SZMM-TP-2007 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZMM-TP-2007 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ"

Átírás

1 TÁVMUNKA PÁLYÁZAT 2007 SZMM-TP-2007 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ FEBRUÁR

2 2. oldal Tartalomjegyzék Általános információk... 3 Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ... 4 Gyakorlati Útmutató a pályamunka elkészítéséhez... 4 A pályázat mellékletei:... 5 Segédlet a pályázati formanyomtatvány kitöltéséhez A projekt összegző adatai... 5 Cégadatok:... 6 Érvényes pályázat benyújtásához szükséges további adatok:... 7 A pályázó bemutatása:... 9 A projekt részletes bemutatása: A Távmunkahelyek bemutatása: A projekt megvalósítás ütemterve: A projekt költségvetése és a távmunka alkalmazásának költség haszon elemzése Lehetőségek, kockázatok, veszélyek: Távmunkások képzése: Aláírás:... 15

3 Általános információk A projekt időtartama: június november 30. Arra a munkavállalóra, aki június 01. napját követően lép munkába, a megítélt támogatási összeg időarányosan csökkentett részét lehet elszámolni. A pályázat kiírója, valamint a Közreműködő Szervezet (Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ Távmunka Programirodája) a támogatási jogosultságot már a pályázat értékelése során ellenőrizheti. A Pályázati Felhívás és a részletes Pályázati Dokumentáció (Útmutató és a Formanyomtatványok) elektronikusan letölthetők a Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ (BMIK) Távmunka Programirodája (www.bmik.hu/tavmunka.html ) honlapjáról. A pályázatot 3 példányban, A4 formátumban, az SzMM-TP-2007 Pályázati formanyomtatványon magyar nyelven lehet benyújtani. A pályázónak szigorúan tartania kell magát a Pályázati formanyomtatvány formátumához. A Pályázati Formanyomtatvány megváltoztatása a pályázó, formai okból történő kizárását eredményezi a pályázatból. Az eredeti és a másolati példányokat is FŰZVE vagy KÖTVE kell beadni. Az eredeti példányt a borító lapján nagy "E" betűvel kell jelölni. Az oldalakat (a csatolt dokumentumokat is) folyamatosan kell számozni, ahol másképp nem lehetséges, kézzel! Az eredeti Pályázati Formanyomtatvány hitelesítéséül annak minden oldalát kék színű toll használatával lássa el kézjegyével az oldal jobb alsó sarkában! Kézzel írott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. A pályázathoz továbbá csatolni kell a Formanyomtatványt/Adatlapot további 1 példányban, elektronikus formában, lehetőleg *.rtf, vagy *.doc formátumban és maximum 16x felírási sebességgel (CD-n). A pályázati ajánlat összes példányát egy, egységesen zárt borítékban, vagy csomagolásba kell elhelyezni! A pályázatot kizárólag postai úton lehet benyújtani, tértivevénnyel ellátott ajánlott postai küldeményként! (A csomagként feladott postai küldemények elsőbbségi jelzéssel nem adhatók fel, csak Expressz módon.) A pályázatok április 13-ig folyamatosan adhatók be. A pályázatok április 30. napjáig elbírálásra kerülnek.

4 4. oldal A pályázat benyújtásának a pályázat a pályázó által igazolható postai feladásának dátuma számít. A pályázatot a következő címre kell benyújtani: Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ Távmunka Programirodája 1097 Budapest, Gyáli út Kódszám: <SzMM-TP-2007.> A pályázat elutasítása esetén sem a Kiíró, sem a Közreműködő Szervezet a pályázó részéről semmiféle kártérítésre nem kötelezhető. A nem nyertes pályázatokat a Közreműködő Szervezet nem küldi vissza, azok igény szerinti elszállítását a pályázó saját költségén teheti meg. A Pályázatról, valamint a pályázat feltételrendszeréről, megvalósításáról tájékoztatást adnak a Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ (BMIK) Távmunka Programirodája munkatársai: Képes János Arndorfer Teréz Déri Tamás Nyilvánosság: A Támogató nyilvánosságra hozza a Kedvezményezett nevét, a támogatási keret összegét és a támogatott távmunkahelyek számát. A Kiíró, illetve a kiíró helyében és nevében eljáró Közreműködő Szervezet ezeket az adatokat a pályázó külön hozzájárulása nélkül közzéteszi. Jogfenntartás: A támogató fenntartja annak jogát, hogy a pályázatot sikertelennek nyilvánítsa. Gyakorlati Útmutató a pályamunka elkészítéséhez A pályázó elképzelésének (projekt) bemutatása a pályázati formanyomtatvány kitöltésével, az egyes pontok tartalommal történő feltöltésével valósul meg. A pályázati formanyomtatvány kidolgozásán túlmenően külön projektleírást nem kell készíteni. A pályázatokkal szembeni alapvető elvárás az, hogy a pályázati formanyomtatvány pontjainak kidolgozottsága legyen átlátható, logikus és átgondolt. A pályázatoknak meg kell jelenítenie az ok-, az okozat-, a cél-, az eredmény hatás összefüggéseit.

5 5. oldal A benyújtott pályamunkákból ki kell derülnie annak, hogy a pályázó milyen munkakörökben, és miért látja indokoltnak a távmunka alkalmazását. A pályázatnak tartalmaznia kell, hogy a pályázó hogyan, milyen fizikai környezetben létesíti a távmunkahelyeket. Nem kizárólagos feltétel az otthoni munkakörnyezet kialakítása, de mind a közösségi munkahelyen, mind a mobil munkahelyen történő munkavégzés körülményeit, eszközrendszerét, folyamatát hitelesen kell tudni bemutatni. Azok a pályázók, akik a korábbi Távmunka Pályázatokon támogatásban részesültek, be kell tudni mutatniuk, hogy a korábban kialakított távmunkahelyek eredményesen, funkciójuknak megfelelően működnek. A pályázat mellékletei: pályázati formanyomtatvány, 90 napnál nem régebbi cégkivonat, illetve működési igazolás, illetve a vállalkozói igazolvány másolata, alapító okirat az esetleges módosításokkal egységes szerkezetben, aláírási címpéldány, munkaszerződés minta, a és a évről szóló egyszerűsített (közbenső) mérlegbeszámoló, illetve adóbevallás, nyilatkozat köztartozásokról, évi NYENYI adatlap, nyilatkozat a pályázó által használt pénzintézeti számlaszámokról, az ötven főnél több munkavállalót foglalkoztató költségvetési szerveknek és a többségi állami tulajdonban álló jogi személyeknek az általuk elfogadott esélyegyenlőségi tervet kötelező csatolni a pályázathoz, amelyet kiterjesztettek a távmunkás foglalkoztatásra vonatkozóan is. A pályázat mellékletei a pályázati dokumentáció részét képezik. A hiányosan mellékletekkel benyújtott pályázatok kizárásra kerülhetnek az értékelésből. Segédlet a pályázati formanyomtatvány kitöltéséhez. A címoldal Pályázati sorszám mezőt a pályázóknak nem szabad kitölteniük! A pályázati formanyomtatvány oldalainak szövegdobozaiba több sor is beírható a megadottnál. A szövegdobozok az ENTER billentyűvel növelhetőek szükség esetén. Ezért az oldalszámban gyarapított dokumentum nem számít formai hiba elkövetésének. A szürke mezők tartalmának megváltoztatása azonban TILOS! A projekt összegző adatai Kérjük, hogy az adatokat értelemszerűen megadni szíveskedjék! 1.3. Írja be a sorokba a pályázó hivatalos okiratokban megnevezett székhelyét! 1.6. Írja be, hogy hány fő támogatására szeretné érvényesíteni pályázati igényét.

