TÁVMUNKA PÁLYÁZAT 2007 PROGRAM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁVMUNKA PÁLYÁZAT 2007 PROGRAM"

Átírás

1 1. oldal TÁVMUNKA PÁLYÁZAT 2007 PROGRAM Pályázat sorszáma A pályázat kódja A pályázó szervezet neve SZMM-TP FEBRUÁR -1-

2 2. oldal PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY A PROJEKT ÖSSZEGZŐ ADATAI 1.1 A pályázat kódja: SzMM-TP A projekt címe: TÁVMUNKA PÁLYÁZAT A pályázó székhelye: (Megye) Irányítószám: Település Utca / út / tér (név + jelölés szükséges: Házszám: 1.4 A projekt kezdetének időpontja: év 06. hó 01. nap 1.5 A projekt befejezésének időpontja: év 11. hó 30. nap 1.6 Az igényelt távmunkás munkahelyek száma: (fő) 1.7 Az igényelt bértámogatás összege: (Ft.) 1.8. Az igényelt képzési támogatás összege: (Ft.) 1.9 A támogatási igény összesen: (Ft.) CÉGADATOK A pályázó teljes neve 1.10 A pályázó rövidített neve (cégbejegyzés szerinti), 1.11 Gazdálkodási formakód: (4.számú mellékletből) 1.12 Adószám illetve adóazonosító jel: 1.13 Bankszámlaszám (Fő bankszámlaszám): 1.14 Statisztikai szám: 1.15 Cégbírósági bejegyzés száma, vagy egyenértékű hivatalos nyilvántartási szám, vagy vállalkozói igazolvány száma: 1.16 Alapítás időpontja: 1.17 Minősítési kód: 5.számú mellékletből) 1.18 Szakágazati kód: (TEÁOR ) 1.19 Székhelye: Irányítószám: Település: Utca / út / tér (név + jelölés) Házszám: Honlap: Postafiók irányítószám: Postafiók: -2-

3 3. oldal A PÁLYÁZÓ KÉPVISELETÉRE JOGOSULTAK ADATAI 1.20 Postacíme (ha nem azonos a székhellyel) Irányítószám: Település: Utca / út / tér (név + jelölés) Házszám: Postafiók irányítószám: Postafiók: 1.21 Pályázó hivatalos képviselője (vezetője, aláírója) Név: Beosztás : Telefon: Fax: VOIP; SKYPE; ICQ; száma: 1.22 Kapcsolattartó személy (projekt menedzser) adatai Név Beosztás: Telefon: Fax: VOIP; SKYPE; ICQ; száma: ÉRVÉNYES PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES TOVÁBBI ADATOK 2.1 A Pályázónál jelenleg alkalmazásban álló munkavállalók száma(fő): 2.11 A Pályázó évi átlagos statisztikai létszáma: 2.12 A Pályázó évi átlagos statisztikai létszáma: IHM-FMM-1 FMM-TFP Mely kódjelű távmunka pályázatban részesült támogatásban? (A megfelelő jelzés aláhúzandó!) FMM-TVT-2005 FMM-TAT-2006 NEM PÁLYÁZTAM KORÁBBAN 2.3 Pályáztam, de nem részesültem támogatásban: (A megfelelő jelzés aláhúzandó!) A tervezett fejlesztésre vonatkozó adatok: 2.4 Meglévő távmunkás munkahelyek száma: (fő) 2.5 E pályázat kapcsán igényelt Távmunkás Munkahelyek száma: (fő) 2.6. Távmunkahelyek összesen: ( ) (IHM-FMM-1) (FMM-TVT-2005) (FMM-TFP-2004 ) ( FMM-TAT-2006) -3-

