ÁROP A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ SZEMÉLYEK VISSZAVEZETÉSE A NYÍLTPIACI FOGLALKOZTATÁSBA DR. PÓSFAI GÁBOR FŐIGAZGATÓ 2013.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁROP 2.2.21 A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ SZEMÉLYEK VISSZAVEZETÉSE A NYÍLTPIACI FOGLALKOZTATÁSBA DR. PÓSFAI GÁBOR FŐIGAZGATÓ 2013."

Átírás

1 ÁROP A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ SZEMÉLYEK VISSZAVEZETÉSE A NYÍLTPIACI FOGLALKOZTATÁSBA DR. PÓSFAI GÁBOR FŐIGAZGATÓ OKTÓBER 31

2 A rokkantellátás rendszerének átalakítása során szem előtt tartott szakmai célkitűzések Az egészségkárosodáson alapuló ellátásokat igénybe vevők meghatározott körének felülvizsgálata. Az ellátórendszer átláthatóságának javítása. A lehető legteljesebb értékű társadalmi reintegráció érdekében a megmaradt, fejleszthető képességekre épülő, foglalkoztatás-központú rehabilitáció biztosítása, a foglalkoztathatósági szempontok markánsabb érvényesítése. A kieső jövedelem miatti keresetpótlás.

3 Jogalkotás évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról 1502/2011. (XII. 29.) Korm. határozat a rehabilitációs hatóság létrehozásáról 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet a komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó rehabilitációs szakigazgatási szervek feladatés hatásköréről 327/2012. (XI. 16.) Korm. Rendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról

4 Az NRSZH helye a kormányzati struktúrában Belügyminisztérium Nemzetgazdasági Minisztérium Vidékfejlesztési Minisztérium Honvédelmi Minisztérium Külügyminisztérium Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Emberi Erőforrások Minisztériuma Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

5 A hatósági feladatok megosztása szakmai szempontból június 30-ig NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS NRSZH MUNKAÜGYI IGÉNYBEJELENTÉSEK FOGADÁSA KÖZPONTOK JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSA BIZTOSÍTÁSI JOGVISZONY KOMPLEX MINŐSÍTÉS ELLÁTÁS MEGÁLLAPÍTÁSA FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ

6 A hatósági feladatok megosztása szakmai szempontból július 1-jétől NYUGDÍJ- BIZTOSÍTÁS REHABILITÁCIÓS HATÓSÁG IGÉNYBEJELENTÉSEK FOGADÁSA MUNKAÜGYI KÖZPONTOK JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSA BIZTOSÍTÁSI JOGVISZONY KOMPLEX MINŐSÍTÉS ELLÁTÁS MEGÁLLAPÍTÁSA FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ

7 KORMÁNYHIVATALOK A hatósági feladatok megosztása szervezeti, felügyeleti szempontból július 1-jétől KIM IRÁNYÍTÁS SZERVEZETI SZAKMAI IRÁNYÍTÁS, FELÜGYELET ONYF NYUGDÍJ- BIZTOSÍTÁSI SZAK- IGAZGATÁSI SZERVEK EMMI NRSZH JOGOSULTSÁG MEGÁLL. II. FOK II. FOKÚ HAT. RSZSZ IGÉNYBEJELENTÉS JOGOSULTSÁG MEGÁLL. I. FOK I. FOKÚ HAT. FOGLAL. REHAB. NGM NMH MUNKAÜGYI SZAK- IGAZGATÁSI SZERVEK

8 A megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációs minősítése A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ SZEMÉLYEK A KOMPLEX BIZOTTSÁG DÖNTÉSE ALAPJÁN AZ ALÁBBI MINŐSÍTÉSEKET KAPHATJÁK: KAT. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT RÖVID DEFINÍCIÓ (A) 60%- Foglalkoztatási szempontból nem minősül megváltozott munkaképességűnek, foglalkozási rehabilitációja nem indokolt B % FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ INDOKOLT ÉS JAVASOLT B % Foglalkozási rehabilitáció indokolt, de nem javasolt C % TARTÓS FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ INDOKOLT ÉS JAVASOLT C % Tartós foglalkozási rehabilitáció indokolt, de nem javasolt D - 30% Csak folyamatos támogatással foglalkoztatható E - 30% Önellátásra sem, vagy csak segítséggel képes

9 A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai a rehabilitációs hatóság komplex minősítése keretében megállapított rehabilitációs javaslattól függően: rehabilitációs ellátás, vagy rokkantsági ellátás.