6 6. oldal 1.7. Írja be, hogy mekkora összeget igényel. Kérjük az összeget forintban adja meg! A bértámogatás összege minden távmunkás munkahely esetében hat hónapig, a távmunkás bruttó munkabére de maximum , -forint/fő/hó és annak járulékai összege. Az ilyen jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma hat hónap vonatkozásában nem haladhatja meg támogatott munkahelyenként a ,-Ft,-Forint összeget. A bértámogatás letelte után, a továbbfoglalkoztatás ideje alatt a bruttó munkabérek negatív irányba nem módosulhatnak. A munkaviszonyok a projekt futamideje alatt kizárólag közös megegyezéssel, a munkavállaló által kezdeményezett rendes felmondással, rendkívüli felmondással, illetve felmentéssel szüntethető meg. A munkahelyet a projekt futamidő végéig fenn kell tartani. Cégadatok: Gazdálkodási forma: A függelékből válassza ki a megfelelő adatot. (SZMM- TP_2007_gazdform.rtf Adószám: Cégek-, intézmények-, egyesületek-, egyéni vállalkozók Adóhivatali azonosító száma Bankszámlaszám (fő bankszámlaszám): Ebbe a pontba kell írni Pályázó azon számlaszámát, amelyre a támogatási összeg folyósítását kéri. A pályázat mellékletben pályázónak minden általa használt bankszámláról nyilatkoznia kell Alapítás időpontja: A pályázat benyújtásának időpontjában a pályázó szervezetnek jogerősen bejegyzett /nyilvántartásba vett szervezetnek kell lennie. Egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány kiállításának kelte az irányadó Minősítési kód: A függelékből válassza ki a megfelelő adatot. (SzMM- TP_2007_minkod.rtf) Szakágazati kód: A kódot a KSH közlemény a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszeréről (TEÁOR) dokumentumból adja meg annak a tevékenységnek a kódját, amely a pályázó fő tevékenysége Postacím: A postázási cím nem feltétlenül azonos a pályázó hivatalos székhelyével. Ebben a pontban azt a címet adja meg, ahol Ön a postai értesítéseket a pályázat teljes futamideje alatt folyamatosan fogadni tudja Pályázó hivatalos képviselője: Az a személy, aki a pályázó nevében hivatalos képviseletre, a cég/intézmény jegyzésére jogosult. Kérjük legalább 1 olyan elérhetőség biztosítását, amelyen a pályázó korlátozás nélkül elérhető! (Nem elfogadhatóak a különböző vegyes, családi használatú, hol bekapcsolt, hol kikapcsolt, pl. mobil elérhetőségek!) A pályázónak a pályázat teljes futamideje alatt elérhetőnek kell lennie. A kapcsolattartó személyében, telefonos-, elektronikus-, és postacímekben bekövetkező változásokat írásban kell közölni a pályázat kiírójával, és a munkaügyi

7 7. oldal kirendeltségekkel. Nem kötelező, de nyomatékosan ajánlott SKYPE, MESSENGER, vagy ICQ, stb. elérhetőség megadása is A kapcsolattartó személy jogosultságát kérjük, hogy meghatalmazásban rögzítsék a pályázat mellékleteként. Kérjük legalább 1 olyan elérhetőség biztosítását, amelyen a pályázó korlátozás nélkül elérhető! (Nem elfogadhatóak a különböző vegyes, családi használatú, hol bekapcsolt, hol kikapcsolt, pl. mobil elérhetőségek!) A pályázónak a pályázat teljes futamideje alatt elérhetőnek kell lennie. A kapcsolattartó személyében, telefonos-, elektronikus-, és postacímekben bekövetkező változásokat írásban kell közölni a pályázat kiírójával, és a munkaügyi kirendeltségekkel. Érvényes pályázat benyújtásához szükséges további adatok: 2.1 A Pályázónál jelenleg alkalmazásban álló munkavállalók száma(fő): A jelenlegi statisztikai létszámot kell megadni A pályázó évi átlagos statisztikai létszáma: Az átlagos statisztikai létszámok vizsgálatakor a vállalatnál /intézménynél történő foglalkoztatottság tendenciáit vizsgálja a pályázat kiírója. A pályázatnak nem célja olyan szervezetek támogatása, ahol korábban nagyobb mértékű létszámleépítés történt. A nem megfelelő adatszolgáltatás a pályázati bírálat, illetve a megvalósítás bármely szakaszában a pályázó automatikus kizárását, és a támogatási összeg visszafizetési kötelezettségének terhét von maga után. 2.2 Mely kódjelű távmunka pályázatban részesült támogatásban: A korábbi távmunka pályázatokon való részvétel, és a pályázatok eredményes megvalósítása előnyt jelenthet a bírálat során. Ugyanakkor nem elfogadható az a pályázat, ahol a munkaadó a korábbi távmunka pályázatokon elnyert távmunkás munkahelyeket nem tartotta fenn a továbbfoglalkoztatási idő lejártát követően is. A pályázat célja új, távmunka végzésére alkalmas munkahelyek kialakítása. Figyelem! A korábban kialakított távmunkahelyek fenntartására, megőrzésére nem igényelhető a támogatás! 2.3 Pályáztam, de nem részesültem támogatásban: A bíráló bizottság vizsgálhatja, és az értékelésnél figyelembe veheti, hogy pályázó adott-e már be korábban pályázatot, és elemezheti a korábbi sikertelenség(ek) okait. 2.4 A már meglévő Távmunkás Munkahelyek száma (fő): A pályázónál meglévő, és működő távmunkás munkahelyek számát kell beírni. Ide értendőek azok a távmunkás munkahelyek is, amelyek az IHM-FMM-1-, vagy az FMM-TFP-2004-, FMM-TVT , FMM-TAT-2006 pályázatán kívül valósultak meg. 2.5 Igényelt távmunkás munkahelyek száma: A jelen pályázat kereteiben tervezett kialakításra kerülő távmunkás munkahelyek számát kell megadni. Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet arra, hogy a zavartalan munkavégzésre alkalmas munkahelyeket fizikailag is ki kell alakítani! A foglalkoztatás munkaviszony keretében valósul meg, ezért a munkaadónak meg kell győződnie arról, hogy a kialakított munkahelyek a jogszabályoknak megfelelően kerültek-e kialakításra, és a jogszabályoknak megfelelő módon működnek-e? A távoli helyről dolgozó munkavállaló minden tekintetben azonos

8 8. oldal jogokkal, és kötelezettségekkel rendelkezik, mint a szervezetnél hagyományos munkát végző munkavállalók. 2.6 Távmunkahelyek összesen: A 2.4 és a 2.5 pontok összege. 2.7 E pályázat kapcsán részmunkaidőben foglalkoztatott távmunkások: Jelen pályázati lehetőség a részmunkaidős foglalkozást csak akkor támogatja, ha a részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállaló a szervezet statisztikai létszámát növeli, és a munkavállaló halmozottan hátrányos helyzetű. Tilos a teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkaszerződésének részmunkaidőre történő módosítása. A teljes munkaidő mértéke napi nyolc, heti negyven óra. A munkarendet, a munkaidőkeretet, a napi munkaidő beosztásának szabályait kollektív szerződés rendelkezése hiányában a munkáltató állapítja meg. Munkaidőkeret alkalmazása esetén a munkaidőkeret kezdő és befejező időpontját meg kell határozni és erről a munkavállalót írásban tájékoztatni kell A továbbfoglalkoztatási idő lejártát követően is tartósan fenn kívánja e tartani a távmunkás munkahelyeket: A szándéknyilatkozat a munkahelyek hosszú távú fenntartására vonatkozik. Előnyösebb megítélés alá eshet az a pályázó, aki garanciát vállal a munkahelyek fenntartására projekt futamidején túlmutatóan Igénybe kívánja e venni a Megyei Munkaügyi Központok munkaerő közvetítését (fő) Igény esetén a munkaügyi központok a rendelkezésre álló adatbázisból segítséget nyújthatnak az alkalmas munkaerő megtalálásához, és kiválasztásához Munkaerő közvetítést, terveink szerint ennyi főre kérünk, a pályázat elnyerését követően: (fő) Kérjük, adja meg igényét arra vonatkozóan, hogy a pályázat elnyerése esetén hány főre kér munkaerő közvetítést! 4. Igénybe kívánja e venni a képzési támogatást? A bértámogatás mellett a pályázathoz képzési támogatás is igényelhető. A képzési támogatás mértéke maximum , -forint távmunkás munkavállalóként. A képzési támogatás azt a célt szolgálja, hogy a távmunkások (és a menedzsment) rendelkezzenek azokkal a speciális ismeretekkel, amelyek a távmunkás munkavállalók munkavégzéséhez elengedhetetlenül szükséges. A képzési támogatás igényléséhez képzési tervet kell készíteni, és a pályázati ajánlattal együtt benyújtani. A képzési tervben ki kell térni a távmunkás munkavégzés során alkalmazandó jogszabályokra, a távmunkás munkavégzés körülményeire, a távmunkás munkahellyel szembeni követelményekre, a munkavédelemre, valamint a munkavégzéshez szükséges szakmai kiválóságot, és technikai ismereteket tartalmazó elvárásokra. A képzési támogatás igénylése a bértámogatással együtt nem kötelező, -de a pályázat önálló elemeként külön nem is pályázható. A nyertes pályázó döntése szerint a képzés megvalósítása kétféle rendszerben történhet: Belső képzésre külön, egyszerűsített eljárásban regisztráltatja magát a pályázó, a (48/2001. (XII. 29.) OM rendelet a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásba vételének részletes szabályairól) illetve az 5/2004 (II. 24.) FMM rendelet a felnőttképzést folytató