4 4. oldal 2.7. E pályázat kapcsán a részmunkaidőben foglalkoztatott távmunkások (fő): 2.8 A továbbfoglalkoztatási idő lejáratát követően is tartósan fenn kívánja-e tartani a távmunkás munkahelyeket? (A megfelelő válasz aláhúzandó!) 2.9. Igénybe kívánja-e venni a Regionális Munkaügyi Központok munkaerő közvetítését (fő): (A megfelelő válasz aláhúzandó!) 3.0 Munkaerő közvetítést, terveink szerint ennyi főre kérünk, a pályázat elnyerését követően: A Képzési támogatásra vonatkozó adatok: 4. Igénybe kívánja e venni a képzési támogatást? (IGEN) (IGEN) (IGEN).fő (NEM) (NEM) (NEM) 4.1 A képzést belső képzésben kívánom megvalósítani. (A megfelelő válasz aláhúzandó!) (IGEN) (NEM) 4.2 A képzést Akkreditált Felnőttképzési Intézmény megbízásával kívánom megvalósítani. (A megfelelő válasz aláhúzandó!) 4.3 Rendelkezik e a cég korábban, munkahelyi belső képzésre vonatkozó egyszerűsített eljárással történt nyilvántartásba vétellel a Megyei Munkaügyi Központoknál? (A megfelelő válasz aláhúzandó!) (IGEN) (IGEN) (NEM) (NEM) 4.5. A pályázott projekt kapcsán távmunkában foglalkoztatni kívánt hátrányos helyzetű munkavállaló(k)ra vonatkozó adatok: PK FÉ MM IE RSZ 45F HT Tervezett munkakör: (fő) (fő) (fő) (fő) (fő) (fő) (fő) PK: Pályakezdő FÉ: Fogyatékkal élő MM: Megváltozott munkaképességű IE: Fogyatékkal élő vagy idős személyt ellátó RSZ: Roma származású 45F: 45 éven felüli HT: Hátrányos munkaerő-piaci helyzetű térségben élő FIGYELEM! A következő oldalak szövegdobozaiba több sor is beírható a megadottnál. A szövegdobozok az ENTER billentyűvel növelhetőek szükség esetén. Ezért az oldalszámban gyarapított dokumentum nem számít formai hiba elkövetésének. A szürke mezők tartalmának megváltoztatása azonban TILOS! -4-

5 5. oldal A PÁLYÁZÓ BEMUTATÁSA 5. A pályázó jelenlegi, főbb tevékenységeinek bemutatása: Ismertesse röviden vállalkozása profilját, szervezeti felépítésének főbb jellemzőit! A PROJEKT RÉSZLETES BEMUTATÁSA 6. Ismertesse a projekt célkitűzéseit, tartalmát! Fejtse ki, hogy a távmunka bevezetése, bővítése eredményeként milyen célokat fogalmaz meg és a megvalósítás során milyen általános és konkrét eredményeket vár el! 6.1 Mutassa be, hogy milyen gazdasági lehetőségek nyílnak a jelenlegi tevékenység fejlesztésére, bővítésére a távmunka bevezetése, alkalmazása, fejlesztése által?! 6.2 Mutassa be, hogy milyen szervezeti, (munka)szervezési lehetőségek nyílnak a jelenlegi tevékenység fejlesztésére a távmunka bevezetése, alkalmazása, fejlesztése által?! 6.3 Sorolja fel, hogy e pályázat kapcsán milyen munkakörökben, és milyen tevékenységet fognak végezni a távmunkások! Térjen ki arra is, hogy a már meglévő munkakörök, munkafolyamatok milyen módon fognak módosulni a távmunka bevezetése (fejlesztése) következtében. -5-

6 6. oldal 6.4 Mutassa be, hogy projektjének megvalósítása esetén mely közvetett eredmények vagy hatások keletkeznek, amelyek e projekt megvalósulása nélkül nem jelentkeznének? A projekt megvalósítása milyen hatással lehet a régióra, és az ágazatra?! (Szinergia) 6.5 Sorolja fel, milyen hasonló projekteket valósított meg az elmúlt 5 évben, és ezekhez milyen közösségi vagy hazai központi költségvetési támogatásokat nyert el?! Az elnyert forrásokat és milyen eredménnyel használta fel? 6.6 Soroljon fel olyan jogszabályokat, amelyeket a távoli helyről történő munkavégzést szabályozzák! Miért fontosak ezek Önök számára? A TÁVMUNKAHELYEK BEMUTATÁSA 7. Mutassa be, hogyan képzeli el távmunkahelyek fizikai kialakítását! Milyen irodatechnikai, ergonómiai, informatikai megoldással tervezi az otthoni/közösségi munkahelyeket? Hogyan ellenőrzi, hogy a kialakított távmunkahelyek alkalmasak-e a zavartalan munkavégzésre? -6-

