SZMM-TP-2007 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZMM-TP-2007 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ"

Átírás

1 TÁVMUNKA PÁLYÁZAT 2007 SZMM-TP-2007 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ FEBRUÁR

2 2. oldal Tartalomjegyzék Általános információk... 3 Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ... 4 Gyakorlati Útmutató a pályamunka elkészítéséhez... 4 A pályázat mellékletei:... 5 Segédlet a pályázati formanyomtatvány kitöltéséhez A projekt összegző adatai... 5 Cégadatok:... 6 Érvényes pályázat benyújtásához szükséges további adatok:... 7 A pályázó bemutatása:... 9 A projekt részletes bemutatása: A Távmunkahelyek bemutatása: A projekt megvalósítás ütemterve: A projekt költségvetése és a távmunka alkalmazásának költség haszon elemzése Lehetőségek, kockázatok, veszélyek: Távmunkások képzése: Aláírás:... 15

3 Általános információk A projekt időtartama: június november 30. Arra a munkavállalóra, aki június 01. napját követően lép munkába, a megítélt támogatási összeg időarányosan csökkentett részét lehet elszámolni. A pályázat kiírója, valamint a Közreműködő Szervezet (Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ Távmunka Programirodája) a támogatási jogosultságot már a pályázat értékelése során ellenőrizheti. A Pályázati Felhívás és a részletes Pályázati Dokumentáció (Útmutató és a Formanyomtatványok) elektronikusan letölthetők a Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ (BMIK) Távmunka Programirodája (www.bmik.hu/tavmunka.html ) honlapjáról. A pályázatot 3 példányban, A4 formátumban, az SzMM-TP-2007 Pályázati formanyomtatványon magyar nyelven lehet benyújtani. A pályázónak szigorúan tartania kell magát a Pályázati formanyomtatvány formátumához. A Pályázati Formanyomtatvány megváltoztatása a pályázó, formai okból történő kizárását eredményezi a pályázatból. Az eredeti és a másolati példányokat is FŰZVE vagy KÖTVE kell beadni. Az eredeti példányt a borító lapján nagy "E" betűvel kell jelölni. Az oldalakat (a csatolt dokumentumokat is) folyamatosan kell számozni, ahol másképp nem lehetséges, kézzel! Az eredeti Pályázati Formanyomtatvány hitelesítéséül annak minden oldalát kék színű toll használatával lássa el kézjegyével az oldal jobb alsó sarkában! Kézzel írott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. A pályázathoz továbbá csatolni kell a Formanyomtatványt/Adatlapot további 1 példányban, elektronikus formában, lehetőleg *.rtf, vagy *.doc formátumban és maximum 16x felírási sebességgel (CD-n). A pályázati ajánlat összes példányát egy, egységesen zárt borítékban, vagy csomagolásba kell elhelyezni! A pályázatot kizárólag postai úton lehet benyújtani, tértivevénnyel ellátott ajánlott postai küldeményként! (A csomagként feladott postai küldemények elsőbbségi jelzéssel nem adhatók fel, csak Expressz módon.) A pályázatok április 13-ig folyamatosan adhatók be. A pályázatok április 30. napjáig elbírálásra kerülnek.

4 4. oldal A pályázat benyújtásának a pályázat a pályázó által igazolható postai feladásának dátuma számít. A pályázatot a következő címre kell benyújtani: Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ Távmunka Programirodája 1097 Budapest, Gyáli út Kódszám: <SzMM-TP-2007.> A pályázat elutasítása esetén sem a Kiíró, sem a Közreműködő Szervezet a pályázó részéről semmiféle kártérítésre nem kötelezhető. A nem nyertes pályázatokat a Közreműködő Szervezet nem küldi vissza, azok igény szerinti elszállítását a pályázó saját költségén teheti meg. A Pályázatról, valamint a pályázat feltételrendszeréről, megvalósításáról tájékoztatást adnak a Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ (BMIK) Távmunka Programirodája munkatársai: Képes János Arndorfer Teréz Déri Tamás Nyilvánosság: A Támogató nyilvánosságra hozza a Kedvezményezett nevét, a támogatási keret összegét és a támogatott távmunkahelyek számát. A Kiíró, illetve a kiíró helyében és nevében eljáró Közreműködő Szervezet ezeket az adatokat a pályázó külön hozzájárulása nélkül közzéteszi. Jogfenntartás: A támogató fenntartja annak jogát, hogy a pályázatot sikertelennek nyilvánítsa. Gyakorlati Útmutató a pályamunka elkészítéséhez A pályázó elképzelésének (projekt) bemutatása a pályázati formanyomtatvány kitöltésével, az egyes pontok tartalommal történő feltöltésével valósul meg. A pályázati formanyomtatvány kidolgozásán túlmenően külön projektleírást nem kell készíteni. A pályázatokkal szembeni alapvető elvárás az, hogy a pályázati formanyomtatvány pontjainak kidolgozottsága legyen átlátható, logikus és átgondolt. A pályázatoknak meg kell jelenítenie az ok-, az okozat-, a cél-, az eredmény hatás összefüggéseit.

