Gyógyszertári szakmai szolgáltatások minősége

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gyógyszertári szakmai szolgáltatások minősége"

Átírás

1 Gyógyszertári szakmai szolgáltatások minősége Előadó: dr. Télessy István Kandidátus, c. egyetemi docens Gyógyszertárvezető SE.Szakgy.képzés,

2 A beteg egészségügyi elvárásainak fejlődése Első segély nyújtása Gyógyítsák meg a betegségét Gyorsan gyógyítsák meg Olcsón gyógyítsák meg A betegnek is legyenek deklarált jogai Kényelmes körülmények között gyógyítsák meg Szűrjék ki a várható betegségeit és azt is gyógyítsák meg Ne is kelljen orvoshoz menni, sorba állni, várni

3 Ez utóbbiak céljára bizonyos keretek között alkalmas a gyógyszertár

4 Mai (lakossági) elvárások a patikával szemben - Közel v. könnyen megközelíthető legyen - Minden legyen benne, amire szükség van - Ne legyen zsúfolt, gyors legyen a kiszolgálás - Hosszú legyen a nyitva tartása - Legyenek kedvesek az eladók - Megbízható tájékoztatást adjanak a dolgozók - Adjon többletszolgáltatásokat - Interneten elérhető legyen

5 A gyógyszertár tradicionálisan megbízható, egyenletes színvonalú szolgáltatást adott, ad és fog adni. Ehhez ma az egységes minőségi elvek és előírások megléte, betartása ill. ellenőrzése vezet.

6 Minőségügy a közforgalmú gyógyszertárban anno 1900

7

8 Kazay Endre: Gyógyszerészeti Lexicon 1900 A receptálás igen fontos szerepe a gyógyszerésznek, s eme szerepében okvetetlen a következő kellékekkel kell bírnia: Érzékszerveinek teljesen épeknek, képzettségének pedig olyannak kell lennie, hogy megjelenése s öntudatos munkája által a közönség bizalmát megnyerje.

9 Kazay Endre: Gyógyszerészeti Lexicon 1900 folyt. Modorában legyen udvarias és komoly, de ezekben ne váljék szolgaiassá vagy komorrá. A jó receptarius munkájában higgadt, kezefogása biztos és gyors anélkül, hogy kapkodóvá válna, a recept elkészítésében pedans pontosságú, tiszta és rendes. Munkája közben nem fecseg, nem kérdezősködik

10 Kazay Endre: Gyógyszerészeti Lexicon 1900 folyt. Biztos kézzel nyúlunk minden szer után s nem nézegetünk be mindjárt-mindjárt a receptbe; a már nem szükséges edényeket azonnal helyrevisszük. A készítés minden zaj nélkül, a mozsár csörögtetése, a spatulák, edények csapkodása mellőztetésével történjék, mint azt a helyzet komolysága is megkívánja.

11 A gyógyszertári szervezetek átalakulása Privatizációig országos irányítottságú, megyei szinttől hierarchikus szervezet, megbízott gyógyszertárvezetővel Privatizáció nyomán lokális, önállóan gazdálkodó, tulajdonosi irányítású egységek Gyftv után megszaporodtak a földrajzilag elkülönült egységekből álló nagyobb gazdálkodó szervezetek, jellemzően centralizált beszerzéssel és könyveléssel, egységes stratégiával, irányítással.

12

13 Mai patikai helyzetkép A termékválaszték jelentősen kibővült Erősödik a POM P (OTC) eltolódás A magisztrális készítmények alapanyagainak száma nő Hibrid Gyógyszerkönyv - új elvárások A gyógyszerészek átlagéletkora folyamatosan emelkedik A gyógyszertárakkal szembeni lakossági elvárás változik Sok jogszabály változik Felgyorsul az életritmus, mindenki siet Gazdasági verseny van

14 Mai patikai helyzetkép A termékválaszték jelentősen kibővült Erősödik a POM P (OTC) eltolódás A magisztrális készítmények alapanyagainak száma nő Hibrid Gyógyszerkönyv - új elvárások A gyógyszerészek átlagéletkora folyamatosan emelkedik A gyógyszertárakkal szembeni lakossági elvárás változik Sok jogszabály változik Felgyorsul az életritmus, mindenki siet Gazdasági verseny van a tévedés és hibázás veszélye megnő

15 Az Insitute of Medication (UK) 2006-os jelentése 250 beváltott vényenként 1 expediálási hiba, ez Nagy Britanniában évi 51,5 millió hiba (2005-ben 3 milliárd vényt váltottak be ebben az országban) Az összes hiba 6,5%-a klinikailag szignifikáns, azaz közel 1/1000 vény. A vény nélkül forgalmazott termékek esetében ennél 3-5x nagyobb hibaaránnyal kell számolni.

16 A patika, mint nagy felelősséggel működő szervezet Több személy tevékenységének ésszerű koordinációja valamely közös, kinyilvánított szándék és cél megvalósítására a munkamegosztás és a tevékenység-körök megosztása, a (szakmai) tekintély és a felelősség hierarchiája alapján (E.H. Schein, 1995 nyomán)

17 Ma a gyógyszertár egészségügyi intézmény - amely (döntő többségében) magánkézben van, - amelyben a gyógyszerforgalmazás adja a fenntarthatóság gazdasági alapjait, - amelyben a gyógyszerek döntő többsége csak szabott árréssel forgalmazható, - amely egymaga felelős a bizalmi áru valamint az egészségügyi tanácsadás minőségéért A fentiekre való tekintettel a gyógyszertári minőségmanagement lényeges egészségügyi, egyéni és össztársadalmi érdek.

18 A betegbiztonság ma elsődleges ezért - Fokozatosan növelni kell az ellenőrzött eljárásokat és csökkenteni kell a gyógyszertári üzemmenetben a esetlegességeket - Meg kell teremteni a kockázatok felismerésének és csökkentésüknek technikáját - Garanciális elemeket kell beépíteni a gyógyszerforgalmazás és tanácsadás folyamatába

19 Ha túlnézünk a patikánkon...

20 Minőségbiztosítási/-irányítási rendszerek GXP GMP (Good Manufacturing Practice) GPP (Good Pharmacy Practice) GDP (Good Distribution Practice) GLP (Good Laboratory Praxis) Stb. TQM /Total Quality Management) Életfogytig tartó fejlesztés ISO (Nemzetközi Szabványügyi Szervezet, főleg Európában) ISO 9000 (International Standardization Organization szabványsorozata a minőségbiztosításra) ISO 9001 ISO 9002 ISO (szolgáltatás) ISO (az auditokról) Stb.

21 A GxP rendszer A GxP olyan, a WHO által kidolgozott minőségi elvárásrendszer, mely (pl. a gyógyszergyártás területén működő) cégek számára meghatározott és a tagállamok jogrendszerébe felvett kötelezettségeket tartalmaz. Tehát minden GxP konkrét, szolgáltató/gyártó független és kötelező előírás. A minőségi elvárások betartását a hatóság ellenőrzi és minősíti.

22 Ahogy a WHO-FIP ezt a kérdést kezeli: a GPP GPP = Good Pharmacy Practice Magyarul: Jó (helyes) Gyógyszerészeti / Gyógyszertári Gyakorlat Tartalma alapján: egyértelműen gyógyszertári (közforgalmú és kórházi egyaránt) Célja: a nemzeti gyógyszerész szervezetek részére ajánlást adni szakmai standardok kialakítására Ezért: a GPP nem nemzetközileg kötelező érvényű előírás, mint pl. a GMP, GLP, GCP.

23 Megszületése: Amit a GPP-ről tudjunk (1): FIP kongresszus 1993: 8 oldalas ajánlás Good pharmacy practice in community and hospital pharmacy settings. Lényege: Meghatározza azokat a területeket, ahol nemzeti szintű standardok felállítására van szükség Felhívja az eü. hatóságok, szakmai szervezetek figyelmét az együttműködésre A national standards = jogszabály, irányelv, etikai kódex, szakmai szervezetek ajánlásai

24 Amit a GPP-ről tudjunk (2): A FIP ajánlását a WHO átvette, majd közös fejlesztésben modernizálta, s 1997-ben nyilvánosságra hozta ( Joint FIP/WHO guidelines on Good Pharmacy Practice: standards for quality of pharmacy services ) a modernizált GPP-t, és időről időre frissíti 1. A legutóbbi változata 2011-ben került kihirdetésre Hyderabad-ban 2. Bárki számára elérhető a webhelyen

25 Amit a GPP-ről tudjunk (3): 1. A GPP bővítése: az ajánlás fejlesztése megkívánta, hogy a közötti paradigmaváltás nyomán kialakult új feladatokat is definiálják. Erre született meg a DPP, azaz a Developing Pharmacy Practice a focus in patient care 2006-ban. 2. Pharmacists should move from behind the counter and start serving the public by providing care instead of pills only. There is no future in the mere act of dispensing. That activity can and will be taken over by the internet, machines, and/or hardly trained technicians. The fact that pharmacists have an academic training and act as health care professionals puts a burden upon them to better serve the community than they currently do. (From: van Mil JW, Schulz M, Tromp TF: Pharmaceutical care, European developments in concepts, implementation, and research: a review. Pharm World Sci Dec; 26(6):

26 A GPP által szabályozásra javasolt területek Általános irányelvek: - a betegek egészségnevelésére és felvilágosítására - a gyógyszerkiadás- és ajánlás körülményeire - a gyógyszerészre és a segédszemélyzetre vonatkozó általános irányelvek Speciális irányelvek: - a vényköteles gyógyszerek és más egészségügyi termékek ellátásával és használatával kapcsolatban - az ésszerű receptírás és a helyes gyógyszerhasználat szorgalmazására az öngyógyítással kapcsolatosan - jó egészségi állapot elősegítésére és a betegségek megelőzésére vonatkozóan - a gondozás és tanácsadás folyamatosságának biztosítására

