MINISZTERTANÁCSI JEGYZŐKÖNYVEK NAPIRENDI JEGYZÉKEI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MINISZTERTANÁCSI JEGYZŐKÖNYVEK NAPIRENDI JEGYZÉKEI"

Átírás

1 A MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR SEGÉDLETEI 11/4. MINISZTERTANÁCSI JEGYZŐKÖNYVEK NAPIRENDI JEGYZÉKEI AUGUSZTUS ÁPRILIS 18. Magyar Országos Levéltár

2 A MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR SEGÉDLETEI 11/4.

3 MINISZTERTANÁCSI JEGYZŐKÖNYVEK NAPIRENDI JEGYZÉKEI AUGUSZTUS ÁPRILIS 18. Összeállította: G. Vass István, Katona Klára, Kurecskó Mihály, Ring Orsolya, Vesszős Zoltán Szerkesztette: G. Vass István, Kurecskó Mihály, Ring Orsolya Magyar Országos Levéltár Budapest, 2008

4 Lektorálta: Szűcs László Megjelent a és a támogatásával. ISSN ISBN Magyar Országos Levéltár, Minden jog fenntartva. A kiadásért a Magyar Országos Levéltár főigazgatója felel. A nyomdai munkát a MOL házinyomda végezte. Készült 250 példányban, 12,5 A/4-es nyomdai ív terjedelemben.

5 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 15 NAPIRENDI PONTOK JEGYZÉKE Rákosi Mátyás kormánya [Első összetételben] (1952. augusztus szeptember 14.) Teljes ülés augusztus augusztus augusztus szeptember szeptember szeptember szeptember október október október október november Rákosi Mátyás kormánya [Második összetételben] (1952. november július 4.) Teljes ülés november november december Elnökségi ülés december december december Teljes ülés december Elnökségi ülés december [467] január [468] 464. Teljes ülés 1953 január [469] 465. Elnökségi ülés 1953 január

6 470. Elnökségi ülés 1953 január január Teljes ülés 1953 január Elnökségi ülés 1953 január február február Teljes ülés 1953 február Elnökségi ülés 1953 február február március március Teljes ülés 1953 március Elnökségi ülés 1953 március március április Teljes ülés 1953 április Elnökségi ülés 1953 április április április Teljes ülés 1953 április Elnökségi ülés 1953 május május Teljes ülés 1953 május Elnökségi ülés 1953 május május június Teljes ülés 1953 június Elnökségi ülés 1953 június Teljes ülés 1953 július Nagy Imre első kormánya [Első összetételben] (1953. július július 6.) Teljes ülés 1953 július július július július

7 503. Teljes ülés 1953 augusztus augusztus augusztus augusztus szeptember szeptember szeptember szeptember október október október november november december december december január január február február március 12., április április május Elnökségi ülés május Elnöki határozatok május május május május május május május Elnökségi ülés június Elnöki határozatok június június

8 Elnöki határozatok június június június június Teljes ülés június Elnöki határozatok június Elnökségi ülés június Elnöki határozatok június június június június június június június június Teljes ülés július Elnöki határozatok július július Nagy Imre első kormánya [Második összetételben] (1954. július október 30.) Elnökségi ülés július Elnöki határozatok július július július Elnökségi ülés július Elnöki határozatok július július július július Elnökségi ülés július Elnöki határozatok július július Teljes ülés július Elnökségi ülés július Elnöki határozatok július

9 Elnöki határozatok július augusztus Elnökségi ülés augusztus Elnöki határozatok augusztus Teljes ülés augusztus Elnökségi ülés augusztus Elnöki határozatok augusztus augusztus augusztus augusztus Elnökségi ülés augusztus Elnöki határozatok augusztus augusztus Teljes ülés augusztus Elnöki határozatok augusztus Elnökségi ülés augusztus Elnöki határozatok augusztus augusztus augusztus augusztus szeptember szeptember Teljes ülés szeptember Elnöki határozatok szeptember szeptember szeptember szeptember szeptember Elnökségi ülés szeptember Elnöki határozatok szeptember szeptember szeptember Teljes ülés szeptember Elnöki határozatok szeptember szeptember

10 Elnöki határozatok szeptember szeptember szeptember szeptember Teljes ülés szeptember Elnöki határozatok szeptember szeptember szeptember szeptember szeptember szeptember október október Teljes ülés október Elnöki határozatok október október október október október október október október október október október október október október október október Teljes ülés október Elnöki határozatok október október október október

11 Elnöki határozatok október Nagy Imre első kormánya [Harmadik összetételben] (1954. október április 18.) Elnöki határozatok november november november november Elnökségi ülés november Elnöki határozatok november november november november november november november Elnökségi ülés november Elnöki határozatok november Teljes ülés november Elnöki határozatok november november november november november november november november november november december december december december december december december

12 Elnöki határozatok december Teljes ülés december Elnöki határozatok december december december december december december december december december december december Teljes ülés december Elnöki határozatok december december december december Elnökségi ülés december Elnöki határozatok december Teljes ülés január Elnökségi ülés február Teljes ülés február 11., Elnökségi ülés február Teljes ülés március Elnökségi ülés március Teljes ülés március március Elnökségi ülés március Teljes ülés március Elnökségi ülés április Teljes ülés április

13 MUTATÓK Tárgymutató Személynevek mutatója. 273 Földrajzi nevek mutatója Rendeletszámok mutatója

14 14

15 BEVEZETÉS A jelen kiadvány a második világháború utáni években tartott minisztertanácsi ülések napirendi pontjainak áttekintéséről korábban kiadott három kötet folytatása. Az első kötetben az Ideiglenes Nemzeti Kormány, továbbá Tildy Zoltán és Nagy Ferenc kormánya, a második és harmadik kötetben Dinnyés Lajos és Dobi István kormánya, míg a jelen negyedik kötetben a Rákosi Mátyás és a Nagy Imre kormány időszakában keletkezett ülésjegyzőkönyveket dolgoztuk fel. Az egyes kötetek adatait a következő táblázatban foglalhatjuk össze: Sorsz. Megjelenés Feldolgozott időszak Feldolgozott jkv december május június február február augusztus /a augusztus április ben a kormányzat működését továbbra is azok a tendenciák határozták meg, amelyeket a harmadik kötet bevezetőjében már jeleztünk. A hatalmat a politikailag egyeduralkodóvá vált Magyar Dolgozók Pártja tartotta kezében, így az alkotmányosság legfőbb szerveinek, az Országgyűlésnek és minisztertanácsnak a szerepe a koalíciós időszakhoz képest lényegesen csökkent. Az állami élet legfontosabb kérdéseiről az MDP szervei döntöttek. Az állampárt különböző fórumain született döntések azonban csak az állami szervek többek között a minisztertanács munkája nyomán nyertek közjogilag érvényes formát. Másrészt a tervek, határozatok megvalósulása is leginkább a közigazgatási szervek, így a kormány iratanyagában tükröződik. A minisztertanácsi jegyzőkönyvek tehát e korszak kutatói számára is megkerülhetetlenek. A minisztertanács, mint testületi szerv működésének alapelve, hogy a miniszterek az általuk fontosnak tartott ügyekben, vagy azokban az ügyekben, amelyeket jogszabályok egyértelműen a minisztertanács hatáskörébe utalnak, a kormány ülésén előterjesztést tesznek, s ezekről a testület határozatot hoz. Az előterjesztések és a határozatok lényegét, illetve esetenként az elhangzott hozzászólásokat a jegyzőkönyv rögzíti. A jegyzőkönyv mellett szokás szerint bár sajnos korántsem hiánytalanul lerakták az előterjesztéseket és esetenként a tárcák hozzászólásait is. (A napirendi pontok felsorolásának tárcánkénti tagolása révén a jelen segédlet segítségével tehát azt is meg lehet állapítani, hogy egy-egy államigazgatási feladat intézése, vagy valamely konkrét esemény vagy kérdés megvizsgálása, értékelése mely tárca feladatkörébe tartozott. Ez által kötetünk kiindulópontja lehet az egyes minisztériumok iratanyagában való további kutatásnak is.) A tárgyalt időszakban a minisztertanács működési rendje és a jegyzőkönyvek készítése, a határozatok és rendeletek formába öntése, számozása és közzététele azonban többször változott, lényegesen eltért a korábbi gyakorlattól, ami a jegyzék készítése szempontjából nehézséget jelentett. A változások legjelentősebbike, hogy a közel évszázados hagyományt megtörve a minisztertanács az eléje kerülő előterjesztések jelentős részét nem plenáris ülésen, hanem szűkebb, ún. elnökségi ülésen tárgyalta meg, és hozott róla határozatot, sőt egyes határozatokat a testület utólagos jóváhagyásával a miniszterelnök saját hatáskörében hozta meg. Ezáltal jelentős sérelmet szenvedett az a klasszikus elv, hogy a kormány a maga döntéseit a miniszterek tanácskozása, és ennek következtében kollektív bölcsessége, s egyben kollektív felelőssége alapján hozza. Ennek a változásnak kötetünkben való bemutatása az 1950-es évek kormányzattörténetének feltárása szempontjából is fontos. 15