9 9. oldal intézmények nyilvántartásba vételének részletes szabályairól szóló 48/2001. (XII. 29.) OM rendelet módosításáról, alapján. Az a pályázó, aki korábban már regisztráltatta magát, 3 éven belül nem kell az eljárást megismételnie. A regisztrációs eljárást a REGIONÁLISAN illetékes Megyei Munkaügyi Központok Képzési Osztályán kell megkezdeni. Amennyiben a pályázó a képzést nem saját maga végzi, úgy Felnőttképzési Akkreditált Intézményt bízhat meg a képzés megvalósításával a (2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről) szerint. 4.1 A képzést belső képzésben kívánom megvalósítani: A pályázónak lehetősége van arra, hogy a távmunkások képzését saját maga, akár saját fejlesztésű tananyag, vagy szempontrendszer alapján folytassa le. A képzés lefolytatásához szakember, szak-előadó segítségét is igénybe lehet venni, de ez nem kötelező. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a távmunkások képzésének a célja nem feltétlenül a munkavállalók szaktudásának, képzettségének növelése. A képzés célja, hogy a megváltozott munkavégzési feltételek kritikus pontjaira felhívja a figyelmet. A képzés optimális időtartama legalább óra időtartam, amely tartalmazhat gyakorlati képzést is. A támogatás összegét a Regionális Munkaügyi Központokkal, bizonylat alapon lehet elszámolni. 4.1 A képzést Akkreditált Felnőttképzési Intézmény megbízásával kívánom megvalósítani: Pályázónak lehetősége van arra, hogy Akkreditált Felnőttképzési Intézményt bízzon meg a távmunkás képzés lefolytatásával A pályázott projekt kapcsán távmunkában foglalkoztatni kívánt hátrányos helyzetű munkavállaló(k)ra vonatkozó adatok:: A táblázatban azt kell jelölni, hogy a megadott szempontok alapján hátrányos helyzetűnek minősülő munkavállalókat milyen munkakörben kívánja foglalkoztatni a pályázó. E pályázat keretében előnyben részesülnek azok, akik az alábbi preferált munkavállalói körbe tartozók foglalkoztatását vállalják: fogyatékkal élők, megváltozott munkaképességűek, gyermeküket egyedül nevelők, fogyatékkal élő vagy idős személyt ellátók, roma származásúak, a 45 év felettiek hátrányos munkaerő-piaci helyzetű térségben élők. A pályázó bemutatása: 5. A pályázó jelenlegi, fontosabb tevékenységeinek bemutatása: Ismertesse röviden vállalkozása profilját, szervezeti felépítésének főbb jellemzőit!

10 10. oldal Célszerű egy olyan tömör összefoglaló elkészítése, amely bemutatja a pályázó jelenlegi tevékenységét, működésének főbb jellemzőit, és tulajdonságait. A pályázati ajánlat hitelességét az alapozza meg, hogyan sikerül annak bemutatása, hogy a jelenlegi tevékenységhez hogyan illeszthető a szervezet távmunkás munkavégzésre történő átszervezése, vagy a már meglévő távmunkás foglalkoztatás bővítése. A projekt részletes bemutatása: 6. Ismertesse a projekt célkitűzéseit, tartalmát! Fejtse ki, hogy a távmunka bevezetése, bővítése eredményeként milyen célokat fogalmaz meg és a megvalósítás során milyen általános és konkrét eredményeket vár el! A pályázatban be kell mutatnia a pályázónak, hogy milyen elvárásai vannak a távmunka bevezetésével kapcsolatban. Figyelemmel kell lenni arra, hogy a távmunka bevezetése, a zavartalan munkavégzésre alkalmas munkahelyek kialakítása anyagi befektetéssel jár. Ez a befektetés azonban jó eséllyel, és könnyen megtérülhet az atipikus (nem tipikus) foglalkoztatás keretei között Mutassa be, hogy milyen gazdasági lehetőségek nyílnak a jelenlegi tevékenység fejlesztésére a távmunka bevezetése, alkalmazása, fejlesztése által?! A pályázat kiírójának az a határozott szándéka, hogy a pályázók gondolják át, hogy milyen gazdasági előnyök származhatnak a távmunka bevezetésétől. A munkaidő jobb kihasználtsága, a munka hatékonyságának a növelése, valamint a felszabaduló irodahelyiségek egyéb gazdasági hasznosítása jelentheti a gazdasági számítások alapját Mutassa be, hogy milyen szervezeti, (munka)szervezési lehetőségek nyílnak a jelenlegi tevékenység fejlesztésére a távmunka bevezetése, alkalmazása, fejlesztése által?! A gazdasági előnyök mellett a gazdálkodó szervezet életére is hatása lehet a távmunka bevezetésének. A rugalmasabb gazdasági szervezet jobban tud alkalmazkodni a piac kihívásaihoz, vagy az államigazgatásban előforduló időnkénti jelentős feladat többlethez. Elképzelhető, hogy jobb, korszerűbb, rugalmasabb munkaszervezéssel egyes diszfunkciók feloldhatóak. Elképzelhető az is, hogy a távmunka előnyei nem szervezeti, hanem munkaszervezési kérdésekben mutatkoznak meg Sorolja fel, hogy e pályázat kapcsán milyen munkakörökben, és milyen tevékenységet fognak végezni a távmunkások! Térjen ki arra is, hogy a már meglévő munkakörök, munkafolyamatok milyen módon fognak módosulni a távmunka bevezetése (fejlesztése) következtében. A pályázatban be kell mutatni, hogy mely munkakörökben, és milyen módon képzeli el a pályázó a távmunka megvalósulását. Fontos hangsúlyozni azt, hogy a távmunkás

11 11. oldal munkavégzés nem jelenti azt, hogy a munkaidő teljes egészében távoli helyről, kizárólag infokommunikációs eszközök segítségével lehet dolgozni. A távmunka szempontjából az a lényeges elem, hogy a munkavégzésnek legyen olyan eredménye, amely során adatcsere valósul meg a munkaadó és a munkavállaló között Mutassa be, hogy projektjének megvalósítása esetén mely közvetett eredmények vagy hatások keletkeznek, amelyek e projekt megvalósulása nélkül nem jelentkeznének? A projekt megvalósítása milyen hatással lehet a régióra, és az ágazatra?! (Szinergia) Elképzelhető, hogy a távmunka alkalmazása önmagában nem, vagy csak hosszabb távon jelent megtakarítást a munkaadók számára. A távmunka alkalmazásának lehetséges hatásait azonban nem csupán a vállalat/intézmény belső, mikro életében kell elemezni, - vizsgálni kell a makro környezetben jelentkező hatásokat is. Pl. a rugalmas munkaszervezés következtében elégedett ügyfelek, vagy partnerek több vevőt, megrendelőt jelenthetnek a távmunkát alkalmazó cégek számára. A hatások elemzése kiterjedhet a vállalati/intézményi tevékenység régiójára, vagy a végzett tevékenység gazdasági ágazatára is. Ilyen hatás lehet például a munkavállalók képzettségének növekedése, a piacképesebb tudás elsajátítása, a munkavégzés hatékonyságának a növekedése, -amely végső soron a piaci részesedés növelésével a munkanélküliség csökkenéséhez, valamint a foglalkoztatottság bővüléséhez vezethet. További cél lehet a korszerű ismeretek, tapasztalatok továbbadása szemináriumokon, konferenciákon, rendezvényeken. Mutassa be, hogy a projekt megvalósulása esetén melyek azok az eredmények, amelyeket a projekt megvalósulása nélkül nem, vagy csak lényegesen nagyobb ráfordítással lehetne elérni. Célszerű a költséghatékonyság bemutatása is, amely indikátor egy -egy teljesítmény-tényezőnek az adott költségre jutó eredményességet mutatja be. A pályázat kiírójának az a célja, hogy a munkaadóknak valóságos, átgondolt elképzelésük legyen arról, hogy mely munkakörökben, és milyen módon érdemes az intézmény, vagy vállalkozás szervezetét távmunkás munkavégzésre átalakítani, fejleszteni. A pályázónak világosan be kell mutatnia, hogy mely elvárásai vannak a projekt megvalósításával kapcsolatban. 6.5 Sorolja fel, milyen hasonló projekteket valósított meg az elmúlt 5 évben, és ezekhez milyen közösségi vagy hazai központi költségvetési támogatásokat nyert el?! Az elnyert forrásokat milyen eredménnyel használta fel? A pályázati ajánlatok értékelésekor a különböző pályázatok megvalósításában elnyert tapasztalat hozzájárulhat a megvalósítás kockázatainak mérsékléséhez. Érdemes minél több olyan pályázatot, projektet, team munkát felsorolni, amelyek megvalósításában a pályázó eredményesen vett részt. 6.6 Soroljon fel olyan jogszabályokat, amelyeket a távoli helyről történő munkavégzést szabályozzák! Miért fontosak ezek Önök számára? A távmunkát alkalmazó munkaadóknak tisztában kell lenni azzal a jogi környezettel, amelyek a távoli helyről történő munkavégzésre vonatkoznak. E kérdés célja nem

