JEGYZŐKÖNYV. Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat hivatalos helyiségében a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság május 23-i ülésén.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat hivatalos helyiségében a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság 2012. május 23-i ülésén."

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat hivatalos helyiségében a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság május 23-i ülésén. Jelen vannak (jelenléti ív szerint): Dr. Répás József polgármester Dr. Fábián Miklós alpolgármester Tóth Imre külsős alpolgármester Gerecz Attila PÜF elnök Dr. Vancsura Tamás PÜF elnökhelyettes Balogh Zoltán PÜF beltag Foki Vilmos PÜF beltag Németh Gábor PÜF kültag Szecsei Imréné PÜF kültag Takács József PÜF kültag Dr. Szabó Attila képviselő Soós Zsoltné jegyző Pénzes Andrásné pénzügyi osztályvezető Bukri Sándor Kunépszolg ügyvezető igazgató Breznyán István meghívott vendég Bolla Márta meghívott vendég Herendi Péter meghívott vendég Vántsa Katalin könyvvizsgáló Zólyomi Árpád meghívott vendég Gulyás Róbert projektmenedzser Németh Mihály Peregi Gazdakör képviselője Fehér Zoltánné jegyzőkönyvvezető Napirendi pontok: 1. BDK-Földgép Kft. kérelme 2. Windfest rendezvény anyagi feltételeinek biztosítása évi költségvetés módosítása 4. Finanszírozási ütemterv 5. Szociális étkeztetés biztosítása nyári szünetre 6. Oktatási referensi állás megszüntetése 7. Civil szervezetek támogatásáról szóló rendelet tervezet 8. Pályázati felhívás civil szervezetek támogatására 9. Ajánlattételi felhívás könyvvizsgálati feladatok ellátására 10. gazdasági fejlődésért díj odaítélése 11. Pedagógus napi rendezvény biztosításának feltételei 12. TÁMOP /1 óvodafejlesztés pályázat 13. Telenor Zrt-vel kötendő bérleti szerződés 14. Alpha Airsoft Egyesület terület használati engedély kérelme 15. Tájékoztatásul: Munkácsy úti Általános Iskola felújítása és multifunkciós tornateremmel történő bővítése projekt garanciális javításainak ellenőrzési jkv-e Szabadság utca 1. szám alatti ingatlan felújításának költségvonzatai Pályázati lehetőségek 16. Egyebek 1

2 Gerecz Attila a PÜF elnöke köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy a bizottsági ülés 7 fővel határozatképes. Tájékoztatta a Bizottságot, hogy a napirendi pontok tárgyalása előtt Tóth Imre a projekt szervezettel kapcsolatban kért szót. A napirendi pontokat kiegészítette a szennyvíz ajánlattételi felhívás változtatásával. Ezután tárgyalná a Bizottság az első 3 napirendi pontot, majd rendkívüli testületi ülés következik. Folytatásként először a piac terve következne, majd a 4. napirendi ponttól a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalná a bizottság. Az Egyebek napirendi pontban Pénzes Andrásné, Soós Zsoltné és Takács József jelezte, hogy szeretnének hozzászólni. A napirendi pontokat a Bizottság egyhangúlag elfogadta. Tóth Imre a szennyvíz ajánlattételi felhívásokban javasolt változtatások ismertetésére a Jegyző Asszonyt kérte fel. Soós Zsoltné elmondta, hogy Gulyás Róbert áttanulmányozta az ajánlattételi felívásokat és két felhívásban tett javaslatot változtatásokra. Az egyik a külső projektszervezet feladata, a másik a kivitelezői ajánlati felhívás. A külső projektszervezet feladatai közé tartozzon az EMIR rendszerben történő feltöltés (PEJ, kifizetési kérelmek, stb.) Hasznosnak tartja, hogy ne csak pénzügyi tervek, hanem ütemezési és pénzügyi terv is legyen. Feladatokat is lásson el, ne csak közreműködőként vegyen részt. Gulyás Róbert elmondta, hogy a külső szervezet azért van, hogy megoldja ezeket a feladatokat. A Jegyző Asszony a kivitelezői ajánlati felhívásban javasolt változtatásokat is ismertette. Az új Kbt (1) bekezdése szerint az előleg 5%, de maximum 10 millió forint, és a havi elszámolást javasolta Gulyás úr. A Közreműködő Szervezetnek el kell küldeni a Képviselőtestület, illetve a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozatát. HATÁROZAT JAVASLAT Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEOP-1.2.0/ azonosító számú, Kiskunlacháza szennyvízcsatornázása V. ütem, szennyvíztisztító telep rekonstrukció és szennyvíziszap komposztáló megvalósítása című pályázathoz kapcsolódóan, a projektmenedzsment szervezet beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás feladatleírásában a következő módosításokat teszi: - a 13. oldalon, a pontokba szedett feladatleírás első pontja kiegészül az ütemezési és pénzügyi tervek elkészítésével, a nyolcadik pont a dokumentálási feladatok EMIR-ben rögzítés ével, a kilencedik pont az adminisztratív feladatok ellátásával, valamint az EMIR-nen rögzítés -sel, - a táblázatos formában rögzített feladatoknál a vezető menedzser és a junior menedzser feladata kibővül az EMIR naprakész adatokkal való feltöltése feladattal, a pénzügyi terület felelőse pedig a kifizetési kérelmek összeállításában történő közreműködés helytett a kifizetési kérelmeket összeállítja. Határidő: azonnal Felelős: dr. Répás József A Bizottság a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 2

