EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök"

Átírás

1 EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/234 / 1 /2009 Ügyintéző: dr. Kegye Adél Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1024 Budapest, Margit krt. 85.) A.B Kérelmező által az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt a Dr. Szilvási Csaba ügyvéd által képviselt Vértesi Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (továbbiakban Vértesi Erdő Zrt.) szemben benyújtott kérelme alapján meghozta a következő H A T Á R O Z A TO T A hatóság megállapítja, hogy a Vértesi Erdő Zrt., mint munkáltató megsértette az egyenlő bánásmód követelményét. Az eljárás alá vont- Kérelmező életkora miatt - az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény (Ebktv.) 21. f) pontja szerinti közvetlen hátrányos megkülönböztetés tényállását valósította meg azzal, hogy munkabérét alacsonyabb összegben állapította meg, mint a vele azonos értékű munkát végző könyvelőknek. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság megtiltja a jogsértő magatartás jövőbeni tanúsítását és elrendeli a jogsértést megállapító jogerős és végrehajtható határozatának 6 hónapra történő nyilvánosságra hozatalát a jogsértő azonosításához szükséges adatok kivételével anonimizáltan a című honlapján, valamint a jogsértő cég című honlapjának nyitóoldalán. A vizsgálat során 10380,- Ft, azaz Tízezer-háromszáznyolcvan eljárási költség merült fel, melyet a kötelezettnek a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül az Egyenlő Bánásmód Hatóság számú számlájára történő átutalással kell megfizetnie. A határozat ellen közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek helye nincs. A határozat felülvizsgálatát a kézbesítéstől számított 30 napon belül a Fővárosi Bíróságnak címzett, de az Egyenlő Bánásmód Hatóságnál 3 példányban, írásban benyújtott keresettel lehet kérni. A keresetlevélben kérhető a végrehajtás felfüggesztése, valamint hogy három bíróból álló tanács bírálja el a keresetben foglaltakat. I N D O K O L Á S Kérelmező június 10-én kelt beadványában azzal a panasszal fordult a hatósághoz, hogy munkáltatója vele szemben megsértette az egyenlő értékű munkáért egyenlő bért elvet azzal, hogy nyugdíjazását követően a vele azonos munkakörben foglalkoztatott könyvelőkhöz képest alacsonyabb a munkabére, mert nem részesült az időközben esedékes bérfejlesztésekből. Kérelmező november 16-án létesített munkaviszonyt az eljárás alá vont Vértesi Erdő Zrt. jogelődjével január elsejétől az eljárás alá vont tatabányai erdészeténél könyvelői feladatokat látott el szeptember elsejétől, az előrehozott öregségi nyugdíjkorhatár elérését követően munkáltatója engedélyével továbbra is a

2 tatabányai erdészet könyvelőjeként dolgozott. Kérelmező beadványa szerint a nyugdíjkorhatár elérését követően közvetlen felettese, a tatabányai erdészet igazgatója, C.D. azt mondta Kérelmezőnek, hogy nem részesíti a fizetésemelésekből, mert akkor végleges nyugdíjazását követően elviszi a bérkeretet, de az így kieső bért más módon-prémiummal vagy jutalommal- pótolni fogja. Kérelmező minden évben figyelmeztette C.D.-t az ígéretére, ugyanis sem bérfejlesztésben, sem emelt összegű jutalomban vagy prémiumban nem részesült decemberében panaszt emelt az eljárás alá vont Zrt. vezérigazgatójánál azért, mert C.D. nem részesítette fizetésemelésben. Másnap C.D március 31-ével felmondott Kérelmezőnek. Kérelmező előadta, hogy a Vértesi Erdő Zrt. 6 erdészetből tevődik össze, és minden erdészetnél egy könyvelő van. Tudomása szerint valamennyi könyvelő munkabére magasabb volt, mint az övé. Nyugdíjazását követően feladatait növelték, a vadászattal kapcsolatos könyvelési feladatokat is el kellett látnia, ráadásul a tatabányai erdészet vadászati forgalma volt valamennyi erdészet között a legnagyobb, és összességében is a tatabányai erdészet könyvelési tételeinek száma volt a legmagasabb. Előadta azt is, hogy a vezérigazgató a munkájával elégedett volt és még kiváló dolgozó kitüntetésben is részesült. Beadványa szerint azért csak ő nem kapott béremelést 5 éven keresztül, mert nyugdíjas lett és ezt követően munkabére mellett már kapta a nyugdíját is. A hatóság eljárás alá vonta a Vértesi Erdő Zrt.-t. Az eljárás alá vont július 15-én kelt beadványában azzal védekezett, hogy Kérelmező azért nem részesült előrehozott öregségi nyugdíját követően béremelésben, mert számos korábbi feladata alól mentesült, és egyébként sem volt C.D. megelégedve Kérelmező munkavégzésével. Védekezésül hivatkozott arra, hogy Kérelmező nem végzett ipari anyag könyvelést és az ehhez kapcsolódó ellenőrzést, tárgyi eszköz nyilvántartással kapcsolatos feladatokat, valamint nem végezte a segédüzem ellenőrzésével, nyilvántartásával és felevezetésével kapcsolatos feladatkört sem. Vele ellentétben a fenti feladatok ellátása minden más könyvelő kötelezettsége volt. Kérelmező munkájával szemben kifogások is felmerültek, és éppen ezért mentesült olyan feladatok alól, amelyeket a könyvelők általában végeznek. Az eljárás alá vont hivatkozott arra is, hogy a nála alkalmazott munkavállalók munkabére nem egy egységes bértábla szerint van megállapítva. Egyúttal csatolta a csákvári, a pusztavámi és kisbéri erdészet könyvelőinek munkaszerződését és munkaköri leírását, valamint egy kimutatást a könyvelők besorolási bérének változásáról májusától. A hatóság október napján tárgyalást tartott Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában. A hatóság tanúként hallgatta meg Kérelmező korábbi közvetlen felettesét, C.D.-t. Az eljárás alá vont jogi képviselője elmondta, hogy a bérrendezésről, bérfejlesztésről minden erdészeti egységnél az erdészet vezetője, igazgatója döntött. A központból az erdészeti vezető megkapta a bérfejlesztésre szánt keretet, azonban annak elosztása a munkavállalók között már az erdészeti igazgató feladata volt. A tanú elmondta, hogy a bérkeret elosztásáról az erdészeti igazgatók az ágazatvezetőkkel közösen tettek javaslatot a vezérigazgatónak. Elmondása szerint a bérfejlesztés és a jutalom elosztásának szempontjai közé tartozott a munka teljesítése, a csapatban betöltött szerep, és rengeteg szubjektív dolog. Az eljárás alá vont Vértesi Erdő Zrt. jogi képviselője fenntartotta azt, hogy a csatolt munkaköri leírásokból kitűnik, hogy Kérelmező munkája különbözött a többi erdészeten dolgozó könyvelőétől. A hatóság ezért felolvasta Kérelmezőnek a csákvári erdészet könyvelőjének munkaköri leírását annak tisztázása érdekében, hogy az ott felsorolt feladatok közül volt-e olyan, amit Kérelmező nem végzett. Kérelmező úgy nyilatkozott, hogy a könyvelő kollégák munkaköri leírásai már csak azért sem lehetnek azonosak, mert nem minden erdészetnél van pl. vadászat, bérbeadás vagy parkolási szolgáltatás, ami után könyvelési feladatok keletkeznek. A vadászattal járó könyvelési és adminisztrációs feladatokat már a nyugdíjazását követően kapta meg, ez a korábbiakhoz képest egy új feladat volt.