10 Költségvetési támogatások átalakuló rendszere Bér- és költségtámogatás Pályázati úton nyújtott Akkreditált foglalkoztatók részére január 1-jétől Forrás függvényében meghívásos pályázat Munkahely-teremtési támogatás Pályázati úton nyújtott Akkreditált és egyéni támogatásban részesülő foglalkoztatók részére Forrás függvényében Rehabilitációs kártya Minden arra jogosult után igénybe vehető a pályázattól függetlenül A pályázaton nyertes munkáltatók is igénybe vehetik a támogatás mellett azon munkavállalóikra, akik erre jogosultak

11 Átalakuló akkreditációs rendszer Tanúsítvány időbeli hatály nélkül Egységes követelményrendszer Nincs szervezeti, illetve működési forma megkötés Létesítő okiratában a foglalkozási rehabilitáció megjelenik A megváltozott munkaképességű munkavállalók létszáma a 30 főt, vagy arányuk a 25%-ot eléri Szolgáltatói kapcsolatrendszer Akadálymentesített környezet Megfelelő szakmai személyzeti, technikai háttér (tanácsadó, mentor, segítő) Ellenőrzések hangsúlyossága Tervezett eseti ellenőrzések Rendkívüli ellenőrzések Komplex ellenőrzések Ellenőrzések szankciói Negatív értékelőpontok Tanúsítvány részleges vagy teljes visszavonása

12 Költségvetési támogatások átalakuló rendszere Tranzit foglalkoztatás Nyílt munkaerőpiacra történő kivezetésre felkészítés Munkapróba Cél: legalább 6 hónapos nyílt piaci foglalkoztatás, ezen idő alatt a munkáltató mentori szolgáltatást biztosít Degresszív támogatás (2014-től) Tartós foglalkoztatás (2013. június 30-tól kibővült kör) Képességek megőrzése, fejlesztése védett körülmények között

13 BÉR- ÉS KÖLTSÉGTÁMOGATÁS

14 Pályázati eredmények a évre vonatkozóan BENYÚJTOTT PÁLYÁZAT: 346 db NYERTES PÁLYÁZAT: 334 db főre SZERZŐDÉST KÖTÖTT: 324 db főre Tartós foglalkoztatásra: fő Tranzit foglalkoztatásra: fő Lekötött forrás: 34Mrd Ft

15 Támogatásban részesülő akkreditált munkáltatók megyei eloszlása 2013-ban Összesen: 324

16 A 2013-ban támogatott tranzit és tartós foglalkoztatottak megyei eloszlása Összesen: fő

17 Támogatható költségek A megváltozott munkaképességű munkavállaló után fizetendő bérköltség. A megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatásának a megváltozott munkaképességből fakadó többletköltségei. Az egy főre jutó támogatás 2013-ban: Ft. A megváltozott munkaképességű személyek minimum 4 órás foglalkoztatása támogatható.

18 MUNKAHELY-TEREMTÉSI TÁMOGATÁS

19 A munkahely-teremtési támogatás szabályai A támogatás feltételei: o rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány, o a Korm. rend. 42/C. (1) bekezdése szerinti egyéni támogatásban részesül, o a munkahelyteremtést legkésőbb 12 hónapon belül be kell fejezni, o a támogatással érintett ingatlan használatára a rendelkezésre állás időtartama alatt érvényes jogcímmel kell rendelkezni, o a rendelkezésre állás időtartama alatt az új vagy átalakított munkahelyet fenn kell tartani, o foglalkoztatási kötelezettség keretében a szerződésben meghatározott létszámban újonnan alkalmazott megváltozott munkaképességű munkavállalót foglalkoztat az RSZSZ-szel kötött egyéni megállapodásnak megfelelően.