5 5. oldal A benyújtott pályamunkákból ki kell derülnie annak, hogy a pályázó milyen munkakörökben, és miért látja indokoltnak a távmunka alkalmazását. A pályázatnak tartalmaznia kell, hogy a pályázó hogyan, milyen fizikai környezetben létesíti a távmunkahelyeket. Nem kizárólagos feltétel az otthoni munkakörnyezet kialakítása, de mind a közösségi munkahelyen, mind a mobil munkahelyen történő munkavégzés körülményeit, eszközrendszerét, folyamatát hitelesen kell tudni bemutatni. Azok a pályázók, akik a korábbi Távmunka Pályázatokon támogatásban részesültek, be kell tudni mutatniuk, hogy a korábban kialakított távmunkahelyek eredményesen, funkciójuknak megfelelően működnek. A pályázat mellékletei: pályázati formanyomtatvány, 90 napnál nem régebbi cégkivonat, illetve működési igazolás, illetve a vállalkozói igazolvány másolata, alapító okirat az esetleges módosításokkal egységes szerkezetben, aláírási címpéldány, munkaszerződés minta, a és a évről szóló egyszerűsített (közbenső) mérlegbeszámoló, illetve adóbevallás, nyilatkozat köztartozásokról, évi NYENYI adatlap, nyilatkozat a pályázó által használt pénzintézeti számlaszámokról, az ötven főnél több munkavállalót foglalkoztató költségvetési szerveknek és a többségi állami tulajdonban álló jogi személyeknek az általuk elfogadott esélyegyenlőségi tervet kötelező csatolni a pályázathoz, amelyet kiterjesztettek a távmunkás foglalkoztatásra vonatkozóan is. A pályázat mellékletei a pályázati dokumentáció részét képezik. A hiányosan mellékletekkel benyújtott pályázatok kizárásra kerülhetnek az értékelésből. Segédlet a pályázati formanyomtatvány kitöltéséhez. A címoldal Pályázati sorszám mezőt a pályázóknak nem szabad kitölteniük! A pályázati formanyomtatvány oldalainak szövegdobozaiba több sor is beírható a megadottnál. A szövegdobozok az ENTER billentyűvel növelhetőek szükség esetén. Ezért az oldalszámban gyarapított dokumentum nem számít formai hiba elkövetésének. A szürke mezők tartalmának megváltoztatása azonban TILOS! A projekt összegző adatai Kérjük, hogy az adatokat értelemszerűen megadni szíveskedjék! 1.3. Írja be a sorokba a pályázó hivatalos okiratokban megnevezett székhelyét! 1.6. Írja be, hogy hány fő támogatására szeretné érvényesíteni pályázati igényét.

6 6. oldal 1.7. Írja be, hogy mekkora összeget igényel. Kérjük az összeget forintban adja meg! A bértámogatás összege minden távmunkás munkahely esetében hat hónapig, a távmunkás bruttó munkabére de maximum , -forint/fő/hó és annak járulékai összege. Az ilyen jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma hat hónap vonatkozásában nem haladhatja meg támogatott munkahelyenként a ,-Ft,-Forint összeget. A bértámogatás letelte után, a továbbfoglalkoztatás ideje alatt a bruttó munkabérek negatív irányba nem módosulhatnak. A munkaviszonyok a projekt futamideje alatt kizárólag közös megegyezéssel, a munkavállaló által kezdeményezett rendes felmondással, rendkívüli felmondással, illetve felmentéssel szüntethető meg. A munkahelyet a projekt futamidő végéig fenn kell tartani. Cégadatok: Gazdálkodási forma: A függelékből válassza ki a megfelelő adatot. (SZMM- TP_2007_gazdform.rtf Adószám: Cégek-, intézmények-, egyesületek-, egyéni vállalkozók Adóhivatali azonosító száma Bankszámlaszám (fő bankszámlaszám): Ebbe a pontba kell írni Pályázó azon számlaszámát, amelyre a támogatási összeg folyósítását kéri. A pályázat mellékletben pályázónak minden általa használt bankszámláról nyilatkoznia kell Alapítás időpontja: A pályázat benyújtásának időpontjában a pályázó szervezetnek jogerősen bejegyzett /nyilvántartásba vett szervezetnek kell lennie. Egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány kiállításának kelte az irányadó Minősítési kód: A függelékből válassza ki a megfelelő adatot. (SzMM- TP_2007_minkod.rtf) Szakágazati kód: A kódot a KSH közlemény a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszeréről (TEÁOR) dokumentumból adja meg annak a tevékenységnek a kódját, amely a pályázó fő tevékenysége Postacím: A postázási cím nem feltétlenül azonos a pályázó hivatalos székhelyével. Ebben a pontban azt a címet adja meg, ahol Ön a postai értesítéseket a pályázat teljes futamideje alatt folyamatosan fogadni tudja Pályázó hivatalos képviselője: Az a személy, aki a pályázó nevében hivatalos képviseletre, a cég/intézmény jegyzésére jogosult. Kérjük legalább 1 olyan elérhetőség biztosítását, amelyen a pályázó korlátozás nélkül elérhető! (Nem elfogadhatóak a különböző vegyes, családi használatú, hol bekapcsolt, hol kikapcsolt, pl. mobil elérhetőségek!) A pályázónak a pályázat teljes futamideje alatt elérhetőnek kell lennie. A kapcsolattartó személyében, telefonos-, elektronikus-, és postacímekben bekövetkező változásokat írásban kell közölni a pályázat kiírójával, és a munkaügyi

