevételek Egyéb bevétel összesen: Pénzügyi bevételek - nem közhasznú bevételek Rendkívüli bevételek Pénzügyi bevétel összesen: nem közhasznú bevételek 0 0 Rendkívüli bevétel összesen: 0 0 Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0 Közhasznú bevételek összesen: 0 0 Nem közhasznú bevételek összesen: Összes bevétel: Nem közhasznú tevékenység aránya: 100 % 100 % A Társaság 2011-es üzleti évben a vállalkozás egyéb bevételei között mutatta ki a véglegesen átvett mőködési támogatások összegeit: eft-ot.

5 Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft 2011.üzleti év Közhasznúsági jelentése 5/7 4 CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK A Társaság cél szerinti juttatást semmilyen formában nem nyújtott. 5 KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK Adatok e Ft Megnevezés KFT MÁV ÁBE összesen %-os megoszlás Anyagköltség ,67% Bérleti díj ,73% Posta, telefonköltség,internet ,88% Jogdíjas termékek elıfizetése ,24% Könyvvizsgálat ,80% Informatikai költség ,54% Egyéb szolgáltatások (takarítás, karbantartás,jogi képviselet,parkolás) ,84% Közvetített szolgáltatás ,10% Bankköltség ,11% Hatósági díjak ,05% Vagyonbiztosítás ,08% Felelısségbiztosítás ,34% Dologi költségek összesen ,37% Bérköltség ,89% Bérek járulékai ,25% Személyi jellegő egyéb költségek ,65% Személyi jellegő költségek összesen ,80% Értékcsökkenési leírás ,45% Költségek összesen ,62% Egyéb ráfordítások (értékvesztés, behajthatatlan köv.) ,36% 2011.évi iparőzési adó ,02% Ráfordítások összesen ,38% Társasági adó - - 0,00% Mindösszesen ,00%

6 Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft 2011.üzleti év Közhasznúsági jelentése 6/7 6 MUNKAVÁLLALÓK A társaságnak december 31-én 19 fı szellemi foglalkozású fıállású, 1 fı részállású dolgozója van. Az Nkft éves átlagos állományi létszáma 15 fı fıállású foglalkoztatott. adatok eft Megnevezés KFT MÁV ÁBE összesen Állományi bér összesen Megbízási díjak FB tiszteletdíj - Bérköltség összesen Nyugdíjbiztosítási járulék Egészségbiztosítási járulék Munkaerıpiaci járulék Szakképzési hozzájárulás Rehabilitációs hozzájárulás Bérjárulékok összesen Belföldi kiküldetés, utazási hozzájárulás Önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás Reprezentáció Étkezési hozzájárulás Természetbeni juttatás(telefon ktg és járulékai) Kedvezményes (16%-os) SZJA költség Betegszabadság Táppénz 1/ Iskoláztatási támogatás Oktatás, továbbképzés Temetési segély - Személyi jellegő kifizetések összesen SZEMÉLYI JELLEGŐ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN TÁRSASÁGI ADÓ Társasági adóalap módosító tételek Adózás elıtti eredmény: -451 eft Társasági adóalap növelı tételek Terv szerinti értékcsökkenési leírás: Tárgyévi elszámolt értékvesztés összege Éven túli követelés miatt elızı évek csökkentı tételének korrigálása Reprezentáció Összesen 880 eft 500 eft 408 eft 131 eft eft

7 Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft 2011.üzleti év Közhasznúsági jelentése 7/7 Adóalap csökkentı tételek Társasági adótörvény szerint figyelembe vehetı értékcsökkenési leírás Értékvesztés visszaírása Behajthatatlan követelések Összesen: Társasági adóalap: Társasági adó fizetési kötelezettség: 0 eft -880 eft -20 eft eft eft -627 eft 8 VEZETİ TISZTSÉGVISELİKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK Az ügyvezetı évi bérjellegő járandósága eft, évi személyi jellegő költségtérítése 657 eft. Az ügyvezetı részére évben bruttó eft jutalom került kifizetésre. 9 KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE A Társaság üzleti évben közhasznú tevékenységet nem végzett. Budapest, február 15. Fábián László Balázs ügyvezetı igazgató

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2014. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2014. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ BARTÓK BÉLA MEGYEI MŐVELİDÉSI KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG Cg. 08-09-017470 KSH szám: 22109956-9499-572-08 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2014. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Gyır, 2015.

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2010. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2011. április 20 Ling Béla ügyvezetı igazgató Kiegészítı Melléklet a 2010. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2013. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2013. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ BARTÓK BÉLA MEGYEI MŐVELİDÉSI KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG Cg. 08-09-017470 KSH szám: 22109956-9499-572-08 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2013. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Gyır, 2014.

Részletesebben

MONOSTORI ERİD HADKULTÚRA KÖZPONT NONPROFIT KFT.