3 A hatóság kérdésére a tanú elmondta, hogy a korábban hivatkozott ipari anyag könyvelést a többi erdészeten dolgozó könyvelőhöz képest egyedül Kérelmező nem végezte, ugyanis azt E.F. az eljárás alá vont Vértesi Erdő Zrt. központjából látta el. Elmondta továbbá, hogy az ipari anyag könyvelés rabszolga munka, mert sok tételt kell lekönyvelni, és kb. hetente 2 órát igényelt a bizonylatok beszerzése. Úgy nyilatkozott, hogy az ipari anyag könyvelést már az elejétől fogva E.F. látta el, már akkor is, amikor a tatabányai erdészeten dolgozott, majd mikor átkerült a központba, meg maradt nála ez a feladat. Kérelmező ezzel szemben úgy nyilatkozott, hogy akkor, amikor ő a tatabányai erdészethez került, E.F., mint tb-ügyintéző azért kapta meg az ipari anyagkönyvelést is, mert Kérelmezőnek túl sok volt a feladata, E.F. lényegében Kérelmező beosztottja volt. A központ gazdasági igazgatója, G.né javasolta neki még 1998-ban, amikor Tatabányára került, hogy adja le az ipari anyag könyvelést és a tárgyi eszköz nyilvántartást, mert Tatabányán sok a munka. Jóllehet, az ipari anyag könyvelést E.F. végezte, de Kérelmező továbbra is ellátta az ezzel kapcsolatos ellenőrzési munkákat. A segédüzemmel kapcsolatos feladatokat Kérelmező elmondása szerint H.I. segítségével látta el, aki felvezette a nyilvántartásba a gépkocsi használattal kapcsolatos adatokat, majd a nyilvántartás alapján Kérelmező ezeket lekönyvelte, a kimutatásokat leellenőrizte. Elmondása szerint H.I. segítsége nélkül a nyilvántartások elkészítése kb. napi fél óra pluszmunkát jelentett volna. A tanú nyilatkozata szerint H.I. adminisztratív, irodai segédmunkát végzett, munkaköre létezett már Kérelmező nyugdíjazása előtt is, a segédüzemmel kapcsolatos feladatokat már akkor is ő látta el. Más erdészetnél H.I.-hez hasonló munkakör nincs, így ő jelentős segítséget nyújtott Kérelmezőnek. Elmondta a tanú azt is, hogy ugyanakkor nem lenne H.I. munkája nélkülözhetetlen, emberségből van ma is az erdészetnél. Megkapta ugyanakkor Kérelmezőtől a fakitermelés számszaki adatainak ellenőrzését is, mert kínos volt az, amikor Kérelmező az összeadási hibák miatt az erdészet vevői előtt panaszkodott. A tárgyi eszköz nyilvántartással kapcsolatban elmondta, hogy azt J.K. pluszjavadalmazás fejében a társaság központjából látta el, míg a többi erdészet esetében ez a könyvelő feladatai közé tartozott. A tanú elismerte azt, hogy a könyvelési tételszám Tatabányán a legjelentősebb, de hozzátette, hogy az adminisztratív személyzet száma is itt a legnagyobb ban például Tatabánya volt a legjobban teljesítő erdészet. A tanú a könyvelők munkaköri leírásainak ismeretében úgy nyilatkozott, hogy az egyes könyvelők alapvetően hasonló feladatokat látnak el, de hangsúlyozta, hogy a kiszolgáló személyzet munkáján is sok múlik. Kérelmező munkájával szembeni kifogások körében a tanú említette azt, hogy Kérelmező nem vállalt pluszfeladatokat. Ilyen pluszfeladatként említette a havi vezetői információ elkészítését, mely tájékoztatást nyújtott az erdészeti igazgatónak az erdészet gazdasági helyzetére nézve. Kérelmező azonban előadta, hogy a havi vezetői információkat azért nem tudta megfelelően elkészíteni, mert nem kapta meg a szükséges információkat és adatokat a kollégáktól. A tanú szerint Kérelmező csapatmunkájával kapcsolatban is merültek fel problémák, rossz légkört teremtett. Kérelmező ezzel kapcsolatban úgy nyilatkozott, hogy ő is sértőnek találta az erdészeti igazgató külsejére tett megjegyzésit, a munkahelyi légkörrel véleménye szerint nem volt probléma. Kérelmező összességében úgy nyilatkozott, hogy nyugdíjazását követően nem változott a munkája, inkább több lett azzal, hogy a vadászattal felmerülő könyvelési feladatokat is megkapta. Az előrehozott nyugdíjkorhatár elérését megelőzően mindig részesült béremelésben akkor, amikor a többi kolléga is, azonban a nyugdíjat követően csak 2007-ben, akkor, amikor a bérfejlesztés központilag volt előírva mindenki számára és az nem az erdészeti igazgató mérlegelésén múlott. A hatóság felhívására az eljárás alá vont Vértesi Erdészeti Zrt. jogi képviselője október 21-én kelt beadványának mellékleteként megküldte a hatóság részére valamennyi erdészet könyvelőjének bérének alakulását május 1., és október 1-je között. Csatolt továbbá egy olyan kimutatást is, amely a közötti időszakra nézve szemlélteti,

4 hogy az adott évben az összes munkavállalóra vetítve hány százalék részesült bérfejlesztésben, és ebből hány százalék volt nyugdíjas. A hatóság felhívására az eljárás alá vont november 18-én kelt beadványában úgy nyilatkozott, hogy E.F. az ipari anyag nyilvántartást április 1-jétől végezte december 9-én kelt beadványában pedig előadta, hogy a tárgyi eszközök számítógépes nyilvántartását óta a társaság központjában látják el minden erdészetre és fűrészüzemre kiterjedően. Egyúttal elismerte az eljárás alá vont azt is, hogy Kérelmező nyugdíjazását megelőzően mindig részesült béremelésben. A hatóság felhívására az eljárás alá vont december 18-án kelt beadványához mellékelte a Vértesi Erdő Zrt évi éves beszámolójának eredmény-kimutatását. A hatóság a vizsgálat lefolytatását követően arra a megállapításra jutott, hogy a kérelem az alábbiak szerint alapos: Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény (továbbiakban Ebktv.) alapján a hatóság az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatti ügyekben jár el. Az egyenlő bánásmód követelménye abban az esetben sérül, ha valakit vagy valamely csoportot valamely ún. védett tulajdonsága miatt kedvezőtlenebb bánásmódban részesítenek, mint amelyben más, vele összehasonlítható helyzetben lévő személy vagy csoport részesül, részesült, vagy részesülne. Az Ebktv. 8. -a felsorolja azt a húsz védett tulajdonságot, amellyel összefüggésben elkövetett hátrányos megkülönböztetés esetén a hatóság eljárhat. Az Ebktv. 5. d) pontja szerint az egyenlő bánásmód követelményét a munkáltató a foglalkoztatási jogviszony tekintetében köteles megtartani. Az Ebktv a olyan eseteket nevesít, amelyek a munkáltató által a munkavállalóval szemben alkalmazott közvetett vagy közvetlen hátrányos megkülönböztetés alapjául szolgálhatnak. A felsorolt, nevesített esetek között szerepel a különösen a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény (továbbiakban Mt.) 142/A. (3) bekezdésében meghatározott munkabér megállapítása és biztosítása (Ebktv. 21. f) pont). Az egyenlő értékű munkáért egyenlő bért elv alapján, az Mt. 142/A szerint az egyenlő értékű munkát végző munkavállalóknak egyenlő bért kell fizetni. Annak megállapítása érdekében, hogy az összehasonlított munkák egyenlő értékűnek tekinthetők-e, számos körülmény vizsgálata szükséges (pl. elvégzett munka természete, munkakörülmények, tapasztalat végzettség stb.). A hatóság abban az esetben állapíthatja meg az egyenlő bánásmód sérelmét, ha az egyenlő értékű munkát végző személyek közül valamely munkavállaló az Ebktv ában megjelölt valamely védett tulajdonságára tekintettel nem részesül egyenlő bérben. Az osztott bizonyítás szabályai szerint a sérelmet szenvedett félnek csak valószínűsítenie kell a bérkülönbséget és védett tulajdonságát, a munkáltatónak viszont azt kell bizonyítania, hogy megtartotta az egyenlő bánásmód követelményét, vagyis az eljárást indító munkavállaló munkabére magasabb vagy azonos mint az összehasonlítható helyzetben lévő, egyenlő értékűként elismert munkát végző, de a védett tulajdonsággal nem rendelkező valamennyi munkavállaló munkabére, vagy a bérkülönbség oka nem egyetlen forrásból (jogszabály, kollektív szerződés) ered. Eredményesen kimentheti magát a munkáltató akkor is, ha bizonyítja, hogy az adott jogviszony tekintetében nem volt köteles megtartani az egyenlő bánásmód követelményét, mert a meglévő bérkülönbség az alkalmazásnál számba vehető lényeges és jogszerű feltételen alapult. A Kérelmező által a hatóság elé tárt bizonyítékok alapján a hatóság úgy ítélte meg, hogy Kérelmező eleget tett valószínűsítési kötelezettségének, és eljárás alá vonta a Vértesi Erdő Zrt.-t. Kérelmező ugyanis a hatósághoz intézett beadványában védett tulajdonságául életkorát jelölte meg, illetve azt, hogy nyugdíjas, hátrányként pedig azt, hogy nem részesült évek óta béremelésben. Vele összehasonlítható csoportként azokat a könyvelőket hozta fel, akik más

