Tartalomjegyzék. A Veszprém Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szervének bemutatása... 2

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalomjegyzék. A Veszprém Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szervének bemutatása... 2"

Átírás

1 Tartalomjegyzék A Veszprém Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szervének bemutatása... 2 Orvosi felülvizsgálat, szakértői tevékenység:... 2 Jogosultsági feltételek, ellátások típusai, igényérvényesítés:... 4 Rehabilitációs eljárás:... 5 Szervezeti felépítés, ügyfélszolgálati nyitva tartás:... 6 A megváltozott munkaképességű személyekkel kapcsolatos NYOMTATVÁNYOK. TÁJÉKOZATÓK, LETÖLTHETŐ ANYAGOK... 8 A megváltozott munkaképességű személyekkel kapcsolatos egyéb TÁJÉKOZTATÓK, NYOMTATVÁNYOK... 9 Jogszabályok listája

2 A Veszprém Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szervének bemutatása A Kormány a rehabilitációs hatóság létrehozásáról szóló 1502/2011. (XII. 29.) Korm. határozat elfogadásával döntött arról, hogy július 1-jétől a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos valamennyi feladatot a kormányhivatalok önálló szakigazgatási szerveként működő rehabilitációs hatóság látja el. Az újonnan felálló rehabilitációs szakigazgatási szerv illetékességi területe megegyezik a megyei kormányhivatal illetékességével. Orvosi felülvizsgálat, szakértői tevékenység: A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó rehabilitációs szakigazgatási szervek feladat- és hatásköréről szóló 95/2012. (V.15.) kormányrendelet értelmében a rehabilitációs szakigazgatási szerv a jogszabályban meghatározott közigazgatási hatósági eljárásokban szakhatóságként vesz részt, e feladatkörében szakhatósági állásfoglalást ad: a) a hozzátartozói nyugellátás, b) a baleseti járadék, c) a rokkantsági járadék, d) a fogyatékossági támogatás, e) az aktív korúak ellátása, f) a magasabb összegű családi pótlék, g) a bányászok egészségkárosodási járadéka, h) a bányászati dolgozók kereset kiegészítése, i) a hadi rokkantsági ellátások megállapításához. A rehabilitációs szakigazgatási szerv a jogszabályban meghatározott esetekben szakértői feladatokat lát el, e feladatkörében szakvéleményt ad: a) a keresőképesség vagy keresőképtelenség elbírálásához, b) a táppénzes időszak alatt megállapítható egészségkárosodásról, c) a baleseti táppénz idejének meghosszabbításához, 2

3 d) a közúti járművezetők egészségi alkalmasságáról, e) a közlekedőképességről, f) a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai egészségi alkalmasságának felülvizsgálata során az egészségkárosodás, egészségi állapot mértékéről, g) a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék megállapításához szükséges egészségkárosodás mértékéről, h) a nemzeti gondozási díj megállapításához szükséges egészségkárosodás mértékéről, i) az 1945 és 1963 között törvénysértő módon elítéltek juttatásainak megállapításához szükséges egészségkárosodás mértékéről, j) a kárpótlási jegy ellenében járó életjáradék megállapításához szükséges egészségkárosodás mértékéről, k) a felsőoktatásban részt vevő hallgatók fogyatékosságáról. A rehabilitációs szakigazgatási szerv a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival összefüggésben benyújtott igények alapján, illetve a már ellátásban részesülő személyek soros, esedékes felülvizsgálata kapcsán komplex minősítést végez. A rehabilitációs szakigazgatási szerv a komplex minősítést meghatározott esetben az érintett személy kérelmére végzi el, és hatósági bizonyítványt állít ki annak eredményéről. A rehabilitációs szakigazgatási szerv többségében bizottsági állásfoglalás alapján hozza meg döntését, szakhatósági állásfoglalását, szakvéleményét. A szakértői bizottság tagjait és elnökét az eljáró szerv vezetője jelöli ki. Általános orvosszakértői vizsgálat esetében a szakértői bizottság összetétele: a) 1 fő orvosszakértői (a bizottság elnöke) b) 1 fő orvosszakértői (a vizsgálatot végző előadó szakértő) Megváltozott munkaképesség rehabilitációra irányuló minősítése (komplex minősítés) során a szakértői bizottság négy tagból áll, melynek a) legalább két tagja orvosszakértő, b) legalább egy tagja foglalkozási rehabilitációs szakértő, c) legalább egy tagja szociális szakértő. 3

4 A szociális és a foglalkozási szakértők az egészségi állapotuk alapján rehabilitálhatónak minősített kérelmezők szociális körülményeit, foglalkoztatásuk személyes és környezeti lehetőségeit, valamint a foglalkoztatást akadályozó tényezőket vizsgálják és értékelik. A rehabilitációs szakigazgatási szerv eljárására irányadó ügyintézési határidő - ha jogszabály másként nem rendelkezik - 30 nap. Komplex minősítés esetén az eljárásra irányadó ügyintézési határidő 60 nap. Jogosultsági feltételek, ellátások típusai, igényérvényesítés: A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló évi CXCI. törvény tartalmaz részletes leírást a megváltozott munkaképességű Ügyfelek részére megállapítható ellátások típusairól, annak jogszabályi követelményeiről, illetve az eljárási szabályokról. Megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira jogosult az, akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű, és aki a) a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül legalább 1095 napon át biztosított volt, b) keresőtevékenységet nem végez és c) rendszeres pénzellátásban nem részesül. Biztosításának tartamára tekintet nélkül jár a megváltozott munkaképességű személyek ellátása annak, a) aki iskolai tanulmányai megszűnését követő 180 napon belül biztosítottá vált, és a kérelem benyújtását megelőzően 30 napnál hosszabb megszakítás nélkül biztosított volt, vagy b) aki december 31-én rokkantsági nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rehabilitációs járadékban vagy az egészségkárosodott személyek szociális járadékaiban részesült. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai a rehabilitációs hatóság komplex minősítése keretében megállapított rehabilitációs javaslattól függően: a) rehabilitációs ellátás, vagy b) rokkantsági ellátás. 4

