PEPSZOLG KFT. TULAJDONOSAI 1201 Budapest, Irma u. 8. Alapítva: október 23. Tel + Fax:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEPSZOLG KFT. TULAJDONOSAI 1201 Budapest, Irma u. 8. Alapítva: 1989. október 23. Tel + Fax: 36-1-285-5815"

Átírás

1 AGRIA Ba-Mat Kft. fa tulajdonosai Székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út Telephely: 1201 Budapest, Irma u. 8. Adósz.: Alapítva: július 01. PEPSZOLG KFT. TULAJDONOSAI 1201 Budapest, Irma u. 8. Alapítva: október 23. Tel + Fax: ECOPREVENT Gazdasági Szolgáltató Kft. (Cégjegyzékszáma: Cg ) Székhelycím: 1201 Budapest, Irma u Fax: Adósz.: Bank.sz.: OTP Bank Rt Fővárosi Bíróság Budapest, szeptember 01. részére 1139 Budapest Krisztina krt. 39. Hiv.sz.: 2.Kpk /2010/2., JÉ-I-48/2010. Tisztelt Fővárosi Bíróság! A T. Bíróság felhívására igazolási kérelem ( 1 ) egyidejű előterjesztése mellett az alábbiak szerint terjesztjük elő érdemi észrevételeinket azzal, hogy a kérelmezett most kézhez vett beadványában rögzített ügy alapját képező közhiteles cégnyilvántartási adatokkal továbbra is ütköző kérelmezett általi nyilatkozatok miatt, elengedhetetlennek tartjuk a személyes meghallgatás megtartását a döntéshozatal előtt, ezért azt továbbra is kifejezetten kérelmezzük. Előjáróban tisztelettel vitatjuk és nem fogadjuk el azt, hogy az ügyben kizárólag a kérelmezett beadványa elején hivatkozott évi CXXXV. tv. megjelölt szabályai volnának, illetve lettek volna irányadók. 1 Az I. r. kérelmező törvényes képviselőjének váratlan lebetegedése, majd gerincműtéte, nyári szabadság

2 2 A kérelmezett az ellenkérelme 3. oldal 2 pontjában azt állítja, hogy a történeti tényállás a rendelkezésekre álló iratokból megállapítható, azt felesleges ismételni. Ehhez képest a kérelmezett olyan tartalmat ad a kérelmező szájába az előtte 2008 októbere óta elfekvő beadványaikra hivatkozva, amilyen tartalommal a kérelmezett hatáskörébe és illetékességébe tartozó ügyek kapcsán azok nem bírtak és nem bírnak. A kérelmezett előadásából most vált világossá a kérelmezők számára az, hogy a kérelmezett teljesen más irányba vitte és akarja vinni az ügyet, mint amiről a közhiteles cégnyilvántartás és más nyilvántartás adataival egyező és valós alapú bejelentések szóltak és szólnak. Az előzőek alapján súlyos hibát vétett a kérelmezett akkor, amikor a kérelmeink ellenére a feltárt példa nélküli törvénysértések miatt a kérelmezők által álláspontunk szerint jól artikulált és teljes körűen dokumentáltan tett bejelentéseknek olyan a PSZÁF felé megfogalmazott tartalmat tulajdonított és tulajdonít, amely körben a PSZÁF-nak, a kérelmezők tudomása szerint sem volt és nincs eljárási lehetősége, kötelezettsége. A kérelmezett hatáskörének és illetékességének hiányába azonban nem tartoznak bele az összes bejelentésben szereplő azon érdemi tények és körülmények, hogy a panaszolt esetekkel érintett bankok / pénzintézetek, a közhiteles cégnyilvántartás hatályos adataiból fennállt és a évi XV. tv. szerinti kötelezettség alapján az új számlák megnyitásakor, illetve a megváltozott cégjegyzéki adatok miatt minden esetben lefolytatandó ellenőrzés (11. /1/ bek.!) miatt hivatalból tudottan jogalanyiság nélküli fantom személy aggálytalanul nyithatott számtalan esetben bankszámlákat, és azokat évek óta működtetheti is jogellenesen. Ráadásul több esetben történt és történik ez akként, hogy a felszámolások során működtethető egy bankszámla helyett, több számla is párhuzamosan működöt a fantom cég rosszhiszemű álképviselői útján (pl.: MKI Építő Kft.). A kérelmezett beadványa 3. oldal utolsó bekezdéséből világosan kiderül, hogy a kérelmezett közel két év után sem ismeri a kérelmezők által feltárt valós tényeket és azok összefüggéseit, mivel azt állítja valótlanul, hogy a kérelmezők az állított jogsértéssel nem érintettek. Előző tény és körülmény önmagában elengedhetetlenné teszi a bírósági tárgyalás tartását, mivel a kérelmezett évek óta nem ismeri, vagy nem érti a sértett és károsult kérelmezők PSZÁF elé tárt törvénysértések lényegét, ezen keresztül a kérelmezők által megfogalmazott panaszokat, kérelmeket, az eljárásra okot adó tényeket és körülményt, miközben a kérelmezők érintettségét bizonyító okirattal bizonyítottan rendelkezik, ilyet a T. Bírósághoz becsatolt. A kérelmezett tudottan, vagy tudni kelletten irat- és tényellenes állításával szemben a valós tény az, hogy a kérelmezők közvetlenül érintettek (hitelezők, és egyéb módon érintett felek) a e óta mindenki által tudottan jogosítvány nélküli, e óta pedig jogalanyiság nélküli cgjsz-ú fantom cég neve alatti kifogásolt törvénysértő eljárásokban. Ebből következően akár a hitelezői státusszal érintett felszámolási eljárásokban megvalósult törvénysértő felszámolási bankszámla nyitások és azok éveken át tartó más számlákkal való párhuzamos és alapvetően jogellenes működtetése körében is a vitán felüli jogi érdek alapján érintett felek a kérelmezők, így eleve ez alapján léptek fel, és lépnek fel a továbbiakban is jogszerűen. A PSZÁF a Pp. 8. -át és a Ptk. 4. (4) bekezdését is sértő módon hivatkozott a 3. pontban is arra, hogy a Felügyelet jogalkalmazói körébe utalt jogszabály, illetve norma sérelme nem