16 Az közötti időszakban a minisztertanács munkarendjét, működését több alkalommal szabályozták, módosították. A Rákosi-kormány december 23-ai ülésén elfogadott ügyrend (465. sz. jkv., 4. napirendi pont) szerint a minisztertanács a reá háruló feladatokat: a) a minisztertanács teljes ülése, b) a minisztertanács elnöksége, c) a minisztertanács elnöke, d) a minisztertanács elnökségi tagjai útján látja el. Az ügyrend szerint a minisztertanács tagjai voltak a minisztertanács elnöke, elnökhelyettesei, a miniszterek és újonnan bekerült tagként az Országos Tervhivatal elnöke. (Ez utóbbiról csak félévvel később, július 7-én rendelkezett nyilvánosságra hozott jogszabály, az évi VI. tv.!) A minisztertanács Elnöksége a minisztertanács elnökéből, az elnökhelyettesekből és olyan miniszterekből állt, akiket a minisztertanács az elnökség tagjaiul megválasztott. Az ügyrend a minisztertanács teljes ülésének és elnökségének hatásköre között nem húzott éles határvonalat, sőt leszögezte, hogy a Minisztertanács Elnöksége határozatait a minisztertanács jogkörében és nevében hozza. Abban a tekintetben, hogy egy-egy ügy a plenáris ülés, vagy az elnökségi ülés elé kerül-e, az ügyrend szerint a minisztertanács elnöke döntött. Mégis, általában a teljes ülés tárgyalt az alapvető fontosságú államigazgatási ügyekről, mint pl. a minisztériumok többségét érintő jelentős kérdések, a népgazdasági terv és a költségvetés elfogadása, a törvényjavaslatok Országgyűlés elé terjesztése stb. Mind a teljes ülés, mind az elnökségi ülés határozatot hozhatott olyan ügyekben, amelyek a lakosság többségét közvetlenül érintették (pl. árhatósági, ármegállapítási ügyek), továbbá amelyek az egész államapparátusra vagy annak jelentős részére vonatkoztak (létszámgazdálkodás, bérrendszer), végül amelyek minisztertanácsi rendelet kibocsátását tették szükségessé. A minisztertanács elnöke és elnökségi tagjai a minisztertanács nevében határozatot hozhattak a közvetlen felügyeletük alá rendelt minisztériumok területét érintő minden olyan ügyben, amely a minisztertanács hatáskörébe tartozott (pl.: póthitelek engedélyezése, vállalatok alapítása vagy felszámolása, jóváhagyott tervek kisebb módosítása stb.). A miniszterelnöki tisztséget július 4-én átvevő Nagy Imre már kormánya első ülésén élesen bírálta ezt a döntéshozatali mechanizmust, mert, mint rámutatott, ez a miniszterek többségét megfosztotta attól a joguktól, hogy a határozatok egy jelentős részének előkészítésében, illetve a döntések meghozatalában részt vegyenek, és véleményt nyilvánítsanak. Ezért az július 17-én elfogadott új ügyrend (500/1/1953. Mt., illetve 2049/1953. Mt. sz. határozat) eltörölte a hatáskörök fenti szétaprózását, és kimondta, hogy az alapvető fontosságú államigazgatási ügyekben és a jogszabályok által a minisztertanács hatáskörébe utalt kérdésekben a minisztertanács [összességének] joga és feladata dönteni. Így különösen a minisztertanács teljes ülése dönt: 1. az állampolgárok széles tömegét közelről érintő kérdésekben; a valamennyi minisztériumot vagy a minisztériumok többségét közelről érintő kérdésekben, így például az éves népgazdasági terv jóváhagyása és a költségvetés megállapítása tekintetében; a minisztériumok szervezetének megállapítására vonatkozó lényeges kérdésekben; a minisztertanács által előterjesztendő törvényjavaslatok és törvényerejű rendelettervezetek tekintetében; a nemzetközi egyezmények megkötésére és aláírására adott felhatalmazás ügyében; 16

17 a minisztertanácsi rendeletek kibocsátása tárgyában; a minisztertanács hatáskörébe utalt kinevezések ügyében, ideértve a külföldi állomáshelyre kinevezett alkalmazottak külön meghatározott körére a kinevezések jóváhagyását is; a miniszterek külföldi utazásának jóváhagyása ügyében; érdemrendekkel való kitüntetésre vonatkozó javaslatok ügyében. (Az érdemrendekkel való kitüntetésre az illetékes miniszterek előterjesztése alapján a minisztertanács elnöke tesz javaslatot a Népköztársaság Elnöki Tanácsának.) 2. A miniszterek csak a minisztertanács jóváhagyásával bocsáthatnak ki rendeleteket őszén azonban már ismét előtérbe kerültek azok a vélemények, amelyek szerint a minisztertanács teljes ülése elé túlságosan sok kevésbé jelentős ügy kerül, és a kormány egyes tagjai kezdeményezték a minisztertanács elnöke, illetve elnökhelyettesei döntési jogkörének kiszélesítését, beleértve a minisztertanács nevében történő határozathozatal jogát is. Nagy Imre miniszterelnök továbbra is ellene volt ezeknek a törekvéseknek, amelyek azonban 1954 tavaszán mégis oda vezettek, hogy anélkül, hogy ezt új ügyrendben rögzítették volna 1954 májusától a minisztertanács már ismét nem csupán ún. teljes üléseket, hanem elnökségi üléseket is tartott, és a minisztertanács elnöke saját hatáskörében is számos rendelkezést bocsátott ki. A minisztertanács 1955 áprilisában elfogadott újabb ügyrendje (2075/1955. Mt. sz. határozat) már ezt a gyakorlatot szentesítette, és az előző ügyrendhez képest több lényeges kérdésben módosította a minisztertanács működését. E szerint a minisztertanács teljes ülése határozott az alapvető fontosságú ügyekben, így különösen: 1. a népgazdasági terv és költségvetési javaslat tekintetében, 2. a törvények és törvényerejű rendeletek javaslatainak előterjesztéséről, 3. az állampolgárok széles körét közvetlenül érintő kérdésekben, 4. a minisztériumok többségét érintő, általános érvényű szervezési elvek kérdésében, 5. a fővárosi, megyei, megyei jogú városi tanácsok végrehajtóbizottságai munkájának legfelsőbb fokon való irányítása, ellenőrzése, valamint egyéb fontosabb előterjesztéseik tekintetében, 6. a Népköztársaság Elnöki Tanácsa hatáskörébe tartozó kinevezések előterjesztéséről, 7. a minisztertanács munkatervének megállapításáról. A Minisztertanács Elnöksége a minisztertanács elnökéből, az első elnökhelyettesekből és az elnökhelyettesekből állt. Az elnökségi ülésen határoztak a minisztertanács hatáskörébe tartozó minden olyan ügyben, amely nem volt kifejezetten a minisztertanács teljes ülése hatáskörébe utalva, illetve amelyeket a plénum az Elnökség hatáskörébe utalt. Így határozott: 1. egyes kiemelkedő beruházások és városrendezési tervek tekintetében; 2. nemzetközi tárgyalások irányelveinek megállapításáról és a megállapodások aláírására felhatalmazás megadásáról, kormányküldöttség, illetve annak vezetője megbízatásáról; 3. a csak néhány minisztériumot érintő szervezési elvek kérdésében; 4. a fővárosi, megyei, megyei jogú városi tanács végrehajtó bizottság elnökének, elnökhelyetteseinek és titkárának megválasztásához, valamint visszahívásához szükséges jóváhagyás kérdésében; 5. a miniszterek és a fővárosi, megyei, megyei jogú városi tanács végrehajtó bizottságai között felmerült vitás ügyek eldöntése tekintetében; 17

18 6. azokban a kérdésekben, amelyeket a fegyveres testületek, valamint a honvédelmi ipar területéről a minisztertanács elé terjesztenek; 7. a bankjegyforgalom felső határának 100 millió forintot meghaladó túllépése engedélyezése kérdésében; 8. a Szocialista Munka Hőse kitüntető cím, valamint a Magyar Népköztársaság Érdemrendje és a Munka Vörös Zászló Érdemrendjével, a Munka Érdemrendjével való kitüntetésekre vonatkozó javaslatok előterjesztéséről, valamint a jogszabályokban meghatározott kitüntető címek adományozása kérdésében; 9. a Népköztársaság Elnöki Tanácsa 17/1953. számú határozatával a minisztertanács hatáskörébe utalt kinevezésekről. A Minisztertanács Elnöksége határozatait a minisztertanács nevében hozta, bármely hatáskörébe utalt ügyet a minisztertanács teljes ülése elé terjeszthetett. Az Elnökség a hatáskörébe utalt ügyek közül egyesek eldöntését az első elnökhelyettesekre, illetve elnökhelyettesekre személy szerint rábízhatta. A minisztertanács működési rendjét lényegesen befolyásolta az őt kiszolgáló hivatali apparátus (Minisztertanács Hivatala, majd Titkársága) felduzzasztása és döntés-előkészítő jogkörének jelentős kiszélesítése. Korábban a hivatali apparátus feladata csak az előterjesztések begyűjtése és a minisztertanács következő ülésének előkészítése, az ideiglenes napirendi jegyzék összeállítása, majd az ülés jegyzőkönyvének és a határozatoknak a megszövegezése, utóbbiak közzététele volt decemberétől az Titkárság (Hivatal) keretében fokozatosan kiépítették az egyes kormányzati feladatköröknek megfelelő szervezeti egységeket (Ipari csoport, Mezőgazdasági csoport, Bér titkárság, Terv- és pénzügyi csoport stb.), amelyek már az egyes minisztériumok előterjesztéseinek elkészítésében is részt vettek, sőt sok esetben különösen az elnökségi üléseken az egyes miniszterek által szignált javaslatok előterjesztője nem az adott minisztérium képviselője, hanem a Titkárság valamely munkatársa volt. Még további szokatlan jelenség, hogy az előterjesztést készítő minisztérium képviselőjét sok esetben meg sem hívták arra az ülésre, amelyen előterjesztéséről döntöttek. Ez ismét a miniszterek jogkörének és felelősségének korlátozását jelentette, amit 1954 végén több miniszter szóvá is tett. * A minisztertanács jegyzőkönyveit 1944-től október 23-áig folyamatos sorszámmal látták el, és a Minisztertanács Titkársága irattárában külön sorozatként kezelték. A sorszámok az ülés dátumával együtt egyértelműen azonosítják az egyes jegyzőkönyveket, ezért a feldolgozás során ezeket változtatás nélkül átvettük. Az 1952 decemberétől 1953 júniusáig tartott elnökségi ülések jegyzőkönyveit is ebben a sorozatban helyezték el, és látták el sorszámmal. Ez a gyakorlat 1954-ben annyiban változott, hogy a májustól ismét rendszeresen tartott elnökségi ülések jegyzőkönyveit sőt az elnöki hatáskörben hozott határozatokat is együtt irattározták ugyan a minisztertanács teljes üléseiről felvett jegyzőkönyvekkel, de az elnökségi ülések nem kaptak sorszámot, pusztán az időrend alapján sorolták be a róluk felvett jegyzőkönyveket a teljes ülések jegyzőkönyvei közé. Ezért az egyes ülések megkülönböztetésére az itt hozott határozatok nyilvántartására egykorúlag kialakított azonosító számokat használtuk. Ezeket az azonosító számokat tulajdonképpen az ülés dátumából képezték. (Pl. az május 21-én tartott elnökségi ülés, és az ezen hozott határozatok azonosító száma: ). Ugyanígy jártunk el a miniszterelnöki hatáskörben kiadott határozatok esetében is szintén az egykorú irattározásinyilvántartási gyakorlatot átvéve. 18