7 7. oldal kirendeltségekkel. Nem kötelező, de nyomatékosan ajánlott SKYPE, MESSENGER, vagy ICQ, stb. elérhetőség megadása is A kapcsolattartó személy jogosultságát kérjük, hogy meghatalmazásban rögzítsék a pályázat mellékleteként. Kérjük legalább 1 olyan elérhetőség biztosítását, amelyen a pályázó korlátozás nélkül elérhető! (Nem elfogadhatóak a különböző vegyes, családi használatú, hol bekapcsolt, hol kikapcsolt, pl. mobil elérhetőségek!) A pályázónak a pályázat teljes futamideje alatt elérhetőnek kell lennie. A kapcsolattartó személyében, telefonos-, elektronikus-, és postacímekben bekövetkező változásokat írásban kell közölni a pályázat kiírójával, és a munkaügyi kirendeltségekkel. Érvényes pályázat benyújtásához szükséges további adatok: 2.1 A Pályázónál jelenleg alkalmazásban álló munkavállalók száma(fő): A jelenlegi statisztikai létszámot kell megadni A pályázó évi átlagos statisztikai létszáma: Az átlagos statisztikai létszámok vizsgálatakor a vállalatnál /intézménynél történő foglalkoztatottság tendenciáit vizsgálja a pályázat kiírója. A pályázatnak nem célja olyan szervezetek támogatása, ahol korábban nagyobb mértékű létszámleépítés történt. A nem megfelelő adatszolgáltatás a pályázati bírálat, illetve a megvalósítás bármely szakaszában a pályázó automatikus kizárását, és a támogatási összeg visszafizetési kötelezettségének terhét von maga után. 2.2 Mely kódjelű távmunka pályázatban részesült támogatásban: A korábbi távmunka pályázatokon való részvétel, és a pályázatok eredményes megvalósítása előnyt jelenthet a bírálat során. Ugyanakkor nem elfogadható az a pályázat, ahol a munkaadó a korábbi távmunka pályázatokon elnyert távmunkás munkahelyeket nem tartotta fenn a továbbfoglalkoztatási idő lejártát követően is. A pályázat célja új, távmunka végzésére alkalmas munkahelyek kialakítása. Figyelem! A korábban kialakított távmunkahelyek fenntartására, megőrzésére nem igényelhető a támogatás! 2.3 Pályáztam, de nem részesültem támogatásban: A bíráló bizottság vizsgálhatja, és az értékelésnél figyelembe veheti, hogy pályázó adott-e már be korábban pályázatot, és elemezheti a korábbi sikertelenség(ek) okait. 2.4 A már meglévő Távmunkás Munkahelyek száma (fő): A pályázónál meglévő, és működő távmunkás munkahelyek számát kell beírni. Ide értendőek azok a távmunkás munkahelyek is, amelyek az IHM-FMM-1-, vagy az FMM-TFP-2004-, FMM-TVT , FMM-TAT-2006 pályázatán kívül valósultak meg. 2.5 Igényelt távmunkás munkahelyek száma: A jelen pályázat kereteiben tervezett kialakításra kerülő távmunkás munkahelyek számát kell megadni. Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet arra, hogy a zavartalan munkavégzésre alkalmas munkahelyeket fizikailag is ki kell alakítani! A foglalkoztatás munkaviszony keretében valósul meg, ezért a munkaadónak meg kell győződnie arról, hogy a kialakított munkahelyek a jogszabályoknak megfelelően kerültek-e kialakításra, és a jogszabályoknak megfelelő módon működnek-e? A távoli helyről dolgozó munkavállaló minden tekintetben azonos

