Az elhízott betegek bizonyítékokon alapuló ellátása A klinikai audit jelentôsége

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az elhízott betegek bizonyítékokon alapuló ellátása A klinikai audit jelentôsége"

Átírás

1 Az elhízott betegek bizonyítékokon alapuló ellátása A klinikai audit jelentôsége Dr. Gôdény Sándor, Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Népegészségügyi Iskola A cikksorozat második részében az elhízás jelentôsége és az elhízással kapcsolatos bizonyítékok szintjei kerülnek összefoglalásra, melyek felhasználhatók a bizonyítékokon alapuló ellátás (EBM) klinikai auditjának tervezéséhez. Az elhízás prevalenciája Magyarországon 10-40%- kal növekedett az elmúlt 10 év alatt. Az elhízás több betegség, többek között a szív és érrendszeri betegségek, és a cukorbetegség kialakulásának kockázatát fokozza. Számos feladatot szükséges megoldani az elhízott betegek ellátásának minôségbiztosítása területén, beleértve a klinikai auditot is. Világosan meg kell fogalmazni azokat az elônyöket, amelyekkel meg lehet gyôzni a döntéshozókat és az egészségügyi szakembereket az ügy fontosságáról. Meg kell határozni a testtömeg megôrzését elôsegítô vagy gátló tényezôket, hogy olyan egészségügyi technológiákat, irányelveket és a klinikai audit során felhasználható kritériumokat lehessen kidolgozni, amelyek a mindennapi egészségügyi gyakorlatban is eredményesen használhatók. KLINIKAI AUDIT FOGALMA ÉS JELENTÔSÉGE A National Audit Office szerint A klinikai audit egy folyamat, melynek során orvosok, nôvérek és szakdolgozók szisztematikusan áttekintik, és ha szükséges változtatnak a betegek kezelésével és ellátásával kapcsolatos gyakorlatukon [1]. A klinikai audit igazoltan alkalmas arra, hogy segítségével a szolgáltatások szakmaisága, a bizonyítékokon alapuló irányelvek, standardok gyakorlati alkalmazása rendszeresen felülvizsgálatra kerüljenek és az egészségügyi szolgáltató szervezetek minôségügyi rendszerére támaszkodva a szakmai ellátás színvonalát a szervezet szintjén, illetve regionálisan, sôt országos szinten folyamatosan növeljék [2]. A klinikai audit által alkalmazott módszerek és a környezet között szoros kapcsolat van. Ha a környezet támogató, de a klinikai audit módszereit nem megfelelôen alkalmazzák, a vártnál kisebb mértékû lesz a változás vagy a várt javulásra nem is lesz bizonyíték. Az elôbbihez hasonlóan, ha az alkalmazott metodikák megfelelôek, de a környezet nem támogató, az eredményt nem lehet bevezetni és a résztvevôkben a feleslegesség érzését kelti. Kulcsfontosságú, hogy a vezetôk biztosítsák a klinikai audit mûködéséhez szükséges személyi, pénzügyi és tárgyi feltételeket, továbbá a megfelelô szervezeti hátteret [3]. A megfelelô támogató struktúra vagy folyamat nem elegendô, ha az egészségügyi szolgáltatóknál hiányzik a kreativitást, a változtatást, és a hibák jelzését ösztönzô minôségkultúra. Magyarországi viszonyok között, belsô klinikai audit számára egy folyamatosan fejlôdô minôségügyi rendszer, külsô klinikai audit esetén az ÁNTSZ szakfelügyeleti rendszere teremtheti meg a megfelelô környezetet. KLINIKAI AUDIT ÉS A A klinikai audit nem egy monitoring tevékenység, hanem egy minôségfejlesztô módszer. A minôségjavítási ciklus modelljével összhangban az audit során végzett tevékenységek lépései is ciklust alkotnak, hasonlóan a Deming által leírt klasszikus folyamat-fejlesztési technikákhoz [4, 5]. Az audit-cikluson belül meghatározott szakaszok vannak, amelyek szisztematikusan mérik a gyakorlatot a meghatározott kritériumokkal összehasonlítva, majd az eltérések azonosítását és azok okainak feltárását követôen, a szükséges változtatás bevezetésével fejleszti az ellátás minôségét és re-auditként gondoskodik a bevezetett fejlesztés megtartásáról vagy továbbfejlesztésérôl. A változtatások eredményes és tartós bevezetése érdekében kritikus az eltérések okainak azonosítása [6]. 1. ábra Az audit-ciklus Minôségfejlesztô folyamatként a klinikai audit lépéseit kör helyett helyesebb egy olyan spirálnak tekinteni, amely azt jelzi, hogy a fejlesztés folyamatos, minden kör végén az egészségügyi szolgáltatás minôsége javul, és egy magasabb szintet ér el. 16

2 A KLINIKAI AUDIT KRITÉRIUMAINAK MEGHATÁROZÁSA A klinikai audit során kritériumok alkalmazásával mérik az egészségügyi ellátás minôségét, megfelelôségét. A kritériumok: Explicit megállapítások és meghatározzák, hogy mit kell mérni. Az egészségügyi ellátás objektíven mérhetô elemeire vonatkoznak. Kritériumokat lehetôleg nemzeti vagy helyi irányelv felhasználásával kell kifejleszteni [7, 8, 9]. A megfelelô módszerek alkalmazásával kialakított irányelvek bizonyítékokra épülnek, tehát az ilyen irányelvekbôl kifejlesztett kritériumok validnak tekinthetôk. Ugyanakkor fontos figyelembe venni azt, hogy néhány irányelv ajánlása nem mérhetô direkt módon, illetve nincs alátámasztva jó minôségû bizonyítékokkal, és ezért ezek az irányelvek alkalmatlanok jó minôségû kritériumok fejlesztésére [10, 11, 12]. KLINIKAI AUDIT SZÜKSÉGESSÉGE AZ ELHÍZOTT BETEGEK BIZONYÍTÉKOKON ALAPULÓ ELLÁTÁSÁNÁL Egy audit-projekt tervezésénél, a téma kiválasztásánál a következô kérdések tisztázása szükséges: A tervezett audit egy ismert betegellátási problémára vonatkozik? Az audit alkalmazása lényeges-e az adott terület gyakorlata szempontjából? A kiválasztott minôségi probléma magas kockázati vagy nagy létszámú betegcsoportra vonatkozik? Az audit alkalmazásával megvalósítható-e az ellátás minôségének javulása? Szakmán belüli vagy szakmák közötti területeket érint-e az audit? Az elhízott betegek egészségügyi ellátását értékelô és fejlesztô klinikai audit minden szempontból megfelel a fenti feltételeknek. AZ ELHÍZÁS JELENTÔSÉGE Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 1997-ben deklarálta, hogy az elhízás világszerte elterjedt állapottá vált, amely súlyos fenyegetettséget jelent népegészségügyi szempontból. Növekszik a hypertonia, a coronariabetegség és a 2-es típusú diabetes mellitus (NIDDM) gyakorisága. A táplálkozási és az életmód-változásokkal évente kb haláleset hozható kapcsolatba, mely a dohányzással kapcsolatos okok után a második helyet foglalja el [13, 14]. Az OLEF program eredménye alapján, Magyarországon az obesitas praevalenciája hasonló a fejlett országokban megfigyelt értékekhez. A kövérség, illetve a kövérséggel társult betegségek kezelése, az egészségügy ellátórendszeren belül évente több, mint 99 milliárd dollárt emésztenek fel, ezenkívül a betegek még kb. 33 milliárd dollárt költenek évente testsúlycsökkentô diétára, és egyéb szolgáltatásokra [15, 16, 17, 18]. Az elhízás megelôzése, illetve csökkentése csökkentheti az egészségügyi kiadásokat. Amennyiben a BMI 20-24,9, a betegekre fordított egészségügyi kiadások 20%-al voltak alacsonyabbak, mint azoknál, akiknél a BMI 30-34,9, és majdnem 33%-al alacsonyabb, mint akik a 35-nél magasabb BMI kategóriába esnek [19]. AZ ELHÍZOTT BETEGEK ELLÁTÁSÁNAK JAVÍTÁSA Az obesitas megelôzése, kezelése a mindennapi ellátás körülményei között nem megoldott, annak ellenére, hogy több tanulmány eredményei alapján életmódbeli változások (táplálkozás, fizikai aktivitás), gyógyszeres vagy mûtéti beavatkozások igazoltan csökkentik a testtömeget [20, 21, 22, 23, 24]. A magyarországi egészségi állapot, a gyógyító-megelôzô tevékenység eredményének javítása érdekében az elhízott betegek bizonyítékokon alapuló ellátása (EBM), az érintett betegek megfelelô felvilágosítása, életmóddal kapcsolatos magatartások változtatását segítô szervezeti feltételek fejlesztése különösen fontos, tekintettel a lakosság rossz egészségi állapotára. Ennek feltétele az elhízás korai felismerése, a rizikótényezôk szûrése, illetve az obesitas EBM alapú terápiája és komplex gondozása. KLINIKAI AUDIT KRITÉRIUMOK A NHLBI IRÁNYELVÉNEK AJÁNLÁSAI ALAPJÁN A The National Heart, Lung, and Blood Institute által összeállított irányelv (Clinical Guidelines for Treatment of Adult Obesity) több olyan ajánlást tartalmaz, amely alapján megfelelô kritériumok fejleszthetôk egy, az elhízott betegek ellátását fejlesztô klinikai audithoz [25]. Az irányelv ajánlásainak értelmezését az 1. táblázat ismerteti. Az irányelv az US Agency for Health Care Policy and Research ajánlása alapján készült, melynek ajánlási szintjei lényegében megegyeznek a magyar ajánlásban felhasznált SIGN ajánlási szintekkel. A túlsúlyos állapot és a kövérség mérése A túlsúlyos állapot és a kövérség elsôdleges megítélésére a BMI mérése szükséges. Késôbbiekben a testtömeg mérése már önmagában is alkalmas az állapot követésére, a terápia eredményességének megítélésére (Ajánlás: C). A BMI alkalmas a túlsúlyos állapot, illetve a kövérség kategorizálására, továbbá a normál testtömeg index- 17

