Áttekintés. A szocializmus időszaka. Társadalmi hatások A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Áttekintés. A szocializmus időszaka. Társadalmi hatások 2014.12.01. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai"

Átírás

1 Áttekintés A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai dr. Halmos Szilvia november 28. I. A szabályozás története; paradigmaváltás a közelmúltban II. Főbb jogforrások III. A MMSZ-k ellátásainak rendszere 1. Komplex minősítés 2. A MMSZ-k ellátásaira való jogosultság 3. A MMSZ-k ellátásainak típusai 4. A rehabilitációs ellátás 5. A rokkantsági ellátás IV. Aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök 1. Kvóta és rehabilitációs hozzájárulás 2. Közfoglalkoztatás 3. Akkreditált foglalkoztatók támogatása 4. Rehabilitációs kártya 5. Munkajogi kedvezmények, speciális munkajogi szabályok A szocializmus időszaka I. A szabályozás története; paradigmaváltás a közelmúltban A II. vh-tól kezdődően az egészségkárosodott személyek helyzete drasztikusan romlik. Főbb okai: Hadirokkantak, háborús károsultak sokasága; a szociális, munkaügyi, ipari szerkezet drasztikus átalakulása; régi szociális háló felbomlása, civil és egyházi segítő szervezetek ellehetetlenülése; passzivitásra ösztönző ellátórendszer Ellátási rendszer az 1960-as évektől a 2000-es évek közepéig Orvosi szempontú munkaképesség-felmérés leszázalékolás 67 % mkcs : rokkantság 3 csoport Rokkantsági nyugdíj: Passzív ellátás (foglalkoztatási, kereseti korlát) Járulékfizetési előzményhez kötött % mkcs : csökkent, majd megváltozott munkaképesség Foglalkoztatásuk támogatása (védett és nyílt körülmények között) Munkából kiesésük esetére: alacsony összegű szociális ellátások Társadalmi hatások Rokkantnyugdíj-érdekeltség: A 80-as évekre a rokkantstátuszra jelentkezők túlnyomó része nem akart tovább dolgozni. Az 1950-es évektől a 80-as évekig a rokkantstátusszal rendelkezők száma 15- szörösére nőtt. A rendszerváltás után sem javult a helyzet, az ellátórendszer még sokáig alig-alig változott. 1

2 Szabályozási paradigmaváltás a 2000-es évek közepétől Cél: Mindenki dolgozzon, aki arra képes vagy képessé tehető. Régi koncepció Orvosi szempontú minősítés. Az elveszett képességekre koncentrál. Konzerválja a passzivitást. Új koncepció Komplex minősítés (foglalkoztatási, szociális, orvosi szempontú). A megmaradt és a fejleszthető képességekre koncentrál Kulcsszerep az aktivizálásnak: MV: rehabilitáció, együttműködési köt.; MÓ: foglalkoztatási ösztönzők II. Főbb jogforrások Szociális vagy foglalkoztatáspolitikai kérdés? évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és Mmtv. egyes törvények módosításáról évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról Flt évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, Közfogl. valamint egyéb törvények módosításáról tv évi CXXIII. törvény a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint Pftv. a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű személyek Mmr. ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet a komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról Kompl. r. III. A MMSZ-k ellátásainak rendszere 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó rehabilitációs szakigazgatási szervek feladat- és hatásköréről Akkr. r. Nrszh. r. Mmtv. 1., (2) bek., 2. (1) bek., , Mmr. 1. Nefmi r NRSZH r. 1., 6., 10., Komplex minősítés orvosszakértő egészségi állapot - ha 60 % Rehabilitációs szakigazgatási szerv SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁG foglalkoztatási szakértő foglalkoztathatósági szempontú szociális szakértő szociális szempontú Rehabilitációja: JAVASOLT / NEM JAVASOLT Rehabilitációs szakigazgatási szerv: 1. fok: a főv./megyei kormányhivatalok rehabilitációs szakigazgatási szerve 2. fok: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) Egészségi állapot (EÁ) (%) = = 100 % - össz-szervezeti egészségkárosodás (%) MMSZ 60 % EÁ Rehabilitáció: orvosi, szociális, képzési, foglalkoztatási és egyéb tevékenységek komplex rendszere, amelynek célja a megváltozott munkaképességű személy munkaerő-piaci integrációja, megfelelő munkahelyen történő foglalkoztatásra való felkészítése, továbbá a munkaképességének megfelelő munkahelyen történő elhelyezés biztosítás. 2