20 Munkahely-teremtési támogatás szabályai o o o Célja: A megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatása céljából új munkahelyek létrehozása, illetve meglévő munkahelyek átalakítása. Támogatható költségek köre: o helyiségek átalakításának költségei, o a fogyatékkal élő munkavállalók által használt berendezések átalakításának vagy beszerzésének, vagy o a szoftverek beszerzésének és érvényesítésének költségei, beleértve az átalakított vagy segítség nyújtására alkalmas technológiai felszerelések költségeit is, amelyek azokon a költségeken felül jelentkeznek, amelyek akkor merülnének fel, ha a kedvezményezett nem fogyatékkal élő munkavállalókat foglalkoztatna. A támogatás mértéke Miniszteri döntés alapján legfeljebb az új vagy átalakított munkahelyen újonnan alkalmazandó megváltozott munkaképességű munkavállalók szerződésben meghatározott létszámának és az egyéni támogatás éves keretösszege kétszeresének a szorzata.

21 Rehabilitációs kártya A rehabilitációs kártyára az a megváltozott munkaképességű személy jogosult, akinek a rehabilitációs szakigazgatási szerv által végzett komplex minősítés szerint: foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, vagy tartós foglalkozási rehabilitációt igényel. Rehabilitációs kártyára az a személy is jogosult, aki december 31-én III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rendszeres szociális járadékban részesült, vagy rehabilitációs járadékban részesül.

22 Milyen kedvezményt biztosít a rehabilitációs kártya? A munkaadó az őt az érvényes rehabilitációs kártyával rendelkező megváltozott munkaképességű személlyel fennálló adófizetési kötelezettséget eredményező munkaviszonyra tekintettel terhelő számított adóból adókedvezményt vehet igénybe, amelynek mértéke az adó alapjának megállapításánál figyelembe vett, a munkavállalót terhelő közterhekkel és más levonásokkal nem csökkentett (bruttó) munkabér, de legfeljebb a minimálbér kétszeresének 27 százaléka.

23 Rehabilitációs hozzájárulás A munkaadó a megváltozott munkaképességű személyek foglalkozási rehabilitációjának elősegítése érdekében rehabilitációs hozzájárulás fizetésére köteles, ha az általa foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma a 25 főt meghaladja, és az általa foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyek átlagos statisztikai állományi létszáma nem éri el a létszám 5 százalékát (kötelező foglalkoztatási szint).

24 Rehabilitációs hozzájárulás A foglalkoztatási kötelezettség teljesítését, illetve a rehabilitációs hozzájárulást az átlagos statisztikai állományi létszám általános szabályai szerint kell kiszámítani. A foglalkoztatásnak, a munkaszerződés szerinti napi munkaidőnek a 4 órát el kell érnie. Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásával ki lehet váltani a rehabilitációs hozzájárulást. A rehabilitációs hozzájárulás összege az 5 százalékból hiányzó létszámtól függ. A rehabilitációs hozzájárulás mértéke: Ft/fő/év.

25 A megváltozott munkaképességű személyek támogatott foglalkoztatása Az új szabályozás előtti foglalkoztatás Bértámogatás fő Költségtámogatás és költségkompenzáció fő Szociális foglalkoztatás fő Összesen fő Az új szabályozást követő foglalkoztatás Rehabilitációs kártya fő Foglalkoztatási támogatás fő Szociális foglalkoztatás fő Összesen fő A Rehabilitációs kártyával történő foglalkoztatás havonta bővül, a tranzit foglalkoztatás új támogatott foglalkoztatottnak ad lehetőséget.