3 Ajánlás erôssége A B C D Bizonyíték forrása Az eredmények randomizált, kontrollált vizsgálatok szisztematikus irodalmi áttekintésébôl vagy meta-analízisébôl származnak Az eredmények/következtetések legalább egy jól tervezett és kivitelezett randomizált, kontroll-csoportos vizsgálatból származnak Az eredmények jól tervezett, de nem randomizált tanulmányokból származnak, mint pl. esettanulmányok, összehasonlító vizsgálatok stb. A szakmai vélemény a szakmai kollégium, vagy kutatócsoport véleményén alapul, vagy a szakterület vezetô egyéniségének a véleményén 1. táblázat A szakmai tudományos eredmény bizonyító ereje (US Agency for Health Care Policy and Research ajánlása alapján) hez viszonyított rizikó tényezôk meghatározására (Ajánlás: C). A derék körfogat mérésével az abdominális zsírtömeg mennyisége megbecsülhetô (Ajánlás: C). Felnôttek esetében a 25-34,9 kg/m 2 BMI, a nemre jellegzetes derék/csípô aránnyal együtt, a fokozott morbiditási rizikó meghatározásra használható (Ajánlás: C). A testtömeg csökkentésének céljai A testtömeg csökkentésének elsôdleges célja, hogy a testtömeg a kiindulási értéke kb. 10%-al csökkenjen. Amennyiben ez sikerült, mérlegelést igényel a testtömeg esetleges további csökkentése (Ajánlás: A). A testtömeg csökkentése körülbelül hetente 0,45-0,9 kg legyen 6 hónapon keresztül figyelembe véve a szükséges testtömeg csökkentés mértékét (Ajánlás: B). A súlycsökkenés elônyei A súlycsökkenés ajánlott a magas vérnyomás csökkentésére azoknál a túlsúlyos vagy kövér betegeknél, akiknek hypertoniájuk van (Ajánlás: A). A súlycsökkenés ajánlott a magas koleszterin, LDLkoleszterin, és triglycerid szint csökkentésére és az alacsony HDL-koleszterin szint emelésére azoknál a túlsúlyos vagy kövér betegeknél, akiknek dyslipidémiájuk van (Ajánlás: A). A súlycsökkenés ajánlott a vércukor csökkentése érdekében a 2. típusú diabetesben szenvedô túlsúlyos, illetve kövér betegeknél (Ajánlás: A). A testtömeg csökkentésének lehetôségei Diéta Alacsony kalória-tartalmú étkezés ajánlott túlsúlyosaknak és kövéreknek (Ajánlás: A). A zsírbevitel csökkentése legyen a kalóriacsökkentés része (Ajánlás: A). A zsírbevitel csökkentése, kalóriacsökkentés nélkül, nem elegendô a testtömeg csökkentéséhez. Csökkent szénhidrát bevitel esetén azonban a kevesebb zsírbevitel hatékonyan elôsegíti a csökkent kalóriabevitel testtömeg csökkentô hatását (Ajánlás: A). A diéta, amely egyénre szabottan kcal/nap energiafelvétel csökkentést jelent, része kell, hogy legyen bármely testsúlycsökkentô programnak (Ajánlás: A). Fizikai aktivitás A fizikai aktivitás szerves része bármely testtömeg csökkentést, illetve testtömeg fenntartást célzó programnak mert: hozzájárul a testtömeg csökkenéséhez (Ajánlás: A), csökkentheti az abdominális zsírtömeget (Ajánlás: B), javítja a kardiovaszkuláris közérzetet (Ajánlás: A), és az elért testtömeg csökkenés megtartását (Ajánlás: C). A fizikai aktivitás szerves része minden testtömeget csökkentô és a csökkent testtömeget megtartó terápiának (Ajánlás: A). Kezdetben heti 3-5 nap perces mérsékelt fokú fizikai aktivitás ajánlott. Hosszútávon minden felnôttnél kitûzött cél a mindennapos, legalább 30 perces fokozott fizikai aktivitás, testedzés (Ajánlás: B). A kalóriabevitel csökkentése és a fokozott fizikai aktivitás kombinációja ajánlott, mivel ezzel csökkenthetô az abdominális zsírtömeg, javítható a kardiovaszkuláris állapot (Ajánlás: A). Magatartás/viselkedés (életmód) megváltoztatása A magatartás megváltoztatása hasznos kiegészítô terápia a testsúlycsökkentés és a testsúly megtartása érdekében (Ajánlás: B). Az orvosnak fel kell mérni a beteg motivációját és azt, hogy a beteg kész végrehajtani a fogyókúrás terápiás tervet, és ennek ismeretében meg kell tennie a szükséges lépéseket a megfelelô motiváció kialakítása érdekében (Ajánlás: D). A magatartás megváltoztatásra irányuló terápia rutin alkalmazása szükséges, ugyanis ez hasznos a fogyás megvalósításában és a testsúly csökkenés megtartásában. (Ajánlás: B). Kombinált terápia Hatékony testsúly csökkentés és a fogyás megtartása érdekében az alacsony kalória-bevitelt, a fokozott aktivitást és a magatartás megváltoztatásának kombinációját együttesen szükséges alkalmazni (Ajánlás: A). Gyógyszeres terápia Az FDA által elfogadott fogyasztó gyógyszerek alkalmazhatók a fogyasztó-program részeként, a fogyókúra és a fokozott fizikai aktivitás mellett. A gyógyszeres kezelés javasolt, ha a BMI>30 és nincs az obesitással összefüggô egyéb rizikótényezô, illetve társbetegség, vagy akkor, ha a 18

4 BMI>27 és az obesitással összefüggô egyéb rizikótényezô, illetve társbetegség igazolható. A gyógyszeres kezelés nem ajánlható életmód változtatás nélkül. A gyógyszer használatának eredményessége és veszélytelensége folyamatosan ellenôrizendô. Amennyiben a gyógyszer eredményes, és mellékhatást nem okoz, a terápia folytatható. Amennyiben eredménytelen, a további kezelést fel kell függeszteni (Ajánlás: B). Testsúlyt csökkentô mûtétek A testsúlyt csökkentô mûtét csak külön mérlegelés után, olyan klinikailag súlyos fokú kövérség (BMI>40, illetve BMI>35, amennyiben társbetegség igazolhat) esetén javasolt, akiknél az egyéb kezelési eljárások eredménytelenek voltak (Ajánlás: B). A TESTTÖMEG CSÖKKENTÉSÉNEK MEGTARTÁSA A testtömeg megtartásának célja A megfelelô testsúly csökkenés megtartása érdekében a diétát, a fokozott fizikai aktivitást és az életmód változtatást folytatni kell. A gyógyszeres terápia is folytatható, de jelenleg nem rendelkezünk olyan egyértelmû adatokkal, hogy ez egy éven túl is veszélytelen.(ajánlás: B). A testsúly csökkenést célzó terápia 6. hónapja után, az elért testsúly megtartására való törekvés kerül elôtérbe (Ajánlás: B). Hogyan tartható meg a testsúly csökkenés? A gyakori és a hosszantartó beteg-orvos kapcsolattal biztosítható a sikeres testsúlyt csökkentô és a testsúlyt megtartó program megvalósulása (Ajánlás: C). Testsúlycsökkentô és megtartó programot bármelyik olyan orvos irányíthatja, akinek megfelelô ismerete és érdeklôdése van az ilyen jellegû tevékenységhez. Azonban különbözô szakemberek segíthetnek ebben a munkában (Ajánlás: B). SPECIÁLIS CSOPORTOK Az összes dohányosnak tekintet nélkül a kövérség fokára a dohányzást abba kell hagynia. (Ajánlás: A) Meg kell elôzni a hízást és amennyiben ez mégis bekövetkezik diétával, fokozott fizikai aktivitással és életmód-tanácsokkal kell segíteni, de a dohányzás abbahagyása ebben az esetben is fontos szempont (Ajánlás: C). Az idôsebbek kezelésénél a szükséges klinikai döntéseket a testsúly csökkenés elônyös hatása a napi tevékenységre, a késôbbi kardiovaszkuláris szövôdmények megelôzésére, illetve a beteg motivációja határozza meg. Gondoskodni kell arról, hogy a testsúlycsökkentô program minimalizálja a csontanyagcserére kifejtett, illetve a táplálkozásból származó káros hatásokat (Ajánlás: D). PILOT KLINIKAI AUDIT A NHLBI IRÁNYELVÉBEN SZEREPLÔ AJÁNLÁSOK FELHASZNÁLÁSÁVAL A NHLBI irányelve egyértelmûen megfogalmazza a túlsúlyos állapot és a kövérség mérésének módját A betegdokumentációban ugyanakkor legtöbbször nem szerepel a BMI és a derék-csípô arány, amely nélkül az elhízást nem lehet objektíven diagnosztizálni, az elhízás mértékébôl következô kockázati esélyt meghatározni, továbbá a szükséges kezelést, illetve gondozást elkezdeni. Ezért az elhízott betegek ellátását értékelô és javító klinikai auditnak elsô lépésben a BMI és a derék-csípô arány mérésére kell fókuszálnia. Csak ennek mérésével igazolható, hogy: Az elhízás felismerésre került. A kezelô orvos kizárta a leggyakoribb kísérô betegségeket, a magas vérnyomást, cukorbetegséget, a zsíranyagcsere zavarait. A beteg kezelése mennyire felelt meg a szakmai irányelveknek. Annak érdekében, hogy a BMI és a derék-csípô arány mérése, illetve azok értékei alapján történô további ellátás Magyarországon is általánossá váljon, a Debreceni Egyetem Népegészségügyi Iskola irányításával, a Debreceni Egyetem Szülészeti és Nôgyógyászati Klinika, az I. sz. Belgyógyászati Klinika, üzemorvosok, háziorvosok, diétás szakemberek, gyógytornászok és pszichológusok bevonásával programot indított. A szeptemberében elindított vizsgálat az elhízott betegek ellátásának felmérését, annak értékelését és javítását célozza annak érdekében, hogy tapasztalatait egy országos szintû a szakfelügyeleti rendszer keretében végzett klinikai audit tervezése során fel lehessen használni. A vizsgálatba bevont orvosok, gyógytornászok, dietetikusok és pszichológusok tájékoztatást kaptak a BMI, a derék-csípô arány mérésének fontosságáról, továbbá az elhízott betegek ellátására, gondozására vonatkozó NHLBI ajánlásokról. Az ajánlások alapján adatlapok készültek és a vizsgálatba bevont betegek is kaptak egy olyan írásos tájékoztatót, melyben az elhízással kapcsolatos szövôdményeket, a kezelési lehetôségeket, ajánlásokat, és a programban való részvétel elônyeit foglalja össze. A vizsgálat fô lépéseit a 2. ábra mutatja be. A vizsgálat fôbb céljai: Az obesitas prevalenciájának, a centrális és abdominális kövérek arányának, és a zsírtömegnek a meghatározása reprezentatív mintavétellel 5000, év közötti munkaképes debreceni lakosnál. Az obesitas rizikófaktorainak szûrése, az elhízott betegek rejtett morbiditásának feltárása. 19