8 8. oldal jogokkal, és kötelezettségekkel rendelkezik, mint a szervezetnél hagyományos munkát végző munkavállalók. 2.6 Távmunkahelyek összesen: A 2.4 és a 2.5 pontok összege. 2.7 E pályázat kapcsán részmunkaidőben foglalkoztatott távmunkások: Jelen pályázati lehetőség a részmunkaidős foglalkozást csak akkor támogatja, ha a részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállaló a szervezet statisztikai létszámát növeli, és a munkavállaló halmozottan hátrányos helyzetű. Tilos a teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkaszerződésének részmunkaidőre történő módosítása. A teljes munkaidő mértéke napi nyolc, heti negyven óra. A munkarendet, a munkaidőkeretet, a napi munkaidő beosztásának szabályait kollektív szerződés rendelkezése hiányában a munkáltató állapítja meg. Munkaidőkeret alkalmazása esetén a munkaidőkeret kezdő és befejező időpontját meg kell határozni és erről a munkavállalót írásban tájékoztatni kell A továbbfoglalkoztatási idő lejártát követően is tartósan fenn kívánja e tartani a távmunkás munkahelyeket: A szándéknyilatkozat a munkahelyek hosszú távú fenntartására vonatkozik. Előnyösebb megítélés alá eshet az a pályázó, aki garanciát vállal a munkahelyek fenntartására projekt futamidején túlmutatóan Igénybe kívánja e venni a Megyei Munkaügyi Központok munkaerő közvetítését (fő) Igény esetén a munkaügyi központok a rendelkezésre álló adatbázisból segítséget nyújthatnak az alkalmas munkaerő megtalálásához, és kiválasztásához Munkaerő közvetítést, terveink szerint ennyi főre kérünk, a pályázat elnyerését követően: (fő) Kérjük, adja meg igényét arra vonatkozóan, hogy a pályázat elnyerése esetén hány főre kér munkaerő közvetítést! 4. Igénybe kívánja e venni a képzési támogatást? A bértámogatás mellett a pályázathoz képzési támogatás is igényelhető. A képzési támogatás mértéke maximum , -forint távmunkás munkavállalóként. A képzési támogatás azt a célt szolgálja, hogy a távmunkások (és a menedzsment) rendelkezzenek azokkal a speciális ismeretekkel, amelyek a távmunkás munkavállalók munkavégzéséhez elengedhetetlenül szükséges. A képzési támogatás igényléséhez képzési tervet kell készíteni, és a pályázati ajánlattal együtt benyújtani. A képzési tervben ki kell térni a távmunkás munkavégzés során alkalmazandó jogszabályokra, a távmunkás munkavégzés körülményeire, a távmunkás munkahellyel szembeni követelményekre, a munkavédelemre, valamint a munkavégzéshez szükséges szakmai kiválóságot, és technikai ismereteket tartalmazó elvárásokra. A képzési támogatás igénylése a bértámogatással együtt nem kötelező, -de a pályázat önálló elemeként külön nem is pályázható. A nyertes pályázó döntése szerint a képzés megvalósítása kétféle rendszerben történhet: Belső képzésre külön, egyszerűsített eljárásban regisztráltatja magát a pályázó, a (48/2001. (XII. 29.) OM rendelet a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásba vételének részletes szabályairól) illetve az 5/2004 (II. 24.) FMM rendelet a felnőttképzést folytató

9 9. oldal intézmények nyilvántartásba vételének részletes szabályairól szóló 48/2001. (XII. 29.) OM rendelet módosításáról, alapján. Az a pályázó, aki korábban már regisztráltatta magát, 3 éven belül nem kell az eljárást megismételnie. A regisztrációs eljárást a REGIONÁLISAN illetékes Megyei Munkaügyi Központok Képzési Osztályán kell megkezdeni. Amennyiben a pályázó a képzést nem saját maga végzi, úgy Felnőttképzési Akkreditált Intézményt bízhat meg a képzés megvalósításával a (2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről) szerint. 4.1 A képzést belső képzésben kívánom megvalósítani: A pályázónak lehetősége van arra, hogy a távmunkások képzését saját maga, akár saját fejlesztésű tananyag, vagy szempontrendszer alapján folytassa le. A képzés lefolytatásához szakember, szak-előadó segítségét is igénybe lehet venni, de ez nem kötelező. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a távmunkások képzésének a célja nem feltétlenül a munkavállalók szaktudásának, képzettségének növelése. A képzés célja, hogy a megváltozott munkavégzési feltételek kritikus pontjaira felhívja a figyelmet. A képzés optimális időtartama legalább óra időtartam, amely tartalmazhat gyakorlati képzést is. A támogatás összegét a Regionális Munkaügyi Központokkal, bizonylat alapon lehet elszámolni. 4.1 A képzést Akkreditált Felnőttképzési Intézmény megbízásával kívánom megvalósítani: Pályázónak lehetősége van arra, hogy Akkreditált Felnőttképzési Intézményt bízzon meg a távmunkás képzés lefolytatásával A pályázott projekt kapcsán távmunkában foglalkoztatni kívánt hátrányos helyzetű munkavállaló(k)ra vonatkozó adatok:: A táblázatban azt kell jelölni, hogy a megadott szempontok alapján hátrányos helyzetűnek minősülő munkavállalókat milyen munkakörben kívánja foglalkoztatni a pályázó. E pályázat keretében előnyben részesülnek azok, akik az alábbi preferált munkavállalói körbe tartozók foglalkoztatását vállalják: fogyatékkal élők, megváltozott munkaképességűek, gyermeküket egyedül nevelők, fogyatékkal élő vagy idős személyt ellátók, roma származásúak, a 45 év felettiek hátrányos munkaerő-piaci helyzetű térségben élők. A pályázó bemutatása: 5. A pályázó jelenlegi, fontosabb tevékenységeinek bemutatása: Ismertesse röviden vállalkozása profilját, szervezeti felépítésének főbb jellemzőit!