3 56/2012. (05.23.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozata Fejlesztési Bizottsága a KEOP-1.2.0/ azonosító számú, Kiskunlacháza szennyvízcsatornázása V. ütem, szennyvíztisztító telep rekonstrukció és szennyvíziszap komposztáló megvalósítása című pályázathoz kapcsolódóan, a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának III.1.2. pontjában a következő módosításokat teszi: - A nyertes ajánlattevő előleg igénylésére vonatkozó rész kiegészül a következőkkel: Ajánlatkérő a Kbt (1) bekezdésében foglaltak szerint biztosít előleget. - Az ajánlattevő számla-benyújtási jogosultságát szabályozó részben a negyedéves gyakoriság helyett havonta jogosult az ajánlattevő a számlák benyújtására. A Bizottság a határozatot egyhangúlag elfogadta. Gulyás Róbert kor távozott. 1. Windfest rendezvény anyagi feltételeinek biztosítása Breznyán István az Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója elmondta, hogy a Művészeti Iskoláért Alapítvány pályázatot nyert a Nemzetközi Fúvószenekari Fesztivál és Minősítő Verseny megrendezésére, melynek elnyert támogatási összege Euro. Az OTP Bank készfizető kezességet kér az Önkormányzattól, neki is ezt kell vállalnia. A dokumentumok alapján átvilágították az Alapítványt és már csak a Képviselő-testület határozatára várnak. A fesztivál lebonyolításának költsége a jelenlegi felmérés alapján Ft. A támogatás megelőlegezését az alapítvány hitelből biztosítja. A kamatköltségek a pályázatból leírhatók. A támogatás alapjául a meghívott résztvevők száma, valamint az esemény napjainak száma szolgál. Feltétel 190 külföldi fő biztosítása. Az elszámolást csak átutalással lehet teljesíteni. A pályázati elszámolás az uniós szervnek történik. A szervezésben segítségére van Herendi Péter matematikus, és Bolla Márta marketing manager. A szándéknyilatkozatokat bemutatták. Dr. Szabó Attila azt kérdezte a Jegyző Asszonytól, hogy rendben találta-e a szándéknyilatkozatokat? Soós Zsoltné tájékoztatta, hogy konkrét írásos anyag van, hogy hány fő vesz részt valóban a rendezvényen. Írásban megvannak a szándéknyilatkozatok, de részletesen nem tekintette át. Dr. Szabó Attila a pályázat futamideje felől érdeklődött, hogy mettől-meddig tart, szerződést kötöttek-e már? Herendi Péter elmondta, hogy időszakra vonatkozik a pályázat. Tavaly szeptemberben lett beindítva és szeptember 30-ig lehet megvalósítani. A pályázati kiírásnak megfelelnek, költségtervet is készítettek. Konkrét szerződés még nem lett kötve, a hitelszerződés után lehet csak szerződéseket kötni. Dr. Vancsura Tamás azt kérdezte, hogy Herendi úr lenne az egész pályázat felelőse, vagy az Önkormányzat is szerephez jutna? 3

4 Herendi Péter tájékoztatta, hogy a pénzügyi részekbe nem kíván belefolyni. Papíron a pénzmozgást szerepeltetni kell, hogy honnan lesz a 6 millió forint feletti hiányzó rész. A szerződésben ki lehet ezt kötni. Foki Vilmos elmondta, hogy az útépítésnél hasonlóan jártak el. Azt kérdezte, hogy Gizike előterjesztésében szerepel Ft és Ft, a különbség miből adódik? Breznyán István tájékoztatta, hogy a Ft maximális összeg, ettől több fő nem fog érkezni. Az étkeztetésből a mazsoretteseket ki tudják venni. Itt tudnak spórolni, pénzügyi mozgástere van, ezért szerepel a Ft is. Pénzes Andrásné szerint nem az a kérdés, hogy 7,1 vagy 7,5 millió, hanem a 6 millió feletti különbözeti részt ki finanszírozza? Nem tudjuk ki lesz a felelős, ha a támogatást nem kapják meg. Itt lép be az Önkormányzat készfizető kezesként, nem tudjuk ki az első, hányadik az Önkormányzat, nem tudjuk mekkora a kamat, a számlát hogyan kell kiállítani, forintban vagy euróban? Nem látja, hogy kellően biztosított-e a fedezet, sok részletkérdés nem ismert még. Kockázatot jelent az árfolyamváltozás is. Azt gondolta, hogy Herendi úr felel a pénzügyekért. Herendi Péter elmondta, hogy a pályázó vállalja az esemény finanszírozását. Ez magyar cég, magyar alapítvány, ezért a számlákat is forintban kapják. Az Uniót nem érdekli, hogy mire költöttek, az a feltétel, hogy 191 külföldit idehozzanak, és vendégül lássák, valamint a nézőszámot is teljesíteni kell, de sok rendezvény lesz, és ez már egynél is teljesülhet. Csak ez a kritérium. Pénzes Andrásné elmondta, hogy a magyar számviteli törvény szerint kell eljárni, ezek szigorúak, nem érti, miből lesz a 6 millió forint feletti összeg kifizetve. Herendi Péter szerint a szerződés 7,5 milliót tartalmaz fizikailag. A 1,5 milliót akkor kapják meg, ha az Unió fizetett. Tóth Imre véleménye szerint az írásbeli feltételeknek meg kell lenni a támogatási szerződésben. Az alapítvány részéről kell felelős személy. A rendezvény megrendezését jónak tartja, ha a feltételeknek megfelelnek. Nem tudjuk, mik a feltételek. 19 órakor Foki Vilmos távozott. Breznyán István a banknál kíváncsibbat nem tud elképzelni, ők elmondták mire kíváncsiak, látták a dokumentumokat. Nagyon sok munka benne van már a szervezésben. Ha nem kell megrendezni, akkor sem lesz boldogtalan. Dr. Répás József javaslata, hogy a Bizottság bízza meg a Pénzügyi Vezetőt, Herendi Pétert és Breznyán Istvánt, hogy tisztázzák a kérdéseket jövő hét keddre, és szerdán rendkívüli bizottsági és testületi ülésen lehetne dönteni a készfizető kezesség vállalásáról. Breznyán István köszöni ezt a gesztust, de kifutnak az időből. A bank már péntekre várja a döntést. Felhív mindenkit és lemondja a rendezvényt. Dr. Répás József ígéretet tett arra, hogy meg tudják sürgetni, ha a feltételek tisztázottak. 4

