Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. ÜZLETI TERV 2009.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. ÜZLETI TERV 2009."

Átírás

1 Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. ÜZLETI TERV 2009.

2 ÜZLETI TERV Tartalomjegyzék: 1) Vezetői összefoglaló 2. oldal 2) A KFT általános bemutatása 3. oldal 3) Marketing terv 4. oldal 4) Működési terv 5. oldal 5) Vezetőség és szervezeti felépítés 5. oldal 6) Eredmény terv 6. oldal 7) Pénzügyi terv 7. oldal

3 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A KFT rövid bemutatása A Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT július 01. napjával lett alapítva a 91/2001. (VI.29.) KT. számú határozattal az Önkormányzat 100%-os tulajdonú Cégeként. A KFT alapításának célja elsődlegesen a városi nagyberuházások bonyolítása, valamint az ingatlanvagyon kezelése, hasznosítása. A Cégbíróság a Céget szeptember hó 19. napjával bejegyezte január 01. napjától az ingatlankezelés feladata a Szentes Városi Szolgáltató KFT-től átkerült a Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT feladatai közé. A KFT hitvallása, filozófiája A KFT minimális létszámmal dolgozik, mivel a beruházások bonyolítása során külső személyeket foglalkoztat megbízásos szerződés alapján, így feladat híján nincsenek állandó kiadásai a KFT-nek. Az ingatlankezelési feladatokat megbízásos jogviszony keretében a Szentes Városi Szolgáltató KFT végzi. Termékek, szolgáltatások rövid bemutatása Beruházások: Ez évben városi nagyberuházás bonyolítását nem végeztük, azonban a Panel Plusz programban résztvevő társasházak felújításának bonyolítását, műszaki ellenőrzését végeztük. Ez a feladat folytatódik évben is, mivel több társasház nyújtott be pályázatot ingatlan felújításra. Ingatlankezelés: Az önkormányzati tulajdonú lakás és nem lakás célú bérlemények kezelését a Szentes Városi Szolgáltató KFT végzi. Az ingatlanoknál elvégzi a Képviselő-testület által jóváhagyott költségvetés alapján a karbantartásokat, a felújításokat, valamint beszedi a bérleti díjakat. Jelenleg 444 db lakás és 101 db nem lakás célú bérleményt (üzlet, garázs) kezel. 2

4 A KFT felépítése, működése A KFT-t az ügyvezető irányítja közvetlenül. Az ingatlankezelési tevékenységet a Szentes Városi Szolgáltató KFT végzi alvállalkozóként, ezért a Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT-ben csupán adminisztratív és a szerződés kötésekkel kapcsolatos jogi munka folyik, a felmerülő egyéb munkákat megbízásos és vállalkozási jogviszony keretében végeztetjük. A közeljövőt érintő célkitűzések A bérlakások esetében lakbér emeléssel nem számolunk, a nem lakás célú bérlemények bérleti díjánál várható az infláció mértékével emelkedő díjat terveztünk, de ezek rendezése a piaci viszonyok ismeretében nem mindig lehetséges. Az üzlet helyiségek kiadása egyre nehezebb, jelenleg is sok üres kiadó helyiség van a városban. A KFT pénzügyi helyzete A KFT pénzügyi helyzete stabil, a bevételek havonta rendszerességgel képződnek. A KFT-nek likviditási gondjai nincsenek, hiszen csak a képződött bevételeket költheti el. A KFT ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA Alapadatok: Működési forma: Korlátolt Felelősségű Társaság Tulajdonos: Szentes Város Önkormányzata A KFT neve: Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT székhelye: 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. Cégbejegyzés ideje: szeptember 19. Képviseletre jogosult neve: Döbrőssy Iván ügyvezető 6635 Szegvár, Rozmaring u. 47. Fő tevékenység: Épületépítési projekt szervezése Melléktevékenységek: Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 3