10 10. oldal Célszerű egy olyan tömör összefoglaló elkészítése, amely bemutatja a pályázó jelenlegi tevékenységét, működésének főbb jellemzőit, és tulajdonságait. A pályázati ajánlat hitelességét az alapozza meg, hogyan sikerül annak bemutatása, hogy a jelenlegi tevékenységhez hogyan illeszthető a szervezet távmunkás munkavégzésre történő átszervezése, vagy a már meglévő távmunkás foglalkoztatás bővítése. A projekt részletes bemutatása: 6. Ismertesse a projekt célkitűzéseit, tartalmát! Fejtse ki, hogy a távmunka bevezetése, bővítése eredményeként milyen célokat fogalmaz meg és a megvalósítás során milyen általános és konkrét eredményeket vár el! A pályázatban be kell mutatnia a pályázónak, hogy milyen elvárásai vannak a távmunka bevezetésével kapcsolatban. Figyelemmel kell lenni arra, hogy a távmunka bevezetése, a zavartalan munkavégzésre alkalmas munkahelyek kialakítása anyagi befektetéssel jár. Ez a befektetés azonban jó eséllyel, és könnyen megtérülhet az atipikus (nem tipikus) foglalkoztatás keretei között Mutassa be, hogy milyen gazdasági lehetőségek nyílnak a jelenlegi tevékenység fejlesztésére a távmunka bevezetése, alkalmazása, fejlesztése által?! A pályázat kiírójának az a határozott szándéka, hogy a pályázók gondolják át, hogy milyen gazdasági előnyök származhatnak a távmunka bevezetésétől. A munkaidő jobb kihasználtsága, a munka hatékonyságának a növelése, valamint a felszabaduló irodahelyiségek egyéb gazdasági hasznosítása jelentheti a gazdasági számítások alapját Mutassa be, hogy milyen szervezeti, (munka)szervezési lehetőségek nyílnak a jelenlegi tevékenység fejlesztésére a távmunka bevezetése, alkalmazása, fejlesztése által?! A gazdasági előnyök mellett a gazdálkodó szervezet életére is hatása lehet a távmunka bevezetésének. A rugalmasabb gazdasági szervezet jobban tud alkalmazkodni a piac kihívásaihoz, vagy az államigazgatásban előforduló időnkénti jelentős feladat többlethez. Elképzelhető, hogy jobb, korszerűbb, rugalmasabb munkaszervezéssel egyes diszfunkciók feloldhatóak. Elképzelhető az is, hogy a távmunka előnyei nem szervezeti, hanem munkaszervezési kérdésekben mutatkoznak meg Sorolja fel, hogy e pályázat kapcsán milyen munkakörökben, és milyen tevékenységet fognak végezni a távmunkások! Térjen ki arra is, hogy a már meglévő munkakörök, munkafolyamatok milyen módon fognak módosulni a távmunka bevezetése (fejlesztése) következtében. A pályázatban be kell mutatni, hogy mely munkakörökben, és milyen módon képzeli el a pályázó a távmunka megvalósulását. Fontos hangsúlyozni azt, hogy a távmunkás

11 11. oldal munkavégzés nem jelenti azt, hogy a munkaidő teljes egészében távoli helyről, kizárólag infokommunikációs eszközök segítségével lehet dolgozni. A távmunka szempontjából az a lényeges elem, hogy a munkavégzésnek legyen olyan eredménye, amely során adatcsere valósul meg a munkaadó és a munkavállaló között Mutassa be, hogy projektjének megvalósítása esetén mely közvetett eredmények vagy hatások keletkeznek, amelyek e projekt megvalósulása nélkül nem jelentkeznének? A projekt megvalósítása milyen hatással lehet a régióra, és az ágazatra?! (Szinergia) Elképzelhető, hogy a távmunka alkalmazása önmagában nem, vagy csak hosszabb távon jelent megtakarítást a munkaadók számára. A távmunka alkalmazásának lehetséges hatásait azonban nem csupán a vállalat/intézmény belső, mikro életében kell elemezni, - vizsgálni kell a makro környezetben jelentkező hatásokat is. Pl. a rugalmas munkaszervezés következtében elégedett ügyfelek, vagy partnerek több vevőt, megrendelőt jelenthetnek a távmunkát alkalmazó cégek számára. A hatások elemzése kiterjedhet a vállalati/intézményi tevékenység régiójára, vagy a végzett tevékenység gazdasági ágazatára is. Ilyen hatás lehet például a munkavállalók képzettségének növekedése, a piacképesebb tudás elsajátítása, a munkavégzés hatékonyságának a növekedése, -amely végső soron a piaci részesedés növelésével a munkanélküliség csökkenéséhez, valamint a foglalkoztatottság bővüléséhez vezethet. További cél lehet a korszerű ismeretek, tapasztalatok továbbadása szemináriumokon, konferenciákon, rendezvényeken. Mutassa be, hogy a projekt megvalósulása esetén melyek azok az eredmények, amelyeket a projekt megvalósulása nélkül nem, vagy csak lényegesen nagyobb ráfordítással lehetne elérni. Célszerű a költséghatékonyság bemutatása is, amely indikátor egy -egy teljesítmény-tényezőnek az adott költségre jutó eredményességet mutatja be. A pályázat kiírójának az a célja, hogy a munkaadóknak valóságos, átgondolt elképzelésük legyen arról, hogy mely munkakörökben, és milyen módon érdemes az intézmény, vagy vállalkozás szervezetét távmunkás munkavégzésre átalakítani, fejleszteni. A pályázónak világosan be kell mutatnia, hogy mely elvárásai vannak a projekt megvalósításával kapcsolatban. 6.5 Sorolja fel, milyen hasonló projekteket valósított meg az elmúlt 5 évben, és ezekhez milyen közösségi vagy hazai központi költségvetési támogatásokat nyert el?! Az elnyert forrásokat milyen eredménnyel használta fel? A pályázati ajánlatok értékelésekor a különböző pályázatok megvalósításában elnyert tapasztalat hozzájárulhat a megvalósítás kockázatainak mérsékléséhez. Érdemes minél több olyan pályázatot, projektet, team munkát felsorolni, amelyek megvalósításában a pályázó eredményesen vett részt. 6.6 Soroljon fel olyan jogszabályokat, amelyeket a távoli helyről történő munkavégzést szabályozzák! Miért fontosak ezek Önök számára? A távmunkát alkalmazó munkaadóknak tisztában kell lenni azzal a jogi környezettel, amelyek a távoli helyről történő munkavégzésre vonatkoznak. E kérdés célja nem