12 12. oldal csupán az, hogy a pályázó tételesen fel tudjon sorolni jogszabályokat, - a különböző rendelkezések, előírások célját, lényegét is érteni kell. A Távmunkahelyek bemutatása: 7. Mutassa be, hogyan képzeli el távmunkahelyek fizikai kialakítását! Milyen irodatechnikai, ergonómiai, informatikai megoldással tervezi az otthoni/közösségi munkahelyeket? Hogyan ellenőrzi, hogy a kialakított távmunkahelyek alkalmasake a zavartalan munkavégzésre? Ebben a pontban azt kell bemutatni, hogy fizikai valóságukban hogyan kerülnek kialakításra a távmunkahelyek. Ez magában foglalja pl. az otthoni munkakörnyezetben az irodabútorok elhelyezését, az ergonómiai megfelelőséget, és a használt informatikát. A kérdés grafikus formában is feldolgozható. 7.1 Mutassa be, milyen követelményeket, elvárásokat támaszt a távmunkahelyek üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatban! Kérjük a pályázókat, hogy a pályázati ajánlatban mutassák be, hogy milyen rendszerben képzelik el a távmunkás munkahelyek működtetését, valamint a távmunkás munkaszervezés rendszerét. Gyakorlatilag a távmunkás munkahelyek minőségbiztosítási rendszerének kidolgozásáról van szó, de természetesen jelen pályázatnak nem követelménye az ilyen, aprólékos kidolgozottság Részletezze a távoli helyről dolgozó munkavállalókkal történő kapcsolattartás eszközeit, a kapcsolattartás rendszerességét és tartalmát. A távoli helyről történő munkavégzés során különös figyelmet kell fordítani a kapcsolattartásra. Ez nem csak telefonon, vagy mobiltelefonon keresztül történhet, hanem valamilyen VPN, VOIP, vagy IRC technológiát támogató eszköz segítségével is. Ezek az eszközök nem csupán alacsony költséggel üzemeltethetőek, hanem a munkahelyi kötődés tekintetében is jelentőségük van. 7.2 Emelje ki azokat a fontosabb pontokat, amelyek a távmunkásokkal kötendő munkaszerződést, vagy munkaszerződés módosítást érintik e projekt keretében, különös tekintettel a munkaszerződés időtartamára, a munkavégzés helyére, a munkaidőre, az utasítási, és ellenőrzési jogosultságokra, valamint a munkavégzés eszközeinek biztosítására vonatkozóan! A távmunkás foglalkoztatásához távmunkás munkaszerződést kell kötni. Ebben a munkaszerződésekben célszerű a munkavégzés feltételeit, és körülményeit körültekintően szabályozni. A részletes szabályozás mind a munkáltató, mind a munkavállaló érdekét szolgálja, és elejét veheti későbbi félreértéseknek, amelyek felesleges jogvitákat eredményezhetnek. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a távmunka végzés szigorúan önkéntes jelleggel történhet, és a munkavállaló számára mindenkor biztosítani kell a hagyományos munkahelyre történő visszatérés lehetőségét. Közalkalmazottak esetében a munkaköri leírás módosítása tartalmazza a távoli helyről történő munkavégzésre vonatkozó elemeket.

13 13. oldal 7.3 Ismertesse, hogy milyen módon járul hozzá a távmunkás munkahelyek kialakításához, üzemeltetéséhez, fenntartásához! Ismertesse, hogy milyen (béren kívüli) juttatásokat tervez a távmunkában dolgozó munkavállalók számára! Távmunkás munkahelyen a munkavállaló nem feltétlenül a munkáltató által biztosított munkaeszközökkel végzi a munkáját. A munkaszerződésben azonban rendelkezni kell arról, hogy a felmerülő költségek hogyan oszlanak meg a munkaadó és a munkavállaló között. Érdemes tisztázni azt is, hogy a rendes munkabéren felül, milyen juttatások illetik meg a távmunkás munkavállalót. Ezek a juttatások semmiképpen nem lehetnek kisebbek, mint a hagyományos munkahelyen dolgozó kollégáiké. 7.4 Fejtse ki, milyen intézkedéseket tesz az esélyegyenlőség biztosítása érdekében! A távmunka célja az esélyegyenlőség biztosítása. Az esélyegyenlőség biztosítása nem kizárólag azáltal valósul meg, hogy a munkához jutás esélye az ország bármely részében, és bármely régióban növekszik. A munkavállalás általános esélyeinek kiegyenlítődése mellett a munkavállaló mikrokörnyezetében, a munkahelyen is foglalkozni kell az esélyegyenlőség problémájával. Hasonló célok fogalmazódnak meg a családbarát munkahelyek kialakításakor is. 7.5 Ismertesse, hogy a támogatás elnyerése esetén milyen humán erőforrást tud a projekt végrehajtásához rendelkezésre bocsátani. Jelölje meg a projekt megvalósításáért felelős projekt menedzsert, és szakmai kompetenciáját. (Legalább egy fő felelős megjelölése kötelező.) Ebben a pontban a pályázat kiírója különösen a projekt koordinációjára, vezetésére alkalmas személy/ személyek szakmai önéletrajzának, kompetenciájának bemutatását várja el. Ezen túlmenően indokolt annak a közösségnek a funkcionális bemutatása, amely a sikeres megvalósítás folyamatában szerepet vállal. 7.6 Ismertesse, hogy milyen intézkedéseket tervez a távmunka koordinációjának, és kontroll környezetének kialakítása érdekében! Ismertesse milyen teljesítmény-mérési-, értékelési-, és előmeneteli rendszer kialakítását tervezi! Ebben a pontban pályázat kiírója a távmunkások ellenőrzésének és teljesítmény értékelésének tervezett módjára, módszerére kíváncsi. 7.7 Fejtse ki, hogyan képzeli el a távmunkás munkahelyek hosszú távú fenntartását! Pályázat kiírója ebben a pontban arra vár választ, hogy a pályázónak milyen távlati célja van a távmunka bevezetésével, alkalmazásával. A támogatás, és az ehhez kapcsolódó kötelezettség vállalás meghatározott időkeretre szól. A fenntartásnak azonban túl kell mutatnia ezen az időkereten.

14 14. oldal A projekt megvalósítás ütemterve: 8. Mutassa be a projekt megvalósítása során tervezett tevékenységeket (lépéseket), és az ettől elvárt eredményt (hatást.) Pályázat kiírója ebben a pontban arra vár választ, hogy a pályázat megvalósítása milyen logikus lépések nyomán történik a tervezéstől a megvalósításig, és a folyamatos fenntartásig. A projekt költségvetése és a távmunka alkalmazásának költség haszon elemzése 9. Munkavállalók, munkakörök, munkabérek, járulékok, és az igényelt támogatás összege: A 9. és 9.1 pontokban a táblázatok kitöltése egyértelmű. A 9. pontban kitöltendő táblázatban szerepeltetni kell a távmunkások nevét (amennyiben a távmunkás személye ismert, vagy már kiválasztásra került.) Amennyiben a távmunkás személye még nem ismert, úgy a kiválasztás alatt megjelölést kell alkalmazni. A tervezett távmunkás pozíciókat és a pozíciókhoz rendelt bruttó munkabért minden esetben meg kell jelölni. A bérjárulékok a bruttó munkabér 32% -át képezik, plusz a tételes egészségügyi hozzájárulás (1950, -Ft. teljes hónapra és teljes munkaidőre számítva.) A bértámogatás összege maximálisan 70000, -Ft, és járulékai összegig terjedhet havonta,. Az ilyen jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma hat hónap vonatkozásában nem haladhatja meg támogatott munkahelyenként a ,- Ft,-Forint összeget. 9.2 Költség-haszon elemzés: Melyek azok az érvek, amelyek alátámasztják a távmunkahelyek kialakításának és működtetésének gazdaságosságát. A távmunkás munkahelyek kialakítása költségekkel jár. A tervezés, a kialakítás, az üzemeltetés, stb. költségeit kalkulálni kell. A mérleg másik oldalán állnak/állhatnak azok az érvek, amelyek kimutatják, hogy a pályázó számára miért előnyös a távmunka alkalmazása. Lehetőségek, kockázatok, veszélyek: 10. Ismertesse, hogy milyen tényezők akadályozhatják, illetve teszik kockázatossá a projekt megvalósítását. Ismertesse a projekt eredményeinek továbbvitelére, fenntartására vonatkozó elképzeléseit! A megvalósítás kockázatokat rejt magában, melyek előzetes felmérése a projektmenedzsment alapvető érdeke a megvalósítás garantálásának szempontjából. Nevezze meg és rangsorolja a megvalósítás szempontjából legfontosabb kockázati