26 A Rehabilitációs kártyával foglalkoztatottak számának alakulása Foglalkoztatottak száma

27 TÁMOP / Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációjának és foglalkoztatásának elősegítése című kiemelt európai uniós projekt

28 A projekt bemutatása A projekt időtartama: november 1. és június 30. között: 32 hónap. Bevonási időszak vége: június 30. Rendelkezésre álló forrás: 11,7 Mrd forint Kedvezményezett és megvalósító: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal A forrás felhasználásban a közép-magyarországi régió konvergencia régiók aránya: 17% 83% Országos lefedettség: az ügyfelek fogadása 83 szolgáltatási helyen + 4 városban kihelyezett ügyfélfogadás, minden megyében legalább 3 iroda

29 Indikátorok Előkészítő szakasz: fő megszólítása Projektben együttműködő személyek: fő bevonása június 30-ig A programot sikeresen befejezők aránya: 60%, azaz legalább fő A programmegvalósítás időszakában legalább 3 hónapig foglalkoztatott személyek aránya: 50%, azaz fő Képzést sikeresen befejezők aránya: 25%, azaz fő Az indikátorok meghatározása százalékos arányban történik, a projektben együttműködő személyek számához képest.

30 A megyék részesedése a projektforrásokból, a támogatható létszámokból 5% 3,1% 3,1% 4,7% 8,1% 5% 6,7% 3,1% 3,1% 3,9% 17% 6,7% 3,4% 3,3% 3,4% 5,6% 4,7% 4,7% 5,3%

31 Eszközrendszer MENTORI SZOLGÁLTATÁS Szolgáltatások, fejlesztések Egyéni igényeken alapuló képzés Támogatott foglalkoztatás Utazási költségtérítés

32 Támogatási eszközök Bérköltség támogatása Bér és járulék 100%-os támogatása Rugalmas forrásfelhasználás bér és munkaidő függvényében 3-14 hónap támogatás Rehabilitációs kártya adókedvezmény Munkába járás támogatása Képzési támogatás Képzési költségek 100%-os támogatása Képzési-alkalmassági vizsgálat Utazási költségtérítés Szolgáltatások támogatása Kompetencia-fejlesztő képzés Szolgáltatásokhoz kapcsolódó utazási költségtérítés

33 A sikeres munkaerő-piaci reintegráció lépései

34 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai 2014 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság

Részletesebben

A munkapiaci szakpolitika eszközei, 2012. szeptember 2014. január. Cseres-Gergely Zsombor & Varadovics Kitti

A munkapiaci szakpolitika eszközei, 2012. szeptember 2014. január. Cseres-Gergely Zsombor & Varadovics Kitti A munkapiaci szakpolitika eszközei, 2012. szeptember 2014. január Cseres-Gergely Zsombor & Varadovics Kitti Cseres-Gergely & Varadovics Szolgáltatások Aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök (lmp-eszközök)

Részletesebben

A MUNKAPIACI SZAKPOLITIKA ESZKÖZEI (2014. FEBRUÁR 2015. ÁPRILIS) Cseres-Gergely Zsombor Varadovics Kitti

A MUNKAPIACI SZAKPOLITIKA ESZKÖZEI (2014. FEBRUÁR 2015. ÁPRILIS) Cseres-Gergely Zsombor Varadovics Kitti A MUNKAPIACI SZAKPOLITIKA ESZKÖZEI (2014. FEBRUÁR 2015. ÁPRILIS) Cseres-Gergely Zsombor Varadovics Kitti Cseres-Gergely Zsombor & Varadovics Kitti Szolgáltatások Aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök

Részletesebben

Európai Szociális Alap

Európai Szociális Alap Európai Szociális Alap ÉSZAK-ALFÖLDI REGIONÁLIS REHABILITÁCIÓS KEREKASZTAL TALÁLKOZÓ A Lépéselőny Egyesület Munkarehabilitáció, esélyegyenlőség, fogyatékosügy címen szeptember 17-én kerekasztal találkozót

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK

FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK 1./ A START tv. szerinti adókedvezmények FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK Figyelem: a 2012. december 31-ig kiváltott START kártya alapján adókedvezmény már nem érvényesíthető! Milyen jogszabályhely

Részletesebben

JELENTÉS. a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása költségvetési támogatási rendszerének és a támogatások hasznosulásának ellenőrzéséről

JELENTÉS. a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása költségvetési támogatási rendszerének és a támogatások hasznosulásának ellenőrzéséről JELENTÉS a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása költségvetési támogatási rendszerének és a támogatások hasznosulásának ellenőrzéséről 12112 2012. december Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0016-170/2012.