5 A megváltozott munkaképességű személyek ellátásait a rehabilitációs hatóságnál az erre rendszeresített nyomtatványon lehet kérelmezni. Az egészségi állapotra tekintettel hozott elutasító döntés jogerőre emelkedését követő 12 hónapon belül előterjesztett újabb kérelmet csak akkor lehet elbírálni, ha a rendelkezésre álló egészségügyi dokumentáció alapján megállapítható, hogy a kérelmező egészségi állapotában az elutasítást követően tartós rosszabbodás következett be. Az elsőfokú határozat ellen fellebbezést a kormányhivatal rehabilitációs szakigazgatási szervénél lehet benyújtani. A másodfokú eljárás lefolytatására a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal jogosult. Amennyiben a másodfokú határozatban foglaltakkal sem ért egyet, ugyancsak a kormányhivatal rehabilitációs szakigazgatási szervénél nyújthat be keresetlevelet a Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság felé. Rehabilitációs eljárás: A rehabilitációs hatóság komplex minősítés keretében megvizsgálja a kérelmező egészségi állapotának százalékos mértékét, a rehabilitálhatóságot, és a megváltozott munkaképességű személy rehabilitálhatósága esetén rehabilitációs javaslatot készít. A rehabilitációs javaslatban megállapításra kerül a rehabilitáció lehetséges iránya, a rehabilitációs szükségletek, továbbá a rehabilitációhoz szükséges időtartam. A rehabilitációs hatóság komplex minősítése szerinti megváltozott munkaképességű személy külön törvényben meghatározott rehabilitációs kártyára jogosult, ha a komplex minősítés alapján foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, vagy tartós foglalkozási rehabilitációt igényel. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) kormányrendelet szerint a rehabilitációs ellátásban részesülő személy a határozat közlésétől számított 10 munkanapon belül felkeresi a rehabilitációs szakigazgatási szervet az együttműködési kötelezettség teljesítése és a rehabilitációs terv elkészítése érdekében. 5

6 A rehabilitációs terv elkészítése során a rehabilitációs szakigazgatási szerv a rehabilitációs ellátásban részesülő személlyel együttműködik, ennek keretében személyes konzultációt folytat a rehabilitációt érintő lényeges kérdésekről. A rehabilitációs szakigazgatási szerv szükség esetén a rehabilitációs terv kidolgozásába más szervet, szakértőt (képző intézmény, akkreditált munkáltató, műszaki tanácsadó, rehabilitációs tanácsadó, foglalkozás-egészségügyi orvos, pszichológiai, szociális szakértő) is bevonhat. A rehabilitációs tervben foglaltak megvalósulásáról a rehabilitációs szakigazgatási szerv és a rehabilitációs ellátásban részesülő személy a rehabilitációs tervben megjelölt időközönként értékelő megbeszélést folytat, szükség esetén a megbeszélés alapján előkészíti a rehabilitációs terv módosítását. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárás költség- és illetékmentes. Szervezeti felépítés, ügyfélszolgálati nyitva tartás: A rehabilitációs szakigazgatási szervet az igazgató vezeti. Az orvosi bizottság Szakértői Osztály - székhelye: 8200 Veszprém, Komakút tér 1., telefon: 06-88/ Ügyfélfogadási idő: Idézés szerint Az Ellátási Osztály jelenlegi székhelye: 8200 Veszprém, Jókai u. 5., telefon: 88/ Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 8 órától -16 óráig Kedd, Szerda, Csütörtök 8 órától -12 óráig Pénteken: nincs ügyfélfogadás 6

7 A Foglalkozási Rehabilitációs Osztály munkatársai a Munkaügyi Központ épületében várják Ügyfeleinket. Cím: 8200 Veszprém, Óváros tér 21., telefon: 06-88/ Pápa, Csáky L. u. 12., telefon: 06-89/ Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 8 órától -14 óráig Kedd: nincs ügyfélfogadás Szerda, Csütörtök: 8 órától -14 óráig Pénteken: 8 órától -14 óráig 7

8 A megváltozott munkaképességű személyekkel kapcsolatos NYOMTATVÁNYOK. TÁJÉKOZATÓK, LETÖLTHETŐ ANYAGOK A megváltozott munkaképességű személyek ellátása iránti igény érvényesítéséhez szükséges NYOMTATVÁNYOK: 1. ADATLAP a megváltozott munkaképességű személyek ellátása iránti kérelem elbírálásához (K34) 2. TÁJÉKOZTATÓ az Adatlap kitöltéséhez ehez_sze_06_25_vegleges_javitott_06_28_97_2003.doc 3. NYILATKOZAT szakértői bizottság által végzett komplex minősítéshez _97_2003.doc 4. 1.sz. PÓTLAP ges_97_2003.doc sz. PÓTLAP eges_javitott_06_28_97_2003.doc 6. ORVOSI BEUTALÓ az NRSZH szakértői bizottságához, illetve FOB-hoz a munkaképesség-változás, a fogyatékosság véleményezése vagy a keresőképesség felülvéleményezése céljából 7. KÉRELEM a komplex minősítés eredményéről szóló hatósági bizonyítvány kiadásához (1.sz. mellékletben megtalálható) 8

9 A megváltozott munkaképességű személyekkel kapcsolatos egyéb TÁJÉKOZTATÓK, NYOMTATVÁNYOK 1. TÁJÉKOZATÓ rehabilitációs ellátásról (2.sz. mellékletben megtalálható) 2. TÁJÉKOZTATÓ rehabilitációs kártyáról (3.sz. mellékletben megtalálható) 3. NYOMTATVÁNY rehabilitáció kártya igénylésére (4. sz. mellékletben megtalálható) A rehabilitációs ellátásban részesülő személyek NYILATKOZATAI: 1. NYILATKOZAT egészségi állapot változásáról (5. sz. mellékletben megtalálható) 2. NYILATKOZAT lakcím változásáról (6. sz. mellékletben megtalálható) 3. NYILATKOZAT keresőtevékenységről (7. sz. mellékletben megtalálható) 4. NYILATKOZAT keresőtevékenység megszűnéséről (8. sz. mellékletben megtalálható) 5. NYILATKOZAT keresőképtelenségről, rendszeres pénzellátásról (9. sz. mellékletben megtalálható) 9

10 Jogszabályok listája 10

11 1.sz. melléklet KÉRELEM komplex minősítés eredményéről szóló hatósági bizonyítvány kiadásához magánszemély részére A REHABILITÁCIÓS SZAKIGAZGATÁSI SZERV TÖLTI KI! Iktatószám: Átvétel PH időpontja: Átvevő aláírása: A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló évi CXCI. törvény (a továbbiakban: Mmtv.) 38. (2) bekezdésében foglaltak alapján kérem a rehabilitációs szakigazgatási szervet, hogy a komplex minősítést végezze el, s annak eredményéről hatósági bizonyítványt állítson ki részemre. A hatósági bizonyítványt kérő adatai (Kérjük, hogy a lenti táblázatot olvashatóan és pontosan töltse ki!) Családi utóneve: és Születési 11