27 Hogyan valósul meg a GPP hazánkban? Jogszabályok: évi CLIV. törvény az egészségügyről, továbbá Tárca-redeletek és Kormányrendeletek pl. 41/2007. (IX. 19.) EüM rend. vagy a 44/2004-es ESZCSM rend, incl. Alapszintű gyógyszerészi gondozás keretében végzett gyógyszerbiztonsági ellenőrzés c. szakmai irányelv Irányelvek: Gyógyszerellátási Szakmai Kollégium jóváhagyásával (és a GYEMSZI-OGYI egyetértésével) Kódexek: MGYK Etikai Kódexe Hatósági módszertani levelek OGYI módszertani levelek, pl. Az intézeti gyógyszertárban előállított, nem a saját intézményben felhasznált gyógyszerkészítmények átadása és átvétele (OGYI-P )

28 Minőségi előírások hierarchiája Jogszabályok Ellátási standardok (Szakmai protokollok) Szakmai irányelvek Módszertani levelek Helyi eljárási utasítások

29 Az Egészségügyi Törvény - Az évi CLIV. tv. - Mivel ez törvény, részletes szabályozással nem foglalkozik - Többször módosított változat - A teljes egészségügyi intézményrendszerre vonatkozik! - Így a gyógyszertárakra is

30 Eü. ellátás: A törvény által értelmezett alapfogalmak a beteg adott egészségi állapotához kapcsolódó egészségügyi tevékenységek összessége Eü. szolgáltatás: az eü.-i hatóság által kiadott működési engedély birtokában végezhető eü.-i tevékenységek összessége, amely az egyén egészségének megőrzése, továbbá a megbetegedések megelőzése, ápolására irányul, ideértve a gyógyszerekkel, a gyógyászati segédeszközökkel, a gyógyászati ellátásokkal kapcsolatos külön jogszabály szerinti tevékenységet, Eü. szolgáltató: a tulajdoni formától és fenntartótól függetlenül minden, eü.-i szolgáltatás nyújtására és az eü.-i hatóság által kiadott működési engedély alapján jogosult egyéni eü.-i vállalkozó, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet;

31 A törvény hatálya 4. (1) E törvény hatálya kiterjed a Magyar Köztársaság területén tartózkodó természetes személyekre,az itt működő eü. szolgáltatókra és az itt folytatott eü. tevékenységekre Az eü. ellátás része a gyógyszerellátás, amelynek célja - a külön törvényben foglaltak szerint - biztosítani a gyógyító és megelőző tevékenységhez a gyógyszerek hivatalos jegyzékében szereplő megfelelő minőségű, biztonságos, hatásos és költséghatékony gyógyszereket.

32 AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK SZAKMAI KÖVETELMÉNYEI 107. Az eü. szolgáltatások szakmai követelményrendszerének célja - az eü. szolgáltatások megfelelő minőségének biztosítása, különös tekintettel azok hatásosságára és hatékonyságára, - az eü. szolgáltatásokat igénybe vevő, valamint az e szolgáltatásokat nyújtó személyek jogainak biztosítása.

33 A belső minőségügyi rendszer 121. Minden egészségügyi szolgáltató biztosítja a belső minőségügyi rendszer működését, amelynek célja a szolgáltatások minőségének folyamatos fejlesztése, a szolgáltatás folyamatainak megismerése és részletes tervezése, ideértve a lehetséges hibák megelőzésének tervezését is, a szolgáltatás során felmerülő hiányosságok időben történő felismerése, a megszüntetéséhez szükséges intézkedések megtétele és ezek ellenőrzése, a hiányosságok okainak feltárása, az azokból fakadó költségek, károk csökkentése, a szakmai és minőségügyi követelményeknek való megfelelés és a saját követelményrendszer fejlesztése.

34 A külső minőségi rendszer 122. A külső minőségi rendszer működése az eü. szolgáltatók működési engedélyezési rendjére épül, és a szolgáltatások nyújtáshoz szükséges követelményeknek, az egyes szolgáltatások szakmai tartalmának, a szolgáltatások értékelési szempontjainak, az alkalmazott eljárások dokumentációs rendszere és adatszolgáltatás minőségi követelményeinek meghatározásán, nyilvánosságra hozatalán és rendszeres felülvizsgálatán, továbbá az eü. szolgáltató és szolgáltatás megfelelőségének felügyeletén, valamint a megfelelőségtanúsítás rendszerén keresztül valósul meg.

35 A szakmai felügyelet 123. (1) Az eü. szolgáltatók és a szolgáltatások felett az eü. hatóság szakmai felügyeletet gyakorol. A szakmai felügyelet keretében az eü. hatóság feladata az eü. ágazati jogszabályok, valamint a szakmai szabályok érvényesülésének ellenőrzése.

36 Az eü. szolgáltatás megkezdésének és gyakorlásának jogi feltételei Előfeltétel: a működési engedély (működési engedély akkor adható ki, ha a kérelmezőnek van felelősségbiztosítása) A működéshez szükséges feltételek meglétét az egészségügyi hatóság rendszeresen ellenőrzi.

37 Tárgyi és személyi feltételrendszer Az egészségügyi szolgáltató tárgyi feltételrendszerének biztosítania kell az ellátáshoz szükséges körülményeket, és meg kell felelnie a munkavégzés feltételeire vonatkozó előírásoknak. az adott tevékenység folytatására jogosító egészségügyi szakképesítéssel vagy egészségügyi szakképesítés nélkül megszerezhető felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkező és a működési nyilvántartásba bejegyzett személy végezhet. (önállóan ill. felügyelet mellett vagy a szakképesítése megszerzéséhez szükséges képzésben részt vevő)

38 Az egészségügyi szolgáltatások minőségének elérése és folyamatos megtartása, ill. fejlesztése Átfogó minőségügyi rendszer A belső minőségügyi rendszer A külső minőségellenőző és -tanúsító rendszer A szakmai felügyelet A megfelelőség-tanúsítás

39 Az átfogó minőségügyi rendszer Ma az egészségügyben a gyógyszertár az egyetlen olyan egység, mely csak a tradicionális minőségügyi rendszerrel rendelkezik, azaz - a tevékenységet jogszabályok keretezik - írott, konkrét minőségi követelményrendszere csak tárgyi feltételeknek, továbbá az alapanyagoknak és galenikumoknak van - a gyógyszerészi/asszisztensi tevékenységeket a szakma íratlan szabályai irányítják. Minden más csak keretjogszabályok által szabályozott, a konkrétumok hiányoznak.

40 Az egészségügyi szolgáltatások minőségének elérése és folyamatos megtartása, ill. fejlesztése Átfogó minőségügyi rendszer A belső minőségügyi rendszer A külső minőségellenőző és -tanúsító rendszer A szakmai felügyelet A megfelelőség-tanúsítás

41 A belső minőségügyi rendszer (A) 121. Minden egészségügyi szolgáltató biztosítja a belső minőségügyi rendszer működését, amelynek célja a szolgáltatások minőségének folyamatos fejlesztése, a szolgáltatás folyamatainak megismerése és részletes tervezése, ideértve a lehetséges hibák megelőzésének tervezését is, a szolgáltatás során felmerülő hiányosságok időben történő felismerése, a megszüntetéséhez szükséges intézkedések megtétele és ezek ellenőrzése, a hiányosságok okainak feltárása, az azokból fakadó költségek, károk csökkentése, a szakmai és minőségügyi követelményeknek való megfelelés és a saját követelményrendszer fejlesztése.

42 A belső minőségügyi rendszer (B) - A jogszabály csak a meglétét írja elő, a tartalmát és az ellenőrzését nem - Ezért a legtöbb gyógyszertár ezzel nem foglalkozik vagy formálisan tartja fenn - Az ellenőrző hatóság (ÁNTSZ) ugyancsak nem foglalkozik vele

43 A belső standard ( = szabvány ) - A termék vagy szolgáltatás minőségének leírása - A kritériumok olyan szintje, mely már megüti a szakmailag és társadalmilag elvárt színvonalat - A jó standard: - Mérhető paraméterek - Világos követelményszint - Teljesíthető mérték

44 Példák: - Gyógyszerkészítés során az oldat hatóanyagtartalma a kívánatos +/- 5%-on belül található - A retaxa során 1% alatt marad a hibás vények száma - Gyógyszerészi gondozásba vett betegek esetében a kóros értéket mutató betegek 80%-át utókövetésben részesítjük

45 Standardok értékelése ( oldat példa) 105% 102% 100% 98% Standard 95% Jó Javítandó Nem felel meg Megfelel

46 Standard értékelése (retaxa példa) 100% 99,5% 99,0% Standard Jó Megfelel Javítható Nem felel meg

47 Az egészségügyi szolgáltatások minőségének elérése és folyamatos megtartása, ill. fejlesztése Átfogó minőségügyi rendszer A belső minőségügyi rendszer A külső minőségellenőző és -tanúsító rendszer A szakmai felügyelet A megfelelőség-tanúsítás

48 A külső minőségi rendszer 122. A külső minőségi rendszer működése az eü. szolgáltatók működési engedélyezési rendjére épül, és - a szolgáltatások nyújtáshoz szükséges követelményeknek, - az egyes szolgáltatások szakmai tartalmának, - a szolgáltatások értékelési szempontjainak, - az alkalmazott eljárások dokumentációs rendszere és adatszolgáltatás minőségi követelményeinek meghatározásán, nyilvánosságra hozatalán és rendszeres felülvizsgálatán, továbbá az eü. szolgáltató és szolgáltatás megfelelőségének felügyeletén, valamint a megfelelőség-tanúsítás rendszerén keresztül valósul meg.