3 2. A MMSZ ellátásaira való jogosultság feltételei Eljáró szerv: rehabilitációs szakigazgatási szerv ( rszsz ) A MMSZ ellátásaira jogosult, aki MMSZ Keresőtevékenységet nem végez és rsz-s pénzbeli ellátásban nem részesül Kérelem benyújtását megelőző 5 évben 1095 nap; / 10 évben 2555 nap / 15 évben 3650 nap biztosítási idő egyes esetekben ez nem feltétel, pl: aki dec. 31-t megelőzően (baleseti) rokkantsági nyugdíjban, rehabilitációs járadékban, egészségkárosodott személyek szociális járadékában részesült Mmtv A MMSZ-k ellátásainak típusai Ha a rszsz rehabilitációs javaslata szerint REHABILITÁLHATÓ REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁS REHABILITÁCIÓJA NEM JAVASOLT a egyes eseteiben, ha az öregségi nyugdíjkh-ig max. 5 éve lenne Mmtv ROKKANTSÁGI ELLÁTÁS A rehabilitációs javaslat részletesen taglalja rehabilitációs szükségleteket és a r. irányait. A hiányának okcsoportjait is meg kell adni. 4. A rehabilitációs ellátás Lényege: a munkaerőpiaci (re)integráció elősegítése átmeneti pénzbeli és természetbeni támogatással, az ellátott együttműködésére alapozva AMIT KÍNÁL: Rehabilitációs pénzbeli ellátás Rehabilitációs szolgáltatás AMIT ELVÁR: Együttműködés a rehabilitációs hatósággal Mmtv , Mmr Rehabilitációs pénzbeli ellátás: Havi átlagjövedelem %-a (ld. értelmező rendelkezések) Korlátai: minimálbér %-a Rehabilitációs szolgáltatás: Munkára felkészítés és rehabilitációs célú munkaközvetítés Rehabilitációs hatóság szervezi, koordinálja Személyre szabott rehabilitációs tervet kell készíteni. Rehabilitációs mentor Együttműködési kötelezettség Vizsgálatokon való megjelenés Értesítési kötelezettségek (állapotváltozás; keresőtevékenységet folytat v. az megszűnt) Rehabilitációs szolgáltatások igénybevétele Aktív munkahelykeresés Megfelelő mh-n állásajánlat elfogadása (közfogl. is) Szünetelés: Keresőtevékenység v. közfoglalkoztatás min. heti 20 órában Keresőképtelenség Megszüntetés esetei: 3 évre nyújtható (azonos tényállás mellett nem hosszabbítható) Együttműködési köt. felróható megszegése Komplex minősítés szempontjából jelentős állapotváltozások 5. A rokkantsági ellátás Lényege: tartós, passzív ellátás azok számára, akiknek munkában való részvétele előreláthatóan rehabilitáció útján sem oldható meg, és más rendszeres pénzbeli ellátásban sem részesülnek. Csak pénzbeli ellátás: Havi átlagjövedelem %-a Korlátai: minimálbér %-a Mmtv , Enyhébb együttműködési kötelezettség: értesítés, a felülvizsgálaton való megjelenés, megfelelő munkahely elfogadása Megszüntetés: Más rendszeres pénzbeli ellátás (kiv. /baleseti/ táppénz) Együttműködés elmulasztása Keresőtevékenység átlagjövedelme 3 hónapon át min.bér 1,5-szerese Komplex minősítést érintő állapotváltozás 3