5 Ingatlankezelés M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése Elérhetőségi adatok: 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. sz. Pf Telefon: 63/ Fax: 63/ Történeti rész: A KFT alapításának ideje: július 01. Az alapítást követő években a Széchenyi terv keretén belül a ligeti Strandfürdő beruházását, valamint a kemping területén lévő pihenőházak felújítását, majd bővítését bonyolítottuk években a Szentes, Ady E. utcai fürdő felújítását felügyeltük években egy meglévő épületből szauna került kialakításra a Strandfürdő területén évtől folyamatosan részt veszünk a Társasházak Panel Programos felújításának bonyolításában. Az ingatlankezelési feladatokat kezdetektől fogva a Szentes Városi Szolgáltató KFT végzi megbízás keretén belül. A kezelési feladatokból a felújítási munkákat, elhalt bérlők utáni lakás rendbetételt, valamint a lakásmobilitást közvetlenül a KFT-nk irányítja. MARKETING TERV A meglévő, bérbeadás útján hasznosított önkormányzati tulajdonú ingatlanok kezelési tevékenységén kívüli egyéb bevételek nem tervezhetők. Nincs tudomásunk arról, hogy a következő években milyen beruházási bonyolítási tevékenységre kapunk megbízást. 4

6 MŰKÖDÉSI TERV A KFT továbbra is minimális létszámmal működtethető, esetenként a feladatokhoz szükséges külső szakemberek bevonásával. A jövőben is részt kívánunk venni a Panel Program keretében felújításra kerülő épületek beruházási, bonyolítási munkáiban. A helyiségek illetve a nem lakás célú bérlemények bérleti díjait a megfelelő piaci szinthez közelíteni kell és az így rendelkezésre álló többlet bevétel nagyobb lehetőséget nyújt az Önkormányzat tulajdonában lévő épületek felújítására. VEZETŐSÉG ÉS SZERVEZETI FELÉPÍTÉS Vezetőség, tisztségviselők: Alapító Szentes Város Önkormányzata Ügyvezető igazgató Döbrőssy Iván Jogi képviselet Szabóné Dr. Benkó Ágnes Könyvvizsgáló V.K.M. KFT Könyvvezetés Dr. Mikecz Miklósné 5

7 2009. ÉVI EREDMÉNYTERV ezer Ft változás évi évi várható % terv Értékesítés nettó árbevétele , ebből közvetitett szolgáltatások , Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0 Egyéb bevételek 0 0 Anyag jellegű ráfordítások , ebből közvetitett szolgáltatások , Személyi jellegű ráfordítások , Értékcsökkenési leírás , Egyéb ráfordítás , ebből fizetett adók , Üzemi tevékenység eredménye , Pénzügyi műveletek eredménye 50 0,00 50 Szokásos vállalkozási eredmény , Rendkívüli eredmény , rendkívűli eredményből vissza nem téritendő támogatás , Adózás előtti eredmény , A évi eredményterv összeállításánál a nem lakás célú bérlemények bérleti díjának infláció követő emelésével számoltunk. Figyelembe vettük a várható áremeléseket, az üzemeltetésben, karbantartásban, felújításban jelentkező többlet kiadásokat. A kiadásokat a bevételek szintjéhez igazítottuk. 6

8 2009. ÉVI PÉNZÜGYITERV I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év összesen pénzeszközök nyitó állománya nettósított bevétel bevétel összesen rendelkezésre álló forrás igénybevett szolgáltatások munkabérek adók és járulékok Kiadások összesen pénzeszközök záró állománya A Szentes Városi Szolgáltató KFT által végzett ingatlankezelési tevékenység elszámolása nettó módon történik. A kiadásokkal csökkentett bevétel kerül pénzügyi rendezésre havonta a Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT által bonyolított felújítások, lakáscserék ebből a maradványból kerülnek kifizetésre. A Polgármesteri Hivatallal elszámolt bevételek és kiadások ÁFA különbözete havonta átutalásra kerül a Hivatal számlájára. Az éves tervben maradvánnyal nem számolunk. Az üzemeltetés bevételi többlete ad fedezetet a felújításokra. Szentes, október 17. Döbrőssy Iván ügyvezető 7

Kiegészítő melléklet. a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2012. évi éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet. a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2012. évi éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2012. évi éves beszámolóhoz 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK II. AZ ÉVES BESZÁMOLÓ

Részletesebben

2 3 4 5 6 7 BUDÉP Budai Épületfenntartó Kft. 1027 Budapest Frankel Leó u. 5. Kiegészítő melléklet A 2008. január 01. 2008. december 31. éves beszámolóhoz a 2000. évi C. tv. a számvitelről előírása alapján

Részletesebben

2012. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

2012. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 2012. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012] [SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ] Statisztikai számjele: 14625651-4110-572-07 Cégjegyzék

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2013. április 30. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben

J A V A S L A T az ÓZDINVEST Kft. 2014. évi üzleti tervének e l f o g a d á s á r a

J A V A S L A T az ÓZDINVEST Kft. 2014. évi üzleti tervének e l f o g a d á s á r a J A V A S L A T az ÓZDINVEST Kft. 2014. évi üzleti tervének e l f o g a d á s á r a Előterjesztő: ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője Ózd, 2014. május 28. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 299/2013.(XII.19.)

Részletesebben

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2014. április 10. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 2011. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] [SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ] 1 4 6 2 5 6 5 1 4 1 1 0 5 7 2 0 7 Statisztikai

Részletesebben

J A V A S L A T az ÓZDINVEST Kft. 2015. évi üzleti tervének e l f o g a d á s á r a

J A V A S L A T az ÓZDINVEST Kft. 2015. évi üzleti tervének e l f o g a d á s á r a J A V A S L A T az ÓZDINVEST Kft. 2015. évi üzleti tervének e l f o g a d á s á r a Előterjesztő: ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője Ózd, 2015. július 23. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 221/2014.(XII.19.)

Részletesebben

- a Közgyűléshez. az önkormányzati alapítású gazdasági társaságok 2008. évi üzleti tervének módosítására

- a Közgyűléshez. az önkormányzati alapítású gazdasági társaságok 2008. évi üzleti tervének módosítására NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS ÜZEMELTETÉSI IRODA 441 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-524, (42) 524-54; Fax: (42) 524-541 E-mail: nyhvagyo@nyirhalo.hu

Részletesebben

PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG

PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2004. ÉV 2524 Nagysáp, Granárium domb 1. (33) 517-912 www.idosek.hu Statisztikai számjel: 21819274-8531-571-11 Cégjegyzék

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31. HAJDÚ RENT Kft. 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. Adószám: 14354429-2-09. Cégjegyzékszám: 09-09-015132

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31. HAJDÚ RENT Kft. 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. Adószám: 14354429-2-09. Cégjegyzékszám: 09-09-015132 HAJDÚ RENT Kft 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. Adószám: 14354429-2-09 Cégjegyzékszám: 09-09-015132 KSH: 14354429-6820-113-09 ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31 Készült a FORINT-Soft Kft. Kiegészítő melléklet szerkesztő

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE 5 4 jzökb BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. március 6. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr. Köles Zsuzsanna vagyonhasznosítási és jogi referens

Részletesebben

Üzleti Terv 2013. Nyíregyházi Ipari Park Kft. 2013. NyíREGYHÁZI IPARI PARK KFT. lj?, ~ 2013. május 06. Hagymasl Gyula. ügyvezető

Üzleti Terv 2013. Nyíregyházi Ipari Park Kft. 2013. NyíREGYHÁZI IPARI PARK KFT. lj?, ~ 2013. május 06. Hagymasl Gyula. ügyvezető UZLETI 00 TERV 2013. NyíREGYHÁZI IPARI PARK KFT. lj?, ~ 2013. május 06. Hagymasl Gyula ügyvezető 1 Bevezető A Nyíregyházi Ipari Park 1997-es indulása óta eltelt 13 év alatt komoly fejlődést produkálva,

Részletesebben

[ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. ÉV]

[ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. ÉV] 2013. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. ÉV] KÖNYVVIZSGÁLÓ ÁLTAL NEM AUDITÁLT 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. A vállalkozás

Részletesebben

2013. évi Kiegészítő melléklet

2013. évi Kiegészítő melléklet GYULASPORT SPORTLÉTESÍTMÉNYEKET MŰKÖDTETŐ UTANPÓTLÁS NEVELŐ SPORTISKOLA, SPORTSZERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 5700. Gyula, Ajtóssy Albert u. 2-10. 2013. évi Kiegészítő

Részletesebben

Nonprofit Zrt. Fax: 292-3233 - 5 7. cégjegyzékszám VÁROSGAZ I. KERÜLET ZDA XVIII

Nonprofit Zrt. Fax: 292-3233 - 5 7. cégjegyzékszám VÁROSGAZ I. KERÜLET ZDA XVIII Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Központi telefonszám: 292-0258 Székhely: 1181 Budapest, Üllői út 423. Fax: 292-3233 Postacím: 1675 Budapest, Pf. 97. Ügyfélszolgálat: 06-30-549-6922 Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet Regia Civitas Szálloda és Fürdő Beruházó és Üzemeltető Kft 2008. évi Egyszerűsített Éves Beszámolójához - 1 I. Általános rész 1. Vállalkozás bemutatása A társaság 2007. szeptember

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év. éves beszámolójának

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év. éves beszámolójának A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2013. május 30. P H Ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA Név: VÁTI Magyar

Részletesebben

VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évről

ÜZLETI JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évről 1 ÜZLETI JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évről összeállította: Horváth Tamás József ügyvezető igazgató 2 Tartalom I. A vállalkozás általános bemutatása... 3 II. Gazdálkodási jellemzők... 5 III.

Részletesebben

Nyíregyházi Allatpark Nonprofit Kft

Nyíregyházi Allatpark Nonprofit Kft ~ Nyíregyházi Allatpark Nonprofit Kft 2012 évi beszámoló Készítette: GQjh1zló igazgató 1 Tartalom Vezetői összefoglaló Bevételek alakulása a tervhez képest Költségek alakulása a tervhez képest Közhasznú

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2010. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2010. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ BARTÓK BÉLA MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Cg. 08-09-017470 KSH szám: 22109956-9499-599-08 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2010. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Győr, 2011.

Részletesebben

2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK

2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK ÁBRÁND-TEXTIL Kft. Sátoraljaújhely./2013. Az ÁBRÁND-TEXTIL Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Sátoraljaújhely, 2013. január 21. Kocsi

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: 14464700-2-15 Cégbíróság: Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: 15-09-073222 TI-KÖSZ Köztisztasági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához

Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához I. Általános tudnivalók A kiegészítő melléklet a Re-Kom Nonprofit Kft 2012. január 01.-től 2012.

Részletesebben

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről 1 0 8 9 8 8 2 4 3 6 0 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 4 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma:

Részletesebben

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Adószám: 23395778-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963641 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1061

Részletesebben

JELENTÉS A TERÉZVÁROSI KÖZBIZTONSÁGI KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008. ÉV)

JELENTÉS A TERÉZVÁROSI KÖZBIZTONSÁGI KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008. ÉV) Gyöngy-Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft JELENTÉS A TERÉZVÁROSI KÖZBIZTONSÁGI KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008. ÉV) Budapest, 2009. október 15. 2 JELENTÉS

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. - a Közgyűléshez

TÁJÉKOZTATÓ. - a Közgyűléshez NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TElEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VEJL/238-2/2014. Ügyintéző

Részletesebben