számfejtett ágazati pótlékhoz A nem állami szociális fenntartóknak kizárólag az Mt. alapján foglalkoztatottak után jár a támogatás.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "számfejtett ágazati pótlékhoz A nem állami szociális fenntartóknak kizárólag az Mt. alapján foglalkoztatottak után jár a támogatás."

Átírás

1 Gyakran ismétlődő kérdések a nem állami szociális fenntartók ágazati pótlék támogatásával kapcsolatban 1. Kérdés: A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló kormányrendelet (a továbbiakban: Tkr.) alapján támogatásban részesülő helyi önkormányzatoknak is be kell nyújtani a nem állami szociális fenntartókkal azonos módon a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatásról szóló 34/2014. (II. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 6. (1) bekezdése szerinti igényt. A helyi önkormányzatoknak nem kell a Rendelet 6. (1) bekezdése szerint az igényt benyújtani. Az ágazati pótlék támogatással kapcsolatos finanszírozás eljárása az ő esetükben hasonlóan a többi helyi önkormányzat által fenntartott szociális szolgáltatóra, intézményre tekintettel igényelhető támogatáshoz a Rendelet a alapján történik. 2. Kérdés: A Tkr. hatálya alá tartozó támogatásban részesülő fenntartókra is vonatkozik a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szoc.tv.) 94/L. (4) bekezdése hiszen ez a támogatás nem költségvetési törvényben biztosított támogatás. A Tkr. hatálya alá tartozó támogatás is költségvetési törvényben biztosított támogatás. Ugyan az egyes jogcímeket és összegeket nem a Kv.tv. tartalmazza, de a Kv.tv. 1. mellékletében szereplő előirányzatból pályázható meg a támogatás. Ezt támasztja alá az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet 1. i) pontja mely szerint E rendelet alkalmazásában i) támogatás: a központi költségvetésről szóló törvényben a szolgáltatások működéséhez biztosított támogatás, valamint az egyházi kiegészítő támogatás, ide nem értve a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet alapján nyújtott támogatást. 3. Kérdés: Több fenntartó jelezte, hogy nem a Kjt. szerinti bért fizetik a dolgozóknak. Ebben az esetben mi a teendő? Igénybe vehető-e egyáltalán a támogatás? A Szoc.tv. 94/ L. (4) bekezdése és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 145. (3) bekezdése alapján legalább a Kjt. szerinti bért (beleértve az ágazati pótlékot is) kell a dolgozóknak biztosítani. Ennél alacsonyabb bér fizetése esetén a fenntartó jogszabályt sért, melynek megszűntetésére felhívjuk valamennyi érintett fenntartó figyelmét.

2 Amennyiben magasabb bért biztosít a fenntartó a Kjt-ben meghatározotthoz képest és az ágazati pótlék teljes összege tényleges bérnövekedésként jelenik meg a foglalkoztatott számára, igénybe veheti az egyéb, a Rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén a támogatást. 4. Kérdés: Azzal, aki jelenleg kismama, vagy annak készül hamarosan, illetve aki pl. műtét miatt több hónapig táppénzen van, azt betehetjük az igénylésbe? Elvileg adnia kell neki a pótlékot, azonban ténylegesen nem kerül kifizetésre. Ilyenkor hogyan számoljunk? A Rendelet 1. (1) bekezdése szerint a költségvetés a Kjtvhr. 15/A. - szerinti, január november hónapra számfejtett ágazati pótlékhoz és annak közterheihez kapcsolódóan biztosít támogatást. E rendelkezés alapján kizárólag azon foglalkoztatottak vehetőek figyelembe, amelyek bérre, valamint ahhoz kapcsolódóan ágazati pótlékra jogosultak, részükre bér, illetve ágazati bérpótlék számfejtése és kifizetési történik. Amennyiben az adott foglalkoztatott pl. betegség esetén ismét munkába tud állni, részére bérfizetéssel együtt az ágazati pótlékot is ki kell fizetni, így utána a fenntartó támogatásra is jogosult lesz, melyet kérelme módosításával, vagy elszámoláskor tud érvényesíteni. 5. Kérdés: Jár-e támogatás a Munka Törvénykönyve (a továbbiakban: Mt.) alapján foglalkoztatott alkalmazott után? Ha jár, akkor hogyan kell megállapítania az igényelhető támogatásnál melyik fizetési fokozatban sorolja be a munkavállalót? A nem állami szociális fenntartóknak kizárólag az Mt. alapján foglalkoztatottak után jár a támogatás. A foglalkoztatottak részére a Kjt. szerinti bért kell biztosítani, de nem minősülnek közalkalmazottnak, a munkáltatónál Mt. szerinti munkaviszonyban állnak. A Kjt ának megfelelően kell meghatározni a besorolást és annak megfelelően igényelheti a fenntartó a támogatást. Felhívjuk a fenntartók figyelmét, hogy amennyiben a költségvetési törvény szerinti támogatásban részesülnek, a Szoc.tv. 94/L. (4) bekezdése és a Gyvt (3) bekezdése alapján be kell sorolni valamennyi foglalkoztatottat, hiszen csak így tudják meghatározni, hogy részükre biztosított munkaidő, pihenőidő, előmeneteli és illetményrendszer megfelel-e legalább a Kjt ban foglaltaknak. Egyéb jogviszonyban (pl. megbízási jogviszony, társadalmi gondozó) állókra tekintettel nem igényelhető támogatás, tekintettel arra, hogy esetükben a fenntartókra nem vonatkozik a Szoc.tv. 94/L. (4) bekezdése és Gyvt.) 145. (3) bekezdése szerinti kötelezettség.

