KÉZMŰ FŐVÁROSI KÉZMŰIPARI NONPROFIT KFT ÉVI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÉZMŰ FŐVÁROSI KÉZMŰIPARI NONPROFIT KFT. 2009. ÉVI"

Átírás

1 KÉZMŰ FŐVÁROSI KÉZMŰIPARI NONPROFIT KFT Budapest, Csömöri út A KÉZMŰ FŐVÁROSI KÉZMŰIPARI NONPROFIT KFT ÉVI K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E BUDAPEST, MÁRCIUS 16. Paulik Rudolf vezérigazgató

2 - 2-1./ A közhasznú társaság alapadatai Cégnév: KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Rövidített cégnév: KÉZMŰ Nonprofit Kft. Székhely: Budapest, Csömöri út Képviselő: Paulik Rudolf vezérigazgató Felügyelő Bizottság tagjai: Földes Sándor (elnök) (2009. évben) Dr. Varga Ildikó Veres Lászlóné ( ig) Patai Róza ( ig) Tokaji Józsefné Farkas Jácint ( ig) Adószám: Cégjegyzékszám: Cg Bejegyzés napja : július 14. Bejegyző végzés száma : Cg /5 Közhasznúsági fokozat: közhasznú A KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Közhasznú Társaság átalakulással jött létre, a Fővárosi Kézműipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság általános jogutódjaként, határozatlan időre. Az átalakulásról hozott döntés időpontja december 19. napja volt. A KÉZMŰ KHT a cégbírósági bejegyző végzést követően, április 1. napján kezdte meg működését július 14. napjától a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény 365. (3) bekezdése alapján a társaság nonprofit korlátolt felelősségű társaságként folytatja tevékenységét, közhasznú minősítését megőrizve. Közhasznú tevékenységének /Kszt. 4.. (1) bekezdés a)/ célja: Kszt. 26. c.) 17.) rehabilitációs foglalkoztatás

3 - 3 - A KÉZMŰ Nonprofit Kft. közhasznú tevékenységi köre a Ptk (1) bekezdésének, a Kszt. 4.. (1) bekezdésének és 26. b.) és c.) pontjának felhatalmazása alapján a következő: Főtevékenység: 1392 Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat) Egyéb jelentős tevékenységek: Egyéb bútor gyártása 14.1 Ruházat gyártása Sportszer gyártása Csomagolóeszköz gyártása Táskafélék, szíjazat gyártása 2./ Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet 9. -a alapján pályázatot hirdetett a nyílt munkaerőpiacon nem foglalkoztatható megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatását vállaló munkaadók részére védett szervezeti szerződés megkötésére és rehabilitációs költségtámogatásra. A KÉZMŰ Kht. benyújtotta pályázatát, amelyet a Minisztérium kedvezően bírált el és megkötésre került a /2006.-SZMM számú Védett Szervezeti Szerződés évben a Szociális és Munkaügyi Minisztérium /2009. számú döntése alapján, legfeljebb fő megváltozott munkaképességű dolgozó foglalkoztatásához, vissza nem térítendő támogatásként legfeljebb eft rehabilitációs költségtámogatást ítélt meg. A megítélt összeg eft-tal kisebb összegű, mint amire évben pályáztunk. Az eft jóváhagyott támogatást a KÉZMŰ Nonprofit Kft. teljes egészében igénybe tudta venni. A évi elvileg támogatható költségek összege eft volt, amelyből eft-ot nem állt módunkban megigényelni. A támogatást a Védett Szervezeti Szerződésben meghatározott költségekre, utófinanszírozás keretében, havi rendszerességgel kapta a KÉZMŰ Nonprofit Kft. A rehabilitációs költségtámogatás évre vonatkozó felhasználását a Szociális és Munkaügyi Minisztériumhoz benyújtott elszámolással egyezően az 1.sz. mellékelt táblázat tartalmazza.

4 - 4-3./ évben pénzügyileg teljesült egyéb támogatások Külföldi kiállításokon való részvételre kapott támogatások WEB lap, prospektus eft 500 eft A 2. és 3. pontban felsorolt támogatásokon felül a KÉZMŰ Nonprofit Kft. egyéb támogatásban nem részesült költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől. 4./ A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás év eft év eft Befektetett eszközök Forgóeszközök Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen Saját tőke Ebből: jegyzett tőke Céltartalék Rövid lejáratú kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások Források összesen Bevételek összesen Költségek és ráfordítások összesen Adózás előtti eredmény társasági adó adózott eredmény Ebből: - közhasznú tevékenység vállalkozási tevékenység Társasági adó KHT adózott eredménye

5 - 5-5./ A cél szerinti juttatások kimutatása A KÉZMŰ Nonprofit Kft évben nem nyújtott cél szerinti juttatásokat. 6./ Egyéb juttatások A KÉZMŰ Nonprofit Kft évben eft támogatást nyújtott a TIDOSZ Alapítványnak. 7./ A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, összegének kimutatása A KÉZMŰ Nonprofit Kft.-nél Felügyelő Bizottság ellenőrzi a társaság ügyvezetését. A vezető tisztségviselők (vezérigazgató, FB) részére évben összesen eft járandóság került elszámolásra. Egyéb juttatásban, kedvezményben a vezető tisztségviselők nem részesültek. 8./ A KÉZMŰ Nonprofit Kft. közhasznú tevékenységének rövid tartalmi beszámolója A KÉZMŰ Nonprofit Kft. közhasznú tevékenységi köre a rehabilitációs foglalkoztatás, amelynek maradéktalanul eleget tett. A rehabilitációs szakmai programban megvalósuló feladatokkal komplex szolgáltatást biztosítunk a KÉZMŰ Nonprofit Kft. 86 telephelye vonatkozásában, amelyek ezen speciális munkavállalási csoport szükségleteihez igazodnak és azokat a lehető legszélesebb körben lefedik. A telephelyek 27,58% integrált foglalkoztatást, 62,08%-a fejlesztőfelkészítő foglalkoztatást, 10,34% rehabilitációs foglalkoztatást biztosító munkahely. A foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma fő, ebből a megváltozott munkaképességű dolgozók átlagos állományi létszáma fő, az összes foglalkoztatott 73,5%-a. A Védett Szervezeti Szerződésben vállalt 623 fős nyílt munkaerőpiacon nem foglalkoztatható létszámot a ténylegesen foglalkoztatott létszám évben jelentősen meghaladta, számuk fő volt. A megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatásának tartós biztosítása érdekében a január 1-től december 31-ig terjedő időszakra megkötött illetve június 30. napjáig meghosszabbított Védett Szervezeti Szerződéssel rendelkezünk.

6 - 6 - A KÉZMŰ Nonprofit Kft. kiemelt figyelmet fordít a hátrányos helyzetű munkavállalói csoportok esélyegyenlőségének biztosítására, elsősorban szakmai képzés, továbbképzés támogatásával, a megváltozott munkaképességű dolgozóknak az alkalmazáskori előnyben részesítésével, a kollektív szerződésben biztosított rehabilitációs szabadság biztosításával. Célunk, a megváltozott munkaképességű, illetve fogyatékos személyek egészségi állapotának, illetve fogyatékosságának megfelelő munkahelyi környezetben megvalósuló foglalkoztatása, valamint ezen munkavállalók képességeivel elérhető legmagasabb szintű foglalkoztatás megvalósulásának elősegítése. A foglalkoztatási rehabilitáció elősegítése érdekében munkavállalóink, illetve a KÉZMŰ Nonprofit Kft.-nél elhelyezkedni kívánó potenciális munkavállalóink részére segítő szolgáltatásokat is nyújtunk, mint pl. - munkatanácsadás - jogi tanácsadás - szociális ügyintézés A törvényi előírásoknak megfelelően működik a Rehabilitációs Bizottság. A megváltozott munkaképességű dolgozók egy jelentős része intézeti foglalkoztatott. A KÉZMŰ Nonprofit Kft fő határozatlan időre munkaviszonyt létesítő megváltozott munkaképességű munkavállaló részére személyre szóló rehabilitációs tervet készített. Ezeket 2009-ben felülvizsgáltuk és értékeltük. Az értékeléssel egy időben meghatároztuk a jövőbeni feladatokat. A személyre szóló rehabilitációs tervvel érintett munkavállalók 78,91%-át integrált foglalkoztatás keretében, 21,09%-át pedig rehabilitációs foglalkoztatóban foglalkoztatjuk. Az intézeti fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás előírásainak megfelelően biztosítjuk a segítő személyek foglalkoztatását is, 15 fő megváltozott munkaképességű dolgozónként 1 főt. 30 fő foglalkoztatott felett koordinátort kell alkalmazni, ezt a feladatot a gyáregységi központokban lévő termelés irányító, kereskedelmi apparátus és munkaügyi és bérgazdálkodási osztályok munkatársai látják el. Ezenkívül a gyáregységekben 1-1 fő és a központban is 1 fő rehabilitációs munkatárs segíti a megváltozott munkaképességű munkavállalók szakmai és egyéni fejlődését. KÉZMŰ Nonprofit Kft. szintjén pedig rehabilitációs megbízottat foglalkoztatunk. A megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatása termelőüzemekben, adminisztrációs területen és intézetekben folyik, ahol képességeiknek megfelelő munka van számukra biztosítva. A KÉZMŰ Nonprofit Kft. a évet nyereséggel zárta. Költségvetési befizetési kötelezettségeinek mindig határidőre maradéktalanul eleget tett.

7 - 7 - A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának ellenőrzése folyamatosan történik a szociális és gyámhivatalok részéről ben minden szociális foglalkoztatási engedéllyel rendelkező telepünkön, a helyszínen ellenőrizték a szociális foglalkoztatást. Az ellenőrzések alapvetően rendben találták a szociális foglalkoztatást, sehol nem került visszavonásra a szociális foglalkoztatási engedély, nem került sor bírság kiszabására. KÉZMŰ Nonprofit Kft. által végzett fejlesztő felkészítő foglalkoztatást IV. negyed évében a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal által kiadott ellenőrzési szempontok alapján, soron kívül ellenőrizték, így az elmúlt évben összesen 56 ellenőrzés történt a szociális foglalkoztatókban. A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal is tartott helyszíni ellenőrzést szociális foglalkoztatóban, konkrétan nappali ellátást biztosító intézményben, ahol fejlesztő foglalkoztatás megvalósításával elégedettek voltak. Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Felügyelőség területi szervei is a helyszínen ellenőrizték a szociális foglalkoztatást. Az ellenőrzések során nem került sor bírság kiszabására. A KÉZMŰ Nonprofit Kft évben gazdasági és pénzügyi egyensúlyát megtartotta, a évi működés feltételei biztosítva vannak. A gazdasági eredmények elérése mellett fő célunk a hátrányos helyzetű munkavállalói csoportok esélyegyenlőségének biztosítása a foglalkoztatás valamennyi területén és olyan munkahelyi légkör megteremtése, amely elfogadja a másságot és mindenki számára biztosítja az emberi méltóság megőrzését.

8 - 8 - Tartalomjegyzék 1./ A közhasznú társaság alapadatai 2./ Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 3./ évben pénzügyileg teljesült támogatások 4./ A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 5./ A cél szerinti juttatások kimutatása 6./ Egyéb juttatások 7./ A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, összegének kimutatása 8./ A KÉZMŰ Nonprofit Kft. közhasznú tevékenységének rövid tartalmi beszámolója 9./ A KÉZMŰ Nonprofit Kft. auditált számviteli beszámolója (mérleg, eredménykimutatás, közhasznú eredménykimutatás, kiegészítő melléklet)

9 Költségek megnevezése A KÉZMŰ Nonprofit Kft ig tartó támogatási igénnyel érintett időszaka munkaviszony keretében alkalmazott munkavállalók foglalkoztatásához Főkönyvi szám Munkabér és járulékai Megváltozott munkaképességű munkavállalók Munkaruha és egyéni védőeszközök költségei Munkábajárás költségei kapcsolódó tény támogatható költségeinek részletezése Munkásszállítás költségei Munkaeszközök költségei Munkaalkalmassági vizsgálat költségei Segítő személy munkabér és járuléka Szállítás költsége Közvetlen anyag és energia költsége Tárolás, információ feldolgozás költsége Irányítás, munkaszerv. mbére és járuléka Irányítás költségei Támogatott költségek összesen Nem támogatott költségek összesen adatok ezer Ft-ban Támogatható költségek összesen aa ab ac ad ae af b c d e f g h i j Anyagjellegű ráfordítások összesen Anyagköltség összesen Közvetlen anyagköltség képlet Közvetett anyagköltség , Energiaköltség , , , képlet Nyomtatványköltség Irodaszerek költsége Számítástechnikai anyagok Igénybe vett szolgáltatás összesen Idegen vállalkozás által végzett fenntartás Idegen vállalkozás által végzett szállítás költsége , , Raktár bérleti díj Fogyasztáshoz nem kötött ig.vett szolg Targoncahasználati díj Egyéb szolgáltatás összesen

10 Biztosítási díj Személy jellegű ráfordítások összesen Bérköltség , , , , , , , , , , , Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen Munkába járással kapcsolatos költségtérítés Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás Bérjárulékok összesen TB járulék , , , , , , , , , , , Egészségügyi hozzájárulás , , , ,

11 Munkaadói járulék , , , , , , , , , , , Költségek összesen: Budapest, március 16. Paulik Rudolf vezérigazgató

12 A KÖZHASZNÚ, KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ BESOROLÁSÚ KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁSÁNAK ELŐÍRT TAGOLÁSA év adatok eftban Sor- Előző év(ek) A tétel megnevezése Előző év helyesbítései szám Tárgyév a b c d e 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele ( sor) Közhasznú célú működésre kapott támogatás a) alapítótól 4. b) központi költségvetéstől c) helyi önkormányzattól 6. d) egyéb Pályázati úton elnyert támogatás 8. Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel 10. Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel ( sor) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai ( sorok) Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai ( sorok) Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások F. Összes ráfordítás ( sor) G. Adózás előtti vállalkozási eredmény ( sor)

13 H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény ( sor) J. Tárgyévi közhasznú eredmény (1-13. sor) TÁJÉKOZTATÓ ADATOK Sor- A tétel megnevezése Előző év Tárgyév szám 32. A. Személyi jellegű ráfordítások ( sor) Bérköltség Ebből: - megbízási díjak tiszteletdíjak Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások Keltezés: Budapest, március 16.