5 erdészeteken, vele azonos munkakörben dolgoztak. Kérelmező beadványában kifejezetten hivatkozott az egyenlő értékű munkáért egyenlő bért elvre, és annak sérelmére. Az eljárás alá vont Vértesi Erdő Zrt.-nek tehát az eljárás során azt kellett bizonyítania, hogy az azonos munkakörben foglalkoztatott munkavállalók bére megegyezik, vagy hogy a bérkülönbségnek Kérelmező tekintetében a munka jellegével, természetével összefüggő, jogszerű oka volt. A hatóság vizsgálata a fentiek alapján arra irányult, hogy Kérelmezővel összehasonlítható helyzetben voltak-e az általa hivatkozott erdészetek könyvelői, egyenlő értékű munkát végzetek-e, munkabérük magasabb volt-e Kérelmezőénél, és hogy a bérkülönbségnek tudja-e a munkáltató a munka jellegével, természetével összefüggő jogszerű okát adni. Az Mt. 142/A. (2) bekezdése szerint a munka egyenlő értékének megállapításánál különösen az elvégzett munka természetét, minőségét, mennyiségét, a munkakörülményeket, fizikai vagy szellemi erőfeszítést, tapasztalatot, illetve felelősséget kell figyelembe venni. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság Tanácsadó Testületének az egyenlő munkáért egyenlő bért elvéről szóló 348/2/2008. TT. számú állásfoglalása szerint két munka tehát akkor tekinthető egyenlő értékűnek, ha a fenti szempontok alapján a ténylegesen végzett munkatevékenység szempontjából a munkavállalók összehasonlítható helyzetben vannak. Ez nem zárja ki, hogy a munkavállalók között különbség legyen a szakképzettség, a tapasztalat szempontjából. Az összehasonlítható helyzetet a végzett munka és az adott munkavégzéshez ténylegesen szükséges képzettség, szaktudás stb. szempontjából kell megítélni. A hatóság tényként megállapítja, hogy a Vértesi Erdő Zrt. több, számszerűen hat (tatabányai, csákvári, pusztavámi, kisbéri, oroszlányi, sikáros) erdészetből áll, melyek élén erdészeti igazgatók állnak. Az egyes erdészetekben a könyvelési feladatokat egy-egy könyvelő látta el. A könyvelők szakmailag a gazdasági igazgató felügyelete alá tartoztak. Az erdészeteket a tanúként meghallgatott C.D., a tatabányai erdészet igazgatója hasonlónak ítélte meg, elismerve azt, hogy természetesen lehetnek eltérések pl. abban, hogy az egyik erdészeten van vadászat, míg a másikban nincs. A eljárás alá vont azzal védekezett, hogy Kérelmező a többi könyvelőhöz képest levesebb munkát végzett, tehát nem tekinthető azonos értékűnek a Kérelmező és a többi könyvelő munkája. A hatóság ezért egyenként vizsgálta az eljárás alá vont által hivatkozott feladatok esetében, hogy azokat Kérelmező ellátta-e, és ha nem látta el, akkor már az előrehozott öregségi nyugdíjkorhatár elérését megelőzően sem látta el, vagy csak azt követően mentesült azok elvégzése alól. A hatóság részére megküldött munkaköri leírások közül egy 1990-ben, négy könyvelőé ben és egy 2006-ban kelt. Kérelmező nyilatkozata szerint, amikor 2005-ben a munkaköri leírásokat készítették, mindenki magának írta össze azt, hogy melyek a feladatai. A munkaköri leírások sem tartalmukban, sem szerkezetükben nem tekinthetőek egységesnek, ezért a hatóság nem vehette kizárólag azokat figyelembe ahhoz, hogy megítélje, azonos értékű munkát végeztek-e a könyvelők. Az eljárás alá vont is hivatkozott arra, hogy volt olyan feladata Kérelmezőnek, amely bár feltüntetésre került a munkaköri leírásában, ténylegesen nem végezte. Az eljárás alá vont lényegében azzal védekezett, hogy Kérelmező azért maradt ki a béremelésekből, mert nem végzett ipari anyag könyvelést, tárgyi eszköznyilvántartást és a segédüzemmel kapcsolatos nyilvántartást sem. A hatóság a tárgyaláson ezért egyenként vizsgálta az eljárás alá vont által hivatkozott feladatokat. A hatóság az ipari anyag könyvelés kapcsán megállapította, hogy azt valóban nem Kérelmező végezte, hanem a társaság központjában E.F. A hatóság megállapította azt is az eljárás alá vont november 19-én kelt beadványából, hogy az ipari anyag könyvelést E.F. már április 1-je óta végzi, vagyis Kérelmező nyugdíjazása előtti időszakban is ellátta. Mindezekre tekintettel nem képezhette a bérfejlesztés megvonásának okát önmagában az, hogy Kérelmező nem végzett ipari anyag könyvelést, ugyanis évet megelőzően sem végzett, mégis a többi könyvelővel azonos időpontokban kapott béremelést. Így a hatóság nem tulajdonított

6 jelentőséget annak sem, hogy a Kérelmezőn kívüli könyvelők számára naponta hány óra többletmunkát jelentett az ipari anyag könyveléssel járó feladatok elvégzése. A tárgyi eszköz nyilvántartást Kérelmező helyett J.K. végezte, de amint az az eljárás alá vont december 9-én kelt beadványából kitűnt, a tárgyi eszközök számítógépes nyilvántartását óta minden erdészetre kiterjedően a társaság központja látta el. A segédüzemmel kapcsolatos nyilvántartási feladatok kapcsán a tanúként meghallgatott C.D. nyilatkozatából megállapítható, hogy H.I. már Kérelmező nyugdíjazását megelőzően is végezte ezt a feladatot. A fentiek alapján a hatóság megállapította, hogy Kérelmező már évet, előre hozott öregségi nyugdíjának megállapítását megelőzően sem végezte azokat a többletfeladatokat, amelyekre az eljárás alá vont hivatkozott. Így a hatóság nem fogadta el az eljárás alá vont azon érvelését, hogy Kérelmező alacsonyabb munkabérének az volt az oka, hogy a többi könyvelőhöz képest kevesebb feladatot látott el. A hatóság az eljárás alá vont által a könyvelők munkabérének alakulását szemléltető kimutatásból megállapította, hogy május 1-jét követő bérfejlesztésnek köszönhetően a hat erdészeten dolgozó hat könyvelő munkabére pár ezer forintos eltéréssel közel azonos volt. A pusztavámi és a kisbéri erdészet könyvelőinek munkabére , a sikárosi fűrészüzem könyvelőjének , az oroszlányi erdészet könyvelőjének , Kérelmezőnek , míg a csákvári erdészet könyvelőjének forint volt a havi bruttó munkabére. Kérelmező május 1., december 1. és október 1-jén részesült béremelésben. Vele ellentétben valamennyi erdészet könyvelője Kérelmezőhöz képest béremelést kapott még július 1-jén, október 1-jén, november 1-jén, július 1-jén és november 1-jén is október 1-jével ezért Kérelmező munkabére a többi könyvelőjétől átlagosan bruttó forinttal tért el. A hatóságnak értékelnie kellett azt a körülményt, hogy Kérelmező nyugdíjazását megelőzően mindig, a többi könyvelőhöz hasonlóan részesült béremelésben, tehát a munkáltató korábban nem kívánta Kérelmező munkabére révén kompenzálni azokat a feladatokat, amelyeket Kérelmező nem látott el. Tekintve a fentiek szerint részletezett könyvelői béreket, megállapítható, hogy a munkabérek tekintetében a munkáltató közel azonosként díjazta a különböző erdészeteken dolgozó könyvelők munkáját, azok között minimális volt az eltérés 2002-ben. Kérelmező nyugdíjazását követően a másik öt könyvelő munkabére azonos időpontokban és hasonló mértékben növekedett. A hatóság ebből arra következtetett, hogy 2002-ig Kérelmező munkáját a munkáltató a többi könyvelőjével azonos értékűnek tekintette, az, hogy néhány feladatot a tatabányai erdészeten a központban láttak el, illetve, hogy volt Kérelmezőnek segítsége, csak nyugdíjazását követően vált a munkáltató részére olyan körülménnyé, amely a béremelésekből való kizáráshoz vezetett. Nem tudott emellett az eljárás alá vont felhozni egyetlen olyan feladatot sem, amelyet Kérelmező csak nyugdíjazását követően nem látott el, vagy amely alól csak után mentesült. A fentiekre tekintettel a hatóság megállapítja, hogy Kérelmező és a másik öt erdészeten foglalkoztatott könyvelő munkája azonos értékűnek tekinthető. A hatóság megállapította azt is, hogy 2007-ben Kérelmező azért részesült béremelésben, mert abban az évben minden munkavállaló kapott emelést. Az eljárás alá vont október 21-én kelt beadványában hivatkozott arra, hogy az általa csatolt kimutatásból is kitűnik, hogy és között a teljes létszámot tekintve voltak olyan nyugdíjasok, akik kaptak béremelést, és voltak olyan nyugdíjas dolgozók is, akik nem kaptak. A hatóság vizsgálatának ki kellett terjednie arra is, hogy Kérelmező munkavégzési helyén, a tatabányai erdészeten foglalkoztatott munkavállalókhoz képest is egyedüliként