5 2. ábra A klinikai audit fôbb lépései A kövér betegek táplálkozási szokásainak, életmódjának és pszichés állapotának felmérése. Felvilágosítást, diétás tanácsadást és mozgásterápiát tartalmazó komplex program alkalmazása és a program eredményességének mérése BMI a rizikótényezôk szerint. A kiszûrt kövér betegek további vizsgálata, EBM alapú gondozása és terápiája. Tapasztalatok átadása a háziorvosoknak, gondozási protokoll kifejlesztése, a protokoll gyakorlati alkalmazásának követése. Elhízott betegek szakmai ellátásának értékelése és fejlesztése nemzeti színû klinikai audittal. A program keretében kiszûrt kövér betegek komplex gondozásban részesülnek, melynek részei: orvosi kezelés, életmódbeli és diétás tanácsadás, rendszeres tornafoglalkozás, pszichés vezetés. A komplex gondozás hatását minden betegnél 6 hónap múlva a fizikális és a laboratóriumi vizsgálatokkal ellenôrizzük. A program zárása március. 31. Várható eredmények: A vizsgált populáción belül felmérhetô a túlsúlyos és a kövér betegek aránya, a centrális és abdominális obesitas megoszlása, a zsírtömeg aránya, a hyperinsulinismus gyakorisága. Kövérséggel járó rizikó tényezôk szûrésével (hypertonia, diabetes mellitus, hypercholesterinaemia) idôben felismerhetô a különösen veszélyeztetett csoport. Az idôben történô felismeréssel és gondozással csökkenthetô a kövér betegek morbiditása és mortalitása. Eredmények alapján a gondozási program továbbfejleszthetô. Az interdiszciplináris állapot EBM alapú ellátás minôségének javítása. Nemzeti szintû klinikai audit szervezéséhez szükséges tapasztalatok szerzése. ÖSSZEFOGLALÁS Az elhízás számos betegség kialakulása szempontjából rizikótényezôt jelent. Az elhízás gyakoriságának alakulása olyan vezetô indikátornak tekinthetô, amely jól jelzi az ország általános egészségi állapotát. Bár az elhízás könnyen diagnosztizálható a BMI és a derék-csípô arány meghatározásával, ez a két adat legtöbbször hiányzik az egészségügyi dokumentációból. A BMI és az abdominális elhízás meghatározása és a kezelésre, gondozásra vonatkozó ajánlásokat felhasználó belsô vagy külsô klinikai audit eredményesen javíthatja az elhízott betegek egészségügyi ellátását és az egészségügyi mutatók javulását. A Debrecenben indított program várhatóan olyan eredményekkel zárul, amely országos szintû, az elhízott betegek ellátását értékelô és javító klinikai audit-program tervezéséhez és megvalósításához nyújt segítséget. IRODALOMJEGYZÉK [1] National Audit Office: Clinical Audit of England, National Audit Office, Leeds,1995. [2] Dixon N.: Good Practice in Clinical Audit A Summary of Selected Literature to Support Criteria for Clinical Audit. National Centre for Clinical Audit, London, [3] Dickinson, K., Edwards, J.: Clinical audit: failure or hidden success? Journal of Clinical Excellence, 1999, 1, [4] Gillies, A.: Improving the Quality of patient Care, John Wiley, Chichester, [5] Deming, W.: Out of the Crisis, MIT Center for Advanced Engineering Study, Cambridge, MA [6] Crombie, I.K., Davies, H.T.O: Missing link in the audit cycle. Quality in Health Care, 1993, 2, [7] Sheikh A., Pneumococcal Vaccination: a Practice Based Audit. Audit Trends 1998; 6: [8] Johnson L., Hunt J., Burns C.: Clinical effectiveness works: a practical approach to the assessment of leg ulcers. Journal of Clinical Excellence 1999; 1:

6 [9] Rudkin A, Heason C, Rowe D.: An audit of health monitoring in an adult population with profound learning disability. Journal of Clinical Excellence 1999; 1: [10] James PA, Cowan TM, Graham RP, és mtsai: Using a clinical practice guideline to measure physician practice: translating a guideline for the management of heart failure. Journal of the American Board of Family Practice 1997; 10: [11] Sheikh A.: Pneumococcal Vaccination: a Practice Based Audit. Audit Trends 1998; 6: [12] Hadorn DC, Baker DW, Kamberg CJ, és mtsa: Phase II of the AHCPR-sponsored heart failure guideline: translating practice recommendations into review criteria. Joint Commission Journal on Quality Improvement 1996; 22: [13] Bray GA., Pathophysiology of obesity. Am J Clin Nutr.1992; 55 (Suppl 2):488S-494S. [14] McGinnis JM, Foege WH.: Actual causes of death in the United States. JAMA. 1993, 270, [15] Martin LF, Hunter SM, Lauve RM, O Leary JP.: Severe obesity: expensive to society, frustrating to treat, but important to confront. South. Med. J. 1995;88: [16] Colditz GA.: Economic costs of obesity. Am. J. Clin. Nutr. 1992;55(Suppl 2):503S-507S. [17] Wolf AM, Colditz GA.: Current estimates of the economic cost of obesity in the United States. Obes. Res. 1998;6: [18] House Committee on Small Business. Deception and Fraud in the Diet Industry: Hearing Before the Subcommittee on Regulation, Business Opportunities, and Energy, 101st Congress, 2nd Session. Washington, DC: Government Printing Office, 1990: effects of urocortin, a CRF-related neu-ropeptide. Science. 1996;273: [19] Quesenberry CP Jr, Caan B, Jacobson A.: Obesity, health services use, and health care costs among members of a health maintenance organization. Arch. Intern. Med. 1998;158: [20] Zachwieja JJ: Exercise as treatment for obesity. Endocrinol. Metab. Clin. North. Am Dec; 25(4): [21] St Jeor, S.T., Brunner, R.L., Harrington, M.E, és mtsai.: A classification system to evaluate weight maintainers, gainers, and losers. J. Am. Diet. Assoc, 1997, 97, [22] Cutter, G., Jeor St S.T., Brunner R, és mtsai: Methodological issues in weight cycling. Ann. Behav. Med, 1996, 18, [23] Lean, M.E.: Sibutramine-a review of clinical efficacy. Int J. Obes. Relat. Metab. Disord. 1997, 21(Suppl I): [24] Hauptman, J., Lucas, C., Boldrin, M.N., et al.: Orlistat in the long-term treatment of obesity in primary care settings. Arch. Fam. Med, 2000, 9, [25] Clinical Guidelines on the Identification, Evaluation, and Treatment of Overweight and Obesity in Adults. National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI), Clinical Guidelines for Obesity, A SZERZÔ BEMUTATÁSA Dr. Gôdény Sándor egyetemi docens Munkahelyek: Debreceni Egyetem, OEC Népegészségügyi Iskola, Debreceni Egyetem OEC, Szülészeti és Nôgyógyászati Klinika endokrin és obesitas szakrendelés. Diploma: általános orvos, DOTE, 1976 Tudományos fokozat: PhD, 1998 DOTE Szakképesítések: szülészet-nôgyógyászat, gyermeknôgyógyászat, klinikai farmakológia, endokrinológia. A Népegészségügyi Iskola Egészségügyi minôségbiztosítási és minôségfejlesztési szak vezetôje. Érdeklôdési köre: klinikai hatékonyság és klinikai audit, szakmai kritériumok és standardok az ISO alapú minôségirányítási rendszerben. A kövér nôk ellátásának minôségügyi és szakmai szempontjai. III. Egészségügyi Infokommunikációs Konferencia Hotel Stadion Budapest április