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAÜGYI HÍRLEVÉL. Tájékoztató a Nemzeti Munkaügyi Hivatal megalakulásáról

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAÜGYI HÍRLEVÉL. Tájékoztató a Nemzeti Munkaügyi Hivatal megalakulásáról KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAÜGYI HÍRLEVÉL 2012. JANUÁR Tájékoztató a Nemzeti Munkaügyi Hivatal megalakulásáról A munka világának korszerűbbé, egyszerűbbé tétele érdekében

Részletesebben

Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum Hírlevél, 2013. január

Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum Hírlevél, 2013. január Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum 2013. január Hírlevél Tartalom Mi mennyi 2013-ban?... 2. TÁJÉKOZTATÓ a Munkahelyvédelmi Akció foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókedvezményeiről munkaadók részére....

Részletesebben

Készült: 2015. január 6-án.

Készült: 2015. január 6-án. Készült: 2015. január 6-án. A KÖTELEZŐ LEGKISEBB MUNKABÉR (MINIMÁLBÉR), A GARANTÁLT BÉRMINIMUM ÉS A KÖZFOGLALKOZTATÁSI BÉR ÖSSZEGE 2015.01.01-TŐL (a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált

Részletesebben

Munkaerő piaci támogatások

Munkaerő piaci támogatások Munkaerő piaci támogatások 1. Foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatás Az a munkaadó, aki hátrányos helyzetű, továbbá megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatását vállalja. A munkaadó a foglalkoztatást

Részletesebben

Tájékoztató a foglalkoztatást elősegítő intézkedésekről, támogatásokról, kedvezményekről

Tájékoztató a foglalkoztatást elősegítő intézkedésekről, támogatásokról, kedvezményekről Tájékoztató a foglalkoztatást elősegítő intézkedésekről, támogatásokról, kedvezményekről Munkahelyvédelmi intézkedések A Kormány az alábbi intézkedésekre tett javaslatot, amelyről az Országgyűlés várhatóan

Részletesebben

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra Megváltozott munkaképességűek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. tv. (Megjelent a Magyar Közlöny 162. számában) 2011.

Részletesebben

Öregségi nyugdíj,öregségi nyugdíjkorhatár ( jogszabályi háttér 1997.évi.LXXXI. tv.)

Öregségi nyugdíj,öregségi nyugdíjkorhatár ( jogszabályi háttér 1997.évi.LXXXI. tv.) Változások a nyugdíjbiztosítás rendszerében előadó: dr. Mikoly Lilian Öregségi nyugdíj,öregségi nyugdíjkorhatár ( jogszabályi háttér 1997.évi.LXXXI. tv.) Az öregségi nyugdíjkorhatár - 2010. január 1-jétől

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLÁSKERESÉST TÁMOGATÓ ELLÁTÓ ÉS A FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ RENDSZEREKRŐL

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLÁSKERESÉST TÁMOGATÓ ELLÁTÓ ÉS A FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ RENDSZEREKRŐL TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLÁSKERESÉST TÁMOGATÓ ELLÁTÓ ÉS A FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ RENDSZEREKRŐL 2009. 1 2009. február 2 Szerző: Felelős kiadó: Tóth Mihály Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók

Részletesebben

Hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatása

Hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatása EGYÜTT A MUNKAERŐPIAC FEJLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY Hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatása Munkaerőpiaci információk 2011. E G Y Ü T T A M U N K A E R Ő P I A C F E J L E S Z T É S É É R T A L A

Részletesebben

A munkaerőpiac jogszabályi és intézményi környezete. Frey Mária

A munkaerőpiac jogszabályi és intézményi környezete. Frey Mária A munkaerőpiac jogszabályi és intézményi környezete Frey Mária frey mária Előszó 1. Álláskeresők keresetpótló támogatásai 2. A foglalkoztatási törvényben szabályozott aktív munkaerőpiaci eszközök, szolgáltatások

Részletesebben

A foglalkoztatás bővítését elősegítő pályázatok, támogatások, programok a munkaügyi központban