19 A napirendi pont tárgyának meghatározása során az előző kötetek gyakorlatát követve a jegyzőkönyvből indultunk ki, s támaszkodtunk az előterjesztések előzetesen összeállított jegyzékére (azaz az előzetes napirendi jegyzékre). Amennyiben az előterjesztés jogszabály kiadását kezdeményezte, és az valóban meg is jelent, a jogszabály címét tekintettük a napirendi pont tárgyának. Sok esetben azonban ez sem eredményezett a mai olvasó számára értelmezhető tárgymeghatározást. Korábbi jogszabály módosítása esetén, pl. sok esetben csak az előző jogszabály számát tünteti fel mind a jegyzőkönyv, mind az előzetes napirendi jegyzék, mind pedig a közzétett rendelet, más esetekben pedig csak az előterjesztő főhatóság iktatószámát rögzítették a jegyzőkönyvben, illetve legfeljebb néhány szóval az előterjesztés tárgyát. Ilyen esetekben az előterjesztés indoklása, továbbá a megjelent rendelet és a hivatkozott rendelet áttanulmányozása után igyekeztünk a tárgyat úgy meghatározni, hogy az a kutató, illetve használó számára minél pontosabban kifejezze az előterjesztés és az esetleges vita lényegét. Ennek maradéktalan megvalósítását ugyanakkor esetenként a tömörségre való törekvés gátolta. Szükség esetén utaltunk arra is, hogy a javaslatot a minisztertanács elutasította, esetleg a döntést vita után (vagy a nélkül) későbbre halasztotta. Amennyiben jegyzékünkben a tárgymeghatározás ilyen utalást nem tartalmaz, az általában azt jelenti, hogy a minisztertanács az előterjesztést elfogadta. Ilyen esetben is gyakran előfordult azonban, hogy az adott rendelettervezetet vagy egyéb javaslatot valamilyen oknál fogva ismételten a testület napirendjére tűzték. Mint ahogyan az is előfordult, hogy a jegyzőkönyv szerint az előterjesztést a minisztertanács nem fogadta el, de a rendelet néhány nap múlva mégis megjelent a Magyar Közlönyben, anélkül, hogy arról a minisztertanács ismételten tárgyalt volna. Mindezt a tárgymutató segítségével lehet nyomon követni. Amennyiben a napirendi pont személyi döntést tartalmazott, általában közöljük az érintett személy, illetve személyek nevét is. Ezt azért tartottuk fontosnak, mert a tisztviselői és értelmiségi elit személyi állományának dinamikus változása miatt a korábbi tisztviselői garnitúra tagjaira vonatkozó adatok éppúgy fontosak lehetnek, mint az alacsonyabb fizetési osztályokba frissen kinevezett új alkalmazottak, akik közül bárki betölthetett később fontosabb tisztséget is. Amennyiben a napirendi pont tárgyalásának eredményeként a minisztertanács jogszabályt alkotott, ennek számát és közzétételének adatait is közöljük. Ebben az időszakban a minisztertanács elé már csak olyan előterjesztések kerültek, amelyek elfogadása esetén minisztertanácsi rendelet vagy határozat született. Az egyes miniszterek hatáskörébe tartozó rendelkezésekről tehát nem tárgyaltak. Felvettük ugyanakkor a minisztertanács ülésén megtárgyalt törvények és törvényerejű rendeletek adatait, noha ezeket természetesen az Országgyűlés, illetve az Elnöki Tanács alkotta és bocsátotta ki. A korabeli joganyagban való teljesebb tájékozódás elősegítése érdekében végül arra is fel kell hívni a figyelmet, hogy ebben az időszakban vált egyre általánosabbá az a gyakorlat, hogy a minisztertanács (és más döntéshozó fórumok) ülésén elfogadott határozatokat nem minden esetben és főként nem teljes szövegükkel tették közzé. Erre a körülményre a napirendi jegyzékben többször utalunk, de teljességre nem törekedhettünk. Ezért a kutatónak célszerű megnézni a minisztertanács üléséről felvett jegyzőkönyvet és annak mellékleteit is. A minisztertanács által kibocsátott rendeletek és határozatok számozása (jelölése) a kötetünk által feldolgozott időszakban a következőképpen alakult. A minisztertanácsi rendelteket 1-től folyamatosan növekvő, a Magyar Közlönyben közzé tett minisztertanácsi határozatokat 1001-től folyamatosan növekvő, míg a Határozatok Tárában legalább részben közzétett határozatokat 2001-től folyamatosan növekvő azonosító számmal látták el december 31. előtt azok a határozatok, amelyeket egyáltalán nem kívántak nyilvánosságra hozni, semmiféle azonosító számot nem kaptak januárjától viszont az ilyen határozatokat a jegyzőkönyv számából és az ülés napirendjének sorszámából képzett 19

20 azonosító számot kapott minden nyilvánosságra hozni nem kívánt határozat. (Pl. az január 27-én tartott 472. ülésen a lakásszükséglet fokozottabb kielégítéséről hozott határozat a következő számot kapta: 472/2/1953. Mt. sz. hat.) A teljes üléseken hozott, nyilvánosságra nem kerülő határoztok számozásában ez a gyakorlat december 31-ig maradt fenn. Közben májusától amint már ismételten utaltunk rá az elnökségi üléseken hozott, és a minisztertanács elnöke által hozott, nyilvánosságra nem kerülő határozatokat az ülés dátumából képzett hatjegyű számmal jelölték ( /2/1954. Mt. sz. hat. ) januárjától vezették be a nyilvánosságra nem hozott határozatok számozásában azt a gyakorlatot, amelyet a minisztertanács egészen 1990-ig követett (sőt részben az óta is követ), hogy tudniillik a minisztertanács nyilvánosságra hozott, illetve csak részben nyilvánosságra hozott rendeletei és határozatai számozásának logikáját követve a nyilvánosságra nem hozott határozatokat bizonyos témakörök szerint csoportosítva 3001-től, 4001-től, illetve től stb. kezdődően látta el növekvő sorszámmal. (Ennek a rendszernek a részletesebb ismertetésére a következő kötetünkben térünk vissza.) A kötet használatát mutatók segítik. A tárgymutató az egyes napirendi pontok címében szereplő tárgyakról nyújt alapjában alfabetikus rendszerű áttekintést. A megfelelő betűnél a napirendi pontok minden mutatózásra alkalmas szavát figyelembe vettük, és tulajdonképpen keresztmutatózást alkalmaztunk, így egy napirendi pont több betűnél, tárgyszónál is szerepelhet. Az alfabetikus rendszer mellett nem hagytuk figyelmen kívül a fő tárgycsoportok szerinti tagolás lehetőségét sem. Így pl. a földművelésügy, földművelésügyi igazgatás, a külügyi kapcsolatok, vagy a közoktatás fő tárgyszó alatt alfabetikus sorrendben szerepeltettük az oda sorolható tárgyakat, kérdéseket. A tárgymutató keretében oldottuk meg az egyes intézményekkel kapcsolatos mutatózási feladatokat is (alapítás, feladatkör, személyi ügyek, megszüntetés). Ugyanakkor igyekeztünk elkerülni egyes tárgyaknak (személyi ügyek, kitüntetések, tervmódosítások, külföldi szolgálatra való kihelyezés stb.) a mutató túlságos megterhelését jelentő részletes taglalását. A személynévmutatóba csak a napirendi jegyzékben szereplő neveket vettük fel. Természetesen a nem magyar neveket is a családnevek szerint soroltuk be. A cirill betűs neveket a jelenleg érvényes átírással szerepeltettük. Az egyes személyek nevéhez kapcsolódó titulusokat (dr., gr.) elhagytuk. Egyes esetekben ugyanazon személy neve többféleképpen szerepel, és a hivatalos névalak nem volt megállapítható. Ilyen esetekben a névváltozatokat zárójelben közöltük. A földrajzi nevek mutatójába a helységnevek (községek, városok) mellett felvettük a földrészek, országok, tartományok, tájegységek, megyék, folyók és hegyek neveit, sőt Budapest esetében az egyes városrészek, utcák nevét is. A jogszabályok mutatója csak a nyilvánosságra hozott jogszabályok adatait tartalmazza. A mutató évenként tagolódik. Azon belül külön csoportosítottuk a törvényeket, a törvényerejű rendeleteket, a minisztertanács rendeleteit, továbbá a minisztertanács 1000-es, illetve 2000-es határozatait. Annak ellenére, hogy a közzé nem tett határozatok felsorolását a mutató nem tartalmazza, ezek is könnyen visszakereshetők. Ezek számozása ugyanis mint láttuk úgynevezett beszélő számokkal történt, tehát a jegyzőkönyv sorszámából, illetve más esetben az ülés dátumából képezték, és így a tartalomjegyzék alapján könnyen visszakereshetők. Mind a négy mutató egyes tételeinél megtalálható az adattal kapcsolatos minisztertanácsi jegyzőkönyv száma és mellette, tört jel után, a megfelelő napirendi pont sorszáma, illetve, ha szükség volt, az általunk adott, szögletes zárójelbe tett sorszáma. Pl.: 458/[6]. 20

