KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS"

Átírás

1 Adószám: Cégjegyzékszám: Statisztikai számjel: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A közhasznú nonprofit gazdasági társaságok egyszerűsített éves beszámolójához év május 25. 1/9

2 A Rockenbauer Felsőoktatási Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznúsági jelentése a 2011-es évről Társaság neve: Rockenbauer Felsőoktatási Közhasznú Nonprofit Kft. Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/A.. Statisztikai szám: Cégjegyzék száma: Adószáma: Alapítás időpontja: Jegyzett tőke: Ft Fő tevékenységi kör: Szakmai középfokú oktatás A Rockenbauer Felsőoktatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a Rockenbauer Felsőoktatási Közhasznú Társaság általános jogutódja. A Rockenbauer Felsőoktatási Közhasznú Társaság február 28. napján történő átalakulás folytán a Rockenbauer Felsőoktatási Kft., valamint a december 31. napján történő átalakulás folytán a Tudás-Kincstár Kht. általános jogutódja volt. A társaság kettő intézményt tart fenn: -Dél-Balatoni Szakközépiskola és Kollégium, -Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola A társaság a fenti tevékenységi köröket teljes egészében közhasznú tevékenységként folytatja. Az évi CLVI. Tv. a közhasznú szervezetekről 26. -ának c) pontja alapján, az ott megjelölt tevékenységek közül a 4., 5., 6., 11. pont szerint valósul meg a cél szerinti tevékenység: 4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 5. kulturális tevékenység 6. kulturális örökség megóvása 11. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Képviseletre jogosult: Rockenbauerné Honfi Piroska (8000 Székesfehérvár, Zólyomi u. 1. ) Képviselet módja: önálló Tulajdonosok neve: Rockenbauer Lajos Tamás (an.: Zsigmond Paula, 8000 Székesfehérvár, Zólyomi u. 1.) 60% Rockenbauerné Honfi Piroska (an.: Magyar Piroska, 8000 Székesfehérvár, Zólyomi u. 1.) 30% Szabó Vilmosné (an.: Lantai Julianna, 8041 Csór, Ady E. u. 34/A.) 10% 2/9

3 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Rockenbauer Felsőoktatási Közhasznú Nonprofit Kft évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege ezer Ft, a saját tőke ezer Ft. 1. melléklet: egyszerűsített éves beszámoló és közhasznú eredménykimutatás. 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA évi normatív támogatás: eft Tárgyévben kiutalt támogatást Előző évi korrekciók -641 Összesen évre még járó támogatás (elhatárolás) 23 Normatív támogatás összesen Tétel megnevezése Rockenbauer Kft Bevételek összesen: Árbevétel Aktívált teljesítmények értéke Kapott támogatások összesen: ebből: központi költségvetési alapítói szakképzési egyéb Egyéb bevétel 171 Pénzügyi műveletek bevételei Rendkívüli bevételek Ráfordítások összesen: Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenés Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 830 Adózás előtti eredmény /9

4 A Rockenbauer Kft. kettő intézmény fenntartója: -Dél-Balatoni Szakközépiskola és Kollégium, -Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola. Ezeknek az intézményeknek a társaság a évben kapott támogatást teljes egészében továbbutalta. Tétel megnevezése Comenius Iskola Dél-balatoni SZKI Bevételek összesen: Árbevétel Aktívált teljesítmények értéke 0 0 Egyéb bevételek Kapott támogatások összesen: ebből: központi költségvetési alapítói szakképzési helyi önkormányzati 33 egyéb Egyéb bevétel Pénzügyi műveletek bevételei 8 0 Rendkívüli bevételek 0 0 Ráfordítások összesen: Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenés Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 Rendkívüli ráfordítások 0 0 Adózás előtti eredmény /9