49 Külföldi kitekintés 1. Improving Medication Safety in Community Pharmacy: Assessing risk and opportunities for change ( UK, 2009) oldal, 10 fejezet 1. Accreditation standards for community pharmacies (DK, 2008) oldal, 10 fejezet 1. Professional Practice Standards (by the Pharmaceutical Society of Australia) oldal, 18 standard

50 A hazai minőségügyi helyzet az egészségügyben (A gyógyszeriparban a GMP) 1993: első hazai ISO-minősített kórház 1997.évi CLIV tv: eü. intézményekben kötelező a belső minőségügyi rendszer 2001: KES: Kórházi Ellátási Standard ISO 9001:2000 általánossá válik : JES, HES 2006: VES 2007: MEES

51 A patikai tevékenységek heterogenitása - Ipari, mert van fix elvárás ( megrendelés, azaz vény) szerinti előállítás - Kereskedelmi, mert megvannak a (korlátozottan) szabad kereskedelem kritériumai - Egészségügyi, mert korlátozások és speciális értelmezések vannak a rendszerben, továbbá betegellátás és eü. szolgáltatás is része a patikai tevékenységnek

52 A hazai gyógyszertári minőségirányítás fejlődéstörténete - Speciális helyzet - MEES így nem alkalmazható rá - ISO nem szerencsés (sok önkéntesség) - TQM-hez kicsi - Önálló, konkrétan gyógyszertárra vonatkozó minőségirányítási rendszerre van szükség. Jó vezérfonal: a GPP

53 Közforgalmú Gyógyszertárak Működési Standardjai Készítette: dr.kapócs Gábor eü. államtitkár 2006-os felkérésére a Gyógyszerellátási Gyógyszerészeti Szakmai Kollégium 2008

54 A Gyógyszerellátási Gyógyszerészeti Szakmai Kollégium minőséggel összefüggő kompetenciaköre (52/2008 EüM r.) Együttműködik az OGYI val feladatainak ellátása érdekében Egyetértési jogot gyakorol az OGYI által kiadott módszertani levelek tekintetében Közreműködik a gyógyszerterápiás protokollok kidolgozásában Közreműködik az egészségügyi minőségirányítási rendszer szakmai követelményeinek kidolgozásában

55 A gyógyszertári standard-gyűjtemény (KGYMS): MEES-konform módon minimum-feltételeket tartalmaz Gyakorló gyógyszerészek számára részletes, iránymutató, az alkalmazást segítő (pl. a protokollokat is tartalmazó) változata is elkészül Protokollokkal történő kitöltése időigényes, a protokollok folyamatosan kerülnek bevezetésre A standardok egyszerre, egy kötetben jelennek meg, de bevezetésük fokozatosságot igényel

56 Végül a Standardgyűjtemény nem került bevezetésre.

57 A hiányérzet pótmegoldásokat szül - Egyéni anyagok - MGYT Ifjúsági Munkacsoportja - Pécsi Tudományegyetem irányelvei - Stb : a kamara Gyógyszertárak Minőségi Fejlesztését Segítő Munkabizottsága dolgozott ki egy anyagot

58 Ma leginkább a Magyar Gyógyszerészi Kamara Minőségügyi Kézikönyv Gyógyszertárak Részére van használatban

59 A Minőségügyi Kézikönyv - Minőségbiztosításról szól - Fő pontjaiban követi a standardgyűjteményt, de - Lényegesen bővebb (144 oldal) - A minőségbiztosítási alapismereteket (PDCA) is tartalmazza - Példákkal illusztrálja a bevezetendő intézkedéseket

60 A kamarai Minőségügyi Kézikönyv célmegjelölése 1.1. A KÉZIKÖNYV CÉLJA ÉS FELADATA A jelen Minőségügyi Kézikönyv alapajánlás gyógyszertárak részére a saját, belső minőségügyi rendszer készítéséhez és a szakszerű és biztonságos munkavégzéshez A KÉZIKÖNYV KARBANTARTÁSA Jelen Minőségügyi Kézikönyv az MGYK honlapjáról elektronikus formában tölthető le.

61 A Minőségügyi Kézikönyv fő fejezetei I. - A gyógyszertár forgalmazási köre és szolgáltatásai (5 oldal) - A szervezet felépítése, felelősségi körök és hatáskörök (7 oldal) - A gyógyszertár tárgyi feltételei (3 oldal) - A gyógyszertárban végzett tevékenységek (28 o) - Szakmai nyilvántartások, dokumentáció (3 oldal) - Kábítószerek és fokozottan ellenőrzött szerek (4 o) - A gyógyszerészi gondozás (3 oldal)

62 A Gyógyszertárban végzett tevékenység fejezet fő pontjai 1. Expediálás 2. Gyógyszerkészítés 3. Csomagolás, szignálás 4. Gyógyszerek vizsgálata 5. Gyógyszergazdálkodás, készletezés Összesen 28 oldal

63 A Minőségügyi Kézikönyv fő fejezetei II. - Forgalomból való kivonások, reklamációk, panaszügyek (2 oldal) - Gyógyszertári marketing (3 oldal) - Gyógyszerári higiénia (7 oldal) - Szolgálati rend (1 oldal) - Nem az anyagyógyszertárban folytatott gógyszerforgalmazási tevékenység ( 3 oldal) - Kapcsolatok ( 4 oldal) - Szabályozás ( 1 oldal)

64 - Mellékletek A Minőségügyi Kézikönyv fő fejezetei III. - összesen 44 melléklet: - okmányminták, szerződésminták - nyomtatványminták - segítő listák - feladatkör-minták - organogramm-minta - eljárásrend-minta

65 A hazai helyzet 2014-ben 1. A GYEMSZI koordinálásával és a GYGSZB közreműködésével 2 éve folyik standardfejlesztés egy EU pályázat keretében 2. Eddig három standard elkészült és további 4 fejlesztése folyamatban van 3. Bevezetésük csak a komplett anyag elkészültével várható, ezek közül jelenleg egy sincs hatályban

66 A hazai kész (?) standardok 1. A vényköteles gyógyszerek expediálásának standardja 2. A vény nélkül kiadható gyógyszerek és egyéb termékek expediálásának standardja 3. A magisztrális gyógyszerkészítés standardja

67 Az egészségügyi szolgáltatások minőségének elérése és folyamatos megtartása, ill. fejlesztése Átfogó minőségügyi rendszer A belső minőségügyi rendszer A külső minőségellenőző és -tanúsító rendszer A szakmai felügyelet A megfelelőség-tanúsítás

68 A szakmai felügyelet Eü tv (1) Az eü. szolgáltatók és a szolgáltatások felett az eü. hatóság szakmai felügyeletet gyakorol. A szakmai felügyelet keretében az eü. hatóság feladata az eü. ágazati jogszabályok, valamint a szakmai szabályok érvényesülésének ellenőrzése. a tények: Az ÁNTSZ jelenleg nem képes a rendszeres patikai ellenőrzésekre, így ha a GYEMSZI standardok hatályba lépnek felülvizsgáló (szakfelügyelő) főgyógyszerészek fogják a gyógyszertárakat ellenőrizni.

69 Az egészségügyi szolgáltatások minőségének elérése és folyamatos megtartása, ill. fejlesztése Átfogó minőségügyi rendszer A belső minőségügyi rendszer A külső minőségellenőző és -tanúsító rendszer A szakmai felügyelet A megfelelőség-tanúsítás

70 A megfelelőség-tanúsítás Eü.tv.124. (1) A megfelelőség-tanúsítás az eü. szolgáltató minőségügyi rendszerének, valamint ezáltal a szolgáltató által nyújtott ellátások minőségének felülvizsgálata és elismerése a megfelelőség-tanúsítást kezdeményezhetik, a megfelelést a megfelelőség-tanúsításra jogosult szervezet tanúsító okirat kiadásával igazolja. Gyógyszertárak esetében a GYEMSZI vagy a Kamara esélyes erre a posztra (önkéntesség,visszavonhatóság: 2009.LVI tv.)

71 I. + II. Összefoglalva: Belső minőségügyi rsz. Eszközei: -részben önkéntes minőségbiztosítás és minőségirányítás Elemei: -folyamatszabályozás -műveletleírások -standardok -indikátorok -önértékelés Külső minőségügyi rsz. Célja: -a jogi-tárgyi-személyi feltételek, a szolgáltatások és a munka minőségének külső fél által történő felülvizsgálata Elemei: -hatósági engedély minimumfeltételek -szakfelügyeleti rendszer jogszabályok, szakmai szabályok érvényesülése -megfelelőség tanúsítás

72 1. összefoglalás A minőségbiztosítási rendszerek szerte a világban jól működnek és az egészségügyben is terjednek Az eü. vonatkozású termelésnél/szolgáltatásnál a minőségbiztosítás elengedhetetlen Az országosan egységes gyógyszertári/gyógyszerészi (kötelező) minőségbiztosítás bevezetése hazánkban sem kerülhető el A minőségbiztosítási standardok kidolgozása ban befejeződött, a hatályba léptetése elmaradt. Mind a mai napig nincs kötelező érvényű minőségügyi kódex a gyógyszertárak számára.