7 maradt-e ki az időközben megvalósított bérfejlesztésekből előrehozott öregségi nyugdíjának elérését követően. A tárgyaláson tanúként meghallgatott C.D elmondta, hogy Kérelmezőn kívül volt más is, H.I., aki az elmúlt 5 évben nem kapott béremelést, de még jutalmat sem. Előadta viszont azt is, hogy a H.I. által betöltött munkakörhöz nem is szoktak bérfejlesztést végezni, az erdészet eredményeihez képest ugyanis ebben a munkakörben végzett teljesítmény szerény. A hatóságnak azt is figyelembe kellett vennie, hogy az egyes erdészetek sajátosságaiból adódóan kisebb-nagyobb eltérések lehettek a könyvelők munkája között, ami függött egyrészt az éves forgalomtól, ami leginkább a könyvelési tételek számában mutatkozott meg, attól, hogy az adott erdészetben volt-e vadászat, és ehhez kapcsolódó könyvelési munka, és hogy milyen egyéb szolgáltatásokat nyújtott az erdészet, amelyekhez szintén könyvelési feladatok társultak. A tárgyaláson a tanúként meghallgatott tatabányai erdészet igazgatója úgy nyilatkozott ugyanis, hogy tudomása szerint a többi erdészet is ugyan úgy működik, mint a tatabányai, és a könyvelők is alapvetően hasonló feladatokat látnak el. Az egyes erdészetek közötti különbséget szemlélteti az is, hogy például Kisbéren nincs vadászat, míg Tatabányán van, az erdészet teljesítménye továbbá a forgalomtól is függ. A tanú hivatkozott arra is, hogy Kérelmező munkájával nem volt megelégedve, elsősorban szubjektív benyomásaira támaszkodva. Kérelmezőt arrogánsnak és összeférhetetlennek titulálta, amely végső soron a felmondáshoz vezetett. A hatóság azonban nem fogadta el azt a védekezést, hogy Kérelmező munkájával a munkáltató nem volt megelégedve, és ezért maradt ki a bérfejlesztésből, ugyanis Kérelmező a tárgyaláson úgy nyilatkozott, - amit az eljárás alá vont képviselője nem is cáfolt-, hogy a jutalomból mindig ugyanúgy részesült, mint kollégái. A hatóság álláspontja szerint a jutalom, mint a munkáltató mérlegelésétől függő, ex gratia juttatás alkalmas leginkább arra, hogy annak juttatásával a munkáltató értékelje a munkavállaló teljesítményét, adott esetben annak megvonásával utaljon a munkavállaló hiányosságaira. Tekintve, hogy Kérelmező minden alkalommal részesült jutalomban, utólag nem fogadható el az az érvelés, hogy Kérelmező nem megfelelően végezte munkáját, és ezért maradt ki egymást követő 5 alkalommal is a bérfejlesztésből. A hatóság a fentiek alapján megállapítja, hogy az eljárás alá vont Vértesi Erdő Zrt. megsértette az egyenlő bánásmód követelményét és az egyenlő értékű munkáért egyenlő bért elvet azzal, hogy Kérelmező munkabérét életkorára tekintettel a vele összehasonlítható helyzetben lévő, és Kérelmezővel azonos értékű munkát végző könyvelők munkabéréhez képest alacsonyabb összegben állapította meg. A Hatóság az Ebktv. 16. (1) bekezdésének b) és c) pontjában megállapított szankciókat alkalmazta. A mérlegelési jogkörben megállapított fenti jogkövetkezmény a hatóság álláspontja szerint alkalmas arra, hogy kellő visszatartó erőt gyakoroljon a jövőbeni, hasonló jogsértésekkel szemben. Tekintettel arra, hogy Kérelmező a hatóság határozatának meghozatala időpontjában már nem az eljárás alá vont társaság munkavállalója, a hatóság az eljárás alá vont munkáltatót attól tiltotta el, hogy a jövőben más munkavállalókkal szemben megsértse az egyenlő bánásmód követelményét. A hatóság emellett határozatának nyilvános közzétételét rendelte el a hatóság hivatalos honlapján és az eljárás alá vont Vértesi Erdő Zrt. honlapján is. A nyilvános közzététel a hatóság álláspontja szerint hatékony eszközül szolgálhat ahhoz, hogy növelje az eljárás alá vont alkalmazásában álló más munkavállalók jogtudatosságát és az egyenlő értékű munkáért egyenlő bért elv ismertségét. Az eljárás során felmerült eljárási költség a 362/2004. (XII. 26.) Kormányrendelet 14. (2) bekezdése alapján az egyenlő bánásmód követelményét megsértő eljárás alá vont Intézményt terheli. A hatóság határozata elleni fellebbezést az Ebktv. 17. (1) bekezdése zárja ki.

8 A bírósági felülvizsgálat lehetőségét az Ebktv. 17. (3) bekezdése biztosítja. A hatóság a határozatot az Ebktv. 15. (1) a) pontjában biztosított hatáskörében eljárva hozta meg. Budapest, január 21. Dr. Demeter Judit Elnök s.k Budapest Margit krt. 85. Tel.: (1) Fax: (1)

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/ / /2009 Ügyintéző: dr. Kegye Adél Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1024 Budapest, Margit krt. 85.) Dr. X.Y (továbbiakban, mint Kérelmező) által az egyenlő bánásmód

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/349/12/2009 Ügyintéző: dr. Kegye Adél Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1024 Budapest, Margit krt. 85.) A.B. kérelme alapján az egyenlő bánásmód követelményének

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyiratszám:EBH/554/19/2012. HATÁROZAT Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1024 Budapest, Margit krt. 85.) A. B. törvényes képviselőjeként C.D. benyújtott kérelme alapján a Munkácsy Mihály

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyszám:EBH/1026/2008 Ügyintéző:.dr. Gregor Katalin Az Egyenlő Bánásmód Hatóság X Ügyvédi Iroda által képviselt KA kérelmére a PR ügyvéd által képviselt ITD Hungary Zrt. eljárás

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG H A T Á R O Z A T O T

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG H A T Á R O Z A T O T EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyiratszám: EBH/29/27 /2006 Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1024 Budapest, Margit krt. 85.) az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt X.Y. kérelme alapján az egyenlő bánásmód