3 6. Kérdés: Közmunkában határozott időre munkaviszonyban foglalkoztatott alkalmazott után járe a támogatás? a közfoglalkoztatásról és közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló évi CVI. törvény 2. (1) bekezdése értelmében a közfoglalkoztatási jogviszonyra az Mt. szabályai alkalmazandók, a törvényben meghatározott eltérésekkel. Vagyis ugyan a közfoglalkoztatási jogviszony esetén eltérésekkel alkalmazni kell az Mt. szabályait, de a közfoglalkoztatottak nem munkaviszonyban, hanem közfoglalkoztatási jogviszonyban állnak a közfoglalkoztatóval. Esetükben nem kell alkalmazni a Kjt. szabályait, így utánuk a fenntartó ágazati pótlék támogatásra sem jogosult. 7. Kérdés: Az általunk fenntartott támogató szolgálat közfeladatot ellátó dolgozói részére január 1. napjától végrehajtottuk az előírt garantált béremelést. A jelentős mértékben csökkentett állami támogatás miatt február 01. napjától több dolgozó esetében munkaidő csökkentést hajtottunk végre munkaszerződés keretében. Kérdésünk, hogy az ágazati bérpótlék igénylése során milyen formában kell megjeleníteni ezt a tényt, illetve külön táblázatban kell-e feltüntetni az igényelt ágazati bérpótlék összegének módosulását? A Kjtvhr. 15/A. -a szerinti ágazati bérpótlékot a foglalkoztatottaknak a legalább a Kjt ában meghatározott béren felül kell biztosítani. A részmunkaidőben foglalkoztatottakat teljes munkaidős foglalkoztatottra átszámítva kell figyelembe venni. Pl. a foglalkoztatott január 1. és 31. között 8 órában, majd február 1. és november 30. között 6 órában foglalkoztatott 1 fő 6 órás foglalkoztatottat adott időszakra 1 fő /8 óra * 6 óra = 0,75 főként lehet figyelembe venni, vagyis a példában amennyiben adott foglalkoztatott január 1. és november 30. között ugyanabban a fizetési osztályban és ezen belül fizetési fokozatban van: {(1 fő * 31 nap) + (0,75 fő * 303 nap)} / 334 = 0,77 főként vehető figyelembe. Felhívjuk valamennyi fenntartó figyelmét, hogy a jogszabályokban meghatározott szakmai feltételeket biztosítani kell a szolgáltatóknál, annak rovására a munkaidő csökkentés nem hajtható végre.