12 12. oldal csupán az, hogy a pályázó tételesen fel tudjon sorolni jogszabályokat, - a különböző rendelkezések, előírások célját, lényegét is érteni kell. A Távmunkahelyek bemutatása: 7. Mutassa be, hogyan képzeli el távmunkahelyek fizikai kialakítását! Milyen irodatechnikai, ergonómiai, informatikai megoldással tervezi az otthoni/közösségi munkahelyeket? Hogyan ellenőrzi, hogy a kialakított távmunkahelyek alkalmasake a zavartalan munkavégzésre? Ebben a pontban azt kell bemutatni, hogy fizikai valóságukban hogyan kerülnek kialakításra a távmunkahelyek. Ez magában foglalja pl. az otthoni munkakörnyezetben az irodabútorok elhelyezését, az ergonómiai megfelelőséget, és a használt informatikát. A kérdés grafikus formában is feldolgozható. 7.1 Mutassa be, milyen követelményeket, elvárásokat támaszt a távmunkahelyek üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatban! Kérjük a pályázókat, hogy a pályázati ajánlatban mutassák be, hogy milyen rendszerben képzelik el a távmunkás munkahelyek működtetését, valamint a távmunkás munkaszervezés rendszerét. Gyakorlatilag a távmunkás munkahelyek minőségbiztosítási rendszerének kidolgozásáról van szó, de természetesen jelen pályázatnak nem követelménye az ilyen, aprólékos kidolgozottság Részletezze a távoli helyről dolgozó munkavállalókkal történő kapcsolattartás eszközeit, a kapcsolattartás rendszerességét és tartalmát. A távoli helyről történő munkavégzés során különös figyelmet kell fordítani a kapcsolattartásra. Ez nem csak telefonon, vagy mobiltelefonon keresztül történhet, hanem valamilyen VPN, VOIP, vagy IRC technológiát támogató eszköz segítségével is. Ezek az eszközök nem csupán alacsony költséggel üzemeltethetőek, hanem a munkahelyi kötődés tekintetében is jelentőségük van. 7.2 Emelje ki azokat a fontosabb pontokat, amelyek a távmunkásokkal kötendő munkaszerződést, vagy munkaszerződés módosítást érintik e projekt keretében, különös tekintettel a munkaszerződés időtartamára, a munkavégzés helyére, a munkaidőre, az utasítási, és ellenőrzési jogosultságokra, valamint a munkavégzés eszközeinek biztosítására vonatkozóan! A távmunkás foglalkoztatásához távmunkás munkaszerződést kell kötni. Ebben a munkaszerződésekben célszerű a munkavégzés feltételeit, és körülményeit körültekintően szabályozni. A részletes szabályozás mind a munkáltató, mind a munkavállaló érdekét szolgálja, és elejét veheti későbbi félreértéseknek, amelyek felesleges jogvitákat eredményezhetnek. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a távmunka végzés szigorúan önkéntes jelleggel történhet, és a munkavállaló számára mindenkor biztosítani kell a hagyományos munkahelyre történő visszatérés lehetőségét. Közalkalmazottak esetében a munkaköri leírás módosítása tartalmazza a távoli helyről történő munkavégzésre vonatkozó elemeket.