7 7. oldal 7.1 Mutassa be, milyen követelményeket, elvárásokat támaszt a távmunkahelyek üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatban! Részletezze a távoli helyről dolgozó munkavállalókkal történő kapcsolattartás eszközeit, a kapcsolattartás rendszerességét és tartalmát. 7.2 Emelje ki azokat a fontosabb pontokat, amelyek a távmunkásokkal kötendő munkaszerződést, vagy munkaszerződés módosítást érintik e projekt keretében, különös tekintettel a munkaszerződés időtartamára, a munkavégzés helyére, a munkaidőre, az utasítási, és ellenőrzési jogosultságokra, valamint a munkavégzés eszközeinek biztosítására vonatkozóan! 7.3 Ismertesse, hogy milyen módon járul hozzá a távmunkás munkahelyek kialakításához, üzemeltetéséhez, fenntartásához! Ismertesse, hogy milyen (béren kívüli) juttatásokat tervez a távmunkában dolgozó munkavállalók számára! 7.4 Fejtse ki, milyen intézkedéseket tesz az esélyegyenlőség biztosítása érdekében! -7-

8 8. oldal 7.5 Ismertesse, hogy a támogatás elnyerése esetén milyen humán erőforrást tud a projekt végrehajtásához rendelkezésre bocsátani. Jelölje meg a projekt megvalósításáért felelős projekt menedzsert, és szakmai kompetenciáját. (Legalább egy fő felelős megjelölése kötelező.) 7.6 Ismertesse, hogy milyen intézkedéseket tervez a távmunka koordinációjának, és kontroll környezetének kialakítása érdekében! Ismertesse milyen teljesítmény-mérési-, értékelési-, és előmeneteli rendszer kialakítását tervezi! 7.7 Fejtse ki, hogyan képzeli el a távmunkás munkahelyek hosszú távú fenntartását! A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ÜTEMTERVE 8. Mutassa be a projekt megvalósítása során tervezett tevékenységeket (lépéseket), és az ettől elvárt eredményt (hatást.) A tevékenység sorszáma A tevékenység tartalma Tevékenység eredménye Megvalósítás kezdete Megvalósítás vége -8-

9 9. oldal A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE ÉS A TÁVMUNKA ALKALMAZÁSÁNAK KÖLTSÉG- HASZON ELEMZÉSE 9. Munkavállalók, munkakörök, munkabérek, járulékok, és az igényelt támogatás összege: A támogatással érintett munkavállaló neve A támogatással érintett munkavállaló munkaköre A támogatással érintett munkavállaló bruttó munkabére (Ft/hó) Bruttó munkabér járulékai: Munkáltatói TB járulék, Eü. Hozzájárulás, Munkaadói járulék (Ft/hó) Igényelt munkabér és járulék támogatás 1 (Ft/hó) Igényelt képzési támogatás Összesen: 1 Az egy főre jutó munkabér-támogatás nem haladhatja meg a munkavállaló bruttó munkabérének összegét, továbbá a 70 ezer Ft/hó plusz járulékai összeget -9-

10 10. oldal 9.1 Tervezett források és költségek 6 hónap vonatkozásában az összes támogatott főre. Igényelt bér, -és járulék támogatás (Ft) Képzési támogatás Munkabérek, és járulékok Dologi költség Felhalmozási költség Képzési költség Források: Költségek: Összesen: 9.2 Költség-haszon elemzés: Melyek azok az érvek, amelyek alátámasztják a távmunkahelyek kialakításának és működtetésének gazdaságosságát. A távmunka bevezetéséhez, (munkakör kialakításához) alkalmazásához figyelembe vett szempont Az alkalmazás költsége-haszna és/ vagy a szempont alkalmazásától elvárt hatás LEHETŐSÉGEK, KOCKÁZATOK, VESZÉLYEK 10. Ismertesse, hogy milyen tényezők akadályozhatják, illetve teszik kockázatossá a projekt megvalósítását. Ismertesse a projekt eredményeinek továbbvitelére, fenntartására vonatkozó elképzeléseit! 10.1 Foglalja össze a projekt megvalósítása során kialakított célok, feladatok, feltételek, eredmények rendszerét, hierarchiáját! -10-

