II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola"

Átírás

1 II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola 1075 Budapest, Wesselényi utca 38. OM azonosító szám: OKÉV nyilvántartási szám: Tel.: (+361) , FAX: (+361) vagy Honlap: vagy Intézményi Minőségirányítási program II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola Kiadás száma: 3. Hatályba lépés dátuma: szeptember 1. Fenntartói jóváhagyás dátuma:... Tervezett felülvizsgálat időpontja: május 1

2 I. MINŐSÉGPOLITIKA... 4 INTÉZMÉNYÜNKRŐL... 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 5 MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZAT... 6 JÖVŐKÉP... 7 STRATÉGIAI CÉLOK... 8 II. A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI KERETEI AZ INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉS FOLYAMATAINAK MEGHATÁROZÁSA Fogalomértelmezés: A VEZETŐI FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA A fejezet célja: Fogalom meghatározások: Feladatok: Stratégiai tervezés Éves tervezés A vezetői ellenőrzés A munkatársak értékelése A vezetők munkájának értékelése A pedagógusok munkájának értékelése Egyéb munkatársak értékelése Kommunikáció Az intézmény működésének értékelése Teljes körű intézményi önértékelés A PARTNERKAPCSOLATOK IRÁNYÍTÁSA A fejezet célja Fogalom meghatározások: Feladatok: A partnerek igényeinek és elégedettségének / elégedetlenségének mérése Napi kommunikáció a partnerekkel Irányított kommunikáció a partnerekkel Az IMIP végrehajtásának nevelőtestületi értékelése OKTATÁS-NEVELÉS A fejezet célja: Fogalom meghatározások: Feladatok: Program, tantárgy és tananyag fejlesztése A tanulás támogatása

3 5.3. A pedagógusok / dolgozók együttműködése Tankönyvkiválasztás, tankönyvellátás rendje A tanulók értékeléséhez szükséges közös követelmények és mérőeszközök meghatározása Tanterven kívüli programok, foglalkozások Versenyek szervezése és versenyeken való részvétel Érettségi vizsgák folyamata Az országos mérés és értékelés eredményeinek figyelembevétele BIZTONSÁGOS INTÉZMÉNY A fejezet célja: Fogalom meghatározások: Feladatok: Az egészséges és biztonságos munka és tanulási körülmények biztosítása Ifjúságvédelem szemléletformálás és problémakezelés EGYÉB TERÜLETEK A fejezet célja Fogalom meghatározások: Feladatok: EMBERI ERŐFORRÁSOK BIZTOSÍTÁSA ÉS FEJLESZTÉSE Kiválasztási rend működtetése Munkatársak betanulása Továbbképzési rendszer Ösztönző rendszer működtetése Választható béren kívüli javadalmazási rendszer működtetésének szabályozása..20 EGYÉB ERŐFORRÁSOK BIZTOSÍTÁSA ÉS HATÉKONY FELHASZNÁLÁSA Pályázás és projektek megvalósítása AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSE Dokumentumkezelés III. AZ IMIP BEVEZETÉSE, MŰKÖDTETÉSE IV. MELLÉKLETEK Legitimációs dokumentumok

4 I. MINŐSÉGPOLITIKA INTÉZMÉNYÜNKRŐL Intézményünk, a Budapest Főváros Közgyűlése által alapított II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola székhelyén (1075 Budapest, Wesselényi u. 38.) végzi tevékenységét. Az iskola története évszámokban: 1916/17 Székesfővárosi Községi VII., Felső Kereskedelmi Iskola 1919/20 Budapest Székesfővárosi VII., Kertész utcai Községi Felsőkereskedelmi Iskola 1920/23 Budapest Székesfővárosi VII., Kertész utcai Községi Négy Évfolyamú Fiú Felsőkereskedelmi iskola 1926/27 Budapest Székesfővárosi VII., Kertész utcai Községi II. Rákóczi Ferenc Fiú Felsőkereskedelmi Iskola 1927/28 Budapest Székesfővárosi VII., Kertész utcai Községi II. Rákóczi Ferenc Négy Évfolyamú Fiú Felsőkereskedelmi Iskola 1933/34 Budapest Székesfővárosi VII., Wesselényi utcai Községi II. Rákóczi Ferenc Községi Felsőkereskedelmi Iskola 1938/39 Budapest Székesfőváros VII., Wesselényi utcai II. Rákóczi Ferenc Községi Felsőkereskedelmi Iskola 1940/41 Budapest Székesfőváros VII., Wesselényi utcai Községi II. Rákóczi Ferenc Kereskedelmi Középiskola 1948/49 Budapest Székesfővárosi VII., Községi II. Rákóczi Ferenc Kereskedelmi Fiú Középiskola 1949/50 Állami II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Gimnázium 1950/51 Állami II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Középiskola 1952/53 II. Rákóczi Ferenc Gyakorló Közgazdasági Technikum Ipari tagozat 1962/63 II. Rákóczi Ferenc Gyakorló Közgazdasági Technikum és Szakközépiskola 1967/68 II. Rákóczi Ferenc Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola 1995/96 II. Rákóczi Ferenc Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola és Gimnázium 1998/99 II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Középiskola 2004/05 4

5 KÜLDETÉSNYILATKOZAT A a főváros által fenntartott közoktatási intézmény, melynek legfőbb feladata az általános műveltséget megalapozó érettségi vizsgára való felkészítés, valamint a felnőttképzés, a felsőfokú szakképzés illetve a felnőttoktatás. Iskolánk 1916 óta működik, mint érettségit és szakképzést adó intézmény, amely az ifjúsági és felnőttoktatásban, a felnőttképzésben, tanárképzésben és a tanártovábbképzésben egyaránt fontos feladatokat lát el. Meg kívánunk felelni hagyományainknak is, ugyanakkor a folyamatos változás szellemében az új értékeket megjelenítő nevelő-oktató és szakképző munkát kívánunk folytatni. Versenyképes tudást nyújtunk, amellyel tanulóink ki tudnak lépni adott munkaterületre, illetve a felsőfokú képzésbe. A középiskolai nevelést úgy értelmezzük, mint amely lehetővé teszi tanulóink számára az élethosszig tartó tanulást, a munkaerő-piaci igényeknek való megfelelést. Ennek részeként hangsúlyt fektetünk a kompetenciafejlesztésre, a sikeres munkavállaláshoz szükséges képességek fejlesztésére, és a változásokhoz való alkalmazkodás képességének kialakítására. Valamennyi képzési szakaszban esélyegyenlőséget biztosítunk tanulóink számára, és fejlesztjük a hátrányos helyzetben lévőket. A felnőttoktatás és felnőttképzés területén a felnőttkori tanulás sajátosságait figyelembe véve alakítjuk ki sajátos eszközeinket. A pedagógusképzésben és továbbképzésben mind szakmai, mind módszertani vonatkozásban együttműködünk egy felelősségteljes, hivatástudattal rendelkező pedagógusnemzedék kialakítása érdekében. Valljuk, hogy a tanuló érdeklődő, befogadni akaró, az önmegvalósítás szándékával rendelkező személyiség, ezért érdeklődési körének megfelelően, az önmegvalósítását elősegítendő, alternatívákat ajánlunk számára. Elutasítjuk az iskola szellemétől idegen fegyelmező pedagógiát. Elhatároljuk magunkat mindenféle diszkriminációtól. Az intézmény minden vezetője és valamennyi dolgozója elkötelezett ezen értékek betartására. 5