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyiratszám: EBH/56/13/2007 Ügyintéző: dr. Gombos Annamária Az Egyenlő Bánásmód Hatóság Kérelmezőnek az Auchan Magyarország Kft. (1113 Budapest, Bocskai út 134-136.) - képviseletében

Részletesebben

h a t á r o z a t o t hozom:

h a t á r o z a t o t hozom: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-II/B-7392/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata a CLB Független Biztosítási Alkusz Kft. számára A Pénzügyi

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG. Elnök

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG. Elnök 1 Elnök EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyiratszám: EBH/545/13/2013. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (, a továbbiakban: hatóság) a kérelmező kérelmére az eljárás alá vonttal szemben a fenti ügyszámon folytatott

Részletesebben

I. Hatósági tevékenység

I. Hatósági tevékenység Beszámoló az Egyenlő Bánásmód Hatóság tevékenységéről, valamint az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény alkalmazásának tapasztalatairól (2006. január

Részletesebben

V É G Z É S T : A le nem rótt 10.000,- (Tízezer) forint felülvizsgálati eljárási illeték az állam terhén marad. I N D O K O L Á S :

V É G Z É S T : A le nem rótt 10.000,- (Tízezer) forint felülvizsgálati eljárási illeték az állam terhén marad. I N D O K O L Á S : SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA Pk.I.20.939/2014/2. szám A Szegedi Ítélőtábla a dr. Kun József ügyvéd (4025 Debrecen, Simonffy u. 4-6. I/102.) által képviselt (kérelmező neve, címe) szám alatti lakos kérelmezőnek a

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyiratszám: EBH/301/ /2011. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1024 Budapest, Margit krt. 85.) Kérelmezőnek a B. Szakközépiskola (1201 Budapest, Vörösmarty u. 89-91.) eljárás alá vonttal

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. K Ö ZB E S Z E R Z É S E K T A N Á C S A K Ö ZB E S Z E R Z É S I D Ö N TŐB I ZO T T S Á G 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D.805/ 13 /2009. A Közbeszerzési

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1882/2016. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1882/2016. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1882/2016. számú ügyben Előadó: dr. Zemplényi Adrienne Az eljárás megindítása A panaszos a politikai meggyőződésük miatt elbocsátott munkavállalók nyugdíjra

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG HATÁROZAT

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG HATÁROZAT EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG HATÁROZAT Ügyiratszám: EBH/1475/2009 Előadó: dr. Gregor Katalin Az Edelény Város Önkormányzatának polgármestere, Molnár Oszkár eljárás alá vonttal szemben az egyenlő bánásmód követelményének

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.490/ 12/2014. A Közbeszerzési

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I/B-6436/2011. számú, fogyasztóvédelmi bírság kiszabását és intézkedést tartalmazó határozata az Erste Leasing Autófinanszírozási Zrt. számára. A Pénzügyi

Részletesebben

ö ö ö ö ő ö ö ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ö ő ő ű ű ő ő ö ű ő ö ö ő ö ő ö ú ő ö ű ű ő ő ö ű ő ö ö ű ű ő ö ű ő ö ö ű ű ű ű ű ű ű ö ű ő É ö ú ö ö ö ö Ő ö ö ö ö ő ö ö ő ö ö ő ö ö ő ű ö ö ö ö ö ö ő Ö ő ö ö ő ö ő ö

Részletesebben

3. Kérem, hogy a tisztelt törvényszék tiltsa el alpereseket a további jogsértésektől (Ptk. 84. (1) b)).

3. Kérem, hogy a tisztelt törvényszék tiltsa el alpereseket a további jogsértésektől (Ptk. 84. (1) b)). Tisztelt Nyíregyházi Törvényszék!... (született:..., lakcím:..., anyja neve:...) felperes meghatalmazott jogi képviselőjeként Orosz Mihály Zoltán, Érpatak Község polgármestere (cím:...) I. rendű és Érpatak

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Ikt.sz.: D. 784/13/2009. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I/B-9888/2011. számú, fogyasztóvédelmi bírság kiszabását és intézkedést tartalmazó határozata a Banif Plus Bank Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek Állami

Részletesebben

AJÁNLÁST. A Pénzügyi Békéltető Testület döntését az MNB tv. 113. -ának b) pontja, 116. -a, valamint 119. - ának (1) bekezdése alapján hozta meg.

AJÁNLÁST. A Pénzügyi Békéltető Testület döntését az MNB tv. 113. -ának b) pontja, 116. -a, valamint 119. - ának (1) bekezdése alapján hozta meg. A-PBT-A-14/2014. Ajánlás A Pénzügyi Békéltető Testület a K.L. kérelmező (xxx; a továbbiakban: Kérelmező) ABC Biztosító (yyy; a továbbiakban: Pénzügyi Szolgáltató) ellen benyújtott kérelmére indult, xxx

Részletesebben

A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. I. félév)

A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. I. félév) NGM/17535-41/2015 A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. I. félév) 1. Ellenőrzési adatok 2015. első félévében a munkaügyi hatóság 9 736 munkáltatót ellenőrzött, a vizsgálatok során a foglalkoztatók

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1971/2013. számú ügyben (Kapcsolódó ügy: AJB-3046/2013.)

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1971/2013. számú ügyben (Kapcsolódó ügy: AJB-3046/2013.) Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1971/2013. számú ügyben (Kapcsolódó ügy: AJB-3046/2013.) Előadó: dr. Bódis Cecília Az eljárás megindítása A panaszos akinek panaszához később újabb panaszos

Részletesebben

h a t á r o z a t o t A Felügyelet a Bankkal szemben a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen

h a t á r o z a t o t A Felügyelet a Bankkal szemben a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-III/B-5931/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedés alkalmazását és bírság kiszabását tartalmazó határozata az OTP Bank Nyrt. számára A Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

h a t á r o z a t o t hozom:

h a t á r o z a t o t hozom: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-II/B-6142/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedés alkalmazását és bírság kiszabását tartalmazó határozata a Generali-Providencia Biztosító Zrt. számára

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere Szám: 29.097/2010. Javaslat korengedményes nyugdíjazásról szóló megállapodás megkötésére és intézményvezetői pályázat kiírására Tisztelt Közgyűlés! Murányi

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 778/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 778/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/6601-9/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A hatósági ellenőrzés megállapításai Az

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I/B-5473/2011. számú, fogyasztóvédelmi bírság kiszabását és intézkedést tartalmazó határozata az UniCredit Bank Hungary Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FH-I-FB-50029/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata a BUDA-CASH Brókerház Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

Az esélyegyenlıtlenséget kiváltó okok és a hátrányos megkülönböztetés elleni fellépés a munka világában

Az esélyegyenlıtlenséget kiváltó okok és a hátrányos megkülönböztetés elleni fellépés a munka világában Az esélyegyenlıtlenséget kiváltó okok és a hátrányos megkülönböztetés elleni fellépés a munka világában Tanulmány az FSZH részére Budapest, 2010. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Ítélőtábla 2.Kf.27.025/2007/7. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Ítélőtábla a G-Publishing Kft. (Budapest) felperesnek a Gazdasági Versenyhivatal (Budapest hivatkozási szám: Vj-55/2005.)

Részletesebben

8/2004. (III. 25.) AB határozat

8/2004. (III. 25.) AB határozat 8/2004. (III. 25.) AB határozat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítványok tárgyában meghozta a következő határozatot:

Részletesebben

í t é l e t e t Kötelezi a felperest, hogy 15 nap alatt fizessen meg az alperesnek 100.000 (egyszázezer) forint felülvizsgálati perköltséget.