73 Pár gondolat a gyógyszerészi gondozás, mint kognitív szolgáltatás szabályozásáról Gondolatok a DPP szellemében

74 A gyógyszerészi gondozás létrejöttéről - Kik mozgatták ezt a mozgalmat? - Akit nem elégít ki a gyógyszerkereskedelmi tevékenység - Akik többre tartják megszerzett felsőfokú egészségügyi tudásukat annál, semhogy azt megtartsák maguknak - Akik alkalmasak arra, hogy tudásukat egy adott beteg helyzetének jobbítására fordítsák

75 A gyógyszerészi gondozás célja - Új dimenziót nyit a gyógyszerészi tevékenységben: - A gyógyító team aktív tagjává teszi a gyógyszerészt - Tovább fokozza a betegbiztonságot, fokozza a terápia eredményességét és javítja a terápiás hatékonyságot - Időt és költséget takarít meg betegnek, társadalomnak egyaránt

76 2008.CVI. saláta tv: a gyógyszerészi gondozás speciális gyógyszerészi szolgáltatás (A 2006.évi XCVIII. tv mód.) 1. Önként vállalt és 2. felelősen végzett tevékenység, mely 3. dokumentált és 4. az orvossal együttműködésben gyakorolt 5. biztonságos és hatékony gy. terápia végett 6. a megfelelő gyógyszerhasználat és 7. a beteg együttműködésének javítására 8. minőségileg kontrollált körülmények között.

77 A végrehajtási rendelet: 56/2009 (XII. 30.) Orvosi diagnózis nélkül felkereső betegek: Szakszerű segítség +/- orvoshoz irányítás Tünetek megszüntetésére terápiás ajánlás Gyógyszer/termékalkalmazáshoz információ Orvosi vénnyel felkereső betegek: Gyógyszer-expediáláshoz és vényvalidáláshoz kapcsolódó problémafeltárás és -megoldás, különös tekintettel a speciális állapotokra és betegségekre

78 A végrehajtási rendelet: 56/2009 (XII. 30.) - biztonságos, költségtakarékos és folyamatos generikus-használat a beteg korábbi gyógyszerelésének felmérésével, gyógyszerelési problémáinak feltárásával és megoldásával - együttműködő készség javítása - kockázati tényezőkkel kapcsolatos tájékoztatás, a szövődmények megelőzésére

79 A végrehajtási rendelet: 56/2009 (XII. 30.) Protokoll szerint (ESZK Gyógyszerellátási Gyógyszerészeti Tagozat + Eü.Min) és bármely típusú gyógyszertárban Csak gyógyszerész végezheti, speciális oktatás után Reg. tisztifőgyógyszerésznek történő előzetes bejelentés után Működtető + személyi jogos gyógyszerész együttes bejelentése kell

80 A Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közleménye a metabolikus szindróma gyógyszerészi gondozás szakmai protokolljának kiadásáról - Eü.Közlöny LX. évf. 21. szám (2010.nov.16.) - Epidemiológiai és háttéráttekintés - Gondozási folyamatábra - Problémamegoldó algoritmus - Nyomtatvány és iratminta

81 A fejlődés mai ( ) állása 1. Gyógyszerészi Gondozási standardok - első lépésben a GYEMSZI koordinálásával 7 standard elkészül(t) 2. Gyógyszerészi gondozási irányelvek - jelenleg 16 irányelv kidolgozása folyik a GYGSZB irányításával, 16 munkacsoportban

82 A 16 kidolgozás alatt álló gondozási irányelv T2DM Hipertónia Dyslipidemia Obesitas Felnőtkori asthma Allergiás rhinitis COPD Derékfájás Psoriasis Acne vulgaris Prostata hypertrófia Lázas gyermek Köhögés Gastroesophag. Reflux Várandósgond. Idoskorúak gyógyszerelése

83 A gyógyszerészi gondozás hazai jövője - Szakképesítéshez lesz kötve - Honorálása egységesen lesz megoldva - (előfeltétele a korrekt dokumentálás!!!) - Lassú progresszió várható - A gyógyszerészek és a gyógyszerészet szakmai megerősödését hozza

84 és még néhány további ide vágó gondolat - Minőségi munkára a mindennapos gyógyszertári kommunikáció során is nagy szükség van - Ez érinti a betegekkel, az orvosokkal és az egymással folytatott kommunikációt is - A kommunikáció szabályozása nehéz, de lehetséges - A helyes kommunikációs gyakorlat megtanulható

85 Kommunikáció a beteggel A beteggel folytatott kommunikációnk meghatározza a beteg - gyógyszertárról - gyógyszerészről - gyógyszerről - gyógyszerszedésről alkotott véleményét

86 Információminőség - A betegfelvilágosítás során adott információ (is) legyen felépített - Minden állításunk legyen megalapozott - Legyenek szakmai hivatkozási alapjaink, magunk is disztingváljunk a reklámanyagok, a szakmai ismertetők és szakmai (tudományos) publikációk között - Ne fogadjuk el komoly mérlegelés nélkül az internetes információkat

87 2. Összefoglalás 1. A gyógyszerészek betegközpontú tevékenysége világszerte elfogadott, ennek egységesítése mindannyiunk közös érdeke 2. Az eü. ezen részében is szükség van a magas szintű minőség fenntartására, dokumentálására, ellenőrzésére 3. Ehhez itt is standardok szerinti munkára van szükség 4. A gyógyszerészet hasznosságának bizonyítására országszerte egységes színvonalú betegellátás és tanácsadás kell, mely ma már társadalmi elvárás.

Gyógyszertári akkreditáció: Kell, lehet? Dr. Csóka Ildikó (Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar, Gyógyszerfelügyeleti Intézet)

Gyógyszertári akkreditáció: Kell, lehet? Dr. Csóka Ildikó (Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar, Gyógyszerfelügyeleti Intézet) Gyógyszertári akkreditáció: Kell, lehet? Dr. Csóka Ildikó (Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar, Gyógyszerfelügyeleti Intézet) Bevezetés KAZAY ENDRE:GYÓGYSZERÉSZETI LEXICON 1900 A receptálás

Részletesebben

Gyógyszertári szakmai szolgáltatások minősége

Gyógyszertári szakmai szolgáltatások minősége Gyógyszertári szakmai szolgáltatások minősége Előadó: dr. Télessy István Kandidátus, c. egyetemi docens Gyógyszertárvezető SE.Szakgy.képzés, 2013.10.20. A beteg egészségügyi elvárásainak fejlődése Első

Részletesebben

Gyógyszertár működési jogszabályok vs. standardok. dr. Horváth Sziklai Attila, hivatalvezető Magyar Gyógyszerészi Kamara

Gyógyszertár működési jogszabályok vs. standardok. dr. Horváth Sziklai Attila, hivatalvezető Magyar Gyógyszerészi Kamara Gyógyszertár működési jogszabályok vs. standardok dr. Horváth Sziklai Attila, hivatalvezető Magyar Gyógyszerészi Kamara Szabályozott vagy szabványosított? vagy vagy és párhuzamos kiegészit párhuzamos Szabályozási

Részletesebben

Gondozási tevékenységek az irányelveknek megfelelően: alapés emelt szintű gyógyszerészi gondozás

Gondozási tevékenységek az irányelveknek megfelelően: alapés emelt szintű gyógyszerészi gondozás Gondozási tevékenységek az irányelveknek megfelelően: alapés emelt szintű gyógyszerészi gondozás Vida Róbert György Pécsi Tudományegyetem, Gyógyszerészeti Intézet és Klinikai Központi Gyógyszertár Gyógyszerészet,

Részletesebben

DR. HETÉNYI LÁSZLÓ MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA. 15-03-22 dr. Hetényi László

DR. HETÉNYI LÁSZLÓ MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA. 15-03-22 dr. Hetényi László DR. HETÉNYI LÁSZLÓ MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA E l ő z m é n y DR. HETÉNYI LÁSZLÓ MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA dr. Hetényi László GYOFTEX tanfolyam GDPaktuális 15-03-22 3 Környezeti hatások 19% Egészségügyi

Részletesebben

Klinikai kockázatelemzésre épülő minőségfejlesztés

Klinikai kockázatelemzésre épülő minőségfejlesztés Klinikai kockázatelemzésre épülő minőségfejlesztés Katonai Zsolt (Q-Master Trust Kft) A minőségirányítási modellek többsége az iparban keletkezett és kiemelten a magas kockázatokkal járó termékeket előállító

Részletesebben

Minőségbiztosítás és minőségfejlesztés az egészségügyben

Minőségbiztosítás és minőségfejlesztés az egészségügyben Minőségbiztosítás és minőségfejlesztés az egészségügyben Dr. Janik Leonárd 2015. november 12. SE Népegészségtani Intézet Mi a minőség? Minőség A hétköznapi életben sokszor mondják: minőségi áru (=jó! Noha

Részletesebben

A JOBB MINŐSÉGŰ CUKORBETEG-GONDOZÁSÉRT A GYÓGYSZERÉSZ SZEREPE A ST. VINCENT CSOPORTBAN PROTOKOLL ÉS IRÁNYELVEK 2001 JÚNIUS

A JOBB MINŐSÉGŰ CUKORBETEG-GONDOZÁSÉRT A GYÓGYSZERÉSZ SZEREPE A ST. VINCENT CSOPORTBAN PROTOKOLL ÉS IRÁNYELVEK 2001 JÚNIUS PhD jav.qxd 2004.03.09. 13:46 Page 1 PHARMADIAß A JOBB MINŐSÉGŰ CUKORBETEG-GONDOZÁSÉRT A GYÓGYSZERÉSZ SZEREPE A ST. VINCENT CSOPORTBAN PROTOKOLL ÉS IRÁNYELVEK 2001 JÚNIUS Magyar fordítás: dr. Dobson Szabolcs

Részletesebben

Gyógyászati segédeszköz forgalmazók minıségirányítási rendszerépítése. Bodrogi Sándorné 2014. szeptember 20.

