2.) Sásd Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2.) Sásd Város Önkormányzata 2007. évi költségvetési rendeletének módosítása"

Átírás

1 J e g y z ő k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének április 17. napján megtartott üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Városháza tanácskozóterme Sásd, Rákóczi u. 41. Székely Szilárd polgármester, Rabb Győzőné alpolgármester, Keresztes Richárd, Hausmann Mária, Dr. Jusztinger János, Szíjártó Csaba, Pál Csaba, Galambosné Wágner Éva, Jusztinger Krisztina, Juhász Melinda és Skoda Dénes képviselők, Dr. Kajdon Béla jegyző, Koszorús Tímea aljegyző, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető és Tollár Mónika jegyzőkönyvvezető. Igazoltan távol: Dr. Földi-Deutsch Eszter képviselő. Igazolatlan távollét nem volt. Székely Szilárd polgármester köszöntötte a képviselőtestület tagjait és a megjelent vendégeket. Megállapította, hogy a 12 fő képviselőtestületi tagból 11 fő megjelent, így az ülés határozatképes és azt megnyitotta. Javasolta a képviselőtestületnek, hogy a meghívóban közölt napirendi pontokon kívül az alábbi napirendi pontokat tárgyalják meg: - fiatalok lakáshoz jutásának támogatásáról szóló rendelet elfogadását, - SZAKKOM Kft. bérleti szerződésének meghosszabbítását, - Pannon Szakképzés Szervezési Társulásba való társulási szándékot, - Bm. Romák Közhasznú Egyesületének helyiségigényét. Megkérdezte van-e valakinek más napirendi javaslata? Más napirendi javaslat nem volt, a képviselőtestület az alábbi napirendi pontok megtárgyalása mellett döntött: 1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két testületi ülés között hozott határozatok végrehajtásáról 2.) Sásd Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítása Dr. Kajdon Béla jegyző Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 3.) Közös fenntartású intézmények (TOT., Polgármesteri Hivatal, stb.) évi költségvetésének teljesítése Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 4.) Sásd Város Önkormányzata 2007.évi zárszámadási rendelete Dr. Kajdon Béla jegyző Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

2 2 5.) Fiatalok lakáshoz jutásának támogatásáról szóló rendelet elfogadása Előadó: Koszorús Tímea aljegyző 6.) Beszámoló az önkormányzatnál évben végzett belső ellenőrzésről Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző 7.) Közbeszerzési terv elfogadása Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 8.) Közlekedési csomópont felújítására pályázat beadása 9.) II. fogorvosi körzet ellátása Előadó: Koszorús Tímea aljegyző 10.) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire vonatkozó teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározása Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző 11.) Lengyel testvértelepülés küldöttségének fogadása Előadó: Rabb Győzőné alpolgármester 12.) SZAKKOM Kft. bérleti szerződésének meghosszabbítása 13.) Pannon Szakképzés Szervezési Társulásba való társulási csatlakozás 14.) Bm. Romák Közhasznú Egyesületének helyiségigénye Székely Szilárd polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy a meghívóban közölt 1./ napirendi pont előtt tárgyalják meg a 9./ napirendi pontot. A javaslattal a képviselőtestület egyhangúlag egyetértett. N a p i r e n d t á r g y a l á s a : 1.) II. fogorvosi körzet ellátása Előadó: Koszorús Tímea aljegyző Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. Koszorús Tímea aljegyző szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy Dr. Klitzsch Günter fogorvos levelet intézett az önkormányzat felé, mely szerint leírta, hogy nyugdíjba szeretne menni, a praxisát feladná és eladásra kínálja tervei szerint július 1. napjától. Ettől az időponttól szeretné az önkormányzattal kötött megállapodást is felmondani.

3 3 Tárgyalásban van és ha jól tudja, megegyezésre is jutottak a jelen lévő Dr. Simon Tibor fogorvossal. Nem kötelező előzetes nyilatkozatot tenni a képviselőtestületnek, de a praxis átadásának a körülményeit ismernie kell a testületnek, továbbá előzetesen tudnia kell, hogy milyen megállapodás született. Dr. Simon Tibor fogorvos hozzászólásában elmondta, hogy megvásárolja Dr. Klitzsch Günter fogorvostól a praxisjogot, magát a helyiséget, ahol eddig rendelt. Koszorús Tímea aljegyző ez azt jelenti, hogy ebben a rendelőben mindig van fogorvos. Simon doktorról jó visszajelzések érkeznek a lakosság részéről. Rabb Győzőné alpolgármester bízik abban, nem lesz több olyan gond, mint a tavalyi évben többször előfordult nyáron, hogy mindhárom fogorvos egyszerre ment el szabadságra, saját maga tapasztalta. Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy a végső döntés majd az lesz, hogy Simon doktorral is megállapodást kell kötni. Skoda Dénes képviselő elmondta, hogy Simon doktor úgy vásárolja meg a praxist, ha az önkormányzat vele szerződést köt. Személy szerint örül annak, hogy a praxis tovább fog működni. Dr. Kajdon Béla jegyző összefoglalva elmondta, a testületnek arról kellene szavaznia, hogy Dr. Klitzsch Günter fogorvos levelében foglaltakat vegye tudomásul azzal, hogy értékesíteni fogja a praxist, nyugdíjba kíván vonulni. Végleges döntést akkor hoz majd a testület amikor az ÁNTSZ-el a végleges szerződések megtörténtek. Székely Szilárd polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy jegyző úr által elmondottakkal értsen egyet. Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 11 igen szavazattal ellenszavazat és 43/2008. (III.17.) KTH. számú határozata Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete Dr. Klitzsch Günter fogorvos levelében foglaltakat tudomásul veszi azzal, hogy értékesíteni kívánja a fogorvosi praxist, mivel nyugdíjba kíván vonulni. Képviselőtestület tudomásul veszi Dr. Klitzsch Günter, mint a JOHIKA Bt. ügyvezetője ellátási szerződést felmondó nyilatkozatát, és megállapítja, hogy a szerződés június 30. napjával megszűnik.

4 4 A képviselőtestület előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy a praxisjogot megszerző Dr. Simon Tibor fogorvos a Sásd, Szent Imre u. 23. szám alatti közös rendelőben lássa el feladatát. A testület végleges döntést akkor hoz, ha az ÁNTSZ-el a végleges szerződések megkötése megtörtént. Határidő: június 30. Felelős : Székely Szilárd polgármester Koszorús Tímea jegyző tájékoztatta a megjelenteket, hogy a III. sz. fogorvosi körzetet, melyet összevontak ideiglenesen a komlói egyik körzettel, ma hozták be az ÁNTSZ működési engedélyét. Hausmann Mária képviselő megkérdezte, megoldható lenne-e, hogy Sásdon fogászati ügyelet legyen? Koszorús Tímea jegyző a kérdésre válaszolva elmondta, hogy lehet fogászati ügyelet, de pénz kérdése. 2./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két testületi ülés között hozott döntések végrehajtásáról, valamint a fontosabb eseményekről Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy kedden ülésezett a Helyi Vidékfejlesztési Közösség, megalakította a Mecsek Völgység Hegyhát Egyesületet, mely lieder egyesületként kíván funkcionálni, megpályázni a lieder címet. Az előzetes írásbeli minisztériumi tájékoztatás szerint 5,5 millió euróról rendelkezhet a közösség, vezetője Dr. Finta István egyetemi tanár. Ragaszkodott hozzá, hogy az egyesület székhelye Sásd legyen bejegyeztetve, minél nagyobb rálátásuk legyen. Éppen ezért javasolta és a Vidékfejlesztési Egyesület elfogadta az egyesület céghelye Sásd, Rákóczi u. 41. legyen. Kérte a testületet, vegye tudomásul, hogy a Mecsek Völgység Hegyhát Egyesület székhelye Sásd, Rákóczi u. 41. szám alatt legyen. Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy az Okmányirodában gondok vannak. Az 5 fő képesített dolgozóból 2 fő van táppénzen. Éppen ezért ebben a nyitvatartási időben nem tudnak üzemelni, hiszen 3 fő dolgozik. Itt pedig csak megfelelő iskolai végzettséggel lehet dolgozni. Erre az állapotra tekintettel úgy döntöttek, hogy csökkentenék a nyitvatartási időt, hétfőn és szerdán egész napos lenne és kedden fél napos volt az ügyfélfogadás. Kérte a testületet, járuljon hozzá ahhoz, hogy ideiglenes jelleggel a keddi nyitvatartási időt függesszék fel és április 21. napjától hétfői, szerdai és pénteki nyitva tartással működjön az okmányiroda. Hausmann Mária képviselő megkérdezte, hogy miért csak 3 fő? Tudomása szerint a hivatalból lement az egyik dolgozó is. Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy így van, de csak olyan személy dolgozhat, akinek megfelelő iskolai végzettsége van, ő jelenleg iskolába jár, még nem végzett.

5 5 Pál Csaba képviselő megkérdezte, hogy nincs az állam által előirt nyitvatartási rend? Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy van egy minimális nyitvatartási rend. Skoda Dénes képviselő elmondta, hogy rendszeresen eljár az okmányiroda előtt, nagyon sok ügyfelet lát. Véleménye szerint ez az új nyitvatartási rend komoly problémát fog okozni, mielőbb meg kell találni a megoldást ennek megváltoztatására. Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy országos hatáskörű szervről van szó és nem sásdiról. Véleménye szerint a pécsi ügyfél majd elmegy Pécsre, Dombóvárra vagy Komlóra. Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy a nevezett táppénzen lévő két fő nem a túlterheltség miatt van táppénzen, hanem mert betegek. Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a dolgozók néha stressznek is ki vannak téve. Skoda Dénes képviselő megkérdezte, hogy biztonsági őrt nem lehet alkalmazni? Az állam ezt nem finanszírozza? Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy lehetne alkalmazni, de pénz kérdése, sajnos ezt az állami nem finanszírozza. Székely Szilárd polgármester a fonyódligeti üdülő felújításával kapcsolatban elmondta, hogy a sásdi újságban is megjelenik majd újságcikk fotóval ellátva. A munka végső befejezési határidejét április 21-re tervezi. Az üdülő kitakarítására nyilvános takarítási programot szeretne tervezni április 19-re, mindenkit várnak, aki ebben résztvenne. A bútorzattal kapcsolatban elmondta, hogy az emeletes ágyakon lévő matracokat kidobáltatta, mert elhasználódtak. A fenti emeleten lévő ágyak is elhasználódtak, azok helyett is újakat szeretne vásárolni, ez kb. 500 eft-ba fog kerülni. A körjegyzőségben lévő falvak még nem fizettek mindezért semmit Sásdnak, arra gondolt, hogy TOT. Tanács ülés keretében szeretné ezt megtárgyalni, hiszen az ő gyermekeik is üdülnek Fonyódligeten. Tájékoztatta a megjelenteket, hogy sajnos az üdülőben ellenőrzés történt, az ellenőrzést a Munkavédelmi Felügyelőség végezte. Több szabálytalanságot találtak, ezért valószínűleg némi büntetésre lehet majd számítani. Elmondta, hogy a városban elkezdődik a virágültetés, megvásárolták a virágokat, a közmunkások fogják majd elültetni. A tegnapi nap folyamán a városban járt Dr. Szili Katalin az Országgyűlés elnöke, a tárgyalás fő témája a pályázatok voltak, ígéretet tett ennek segítésében. Tájékoztatta a testületet, hogy a pályázatukat befogadták. Összesen a 45 pályázatból 20 pályázatot kidobtak, 25 pályázat van bent. Részt vett a hétvégén egy előzetes egyeztetésen a pécsi városházán, úgy tűnik, hogy komoly támogatásra számíthatnak, amennyiben a pályázatuk jó minősítést kap. Elmondta, hogy az ő pályázatuk tartalmilag kiváló, a legnagyobb intézményfenntartó társulás 14 település a megyében nyújtotta be tényleges szakmai integrációt. Bízik abban, hogy a Váti Kht-nál is megfelelő minősítést fog kapni. A pályázatot évben is kiírják majd, ugyanígy 56 milliárd forintos kerettel. Véleménye szerint ezt a pályázat győzelemre és megvalósításra esélyes. A Művelődési Központ és Könyvtárba hétfőtől új vezetőt bízott meg, a mb. igazgató neve Szeifert Csaba. Ismertette a testülettel mb. igazgató iskolai végzettségeit. Kompetenciái megfelelőek, komplett elképzelésekkel rendelkezik.

6 6 Konkrét elképzelése volt arról, hogy milyen pályázati lehetőségeket tud a város benyújtani, azonnal bekapcsolódott a Közkincs Programba. A Fáy utcai játszótérrel kapcsolatban elmondta, hogy ismeretlen tettesek megrongálták a játszóteret, feltehetően többen lehettek. Dr. Jusztinger János képviselő véleménye szerint már régen el kellett volna bontani, mert életveszélyes. Székely Szilárd polgármester a rongálással kapcsolatban megtette a szükséges intézkedéseket, mely szerint ismeretlen tettes ellen feljelentést tett a rendőrségen. A csapadékvizelvezetési pályázatot benyújtották, hiánypótlás alatt van jelenleg, pótolható a hiány, amit megállapítottak. Március 28. napján a Munkaügyi Központ kirendeltséggel, aljegyző asszonnyal közösen tartottak egy tájékoztatót, ahová összehívták a településen élő rendszeres szociális segélyben részesülőket, 65 fő volt. Azzal a céllal tették mindezt, hogy tájékoztassák őket a rendszeres szociális segély igénybevételének a feltételeiről, a munkavállalás elfogadásának a feltételeiről, a munkalehetőségekről, foglalkoztatási pályázatokról. Tájékoztatta továbbá a Soltút Kft. által kínált munkalehetőségekről. Rabb Győzőné alpolgármester úgy hallotta, hogy Vásárosdombón azok az emberek, akik szociális segélyt vagy szociális kölcsönt kapnak, ők a faluban ledolgozzák. Székely Szilárd polgármester amikor Miniszterelnök Úrnál járt, kezdeményezték azt, hiszen ehhez jogszabályi módosítás szükséges, hogy a szociális segély ellenében néhány napot kötelezően dolgozni kellene. Ez nem így működik, a segélyben részesülő csak kötelezően el kell vállalja a részére felajánlott munkát. Vásárosdombón is közmunkaprogram keretében ugyanúgy 10 főt foglalkoztatnak, mint Sásd, emellett közcélú munkást is foglalkoztatnak, mint Sásd. Koszorús Tímea aljegyző hozzászólásában elmondta, hogy Vásárosdombó minden évben részt vesz a közmunkaprogramban. Székely Szilárd polgármester a városrehabilitációs pályázattal kapcsolatban elmondta, az ügynökség megállapította, hogy az integrált városfejlesztési stratégiához új követelményt szabott, mely szerint antiszegregációs szakvéleményt is kellene készíteni. Minden településen előfordulhatnak antiszegregátumok, ami azt jelenti, hogy fő, minimum 50 főnél nagyobb halmozottan hátrányos helyzetű közösség alkot egy tömböt. Az antiszegregátumokat a városfejlesztés során nem szabad, amennyiben érinti a városfejlesztést, nem szabad egy tömbbe betelepíteni, hanem szétszórni kell a lehetőségekhez mérten. Az ipari területtel kapcsolatban elmondta, hogy a szolgalmi jog bejegyzését az utakra a Sásdi Agro Rt. engedélyezte az önkormányzat részére térítésmentesen, ugyanígy engedélyezte az önkormányzat részére a közművek tekintetében a kezelői jog átadását. Viszont ezeknek van egy illeték vonzata, mintegy 130 eft, amit viszont az önkormányzatnak kell kifizetnie. Így tudják majd a város által üzemeltetett közműveket, illetve továbbadni a Pécsi Vizmü Zrt. részére. Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy a szerződéssel létrejött az, amit korábban is elmondott, hogy a sásdi önkormányzat felvállalta azt a kötelezettséget, hogy az ipari területen a közműveket üzemelteti.

7 7 A nyitásnál mindjárt egy szivattyú cseréjére szükség lesz, kb. 500 eft. Ez alapján megkeresik a jelenlegi szolgáltatót, a Pécsi Vizmü Zrt-t, vele fognak szerződést kötni, azokkal a feltételekkel, amivel egyébként a városban is üzemeltetnek. Olyan megállapodásuk van, hogy az üzemeltetést, karbantartást ők vállalják, a fejlesztés nincs benne, az közös tulajdonban van. Ugyanúgy fognak majd ott is vízdíjat, szennyvizdijat fizetni. Székely Szilárd polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a Soltút Kft. megépítette a rácsatlakozást félig a 66-os főútra, még egy forgalmi sáv, kanyarodósáv bővítés lesz. Dr. Jusztinger János képviselő megkérdezte, nem arról volt szó, hogy az az út nem ott fog kimenni? Székely Szilárd polgármester igen, erről volt szó, a Közútkezelő Kht. dönt ebben. A Sásdi Vendéglátóipari Középiskola egy tanulója a Danubius Hotel országos szakmunkástanuló versenyén I. helyezés ért el, egy másik tanuló pedig külön dicséretet kapott. Gratulált az intézmény vezetésének, az intézmény szakmai munkájának a kiemelkedő teljesítményéért. Javasolta, hogy ezt a szép eredményt a Sásd és Vidéke c. újságban meg kell jelentetni. Skoda Dénes képviselő a kiadott anyagban látta, hogy a Sásd Kht. megkapta a csapadékvizelvezető hálózatfejlesztés középtávú kivitelezését, karbantartását. Az árok tisztításához hozzátartozik a hidak alatt lévő terület kitisztítása, mert különben úgy a víz megáll. Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy erre ő is felhívta a figyelmet, elvégzik a hidak alatti tisztítást is. Ezen kívül a Közútkezelő Kht-val is felveszi majd a kapcsolatot, vannak olyan áteresz részek, amikor semmilyen géppel nem tudnák tisztítani azon részeket, ezért van olyan nagynyomású mosószivattyú, amivel ez megoldható. Egyébként a hatóság is kérte, hogy a hidak alatt is tisztítsák ki. Javasolta a képviselőtestületnek, hogy a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló és a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről szóló beszámolót fogadja el. Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 11 igen szavazattal ellenszavazat és 44/2008. (IV.17.) KTH. számú határozata Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló és a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről szóló beszámolót elfogadta azzal, hogy - a Mecsek Völgység Hegyhát Egyesület székhelye Sásd, Rákóczi u. 41. szám alatt kerüljön bejegyzésre.

8 8 - A képviselőtestület hozzájárult ahhoz, hogy ideiglenes jelleggel a keddi nyitvatartási időt felfüggeszti és április 21. napjától hétfői, szerdai és pénteki nyitva tartással működik az okmányiroda. - Képviselőtestület tudomásul vette Szeifer Csaba Műv. Központ és Könyvtár vezetői megbízását. Határidő: azonnal Felelős: Székely Szilárd polgármester Székely Szilárd polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy 3-5./ napirendi pontokat tárgyalják együtt. A javaslattal a képviselőtestület egyhangúlag egyetértett. 3.) Sásd Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítása Dr. Kajdon Béla jegyző Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 4.) Közös fenntartású intézmények (TOT., Polgármesteri Hivatal, stb.) évi költségvetésének teljesítése Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 5.) Sásd Város Önkormányzata 2007.évi zárszámadási rendelete Dr. Kajdon Béla jegyző Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető Írásbeli előterjesztések a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető a évi költségvetési rendelet módosítása technikai jellegű. A zárszámadási anyagban a 23. sz. melléklet tájékoztatás a zárszámadási beszámoló adatairól, a 22. sz. melléklet pedig egy vagyonlista a forgalomképes, forgalomképtelen és a korlátozottan forgalomképes ingatlanokról. A 21. sz. mellékletben a pénzmaradvány eft volt, az ezt követő módosítás után eft mínuszban. Ez annak köszönhető, hogy év végén decemberben nem fizették ki a béreket, hanem január elejével, tehát ennek a kifizetése, mint a pénzmaradványt negatívan befolyásoló tétel jelenik meg. A negatív pénzmaradványt és kötelezettségeket el kellett szembeállítani, amit el kellett különíteni felhalmozási célú és működési célú kötelezettségekkel. A 20. sz. melléklet a testület vagyonmérlegéről ad információt. Itt látható, hogy kb. 70 mft-os csökkenés következett be, ennek az eszközök oldaláról egyszer az eszközök,értékek csökkenése az okai, amelyek javában csökkentették, hogy nem tudnak még aktiválni sem megkezdett, sem befejezett beruházásokat olyan szinten, ami a teljes vagyonuk értékcsökkenéseit ellensúlyozni tudták volna. A könyvvizsgáló elküldte az erről szóló jelentését, az egyik kiemelt fontosságú javaslata, már januárban megkérték a Pécsi Vizmü Zrt. tájékoztatóját az üzemeltetésre átadott eszközének az értékéről és ez most érkezett csak meg, ezt már nem tudták bedolgozni, ezért majd módosítani kell.

9 9 A követeléseknél várható egy arányában véve nagyarányú emelkedés, eft-ról 4 mft összegre emelkedett. Ez a sorban álló kiegyenlítetlen számlák, illetve a több bizottság által is megvitatott, pld. telefontartozások, közterületdíj be nem fizetések. Szintén negatívan befolyásolja az ez évi költségvetési teljesítésüket, a 21. sz. mellékletben szerepel az önkormányzat 12 mft-os visszafizetési kötelezettsége. Ebből 11 mft az ÖNHIKIből való visszafizetési kötelezettség. Ez annak tudható, hogy az év elején tervezett adóbevételeket jelentősen meghaladta a településük. 24 mft helyett 39 mft-os adóbevétel keletkezett. Az állam úgy reagált az ÖNHIKI-s pályázaton keresztül, hogy amennyiben több működési bevétele van az önkormányzatnak, akkor ezt nem finanszírozzák, tehát ennek hatására vissza kell fizetni a fent említett összeget. A forrásokon található a tőkeváltozásoknál kisebb mértékű csökkenés, ezt követi nagymértékben a tartalékok csökkenése. Itt majdnem 3 mft pozitívumról 12 mft negatívumra fordult az önkormányzati tartalék. Ez legfőképpen az eddig felhalmozódó, illetve a tavalyi évben nagyállományú hitel visszafizetés volt. Ez az idei évben várhatóan csökkenni fog, változni fog a tavalyi évhez képest. Az év végi folyószámlahitelük az előbb már többször említett bér ki nem fizetése miatt csak eft körül zárt, szemben a tavalyi eft-os mértékkel, itt pozitívum történt. A 19. sz. melléklet a kölcsönökről, az előbb említett hitelekről szól. A közös fenntartású intézményekkel kapcsolatban elmondta, hogy nagyon sok helyen 100 % körüli teljesítésekről lehet beszélni. A TOT-nál a teljesülés 92,62 %-os. A TOT-nál főleg a dologi kiadások elmaradását tükrözi. Összességében az önkormányzat teljesítése kapcsán elmondta, hogy 100 %-os szinten teljesült, a kiadások 96,85 %-on, a bevétel 97,14 %-on teljesültek. A fejlesztési kiadásokra hívta fel a figyelmet az 5.sz.mellékletben. A felhalmozási kiadások a eft-ra terveztek, 18 mft körüli összegben mentek ki. Ezeket áthúzódó feladatként jövőre tervezték, ez az 5. sz. mellékletben található. A rendelet írásos szövegezésével kapcsolatban elmondta, hogy szokásosan az itt megszokott struktúrát részletezték az 1. -ban, a 3. -ban állapítják meg a bevételi előirányzatokat, a 3./ bekezdése szerint az évközben megszűnt CKÖ nem tudott zárszámadást elfogadni, mert megszűntek. A 8. -ban a pénzmaradványt állapítja meg a testület. A / bekezdésben van egy új mondat, de az ÖNHIKI-s pályázat miatt szükséges, hogy a 2007-ben a évi kommunális adónak a fejlesztési célra való felhasználását tartalmazza. Pál Csaba a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő elmondta, a bizottság megtárgyalta ezen napirendi pontokat. A bizottság véleménye szerint mindenképp az ÖNHIKI-s pályázatot be kell nyújtani. A könyvvizsgálói jelentésben található, hogy javasolja a 24 mft kintlévőségből 15 mft-ot írjanak le. Skoda Dénes a Pénzügyi Bizottság tagja, képviselő elmondta, hogy a bizottság úgy döntött, hogy 14 mft-nak utána kell nézni. Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy mindenképp elvégzik a kimutatást. De olyan a program, hogy 60 vagy 90 nap után automatikusan leírja a tartozásokat, ez nem olyan hogy 10 év alatt jön létre, meg van a fizetési határidő, ami nem folyt be, akkor még a tárgyévben a 60 vagy 90 nap eléri a határidőt, nincs befizetés, akkor azt már átteszi egy másik kategóriába, amit hátralékként kezel és leírja. Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy az adósság nem vész el, tehát továbbra is megmarad a mérleg piaci értékének meghatározása szempontjából.

10 10 Székely Szilárd polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt évi költségvetési rendelet módosításáról szóló tervezetet fogadja el. Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 11 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 4/2008. (IV.18.) Ökr. számú rendelete Sásd Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 1/2007. (III.01.) Ökr. számú rendelet módosításáról (A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) Székely Szilárd polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt közös fenntartású intézmények évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót fogadja el. Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 11 igen szavazattal ellenszavazat és 45/2008. (IV.17.) KTH. számú határozata Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt közös fenntartású intézmények évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót elfogadta. Határidő: azonnal Felelős : Székely Szilárd polgármester Székely Szilárd polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt évi zárszámadási rendelet tervezetet fogadja el.

11 11 Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 11 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 5/2008. (IV.18.) Ökr. számú rendelete Sásd Város Önkormányzata évi zárszámadásáról (A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) 6.) Fiatalok lakáshoz jutásának támogatásáról szóló rendelet elfogadása Előadó: Koszorús Tímea aljegyző Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a Népjóléti Bizottság és a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta ezt a napirendi pontot. Skoda Dénes képviselő úgy emlékszik, azt szavazták meg, hogy nem tesznek bele semmiféle korlátot, de ezért a testület vállalja, hogy ahány kérelmező van, biztosítja részükre a költségvetésből a támogatást. Úgy látja, hogy ebből ez nem derül ki. Ebben az van, hogy a költségvetésben biztosított összeg erejéig adható támogatás. Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy az ezzel kapcsolatos rendelet tervezet elkészült. Elmondta, hogy három tervezetet készített a bizottságok részére. Az első változat szerint a Sásdon letelepedő személynek, aki Sásdon kíván lakást vásárolni, támogatást nyújt a testület. A támogatás nyújtása mindhárom esetben támogatás nyújtható a költségvetési az évre betervezett költségvetési keret erejéig szóhasználattal volt, tehát az évre rendelkezett költségvetési kereten belül kellett a legrászorultabb személyt kiválasztani. A második változat volt az a tervezet, amelyet a két bizottság jobban támogatott, amely a csak a Sásdon élő, tehát már korábban is sásdi lakos, fiatalházast értenek, mert a korábbi rendeletben csak kizárólag házasokról lehetett szó, legalább két éve együttélő élettársak vagy a gyermekét egyedül nevelő személy is lehetett, az ő lakásszerzésüket támogatja. A vita abban volt, hogy a második és harmadik tervezetet összevonják-e, tehát teljes mértékben szociális rászorultság és szigorú szociális feltételek alapján adható támogatásról szól és vegyenek-e figyelembe szociális szempontokat. Utoljára a két bizottságnak az volt a javaslata, hogy ne vegyenek figyelembe szociális szempontokat, kaphasson mindenki, aki a rendeletben foglalt feltételeknek megfelel. Pál Csaba a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő elmondta, hogy a fiatalházasok részére a 100 eft-os támogatás gesztus értékű. Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a bizottságok alapgondolata az volt, hogy egy életre meghatározó döntést hoz abban, ha itt szeretne letelepedni. Ezért szeretnék, ha a városukban is nőne a fiatal házasok letelepedőknek a száma. Az önkormányzat így gesztust gyakorol, megmutassa, hogy a fiatalok Sásdon telepedjenek le. Miután igény van a támogatásra, azt jelzi, hogy a gesztus fontos gesztus, amit elvárnak, hogy az önkormányzat továbbra is gyakorolja. Megvizsgálta a Pénzügyi Bizottság a sok éves átlagot, évente átlagosan 5 igénylő van.

12 12 Minden évben a költségvetésben 500 eft volt a keret ezen támogatásokra, jó lenne, ha ezt a keretet emelni tudnák. A bizottság azt javasolta, hogy ne szabjanak korlátokat, próbálják meg tartani, és a tendenciák pozitívak, előremutatóak lesznek. A bizottságok támogatni kívánják minden letelepedő, saját ingatlant megszerezni szándékozó fiatal házaspárnak a letelepedését segítené 100 eft-tal. A kifizetések mindig az ÖNHIKI-s pályázat végső elbírálása után történnek meg, amikor látja az önkormányzat a saját erejét, ugyanis az önkormányzatnak lehetősége van a kifizetés meghatározására. Koszorús Tímea aljegyző pontosításként elmondta, hogy az önkormányzat egyszeri alkalommal, e rendeletben meghatározott feltételek mellett anyagilag támogatja, tehát nem támogathatja, hanem támogatja, aki a felsorolt feltételeknek megfelel. A 4.. (1) bekezdése úgy lenne hatályos, hogy a kérelmeket folyamatosan lehet beadni, azokat minden év május 31. napjáig a képviselőtestületnek, de javasolná a hatáskör átadását a bizottság részére. Tehát nincs költségvetési keret-előirányzat sem. A (3) bekezdésbe pedig a támogatás felhasználható költségvetési előirányzatát a képviselőtestület a költségvetési rendeletében állapítja meg. Ki kell egészíteni, hogy a beérkezett igények figyelembe vételével. Székely Szilárd polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt fiatalok lakáshoz jutásának támogatásáról szóló rendelet tervezetet fogadja el. Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 6/2008. (IV.21.) Ökr. számú rendelete a fiatalok lakáshoz jutásának támogatásáról (A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) 7./ ÖNHIKI-s támogatásra vonatkozó igény benyújtása Dr. Kajdon Béla jegyző Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy egyenlőre számokat még nem tud mondani. A testületnek nyilatkozatokat kell tennie, hogy a lakosság száma 1500 fő feletti. Nyilatkozik arról, hogy az önkormányzat a kapacitási kihasználtsági feltételeknek megfelel. Továbbá nyilatkozik a körjegyzőségi együttműködésről.

13 13 Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy túl sok a szempont, aminek meg kell felelni, hiszen mindig változnak az eredmények. A rendeletben van egy irányszám, mely 65 mft. Példaként elmondta, ha ennek csak a felét kapják meg, akkor a Pénzügyi Bizottság rendkívüli testületi ülést kell hogy tartson, majd utána a testület. Székely Szilárd polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy támogatási igényt nyújtson be az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatására. Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 11 igen szavazattal, ellenszavazat és A./ B./ I./ II./ III./ 46/2008. (IV.17.) KTH. számú határozata Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. tv. 17. /1/. bekezdése és 6. számú mellékletének 1. pontja alapján támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatására. Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi: Az önkormányzat lakosságszáma január 1-én 1000 fő feletti. Az önkormányzat a polgármesteri hivatalon (körjegyzőségen) túl intézményeket tart fenn. Az önkormányzat lakosságszáma január 1-én 1500 fő feletti. IV./1. Az önkormányzat nevelési tanévben részt vesz a többcélú kistérségi társulás közoktatási feladatellátásában és a többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím igénybevételéhez vállalt évi költségvetési törvény 8. sz. melléklet IV. pont kiegészítő szabályok pontjában meghatározott - kapacitási kihasználtsági feltételeknek megfelel. 2. Az önkormányzat nevelési tanévben részt vesz a többcélú kistérségi társulás közoktatási feladatellátásában és a többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím igénybevételéhez vállalt - költségvetési törvény 8. sz. melléklet IV. pont kiegészítő szabályok pontjában meghatározott - kapacitási kihasználtsági feltételeknek megfelel.

14 14 V./ Az önkormányzat iparűzési, építmény, vállalkozók és magánszemélyek kommunális helyi adó bevezetéséről döntött és költségvetésében ilyen bevételt tervez és a gazdálkodás során realizál. VI./ Az önkormányzat évi zárszámadására vonatkozóan az Ötv. 92/A. -a alapján könyvvizsgálatra kötelezett. Határidő: április 20. Felelős : Székely Szilárd polgármester Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy Csillag Sándor sásdi lakos, bérlő jelezte, hogy meg kívánja vásárolni a lakást, amelyben lakik és az önkormányzat tulajdonában van. Tavaly felértékeltették ezt a lakást, de az idei évben újra aktualizálni kell a felértékelést. El kellene azon gondolkodni, hogy fejlesztési önrésznek be kellene vonni még egy lakást, így még kevesebb hitelt kellene felvenni. Amiről már beszélt a testület, hogy Tombi László, ahol lakik, hiszen az is egy önkormányzati lakás, ő elköltözhetne az iskola tetőterében lévő lakásba. Egyenlőre nem szeretnék ezt tenni, de ha a Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy szakmailag szükséges megoldás lesz, akkor ezt a lépést meg kell tenni. Erről a képviselőtestületet majd tájékoztatni fogja. 8.) Beszámoló az önkormányzatnál évben végzett belső ellenőrzésről Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy ezzel kapcsolatosan az írásos előterjesztést mindenki kézhez kapta. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és egyetértett a határozati javaslatban foglaltakkal. Egyre inkább látható, hogy az állami pénzek felhasználásának ellenőrzése városi szinten egyre komolyabb az ellenőrző szervek részéről. Jelen pillanatban is ÁSZ vizsgálat folyik az önkormányzatnál, a központosított előirányzatok felhasználását ellenőrzik és annak szabályszerűségét a közmunkások foglalkoztatása, leigénylés, tételes elszámolása téren. Éppen ezért a belső ellenőrzésnek ezt a területet is fel kell vállalnia és foglalkoznia kell vele. Ugyancsak az ellenőrzés kapcsán elmondható, hogy április 24-én a Közigazgatási Hivatal is ellenőrzést tart költségvetési gazdálkodás témakörét is érintően. A jelenlegi belső ellenőrzésnél 2 fő főállású belső ellenőr van a kistérségnél, ők látják el Sásdon és az intézményeknél az ellenőrzéseket, nem elegendő a 2 fő a 21 településre, ha majd Vásárosdombó és mikrotérsége is csatlakozni fog, akkor tényleg nem elegendő a jelenlegi létszám ban az ÁSZ jelentés is leírta és javaslatot tett arra, hogy a belső ellenőrzést erősíteni kell. Pál Csaba a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta, támogatják az egy fő belső ellenőr felvételét kistérségi finanszírozással. Székely Szilárd polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott határozati javaslatot fogadják el.

15 15 Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 11 igen szavazattal, ellenszavazat és 47/2008. (IV.17.) KTH. számú határozata Sásd Város Képviselőtestülete a évi belső ellenőrzési jelentést elfogadja. Egyúttal megállapítja, hogy a kistérségi belső ellenőri létszám nem teszi lehetővé, hogy a jegyző a belső ellenőrzési feladatainak maradéktalanul eleget tudjon tenni. A képviselőtestület a Többcélú Kistérségi Társulásnak indítványozza, hogy vizsgálja felül a belső ellenőrzési létszámhelyzetet, a belső ellenőrök leterheltségét az ellenőrzés folyamatossága érdekében. Határidő: április 30. Felelős : Székely Szilárd polgármester 9.) Közbeszerzési terv elfogadása Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy sem az építési beruházás, sem az árubeszerzés, sem a szolgáltatás esetében nem érik el azt a nettó határt, ami fölött kötelező lenne akár egy egyszerű eljárást is lefolytatni, jelenleg ezt tartalmazza a közbeszerzési tervük, amit bármikor módosítani lehet, ha meghaladná az értékhatárt. A Pénzügyi Bizottságnál is tárgyalták, hogy a TOT-nál az élelmiszerbeszerzésnél is azért maradhat ki a közbeszerzési eljárásból, mert külön külön kell bontani az egyes beszerzéseket. Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, természetesen a tervet egész évben figyelni kell, jelen pillanatban a jelen költségvetési kondíciók mellett nincs miről beszélniük. Van szabályzatuk is, aszerint pedig bármilyen olyan lakossági cselekménynél a bizottság elrendelheti, hogy folytassák el azt az eljárást, amit a törvény szerint is kötelező lenne, függetlenül attól, hogy nem érték el az összeghatárt. Jelen pillanatban csak a Kht-val van ilyen szerződésük a fonyódligeti tábor felújításával kapcsolatban. Pál Csaba a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő elmondta, a bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolta a testületnek. Székely Szilárd polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Sásd Város Önkormányzata évi Közbeszerzési Tervét fogadják el.

16 16 Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 11 igen szavazattal, ellenszavazat és 48/2008. (IV.17.) KTH. számú határozata Sásd Város Képviselőtestülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Sásd Város Önkormányzata évi Közbeszerzési Tervét elfogadta. Határidő: azonnal Felelős : Székely Szilárd polgármester 10.) Közlekedési csomópont felújítására pályázat beadása Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy az ezzel kapcsolatos eredeti terveket mindenki látta. Azóta sikerült megtudniuk a tulajdonosok nevét, Krechl Ágnesnek, Krechl Árpádnak hívják. Nyilatkoztak arról, hogy nem kívánják értékesíteni az ingatlant. A Bm. Közlekedési Hatóság, illetve a Bm. Regionális Közigazgatási Hivatal állásfoglalása szerint miután lakatlan az ingatlan, így 6 hónapnál rövidebb idő alatt lebonyolítják az önkormányzat helyett a kisajátítást és a Sásdon jelenleg elfogadott ingatlan értékek alapján veszik az ingatlan értékét. Az építési engedély megszerzéséhez nem kell az ingatlan tulajdonosának a hozzájárulása, úgyis kaphatnak engedélyt, hogy ő ehhez nem járul hozzá. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a pályázat tartalmát. Meg kellene vizsgálni a Stihl bolti csomópontot is. Ugyanis 1,5 milliárd forintra pályázatot, ami azt jelenti, hogy mft-os pályázatok lehetnek, a sásdi pályázat kb. 80 mft-os pályázat lehet. A pályázati felhívást és pályázati útmutatót átvizsgálta, lehetőség van rá, hogy egy pályázaton belül két egymással össze nem függő csomópont biztonságosabbá tételére is pályázhassanak. A holnapi nap folyamán Molnár Istvánnal erről még egyezkedni kell, ő kidolgozza majd az alternatívákat. Nagyon veszélyes, nem belátható csomópont, ami fontos lenne, hogy biztonságosabbá tegyék legalább egy kanyarodósávval. Pál Csaba a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő elmondta, ez annyiban új fejlemény, hogy amikor elmondták, hogy a házzal nem tudnak mit kezdeni, a kisajátítási eljárás nem akadályozza az egésznek a kivitelezését? Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy nem akadályozza a kisajátítás a kivitelezést. Ha az önkormányzat a közérdeket megfelelően tudják igazolni, abban az esetben nem lehet probléma. Székely Szilárd polgármester úgy tudja, hogy az ingatlan nem egy helyrajzi számon van, a legromosabb része a nyugati része külön eladó, az alsó része külön kiadó, ami most kifestett állapotban van, de ugyanolyan romos állapotú szerkezetileg, ezt kellene kisajátítani.

17 17 A felső rész, ahol a romház van, azt egyenlőre nem kell kisajátítani. Úgy gondolja, hogy ennek az ingatlannak a helyzetéből fakadó piaci értéke jelenleg 15 mft. Javasolta a képviselőtestületnek, hogy a közlekedési csomópont felújítására pályázatot nyújtsák be, a pályázat beadásához szükséges önrészt hitel felvételével biztosítsák. Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 11 igen szavazattal, ellenszavazat és 49/2008. (IV.17.) KTH. számú határozata Sásd Város Képviselőtestülete pályázatot kíván benyújtani a DDOP /C. kódszámú a közlekedés biztonságát javító fejlesztések az országos közúthálózat települések belterületét érintő átkelési szakaszain című pályázati felhívás alapján a közúti közlekedés biztonságának fejlesztése Sásdon címmel. A képviselőtestület nyertes pályázat esetén megkívánja valósítani a Sásd, Rákóczi u. és Kaposvári u. kereszteződésének korszerűsítését, balesetmentesebbé tételét. Ezen belül közlekedési jelzőlámpák kiépítését és kanyarodósávok kialakítását az úttest szélesítésével. A képviselőtestület tudomásul veszi, hogy a 611-es számú és a 66-os számú főközlekedési útvonalak és kereszteződésük a Magyar Állam tulajdonát képezi, kezelőjük a Közútkezelő Kht. A képviselőtestület megállapítja, hogy a tervezett beruházás összhangban áll és illeszkedik a város rendezési tervében foglaltakkal, amely a Helyi Építési Szabályzatról szóló 8/2004. (VII.12.) Ökr. számú rendelettel lett elfogadva. A képviselőtestület a beruházás bruttó végösszegét összesen eft-ban állapítja meg. Ennek a beruházási költségnek legalább 10 %-a az önrész. A képviselőtestület az önrészt saját költségvetése terhére biztosítja. Az önrész összege eft. A képviselőtestület megállapítja, hogy a pályázat sikeres megvalósításához elengedhetetlen, hogy a forgalmi csomópont bővítéséhez a sásdi 375/2. és 375/3. hrsz-ú ingatlanok tulajdonjogát az önkormányzat megszerezze. Tekintettel arra, hogy a tulajdonosok nem szándékoznak reális áron az ingatlanokat az önkormányzat részére értékesíteni, a beruházás közérdekűségére tekintettel a kisajátítási eljárást az önkormányzat nyertes pályázat esetén ezen ingatlanok tekintetében meg kívánja indítani, hogy végső soron a tulajdonjogot megszerezze. A képviselőtestület elrendeli, hogy a soron következő testületi ülésre a polgármester gondoskodjék a évi költségvetési rendelet módosításáról, melyben a pályázati cél megjelölésével az önrész összegét az önkormányzat biztosítja. Határidő: május 30., illetve június 3. Felelős : Székely Szilárd polgármester

18 18 11.) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire vonatkozó teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározása Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy az ezzel kapcsolatos írásos előterjesztést mindenki kézhez kapta, törvényi kötelezettségnek tesznek eleget minden évben. Székely Szilárd polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire vonatkozó teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározásával értsen egyet. Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 11 igen szavazattal, ellenszavazat és 50/2008. (IV.17.) KTH. számú határozata Sásd Város Képviselőtestülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire vonatkozó teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározásával egyetértett. Határidő: azonnal Felelős: Székely Szilárd polgármester 12.) Lengyel testvértelepülés küldöttségének fogadása Előadó: Rabb Győzőné alpolgármester Rabb Győzőné alpolgármester tájékoztatta a testületet, hogy április 30. napján érkezik a lengyel testvértelepülés, Mogilány 15 fős hivatalos küldöttsége és a tánccsoport. A Pénzügyi Bizottság ülésén résztvett, ahol kérvényezett egy bizonyos összeget, melynek összege 300 eft, mindamellett, hogy a zenekari tagok is hozzájárulnak a vendégek fogadásához. A bizottság támogatta a kérvényét. Április 30-án érkeznek a vendégek. Nagy segítségükre volt a középiskola és az általános iskola, megköszönte a segítségüket. Május 1-én mindenkit sok szeretettel várt a sportpályán 12 órától, akkor fognak a lengyel vendégek odaérni. Pénteken és szombaton kirándulás lesz a vendégeknek, kérte az intézményvezetőket és képviselőket, hogy aki szeretne részt venni, akkor a részvételi szándékát időben jelezze. Pénteken és szombaton este lesz közös vacsora a lengyel küldöttséggel.

19 19 Skoda Dénes képviselő elmondta, a bizottság kihangsúlyozta azt, hogy aki kirándulni szeretne, igyekezzen annak költségeit fedezni és ne az önkormányzat terhe legyen. Székely Szilárd polgármester példaként elmondta, hogy a tavalyi évben a raaba-i kirándulást is fizette mindenki. Kocsisné Walter Ilona iskolaigazgató tájékoztatta a testületet, hogy a mogilányi testvértelepülésük iskolái meghívták az iskolai kórust egyhetes vendégszereplésre. Számítottak a meghívásra, hiszen egyik évben a sásdi iskolások mennek, másik évben ők jönnek Sásdra. A kórus tagjai között több olyan hátrányos helyzetű tanuló van, akiknek a szülei az utazás költségeit nem tudják vállalni. Szeretné, ha a testület támogatná a kiutaztatásukat. Nem szeretné, ha azok a gyerekek, akiknek a szülei nem tudják támogatni az utazást, soha nem mennének, akiknek viszont tudják támogatni, ők természetesen tudnak utazni. Egy kórusban minden tanulóra szükség van, ahogy számolták kb. 20 eft tanulónként a költség. Elmondta, hogy soha nem mentek úgy a pedagógusok, tanulók, hogy ne fizettek volna. Galambosné Wágner Éva képviselő elmondta, személy szerint mindig részt vett a lengyelországi utazásokon, mindig befizette azt a pénzt, amit kellett. Nem is értette, hogy 10 fő kint volt, amikor jöttek, akkor csak 4 fő akart visszafogadni vendéget. Őt személy szerint meg sem kérdezték ez ügyben. Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy Lakatos Judittal már beszélt erről, mivel az iskolás kórus menne, azt mondta, ha lesz olyan gyermek, akinek a szülei nem tudják megfizetni a költségeket, emiatt beszélt a plébános úrral, akkor az általános iskolának a kórusa jótékonysági hangversenyt fognak rendezni a templomban, akármennyi pénzösszeg jön össze, minden támogatást jól jön. Skoda Dénes képviselő elmondta, figyelembe kell venni azt is, ami előbb elhangzott, hogyha az ÖNHIKI-nél nem kapják meg a többi pénzt, akkor dönteni kell, hogy a köztisztviselők kapnak-e étkezési hozzájárulást, vagy a kórusnak adjanak 500 eft támogatást, mindezekről majd lehet dönteni. Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy ez így van. Kocsisné Walter Ilona iskolaigazgató megkérdezte, hogy az étkezési utalványon fog múlni? Akkor nem fogja beadni a kérelmüket. Székely Szilárd polgármester elmondta, nem erről van szó, a bizottság mérlegelni fogja a kérelmet. Gáspár Andrea iskolaigazgató elmondta, hogy a középiskolának semmilyen kapcsolata sincs a lengyel küldöttséggel, amit ők tesznek pusztán szeretetből és segítségből teszik. Rabb Győzőné alpolgármester ezt mindenki tudja, meg is köszönte a segítséget. Székely Szilárd polgármester is megköszönte a segítségeket. Javasolta a képviselőtestületnek, hogy plusz 150 eft-ot be kell tervezni a meglévő 150 eft összeghez.

20 20 Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 11 igen szavazattal, ellenszavazat és 51/2008. (IV.17.) KTH. számú határozata Sásd Város Képviselőtestülete az alpolgármesteri tájékoztató alapján a Mogilány testvértelepülés küldöttségének május 1-i sásdi programokon való részvételéhez a költségvetésben előirányzott 150 eft-on felül további 150 eft-ot biztosit. Határidő: azonnal Felelős: Székely Szilárd polgármester 13.) SZAKKOM Kft. bérleti szerződésének meghosszabbítása Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. Székely Szilárd polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a SZAKKOM Kft. kérelmet nyújtott be az önkormányzat felé, mely szerint március 31-én lejárt a bérleti szerződése. Ezért szeretné meghosszabbítani a szerződést december 31-ig, ehhez kérte a testület hozzájárulását. Javasolta a képviselőtestületnek, hogy a SZAKKOM Kft. részére adja bérbe a Sásd, Dózsa u. 4. szám alatt lévő raktárhelyiséget december 31. napjáig. Képviselőtestület hatalmazza fel a polgármestert a bérleti szerződés aláírására. Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 11 igen szavazattal, ellenszavazat és 52/2008. (IV.17.) KTH. számú határozata Sásd Város Képviselőtestülete úgy határozott, hogy a korábbi feltételekkel bérbe adja SZAKKOM Kft. részére a Sásd, Dózsa u. 4. szám alatt lévő raktárhelyiséget december 31. napjáig. Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására. Határidő: azonnal, illetve december 31. Felelős: Székely Szilárd polgármester

21 21 14.) Pannon Szakképzés Szervezési Társulásba való társulási csatlakozás Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. Székely Szilárd polgármester tájékoztatta a megjelenteket, hogy a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata levelet intézett a középiskola igazgatójának, mely levélben kezdeményezte a Pannon TISZK átalakítását a Pannon Szakképzés Szervezési Társulás létrehozásával. A társulásnak csak önkormányzatok lehetnek a tagjai. Kérték, amennyiben az önkormányzat társulni kíván, akkor testületi döntést kell a társulásról hoznia. A középiskola komoly erőfeszítéseket tesz azért, hogy szakképzési hozzájárulás tekintetében minél több vállalkozót győzzenek meg arról, hogy az iskola alszámlájára biztosítsa ezt az összeget. Viszont a törvényi rendelkezés úgy szól, hogy az 1500 fő feletti szakképző intézmények jogosultak csak a szakképzési hozzájárulásra. Éppen ezért Baranya megyében elindult a szakképzési hozzájárulásban résztvevő cégek, szakmai tömörülést hoztak létre, ami alapján megfelelnek a jogszabályi feltételeknek. Javasolta a képviselőtestületnek, hogy a Pannon Szakképzés Szervezési Társulásba társuljon. Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 11 igen szavazattal, ellenszavazat és 53/2008. (IV.17.) KTH. számú határozata Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete úgy határozott, hogy a Pannon Szakképzés Szervezési Társulásba társulni kíván. Határidő: azonnal Felelős : Székely Szilárd polgármester 15.) Bm. Romák Közhasznú Egyesületének helyiségigénye Székely Szilárd polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a közhasznú egyesület Orsós László vezetésével működik. Jeleztek, hogy önkormányzati helyiséget szeretnének bérelni Sásd, Szent 14. szám alatti épületben. A helyiséget ugyanazokkal a piaci feltételekkel, amit bárki megkaphat, igénybe kívánják venni, ők is szolgáltató és jogvédő irodát kívánnak működtetni. Skoda Dénes képviselő javasolta, hogy háromhavi kauciót fizessenek be előre, amennyiben utána nem fizetnek, akkor meg kell szüntetni a bérleti jogviszonyt.

22 22 Javasolta a képviselőtestületnek, hogy a Bm. Romák Közhasznú Egyesület részére a Sásd, Szent Imre u. 14. számú épületben a volt Sásdcsat Kft. irodahelyiségét biztosítsa 350,-Ft/m2 áron. Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 11 igen szavazattal, ellenszavazat és 54/2008. (IV.17.) KTH. számú határozata Sásd Város Képviselőtestülete a Bm. Romák Közhasznú Egyesület részére a Sásd, Szent Imre u. 14. számú épületben a volt Sásdcsat Kft. irodahelyiségét 350,-Ft/m2 áron biztositja december 31. napjáig. Határidő: azonnal Felelős: Székely Szilárd polgármester E g y e b e k Skoda Dénes képviselő megkérdezte, hogy mi a helyzet a Váradi György féle akácfakivágással kapcsolatban? A Pénzügyi Bizottság is tárgyalta, ugyanis a testület akkor úgy döntött, hogy nem tesz rendőrségi feljelentést és megbízza a polgármestert, hogy tárgyaljon az érintettekkel, hogy a kárt fizessék be. Székely Szilárd polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a befizetés elkezdődött, aztán nem fizettek. Akkor ő rákérdezett az egyik érintettnél, azt mondta, hogy fizetni fogja továbbra is. Azóta látja, hogy egy nagyértékü személyautót is vásárolt, de a fa fizetése elmaradt. Újból tárgyalt vele a nem fizetés miatt. Skoda Dénes képviselő véleménye szerint, amennyiben a tartozását a következő testületi ülésig nem rendezi a megállapodás szerint, akkor a testület döntsön arról, hogy a rendőrségi feljelentést megteszi. Pál Csaba képviselő javasolta, hogy először írásban kellene felszólítani, és utána megtenni a szükséges lépéseket, amennyiben nem fizet a felszólításra. Székely Szilárd polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy Váradi György sásdi lakost írásban szólítsa ki az illegális akácfakivágás miatt okozott kár megtérítésére, amennyiben ennek 15 napon belül nem tesz eleget, akkor a szükséges rendőrségi feljelentést tegye meg.

Sásd Város Polgármeseri Hivatal tanácskozóterme Sásd, Rákóczi u. 41.

Sásd Város Polgármeseri Hivatal tanácskozóterme Sásd, Rákóczi u. 41. J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2009. július 29. napján tartott rendkívüli testületi ülésérıl. Ülés helye: Sásd Város Polgármeseri Hivatal tanácskozóterme

Részletesebben

Hausmann Mária és Dr. Földi-Deutsch Eszter képviselők.

Hausmann Mária és Dr. Földi-Deutsch Eszter képviselők. J e g y z ő k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2010. február 4. napján megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Hiányzik: Városháza tanácskozóterme Sásd,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2011. február 15-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésérıl. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u. 41.) Jelen vannak: Marics József Kasza Jánosné

Részletesebben

2.) A pedagógiai, módszertani reformokat támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése címő TIOP 1.1.1. pályázat elkészítésére szerzıdéskötés

2.) A pedagógiai, módszertani reformokat támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése címő TIOP 1.1.1. pályázat elkészítésére szerzıdéskötés 1 J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 22. napján megtartott rendkívüli ülésérıl. Az ülés helye: Jelen vannak: Városháza tanácskozóterme Sásd,

Részletesebben

Papp Magdolna polgármester, Gábor Gyula alpolgármester, Katona Józsefné, Herke Pál és Szilágyiné Balog Szilvia képviselők.

Papp Magdolna polgármester, Gábor Gyula alpolgármester, Katona Józsefné, Herke Pál és Szilágyiné Balog Szilvia képviselők. J e g y z ő k ö n y v : Készült Sásd Város, Felsőegerszeg, Meződ. Oroszló, Palé, Varga, Vázsnok Községek Önkormányzati Képviselőtestületének 2010. március 1. napján megtartott együttes üléséről. Az ülés

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza 3.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Pilis Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2005. február 23-án 16 órai kezdettel megtartott ülésérıl Jelen vannak: - Csikós János polgármester - Tóth Tibor alpolgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 230-15/2008. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2008 november 28-án /pénteken/ 15.30 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. május 29-én (kedd) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 26-án, du. 14,00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Szobota Lajos polgármester, Veres

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 640/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Úri község Polgármesteri Hivatalában 2011. február 23-án 17.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Úri község Polgármesteri Hivatalában 2011. február 23-án 17.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről. Úri községi Önkormányzat 2244 Úri, Rákóczi u. 31. Tel: (29) 456-008 Tel/fax: 456-524 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úri község Polgármesteri Hivatalában 2011. február 23-án 17.00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Székely Szilárd polgármester javasolta, hogy a testületi ülésen a meghívóban közölteken kívül még az alábbi napirendi pontokat tárgyaljanak meg:

Székely Szilárd polgármester javasolta, hogy a testületi ülésen a meghívóban közölteken kívül még az alábbi napirendi pontokat tárgyaljanak meg: J e g y z ő k ö n y v : Folytatólagosan felvéve Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. március 02.napján megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Városháza Díszterem 7370.

Részletesebben

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről.

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7. Ép./ Jelen voltak: Farkas

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 210. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. október 8-án 11 órától megtartott soron kívüli ülésén Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza Tanácskozó terme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 21-én megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Régi Városháza Díszterme Ráckeve, Kossuth L. u.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. november 10-én (szerdán) 16.00 órakor megtartott ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről. Jelen vannak:, Benkó Dániel, Lőrincz József, Nahóczki László, Dr. Zsirai Sándor Jegyzőkönyvvezető:

Részletesebben

Virág Anett polgármester, Szelle Gyöngyi alpolgármester, Nagy Gál Andrásné, Rab Árpád, Eizemann János képviselők

Virág Anett polgármester, Szelle Gyöngyi alpolgármester, Nagy Gál Andrásné, Rab Árpád, Eizemann János képviselők J e g y z ő k ö n y v : Készült Sásd Város, Baranyaszentgyörgy, Felsőegerszeg, Meződ. Oroszló, Palé, Varga, Vázsnok Községek Önkormányzati Képviselőtestületeinek 2012. március 8-án tartott együttes testületi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. Jelen vannak: Istvánfalvi Sándor polgármester Hajdu Péter

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 17/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt

Részletesebben

113/2007. (VII.19.) KTH.

113/2007. (VII.19.) KTH. J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. augusztus 29. napján megtartott rendkívüli ülésérıl. Az ülés helye: Jelen vannak: Városháza tanácskozóterme Sásd, Rákóczi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Vázsnok Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. március 22. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Sásd, Városháza tanácskozóterme Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Atkár Általános Iskolai Napközi Otthon Étterme

JEGYZŐKÖNYV. Atkár Általános Iskolai Napközi Otthon Étterme JEGYZŐKÖNYV Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2007. március 14.-én 16.57 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Távolmaradását: bejelentette: Atkár Általános

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi és Szúcs, Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2011. február 2-án 14 00 órakor tartott együttes ülésén, az Egercsehi Polgármesteri Hivatalban Határozatok

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. - Jánossomorja Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről szóló beszámoló (3. sz.

JEGYZŐKÖNYV. - Jánossomorja Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről szóló beszámoló (3. sz. Ikt.sz.: 12-16/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. november 30-án (szerdán) 16 órakor a Körzeti Általános Iskola hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan volt távol: Maximovits László alpolgármester.

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan volt távol: Maximovits László alpolgármester. JEGYZŐKÖNYV Készült: Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án, 16.00 órától a Polgármesteri Hivatalban megtartott ülésén. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester, Berecz

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 8/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő.

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő. 1260 1269 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-án (csütörtökön) 15 00 órakor megtartott Képviselő-testület nyílt ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. május 20- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. május 20- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2014. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. május 20- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 7/2014. (VI.02.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13.236-2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. február 12. napján megtartott üléséről.

Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. február 12. napján megtartott üléséről. J e g y z ő k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. február 12. napján megtartott üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Városháza tanácskozóterme Sásd, Rákóczi u. 41.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről Szám: 10/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Katona Imre polgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-1/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. február 11-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. október 28-i üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. október 28-i üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. október 28-i üléséről Jelen vannak: l./ Bechtold Tamás polgármester 2./ Ádám Zsuzsanna alpolgármester 3./ Artai Balázs képviselő 4./

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2010. november 29-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ifj. Kozák János. Orbán István

JEGYZŐKÖNYV. Ifj. Kozák János. Orbán István Szám: 02/166-4/2007. JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat testületének 2007. május 29-én 9 00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza Képviselői Irodájában megtartott nyilvános

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves Város Képviselő-testületének 2011. február 18-án (pénteken) 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves Város Képviselő-testületének 2011. február 18-án (pénteken) 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 51 2513-2/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves Város Képviselő-testületének 2011. február 18-án (pénteken) 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza 204-es

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 494 PH-18232/2012 J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 10-én (hétfő) 16.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Az ÉMOP-4.2.1/A,B-11 kódszámú,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető főépítész. jegyzőkönyvvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető főépítész. jegyzőkönyvvezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. június 24-én a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 55 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2015. február 17-én 14 óra 30 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

17/2010. sz. jegyzőkönyv

17/2010. sz. jegyzőkönyv 17/2010. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről, mely 2010. november 2-án 17 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-15/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. október 6-án 15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Cseh János Veres-Herédi

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 27/2013. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2013. november 7-én 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről. Testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem Jelen vannak: Bechtold Tamás, Ádám Zsuzsanna al, Artai Balázs képviselő, Csókás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Rendi János, Csutora Gábor, Kelemen Sándor, Kalmárné Koszonits Klára képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Rendi János, Csutora Gábor, Kelemen Sándor, Kalmárné Koszonits Klára képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: Rajka község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én, csütörtökön, a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (9224, Rajka, Szabadság tér 1.) 18.30 órakor megtartott -

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. április 16-án Újtikoson az önkormányzat hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat képviselő-testülete nyílt ülésén. Szavazati joggal jelen van: Tóth Miklós

Részletesebben

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. JÚNIUS 4-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. április 29-én du: 14 órakor az Ady Endre Általános Művelődési Központ és Városi Könyvtár tanácstermében a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülése alkalmából.

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. november 10. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. november 10. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. november 10. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: 18, d./ határozata: 175-183,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető.

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető. Szám:12/3-8/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. február 9-én 10:05 órai kezdettel a Megyeháza Képviselő irodájában megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Szentesné Szekér Piroska képviselı. Szászné Boros Krisztina irodavezetı. Csöröncsics Zoltán

JEGYZİKÖNYV. Szentesné Szekér Piroska képviselı. Szászné Boros Krisztina irodavezetı. Csöröncsics Zoltán 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselı-testületének 2012. október 25-i rendes ülésérıl, melyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester Somogyvári

Részletesebben

Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterme 7370 Sásd, Dózsa Gy. u. 32.

Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterme 7370 Sásd, Dózsa Gy. u. 32. 1 J e g y z ő k ö n y v Készült Sásd Város Képviselőtestületének 2014. február 5. napján tartott testületi üléséről. Ülés helye: Jelen vannak: Igazoltan távol: Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterme

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről. Jelen vannak: a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

K I V O N A T. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének. 2016. február 11-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének. 2016. február 11-i ülésének jegyzőkönyvéből Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete L a k i t e l e k K I V O N A T Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i ülésének jegyzőkönyvéből Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 759 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 24-én - pénteken - de. 8.00 órakor megtartott ülésérıl. A képviselı-testület ülésének helye: a Polgármesteri

Részletesebben

Testületi ülés helye: Sásd Város Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 7370 Sásd, Dózsa Gy. u. 32.

Testületi ülés helye: Sásd Város Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 7370 Sásd, Dózsa Gy. u. 32. J e g y z ő k ö n y v Készült Sásd Város Képviselőtestületének 2012. február 13. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Sásd Város Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 7370 Sásd, Dózsa

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Dr. Kóthy

Részletesebben

Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE

Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. február 20-án 9.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Borsosberény Község

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 27. napján megtartott soros nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 27. napján megtartott soros nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 27. napján megtartott soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Benke Marcell alpolgármester,

Részletesebben

Székely Szilárd polgármester erre reagálva elmondta, hogy ezt nem napirendi pont keretében tárgyalják, hanem az Egyebek-ben.

Székely Szilárd polgármester erre reagálva elmondta, hogy ezt nem napirendi pont keretében tárgyalják, hanem az Egyebek-ben. J e g y z ő k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2010. április 8. napján megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Hiányzik: Városháza tanácskozóterme Sásd,

Részletesebben

4./ Arnót Község Önkormányzata adósságot keletkeztetı ügyleteibıl eredı fizetési kötelezettségeinek megállapítása.

4./ Arnót Község Önkormányzata adósságot keletkeztetı ügyleteibıl eredı fizetési kötelezettségeinek megállapítása. ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETE Arnót, Petıfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 4/2013 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselı-testületének

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. május 5-i ülésérıl Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint A polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. november 12- án tartott közmeghallgatással egybekötött ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGÁNAK 2012. szeptember 05-én 14,00 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról

12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról JEGYZŐKÖNYV CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2008. OKTÓBER 30-ÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 1 Az ülésen született döntések jegyzéke: Rendeletek: 12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 20 816/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza 204-es tanácskozó terme

Részletesebben

Papp Magdolna polgármester, Gábor Gyula alpolgármester, Szabó Lajosné, Katona Józsefné, Herke Pál és Szilágyiné Balog Szilvia képviselők.

Papp Magdolna polgármester, Gábor Gyula alpolgármester, Szabó Lajosné, Katona Józsefné, Herke Pál és Szilágyiné Balog Szilvia képviselők. J e g y z ő k ö n y v : Készült Sásd Város, Felsőegerszeg, Meződ. Oroszló, Palé, Varga, Vázsnok Községek Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. december 17. napján megtartott együttes üléséről. Az ülés

Részletesebben

Vázsnok, Római u. 14.

Vázsnok, Római u. 14. J e g y z ő k ö n y v Készült Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29. napján tartott közmeghallgatásáról. Testületi ülés helye: Vázsnok, Faluház Vázsnok, Római u. 14. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 24-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 24-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2011. november 24-én megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó Anna, Kiss Zoltán, Kocsis István, Péter Zoltán,

Részletesebben

Igazoltan távol van: Lukácsi Eszter, Méri Attila, Takács Zsolt, Dr. Villányi Balázs képviselők

Igazoltan távol van: Lukácsi Eszter, Méri Attila, Takács Zsolt, Dr. Villányi Balázs képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2009. március 24-én (kedden) 18.00 órai kezdettel tartott Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi és Vének községek Önkormányzata Képviselő-testületeinek együttes képviselő-testületi ülésén.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

6. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA

6. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA 6. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15. napján megtartott soros testületi ülésének jegyzőkönyvéből RENDELETEK MUTATÓJA 5/2014. (V.15.) számú

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma: 7-105/2012. J E G Y Z Õ K Ö N Y

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 21-i munkaterv szerinti nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 231-232 T á r g y s o r o z

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Barta Győző, Benkó Dániel, Fodor Istvánné, Lőrincz József, Mizsei Attila,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 26-án megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 26-án megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. I-1/27/2009. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 26-án megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 1-14/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2009. november 24-én megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. március 4-én megtartott üléséről Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./ Csókás

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. október 7-én tartott rendkívüli ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. október 7-én tartott rendkívüli ülésérıl. Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. október 7-én tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete részérıl: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor,

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. FEBRUÁR 14.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉRŐL

EGYEK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. FEBRUÁR 14.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3/2011 J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2011. február 14.-én a NYÍLT ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerint NAPIRENDEK:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 5650-2/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Szám: 1-3/2012./nyilvános J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község

Részletesebben

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 Iktatószám: 54-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. január 30-án Dunaalmás

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve Készült: 2011. február 15-én a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott képviselő-testületi ülésről 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán polgármester Antal András alpolgármester

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 30/2008.(02.14.) Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló 31/2008.(02.14.)

Részletesebben

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 2009. január 7-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésén Megalkotott rendeletek: 1/2009. (I. 8.) rendelet: a helyi építészeti értékek

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6. Tel/Fax: 88/503-820 email: hivatal@magyarpolany.hu Szám: M.113-7/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarpolány

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8321 Uzsa, Lázhegy út 21. Ügyiratszám: 495/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Száma: 658-15/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29-én (Kedden) 14:00 órakor

Részletesebben