í t é l e t e t Kötelezi a felperest, hogy 15 nap alatt fizessen meg az alperesnek 100.000 (egyszázezer) forint felülvizsgálati perköltséget. Vagyongyarapodás vállalkozás veszteségének finanszírozása Kfv.I.35.482/2006/7.szám A Magyar Köztársaság Legfelsõbb Bírósága a dr. Csoba Sándor ügyvéd által képviselt felperesnek a dr. Horváth Mária jogtanácsos

Részletesebben

í t é l e t e t : Indokolás A bíróság a peradatok, így különösen a csatolt közigazgatási iratok tartalma alapján a következő tényállást

í t é l e t e t : Indokolás A bíróság a peradatok, így különösen a csatolt közigazgatási iratok tartalma alapján a következő tényállást Vagyongyarapodás bizonyítás, becslés, elévülés Békés Megyei Bíróság 7.K.23.351/2006/3.szám A megyei bíróság dr Bagdi László ügyvéd által képviselt I.rendű, II. rendű felpereseknek - APEH Hatósági Főosztály

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére 2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

Indokolás: A Rendelet támadott rendelkezései a következők: 2. Lakásfenntartási támogatás

Indokolás: A Rendelet támadott rendelkezései a következők: 2. Lakásfenntartási támogatás BorsodAbaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztály 3525 Miskolc, Városház tér 1. Tisztelt Cím! A Társaság

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.330/19/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1261/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1261/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/14437-10/2013. Tárgy: a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírás megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N!

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA Gf.I.30.307/2007/8.szám A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! A Szegedi Ítélőtábla a Dr. Kispál Sándor ügyvéd által képviselt (I.rendő felperes neve, címe) alatti székhelyű

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1782/2016. számú ügyben (Előzményi ügy száma: AJB-3440/2015)

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1782/2016. számú ügyben (Előzményi ügy száma: AJB-3440/2015) Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1782/2016. számú ügyben (Előzményi ügy száma: AJB-3440/2015) Az eljárás megindítása A panaszos negyven szülő társa nevében fordult panasszal Hivatalomhoz a

Részletesebben

Szám: 105/288- /2009. Tárgy: alapvetı jogot sértı rendıri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T

Szám: 105/288- /2009. Tárgy: alapvetı jogot sértı rendıri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T ORSZÁGOS RENDİRFİKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Tel: (06-1) 443-5573 Fax: (06-1) 443-5733 IRM: 33-104, 33-140 IRM Fax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 105/288-

Részletesebben

A bizalomvesztésem alapuló kötelező felmentés

A bizalomvesztésem alapuló kötelező felmentés Dr. Paczolay Péter Úrnak Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága Elnöke részére Budapest Tárgy: Alkotmányellenesség utólagos megállapítását kezdeményező indítvány Tisztelt Elnök Úr! A Közszolgálati Szakszervezetek

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.211/10/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK II/B-6928/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata a QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: 03-3/38-17/2011. TÁRGY: PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁGA TŰZOLTÓ- PARANCSNOKÁNAK KINEVEZÉSE MELLÉKLET:

IKTATÓSZÁM: 03-3/38-17/2011. TÁRGY: PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁGA TŰZOLTÓ- PARANCSNOKÁNAK KINEVEZÉSE MELLÉKLET: IKTATÓSZÁM: 03-3/38-17/2011. TÁRGY: PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁGA TŰZOLTÓ- PARANCSNOKÁNAK KINEVEZÉSE MELLÉKLET: E LŐTERJESZ T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot. Ikt. sz.: D.601 /14/2010. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 E-mail cím: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 111/2012. (I.18.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 111/2012. (I.18.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32643-10/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítésre vonatkozó szabályok megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 111/2012. (I.18.) számú HATÁROZATA

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. K Ö ZB E S Z E R Z É S E K T A N Á C S A K Ö ZB E S Z E R Z É S I D Ö N TŐB I ZO T T S Á G 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D.834/ 11 /2009. A Közbeszerzési

Részletesebben

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N!

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! Szegedi Ítélőtábla Bf.I.7/2003//7. A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! A Szegedi Ítélőtábla Szegeden, 2003. évi november hó 18. napján tartott fellebbezési nyilvános ülés alapján meghozta

Részletesebben

Az egyenlő bánásmódról szóló törvény kimentési rendszere a közösségi jog elveinek tükrében. dr. Kádár András Kristóf ügyvéd, Magyar Helsinki Bizottság

Az egyenlő bánásmódról szóló törvény kimentési rendszere a közösségi jog elveinek tükrében. dr. Kádár András Kristóf ügyvéd, Magyar Helsinki Bizottság Az egyenlő bánásmódról szóló törvény kimentési rendszere a közösségi jog elveinek tükrében dr. Kádár András Kristóf ügyvéd, Magyar Helsinki Bizottság Az irányelvek és átültetésük A közösségi jog egyik

Részletesebben

4. Rokkantsági nyugdíjrendszer...19 Jogosultsági feltételek...19 Ellátások...20

4. Rokkantsági nyugdíjrendszer...19 Jogosultsági feltételek...19 Ellátások...20 Tartalomjegyzék 1. Általános jellemzők...1 A nyugdíjbiztosítási rendszerünk struktúrája...1 A nyugdíjbiztosítási járulékok mértéke, a nyugdíjrendszer finanszírozása...3 A nyugdíjbiztosítás irányítási és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. Budapest, 2015. november

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. Budapest, 2015. november EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE IGAZSÁGÜGYI MINISZTER 56941/2015. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) bekezdése alapján NEM NYILVÁNOS. Készült 2015. november 19-én ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére az előadó-művészeti

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776, Fax: 336-7778 E-mail cím: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D.539/14 /2010.

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! FŐVÁROSI BÍRÓSÁG A Magyar Köztársaság nevében! A Fővárosi Bíróság dr. Éliás Sára ügyvéd /1068. Budapest, Rippl Rónai u. 28./ által képviselt Multimédia Stúdió Művészeti Egyesület/1370. Budapest, Planetárium/

Részletesebben

A-PBT-A-48/2013. Ajánlás

A-PBT-A-48/2013. Ajánlás A-PBT-A-48/2013. Ajánlás A Pénzügyi Békéltető Testület a Dr. R.G. ügyvédi Iroda Dr. R.G. ügyvéd (xxx) által képviselt Z.A. kérelmező (yyy; a továbbiakban: Kérelmező) ABC Biztosító (zzz; a továbbiakban:

Részletesebben

Á Á É É É ö É Ó ú Á ú Á Á Á Á ö Á ő ű ú ö ö ú ű ú É ő ö ú ú ű ö ű ő Ú Ú ú ő ö ö ő ö ö Á ö Á ö ú ű ö ö ö ö ö ö ö ö ö ő ö ö ö ö ő ö Á ö ő ö ö ő ú ú ö ö ő ö ö ö ö ú ö ú ö ő ú ö ö ö ö ö ú ö ú ú ö Ú ő ű ő ö

Részletesebben

A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. III. negyedév)

A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. III. negyedév) A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. III. negyedév) 1. Ellenőrzési adatok 2015. első kilenc hónapjában a munkaügyi hatóság 13 586 munkáltatót ellenőrzött, a vizsgálatok során a foglalkoztatók 66

Részletesebben

A Munka Törvénykönyv 2001. évi módosításának hatása a munkaügyi kapcsolatokra, a kollektív szerződésekre. MINTA Kollektív Szerződés. 2001.

A Munka Törvénykönyv 2001. évi módosításának hatása a munkaügyi kapcsolatokra, a kollektív szerződésekre. MINTA Kollektív Szerződés. 2001. A Munka Törvénykönyv 2001. évi módosításának hatása a munkaügyi kapcsolatokra, a kollektív szerződésekre és MINTA Kollektív Szerződés 2001. július 2 Bevezetés A Munka Törvénykönyve 2001. július 1.-ei módosítása

Részletesebben

É É Á É É ó ó ö ű ó ó ó ű ó ö ö ű ó ó ő ö ű ó ó ű ú ö ű ó ó ó ó ö ű ó ó ó ö ű ő ő ő ó ö ű ú ö ó ó ó ú ő ő ü ó ó ó ö ű ű ö ő ó ú ó ö ü ö ű ó ó ö ő ö ó ö ö ő ő ö ó ő ö ő ó ő ó ő ú ú ö ű ó ú ö ő ű ö ó ó ó

Részletesebben

ő Á ú ő ú ő ú ú ú ő ő ő ű ú ű ő ő ú ő ő ő ú Á ő ú ő ő ú ő ő É É ú ő ő Ú ő É ú ú ő ő ő ő ő É ő ő ú É ű ű ű ú ő ő É ő ű ő ő É ú É ú ő ő ű ú ű ő ő ú ú Ú ú Ü ő ű ú ő ű ő ő ú ő ő ő ő ú ő ő ú ú ő ú ő ú ű ű É