5 Dr. Szabó Attila azt kérdezte, hogy érvényben van-e még a moratórium, és a Polgármester aláírta az együttműködési megállapodást Breznyán Istvánnal, erről ők miért nem tudtak? Dr. Répás József elmondta, hogy anyagi felelősséget nem vállaltak, csak nyilatkozat szól az együttműködésről. Breznyán István tájékoztatta a Bizottságot, hogy januártól változott ez meg. 4 banknál nem bizonyultak hitelfelvevő képességgel. A Polgármester Úr beszélt az OTP-vel, és ezért kaphatnak hitelt. Pénzes Andrásné elmondta, hogy a Képviselő-testületnek olyan határozatot kell hozni, hogy ha az uniós pénz nem érkezik meg, mikor kell kezességet vállalni, mennyit kell fizetni. Vizsgálni kell, hogy milyen kockázatot vállal a Képviselő-testület. Németh Mihály elfogult ebben a kérdésben, pozitívan, Breznyánék fele. Pontosan érti, amit elmondtak. A szennyvízpályázatnak komoly kockázata van, senki nem vállalt a saját vagyonával kezességet. Pénzes Andrásné tájékoztatta, hogy az RSD-vel kapcsolatban vállalt a Képviselő-testület kezességet, Ő akkor is aggódott. Herendi Péter elfogadja a Polgármester Úr javaslatát, üljenek össze és tisztázzák a feltételeket. 57/2012. (05.23.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozata Fejlesztési Bizottsága felkéri Pénzes Andrásnét, Herendi Pétert és Breznyán Istvánt, hogy tisztázzák a kérdéseket, feltételeket május 29-ig. Az elkészített anyag kerüljön kiküldésre a Képviselő-testület és a PÜF tagjainak. Május 30-án rendkívüli bizottsági és testületi ülésen döntenek a tagok a készfizető kezesség vállalásáról. A határozatot a Bizottság egyhangúlag elfogadta kor Breznyán István, Bolla Márta és Herendi Péter távozott évi költségvetés módosítása Pénzes Andrásné a helyben kiosztott javított előterjesztés szerinti évi költségvetés módosításának elfogadását kérte a bizottság tagjaitól. Az eredeti anyaghoz képest a kiadás főösszege kiegészült egy 3. ponttal, a tartalékok előirányzatával, mert a e Ft pénzmaradvány csak ezzel az összeggel lesz helyes. A testületi ülésre már a javított változat kerül. Ezt fogadja el a Bizottság. Dr. Szabó Attilától érkezett hozzá egy kérdés, hogy miért van erre szükség, mert már elfogadták a pénzmaradványt. Igen, határozattal már elfogadták a pénzmaradványt, de rendeletet csak rendelettel lehet módosítani, a számokat be kell építeni a költségvetési rendeletben. A költségvetési rendelet főösszegét is meg kell emelni ezzel az összeggel. Szecsei Imréné a szakközépiskolánál és a Művelődési Háznál lát elírásokat. 5

6 A Pénzügyi Vezető ígéretet tett arra, hogy a Képviselő-testületi ülésre utána fog nézni. Szecsei Imréné a normatíva visszafizetést kamat nélkül látja. Pénzes Andrásné elmondta, hogy később kerül sor a tételes kimutatásra a felhasználásról. Balogh Zoltán azt kérdezte, jó az anyag, amit most megkaptak? A Pénzügyi Vezető tájékoztatta, hogy a e Ft jó összeg. 58/2012. (05.23.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozata Fejlesztési Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a évi költségvetésről szóló 6/2012 (III.6.) rendelet módosítását. A határozatot a Bizottság egyhangúlag elfogadta kor Vántsa Katalin könyvvizsgáló távozott. 3. DBK-Földgép Kft kérelme Dr. Répás József tájékoztatta a Bizottságot, hogy a szükséges tárgyalásokat lefolytatták a DBK Kft-vel. 4 millió forinttal kívánják támogatni a környezetvédelmi alapot. Németh Mihály jó étvágyat kívánt a sóderevéshez. Dr. Szabó Attila sérelmezte, hogy 2005 óta bányásznak ezen a területen, ezt hogyan engedhették. Mit kapnak a 4 millióért cserébe? Soós Zsoltné tájékoztatta, hogy a Hivatal szakhatósági állásfoglalást adott ki, de ezt már korábban tárgyalták. A Polgármester Úr elmondta, hogy felveszik a kérelmüket a Rendezési Tervbe. Dr. Szabó Attila megkérdezte, hogy miért kell nekik a Rendezési Terv? A Jegyző Asszony elmondta, hogy jelenleg a terület Ma-1-es övezeti besorolású. HATÁROZATI JAVASLAT Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a DBK Földgép Építési Kft. kérelmét és a 0474/5-7 hrsz-ú területet felveszi a Településrendezési Terv és a HÉSZ módosításának tervezési pontjai közé azzal a feltétellel, hogy a költségeket a tulajdonosoknak kell viselniük, melynek érdekében településrendezési szerződést kell kötniük az Önkormányzattal. A határozati javaslatot egyhangúlag elfogadták. 6

7 Ezt követően a Bizottság elnöke kor felfüggesztette a bizottsági ülést. (19.50-kor a Képviselő-testület rendkívüli ülése megkezdődött.) (20.05-kor a rendkívüli testületi ülés véget ért.) kor Tóth Imre távozott kor folytatódott a PÜF bizottsági ülés. Piac felújítási javaslat Bukri Sándor a legutóbbi bizottsági ülésen azt a feladatot kapta, hogy készítsen valamilyen tervet a piac felújítására, mert az asztalok balesetveszélyesek és a tér pormentes burkolat hiányában száraz időben poros, esős, téli időben sáros, ami élelmiszer árusítására alkalmatlan. Vezetékes ivóvíz és szennyvízhálózat sincs. A csapadékvíz-elvezetés nem megoldott, a parkolóhelyek száma kevés. A jelenlegi piacnak nincs működési engedélye, mert az ÁNTSZ és a Mezőgazdasági és Élelmezés-Egészségügyi Intézet is elzárkózik az engedély kiadásától. A terv a piac általa elképzelt rendezését, és átalakítását tartalmazza. Külön szektorban kerülne elhelyezésre az élelmiszer rész, és a vegyes kereskedelem. Kialakításra kerülne egy 25 gépkocsi befogadására alkalmas parkolóhely. Áramvételezési lehetőséget biztosítanának a mozgó árusoknak. Az asztalokat az árusok hozzák magukkal. A családbarát megjelenést zöld felületek, és egy pici játszótér biztosítja. Gerecz Attila azt kérdezte, hogy az I. ütemben mi valósulna meg? Bukri Sándor tájékoztatta, hogy az út, parkolók, és a tér asztalok nélkül. Takács József kérdése az volt, hogy mennyi idő alatt térülne meg a beruházás? Bukri Sándor elmondta, hogy a mostani árakkal soha. Csütörtökön és vasárnap van piac, multifunkcionális lehetne a tér. Takács József szerint a ráckevei piac árait meg kell nézni, ha ez megvalósul. Németh Mihály a mostani éves bevétel összegéről érdeklődött. Bukri Sándor tájékoztatta, hogy 1,2 millió a piac bevétele évente. Németh Gábor azt javasolta, hogy a csatornázás keretében oldják meg. Bukri Sándor elmondta, hogy beszélt Gulyás úrral, de ő mereven elzárkózott. Takács József azt javasolta, hogy a környezetvédelmi alapból csoportosítsanak át ide. Pénzes Andrásné szerint a vagyonértékesítés és a szeptemberi adóbevételek után lehet erre visszatérni. Takács József a piac területén lévő kisház felől érdeklődött, hogy kinek a tulajdona? 7