21 NAPIRENDI PONTOK JEGYZÉKE 11. Rákosi Mátyás kormánya (Első összetételben) augusztus november 14. ( számú jegyzőkönyv) Jkv/napirendi pont NAPIRENDI PONTOK JEGYZÉKE 447. [Teljes ülés] augusztus 15. (Minisztertanács elnöke:) 447/1. Dr. Facsinai László geofizikus kitüntetése a Munka Érdemrend arany fokozatával. 447/2. A miniszterelnök egyhónapos szabadságának bejelentése, szabadsága alatt Gerő Ernő államminiszter megbízása a minisztertanács elnöki teendőinek ellátásával. (Országos Tervhivatal elnöke:) 447/3. A vállalati beruházásoknak saját forrásokból történő fedezése. 2090/1952. Mt. sz. hat., HT szeptember 30., 29. sz. 447/4. Az 1952-ben megépülő és megkezdendő lakások elosztásáról. 447/5. Rendelet-tervezet az állami szervek (vállalatok) és tömegszervezetek elhelyezéséről. Napirendről levéve. 447/6. A magyar-román gazdasági együttműködés kiterjesztésének jóváhagyása. 447/7. A Duna Morva torkolattól Visegrádig terjedő szakasza vízierejének hasznosítása. (Külügyminiszter:) 447/8. Románia felszabadulása 8. évfordulójának alkalmából megrendezendő ünnepségre kormánydelegáció kiküldetése Bukarestbe. 447/9. Balogh Mária és Fóti Iván kiküldetése a helsinki követségre attaséi beosztásba, valamint Ágoston Béla kiküldetése a berlini követségre attaséi beosztásba. (Pénzügyminiszter:) 447/10. Az államkölcsönök, az állam kötelezettségei és a kötvénytulajdonosok kedvezményei. 84/1952. MT sz. r., MK szeptember 25., 70. sz. (Kohó- és gépipari miniszter:) 447/11. Verő József kinevezése a Vasipari Kutatóintézet igazgatójává. (Földművelésügyi miniszter:) 447/12. Az amerikai (kolorádói) burgonyabogár elleni védekezés végrehajtásának fokozott biztosítása. 447/13. A kocaállomány nyilvántartása és a búgatási terv. A napirendről levéve. (Külkereskedelmi miniszter:) 447/14 Kadala Miklós kiküldetése tanácsadónak Moszkvába a KGST Irodájához. 21

22 (Begyűjtési miniszter:) 447/15. Az egyes mezőgazdasági termények forgalmának ideiglenes szabályozásáról szóló 48/1952. MT sz. rendelet módosítása. 69/1952. MT sz. r., MK augusztus 17., 62. sz. (Postaügyi miniszter:) 447/16. Iványi József kiküldetése Buenos Airesbe a Nemzetközi Távközlési Értekezletre A napirendről levéve. (Népművelési miniszter:) 447/17. A zeneoktatás reformja. 68/1952. MT sz. r., MK augusztus 17., 62. sz. 2085/1952. Mt. sz. hat., HT augusztus 30., 27. sz. 447/18. Egyes művészek részére kiváló művészi, illetve érdemes művészi cím adományozása. (Közoktatásügyi miniszter:) 447/19. Határozat a tudományegyetemek és műszaki egyetemek szervezetének módosításáról. 447/20. Szittyai Dénes volt katolikus pap, minisztériumi tisztviselő nyugdíjazása és nyugdíjának megállapítása. (Egészségügyi miniszter:) 447/21. A kórházi betegellátás költségei. 2082/1952. Mt. sz. hat., HT augusztus 16., 26. sz. 447/22. A miniszter egyhónapi betegszabadságának bejelentése [Teljes ülés] augusztus 22. (Gerő Ernő államminiszter:) 448/1. Az 1952-ben tervezett történész, illetve híradástechnikai kongresszus elhalasztása 1953-ra. (Országos Tervhivatal elnöke:) 448/2. Országos Mérésügyi Hivatal létesítése. 73/1952. MT sz. r., MK augusztus 27., 64. sz. (Külügyminiszter:) 448/3. Csatlakozás a fojtó-, mérges- és egyéb gázok, valamint a bakterológiai eszközök hadviselési célokra történő használatának tilalmáról szóló június 17-én aláírt genfi egyezményhez. 448/4. Olt Károly pénzügyminiszter, Révész Géza altábornagy és Deák János sztahanovista kiküldése a Bulgár Népköztársaság felszabadulási ünnepségére. (Belügyminiszter:) 448/5. Egyes községi tanácsoknál végrehajtó-bizottsági kirendeltségek szervezése évi 17. sz. tvr., MK szeptember 16., 69. sz. 448/6. Új községek alakítása. A napirendről levéve. (Földművelésügyi miniszter:) 448/7. A szerződéses termelésről szóló 167/1951. MT sz. r. módosítása és kiegészítése, valamint az 1952/53. évre kötött termelési szerződések feltételeinek megállapítása. 72/1952. MT sz. r., MK augusztus 27., 64. sz. (Külkereskedelmi miniszter:) 448/8. Lamberger György kiküldése Prágába kereskedelmi titkári beosztásba. (Belkereskedelmi miniszter:) 448/9. A törvényes zálogjog vagy visszatartási jog címén a szálloda birtokában lévő ingóságok értékesítése. 70/1952. MT sz. r., MK augusztus 23., 63. sz. (Begyűjtési miniszter:) 22

23 448/10. A sertés forgalmának és levágásának szabályozása, valamint a kocaállomány nyilvántartása. A napirendről levéve. 448/11. Begyűjtési vándorzászló és pénzjutalom adományozása Vas megyének. 448/12. A nyersrizs forgalma, hántolása, és a rizstermesztésben kitűnt dolgozókat megillető hántolt rizs juttatása. 76/1952. MT sz. r., MK szeptember 6., 67. sz. 448/13. Az őszi kapások begyűjtési tervszámainak módosítása. (Népművelési miniszter:) 448/14. A színházak, mozik és cirkuszok helyárrendezése és a színházak költségvetése. (Közoktatásügyi miniszter:) 448/15. A műszaki egyetemek esti tagozatainak egyes tanulmányi kérdései. 74/1952. MT sz. r., MK augusztus 27., 64. sz. 448/16. A dolgozók továbbtanulásnak egyes kérdései. 1028/1952. Mt. sz. hat., MK augusztus 27., 64. sz. 2084/1952. Mt. sz. hat., HT augusztus 30., 27. sz. 448/17. Egyetemi rektorok kinevezése. (Vörös Imre Budapesti Műszaki Egyetem, Trencsényi Waldapfel Imre ELTE), Fodor Gábor Szegedi Tudományegyetem, Bognár Rezső Debreceni Tudományegyetem, Sályi István miskolci Rákosi Mátyás Nehézipari Egyetem, Kardos György Építőipari Műszaki Egyetem) (Egészségügyi miniszter:) 448/18. A szamárköhögés elleni kötelező védőoltás. 71/1952. MT sz. r., MK augusztus 23., 63. sz [Teljes ülés] augusztus 29. (Gerő Ernő államminiszter:) 449/1. Az Alkotmány ünnepének tiszteletére indított szocialista munkaverseny győzteseinek jutalmazása. 1030/1952. Mt SZOT Elnökségének sz. hat., MK augusztus 31., 66. sz. 449/2. A miniszterek által adományozható kitüntető jelvények. 1029/1952. Mt. sz. hat., MK augusztus 30., 65. sz. 2083/1952. Mt. sz. hat., HT augusztus 30., 27. sz. 449/3. A szénbányászat lakásszükségletének fedezésére irányuló intézkedésekről szóló 2052/1952. Mt. sz. határozat módosítása. 2086/1952. Mt. sz. hat., HT augusztus 30., 27. sz. 449/4. A MÁV vonalain érvényes menetkedvezmények módosítása. (Országos Tervhivatal elnöke:) 449/5. A Magyar Román Műszaki Tudományos Együttműködési Bizottság III. ülésszakán elfogadott határozatok jóváhagyása. 449/[6] 5/a. Herczeg Ferencnek, az Országos Tervhivatal elnökhelyettesének kinevezése az Országos Tervhivatal elnökének első helyettesévé. 449/[7] 6. Tisza József kinevezése az Országos Tervhivatal elnökhelyettesévé. 449/[8] 7. Nagy Józsefné felmentése könnyűipari miniszterhelyettesi tisztsége alól és kinevezése az Országos Tervhivatal elnökhelyettesévé. 449/[9] 8. Karczag Imre felmentése Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Titkárságának vezetői tisztsége alól és kinevezése az Országos Tervhivatal elnökhelyettesévé. 449/[10] 9. Felkai István felmentése a Magyar Román Műszaki Tudományos Együttműködési Bizottság titkári tiszte alól és kinevezése a Magyar Csehszlovák Műszaki Tudományos Együttműködési Bizottság titkárává. 449/[11] 10. Szörcsök István kinevezése a Magyar Román Műszaki Tudományos Együttműködési Bizottság titkárává. 23

24 (Külügyminiszter:) 449/[12] 11. Katona János kinevezése követté a Svéd, Dán és Norvég Királyság területére. 449/[13] 12. Kormánydelegáció küldése a lipcsei és a plovdivi vásárra. 449/[14] 13. A miniszter évi rendes szabadságának bejelentése. (Begyűjtési miniszter:) 449/[15] 14. A sertés forgalmának és levágásának szabályozása, valamint a kocaállomány nyilvántartása. 75/1952. MT sz. r., MK augusztus 30., 65. sz. 449/[16] 15. Az őszi kapások megyei tervszámainak módosítása. 449/[17] 16. A miniszter évi rendes szabadságának bejelentése. (Egészségügyi miniszter:) 449/[18] 17. Fazekas I. Gyula kinevezése egyetemi tanárrá a Szegedi Orvostudományi Egyetemre. (Helyi ipar minisztere:) 449/[19] 18. A lakásügyi jogorvoslatok. 86/1952. MT sz. r., MK szeptember 27., 71. sz. 449/[20] 19. A közületi szolgálati lakásokról szóló rendelkezések kiegészítése. 2093/1952. Mt. sz. hat., HT október 8., 30. sz. (Közoktatásügyi miniszter:) 449/[21] 20. Egyetemi tanári kinevezések (Vitális Sándor, Rényi Alfréd, Kardos László, Sőtér István, Bárczi Géza, Fekete Lajos, Kádár Miklós, Weltner Andor, Névai László, Szele Tibor, Kéz Andor, Mérei Gyula, Pach Zsigmond Pál, Falk Richárd, Terplán Zénó, Hajnóczy László, Greschik Gyula, Boldizsár Tibor). 449/[22] 21. Redő Ferenc kinevezése az Országos Szépművészeti Múzeum főigazgatójává [Teljes ülés] szeptember 5. (Gerő Ernő államminiszter:) 450/1. Az államtitok és a hivatali titok megőrzése. 450/2. Varga János felmentése az Országos Munkabér Bizottság elnöki tiszte alól, egyúttal Szász Márton kinevezése az Országos Munkabér Bizottság elnökévé. (Országos Tervhivatal elnöke:) 450/3. A Magyar-Szovjet Műszaki Tudományos Együttműködési Bizottság 4. ülésszakán elfogadott határozatok jóváhagyása. (Külügyminiszter:) 450/4. Márki Pál kinevezése attasévá a római követségre. A napirendről levéve. (Pénzügyminiszter:) 450/5. Az államigazgatás szeptember havi póthitelei. (Földművelésügyi miniszter:) 450/6. Péter Károly kinevezése az Agrártudományi Egyetem rektorává. (Külkereskedelmi miniszter:) 450/7. Sipos László felhatalmazása a magyar-német (NDK) árucsereforgalmi tárgyalások vezetésére. 450/8. Az évi magyar-román árucsereforgalmi megállapodás, és az évekre szóló hosszúlejáratú megállapodás bővítése. 450/9. Baracs György kereskedelmi tanácsos kiküldetése Prágába. 450/10. Surányi Jenőné attasé kiküldetése Washingtonba. 450/11. Bejelentés az évi magyar-román árucsereforgalmi megállapodás körözés útján történt elfogadásáról. (Begyűjtési miniszter:) 24

