ELTE-Soft Nonprofit Kft 2011.évi közhasznúsági jelentése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELTE-Soft Nonprofit Kft 2011.évi közhasznúsági jelentése"

Átírás

1 ELTE-Soft Nonprofit Kft 2011.évi közhasznúsági jelentése A Társaság cégneve: ELTE-Soft Kutatás-fejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. A Társaság székhelye: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/c. A Társaság cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Cg A Társaság alapítási ideje: 2008.november 27. A Társaság közhasznú főtevékenysége 1 : 7219 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés. Közhasznúság kezdő időpontja: 2009.április 24. Számviteli beszámoló A társaság jegyzett tőkéje eft, nem változott. Saját tőkéje eft. Bevételek A társaság összes bevétele eft. Az összes bevétel 54,5%-a árbevétel, értéke eft, elszámolt KMOP támogatás 44,3 %, értéke eft. Az összes bevétel 1,2%-a a pénzügyi műveletek bevétele, értéke eft. Ebből a kamtjellegű bevétel eft, míg eft az exportból származó árfolyamnyereség. Az árbevétel 81,2%-a belföldi értékesítés: eft. Export 18,2 %: eft. Ráfordítások A társaság összes ráfordítása az összes bevételének 98,3%-a, értéke eft. A ráfordítások 53,4%-a az anyagjellegű ráfordítás, értéke eft. A ráfordítások 46,2 %-a személyi jellegű ráfordítás, értéke eft. A ráfordítások 0,4% az értékcsökkenési leírás, értéke eft. Összetétele az apportált IRIS szoftverrel kapcsolatos amortizációból és kutatási célra beszerzett PC-kből áll. Elenyésző, 12 eft az értéke az egyéb költségeknek és ráfordításoknak (bírságok, pénzügyi műveletek kiadása, árfolyamveszteség, stb.) 1 TEÁOR 08 száma

2 Létszám és bér adatok A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszáma 19 fő. A tárgyévben összesen 90 főt foglalkoztattunk hosszabb-rövidebb ideig. Ebből főfoglalkozású 24 fő. Kiegészítő foglalkozási jogviszonyban 24 fő dolgozott a Társaságnál. Állományba nem tartozó, eseti megbízási szerződéssel 26 főt foglalkoztatott a társaság. Hallgatói, PhD és posztdoktori jogviszonyban összesen 31 főt foglalkoztattunk egy-két hónaptól egész éves időtartamig. Hallgató: 11 fő, PhD hallgató 14 fő és posztdoktor 6 fő megoszlásban. A személyi jellegű ráfordítások 99,9%-a bérköltség és járulékai, eft értékben. Személyi jellegű egyéb kifizetés 191 eft. Bérjárulékok eft, ez a személyi jellegű ráfordítások 20,8%-a. Eredmény A társaság szokásos vállalkozási és adózás előtti eredménye eft. Mivel társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett, ezért az adózott eredmény is eft. A nonprofit társasági forma miatt osztalék lehetőség nincs. Kutatás és kísérleti fejlesztés tárgyévi bevételei és költségei Az árbevétel 100%-a k+f tevékenységből ered. Ennek 85 %-a, eft a pályázathoz kapcsolódó alkalmazott kutatás tárgyévi árbevétele. A pályázathoz nem kapcsolódó kisérleti fejlesztés eft (15 %) árbevételt eredményezett. Az alkalmazott kutatás tárgyévi eft árbevétele mellett a pályázati támogatásként elszámoltunk eft egyéb bevételt, együtt összesen eft állt rendelkezésre erre a célra. Ez az érték az összes bevétel 90,6 %-a volt. A ráfordítások 85,6 %-a, eft a tárgyévi alkalmazott kutatási költségek, vagyis a pályázati ráfordítások értéke. Az összes anyagjellegű ráfordítások 86,2 %-a, eft a tárgyévi alkalmazott kutatások anyagjellegű ráfordításainak értéke. Ebből alkalmazott kutatási céllal kötött szolgáltatási megbízások értéke eft. A társaság bruttó eft értékben kötött kutatási megbízási szerződést az egyetemmel. Ennek nettó értéke eft, ami az összes kutatási célú megbízás 21,5 %-a. Az összes személyi jellegű ráfordítások 85 %-a, eft a tárgyévi alkalmazott kutatások személyi jellegű ráfordításainak értéke. Ennek 79,3 %-a bérköltség ( eft), míg 20,7 %-a járulék ( eft). 2