8 Soós Zsoltné elmondta, hogy egy hrsz-on van az ingatlan, az a hrsz. önkormányzati tulajdonú a friss tulajdoni lap szerint. Németh Mihály véleménye szerint meg kell kérdezni az árusokat, hogy utána is itt akarnak- e árulni. Tájékoztatni kell őket. Bukri Sándor elmondta, hogy a Kunépszolg Kft. minden változásról tájékoztatja az érintetteket, de közvélemény-kutatást nem végeznek. HATÁROZATI JAVASLAT Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Kunépszolg Kft-t, hogy az I. ütemterv szerint a 4,6 millió forint +Áfa beruházást valósítsa meg a piac területén. Az Önkormányzat ehhez saját forrást nem tud biztosítani. Az érintettek tájékoztatása a Kunépszolg Kft. részéről történjék meg. A határozati javaslatot egyhangúlag elfogadták. 4. Finanszírozási ütemterv Szecsei Imréné azt kérdezte, hogy a dologi kiadásokat nem fogjuk fizetni? Pénzes Andrásné tájékoztatta, hogy csak ezeket tudjuk teljesíteni, a szállítói tartozások halmozódnak. Az adóbevételeken múlik minden. Kiküldték a gépjárműadó felszólításokat, a telekadó bevallásokat. Dr. Szabó Attila kérdése az volt, hogy a telekadóval kapcsolatban megérkezett-e az állásfoglalás, nem járt le a 30 nap? Pénzes Andrásné tájékoztatta, hogy az Alkotmány Bíróságnál nincs határidő, csak az üres telkekkel kapcsolatban küldték ki a bevallásokat. Dr. Szabó Attila az energia számlákról szeretne többet tudni. A Pénzügyi Vezető a következő ülésre ígérte, hogy itt lesznek az adatok. Balogh Zoltán a hitelek törlesztését és kamatát júliusban és augusztusban nem látja. Pénzes Andrásné elmondta, hogy csak negyedévente jelentkezik ez. Dr. Vancsura Tamás elmondta, hogy Bankházán a kommunális adó miatt nagy a felháborodás. Dr. Répás József pozitív híreket is hallott. Elterjedt, hogy az ivóvízhálózat ki lesz építve. A rácsatlakozás költségét kell csak megfizetniük, a hozzájárulás összegét nem. Németh Mihály kérdése az volt, hogy a Hivatal hogyan választotta ki, hogy kinek küld telekadó felszólítást? 8

9 Pénzes Andrásné elmondta, hogy a Takarnet programból az ingatlan-nyilvántartás folyamatosan kerül feltárásra, hogy mindenki kapjon bevallást. Az adóhatóság eldöntheti, hogy küld-e ki bevallást, mert ez nem kötelessége. Mindenkinek be kell vallania. Dr. Szabó Attila kérése, hogy leltárt készítsenek minden hónap végén, hogy mi teljesült. Pénzes Andrásné megígérte, ez így lesz, megteszik. HATÁROZATI JAVASLAT Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a finanszírozási ütemtervet május 22-augusztus 31. közötti időszakra, azzal, hogy minden hónapban kerüljön felülvizsgálatra. Az ütemterv a határozat mellékletét képezi. A határozati javaslatot a Bizottság egyhangúlag elfogadta. 5. Szociális étkeztetés biztosítása nyári szünetre Gerecz Attila szerint tavaly ebből nem volt probléma. Soós Zsoltné elmondta, hogy amíg a konyha zárva volt, nem volt szociális étkeztetés. Az új GYEJÓ vezetővel azt beszélték, hogy felülvizsgálatot fognak végezni, és kevesebb rászoruló lesz. Németh Gábor azt kérdezte, ha nem lenne szociális étkeztetés, felelősségre vonnák az Önkormányzatot? Dr. Szabó Attila szerint biztosítani kell a rászorulóknak ezt a lehetőséget. Gerecz Attila elmondta, nagyon sok család anyagi helyzete nem olyan, hogy ingyenesen étkezzen a gyerek. Javaslata, hogy a Bizottság adja vissza felülvizsgálatra, hogy a 141 főből ki az, aki jogosult. Balogh Zoltán szerint, ha egy van köztük, annak jár a szociális étkeztetés. Takács József szerint, ha van lapos TV, nem jár nekik. Pénzes Andrásné tájékoztatta, hogy a törvény a munkáltatói igazolás alapján vizsgálja, hogy ki a rászorult. A finanszírozási ütemtervben nincs benne a nyári étkezés biztosítása. Takács József szerint eddig sem volt, ezután sem legyen, mert a pénzügyi keret nem engedi meg. Dr. Vancsura Tamás azt kérdezte, hogy kötelező-e az ellátásuk? Soós Zsoltné tájékoztatta, hogy el kell látni őket erre az időszakra is. 9