12 családi utóneve: és Születési hely, idő: Anyja születési családi utóneve: és Lakcím: Levelezési cím: TAJ száma Kelt: aláírás Tájékoztatás! Az Mmtv.14. (2) bekezdésen foglaltak szerint a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárás költség- és illetékmentes. Az eljáró rehabilitációs szakigazgatási szerv a kérelem benyújtását követő 60 napon belül végzi el a komplex minősítést, melynek eredményéről hatósági bizonyítványt állít ki. 12

13 2.sz. melléklet Tájékoztató a rehabilitációs ellátásról A évi CXCI. törvény meghatározza a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak jogosultsági feltételeit, az ellátásban részesülő személyek jogait és kötelezettségeit. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai a rehabilitációs hatóság komplex minősítése keretében megállapított rehabilitációs javaslattól függően: rehabilitációs ellátás, vagy rokkantsági ellátás. A rehabilitációs ellátás keretében a megváltozott munkaképességű személy a rehabilitáció sikeres megvalósulása érdekében szükséges szolgáltatásokra valamint pénzbeli ellátásra jogosult. A rehabilitációs ellátás a jogosultsági feltételek bekövetkezésének napjától, de legkorábban a kérelem benyújtásának napjától állapítható meg a rehabilitációhoz szükséges időtartamra, legfeljebb azonban a folyósítás kezdetétől számított 3 évre. A rehabilitációs ellátás időtartamát - a keresőtevékenység időtartama alatt bekövetkezett keresőképtelenség időtartamának kivételével- meghosszabbítani nem lehet. A rehabilitációs pénzbeli ellátás folyósítását szüneteltetni kell arra az időtartamra tekintettel, amikor az ellátott keresőtevékenységet végez, közfoglalkoztatásban vesz részt, vagy keresőképtelen A hatályos jogszabályok együttműködési kötelezettséget írnak elő a rehabilitációs ellátásban részesülő személy és fővárosi/megyei kormányhivatal rehabilitációs szakigazgatási szerve között, a rehabilitációs ellátás folyósításának egyik szükséges feltétele az együttműködési kötelezettség teljesítése. A rehabilitációs szakigazgatási szerv feladata, hogy meghatározott támogatási formákkal, az általa nyújtott, illetve támogatott szolgáltatásokkal és az egyéb, egészségügyi, szociális, stb. szolgáltatásokhoz, támogatásokhoz való hozzájutás elősegítésével eredményesen járuljon hozzá az ellátásban részesülő személy rehabilitációjához, a nyílt munkaerőpiacon történő foglalkoztatásának elősegítéséhez. 13

14 Az együttműködés alanyai Az együttműködéssel kapcsolatos eljárás alanya az a megváltozott munkaképességű személy, aki a rehabilitációs szakigazgatási szerv határozata alapján rehabilitációs ellátásban részesül, és együttműködési céllal megkeresi az illetékes rehabilitációs szakigazgatási szervet. Az együttműködés további alanya a fővárosi/megyei kormányhivatal - a rehabilitációs ellátásra jogosult személy lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint illetékes rehabilitációs szakigazgatási szerve. Az együttműködés formája, tartalma A megváltozott munkaképességű személyek ellátásait a rehabilitációs szakigazgatási szervnél, az erre rendszeresített nyomtatványon, személyesen vagy postai úton lehet kérelmezni. A rehabilitációs ellátásra való jogosultságról a rehabilitációs szakigazgatási szerv dönt a komplex minősítés bizottsági véleménye alapján. A rehabilitációs ellátásban részesülő személy a határozat közlésétől számított 10 munkanapon belül köteles megkeresni a rehabilitációs szakigazgatási szerv foglalkozási rehabilitációs ügyintézőjét, a rehabilitációs terv elkészítse érdekében. Az ellátásban részesülőt az ellátást megállapító határozatban tájékoztatják a jelentkezési kötelezettség teljesítéséről, valamint az együttműködési kötelezettség megszegésének jogkövetkezményiről. (Azon személyek esetében, akinek a rehabilitációs ellátást a felülvizsgálatot követően, a határozat keltétől számított harmadik hónap első napjától állapítják meg, együttműködési kötelezettség ettől a naptól számítva áll fenn, vagyis az 5 munkanap ettől a naptól számítandó.) A rehabilitációs ellátásban részesülővel a foglalkozási rehabilitációs ügyintéző személyes beszélgetést folytat a rehabilitációt érintő lényeges kérdésekről. A rehabilitációs terv a komplex minősítés során kiadott komplex minősítés bizottsági véleményének megfelelően, a személyes beszélgetést és az adott térség munkaerőpiaci feltételeit is figyelembe véve készül el. A fentieken túl tájékoztatják a 14

15 rehabilitációs ellátásban részesülő személyt az irányadó jogszabályi rendelkezésekről, az őt megillető jogokról és az őt terhelő kötelezettségekről, a kötelezettségek elmulasztásának jogkövetkezményeiről. A rehabilitációs ellátásban részesülő a rehabilitációs terv elkészítése során együttműködik a rehabilitációs szakigazgatási szervvel. A rehabilitációs terv tartalmazza: > a rehabilitáció foglalkozást, munkakört (munkaköröket) megjelölő irányát, > a rehabilitációs szükségleteket, > a rehabilitációs ellátásban részesülő személynek nyújtandó rehabilitációs szolgáltatásokat, ezek időtartamát, időbeli sorrendjét, > a rehabilitációval összefüggésben a foglalkoztatáshoz nyújtott támogatást, ennek mértékét és időtartamát, > a kirendeltség foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások biztosításával összefüggő kötelezettségeit, ezek teljesítésének határidejét, > az orvosi és szociális rehabilitációs szolgáltatások igénybevételéhez való segítségnyújtásnak és azok figyelemmel kísérésének a formáit, > a sikeres rehabilitáció érdekében szükséges további intézkedéseket, > a rehabilitációs ellátásban részesülő személynek a rehabilitációs szolgáltatások igénybevételével összefüggő kötelezettségeit, ezek teljesítésének módját, határidejét és > a rehabilitációs ellátásban részesülő személynek a rehabilitációs szakigazgatási szervnél történő jelentkezési gyakoriságát, a kapcsolattartás módját. A foglalkozási rehabilitációs ügyintéző a tervben azokat a foglalkozási rehabilitációs szolgáltatásokat tünteti fel, amelyek a rehabilitáció irányaként megjelölt foglalkozás, munkakör betöltéséhez szükségesek. Az orvosi és szociális rehabilitációs szolgáltatásokat a rehabilitációs javaslat szerinti rehabilitációs szükségeltek alapul vételével tünteti fel. A rehabilitációs ellátásban részesülő személy a rehabilitációs tervet aláírja, egyben nyilatkozik arról, hogy a tervben foglaltakat megismerte és vállalja az együttműködési kötelezettség teljesítését. A rehabilitációs tervben foglaltak megvalósulásáról a rehabilitációs szakigazgatási szerv és a rehabilitációs ellátásban részesülő személy a rehabilitációs tervben 15