4 1. Kvóta és rehabilitációs hozzájárulás IV. Aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök Kötelező foglalkoztatási szint ( kvóta ): Min. 25 fő foglalkoztatott esetén a létszám 5 %-ának megfelelő MMSZ-t kell alkalmazni, legalább napi 4 órában Szankció: rehabilitációs hozzájárulás (közteher) fizetése Évi Ft/hiányzó fő Mmtv /A. 2. Közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatás: közösségi cél érdekében, jellemzően közösségi szervezésben; jelentős bér- és költségtámogatás mellett; a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű csoportok felszívása Közfoglalkoztatott lehet: álláskereső (Flt.) vagy MMSZ (Mmtv.) Jogszabályban rögzített összegű közfoglalkoztatási munkabér, amely el kell érje a megelőzően folyósított rehab. ellátást. A rehabilitációs ellátásban részesülő személy köteles elfogadni a megfelelő közfoglalkoztatási jogviszony létesítésére irányuló ajánlatot. Szankció: megszüntetés. Kftv. 1. (4) bek., Mmtv. 6. (3) bek., 7. (4) bek., 10. (2) bek., 3. Akkreditált foglalkoztatás Rehabilitációs foglalkoztatás: Tartós foglalkoztatás: tartós foglalkoztatási rehabilitáció biztosítása védett körülmények között Tranzit foglalkoztatás: kivezetés a nyílt m.e.piacra A munkáltatók akkreditációs eljárásban bizonyítják, hogy alkalmasak a rehabilitációs célú foglalkoztatásra akkreditációs tanúsítvány Rehabilitációs terv, r. mentor, segítő személy, Hatáskör: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) Költségvetési támogatások igényelhetők: Egyéni támogatás: bértámogatás, költségtámogatás Munkahelyteremtési támogatás: Munkapróba: a tranzit f.-ban résztvevő munkavállaló más munkáltatónál ( befogadó MÓ ) nyílt piaci körülmények között való, rövid tartamú foglalkoztatása (Az Flt. rendelkezik hasonló támogatásokról nem akkreditált munkáltatók részére is.) Akk. r. 1., 2., 4., 17., 20/A., Rehabilitációs kártya Ki jogosult: a rehabilitálhatónak minősített személyek egyes csoportjai a komplex minősítés szerint aki dec. 31. előtt hasonló ellátásban részesült Eljáró szerv: rszsz Adókedvezményre jogosult a kártyabirtokos munkáltatója a foglalkoztatáshoz kötődő közterhekből. A kártyát a munkáltatónál letétbe kell helyezni. Pftv. 16/A-16/B. 5. Munkajogi kedvezmények, speciális munkajogi szabályok Az akkreditált foglalkoztatónál történő támogatott foglalkoztatás időtartamának megfelelően a határozott idejű munkaviszony meghosszabbítható 5 éven túl is A rehabilitációs ellátásban részesülők részére felmondási korlátozás Akinek EÁ-a legfeljebb 50 %: A munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás szigorúbb szabályai Évi 5 nap pótszabadság Mt. 53. (3) bek., 66. (7) bek., 120. a), 192. (2) bek.,mmtv. 25. (3) bek. 4

5 Köszönöm a figyelmet! 5

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra Megváltozott munkaképességűek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. tv. (Megjelent a Magyar Közlöny 162. számában) 2011.

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai 2014 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság

Részletesebben

Tájékoztató A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény fontosabb elemeiről:

Tájékoztató A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény fontosabb elemeiről: Tájékoztató A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény fontosabb elemeiről: A jogszabály első szakasza 1. - 31. -ig az általános

Részletesebben

Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013

Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013 Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013 Lehet-e, és ha igen, milyen keresettel rokkantsági, rehabilitációs ellátásban, illetve egészségkárosodása alapján más ellátásban részesülő

Részletesebben

A munkapiaci szakpolitika eszközei, 2012. szeptember 2014. január. Cseres-Gergely Zsombor & Varadovics Kitti

A munkapiaci szakpolitika eszközei, 2012. szeptember 2014. január. Cseres-Gergely Zsombor & Varadovics Kitti A munkapiaci szakpolitika eszközei, 2012. szeptember 2014. január Cseres-Gergely Zsombor & Varadovics Kitti Cseres-Gergely & Varadovics Szolgáltatások Aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök (lmp-eszközök)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER Szám: 6432-1/2007-SZMM TERVEZET E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a rehabilitációs járadékról, a megváltozott munkaképességűek

Részletesebben

Tájékoztató. A megváltozott munkaképességű emberek ellátásai jövedelempótló jellegűek, ezért csak akkor lesznek megállapíthatók, ha

Tájékoztató. A megváltozott munkaképességű emberek ellátásai jövedelempótló jellegűek, ezért csak akkor lesznek megállapíthatók, ha Tájékoztató A krónikus mozgásszervi- megváltozott munkaképességű betegek ellátásáról és az egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. Törvényről és a 7/ 2012.(II.14.)NEFMI rendelet a komplex minősítésre

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAÜGYI HÍRLEVÉL. Tájékoztató a Nemzeti Munkaügyi Hivatal megalakulásáról

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAÜGYI HÍRLEVÉL. Tájékoztató a Nemzeti Munkaügyi Hivatal megalakulásáról KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAÜGYI HÍRLEVÉL 2012. JANUÁR Tájékoztató a Nemzeti Munkaügyi Hivatal megalakulásáról A munka világának korszerűbbé, egyszerűbbé tétele érdekében

Részletesebben

Öregségi nyugdíj,öregségi nyugdíjkorhatár ( jogszabályi háttér 1997.évi.LXXXI. tv.)