A foglalkoztatás bővítését elősegítő pályázatok, támogatások, programok a munkaügyi központban A foglalkoztatás bővítését elősegítő pályázatok, támogatások, programok a munkaügyi központban A foglalkoztatás bővítését elősegítő pályázatok, támogatások a munkaügyi központban 1. NFA-2013-KKV mikro-,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER Szám: 6432-1/2007-SZMM TERVEZET E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a rehabilitációs járadékról, a megváltozott munkaképességűek

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 220. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 220. szám MAGYAR KÖZLÖNY 220. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. december 29., vasárnap Tartalomjegyzék 495/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK TÁMOGATÁSA A FOGLALKOZTATÁSBAN ÉS MUNKAHELY TEREMTÉSBEN

VÁLLALKOZÁSOK TÁMOGATÁSA A FOGLALKOZTATÁSBAN ÉS MUNKAHELY TEREMTÉSBEN Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja VÁLLALKOZÁSOK TÁMOGATÁSA A FOGLALKOZTATÁSBAN ÉS MUNKAHELY TEREMTÉSBEN Előadó: dr Dérné dr Tóth Judit osztályvezető Az ÁFSZ céljai A Foglalkoztatási Szolgálat

Részletesebben

15/2005. (IX. 2.) FMM rendelet

15/2005. (IX. 2.) FMM rendelet 15/2005. (IX. 2.) FMM rendelet a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatás megállapításának részletes szabályairól A foglalkoztatás elősegítéséről és a

Részletesebben

A MUNKAERŐPIAC JOGSZABÁLYI ÉS INTÉZMÉNYI KÖRNYEZETÉNEK VÁLTOZÁSAI FREY MÁRIA

A MUNKAERŐPIAC JOGSZABÁLYI ÉS INTÉZMÉNYI KÖRNYEZETÉNEK VÁLTOZÁSAI FREY MÁRIA A MUNKAERŐPIAC JOGSZABÁLYI ÉS INTÉZMÉNYI KÖRNYEZETÉNEK VÁLTOZÁSAI FREY MÁRIA frey mária A munkaerőpiac jogszabályi és intézményi környezetének változásai Bevezetés 1. Új munkahelyek létrehozásának és a

Részletesebben

Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013

Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013 Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013 Lehet-e, és ha igen, milyen keresettel rokkantsági, rehabilitációs ellátásban, illetve egészségkárosodása alapján más ellátásban részesülő

Részletesebben

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést.

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést. TÁJÉKOZTATÓ az egészségkárosodáson alapuló nyugellátásban és egyéb nyugdíjszerű szociális ellátásban részesülő személyek, valamint azok részére, akiknek az ügyében folyamatban van a hatósági eljárás Az

Részletesebben

3. Gyermekek után járó ellátások 18. Az 1998. évi LXXXIV. törvényben szabályozott ellátások 18. 1. anyasági támogatás 2. gyermekgondozási segély

3. Gyermekek után járó ellátások 18. Az 1998. évi LXXXIV. törvényben szabályozott ellátások 18. 1. anyasági támogatás 2. gyermekgondozási segély Bevezetés 1. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. rendszeres szociális segély 2. foglalkoztatást helyettesítő támogatás 3. időskorúak

Részletesebben

Társadalombiztosítás 2014.

Társadalombiztosítás 2014. Társadalombiztosítás 2014. 2014. január 1-jétől a járuléktörvényben járulékalapok, járulékfizetés tekintetében csak annyi változás történt, hogy az elvárt járulékalapokat követő járulékfizetési modellek

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP 1.1.4

Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP 1.1.4 Munkaügyi Központ Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP 1.1.4 Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban A programról A Társadalmi Megújulás

Részletesebben

A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY

A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY Bevezető: A Tbj. alapelvei szerint, a társadalmi szolidaritás elvének megfelelően a szociális biztonsághoz, a testi és lelki egészséghez való jog érvényesítése,

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Bevezetés 1. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. rendszeres szociális segély 2. foglalkoztatást helyettesítő támogatás 3. időskorúak

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Bevezetés 1. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. rendszeres szociális segély 2. foglalkoztatást helyettesítő támogatás 3. időskorúak

Részletesebben