Részletesebben

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 836/2007. (IV. 4.) sz. Határozata

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 836/2007. (IV. 4.) sz. Határozata Az Országos Rádió és Televízió Testület 836/2007. (IV. 4.) sz. Határozata Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

ó á á á á á ó á ó Á ö é á ó Ú á á á ó Á ö é á á á ó ó ó á á ó á ó Ú á é á ó ü é ü é á á á á ó é é á ú á ó á é ó á ó Ó é á ó é á ó ó á Ó Ö é á ó á ó é é é ü é ó á Ó é é é ó ó ó á ó é é ó á ü ó é á ó é é

Részletesebben

Á Ó Ö Á É É É É Ő ű Á Ó ű Ö ű ű ű Ó ű Ö Ú Ö Ú ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ü Á ű ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű Ö ű ű Ü ű ű ű Ö ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű ű ű ű ű Á Á ű É ű ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ó Ü Á É Ű ű ű ű ű Á ű ű ű Á É ű Ú Ó

Részletesebben

É ú ú ú ú ú ú ú ú ú É É ú ű ú ű ú Ú Ü ú ú ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Ü ű ű ú É É ű É ű É ú ú ú ű É ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Á ú É ű ű ú ú ú ú ű ű ű ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú Ú ű ú ű ű ú ú ű Ü ú ű

Részletesebben

ű É ű Á Ü É É ű ű Ű ÓÓ Ü É Ü Ú Ú ű Ú Ö Ö Ü ű ű Ű Ú Ö Ü Ö Ú Ó Ó Á É Ú Ű Ú Ú Ú Ú Ú ű Ú Ű Ú ű ű Ú ű ű Ú Ú É Á Ú Ú É É ű ű ű Ú ű ű Ú ű Ú Ó É Ű Ó ű Ú ű ű ű Á ű ű Ú ű ű É ű ű ű ű Ó Ú Á Ú ű Á ű Á Ú Ó ű ű Á ű

Részletesebben

Á Á ó ő ő ó Ő ó ó ó Ó Ó Ó ó Ó Ó Ó Ó ó ő ó ó Ő Ó Ó Ó Ó ó Ó Ó Ó Á Ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó Ó ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ó Ó ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ó Á Ó ó ó Ő ó ó ó Ó ó Ú ó Ó Ó ó Ó Ó Ő ó Ó ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó ó ó Ó ó ó ó Ó Ú Ó Ó ó ó ő ö Ó

Részletesebben

1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860

1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860 1 ςερσενψτανiχσ 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860 Vj-55/2005/24. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a G-Publishing Kft. ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása

Részletesebben

É Ó Ö Á ú Á ú ú ú ú Ó ú ú ú ú ű ú Á ÁÉ Á ű ű ú ú É ú É É ű ű É ű Ú ű Ü ú ű ú Ö Ú ű Ö Ö ú Ő ú ű Ö ú ú Ú Ó ú ú ű ú Ö Ú Ü Á Á Á É Ü ű Ü Ö É Á Ü Ó É Ö É ű Ü Á Á Á ú Ü Ö Á É Ü Á ú Ö Ö ú Ö Á ú É É Ö É Á Á Á

Részletesebben

É ú ú Á É ú É ű Á Ú ú ú ú ű ú É ű ú ú ű ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ű ű ú Á Á ű É É ú ú ú ú ú ú ű Ü ű ű ű Ö Ú ú Ú ú ű ú ú ű ú ű ű ú ú Ö ű ú ú ú ű ű ű ű ú ú É É ű ű É É ú ú ű Á ú ú ú É Ú ű ú ú ű ú ú ú Ü ú

Részletesebben

Ú ő É ő ű ő ű Á É ő Ó Á Á ő ű ű Á ű Ú É ő É Ú Ö ő ő Á ő ő Á É É Á ő ő ő ő ő ő Á Ó Á É Ú Á Á Á ő Á Á Á Á Á É ő ő ű ő ő É ő ő Á Á Ó Ü Á É Á ő Á ő ő ő Á É Ü ő Á Á ő Ö ő ő Á É ő ő ű ő Ö Á Á Ú Á Á Á É É ő ű

Részletesebben

É É É É É Ö Á Á É Ő ű ű ű Ü ű ű ű Ú Á ű Ö ű Ú Á Ú ű Ó Ú Ú Ú Ú ű Ú Ú ű É ű ű É É É ű É É Ü ű ű É Á ű Á Á Ü Á Ü É Ú Á Ú Ó Ü Ü Ú ű ű Ú Ü Ü ű Ú É Ö ű ű Ü Ó Á Ö Ö ű Ö É É ű ű É ű ű ű Ú ű Ö É Ó ű Ú Ú Ú É Ú Ú

Részletesebben

Á ő ő ő ö ö Ó ő ú ö Á É É ü Ö ő ö ő ő ö Ó ö Ú Ó ő ő ő ö Ö Ú Ú ő Ö ú ö ő ú ú ú Ó ö Ó Ó Ú Ú Ú Ú Ö Ó ő ő ú ő ű ü ő ö ö ö ő ü Ó Ó ő ő Ó ö Ó Ó ü ő ő Ó ő ö ő ő Ó ő ő ő Ú ö ő Ó Ó ő Ó ő Ö ő ö ő ü ü ű ö ö ö Ó ö

Részletesebben

Ú ű Ú ű ű ű Á ű Ö Á ű ű ű ű ű ű Ö ű Á ű ű Á ű ű ű ű ű Á ű Ú Ü Ü ű ű Ü Ü Ö ű ű ű ű ű Ú Ü ű ű ű ű ű Ú Ó ű ű ű Á É ű ű ű Ű ű ű ű É Á Á Á Á Ó Ó ű Ü Ú Ú Ö Ú ű Ö Ő Ú Ú ű Ó Ő Ú Ö Ö Ő Ű É ű Ó É Á Á ű ű Ú Á É É

Részletesebben

ö É ö ö ő ő ö ó ó ú ő ó ö ö ő ő ö ö ó ű ű ó ú ó ő ő ö ű ó ő ö ö ű ű ó ú ő ó ó ö ű ó ő ö ö ű ű ó ő ő ö Ü Ü ö ű ó ő ö ö ű ű ó ő ó Ü Ü ó ő ő ű ö ö ű ű ű ű ő ö ó ű ó ö ű ö ó ö ó ö ő ó ö ö ő ó ö ö ö ű Ö ö ö

Részletesebben

Ó Ú Ö Ú É Ö É Á ű ű ű ű ű ű ű ű Á ű Á Ú ű Ü ű ű Ü ű Ó ű ű Ú ű Ö Ö ű ű ű ű Á É Ó ű ű Ü Ö ű ű Ü Ú É ű ű ű ű É Ü Ü Ü É Ü Ü Ü Ü ű ű ű ű ű ű ű Ú É ű ű ű ű É Ü ű ű ű ű ű ű ű ű ű Ú ű Ö ű Ü ű ű ű ű É ű Ó ű ű É

Részletesebben

Á É ö ö ő ő ő Ú Ü ö ö ő ő ö ú ő ö ő ö ú ü ö Ü Ó ö ö ö ö ö ő ö ú ú ö ü Ü ö ö ö ö ö ö ő ö ö ő ö ü ő ö ő ü Ü Ó Ó ö ö ő Ü Ó ö ő ő ő ő Á ő ő Ü ő ö ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É ü É ö ö É Ó ő ő ő ő Ü É ő Ó ő ő

Részletesebben

Á Á é é ő ö ó é é é é é ő é é é ő ő ő é ü ő ó ó ó ö ö é é ő é ő é ő ö é é é é é é é ő é ű ő é é é é é ó ő ö é ú ö é ö é é ö ő ó ő ó é ő é ő ő é ő ó ó é ő ő é é ü ő é ó é ö ő é ő é ó ő é é ő é é ő é é é