MONOSTORI ERİD HADKULTÚRA KÖZPONT NONPROFIT KFT. Statisztikai számjel: 20640749-9103-572-11 Cégjegyzék száma: 11-09-014785 MONOSTORI ERİD HADKULTÚRA KÖZPONT NONPROFIT KFT. 2900 Komárom, Duna-part 1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. január 01. 2014. december

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2010. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2010. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ A HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság április 28-án kelt Társasági szerződéssel jött létre. A Társaságot a területileg illetékes

Részletesebben

Zala Parti Szennyvízkezelı Kft. Statisztikai számjel: 20343538-3700-572-20 Cégjegyzék száma: 20-09-069633. Közhasznú jelentés 2010.

Zala Parti Szennyvízkezelı Kft. Statisztikai számjel: 20343538-3700-572-20 Cégjegyzék száma: 20-09-069633. Közhasznú jelentés 2010. Zala Parti Szennyvízkezelı Kft. Statisztikai számjel: 20343538-3700-572-20 Cégjegyzék száma: 20-09-069633 Közhasznú jelentés 2010. év a) számviteli beszámoló, auditált beszámoló b) a költségvetési támogatás

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2008. ÉVI KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2008. ÉVI KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ AZ ETO JÖVİJÉÉRT ALAPÍTVÁNY ADÓSZÁM: 18984176-2-08 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2008. ÉVI KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Gyır, 2009.04.24. Dr. Tóth Lajos s.k. Kuratórium elnöke AZ ETO JÖVİJÉÉRT ALAPÍTVÁNY

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. A.) Általános rész

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. A.) Általános rész KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ A.) Általános rész A társaság alapadatai, mőködési formája Nemzeti Színház Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Zrt. Társaság rövidített neve: Nemzeti Színház

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2014. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2014. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2014. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság 22677536-9319 - 572-01 Statisztikai számjel 01-09 - 938607 Cégjegyzékszám HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 01.01-12.31. Könyvvizsgáló

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2008. ÉVI KÖZHASZNÚ ÉVES EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2008. ÉVI KÖZHASZNÚ ÉVES EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ BARTÓK BÉLA MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Cg. 08-09-017470 KSH szám: 22109956-9499-599-08 mint a BARTÓK BÉLA MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG Cg. 08-14-001548

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2009. ÉVI KÖZHASZNÚ ÉVES EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2009. ÉVI KÖZHASZNÚ ÉVES EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ BARTÓK BÉLA MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Cg. 08-09-017470 KSH szám: 22109956-9499-599-08 mint a BARTÓK BÉLA MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG Cg. 08-14-001548

Részletesebben

Éves beszámoló. 2 3 0 3 2 1 2 7 6 6 3 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel. 0 1-1 0-0 4 6 8 4 5 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2 3 0 3 2 1 2 7 6 6 3 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel. 0 1-1 0-0 4 6 8 4 5 Cégjegyzék száma 2 3 0 3 2 1 2 7 6 6 3 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 6 8 4 5 Cégjegyzék száma DAY ONE Capital Kockázati Tıkealap-kezelı Zrt. a vállalkozás megnevezése 1016 Budapest Sánc u. 7. a vállalkozás

Részletesebben

Kiegészitő melléklet. a CORVINUS Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. 2014.évi. éves beszámolójához Beszámolási időszak: 2014.01.01.-2014.12.31.

Kiegészitő melléklet. a CORVINUS Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. 2014.évi. éves beszámolójához Beszámolási időszak: 2014.01.01.-2014.12.31. Általános kiegészitések: 1. A vállalkozás bemutatása: Kiegészitő melléklet a CORVINUS Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. 2014.évi éves beszámolójához Beszámolási időszak: 2014.01.01.-2014.12.31. A Fővárosi

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET. Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. 2012. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET. Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. 2012. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. 2012. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor Alapkezelő Kiemelten Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ BARTÓK BÉLA MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Cg. 08-09-017470 KSH szám: 22109956-9499-572-08 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Győr, 2012.

Részletesebben

Petıfi Kulturális Közhasznú Társaság. Vállalkozás címe, telefonszáma: 5900. Orosháza, Kossuth Lajos u. 1. 68/412-065 2008. ÉVI KIEGÉSZITİ MELLÉKLETE

Petıfi Kulturális Közhasznú Társaság. Vállalkozás címe, telefonszáma: 5900. Orosháza, Kossuth Lajos u. 1. 68/412-065 2008. ÉVI KIEGÉSZITİ MELLÉKLETE Statisztikai számjel: 21171941 9004 571 04 Cégjegyzék száma: 04-14-000035 Vállalkozás megnevezése: Petıfi Kulturális Közhasznú Társaság Vállalkozás címe, telefonszáma: 5900. Orosháza, Kossuth Lajos u.

