KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2009.01.01. 2009.12.31."

Átírás

1 Adószám: Cégjegyzék szám: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft

2 2 Tartalomjegyzék: 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2.A számviteli törvény szerinti egyszerűsített éves beszámolót készítő szervezetek közhasznú eredmény-kimutatása 3. Kimutatás a költségvetési támogatások felhasználásáról 4. Kimutatás a vagyon felhasználásáról 5. Kimutatás a cél szerinti juttatásokról 6. Kimutatás a kapott támogatásokról 7. Vezető tisztségviselőknek nyújtott támogatások 8. Közalapítvány tevékenységéről szóló rövid tartalmi beszámoló A Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Társaságot a Lenti Város Önkormányzata (székhely: 8960 Lenti, Zrínyi M. út 4., adószám: ) a Képviselő-testület 256/2006. (XI. 08.), valamint a Lenti Kistérség Többcélú Társulása (székhely: 8960 Lenti, Deák F. u.4., adószám: ) a 52/2006. (XI. 22.) számú határozatával alapította a közhasznú társaságot a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény (Gt.), ill. a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. Törvény (Kszt.) és a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (Ptk. ) rendelkezései alapján. A cégbírósági bejegyzés időpontja: február július 23-án átalakult a hatályos törvények alapján nonprofit Kft-vé, így az elnevezése a következőre változott: Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. A Közhasznú Kft. fő célja és tevékenysége: Lenti és Vidéke felzárkóztatásának, fejlődésének elősegítése: fejlesztési tevékenység szervezésével, fejlesztési programok kidolgozásával, tervezésével, fejlesztések megvalósulásának előkészítésével, pályázati lehetőségek felkutatásával, pályázatok írásával, benyújtásával, gondozásával, elnyert pályázatok kezelésével. Regionális településfejlesztés, területfejlesztés, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése, kulturális örökség megóvása, műemlékvédelem. A Kft. előtársasági időszaka: A Kft. ügyvezetője: december 15. napjától december14. napjáig Kovács Károly ( an.: Pikó Gizella, címe: 8774 Gelse, Dózsa Gy,. U. 36.). AKözhasznú Kft a számviteli törvény szerint könyvvizsgálati kötelezettség alá tartozik. A könyvvizsgáló EVIDENCIA 2000 KFT 1094 Budapest Viola u 48., nyilvántartási száma: , személy szerint Kovács László, számon regisztrált könyvvizsgáló. A társaság könyvelését a ZALACONTO KFT végzi. A mérleg összeállításáért felelős személy Gróf Henrietta, regisztrációs száma:174301

3 3 1. A Közhasznú Kft. 224/2000 (XII.19.) Kormányrendelet előírásai alapján elkészítette el az egyszerűsített éve beszámolóját. 2. A Közhasznú Kft évben költségvetési támogatást nem kapott. A Kft évi bevétele ,-Ft, amely pályázatok írásából, rendezvények szervezéséből, információs szolgáltatásból tevődik össze. Közhasznú tevékenység bevétele ,-Ft, vállalkozási tevékenységből származó bevétele ,-FT. Egyéb bevétel 5.101,-Ft volt. Pénzügyi bevétele, amely kamat bevétel 1.483,88-Ft. 3. A Közhasznú társaság vagyonának változása Eszközök alakulása Tárgyi eszköz A részletezést az 1.sz melléklet tartalmazza. -irodai berendezések bruttó értéke Ft, amely eszközöket apportként Lenti Város Önkormányzatától, mint alapító tagtól kapott, -valamint egyéb beszerzett irodai berendezések találhatók ,- Ft összegben, így összességében ,- Ft bruttó értékű a tárgyi eszköz, amely év során teljes egészében leírodott. Követelések: Pénzeszközök: -Vevői állomány én ,-Ft és ,-Ft iparűzési adó túlfizetésből, ill. következő évi ÁFA ,-Ft-ból áll. -Közhasznú Kft. OTP Banknál vezetett bankszámláján ,- Ft Volksbanknál City Cooperation elkülönített ,94 Ft Volkbanknál vezetett bankszámláján ,33-Ft. - Házi pénztárában én ,- Ft pénzeszköz található. Aktív időbeli elhatárolások: Ezen soron a évi bevétel ,- Ft, illetve havi bérleti díj költségként szerepel ,- Ft értékben.