Részletesebben

Á ú ő ú Ú ü Ö ú Á Ó ú ü ő ő ő ú Ö ú É ú ű ü É ü ú ő ő ő ú ú ü ü Ö Ö ú ő ő ű É ü ü ü ú ő ő ú ü ü ő ő ő ú ü ő Ö ű ő ü ő ü ő ő Á É ő ü ő ü ú ú ő ü ü ü ő ü ő Ó ü ü ü ü ú É ő ü ü ü ú ő ü Ó ü ü ő ú ő ő ü ü ú

Részletesebben

ú ú ű ú ú Ú É É Ó ű ű ü ú ü ű ü ú ú ü ü ü ú ü ú ü ü ü ü ú ű ü ü ú ű ü ü ü Á ű ű ú ű ü ü ú ű ü ű ú ü ü ü ú ű ü ü ü ű ú ü ú ü ü ü ű ű ú ü ú ű Ö ú ü ü ü ü ü ú ű Ö ü Ú É ú ú ü ü ü ü ü ü ü ü ü ú ü ú ü ú ü ü

Részletesebben

ö Á É É ö ö Ö ö ű ö ő ö ő ö ú ü ö Ü ö ö ö ö ü ö ú ö ő ü ö Ú ü ü ö Ü ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ü ő ö ú ö ö ü ö ö ö ö ő ő ö ű ö ö ű ö ö ő Ü ö Ü ö ü Ü ö ö ö ú Ó ö ö ö ö ö ő ö ö ú ö ő ö ö ő ő ö ö ö ü ö ö É ö

Részletesebben

ö ű ö ö ö ö ü ö ö ü ö ö ö ö ö ö ű ö ü ú ö ö ö ö ű ü ü Ö ü ö ű ű ű ö ú Ü Á Á Á ö ö ú ü ú Ü ö ö ö ö ö ú Ü Ü ö ö Ü ö ü ö ú ö ü ö ü ü Ü ü ű ö ü ö Ü Ú Ü ü Ü ü Ü ú Ü ö ö ü ö ö ű ű ü ö ű Á ö ü ö ö ú ö Ü Á Ü Ő

Részletesebben

Á ű Ú ÚÉ Á Á Ü Ü ű Ü Ü Ü Ú Ü Ü Ü É Ú Ü ű Ü Ü Ö ű ű Ü Ü Ü Ü Ü ű ű ű Ú ű ű Ú ű ű ű ű Á Ú É Á ű Á É Á Ú ű Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á ű Á Á Á Á Á É ű Ü ű Á ű ű ű Á ű Ú Ó Á Á ű Ú ű Ü ű Ü Á Á ű ű É

Részletesebben

ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ő ű Ö ő Ö ő ő ő ő ő ő ő ő ü Ö ő ő ü É ő ő ü ő Ú üü ő ő Á Á É É Á ü Ú ő Ó ű ő É ő ű ő ő ő ő ő ű É Ö ű Ú Ö É ő ű ü ő ü É É É É É ő É ü ű ő ü űú ű ü ű Ú É ü ű É É É ő Ó ő ű Á ÚÚ ő ő É

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ot.

H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 dontobizottsag@közbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt. sz.: D.797/ 9 /2009. A

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Ítélőtábla 5.Pf.21.364/2007/7. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Ítélőtábla dr. Radnóti István ügyvéd (1055 Budapest, Bihari János u. 20.) által képviselt felperes neve (felperes címe)

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. h e l y t a d o k, e l u t a s í t o m.

H A T Á R O Z A T. h e l y t a d o k, e l u t a s í t o m. ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Tel: (06-1) 443-5573 Fax: (06-1) 443-5733 BM: 33-104, 33-140 BM Fax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 29000

Részletesebben

É Ú ú Á Ú Ú Á Á Ú ú ú ú Ú ú Á Ú Ü Ü ű ű ú ú ú ú Ü ú Ü Ú ú ű ú É ú Ü ű ú ú Ú É É Á Á Á Á Ü ú Á Á É Ú É ú Á Ü É Ü Ü Ü Ü Á Á ű ú ű ú Ü ű Á ú ű ű ú ű ű ű ú ű ű ű ű ú Ü É ű ú ű Ü ű ú ű Ü Ü Ü ú Ú ú ú ú ű ú ű

Részletesebben

ö ő ö Ö ö ó ő ő ő ú ö ö ő ó ü ö ö ő ő ő ő ő ö ő ö ő ó ő ö ő ő ő ú ó ő ö ó ö ő ó ö ő ő ő ó ő ő ő ő ö ö ő ö ő ó ú ö ö ő ő ó ő ő ú ő ü ő ó ö ö ő ő ő ü ö ö ő ó ó ö ő ő ö ő ö ö ö ö ő ő ő ü ű ö ö ő ő ó ö ö ö

Részletesebben

ú ő ü ő ő ü ő ű ű ő ü ü ő ő Ü Á ő ü ő ő ü ő ő ü ő ú ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ü ő ü ő ő ű ű ő ü ő ő ő ü ő ü ő ű ő ü ő ő ő ő ü ü ü ő ő ű ú ü ü ő ő ő ő ü ü ő ő ő ü ő ő ő ő ű ő ú ő ő ü ő ő ü ő ő ő ű ő ő ű ü ü ő

Részletesebben

h a t á r o z a t o t hozom:

h a t á r o z a t o t hozom: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-II/B-4035/2011. számú, fogyasztóvédelmi bírság kiszabását tartalmazó határozata az Allianz Hungária Biztosító Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek Állami

Részletesebben

Á ö ü ö ő ö ű ö ú ú ö ú ő ő Á ő ő ö ú ü ő ő ú ő ő ő ő ö ü ő ő ú ő ö ö ü ü ő ö ü ü ö ő ú ő ő ő ö ú ú ö ö ú ő ü ü Ü ő ö ő ű ü ö ú ú ú ö ő ö ő ö ú ö ű ő ő ö ő ö ü ö É É É É Ú É É É É É öö É É ő É ö É

Részletesebben

Ó Á É Ő É ő ő ő ó ó ó ó ó ő Ö ó ő ó ü ő ó ő ű ó ó ó ő ő ő ő ő ű ő ó ü ó ő ő ő ő ó ü ó ó ó ű ő ó ő ó ő ú ő ő ü ő ó ü ó ő ő ő ü ó ó ő ő ü ő ó ő ó ő ű ő ő ű ő ó ó ó ó ó ó ő ő ó ó ó ő ó ő ü ó ű ő ő Á ó ó Ó

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 23/2013. (I.9.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 23/2013. (I.9.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/28903-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására és a burkolt kereskedelmi közlemény tilalmára vonatkozó kötelezettség megsértése Melléklet:

Részletesebben

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15.

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Módosítás időpontja Módosítás készítője Módosítások összefoglalója Módosítás hatályba lépése 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1.

Részletesebben

ü Ü ö ö ö Á ő ö ö ö ü ú ö ő Á ő ö ő ü ú ő ő ő ö ö ö ő ú ő ő ő ö ő ö ű ő ő ő Ú ö ü ő ő ú ú ö ő ö ő ú ú ő ú ö ö ő ú ő ü Ü ö ő É ő ő ü ö ő ú ő ö ű ő ő ü ő Ú ű Ö ü ő ú ő ő ő ú Ú ü ö ő ő ú ő ű ő ö ö ü ö ö ő

Részletesebben

ú Ö ó ú ó ú Ö ő ü ú ő ó ü ú ő ü ú ő ó ó ó ó Ö ő ü ü ü ü ő ú ű ü ú Ö ő ü ő ó ü ü ü ő ő ő ü ó ő ü ú ő ü ő ő ő ó ó ő ó ó ü ő ó ü ó ó ü ú ó ó ő ú Ö ó ü ó ő ó ő ó ő ó ó ü ó ó ó ó ú ő ü ó ü ú ó ő ü ó ő ő ő ü

Részletesebben

É Ő É é ö í é í é í í Ú é é é í í ő ö ö é É Ó É Á í é ő é í í í Í Í í í É É É í é é í Í é Íő é í é í é í í Í ú é é ű í í é í í Í ö ö ő é ö ö é é í Á ő é é é í é Í ö é é é é é é ö Í ö é é é í í é ö í í

Részletesebben