16 megjelölt időközönként értékelő megbeszélést folytat, szükség esetén a megbeszélés alapján előkészíti a rehabilitációs terv módosítását. Részletesebb felvilágosításért kérjük, forduljon az illetékes megyei kormányhivatal rehabilitációs szakigazgatási szervének munkatársaihoz. 16

17 3.sz. melléklet Tájékoztató a Rehabilitációs kártyáról Rehabilitációs kártyára az a megváltozott munkaképességű személy jogosult, akinek a rehabilitációs hatóság által végzett komplex minősítés szerint a) foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, vagy b) tartós foglalkozási rehabilitációt igényel, illetőleg az is, aki c) december 31-én III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rendszeres szociális járadékban részesült vagy d) rehabilitációs járadékban részesül. Rehabilitációs kártya kiadására irányuló kérelmet tehát nem csak azok a december 31-én III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rendszeres szociális járadékban részesült személyek terjeszthetnek elő, akiknek az ellátása január 1-jétől rehabilitációs ellátásként kerül folyósításra, hanem a rehabilitációs járadékos személyek és a január 1-jétől rokkantsági ellátásban részesülők közül azok is, akik december 31-én III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rendszeres szociális járadékban részesültek. A kérelmet a lakóhely szerint illetékes kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szervéhez kell benyújtani. A kártya igénylése ingyenes! A Rehabilitációs kártya érvényességének kezdete az a nap, amikor az állami adóhatóság a kártyát kiállította. A Rehabilitációs kártya kiállításáig a kártya helyettesítése céljából a NAV igazolást állít ki. Az érvényes Rehabilitációs kártyával rendelkező, megváltozott munkaképességű magánszemélyek foglalkoztatása esetén a munkaadó a szociális hozzájárulási adóból adókedvezményt érvényesíthet. Az adókedvezmény mértéke a bruttó munkabér, de maximum a minimálbér kétszeresének 27 százaléka. Az adókedvezményt a megváltozott munkaképességű személy után egyszerre csak egy munkaadó jogosult igénybe venni, és kizárólag arra az időszakra, amelyben a Rehabilitációs kártyát (kártyát helyettesítő igazolást) letétben tartotta. 17

18 4.sz. melléklet KÉRELEM Alulírott (TAJ:..,lakóhely: törzsszám:..) a évi CXCI törvény rendelkezéseinek ismeretében Rehabilitációs kártyát igénylek Adóazonosító jel:.., hónap..nap.. aláírás 18

19 5.sz. melléklet Ügyiratszám: Ügyintéző: Tárgy: Nyilatkozat egészségi állapot változásáról NYILATKOZAT Név: születési idő: Lakóhely:..TAJ szám: aki részére..számú határozattal rehabilitációs ellátás került megállapításra nyilatkozom, hogy - egészségi állapotomban háziorvosi/szakorvosi igazolás alapján, vélhetően olyan tartós rosszabbodás következett be, amely a rehabilitációt lehetetlenné teszi. Indoklás:... - egészségi állapotomban háziorvosi/szakorvosi igazolás alapján, vélhetően olyan tartós javulás következett be, amely alapján már nem minősülök megváltozott munkaképességű személynek. Indoklás:...,. év..hó nap.. részesülő rehabilitációs ellátásban 19

20 6.sz. melléklet Ügyiratszám: Tárgy: Nyilatkozat lakcím változásáról Ügyintéző: NYILATKOZAT Név: születési idő: Lakóhely, TAJ szám: rehabilitációs ellátásban részesülő nyilatkozom, hogy év..hó naptól lakóhelyem <tartózkodási helyem> megváltozott. Új címem,: Irányítószám: Település: Közterület neve:..utca/út//tér/ ;házszám/:/helyrajzi szám.. emelet,, ajtó..,. év..hó nap részesülő rehabilitációs ellátásban 20

21 7.sz. melléklet Ügyiratszám: Tárgy: Nyilatkozat keresőtevékenységről Ügyintéző: NYILATKOZAT Név:..születési idő: Lakóhely:.TAJ szám: rehabilitációs ellátásban részesülő, a évi CXCI. törvény 17. (3) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint nyilatkozom, hogy 20. év.. hó..nappal (naptól) határozatlan idejű.év..hó..napig terjedő határozott idejű keresőtevékenységet folytatok. /vagy Munkaadó, foglalkoztató megnevezése:... Székhelye:. Telephelye:.,. év..hó nap. részesülő rehabilitációs ellátásban 21

22 8.sz. melléklet Ügyiratszám: Ügyintéző: Tárgy: Nyilatkozat keresőtevékenység megszűnéséről NYILATKOZAT Név:..születési idő:.. Lakóhely:. TAJ szám:...rehabilitációs ellátásban részesülő, a évi CXCI. törvény 17. (3) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint nyilatkozom, hogy 20...év hó nappal (naptól) határozatlan idejű 1 /vagy év hó napig terjedő határozott idejű keresőtevékenységem megszűnt..,. év..hó nap... részesülő rehabilitációs ellátásban 1 A megfelelőt kérjük húzza alá, és írja be a megszűnés dátumát. 22

23 9.sz. melléklet Ügyiratszám: Ügyintéző: Tárgy: keresőképtelenségről/rendszeres pénzellátásról Nyilatkozat NYILATKOZAT Név: születési idő: Lakóhely: TAJ szám:...rehabilitációs ellátásban részesülő, nyilatkozom, hogy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 16. (3) bekezdésben leírt feltétel következett be 1 : - Kereső tevékenységem ideje alatt év.hó napjától keresőképtelen vagyok (Mmtv 7. (3) ) - év.hó napjától rendszeres pénzellátásban: részesülök. Megnevezése:..,. év..hó nap... részesülő rehabilitációs ellátásban 1 A megfelelő rész kitöltendő. 23

A Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv Ügyrendje.

A Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv Ügyrendje. Fejér Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve feladat, hatáskör, alaptevékenységet meghatározó alapvető jogszabályok megtekinthetők a : www.nrszh.kormany.hu weboldalon A Rehabilitációs

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól

TÁJÉKOZTATÓ. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól TÁJÉKOZTATÓ a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. Törvény értelmében 2012. január

Részletesebben

Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációja

Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációja TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációja Előadó: Kovács Ibolya igazgató Budapest

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény rendelkezik az új ellátási formákról.