5 3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS Érték: E Ft Nyitó Záró ESZKÖZÖK(AKTÍVÁK) vagyonmérleg egyenleg Állomány vált. A.)BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pü-i eszközök B.) FORGÓESZKÖZÖK I.Készletek II.Követelések III. Értékpapírok - IV. Pénzeszközök C.) AKTÍV IDŐBELI ELHAT ESZKÖZÖK(AKTÍVÁK) ÖSSZESEN Nyitó Záró FORRÁSOK(PASSZÍVÁK) vagyonmérleg egyenleg Állomány vált. D.) SAJÁT TŐKE I.Jegyzett tőke II.Jegyzett,de még be nem fiz.tőke(-) - III.Tőke tartalék IV.Eredménytartalék V.Lekötött tartalék - VI.Értékelési tartalék - VII.Mérlegszerinti eredmény E.) CÉLTARTALÉKOK - - F.) KÖTELEZETTSÉGEK I.Hátrasorolt kötelezettségek - II.Hosszúlejáratú kötelezettségek III.Rövidlejáratú kötelezettségek G.) PASSZÍV IDŐBELI ELHAT FORRÁSOK(PASSZÍVÁK)ÖSSZESEN CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA Társaságunk nem nyújtott, így e soron továbbra sem történtek kifizetések. 5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE eft. 5/9

6 6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE A társaság vezető tisztségviselőjének évi munkabére eft volt. 7. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ Rockenbauer Közhasznú Társaság a törvényi előírásoknak megfelelően május 22-ével alakult át Rockenbauer Felsőoktatási Közhasznú Nonprofit Kft-vé. Tulajdonosi szerkezete az átalakulást követően is változatlan. A Társaság tevékenységi köre közhasznú, főtevékenysége szakmai középfokú oktatás. Fenntartásában továbbra is két iskola működik: Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Gimnázium és Gazdasági Szakközépiskola és Kollégium, Dél-Balatoni Gazdasági Szakközépiskola és Kollégium. Működési engedélye alapján, a Magyar Államkincstár által folyósított normatíva összege a es évben eft volt. Társaságunk vállalt kötelezettségeit teljesíteni tudta, működése kiszámítható, biztonságos volt. Székesfehérvár, május 25. a vállalkozás vezetője Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti éves, egyszerűsített éves beszámolót készítő közhasznú nonprofit gazdasági társaságok eredménykimutatása 6/9

7 év ROCKENBAUER FELSŐOKTATÁSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT a társaság megnevezése 8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, KOPPÁNY U. 2/A címe Keltezés: Székesfehérvár, P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője) 7/9

8 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Az egyéb szervezet megnevezése: ROCKENBAUER FELSŐOKTATÁSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT Az egyéb szervezet címe: 8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, KOPPÁNY U 2/A. A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI ÉVES, EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓT KÉSZÍTŐ KÖZHASZNÚ NONPROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK EREDMÉNYKIMUTATÁSA ÉV Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai adatok E Ft-ban a b c d e Tárgyév A. Összes közhasznú tevékenység bevétele ( ) Közhasznú célú működésre kapott támogatás a) alapítótól 4. b) központi költségvetéstől c) helyi önkormányzattól 6. d) társadalombiztosítástól 7. e) egyéb, ebből 1% Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tandíjból származó bevétel Egyéb bevétel Aktivált saját teljesítmények értéke (a.+b.) 0 a) saját termelésű készletek állományváltozása b) saját előállítású eszközök aktivált értéke 15. B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel (A.+B.) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai ( ) Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívűli ráfordítások /9

9 Az egyéb szervezet megnevezése: 0 Az egyéb szervezet címe: 0 A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI ÉVES, EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓT KÉSZÍTŐ KÖZHASZNÚ NONPROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK EREDMÉNYKIMUTATÁSA ÉV Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai adatok E Ft-ban Tárgyév a b c d e E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai ( ) Anyagjellegű ráfordítások Szemelyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 30. F. Összes ráfordítás (D.+E.) G. Adózás előtti eredménye (B.-E.)* H. Adófizetési kötelezettség 33. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény 34. (G.-H.) 0 0 J. Tárgyévi közhasznú eredménye (A.- D.) TÁJÉKOZTATÓ ANYAGOK 35. A. Személyi jellegű ráfordításiok Bérköltség ebből: - megbízási díjak tiszteletdíjak 0 * Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások C. Továbbutalási céllal kapott támogatás D. Továbbutalt támogatás * Közhasznú kiemelkedően közhasznú besorolással rendelkező közhasznú társaság esetén (C.-F.) Keltezés: 0 a vállalkozás vezetője (képviselője) 9/9