25 450/12. A bor forgalmának ideiglenes szabályozása. 77/1952. MT sz. r., MK szeptember 6., 67. sz. (Közlekedésügyi miniszter:) 450/13. A Központi Szállítási Tanács tagjainak és titkárának kinevezése. (Egészségügyi miniszter:) 450/14. Az élelmiszerellátásban dolgozó személyek kötelező orvosi vizsgálata és egészségügyi könyvvel való ellátása. 78/1952. MT sz. r., MK szeptember 6., 67. sz [Teljes ülés] szeptember 12. (Gerő Ernő államminiszter:) 451/1. Urbánszky József és Major Ferenc államvédelmi őrnagyok határmegbízotti, valamint Kalapos Ottó és Vass Gyula államvédelmi főhadnagyok határmegbízott-helyettesi kinevezése a magyarromán határra. 451/2. A munkakönyvek kiállítása és kezelése. 79/1952. MT sz. r., MK szeptember 16., 69. sz. 451/3. A létszám- és béralap-ellenőrzéssel kapcsolatos egyes rendelkezések módosítása. 2087/1952. Mt. sz. hat., HT szeptember 15., 28. sz. (Országos Tervhivatal elnöke:) 451/4. Szuszki Károly kinevezése az Országos Tervhivatal elnökhelyettesévé. (Külügyminiszter:) 451/5. Hegedűs József kinevezése a varsói, Keszthelyi Dezső kinevezése a helsinki, Széphelyi Zoltán kinevezése a kairói és Császár Ferenc kinevezése a párizsi követségre, attasévá. (Belügyminiszter:) 451/6. Garasin Rudolf kinevezése büntetés-végrehajtási ezredessé. (Honvédelmi miniszter:) 451/7. Rózsa László és Pesti Endre alezredesek előléptetése ezredessé. (Pénzügyminiszter:) 451/8. A munkaviszonyon kívül végzett tevékenységből származó jövedelem adóztatása. 85/1952. MT sz. r., MK szeptember 25., 70. sz. (Igazságügyminiszter:) 451/9. Rendelet a mezőgazdasági termelés és begyűjtés körében elkövetett kihágásokról. 80/1952. MT sz. r., MK szeptember 16., 69. sz. (Bánya- és energiaügyi miniszter:) 451/10. Az Ólomárugyár 24 fős részlege részére napi 12 órás munkaidő engedélyezése a Tiszamenti Kénsavgyár második részlegének átadásáig. (Földművelésügyi miniszter:) 451/11. Az állattenyésztés és takarmánytermelés fejlesztése az évben. 1031/1952. Mt. MDP KV sz. hat., MK szeptember 14., 68. sz. 451/12. A mezőgazdasági technikumokban a levelező oktatásra való felvételhez szükséges előképzettség megállapítása. 82/1952. MT sz. r., MK szeptember 16., 69. sz. 451/13. Egyes ipari növények termelési körzeteinek kijelölése és kötelező termelése. 83/1952. MT sz. r., MK szeptember 16., 69. sz. (Állami gazdaságok és erdők minisztere:) 451/14. Egyes gyümölcsösök és szőlők haszonbérletének meghosszabbítása. 81/1952. MT sz. r., MK szeptember 16., 69. sz. 25

26 451/15. Állami Gazdaságok Vezetőit Továbbképző Intézet létesítése. 2088/1952. Mt. sz. hat., HT szeptember 15., 28. sz. (Külkereskedelmi miniszter:) 451/16. Szilágyi Béla főosztályvezető felhatalmazása a magyar-svájci vegyesbizottsági tárgyalások vezetésére. (Postaügyi miniszter:) 451/17. Révész Gyula és Iványi József kiküldetése a Buenos Airesbe a Nemzetközi Távközlési Értekezletre. (Közoktatásügyi miniszter:) 451/18. Egyetemi tanárok kinevezése (Rados Kornél, Széll László, Kozmann György, Mika József, Kordoss József, Berényi Dénes). 451/19. A Debreceni Tudományegyetem elnevezésének Kossuth Lajos Tudományegyetemre változtatása évi 16. sz. tvr., MK szeptember 16., 69. sz [Teljes ülés] szeptember 19. (Országos Tervhivatal elnöke:) 452/1. A beruházások egyedi tervezésének jóváhagyására vonatkozó értékhatárok. 2089/1952. Mt. sz. hat., HT szeptember 30., 29. sz. 452/2. A magyar-román gazdasági együttműködéssel kapcsolatos személyi megbízatások 452/3. A lengyel-magyar gazdasági megállapodás alapján alakítandó vegyesbizottságok magyar tagjainak kinevezése. (Külügyminiszter:) 452/4. Külügyi Főiskola létesítése évi 18. sz. tvr., MK október 5., 73. sz. (Belügyminiszter:) 452/5. Az adonyi járás székhelyének Sztálinvárosba való áthelyezése. Közzétételre nem került. (Pénzügyminiszter:) 452/6. Harmadik Békekölcsön kibocsátása. (Földművelésügyi miniszter:) 452/7. A kulákok állattartási kötelezettsége. 90/1952. MT sz. r., MK október 2., 72. sz. (Külkereskedelmi miniszter:) 452/8. Rendelettervezet a kiviteli lehetőségeket növelő, illetve a behozatal csökkentését eredményező javaslatok jutalmazásáról. A napirendről levéve. 452/9. Szilágyi Béla főosztályvezető megbízása a magyar-holland árucsereforgalmi tárgyalások vezetésével. (Belkereskedelmi miniszter:) 452/10. Rendelettervezet a raktárakban és kereskedelmi üzletekben dolgozók anyagi felelősségéről. A napirendről levéve. (Begyűjtési miniszter:) 452/11. A gabonakölcsön engedélyezése és a termelők egymás közti gabonakölcsönének megszervezése. (Közoktatásügyi miniszter:) 452/12. Széki János, a Soproni Műszaki Egyetem tanára részére kivételes nyugellátás biztosítása. 26

27 453. [Teljes ülés] szeptember 26. (Minisztertanács elnöke:) 453/1. Napirenden kívüli beszámoló kérése a pénzügyminisztertől a Harmadik Békekölcsön jegyzésének első napjáról. 453/2. A Szövetkezetek Országos Szövetsége és a felügyelete alá tartozó szövetkezeti szervek dolgozói munkaviszonyának egyes kérdései. 87/1952. MT sz. r., MK szeptember 27., 71. sz. 453/3. Csépa Józsefné és Kerekes Lajos felmentése Termelőszövetkezeti Tanácsbeli tagságuk alól, helyükre Házi Gyula és Bozsó József kinevezése. (Népgazdasági Tanács elnöke:) 453/4. Az állami szervek egyes beszerzéseinek korlátozása. 2091/1952. Mt. sz. hat., HT szeptember 30., 29. sz. 453/5. Az iparitanuló-képzés színvonalának emeléséről szóló 2029/1952. MT sz., hat. módosítása. 2092/1952. Mt. sz. hat., HT szeptember 30., 29. sz. 453/6. Az államtitok és a hivatali titok megőrzéséről szóló 450/1/1952. sz. MT hat. végrehajtásának irányításával Házi Árpád belügyminiszter megbízása. 453/7. Az Országház fenntartási, karbantartási és gondnoki teendőinek ellátása. (Pénzügyminiszter:) 453/8. Felhatalmazás adása a Szovjetunió és Magyarország között vállalatok átadására vonatkozó egyezmény aláírására. 453/9. A takarékbetétekről és a betétesek jogairól szóló évi 9. sz. tvr. végrehajtása, valamint a folyószámlabetétekkel kapcsolatos kérdések rendezése. 1033/1952. Mt. sz. hat., MK október 5., 73. sz. 2096/1952. Mt. sz. hat., HT október 8., 30. sz. 453/10. Vállalatok, intézmények és más közületi szervek pénzforgalmának szabályozása. 2095/1952. Mt. sz. hat., HT október 8., 30. sz. (Igazságügyminiszter:) 453/11. A kecskeméti megyei bíróság és államügyészség bajai kirendeltségének megszüntetése. 89/1952. MT sz. r., MK szeptember 27., 71. sz. 453/12. Rendelettervezet a bíráskodásban részt vevő népi ülnökökről. A napirendről levéve. (Földművelésügyi miniszter:) 453/13. A termelőszövetkezeti tag traktorvezetők jogviszonyának rendezése. 453/14. Rendelettervezet az állami földalaphoz tartozó tartalékszőlők hasznosítása. A napirendről levéve. 453/15. Bejelentés a miniszter éves szabadságának október 1-i megkezdéséről. (Külkereskedelmi miniszter:) 453/16. A magyar-osztrák külkereskedelmi vegyesbizottság jegyzőkönyvének jóváhagyása. (Közlekedésügyi miniszter:) 453/17. Rendelettervezet a vasutak és közutak, valamint a repülőterek területén lévő hóakadályok elhárításáról. A napirendről levéve. 453/18. Felhatalmazás adása Vermessy Sándor MÁV igazgató részére a Személy-, Poggyász- és Árufuvarozási Nemzetközi Egyezmény új szövegének aláírására. (Közoktatásügyi miniszter:) 453/19. Államvizsga és diplomaterv rendszeresítése. 1032/1952. Mt. sz. hat., MK szeptember 27., 71. sz. 453/20. Hébelt Ede, az ELTE Jogi Kar Esti Munkásszeminárium volt igazgatója részére kivételes nyugdíj megállapítása. 27