Ph.D. Tézisek összefoglalója. Dr. Paulik Edit. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Népegészségtani Intézet

Ph.D. Tézisek összefoglalója. Dr. Paulik Edit. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Népegészségtani Intézet KRÓNIKUS SZÍVELÉGTELENSÉG MIATT HOSPITALIZÁLT BETEGEK KIVIZSGÁLÁSÁNAK ELEMZÉSE BIZONYÍTÉKOKON ALAPULÓ SZAKMAI IRÁNYELV ALAPJÁN Ph.D. Tézisek összefoglalója Dr. Paulik Edit Szegedi Tudományegyetem Általános

Részletesebben

A klinikai audit és az EN 15224 szabvány

A klinikai audit és az EN 15224 szabvány A klinikai audit és az EN 15224 szabvány Dr. Gődény Sándor Debreceni Egyetem NK, Megelőző Orvostani Intézet Minden modell hibás. Néhány modell viszont használható (Deming) Miért szükséges a klinikai audit?

Részletesebben

Gyógyászati segédeszközök, orvostechnikai eszközök befogadáspolitikai kérdései

Gyógyászati segédeszközök, orvostechnikai eszközök befogadáspolitikai kérdései Gyógyászati segédeszközök, orvostechnikai eszközök befogadáspolitikai kérdései Dr. Polák László, Johnson & Johnson Kft. Az egészségügyi technológiák fejlesztésének, forgalomba hozatalának és értékesítésének

Részletesebben

Tegyél többet az egészségedért!

Tegyél többet az egészségedért! Tegyél többet az egészségedért! Az emelkedett testsúly-és testzsír arány veszélyei, a magas vérnyomás, emelkedett VC és koleszterin szint következményei A magas vérnyomás Epidemiológiai adatok A hypertonia:

Részletesebben

A 2-es típusú diabetes szövődményeinek megelőzési lehetőségei az alapellátásban

A 2-es típusú diabetes szövődményeinek megelőzési lehetőségei az alapellátásban A 2-es típusú diabetes szövődményeinek megelőzési lehetőségei az alapellátásban Dr. Nagy Attila, Dr. Sándor János, Dr. Ádány Róza (Debreceni Egyetem, NK, Megelőző Orvostani Intézet.) Az Országos Egészségbiztosítási

Részletesebben

Standardok, szakmai irányelvek és az egészségügyi szolgáltatók akkreditációja az egészségügyben. dr. habil. Belicza Éva SE EMK 2015. június 4.

Standardok, szakmai irányelvek és az egészségügyi szolgáltatók akkreditációja az egészségügyben. dr. habil. Belicza Éva SE EMK 2015. június 4. Standardok, szakmai irányelvek és az egészségügyi szolgáltatók akkreditációja az egészségügyben dr. habil. Belicza Éva SE EMK 2015. június 4. Az egészségügyi szolgáltatások minőségének javítási eszközei

Részletesebben

Evészavarok prevalenciája fiatal magyar nők körében. Pszichoszociális háttérjellemzők, komorbiditás más mentális problémákkal

Evészavarok prevalenciája fiatal magyar nők körében. Pszichoszociális háttérjellemzők, komorbiditás más mentális problémákkal Doktori értekezés tézisei Evészavarok prevalenciája fiatal magyar nők körében. Pszichoszociális háttérjellemzők, komorbiditás más mentális problémákkal Szumska Irena Semmelweis Egyetem 4. sz. Interdiszciplináris

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS (PQM) ÉS MONITORING ISMERETEK

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS (PQM) ÉS MONITORING ISMERETEK 2010. SWOT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS (PQM) ÉS MONITORING ISMERETEK Oktatási segédanyag Az ISO (Nemzetközi Szabványügyi Szervezet) értelmezésében a minőség a termék vagy a szolgáltatás olyan tulajdonságainak és

Részletesebben

Klinikai audit jó nemzetközi gyakorlata. Dr. Mogyorósy Gábor (Debreceni Egyetem, Klinikai Központ, Gyermekgyógyászati Intézet)

Klinikai audit jó nemzetközi gyakorlata. Dr. Mogyorósy Gábor (Debreceni Egyetem, Klinikai Központ, Gyermekgyógyászati Intézet) Klinikai audit jó nemzetközi gyakorlata. Dr. Mogyorósy Gábor (Debreceni Egyetem, Klinikai Központ, Gyermekgyógyászati Intézet) A klinikai audit a jelenlegi gyakorlat kritikus és szisztematikus felülvizsgálatát,

Részletesebben

Epidemiológia és prevenció

Epidemiológia és prevenció circulation_2011_02_5tord-imp:circulation 11/18/11 2:15 PM Page 99 Epidemiológia és prevenció Összefüggés az alvásfüggő légzészavarok és az újonnan kialakuló szív- és érrendszeri betegségek között Hassan

Részletesebben

Vérhiganyszint és vérnyomás összefüggése a halfogyasztással

Vérhiganyszint és vérnyomás összefüggése a halfogyasztással A TERMÉSZETES ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME 6.6 Vérhiganyszint és vérnyomás összefüggése a halfogyasztással Tárgyszavak: higany; halfogyasztás; vérnyomás; expozíció. A higany igen reaktív, toxikus nehézfém,

Részletesebben

A homeopátia - hozzáadott érték az egészségügyi ellátásban

A homeopátia - hozzáadott érték az egészségügyi ellátásban A homeopátia - hozzáadott érték az egészségügyi ellátásban Dr.Sal Péter házi gyermekorvos, homeopata Komplementer Medicina szakmai kollégiumi testület tagja Az EU egészségüggyel foglalkozó szakmai intézményeiben

Részletesebben

A KLINIKAI VIZSGÁLÓHELY KIVÁLASZTÁSÁNAK SZEMPONTJAI

A KLINIKAI VIZSGÁLÓHELY KIVÁLASZTÁSÁNAK SZEMPONTJAI A KLINIKAI VIZSGÁLÓHELY KIVÁLASZTÁSÁNAK SZEMPONTJAI Dr. Tarnai Judit Premier Research Kft Klinikai Kutatási Igazgató MKVT Agenda Rövid áttekintés Megvalósíthatósági tanulmány Klinikai vizsgálóhely kiválasztása

Részletesebben

A magasvérnyomás-betegségben elõforduló cardiovascularis rizikófaktorok

A magasvérnyomás-betegségben elõforduló cardiovascularis rizikófaktorok A magasvérnyomás-betegségben elõforduló cardiovascularis rizikófaktorok Kékes Ede dr. és Berentey Ernő dr. 1 International Medical Services Ltd., Kardiológiai Szakrendelés (vezető: Kékes Ede dr.) Semmelweis

Részletesebben

PROTOKOLL ÉS ÚTMUTATÓ

PROTOKOLL ÉS ÚTMUTATÓ A MAGAS VÉRNYOMÁS GYÓGYSZERÉSZI GONDOZÁSÁNAK MODELLJE PROTOKOLL ÉS ÚTMUTATÓ A megvalósíthatósági vizsgálat második tervezete 2000. március Egyesített CINDI/EuroPharm Forum projekt Titkárság: EuroPharm

Részletesebben

A magyar felnőtt lakosság tej- és tejtermék-fogyasztása

A magyar felnőtt lakosság tej- és tejtermék-fogyasztása A magyar felnőtt lakosság tej- és tejtermék-fogyasztása Összefoglaló Ajánlások a felnőttek tej- és tejtermék-fogyasztására A felnőtt lakosság tej- és tejtermék-fogyasztása A tej és tejtermékekből származó

Részletesebben

A klinikai audit bemutatása

A klinikai audit bemutatása TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Egységes külső felülvizsgálati rendszer kialakítása a járó- és fekvőbeteg szakellátásban, valamint a gyógyszertári ellátásban Klinikai audit jó nemzetközi gyakorlata: A klinikai

Részletesebben

A JOBB MINŐSÉGŰ CUKORBETEG-GONDOZÁSÉRT A GYÓGYSZERÉSZ SZEREPE A ST. VINCENT CSOPORTBAN PROTOKOLL ÉS IRÁNYELVEK 2001 JÚNIUS

A JOBB MINŐSÉGŰ CUKORBETEG-GONDOZÁSÉRT A GYÓGYSZERÉSZ SZEREPE A ST. VINCENT CSOPORTBAN PROTOKOLL ÉS IRÁNYELVEK 2001 JÚNIUS PhD jav.qxd 2004.03.09. 13:46 Page 1 PHARMADIAß A JOBB MINŐSÉGŰ CUKORBETEG-GONDOZÁSÉRT A GYÓGYSZERÉSZ SZEREPE A ST. VINCENT CSOPORTBAN PROTOKOLL ÉS IRÁNYELVEK 2001 JÚNIUS Magyar fordítás: dr. Dobson Szabolcs

Részletesebben

Az elhízás szövődményei és kezelése

Az elhízás szövődményei és kezelése SOTE Könyvtár 2011. június 20. Az elhízás szövődményei és kezelése Dr.Audikovszky Mária Szent Imre Kórház Lipidológiai Profil Profilvezető főorvos I. Az elhízás diétás kezelése 1. Az energia-bevitel csökkentése

Részletesebben

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK Washington Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Budapest 2009 TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 2 DEMOGRÁFIAI HELYZET... 3 AZ EGÉSZSÉGÜGY SZERVEZETE

Részletesebben

Természetgyógyászok és a kártérítési felelősség

Természetgyógyászok és a kártérítési felelősség LAM 2005;15(3):238-40. ORVOSI JOG Természetgyógyászok és a kártérítési felelősség Általános megfigyelés, hogy az alternatív medicina követőinek jóval ritkábban kell felelni kártérítési ügyekben (1). A

Részletesebben

Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen

Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen A Pécsi Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen DR. BELLYEI ÁRPÁD, DR. THAN PÉTER. DR. VERMES CSABA Érkezett:

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Diplomamunka: A marketing lehetőségei a közúti közlekedésbiztonság javításában

Széchenyi István Egyetem Diplomamunka: A marketing lehetőségei a közúti közlekedésbiztonság javításában Dr. Borsos Attila Curriculum Vitae Munkahelyi telefon: +36 (96) 613 634 Közlekedésépítési Tanszék Mobil: +36 (30) 453 3311 9026, Győr, Egyetem tér 1. E-mail: borsosa@sze.hu Lakcím: 9029 Győr, Sárási út

Részletesebben

VARGA PÉTER EMLÉKELŐADÁS 2015. Tamási Péter Péterfy Sándor utcai Kórház Központi Intenzív Osztály

VARGA PÉTER EMLÉKELŐADÁS 2015. Tamási Péter Péterfy Sándor utcai Kórház Központi Intenzív Osztály VARGA PÉTER EMLÉKELŐADÁS 2015 Tamási Péter Péterfy Sándor utcai Kórház Központi Intenzív Osztály Gondolatok a kritikus állapotú betegek táplálásáról (még mindig) több a kérdés, mint a válasz Kit kell

Részletesebben

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Írta: DR. SZABÓ ÉVA, DR. PÁLDEÁK LÁSZLó, DR. KÓSA ÁGNES, DR. HUNYADI JÁNOS

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Írta: DR. SZABÓ ÉVA, DR. PÁLDEÁK LÁSZLó, DR. KÓSA ÁGNES, DR. HUNYADI JÁNOS 1 VÉNÁK BETEGSÉGEI Curiosin additív kezelés ulcus cruris transzplantációja során Írta: DR. SZABÓ ÉVA, DR. PÁLDEÁK LÁSZLó, DR. KÓSA ÁGNES, DR. HUNYADI JÁNOS Bevezetés A krónikus vénás keringési elégtelenség

Részletesebben

A BELLA akkreditációs program szerepe a betegellátás biztonságának javításában, 1. rész: A fejlesztési módszertan

A BELLA akkreditációs program szerepe a betegellátás biztonságának javításában, 1. rész: A fejlesztési módszertan A BELLA akkreditációs program szerepe a betegellátás biztonságának javításában, 1. rész: A fejlesztési módszertan Dr. habil. Belicza Éva 1, Dr. Lám Judit 1, Dr. Safadi Heléna 1, Dr. Fügedi Gergely 1, Sinka

Részletesebben

PARADIGMA VÁLTÁS AZ ASZTMA BRONCHIALE MEGÍTÉLÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN. Dr. Kovács Lajos SE. I. sz. Gyermekklinika Budapest

PARADIGMA VÁLTÁS AZ ASZTMA BRONCHIALE MEGÍTÉLÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN. Dr. Kovács Lajos SE. I. sz. Gyermekklinika Budapest PARADIGMA VÁLTÁS AZ ASZTMA BRONCHIALE MEGÍTÉLÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN Dr. Kovács Lajos SE. I. sz. Gyermekklinika Budapest ASZTMA GONDOZÁS SZEMPONTJAI Triggerek Aktuális tünetek Légzésfunkció KONTROLLÁLTSÁG

Részletesebben

Klinikai audit és az MSZ EN 15224:2013 szabvány

Klinikai audit és az MSZ EN 15224:2013 szabvány Klinikai audit és az MSZ EN 15224:2013 szabvány Dr. Gődény Sándor (Debreceni Egyetem, NK, Megelőző Orvostani Intézet) A klinikai audit szükségessége A klinikai audit az egészségügyi ellátás minőségének

Részletesebben

A "Risk-based" monitoring háttere és elméleti alapja

A Risk-based monitoring háttere és elméleti alapja MAGYAR KLINIKAI FARMAKOLOGUSOK, XV. TOVABBKÉPZŐ NAPOK Debrecen, 2013. december 12 14.. Dr. Szakolczai-Sándor Norbert A "Risk-based" monitoring háttere és elméleti alapja 2011 INC Research, LLC 1 Agenda

Részletesebben

Kurzuskód: PEDM-F16 Kreditértéke: 2. Szak és szint: Neveléstudomány MA Képzési forma: nappali

Kurzuskód: PEDM-F16 Kreditértéke: 2. Szak és szint: Neveléstudomány MA Képzési forma: nappali Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézet 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. Tel.: 461-4552, fax.: 461-4532 E-mail: nevelestudomany@ppk.elte.hu A kurzus címe:

Részletesebben

MMTT XV. kongresszusa

MMTT XV. kongresszusa MMTT XV. kongresszusa Rozsos István A mai feladat- 20 percben: 1. elméleti visszanézés 2. gyakorlati tapasztalatok a jelenben 3.teoretikus jövőbetekintés LBM (lean body mass, zsírmentes testtömeg) csökkenés

Részletesebben

ismerünk a súlyvesztés és a súlystabilizáció szempontjából?

ismerünk a súlyvesztés és a súlystabilizáció szempontjából? ismerünk a súlyvesztés és a súlystabilizáció szempontjából? M. de Zwaan, A. Müller DAG/DDG, Berlin, 2009 18.08.2011 A túlsúly és az adipositas gyakorisága Németországban Férfiak Adipositas 17,1 22,2 Telephone

Részletesebben

Minőségbiztosítás, minőségirányítás, külső szervek szakfelügyeleti ellenőrzése 1

Minőségbiztosítás, minőségirányítás, külső szervek szakfelügyeleti ellenőrzése 1 Minőségbiztosítás, minőségirányítás, külső szervek szakfelügyeleti ellenőrzése 1 Forgács zoltán Minőségbiztosítás, minőségirányítás I. a minőség fogalma A minőség, mint hétköznapi fogalom már régóta él

Részletesebben

Placebo-hatás a sportban

Placebo-hatás a sportban BÉRDI MÁRK Placebo-hatás a sportban Doktori disszertáció Tézisek Témavezető: Doktori iskola: Vezető: Doktori program: Vezető: Prof. Dr. Bárdos György, egyetemi tanár, a biológiai tudomány kandidátusa,

Részletesebben

Placebo-hatás a sportban

Placebo-hatás a sportban BÉRDI MÁRK Placebo-hatás a sportban Doktori disszertáció Tézisek Témavezető: Doktori iskola: Vezető: Doktori program: Vezető: Prof. Dr. Bárdos György, egyetemi tanár, a biológiai tudomány kandidátusa,

Részletesebben

Results of the project Sky-high schoolroom SH/4/10

Results of the project Sky-high schoolroom SH/4/10 Results of the project Sky-high schoolroom SH/4/10 Éva Mihácsy National Association of Environmental and Nature Conservation Training Centres (KOKOSZ) Project assistant 15th May 2015 Gödöllő Sky-high schoolroom,

Részletesebben

Betegágy melletti laboratóriumi diagnosztika a sürgısségi fekvıbeteg ellátásban

Betegágy melletti laboratóriumi diagnosztika a sürgısségi fekvıbeteg ellátásban Betegágy melletti laboratóriumi diagnosztika a sürgısségi fekvıbeteg ellátásban Szakmai ajánlás Készítette: OLVSZK Irányelv és Protokoll Munkabizottsága OLVSZK Irányelv és Protokoll Munkabizottságának

Részletesebben

Tapasztalataink súlyos pikkelysömör adalimumab kezelésével* Adalimumab treatment of severe psoriasis

Tapasztalataink súlyos pikkelysömör adalimumab kezelésével* Adalimumab treatment of severe psoriasis BÔRGYÓGYÁSZATI ÉS VENEROLÓGIAI SZEMLE 85. ÉVF. 6. 283 288. Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Bôrgyógyászati és Allergológiai Klinika (igazgató:

Részletesebben

Nagyító alatt a szélütés - a stroke

Nagyító alatt a szélütés - a stroke Nagyító alatt a szélütés - a stroke A WHO (Egészségügyi Világszervezet) szerint 2020-ra a szívbetegségek és a stroke lesznek világszerte a vezetõ okok úgy a halálozás, mint a rokkantság területén. Az elõrejelzések

Részletesebben

TUDOMÁNYOS ÉLETMÓDTANÁCSOK I. ÉVFOLYAM 52. SZÁM

TUDOMÁNYOS ÉLETMÓDTANÁCSOK I. ÉVFOLYAM 52. SZÁM Tisztelt Olvasó! A Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének (MDOSZ) kiemelt célja, hogy a hazai médiában dolgozó szakembereket folyamatosan forrásanyaggal és hiteles információkkal lássa el az egészséges