6 MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZAT A elkötelezi magát amellett, hogy minden tevékenységében a partnerigények teljes kielégítését tűzi ki célul. Az oktatási intézmény oly módon kíván megfelelni a képzéseket választó szülő és tanuló elvárásainak, hogy közben eleget tesz a fenntartói és a munkaerő-piaci kívánalmaknak, valamint a törvényi kötelezettségeinek. Az intézmény vezetése tudatosítja munkatársaiban a vonatkozó jogszabályok és szakmai elvárások fontosságát, valamint a pedagógiai programban meghatározott nevelésfilozófiának való megfelelés kitüntetett szerepét. Messzemenően támogatja a munkatársak képzését, önképzését, az innovációs folyamatokat, vizsgálja a dolgozók elégedettségét, illetve elismeri a hatékony és eredményes munkavégzést. Az iskola vezetése elkötelezi magát amellett, hogy a szakképzés fejlesztése érdekében a szervezeti és tartalmi finomításokat, törekvéseket összehangolja a partnerekkel. Az intézmény - mint gyakorlóiskola - elkötelezi magát a tanárképzésben való együttműködés, valamint a főváros szakképző bázisiskolájaként a tanártovábbképzés mellett. A vezetés lehetővé tesz, hogy az új munkatársak a betanulás időszakában szervezett támogatásban részesüljenek. Az iskolavezetés tudatosítja a szervezeten belül a partneri visszajelzésekkel kapcsolatos teendőket, illetve elvárja munkatársaitól, hogy a visszajelzéseknek megfelelően javítsák saját munkájukat. A partneri elvárásoknak való megfelelés tökéletesítése érdekében minőségirányítási rendszert épít ki és működtet, illetve meghatározott időszakokra vonatkozó minőségcélokat állapít meg. Az intézmény a feladat természetétől függően bevonja az alkalmazottakat a célok meghatározásába, a döntések előkészítésébe. Az intézmény a minőségi követelményeknek való megfelelés érdekében önértékelésen alapuló munkatársi értékelési rendszert, illetve ösztönzési struktúrát működtet. A vezetés felhatalmazza a munkatársakat, munkaközösségeket, hogy saját munkájukat értékeljék, és amennyiben szükséges, javítsák is. Az iskola a szolgáltatás minősége érdekében minden dolgozójára kiterjeszti a személyes felelősség elvét. Kidolgozza és alkalmazza a szükséges nyomon követési, szabályozási és dokumentációs rendszert. 6

7 JÖVŐKÉP Olyan intézménnyé szeretnénk válni, amely képes a folyamatos megújulásra, rugalmasan alkalmazkodik a változó körülményekhez, szem előtt tartja az európai normákat. Általános és széleskörű szakmai alapműveltséget biztosít minden tanuló számára. Az egyetemes emberi és nemzeti értékeket fontosnak tartó személyiség alakítására törekszik. Az iskola a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő felkészültségű szakembereket képez. Biztosítja tanulóinak az esélyegyenlőséget, emellett tudásuk és személyiségük egyéni fejlődését is figyelembe veszi. Meghatározónak tekintjük a szakmai felkészültséget és az igényes munkavégzést. A rendelkezésre álló eszközöket megismerjük, és aktívabban alkalmazzuk a munkánk során. Nem mi alkalmazkodunk az infrastruktúra fejlődéséhez, hanem éppen fordítva: a szemléletbeli változásunk eredménye a háttérágazat modernizációja. Létrehozzuk és működtetjük a virtuális iskolát. Gondot fordítunk a partneri kapcsolatok kialakítására, illetve a már meglévők ápolására. Testvériskolai kapcsolatokat építünk ki, hogy a tanulók anyanyelvi környezetben gyakorolhassák az idegen nyelveket. Fokozottan figyelünk a hatékony - intézményen belüli és a partnereink felé irányuló - kommunikációra. Figyelünk, hogy az információáramlás minden szinten folyamatos, pontos és zavartalan legyen. A life-long-learning, azaz az élethosszig tartó tanulás egyre nagyobb hangsúlyt kap a felnőttek folyamatos tovább- és átképzésében. Ennek megvalósítása érdekében biztosítjuk a felnőttképzés, a felsőfokú szakképzés illetve a felnőttoktatás, (levelező tagozat, távoktatás) működését. Folyamatosan nyomon követjük a végzett diákok továbbtanulását és érvényesülésüket a munkaerőpiacon. Tanulóink számára tartalmas tanórán kívüli programokat biztosítunk a szabadidő szervező pedagógus irányításával. Törekszünk arra, hogy tanulóinkat megtanítsuk a csoportos, hatékony együttműködésre, közös gondolkodásra és tevékenységre. Ügyelünk az esztétikus, rendezett munkakörnyezetre, és környezettudatosságra neveljük a tanulókat is. Törekszünk az egészséges életmód megvalósítására. 7

8 STRATÉGIAI CÉLOK Az intézmény stratégiai céljait a fenntartói elvárások és az intézmény saját működését figyelembe véve határoztuk meg. Megfogalmaztuk a célokhoz kapcsolódó minőségcélokat és megterveztük a megvalósítás ütemét. STRATÉGIAI CÉL A felsőoktatási intézményekkel (főiskolák, egyetemek) szorosabb kapcsolat kialakítása - tanárképzés - tanártovábbképzés (FPI) Tanulás támogatási rendszer működtetése - az oktatási szintek közti átjárás biztosítása, lemorzsolódás csökkentése - a tanulók fejlesztése - felzárkóztatása Felnőttoktatás kiterjesztése Megfelelő képzettségű alkalmazotti kör megtartása Tantestületi csapatépítés STRATÉGIAI ÉS MINŐSÉGCÉLOK MEGFELELTETÉSE A STRATÉGIAI CÉLHOZ KAPCSOLÓDÓ MINŐSÉGCÉLOK Évente 15 fő tanárjelölt fogadása. Törekedjünk arra, hogy mindig legyen túljelentkezés! Elégedettség-mérési kérdőív A nálunk gyakorló végzett tanárjelöltek hány százaléka marad a pályán? Évente minimum 1 alkalommal minimum 10 órás továbbképzést szervezünk Tanulólétszám szinten tartása: a bukások, kimaradások aránya a közoktatási szakaszban legfeljebb 5% legyen Marketingtevékenység javítása; Nemzetközi vizsgáztatási jogok megtartása (ECDL, EBDL) 100%-os szakos ellátottság megtartása; A két tanítási nyelvű osztályokban idegen nyelven tanító tanárok nyelvi továbbképzése; Évente minimum 10 órás belső továbbképzés szervezése, melyen a testület legalább 85%-a részt vesz. A MEGVALÓSÍTÁS IDŐTARTAMA (TANÉV-FÉLÉVTŐL TANÉV FÉLÉVIG) 2004/2005-ös től 2004/2005-ös től belépő osztályokra 2009/2010-es től 2005/2006-os től 8