10 Dr. Répás József szerint a GYEJÓ vezetője nézze meg, hogy milyen alapítványi forrást tud erre biztosítani. 59/2012. (05.23.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozata Fejlesztési Bizottsága felkéri a GYEJÓ vezetőjét, vizsgálja meg, hogy milyen alapítványi forrásból tudja megoldani a nyári szociális étkeztetést. A Hivatal vizsgálja felül a szociálisan rászorulók körét. A határozatot a Bizottság egyhangúlag elfogadta. 6. Oktatási referensi állás megszüntetése Pénzes Andrásné tájékoztatta a Bizottságot, hogy az oktatási referensi állás megüresedett, annak betöltése nem indokolt, mert az új önkormányzati rendszerben az oktatási intézmények közül az óvoda működtetése marad az önkormányzatoknál. HATÁROZATI JAVASLAT Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat úgy dönt, hogy a Polgármesteri Hivatal engedélyezett 64,5 fő létszámát egy fővel csökkenti. A létszám bér és járulék előirányzatát zárolja. Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat úgy dönt, hogy a Kiskuhlacháza-Áporka Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat évi bér és járulék előirányzatát megemeli Ft-tal, illetve Ft-tal. A Képviselő-testület kéri a Hivatalt a döntésnek megfelelően a költségvetési rendelet módosítását, részletes számítási anyaggal terjessze a Képviselő-testület felé. A határozati javaslatot a Bizottság egyhangúlag elfogadta kor Balogh Zoltán távozott. 7. Civil szervezetek támogatásáról szóló rendelet tervezet Soós Zsoltné tájékoztatta a Bizottságot, hogy a rendelet-tervezet május 18-án (pénteken) a honlapra is felkerült, valamint az egyesületeknek kiküldésre került. 60/2012. (05.23.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozata Fejlesztési Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a közpénzek felhasználásáról és közpénzből nyújtott támogatás rendjéről szóló rendeletet. A bizottság a határozatot egyhangúlag elfogadta. 10

11 8. Pályázati felhívás civil szervezetek támogatására A Jegyző Asszony elmondta, hogy akkor lesz aktuális, ha a rendelet elfogadásra kerül. A Polgármester Úr szerint kevés pályázó lesz, mert kevesen vállalják a pályázat kitöltését. 61/2012. (05.23.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozata Fejlesztési Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az önkormányzati támogatásokról szóló pályázatát. A bizottság a határozatot egyhangúlag elfogadta. 9. Ajánlattételi felhívás könyvvizsgálati feladatok ellátására Pénzes Andrásné elmondta, hogy január 1-től nem lesz kötelező a könyvvizsgálat. A testületnek év elején kell majd eldöntenie, hogy igényt tart-e könyvvizsgálóra. Addig a jelenlegi gyakorlatnak megfelelően működik a könyvvizsgálói feladatok ellátása. Dr. Vancsura Tamás kérdése az volt, hogy évente mennyibe kerül? Pénzes Andrásné tájékoztatta, hogy havonta 80 ezer forint+ áfa. A Bizottság levette a napirendről. 10. Gazdasági Fejlődéséért Díj odaítélése Pénzes Andrásné elmondta, hogy a rendelet szerint nem kötelező ennek a díjnak a kiosztása. Dr. Répás József szerint az idén ne adják oda ezt a díjat. HATÁROZATI JAVASLAT Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy évben a Gazdasági Fejlődéséért Díjat nem osztja ki. A határozati javaslatot a Bizottság egyhangúlag elfogadta. 11. Pedagógus napi rendezvény biztosításának feltételei Gerecz Attila tájékoztatta a Bizottságot, hogy a Művelődési Oktatási és Sport Bizottság ülésén már megbeszélték. A költségeket Ft-ban határozta meg a Bizottság. Németh Gábor kérdése az volt, hogy miből áll a Ft? 11

12 Dr. Szabó Attila tájékoztatta, hogy 4 db aranygyűrű, sötétkék bársony gyűrűtok, fém plakett, 20 db kerámia plakett, sötétkék bársony plakett doboz és 24 db bársony sötétkék mappa, virágok, csomagolópapírok és sütemények vásárlására fordítják ezt az összeget. Pénzes Andrásné felhívta a figyelmet, hogy a gyűrű mellett a katedra díjazott nettó 70 ezer forintban is részesül. Dr. Szabó Attila kérte a rendelet módosítását. 62/2012. (05.23.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozata Fejlesztési Bizottsága felkéri a Polgármesteri Hivatalt a kitüntetések adományozásáról szóló rendelet módosítására. A Bizottság a határozatot egyhangúlag elfogadta. HATÁROZATI JAVASLAT Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat úgy dönt, hogy a Pedagógus Nap vendéglátására és az ajándékok megvásárlására átcsoportosít Ft-t, az alábbi előirányzatok terhére: A Művelődési Központ költségvetésében kulturális ünnepekre jóváhagyott előirányzatot csökkenti Ft-tal, a Polgármesteri Hivatal költségvetésében kulturális ünnepekre jóváhagyott előirányzatot csökkenteni kell Ft-tal, az Önkormányzat költségvetésében községi ünnepekre jóváhagyott előirányzatot csökkenteni kell Ft-tal, az Önkormányzat Pedagógus Napi rendezvény előirányzatát növelni kell Ft-tal. A Képviselő-testület kéri a Hivatalt a költségvetési rendelet módosítását terjessze a Képviselő-testület elé. A határozati javaslatot a Bizottság egyhangúlag elfogadta. 12. TÁMOP /1 óvodafejlesztés pályázat HATÁROZATI JAVASLAT Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a TÁMOP Óvodafejlesztés pályázat benyújtásra kerüljön. A határozati javaslatot a Bizottság egyhangúlag elfogadta. 12

13 13. Telenor Zrt-vel kötendő bérleti szerződés 63/2012. (05.23.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozata Fejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy Ft+ Áfa bérleti díjat állapít meg a Telenor Zrt-nek a Víztorony használatáért. A határozatot a Bizottság egyhangúlag elfogadta. 14. Alpha Airsoft Egyesület terület használati engedély kérelme Gerecz Attila javaslata, hogy a Hivatal értesítse a kérelmezőt, hogy rendezvényeik lebonyolításához nem tudja biztosítani a területet. 64/2012. (05.23.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozata Fejlesztési Bizottsága felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy értesítse a kérelmezőt, hogy nem járul hozzá a terület használatához. A Bizottság a határozatot egyhangúlag elfogadta. 15. Tájékoztatásul: Munkácsy úti Általános Iskola felújítása és multifunkciós tornateremmel történő bővítése projekt garanciális javításainak ellenőrzési jkv-e Szabadság utca 1. szám alatti ingatlan felújításának költségvonzatai Pályázati lehetőségek Munkácsy úti Általános Iskola felújítása és multifunkciós tornateremmel történő bővítése projekt garanciális javításainak ellenőrzési jegyzőkönyvét a Bizottság tudomásul vette. Feljegyzés a Szabadság u. 1. szám alatti ingatlanról Gerecz Attila elmondta, hogy a feljegyzést el kell küldeni a Rendőrkapitányságnak. Dr. Répás József megmutatja az ingatlant és környékét a rendőrkapitánynak. Szakközépiskola pályázati lehetősége Pénzes Andrásné tájékoztatta a bizottságot, hogy csak szellemi előnye van a pályázatnak, és a finanszírozást az iskola nem tudja vállalni. A Bizottság tudomásul vette a tájékoztatást. 13