4 8. Kérdés: A fenntartó évben pályázatot nyert szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek közösségi ellátására. A területi munkatársakat, mint civil szervezet megilleti a bérpótlék támogatás. Kérdésem: A szervezetnél nem a munkaviszony alapján történik a munkabér besorolása, ezért szeretnénk állásfoglalást kérni a bérpótlék számításához. Mikortól veszem figyelembe a munkaviszonyt, csak a pályázat kezdetétől? vagy a teljes munkaviszonytól? vagy iskolai végzettségtől? Az iskolai végzettség alapján legyen a besorolás? Gondolom, akinek szociális területen van a főiskolai végzettsége az F-es besorolás, akinek érettségije van az D-s besorolású lehet. A Kjt a alapján, a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról rendelkező 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékleténekfigyelembe vételével kell a foglalkoztatottakat fizetési osztályokba és fizetési fokozatokba besorolni. A Kjt. 87/A. -a tartalmazza, hogy mely időt kell jogviszonyban töltött időnek számítani. A munkavállaló besorolását az, hogy a fenntartó mikortól jogosult adott támogatásra, nem befolyásolja. 9. Kérdés: Intézményünk két telephelyén működik idősek nappali ellátása, annak részeként pedig demens személyek nappali ellátása. Működési engedélyben így szerepel: idősek klubja (idős és demens személyek ellátása). Az idősek klubja dolgozóit telephelyenként egy igénylő adatlapon kell szerepeltetni vagy külön adatlapon az idős és külön a demens ellátás dolgozóit. Munkaszerződésükben a szakfeladat Idősek nappali ellátása és a megjegyzés rovatban szerepel a külön megjelölés, ha a dolgozó a demens ellátás szakmai létszáma. Az igénylő adatlap 1. számú mellékletében a táblázat alatt szerepel, hogy *Az adatlapot szolgáltatás típusonként kell benyújtani (a Kitöltési útmutatóban felsorolt szolgáltatás típusonként). A Kitöltési útmutató I. pontjában kerültek felsorolásra az Alkalmazandó szolgáltatás típus kódok és megnevezések a nem állami, egyházi fenntartók számára. A felsorolásban 8. kóddal szerepel az időskorúak nappali intézménye, 9. ponttal pedig a demens személyek nappali ellátása. Ennek megfelelően két külön szolgáltatás típusnak kell tekinteni és két külön adatlapon igényelhető a támogatás.

5 A Kitöltési útmutató II. pontjában szerepel, hogy Amennyiben ugyanazon engedélyes több típusú szolgáltatást is végez, és adott munkavállaló több típusú ellátásban is részt vesz, annál a szolgáltatás típusnál kell figyelembe venne, amelyet a munkaideje legnagyobb hányadában végez. Kérjük az adatokat ennek megfelelően szerepeltetni. 10. Kérdés: A szociális foglalkoztató intézmények dolgozóinak jár-e az ágazati pótlék támogatása, tekintettel arra, hogy az érintettek a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról rendelkező 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szfr.) alapján kapnak támogatást az NRSZH-val megkötött szerződés keretében, de a Rendelet nem tartalmazza az említett rendelet szerint támogatásban részesülő intézményeket. A támogatás jogosultsági szabályait a Rendelet 1. -a tartalmazza. A fenntartó kizárólag az alapján, hogy szociális foglalkoztatási támogatásban részesül, még nem jogosul az ágazati pótlék támogatásra. Tekintettel arra, hogy szociális foglalkoztatásban az intézményen belül ellátottak vehetnek részt, amennyiben adott intézmény pl. nappali ellátás után jogosult a Kv.tv. 2. melléklete alapján támogatásra, akkor az ágazati pótlék támogatásra is jogosult. Külső foglalkoztató (a fenntartóval az ellátottak szociális foglalkoztatására megállapodást kötött személy, szervezet), amennyiben nem végez szociális alap, vagy szakellátást, és az alapján nem jogosult támogatásra, akkor ágazati pótlék támogatásra nem jogosult.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézmény nem állami fenntartóját megillető támogatások

A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézmény nem állami fenntartóját megillető támogatások 8. melléklet a 2015. évi C. törvényhez A személyes gondoskodást nyújtó szociális, közfeladatot ellátó intézmény nem állami fenntartóját megillető támogatások A központi költségvetés a nem állami szociális

Részletesebben

A szakosított ellátások finanszírozása 2014-ben, az ellenőrzések során szerzett tapasztalatok

A szakosított ellátások finanszírozása 2014-ben, az ellenőrzések során szerzett tapasztalatok A szakosított ellátások finanszírozása 2014-ben, az ellenőrzések során szerzett tapasztalatok dr. Ördögh Attila osztályvezető Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda Felülvizsgálati

Részletesebben

Szak áj é oz oz at nap

Szak áj é oz oz at nap Szakmai tájékoztató nap 2015. Február 16. Budapest Szakmai tájékoztató nap A bölcsődei ellátást érintő változásokról Mi indokolja a jogszabály módosítást Milyen jogszabályokat érint a változás Mely tartalmakban

Részletesebben

A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY

A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY Bevezető: A Tbj. alapelvei szerint, a társadalmi szolidaritás elvének megfelelően a szociális biztonsághoz, a testi és lelki egészséghez való jog érvényesítése,

Részletesebben

G Y I K. Gyakran ismétlődő kérdések az elvárt béremelésről és a bérkompenzációról (adókedvezményről)

G Y I K. Gyakran ismétlődő kérdések az elvárt béremelésről és a bérkompenzációról (adókedvezményről) Nemzetgazdasági Minisztérium G Y I K Gyakran ismétlődő kérdések az elvárt béremelésről és a bérkompenzációról (adókedvezményről) 1.Hol található az elvárt béremelés végrehajtásához segítséget nyújtó útmutató?