9 Idegen nyelvi oktatás szintjének emelése Lehetőség szerint 2006/2007-es től legyen anyanyelvi lektor kommunikációs illetve a célnyelvi civilizációs órákra; Az érettségiig a tanulók minimum 10%-a szerezzen legalább középfokú C típusú nyelvvizsgát. Informatikai oktatás szintjének emelése Az érettségiig a tanulók 2006/2007 től 90%-a ECDL nemzetközi számítógépes jogosítványt szerezzen Tanulóink ösztönzése az emelt szintű érettségire A szaktanár és az 2004/2005-ös től osztályfőnök évente legalább kétszer tartson erről órát, folyamatosan adjon tájékoztatást Egészséges életmódra nevelés Évente 2 sportnap /2005-ös től kirándulás Elektronikus adatkezelés bevezetése Elektronikus napló Próba a 2008/2009-es ben; 2009/2010-es től minden osztály Belső standard mérőrendszer alkalmazása Standard módon 2004/2005-ös től történő osztályzás (PP és a folyamatszabályozás szerint) A partnerek igényeinek megismerése, folyamatos A pedagógus értékelés 2008/2009-es től információcsere alapján Tankönyvek, taneszközök kiválasztása, használata Folyamatszabályozás 2005/2006-os től alapján Kompetencia fejlesztés Pedagógusok 60%-a 2006/2007-es től használja mindennapos tevékenysége során a kompetencia-alapú oktatás tanterveit, eszközeit és az elektronikus eszközöket Saját bevételek arányának szinten tartása Évi plusz 10%-kos 2004/2005-ös től Egységes gazdasági és szakmai információs rendszer működtetése bevétel Folyamatszabályozás elkészítése 2008/2009-es 9

10 II. A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER 1. A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI KERETEI 1.1 A minőségirányítás helye az intézmény struktúrájában A Intézményi Minőségirányítási Programjának működtetéséért az intézményvezető és a minőségirányítási vezető a felelős. Az iskola minőségirányítási munkaközösséget működtet az intézményben folyó minőségfejlesztési és minőségirányítási feladatok összehangolására és felügyeletére. Ez a munkaközösség figyelemmel kíséri a munkatervben foglaltak teljesülését, és szervezi a minőségirányítási folyamat egyes feladatainak végrehajtását. A minőségirányítási munkaközösség vezetője az intézmény vezetője által felkért minőségirányítási vezető, aki teljes jogú tagként részt vesz az Iskolabizottság ülésein és a Vezetői értekezleteken. A minőségirányítási munkaközösség nem állandó összetételű, évente új tagok csatlakozhatnak, vagy léphetnek ki az elvégzendő feladatok függvényében. Emellett munkáját alkalmanként felelősök és teamek segítik, akik adott folyamatokat működtetnek, koordinálnak, fejlesztéseket irányítanak, és beszámolási kötelezettséggel rendelkeznek a minőségirányítási munkaközösség vezetőjének, az alkalmazottaknak, a tantestületnek, illetve a vezetőségnek. 1.2 A minőségirányítás szervezeti kereteinek meghatározása A minőségirányítási vezető és a munkaközösség tagjai feladatukat az intézmény vezetőjének felkérésére végzik. A felelősök és a teamek tagjai külön megbízás alapján dolgoznak. A minőségirányítási rendszerben részt vevő munkatársak feladatait a munkaköri leírásuk illetve a megbízásuk tartalmazza. A minőségirányítási vezető a szakmai munkaközösségek vezetőire vonatkozó órakedvezményt és minőségi bérpótlékot kap. A megbízott munkatársak megbízási szerződéssel munkadíjat és a feladat teljesüléséhez szükséges tárgyi feltételeket kapnak. A minőségirányítási munkaközösség saját éves munkatervet készít, amelyben meghatározza az adott év fő feladatait az intézményi éves terv és az IMIP alapján. A munkaterv tartalmazza folyamatok és szabályozások kidolgozását, működtetését és ellenőrzését; a folyamatok eredményességének, hatékonyságának mérését, értékelését; a fejlesztési és korrekciós javaslatok megfogalmazását. Az intézményvezető folyamatosan, de minimum évente értékeli a minőségirányítási munkaközösség és a teamek munkáját. Megvitatják a javaslatokat, amelyeket jóváhagyásra a megfelelő szint (3 szint: munkatársi értekezlet, tantestület, illetve intézményvezetés) elé terjesztenek. 10

11 1.3 A minőségirányítás dokumentációs rendszere és működtetése A minőségirányítás dokumentációs rendszerének legfelső szintjét az alapdokumentumok képezik: IMIP, Pedagógiai Program, SZMSZ, Házirend. Ezeket a fenntartó hagyja jóvá. A többi szint dokumentumai fenntartói jóváhagyás nélkül, folyamatosan fejleszthető belső szabályozók: eljárási utasítások, folyamatleírások, szabályzatok, bizonylatok, feljegyzések. Az intézmény vezetősége kiépíti és működteti a minőségirányítás dokumentációs rendszerét, és valamennyi munkatárssal megismerteti a minőségirányítási program által meghatározott folyamatok eljárásrendjét. A jogszabályoknak megfelelően folyamatosan felül kell vizsgálni, illetve szükség szerint el kell készíteni a működést szabályozó dokumentumokat. 1.4 A munkatársak minőségfejlesztési kompetenciáinak fejlesztése Az intézmény vezetősége a munkatársak minőségfejlesztési kompetenciáinak fejlesztésére a minőségtárgyú belső és külső képzéseken való részvételt támogatja, és a munkatársakkal új minőségfejlesztési, minőségirányítási, csapatépítési módszereket próbál ki, ismertet meg. 11

12 2. AZ INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉS FOLYAMATAINAK MEGHATÁROZÁSA A fejezet célja: Miután az intézmény vezetősége megalkotta a küldetésnyilatkozatot és a minőségpolitikát, meg kell határozni a stratégiai fejlesztési irányokat. Az intézményi folyamatok és a partnerek azonosítása segít abban, hogy a vezetőség megfogalmazza, hogy milyen feladatokat kell végrehajtani a kitűzött célok eléréséhez. Fogalomértelmezés: Kulcsfolyamatok alatt az intézményi stratégiában megfogalmazott célrendszer és az intézmény alapítási céljának közvetlen megvalósítását segítő folyamatokat értjük. A kulcsfolyamatokat az intézményi működés meghatározott részterületein azonosítottuk, és az alábbiakban soroljuk fel a minőségcélokkal, a teljesítménykritériumokkal, az eredményelvárásokkal, és a folyamat szabályozási helyének megjelölésével. 3. A VEZETŐI FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA A fejezet célja: A vezetői terület tevékenységeinek, kulcsfolyamatainak meghatározása. Fogalom meghatározások: Intézményvezetés: E dokumentum értelmezésében a döntéshozó vezető, helyettesei, valamint a minőségirányítási vezető. Ellenőrzés: Ellenőrzésnek tekinthető minden olyan eljárás, amely során előre meghatározott kritériumok meglétét vagy hiányát vizsgálja a szervezet. Kulcsszavai: megfelelés - nem megfelelés. Értékelés: Az értékelés az az eljárás, amely előre meghatározott szempontok szerint számszerűsíthető, összehasonlítható indikátorokkal jelzi egyes intézményi tulajdonságok, teljesítmények mennyiségét, nagyságát - fejlesztési irányokat meghatározva. 12