4 4 Források alakulása Saját tőke A közalapítvány alapító tőkéje ,- Ft. volt alakulásakor, amely Lenti Város Önkormányzata részéről ,- Ft értékben nem pénzbeli betét (apport), Lenti Kistérség Többcélú Társulása részéről pedig ,- Ft pénzbeli betét. A bevételek és kiadások különbözeteként 2009-ben ,-Ft veszteség képződött, amely összeg közhasznú eredményből ,- Ft, míg vállalkozási eredményből ,- Ft veszteségből tevődik össze. Hosszú lejáratú kötelezettsége: Ezen soron a Volksbanktól kapott ,- Ft-os hitelkeret összegből igénybevett ,- Ft hitel szerepel. Rövid lejáratú kötelezettsége: -belföldi szállítók i állománya ,- Ft havi munkabér, adók, járulékok ,-Ft következő időszaki ÁFA ,-Ft Összesen: ,-Ft Passzív időbeli elhatárolások Ezen mérlegsoron a havi könyvelési díj, telefon számla, bérleti díjak, rezsi költségek elhatárolása található ,- Ft összegben. Pénzügyi műveletek ráfordításai: - A Volksbanknak a lehívott hitelkeretből igénybevett hitel összege utáni kamat ,77 Ft, - Az alapítóktól kapott hitel utáni kamat ,- Ft.

5 5 Az eredmény alakulása évben az alábbi: Közhasznú bevételek: 1. Támogatásokból - Ft 2. Helyi önkormányzatoktól - Ft 3. Árbevétel Közhasznú tev. bevétele ,- Ft 4. Egyéb bevétel - Ft 5. Pénzügyi bevétel- kamat bevétel 1.483,88 Ft Összes Közhasznú bevétel: ,88 Ft Vállalkozási tevékenység bevétele 1. Támogatásokból - Ft 2. Helyi önkormányzatoktól - Ft 3. Árbevétel Vállalkozási tev. bevétele ,- Ft 4. Egyéb bevétel 5.101,- Ft 5. Pénzügyi bevétel- kamat bevétel - Ft Összes Vállalkozási tevékenység bevétele: Összes bevétel: ,-Ft ,88 Ft A bevételek arányában történik a költségfelosztás. Vállalkozási tevékenység aránya: Váll. tev. származó bevétel = ,- = 89,74 % Összes bevétel(kamat nélkül) ,- A Kft. ezen arányszám alapján osztja meg a költségeit, amely részletezése a következő oldalon történik.

6 6 Közhasznú tevékenység ráfordításai: 1. Támogatások - Ft 2. Anyagjellegű ráfordítás ,- Ft -anyagköltség ,- Ft -igénybevett szolgáltatások ,- Ft -egyéb szolgáltatások ,- Ft -közvetített szolgáltatások ,- Ft 3. Személyi jellegű ráfordítások ,- Ft -bérköltség ,- Ft -személyi jellegű egyéb költség ,- Ft -bérjárulékok ,- Ft 4. Értékcsökkenési leírás ,- Ft 5. Egyéb ráfordítás 6.866,- Ft 6. Pénzügyi műveletek ráfordításai ,61 Ft Összes közhasznú tevékenység ráfordítása: ,61 Ft Vállalkozási tevékenység ráfordításai: 1. Támogatások - Ft 2. Anyagjellegű ráfordítás ,- Ft -anyagköltség ,- Ft -igénybevett szolgáltatások ,- Ft -egyéb szolgáltatások ,- Ft -közvetített szolgáltatások ,- Ft 3. Személyi jellegű ráfordítások ,- Ft -bérköltség ,- Ft -személyi jellegű egyéb költség ,- Ft -bérjárulékok ,- Ft 4. Értékcsökkenési leírás ,- Ft 5. Egyéb ráfordítás ,- Ft 6. Pénzügyi műveletek ráfordításai ,- Ft Összes vállalkozási tevékenység ráfordítása: ,- Ft Adózás előtti vállalkozási eredmény Társasági adó /2. sz. melléklet Tárgyévi vállalkozási eredmény Tárgyévi közhasznú eredmény ,- Ft 0,- Ft ,- Ft ,73 Ft

7 7 A Közhasznú Kft-nek adófizetési kötelezettsége nincs. A Társaság saját tőkéje E Ft, az eredménytartalék E Ft, amely összeg az előző időszak vesztesége. Tárgyévi vállalkozási eredmény Tárgyévi közhasznú eredmény ,- Ft ,73 Ft Mérleg szerinti összes tárgyévi eredménye ,73 Ft, amely összeget következő évben az eredménytartalékba helyez át. 4. A közhasznú társaság működési céljának megfelelően támogatást nem nyújtott. 3. A közhasznú társaság vezető tisztségviselők részére nem adott támogatást. Zalaegerszeg, május 25.. Kovács Károly ügyvezető

8 8 A Kht évi társasági adó levezetése Adózás előtti eredmény: Adózás előtti eredményt csökkentő tételek: Társasági adó trv. szerinti écs. (7..1 (d)) 2. sz. melléklet eft 354 eft 354 eft Adózás előtti eredményt növelő tételek: Számviteli trv. szerinti écs. (8..1.(b)) 354 eft 354 eft Adóalap (Tao. trv. 13. szerint) További adóalap csökkentő tételek (20. (5)) További adóalap növelő tételek (20. (5)) eft Végleges adóalap Társasági adó Adómentesség Adókedvezmények Fizetendő társasági adó eft