3 3 valószínűsíthető (? 2 ), illetve a tudottan fantom cég neve alatt minden eljárási cselekményében joghatás kiváltására ipso iure alkalmatlan nyilatkozatokkal megjelenített / képviselt felszámolás alatti társaságok útján folyó banki tevékenységgel összefüggő nyilvánvaló súlyos törvénysértések bekövetkezése tényének, és azok bejelentett bankokat érintő további vetületeinek a vizsgálatára hatáskörrel nem rendelkezik. Ez teljeséggel ellentétes a kérelmezett által eljárására kizárólagosan vonatkozónak állított évi CXXXV. tv-ben az eljárási körbe utalt évi CXXXVI. tv. vonatozó, mérlegelési körbe nem tartozó kógens rendelkezéseivel (3. b/ pont, 6., 7. /3/bek. bb/ pont, évi XV. tv. 3. (11) bek. b/5/ pont). Teljesen téves álláspont az, hogy vitán felül a PSZÁF hatáskörébe és illetékességébe, illetve a évi XV. tv. hatálya alá is tartozó, a világosan nevesített bankoknál történt törvénysértő bankszámla nyitások és azoknak a jogellenesen folyó működtetésével összefüggésben érintett félként előterjesztett érdemi és jól artikulált panaszok egyetlen esetben is arra irányultak volna, hogy a PSZÁF a hatáskörét meghaladó ügyben járjon el. A kérelmezettnek az eljárása során tudomására jutott olyan tények és körülmények körében történt kérelmezői hivatkozások, a panaszbeadvány tartalma szerinti értékelése, a közhiteles cégnyilvántartás hatályos (1997. évi CXLV. tv. /Gt./ 28. ) és mindenkire vonatkozó adatai, vagy a évi XXIX. tv-re, a Be ára, stb. hivatkozások nem jelentették és eredményezik azt, hogy a kérelmezők olyan körben kérték volna, illetve kérik a kérelmezett eljárását, eljárásra kötelezését, amiben a PSZÁF-nak nem volt, vagy ne lenne joga / kötelezettsége eljárni. Szerény jogi álláspontunk szerint alapjában téves a kérelmezett azon álláspontja, hogy a felügyelete alá tartozó bankok / pénzintézetek működése körében megvalósult törvénysértésekről való dokumentált tudomásszerzés esetén, a felügyeleti eljárásnak ne kellene akár a évi XV. tv., akár a évi CXXXVI. tv., vagy éppen a Magyar Közlöny 2000/95. számában kihirdetett A pénzmosásról, a bűncselekményekből származó dolgok felkutatásáról, lefoglalásáról és elkobzásáról szóló nemzetközi egyezmény, az évi CXLIV., CXLV. tv., Ptk., stb. vonatkozó rendelkezéseit is maradéktalanul szem előtt- és betartva eljárni, a kérelmezett által félreértelmezhetően is megjelölt jogszabályon túl. A kérelmezett maga rögzítette, hogy a megjelölt jogszabály értelmében bárki fordulhat a Felügyelethez, a felügyelt intézmények működésével kapcsolatos bejelentéssel. A törvényben rögzített jog és fennálló jogi érdek alapján fordultak a konkrét ügyek kapcsán sértett és károsult kérelmezők a kérelmezetthez, a bejelentésekben rögzített tényállításaikat minden esetben a hivatalos szervek által vezetett és mindenkire egyformán kötelező közhiteles cégnyilvántartások meg nem cáfolt adataira, mellékelt okiratai tartalmára alapítva. Fentiekre figyelemmel tesszük meg az alábbi észrevételeket is. A releváns tények: A kérelmezők által a PSZÁF-hoz 2008 októbere óta benyújtott panaszokban kigyűjtötten megjelölt gazdasági társaságok közhiteles cégnyilvántartásban, vagy egyéb a törvénysértő bankszámlaműködéssel érintett bankoknál felhasznált és ott elfogadott okiratokban szereplő banki adatokra, a bankszámlák megnyitására, illetve azok működtetésére vonatozó adatokkal bizonyított mind a PSZÁF, mind pedig a T. Bíróság részére az, hogy a évi XV. tv., a évi CXXXVI. tv. 7. (3) bek. bb) pontja alapján a Tv. 11. (3) bekezdésében rögzített 2 Tisztességes, jogszerű és hatékony vizsgálatnak nevezhető-e azon felügyeleti eljárás, amely a foganatosított intézkedését valószínűsítés alapján vélelmekre, és nem pedig a tényekre, illetve a saját maga által a kérelmezett működésére vonatkozónak megjelölt évi CXXXV. tv-ben konkrétan megjelölt évi CXXXVI. tv-ből is fakadó kötelezettségét tagadja, és eljárása során annak alkalmazását törvénysértő módon teljeséggel kizárta.