3 Az összes értékcsökkenési leírás 70,9 %-a, eft a tárgyévi alkalmazott kutatások értékcsökkenési leírásainak értéke. A tárgyévben a 19 fős átlagos statisztikai állományi létszámból 17 fő dolgozott k+f tevékenységben. A főfoglalkozású 24 főből 21 fő, míg kiegészítő foglalkozási jogviszonyú 40 főből 39 fő dolgozott k+f tevékenységben. Valamennyi hallgatói, PhD és posztdoktori jogviszonyú (31 fő) dolgozónk k+f tevékenységet végzett. Költségvetési támogatás felhasználása A társaság folytatta a 2009.szeptember 1-én megkezdett A kutatás-fejlesztési központok fejlesztése és megerősítése KMOP pályázat megvalósítását. A társaság működésének motorja 2011-ben is a pályázat, mivel a eft pályázattal kapcsolatos árbevétel és eft pályázati támogatás, összesen eft, az összes bevétel 90,6 %-át eredményezte. A pályázat átfutási idejében ( ) a tárgyév volt teljesítési szempontból a legerősebb időszak. A pályázat célja a K+F tevékenységet végző szervezetek, felsőoktatási intézmények, költségvetési és közhasznú kutatóintézetek már létező, eredményeket felmutatni képes, a vállalati együttműködés előmozdítására kialakított K+F központjaiból (KKK-k és RET-ek 3 ) alakított gazdasági társaságok megerősítése. Pályázat közreműködő szervezete a MAG Zrt 4. A pályázattal kapcsolatosan a tárgyévben két szakmai beszámolót ( és ) és két pályázati pénzügyi elszámolást ( és ) nyújtottunk be a közreműködő szervezetnek. A közreműködő szervezet én tartott helyszíni ellenőrzést és a pályázat adminisztrációját elfogadták. A pályázat megvalósítási ideje 2009.szeptember 1. és 2012.március 31. közötti időszak. A projekt költségvetése 940 millió Ft, amelyből 470 millió Ft-ot az ipari partnerek és 470 millió Ft-ot az NFÜ 5 biztosít. KMOP / számú pályázatból a tárgyévben elszámolt összeg eft. Az ipari partnerek eft összegű kapcsolódó kutatási megrendeléseivel együtt biztosította a projekt tárgyévi eft-os flehasználható költségkeretét. 2 Közép-magyarországi Operatív Program 3 Kooperációs Kutató Központok és Regionális Egyetemi Tudásközpontok 4 Magyar Gazdaságfejlesztési Központ 5 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 3

4 Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás A nonprofit társasági forma miatt osztalék lehetőség nincs. Így a Gt. alapján 6 és a társasági szerződés IX.1. pontja szerint a társaság a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, egyenlőre tartalékolja. A létesítő okiratában meghatározott közhasznú kutatás-fejlesztési tevékenységére várhatóan a következő üzleti évben fogja fordítani. Cél szerinti juttatások kimutatása A társaság a tárgyévben célszerinti juttatásokat nem adott. Támogatások mértéke A társaság 2009.évben közhasznú tevékenysége támogatására az elnyert pályázaton kívűl központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől nem kapott támogatást. Társaság vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege A társaság ügyvezetőjének 2011.évi bérköltsége járulékokkal összesen eft volt. A felügyelőbizottság elnökének és 2 tagjának 2011.év után kifizetett tiszteletdíja és járulékai összesen eft. Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló A Társaság évi CLVI. tv. 26. c) 3. és 4. pontjának megfelelő közhasznú tevékenysége a tárgyévben az informatika területén kutatási tevékenységek végzése, a legújabb eredmények továbbfelhasználási lehetőségeinek számbavétele, kedvező feltételek nyújtása a tudományos, kutató-, műszaki fejlesztő-, szakmai alkotómunka magas szinten történő műveléséhez, a nemzetközi együttműködés kiteljesedéséhez. A Társaság további közhasznú tevékenysége, hogy a kutatási tevékenységek végzése során a feladat megoldásán túl egyben elősegítse az informatikai képzés korszerűsítését, támogassa az oktatók, hallgatók és általában a szakemberek számára az új ismeretek hozzáférhetővé tételét biztosító tudományos-információs háttér fenntartását és fejlesztését. A kutatás-fejlesztési témáinkhoz kapcsolódóan tárgyévben elkészült 4 cikk, 11 konferenciaelőadás, 10 poszter, 2 diplomamunka, 2 hallgatói nagyprogram és 2 TDK-dolgozat; a pályázathoz kapcsolódó tárgyakra csaknem 140 hallgató iratkozott fel. 6 Gt. 4. (3) Nonprofit gazdasági társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathat, a gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség a tagok (részvényesek) között nem osztható fel, az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja. 4

5 A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytatott, szervezete pártoktól független volt és azoknak anyagi támogatást nem nyújtott. A Társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végzett. A Társaság a társasági szerződésében nem zárta ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen közhasznú szolgáltatásaiból. A társaság a tárgyévben nettó eft értékben végzett külső ipari partner részére kutatás-fejlesztési munkát. Adminisztratív kérdések A társaság a közhasznúsági jelentését a tárgyévi mérleg elfogadását követően, legkésőbb június 30-áig saját honlapján (www.eltesoft.hu) megjeleníti. Az éves közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet. Budapest, május 22. dr. Gábori László ügyvezető Záradék A Társaság 2011.évi közhasznúsági jelentését a 2012.május 29-én megtartott taggyűlés egyhangú szavazattal elfogadta. Budapest, 2012.május 29. dr. Gábori László ügyvezető 5

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 2011. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] [SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ] 1 4 6 2 5 6 5 1 4 1 1 0 5 7 2 0 7 Statisztikai

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Kutatás-fejlesztési tevékenység az ELTE-Soft Kft-ben. Dr. Gábori László ügyvezető HOUG felsőoktatási találkozó 2014.01.23.

Kutatás-fejlesztési tevékenység az ELTE-Soft Kft-ben. Dr. Gábori László ügyvezető HOUG felsőoktatási találkozó 2014.01.23. Kutatás-fejlesztési tevékenység az ELTE-Soft Kft-ben Dr. Gábori László ügyvezető HOUG felsőoktatási találkozó 2014.01.23. Előzmények 1999. OMFB Kooperációs Kutató Központ program, mely a tudomány, a kutatás,

Részletesebben

KÉZMŰ FŐVÁROSI KÉZMŰIPARI NONPROFIT KFT. 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLETE

KÉZMŰ FŐVÁROSI KÉZMŰIPARI NONPROFIT KFT. 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLETE 8.számú melléklet KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Budapest, XIV. ker. Csömöri út 50-60. A KÉZMŰ FŐVÁROSI KÉZMŰIPARI NONPROFIT KFT. 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLETE

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2012.

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2013-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2013.

Részletesebben

a. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

a. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Közhasznúsági jelentés Magyary Zoltán E-Közigazgatástudományi Egyesület 156, Budapest, Belgrád rakpart 27. adószám: 18186756-2-42 212. évéről Az Egyesület 213. április 6-án elkészítette 212. december 31-i

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök Szabadszentkirályi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 7951 Szabadszentkirály Petőfi S. u. 90. Bírósági bejegyzés száma: 12.Pk.60.064/2011/6. Nyilvántartási száma: 3203 2011. évi Közhasznúsági jelentése Szabadszentkirály,

Részletesebben

OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02. Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31.

OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02. Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31. OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02 Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31. OIKOSZ Nonprofit Kft. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Pécs,

Részletesebben

VESEBETEGEK EGYESÜLETEINEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

VESEBETEGEK EGYESÜLETEINEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE VESEBETEGEK EGYESÜLETEINEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2012. május 06. Ádám Aurél elnök A közhasznúsági jelentés 12 számozott oldalt tartalmaz, a Vesebetegek Egyesületeinek

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2009. Adószám: 18013629-2-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 1691 Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány 1121 Budapest, Eötvös út 35. Közhasznúsági jelentés 2009. Budapest, 2010. április

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2010. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

2013. évi Közhasznúsági jelentése

2013. évi Közhasznúsági jelentése 1181 Budapest, Szélmalom u. 33. Adószám: 19011637-2-43 Bírósági bejegyzési szám: 596/1989. 2013. évi Közhasznúsági jelentése 2014. május 8. Dalotti Tibor elnök 1. Számviteli beszámoló: A 2013. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2010. Székhely: 8200 Veszprém,

Részletesebben

Alapítványt. I. Általános rendelkezések. 1.1 Az alapító neve: Informatikai és Technológiai Innovációs Park Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Alapítványt. I. Általános rendelkezések. 1.1 Az alapító neve: Informatikai és Technológiai Innovációs Park Zártkörűen Működő Részvénytársaság INFOPARK ALAPÍTVÁNY (a 2001. február 8-i, 2003. június 25-i, a 2004. február 5-i, 2004. december 16-i, 2006. augusztus 1-i, 2007. november 15-i, 2008. augusztus 7-i., 2010. november 11-i alapítói határozattal

Részletesebben

I. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege.

I. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint Székhely: 1122

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány 2014. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány 2014. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány 2014. évi beszámolójához 1 I. AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA Név: Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Székhelye: 1014 Budapest, Úri utca 21. Gazdálkodási

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. ÉV Statisztikai számjel: 21827958-8730-113-11 Cégjegyzék szám: 11-09-014301 Telefon: 06-33/361-180 Lábatlan, 2013.május 27. Pajorné Hajba Csilla ügyvezető

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 22102286-9003-572-03 Statisztikai számjel 03-09-118363 Cégjegyzékszám Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. MÉRLEG Eszközök (aktívák) Adatok

Részletesebben

Mű Hely Líceum Alapítvány

Mű Hely Líceum Alapítvány Mű Hely Líceum Alapítvány 1055 Budapest Bihari utca 18 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. április 30. Braun József elnök Mű Hely Líceum Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2010-es esztendőről

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft 2012. február 16-tól 2012. december 31-ig folytatott tevékenységéről a 2012. december 31-i fordulónappal elkészített egyszerűsített beszámolóhoz

Részletesebben

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Adószám: 23395778-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: Statisztikai számjel: 01-09-963641 23395778-9001-572-01 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 1 ÖSSZEFOGLALÁS A Liget Műhely alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (Kht) rendelkezései alapján közhasznú

Részletesebben

PALLAS ATHÉNÉ DOMUS SCIENTIAE ALAPÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014.DECEMBER 31-I EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

PALLAS ATHÉNÉ DOMUS SCIENTIAE ALAPÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014.DECEMBER 31-I EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ PALLAS ATHÉNÉ DOMUS SCIENTIAE ALAPÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014.DECEMBER 31-I EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 1 I. AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA Név: Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Székhelye:

Részletesebben

KOLLÁZS Művészeti Egyesület

KOLLÁZS Művészeti Egyesület KOLLÁZS Művészeti Egyesület 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1. Nyíregyháza, 2009. május 20. (formailag módosítva: 2009. június 22.) 2008. évi Közhasznúsági jelentése Dancs Tamásné Elnök TARTALOM 1. A szervezet

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 2013. évi BESZÁMOLÓ Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 Békéscsaba,2014-05-24 Lőrincz Frigyes elnök Az Orosházi Sakk Egyesület

Részletesebben

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság 22677536-9319 - 572-01 Statisztikai számjel 01-09 - 938607 Cégjegyzékszám HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 01.01-12.31. Könyvvizsgáló

Részletesebben