13 Feladatok: 3.1 Stratégiai tervezés A tervezési folyamat nagyobb (5 év, vagy annál hosszabb) távon történő alapelvek szintjén történő szabályozása. A stratégiai tervezés célja, hogy az intézményvezetés hosszú távon dokumentáltan meghatározza a tervezési folyamatokat. 3.2 Éves tervezés Az intézmény vezetősége a stratégiai célok figyelembe vételével éves munkatervet dolgoz ki, amelyben fejlesztési feladatokat és mérhető minőségi célokat fogalmaz meg. 3.3 A vezetői ellenőrzés A vezetés ellenőrzési rendszert vezet be és működtet az intézmény kulcsfolyamatait érintő területeken. Az ellenőrzés alapelvei: normativitás, rendszeresség és dokumentáltság. A vezetőség az ellenőrzés rendszerét működtetve javító illetve megelőző intézkedéseket hoz. 3.4 A munkatársak értékelése Az intézményvezetés önértékelésen alapuló belső értékelési rendszert dolgoz ki és működtet A vezetők munkájának értékelése A vezetői feladatokat ellátók teljesítmény-értékelésének szempontjait és az értékelés rendjét szabályozza az iskolavezetés. Cél: fejlesztés, amely feltárja a problémákat, emeli a szakmai és igazgatási szintet, és segíti a reális vezetői döntéseket. Értékelési ciklus: 5 év alatt legalább egyszer. Módszer: információgyűjtés a jóváhagyott értékelő lapon, majd a megfelelő szinten (intézményvezetővel vagy a vezetőség többi tagjával) szóbeli megbeszélés, egyeztetés, fejlesztő javaslatok megbeszélése. Ha a teljes tantestület értékelt, akkor az összesített eredményekről és az intézményvezető fejlesztési javaslatairól tájékoztatást kapnak A pedagógusok munkájának értékelése A vezetőség a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítmény-értékelésének szempontjait és az értékelés rendjét szabályozza. Cél: fejlesztés, amely emeli az oktatás-nevelés színvonalát, feltárja a problémákat, méltányolja az elért egyéni teljesítményeket és kimutatható pozitív változásokat, segíti a szakmai fejlődést, és a reális vezetői döntések meghozatalát a pedagógusokat érintő kérdésekben. Értékelési ciklus: 2 év Módszer: információgyűjtés a tantestület által is jóváhagyott óralátogatási és értékelő, illetve önértékelő lapokon, tanulói és szülői kérdőíveken, valamint értékelő beszélgetések. A teljesítményértékelés eredményeképpen minősítést kap a közalkalmazott. Minden olyan esetben, amikor jogszabály a munka értékelése tekintetében, illetőleg valamely jogkövetkezmény - ideértve a munkaügyi jogvita kezdeményezésének lehetőségét is - alkalmazásakor minősítést említ, azon a közoktatási intézményekben foglalkoztatottaknál a teljesítményértékelést, illetőleg annak eredményét kell érteni. 13

14 3.4.3 Egyéb munkatársak értékelése Később határozzuk meg. 3.5 Kommunikáció A vezetés kidolgozza és működteti a belső kommunikációáramlást. Ennek minden szintjét ellenőrzi és értékeli. 3.6 Az intézmény működésének értékelése A vezetés az intézmény munkáját rendszeresen értékeli az elvégzett ellenőrzések, mérések, visszajelzések alapján. Alapja: - az éves munkaterv teljesítése - a vezetői ellenőrzések eredményei - időszakos mérések eredményei - megváltozott belső és külső eredmények számbavétele - partneri visszajelzések (partneri igény- és elégedettségmérés eredményeinek figyelembevétele) - az országos mérés és értékelés eredménye - az IMIP végrehajtásának nevelőtestületi értékelése Teljes körű intézményi önértékelés Cél: az intézmény teljes körű működésének, eredményeinek, fejlődésének vizsgálata és folyamatos javítása Módszer: minőségi modell adaptálása, a saját intézményünkre való átdolgozása Alapelvek: - jog- és szakszerűség - az intézményi alapdokumentumokkal való összhang - az intézmény egészére alkalmazható, átfogó értékelés - objektív, konkrét folyamatokat, eredményeket vizsgál és értékel - a fenntartói minőségirányítási rendszerrel való kapcsolat elvárások és javaslatok figyelembe vétele, beépítése Periódus: lehetőség szerint egy vezetői ciklus alatt kétszer, de minimum 4 évente MINŐSÉGCÉL, TELJESÍTMÉNY KRITÉRIUM, EREDMÉNYELVÁRÁS KULCSFOLYAMAT A FOLYAMAT SZABÁLYOZÁSÁNAK HELYE A partneri igények fokozottabb figyelembevétele A partneri igények fokozottabb figyelembevétele A munkatársak teljesítményének növekedése A munkatársak teljesítményének növekedése Stratégiai tervezés Elkészült folyamatszabályozás Stratégiai tervezés Éves tervezés Elkészült folyamatszabályozás Éves tervezés A vezetői ellenőrzés Folyamatszabályozás Vezetői ellenőrzés; Belső ellenőrzés, SZMSZ, Munkaköri leírás A vezetők munkájának értékelése Folyamatszabályozás - A célokban megfogalmazottak 14

15 alapján értékelőlap és eljárásrend kidolgozása A munkatársak teljesítményének növekedése Az intézményi kommunikáció javulása Az intézmény teljesítményének növekedése Az intézmény teljesítményének növekedése A pedagógusok munkájának értékelése Folyamatszabályozás - A célokban megfogalmazottak alapján értékelőlapok, kérdőív és eljárásrend kidolgozása Kommunikáció Folyamatszabályozás - Munkaköri leírás Az intézmény működésének értékelése Teljes körű intézményi önértékelés Folyamatszabályozás Intézményi szabályozás; Indikátorrendszer kidolgozása Folyamatszabályozás Intézményi szabályozás; Indikátorrendszer és eljárásrend kidolgozása 4. A PARTNERKAPCSOLATOK IRÁNYÍTÁSA A fejezet célja: A partnerekkel történő kapcsolattartás kulcsfolyamatainak feltárása annak érdekében, hogy az intézmény működése egyre jobban közelítsen és feleljen meg az igényeknek. Fogalom meghatározások: Partner: Az intézmény partnerei ebben a dokumentumban azok a csoportok vagy intézmények, amelyek elvárásai és véleménye jelentősen befolyásolják az intézmény munkáját. Feladatok: 4.1 A partnerek igényeinek és elégedettségének / elégedetlenségének mérése Az intézmény kötelessége a partneri igények megismerése és elégedettségének / elégedetlenségének mérése. Ennek érdekében meghatározza a felmérések rendjét. Az így nyert adatokat elemzi, és megfelelően beépíti működésébe a feltárt eredményeket. 4.2 Napi kommunikáció a partnerekkel Az intézmény szabályozza a partnerekkel történő kommunikációját. Meghatározza az informálandók körét és az információáramlás folyamatát a Pedagógiai Programban lefektetett alapelvek szerint. Szabályozza a panaszkezelés rendjét. 15

16 4.3 Irányított kommunikáció a partnerekkel Az intézmény szabályozza a marketing és PR tevékenységének rendjét. 4.4 Az IMIP végrehajtásának nevelőtestületi értékelése Az IMIP-ben rögzített folyamatok és az intézmény valódi működésének összevetése a folyamatos javítás érdekében. A nevelőtestület a szülői szervezet véleményének kikérésével évente értékeli az Intézményi Minőségirányítási Program végrehajtását, az országos mérés és értékelés eredményeit, figyelembe véve a tanulók egyéni fejlődését és az egyes osztályok teljesítményét. Az eredményeket és a megfogalmazott intézkedési tervet az iskola honlapján nyilvánosságra hozzuk. MINŐSÉGCÉL, TELJESÍTMÉNY KRITÉRIUM, EREDMÉNYELVÁRÁS A partneri igények fokozottabb figyelembevétele A partneri igények fokozottabb figyelembevétele KULCSFOLYAMAT Napi kommunikáció a partnerekkel Az IMIP végrehajtásának nevelőtestületi értékelése A FOLYAMAT SZABÁLYOZÁSÁNAK HELYE Pedagógiai program Elkészült folyamatszabályozás Problémakezelés; Panaszkezelés Kidolgozandó eljárásrend: Dokumentumelemzés, beszámolók alapján értékelés a záró értekezleten, a szülői szervezet jelenlétében 5. OKTATÁS-NEVELÉS A fejezet célja: Meghatározni azokat a folyamatokat és szabályozások módját, amelyek a nevelőoktató munka sikeressége, céljai elérése, megvalósítása érdekében kulcsfontosságúak. Fogalom meghatározások: Módszertani eszköztár: Az intézmény nevelési programjának cél- és feladatrendszeréhez igazodó, a pedagógusok gyakorlati munkáját segítő elméleti vagy gyakorlati útmutatók, eszközök összessége, mely az intézményi szakmai kommunikáció során alakul, bővül. 16

17 Önálló ismeretszerzés: A tanuló tanórán és tanórán kívüli olyan, közvetlenül nem pedagógus által irányított ismeretszerzése, amely az intézmény nevelési-oktatási programjával összhangban van. Feladatok: 5.1 Program-, tantárgy- és tananyagfejlesztés módszertani eszköztár Az intézmény feladata meghatározni a partneri elvárásokat és a piacot figyelembe véve a pedagógiai programot, ennek ellenőrzését, a módosítási eljárást valamint annak időpontját. A tantestület ajánlása alapján az intézmény meghatározza és összegyűjti az oktató nevelő munkához szükséges módszertani anyagokat és kidolgozza azok fejlesztésének és használatának rendjét. 5.2 A tanulás támogatása A tantestület meghatározza és összegyűjti azokat a tanulásszervezési és nevelési módszereket és eljárásokat, amelyeket használ. Kidolgozza azokat az eszközöket, amelyekkel megismerhető a tanulók ismeretszerzésének módja. A vizsgálat alapján kialakítja a tanulók tanulását támogató technikákat, és szabályozza a tanulók egyéni útjának végigkövetéséhez kapcsolódó intézményi elvárásokat. 5.3 A pedagógusok / dolgozók együttműködése A tantestület meghatározza a munkaközösségek illetve az egy osztályban tanítók szakmai és szaktárgyi együttműködésének fórumait, a találkozások gyakoriságát, a dokumentálás formáját és az együttműködés eredményeinek értékelési rendszerét. 5.4 Tankönyvkiválasztás, tankönyvellátás rendje A vezetőség létrehozza a jogszabályokat figyelembe véve a tankönyvkiválasztás, tankönyvbeszerzés és tankönyvhasználat folyamatának szabályozását. 5.5 A tanulók értékeléséhez szükséges közös követelmények és mérőeszközök meghatározása Az intézmény a Pedagógiai Program elvei szerint létrehozza belső standard mérési rendszerét. Kidolgozza ennek működését, ellenőrzési és módosítási rendjét. 5.6 Tanterven kívüli programok, foglalkozások, önálló ismeretszerzés A tantestület ajánlása alapján az intézmény összegyűjti és meghatározza a tanterven kívüli programok, foglalkozások rendszerét. Éves tervet készít, és kidolgozza a megszervezés és lebonyolítás folyamatait. 5.7 Versenyek szervezése és versenyeken való részvétel Az intézmény azonosítja a versenyek szervezésének folyamatát, kidolgozza ennek egységes rendjét. Meghatározza a tanulók versenyekre való felkészítésének módszereit, és az azokon elért eredmények alapján történő jutalmazási rendszert. 17

18 5.8 Érettségi vizsgák folyamata Az iskola - a törvényben megszabottak szerint - meghatározza az érettségi vizsgák szervezésének és lebonyolításának rendjét. 5.9 Az országos mérés és értékelés eredményeinek figyelembevétele Cél: megismerjük diákjaink felkészültségét a képzésük adott szakaszában, és reális képet kapjunk oktató munkánk eredményességéről; ha szükséges, intézkedési terv kidolgozása Módszer: kompetenciamérés, összehasonlító elemzés MINŐSÉGCÉL, TELJESÍTMÉNY KRITÉRIUM, EREDMÉNYELVÁRÁS Tanulás támogatási rendszer működtetése; Tanulóink ösztönzése az emelt szintű érettségire Tanulás támogatási rendszer működtetése Tanulás támogatási rendszer működtetése KULCSFOLYAMAT A tanulás támogatása Versenyek szervezése és versenyeken való részvétel Az országos mérés és értékelés eredményeinek figyelembevétele A FOLYAMAT SZABÁLYOZÁSÁNAK HELYE Elkészült folyamatszabályozás Tanulók nyomon követése Folyamatszabályozás Folyamatszabályozás 6. BIZTONSÁGOS INTÉZMÉNY A fejezet célja: Meghatározni azokat a folyamatokat és szabályozásuk módját, amelyek az intézmény biztonságos működtetése érdekében kulcsfontosságúak. Fogalom meghatározások: Biztonságos intézmény: Olyan intézményi környezet, amelyben biztosított a tanulók, dolgozók fizikai és lelki védelme. Prevenció: Olyan tevékenység, amelynek eredményeként az intézmény megelőzi a testi - lelki veszélyek kialakulását. Feladatok: 18

19 6.1 Az egészséges és biztonságos munka és tanulási körülmények biztosítása Az intézmény felméri azokat a veszélyeket, amelyek a tanulók és a dolgozók fizikai biztonságát érintik. A veszélyek megelőzésére meghatározott szabályozókat dolgoz ki és működtet. A szükséges intézkedések érdekében az intézmény együttműködik az illetékes hatóságokkal és szervezetekkel. 6.2 Ifjúságvédelem szemléletformálás, prevenció és problémakezelés Az intézmény meghatározza, hogy a társadalom egészséges működése érdekében milyen szemléletformáló illetve prevenciós programokra van helyi illetve társadalmi igény. Vállalásait szakmai programjában is rögzíti. A megvalósítás során szükség szerint együttműködik a szakmai szervezetekkel. MINŐSÉGCÉL, TELJESÍTMÉNY KRITÉRIUM, EREDMÉNYELVÁRÁS Biztonságos intézmény kialakítása KULCSFOLYAMAT Az egészséges és biztonságos munka és tanulási körülmények biztosítása A FOLYAMAT SZABÁLYOZÁSÁNAK HELYE Tűz- és munkavédelmi leírás Teremrendek Munkakörülmények intézményi szabályozása 7. EGYÉB TERÜLETEK A fejezet célja: Azokat a kulcsfolyamatokat kell meghatározni, amelyek az intézmény működését segítik elő mind az emberi, mind a gazdasági erőforrások oldaláról. Fogalom meghatározások: Dokumentumkezelés: Olyan tevékenység, amelyben a folyamatok nyomon követéséhez szükséges dokumentáció alapnyomtatványait, illetve a kitöltött papírokat kezeli az intézmény. Feladatok: EMBERI ERŐFORRÁSOK BIZTOSÍTÁSA ÉS FEJLESZTÉSE 7.1 Kiválasztási rend működtetése Az intézmény a jogszabályok figyelembevételével meghatározza a pedagógus és a nem pedagógus alkalmazottak kiválasztásának szempontjait, és a kiválasztás folyamatát. 19

20 7.2 Munkatársak betanulása Az intézmény minden alkalmazott számára kötelező betanulási rendet működtet, amely biztosítja az intézményi hagyományok és a közösen elfogadott és képviselt értékek, valamint a biztonságos munkavégzés szabályainak és feltételeinek megismerését. 7.3 Továbbképzési rendszer Az intézmény kialakítja a munkatársak továbbképzési rendjét. E rendszeren belül figyelembe veszi a szabályozásokat, épít a pedagógus-továbbképzési rendszer lehetőségeire, valamint a belső továbbképzési lehetőségeket is messzemenően kihasználja. 7.4 Ösztönző rendszer működtetése Az intézmény kialakítja és működteti a munkatársak ösztönzésére szolgáló rendszerét: a jogszabályokra és az intézmény alapelveire épülő anyagi és erkölcsi elismerés rendjének szabályozását Választható béren kívüli javadalmazási rendszer működtetésének szabályozása A vezetőség kialakítja a javadalmazási rendszert, szabályozza a választhatóság feltételeit és ismerteti a dolgozókkal a feltételeket. EGYÉB ERŐFORRÁSOK BIZTOSÍTÁSA ÉS HATÉKONY FELHASZNÁLÁSA 7.5 Pályázás és projektek megvalósítása Az intézmény kialakítja és szabályozza a pályázatok figyelését, a kiválasztást, a pályázatírás folyamatát; valamint a pályázatok és projektek végrehajtásának folyamatát és ellenőrzését. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSE 7.6 Dokumentumkezelés Az intézmény megfelelő mélységben dokumentált formában szabályozza folyamatait, amelyhez kialakítja és működteti a megfelelő dokumentációs rendet, meghatározza a dokumentumok és bizonylatok megőrzésének időtartamát, tárolását, hozzáférhetőségét és selejtezésének rendjét. MINŐSÉGCÉL, TELJESÍTMÉNY KRITÉRIUM, EREDMÉNYELVÁRÁS A partneri igények fokozottabb figyelembevétele A pedagógusok igényeinek fokozottabb figyelembevétele KULCSFOLYAMAT Kiválasztási rend működtetése Munkatársak betanulása A FOLYAMAT SZABÁLYOZÁSÁNAK HELYE Folyamatszabályozás Elkészült folyamatszabályozás 20

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Intézményi Minőségirányítási Program Salgótarjáni Központi Általános Iskola Hatályba lépésének időpontja: 2009. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2014. Intézményi Minőségirányítási Program Tartalomjegyzék

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. ISO 9000 FÓRUM XXII. NEMZETI KONFERENCIA Balatonalmádi, 2015. szeptember 17. ISOFÓRUM XXII. NK A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola

Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Minőségirányítási program Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Készítette: Vincze Béla Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2004. április 20. Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:

Részletesebben

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola A Minőségirányítási Program végrehajtásának Készítette: Jónásné Csalódi Éva Csirke Ernő Főigazgató 2011/2012. tanév Az intézményi Minőségirányítási Programban megfogalmazott

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV 1. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Tősér Gyuláné minőségügyi csop. vezető Minőségügyi beszámoló Intézményünkben minden kolléga

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Éves Önértékelési Terv os nevelési év

Éves Önértékelési Terv os nevelési év Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14 Tel: 52/273-180, e-mail: ovodavezeto@egyovig.hu www.egyovig.hu OM azonosító: 200463 Éves Önértékelési Terv 2015-16-os nevelési év 1 2

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.04.01 2012.11.30. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához m á j u s A projekt végrehajtásának előkészítése. Támogató

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS MOLNÁRNÉ DR. STADLER KATALIN SZAKMAI SZAKÉRTŐ TÁMOP-3.1.8. KIEMELT UNIÓS PROJEKT A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Az első lépések Felhasznált dokumentum: Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA 2015 (OH) Készítette: Bártfai Lászlóné tanügyigazgatási szakértő, szaktanácsadó

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A KKZKÁI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 1. Az önértékelés alapját képező szabályok Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

Szakközépiskola Székhelye: 1223 Budapest Művelődés utca 21-27.

Szakközépiskola Székhelye: 1223 Budapest Művelődés utca 21-27. TOMORI PÁL MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1. Az intézmény bemutatása,minőségpolitikája: A Tomori Pál Főiskolát az intézmény fenntartóját- 2004-ben

Részletesebben

Az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola. Intézményi önértékelési program ( ) Készítette: Önértékelési csoport

Az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola. Intézményi önértékelési program ( ) Készítette: Önértékelési csoport Az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola Intézményi önértékelési program (2015-2020) Készítette: Önértékelési csoport Tartalom I. Alapelvek, célok és elvárt eredmények 1. Az önértékelés alapelve

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók 1 A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.03.01 2012.10.31. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. A projekt végrehajtásának előkészítése, szakmai megvalósítók

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú

A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4032 Debrecen, Bolyai u. 29. sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 E-mail: bolyai@iskola.debrecen.hu A Debreceni Bolyai János

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

KÉRDŐÍV. Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére.

KÉRDŐÍV. Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére. KÉRDŐÍV Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére. Kedves Kollégák! Az NSZI az iskolarendszerű szakképzést folytató intézmények körében reprezentatív

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS)

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) ŐRISZENTPÉTER 2008 Készítette: Pátiné Horváth Ilona Szemerics Antalné Szépné László Valéria Anduska

Részletesebben

ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV

ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV Bersek József Általános Iskola Kőszeg 2017.01.01. 2017.12.31. Jogszabályi háttér: Az intézményi önértékelést az Önértékelési kézikönyvben rögzítettek szerint kell végezni. Az intézményi

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201172 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Nagymágocs, 2016. szeptember 19. Reményi Ferencné intézményvezető ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 1. Jelen szabályzat a Nagymágocsi Hunyadi

Részletesebben

A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú

A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4032 Debrecen, Bolyai u. 29. sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 E-mail: bolyai@iskola.debrecen.hu OM: 031 083 A Debreceni

Részletesebben

Önértékelési rendszer

Önértékelési rendszer Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. Felnőttképzési engedély szám: E-000116/2014. Önértékelési rendszer Hatályba lép:

Részletesebben

A Farkas Ferenc Zeneiskola Önértékelési programja

A Farkas Ferenc Zeneiskola Önértékelési programja A Farkas Ferenc Zeneiskola Önértékelési programja érvényes: 2015. IX. 1 2020. VIII. 31. Készítette: Isztl Fodor Barbara intézményvezető Farkas Ferenc Zeneiskola OM: 039432 www.farkasferenc-zeneiskola.hu

Részletesebben

Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelési szabályzata

Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelési szabályzata Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelési szabályzata Az adminisztratív és technikai feladatokat ellátó foglalkoztatottak teljesítmény-értékelése Felelős: az igazgató Hatóköre:

Részletesebben

A SZAKKÉPZÉSI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL ÉS AZ INKLÚZIÓS INDEX KAPCSOLATA M&S Consulting Kft.