Gyógyászati segédeszköz forgalmazók minıségirányítási rendszerépítése. Bodrogi Sándorné 2014. szeptember 20. Gyógyászati segédeszköz forgalmazók minıségirányítási rendszerépítése Bodrogi Sándorné 2014. szeptember 20. Mi a feladat? A meglévı, mőködı struktúrára alapozva ISO szabvány alapú belsı minıségirányítási

Részletesebben

PROTOKOLL ÉS ÚTMUTATÓ

PROTOKOLL ÉS ÚTMUTATÓ A MAGAS VÉRNYOMÁS GYÓGYSZERÉSZI GONDOZÁSÁNAK MODELLJE PROTOKOLL ÉS ÚTMUTATÓ A megvalósíthatósági vizsgálat második tervezete 2000. március Egyesített CINDI/EuroPharm Forum projekt Titkárság: EuroPharm

Részletesebben

ÁOGYTI Takarmányellenőrzési Főosztály

ÁOGYTI Takarmányellenőrzési Főosztály ÁOGYTI Takarmányellenőrzési Főosztály Útmutató A Veszélyelemzés, Kritikus Szabályozási Pontok (HACCP) rendszerének kialakításához és alkalmazásához Tájékoztató segédanyag* a takarmányipari vállalkozások

Részletesebben

Minőségirányítás az orvosi laboratóriumi medicina területén hazánkban, tanúsítás vagy akkreditálás? Dr. Hetyésy Katalin Témakörök

Minőségirányítás az orvosi laboratóriumi medicina területén hazánkban, tanúsítás vagy akkreditálás? Dr. Hetyésy Katalin Témakörök Minőségirányítás az orvosi laboratóriumi medicina területén hazánkban, tanúsítás vagy akkreditálás? Dr. Hetyésy Katalin (Petz Aladár Megyei Oktató Kórház) Témakörök I. Minőség a mai magyar egészségügyi

Részletesebben

Az egészségügy és gyógyszerügy fontosabb hazai és nemzetközi intézményei

Az egészségügy és gyógyszerügy fontosabb hazai és nemzetközi intézményei Az egészségügy és gyógyszerügy fontosabb hazai és nemzetközi intézményei Az Egészségügyi Törvény (1997. évi CLIV. Törvény az egészségügyrıl) 1. Az egészségügyi szolgáltatások során biztosítani kell a betegek

Részletesebben

Gyógyszert az internetről: Az internetes gyógyszerforgalmazás aktuális kérdései és egyes jogi vonatkozásai I. rész

Gyógyszert az internetről: Az internetes gyógyszerforgalmazás aktuális kérdései és egyes jogi vonatkozásai I. rész 2014. április GYÓGYSZERÉSZET 211 Gyógyszerészet 58. 211-215. 2014. Gyógyszert az internetről: Az internetes gyógyszerforgalmazás aktuális kérdései és egyes jogi vonatkozásai I. rész Fittler András, 2Mohay

Részletesebben

Minőségmenedzsment. 1. Minőséggel kapcsolatos alapfogalmak. Minőségmenedzsment - Török Zoltán - 2013. BKF és BKF SZKI

Minőségmenedzsment. 1. Minőséggel kapcsolatos alapfogalmak. Minőségmenedzsment - Török Zoltán - 2013. BKF és BKF SZKI Minőségmenedzsment oktató: Török Zoltán, PMP Minőségmenedzsment 1. Minőséggel kapcsolatos alapfogalmak Bevezetés a tárgyba Mi a minőség? A minőségmenedzsment lényege, főbb tartalmi elemei Török Zoltán,

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZBESZERZÉS 2014 MEDICAL PROCUREMENT IN 2014

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZBESZERZÉS 2014 MEDICAL PROCUREMENT IN 2014 Derzsényi Attila EGÉSZSÉGÜGYI KÖZBESZERZÉS 2014 MEDICAL PROCUREMENT IN 2014 Absztrakt Az egészségügy közbeszerzési szabályozása kiterjed a járóbeteg és fekvőbeteg szakellátásra egyaránt. A 2012. január

Részletesebben

54 524 01 0010 54 04 Gyógyszeripari laboratóriumi technikus. Laboratóriumi technikus 2/42

54 524 01 0010 54 04 Gyógyszeripari laboratóriumi technikus. Laboratóriumi technikus 2/42 A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Jogszabályok AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA

Jogszabályok AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA VI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. MÁRCIUS 1. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1139 Budapest, Váci út 73/A. Telefon: 350-1617 E-mail: akarsai@oep.hu Megjelenik havonta Ára:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELYI ÉLELMISZERIPARI ÉS FÖLDMÉRÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELYI ÉLELMISZERIPARI ÉS FÖLDMÉRÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELYI ÉLELMISZERIPARI ÉS FÖLDMÉRÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. BEVEZETÉS... 5 2. NEVELÉSI PROGRAM... 7 2.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

A felelős gyógyszertári gazdálkodás alapjai

A felelős gyógyszertári gazdálkodás alapjai A felelős gyógyszertári gazdálkodás alapjai Hankó Zoltán Sohajda Attila (MGYK) 2015.10.10. Bp. kreditpontos tk. 1 I. Értelmező megfontolások 2015.10.10. Bp. kreditpontos tk. 2 A felelős gyógyszertári gazdálkodás

Részletesebben

Minőségbiztosítás, minőségirányítás, külső szervek szakfelügyeleti ellenőrzése 1

Minőségbiztosítás, minőségirányítás, külső szervek szakfelügyeleti ellenőrzése 1 Minőségbiztosítás, minőségirányítás, külső szervek szakfelügyeleti ellenőrzése 1 Forgács zoltán Minőségbiztosítás, minőségirányítás I. a minőség fogalma A minőség, mint hétköznapi fogalom már régóta él

Részletesebben

Átláthatósági jelentés

Átláthatósági jelentés PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. www.pwc.com/hu Átláthatósági jelentés a 2015. június 30-án végződött üzleti évre Tartalom 1. Bevezetés...3 2. Jogi felépítés, tulajdonosi struktúra és a hálózat

Részletesebben

9/2001. (III. 30.) EüM-FVM együttes rendelet a helyes laboratóriumi gyakorlat alkalmazásáról és ellenőrzéséről

9/2001. (III. 30.) EüM-FVM együttes rendelet a helyes laboratóriumi gyakorlat alkalmazásáról és ellenőrzéséről 9/2001. (III. 30.) EüM-FVM együttes rendelet a helyes laboratóriumi gyakorlat alkalmazásáról és ellenőrzéséről A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. -a (4) bekezdésének ai) pontjában,

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Egészségpolitikai Szótár

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Egészségpolitikai Szótár Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Egészségpolitikai Szótár 2014 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Összeállították: Egészségügyért Felelős

Részletesebben

Minségirányítási rendszerek

Minségirányítási rendszerek Miért beszélünk róla? Mert a 1725 szabvány rendelkezései kielégítik az ISO 9001 követelményeit (1. Alkalmazási terület). Mert a hivatkozott dokumentumok között szerepel az ISO 9001 (2. Rendelkez hivatkozások).

Részletesebben

T/6645/104. számú EGYSÉGES JAVASLAT. az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/6645. számú törvényjavaslat ZÁRÓSZAVAZÁSÁHOZ

T/6645/104. számú EGYSÉGES JAVASLAT. az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/6645. számú törvényjavaslat ZÁRÓSZAVAZÁSÁHOZ MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA Ellenjegyezte: Dr. Székely Tamás egészségügyi miniszter T/6645/104. számú EGYSÉGES JAVASLAT az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/6645. számú törvényjavaslat

Részletesebben

A gyógyszerpromóció szabályozásának változásai

A gyógyszerpromóció szabályozásának változásai A gyógyszerpromóció szabályozásának változásai Dr. Firniksz Judit Dr. Maklári-Papp Judit Budapest, 2009. február 20. Magatartási szabályok A szabályozás változásainak okai és háttere A régi és az új fogalmak

Részletesebben

Az internetes gyógyszerrendelés tapasztalatai

Az internetes gyógyszerrendelés tapasztalatai Az internetes gyógyszerrendelés tapasztalatai dr. Bősze Gergely PTE ÁOK Gyógyszerészeti Intézet és Egyetemi Gyógyszertár Nem mind arany Konferencia a gyógyszerhamisításról Budapest, 2009.11.19. 1 Az előadás

Részletesebben

A munkahelyi környezet értékelése a kis cégek foglalkozás-egészségügyi és biztonsági irányításának eszköze

A munkahelyi környezet értékelése a kis cégek foglalkozás-egészségügyi és biztonsági irányításának eszköze ERGONÓMIA 5.1 A munkahelyi környezet értékelése a kis cégek foglalkozás-egészségügyi és biztonsági irányításának eszköze Tárgyszavak: kis vállalat; kockázatbecslés; emberi tényező; ergonómia. A kis cégek

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI TANSZÉK

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI TANSZÉK BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI TANSZÉK POLES JÁNOS MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS AZ ÉPÍTŐIPARBAN - 2 0 0 6 - MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS AZ ÉPÍTŐIPARBAN JEGYZET T A R T A

Részletesebben

A funkcionális tervezés, mint szakmai és gazdasági összefüggést megvalósító terv-készítési módszer a gyakorlatban

A funkcionális tervezés, mint szakmai és gazdasági összefüggést megvalósító terv-készítési módszer a gyakorlatban Dr. Baráth Lajos A tervező nem onnan tudja, hogy tökéleteset alkotott, hogy a műhöz nem lehet többet hozzáadni, hanem onnan, hogy nem lehet belőle semmit elvenni. Saint-Exupery A funkcionális tervezés,

Részletesebben

Klinikai gyógyszervizsgálatok minőségbiztosítása

Klinikai gyógyszervizsgálatok minőségbiztosítása Klinikai gyógyszervizsgálatok minőségbiztosítása Tősér Ildikó, EOQ Debreceni Egyetem Klinikai Központ Belgyógyászati Intézet Klinikai Farmakológiai Részleg Minőségbiztosítás klinikai vizsgálóhelyen A vizsgálatot