Részletesebben

AKTUÁLIS SZOCIÁLPOLITIKAI KÉRDÉSEK

AKTUÁLIS SZOCIÁLPOLITIKAI KÉRDÉSEK AKTUÁLIS SZOCIÁLPOLITIKAI KÉRDÉSEK Jogszabályok 2015. évi LXXIII. törvény a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény módosításáról Megjelent: MK 2015/84. (VI. 18.) Hatályos:

Részletesebben

Szociális szolgáltatások és ellátások finanszírozása, s az intézményi térítési díj

Szociális szolgáltatások és ellátások finanszírozása, s az intézményi térítési díj Szociális szolgáltatások és ellátások finanszírozása, s az intézményi térítési díj Ellátottjogi képviselők képzése - 2014 április 10 Mohácsi Mónika főosztályvezető-helyettes Szociális és Gyermekvédelmi

Részletesebben

A Kormány 349/2014. (XII. 29.) Korm. rendelete a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2015. évi kompenzációjáról

A Kormány 349/2014. (XII. 29.) Korm. rendelete a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2015. évi kompenzációjáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 185. szám 25789 A Kormány 349/2014. (XII. 29.) Korm. rendelete a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2015. évi kompenzációjáról

Részletesebben

1. melléklet a 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez. A kiegészítő pótlék összege (Ft)

1. melléklet a 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez. A kiegészítő pótlék összege (Ft) 16564 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 95. szám A Kormány 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti

Részletesebben

A Kormány. /2012. ( ) Korm. r e n d e l e t e. egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány. /2012. ( ) Korm. r e n d e l e t e. egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról Az előterjesztés az egyes szociális tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi CXVIII. törvényhez kapcsolódó, kormányrendeleti szintű módosításokat, elsősorban a támogatott lakhatás,

Részletesebben

408/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet

408/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 408/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet a költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációjáról A Kormány a Magyarország 2013. évi

Részletesebben

Egy települési önkormányzat ugyanazon feladat ellátása tekintetében a támogatás szempontjából kizárólag egy társulásban vehető figyelembe.

Egy települési önkormányzat ugyanazon feladat ellátása tekintetében a támogatás szempontjából kizárólag egy társulásban vehető figyelembe. M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 184. szám 25703 - a III.3.a) alpont szerinti támogatás összegének számításánál a társult települések összlakosságszámát kell figyelembe venni, - a III.3.b) alpont alatti

Részletesebben

2003. évi LXXXIV. törvény. az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről 1

2003. évi LXXXIV. törvény. az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről 1 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről 1 Az Országgyűlés - az egészségügyi tevékenység kiemelkedő jelentőségének tudatában, - az egészségügyi dolgozókat megillető

Részletesebben

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA 2. melléklet a 2015. évi C. törvényhez A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA 1. A települési önkormányzatok

Részletesebben

IX. Fejezet A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL

IX. Fejezet A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL IX. Fejezet A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL Az adó 453. (1) A szociális hozzájárulási adó (a továbbiakban e fejezet alkalmazásában: az adó) a kifizetőt természetes személlyel fennálló egyes jogviszonyaira,

Részletesebben

MOLNÁR FERENC RPI Országjáró 2014. 08. 28-29.