MINISZTERTANÁCSI JEGYZŐKÖNYVEK NAPIRENDI JEGYZÉKEI

MINISZTERTANÁCSI JEGYZŐKÖNYVEK NAPIRENDI JEGYZÉKEI A MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR SEGÉDLETEI 11. MINISZTERTANÁCSI JEGYZŐKÖNYVEK NAPIRENDI JEGYZÉKEI 1944. DECEMBER 23. 1947. MÁJUS 31. Magyar Országos Levéltár Budapest 2003 A MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR SEGÉDLETEI

Részletesebben

AZ MDP KÖZPONTI VEZETŐSÉGE, POLITIKAI BIZOTTSÁGA ÉS TITKÁRSÁGA ÜLÉSEINEK NAPIRENDI JEGYZÉKEI I. KÖTET

AZ MDP KÖZPONTI VEZETŐSÉGE, POLITIKAI BIZOTTSÁGA ÉS TITKÁRSÁGA ÜLÉSEINEK NAPIRENDI JEGYZÉKEI I. KÖTET MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR SEGÉDLETEI 18. AZ MDP KÖZPONTI VEZETŐSÉGE, POLITIKAI BIZOTTSÁGA ÉS TITKÁRSÁGA ÜLÉSEINEK NAPIRENDI JEGYZÉKEI I. KÖTET 1948 1953 Magyar Országos Levéltár AZ MDP NAPIRENDI JEGYZÉKEI

Részletesebben

MINISZTERTANÁCSI JEGYZŐKÖNYVEK NAPIRENDI JEGYZÉKEI

MINISZTERTANÁCSI JEGYZŐKÖNYVEK NAPIRENDI JEGYZÉKEI A MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR SEGÉDLETEI 11/2. MINISZTERTANÁCSI JEGYZŐKÖNYVEK NAPIRENDI JEGYZÉKEI 1947. JÚNIUS 1. 1950. FEBRUÁR 25. Magyar Országos Levéltár Budapest 2004 A MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR SEGÉDLETEI

Részletesebben

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNY DR. HORVÁTH ATTILA ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ Egy állam közlekedéspolitikájának alakítását számtalan

Részletesebben

A nemzetiségi oktatás irányításának szervezete és tevékenysége Magyarországon az 50-es évek első felében

A nemzetiségi oktatás irányításának szervezete és tevékenysége Magyarországon az 50-es évek első felében Iskolakultúra, 25. évfolyam, 2015/9. szám DOI: 10.17543/ISKKULT.2015.9.75 Tóth Ágnes tudományos főmunkatárs, MTA TK Kisebbségkutató Intézet egyetemi docens, PTE BTK Német Történelem és Kultúra Délkelet-Közép-Európában

Részletesebben

A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/

A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/ A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/ Ölveti Gábor Magyarországon a dualista államberendezkedés a polgári társadalom kialakulásának és fejlődésének

Részletesebben

A börtönrendszerek és a börtönépítészet a századforduló idején*

A börtönrendszerek és a börtönépítészet a századforduló idején* Mezey Barna KONFERENCIA A börtönrendszerek és a börtönépítészet a századforduló idején* A címben jelölt téma ma és itt különös figyelmet érdemel. A Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön (korábbi nevén Magyar

Részletesebben

AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS REFORMJA JOGHARMONIZÁCIÓ

AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS REFORMJA JOGHARMONIZÁCIÓ AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS REFORMJA JOGHARMONIZÁCIÓ (Történeti áttekintés, az intézményi struktúra felépítése és működése, a reform során szerzett pozitív és negatív tapasztalatok bemutatása) A Magyar Népköztársaság

Részletesebben

KORSZAKVÁLTÁS A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSBAN

KORSZAKVÁLTÁS A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSBAN KORSZAKVÁLTÁS A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSBAN ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI CCXL. (BV.) TÖRVÉNY MEGISMERÉSÉHEZ Börtönügyi tanulmányok 2. A Büntetés-végrehajtás Tudományos Tanácsa kiadványai Budapest, 2015 1 Szerkesztette:

Részletesebben

A Békés M e g y e i Tanács, Végrehajtó Bizottsága és szakigazgatási s z e r v e i iratai

A Békés M e g y e i Tanács, Végrehajtó Bizottsága és szakigazgatási s z e r v e i iratai A Békés M e g y e i Tanács, Végrehajtó Bizottsága és szakigazgatási s z e r v e i iratai Segédletek 1. A Békés Megyei Tanács, Végrehajtó Bizottsága és szakigazgatási szervei iratai 1950-1990 A Békés

Részletesebben

A kormánytisztviselők, valamint a rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjainak jogállására vonatkozó bírói gyakorlatról.

A kormánytisztviselők, valamint a rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjainak jogállására vonatkozó bírói gyakorlatról. Belügyminisztérium A kormánytisztviselők, valamint a rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjainak jogállására vonatkozó bírói gyakorlatról (Tanulmány) KÉSZÍTETTE: DR. LÁSZLÓ-OROSZ ORSOLYA, DR. BOGNÁR

Részletesebben

JELENTÉS. a Magyar Honvédség jóléti jellegű beruházásainak. pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 1990. 22.

JELENTÉS. a Magyar Honvédség jóléti jellegű beruházásainak. pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 1990. 22. JELENTÉS a Magyar Honvédség jóléti jellegű beruházásainak pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről... 1990. 22. Az ellenörzést végezték: Kovácsné So6s Piroska számvevő, Révész János s zámvevő, dr. Kardos László

Részletesebben

HISTÓRIA A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI RENDSZER TÖRTÉNETI ALAKULÁSA. A felvételi rendszer alakulása 1948-ig

HISTÓRIA A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI RENDSZER TÖRTÉNETI ALAKULÁSA. A felvételi rendszer alakulása 1948-ig HISTÓRIA A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI RENDSZER TÖRTÉNETI ALAKULÁSA E TANULMÁNY A MAGYAR FELSŐOKTATÁS FELVÉTELI RENDSZERÉNEK történeti alakulásáról ad áttekintést, különös tekintettel az államszocialista periódusra,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. október l-jén megtartott soros ülésén a Riasztási Központ tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Csányi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-39 /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2012. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A SZOCIALISTA KORBAN

MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A SZOCIALISTA KORBAN MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A SZOCIALISTA KORBAN MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A SZOCIALISTA KORBAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK,

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK, MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK, A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁRÁNAK HATÁROZATA VALAMINT A HONVÉD VEZÉRKAR FŐNÖKÉNEK PARANCSA ELISMERÉSEK

Részletesebben

9914 Jelentés a központi költségvetés vám- és egyes adóbevételei realizálásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

9914 Jelentés a központi költségvetés vám- és egyes adóbevételei realizálásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 9914 Jelentés a központi költségvetés vám- és egyes adóbevételei realizálásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások

Részletesebben

Az atipikus munkaviszonyok hazai szabályozásának megjelenése

Az atipikus munkaviszonyok hazai szabályozásának megjelenése Az atipikus munkaviszonyok hazai szabályozásának megjelenése Szerző: Czinkné dr. Arató Zita bírósági titkár Pécs, 2015. október 20. A 2012. évi I. törvényben (a továbbiakban: Mt.) is szabályozott atipikus

Részletesebben

KATONAI JOGI ÉS HADIJOGI SZEMLE 2014/1. SZÁM

KATONAI JOGI ÉS HADIJOGI SZEMLE 2014/1. SZÁM Schweickhardt Gotthilf A katasztrófavédelmi igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig, különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre A katasztrófák elleni védelem mai tartalmának, szervezetének

Részletesebben

Ligeti Miklós: A VÁLASZTÁSI KAMPÁNYOK FINANSZÍROZÁSA

Ligeti Miklós: A VÁLASZTÁSI KAMPÁNYOK FINANSZÍROZÁSA Ligeti Miklós: A VÁLASZTÁSI KAMPÁNYOK FINANSZÍROZÁSA KAMPÁNYKORRUPCIÓ A politikai pártok választási kampányainak a finanszírozása Magyarországon a rendszerváltozás óta megoldatlan probléma, egyben ez az

Részletesebben

A felszámolási költségek viselésének néhány vitás kérdése

A felszámolási költségek viselésének néhány vitás kérdése A felszámolási költségek viselésének néhány vitás kérdése A felszámolási költségekkel kapcsolatos elszámolási kérdések a Cstv. megjelenése óta vitákat generálnak a gyakorlatban. Célszerő ezért ennek a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLEKEDÉSI RENDSZERT ÉRT HÁBORÚS KÁROK ÉS A HELYREÁLLÍTÁS TAPASZTALATAI 1944 1947

A MAGYAR KÖZLEKEDÉSI RENDSZERT ÉRT HÁBORÚS KÁROK ÉS A HELYREÁLLÍTÁS TAPASZTALATAI 1944 1947 A MAGYAR KÖZLEKEDÉSI RENDSZERT ÉRT HÁBORÚS KÁROK ÉS A HELYREÁLLÍTÁS TAPASZTALATAI 1944 1947 Horváth Attila 1 Az amerikai és brit légierő tömeges légitámadás sorozata a kiválasztott magyarországi célpontok

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-527-1/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2010. február 11. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

Volt egyszer Komlón egy Mélyfúró Vállalat

Volt egyszer Komlón egy Mélyfúró Vállalat 1 Volt egyszer Komlón egy Mélyfúró Vállalat Soós Józsefné Bevezetés Évszázadunk első felében az ipar és a közlekedés rohamos fejlődése igényt teremtett a leggazdaságosabban felhasználható energiaforrások,

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2010. február 11-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését;

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését; Magyarország 1944/45 és 1989 között Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc főbb eseményei, célkitűzése, nemzetközi jelentősége Az 1956-os forradalom 1956 őszén megélénkülő politikai élet: felújítja

Részletesebben

KALÁSZ PÉTER AZ 1970-ES ÉVEK ELEJÉN 1

KALÁSZ PÉTER AZ 1970-ES ÉVEK ELEJÉN 1 KALÁSZ PÉTER KI GAZDAGSZIK GYORSABBAN? PROPAGANDA ÉS VALÓSÁG A JÖVEDELEMPOLITIKAI VITÁK TÜKRÉBEN AZ 1970-ES ÉVEK ELEJÉN 1 Történeti háttér Magyarország a 60-as évek elején hasonlóan a többi szocialista

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő- TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 20-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

JEGYZŐ 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. titkarsag@balatonfured.com

JEGYZŐ 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. titkarsag@balatonfured.com BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐ 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. titkarsag@balatonfured.com Szám: 1/367- /2015. Előkészítő: Harsányiné dr. Tóth Beáta E l ő t e r j e s z t é s a

Részletesebben

A Néprajztudományi Bizottság 2014. évi tevékenysége

A Néprajztudományi Bizottság 2014. évi tevékenysége A Néprajztudományi Bizottság 2014. évi tevékenysége Az MTA Néprajztudományi Bizottsága 2014-ben két alkalommal ülésezett (január 15- én és november 11-én). Az ülésre első alkalommal a Néprajzi Múzeum Tanácstermében

Részletesebben

2014. MÁJUS 19-ÉRE Ö S S Z E H Í V O M A ZENTAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 25. ÜLÉSÉT

2014. MÁJUS 19-ÉRE Ö S S Z E H Í V O M A ZENTAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 25. ÜLÉSÉT Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta község Zenta Község Képviselő-testülete Szám: 25/214-I Kelt: 214. május 8-án Z e n t a Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/211.

Részletesebben

2. A Képviselő-testület ülései, azok előkészítése

2. A Képviselő-testület ülései, azok előkészítése Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (V. 3.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról Kincsesbánya Községi Önkormányzat

Részletesebben

Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2010. (X. 28.) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról I.

Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2010. (X. 28.) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról I. Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2010. (X. 28.) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Tiszatenyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

KISEBBSÉGI NYELVHASZNÁLATI JOGOK SZLOVÁKIÁBAN, FINNORSZÁGBAN ÉS DÉL-TIROLBAN

KISEBBSÉGI NYELVHASZNÁLATI JOGOK SZLOVÁKIÁBAN, FINNORSZÁGBAN ÉS DÉL-TIROLBAN Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, IV. évfolyam, 1. szám, (2009) pp. 49-56. KISEBBSÉGI NYELVHASZNÁLATI JOGOK SZLOVÁKIÁBAN, FINNORSZÁGBAN ÉS DÉL-TIROLBAN MISÁD KATALIN Comenius Egyetem, Pozsony

Részletesebben

2011. évi CXIII. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről 1

2011. évi CXIII. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről 1 OptiJus Opten Kft. 1. 2011. évi CXIII. törvény 2011. évi CXIII. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről 1 A 2012.1.1. és 2012.6.30.

Részletesebben

JELENTÉS a felsőoktatás normatív finanszírozási rendszere működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a felsőoktatás normatív finanszírozási rendszere működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a felsőoktatás normatív finanszírozási rendszere működésének ellenőrzéséről 0433 2004. július 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3 Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 2010. évben

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 2010. évben létszáma és keresetbe tartozó juttatásai XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 1 1 1 2 Honvédelmi Minisztérium igazgatása miniszter, miniszterelnök-helyettes 13 222 1 államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár)

Részletesebben

A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE

A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE Kapronczay Károly Az újkori európai államok közigazgatása a 18. században formálódott ki. Mintául az erõsen központosított porosz hivatali rendszer szolgált, amely

Részletesebben

VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége. fejezet. 2009. évi költségvetésének. végrehajtása

VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége. fejezet. 2009. évi költségvetésének. végrehajtása A VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége fejezet 2009. évi költségvetésének végrehajtása Budapest, 2010. május hó 1 A Legfőbb Ügyészség irányítása alá az 5 fellebbviteli főügyészség mellett 21 főügyészség

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. Az önkormányzat jelképei

RENDELETTERVEZET. Az önkormányzat jelképei RENDELETTERVEZET Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének.../2011.(...) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési szabályzatáról Szécsény Város Önkormányzatának

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Jegyzője 8693 Lengyeltóti, Zrinyi u.2. Ügyiratszám: 3095- /2011. E l ő t e r j e s z t é s Hács Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 21-én tartandó ülésére Napirend:

Részletesebben

T/6627. számú törvényjavaslat. a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosításáról. Előadó:

T/6627. számú törvényjavaslat. a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosításáról. Előadó: MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/6627. számú törvényjavaslat a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosításáról Előadó: Dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter Budapest,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2011. május 11. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2011. május 11. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Hunya Község Képviselő-testülete H u n y a 9/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2011. május 11. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Körjegyzőség

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! E L Ő T E R J E S Z T É S Szigliget és Hegymagas községek Képviselő-testületeinek 009. április 28-i együttes ülésére Beszámoló a Körjegyzőség 2009. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület! A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

BÜNTETŐJOGI JOGÉRVÉNYESÍTÉS A SZELLEMITULAJDON-JOGOK TERÜLETÉN EURÓPAI ÉS NEMZETI SZINTEN 1

BÜNTETŐJOGI JOGÉRVÉNYESÍTÉS A SZELLEMITULAJDON-JOGOK TERÜLETÉN EURÓPAI ÉS NEMZETI SZINTEN 1 Dr. Fazekas Judit Dr. Gyenge Anikó BÜNTETŐJOGI JOGÉRVÉNYESÍTÉS A SZELLEMITULAJDON-JOGOK TERÜLETÉN EURÓPAI ÉS NEMZETI SZINTEN 1 I. BEVEZETŐ NEMZETKÖZI ÉS KÖZÖSSÉGI JOGTÖRTÉNETI ELŐZMÉNYEK I.1. A NEMZETKÖZI

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 6-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 6-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. július 6-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Bolyki András, Bossányi László, Dr.

Részletesebben

GTTSZ HÍRLEVÉL. 2. szám 2011. december A TARTALOMBÓL: 1. 2012. ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ...2. oldal

GTTSZ HÍRLEVÉL. 2. szám 2011. december A TARTALOMBÓL: 1. 2012. ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ...2. oldal GTTSZ HÍRLEVÉL GAZDÁLKODÁSI ÉS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁGOK SZÖVETSÉGE 1027 Budapest, Fő u. 68. Telefon/fax: 201-8737 Web: www.gttsz.hu e-mail: gttsz@mtesz.hu; gttsz@gttsz.hu 2. szám 2011. december A TARTALOMBÓL:

Részletesebben

tárgyában. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12 igen szavazattal elfogadta a napirendi pontokat.

tárgyában. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12 igen szavazattal elfogadta a napirendi pontokat. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-i munkaterv szerinti nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

RENDSZERVALTOK A BALOLDALON

RENDSZERVALTOK A BALOLDALON RENDSZERVALTOK A BALOLDALON REFORMEREK ÉS REFORMKÖRÖK 1988-1989 VÁLOGATOTT DOKUMENTUMOK KOSSUTH KIADÓ BUDAPEST 1999 NIEDERS, \ ATS- U. UNIV.-! Tartalom Előszó 19 Géczi József: Reformerek és reformkorok

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének. 10/2006./X.15./rendelete. Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról.

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének. 10/2006./X.15./rendelete. Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról. Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2006./X.15./rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról. H e g y e s d község Önkormányzati Képviselőtestülete a Helyi Önkormányzatokról

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó a költségvetés teljesítéséről Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető Előterjesztő: Tóth

Részletesebben

364 Jelentés a Budapest Főváros Önkormányzata pénzügyigazdasági ellenőrzésének tapasztalatairól

364 Jelentés a Budapest Főváros Önkormányzata pénzügyigazdasági ellenőrzésének tapasztalatairól 364 Jelentés a Budapest Főváros Önkormányzata pénzügyigazdasági ellenőrzésének tapasztalatairól TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. részletes megállapítások 1. A

Részletesebben

J/3359. B E S Z Á M O L Ó

J/3359. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/3359. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2006. január

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Szatymaz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (X.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési S z a b á l y z a t á r ó l Szatymaz Község Önkormányzatának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. október 21- én 17,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendes, nyílt

Részletesebben

Rendelet kihirdetésének napja: 2011. április 1. Rendelet hatályba lépésének napja: 2011. április 1.

Rendelet kihirdetésének napja: 2011. április 1. Rendelet hatályba lépésének napja: 2011. április 1. Karakószörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(IV. 01.) sz. rendelete az Önkormányzat- és Szervei Szervezeti- és Működési Szabályzatáról Rendelet száma: 3/2011(IV.01.) Rendelet kihirdetésének

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/4

Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/4 Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/4 Központi Statisztikai Hivatal 2013. március Tartalom Összefoglaló... 2 Demográfia...... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás... 6 Mezőgazdaság...