Részletesebben

Titokkezelés * replika 41 42 (2000. november): 91 97 91

Titokkezelés * replika 41 42 (2000. november): 91 97 91 Titokkezelés * Alább rövid szemelvényeket és adatsorokat közlünk egy az amerikai kongresszus által megrendelt, vaskos tanulmányból (Secrecy: Report of the Commission on Protecting and Reducing Government

Részletesebben

Minőségbiztosítás, akkreditáció a humándiagnosztikai laboratóriumi ellátásban Dr. Hetyésy Katalin (Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr)

Minőségbiztosítás, akkreditáció a humándiagnosztikai laboratóriumi ellátásban Dr. Hetyésy Katalin (Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr) Minőségbiztosítás, akkreditáció a humándiagnosztikai laboratóriumi ellátásban Dr. Hetyésy Katalin (Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr) I. A LABORATÓRIUM ELSŐDLEGES CÉLJA, HOGY SEGÍTSE A KLINIKUSOKAT

Részletesebben

az EU ban. Luxus, vagy gazdasági kényszer?

az EU ban. Luxus, vagy gazdasági kényszer? Munkahelyi stressz és stresszkezelés az EU ban. Luxus, vagy gazdasági kényszer? Purebl György Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet Stresszhez társuló mentális zavarok a XXI. Században Munkahelyi

Részletesebben

Dr. Merkely Béla Péter részletes szakmai önéletrajza

Dr. Merkely Béla Péter részletes szakmai önéletrajza Dr. Merkely Béla Péter részletes szakmai önéletrajza Születési hely, idő Budapest, 1966. június 28. Tudományos fokozat 1999 PhD. 2006 MTA doktora (D.Sc.) 2006 Habilitáció Semmelweis Egyetem (Kardiológia)

Részletesebben

Az agyi infarktus (más néven iszkémiás stroke) kialakulásának két fő közvetlen oka van:

Az agyi infarktus (más néven iszkémiás stroke) kialakulásának két fő közvetlen oka van: Szívvel a stroke ellen! - Háttéranyag Az agyi érkatasztrófa (szélütés) okai Tünetei bár hasonlóak, mégis két jól elkülöníthető oka van: az agyi infarktus, melynek hátterében az agyat ellátó ér elzáródása

Részletesebben

Gondozási tevékenységek az irányelveknek megfelelően: alapés emelt szintű gyógyszerészi gondozás

Gondozási tevékenységek az irányelveknek megfelelően: alapés emelt szintű gyógyszerészi gondozás Gondozási tevékenységek az irányelveknek megfelelően: alapés emelt szintű gyógyszerészi gondozás Vida Róbert György Pécsi Tudományegyetem, Gyógyszerészeti Intézet és Klinikai Központi Gyógyszertár Gyógyszerészet,

Részletesebben

A PTE Klinikai Központ betegjogi gyakorlatának tapasztalatai

A PTE Klinikai Központ betegjogi gyakorlatának tapasztalatai A PTE Klinikai Központ betegjogi gyakorlatának tapasztalatai Dr. Endrei Dóra 1,2, Hegedüs Zsuzsanna 1, Dr. Traiber-Harth Ibolya 1, Dr. Decsi Tamás 1, Dr. Gyuró Mónika 2, Cs. Horváth Zoltán 2, Dr. Ágoston

Részletesebben

ALAPELLÁTÓ ORVOSOK, EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓK SZEREPE A DOHÁNYZÁSRÓL VALÓ LESZOKTATÁSBAN

ALAPELLÁTÓ ORVOSOK, EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓK SZEREPE A DOHÁNYZÁSRÓL VALÓ LESZOKTATÁSBAN medicus universalis XXXVI/4. 2003. SEMMELWEIS EGYETEM, EFK, EGÉSZSÉGPOLITIKAI ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK, BUDAPEST ALAPELLÁTÓ ORVOSOK, EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓK SZEREPE A DOHÁNYZÁSRÓL VALÓ LESZOKTATÁSBAN

Részletesebben

Gyógyszerelési hibák direkt

Gyógyszerelési hibák direkt Gyógyszerelési hibák direkt megfigyeléses vizsgálata pilot Dr. Lám Judit, Rózsa Erzsébet XIII. NEVES Betegbiztonsági Fórum 2011.04.07 ELŐZMÉNYEK Ő I. NEVES gyógyszereléssel e összefüggő nem várt át események

Részletesebben

H1N1 influenzavírus kialakulása, pandémiák története, várható lefolyása, hatásai, következményei. Dr. Jankovics István

H1N1 influenzavírus kialakulása, pandémiák története, várható lefolyása, hatásai, következményei. Dr. Jankovics István H1N1 influenzavírus kialakulása, pandémiák története, várható lefolyása, hatásai, következményei Dr. Jankovics István 1 HUMÁN INLUENZA: háromféle megjelenési forma 2 AZ INFLUENZA VÍRUS TÖRTÉNETE 1900-as

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS HEGEDŰS MIHÁLY Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2015 Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola

Részletesebben

Dr. Licskó István tudományos önéletrajza és publikációi

Dr. Licskó István tudományos önéletrajza és publikációi Dr. Licskó István tudományos önéletrajza és publikációi Személyi rész Foglalkozása Műegyetemi oktató Szakosodása Víz és szennyvíztisztítás Beosztása a cégnél Egyetemi docens Születési év 1946 Főbb szakterületei

Részletesebben

A kemoterápiás kezelések új, költséghatékony ellátást támogató finanszírozási rendszerének kialakítása Magyarországon

A kemoterápiás kezelések új, költséghatékony ellátást támogató finanszírozási rendszerének kialakítása Magyarországon A kemoterápiás kezelések új, költséghatékony ellátást támogató finanszírozási rendszerének kialakítása Magyarországon Dózsa Csaba, Budapesti Corvinus Egyetem Kiss Zsolt, Nagy Júlia, Kerekesné Ketzer Éva,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY DÁNIA EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL DÁNIA. Koppenhága. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet. 2010. december

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY DÁNIA EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL DÁNIA. Koppenhága. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet. 2010. december TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY DÁNIA EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL DÁNIA Koppenhága Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet 2010. december Tartalomjegyzék Gazdasági-politikai háttér... 2 Demográfia... 2 Egészségügyi rendszer...

Részletesebben

A prevenció és rehabilitáció finanszírozási kérdései

A prevenció és rehabilitáció finanszírozási kérdései II. Kardiológiai Prevenciós és Rehabilitációs Napok Sopron, 2013. március 23. A prevenció és rehabilitáció finanszírozási kérdései Prof. Dr. Boncz Imre PTE ETK Egészségbiztosítási Intézet E-mail: imre.boncz@etk.pte.hu

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A GYORS EGÉSZSÉGHATÁS-VIZSGÁLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ. Egészséghatás-vizsgálat: eszköz döntéshozók részére

ÚTMUTATÓ A GYORS EGÉSZSÉGHATÁS-VIZSGÁLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ. Egészséghatás-vizsgálat: eszköz döntéshozók részére ÚTMUTATÓ A GYORS EGÉSZSÉGHATÁS-VIZSGÁLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Egészséghatás-vizsgálat: eszköz döntéshozók részére Az Egészségfejlesztési módszertani füzetek kiadványsorozat kötetei: 1. Az egészségfejlesztés

Részletesebben

13. évfolyam 4. KÜLÖNSZÁM 2006. augusztus 29. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. Epinfo TÁJÉKOZTATÓ

13. évfolyam 4. KÜLÖNSZÁM 2006. augusztus 29. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. Epinfo TÁJÉKOZTATÓ 13. évfolyam 4. KÜLÖNSZÁM 2006. augusztus 29. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epidemiológiai Információs Hetilap TÁJÉKOZTATÓ A NOSOCOMIALIS SURVEILLANCE SORÁN ALKALMAZANDÓ MÓDSZEREKRŐL II. RÉSZ AZ EFRIR

Részletesebben

Az új és azóta visszavont minimumfeltétel rendszer anomáliáiról

Az új és azóta visszavont minimumfeltétel rendszer anomáliáiról Az új és azóta visszavont minimumfeltétel rendszer anomáliáiról Halmosné Mészáros Magdolna, Békés Megyei Képviselô-testület Pándy Kálmán Kórháza, Gyula A minimumfeltétel rendszer az elmúlt több mint 10

Részletesebben

Célnyelvi civilizáció

Célnyelvi civilizáció tantárgy 5-8. évfolyam 2013. Bevezetés Az idegen nyelv tanulása együtt jár egy új kultúra megismerésével, ezért a célnyelvi kultúra nem választható el az idegen nyelv oktatásától. A célnyelvi civilizáció

Részletesebben

A szponzor szempontjai a klinikai vizsgálóhelyek kiválasztásában

A szponzor szempontjai a klinikai vizsgálóhelyek kiválasztásában Miskolci Egyetem Egészségügyi kar Klinikai kutatási munkatárs (CRA) szakirányú továbbképzési szak A szponzor szempontjai a klinikai vizsgálóhelyek kiválasztásában Konzulens neve: Dr. Tarnai Judit Szerző

Részletesebben

1. sz. melléklet: Az iskolai egészségfejlesztés fogalmai

1. sz. melléklet: Az iskolai egészségfejlesztés fogalmai 1. sz. melléklet: Az iskolai egészségfejlesztés fogalmai Fogalom Befolyásoló (Determinant) tényező Meghatározás Mindazok a biológiai, fizikai, társadalmi, kulturális és magatartásbeli tényezők, amelyek

Részletesebben

Az ellátás szakmai megfelelősége, minősége, biztonsága az integráció tükrében. Dr. Margitai Barnabás MBA, M.Sc - DEMIN XI. Debrecen, 2011.06.02-03.