14 Duna House Gerecz Attila javaslata, hogy kérjék fel a Hivatalt a tárgyalások lefolytatására, nézzék át a szerződést. Adják át a Jogi és Ügyrendi Bizottságnak. 65/2012. (05.23.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozata Fejlesztési Bizottsága felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Duna House ingatlanértékesítővel vegye fel a kapcsolatot, a tárgyalásokat folytassa le. A szerződés tervezetet adja át a Jogi és Ügyrendi Bizottságnak átvizsgálásra. A határozatot a Bizottság 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta. Dr. Szabó Attila támogatást szeretne kérni Szíjártó József könyvéhez. A falusi élet mozgástere a XX. Században (Pokornyik István élettörténete) című könyvet 1000 példányban szeretnék kinyomtatni. Ennek költsége Ft. Ehhez kérnek támogatást oly módon, hogy 200 példány nyomtatásáért az Önkormányzat Ft támogatást nyújtson. Ez a 200 példány az Önkormányzat tulajdonába kerül. Később ajándékozásra, versenydíjakra ajándékba adható. Gerecz Attila a forrás megjelölését kérte, mert a MOS támogatta a kérést. Dr. Répás József javaslata, hogy szeptember közepén nyomtassák ki a könyvet, mert sajnos június végéig ezt nem tudják teljesíteni. Gerecz Attila véleménye szerint a szerző keresse meg Tóth Imre nyomdáját és kérjen segítséget. Németh Mihály tájékoztatta, hogy ezek már el vannak döntve. Dr. Szabó Attila kérdése az volt, hogy ők milyen ajándékot tudnak adni a Laci napokon? A Polgármester Úr véleménye szerint a Művelődési Ház készítsen apró ajándékokat. Dr. Szabó Attila felvetette, hogy egy olyan szerződést kellene készíteni, hogy valaki ezt megelőlegezi. Dr. Répás József elmondta, hogy ehhez kell a PÜF és a KT hozzájárulása. Nyomdán keresztül lehetne ezt megoldani. 66/2012. (05.23.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozata Fejlesztési Bizottsága felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy Dr. Szabó Attila javaslata alapján készítsen egy szerződést 200 példány könyv kinyomtatására Ft összegben, melynek fizetési határideje szeptember 30. napja legyen. A határozatot a Bizottság 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta. 14

15 Takács József elmondta, hogy Czerny Péter telefonon tájékoztatta, hogy a filmforgatás területén több képviselő megjelent, pld. Németh Gábor. A forgatás biztonsági embere kérte, hogy szervezetten menjenek. Három fő mehet be (Petőné Horváth Éva, Balogh Zoltán és Takács József). Mások csak akkor mehetnek be, ha a három fő közül valaki jelen lesz. Gerecz Attila szerint át kellene gondolni a szerződést. Takács József arra kérte a Bizottság tagjait, hogy nézzék meg a medencéket, elbontásra kerüljenek-e vagy sem. A két kis medence között a beton gyenge minőségű. Az 1000 m 2 területű fogadó beton bontási költsége 5 millió forint. Beszélni kellene a céggel, hogy bontás helyett húzzanak rá még betonréteget, ami Czerny Péter szerint 1,5 millió forintba kerülne. A Bizottság augusztusban visszatér erre a kérdésre. Gerecz Attila a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság elnöke megköszönte a részvételt és a bizottsági ülést bezárta. Kmf. Gercz Attila PÜF elnök 15

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2010. november 4-i üléséről

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2010. november 4-i üléséről Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2010. november 4-i üléséről Helyszín: Polgármesteri Hivatal Tanácsterem Kezdete: 15.o5. h. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint valamint Pénzes Andrásné osztályvezető dr.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető.

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető. Szám:12/3-8/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. február 9-én 10:05 órai kezdettel a Megyeháza Képviselő irodájában megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Rendi János, Csutora Gábor, Kelemen Sándor, Kalmárné Koszonits Klára képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Rendi János, Csutora Gábor, Kelemen Sándor, Kalmárné Koszonits Klára képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: Rajka község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 15-én, csütörtökön, a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (9224, Rajka, Szabadság tér 1.) 18.00 órakor megtartott -

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 24-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 24-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2011. november 24-én megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó Anna, Kiss Zoltán, Kocsis István, Péter Zoltán,

Részletesebben

A Képviselő-testület 2009. december 14-i ülésén hozott határozatai:

A Képviselő-testület 2009. december 14-i ülésén hozott határozatai: A Képviselő-testület 2009. december 14-i ülésén hozott határozatai: 498/2009. (XII. 14.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a meghívóban szereplő

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010. június 23-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, Dr. Almássy Antalné,

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-17/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 23-án 15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2014. május 13. napján 13:00 órai kezdettel a Pénzügyi Bizottság rendkívüli NYILVÁNOS ülésén. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2013. március 14-i soros ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2013. március 14-i soros ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2013. március 14-i soros ülésén Hozott határozatok: 35/2013./03.14/KT.sz.-tól 59/2013./03.14./KT.sz-ig Hozott rendelet: 7/2013./03. 18./-tól

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2012. sz. jegyzőkönyve a 2012. december 03-án megtartott üléséről 2 3 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. december

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza 3.