11 11. oldal TÁVMUNKÁSOK KÉPZÉSE 11. A nyertes pályázó döntése szerint a képzés megvalósítása kétféle rendszerben történhet: Belső képzésre külön, egyszerűsített eljárásban regisztráltatja magát a pályázó, a (48/2001. (XII. 29.) OM rendelet a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásba vételének részletes szabályairól) illetve az 5/2004 (II. 24.) FMM rendelet a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásba vételének részletes szabályairól szóló 48/2001. (XII. 29.) OM rendelet módosításáról, alapján Felnőttképzési Akkreditált Intézményt bíz meg a képzés megvalósításával a (2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről) szerint. 12. Amennyiben a távmunkások képzéséhez támogatást igényel, úgy részletesen dolgozza ki: - a távmunkások munkakörre és munkavégzésre irányuló képzésének tematikáját; - fogalmazza meg a képzés célját és elvárt eredményét, - amely tartalmazzon (jogi, informatikai, pszichológiai, szervezeti, és egyéb munkakör specifikus) érintő területeket, - kapcsolódjon a vállalati /intézményi menedzsment és a munkavállalók képzéséhez, - Ismertesse, milyen forrásanyagokat használ fel a képzés megvalósítása során! (Ebben a pályázati támogatásban az egy főre jutó, egyszeri képzési támogatás nem haladhatja meg a bruttó Ft összeget, az esetleges plusz költséget a nyertes pályázónak viselnie kell.) KELT: Helyszín Év Hónap Nap -11-

12 12. oldal Név Beosztás Cégszerű aláírás -12-

SZMM-TP-2007 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

SZMM-TP-2007 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ TÁVMUNKA PÁLYÁZAT 2007 SZMM-TP-2007 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 2007. FEBRUÁR 2. oldal Tartalomjegyzék Általános információk... 3 Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ... 4 Gyakorlati Útmutató a pályamunka

Részletesebben

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Projekt adatlap a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása mikro-és kisvállalkozások számára a konvergencia régiókban címmel meghirdetett pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

Kérjük, hogy a Projekt adatlap kitöltése előtt olvassa el a kitöltési útmutatót! (Pályázati Útmutató XIV. fejezet)

Kérjük, hogy a Projekt adatlap kitöltése előtt olvassa el a kitöltési útmutatót! (Pályázati Útmutató XIV. fejezet) PROJEKT ADATLAP a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program keretében a Kis- és középvállalkozások részére korszerű menedzsment rendszerek és technikák támogatása címmel meghirdetett Pályázati Felhíváshoz

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ EMIR KITÖLTŐ PROGRAM (PROJEKT ADATLAP) KITÖLTÉSÉHEZ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

ÚTMUTATÓ AZ EMIR KITÖLTŐ PROGRAM (PROJEKT ADATLAP) KITÖLTÉSÉHEZ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program ÚTMUTATÓ AZ EMIR KITÖLTŐ PROGRAM (PROJEKT ADATLAP) KITÖLTÉSÉHEZ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Képzés- és tartalomfejlesztés, képzők képzése, különös tekintettel a matematikai, természettudományi,

Részletesebben

Projekt adatlap. a Környezet és Energia Operatív Program

Projekt adatlap. a Környezet és Energia Operatív Program Projekt adatlap a Környezet és Energia Operatív Program A Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek A komponens c. pályázati felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ kezelésében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ kezelésében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ kezelésében a Távmunka alkalmazásának támogatására 1. A pályázat kódjele: 2. A pályázat

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM

KIEMELT PROJEKT ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM KIEMELT PROJEKT ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése c. kiemelt projekt konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2015-5.7.0 Érvényes: 2015. május

Részletesebben

Projekt adatlap. Észak-magyarországi Operatív Program

Projekt adatlap. Észak-magyarországi Operatív Program Projekt adatlap Észak-magyarországi Operatív Program Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése bölcsődefejlesztés c. pályázati felhíváshoz Kódszámok: ÉMOP-4.2.1/B-12 1 1. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP a. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ADATLAP a. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ADATLAP a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A felsőoktatás rendszer szintű változásához kapcsolódó rövid ciklusú képzések címmel meghirdetett zártkörű pályázati felhíváshoz

Részletesebben

Projekt adatlap konzorciumi tagok részére. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

Projekt adatlap konzorciumi tagok részére. a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. Projekt adatlap konzorciumi tagok részére a Társadalmi Megújulás Operatív Program Integrációs közoktatási referencia intézmények minőségbiztosítása, szakmai szolgáltató hálózatokkal történő együttműködésük

Részletesebben

Kiemelt projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

Kiemelt projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. Kiemelt projekt adatlap a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása" program szakmai

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Energetikai hatékonyság fokozása megújuló energiaforrással kombinálva c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-5.3.0/B A projektek az Európai

Részletesebben

ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ

ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program

Részletesebben

ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ a Társadalmi Megújulás Operatív Program ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM

PROJEKT ADATLAP A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM PROJEKT ADATLAP A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE C. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1. FORDULÓJÁHOZ KÓDSZÁM: KEOP 2009 7.1.1.1. érvényes: 2009.