15 15. oldal tényezőket, veszélyeket, fenyegetéseket, -ugyanakkor térjen ki az erősségekre, lehetőségekre is! Ahol lehetséges tüntesse fel az adott kockázat kezelésének stratégiáját (az adott kockázatot csökkentő, ill. az adott kockázat realizálódása esetén lehetséges lépéseket). Jelen pont kitöltése a pályázó felkészültségének megítélésére szolgál. Nevezze meg azokat a külső tényezőket, amelyek befolyással vannak a projekt megvalósítására (pl.: jogszabályi környezet, piaci helyzet, szabványok). Mutassa be a projekt által elért eredmények fenntartására vonatkozó elképzeléseit is! 10.1 Foglalja össze a projekt megvalósítása során kialakított célok, feladatok, feltételek, eredmények rendszerét, hierarchiáját! Ebben a pontban cél fa, feladat fa (piramis) elkészítését várja el a pályázóktól a pályázat kiírója. Ebben a pontban a célok, feladatok építkezését, hierarchiáját, összefüggéseit kell bemutatni. Távmunkások képzése: 12. Amennyiben a távmunkások képzéséhez támogatást igényel, úgy részletesen dolgozza ki: - a távmunkások munkakörre és munkavégzésre irányuló képzésének tematikáját; - fogalmazza meg a képzés célját és elvárt eredményét, - amely tartalmazzon (jogi, informatikai, pszichológiai, szervezeti, és egyéb munkakör specifikus) érintő területeket, - kapcsolódjon a vállalati /intézményi menedzsment és a munkavállalók képzéséhez, - Ismertesse, milyen forrásanyagokat használ fel a képzés megvalósítása során! (Ebben a pályázati támogatásban az egy főre jutó, egyszeri képzési támogatás nem haladhatja meg a bruttó Ft összeget, az esetleges plusz költséget a nyertes pályázónak viselnie kell.) A képzési terv kidolgozása olyan pályázók számára is ajánlott, akik nem igényelnek képzési támogatást. A kidolgozott képzési tervek a pályázat értékét emelik. Aláírás: A kinyomtatott Pályázati Formanyomtatványt az arra jogosult vezető(k)nek cégszerűen kell aláírnia.

TÁVMUNKA PÁLYÁZAT 2007 PROGRAM

TÁVMUNKA PÁLYÁZAT 2007 PROGRAM 1. oldal TÁVMUNKA PÁLYÁZAT 2007 PROGRAM Pályázat sorszáma A pályázat kódja A pályázó szervezet neve SZMM-TP-2007 2007. FEBRUÁR -1- 2. oldal PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY A PROJEKT ÖSSZEGZŐ ADATAI 1.1 A pályázat

Részletesebben

TÁVMUNKA PÁLYÁZAT 2008 PROGRAM 2 sz. melléklet. Pályázat sorszáma SZMM-TP-2008. A pályázat kódja A pályázó szervezet neve 2008.

TÁVMUNKA PÁLYÁZAT 2008 PROGRAM 2 sz. melléklet. Pályázat sorszáma SZMM-TP-2008. A pályázat kódja A pályázó szervezet neve 2008. TÁVMUNKA PÁLYÁZAT 2008 PROGRAM 2 sz. melléklet Pályázat sorszáma A pályázat kódja A pályázó szervezet neve SZMM-TP-2008 2008. FEBRUÁR 2. oldal Tartalomjegyzék Általános információk:...3 Gyakorlati Útmutató

Részletesebben

TÁVMUNKÁSOK ALKALMAZÁSÁNAK TÁMOGATÁSA PROGRAM

TÁVMUNKÁSOK ALKALMAZÁSÁNAK TÁMOGATÁSA PROGRAM TÁVMUNKÁSOK ALKALMAZÁSÁNAK TÁMOGATÁSA PROGRAM FMM-TAT-2006 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TÁVMUNKÁSOK ALKALMAZÁSÁNAK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 2006. január 2. oldal Tartalomjegyzék I. A TÁMOGATÁS CÉLJA:... 3 II.

Részletesebben

TÁVMUNKÁSOK ALKALMAZÁSÁNAK TÁMOGATÁSA PROGRAM

TÁVMUNKÁSOK ALKALMAZÁSÁNAK TÁMOGATÁSA PROGRAM TÁVMUNKÁSOK ALKALMAZÁSÁNAK TÁMOGATÁSA PROGRAM FMM-TAT-2006 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TÁVMUNKÁSOK ALKALMAZÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRA 2006. Január 2. oldal Pályázati Felhívás A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium

Részletesebben

Könnyített elbírálású projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

Könnyített elbírálású projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. Könnyített elbírálású projekt adatlap a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. A pályázó neve: A pályázat címe: A Polgármesteri Hivatal tölti ki! A pályázat azonosító száma: A pályázat beérkezési dátuma:

PÁLYÁZATI ADATLAP. A pályázó neve: A pályázat címe: A Polgármesteri Hivatal tölti ki! A pályázat azonosító száma: A pályázat beérkezési dátuma: PÁLYÁZATI ADATLAP Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gazdaságélénkítésről szóló 1/2010. (II.15.) Rendelete keretében támogatott a munkahely megtartása című pályázati felhíváshoz. A pályázó

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. A pályázó neve: A pályázat címe: Algyői Polgármesteri Hivatal tölti ki! A pályázat azonosító száma: A pályázat beérkezési dátuma:

PÁLYÁZATI ADATLAP. A pályázó neve: A pályázat címe: Algyői Polgármesteri Hivatal tölti ki! A pályázat azonosító száma: A pályázat beérkezési dátuma: PÁLYÁZATI ADATLAP Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a gazdaságélénkítésről szóló 2/2016. (I.29.) Önkormányzati Rendelete keretében támogatott új munkahelyek létrehozása című pályázati

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM

PROJEKT ADATLAP A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM PROJEKT ADATLAP A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM ÉLŐHELYVÉDELEM, -HELYREÁLLÍTÁS, VONALAS LÉTESÍTMÉNYEK TERMÉSZETKÁROSÍTÓ HATÁSÁNAK MÉRSÉKLÉSE C. ELŐKÉSZÍTÉSI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ KÓDSZÁM: KEOP

Részletesebben

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és

Részletesebben

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások Szeged, 2013. április 8.

Részletesebben

Rövid távú munkaerő-piaci előrejelzés és konjunktúra kutatás

Rövid távú munkaerő-piaci előrejelzés és konjunktúra kutatás SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZŐ INTÉZET kirendeltség kódja adatszolgáltató sorszáma Rövid távú

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. 2013. október 17. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

TÁJÉKOZTATÓ. 2013. október 17. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal TÁJÉKOZTATÓ TÁMOP 1.1.1-12/1 Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése kiemelt projekt keretében nyújtható támogatásokról, szolgáltatásokról 2013. október 17.

Részletesebben

Rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés és konjunktúra kutatás 2007. SZEPTEMBER - OKTÓBER

Rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés és konjunktúra kutatás 2007. SZEPTEMBER - OKTÓBER SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZŐ INTÉZET kirendeltség kódja adatszolgáltató sorszáma Rövid távú

Részletesebben

Tájékoztató. Gyakornoki program pályakezdők támogatására. GINOP kódszámú pályázatról

Tájékoztató. Gyakornoki program pályakezdők támogatására. GINOP kódszámú pályázatról Tájékoztató Gyakornoki program pályakezdők támogatására GINOP-5.2.4-16 kódszámú pályázatról A pályázati kiírás célja A szakképzésből kilépő fiatalok elhelyezkedésének, munkatapasztalat szerzésének elősegítése.

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP. a Környezet és Energia Operatív Program

PROJEKT ADATLAP. a Környezet és Energia Operatív Program PROJEKT ADATLAP a Környezet és Energia Operatív Program Stratégiai tervezés és projekt előkészítés a 2014-2020. tervezési időszakra c. pályázati felhívásához Kódszám: KEOP 7.9.0/12/A Érvényes: 2012. november.-től

Részletesebben

Kitöltési segédlet. 2013. évi Kereskedelemfejlesztési Pályázat Projekt Adatlapjához. Kódszám: KerFejl-2013

Kitöltési segédlet. 2013. évi Kereskedelemfejlesztési Pályázat Projekt Adatlapjához. Kódszám: KerFejl-2013 Kitöltési segédlet a 2013. évi Kereskedelemfejlesztési Pályázat Projekt Adatlapjához Kódszám: KerFejl-2013 A Projekt Adatlapot nem tartalmazó pályázati anyagok nem kerülnek befogadásra, azokat a Lebonyolító

Részletesebben

Projekt adatlap. a Környezet és Energia Operatív Program

Projekt adatlap. a Környezet és Energia Operatív Program Projekt adatlap a Környezet és Energia Operatív Program A Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek A komponens c. pályázati felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY Közösségeket Támogató Alap támogatásának igénybevételére

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY Közösségeket Támogató Alap támogatásának igénybevételére 1. függelék a 4/2014. (IV. 15.) önkormányzati rendelethez PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY Közösségeket Támogató Alap támogatásának igénybevételére 1. A Pályázó adatai: 1.1 A pályázó neve: 1.2 Címe: 1.3 Alapítás

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek)

Új Szöveges dokumentum. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek) Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek) TÁJÉKOZTATÓ a foglalkozatás bővítését szolgáló támogatásról (bértámogatás) hátrányos helyzetű álláskereső foglalkoztatása esetén

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. Konvergencia régiók.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. Konvergencia régiók. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Atipikus foglalkoztatási formák támogatása Konvergencia régiók Kódszám: TAMOP 2.4.3. A-09/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK: 1.számú melléklet Pályázati kiírás A PÉCSI KÖZHASZNÚ FOGLALKOZTATÁS 2006. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁHOZ Foglalkoztatási programok támogatására rendelkezésre álló keret 9 millió forint, az alábbi szempontok

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Adatlap, amely letölthető www.velence.hu oldalon, vagy átvehető

Részletesebben

Az ÉAOP-1.1.3-12-es pályázati kiírással kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdések gyűjteménye

Az ÉAOP-1.1.3-12-es pályázati kiírással kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdések gyűjteménye Az ÉAOP-1.1.3-12-es pályázati kiírással kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdések gyűjteménye 1, Innovációs pályázati felhívás C.1.2. pontja a jogi szolgáltatások felsorolásakor az írja, hogy jogi szolgáltatásnak

Részletesebben

FINANCE-HÍRLEVÉL. Pályázati lehetőségek. 2013. április 30.