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 17/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt

Részletesebben

A Képviselő-testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbiak szerint hagyja jóvá a napirendeket: N A P I R E N D :

A Képviselő-testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbiak szerint hagyja jóvá a napirendeket: N A P I R E N D : 1 Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: A Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár (9737. Bük, Eötvös u. 11.) galériájában, Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 14/2012. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2012. június 26. napján 14:00 órai kezdettel a Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság NYILVÁNOS

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 2-2/2014. F E R T Ő H O M O K K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9492 FERTŐHOMOK, AKÁC U. 44., TEL.: 99/540-054 FAX: 99/540-055 INTERNET: www.fertohomok.hu E-MAIL: fertohomok@fertohomok.hu J e

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 307-9 /2011

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 307-9 /2011 Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 307-9 /2011 JEGYZİKÖNYV a Képviselı-testület 2011. március 28-án tartott rendes ülésérıl 9.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13.236-2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 23-án reggel 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 27-én (kedden) 14,00 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendkívüli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről. Ügyszám: 23-36/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről. Helye: Faluház, Salföld. Jelen vannak: polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Nagykátai Polgármesteri Hivatal 6-os bejárat emelet (Nagykáta,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szécsény Városháza, Haynald Lajos termében tartott, 2015. augusztus 5-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: 8 települési

Részletesebben

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v ALSÓSZÖLNÖK Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 29-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott testületi ülésen

Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott testületi ülésen Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott testületi ülésen Az ülés helye: Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Az ülés kezdete:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 3-2/2014. H I D E G S É G K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9491 HIDEGSÉG, PETŐFI S. U. 1., TEL/FAX: 99/540-042 INTERNET: www.hidegseg.hu E-MAIL: hidegseg@hidegseg.hu J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 8/2009. Levél község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 29-én tartott nyilvános ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Tartalma: Tájékoztató

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

2/2011. sz. jegyzőkönyv. Távolmaradását jelezte: Csöbör Katalin alpolgármester, Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag

2/2011. sz. jegyzőkönyv. Távolmaradását jelezte: Csöbör Katalin alpolgármester, Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag 2/2011. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2011. február 14-én 17 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete 1 11/2011. Levél községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 23-án tartott ülésérıl készült jegyzıkönyv Tartalma: 1. 2010. évi költségvetési

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ügyiratszám: 769-18/2015.

Jegyzőkönyv. Ügyiratszám: 769-18/2015. Ügyiratszám: 769-18/2015. Jegyzőkönyv Készült: 2015. április 29-én 18.00 órakor kezdődő, a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Neszmélyi Kirendeltségének Tanácstermében (2544 Neszmély, Fő u. 129.) tartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Dr. Kóthy

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 13/2011. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 24-én (kedden) 16.00 órai kezdettel a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 769 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2013. november 26-án 9 óra 00 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. május 6-án 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 21-i munkaterv szerinti nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. december 14.

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. december 14. Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. december 14. J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül. A napirendi pontok tárgyalásával

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Távol maradt bejelentéssel: Horváth Ferencné képviselı

Jegyzıkönyv. Távol maradt bejelentéssel: Horváth Ferencné képviselı Jegyzıkönyv Készült Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 28. napján 14 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében kezdıdı nyilvános képviselı-testületi ülésérıl. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 55 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2015. február 17-én 14 óra 30 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1 perces néma felállás

JEGYZŐKÖNYV. 1 perces néma felállás JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2013. január 23-án 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 1. rendes

Részletesebben

/2012. 1. sz. példány

/2012. 1. sz. példány Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. /2012. 1. sz. példány JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. március 9-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: dr. Üveges István polgármester Szarka Tamás jegyző Orosz Ferenc alpolgármester

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: dr. Üveges István polgármester Szarka Tamás jegyző Orosz Ferenc alpolgármester ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET PÉZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. e-mail: arnot@arnot.hu Szám: 4/2016 JEGYZŐKÖNYV Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testület Pénzügyi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. május 5-i ülésérıl Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint A polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvénytermében (Nagykáta, Dózsa

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2010. február 24-én a Pénzügyi Bizottság ülésén.

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2010. február 24-én a Pénzügyi Bizottság ülésén. Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2010. február 24-én a Pénzügyi Bizottság ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Feró István Ferenc elnök Egyed

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék annak elfogadását. Köszönöm. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt.

JEGYZŐKÖNYV. Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék annak elfogadását. Köszönöm. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt. JEGYZŐKÖNYV Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 6-án 13:00 órai kezdettel a Gamási Önkormányzat Tanácskozó termében megtartandó alakuló üléséről. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő.

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő. 1260 1269 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-án (csütörtökön) 15 00 órakor megtartott Képviselő-testület nyílt ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. OKTÓBER 3-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. OKTÓBER 3-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. OKTÓBER 3-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. október 3-án megtartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

Jegyzıkönyv. A polgármester javaslata alapján a képviselı-testület az alábbi napirendet 7 igen szavazattal elfogadta.

Jegyzıkönyv. A polgármester javaslata alapján a képviselı-testület az alábbi napirendet 7 igen szavazattal elfogadta. Jegyzıkönyv Készült Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 23. napján 14 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében kezdıdı nyilvános képviselı-testületi ülésérıl. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. május 30.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. május 30. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. május 30. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30. napján 8 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

Városfejlesztési Bizottságának 2011. április 19-én megtartott ülésérıl.

Városfejlesztési Bizottságának 2011. április 19-én megtartott ülésérıl. Készült: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságának 2011. április 19-én megtartott ülésérıl. Jelen vannak: Varga Kálmán a Bizottság elnöke Bors Miklósné

Részletesebben

Állandó tanácskozási joggal meghívott: Kövecses Timea alpolgármester Németh Dóra jegyző. A képviselő-testületi ülést az Öttevényi KÁBEL-TV rögzítette.

Állandó tanácskozási joggal meghívott: Kövecses Timea alpolgármester Németh Dóra jegyző. A képviselő-testületi ülést az Öttevényi KÁBEL-TV rögzítette. Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Öttevény Fő u. 100. J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 10. napján hétfőn 17 órakor az

Részletesebben

Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének JEGYZİKÖNYVE

Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének JEGYZİKÖNYVE Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének 2/2007.számú JEGYZİKÖNYVE Készült, Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének az ellendi polgármesteri hivatalban 2007.február 14-én 17:00 órakor

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 231-232 T á r g y s o r o z

Részletesebben

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. október 21-én Nagyszentjánoson az Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 16.00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatással

Részletesebben

Elnökségi ülés 2011. szeptember 13.

Elnökségi ülés 2011. szeptember 13. Elnökségi ülés 2011. szeptember 13. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint Napirendi pontok: 1.) 2011. 08. 16-i elnökségi ülés határozatainak áttekintése. 2.) İszi megyei vezetıi értekezlet elıkészítése 3.)

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. november 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl.

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. november 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl. Jegyzıkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. november 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl. Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRŐL Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete - 2011. 1 június 27-én megtartott - üléséről.

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 30/2008.(02.14.) Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló 31/2008.(02.14.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem Jelen vannak: Bechtold Tamás, Ádám Zsuzsanna al, Artai Balázs képviselő, Csókás

Részletesebben

12/2009. m u t a t ó j a.