Részletesebben

Távhő-szektor energetikai korszerűsítése, megújuló. energiaforrások felhasználásának lehetőségével

Távhő-szektor energetikai korszerűsítése, megújuló. energiaforrások felhasználásának lehetőségével PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Távhő-szektor energetikai korszerűsítése, megújuló energiaforrások felhasználásának lehetőségével c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2012-5.4.0

Részletesebben

Projekt adatlap. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. E-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások támogatása. c. pályázati felhívás és útmutatóhoz

Projekt adatlap. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. E-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások támogatása. c. pályázati felhívás és útmutatóhoz I. Projekt adatlap a Gazdaságfejlesztési Operatív Program E-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások támogatása c. pályázati felhívás és útmutatóhoz Kódszám: GOP-2007-2.2.3 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

1 sz. melléklet: Tartalomjegyzék

1 sz. melléklet: Tartalomjegyzék 1 sz. melléklet: Tartalomjegyzék Sorszám TARTALOMJEGYZÉK Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása,

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP. a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése. tárgyú pályázathoz.

PROJEKT ADATLAP. a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése. tárgyú pályázathoz. 1 I. PROJEKT ADATLAP a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: KMOP-2013-1.2.1/A 2 PROJEKT ADATLAP 1. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ

Részletesebben

Projekt adatlap. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz.

Projekt adatlap. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz. I. Projekt adatlap a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.3 1. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ MEGJELÖLÉSE 1.1.

Részletesebben

P á l y á z a t i f e l h í v á s

P á l y á z a t i f e l h í v á s P á l y á z a t i f e l h í v á s Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata - továbbiakban Önkormányzat - (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., tel.: 32/422-395, fax: 32/422-395) pályázati felhívást tesz

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ EMIR KITÖLTŐ PROGRAM (PROJEKT ADATLAP) KITÖLTÉSÉHEZ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. keretében meghirdetett

ÚTMUTATÓ AZ EMIR KITÖLTŐ PROGRAM (PROJEKT ADATLAP) KITÖLTÉSÉHEZ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. keretében meghirdetett ÚTMUTATÓ AZ EMIR KITÖLTŐ PROGRAM (PROJEKT ADATLAP) KITÖLTÉSÉHEZ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben)

Részletesebben

Kitöltési segédlet. 2013. évi Kereskedelemfejlesztési Pályázat Projekt Adatlapjához. Kódszám: KerFejl-2013

Kitöltési segédlet. 2013. évi Kereskedelemfejlesztési Pályázat Projekt Adatlapjához. Kódszám: KerFejl-2013 Kitöltési segédlet a 2013. évi Kereskedelemfejlesztési Pályázat Projekt Adatlapjához Kódszám: KerFejl-2013 A Projekt Adatlapot nem tartalmazó pályázati anyagok nem kerülnek befogadásra, azokat a Lebonyolító

Részletesebben

Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1.

Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1. Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1. Projekt adatlap a Közép-Magyarországi Operatív Program Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés) c. pályázati felhívásához

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása. tárgyú pályázathoz

PROJEKT ADATLAP. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása. tárgyú pályázathoz 1 I. PROJEKT ADATLAP a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.2.1 KMOP-2011-1.2.5 2 PROJEKT

Részletesebben

~~' Nyíregyháza, 2013. 01.14. A határozatot kapják: 1./Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagjai

~~' Nyíregyháza, 2013. 01.14. A határozatot kapják: 1./Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagjai NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 14/2013.(1. 14.) számú határozata 01/2013 Szabadidősport támogatása címmel pályázati eljárás kiírásának elfogadására A

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozások számára a konvergencia régiókban címmel meghirdetett pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása középvállalkozások számára a Közép-Magyarországi Régióban címmel meghirdetett pályázati felhívásához

Részletesebben

Pályázati felhívás címe: Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013. Pályázati Formanyomtatvány

Pályázati felhívás címe: Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013. Pályázati Formanyomtatvány Szerződő Hatóság: A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által Magyarországon működtetett Közös Irányító Hatóság Pályázati felhívás címe: Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013 Pályázati

Részletesebben

Pályázati felhívás címe: Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013. Pályázati Formanyomtatvány

Pályázati felhívás címe: Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013. Pályázati Formanyomtatvány Szerződő Hatóság: A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által Magyarországon működtetett Közös Irányító Hatóság Pályázati felhívás címe: Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013 Pályázati

Részletesebben