FINANCE-HÍRLEVÉL. Pályázati lehetőségek. 2013. április 30. FINANCE-HÍRLEVÉL Pályázati lehetőségek 2013. április 30. Tartalom Pályázati lehetőségek PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK HÍRLEVÉL 2013. ÁPRILIS MUNKAHELYMEGTARTÓ TÁMOGATÁSOK Tisztelt Ügyfelünk, Partnerünk! Ön cégcsoportunk

Részletesebben

Pályázati felhívás sportegyesületek részére

Pályázati felhívás sportegyesületek részére Pályázati felhívás sportegyesületek részére Kiírás Leadási határidő Elbírálás 2014. február 5. 2014. február 21. 2014. március 7. iktatószám: 7738/2014/MAV. Pályázati Kiírás A MÁV Zrt. Támogatói Bizottsága

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a MEGŐRZÉS-9122/2009 pályázatról

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a MEGŐRZÉS-9122/2009 pályázatról f TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a MEGŐRZÉS-9122/2009 pályázatról MEGŐRZÉS-9122/2009 (A foglalkoztatottság megőrzésének támogatása a gazdasági visszaesés következtében átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkáltatóknál)

Részletesebben

GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat

GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE KORSZRŰ MENEDZSMENT RENDSZEREK ÉS TECHNIKÁK TÁMOGATÁSA* Támogatás mértéke: *Forrás: www.gkm.hu A projekt elszámolható költségének

Részletesebben

42/ ( I I ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK. támogatása Litér, Álmos u. 37.

42/ ( I I ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK. támogatása Litér, Álmos u. 37. 42/ 2 0 1 6. ( I I. 1 7. ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S A Civil szervezetek programjainak támogatása 2016. L I T É R K Ö Z S

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Vállalkozói Fórum Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2014. október 21. Az Európai

Részletesebben

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Projekt adatlap a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása mikro-és kisvállalkozások számára a konvergencia régiókban címmel meghirdetett pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet. a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet. a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról A Kormány foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 43. (4) bekezdésében

Részletesebben

Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László

Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László kirendeltségvezető Támogatások Foglalkoztatás bővítését elősegítő bértámogatás Pályakezdők munkatapasztalat szerzés támogatása Mobilitási támogatás MKKv

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓJA

PÁLYÁZATI ADATLAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓJA Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok Hivatal PÁLYÁZATI ADATLAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓJA a pályázat kódja: 2 A pályázati tájékoztató csomag tartalma: - pályázati felhívás - pályázati adatlap - kitöltési

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Szakmai Nap

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Szakmai Nap TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Szakmai Nap Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2013. április 8. TÁMOP

Részletesebben

Minta. A pályázat azonosító száma:

Minta. A pályázat azonosító száma: Az NFA képzési alaprész decentralizált beruházási keretéből finanszírozandó, fejlesztésre irányuló beruházások támogatásához kiírásra kerülő pályázathoz Pályázó azonosítója: OM: FI: Adószám: PÁLYÁZATI

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-magyarországi Operatív Program keretében Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

Pályázati felhívás 2012. évre. Magyar Borok Háza Alapítvány. pályázatot ír ki az alábbi céllal illetve feltételekkel:

Pályázati felhívás 2012. évre. Magyar Borok Háza Alapítvány. pályázatot ír ki az alábbi céllal illetve feltételekkel: Pályázati felhívás 2012. évre Magyar Borok Háza Alapítvány pályázatot ír ki az alábbi céllal illetve feltételekkel: A PÁLYÁZAT CÉLJA: olyan a magyar szőlő- és bortermeléshez, a borpiaci termékpályához

Részletesebben

Pályázati dokumentáció. Antoni Györgyi antoni.gyorgyi@rekthiv.elte.hu

Pályázati dokumentáció. Antoni Györgyi antoni.gyorgyi@rekthiv.elte.hu Pályázati dokumentáció Antoni Györgyi antoni.gyorgyi@rekthiv.elte.hu Pályázati dokumentáció legfontosabb elemei: 1. Pályázati felhívás 2. Pályázati útmutató 3. Adatlap 4. Mellékletek A pályázati felhívás

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Helyi hő és villamosenergia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2012-4.10.0/A Érvényes: 2013.

Részletesebben

xxx TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági besorolása:

xxx TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági besorolása: Pályázó azonosítója: OM: Hozzájárulásra kötelezett (NSZFI): TISZK (NSZFI): Pályázó besorolása: xxx Térségi Integrált Szakképzõ Központ TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

I. Pályázat Sport támogatásra

I. Pályázat Sport támogatásra RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu I. Pályázat Sport támogatásra Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ADATLAP. rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatására

ADATLAP. rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatására ADATLAP rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatására 1. A pályázó adatai: Neve:... Címe:... Adószáma:... Adószáma:... Képviseletére jogosult telefonszáma:... Kapcsolattartó telefonszáma:... elektronikus

Részletesebben

2016. évi pályázati adatlap. Füzesabony Városban működő civil szervezetek támogatására, Füzesabonyért 2016

2016. évi pályázati adatlap. Füzesabony Városban működő civil szervezetek támogatására, Füzesabonyért 2016 2016. évi pályázati adatlap Füzesabony Városban működő civil szervezetek támogatására, Füzesabonyért 2016 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI 1.1. A pályázó szervezet teljes neve: 1.2. A pályázó szervezet rövidített neve

Részletesebben

A pályázat benyújtásához önrész vállalása nem kötelező.

A pályázat benyújtásához önrész vállalása nem kötelező. Pályázati felhívás Nemti Község Önkormányzata tájékoztatja a helyi civil szervezeteket, alapítványokat, hogy Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek, alapítványok, pénzügyi

Részletesebben

Adatlap. Merck Tanulmányi Támogatás a 2014/2016. tanévre. 1. Személyes adatok: 1.1 A pályázatot benyújtó személyi adatai: Születési hely: Név:

Adatlap. Merck Tanulmányi Támogatás a 2014/2016. tanévre. 1. Személyes adatok: 1.1 A pályázatot benyújtó személyi adatai: Születési hely: Név: Beadási határidő: 2014. október 1. 2 eredeti példányban kell benyújtani! Kérjük, hogy kitöltés előtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatót! Adatlap Merck Tanulmányi Támogatás a 2014/2016. tanévre

Részletesebben

Tájékoztató a munkaadói támogatásokról. Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály

Tájékoztató a munkaadói támogatásokról. Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály Tájékoztató a munkaadói támogatásokról Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály Szolgáltatások Lehetőségek munkaadók számára munkaerő-piaci információk nyújtása Közvetítés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 02. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Nem lehet pályázni: gyógyító tevékenységre, másodlagos és harmadlagos preventív tevékenységre, kizárólag eszköz vagy gyógyszer beszerzésre.

Nem lehet pályázni: gyógyító tevékenységre, másodlagos és harmadlagos preventív tevékenységre, kizárólag eszköz vagy gyógyszer beszerzésre. Vác Város Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Bizottsága pályázatot ír ki az egészségügy területére vonatkozó primer prevenciós tevékenységek támogatására. A pályázható keretösszeg 2015. évben 2.500.000.-Ft.

Részletesebben

FELHÍVÁS. az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE

FELHÍVÁS. az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE FELHÍVÁS az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU-02-2013 jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG VÁLLALÁSÁRA EGT Finanszírozási Mechanizmus

Részletesebben

Rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés és konjunktúra kutatás OKTÓBER

Rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés és konjunktúra kutatás OKTÓBER SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZŐ INTÉZET kirendeltség kódja adatszolgáltató sorszáma Rövid távú munkaerőpiaci

Részletesebben

Célterület: nincs korlátozás a tevékenységi területre vonatkozóan. Előnyt élveznek a helyi termékeket és szolgáltatásokat népszerűsítő projektek.