A SZAKKÉPZÉSI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL ÉS AZ INKLÚZIÓS INDEX KAPCSOLATA M&S Consulting Kft. A SZAKKÉPZÉSI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL ÉS AZ INKLÚZIÓS INDEX KAPCSOLATA Szakképzési Önértékelési Modell ADOTTSÁGOK EREDMÉNYEK Emberi erőforrások Munkatársi Vezetés Stratégia Folyamatok Közvetlen partneri Kulcsfontosságú

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata A Pécsi Tudományegyetem minőségbiztosítási szabályzata Pécs 2011. 2011. november 10. 1 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 21. (2)

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek IV VI. fejezet a KOLLÉGIUMOK számára Dátum:... Készítette:......

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat?

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat? Jegyzőkönyv Az eljárás azonosítója Az eljárás típusa Az értékelt neve Az értékelt azonosítója Az adatgyűjtés módszere Az adatgyűjtést végző neve Az adatgyűjtést végző oktatási azonosítója Az adatgyűjtés

Részletesebben

Tisztelt Oktató! Tisztelt Pedagógus Kolléga!

Tisztelt Oktató! Tisztelt Pedagógus Kolléga! Tisztelt Oktató! Tisztelt Pedagógus Kolléga! Az alábbi kérdőívben állításokat fogalmaztunk meg a pedagógusok, oktatók elégedettségére vonatkozóan. Örömünkre szolgálna, ha észrevételeivel, javaslataival

Részletesebben

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015)

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015) Szülők és pedagógusok körében végzett vezetői értékelés (2015) A közoktatási intézmények vezetőinek munkáját a megbízatásuk során két alaklommal kell az intézmény pedagógusainak és a tanulók szüleinek

Részletesebben

Háry László Általános Iskola 9124 Gyömöre, Rákóczi u

Háry László Általános Iskola 9124 Gyömöre, Rákóczi u 2012 Háry László Általános Iskola 9124 Gyömöre, Rákóczi u. 5. 2012.06.01. A projekt címe: Mintaadó és szolgáltató referencia-intézmény Gyömörén Intézmény: Háry László Általános Iskola, 9124 Gyömöre, Rákóczi

Részletesebben

I. A közoktatás-fejlesztési szolgáltatást nyújtó referencia-intézmény definíciója

I. A közoktatás-fejlesztési szolgáltatást nyújtó referencia-intézmény definíciója I. A közoktatás-fejlesztési szolgáltatást nyújtó referencia-intézmény definíciója Egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal,

Részletesebben

A ÉVI TANFELÜGYELETI LÁTOGATÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE (TÁMOP-3.1.8)

A ÉVI TANFELÜGYELETI LÁTOGATÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE (TÁMOP-3.1.8) A 2015. ÉVI TANFELÜGYELETI LÁTOGATÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE (TÁMOP-3.1.8) A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény KÜLSŐ értékelése saját célok mentén.

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

Önértékelés Pedagógiai módszertani felkészültség Elvárások. Alkalmazott módszerei a tanítás-tanulás eredményességét segítetik.

Önértékelés Pedagógiai módszertani felkészültség Elvárások. Alkalmazott módszerei a tanítás-tanulás eredményességét segítetik. I. Pedagógusra vonatkozó elvárások 1. Pedagógiai módszertani felkészültség Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő,

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ Módszerek A sportiskolai rendszer témafeldolgozása és kutatása során két fő módszert alkalmaztunk: az egyik a dokumentumelemzés,

Részletesebben

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 2016-2017. tanév Ellenőrzés fogalma A köznevelési intézmény működésének vizsgálata a hatályos jogszabályok és a pedagógiai program alapján. Ellenőrzés feladata Az ellenőrzés az írott

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap 4..sz. MELLÉKLET. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ

Részletesebben

ZUGLIGET ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOKNAK MEGFELELŐEN

ZUGLIGET ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOKNAK MEGFELELŐEN ZUGLIGET ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOKNAK MEGFELELŐEN Összeállította: 2007. március Óvodavezető Bevezető Az oktatáspolitika folyamatos változásokon megy keresztül.

Részletesebben

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné Az éves munkaterv fő részei: I. Iskolai munkaterv 1. A 2014/2015. tanév kiemelt céljai

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL Bander Katalin Galántai Júlia Országos Neveléstudományi

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE . AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM 1.

Részletesebben

Intézményi Önértékelési. Szabályzat

Intézményi Önértékelési. Szabályzat Itsz: Intézményi Önértékelési Szabályzat Felsőpakonyi Herman Ottó Általános Iskola 2363 Felsőpakony, Iskola utca20. Készítette: Matisz Zsolt igazgató TARTALOM 1. Az önértékelés alapja...3 2. Önértékelési

Részletesebben

A School of Business Üzleti és Művészeti Szakképző Iskola. Minőségirányítási programja

A School of Business Üzleti és Művészeti Szakképző Iskola. Minőségirányítási programja A School of Business Üzleti és Művészeti Szakképző Iskola Minőségirányítási programja Név Aláírás Időpont Készítette (igazgató) Minőségirányítási vezető Lipták Lajos Lipták Lajos Jóváhagyta (a fenntartó

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

ELLENŐRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN (TÁMOP-3.1.8)

ELLENŐRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN (TÁMOP-3.1.8) ELLENŐRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN (TÁMOP-3.1.8) INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS - ELŐZMÉNYEK COMENIUS 2000 közoktatási minőségfejlesztési program (2000 2004) - COM I. Intézményi modell: partnerközpontú

Részletesebben

Külső ellenőrzések, minősítések valamint az intézményi önértékelésből adódó feladatok augusztus 28.

Külső ellenőrzések, minősítések valamint az intézményi önértékelésből adódó feladatok augusztus 28. Külső ellenőrzések, minősítések valamint az intézményi önértékelésből adódó feladatok 2015. augusztus 28. Pedagógusminősítés 2015. 2015. április 10. 2015. június 26. Vetési Márta Vona Krisztina Szabóné

Részletesebben

KISKÖZÖSSÉG ÓVODA 2010-2015

KISKÖZÖSSÉG ÓVODA 2010-2015 A KISKÖZÖSSÉG ÓVODA Intézményi Minőségbiztosítási Programja 2010-2015 Készítette: Ocskó Zoltánné óvodavezető Elfogadta: az intézmény alkalmazotti közössége, 2010. 08. 31-én Jóváhagyta: az intézmény fenntartójának

Részletesebben

Az intézmény nevelő oktató munkája a pedagógiai program alapelveinek megfelelő napi pedagógiai gyakorlatot tükrözi.