Részletesebben

A BELLA akkreditációs program szerepe a betegellátás biztonságának javításában, 1. rész: A fejlesztési módszertan

A BELLA akkreditációs program szerepe a betegellátás biztonságának javításában, 1. rész: A fejlesztési módszertan A BELLA akkreditációs program szerepe a betegellátás biztonságának javításában, 1. rész: A fejlesztési módszertan Dr. habil. Belicza Éva 1, Dr. Lám Judit 1, Dr. Safadi Heléna 1, Dr. Fügedi Gergely 1, Sinka

Részletesebben

A Kórházi Gyógyszerészet Európai Állásfoglalása

A Kórházi Gyógyszerészet Európai Állásfoglalása A Kórházi Gyógyszerészet Európai Állásfoglalása A következő oldalakon a Kórházi Gyógyszerészet Európai Állásfoglalása olvasható. Az Állásfoglalás a közösen elfogadott megfogalmazása annak, amit minden

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 43. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 43. szám MAGYAR KÖZLÖNY 43. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. március 30., szerda Tartalomjegyzék 7/2016. (III. 30.) EMMI rendelet Egyes egészségügyi, gyógyszerészeti tárgyú, valamint gyógyászati segédeszközökkel

Részletesebben

Átláthatósági jelentés

Átláthatósági jelentés Átláthatósági jelentés KPMG Magyarország 2015 KPMG.hu 2 Átláthatósági jelentés 2015 Tartalom A vezérigazgató bevezetője 3 1. Kik vagyunk 4 2. Felépítés és irányítás 5 3. A minőség-ellenőrzés rendszere

Részletesebben

EFPIA TRANSZPARENCIA MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ - MAGYARORSZÁG, 2016 IPSEN EFPIA TRANSZPARENCIA PROGRAM MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

EFPIA TRANSZPARENCIA MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ - MAGYARORSZÁG, 2016 IPSEN EFPIA TRANSZPARENCIA PROGRAM MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ IPSEN EFPIA TRANSZPARENCIA PROGRAM MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ 2 Tartalomjegyzék 1 PREAMBULUM... 4 2 CÉLKITŰZÉS... 6 2.1 Kifejezések jegyzéke... 6 3 A KÖZZÉTÉTELI KÖTELEZETTSÉG HATÁLYA... 7 3.1 Kedvezményezettek...

Részletesebben

GYÁRTÓ VÁLLALAT VEVŐI AUDITJA

GYÁRTÓ VÁLLALAT VEVŐI AUDITJA GYÁRTÓ VÁLLALAT VEVŐI AUDITJA MORAUSZKI Kinga posztgraduális képzésben résztvevő hallgató Debreceni Egyetem, ATC Műszaki Főiskolai Kar Műszaki Menedzsment és Vállalkozási Tanszék 4028 Debrecen, Ótemető

Részletesebben

Szolgáltatás minőség a külső minősítő cég szemével Mikó Zsuzsa (SGS Hungária Kft, Budapest)

Szolgáltatás minőség a külső minősítő cég szemével Mikó Zsuzsa (SGS Hungária Kft, Budapest) Szolgáltatás minőség a külső minősítő cég szemével Mikó Zsuzsa (SGS Hungária Kft, Budapest) I: A téma felvetése: Gyakran felmerülő kifejezések Egészségügy minősége Minőségbiztosítás az egészségügyben Tanúsított

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ifjúsági közösségek tevékenységének támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ifjúsági közösségek tevékenységének támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ifjúsági közösségek tevékenységének támogatására A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: Alapkezelő) a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény, valamint annak végrehajtásáról

Részletesebben

hatályos: 2016.04.01-2016.04.02

hatályos: 2016.04.01-2016.04.02 7/2016. (III. 30.) EMMI rendelet egyes egészségügyi, gyógyszerészeti tárgyú, valamint gyógyászati segédeszközökkel kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról 1 hatályos: 2016.04.01-2016.04.02 A kötelező

Részletesebben

Újraszabni Európa egészségügyét II. rész

Újraszabni Európa egészségügyét II. rész Újraszabni Európa egészségügyét II. rész A dokumentum első részét lapunk előző számában olvashatják Tisztelt Olvasóink! Ezzel a jelszóval indítja programdokumentumát a European ehealth Task Force munkacsoport

Részletesebben

2016. évi törvény. a Magyar Pszichológus Kamaráról. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény hatálya

2016. évi törvény. a Magyar Pszichológus Kamaráról. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény hatálya 1 Az Országgyűlés 2016. évi törvény a Magyar Pszichológus Kamaráról elismerve a pszichológusok jogát a szakmai önkormányzathoz, annak érdekében, hogy a pszichológusok közvetlenül és az általuk választott

Részletesebben

ARZENÁL KERESKEDELEMFEJLESZTŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BESZÁLLÍTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA

ARZENÁL KERESKEDELEMFEJLESZTŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BESZÁLLÍTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA ARZENÁL KERESKEDELEMFEJLESZTŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1095 Budapest, Soroksári út 158. Cégjegyzékszám: 01-09-062149 Adószám: 10247132-2-44 BESZÁLLÍTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA ELŐZMÉNYEK A. Felismerve azt

Részletesebben

BEFOGADÓ NYILATKOZAT Záróvizsga előtti szakmai gyakorlat II. (OGSSG4) Jelentkezési lap 10. szemeszteres gyógyszerész szakmai gyakorlathoz

BEFOGADÓ NYILATKOZAT Záróvizsga előtti szakmai gyakorlat II. (OGSSG4) Jelentkezési lap 10. szemeszteres gyógyszerész szakmai gyakorlathoz BEFOGADÓ NYILATKOZAT Záróvizsga előtti szakmai gyakorlat II. (OGSSG4) Jelentkezési lap 10. szemeszteres gyógyszerész szakmai gyakorlathoz FONTOS: 3 ill. 4 hónap (legalább 1 hónap egy helyen egybefüggően)

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁSI MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSSAL ÉS AKKREDITÁCIÓVAL KAPCSOLATOS NEMZETKÖZI ANYAGOK, STRATÉGIAI DOKUMENTUMOK FELDOLGOZÁSA

A FELSŐOKTATÁSI MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSSAL ÉS AKKREDITÁCIÓVAL KAPCSOLATOS NEMZETKÖZI ANYAGOK, STRATÉGIAI DOKUMENTUMOK FELDOLGOZÁSA A FELSŐOKTATÁSI MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSSAL ÉS AKKREDITÁCIÓVAL KAPCSOLATOS NEMZETKÖZI ANYAGOK, STRATÉGIAI DOKUMENTUMOK FELDOLGOZÁSA 1061 BUDAPEST, KIRÁLY U. 16. TEL.: (06-1) 411-1933, 411-1934. FAX: (06-1) 318-6906

Részletesebben

Join Acti tion on Patient Safety and Quality Care

Join Acti tion on Patient Safety and Quality Care Join Action on Patient Safety and Quality of Care EU által kezdeményezett fellépésre a betegbiztonság javítására Forrás: Európai Bizottság Az Európai Bizottság adatai szerint az EU területén a kórházba

Részletesebben

Kresalek Péter Merétey-Vida Zsolt. Ellenõrzési. alapismeretek

Kresalek Péter Merétey-Vida Zsolt. Ellenõrzési. alapismeretek Kresalek Péter Merétey-Vida Zsolt Ellenõrzési alapismeretek 3. A könyvvizsgálói ellenõrzés A könyvvizsgálói ellenõrzés jelentõs szerepet tölt be a piacgazdaságokban. Kialakulását is alapvetõen a piac érdekei

Részletesebben

Turisztikai szolgáltatásokra vonatkozó szakma specifikus szabályzat

Turisztikai szolgáltatásokra vonatkozó szakma specifikus szabályzat Turisztikai szolgáltatásokra vonatkozó szakma specifikus szabályzat A térségi Éltető Balaton-felvidék védjegy turisztikai szolgáltatásokra vonatkozó szakma specifikus szabályzata Lezárva: 2014. 04. 28.

Részletesebben

Az Országos Gyógyszerészeti Intézet (GYEMSZI-OGYI) módszertani levele. Gyógyszerkészítmények Intézeti gyógyszertárak közötti átadása és átvétele

Az Országos Gyógyszerészeti Intézet (GYEMSZI-OGYI) módszertani levele. Gyógyszerkészítmények Intézeti gyógyszertárak közötti átadása és átvétele Az Országos Gyógyszerészeti Intézet (GYEMSZI-OGYI) módszertani levele OGYI-P-62-1998/2012 Gyógyszerkészítmények Intézeti gyógyszertárak közötti átadása és átvétele A hatálybalépés időpontja: 2012. július

Részletesebben

Nemzetközi szolgáltatói standardok és határokon átnyúló minőségbiztosítás

Nemzetközi szolgáltatói standardok és határokon átnyúló minőségbiztosítás Nemzetközi szolgáltatói standardok és határokon átnyúló minőségbiztosítás Dr. Mayer Ákos Egészségügyi Minőségfejlesztési és Kórháztechnikai Intézet Mi a minőségfejlesztés feladata a gyógyturizmusban? Mi

Részletesebben

A Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. kiemelten közhasznú társaság közhasznúsági jelentése. 2011 évre

A Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. kiemelten közhasznú társaság közhasznúsági jelentése. 2011 évre A Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara kiemelten közhasznú társaság közhasznúsági jelentése 2011 évre A Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a gazdasági kamarákról szóló 1999. CXXII törvény 3 ( 1

Részletesebben

Az e-marketing szerepe a marketing mai gyakorlatában

Az e-marketing szerepe a marketing mai gyakorlatában A MARKETING ESZKÖZEI Az e- szerepe a mai gyakorlatában Milyen stratégiákat követnek a brit és az új-zélandi vállalkozások? Egy legutóbbi kutatás három fő irányt mutatott ki. A cégek egyharmada továbbra

Részletesebben

A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara ALAPSZABÁLYA Preambulum

A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara ALAPSZABÁLYA Preambulum A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara ALAPSZABÁLYA (Az Országos Küldöttgyűlés által 2013. december 6-án, 2014. április 29-án, 2014. szeptember 4-én, 2015. április 21-én és a 2016.