13 13. oldal 7.3 Ismertesse, hogy milyen módon járul hozzá a távmunkás munkahelyek kialakításához, üzemeltetéséhez, fenntartásához! Ismertesse, hogy milyen (béren kívüli) juttatásokat tervez a távmunkában dolgozó munkavállalók számára! Távmunkás munkahelyen a munkavállaló nem feltétlenül a munkáltató által biztosított munkaeszközökkel végzi a munkáját. A munkaszerződésben azonban rendelkezni kell arról, hogy a felmerülő költségek hogyan oszlanak meg a munkaadó és a munkavállaló között. Érdemes tisztázni azt is, hogy a rendes munkabéren felül, milyen juttatások illetik meg a távmunkás munkavállalót. Ezek a juttatások semmiképpen nem lehetnek kisebbek, mint a hagyományos munkahelyen dolgozó kollégáiké. 7.4 Fejtse ki, milyen intézkedéseket tesz az esélyegyenlőség biztosítása érdekében! A távmunka célja az esélyegyenlőség biztosítása. Az esélyegyenlőség biztosítása nem kizárólag azáltal valósul meg, hogy a munkához jutás esélye az ország bármely részében, és bármely régióban növekszik. A munkavállalás általános esélyeinek kiegyenlítődése mellett a munkavállaló mikrokörnyezetében, a munkahelyen is foglalkozni kell az esélyegyenlőség problémájával. Hasonló célok fogalmazódnak meg a családbarát munkahelyek kialakításakor is. 7.5 Ismertesse, hogy a támogatás elnyerése esetén milyen humán erőforrást tud a projekt végrehajtásához rendelkezésre bocsátani. Jelölje meg a projekt megvalósításáért felelős projekt menedzsert, és szakmai kompetenciáját. (Legalább egy fő felelős megjelölése kötelező.) Ebben a pontban a pályázat kiírója különösen a projekt koordinációjára, vezetésére alkalmas személy/ személyek szakmai önéletrajzának, kompetenciájának bemutatását várja el. Ezen túlmenően indokolt annak a közösségnek a funkcionális bemutatása, amely a sikeres megvalósítás folyamatában szerepet vállal. 7.6 Ismertesse, hogy milyen intézkedéseket tervez a távmunka koordinációjának, és kontroll környezetének kialakítása érdekében! Ismertesse milyen teljesítmény-mérési-, értékelési-, és előmeneteli rendszer kialakítását tervezi! Ebben a pontban pályázat kiírója a távmunkások ellenőrzésének és teljesítmény értékelésének tervezett módjára, módszerére kíváncsi. 7.7 Fejtse ki, hogyan képzeli el a távmunkás munkahelyek hosszú távú fenntartását! Pályázat kiírója ebben a pontban arra vár választ, hogy a pályázónak milyen távlati célja van a távmunka bevezetésével, alkalmazásával. A támogatás, és az ehhez kapcsolódó kötelezettség vállalás meghatározott időkeretre szól. A fenntartásnak azonban túl kell mutatnia ezen az időkereten.

14 14. oldal A projekt megvalósítás ütemterve: 8. Mutassa be a projekt megvalósítása során tervezett tevékenységeket (lépéseket), és az ettől elvárt eredményt (hatást.) Pályázat kiírója ebben a pontban arra vár választ, hogy a pályázat megvalósítása milyen logikus lépések nyomán történik a tervezéstől a megvalósításig, és a folyamatos fenntartásig. A projekt költségvetése és a távmunka alkalmazásának költség haszon elemzése 9. Munkavállalók, munkakörök, munkabérek, járulékok, és az igényelt támogatás összege: A 9. és 9.1 pontokban a táblázatok kitöltése egyértelmű. A 9. pontban kitöltendő táblázatban szerepeltetni kell a távmunkások nevét (amennyiben a távmunkás személye ismert, vagy már kiválasztásra került.) Amennyiben a távmunkás személye még nem ismert, úgy a kiválasztás alatt megjelölést kell alkalmazni. A tervezett távmunkás pozíciókat és a pozíciókhoz rendelt bruttó munkabért minden esetben meg kell jelölni. A bérjárulékok a bruttó munkabér 32% -át képezik, plusz a tételes egészségügyi hozzájárulás (1950, -Ft. teljes hónapra és teljes munkaidőre számítva.) A bértámogatás összege maximálisan 70000, -Ft, és járulékai összegig terjedhet havonta,. Az ilyen jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma hat hónap vonatkozásában nem haladhatja meg támogatott munkahelyenként a ,- Ft,-Forint összeget. 9.2 Költség-haszon elemzés: Melyek azok az érvek, amelyek alátámasztják a távmunkahelyek kialakításának és működtetésének gazdaságosságát. A távmunkás munkahelyek kialakítása költségekkel jár. A tervezés, a kialakítás, az üzemeltetés, stb. költségeit kalkulálni kell. A mérleg másik oldalán állnak/állhatnak azok az érvek, amelyek kimutatják, hogy a pályázó számára miért előnyös a távmunka alkalmazása. Lehetőségek, kockázatok, veszélyek: 10. Ismertesse, hogy milyen tényezők akadályozhatják, illetve teszik kockázatossá a projekt megvalósítását. Ismertesse a projekt eredményeinek továbbvitelére, fenntartására vonatkozó elképzeléseit! A megvalósítás kockázatokat rejt magában, melyek előzetes felmérése a projektmenedzsment alapvető érdeke a megvalósítás garantálásának szempontjából. Nevezze meg és rangsorolja a megvalósítás szempontjából legfontosabb kockázati

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Munkahelymegőrző támogatás munkaidő-csökkentéssel és képzéssel kombinálva c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.3/09/01/A

Részletesebben

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány által meghirdetett P26/2 kódjelű Új lakóotthonok létesítése

Részletesebben

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben

Praktikus információk esélyegyenlôségre érzékeny mikrovállalkozásoknak 2008.