12/2009. m u t a t ó j a. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a. 12/2009 A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 13- án megtartott ülésen felvett, hangfelvétellel rögzített ülés

Részletesebben

JEGYZOKONYV. Hozott határozatok: 67/2012. /IV.19./-től 74/2012./IV.19/-ig Hozott rendelet:

JEGYZOKONYV. Hozott határozatok: 67/2012. /IV.19./-től 74/2012./IV.19/-ig Hozott rendelet: JEGYZOKONYV mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. április 19-i rendkívüli ülésén Hozott határozatok: 67/2012. /IV.19./-től 74/2012./IV.19/-ig Hozott rendelet: 1 JEGYZŐKÖNYV mely készült a

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGÁNAK 2012. szeptember 05-én 14,00 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 27/2013. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2013. november 7-én 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről. Testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. január 24-án 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 26-án /szerda/ 16 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dorogháza község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 2. napján tartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Dorogháza község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 2. napján tartott üléséről. 1 Jegyzőkönyv Készült: Dorogháza község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 2. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Farkasházy András polgármester, Bondor Ágnes, Farkasházy Andrásné, Pintér

Részletesebben

2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről.

2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338 /2/2013. 2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Pomáz Város Önkormányzata 18/2012. ÖTÜ. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve: Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 12.11-én tartott Képviselı-testületi ülésen a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ. készült a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2012. december 13-ai folytatólagos üléséről.

ÖSSZEFOGLALÓ. készült a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2012. december 13-ai folytatólagos üléséről. 03-3/8-38/2012. ÖSSZEFOGLALÓ készült a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2012. december 13-ai folytatólagos üléséről. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. Trombitás Károly: köszönti a bizottsági

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. október 28-i üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. október 28-i üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. október 28-i üléséről Jelen vannak: l./ Bechtold Tamás polgármester 2./ Ádám Zsuzsanna alpolgármester 3./ Artai Balázs képviselő 4./

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Vértessomló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 26-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Hartdégen József polgármester Pfiszterer Zsuzsanna alpolgármester Igó

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Távol maradt bejelentéssel: Benke József, Horeczki László képviselık

Jegyzıkönyv. Távol maradt bejelentéssel: Benke József, Horeczki László képviselık Jegyzıkönyv Készült Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. október 6. napján 14 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében kezdıdı rendkívüli nyilvános képviselıtestületi ülésérıl.

Részletesebben

6. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA

6. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA 6. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15. napján megtartott soros testületi ülésének jegyzőkönyvéből RENDELETEK MUTATÓJA 5/2014. (V.15.) számú

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 7-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 7-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 7-én megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 640/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 06. napján az Önkormányzat Hivatal épületében (8945

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6. Tel/Fax: 88/503-820 email: hivatal@magyarpolany.hu Szám: M.113-5/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarpolány

Részletesebben

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010. számú jegyzőkönyve

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010. számú jegyzőkönyve 12/2010. számú jegyzőkönyve Készült: 2010. június 10-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: dr. Antal Ida Boriszov Zoltán polgármester Badics Csaba Cseh József Dörömbözi András dr. Mayer András

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. augusztus 17-én reggel 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült, 2012. december 12-én a Pallavicini Kastély Vadásztermében a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság rendkívüli ülésérıl.

Jegyzıkönyv. Készült, 2012. december 12-én a Pallavicini Kastély Vadásztermében a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság rendkívüli ülésérıl. Jegyzıkönyv Készült, 2012. december 12-én a Pallavicini Kastély Vadásztermében a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság rendkívüli ülésérıl. A jegyzıkönyv mellékletei: - Meghívó a 2012. december 12-i

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 66/2013. Közös Önkormányzati

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 9-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 9-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 9-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 1999. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása - A közgyűlés 16 igen, egyhangú

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza Haynald Lajos termében, 2013. december 30-án tartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: 5 települési képviselő:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonfűzfő Város Önkormányzata 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-910 Fax: 06/88 596-901 e-mail: jegyzo@balatonfuzfo.hu Szám: 4/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonfűzfő Város

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült 2006. augusztus 21-én, 17.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzatának Európai Uniós, Regionális, Kommunikációs és Közbiztonsági Bizottságának

Részletesebben

A Képviselő-testület 2010. december 6-i ülésén hozott határozatok:

A Képviselő-testület 2010. december 6-i ülésén hozott határozatok: A Mi Újságunk 2011. január Önkormányzat 1 394/2010. (XII. 06.) határozat Képviselő-testülete elfogadja a meghívóban szereplő napirendi pontokat: 1.) Felszíni csapadékvíz és belvíz okozta károk elleni védekezéssel

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 20-án 15,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 20-án 15,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv 1 Jegyzőkönyv Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 20-án 15,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről Mutató: Határozat: 100/2012.(VI.20.) Kt. sz. határozat:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. augusztus 6-án megtartott. rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. augusztus 6-án megtartott. rendkívüli üléséről 443-7/2013. Jegyzőkönyv Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. augusztus 6-án megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Berzék Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. augusztus

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Szaniszló Tamás

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Szaniszló Tamás Jegyzőkönyv Készült: 2012. február 6-án Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében tartott rendkívüli testületi ülésről. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester

Részletesebben

7/2013. sz. jegyzőkönyv

7/2013. sz. jegyzőkönyv 7/2013. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről, mely 2013. április 18-án 17 órakor kezdődött. Jelen vannak: Zsiros Sándorné

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 1/2015. K-t. Jegyzőkönyv

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 1/2015. K-t. Jegyzőkönyv Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 1/2015. K-t. Jegyzőkönyv A 2015. január 29-én megtartott képviselő-testületi ülésről. (1-16/2015. sz. önkormányzati határozat) (-/2015 sz. rendelet) Pilisszentkereszt

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről Szám: 10/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Katona Imre polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. július 17-én megtartott rendkívüli testületi ülésén

Jegyzőkönyv. amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. július 17-én megtartott rendkívüli testületi ülésén Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat 2006. július 17-én megtartott rendkívüli testületi ülésén Az ülés helye: Nagykovácsi, Polgármesteri Hivatal Az ülés kezdete: 18.00 óra Jelen

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án megtartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án megtartott soros ülésén. 17/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án megtartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben