A PIREHAB Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE a évről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A PIREHAB Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE a 2012. évről"

Átírás

1 A PIREHAB Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE a évről 1. A közhasznú társaság alapadatai: Cégnév: PIREHAB Nonprofit KFT. Székhely: 4025 Debrecen, Széchenyi u szám Képviselő: Becker György vezérigazgató Felügyelő bizottság tagjai: Kanyári József (elnök) Szilágyi Jenő Dr. Dankó Marianna Adószám: Cégjegyzékszám: Cg Alapítás napja: június 28. Bejegyzés napja: június 12. Közhasznúsági fokozat: közhasznú Cél szerinti közhasznú tevékenységek az évi CLVI tv. 26. c) pontja szerint: - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése - rehabilitációs foglalkoztatás 1

2 2. A társaság bevételeinek alakulása A Pirehab Nonprofit Kft. közhasznú feladatainak ellátását a Magyar Köztársaság Költségvetésben foglalt megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása cím alatt elfogadott támogatásból a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal biztosította. A közhasznú célú működésre kapott támogatás összege 2012 évben eft volt. Pályázati úton elnyert támogatás e Ft volt, amely a 299/2011 Kormányrendelet elvárt béremelés kompenzálására Munkaügyi Központnak benyújtott pályázatnak sikeres elbírálásának eredménye. A társaság közhasznú bevételei a társaság, szokásos napi tevékenységével kapcsolatban realizálódtak. Alaptevékenységhez kötött közhasznú bevétel: eft Aktivált saját teljesítmények értéke: eft A vállalkozási tevékenység bevétele, ami 390 eft volt, tárgyi eszköz bérbeadásából realizálódott. 3. A társaság költségeinek alakulása A Pirehab Kft évben regisztrált költségei a közhasznú tevékenység ellátásához szorosan kapcsolódó működési költségekben realizálódott, eft értékben. A költségek, ráfordítások összetételét tekintve a személyi jellegű ráfordítások mintegy 51 % - ot képviselnek eft értékben. 2

3 A rehabilitációs tevékenység ellátásához nélkülözhetetlen anyagi jellegű ráfordítások mértéke 44 % -ot tesz ki az összköltségek, ráfordítások szerkezetében, ami eft volt. Az egyéb ráfordítások, ami eft volt az alábbiakban felsorolt jelentősebb tételekből tevődik össze: Környezetvédelmi termékdíj eft Értékesített tárgyi eszközök könyvszerinti értéke eft Céltartalék képzés várható kötelezettségekre eft Helyi adók eft A pénzügyi műveletek ráfordításait befolyásolta a nemzetközi és hazai pénzügyi környezet által generált árfolyam ingadozás, negatív irányú trend, ezáltal az árfolyam veszteség e Ft volt. A Pirehab Nonprofit Kft. tevékenységéhez szükséges ingatlanokat, illetve tárgyi eszközöket bérelte, ezáltal az elszámolt amortizációs költség, ami eft volt, alacsonynak mondható. A rendkívüli ráfordítások 351 eft, ebből 211 eft értékben nyújtottunk támogatást egyrészt általunk előállított termékek átadásával a Sürgősségi Ellátásért Alapítvány részére, illetve 50 e Ft pénzeszköz átadással támogattuk a Neuroblastromás beteg gyermekek gyógyításáért létrehozott SOMA Alapítványt, míg a fennmaradó rész térítés nélküli termékátadásban valósult meg, mintaként különböző vevők részére. A Pirehab Nonprofit Kft évi közhasznú tevékenységből származó adózott eredménye eft. A társaság tevékenységét az Alapító Okiratban illetve a Védett szervezeti szerződésben foglaltak szerint végezte. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal a Pirehab Kft. által benyújtott üzleti terveinek elfogadása után, védett szervezeti szerződést kötött legfeljebb fő megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásának 3

4 támogatására, amely a Magyar Köztársaság éves költségvetéséről szóló törvényben megjelölt, a Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő költségkompenzáció fejezeti kezelésű előirányzat évi keret terhére e Ft ban maximálta. A fentiekben említett támogatás végleges elszámolása a szerződésben foglaltaknak megfelelően megtörtént. 4. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója A PIREHAB Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megalakulásával elkötelezte magát, hogy a minél szélesebb körű termelési profil kialakításával biztosítsa a rehabilitációs célú munkavégzés feltételeit. A foglalkoztatás során igen fontos, hogy a megváltozott munkaképességű személyek folyamatosan motiválva legyenek. Ilyen motivációk lehetnek: közösen elért sikerek, eredmények, mások elismerése, a versenyszférában értékesíthető termékek létrejötte. A KFT olyan gyártási folyamatot vezetett be, amelyben megfelelő számú részfolyamat található, és ebből fakadóan személyre szabott munkaképesség csökkenéséhez, a fogyatékosság súlyosságához alkalmazkodni képes módszereket tud alkalmazni. Ugyanakkor nemcsak a legnagyobb kihívást jelentő munkát biztosítja a munkavállalók részére, hanem a munkavégzéshez szükséges tárgyi és személyi feltételt is, úgymint akadálymentes, biztonságos munkahelyi környezetet, segítséget a munkába járáshoz, személyi segítők állandó jelenlétét. A Társaság egyénre szabott módszerekkel, szolgáltatásokkal, családbarát intézkedésekkel próbál hozzájárulni egy minél teljesebb, önállóbb élet megteremtéséhez a munkavállalók életminőségének javításához. 4

5 A Társaság együttműködik közhasznú és társadalmi szervezetekkel, alapvető céljainak elérése érdekében. A PIREHAB Nonprofit KFT. kiemelt figyelmet fordított az Esélyegyenlőségi Tervben megfogalmazottak szerint a munkavállalók életkora, neme, nemzetiségi hovatartozása, családi vagy egészségi állapota miatt bekövetkező közvetett vagy közvetlen megkülönböztetés megelőzésére, megszüntetésére. A Társaság számára fontos azon ténynek a folyamatos demonstrálása, hogy a megváltozott munkaképességű emberek meglévő képességeikkel teljes értékű munkát tudnak végezni esélyt akarnak és nem segélyt. A PIREHAB Nonprofit KFT. foglalkoztatási stratégiájának két alappillére a segítő szolgáltatások működtetése és a versenyképes piaci termék előállítása, célja, hogy a munkavállalók minőségi termékeket állítsanak elő és növeljék esélyeiket a nyílt munkaerő-piacra történő integrációba. A társaság valamennyi feladatát maradéktalanul elvégezte, a tervezett, jóváhagyott költség kereten belül. 5. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Megnevezés év év Saját tőke eft eft Jegyzett tőke eft eft Tőketartalék e Ft e Ft Eredmény tartalék e Ft e Ft Mérleg szerinti eredmény eft eft Értékelési tartalék - - Céltartalék eft- Kötelezettségek eft eft Passzív időbeli elhatárolások eft eft A passzív időbeli elhatárolások részletezését a mellékelt kimutatás tartalmazza. 5

6 6. A közhasznú társaság auditált számviteli beszámolója A PIREHAB Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a évre vonatkozó könyvvizsgáló által ellenjegyzett, jóváhagyott számviteli beszámolója (mérleg, eredmény-kimutatás, kiegészítő melléklet), jelen közhasznú jelentés mellékleteként található. Debrecen, február 28. Becker György vezérigazgató 6

7 2. sz. melléklet A közhasznú éves beszámoló eredménykimutatásának előírt tagolása a kettős könyvvitelt vezető közhasznú egyéb szervezetnél eft A. Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célú működésre kapott támogatás a) alapítótól b) központi költségvetésből c) helyi önkormányzattól d) egyéb 2. Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel 5. Egyéb bevétel Aktivált saját teljesítmények értéke a) saját termelésű készletek állomány vált b) saját előállítású eszközök aktivált értéke B. Vállalkozási tevékenység bevétele 390 C. Összes bevétel (A+B) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordításai Személyi jellegű ráfordításai Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 351 E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások F. Összes ráfordítás G. Adózás előtti eredmény H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény 351 J. Tárgyévi közhasznú eredmény Tájékoztató adatok A. Személyi jellegű ráfordítások 1. Bérköltség ebből: - megbízási díjak tiszteletdíjak Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások 211 Debrecen, Február 28. Becker György vezérigazgató