Praktikus információk esélyegyenlôségre érzékeny mikrovállalkozásoknak 2008. Praktikus információk esélyegyenlôségre érzékeny mikrovállalkozásoknak 2008. SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány 2008. Szerzôk: Gárdián Szilvia Horváth Anna Dr. Laczkó Zsuzsa Sellei Anna Dr. Soltész

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban című normatív pályázati felhíváshoz Kódszám: ÁROP-229/A-2010

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2012-3.3.3 1 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1.A

Részletesebben

ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ a Társadalmi Megújulás Operatív Program ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

2002. évi műszaki kutatás-fejlesztési pályázatok Tájékoztató füzet

2002. évi műszaki kutatás-fejlesztési pályázatok Tájékoztató füzet Oktatási Minisztérium 2002. évi műszaki kutatás-fejlesztési pályázatok Tájékoztató füzet Budapest, 2002 Tartalom Tartalom I. Általános tudnivalók...7 I.1. A Központi Műszaki Fejlesztési Alapprogram...7

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS Tanácsadó szervezetek részére

AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS Tanácsadó szervezetek részére AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS Tanácsadó szervezetek részére A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A fiatalok elhelyezkedésének elősegítése a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának növelése révén c. könnyített elbírálású pályázati

Részletesebben

Kérjük, hogy a Projekt adatlap kitöltése előtt olvassa el a kitöltési útmutatót! (Pályázati Útmutató XIV. fejezet)

Kérjük, hogy a Projekt adatlap kitöltése előtt olvassa el a kitöltési útmutatót! (Pályázati Útmutató XIV. fejezet) PROJEKT ADATLAP a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program keretében a Kis- és középvállalkozások részére korszerű menedzsment rendszerek és technikák támogatása címmel meghirdetett Pályázati Felhíváshoz

Részletesebben

~ ~. számú előterjesztés

~ ~. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~ ~. számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testület részére az ÁROP-3.A.2-2013 azonosítószámú, "Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi

Részletesebben

GYAKRAN ISMÉTLŐDŐ KÉRDÉSEK a 2011. január 1-től hatályos közfoglalkoztatással kapcsolatban

GYAKRAN ISMÉTLŐDŐ KÉRDÉSEK a 2011. január 1-től hatályos közfoglalkoztatással kapcsolatban GYAKRAN ISMÉTLŐDŐ KÉRDÉSEK a 2011. január 1-től hatályos közfoglalkoztatással kapcsolatban 1. A rövid tartamú támogatás igénylése esetén a pályázat benyújtására az önkormányzat jogosult, akkor is ha a

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az európai segélyhívószámra épülő Egységes Segélyhívó Rendszer című kiemelt projekt támogatásához Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.3 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1. A PÁLYÁZATI

Részletesebben

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA Duális szak- és felnőttképzés fejlesztését szolgáló együttműködések

Részletesebben

Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ. Alapkezelő. EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014. Pályázati Felhívás

Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ. Alapkezelő. EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014. Pályázati Felhívás Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ Alapkezelő EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 Pályázati Felhívás ALKALMAZKODÁS AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁSHOZ HU04 C3 2013 program Ellenálló képesség

Részletesebben

INFORMATIKAI ESZKÖZ PÁLYÁZAT

INFORMATIKAI ESZKÖZ PÁLYÁZAT OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Alapkezelő Igazgatósága 1052 Budapest, Szervita tér 8. INFORMATIKAI ESZKÖZ PÁLYÁZAT Tájékoztató füzet Budapest, 2002 OKTATÁSI MINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kutatóintézetek és kutatást

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések kialakítása (tanulást segítő támogató formák bevezetése) c. pályázati

Részletesebben

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap BELÜGYMINISZTÉRIUM Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap PÁLYÁZATI KIÍRÁS MMIA-3.2.2. Az európai uniós és magyar visszafogadási egyezmények alapján végrehajtott kitoloncolások szervezésében nyújtott

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók MNP-III-PA/01/2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Közösségi Akciók Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS TERVEZET Tanácsadó szervezetek részére

AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS TERVEZET Tanácsadó szervezetek részére AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS TERVEZET Tanácsadó szervezetek részére A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.11-12/2 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/M KMOP-2011-1.2.1/M 1 A. ALAPVETŐ

Részletesebben

Az üzleti vállalkozás működése IV.Emberi erőforrás-gazdálkodás

Az üzleti vállalkozás működése IV.Emberi erőforrás-gazdálkodás Magdáné Német Ildikó Az üzleti vállalkozás működése IV.Emberi erőforrás-gazdálkodás A követelménymodul megnevezése: Gazdálkodási feladatok A követelménymodul száma: 1968-06 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása középvállalkozások számára a Közép-Magyarországi Régióban címmel meghirdetett pályázati felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozások számára a konvergencia régiókban címmel meghirdetett pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

FELHÍVÁS FIATALOK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSA TÁRGYÚ TÁMOGATÁSI KÉRELEMHEZ A KOMPONENS

FELHÍVÁS FIATALOK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSA TÁRGYÚ TÁMOGATÁSI KÉRELEMHEZ A KOMPONENS FELHÍVÁS FIATALOK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSA TÁRGYÚ TÁMOGATÁSI KÉRELEMHEZ A KOMPONENS Magyarország Kormánya felhívása a vállalkozásindítással, vállalkozás-fejlesztéssel kapcsolatos szolgáltatásokat végző vállalkozások,

Részletesebben