Célterület: nincs korlátozás a tevékenységi területre vonatkozóan. Előnyt élveznek a helyi termékeket és szolgáltatásokat népszerűsítő projektek. A pályázati program fő célja: A márka neve: Háromszék! - PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A helyi értékek, sajátosságok védelme, a velük való gazdálkodás fontosságának tudatosítása a polgárokban. Helyi értékek: kulturális,

Részletesebben

ALAPADATOK* * Az alapadatok kitöltésével az egyes összesítők alapadatai automatikusan kitöltődnek

ALAPADATOK* * Az alapadatok kitöltésével az egyes összesítők alapadatai automatikusan kitöltődnek ALAPADATOK* Szerződés száma: Kifizetési kérelem : * Az alapadatok kitöltésével az egyes összesítők alapadatai automatikusan kitöltődnek 1.sz. melléklet 500 Eft alatti támogatástartalmú számlák összesítője

Részletesebben

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10.

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (III.9.) önkormányzati rendelete a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról Hatályos: 2016. március 10. Nyirád 2016 A hirdetőtáblára

Részletesebben

2016. évi pályázati adatlap. Füzesabony Városban működő civil szervezetek támogatására, Civil szakmai programok megvalósítása 2016

2016. évi pályázati adatlap. Füzesabony Városban működő civil szervezetek támogatására, Civil szakmai programok megvalósítása 2016 2016. évi pályázati adatlap Füzesabony Városban működő civil szervezetek támogatására, Civil szakmai programok megvalósítása 2016 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI 1.1. A pályázó szervezet teljes neve: 1.2. A pályázó

Részletesebben

2 eredeti példányban kell benyújtani! Kérjük, hogy kitöltés előtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatót! Beadási határidő: 2015. október 1.

2 eredeti példányban kell benyújtani! Kérjük, hogy kitöltés előtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatót! Beadási határidő: 2015. október 1. 2 eredeti példányban kell benyújtani! Kérjük, hogy kitöltés előtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatót! Beadási határidő: 2015. október 1. Adatlap Merck Tanulmányi Támogatás a 2015/2017 tanévre

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI ADATLAP. A Falfirka eltávolítás Európa Kulturális Fővárosában elnevezésű munkaerőpiaci program

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI ADATLAP. A Falfirka eltávolítás Európa Kulturális Fővárosában elnevezésű munkaerőpiaci program Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A pályázat beérkezett: A pályázat sorszáma: (BMMK tölti ki) iktatószám: Pályázó szervezet neve: PÁLYÁZATI ADATLAP A Falfirka eltávolítás Európa Kulturális Fővárosában

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP. a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése. tárgyú pályázathoz.

PROJEKT ADATLAP. a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése. tárgyú pályázathoz. 1 I. PROJEKT ADATLAP a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: KMOP-2013-1.2.1/A 2 PROJEKT ADATLAP 1. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ

Részletesebben

SZEMÉLY-, VAGYONVÉDELMI ÉS MAGÁNNYOMOZÓI SZAKMAI KAMARA

SZEMÉLY-, VAGYONVÉDELMI ÉS MAGÁNNYOMOZÓI SZAKMAI KAMARA 2. számú melléklet SZEMÉLY-, VAGYONVÉDELMI ÉS MAGÁNNYOMOZÓI SZAKMAI KAMARA A szakképzési hozzájárulásra kötelezett vagyonvédelmi gazdálkodó szervezetek a Személy- és vagyonőr (32 861 01)/Magánnyomozó (52

Részletesebben

TÁMOP A-13/1 jelű gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban

TÁMOP A-13/1 jelű gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság Háza 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. www.fmkik.hu, e-mail: fmkik@fmkik.hu TÁMOP-2.3.4.A-13/1 jelű gyakornoki program a tanulószerződés keretében

Részletesebben

A TÁMOP-2.4.3-D/12. Szociális gazdaság fejlesztése c. pályázati konstrukció kínálta lehetőségek

A TÁMOP-2.4.3-D/12. Szociális gazdaság fejlesztése c. pályázati konstrukció kínálta lehetőségek Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért - a társadalmi vállalkozások működetésében rejlő lehetőségek c. konferencia A TÁMOP-2.4.3-D/12. Szociális gazdaság fejlesztése c. pályázati konstrukció kínálta

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében Ivóvízminőség-javítás kétfordulós pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatására Kódszám: KEOP-1.3.0. A projektek az

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01. Általános tudnivalók

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01. Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.122.01.01 Általános

Részletesebben

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret Tájékoztató A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1) és A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.2) pályázathoz Beadási

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Tisztelt Képviselő-testület! E l ő t e r j e s z t é s 2013 Hosszabb időtartamú Közfoglalkoztatásban való részvétel tárgyában Hajdúhadházi Városi Önkormányzat

Részletesebben

GINOP GYAKORNOKI PROGRAM PÁLYAKEZDŐK TÁMOGATÁSÁRA

GINOP GYAKORNOKI PROGRAM PÁLYAKEZDŐK TÁMOGATÁSÁRA GYAKORNOKI PROGRAM PÁLYAKEZDŐK TÁMOGATÁSÁRA A FELHÍVÁS INDOKOLTSÁGA ÉS CÉLJA Az intézkedés kiemelt célja, hogy javuljon a fiatalok gyakornoki képzésben való részvétele, képzettsége, szakmai gyakorlati

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók Pályázat Program neve: Program kódja: Gazdaságfejlesztési Operatív Program GOP-2012-2.2.4 Támogatás szakmai iránya: Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahely teremtési képességének támogatása Megvalósítandó

Részletesebben

Tax Intelligence. Kedves Ügyfelünk! Hírlevél 2013. január/nr. 2. TÉMA: Szociális hozzájárulási adókedvezmények 2013. ALCÍMEK: Általános szabályok

Tax Intelligence. Kedves Ügyfelünk! Hírlevél 2013. január/nr. 2. TÉMA: Szociális hozzájárulási adókedvezmények 2013. ALCÍMEK: Általános szabályok ek 2013 ek 2013 Kedves Ügyfelünk! A munkahelyvédelmi akciótervben meghirdetett és 2013. január 1-én életbe lépett munkáltatói terhek csökkentési lehetőségeivel kibővültek a szociális hozzájárulási adóból

Részletesebben

civil és sportszervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására

civil és sportszervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/13 Fax: (06-32) 460-918 Szám :1-21/2016 A javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. JAVASLAT civil és

Részletesebben

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08.

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. 2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ A TISZAFÖLDVÁRI STRANDFÜRDŐ ÉS KEMPING ÉRTÉKESÍTÉSÉRE VAGY EGYÉB MÓDON TÖRTÉNŐ HASZNOSÍTÁSÁRA

DOKUMENTÁCIÓ A TISZAFÖLDVÁRI STRANDFÜRDŐ ÉS KEMPING ÉRTÉKESÍTÉSÉRE VAGY EGYÉB MÓDON TÖRTÉNŐ HASZNOSÍTÁSÁRA Tiszaföldvár Város Önkormányzata 5430 Tiszaföldvár, Bajcsy Zs. út 2. DOKUMENTÁCIÓ A TISZAFÖLDVÁRI STRANDFÜRDŐ ÉS KEMPING ÉRTÉKESÍTÉSÉRE VAGY EGYÉB MÓDON TÖRTÉNŐ HASZNOSÍTÁSÁRA 2013. március 2 I. AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz KÉRJÜK, HOGY A REGISZTRÁCIÓS LAP KITÖLTÉSE ELŐTT A KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ T FIGYELMESEN OLVASSA EL! AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉST

Részletesebben

TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági besorolása:

TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági besorolása: Pályázó azonosítója: OM: Hozzájárulásra kötelezett (NSZFI): TISZK (NSZFI): Pályázó besorolása: TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági

Részletesebben

Közfoglalkoztatás. Ujhelyi Zita

Közfoglalkoztatás. Ujhelyi Zita Közfoglalkoztatás Ujhelyi Zita Nemzeti Közfoglalkoztatási Program Közhasznú munkavégzés támogatása Közcélú foglalkoztatás Hagyományos közmunkaprogramok Egységes közfoglalkoztatás Cél: minél több munkára

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 1.1. NEVE: 1.2. ALAPÍTÁS IDİPONTJA: (év, hó, nap) 1.3. SZÉKHELY: 1.4. TELEPHELY: 1.5.