Részletesebben

A biztosításának tartamára tekintet nélkül jár a megváltozott munkaképességű személyek ellátása annak,

A biztosításának tartamára tekintet nélkül jár a megváltozott munkaképességű személyek ellátása annak, TÁJÉKOZTATÓ a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól Az Országgyűlés a 2011. december 20-ai ülésnapján elfogadta a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról

Részletesebben

Tájékoztató. I. Új igények

Tájékoztató. I. Új igények Tájékoztató A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvényben, valamint a végrehajtása tárgyában kiadott, a megváltozott munkaképességű

Részletesebben

Megváltozott munkaképességű személyek ellátásai, munkába helyezés

Megváltozott munkaképességű személyek ellátásai, munkába helyezés Megváltozott munkaképességű személyek ellátásai, munkába helyezés Kovács Ibolya igazgató Budapest Főváros Kormányhivatala Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve budapest@rszsz.nrszh.hu Megváltozott munkaképességű

Részletesebben

Megváltozott munkaképességű álláskeresők elhelyezkedésének segítése, rehabilitációs feladatok

Megváltozott munkaképességű álláskeresők elhelyezkedésének segítése, rehabilitációs feladatok Megváltozott munkaképességű álláskeresők elhelyezkedésének segítése, rehabilitációs feladatok Kovács Ibolya főosztályvezető BFKH Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Főosztály kovacs.ibolya@rszsz.nrszh.hu

Részletesebben

A Fővárosi Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv tevékenysége, kiemelten a foglalkoztatásra

A Fővárosi Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv tevékenysége, kiemelten a foglalkoztatásra A Fővárosi Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv tevékenysége, kiemelten a foglalkoztatásra Kovács Ibolya BFKH RSZSZ igazgató Kovacs.ibolya@rszsz.nrszh.hu Tel: 323-6472 1. Alapfeladatok BFKH RSZSZ illetékessége

Részletesebben

Tájékoztató. 1 A jogszabály 2. -a értelmében további jogosultsági feltétel: a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül legalább 1095

Tájékoztató. 1 A jogszabály 2. -a értelmében további jogosultsági feltétel: a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül legalább 1095 Tájékoztató A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvényben, valamint a végrehajtása tárgyában kiadott, a megváltozott munkaképességű

Részletesebben

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI törvényben (továbbiakban: Mmtv.), valamint a végrehajtása tárgyában kiadott,

Részletesebben

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra Megváltozott munkaképességűek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. tv. (Megjelent a Magyar Közlöny 162. számában) 2011.

Részletesebben

A rehabilitációs hatósági feladatok változásai. Horváth Anikó Katalin

A rehabilitációs hatósági feladatok változásai. Horváth Anikó Katalin A rehabilitációs hatósági feladatok változásai Horváth Anikó Katalin A 2011. évi CXCI törvény (Mmtv.) A rendszer átalakításának indokai: széttagolt ellátórendszer új egységes rendszer kialakítása, az egészségbiztosítási

Részletesebben

Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv

Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv 2 01 2. július 05. csütörtök, 1 5:02 Besorolás: Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv Hely szín Cím Telefonszám Fax Ügy félfogadás 67 22 Szeged, (1) Orv osi Bizottság

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Keresőképesség vagy keresőképtelenség elbírálása Táppénzes időszak alatt megállapítható egészségkárosodás...

Tartalomjegyzék. Keresőképesség vagy keresőképtelenség elbírálása Táppénzes időszak alatt megállapítható egészségkárosodás... Tartalomjegyzék Keresőképesség vagy keresőképtelenség elbírálása... 2 Táppénzes időszak alatt megállapítható egészségkárosodás... 3 Baleseti táppénz idejének meghosszabbítása... 4 Közúti járművezetők egészségi

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK ÁPRILIS 24-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK ÁPRILIS 24-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2014. ÁPRILIS 24-I ÜLÉSÉRE 7. IKTATÓSZÁM:1-3/2014. MELLÉKLET: TÁRGY: Tájékoztató a Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv elsı másfél évi tevékenységérıl ELİTERJESZTİ:

Részletesebben

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést.

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést. TÁJÉKOZTATÓ az egészségkárosodáson alapuló nyugellátásban és egyéb nyugdíjszerű szociális ellátásban részesülő személyek, valamint azok részére, akiknek az ügyében folyamatban van a hatósági eljárás Az

Részletesebben

321/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet. a komplex rehabilitációról. A komplex minősítés során alkalmazandó rehabilitációval összefüggő szabályok

321/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet. a komplex rehabilitációról. A komplex minősítés során alkalmazandó rehabilitációval összefüggő szabályok A jogszabály mai napon hatályos állapota 321/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet a komplex rehabilitációról A Kormány az Alkotmány 35. -a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a rehabilitációs

Részletesebben

ÁPOLÁSI DÍJ. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó

ÁPOLÁSI DÍJ. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó ÁPOLÁSI DÍJ Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó (Ptk. 8:1.. (1) bek 2.pont) részére biztosított anyagi hozzájárulás. ALANYI JOGÚ ÁPOLÁSI DÍJ:

Részletesebben

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:...

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:... 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

KÉRELEM települési ápolási támogatás

KÉRELEM települési ápolási támogatás KÉRELEM települési ápolási támogatás 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 7/2015. (II. 27.) sz. rendelet 6. sz. melléklete 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3.

Részletesebben

HOGY IS LESZ EZ? - ORSZI

HOGY IS LESZ EZ? - ORSZI Mottó: Már látom a fényt az alagút végén. de miért dudál? HOGY IS LESZ EZ? - ORSZI Szabóné Varga Valéria ORSZI Szociális Főigazgató-helyettes HOGY IS VAN EZ? - ORSZI VOLT VAN LESZ MUCSÖ OOSZI ORSZI?????NSZRH

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:...

Részletesebben

A megváltozott munkaképességűek ellátásai és támogatásai rendszerének változásai

A megváltozott munkaképességűek ellátásai és támogatásai rendszerének változásai A megváltozott munkaképességűek ellátásai és támogatásai rendszerének változásai Előadó: Tatosné Takács Andrea főosztályvezető Foglalkozási Rehabilitációs és Akkreditációs Főosztály Új jogszabályok 2011.

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:. 1.1.2. Születési neve:..

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:..... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

TÁMOP 1.1.1-12/1. Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése

TÁMOP 1.1.1-12/1. Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése TÁMOP 1.1.1-12/1 Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése A projekt célja TÁMOP-1.1.1-12/1-2012-0001 Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációjának

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

Ügyiratszám: 1301-1 /2015. Ügyintézõ Dr. Hegedüs Lajos Budapest 2015.11.20.

Ügyiratszám: 1301-1 /2015. Ügyintézõ Dr. Hegedüs Lajos Budapest 2015.11.20. MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK EGYESÜLETEINEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Titkárság: 1032 Budapest, San Marco u. 76. Levelezési cím: 1300 Budapest, Pf. 141. Telefon: (1)388-2387;(1)388-2388(1)388-5529; (1)454-1174;(1) 454-1136;

Részletesebben

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok:

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok: Rendszeres szociális segély Ügyleírás: Szükséges okiratok: A hátrányos munkaerőpiaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott támogatás. Az ügyintézéshez a kérelmező személyi igazolványa,

Részletesebben

MEDDIG ÉR A 7 SZŰK ESZTENDŐ?

MEDDIG ÉR A 7 SZŰK ESZTENDŐ? HOGY IS VAN EZ? NRSZH MEDDIG ÉR A 7 SZŰK ESZTENDŐ? Szabóné Varga Valéria NRSZH főigazgató-helyettes MEDDIG ÉR A 7 SZŰK ESZTENDŐ? A FELADATOKAT VAGY A FINANSZÍROZÁST TEKINTVE? KESZTHELY, 2011. november

Részletesebben

MKTB (MA) KÉPZÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR június. Társadalombiztosítási nyugdíj

MKTB (MA) KÉPZÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR június. Társadalombiztosítási nyugdíj Társadalombiztosítási nyugdíj 1. A nem társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó nyugellátások kapcsolata a társadalombiztosítási nyugdíjtörvénnyel 2. Határolja el a társadalombiztosítási nyugdíjakat

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

A komplex minősítés megújított szabály- és szempontrendszere. Dr. Székely Ildikó NRSZH -OEMF 2014. Május 28.

A komplex minősítés megújított szabály- és szempontrendszere. Dr. Székely Ildikó NRSZH -OEMF 2014. Május 28. A komplex minősítés megújított szabály- és szempontrendszere Dr. Székely Ildikó NRSZH -OEMF 2014. Május 28. Rokkantság fokozatai 2012-ig 1) Nem rokkant 2) III. csoportú rokkant: aki nem teljesen munkaképtelen

Részletesebben

A D A T L A P. a kivételes rokkantsági ellátás igényléséhez 1

A D A T L A P. a kivételes rokkantsági ellátás igényléséhez 1 A D A T L A P a kivételes rokkantsági ellátás igényléséhez 1 Ügyszám: Iktatószám: I. A KÉRELMEZŐ ADATAI A személyi adatok hitelesítésére jogosult szerv/személy tölti ki! A személyi adatok hitelességét

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 1 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési

Részletesebben

orvostanani i ismeretek 2012 január Dr. Székely Ildikó NRSZH

orvostanani i ismeretek 2012 január Dr. Székely Ildikó NRSZH Biztosítás orvostanani i ismeretek 2012 január Dr. Székely Ildikó NRSZH A társadalombiztost rsadalombiztosítás s rendszere Egészségbiztosítás Természetbeni szolgáltatások (egészségügyi ellátások) Pénzbeli

Részletesebben

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/ Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/454-050, Fax: 22/454-052 1. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM a 18. életévét betöltött tartósan beteg

Részletesebben

Ügytípus rövid leírása: Megváltozott munkaképességű személyeknek a kieső jövedelem pótlása érdekében biztosított pénzbeli ellátás.

Ügytípus rövid leírása: Megváltozott munkaképességű személyeknek a kieső jövedelem pótlása érdekében biztosított pénzbeli ellátás. Ügytípus megnevezése: Megváltozott munkaképességű személyek ellátásának megállapítása. Ügytípus rövid leírása: Megváltozott munkaképességű személyeknek a kieső jövedelem pótlása érdekében biztosított pénzbeli

Részletesebben

A D A T L A P. a kivételes rokkantsági ellátás igényléséhez 1

A D A T L A P. a kivételes rokkantsági ellátás igényléséhez 1 A D A T L A P a kivételes rokkantsági ellátás igényléséhez 1 Ügyszám: Iktatószám:. A személyi adatok hitelességét a számú.. (dokumentum típusa) alapján igazolom. A hatósági bizonyítvány kiállítását kérő

Részletesebben

Magyar joganyagok - 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet - a megváltozott munkakép 2. oldal (2) A Kormány a megváltozott munkaképességű személyek ellát

Magyar joganyagok - 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet - a megváltozott munkakép 2. oldal (2) A Kormány a megváltozott munkaképességű személyek ellát Magyar joganyagok - 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet - a megváltozott munkakép 1. oldal 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Érk.:... Üi.:... CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZENTESI JÁRÁSI HIVATALA KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a társadalombiztosítással összefüggı törvények fıbb változásairól 3. RÉSZ

TÁJÉKOZTATÓ a társadalombiztosítással összefüggı törvények fıbb változásairól 3. RÉSZ Levélcím: 1068. Budapest, Benczúr u. 45. Tel.: 4612-464, Fax: 4612480. E-mail: autonom@t-online.hu Az Európai Szakszervezeti Szövetség /ETUC/ és a Nemzetközi Szakszervezetek Szövetsége /ITUC/ tagja TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

MKTB (MA) KÉPZÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR június. Társadalombiztosítási nyugdíj

MKTB (MA) KÉPZÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR június. Társadalombiztosítási nyugdíj Társadalombiztosítási nyugdíj 1. A nem társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó nyugellátások kapcsolata a társadalombiztosítási nyugdíjtörvénnyel 2. Határolja el a társadalombiztosítási nyugdíjakat

Részletesebben

Megtérítési igények érvényesítése, jogalap nélkül felvett ellátások visszakövetelése... 5

Megtérítési igények érvényesítése, jogalap nélkül felvett ellátások visszakövetelése... 5 Megváltozott munkaképességű személyek ellátásának megállapítása.... 1 Hatósági bizonyítvány kiadása... 3 Megtérítési igények érvényesítése, jogalap nélkül felvett ellátások visszakövetelése... 5 Méltányossági,

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Hatályos 2016. 06. 09.-től. 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1.1. Személyes adatok 1.1.1.

Részletesebben

Tájékoztató A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény fontosabb elemeiről:

Tájékoztató A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény fontosabb elemeiről: Tájékoztató A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény fontosabb elemeiről: A jogszabály első szakasza 1. - 31. -ig az általános

Részletesebben

Tájékoztató az Adatlaphoz

Tájékoztató az Adatlaphoz Tájékoztató az Adatlaphoz 1. Az ADATLAP pontos kitöltése a kérelem elbírálást segíti és csak aláírással együtt érvényes. A kérelmező személyi adatait nyomtatott nagybetűkkel kell feltüntetni, a kérdésekre

Részletesebben

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához-

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- I. A gondozást végző személyre vonatkozó adatok Neve: Születési neve:. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:. TAJ szám:..

Részletesebben

Aktív korúak ellátása ügymenet leírás

Aktív korúak ellátása ügymenet leírás Aktív korúak ellátása ügymenet leírás Aktív korúak ellátása -Foglalkoztatást helyettesítő támogatás -Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése Járási Hivatal

Részletesebben

Társadalombiztosítási ügyintéző részszakképesítés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége. Társadalombiztosítási szakfeladatok

Társadalombiztosítási ügyintéző részszakképesítés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége. Társadalombiztosítási szakfeladatok PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM TÜK szám: 1/3-10/2018 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2018. június 06. 09:15 óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és fm. példányban

Részletesebben

Hatósági ügyek, ügyleírások. Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály

Hatósági ügyek, ügyleírások. Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Hatósági ügyek, ügyleírások Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály I. Osztályok: Családtámogatási és Pénzbeli Ellátási Osztály Egészségbiztosítási

Részletesebben

Tájékoztató. A megváltozott munkaképességű emberek ellátásai jövedelempótló jellegűek, ezért csak akkor lesznek megállapíthatók, ha

Tájékoztató. A megváltozott munkaképességű emberek ellátásai jövedelempótló jellegűek, ezért csak akkor lesznek megállapíthatók, ha Tájékoztató A krónikus mozgásszervi- megváltozott munkaképességű betegek ellátásáról és az egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. Törvényről és a 7/ 2012.(II.14.)NEFMI rendelet a komplex minősítésre

Részletesebben

Hatósági ügyek, ügyleírások. Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály

Hatósági ügyek, ügyleírások. Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Hatósági ügyek, ügyleírások Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály I. Osztályok: Családtámogatási és Pénzbeli Ellátási Osztály Egészségbiztosítási

Részletesebben

Aláírás: TAJ szám: - - Kelt:,...

Aláírás: TAJ szám: - - Kelt:,... Igénybejelentés bányászok egészségkárosodási járadéka elbíráláshoz [3515-270/D.] E nyomtatvány pontos kitöltése a kérelem elbírálását segíti és csak aláírással együtt érvényes. Az igénylő személyi adatait

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására sz. r. 11. -ához I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

Magyar joganyagok - 74/2015. (III. 30.) Korm. rendelet - a Nemzeti Rehabilitációs és 2. oldal b) szakvéleményt ad a súlyos fokozatú demens megbetegedé

Magyar joganyagok - 74/2015. (III. 30.) Korm. rendelet - a Nemzeti Rehabilitációs és 2. oldal b) szakvéleményt ad a súlyos fokozatú demens megbetegedé Magyar joganyagok - 74/2015. (III. 30.) Korm. rendelet - a Nemzeti Rehabilitációs és 1. oldal 74/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról A Kormány az Alaptörvény

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

TAJ szám: - - Kelt:,...

TAJ szám: - - Kelt:,... ONYF. 3515-315/A. Kérelem-adatlap nyugellátás méltányossági alapon történő megállapításához [ONYF. 3515-315/A.] A *-gal jelölt kérdésekre kötelező a válaszadás I. Az igénylő személyi adatai * TAJ száma:

Részletesebben

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Tel.: (36)-23-565-610, (36)-23-565-612 Fax: (36)-565-629 E-mail: hivatal@zsambek.hu Web: www.zsambek.hu 4. számú melléklet a 63/2006.

Részletesebben

Gyermekápolási táppénz (GYÁP)

Gyermekápolási táppénz (GYÁP) 2014/02/R Gyermekápolási táppénz (GYÁP) A gyermekápolási táppénz a 12 éven aluli gyermek betegsége esetén a szülőt megillető pénzbeli ellátás. Ebben az esetben a szülő nem a saját betegsége okán válik

Részletesebben

LÁTÁSSÉRÜLTEK FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓJA PROGRAMFÜZET

LÁTÁSSÉRÜLTEK FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓJA PROGRAMFÜZET LÁTÁSSÉRÜLTEK FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓJA PROGRAMFÜZET LÁTÁSSÉRÜLÉSEK TÍPUSAI 2 LÁTÁSSÉRÜLÉSEK TÍPUSAI Ha valaki vakként van nyilvántartva, a közvélekedés szerint egyáltalán nem lát semmit. A valóságban

Részletesebben

Aláírás: TAJ szám: - - Kelt:,...

Aláírás: TAJ szám: - - Kelt:,... Kérelem-adatlap nyugellátás méltányossági alapon történő megállapításához A *-gal jelölt kérdésekre kötelező a válaszadás I. Az igénylő személyi adatai * TAJ száma: * Neve (családi neve és utóneve) Korábbi

Részletesebben

KÉRELEM a gyermekek otthongondozási díjának megállapítására

KÉRELEM a gyermekek otthongondozási díjának megállapítására KÉRELEM a gyermekek otthongondozási díjának megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:. 1.1.2. Születési neve:.. 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY III. törvény 54. valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 50. Jegyzői hatáskör

Részletesebben

Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály. személyek ellátásai

Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály. személyek ellátásai Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai 2012 1 Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális, Család és Ifjúságügyért Felelős

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2017. (X.27.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2017. (X.27.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2017. (X.27.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, idő (év, hó, nap):..

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, idő (év, hó, nap):.. 4. számú melléklet a 63/2006. (III.27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1 Neve:. 1.1.2 Születési neve:..