Öregségi nyugdíj,öregségi nyugdíjkorhatár ( jogszabályi háttér 1997.évi.LXXXI. tv.) Változások a nyugdíjbiztosítás rendszerében előadó: dr. Mikoly Lilian Öregségi nyugdíj,öregségi nyugdíjkorhatár ( jogszabályi háttér 1997.évi.LXXXI. tv.) Az öregségi nyugdíjkorhatár - 2010. január 1-jétől

Részletesebben

A munkaerőpiac jogszabályi és intézményi környezete. Frey Mária

A munkaerőpiac jogszabályi és intézményi környezete. Frey Mária A munkaerőpiac jogszabályi és intézményi környezete Frey Mária frey mária Előszó 1. Álláskeresők keresetpótló támogatásai 2. A foglalkoztatási törvényben szabályozott aktív munkaerőpiaci eszközök, szolgáltatások

Részletesebben

A MUNKAPIACI SZAKPOLITIKA ESZKÖZEI (2014. FEBRUÁR 2015. ÁPRILIS) Cseres-Gergely Zsombor Varadovics Kitti

A MUNKAPIACI SZAKPOLITIKA ESZKÖZEI (2014. FEBRUÁR 2015. ÁPRILIS) Cseres-Gergely Zsombor Varadovics Kitti A MUNKAPIACI SZAKPOLITIKA ESZKÖZEI (2014. FEBRUÁR 2015. ÁPRILIS) Cseres-Gergely Zsombor Varadovics Kitti Cseres-Gergely Zsombor & Varadovics Kitti Szolgáltatások Aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök

Részletesebben

Hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatása

Hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatása EGYÜTT A MUNKAERŐPIAC FEJLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY Hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatása Munkaerőpiaci információk 2011. E G Y Ü T T A M U N K A E R Ő P I A C F E J L E S Z T É S É É R T A L A

Részletesebben

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA Az ellátás ismertetése Az aktív korúak ellátása a nem foglalkoztatott aktív korú személyek részére biztosított támogatás. Az Szt. szerint aktív korúnak minősül a 18. életévét betöltött,

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szociális és Munkaügyi Minisztérium SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ az Út a munkához program megvalósítására Budapest, 2008. szeptember 2 1. Az Út a munkához program célja Az Út a munkához program fő célja a rendszeres

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK

FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK 1./ A START tv. szerinti adókedvezmények FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK Figyelem: a 2012. december 31-ig kiváltott START kártya alapján adókedvezmény már nem érvényesíthető! Milyen jogszabályhely

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLÁSKERESÉST TÁMOGATÓ ELLÁTÓ ÉS A FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ RENDSZEREKRŐL

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLÁSKERESÉST TÁMOGATÓ ELLÁTÓ ÉS A FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ RENDSZEREKRŐL TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLÁSKERESÉST TÁMOGATÓ ELLÁTÓ ÉS A FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ RENDSZEREKRŐL 2009. 1 2009. február 2 Szerző: Felelős kiadó: Tóth Mihály Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók

Részletesebben

A munkaerőpiaci szervezet és szolgáltatásai

A munkaerőpiaci szervezet és szolgáltatásai A munkaerőpiaci szervezet és szolgáltatásai A munkaügyi szervezet létrejöttének előzményei 1. 80-as években az Állami Bér és munkaügyi Hivatal, intézte a bérszabályozás és a munkavállalással kapcsolatos

Részletesebben

Készült: 2015. január 6-án.

Készült: 2015. január 6-án. Készült: 2015. január 6-án. A KÖTELEZŐ LEGKISEBB MUNKABÉR (MINIMÁLBÉR), A GARANTÁLT BÉRMINIMUM ÉS A KÖZFOGLALKOZTATÁSI BÉR ÖSSZEGE 2015.01.01-TŐL (a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált

Részletesebben

Beszámoló a szociális ellátások helyzetéről

Beszámoló a szociális ellátások helyzetéről Az előterjesztés száma: 168/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartandó ülésére Beszámoló a szociális