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. március 5-én, 9.00 órai kezdettel a Városháza dísztermében megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. március 5-én, 9.00 órai kezdettel a Városháza dísztermében megtartott üléséről. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE II-31.076/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. március 5-én, 9.00 órai kezdettel a Városháza dísztermében megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. Szám: 80.470-11/2014/IHO

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. Szám: 80.470-11/2014/IHO Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 80.470-11/2014/IHO Jegyzőkönyv Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 22-én, a Szerencsi Polgármesteri Hivatal II. emeleti

Részletesebben

L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 219. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének./2015. (.) önkormányzati rendelete a Vagyongazdálkodási Alapról szóló 37/2008. (XII. 5.) önkormányzati

Részletesebben

és függetlenített apparátusának összetétele a számok tükrében

és függetlenített apparátusának összetétele a számok tükrében hell roland Adalékok a Kádár-rendszer politikai elitjének vizsgálatához: Az MSZMP tagságának és függetlenített apparátusának összetétele a számok tükrében Jelen tanulmány tárgya az egykori MSZMP tagjai,

Részletesebben

dr.kökényesi József AZ ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET NÉHÁNY KÉRDÉSE Budapest, 2008.

dr.kökényesi József AZ ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET NÉHÁNY KÉRDÉSE Budapest, 2008. dr.kökényesi József AZ ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET NÉHÁNY KÉRDÉSE Budapest, 2008. dr.kökényesi József AZ ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET NÉHÁNY KÉRDÉSE A Kormány a közrendet és közbiztonságot, összességében a jogrendet

Részletesebben

KÜLÜGYMINISZTÉRIUM LEVÉLTÁRA (1918-1945) II. kötet

KÜLÜGYMINISZTÉRIUM LEVÉLTÁRA (1918-1945) II. kötet A MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR SEGÉDLETEI 12/2 KÜLÜGYMINISZTÉRIUM LEVÉLTÁRA (1918-1945) II. kötet KÜLÜGYMINISZTÉRIUM UTAZÁS- ÉS ÚTLEVÉLÜGYI OSZTÁLY KÜLKÉPVISELETEK EGYÉB SZERVEK, IRATHAGYATÉKOK REPERTÓRIUM

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Később érkezett képviselők: Bartha György, Bazin Géza, Dr. Simon Gábor, Szabó Sándor, Varga Gergő

JEGYZŐKÖNYV. Később érkezett képviselők: Bartha György, Bazin Géza, Dr. Simon Gábor, Szabó Sándor, Varga Gergő MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE I-2175-16/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. június 21. napján 9.00 órai kezdettel a i Hivatal Konferencia termében (Miskolc,

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 16/2014. (XII. 19.) 1 önkormányzati rendelettel módosított 10/2014.(XI. 21.) önkormányzati rendelete Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Szervezeti és Működési

Részletesebben

J/55. B E S Z Á M O L Ó

J/55. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/55. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2005. január

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Az önkormányzat MOGYORÓSBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Az önkormányzat MOGYORÓSBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Mogyorósbánya Község Önkormányzat képviselő-testületének 8/2011. (III.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Mogyorósbánya község önkormányzat képviselő

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(III.20.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(III.20.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(III.20.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének és szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Szám: 138-8/2015./nyilvános J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. március 23-án, szerdán 17 órakor tartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. március 23-án, szerdán 17 órakor tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. március 23-án, szerdán 17 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Tokorcs Faluház Jelen vannak: Lengyelné Csizmazia

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány REFORMTÖREKVÉSEK A MAGYAR KÖZIGAZGATÁSBAN AZ EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta.

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta. Készült: 2012. december 21-én 11.30 órától 12.00 óráig a Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének nyílt ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében (3671 Borsodnádasd,

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V 1 J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2004. november 25-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 33/2002. (XI. 13.) rendelete a Terézvárosi Önkormányzat Szervezeti és működési szabályzatáról.

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 33/2002. (XI. 13.) rendelete a Terézvárosi Önkormányzat Szervezeti és működési szabályzatáról. Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 33/2002. (XI. 13.) rendelete a Terézvárosi Önkormányzat Szervezeti és működési szabályzatáról Módosítások: a) 3/2004. (I. 26.) ör. b) 4/2004. (I. 26.) ör. c) 16/2004

Részletesebben

A Ritka és Veleszületett Rendellenességgel élők Országos Szövetsége

A Ritka és Veleszületett Rendellenességgel élők Országos Szövetsége A Ritka és Veleszületett Rendellenességgel élők Országos Szövetsége SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A az Alapszabállyal összhangban a Szövetség működését az alábbiak szerint határozza meg: I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Pusztavacs Községi Önkormányzat Jegyzőjétől : 2378 Pusztavacs, Béke tér 10., Pf.: 17. : 06-29/315-101; 315-122; 515-370

Pusztavacs Községi Önkormányzat Jegyzőjétől : 2378 Pusztavacs, Béke tér 10., Pf.: 17. : 06-29/315-101; 315-122; 515-370 Pusztavacs Községi Önkormányzat Jegyzőjétől : 2378 Pusztavacs, Béke tér 10., Pf.: 17. : 06-29/315-101; 315-122; 515-370 ELŐTERJESZTÉS A Pusztavacs Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 1.6. BM Politikai Nyomozó Főosztály iratai (1951) 1957-1962 (1984)

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 1.6. BM Politikai Nyomozó Főosztály iratai (1951) 1957-1962 (1984) Terjedelem: 23 doboz (2,76 ifm) Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 1.6. BM Politikai Nyomozó Főosztály iratai (1951) 1957-1962 (1984) 1. sz. példány elhelyezés: III. raktár 22/B/1-4 1. doboz

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE 13/2008. (XII. 30.) SZÁMÚ RENDELETE Hangony Község Önkormányzatának Képviselõ Testülete és szerveinek Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról alkotott 9/2001.

Részletesebben

Műveltség és társadalmi szerepek: az arisztokrácia változó társadalmi szerepei Kora újkori szekció (Papp Klára)

Műveltség és társadalmi szerepek: az arisztokrácia változó társadalmi szerepei Kora újkori szekció (Papp Klára) Műveltség és társadalmi szerepek: az arisztokrácia változó társadalmi szerepei Kora újkori szekció (Papp Klára) Orosz István (Debreceni Egyetem, Magyarország) Szőlőbirtokos arisztokraták Tokaj-Hegyalján

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Dr. Tankó Károly polgármester. Meghívott: Kalmár László Pénzügyi Ügyrendi és vagyonnyilatkozat-

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Dr. Tankó Károly polgármester. Meghívott: Kalmár László Pénzügyi Ügyrendi és vagyonnyilatkozat- Jegyzőkönyv Készült: Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 27-én 17.00 órakor kezdődő, soron következő nyílt ülésén, a Körjegyzőség Csabdi Kirendeltségének Hivatal hivatalos

Részletesebben

t e r v e z e t I. Fejezet Általános rendelkezések 1..

t e r v e z e t I. Fejezet Általános rendelkezések 1.. Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról t e r v e z e t Somoskőújfalu Község Önkormányzatának

Részletesebben

További munkájukhoz sok sikert kívánok és jó felkészülést a vizsgaidőszakra! Dr. Tóth Titanilla

További munkájukhoz sok sikert kívánok és jó felkészülést a vizsgaidőszakra! Dr. Tóth Titanilla Tisztelt Kollégák, Ezúton küldeném meg Önöknek a 2012. április 22-én megtartott előadás alapján készített tansegédletet. Természetesen az előadás teljes anyagát kéri számon dr. Horváth Attila, de a lényeges

Részletesebben

XIV. Fejezet A MÁSODFOKÚ BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS

XIV. Fejezet A MÁSODFOKÚ BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS XIV. Fejezet A MÁSODFOKÚ BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS Jegyzetek: Balogh, Illés, Vargha: A bűnvádi perrendtartás magyarázata, Bp.1898. Grill Károly cs. és királyi könyvkereskedése; Vargha Ferenc: A bűnvádi perrendtartás

Részletesebben

Döntés a helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

Döntés a helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról Az előterjesztés száma: 221/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. december 22-én, 18 órakor megtartandó ülésére Döntés a helyi

Részletesebben

2014-2018. országgyűlési ciklus Budapest, 2015. november 18. szerda 118. szám. Országgyűlési Napló

2014-2018. országgyűlési ciklus Budapest, 2015. november 18. szerda 118. szám. Országgyűlési Napló 2014-2018. országgyűlési ciklus Budapest, 2015. november 18. szerda 118. szám Országgyűlési Napló Dr. Hiller István, Jakab István, Lezsák Sándor és Sneider Tamás elnöklete alatt Jegyzők: Földi László,

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 29.-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 29.-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 21-68 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. szeptember 22-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. szeptember 22-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. szeptember 22-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Tárgy: Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére

ALPOLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE : 1041 Bu da pest, Istvá n út 14. /Fa x: 231-3141 /231-315 1 e-ma il: msza bolcs@u jpest.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2003. decemberi 4-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2003. decemberi 4-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2003. decemberi 4-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán

Részletesebben

(tervezet) E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. július 2-i ÜLÉSÉRE. Dr. Varga Katalin jegyző

(tervezet) E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. július 2-i ÜLÉSÉRE. Dr. Varga Katalin jegyző AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 161. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének./2015. (.) önkormányzati rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékosságot

Részletesebben

6. melléklet. Az Önkormányzati jogok bírósági védelme

6. melléklet. Az Önkormányzati jogok bírósági védelme 6. melléklet Az Önkormányzati jogok bírósági védelme I. A helyi önkormányzatiság A rendszerváltás alapvető értékei közül az egyik legjelentősebb a helyi önkormányzatok kialakítása, amely a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2013. (III. 29.) 1 önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról a 34/2013. (V. 31.)

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2013. (III. 29.) 1 önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról a 34/2013. (V. 31.)

Részletesebben

LOGISZTIKA AZ AKADÉMIAI TUDOMÁNYOS KÖZÉLETBEN. Bevezető gondolatok a logisztikáról és annak szerepéről

LOGISZTIKA AZ AKADÉMIAI TUDOMÁNYOS KÖZÉLETBEN. Bevezető gondolatok a logisztikáról és annak szerepéről Turcsányi Károly Károly.Turcsányi@uni-nke.hu LOGISZTIKA AZ AKADÉMIAI TUDOMÁNYOS KÖZÉLETBEN MEGALAKULT AZ MTA LOGISZTIKAI OSZTÁLYKÖZI ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGA Absztrakt A publikációban a szerző bemutatja hogyan

Részletesebben

9829 Jelentés a Magyar Távirati Iroda költségvetési fejezet és a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

9829 Jelentés a Magyar Távirati Iroda költségvetési fejezet és a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 9829 Jelentés a Magyar Távirati Iroda költségvetési fejezet és a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 5-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 5-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010.augusztus 16-án 09. 00 órakor

M E G H Í V Ó. 2010.augusztus 16-án 09. 00 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Humánpolitikai Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 14-én, 16:30 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben