A kemoterápia idôtartama elôrehaladott nem kissejtes tüdôrákban: véletlen besorolásos vizsgálatok áttekintése és metaanalízise

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A kemoterápia idôtartama elôrehaladott nem kissejtes tüdôrákban: véletlen besorolásos vizsgálatok áttekintése és metaanalízise"

Átírás

1 5. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM OKTÓBER JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY EREDETI KÖZLEMÉNY A kemoterápia idôtartama elôrehaladott nem kissejtes tüdôrákban: véletlen besorolásos vizsgálatok áttekintése és metaanalízise Yu Yang Soon, Martin R. Stockler, Lisa M. Askie és Michael J. Boyer Sydney Cancer Center, Royal Prince Alfred Hospital; National Health and Medical Research Council Clinical Trials Centre, University of Sydney, Sydney, New South Wales, Ausztrália. Közlésre benyújtva: augusztus 4-én; elfogadva: február 9-én; az internetes változat a nyomtatott verziót megelôzôen, május 26-án jelent meg a honlapon. A közleményben ismertetett adatok poszter formájában részben bemutatásra kerültek: 12th World Conference on Lung Cancer (Szöul, Dél-Korea, szeptember 2 6.). és 44th Annual Meeting of the American Society of Clinical Oncology (Chicago, IL, május 30. június 3.). Nyilatkozat: Az esetleges anyagi támogatással és a munkamegosztással kapcsolatos szerzôi nyilatkozat a közlemény végén található. Levelezési cím: Michael J. Boyer, MB BS, Sydney Cancer Center, Royal Prince Alfred Hospital, Missenden Rd, Camperdown 2050, Sydney, New South Wales, Australia; A Függelék csak a cikk teljes verziójában található meg, mely a honlapon érhetô el. A pdf verzió nem tartalmazza, melynek olvasásához Adobe Reader szükséges American Society of Clinical Oncology X/09/ /$20.00 DOI: /JCO ÖSSZEFOGLALÁS Célkitûzés A vizsgálat célja annak eldöntése volt, hogy a kiterjesztett kemoterápia elônyösebb-e a szokásos ciklusszámban alkalmazott elsô vonalbeli kemoterápiánál elôrehaladott nem kissejtes tüdôrákban. Módszerek A biokémiai szakirodalmi adatbázisok és kongresszusi összefoglalók áttekintésével olyan véletlen besorolásos, kontrollos vizsgálatok (RCT, randomized controlled trial) adatait gyûjtöttük ki, melyekben az elôre meghatározott számú ciklusban alkalmazott kemoterápia hatását vetették össze azzal a kezelési stratégiával, mely szerint ugyanezt a kemoterápiát újabb meghatározott ciklushosszon keresztül, a progresszív betegség jelentkezéséig tartották fenn, illetve az azonos kezdeti kemoterápia meghatározott ciklusszámát követôen alternatív kemoterápiára tértek át újabb ciklusokban. A metaanalízis a fixhatás-modell elve alapján történt. A teljes túlélést (OS, overall survival) tekintettük elsôdleges végpontnak, míg a progressziómentes túlélést (PFS, progression-free survival), a mellékhatásokat és az egészséggel kapcsolatos életminôséget (HRQL, health-related quality of life) másodlagos végpontként értékeltük. Eredmények Tizenhárom RCT-t találtunk, mely összesen 3027 beteget ölelt fel. A kiterjesztett kemoterápia jelentôsen javította a PFS-t (kockázati arány [HR, hazard ratio], 0,75; 95% CI, 0,69 0,81; p < 0,00001), míg az OS csak csekély mértékû javulást mutatott (HR, 0,92; 95% CI, 0,86 0,99; p = 0,03). Az alcsoportelemzés tanúsága szerint a PFS javulása azokban a vizsgálatokban bizonyult a legnagyobbnak, melyekben a kiterjesztett kemoterápia harmadik generációs sémák szerint történt, szemben a régebbi sémákat alkalmazó kezelésekkel (HR, 0,70; interakciós p = 0,003). Kiterjesztett kemoterápia mellett minden olyan tanulmány szerint gyakrabban léptek fel mellékhatások, mely tartalmazott erre vonatkozó adatokat, míg a hét közül két közlemény a HRQL rosszabbodásáról adott számot. Következtetések A kiterjesztett kemoterápia és ezen belül is annak harmadik generációs sémákat alkalmazó formája jelentôsen javította a PFS-t, miközben az OS-re csak csekély hatást gyakorolt. A kiterjesztett kezelés hatásait tovább kell vizsgálni olyan szerek adásával, melyek a mostaninál erôteljesebb hatást biztosítanak és/vagy a betegek jobban tolerálják azokat. J Clin Oncol 27: American Society of Clinical Oncology BEVEZETÉS A tüdôrák változatlanul jelentôs szereplôje a rosszindulatú daganatok okozta halálozás alakulásának szerte a világon, melyet mi sem bizonyít szemléletesebben, mint hogy a 2002-es statisztikák szerint egymillió emberéletet követelt. 1 E tumorok 80 85%-a sorolható a nem kissejtes szövettani csoportba (NSCLC, non-small-cell lung cancer). 2 A távoli áttéteket adó (IV. stádium), kiújuló, illetve lokálisan elôrehaladott daganatok közül azok tartoznak az elôrahaladott NSCLC csoportjába, melyeknél magával az 260

2 A kemoterápia idôtartama elôrehaladott nem kissejtes tüdôrákban elváltozással (pl. pleurális folyadékgyülemmel kísért IIIb stádiumú betegség) vagy a betegekkel kapcsolatos valamely tényezô (pl. egyidejûleg fennálló egyéb betegség) meghiúsítja a kuratív kezelést. 3 Az elôrehaladott NSCLC kedvezôtlen kilátásokkal kecsegtet. Egy újabb nagy, véletlen besorolásos, III. fázisú vizsgálat szerint a platinaalapú kemoterápiás kombinációk 8 11 hónapos medián túlélést biztosítanak; egy év elteltével a betegek 30 45%-a van életben, míg a kétéves túlélési arány mindössze 10 20%. 4 8 Egy mérföldkônek számító metaanalízis azt igazolta, hogy az elôrehaladott NSCLC kemoterápiája 10%-kal kedvezôbb túlélést ígér, mint a legjobb szupportív ellátás. 9 Bár a különbség statisztikailag szignifikáns, mégis csak mérsékelt elônyt jelent, és továbbra is tisztázatlan, milyen idôtartamon keresztül kell alkalmazni a kemoterápiát ahhoz, hogy a túlélésre, illetve a tünetekre gyakorolt palliatív hatást maximálisan kiaknázhassuk az elôrehaladott NSCLC kezelésében. Az American Society of Clinical Oncology (ASCO) 2003-ban frissítette az elôrehaladott NSCLC ellátására vonatkozó irányelveit. 10 Eszerint a kemoterápia optimális hossza jelenleg is vitatott, és a pontos megfogalmazás szerint az elsô vonalbeli kemoterápiát négy ciklus után le kell állítani azokban az esetekben, amikor a beteg nem reagál a kezelésre, és hat ciklusnál nem szabad többet adni. A National Comprehensive Cancer Network (NCCN) útmutatójában az olvasható, hogy a kezelés hatására reagáló vagy stabil állapotba kerülô betegek kezelése a teljes négy hat ciklus idôtartamára vagy progresszív betegség jelentkezéséig tartható fenn. 2 Nem sikerült fellelnünk olyan szisztematikus áttekintéseket vagy metaanalíziseket, melyek összefoglaló módon elemezték volna a kemoterápia optimális idôtartamára vonatkozó bizonyítékokat elôrehaladott NSCLC kapcsán. Éppen ezért úgy döntöttünk, hogy szisztematikusan áttekintjük és analizáljuk a rendelkezésre álló véletlen besorolásos, kontrollos tanulmányokat annak meghatározására, hogy a kemoterápia standard ciklusszámon túli kiterjesztése miként befolyásolja a teljes túlélést, a progressziómentes túlélést, a mellékhatások elôfordulását és az életminôséget (QOL, quality of life) elôrehaladott NSCLC-ben. MÓDSZEREK Vizsgálati kritériumok Metaanalízisünkbe olyan véletlen besorolásos, kontrollos vizsgálatokat vontunk be, melyekben hisztológiai vagy citológiai módszerekkel igazolt IIIB vagy IV. stádiumú NSCLC miatt kemoterápiával korábban még nem kezelt betegek vettek részt az alábbi terápiás elrendezések valamelyike szerint: meghatározott számú ciklusban alkalmazott kemoterápia vs. ugyanez a kemoterápia folytatása progresszió felléptéig; fix ciklusszám vs. ugyanez a kemoterápia elôre meghatározott nagyobb ciklusszámban; és adott ciklusszámban alkalmazott kezdeti terápia vs. ugyanez a kezdeti kemoterápia, majd újabb ciklusokban adott alternatív kemoterápia. Csak azokat a vizsgálatokat vettük figyelembe, melyek zavaró tényezôktôl mentesen hasonlították össze a kemoterápiás ciklusokat. Nem kerülhettek be az analízisbe azok a kutatások, melyekben kizárólag IIIB stádiumú betegség miatt kemoterápiában, majd radikális radioterápiában részesült betegek vettek részt. Keresési stratégia Az alábbi adatbázisokból gyûjtöttük ki a keresési kritériumoknak megfelelô közleményeket 2006 júliusáig bezárólag: MEDLINE, EMBASE, Cochrane Central Register of Controlled Trials és Cochrane Lung Cancer Group Registry. A következô keresôkifejezéseket használtuk: carcinoma, nonsmall-cell lung cancer és antineoplastic agents. Ezt követôen kézi kereséssel szûkítettük a feltételeknek megfelelô vizsgálatokat. Ugyancsak kézi keresést alkalmaztunk az ASCO és a World Conference on Lung Cancer 1994 és 2008 közötti éves kongresszusi anyagaiban szereplô információk kinyerésére. Ezen túlmenôen a megtalált közlemények irodalomjegyzékét is átvizsgáltuk újabb releváns cikkek után kutatva. Végül prospektív és jelenleg is folyó vizsgálatokat kerestünk a prospektív kutatások regisztereibôl: trialsearch és A vizsgálatok kiválasztása és adatgyûjtés Három vizsgáló egymástól függetlenül ítélte meg a keresés során talált kivonatok megfelelôségét. Minden olyan vizsgálat anyagát alaposabban áttekintették, melyek kielégítették a kritériumokat, és teljes terjedelmû cikk formájában álltak rendelkezésre. A véleménykülönbségeket megegyezés alapján oldották fel. Ugyanezek a vizsgálók végezték az adatok egymástól független kigyûjtését is, melyhez standardizált adatgyûjtô nyomtatványokat használtak. Az alábbi adatokat jegyezték fel: a megjelenés adatai, módszertani részletek és a vizsgálat jellemzôi (pl. mintanagyság, beavatkozások, követési idô és kimeneteli paraméterek). Lehetôség szerint különösen a kizárólag elôadáskivonat formájában nyilvánosságra hozott kutatások esetében a szerzôktôl nyert információk alapján frissítették az adatokat; amennyiben erre nem volt lehetôség, úgy a megjelentetett adatokat használták fel az elemzés során. Az így összegyûjtött adatokat a Cochrane Collaboration szoftver segítségével összegezték (RevMan verzió; Módszertani minôség-ellenôrzés A minôség-ellenôrzés alapját a vizsgálat módszereire és eredményeire vonatkozóan nyilvánosságra hozott adatok képezték, nevezetesen a kezelési elrendezés kialakítása és titkosítása; az adatok elrejtése az egészségügyi ellátást nyújtók, a betegek és a kimenetelt értékelô szakemberek elôl; a részvételi hozzájárulás visszavonásának és a vizsgálatból való lemorzsolódásnak a kezelése; az eredeti besorolás szerinti elemzés; valamint a kiindulási jellemzôk összehasonlíthatósága. A minôséget jelzô összpontszám meghatározása azon alapult, 261

3 Soon és mtsai Potenciálisan releváns RCT-k keresése a MEDLINE, EMBASE és CENTRAL adatbázisában, szûrés a kigyûjtéshez (n = 1456) A referenciák kigyûjtése részletesebb értékeléssel (n = 20) Potenciálisan megfelelô RCT-k felvétele a metaanalízisbe (13 referencia = 10 RCT) Szûrés a potenciálisan megfelelô RCT-k irodalomjegyzékében További potenciálisan megfelelô RCT-k azonosítása (n = 1)* Az RCT-k bevonása a metaanalízisbe (n = 13) Referenciák kizárása (n = 1436) Nem RCT (n = 823) Nem elôrehaladott NSCLC-vel kapcsolatos (n = 157) Az idôtartam nem szerepelt az értékelési szempontok között (n = 456) Referenciák kizárása (n = 7) Nem RCT (n = 0) Nem elôrehaladott NSCLC-vel kapcsolatos (n = 0) Az idôtartam nem szerepelt az értékelési szempontok között (n = 7) Kizárt RCT-k (n = 2) A bexaroten adását nem tekintettük kemoterápiának, ezért kizártuk az elemzésbôl Egy vizsgálatban a kuratív célzattal alkalmazott fenntartó kemoterápiát tesztelték Szûrés a kongresszusi anyagokban Potenciálisan megfelelô RCT-k felvétele a metaanalízisbe (8 referencia = 4 RCT) 1. ábra. A keresési stratégia eredményei. (*) Az RCT adatait csak kongresszusi összefoglaló formájában hozták nyilvánosságra, és a teljes terjedelmû cikket a MEDLINE-ban végzett kereséssel sikerült fellelni. ( ) Négy RCT szerzôitôl sikerült friss információkat szerezni: az egyik vizsgálat szerzôi azt jelezték, hogy éppen akkor tették közzé a teljes terjedelmû cikket (a cikket késôbb kigyûjtöttük és csatoltuk a metaanalízishez). RCT, véletlen besorolásos, kontrollos vizsgálat; HR, kockázati arány. A kimenetel szempontjából használható információkkal szolgáló RCT-k Teljes túlélés HR (n = 13) Progressziómentes túlélés HR (n = 9) hogy az értékelôk mennyire tartották fontosnak ezt az aspektust, valamint az is latba esett, hogy az eredményeket milyen eséllyel befolyásolta elfogultság. 11 Nem kerülhettek be a szenzitivitási analízisbe azok a vizsgálatok, melyek a minôségértékelés során B2 (az elfogultság esélye közepes vagy nagy) vagy C (az elfogultság esélye nagy) minôsítést kaptak. Kimeneteli értékelés A teljes túlélést tekintettük elsôdleges értékelési szempontnak, mivel minden tanulmány tartalmazta az erre vonatkozó adatokat. Az 1. és 2. vizsgálati elrendezés szerinti kutatások mindegyike a véletlen besorolástól az elhalálozásig eltelt idôként definiálta a teljes túlélést. 16,17,19,20,24,25,27 A 3. vizsgálati elrendezés szerint lefolytatott két vizsgálatban az elsô kezelés megkezdése és a halál között eltelt idôt, 21,23 míg ugyanilyen felépítés mellett négy másik vizsgálatban a random besorolástól a halálig tartó idôszakot tekintették teljes túlélésnek. 18,22,26,28 Másodlagos végpontnak számított a progressziómentes túlélés, melyet az 1. elrendezés 16 és 2. elrendezés szerinti vizsgálatok 19,24,25,27 mindegyikében a véletlen besorolástól a betegség progressziójáig vagy a halál bekövetkeztéig számoltak. A 3. vizsgálati felépítés szerinti tanulmányok egyikében 23 a kezdeti terápia megkezdésétôl a progresszív betegség jelentkezéséig vagy az elhalálozásig tartó idôszakot tekintették progressziómentes túlélésnek, míg három másik kutatásban 22,26,28 a random besorolást választották kiindulópontnak, és ugyancsak a progressziót vagy a halált vették az idôszak végének. Ugyancsak a másodlagos végpontok közé tartozott az egészséggel kapcsolatos életminôség (QOL) és a toxicitás is. Statisztikai elemzés A kockázati arány (HR) logaritmusát, illetve ennek idôesemény szerinti varianciáját a közzétett módszerek segítségével vizsgáltuk, amennyiben elegendô információ állt ren- 262 JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY

4 A kemoterápia idôtartama elôrehaladott nem kissejtes tüdôrákban 1. táblázat. A metaanalízisbe bevolt vizsgálatok jellemzôi Résztvevôk Véletlen Véletlen Véletlen Kiterjesztett Standard Meg- Összes medián- Férfi besorolás besorolás besorolás kemoterápia kemoterápia Összjelenés beteg- életkora nem elôtti elôtti ciklusok utáni során adott során adott pont- Vizsgálat éve szám (év) (%) kemoterápia száma kemoterápia ciklusok száma ciklusok száma szám Buccheri Methothrexat, 2 3 Methothrexat, Folyamatos 2 3 B1 és mtsai 16 doxorubicin, doxorubicin, (PD vagy PT cyclophosphamid, cyclophosphamid, jelentkezéséig) lomustin lomustin Tourani és mtsai NR NR Cisplatin és vindesin 2 Cisplatin és vindesin 6 4 C Zarogoulidis NR NR Nem közölték 8 Cyclophosphamid Fenntartó (PD vagy 8 C és mtsai 18 és interferonok PT jelentkezéséig) Smith és mtsai Nem történt 0 Mitomycin, vinblastin, 6 3 B1 cisplatin Socinski Nem történt 0 Carboplatin és Folyamatos 4 B1 és mtsai 20 paclitaxel (PD vagy PT jelentkezéséig) Belani Paclitaxel és 4 Paclitaxel Fenntartó 4 B1 és mtsai 21 carboplatin (PD vagy PT jelentkezéséig) Westeel Mitomycin C, 4 Vinorelbine Fenntartó (legfeljebb 4 B1 és mtsai 22 ifosfamid, cisplatin 6 hónapon át) von Plessen Nem történt 0 Carboplatin és 6 3 A és mtsai 24 vinorelbin Brodowicz Gemcitabin és 4 Gemcitabin Fenntartó (PD vagy 4 B1 és mtsai 23 carboplatin PT jelentkezéséig) Park és mtsai Cisplatin és paclitaxel 2 Cisplatin és paclitaxel 6 4 B1 vagy docetaxel vagy docetaxel vagy gemcitabin vagy gemcitabin Fidias NR Gemcitabin és 4 Docetaxel Fenntartó (legfeljebb 4 B1 és mtsai 26 carboplatin 6 ciklusban) Barata Nem történt 0 Gemcitabin és 6 4 B1 és mtsai 25 carboplatin Ciuleanu Cisplatin vagy carbo- 4 Pemetrexed Fenntartó (PD vagy 4 B1 és mtsai 28 platin + gemcitabin PT jelentkezéséig) vagy docetaxel vagy paclitaxel Rövidítések: NR, nem közölték; PD, progresszív betegség; PT, kezelést korlátozó toxicitás; MIC, mitomycin C, ifosfamid és cisplatin. *Összpontszám: A, elfogultság csekély kockázata; B1, elfogultság csekély-közepes kockázata; B2, elfogultság közepes-nagy kockázata; C, elfogultság nagy kockázata. A minôségvizsgálat az összefoglalóra korlátozódott. Száztizenhét beteg 4 ciklus MIC-kezelést kapott, 64, III. stádiumú betegségben szenvedô résztvevô 2 ciklus MIC-kezelésben, majd radioterápiában részesült. delkezésünkre a leíró statisztikákkal, valamint a Kaplan Meier-görbékkel kapcsolatban. 12 A HR értékének, illetve az ezzel kapcsolatos varianciának a becslésére exponenciális remodeling számításokra került sor, amennyiben az adott közleményben csak a medián túlélés és a p-értékek szerepeltek. Az egyes vizsgálatokban megadott log HR értékeket és azok varianciáját aztán generikus inverz variancia módszerrel kombináltuk. Az 1-nél kisebb HR-érték a kiterjesztett kemoterápia elônyét jelzi. A vizsgálatok statisztikai heterogenitását a fasorábrák vizuális vizsgálatával, x 2 -teszttel és I 2 -statisztikával értékeltük. 13 A x 2 -teszt esetében a 0,10-nál nagyobb p-értéket tekintettük statisztikailag szignifikánsnak, és a 25% alatti I 2 -értéket minôsítettük a csekély heterogenitás jelzôjének. 13,14 Az elsôdleges elemzéseket fixhatás-modellel végeztük; a másodlagos megerôsítô analízisek során a véletlenhatás-modellt alkalmaztuk, amennyiben nem állt fenn jelentôsebb heterogenitás. Alcsoportelemzés Alcsoportelemzések során mértük fel, hogy az eredményeket befolyásolták-e az alábbiak: az újabb kemoterápiás ciklusok tartalmaztak-e platinaalapú szert vagy harmadik generációs kemoterápiás készítményt (gemcitabin, vinorelbin, paclitaxel, docetaxel vagy pemetrexed); milyen volt a vizsgálat elrendezése; és hogyan történt az eredmények közzététele (teljes terjedelmû publikációként vagy csak kivonatos formában). A különbözô alcsoportokban elvégzett becsléseket interakciós tesztekkel hasonlítottuk össze

5 Soon és mtsai Vizsgálat (megjelenés éve) Kiterjesztett idôtartam Szokványos idôtartam Kockázati arány (fix) 95% CI Súly % Kockázati arány (fix) 95% CI Zarogoulidis (1995) Buccheri (1989) Barata (2007) Ciuleanu (2008) Fidias (2007) Brodowicz (2006) Smith (2001) Socinski (2002) Belani (2003) von Plessen (2006) Westeel (2005) Park (2007) Tourani (1990) Összesen (95% CI) Heterogenitási teszt: x 2 = 12,68, df = 12 (p = 0,39), I 2 = 5% Teljes hatás tesztje: z = 2,18, p = 0,03 3 0,71 (0,45 1,12) 2 0,73 (0,46 1,17) 7 0,77 (0,59 1,01) 10 0,79 (0,63 1,01) 9 0,84 (0,65 1,08) 2 0,84 (0,52 1,38) 15 0,88 (0,72 1,07) 23 0,96 (0,82 1,12) 3 1,02 (0,66 1,57) 10 1,04 (0,82 1,32) 6 1,08 (0,79 1,48) 6 1,11 (0,82 1,48) 4 1,26 (0,85 1,86) 100 0,92 (0,85 0,99) 2. ábra. Teljes túlélés elemzése: a szokványos idôtartamon túl kiterjesztett kemoterápia. Kiterjesztett kemoterápia a jobb 0,5 0,7 1 1,5 2 Standard kemoterápia a jobb Egészséggel kapcsolatos QOL és mellékhatások Várakozásaink szerint a különbözô vizsgálatok eltérô módon adták meg az egészséggel kapcsolatos életminôségre és a mellékhatásokra vonatkozó adatokat, ezért nem volt lehetôségünk arra, hogy statisztikailag összegezzük azokat. Éppen ezért minden értékelô mennyiségileg határozta meg, hogy az egészséggel kapcsolatos QOL és a mellékhatások gyakorisága a kemoterápia idôtartamának kiterjesztése vagy a szokványos idôtartamú kezelés mellett szól, esetleg egyiket sem igazolja. egészen pontosan gemcitabinnal, vinorelbinnel, paclitaxellel, docetaxellel vagy pemetrexeddel végezték Zarogoulidis és munkatársai 18 orális cyclophosphamidot és interferont adtak a kiterjesztett kemoterápia során. A 13 vizsgálat kritikus elemzése alapján az eredmények befolyásolásának esélye egy vizsgálatban csekély (minôségi pontszám: A), vizsgálatban 16,19 23,25 28 közepes fokú vagy nagy (minôségi pontszám: B1), két vizsgálatban nagy volt (minôségi pontszám: C). 17,18 EREDMÉNYEK A keresési stratégia eredményei Tizenhárom vizsgálat felelt meg a feltételeknek, melyekben összesen 3027 beteg vett részt. Az erre vonatkozó adatokat az 1. ábra tünteti fel Kilenc tanulmányt teljes terjedelmû folyóiratcikk formájában tettek közzé, 16,17,19 24,27 míg négy vizsgálat adatai csak kongresszusi összefoglalóként álltak rendelkezésünkre. 18,25,26,28 Az elemzésbe bevont vizsgálatok jellemzôi A 13 vizsgálatra vonatkozó legfontosabb információkat az 1. táblázatban foglaltuk össze A mintanagyság mediánértékben 220 (23 663) volt. Minden vizsgálat III IV. stádiumú NSCLC-ben szenvedô betegek bevonásával zajlott. A kemoterápiás ciklusok száma a szokványos idôtartamú kezelés csoportjában 2 és 8 közé esett, míg a kiterjesztett kemoterápia során legalább 6 újabb ciklusban adták a szert egészen a progresszió jelentkezéséig vagy a kezelést korlátozó toxicitás észleléséig. A vizsgálati felépítés két vizsgálat esetében 1. típusú, 16,20 öt vizsgálat esetében 2. típusú, 17,19,24,25,27 hat vizsgálat 19,21 23,26,28 esetében pedig 3. típusú volt. A kiterjesztett kemoterápiát kilenc vizsgálatban harmadik generációs szerrel 2. táblázat. A teljes túlélésre gyakorolt alcsoporthatás Kockázati Interakciós Alcsoportok Betegek arány 95% CI p-érték Kemoterápia Harmadik generációs ,93 0,85 1,01 0,62 Nem harmadik 479 0,89 0,76 1,04 generációs Alkalmazott szer Platina ,96 0,87 1,05 0,18 Nem platina ,86 0,75 0, ,94 0,81 1,09 0, ,96 0,85 1, ,94 0,81 1,09 0, ,87 0,76 0, ,96 0,85 1,07 0, ,87 0,76 0,99 Publikációs státus Teljes terjedelemben ,98 0,90 1,07 0,01 közzétett vizsgálat Összefoglaló formájában ,79 0,69 0,91 közzétett vizsgálat 264 JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY

6 A kemoterápia idôtartama elôrehaladott nem kissejtes tüdôrákban Vizsgálat (megjelenés éve) Kiterjesztett idôtartam Szokványos idôtartam Kockázati arány (fix) 95% CI Súly % Kockázati arány (fix) 95% CI Ciuleanu (2008) ,60 (0,49 0,73) Park (2007) ,63 (0,50 0,80) Brodowicz (2006) ,69 (0,56 0,86) Fidias (2007) ,71 (0,55 0,92) Westeel (2005) ,77 (0,55 1,08) Barata (2007) ,80 (0,61 1,06) von Plessen (2006) ,86 (0,68 1,09) Buccheri (1989) ,91 (0,63 1,33) Smith (2001) ,92 (0,77 1,10) 3. ábra. Progressziómentes túlélés elemzése: a szokványos idôtartamon túl kiterjesztett kemoterápia Összesen (95% CI) ,75 (0,69 0,81) Heterogenitási teszt: x 2 = 15,71, df = 8 (p = 0,05), I 2 = 49,1% Teljes hatás tesztje: z = 7,11, p < 0,00001 Kiterjesztett kemoterápia a jobb 0,5 0,7 1 1,5 2 Standard kemoterápia a jobb Teljes túlélés Kiterjesztett kemoterápia kapcsán csekély, mégis statisztikailag szignifikáns mértékben, 8%-kal csökkent a halálozási kockázat a szokványos idôtartamú kemoterápiához képest (HR, 0,92; 95% CI, 0,85 0,99; p = 0,03; 2. ábra). Az egyes vizsgálatokban a túlélésre vonatkozó HR-érték tekintetében nem mutatkozott statisztikailag szignifikáns heterogenitás (p = 0,39; I 2 = 5%). Az OS-re gyakorolt hatás lényegesen nagyobbnak mutatkozott a csak kongresszusi összefoglaló formájában hozzáférhetô vizsgálatokban, szemben a teljes terjedelmû közleményekkel (HR, 0,79 interakció vs. 0,98; interakciós p = 0,01). A különbözô vizsgálati elrendezések, illetve a platinaalapú vagy harmadik generációs szerek alkalmazása tekintetében nem észleltünk statisztikailag szignifikáns eltéréseket az OS-re kifejtett hatásban (2. táblázat). Az eredmények akkor sem sokat változtak, ha a két leggyengébb minôségû vizsgálatot kizártuk az elemzésbôl. 17,18 Progressziómentes túlélés A kiterjesztett kemoterápia klinikailag jelentôs és statisztikailag szignifikáns mértékben, 25%-kal mérsékelte a progresszió kockázatát a standard idôtartamú kemoterápiához képest (HR, 0,75; 95% CI, 0,69 0,81; p < 0,00001; 3. ábra). A PFS-re vonatkozó kockázati arányok vonatkozásában statisztikailag szignifikáns heterogenitást regisztráltunk az egyes vizsgálatok között (p = 0,05; I 2 = 49%). A PFS-re gyakorolt hatás a harmadik generációs kemoterápiás szerek használata esetén lényegesen markánsabbnak mutatkozott, mint a régebbi gyógyszerek adása kapcsán (HR, 070 interakció vs. 0,92; interakciós p = 0,003). Ugyanez mondható el a nem platinaalapú szerekrôl a platinaalapú szerekkel szemben (HR, 0,69 interakció vs 0,82; interakciós p = 0,03), illetve a 3. típusú vizsgálati elrendezésrôl (kezdeti kemoterápia, majd fenntartó kezelés alternatív kemoterápiával) a 2. típusú felépítéssel (meghatározott számú vs. elôre meghatározott nagyobb számú kemoterápiás ciklus) szemben is (HR, 0,67 interakció vs. 0,82; interakciós p = 0,01). A csupán kivonatként rendelkezésre álló vizsgálatok eredményeinek figyelmen kívül hagyása nem befolyásolta a progressziómentes túlélés megítélését (3. táblázat). Egészséggel kapcsolatos QOL Ahogyan az várható volt, az egészséggel kapcsolatos életminôséget nem tudtuk összegzô statisztikával elemezni, mivel a különbözô szerzôk eltérô skálákat és módszereket használtak ennek felmérésére. Három vizsgálatban 19,24,27 3. táblázat. A progressziómentes túlélésre gyakorolt alcsoporthatás Kockázati Interakciós Alcsoportok Betegek arány 95% CI p-érték Kemoterápia Harmadik generációs ,70 0,64 0,77 0,003 Nem harmadik 382 0,92 0,79 1,08 generációs Alkalmazott szer Platina ,82 0,73 0,91 0,03 Nem platina ,69 0,62 0, ,91 0,63 1,33 0, ,82 0,73 0, ,91 0,63 1,33 0, ,67 0,60 0, ,82 0,73 0,91 0, ,67 0,60 0,75 Publikációs státus Teljes terjedelemben ,79 0,72 0,87 0,07 közzétett vizsgálat Összefoglaló formájában ,68 0,59 0,77 közzétett vizsgálat 265

7 Soon és mtsai a European Organisation for the Research and Treatment of Cancer Core QOL kérdôívét és a tüdôrákra kidolgozott speciális modult (Lung Cancer Specific Module) használták; két vizsgálatban 23,26 a Lung Cancer Symptom Scale nevû tüneti skálát vették alapul; egy vizsgálatban 20 a Functional Assessment of Cancer Therapy-Lung nevû eszközt alkalmazták; végül egy vizsgálatban 16 saját maguk által összeállított kérdôívvel dolgoztak a vizsgálók. Úgy ítéltük meg, hogy a hét közül öt vizsgálatban összességében nem mutattak ki lényegi különbségeket a két kezelési csoportban regisztrált QOL vonatkozásában, noha egyes alskálák némi eltérést jeleztek. 16,20,23,24,26 Véleményünk szerint másik két vizsgálat eredményei trendszinten inkább arra utaltak, hogy a szokványos idôtartamú kemoterápiához valamelyest jobb egészséggel kapcsolatos életminôség társul, mint a kiterjesztett kemoterápiához. 19,27 Mellékhatások Egyáltalán nem volt meglepô, hogy a közzététel mértékében és módszerében az egyes vizsgálatok esetében mutatkozó különbségek nem tették lehetôvé a mellékhatások összegzett statisztikai analízisét. Tíz tanulmányban 16,17,19 21,24 28 adták meg a mellékhatások által érintett betegek számát, egy vizsgálatban 22 a mellékhatások abszolút számát hozták nyilvánosságra, egy vizsgálatból 23 az derült ki, hogy a ciklusok mekkora hányadában jelentkeztek mellékhatások, egy vizsgálat 18 pedig nem szolgált kvantitatív toxicitási adatokkal. Két vizsgálatban mindkét vizsgálati csoportban megadták a toxicitási adatokat, adósak maradtak ugyanakkor ezek összevetésével. 16,17 Az összehasonlító adatokkal is szolgáló kutatásokból az derül ki, hogy a kiterjesztett kemoterápiát gyakrabban kísérik mellékhatások (az erre vonatkozó adatokat nem tüntettük fel) A vizsgálati periódus utáni szisztémás kezelés A vizsgálati idôszak után alkalmazott szisztémás kezelésrôl (kemoterápia vagy célzott kezelés) a 13 tanulmány közül ötben számoltak be. 20,23,24,27,28 Két vizsgálatban kiterjesztett kemoterápiát követôen kisebb arányban került sor késôbbi szisztémás kezelésre, mint szokványos kemoterápia után. 27,28 A másik három vizsgálatban mindkét csoport betegei hasonló arányban részesültek a vizsgálati periódus után szisztémás kezelésben (lásd a Függelék 1. táblázatát, melyet csak az online verzió tartalmaz). 20,23,24 MEGBESZÉLÉS Metaanalízisünk tanúsága szerint a standard ciklusszámon túl kiterjesztett kemoterápia klinikailag jelentôs és statisztikailag szignifikáns mértékben javítja a progressziómentes túlélést, klinikailag mérsékelten, mégis szignifikánsan meghosszabbítja a teljes túlélést, nagyobb arányban kísérik mellékhatások, és valószínûleg rontja az egészséggel kapcsolatos életminôséget. Az elôrehaladott nem kissejtes tüdôrákban alkalmazott kemoterápia optimális idôtartamának meghatározására indult korábbi kvantitatív áttekintések alapján az a javaslat fogalmazódott meg, hogy az NSCLC elsô vonalbeli kemoterápiáját három vagy négy ciklusra kell korlátozni Booton és munkatársai az elôrehaladott NSCLC kezelésével kapcsolatos véletlen besorolásos vizsgálatokban adott kemoterápiás ciklusok medián számát elemezték. 29 Következtetésük szerint a kezelés hosszának különbözôsége (azaz az alkalmazott ciklusok száma mediánértékben) önmagában valószínûleg nem változtatja meg a kimenetelt, a dózisintenzitással együtt azonban már lehet némi befolyása arra. Socinski és munkatársai arról számoltak be, hogy az elôrehaladott NSCLC kemoterápiájával foglalkozó III. fázisú, véletlen besorolásos vizsgálatok során mediánértékben 4 ciklusra kerül sor, noha e vizsgálatokat úgy tervezik, hogy akár 6 ciklusra is mód lenne. 32 Áttekintésünk elônye, hogy pragmatikus kérdés megválaszolását célozza, hogy olyan vizsgálatokat is felölel, melyek eddig még nem szerepeltek semmilyen áttekintésben, illetve hogy a szenzitivitási elemzések konzisztens eredményekkel szolgálnak. A keresés során fellelt vizsgálatokból elegendô releváns információ szûrhetô le annak megítéléséhez, hogy a kemoterápia idôtartama miként befolyásolja a túlélési paramétereket. A tölcsérgrafikonok nem tükröznek elfogultságból eredô hibát. Metaanalízisünk gyengéje, hogy nem egyéni betegadatok, hanem a szakirodalomban közzétett eredmények képezik az alapját. Bár elôfordulhat, hogy ily módon túlértékeljük a kiterjesztett kemoterápia elônyeit, 35 nem valószínû, hogy az egyéni betegadatok figyelembe vételével elvégzett metaanalízis jelen következtetéseink módosítására ösztönözne bennünket. Ennek oka, hogy a kiterjesztett kemoterápia klinikailag és statisztikailag is szignifikáns hatást gyakorol a progressziómentes túlélésre, míg a teljes túlélésre kifejtett hatás minden bizonnyal gyengébb. Kutatásunk másik gyenge pontja a vizsgálati elrendezések, a kemoterápiás sémák, a publikációs státus, továbbá az életminôséggel és mellékhatásokkal kapcsolatos adatközlési mód sokfélesége. A tesztelt sémák egy része már idejétmúlt, és valószínûleg elmarad a jelenleg érvényes standardtól. 36 E túlhaladott sémák kizárásával végzett elemzés lényegében változatlan eredményekkel és következtetésekkel zárult. Az újabb vizsgálatok azt jelzik, hogy a primer tumor hisztológiai altípusa befolyással lehet a kemoterápia hatására NSCLC-ben, e hipotézis érvényességét azonban nem tudtuk tesztelni jelen metaanalízisünkben. 28,37 A felsorolt erôs és gyenge pontok következtében az eredmények átvihetôk az alkalmazott szerekkel kapcsolatos mindennapi gyakorlatra, ugyanakkor nem feltétlenül érvényesek másfajta szerek alkalmazására. A kiterjesztett kemoterápia teljes túlélésre gyakorolt hatása akkor érte el a statisztikai szignifikancia határát, amikor egy olyan nagy vizsgálatot 28 is bevontunk az elemzésbe, melyet kivonatos formában hoztak 266 JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY

8 A kemoterápia idôtartama elôrehaladott nem kissejtes tüdôrákban nyilvánosságra. E vizsgálat nélkül a teljes túlélés HR-értéke 0,94-nak (95% CI, 0,86 1,01; p = 0,10) adódott. E vizsgálat figyelembe vétele tehát növeli a bizonyosságot mind a tekintetben, hogy a teljes túlélésben mutatkozó hatás valós, mind pedig abban, hogy a klinikai hatás mérsékelt. Fontos feladatunk lesz a teljes túlélésre gyakorolt hatások igazolása, ha már e nagy vizsgálat teljes terjedelmû beszámolója is rendelkezésünkre áll majd. 28 A 3. vizsgálati elrendezésben alkalmazott kezdeti kezelés azért lehet lényeges, mert a kezdeti terápia nem megfelelô volta lehetetlenné teszi a túlélési hiányosságok korrekcióját. A nem harmadik generációs szerekkel végzett elsô kezelés nem nyújtja meg a progressziómentes túlélést, 22 miközben késleltetni lehetett a betegség progresszióját akkor, ha a kezdeti kemoterápiás séma harmadik generációs gyógyszert is tartalmazott. 23,26,28 A vizsgálatok közötti összehasonlítások alapján tett megfigyeléseket azonban hipotézisgenerálónak kell tekintenünk. A vizsgálati periódus után alkalmazott szisztémás terápia megzavarhatja a teljes túlélés értékelését, ha nem azonos arányban kerül sor alkalmazására az egyes kezelési csoportokban. Az ilyenfajta kezelésre vonatkozó adatok nem következetesek, de a második és késôbbi vonalbeli terápiáról is információkkal szolgáló öt tanulmány közül kettôben a standard idôtartamú kemoterápiára jelölt csoportban gyakrabban került sor késôbb szisztémás kezelésre. E kiegyensúlyozatlanság megzavarhatja a kiterjesztett kemoterápia tényleges hatásának felmérését. Ennek ellenére a teljes túlélés némi javulását tapasztaltuk. A kezeléssel kapcsolatos toxicitásra vonatkozó információk közzétételét ugyancsak inkonzisztensnek találtuk. Nem keltett meglepetést, hogy a kiterjesztett kemoterápiát nagyobb eséllyel kísérték mellékhatások, mivel ezek valószínûsége a kezelés idôtartamának növekedésével párhuzamosan fokozódik. E mellékhatások jelentôségének megítélése nem könnyû feladat, mivel maga az NSCLC is idézhet elô olyan jelenségeket, mint amilyen például a levertség, az általános testi gyengeség vagy a hányinger. Az egyes vizsgálatok és az összegzett eredmények nem nyújtanak lehetôséget arra, hogy ezeket elkülöníthessük a kezeléssel kapcsolatos mellékhatásoktól. Bizonyos toxikus hatások (pl. thrombocytopenia, leukopenia) egyértelmûbb kapcsolatot mutatnak a terápiával. Ilyen szövôdmények hiányában azonban az ilyenfajta laboratóriumi toxicitásnak alig van jelentôsége a beteg szempontjából. Másik megfigyelésünk, hogy az egyes szerzôk igen változatos módon mérik és adják közre az egészséggel kapcsolatos életminôségre vonatkozó kimeneteli adatokat. Noha egyes alskálák javulást mutatnak a kiterjesztett kemoterápia kapcsán, e tanulmányok egyike sem állítja, hogy a kiterjesztett kemoterápia kedvezôen befolyásolná az egészséggel kapcsolatos életminôséget. Ahol mutatkozik is némi különbség a globális QOL tekintetében, az inkább a standard idôtartamú kemoterápia javára szól. A QOL vonatkozásában jelentkezô hatás elmaradása talán arra vezethetô vissza, hogy a kemoterápia idôtartamának megnyújtása egyszersmind újabb toxicitás veszélyét is magában rejti. A harmadik generációs szerrel végzett kiterjesztett kemoterápia kifejezetten javította a progressziómentes túlélést és mérsékeltebb fokban a teljes túlélést, de e haszon ára újabb toxikus hatások jelentkezése és a QOL rosszabbodása. E megállapítások érvként szolgálhatnak azzal szemben, hogy a harmadik generációs kemoterápiát az elôrehaladott NSCLC minden esetében rutin módon kiterjesszük. Mindezek alapján ésszerûnek tûnik ugyanakkor, hogy a szokványos kemoterápián túl újabb ciklusokat is alkalmazzunk a betegek azon alcsoportjában, ahol 4 6 ciklus után állapotstabilizálódás vagy -javulás következik be, és a betegek jól tolerálják a gyógyszert. Mindezek inkább az NCCN, 2 mintsem az ASCO 10 irányelveiben foglaltakkal mutatnak egyezést. Összefoglalásként elmondhatjuk, hogy metaanalízisünk szerint a szokványos ciklusszámon túlra kiterjesztett kemoterápia jelentôsen késlelteti a betegség progresszióját, az elôrehaladott NSCLC-ben szenvedô betegek teljes túlélését azonban alig javítja. A jövô feladata lesz annak feltárása, milyen eredménnyel alkalmazhatók a hatásosabb és/vagy jobban tolerálható készítmények kiterjesztett kemoterápia formájában. ÉRDEKÜTKÖZÉS LEHETÔSÉGE MIATT KIZÁRT SZERZÔK Noha minden szerzô kitöltötte az érdekütközésre vonatkozó nyilatkozatot, az alábbi szerzôk vagy családtagjaik esetében felmerült az anyagi motiváció lehetôsége. Az U jelzéssel minôsített kapcsolatban a szerzô nem részesült díjazásban, a C jelzés pedig a szerzô díjazását jelzi. A fenti kategóriák részletes leírása és az ASCO érdekütközéssel kapcsolatos állásfoglalásának további részleteiért, kérjük, olvassa el a kizáró nyilatkozatot (Author Disclosure Declaration) és a szerzôknek szóló útmutatót (Information for Contributors), amely az eredeti folyóirat minden számának elején megtalálható. Alkalmazotti viszony vagy vezetô pozíció: N/A Szaktanácsadó: Michael J. Boyer, Sanofi Aventis (C) Részvényes: N/A Díjazás: Michael J. Boyer, Eli Lilly, Pfizer Kutatási támogatás: N/A Szakvélemény: N/A Egyéb: N/A A SZERZÔK HOZZÁJÁRULÁSA A KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A vizsgálat ötlete és megtervezése: Yu Yang Soon, Martin R. Stockler, Michael J. Boyer Adatgyûjtés és -rendszerezés: Yu Yang Soon, Martin R. Stockler, Lisa M. Askie, Michael J. Boyer Adatelemzés és az eredmények értékelése: Yu Yang Soon, Martin R. Stockler, Lisa M. Askie, Michael J. Boyer A kéziratot elkészítette: Yu Yang Soon, Martin R. Stockler, Michael J. Boyer A kézirat végsô jóváhagyása: Yu Yang Soon, Martin R. Stockler, Lisa M. Askie, Michael J. Boyer 267

9 Soon és mtsai HIVATKOZÁSOK 1. Andre F, Pusztai L: Molecular classification of1.ferlay J, Bray F, Pisani P, et al: GLOBOCAN 2002, Cancer incidence, mortality and prevalence worldwide. IARC CancerBase No. 5, version 2.0, Lyon, France, IARC Press, globocan/database.htm 2. National Comprehensive Cancer Network: NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Non- Small Cell Lung Cancer, Version 2, PDF/nscl.pdf 3. Evans T: Chemotherapy in advanced non small cell lung cancer. Semin Respir Crit Care Med 26: , Fossella F, Pereira JR, von Pawel J, et al: Randomized, multinational phase III study of docetaxel plus platinum combinations versus vinorelbine plus cisplatin for advanced non-small cell lung cancer: The TAX 326 study group. J Clin Oncol 21: , Belani CP, Lee JS, Socinski MA, et al: Randomized phase III trial comparing cisplatinetoposide to carboplatin-paclitaxel in advanced or metastatic non small cell lung cancer. Ann Oncol 16: , Martoni A, Marino A, Sperandi F, et al: Multicentre randomized phase III study comparing the same dose and schedule of cisplatin plus the same schedule of vinorelbine or gemcitabine in advanced non small cell lung cancer. Eur J Cancer 41:81-92, Rudd RM, Gower NH, Spiro SG, et al: Gemcitabine plus carboplatin versus mitomycin, ifosfamide, and cisplatin in patients with stage IIIB or IV non small cell lung cancer: A phase III randomized study of the London cancer group. J Clin Oncol 23: , Sederholm C, Hillerdal G, Lamberg K, et al: Phase III trial of gemcitabine plus carboplatin versus single agent gemcitabine in the treatment of locally advanced or metastatic non small cell lung cancer: The Swedish lung cancer study group. J Clin Oncol 23: , Non-Small Cell Lung Cancer Collaborative Group: Chemotherapy in non-small cell lung cancer: A meta-analysis using updated data on individual patients from 52 randomized clinical trials. BMJ 311: , Pfister DG, Johnson DH, Azzoli CG, et al: American Society of Clinical Oncology treatment of unresectable of non small cell lung cancer guideline: Update J Clin Oncol 22: , Liddle J, Williamson M, Irwig L: Method for evaluating research and guideline evidence. Sydney, NSW, NSW Department of Health, Tierney JF, Stewart LA, Ghersi D, et al: Practical methods for incorporating summary time-toevent data into meta-analysis. Trials 8:16, Deeks JJ, Higgins, JPT, Altman DG: Analysing data and undertaking meta-analyses. Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions Higgins JP, Thompson SG, Deeks JJ, et al: Measuring inconsistency in meta-analyses. BMJ 327: , Altman DG, Bland JM: Interaction revisited: The difference between two estimates. BMJ 326: 219, Buccheri GF, Ferrigno D, Curcio A, et al: Continuation of chemotherapy versus supportive care alone in patients with inoperable non small cell lung cancer and stable disease after two or three cycles of MACC. Cancer 63: , Tourani JM, Penaud D, Caubarrere I, et al: Cisplatin and vindesine for disseminated non small cell lung cancer: Results of a prospective trial with 81 patients. Bull Cancer 77: , Zarogoulidis K, Ziogas E, Dermitzakis G, et al: The survival benefit of maintenance therapy of NSCLC patients responding to initial treatment: A randomized trial. Eur J Cancer 31:S231-S232, 1995 (suppl; abstr 1112) 19. Smith IE, O Brien MER, Talbot DC, et al: Duration of chemotherapy in advanced non small cell lung cancer: A randomized trial of three versus six courses of mitomycin, vinblastine, and cisplatin. J Clin Oncol 19: , Socinski MA, Schell MJ, Peterman A, et al: Phase III trial comparing a defined duration of therapy versus continuous therapy followed by second line therapy in advanced stage IIIB/IV non small cell lung cancer. J Clin Oncol 20: , Belani CP, Barstis J, Perry MC, et al: Multicenter, randomized trial for stage IIIB or IV non small cell lung cancer using weekly paclitaxel and carboplatin followed by maintenance weekly paclitaxel or observation. J Clin Oncol 15: , Westeel V, Quoix E, Moro-Sibilot D, et al: Randomized study of maintenance vinorelbine in responders with advanced non small cell lung cancer. J Natl Cancer Inst 97: , Brodowicz T, Krzakowski M, Zwitter M, et al: Cisplatin and gemcitabine first line chemotherapy followed by maintenance gemcitabine or best supportive care in advanced non small cell lung cancer: A phase III trial. Lung Cancer 52: , von Plessen C, Bergman B, Andresen O, et al: Palliative chemotherapy beyond three courses conveys no survival or consistent QOL benefits in advanced non small cell lung cancer. Br J Cancer 95: , Barata FJ, Parente B, Teixeira E, et al: Optimal duration of chemotherapy in non-smallcell lung cancer: Multicenter, randomized, prospective clinical trial comparing 4 vs 6 cycles of carboplatin and gemcitabine. J Thorac Oncol 2:S666, 2007 (suppl; abstr P2-235) 26. Fidias P, Dakhil S, Lyss A, et al: Phase III study of immediate versus delayed docetaxel after induction therapy with gemcitabine plus carboplatin in advanced non-small cell lung cancer: Updated report with survival. J Clin Oncol 25:388s, 2007 (suppl; abstr LBA 7516) 27. Park JO, Kim SW, Ahn JS, et al: Phase III trial of two versus four additional cycles in patients who are non progressive after two cycles of platinum based chemotherapy in nonsmall cell lung cancer. J Clin Oncol 25: , Ciuleanu TE, Brodowicz T, Belani CP, et al: Maintenance pemetrexed plus best supportive care (BSC) versus placebo plus BSC: A phase III study. J Clin Oncol 26:426s, 2008 (suppl abstr 8011) 29. Booton R, Thatcher N: Chemotherapy in advanced non small cell lung cancer: Indication, intensity and duration. Curr Opin Oncol 14: , Socinski MA, Baggstrom MQ, Hensing TA: Duration of therapy in advanced, metastatic nonsmall cell lung cancer. Clin Adv Hematol Oncol 1:33-38, Spira A, Ettinger DS: Multidisciplinary management of lung cancer. N Engl J Med 350: , Socinski MA: Clinical issues in the management of non-small cell lung cancer and the role of platinum based therapy. Clin Lung Cancer 5: , Vergnenegre A: Stage IV non-small cell lung cancer. Duration of chemotherapy for locally advanced non small cell lung cancers. Rev Mal Respir 23:16S72-16S77, Lustberg MB, Edelman MJ: Optimal duration of chemotherapy in advanced non-small cell lung cancer. Curr Treat Options Oncol 8:38-46, Stewart LA, Parmar MKB: Meta-analysis of the literature or of individual patient data: Is there a difference? Lancet 341: , Baggstrom MQ, Stinchcombe TE, Fried DB, et al: Third generation chemotherapy agents in the treatment of advanced non-small cell lung cancer: A meta-analysis. J Thorac Oncol 2: , Scagliotti GV, Parikh P, von Pawel J, et al: Phase III study comparing cisplatin plus gemcitabine with cisplatin plus pemetrexed in chemotherapy naïve patients with advanced non-small cell lung cancer. J Clin Oncol 26: , JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY

Palliatív mellkasi besugárzás tüdôrákban: szisztematikus áttekintô közlemény

Palliatív mellkasi besugárzás tüdôrákban: szisztematikus áttekintô közlemény 5. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2009. FEBRUÁR JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNY Palliatív mellkasi besugárzás tüdôrákban: szisztematikus áttekintô közlemény Alysa Fairchild, Kristin Harris, Elizabeth

Részletesebben

A tüdőrák hazai gyógyszeres kezelésének elemzése

A tüdőrák hazai gyógyszeres kezelésének elemzése Eredeti közlemény 33 A tüdőrák hazai gyógyszeres kezelésének elemzése Moldvay Judit 1, Rokszin György 2, Abonyi-Tóth Zsolt 2, Katona Lajos 3, Kovács Gábor 4 1 Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinika,

Részletesebben

A HER2-negatív emlőrák kezelési stratégiái

A HER2-negatív emlőrák kezelési stratégiái A HER2-negatív emlőrák kezelési stratégiái Dr. Landherr László Uzsoki Utcai Kórház Magyar Szenológiai Társaság Tudományos Fóruma - 2012 Klinikai igények Az eredetileg rosszabb prognózisú HER2-pozitív emlőrák

Részletesebben

Kemoterápia, PEM monoterápia protokoll szerint (01. fázis)

Kemoterápia, PEM monoterápia protokoll szerint (01. fázis) Tartalomjegyzék 7185* Kemoterápia, PEM monoterápia protokoll szerint... 1 7191* Kemoterápia, PEM-CDDP protokoll szerint... 2 7362* Kemoterápia, BEV-tüdő monoterápia protokoll szerint... 3 7436* Kemoterápia,

Részletesebben

Kétféle antitest egyidejû alkalmazása az elôrehaladott colorectalis rák terápiájában

Kétféle antitest egyidejû alkalmazása az elôrehaladott colorectalis rák terápiájában 5. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM 2009. ÁPRILIS JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY SZERKESZTÔSÉGI KÖZLEMÉNY Kétféle antitest egyidejû alkalmazása az elôrehaladott colorectalis rák terápiájában Charles D. Blanke Division

Részletesebben

Docetaxel kombinációs kezeléssel (TAC) szerzett tapasztalataink az emlôrák adjuváns kemoterápiájában

Docetaxel kombinációs kezeléssel (TAC) szerzett tapasztalataink az emlôrák adjuváns kemoterápiájában Docetaxel kombinációs kezeléssel () szerzett tapasztalataink az emlôrák adjuváns kemoterápiájában BCIRG 001 randomizált, multicentrikus fázis III vizsgálat hazai eredményei Boér Katalin, 1 Láng István,

Részletesebben

VÁLTOZÁSOK A NEM-KISSEJTES TÜDŐRÁK DIAGNOSZTIKUS ÉS TERÁPIÁS STRATÉGIÁJÁBAN

VÁLTOZÁSOK A NEM-KISSEJTES TÜDŐRÁK DIAGNOSZTIKUS ÉS TERÁPIÁS STRATÉGIÁJÁBAN VÁLTOZÁSOK A NEM-KISSEJTES TÜDŐRÁK DIAGNOSZTIKUS ÉS TERÁPIÁS STRATÉGIÁJÁBAN Ostoros Gyula 1, Döme Balázs 1, Strausz János 1, Tímár József 2 1 Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet, 2 Semmelweis

Részletesebben

A tüdőrák agyi metasztázisainak komplex kezelése az onkopulmonológus szemszögéből

A tüdőrák agyi metasztázisainak komplex kezelése az onkopulmonológus szemszögéből A tüdőrák agyi metasztázisainak komplex kezelése az onkopulmonológus szemszögéből Ostoros Gyula Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet 2007. október 6. Az onkológia jelenlegi legnagyobb kihívása

Részletesebben

A sugárterápia változó szerepe és indikációi a mammográfiás szűrés bevezetése óta

A sugárterápia változó szerepe és indikációi a mammográfiás szűrés bevezetése óta A sugárterápia változó szerepe és indikációi a mammográfiás szűrés bevezetése óta Polgár Cs. Mészáros N. Országos Onkológiai Intézet, Sugárterápiás Centrum Mammográfiás szűrés harmadik szűrési ciklus (2006-2007)

Részletesebben

OKI-mûhely. Paksi Borbála Schmidt Andrea PEDAGÓGUSOK MENTÁLHIGIÉNÉS ÁLLAPOTA*

OKI-mûhely. Paksi Borbála Schmidt Andrea PEDAGÓGUSOK MENTÁLHIGIÉNÉS ÁLLAPOTA* 48 OKI-mûhely Paksi Borbála Schmidt Andrea PEDAGÓGUSOK MENTÁLHIGIÉNÉS ÁLLAPOTA* KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ISKOLAI ÉRTÉKÁTADÁST, EGÉSZSÉG- FEJLESZTÉST ÉS PROBLÉMAKEZELÉST BEFOLYÁSOLÓ DIMENZIÓKRA A tanulmány

Részletesebben

II. melléklet. Tudományos következtetések és a forgalomba hozatali engedélyek feltételeit érintő változtatások indoklása

II. melléklet. Tudományos következtetések és a forgalomba hozatali engedélyek feltételeit érintő változtatások indoklása II. melléklet Tudományos következtetések és a forgalomba hozatali engedélyek feltételeit érintő változtatások indoklása 6 Tudományos következtetések A Kantos Master és a kapcsolódó nevek (lásd I. melléklet)

Részletesebben

Keywords: castration-resistant prostate cancer, enzalutamide, abiraterone, cabazitaxel, meta-analysis

Keywords: castration-resistant prostate cancer, enzalutamide, abiraterone, cabazitaxel, meta-analysis Összefoglaló közlemény 189 Az enzalutamid klinikai hatásossága és biztonságossága metasztatikus, kasztrációrezisztens prosztatarákban: szisztematikus irodalomkeresés és metaanalízis Brodszky Valentin 1,

Részletesebben

A tényeket többé senki sem hagyhatja figyelmen kívül

A tényeket többé senki sem hagyhatja figyelmen kívül I. A tényeket többé senki sem hagyhatja figyelmen kívül A rák legyőzése - 1. kötet: Az elképzelhetetlen megvalósítható 1. tény: Az iparosodott világban a harmadik leggyakoribb halálozási ok a rák A 21.

Részletesebben

A poliuretán-gyártás alapanyagainak és melléktermékének potenciális rákkeltő és légúti ingerlő hatásainak vizsgálata

A poliuretán-gyártás alapanyagainak és melléktermékének potenciális rákkeltő és légúti ingerlő hatásainak vizsgálata MUNKABALESETEK ÉS FOGLALKOZÁSI MEGBETEGEDÉSEK 4.2 A poliuretán-gyártás alapanyagainak és melléktermékének potenciális rákkeltő és légúti ingerlő hatásainak vizsgálata Tárgyszavak: poliuretán; gyártás;

Részletesebben

A 2-es típusú diabetes szövődményeinek megelőzési lehetőségei az alapellátásban

A 2-es típusú diabetes szövődményeinek megelőzési lehetőségei az alapellátásban A 2-es típusú diabetes szövődményeinek megelőzési lehetőségei az alapellátásban Dr. Nagy Attila, Dr. Sándor János, Dr. Ádány Róza (Debreceni Egyetem, NK, Megelőző Orvostani Intézet.) Az Országos Egészségbiztosítási

Részletesebben

Rehabilitációs lehetőségek rheumatoid arthritisben szenvedő betegeknél: beteg-edukációs és szelf-menedzsment programok

Rehabilitációs lehetőségek rheumatoid arthritisben szenvedő betegeknél: beteg-edukációs és szelf-menedzsment programok Rehabilitációs lehetőségek rheumatoid arthritisben szenvedő betegeknél: beteg-edukációs és szelf-menedzsment programok Csókási Krisztina Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Pszichológia Intézet

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

Ph.D. Tézisek összefoglalója. Dr. Paulik Edit. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Népegészségtani Intézet

Ph.D. Tézisek összefoglalója. Dr. Paulik Edit. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Népegészségtani Intézet KRÓNIKUS SZÍVELÉGTELENSÉG MIATT HOSPITALIZÁLT BETEGEK KIVIZSGÁLÁSÁNAK ELEMZÉSE BIZONYÍTÉKOKON ALAPULÓ SZAKMAI IRÁNYELV ALAPJÁN Ph.D. Tézisek összefoglalója Dr. Paulik Edit Szegedi Tudományegyetem Általános

Részletesebben

Pathologiai lelet értéke a tüdőrákok kezelésének megválasztásában. Nagy Tünde Országos Onkológiai Intézet B belosztály

Pathologiai lelet értéke a tüdőrákok kezelésének megválasztásában. Nagy Tünde Országos Onkológiai Intézet B belosztály Pathologiai lelet értéke a tüdőrákok kezelésének megválasztásában Nagy Tünde Országos Onkológiai Intézet B belosztály A tüdőrák a vezető daganatos halálok USA-ban: férfiak daganatos mortalitása 1930-2000*

Részletesebben

Közegészségügy természettel kapcsolatos perspektívái: a természet fiziológiai hatásainak számbavétele A publikálás időpontja: 2014. május19.

Közegészségügy természettel kapcsolatos perspektívái: a természet fiziológiai hatásainak számbavétele A publikálás időpontja: 2014. május19. Közegészségügy természettel kapcsolatos perspektívái: a természet fiziológiai hatásainak számbavétele A publikálás időpontja: 2014. május19. Absztrakt: a természet potenciális lehetőségeket nyújt az embereknek

Részletesebben

Gemcitabin platina kombináció a nem kissejtes tüdôrákos betegek elsô vonalbeli kezelésében

Gemcitabin platina kombináció a nem kissejtes tüdôrákos betegek elsô vonalbeli kezelésében Gemcitabin platina kombináció a nem kissejtes tüdôrákos betegek elsô vonalbeli kezelésében Helyi tapasztalatok és kockázat/haszon elemzés Gyógyszeripari Sárosi Veronika, Lénárt Timea Baranya Megyei Kórház,

Részletesebben

I. melléklet. Az Európai Gyógyszerügynökség által beterjesztett tudományos következtetések, valamint az elutasítás indokolása

I. melléklet. Az Európai Gyógyszerügynökség által beterjesztett tudományos következtetések, valamint az elutasítás indokolása I. melléklet Az Európai Gyógyszerügynökség által beterjesztett tudományos következtetések, valamint az elutasítás indokolása Az Európai Gyógyszerügynökség által beterjesztett tudományos következtetések,

Részletesebben

Tapasztalataink súlyos pikkelysömör adalimumab kezelésével* Adalimumab treatment of severe psoriasis

Tapasztalataink súlyos pikkelysömör adalimumab kezelésével* Adalimumab treatment of severe psoriasis BÔRGYÓGYÁSZATI ÉS VENEROLÓGIAI SZEMLE 85. ÉVF. 6. 283 288. Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Bôrgyógyászati és Allergológiai Klinika (igazgató:

Részletesebben

A nagy dilemma: a nem kissejtes tüdôrák kemoterápiája

A nagy dilemma: a nem kissejtes tüdôrák kemoterápiája A nagy dilemma: a nem kissejtes tüdôrák kemoterápiája Onkopulmonológia Ostoros Gyula Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet, IV-es Tüdôbelgyógyászat, Budapest A tüdôgyógyászati onkológiai talán

Részletesebben

Az egészség és az életmód összefüggései a Veszprém Megyei Bv. Intézet előzetesei körében *

Az egészség és az életmód összefüggései a Veszprém Megyei Bv. Intézet előzetesei körében * Az egészség és az életmód összefüggései a Veszprém Megyei Bv. Intézet előzetesei körében * Bevezetés A hazai és a nemzetközi kutatások eredményei egyértelműen igazolták már az egészségi állapot és az életmód

Részletesebben

Sepsis management state-of-art

Sepsis management state-of-art Gondos Tibor Sepsis management state-of-art Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Budapest A Surviving Sepsis Campaign A kezdet Barcelona Declaration (2002. 10. 02.) European Society of Intensive Care

Részletesebben

CÉLTUDATOSAN A GYÓGYÍTÁS ÚTJÁN

CÉLTUDATOSAN A GYÓGYÍTÁS ÚTJÁN CÉLTUDATOSAN A GYÓGYÍTÁS ÚTJÁN IX. KONGRESSZUSA 2016. NOVEMBER 17-19. GROUPAMA ARÉNA, BUDAPEST MÁSODIK ÉRTESÍTÔ SZERVEZÔK Tisztelt Kollégák! A Magyar Klinikai Onkológiai Társaság IX. Kongresszusát 2016.

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÁS BEVEZETÉS

ÖSSZEFOGLALÁS BEVEZETÉS 3. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM 2007. OKTÓBER JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY EREDETI KÖZLEMÉNY Az adjuváns kezelésként háromhavonta alkalmazott depó leuprorelin-acetát és a cyclophosphamid + methotrexat + fluorouracil

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÁS BEVEZETÉS

ÖSSZEFOGLALÁS BEVEZETÉS 6. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM 2010. április Jou r n a l of Cl i n i c a l On c o l o g y EREDETI KÖZLEMÉNY Indukciós kemoterápia és cetuximab-kezelés a lokálisan elôrehaladott fej-nyaki laphámrák ellátásában: egy

Részletesebben

KLINIKAI ÉS EGÉSZSÉG- GAZDASÁGTANI EVIDENCIÁK A VASTAGBÉLSZŰRÉSBEN

KLINIKAI ÉS EGÉSZSÉG- GAZDASÁGTANI EVIDENCIÁK A VASTAGBÉLSZŰRÉSBEN Vastagbélszűrési disszeminációs workshop Szeged, 2015. május 12. KLINIKAI ÉS EGÉSZSÉG- GAZDASÁGTANI EVIDENCIÁK A VASTAGBÉLSZŰRÉSBEN Prof. Dr. Boncz Imre PTE ETK Egészségbiztosítási Intézet AZ ELŐADÁS TÉMÁJA

Részletesebben

AZ ÚJSÁGÍRÓK SAJTÓSZABADSÁG- KÉPE -BEN MAGYARORSZÁGON

AZ ÚJSÁGÍRÓK SAJTÓSZABADSÁG- KÉPE -BEN MAGYARORSZÁGON MÉRTÉK MÉDIAELEMZŐ MŰHELY AZ ÚJSÁGÍRÓK SAJTÓSZABADSÁG- KÉPE -BEN MAGYARORSZÁGON MÉRTÉK FÜZETEK. 1 MÉRTÉK FÜZETEK 7. szám 2016. március Szerző: Timár János AZ ÚJSÁGÍRÓK SAJTÓSZA- BADSÁG-KÉPE 2015-BEN MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

Az új SM terápiák szemészeti vonatkozásai

Az új SM terápiák szemészeti vonatkozásai Az új SM terápiák szemészeti vonatkozásai Magyar Szemorvostársaság Neuroophthalmológiai Szekciójának Szimpóziuma 2011 Június 16. Terápia Gyulladáscsökkentés Neuroregeneráció Immunmoduláló kezelések Első

Részletesebben

Jou r n a l of Cl i n i c a l On c o l o g y EREDETI KÖZLEMÉNY ÖSSZEFOGLALÁS

Jou r n a l of Cl i n i c a l On c o l o g y EREDETI KÖZLEMÉNY ÖSSZEFOGLALÁS 6. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM 2010. április Jou r n a l of Cl i n i c a l On c o l o g y EREDETI KÖZLEMÉNY Gyulladásos vagy lokálisan elôrehaladott emlôrák esetén hasonlóan jó hatású a neoadjuváns kemoterápia,

Részletesebben

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja Finanszírozási protokoll - háttéranyag Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai

Részletesebben

Fulvesztrant szerepe az előrehaladott emlőrák kezelésében St. Gallen 2013 Dr. Maráz Róbert

Fulvesztrant szerepe az előrehaladott emlőrák kezelésében St. Gallen 2013 Dr. Maráz Róbert Fulvesztrant szerepe az előrehaladott emlőrák kezelésében St. Gallen 2013 Dr. Maráz Róbert Kecskemét Május 18. Az előadás az AstraZeneca Kft. felkérésére készült Engedélyszám: PEFA0134HU20130516 Kiknél

Részletesebben

Depresszió és életminőség krónikus veseelégtelenségben szenvedő betegek körében

Depresszió és életminőség krónikus veseelégtelenségben szenvedő betegek körében Depresszió és életminőség krónikus veseelégtelenségben szenvedő betegek körében Tézisfüzet Dr. Szeifert Lilla Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Novák Márta,

Részletesebben

HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE

HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE EVALUATION OF STUDENT QUESTIONNAIRE AND TEST Daragó László, Dinyáné Szabó Marianna, Sára Zoltán, Jávor András Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Informatikai Fejlesztő

Részletesebben

Doktori értekezés. Írta: Dr. Ostoros Gyula. Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet. Doktori Iskola Vezetője: Prof. Dr. Magyar Pál, MTA doktora

Doktori értekezés. Írta: Dr. Ostoros Gyula. Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet. Doktori Iskola Vezetője: Prof. Dr. Magyar Pál, MTA doktora A nem kissejtes tüdőrák első vonalbeli gemcitabin-cisplatin citotoxicus kemoterápiájának és a másod-, illetőleg harmadvonalban alkalmazott gefitinib molekuláris célzott terápiájának hatékonysági analízise

Részletesebben

A NAGYVÁROSI LAKÓTELEPEK KOMPLEX TÁRSADALOMFÖLDRAJZI VIZSGÁLATA BUDAPESTI MINTATERÜLETEKEN TÉMAVEZETŐ: EGEDY TAMÁS. Záróbeszámoló

A NAGYVÁROSI LAKÓTELEPEK KOMPLEX TÁRSADALOMFÖLDRAJZI VIZSGÁLATA BUDAPESTI MINTATERÜLETEKEN TÉMAVEZETŐ: EGEDY TAMÁS. Záróbeszámoló A NAGYVÁROSI LAKÓTELEPEK KOMPLEX TÁRSADALOMFÖLDRAJZI VIZSGÁLATA BUDAPESTI MINTATERÜLETEKEN TÉMAVEZETŐ: EGEDY TAMÁS Záróbeszámoló I. A kutatás célja A kutatás elsődleges célja az volt, hogy a lakótelepi

Részletesebben

MAGYAR SZENOLÓGIAI TÁRSASÁG TUDOMÁNYOS FÓRUMA - 2012. Dr. Horváth Zsolt Országos Onkológiai Intézet. A Herceptin kezelés.

MAGYAR SZENOLÓGIAI TÁRSASÁG TUDOMÁNYOS FÓRUMA - 2012. Dr. Horváth Zsolt Országos Onkológiai Intézet. A Herceptin kezelés. Dr. Horváth Zsolt Országos Onkológiai Intézet A Herceptin kezelés újabb lehetőségei MAGYAR SZENOLÓGIAI TÁRSASÁG TUDOMÁNYOS FÓRUMA - 2012 SC Herceptin kezelés* Herceptin az ebc neoadjuváns kezelésében**

Részletesebben

Emlődaganatok célzott kezelése

Emlődaganatok célzott kezelése Emlődaganatok célzott kezelése Dr. Tőkés Tímea Semmelweis Egyetem Onkológiai Központ Sorlie et al. PNAS u September 11, 2001 u vol. 98 u no. 19 u 10869 10874 Az emlőrák heterogén betegség biológiai és

Részletesebben

PESCE (General Practitioners and the economics of smoking cessation in Europe)

PESCE (General Practitioners and the economics of smoking cessation in Europe) PESCE (General Practitioners and the economics of smoking cessation in Europe) A dohányzásról való leszokás gazdasági kérdései a háziorvosi gyakorlatban Európában fordította: Gámán-Morvay Katalin (EU támogatási

Részletesebben

A csontvelői eredetű haem-és lymphangiogén endothel progenitor sejtek szerepe tüdőrákokban. Doktori tézisek. Dr. Bogos Krisztina

A csontvelői eredetű haem-és lymphangiogén endothel progenitor sejtek szerepe tüdőrákokban. Doktori tézisek. Dr. Bogos Krisztina A csontvelői eredetű haem-és lymphangiogén endothel progenitor sejtek szerepe tüdőrákokban Doktori tézisek Dr. Bogos Krisztina Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Pulmonológia program

Részletesebben

Doktori Iskola vezető: Prof. Dr. Bódis József Programvezető: Prof. Dr. Kovács L. Gábor Témavezető: Prof. Dr. Boncz Imre

Doktori Iskola vezető: Prof. Dr. Bódis József Programvezető: Prof. Dr. Kovács L. Gábor Témavezető: Prof. Dr. Boncz Imre PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Doktori Iskola vezető: Prof. Dr. Bódis József Programvezető: Prof. Dr. Kovács L. Gábor Témavezető: Prof. Dr. Boncz Imre KÓRHÁZI

Részletesebben

A bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek módszertani megközelítése az égési sérülések ellátásának tükrében Bevezetés

A bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek módszertani megközelítése az égési sérülések ellátásának tükrében Bevezetés A bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek módszertani megközelítése az égési sérülések ellátásának tükrében Bevezetés A bizonyítékokon alapuló orvoslás olyan tudományos szemlélet, amely a legjobb tudományos

Részletesebben

adjuváns endokrin kezelések kezdeni, váltani, kiterjeszteni?

adjuváns endokrin kezelések kezdeni, váltani, kiterjeszteni? Nagykálnai Tamás Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet, Budapest Nagy betegszámú randomizált klinikai vizsgálatok eredményei bizonyították, hogy a posztmenopauzális nők hormonérzékeny korai emlőrákja

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÁS BEVEZETÉS

ÖSSZEFOGLALÁS BEVEZETÉS 6. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2010. FEBRUÁR Jou r n a l of Cl i n i c a l On c o l o g y EREDETI KÖZLEMÉNY Az elôrehaladott stádiumú emlôrák gyakorisága és az emlôrák mortalitása a mammográfiás szûréssel kapcsolatos

Részletesebben

Az Adept (ikodextrin 4% oldat) laparoszkópos adhesiolysis műtéteknél alkalmazva csökkenti az adhéziókat

Az Adept (ikodextrin 4% oldat) laparoszkópos adhesiolysis műtéteknél alkalmazva csökkenti az adhéziókat Az Adept (ikodextrin 4% oldat) laparoszkópos adhesiolysis műtéteknél alkalmazva csökkenti az adhéziókat Fertility and Sterility, Vol. 88, No. 5, November 2007, kiadó: American Society for Reproductive

Részletesebben

Újdonságok a krónikus urticaria területén* New aspects in the field of chronic urticara

Újdonságok a krónikus urticaria területén* New aspects in the field of chronic urticara BÔRGYÓGYÁSZATI ÉS VENEROLÓGIAI SZEMLE 2014 90. ÉVF. 6. 293 297. Újdonságok a krónikus urticaria területén* New aspects in the field of chronic urticara SZEGEDI ANDREA DR. Debreceni Egyetem, Klinikai Központ,

Részletesebben

II./3.3.2 fejezet:. A daganatok célzott kezelése

II./3.3.2 fejezet:. A daganatok célzott kezelése II./3.3.2 fejezet:. A daganatok célzott kezelése Kopper László A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató a célzott terápiák lehetőségeit és a fejlesztés lényeges lépéseit. A fejezet teljesítését követően

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM, GÖDÖLLŐ Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

SZENT ISTVÁN EGYETEM, GÖDÖLLŐ Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZENT ISTVÁN EGYETEM, GÖDÖLLŐ Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A TERMŐFÖLD KÖZGAZDASÁGI ÉRTÉKE ÉS PIACI ÁRA Készítette: Naárné Tóth Zsuzsanna Éva Gödöllő

Részletesebben

Támadás helyett önvédelem Immunterápia tüdőrákban

Támadás helyett önvédelem Immunterápia tüdőrákban 28 ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNY Támadás helyett önvédelem Immunterápia tüdőrákban MOLDVAY JUDIT 1, OSTOROS GYULA 2 1 Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet, Tumorbiológiai Osztály Semmelweis Egyetem,

Részletesebben

Bifázisos klinikai összegzés

Bifázisos klinikai összegzés Bifázisos klinikai összegzés Kamrafibrilláció és kamrai tachycardia defibrillálása Háttér A Physio-Control több helyszínű, prospektív, véletlenszerű és vak klinikai vizsgálatnak vetette alá a bifázisú

Részletesebben

Az angiogenezis gátlásának szerepe a vastagbél- és végbélrák kezelésében

Az angiogenezis gátlásának szerepe a vastagbél- és végbélrák kezelésében Az angiogenezis gátlásának szerepe a vastagbél- és végbélrák kezelésében Eredeti közlemény Bodoky György Fôvárosi Szent László és Szent István Kórház, Onkológiai Osztály, Budapest A szolid daganatok korszerû

Részletesebben

A zoledronsav klinikai és preklinikai. Dr. Nagykálnai Tamás Magyar Szenológiai Társaság Kongresszusa Balatonfüred 2009. október 9.-10.

A zoledronsav klinikai és preklinikai. Dr. Nagykálnai Tamás Magyar Szenológiai Társaság Kongresszusa Balatonfüred 2009. október 9.-10. A zoledronsav klinikai és preklinikai evidenciái az emlőrák kezelésében Dr. Nagykálnai Tamás Magyar Szenológiai Társaság Kongresszusa Balatonfüred 2009. október 9.-10. Kísérleti modellekben antitumoros

Részletesebben

MSZAKI ÉS GAZDASÁGI FOGLALKOZÁSOK

MSZAKI ÉS GAZDASÁGI FOGLALKOZÁSOK MSZAKI ÉS GAZDASÁGI FOGLALKOZÁSOK RÖVID- ÉS KÖZÉPTÁVÚ MUNKAER-PIACI PROGNÓZISA Készítették: Finna Henrietta Fortuna Zoltán Hajdú Csongor Szabó Imre Veres Gábor Felels kiadó: Veres Gábor Budapest, 2005.

Részletesebben

Az első vonalban alkalmazott afatinib versus kemoterápia hatásossága EGFRmutáció-pozitív

Az első vonalban alkalmazott afatinib versus kemoterápia hatásossága EGFRmutáció-pozitív Gyógyszergyári közlemény 325 Az első vonalban alkalmazott afatinib versus kemoterápia hatásossága EGFRmutáció-pozitív tüdő-adenokarcinómában Sárosi Veronika, Balikó Zoltán Pécsi Tudományegyetem Klinikai

Részletesebben

Az emlôrákszûrések egészség-gazdaságtani elemzése

Az emlôrákszûrések egészség-gazdaságtani elemzése Az emlôrákszûrések egészség-gazdaságtani elemzése Eredeti közlemény Boncz Imre, 1 Sebestyén Andor, 1 Gulácsi László, 2 Pál Miklós, 1 Dózsa Csaba 1 1 Országos Egészségbiztosítási Pénztár, 2 Budapesti Közgazdaságtudományi

Részletesebben

A Myeloma multiplex kezelésének finanszírozási protokollja

A Myeloma multiplex kezelésének finanszírozási protokollja A Myeloma multiplex kezelésének finanszírozási protokollja Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértıi és Szakmai Ellenırzési Fıosztály Budapest, 2010. február 15. 1 1. Azonosítószám:

Részletesebben

Életvégi döntések az intenzív terápiában az újraélesztés etikai és jogi vonatkozásai

Életvégi döntések az intenzív terápiában az újraélesztés etikai és jogi vonatkozásai Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Dr. Élő Gábor Életvégi döntések az intenzív terápiában az újraélesztés etikai és jogi vonatkozásai Tézisek Semmelweis Egyetem 4. sz. Doktori Iskola Semmelweis Egyetem

Részletesebben

A neoadjuváns terápia szerepe a lokálisan elôrehaladott, III. stádiumú nem kissejtes tüdôrákos betegek kezelésében

A neoadjuváns terápia szerepe a lokálisan elôrehaladott, III. stádiumú nem kissejtes tüdôrákos betegek kezelésében A neoadjuváns terápia szerepe a lokálisan elôrehaladott, III. stádiumú nem kissejtes tüdôrákos betegek kezelésében Eredeti közlemény Balikó Zoltán, Sárosi Veronika Baranya Megyei Kórház, Tüdôgyógyászat,

Részletesebben

EFPIA TRANSZPARENCIA MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ - MAGYARORSZÁG, 2016 IPSEN EFPIA TRANSZPARENCIA PROGRAM MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

EFPIA TRANSZPARENCIA MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ - MAGYARORSZÁG, 2016 IPSEN EFPIA TRANSZPARENCIA PROGRAM MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ IPSEN EFPIA TRANSZPARENCIA PROGRAM MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ 2 Tartalomjegyzék 1 PREAMBULUM... 4 2 CÉLKITŰZÉS... 6 2.1 Kifejezések jegyzéke... 6 3 A KÖZZÉTÉTELI KÖTELEZETTSÉG HATÁLYA... 7 3.1 Kedvezményezettek...

Részletesebben

A tüdőrák egyénre szabott kezelése- lehetőségek, korlátok. Ostoros Gyula Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet Budapest

A tüdőrák egyénre szabott kezelése- lehetőségek, korlátok. Ostoros Gyula Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet Budapest A tüdőrák egyénre szabott kezelése- lehetőségek, korlátok Ostoros Gyula Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet Budapest 2013. 03. 08. TÜDŐRÁK A VILÁGON 24,6 millió daganatos beteg él világszerte

Részletesebben

TUDOMÁNYOS ÉLETMÓDTANÁCSOK IV. ÉVFOLYAM 12. SZÁM

TUDOMÁNYOS ÉLETMÓDTANÁCSOK IV. ÉVFOLYAM 12. SZÁM Tisztelt Olvasó! A MAGYAR DIETETIKUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉnek (MDOSZ) hangsúlyozott célja, hogy a hazai médiában dolgozó szakembereket folyamatosan forrásanyaggal és hiteles információkkal lássa el az

Részletesebben

PARADIGMA VÁLTÁS AZ ASZTMA BRONCHIALE MEGÍTÉLÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN. Dr. Kovács Lajos SE. I. sz. Gyermekklinika Budapest

PARADIGMA VÁLTÁS AZ ASZTMA BRONCHIALE MEGÍTÉLÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN. Dr. Kovács Lajos SE. I. sz. Gyermekklinika Budapest PARADIGMA VÁLTÁS AZ ASZTMA BRONCHIALE MEGÍTÉLÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN Dr. Kovács Lajos SE. I. sz. Gyermekklinika Budapest ASZTMA GONDOZÁS SZEMPONTJAI Triggerek Aktuális tünetek Légzésfunkció KONTROLLÁLTSÁG

Részletesebben

Áttekintés az emlőrák megbetegedések és a gyógyítás helyzetéről Magyarországon beleértve a 2001 óta folyó mammográfiás szűréseket. Dr.

Áttekintés az emlőrák megbetegedések és a gyógyítás helyzetéről Magyarországon beleértve a 2001 óta folyó mammográfiás szűréseket. Dr. Áttekintés az emlőrák megbetegedések és a gyógyítás helyzetéről Magyarországon beleértve a 2001 óta folyó mammográfiás szűréseket. Dr. Kovács Attila 1 Emlőrák Világszerte a 5. leggyakoribb rák nőkben (valamennyi

Részletesebben

Tudományos következtetések

Tudományos következtetések II. MELLÉKLET AZ EURÓPAI GYÓGYSZERÜGYNÖKSÉG ÁLTAL BETERJESZTETT TUDOMÁNYOS KÖVETKEZTETÉSEK, A POZITÍV VÉLEMÉNY, A CÍMKESZÖVEG, VALAMINT A BETEGTÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSÁNAK INDOKOLÁSA 14 Tudományos következtetések

Részletesebben

Megbeszélés. 1. Hozzá tud-e járulni a projekt a combnyaktáji töréstípusok európai megoszlásának megértéséhez?

Megbeszélés. 1. Hozzá tud-e járulni a projekt a combnyaktáji töréstípusok európai megoszlásának megértéséhez? 96 A combnyaktáji törések száma 1965 90 között megkétszerezdött, s a szerzk többsége az irányzat folytatódását várja, 2025-re az 1990- es értékek kétszeresét, 2050-re három és félszeresét valószínsítve.

Részletesebben

Intervenciós radiológia és sugárterápia

Intervenciós radiológia és sugárterápia Intervenciós radiológia és sugárterápia Hadjiev Janaki dr. Kaposvári Egyetem, Egészségügyi Centrum, Kaposvár A keresztmetszeti képalkotás forradalmi szerepe, a céltérfogat pontosabb meghatározása a CT-

Részletesebben

A világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

A világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja A világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési Főosztály Budapest, 2009.

Részletesebben

Szövettan kérdései Ami a terápiát meghatározza és ami segíti Dr. Sápi Zoltán

Szövettan kérdései Ami a terápiát meghatározza és ami segíti Dr. Sápi Zoltán Szövettan kérdései Ami a terápiát meghatározza és ami segíti Dr. Sápi Zoltán 1.Számú Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet Diagnózis (definitív): benignus, malignus, intermedier malignitás, borderline

Részletesebben

EMMI szakmai irányelv. az egészség-gazdaságtani elemzések készítéséhez

EMMI szakmai irányelv. az egészség-gazdaságtani elemzések készítéséhez Forrás: Egészségügyi Közlöny 2013. év 3. szám EMMI szakmai irányelv az egészség-gazdaságtani elemzések készítéséhez Előszó A szakmai irányelv megjelentetése része egy hosszú folyamatnak, mely során a Nemzeti

Részletesebben

Erlotinib a mutáns és vad epidermális növekedési faktor receptort hordozó tüdő adenocarcinoma kezelésében

Erlotinib a mutáns és vad epidermális növekedési faktor receptort hordozó tüdő adenocarcinoma kezelésében Erlotinib a mutáns és vad epidermális növekedési faktor receptort hordozó tüdő adenocarcinoma kezelésében TAMÁSI LILLA DR., BÖCSKEI RENÁTA MARIETTA DR. Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinika, Budapest

Részletesebben

Evészavarok prevalenciája fiatal magyar nők körében. Pszichoszociális háttérjellemzők, komorbiditás más mentális problémákkal

Evészavarok prevalenciája fiatal magyar nők körében. Pszichoszociális háttérjellemzők, komorbiditás más mentális problémákkal Doktori értekezés tézisei Evészavarok prevalenciája fiatal magyar nők körében. Pszichoszociális háttérjellemzők, komorbiditás más mentális problémákkal Szumska Irena Semmelweis Egyetem 4. sz. Interdiszciplináris

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve. A non-invazív hólyagdaganat kezeléséről Készült az EAU guideline 2009 alapján.