Részletesebben

Kiegészítı melléklete

Kiegészítı melléklete KSH: 10044221641912208 Cg.:08-02-000912 RÁBAKÖZI TAKARÉKSZÖVETKEZET (9300 Csorna, Szent István tér 23.) 2010. évi Kiegészítı melléklete Csorna, 2011. március 25. - 2 - I. Általános rész I/1. A takarékszövetkezet

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a 2014.12.31.-i éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a 2014.12.31.-i éves beszámolóhoz KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a 2014.12.31.-i éves beszámolóhoz Cegléd, 2015. április 28 Mérész Attila ügyvezetı ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A társaság bemutatása Cég neve: ÖKOVÍZ Önkormányzati Kommunális és Víziközmő Üzemeltetı

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2010. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2010. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ BARTÓK BÉLA MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Cg. 08-09-017470 KSH szám: 22109956-9499-599-08 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2010. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Győr, 2011.

Részletesebben

Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft Közhasznúsági jelentés. Készítette: Quadrantida Kft. 2015 március 31.

Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft Közhasznúsági jelentés. Készítette: Quadrantida Kft. 2015 március 31. Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft Közhasznúsági jelentés Készítette: Quadrantida Kft. 2015 március 31. Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. 2013 Pomáz, Templom tér 3. 2014. évi Közhasznúsági jelentése Budapest,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2011. ÉVI KÖZHASZNÚ ELİTÁRSASÁGI EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2011. ÉVI KÖZHASZNÚ ELİTÁRSASÁGI EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ MOBILIS Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság KSH 23560220900457208 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2011. ÉVI KÖZHASZNÚ ELİTÁRSASÁGI EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ Gyır, 2012.01.03. Szilasi Péter Tamás

Részletesebben

2370 Dabas József Attila út 107. Közhasznúsági jelentés 2010

2370 Dabas József Attila út 107. Közhasznúsági jelentés 2010 Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2370 Dabas József Attila út 107 Adószám:14404933-213 Cégjegyzékszám:13-09-121779 Közhasznúsági jelentés 2010 Készítette:

Részletesebben

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 2011. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] [SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ] 1 4 6 2 5 6 5 1 4 1 1 0 5 7 2 0 7 Statisztikai

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2 0 1 4 üzleti évről. Gyöngyös-TISZK Szakképzési-szervezési Nonprofit Közhasznú Kft 1 0-0 9-0 2 9 3 4 7

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2 0 1 4 üzleti évről. Gyöngyös-TISZK Szakképzési-szervezési Nonprofit Közhasznú Kft 1 0-0 9-0 2 9 3 4 7 1 4 7 2 2 4 8 0 8 5 6 0 5 7 2 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 2 9 3 4 7 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Gyöngyös-TISZK Szakképzési-szervezési Nonprofit Közhasznú Kft A vállalkozás címe,

Részletesebben

Képcsarnok Kft. Kiegészítő Melléklet 2012.

Képcsarnok Kft. Kiegészítő Melléklet 2012. 1 Képcsarnok Kft. Kiegészítő Melléklet 2012. Készítette: Ügyszámtan Kft 2 Kiegészítő Melléklet 2012. A Képcsarnok Kft (1203. Budapest, Bíró Mihály u. 3. ( cégjegyzékszáma: 01-09-667768 ) alapítója a Magyar

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. Készítette: Egészség Magyarország KH Nonprofit Kft.

Közhasznúsági jelentés. Készítette: Egészség Magyarország KH Nonprofit Kft. Közhasznúsági jelentés Készítette: Egészség Magyarország KH Nonprofit Kft. Egészség Magyarország KH Nonprofit Kft. 1149 Budapest, Egressy út 67/A. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011május

Részletesebben

DUNAKANYARI LÁTÁSSÉRÜLTEK EGYESÜLETE 2011. évi Közhasznúsági jelentése

DUNAKANYARI LÁTÁSSÉRÜLTEK EGYESÜLETE 2011. évi Közhasznúsági jelentése Székhely : 26 Vác Földvári tér 14. Adószáma : 1879869-1-13 Fővárosi Bíróság Nyilvántartási száma : 4426 Közhasznú fokozatot bejegyezte a Fővárosi Bíróság 4.Pk.6.425/25/2 számú határozatával. 211. évi Közhasznúsági

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.

Kiegészítő melléklet. Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. Statisztikai számjel: 23961906-8810-572-02 Cégjegyzék szám: 02-09-079060 Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. 7370 Sásd, Szent Imre út 23. Kiegészítő melléklet 2012

Részletesebben

ELTE-Soft Nonprofit Kft 2011.évi közhasznúsági jelentése

ELTE-Soft Nonprofit Kft 2011.évi közhasznúsági jelentése ELTE-Soft Nonprofit Kft 2011.évi közhasznúsági jelentése A Társaság cégneve: ELTE-Soft Kutatás-fejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. A Társaság székhelye: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány

Részletesebben