Részletesebben

Áttekintés. A szocializmus időszaka. Társadalmi hatások 2014.12.01. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

Áttekintés. A szocializmus időszaka. Társadalmi hatások 2014.12.01. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai Áttekintés A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai dr. Halmos Szilvia 2014. november 28. I. A szabályozás története; paradigmaváltás a közelmúltban II. Főbb jogforrások III. A MMSZ-k ellátásainak

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek)

Új Szöveges dokumentum. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek) Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek) TÁJÉKOZTATÓ a foglalkozatás bővítését szolgáló támogatásról (bértámogatás) hátrányos helyzetű álláskereső foglalkoztatása esetén

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya 2600. Vác, Március 15. tér. 11. I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Neve:... Születési

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

A D A T L A P. a megváltozott munkaképességű személyek ellátása iránt 1

A D A T L A P. a megváltozott munkaképességű személyek ellátása iránt 1 A D A T L A P a megváltozott munkaképességű személyek ellátása iránt 1 Ügyszám: Iktatószám: A személyi adatok hitelesítésére jogosult szerv/személy tölti ki! A személyi adatok hitelességét a számú.. alapján

Részletesebben

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására A Hivatal tölti ki! Érk.dátum: Érk. szám: Aláírás: Melléklet: KÉRELEM az ápolási díj megállapítására A Hivatal tölti ki! ELLENŐRIZTEM Dátum: Aláírás: 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1.

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal Móri Járási Hivatala KÉRELEM az ápolási díj megállapítására/kötelező felülvizsgálatára

Fejér Megyei Kormányhivatal Móri Járási Hivatala KÉRELEM az ápolási díj megállapítására/kötelező felülvizsgálatára Fejér Megyei Kormányhivatal Móri Járási Hivatala KÉRELEM az ápolási díj megállapítására/kötelező felülvizsgálatára 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok: 1.1.1. Neve:...

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására A Hivatal tölti ki! Érk.dátum: Érk. szám: Aláírás: Melléklet: KÉRELEM az ápolási díj megállapítására A Hivatal tölti ki! ELLENŐRIZTEM Dátum: Aláírás: 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1.

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

4) Idősotthoni ellátás esetében a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények a következők:

4) Idősotthoni ellátás esetében a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények a következők: I. A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII.22.) SZMM rendelet főbb rendelkezései:

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01.

AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01. AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01. Lehet-e, és ha igen, milyen keresettel rokkantsági, rehabilitációs ellátásban, illetve egészségkárosodása alapján más ellátásban

Részletesebben

Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály. Ózd, július 19.

Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály. Ózd, július 19. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /.... (........) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/2011. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

2015.11.21. Rokkantnyugdíj-érdekeltség: Orvosi szempontú munkaképesség-felmérés leszázalékolás

2015.11.21. Rokkantnyugdíj-érdekeltség: Orvosi szempontú munkaképesség-felmérés leszázalékolás I. A szabályozás története; paradigmaváltás a közelmúltban II. Főbb jogforrások III. A MMSZ-k ellátásainak rendszere 1. Komplex minősítés 2. A MMSZ-k ellátásaira való jogosultság 3. A MMSZ-k ellátásainak

Részletesebben

FOGLALKOZTATÓI IGAZOLÁS

FOGLALKOZTATÓI IGAZOLÁS A. Igényelt ellátás: 1. A kérelmező (biztosított, foglalkoztatott) adatai: ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR FOGLALKOZTATÓI IGAZOLÁS Csecsemőgondozási díj (CSED) B. A kérelmező jogviszonya: Határozatlan

Részletesebben

Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013

Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013 Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013 Lehet-e, és ha igen, milyen keresettel rokkantsági, rehabilitációs ellátásban, illetve egészségkárosodása alapján más ellátásban részesülő

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, idő (év, hó, nap):... Lakóhelye:...

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Tabajd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA

HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSA 1. Az ügy rövid leírása Az a belföldi személy, aki nem biztosított és egészségügyi szolgáltatásra

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

Rehabilitációs hozzájárulás

Rehabilitációs hozzájárulás Tájékoztató a rehabilitációs hozzájárulás mértékéről, illetve a statisztikai állományi létszám megállapítására vonatkozó új szabályról A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló

Részletesebben

Az egészségkárosodáson alapuló ellátásokat igénybe vevők meghatározott körének felülvizsgálata. Az ellátórendszer átláthatóságának javítása.

Az egészségkárosodáson alapuló ellátásokat igénybe vevők meghatározott körének felülvizsgálata. Az ellátórendszer átláthatóságának javítása. Az egészségkárosodáson alapuló ellátásokat igénybe vevők meghatározott körének felülvizsgálata. Az ellátórendszer átláthatóságának javítása. A lehető legteljesebb értékű társadalmi reintegráció érdekében

Részletesebben

Magyar joganyagok évi CXCI. törvény - a megváltozott munkaképességű szem 2. oldal 4. keresőtevékenység: a foglalkoztatás elősegítéséről és a m

Magyar joganyagok évi CXCI. törvény - a megváltozott munkaképességű szem 2. oldal 4. keresőtevékenység: a foglalkoztatás elősegítéséről és a m Magyar joganyagok - 2011. évi CXCI. törvény - a megváltozott munkaképességű szem 1. oldal 2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról 1

Részletesebben

4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve: 1.1.2. Születési neve:

Részletesebben

Magyar joganyagok évi CXCI. törvény - a megváltozott munkaképességű személ 2. oldal 4. keresőtevékenység: a foglalkoztatás elősegítéséről és a

Magyar joganyagok évi CXCI. törvény - a megváltozott munkaképességű személ 2. oldal 4. keresőtevékenység: a foglalkoztatás elősegítéséről és a Magyar joganyagok - 2011. évi CXCI. törvény - a megváltozott munkaképességű személ 1. oldal 2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról

Részletesebben

K É R E L E M ápolási díj megállapításához

K É R E L E M ápolási díj megállapításához K É R E L E M ápolási díj megállapításához I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási hely:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg?

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg? TÁJÉKOZTATÓ Ahhoz, hogy az álláskeresıt az egyes támogatások megillessék, illetve alkalmazása esetén munkáltatója támogatást igényelhessen foglalkoztatásához, álláskeresıként történı regisztrálását kell

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 1 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. 2013. október 17. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

TÁJÉKOZTATÓ. 2013. október 17. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal TÁJÉKOZTATÓ TÁMOP 1.1.1-12/1 Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése kiemelt projekt keretében nyújtható támogatásokról, szolgáltatásokról 2013. október 17.

Részletesebben

Szociális ügyek. Szociális ügyintéző: Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012. Ügyintézési határidők:

Szociális ügyek. Szociális ügyintéző: Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012. Ügyintézési határidők: Szociális ügyintéző: Szociális ügyek Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012 Ügyfélfogadási időpontok:. hétfő: 08:00-12:00; 13:00-16:00 kedd 13:00-15:30 szerda: 08:00-12:00

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal Bicskei Járási Hivatal TÁJÉKOZTATÓ A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL

Fejér Megyei Kormányhivatal Bicskei Járási Hivatal TÁJÉKOZTATÓ A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentősen átalakul, a járási

Részletesebben