Részletesebben

2013. évi európai fogyasztóügyi csúcs Az uniós fogyasztói jogok hatékonyabb végrehajtása felé. Vitairat

2013. évi európai fogyasztóügyi csúcs Az uniós fogyasztói jogok hatékonyabb végrehajtása felé. Vitairat 2013. évi európai fogyasztóügyi csúcs Az uniós fogyasztói jogok hatékonyabb végrehajtása felé Vitairat I. Bevezetés A 2013. évi európai fogyasztóügyi csúcs különös hangsúlyt fektet a fogyasztóügyi jogszabályok

Részletesebben

A beteg útja két ellátás között? Kapcsolatok minősége?

A beteg útja két ellátás között? Kapcsolatok minősége? A beteg útja két ellátás között? Kapcsolatok minősége? Tarr Judit Reg.vez. Auditor, Egészségügyi termékfelelős, SGS SSC DEMIN, XII. Téma Kutatás közben Problémafelvetés Módszer, eszköz Eredmények 2 Betegellátás

Részletesebben

Minőségbiztosítás, validálás

Minőségbiztosítás, validálás Minőségbiztosítás, validálás Előzetes tanulmányok (BSc): Műszeres analitika gyakorlatok inorg.unideb.hu/oktatas Kapcsolódó tanulmányok (MSc): Minőségbiztosítás című előadás Tételek: 1. Minőségbiztosítási

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/662/2008 TERVEZET A Magyar Köztársaság területén megvalósuló együttes végrehajtás hitelesítıire vonatkozó szakmai és személyi követelményekrıl, valamint

Részletesebben

Az Etka Jóga Erőgyűjtő Módszer Egyesület Oktatási Szabályzata. I. Meghatározások

Az Etka Jóga Erőgyűjtő Módszer Egyesület Oktatási Szabályzata. I. Meghatározások Az Etka Jóga Erőgyűjtő Módszer Egyesület Oktatási Szabályzata A jelen oktatási szabályzat célja, hogy megfelelő keretbe és egységbe foglalja az Etka Jóga Erőgyűjtő Módszer Egyesület oktatási tevékenységének

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS (PQM) ÉS MONITORING ISMERETEK

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS (PQM) ÉS MONITORING ISMERETEK 2010. SWOT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS (PQM) ÉS MONITORING ISMERETEK Oktatási segédanyag Az ISO (Nemzetközi Szabványügyi Szervezet) értelmezésében a minőség a termék vagy a szolgáltatás olyan tulajdonságainak és

Részletesebben

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja SZÉKESFEHÉRVÁR 2013 Tartalom Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka

Részletesebben

EURÓPA ALAPÍTVÁNY KÖZPONTI INTÉZET SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIA PROGRAM

EURÓPA ALAPÍTVÁNY KÖZPONTI INTÉZET SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIA PROGRAM EURÓPA ALAPÍTVÁNY KÖZPONTI INTÉZET SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA JA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ISKOLA ADATAI... 4 2. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA AZ ISKOLARENDSZERŰ KÉPZÉSBEN... 6 2.1. Az iskolában folyó

Részletesebben

A helyes laboratóriumi gyakorlat (GLP) alapelvei és alkalmazása

A helyes laboratóriumi gyakorlat (GLP) alapelvei és alkalmazása A helyes laboratóriumi gyakorlat (GLP) alapelvei és alkalmazása Vezér Tünde Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Népegészségtani Intézet A helyes laboratóriumi gyakorlat bevezetése ~ 30

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ Zrt. (a továbbiakban: BGA Zrt.) a BGA Komárom irodájának közreműködésével nyílt pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ Zrt. (a továbbiakban: BGA Zrt.) a BGA Komárom irodájának közreműködésével nyílt pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ Zrt. (a továbbiakban: BGA Zrt.) a BGA Komárom irodájának közreműködésével nyílt pályázatot hirdet 1. A pályázat célja: A Szlovákiában élő magyarság szülőföldjén

Részletesebben

Elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatást nyújtók ellenőrzése 2014. évi beszámoló

Elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatást nyújtók ellenőrzése 2014. évi beszámoló Elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatást nyújtók ellenőrzése 2014. évi beszámoló Bevezetés Az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény (Eat.) 20. -a alapján a Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium támogatásával megvalósuló KKC-2008-V-08-08-101 számú projekt B2CR. Piacsek László Zoltán

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium támogatásával megvalósuló KKC-2008-V-08-08-101 számú projekt B2CR. Piacsek László Zoltán Minőségmenedzsment összeállította: Tartalom 1. A minőségügy területei 2. Minőségügyi alapismeretek, alapfogalmak 3. Irányítási rendszerek 4. Minőségirányítási rendszer 5. Önértékelés 1. A minőségügy területei

Részletesebben

Farkas József. Magyar Tudomány 2011/1. Farkas Szeitzné Szabó Bánáti nemzeti élelmiszer-biztonsági politika

Farkas József. Magyar Tudomány 2011/1. Farkas Szeitzné Szabó Bánáti nemzeti élelmiszer-biztonsági politika A NEMZETI ÉLELMISZER-BIZTONSÁGI POLITIKA ÉS PROGRAM ALAPVONALAI Farkas József az MTA rendes tagja, professor emeritus, Központi Élelmiszer-tudományi Kutató Intézet, Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszer-tudományi

Részletesebben

ELEMZŐ TANULMÁNY. Készítette: Rajczi Andrea. Budapest, 2014. október 31. Oldal 1 / 77

ELEMZŐ TANULMÁNY. Készítette: Rajczi Andrea. Budapest, 2014. október 31. Oldal 1 / 77 ELEMZŐ TANULMÁNY Projekt megnevezése: Működési folyamatok optimalizálása Erzsébetváros Önkormányzatánál című, ÁROP - 3.A.2-2013- 2013-0037 azonosító számú pályázati projekt Kapcsolódó fejlesztési elem

Részletesebben

Egészségügyi szolgáltatások megrendelése

Egészségügyi szolgáltatások megrendelése Egészségügyi szolgáltatások megrendelése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

KÓRHÁZI GYÓGYSZERÉSZEK SZIMPÓZIUMA BALATONALMÁDI, 2011. OKTÓBER 14-16.

KÓRHÁZI GYÓGYSZERÉSZEK SZIMPÓZIUMA BALATONALMÁDI, 2011. OKTÓBER 14-16. KÓRHÁZI GYÓGYSZERÉSZEK SZIMPÓZIUMA BALATONALMÁDI, 2011. OKTÓBER 14-16. A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Kórházi Gyógyszerészeti Szervezete 2011. október 14-16. között Balatonalmádiban tartotta a

Részletesebben

JELENTÉS. 13181 2013. december

JELENTÉS. 13181 2013. december JELENTÉS az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működésének 2013. évben induló ellenőrzéséről Vép 13181 2013. december Állami Számvevőszék

Részletesebben

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD WP4: Deliverable 4.5 Development of voluntary qualification system Quality label system 1 INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS

Részletesebben

A klinikai audit és az EN 15224 szabvány

A klinikai audit és az EN 15224 szabvány A klinikai audit és az EN 15224 szabvány Dr. Gődény Sándor Debreceni Egyetem NK, Megelőző Orvostani Intézet Minden modell hibás. Néhány modell viszont használható (Deming) Miért szükséges a klinikai audit?

Részletesebben

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2007/2008 Második akkreditációs értékelés MISKOLCI EGYETEM AKKREDITÁCIÓS JELENTÉS 2008/7/VIII/4. számú plénumhatározat 2008. október 3. MISKOLCI EGYETEM AKKREDITÁCIÓS JELENTÉS

Részletesebben

Klinikai audit helye az akkreditációs rendszerben Dr. Gődény Sándor (DE OEC, Népegészségügyi Kar, Megelőző Orvostani Intézet)

Klinikai audit helye az akkreditációs rendszerben Dr. Gődény Sándor (DE OEC, Népegészségügyi Kar, Megelőző Orvostani Intézet) Klinikai audit helye az akkreditációs rendszerben Dr. Gődény Sándor (DE OEC, Népegészségügyi Kar, Megelőző Orvostani Intézet) I. Háttér információk 1.1. Nemzetközi helyzet A színvonalas egészségügyi ellátást

Részletesebben

T/1037. számú. törvényjavaslat

T/1037. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1037. számú törvényjavaslat a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól Előadó: Dr. Molnár

Részletesebben

Tisztelt Kamarai Tagtársam!