Részletesebben

A MUNKAERŐPIAC JOGSZABÁLYI ÉS INTÉZMÉNYI KÖRNYEZETE. Frey Mária

A MUNKAERŐPIAC JOGSZABÁLYI ÉS INTÉZMÉNYI KÖRNYEZETE. Frey Mária A MUNKAERŐPIAC JOGSZABÁLYI ÉS INTÉZMÉNYI KÖRNYEZETE Frey Mária frey mária A munkaerőpiac jogszabályi és intézményi környezete 1. Munkanélküliek keresetpótló 1.1. Vállalkozói járulék és járadék 1.2. A munkanélküli-ellátórendszer

Részletesebben

3. Gyermekek után járó ellátások 19. Az 1998. évi LXXXIV. törvényben szabályozott ellátások 19. 1. anyasági támogatás 2. gyermekgondozási segély

3. Gyermekek után járó ellátások 19. Az 1998. évi LXXXIV. törvényben szabályozott ellátások 19. 1. anyasági támogatás 2. gyermekgondozási segély Bevezetés 1. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. rendszeres szociális segély 2. foglalkoztatást helyettesítő támogatás 3. időskorúak

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Bevezetés 1. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. rendszeres szociális segély 2. foglalkoztatást helyettesítő támogatás 3. időskorúak

Részletesebben

fórum Közfoglalkoztatás mint atipikus munkaviszony I. A KÖZFOGLALKOZTATÁS ELMÉLETI MEGALAPOZÁSA

fórum Közfoglalkoztatás mint atipikus munkaviszony I. A KÖZFOGLALKOZTATÁS ELMÉLETI MEGALAPOZÁSA fórum Ferencz Jácint Közfoglalkoztatás mint atipikus munkaviszony I. A KÖZFOGLALKOZTATÁS ELMÉLETI MEGALAPOZÁSA A munka és a munkaviszony újraértelmezése az atipikus munkaviszonyokon keresztül azért indokolt,

Részletesebben

A KÖZFOGLALKOZTATÁSI JOGVISZONY ALAPKÉRDÉSEI

A KÖZFOGLALKOZTATÁSI JOGVISZONY ALAPKÉRDÉSEI PŐDÖR LEA A KÖZFOGLALKOZTATÁSI JOGVISZONY ALAPKÉRDÉSEI BEVEZETŐ GONDOLATOK Milton Friedman magyar származású Nobel-díjas amerikai közgazdász az 1960-as években Ázsiában járva egy olyan munkaterületen tett

Részletesebben

1. (1) E törvény hatálya kiterjed

1. (1) E törvény hatálya kiterjed 2004. évi CXXIII. törvény a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről,

Részletesebben

T/ 9063. számú törvényjavaslat

T/ 9063. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/ 9063. számú törvényjavaslat egyes foglalkoztatási tárgyú törvényeknek a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról Előadó: Dr. Matolcsy György

Részletesebben

3. Gyermekek után járó ellátások 18. Az 1998. évi LXXXIV. törvényben szabályozott ellátások 18. 1. anyasági támogatás 2. gyermekgondozási segély

3. Gyermekek után járó ellátások 18. Az 1998. évi LXXXIV. törvényben szabályozott ellátások 18. 1. anyasági támogatás 2. gyermekgondozási segély Bevezetés 1. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. rendszeres szociális segély 2. foglalkoztatást helyettesítő támogatás 3. időskorúak

Részletesebben

Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum Hírlevél, 2013. január

Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum Hírlevél, 2013. január Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum 2013. január Hírlevél Tartalom Mi mennyi 2013-ban?... 2. TÁJÉKOZTATÓ a Munkahelyvédelmi Akció foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókedvezményeiről munkaadók részére....

Részletesebben

Aktív korúak ellátása

Aktív korúak ellátása Aktív korúak ellátása 1993. évi III. törvény 33. (1) Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott ellátás. A jegyző aktív korúak ellátására

Részletesebben

JELENTÉS. az AJB-2618/2012. számú ügyben. Előadó: dr. Kozicz Ágnes, dr. Ottrok Viktória. 2012. június

JELENTÉS. az AJB-2618/2012. számú ügyben. Előadó: dr. Kozicz Ágnes, dr. Ottrok Viktória. 2012. június NAIH nyilvántartási szám: 40689 JELENTÉS az AJB-2618/2012. számú ügyben Előadó: dr. Kozicz Ágnes, dr. Ottrok Viktória 2012. június Jelentés az AJB 2618/2012. számú ügyben Az eljárás megindítása Az idei

Részletesebben