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve. A non-invazív hólyagdaganat kezeléséről Készült az EAU guideline 2009 alapján. Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve A non-invazív hólyagdaganat kezeléséről Készült az EAU guideline 2009 alapján. Készítette: az Urológiai Szakmai Kollégium 1. Alapvető megfontolások 1.1. A

Részletesebben

Funkcionális töréskezelés a IV-V. metacarpus diaphysis töréseinek ellátásában

Funkcionális töréskezelés a IV-V. metacarpus diaphysis töréseinek ellátásában A Pécsi Orvostudományi Egyetem Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinikájának közleménye Funkcionális töréskezelés a IV-V. metacarpus diaphysis töréseinek ellátásában DR. TÓTH FERENC, DR. NYÁRÁDY JÓZSEF,

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK IDEGENNYELV-TANULÁSI ATTITŰDJEI ÉS MOTIVÁCIÓJA

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK IDEGENNYELV-TANULÁSI ATTITŰDJEI ÉS MOTIVÁCIÓJA MAGYAR PEDAGÓGIA 0. évf.. szám 5. (00) AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK IDEGENNYELV-TANULÁSI ATTITŰDJEI ÉS MOTIVÁCIÓJA Csizér Kata és Dörnyei Zoltán Eötvös Loránd Tudományegyetem és Nottigham University Az általános

Részletesebben

OncotypeDX és más genetikai tesztek emlőrákban és azon túl. Dr. Nagy Zoltán Med Gen-Sol Kft.

OncotypeDX és más genetikai tesztek emlőrákban és azon túl. Dr. Nagy Zoltán Med Gen-Sol Kft. OncotypeDX és más genetikai tesztek emlőrákban és azon túl Dr. Nagy Zoltán Med Gen-Sol Kft. 2 A betegek leggyakoribb kérdései! Kiújul a betegségem?! Kell kemoterápiát kapnom?! A beteg és környezete életét,

Részletesebben

A stabil angina kivizsgálását befolyásoló tényezők a finanszírozási adatbázok alapján

A stabil angina kivizsgálását befolyásoló tényezők a finanszírozási adatbázok alapján A stabil angina kivizsgálását befolyásoló tényezők a finanszírozási adatbázok alapján Dr. Kósa István Ph.D. osztályvezető főorvos, egyetemi docens Honvédkórház Balatonfüredi Kardiológiai Rehabilitációs

Részletesebben

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértıi és Szakmai Ellenırzési Fıosztály Budapest, 2010.

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Hematológia,jeles

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Hematológia,jeles SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SEZEMÉLYES ADATOK Név Dr. Masszi Tamás Születési hely, idı: Budapest, 1958. december 15. Lakcím: 1213 Budapest, Mókus út 38. Család: Nıs, öt gyermeke van: Eszter, Csilla, Domonkos, Katalin,

Részletesebben

Az Evidence Based és a SACS TM kapcsolata a sztóma körüli bőrelváltozások területén

Az Evidence Based és a SACS TM kapcsolata a sztóma körüli bőrelváltozások területén Az Evidence Based és a SACS TM kapcsolata a sztóma körüli bőrelváltozások területén A világon egyre több országban az egészségügyi döntéshozatalban (mind szolgáltatói, mind biztosítói oldalon) a medicinában

Részletesebben

Európai Repülésbiztonsági Ügynökség

Európai Repülésbiztonsági Ügynökség 1. FÜGGELÉK A 04/2012 SZ. VÉLEMÉNYHEZ AZ (REPÜLT IDŐTARTAM KORLÁTOZÁSOK) SZABÁLYOZÓI HATÁSELEMZÉS Saját dokumentum. A példányok nem ellenőrzöttek. A frissítéseket az EASA-Interneten/Intraneten ellenőrizze.

Részletesebben

Kolorektális eredetű májáttétek preoperatív kemoterápiás kezelést követő reszekciós eredményeinek klinikai vizsgálata

Kolorektális eredetű májáttétek preoperatív kemoterápiás kezelést követő reszekciós eredményeinek klinikai vizsgálata Kolorektális eredetű májáttétek preoperatív kemoterápiás kezelést követő reszekciós eredményeinek klinikai vizsgálata Doktori értekezés Dr. Dede Kristóf Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori

Részletesebben

PROTOKOLL ÉS ÚTMUTATÓ

PROTOKOLL ÉS ÚTMUTATÓ A MAGAS VÉRNYOMÁS GYÓGYSZERÉSZI GONDOZÁSÁNAK MODELLJE PROTOKOLL ÉS ÚTMUTATÓ A megvalósíthatósági vizsgálat második tervezete 2000. március Egyesített CINDI/EuroPharm Forum projekt Titkárság: EuroPharm

Részletesebben

Jou r n a l of Cl i n i c a l On c o l o g y EREDETI KÖZLEMÉNY

Jou r n a l of Cl i n i c a l On c o l o g y EREDETI KÖZLEMÉNY 6. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM 2010. június Jou r n a l of Cl i n i c a l On c o l o g y EREDETI KÖZLEMÉNY Radikális prostatectomia vagy külsô besugárzás után kialakult metasztatikus betegség klinikailag lokalizált

Részletesebben

A tüdőrák molekuláris diagnosztikája

A tüdőrák molekuláris diagnosztikája Összefoglaló közlemény 259 A tüdőrák molekuláris diagnosztikája A Nem Kissejtes Tüdőrák Kelet-közép-európai Munkacsoport (NSCLC Working Group) ajánlása Ryska A, 1 Dziadziuszko R, 2 Olszewski W, 3 Berzinec

Részletesebben

A parlagfű polleninformáció szolgáltatás eszközei

A parlagfű polleninformáció szolgáltatás eszközei 11 A parlagfű polleninformáció szolgáltatás eszközei Udvardy Orsolya, Mányoki Gergely, Józsa Edit, Vadassy Rita, dr. Páldy Anna, dr. Magyar Donát Országos Közegészségügyi Központ, Budapest A pollenterhelés

Részletesebben

Gál Róbert Iván Gábos András: Az intergenerációs közjavak termékenységi hatásai: magyarországi eredmények

Gál Róbert Iván Gábos András: Az intergenerációs közjavak termékenységi hatásai: magyarországi eredmények Gál Róbert Iván Gábos András: Az intergenerációs közjavak termékenységi hatásai: magyarországi eredmények (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Gál Róbert

Részletesebben

DR. KULISCH ÁGOTA. Témavezető: Prof. Dr. Bender Tamás, az MTA doktora

DR. KULISCH ÁGOTA. Témavezető: Prof. Dr. Bender Tamás, az MTA doktora Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Ortopédiai Klinika, Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola A BALNEOTERÁPIA HATÁSA KRÓNIKUS DERÉKFÁJÁSBAN, ÉS KÉZ KISÍZÜLETI VAGY TÉRD ARTHROSISBAN

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-068-070/2009. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a dr. S. R. ügyvéd (Partos és Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest) által képviselt HYD Rákkutató és Gyógyszerfejlesztı

Részletesebben

A kissejtes tüdôrák kemoterápiája

A kissejtes tüdôrák kemoterápiája A kissejtes tüdôrák kemoterápiája Onkopulmonológia Szondy Klára Semmelweis Egyetem, Pulmonológiai Klinika, Budapest A szerzô a kissejtes tüdôrákkal kapcsolatos legújabb ismereteket foglalja össze. Rövid

Részletesebben

Az onkopulmonológia legújabb eredményei. Ostoros Gyula Országos Korányi Intézet Budapest január 29.

Az onkopulmonológia legújabb eredményei. Ostoros Gyula Országos Korányi Intézet Budapest január 29. Az onkopulmonológia legújabb eredményei Ostoros Gyula Országos Korányi Intézet Budapest 2016. január 29. Komplex gyógyszeres terápia Hagyományos citotoxikus kemoterápia Molekuláris (célzott) kezelés Immunterápia

Részletesebben

II./3.5.1. fejezet: Alkoholos infiltrációk

II./3.5.1. fejezet: Alkoholos infiltrációk II./3.5.1. fejezet: Alkoholos infiltrációk Bánsághi Zoltán A fejezet célja, hogy a hallgató megismerje a percután ablációs módszerek közül az alkoholos roncsolás technikáját. A fejezet teljesítését követően

Részletesebben

A homeopátia - hozzáadott érték az egészségügyi ellátásban

A homeopátia - hozzáadott érték az egészségügyi ellátásban A homeopátia - hozzáadott érték az egészségügyi ellátásban Dr.Sal Péter házi gyermekorvos, homeopata Komplementer Medicina szakmai kollégiumi testület tagja Az EU egészségüggyel foglalkozó szakmai intézményeiben

Részletesebben

IDŐS EMBEREK ÉLETMINŐSÉGE DIMUNOVÁ LUCIA 1 DOMBROVSKÝ PETER 2 MECHÍROVÁ VIOLA 1 VARGOVÁ VIOLA 3 LUKÁCS ANDREA 4. Bevezetés

IDŐS EMBEREK ÉLETMINŐSÉGE DIMUNOVÁ LUCIA 1 DOMBROVSKÝ PETER 2 MECHÍROVÁ VIOLA 1 VARGOVÁ VIOLA 3 LUKÁCS ANDREA 4. Bevezetés Egészségtudományi Közlemények, 3. kötet, 2. szám (2013), pp. 99 103. IDŐS EMBEREK ÉLETMINŐSÉGE DIMUNOVÁ LUCIA 1 DOMBROVSKÝ PETER 2 MECHÍROVÁ VIOLA 1 VARGOVÁ VIOLA 3 LUKÁCS ANDREA 4 Összefoglalás: Száz,

Részletesebben

A gyász hatása a testi és a lelki egészségi állapotra. Doktori tézisek. Dr. Pilling János

A gyász hatása a testi és a lelki egészségi állapotra. Doktori tézisek. Dr. Pilling János A gyász hatása a testi és a lelki egészségi állapotra Doktori tézisek Dr. Pilling János Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola Témavezető: Prof. Kopp Mária, egy. tanár, DSc Hivatalos

Részletesebben

MUNKAERŐ KUTATÁS A FOGLALKOZTATÁSI ANOMÁLIÁK KIKÜSZÖBÖLÉSÉRE

MUNKAERŐ KUTATÁS A FOGLALKOZTATÁSI ANOMÁLIÁK KIKÜSZÖBÖLÉSÉRE MUNKAERŐ KUTATÁS A FOGLALKOZTATÁSI ANOMÁLIÁK KIKÜSZÖBÖLÉSÉRE Kutatási jelentés KÉSZÍTETTE A VIA PANNONIA KFT. A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK MEGBÍZÁSÁBÓL 2015. OKTÓBER 29. Tartalomjegyzék

Részletesebben

A fogyatékossággal élő személyek politikai részvételhez való joga

A fogyatékossággal élő személyek politikai részvételhez való joga HELPING TO MAKE FUNDAMENTAL RIGHTS A REALITY FOR EVERYONE IN THE EUROPEAN UNION EGYENLŐSÉG A fogyatékossággal élő személyek politikai részvételhez való joga Összefoglaló Az Európai Unió Alapjogi Chartájának

Részletesebben

Jou r n a l of Cl i n i c a l On c o l o g y EREDETI KÖZLEMÉNY ÖSSZEFOGLALÁS

Jou r n a l of Cl i n i c a l On c o l o g y EREDETI KÖZLEMÉNY ÖSSZEFOGLALÁS 7. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM 211. OKTÓBER Jou r n a l of Cl i n i c a l On c o l o g y EREDETI KÖZLEMÉNY Kinki University School of Medicine; AstraZeneca, Osaka, Japán; Guangdong General Hospital, Guangzhou; Cancer

Részletesebben