Az ellátás szakmai megfelelősége, minősége, biztonsága az integráció tükrében. Dr. Margitai Barnabás MBA, M.Sc - DEMIN XI. Debrecen, 2011.06.02-03. Az ellátás szakmai megfelelősége, minősége, biztonsága az integráció tükrében. Dr. Margitai Barnabás MBA, M.Sc - DEMIN XI. Debrecen, 2011.06.02-03. - Betegbiztonság - Biológiai biztonság Az EU Tanácsának

Részletesebben

A tényeket többé senki sem hagyhatja figyelmen kívül

A tényeket többé senki sem hagyhatja figyelmen kívül I. A tényeket többé senki sem hagyhatja figyelmen kívül A rák legyőzése - 1. kötet: Az elképzelhetetlen megvalósítható 1. tény: Az iparosodott világban a harmadik leggyakoribb halálozási ok a rák A 21.

Részletesebben

Döntéshozatal a klinikai gyakorlatban. Fülep Zoltán Bács-Kiskun Megyei Kórház, Szegedi Egyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza Kecskemét

Döntéshozatal a klinikai gyakorlatban. Fülep Zoltán Bács-Kiskun Megyei Kórház, Szegedi Egyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza Kecskemét Döntéshozatal a klinikai gyakorlatban Fülep Zoltán Bács-Kiskun Megyei Kórház, Szegedi Egyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza Kecskemét Cogito ergo sum René Descartes Immanuel Kant A klinikai

Részletesebben

Tényekre alapozott oktatáspolitika 1 Nem lezárt kézirat, nem idézhető

Tényekre alapozott oktatáspolitika 1 Nem lezárt kézirat, nem idézhető Halász Gábor Tényekre alapozott oktatáspolitika 1 Nem lezárt kézirat, nem idézhető Tartalom A tényekre alapozott oktatáspolitika jelentése és eredete 2 Az amerikai fejlődés és a No Child Left Behind törvény

Részletesebben

TIGÁZ-DSO Kft. Szervezeti, Ügyviteli és Ellenőrzési Modell

TIGÁZ-DSO Kft. Szervezeti, Ügyviteli és Ellenőrzési Modell TIGÁZ-DSO Kft. Szervezeti, Ügyviteli és Ellenőrzési Modell Jóváhagyta a TIGÁZ-DSO Kft. Alapítója 2016. március 3-án TIGÁZ-DSO Kft. 4200 Hajdúszoboszló Rákóczi u. 184. Magyarország TARTALOMJEGYZÉK 1. FEJEZET...

Részletesebben

Tápláltsági állapot vizsgálata. Élelmiszerfogyasztási gyakoriság mérése

Tápláltsági állapot vizsgálata. Élelmiszerfogyasztási gyakoriság mérése Tápláltsági állapot vizsgálata Élelmiszerfogyasztási gyakoriság mérése Tápláltsági állapot vizsgálata 1. Felnőttkorban: Különféle indexek 2. Gyermekkorban: Percentilis táblák vagy görbék BMI határértékek

Részletesebben

1. az erőforrások szűkössége 2. az egészségügyi kiadások növekedési üteme jelentősen és tartósan meghaladta a GDP növekedési ütemét

1. az erőforrások szűkössége 2. az egészségügyi kiadások növekedési üteme jelentősen és tartósan meghaladta a GDP növekedési ütemét Farmakoökonómia Dr. Mészáros Ágnes Gyógyszerügyi Szervezéstan 2015. március 16. Stratégiai problémák Közgazdaságtan vs. egészségügy Bodrogi J. ea. 2015.03.9. 2 1. az erőforrások szűkössége 2. az egészségügyi

Részletesebben

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1 History 1893 National Ornithological Centre (Ottó Herman) New ways of breeding and use of laboratory animals (Dr.Kállai László A laboratoriumiállat-tenyésztés és felhasználás új útjai. In: A biológia aktuális

Részletesebben

A témához kapcsolódó hazai és nemzetközi tudományos konferenciák és rendezvények:

A témához kapcsolódó hazai és nemzetközi tudományos konferenciák és rendezvények: A témához kapcsolódó hazai és nemzetközi tudományos konferenciák és rendezvények: (előadást tartó konzorciumi tag) (résztvevő konzorciumi tag) National Info Day on Health - 2011.06. 15-17. Rome, Italy

Részletesebben

Környezeti koktél I. Müller Ágnes szakoktató, kari külügyi és nemzetközi program koordinátor az előadás anyaga a KSOHIA projekt alapján készült Témák a palackozott víz (ásványvíz) biztonságosabb a gyermekek

Részletesebben

Hátrányos helyzetű gyermekek egészségi állapota. A hátrányos helyzetű gyermekek egészségügyi ellátásának sajátos feladatai. Dr.

Hátrányos helyzetű gyermekek egészségi állapota. A hátrányos helyzetű gyermekek egészségügyi ellátásának sajátos feladatai. Dr. Hátrányos helyzetű gyermekek egészségi állapota. A hátrányos helyzetű gyermekek egészségügyi ellátásának sajátos feladatai Dr.Aszmann Anna Dr. Mészner Zsófia PhD, Med Habil; Nemzeti Egészségfejlesztési

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Készítette:... Dátum: Dr. Traiber-Harth Ibolya minőségirányítási igazgató 2014.04.30. Jóváhagyta:... Dátum: Dr. Decsi Tamás egyetemi tanár, főigazgató 2014.05.06.

Részletesebben

Az EOQ MNB szerepe a "Quality Managers in Health Care" képzés kialakításában.

Az EOQ MNB szerepe a Quality Managers in Health Care képzés kialakításában. Az EOQ MNB szerepe a "Quality Managers in Health Care" képzés kialakításában. Prof. Molnár Pál (Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottsága) Az Európai Minőségügyi Szervezet (EOQ) legsikeresebb

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY ÍRORSZÁG EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL. Dublin ÍRORSZÁG. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet. 2011. január

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY ÍRORSZÁG EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL. Dublin ÍRORSZÁG. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet. 2011. január TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY ÍRORSZÁG EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL Dublin ÍRORSZÁG Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet 2011. január Tájékoztató országtanulmány ÍRORSZÁG Tartalom Gazdasági-politikai környezet... 2

Részletesebben

VÁLTOZTATÁSMENEDZSMENT A HAZAI GYAKORLATBAN

VÁLTOZTATÁSMENEDZSMENT A HAZAI GYAKORLATBAN Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Vállalkozásgazdaságtan és menedzsment program VÁLTOZTATÁSMENEDZSMENT A HAZAI GYAKORLATBAN

Részletesebben

Doktori értekezés Princz-Jakovics Tibor 2008

Doktori értekezés Princz-Jakovics Tibor 2008 Doktori értekezés Princz-Jakovics Tibor 2008 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola A fenntarthatóság erősítése

Részletesebben

Index. The FICTUP project

Index. The FICTUP project Fostering ICT Usage in Pedagogical Practices 5. hírlevél 2010. június Index A FICTUP projekt Az IKT pedagógiai szempontból értelmes alkalmazását elősegítő mentorálás Kísérletezés a FICTUP modellel Olaszországban:

Részletesebben

Karbantartási játék. Dr. Kovács Zoltán, egyetemi tanár, Pannon Egyetem Kovács Viktor, PhD hallgató, Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Karbantartási játék. Dr. Kovács Zoltán, egyetemi tanár, Pannon Egyetem Kovács Viktor, PhD hallgató, Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Karbantartási játék Dr. Kovács Zoltán, egyetemi tanár, Pannon Egyetem Kovács Viktor, PhD hallgató, Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 1. Bevezetés A játékoknak komoly szerepük van az oktatásban.

Részletesebben

MILYEN A JÓ EGÉSZSÉGÜGY?

MILYEN A JÓ EGÉSZSÉGÜGY? FERNEZELYI BORI 1 MILYEN A JÓ EGÉSZSÉGÜGY? Gulácsi László (szerk.) (2012) Egészség-gazdaságtan és technológiaelemzés. Az egészség -gazdaságtani döntéstől a klinikai és finanszírozási döntéshozatalig. Budapest:

Részletesebben

TUDOMÁNYOS HÍRLEVÉL DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR 2009. FEBRUÁR (VI. ÉVFOLYAM)

TUDOMÁNYOS HÍRLEVÉL DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR 2009. FEBRUÁR (VI. ÉVFOLYAM) Szerkesztik: Dr. Fábián Gergely, Takács Péter, Bodnár- Tóth Beáta I. SZERVEZETI HÍREK Dr. Sipos László megyei fıügyész-helyettes, karunk docense 2009. januártól a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Állam-

Részletesebben

Lakatos Csaba * A FOLYAMATMENEDZSMENT RENDSZER BEVEZETÉSE ÉS A FOLYAMATI SZEMLÉLET ELTERJESZTÉSE A MAGYAR TÁVKÖZLÉSI RÉSZVÉNYTÁRSASÁGNÁL

Lakatos Csaba * A FOLYAMATMENEDZSMENT RENDSZER BEVEZETÉSE ÉS A FOLYAMATI SZEMLÉLET ELTERJESZTÉSE A MAGYAR TÁVKÖZLÉSI RÉSZVÉNYTÁRSASÁGNÁL Lakatos Csaba * A FOLYAMATMENEDZSMENT RENDSZER BEVEZETÉSE ÉS A FOLYAMATI SZEMLÉLET ELTERJESZTÉSE A MAGYAR TÁVKÖZLÉSI RÉSZVÉNYTÁRSASÁGNÁL AZ ÁTALAKULÓ MATÁV Az 1990-ig állami tulajdonú, monopol helyzetű

Részletesebben

Melléklet. Tudományos következtetések és az Európai Gyógyszerügynökség által kiadott elutasítás indoklása

Melléklet. Tudományos következtetések és az Európai Gyógyszerügynökség által kiadott elutasítás indoklása Melléklet Tudományos következtetések és az Európai Gyógyszerügynökség által kiadott elutasítás indoklása Tudományos következtetések és az Európai Gyógyszerügynökség által kiadott elutasítás indoklása A

Részletesebben

GONDOLATOK AZ INZULINREZISZTENCIÁRÓL:

GONDOLATOK AZ INZULINREZISZTENCIÁRÓL: GONDOLATOK AZ INZULINREZISZTENCIÁRÓL: A zsírmájtól a pajzsmirigy-diszfunkcióig Fülöp Péter Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum I. sz. Belgyógyászati Klinika, Anyagcsere-betegségek Tanszék

Részletesebben

A jelenleg Magyarországon az egészségügyi szektorban használt tervezési eszköztár áttekintése, kritikai értékelése

A jelenleg Magyarországon az egészségügyi szektorban használt tervezési eszköztár áttekintése, kritikai értékelése A jelenleg Magyarországon az egészségügyi szektorban használt tervezési eszköztár áttekintése, kritikai értékelése Vitrai József Kiss Norbert Kriston Vízi Gábor A tanulmány a TÁMOP 5.4.1. számú kiemelt

Részletesebben

Klinikai audit helye az akkreditációs rendszerben Dr. Gődény Sándor (DE OEC, Népegészségügyi Kar, Megelőző Orvostani Intézet)

Klinikai audit helye az akkreditációs rendszerben Dr. Gődény Sándor (DE OEC, Népegészségügyi Kar, Megelőző Orvostani Intézet) Klinikai audit helye az akkreditációs rendszerben Dr. Gődény Sándor (DE OEC, Népegészségügyi Kar, Megelőző Orvostani Intézet) I. Háttér információk 1.1. Nemzetközi helyzet A színvonalas egészségügyi ellátást

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR AKKREDITÁCIÓS ÖNÉRTÉKELÉS ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR AKKREDITÁCIÓS ÖNÉRTÉKELÉS ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM EGÉSZSÉGÜGYI KAR AKKREDITÁCIÓS ÖNÉRTÉKELÉS 2011 Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Tartalomjegyzék 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. SZERVEZET ÉS MŰKÖDÉS:

Részletesebben

A bő havi vérzés klinikai auditja. Prof. Póka Róbert

A bő havi vérzés klinikai auditja. Prof. Póka Róbert A bő havi vérzés klinikai auditja Prof. Póka Róbert TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Egységes külső felülvizsgálati rendszer kialakítása a járó- és fekvőbeteg szakellátásban, valamint a gyógyszertári ellátásban

Részletesebben

medicus universalis 2006. szeptember október 151

medicus universalis 2006. szeptember október 151 szerk rovat IX. 9/26/06 21:07 Page 1 A 2-ES TÍPUSÚ CUKORBETEGSÉG KEZELÉSE. MIT SEGÍT A VÉRCUKOR ÖNELLENÔRZÉS? Martin S. - Diabetes 2005: 54 (Suppl. 1) Napjainkig a vércukorszint önellenôrzése általában

Részletesebben

Gyógyszertári szakmai szolgáltatások minősége

Gyógyszertári szakmai szolgáltatások minősége Gyógyszertári szakmai szolgáltatások minősége Előadó: dr. Télessy István Kandidátus, c. egyetemi docens Gyógyszertárvezető SE.Szakgy.képzés, 2014.10.11. A beteg egészségügyi elvárásainak fejlődése Első

Részletesebben

Kvartó elrendezésű hengerállvány végeselemes modellezése a síkkifekvési hibák kimutatása érdekében. PhD értekezés tézisei

Kvartó elrendezésű hengerállvány végeselemes modellezése a síkkifekvési hibák kimutatása érdekében. PhD értekezés tézisei Kerpely Antal Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola Kvartó elrendezésű hengerállvány végeselemes modellezése a síkkifekvési hibák kimutatása érdekében PhD értekezés tézisei KÉSZÍTETTE: Pálinkás

Részletesebben

II. HATÓSÁGI FELÜGYELET, FOGYASZTÓVÉDELEM

II. HATÓSÁGI FELÜGYELET, FOGYASZTÓVÉDELEM II. HATÓSÁGI FELÜGYELET, FOGYASZTÓVÉDELEM Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁJUS 9. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

V. Jubileumi Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2014. 2010-2011-2012-2013 eredmények III. Prof. Dr. Kékes Ede

V. Jubileumi Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2014. 2010-2011-2012-2013 eredmények III. Prof. Dr. Kékes Ede V. Jubileumi Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2014. 2010-2011-2012-2013 eredmények III. Prof. Dr. Kékes Ede Antropológiai adatok 2010-2013 évek NŐ FÉRFI 2010 9 316 6 014 2011 10 646 9 189 2012 11

Részletesebben

A krónikus perifériás nyiroködéma komplex ödémamentesítô kezelése. Complex decongestive physiotherapy of the peripheral chronic lymphoedema

A krónikus perifériás nyiroködéma komplex ödémamentesítô kezelése. Complex decongestive physiotherapy of the peripheral chronic lymphoedema BÔRGYÓGYÁSZATI ÉS VENEROLÓGIAI SZEMLE 86. ÉVF. 3. 86 91. Fôvárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent László Kórház Rendelôintézet Bôrgyógyászati Osztály és Lympoedema Rehabilitációs Osztály

Részletesebben

A metabolikus szindróma klinikai jelentősége 2011-ben. A Magyar Diabetes Társaság Metabolikus Munkacsoportjának állásfoglalása*

A metabolikus szindróma klinikai jelentősége 2011-ben. A Magyar Diabetes Társaság Metabolikus Munkacsoportjának állásfoglalása* ÁLLÁSFOGLALÁSOK A metabolikus szindróma klinikai jelentősége 2011-ben. A Magyar Diabetes Társaság Metabolikus Munkacsoportjának állásfoglalása* Szerkesztette: Jermendy György dr. 1 Írta: Barkai László

Részletesebben

Minőségmenedzsment. 1. Minőséggel kapcsolatos alapfogalmak. Minőségmenedzsment - Török Zoltán - 2013. BKF és BKF SZKI

Minőségmenedzsment. 1. Minőséggel kapcsolatos alapfogalmak. Minőségmenedzsment - Török Zoltán - 2013. BKF és BKF SZKI Minőségmenedzsment oktató: Török Zoltán, PMP Minőségmenedzsment 1. Minőséggel kapcsolatos alapfogalmak Bevezetés a tárgyba Mi a minőség? A minőségmenedzsment lényege, főbb tartalmi elemei Török Zoltán,

Részletesebben

A krónikus obstruktív tüdıbetegség (COPD) diagnosztikája és gyógyszeres kezelése

A krónikus obstruktív tüdıbetegség (COPD) diagnosztikája és gyógyszeres kezelése A krónikus obstruktív tüdıbetegség (COPD) diagnosztikája és gyógyszeres kezelése Finanszírozási protokoll Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértıi és Szakmai Ellenırzési Fıosztály

Részletesebben

A lábdeformitások mûtéti kezelése a neurológiai károsodást szenvedett betegek mozgásszervi rehabilitációja során DR. DÉNES ZOLTÁN

A lábdeformitások mûtéti kezelése a neurológiai károsodást szenvedett betegek mozgásszervi rehabilitációja során DR. DÉNES ZOLTÁN Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet közleménye A lábdeformitások mûtéti kezelése a neurológiai károsodást szenvedett betegek mozgásszervi rehabilitációja során DR. DÉNES ZOLTÁN Érkezett: 1997. május

Részletesebben

A kockázat alapú felülvizsgálati karbantartási stratégia katonai és polgári alkalmazásának lehetõségei

A kockázat alapú felülvizsgálati karbantartási stratégia katonai és polgári alkalmazásának lehetõségei A kockázat alapú felülvizsgálati karbantartási stratégia katonai és polgári alkalmazásának lehetõségei Cs. Nagy Géza egyetemi adjunktus A kockázat alapú felülvizsgálat és karbantartás kialakítását és bevezetését

Részletesebben

A CMDh megvizsgálta a PRAC alábbi, a tesztoszteron tartalmú készítményekre vonatkozó ajánlását:

A CMDh megvizsgálta a PRAC alábbi, a tesztoszteron tartalmú készítményekre vonatkozó ajánlását: II. melléklet Tudományos következtetések és a forgalomba hozatali engedélyek feltételeinek feltételekhez kötésben álló módosításának indoklása, valamint a PRAC ajánlástól való eltérések tudományos indoklásának

Részletesebben