Tisztelt Kamarai Tagtársam! meszk 2006/3 belív 2006/11/30 7:40 Page 1 Hivatásunk a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara lapja 2006/3. Tisztelt Kamarai Tagtársam! Az elmúlt hetek eseményei jelentôsen megváltoztatják Kamaránk jövôbeni

Részletesebben

TARTALOM CONTENTS. TECHNICS OF QUALITY IMPROVEMENT / DEVELOPMENT Mathematical-Statistical Methods in Quality Management

TARTALOM CONTENTS. TECHNICS OF QUALITY IMPROVEMENT / DEVELOPMENT Mathematical-Statistical Methods in Quality Management TARTALOM Oldal / Page CONTENTS SZAKMAI CIKKEK, ELŐADÁSOK Hány út vezet a minőséghez? Földesi Tamás Minőségirányítás és vezetés Sipos Gáborné Folyamatok a középpontban műszaki-szervezési-gazdasági nézőpontból

Részletesebben

1. Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztiorvosi Hivatala (ÁNTSZ)

1. Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztiorvosi Hivatala (ÁNTSZ) BESZÁMOLÓ MAGYARORSZÁG PIACFELÜ GYELETI TEVÉKENYSÉGEI MŰKÖDÉSÉNEK FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL ÉS ÉRTÉKELÉSÉRŐL (2010-2013) I. FEJEZET: AZ ÁLTALÁNOS PIACFELÜGYELETI TEVÉKENYSÉGEK ÁTTEKINTÉSE 1. Állami Népegészségügyi

Részletesebben

A szakdolgozói hatáskörök kialakítása és a minőségügyi rendszerek összefüggései Dr. Balogh Zoltán

A szakdolgozói hatáskörök kialakítása és a minőségügyi rendszerek összefüggései Dr. Balogh Zoltán A szakdolgozói hatáskörök kialakítása és a minőségügyi rendszerek összefüggései Dr. Balogh Zoltán (Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara, Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar) Az elmúlt évtizedben

Részletesebben

Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. A szervezeti és működési szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény és

Részletesebben

A MEZŐKÖVESDI SZÉCHENYI ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA

A MEZŐKÖVESDI SZÉCHENYI ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A MEZŐKÖVESDI SZÉCHENYI ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA Mezőkövesd, Gróf Zichy János út 18. Tel/Fax: 49/505-280, e-mail: szechenyi@mezokovesd.t-online.hu Honlap: www.szechenyi-mk.sulinet.hu OM: 201 750

Részletesebben

2005. évi XCV. Törvény az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról

2005. évi XCV. Törvény az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról 2005. évi XCV. Törvény az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról A törvény célja, hogy az Európai Közösség jogi aktusai, illetve egyéb

Részletesebben

Az ellátás-szervezés szervezés s szerepe, típusai a korszerű egészségügyben

Az ellátás-szervezés szervezés s szerepe, típusai a korszerű egészségügyben Az ellátás-szervezés szervezés s szerepe, típusai a korszerű egészségügyben gyben Dr. Kincses Gyula 2011. 1/21 Agenda Mit értünk ellátás-szervezés alatt Milyen konkrét megoldások kellenek az ellátás-szervezés

Részletesebben

2014. üzleti évi kockázatvállalásra és kockázatkezelésre vonatkozó információk nyilvánosságra hozatala Concorde Értékpapír Zrt.

2014. üzleti évi kockázatvállalásra és kockázatkezelésre vonatkozó információk nyilvánosságra hozatala Concorde Értékpapír Zrt. 2014. üzleti évi kockázatvállalásra és kockázatkezelésre vonatkozó információk nyilvánosságra hozatala Concorde Értékpapír Zrt. A Concorde Értékpapír Zrt. (továbbiakban: Concorde, Társaság) az Európai

Részletesebben

A "Risk-based" monitoring háttere és elméleti alapja

A Risk-based monitoring háttere és elméleti alapja MAGYAR KLINIKAI FARMAKOLOGUSOK, XV. TOVABBKÉPZŐ NAPOK Debrecen, 2013. december 12 14.. Dr. Szakolczai-Sándor Norbert A "Risk-based" monitoring háttere és elméleti alapja 2011 INC Research, LLC 1 Agenda

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló. E-befogadás. című kiemelt projekt támogatásához

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló. E-befogadás. című kiemelt projekt támogatásához RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló E-befogadás című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-2.1.16 1 Tartalom A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

A hatósági és megelőzési tevékenységet végzők tevékenységéről, aktuális feladatairól

A hatósági és megelőzési tevékenységet végzők tevékenységéről, aktuális feladatairól Dr Hoffmann Imre A hatósági és megelőzési tevékenységet végzők tevékenységéről, aktuális feladatairól Az Európai Uniós tagsággal a feladataink továbbiakkal egészültek ki. Eleget kell tennünk a korábbi

Részletesebben

TKE TÁRSADALMI ÉS KÖZÖSSÉGI ELÉGEDETTSÉG VALAMINT ÉRDEKKÉPVISELETEK ELÉGEDETTSÉGE STANDARD. Készítették: Tarr Judit Gyene Piroska

TKE TÁRSADALMI ÉS KÖZÖSSÉGI ELÉGEDETTSÉG VALAMINT ÉRDEKKÉPVISELETEK ELÉGEDETTSÉGE STANDARD. Készítették: Tarr Judit Gyene Piroska TKE TÁRSADALMI ÉS KÖZÖSSÉGI ELÉGEDETTSÉG VALAMINT ÉRDEKKÉPVISELETEK ELÉGEDETTSÉGE STANDARD Készítették: Tarr Judit Gyene Piroska TKE.doc Létrehozás dátuma: 2007.03.11. 37/1. oldal Tartalom 1. Bevezetés...

Részletesebben

Lakatos Csaba * A FOLYAMATMENEDZSMENT RENDSZER BEVEZETÉSE ÉS A FOLYAMATI SZEMLÉLET ELTERJESZTÉSE A MAGYAR TÁVKÖZLÉSI RÉSZVÉNYTÁRSASÁGNÁL

Lakatos Csaba * A FOLYAMATMENEDZSMENT RENDSZER BEVEZETÉSE ÉS A FOLYAMATI SZEMLÉLET ELTERJESZTÉSE A MAGYAR TÁVKÖZLÉSI RÉSZVÉNYTÁRSASÁGNÁL Lakatos Csaba * A FOLYAMATMENEDZSMENT RENDSZER BEVEZETÉSE ÉS A FOLYAMATI SZEMLÉLET ELTERJESZTÉSE A MAGYAR TÁVKÖZLÉSI RÉSZVÉNYTÁRSASÁGNÁL AZ ÁTALAKULÓ MATÁV Az 1990-ig állami tulajdonú, monopol helyzetű

Részletesebben

Üzlet és titok a gyógyszeriparban Konferencia Medical Tribune Dr. Pozsgay Csilla 2014. szeptember 11.

Üzlet és titok a gyógyszeriparban Konferencia Medical Tribune Dr. Pozsgay Csilla 2014. szeptember 11. Üzlet és titok a gyógyszeriparban Konferencia Medical Tribune Dr. Pozsgay Csilla 2014. szeptember 11. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 536/2014/EU RENDELETE Fogalmak Gyógyszerfejlesztés számokban Miért

Részletesebben

Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde

Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde 1 A kereskedelmi vállalkozások létérdeke a forgalom folyamatosságának fenntartása, növelése. Ehhez nem elegendő csupán alkalmazkodniuk a vevők igényeihez, hanem

Részletesebben

Igazságügyi Szakértõi. a Kecskeméti Igazságügyi Szakértõi Kamara kiadványa. Bács-Kiskun és Jász-Nagykun-Szolnok megyék szakértõinek kamarája

Igazságügyi Szakértõi. a Kecskeméti Igazságügyi Szakértõi Kamara kiadványa. Bács-Kiskun és Jász-Nagykun-Szolnok megyék szakértõinek kamarája Igazságügyi Szakértõi a Kecskeméti Igazságügyi Szakértõi Kamara kiadványa Bács-Kiskun és Jász-Nagykun-Szolnok megyék szakértõinek kamarája XIV. évfolyam 2014/2. szám A TARTALOMBÓL Az új Etikai Kódex -

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZENT-GYÖRGYI ALBERT KLINIKAI KÖZPONT IDEGSEBÉSZETI KLINIKA MŰKÖDÉSI RENDJE 2013.

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZENT-GYÖRGYI ALBERT KLINIKAI KÖZPONT IDEGSEBÉSZETI KLINIKA MŰKÖDÉSI RENDJE 2013. SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZENT-GYÖRGYI ALBERT KLINIKAI KÖZPONT IDEGSEBÉSZETI KLINIKA MŰKÖDÉSI RENDJE 2013. 2 I. Általános és bevezető szabályok 1.. A Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai

Részletesebben

Az ügyeleti ellátás szervezésének kérdései a Misszió Egészségügyi Központban

Az ügyeleti ellátás szervezésének kérdései a Misszió Egészségügyi Központban Az ügyeleti ellátás szervezésének kérdései a Misszió Egészségügyi Központban Bihari Katalin, Misszió Egészségügyi Központ PROBLÉMAFELVETÉS A Misszió Egészségügyi Központban az utóbbi két évben egyre nagyobb

Részletesebben

3.1. Regisztráció. A regisztráció során az Érintettnek kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

3.1. Regisztráció. A regisztráció során az Érintettnek kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat: 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az Extreme Digital Zrt. (székhely: 1033 Budapest, Szentendrei út 89-95. X. ép., cégjegyzékszám: 01-10-045869, nyilvántartó hatóság: Fővárosi

Részletesebben

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara 13. számú Iránymutatása 1 a Magyar Közjegyzőség Etikai Szabálykönyvéről módosításokkal egységes szerkezetben 2

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara 13. számú Iránymutatása 1 a Magyar Közjegyzőség Etikai Szabálykönyvéről módosításokkal egységes szerkezetben 2 A Magyar Országos Közjegyzői Kamara 13. számú Iránymutatása 1 a Magyar Közjegyzőség Etikai Szabálykönyvéről módosításokkal egységes szerkezetben 2 Bevezetés A közjegyzőség intézménye az igazságszolgáltatás

Részletesebben

2007. évi LXXV. törvény

2007. évi LXXV. törvény 2007. évi LXXV. törvény 2012.01.01-én hatályos állapot a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről A piacgazdaság működéséhez szükséges,

Részletesebben

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való küzdelme máig szóló példát adnak nekünk. Azt szeretnénk, hogyha

Részletesebben