Az intézmény nevelő oktató munkája a pedagógiai program alapelveinek megfelelő napi pedagógiai gyakorlatot tükrözi. 38 válasz Összes válasz megtekintése Elemzések közzététele carinosamadre@gmail.com Űrlap szerkesztése Összegzés Az intézmény nevelő oktató munkája a pedagógiai program alapelveinek megfelelő napi pedagógiai

Részletesebben

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 Pápa, Fő tér 6. (fax): 06-89/324-852 E-mail: sztistvan@sztistvan-papa.sulinet.hu Bankszámlaszám: OTP 11748045-20018896 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező

Részletesebben

Weöres Sándor Általános Iskola és AZTI mérés-értékelési rendszere

Weöres Sándor Általános Iskola és AZTI mérés-értékelési rendszere Weöres Sándor Általános Iskola és AZTI mérés-értékelési rendszere A nevelő-oktató munka iskolánkra vonatkozó mérés-értékelési és minőségirányítási rendszerének kialakítása, amely hatékonyan segíti a nevelési-oktatási

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat. 2016/2017. tanév

Helyi értékelési szabályzat. 2016/2017. tanév 2016/2017. tanév Tartalomjegyzék A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat... 2 1. A szabályzat

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698 LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698 Készült a 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet előírásai szerint Hatályos: 2016. október 01.-től Cegléd, 2016. szeptember

Részletesebben

Tanfelügyelet Felkészülés a külső szakmai ellenőrzésre. Maus Pál szakmai vezető TÁMOP-3.1.8 Oktatási Hivatal Budapest, 2014. 03. 07.

Tanfelügyelet Felkészülés a külső szakmai ellenőrzésre. Maus Pál szakmai vezető TÁMOP-3.1.8 Oktatási Hivatal Budapest, 2014. 03. 07. Tanfelügyelet Felkészülés a külső szakmai ellenőrzésre Maus Pál szakmai vezető TÁMOP-3.1.8 Oktatási Hivatal Budapest, 2014. 03. 07. A minőségfejlesztés alapja az EU szerint Az Európai Parlament és az Európai

Részletesebben

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április

Részletesebben

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés 4. MEGVALÓSÍTÁSI TERV 4.1. OKM matematika 6. és 8. évfolyam Feltárt probléma A 6. és 8. évfolyamos tanulók OKM matematika teljesítménye szignifikánsan az országos átlag alatt van. Elérendő cél Az Országos

Részletesebben

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum:

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014. tanév munkaterve Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2013.09.02. Bevezetés Az idei lesz az első olyan tanév, amely a köznevelési törvény és a hozzá

Részletesebben

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN 1 1. A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógiai munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelésének szemjai és az értékelés rendje

Részletesebben

Minőségfejlesztési kézikönyv

Minőségfejlesztési kézikönyv Minőségfejlesztési kézikönyv Kézikönyv a felsőoktatási intézmények minőségfejlesztési feladataihoz Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 A felsőoktatás minőségfejlesztési helyzete

Részletesebben

ÚTITÁRSAK. Pedagógusokat segítő szerepek

ÚTITÁRSAK. Pedagógusokat segítő szerepek ÚTITÁRSAK Pedagógusokat segítő szerepek TÉMACSOPORTOK Rövid, bevezető témák 1. Jogszabályi háttér 2. Életpálya szakaszai 3. A rendszer bevezetése 4. Értékelési rendszer 5. TÁMOP Segítő, értékelő szerepek

Részletesebben

Készítette: Nagyné Jávori Zsuzsanna óvodavezető. Alkalmazotti közösség elfogadásának dátuma: november 23.

Készítette: Nagyné Jávori Zsuzsanna óvodavezető. Alkalmazotti közösség elfogadásának dátuma: november 23. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Kerékgyártó Óvoda 1147 Budapest Kerékgyártó u. 35-39. Készítette: Nagyné Jávori Zsuzsanna óvodavezető Alkalmazotti közösség elfogadásának dátuma: 2009. november 23. Fenntartóhoz

Részletesebben

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ :

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ : Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/541-434 :37/541-433 : polgarmester@kerekharaszt.hu /2016. Előkészítésben közreműködött: Ludányi Brigitta köznevelési referens

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról 2440 SZÁZHALOMBATTA Csokonai u. 50. Tel.: 06-23-354-465, Fax.: 06-23-354-475 E-mail: napsugar@mail.battanet.hu OM azonosító: 032790 Minőségi Nevelési - Oktatási Intézmény Beszámoló a 2013-2014-es nevelési

Részletesebben

Iskola és diákönkormányzat egymás mellett

Iskola és diákönkormányzat egymás mellett Iskola és diákönkormányzat egymás mellett Előadó: Petróczi Gábor igazgató, közoktatási szakértő címzetes főiskolai docens Ságvári Endre Gimnázium, 3700 Kazincbarcika Jószerencsét u. 2. Tel: 48-510-050,

Részletesebben

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 4. számú melléklet ANDRÁSSY GYULA SZAKKÖZÉPISKOLA TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 2013. 2 TANÁRMINŐSÍTÉS Andrássy Gyula Szakközépiskola Iskolahasználói elvárások és minőségpolitikai indikátorok 1. szint: alapvető

Részletesebben

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11 Aktuális (minőség) céljaink Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 1. A jelenlegi tanulólétszám megtartása (növelése) Aktuális minőségcélok Sorszám Minőségcél Felelős, határidő Vezetők

Részletesebben

A KOMPETENCIA MÉRÉSEK EREDMÉNYEINEK HASZNOSÍTÁSA AZ INTÉZMÉNYI MUNKÁBAN

A KOMPETENCIA MÉRÉSEK EREDMÉNYEINEK HASZNOSÍTÁSA AZ INTÉZMÉNYI MUNKÁBAN 2. sz. melléklet A KOMPETENCIA MÉRÉSEK EREDMÉNYEINEK HASZNOSÍTÁSA AZ INTÉZMÉNYI MUNKÁBAN 1. Törvényi háttér 1.1. Kt. 40. (11) A minőségirányítási program végrehajtása során figyelembe kell venni az országos

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.5/12 kiemelt projektben az OFI által megvalósítandó fejlesztések és a köznevelés megújulásának kapcsolata

A TÁMOP 3.1.5/12 kiemelt projektben az OFI által megvalósítandó fejlesztések és a köznevelés megújulásának kapcsolata A TÁMOP 3.1.5/12 kiemelt projektben az OFI által megvalósítandó fejlesztések és a köznevelés megújulásának kapcsolata dr. Pompor Zoltán szakmai vezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP 3.1.5/12-2012-0001

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény 59.. rendelkezései alapján a Than

Részletesebben

Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat

Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat SZÁMÁRA) alapján írta és szerkesztett anyag (szerkesztette: www.ovodaiszakerto.hu) Oldal 1 Tartalomjegyzék 1. ALAPADATOK... 3 2. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató BEVEZETŐ 2015. május 25-én került sor az Országos Kompetenciamérésre a 10. évfolyamos tanulók csoportjának körén. A felmérés célja a tanulók szövegértési képességének és matematikai eszköztudásának felmérése

Részletesebben

Az intézmény működésének értékelése a Gróf Széchenyi István Műszaki Szakközépiskolában (Ez a dokumentum az IMIP része)

Az intézmény működésének értékelése a Gróf Széchenyi István Műszaki Szakközépiskolában (Ez a dokumentum az IMIP része) Az intézmény működésének értékelése a Gróf Széchenyi István Műszaki Szakközépiskolában (Ez a dokumentum az IMIP része) Módosítási szám: 2 Kiadási szám: Készítette:...... Dévényi Györgyné Dr. Vas Rezső

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

Munkaanyag ( )

Munkaanyag ( ) Munkaanyag (2016.07.02.) Ki a Kutatótanár: A Kutatótanár az a köznevelési intézményben dolgozó pedagógus, aki munkaköri alapfeladatain túl a Kutatótanári besorolásának öt éves időtartama alatt olyan kutatási,

Részletesebben