MOLNÁR FERENC RPI Országjáró 2014. 08. 28-29. MOLNÁR FERENC RPI Országjáró 2014. 08. 28-29. A létesítés feltételei, Nyugdíjas foglalkoztatása Határozott vagy határozatlan Az intézményvezetői megbízás, pályáztatás A próbaidő I. A munkaviszony létesítése

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. a 2012-ben elvárt béremelésről szóló kormányrendelet. gyakorlati végrehajtásának és így a szociális hozzájárulási adóból

ÚTMUTATÓ. a 2012-ben elvárt béremelésről szóló kormányrendelet. gyakorlati végrehajtásának és így a szociális hozzájárulási adóból Nemzetgazdasági Minisztérium ÚTMUTATÓ a 2012-ben elvárt béremelésről szóló kormányrendelet gyakorlati végrehajtásának és így a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető adókedvezmény érvényesítésének

Részletesebben

T/3500. számú törvényjavaslat. a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról

T/3500. számú törvényjavaslat. a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/3500. számú törvényjavaslat a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról Előadó: Dr. Pintér Sándor belügyminiszter

Részletesebben

Gyakran ismételt kérdések az átsorolásokkal kapcsolatban

Gyakran ismételt kérdések az átsorolásokkal kapcsolatban Gyakran ismételt kérdések az átsorolásokkal kapcsolatban 1. Érvényben van-e még az a megállapodás, miszerint most minden munkáltatói döntésen alapuló illetményrész törlődik? A következő hónapban pedig

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS az együttes finanszírozás szabályairól

TÁJÉKOZTATÁS az együttes finanszírozás szabályairól TÁJÉKOZTATÁS az együttes finanszírozás szabályairól Tisztelt Felhasználók! 2015. január 1-től több jogszabály tételesen rendelkezik arról, hogy az egyes szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások, valamint

Részletesebben

SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK FINANSZÍROZÁSA

SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK FINANSZÍROZÁSA SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK FINANSZÍROZÁSA Mohácsi Mónika főosztályvezető Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. JANUÁR 22. TÁMOP

Részletesebben

Közalkalmazotti besorolás szabályainak alkalmazása egyházi fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások esetében

Közalkalmazotti besorolás szabályainak alkalmazása egyházi fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások esetében Közalkalmazotti besorolás szabályainak alkalmazása egyházi fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások esetében A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.

Részletesebben

2013. évi CCXXX. törvény. Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről 1

2013. évi CCXXX. törvény. Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről 1 2013. évi CCXXX. törvény Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről 1 Kivonat A KÖZPONTI ALRENDSZER ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI SZERVEZETEK KAPCSOLATA 16. Az egyházi jogi személyek, a nemzetiségi

Részletesebben

GYAKRAN ISMÉTLŐDŐ KÉRDÉSEK a 2011. január 1-től hatályos közfoglalkoztatással kapcsolatban

GYAKRAN ISMÉTLŐDŐ KÉRDÉSEK a 2011. január 1-től hatályos közfoglalkoztatással kapcsolatban GYAKRAN ISMÉTLŐDŐ KÉRDÉSEK a 2011. január 1-től hatályos közfoglalkoztatással kapcsolatban 1. A rövid tartamú támogatás igénylése esetén a pályázat benyújtására az önkormányzat jogosult, akkor is ha a

Részletesebben

Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015

Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015 Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015 2015. január 1-től több jogszabály tételesen rendelkezik arról, hogy az egyes szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások, valamint a gyermekvédelmi szakellátás

Részletesebben

AKTUÁLIS SZAKMAI KÉRDÉSEK ÉS JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK A GYAKORLATBAN. Diakóniai Szakmai Nap Debrecen, 2013. szeptember 30.

AKTUÁLIS SZAKMAI KÉRDÉSEK ÉS JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK A GYAKORLATBAN. Diakóniai Szakmai Nap Debrecen, 2013. szeptember 30. AKTUÁLIS SZAKMAI KÉRDÉSEK ÉS JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK A GYAKORLATBAN Diakóniai Szakmai Nap Debrecen, 2013. szeptember 30. JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK ami a 2013. évben eddig történt 2 JOGSZABÁLYOK 2013. évi XXVII.

Részletesebben

1. (1) E törvény hatálya kiterjed

1. (1) E törvény hatálya kiterjed 2004. évi CXXIII. törvény a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről,

Részletesebben

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA II. ÉVFOLYAM 9. szám 2012. augusztus 27. AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA Szociális Közlöny Szerkesztõsége 1051 Budapest, Arany J. u. 6 8. Telefon: 795-3003 Megjelenik szükség szerint

Részletesebben

Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ. 2009. december IX. évfolyam 4. szám

Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ. 2009. december IX. évfolyam 4. szám Szakmai Hírlevél SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ 2009. december IX. évfolyam 4. szám 1 Tartalom FÓKUSZBAN: Mennyi az annyi? 3 HÍREK, AKTUALITÁSOK 6 Tájékoztatás

Részletesebben

2014. évi törvény. 1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

2014. évi törvény. 1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása 2014. évi törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint egyes kapcsolódó

Részletesebben