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 1.1. NEVE: 1.2. ALAPÍTÁS IDİPONTJA: (év, hó, nap) 1.3. SZÉKHELY: 1.4. TELEPHELY: 1.5. PÁLYÁZATI ADATLAP Tata Város Képviselı-testülete által a helyi mikro-, kis- és középvállalkozások, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, családi gazdálkodók és családi gazdaságok számára, a helyi vállalkozások

Részletesebben

SZABADKA VÁROS. meghirdeti az alábbi PÁLYÁZATOT KÖZMUNKÁK SZERVEZÉSÉRE SZABADKA VÁROS TERÜLETÉN A ÉVBEN

SZABADKA VÁROS. meghirdeti az alábbi PÁLYÁZATOT KÖZMUNKÁK SZERVEZÉSÉRE SZABADKA VÁROS TERÜLETÉN A ÉVBEN A foglalkoztatásról és a munkanélküliség elleni biztosításról szóló törvény 57. és 59. szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 36/2009, 88/2010 és 35/2015 száma) alapján, és a Nemzeti foglalkoztatási akciótervvel,

Részletesebben

Projekt Adatlap. Társadalmi Megújulás Operatív Program. A fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása c. pályázati felhívásához

Projekt Adatlap. Társadalmi Megújulás Operatív Program. A fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása c. pályázati felhívásához I. Projekt Adatlap Társadalmi Megújulás Operatív Program A fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.6.A-12/1. 1. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ MEGJELÖLÉSE PROJEKT

Részletesebben

Pályázó/Ügyszám/ügyiratszám: 6. sz. melléklet ADATLAP. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására

Pályázó/Ügyszám/ügyiratszám: 6. sz. melléklet ADATLAP. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására 6. sz. melléklet ADATLAP Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására 1. A pályázó adatai: Neve:... Címe:... Adószáma:... Képviseletére jogosult Kapcsolattartó neve:... telefonszáma:... neve:...

Részletesebben

FELSŐOKTATÁSI MUNKATÁRSI RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

FELSŐOKTATÁSI MUNKATÁRSI RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ FELSŐOKTATÁSI MUNKATÁRSI RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Pályázat jelentkezés Jelentkezés alapjául szolgáló intézmény: legördülő menüsorból lehet kiválasztani, mely intézményhez kapcsolódóan kíván

Részletesebben

Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk

Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk Tartalomjegyzék: Szükséges dokumentumok a pályázat benyújtásához; Pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek; Fenntartási kötelezettség; Önrész; Előleg

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ kezelésében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ kezelésében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ kezelésében a Távmunka alkalmazásának támogatására 1. A pályázat kódjele: 2. A pályázat

Részletesebben

FELHÍVÁS a kreatív ipar létszámbővítését célzó programhoz való csatlakozásra

FELHÍVÁS a kreatív ipar létszámbővítését célzó programhoz való csatlakozásra FELHÍVÁS a kreatív ipar létszámbővítését célzó programhoz való csatlakozásra 1. A program, neve: BEKAPCSOLÓ a kreatív ipar létszámbővítését célzó munkaerő-piaci program 2. A program célja: A kreatív ipar

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ TŐKEGARANCIA KÉRELEMHEZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ TŐKEGARANCIA KÉRELEMHEZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ TŐKEGARANCIA KÉRELEMHEZ I. ÜGYFÉLAZONOSÍTÓ INFORMÁCIÓK 1. A vállalkozás cégjegyzékben szereplő teljes neve. Magánszemély esetében a személyi igazolványban szereplő név. 2. A vállalkozás

Részletesebben

POGÁNYI INFORMÁCIÓS NAPOK

POGÁNYI INFORMÁCIÓS NAPOK POGÁNYI INFORMÁCIÓS NAPOK 2017.03.09-10. Felsőoktatási és Középiskolás Diákközpontú Szellemiségért és Világért Egyesület rendezésében A rendezvényt a Nemzeti Együttműködési Alap - Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Részletesebben

TÁMOP 3.1.7-11/1-2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése. 4S PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓS NAP Budapest, 2011. július 5.

TÁMOP 3.1.7-11/1-2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése. 4S PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓS NAP Budapest, 2011. július 5. TÁMOP 3.1.7-11/1-2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése 4S PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓS NAP Budapest, 2011. július 5. GYAKORLATI TANÁCSOK A PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS út- és mélyépítési műszaki ellenőri megbízás tárgyában

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS út- és mélyépítési műszaki ellenőri megbízás tárgyában PÁLYÁZATI FELHÍVÁS út- és mélyépítési műszaki ellenőri megbízás tárgyában 1. A pályázat kiírója I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Diósd Város Önkormányzata (székhely: 2049 Diósd, Szent István tér 1.) 2. A pályázat

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Reformáció Emlékbizottság

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Reformáció Emlékbizottság ADATLAP 1 támogatás igényléséhez Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Reformáció Emlékbizottság 1. A támogatási igény tárgya, a program bemutatása 2. A támogatást igénylő adatai

Részletesebben

FOGYATÉKOSSÁG-BARÁT MUNKAHELY ELISMERÉS JELENTKEZÉSI LAP NAGYVÁLLALATOK, ÉS 250 FŐ FELETT FOGLALKOZTATÓ KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

FOGYATÉKOSSÁG-BARÁT MUNKAHELY ELISMERÉS JELENTKEZÉSI LAP NAGYVÁLLALATOK, ÉS 250 FŐ FELETT FOGLALKOZTATÓ KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE FOGYATÉKOSSÁG-BARÁT MUNKAHELY ELISMERÉS JELENTKEZÉSI LAP NAGYVÁLLALATOK, ÉS 250 FŐ FELETT FOGLALKOZTATÓ KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 1. Pályázat benyújtására jogosultak köre: Fogyatékosság- barát

Részletesebben

Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás. Készítette: Görgei Zsolt

Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás. Készítette: Görgei Zsolt Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás Készítette: Görgei Zsolt Vállalkozások besorolása 2 3 4 Adókedvezmények a szociális hozzájárulási adóból A megváltozott

Részletesebben

Darnózseli Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2008. (IV.3.) rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről

Darnózseli Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2008. (IV.3.) rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Darnózseli Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2008. (IV.3.) rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Darnózseli Község Önkormányzata Képviselő-testülete élve a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Kérelem. a 2012. évi CXXVII (VII. 24.) törvény 38.. szerinti Állategészségügyi szolgáltatói engedély (Praxis engedély) kiállítására 1......

Kérelem. a 2012. évi CXXVII (VII. 24.) törvény 38.. szerinti Állategészségügyi szolgáltatói engedély (Praxis engedély) kiállítására 1...... 1 Kérelem a 2012. évi CXXVII (VII. 24.) törvény 38.. szerinti Állategészségügyi szolgáltatói engedély (Praxis engedély) kiállítására 1 1. Az Praxis engedélyt kérelmező vállalkozás (önálló állategészségügyi

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1. kiadás 1. módosítás 1. oldal DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa a 30-2010/2011. (2011.06.07.) sz. határozatával 2011.06.07-én jóváhagyta, hatályos 2011.06.08-tól. módosítások: - A

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 14 hetes szakmai gyakorlati képzési feladatok ellátására

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 14 hetes szakmai gyakorlati képzési feladatok ellátására EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 14 hetes szakmai gyakorlati képzési feladatok ellátására Amely létrejött egyrészről az Óbudai Egyetem (ÓE) Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Székhely: 1034

Részletesebben

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 2-i ülésére

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 2-i ülésére Tárgy: Intézményvezető felmentése, igazgatói pályázat kiírása Előkészítette: Sápi András intézményi referens Véleményező bizottság: Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS FELNŐTTKÉPZÉSI AKKREDITÁCIÓVAL RENDELKEZŐ SZERVEZETTEL

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS FELNŐTTKÉPZÉSI AKKREDITÁCIÓVAL RENDELKEZŐ SZERVEZETTEL EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS FELNŐTTKÉPZÉSI AKKREDITÁCIÓVAL RENDELKEZŐ SZERVEZETTEL amely létrejött egyrészről (pályázó szervezet hivatalos neve, címe:.. képviselője:.) mint az Innovációs és tudásközpont

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM 1. MELLÉKLET PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Megújuló energiaforrás hasznosítására irányuló beruházások finanszírozását szolgáló pénzügyi konstrukció (kedvezményes hitel program)

Részletesebben

Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára - Társadalmi egyeztetésen -

Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára - Társadalmi egyeztetésen - Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára - Társadalmi egyeztetésen - Pályázat kódja Keretösszeg VEKOP-8.5.3-17 1,84 milliárd Ft Támogatási összeg Intenzitás

Részletesebben

Oktatás- és képzésszervezés

Oktatás- és képzésszervezés Oktatás- és képzésszervezés A munkaügyi központok ajánlati és képzés-támogatási rendszere Előadó: Veressné dr. Kiss Anna Munkaerő-piaci Eszközök és Képzési Osztály Hajdúszoboszló, Új arculati javaslatok

Részletesebben

ADMINISZTRÁTORI CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

ADMINISZTRÁTORI CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ ADMINISZTRÁTORI CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Csoportos tanulmányutak esetén szükséges egy csoportvezető kijelölése. Az ő feladata lesz a regisztráció és a teljes pályázati

Részletesebben