4 4 kötelezettség és annak től és től köztudomású tények számító bekövetkezése miatt minden esetben (2007. évi CXXXVI. tv. 11. /4/ és /5/ bek.) ellenőrizendő és rögzítendő adatokból tudott jogalanyiság hiányából következő törvénysértő eljárás ellenére került sor számtalan esetben bankszámlák megnyitására és működtetésre 2004 évtől kezdődően. A T. Bíróság által elfogadható módon a kérelmezett egyik kérelmezők által megjelölt esetben sem hivatkozhat arra, hogy a közhiteles cégnyilvántartásban rögzített és a bejelentéssel érintett bankszámlák törvényes megnyitására, működtetésére kiható azon tényről és körülményről nem tudott, vagy nem tud, ami a cégközlönyben, vagy a cégjegyzékben megjelent. Eredménnyel arra sem hivatkozhat, hogy a bejelentéseinkből tudomásra jutott aggályt jelentő súlyos tények alapján és miatt, ne kellett volna akár a évi XV. tv., akár a évi CXXXVI. tv. vonatozó -ai alapján kivizsgálnia a korban hatályos évi CXLV. tv ának is a szem előtt tartása mellett azt, hogy a nevesített társaságoknál a cégjegyzékben rögzített fantom törvényes képviselő rosszhiszemű álképviselőinek az eljárásában bankszámlák megnyitására sor kerülhetett-e törvényesen és joghatás kiváltására alkalmas módon a cégjegyzékben megjelölt időben, illetve a fantom képviselő eljárásában számtalan kötelező törvényi szabály megsértése mellett jogellenesen megnyitott bankszámlák további működtetése milyen további akár a Btk. különböző -ainak törvényi tényállását is kimerített évülési időn belüli törvénysértést valósított meg (Be. 171., AB 333/B/2002., évi XV. tv. 2. d/ pont, 8. /2/, /7/ bek., 9. /1/ és /2/ bek., 11. /4/ bek., stb.). Itt rögzítjük tisztelettel nyomatékkal, hogy köztudomású tény az, miszerint a PSZÁF közelmúltban kinevezett régi-új vezetője Szász Károly úr 2003-as feljelentése alapján indult a Kulcsár Attila nevével közismertté vált törvénysértések miatti eljárás-sorozat. Ebben egyes banki alkalmazottak azért lettek gyanúsítást követően vádlottak, mert többek között nem teljesítették a évi XV. tv-ben is rögzített, fenti hivatkozott kötelezettségeiket. Ezen érdemi tényekre és körülményre figyelemmel a kérelmezett most folytatott eljárását a Pp. 8. -ának és a Ptk. 4. (4) bekezdésének a megsértésén túl, kifejezetten a évi CXXV. tv. 8. -ában foglaltak megsértésének is tartjuk, mivel a kérelmezett hátrányos megkülönböztetésben részesíti a kérelmezőket, illetve a közokiratok valós tartalmán nyugvó érdemi bejelentéseink nyomán törvényen alapuló kötelezettségek teljesítését. Ráadásul teszi ezt a kérelmezett olyan módon, hogy olyan tartalmat próbál adni a bejelentések megalapozásához tényszerűen és valós alapúan rögzített, csatolt okiratokkal igazolt tényekre való kérelmezői hivatkozásoknak, mintha csak a bizonyításhoz megjelölt világos tények ( 3 ) körében is vizsgálatot kértünk volna a bankok felügyeleti szervétől, miközben a kérelmekben hivatkozottaktól eltérően másként beállítani próbált érdemi tényeket a kérelmezők kizárólag, a törvénysértő bakszámla nyitások és azok törvénysértő működtetésének / megszüntetésének bizonyítására jelölték meg és tárták fel. A kérelmezett, az általa felügyelt és a bejelentéseinkkel érintett bankokkal / pénzintézetekkel egyetemlegesen, kizárólag a közhiteles cégnyilvántartásba bejegyzett adatokat fogadhatják el a Ctv ára is figyelemmel, a fent hivatkozott törvényekben az ügyfél azonosítási kötelezettségre és az érintett számlák fölötti rendelkezési jogosultság vizsgálatára vonatkozó eljárási körben. Az eljárás tárgyává tett esetekben a releváns cégjegyzéki adatok megdönthetetlenül bizonyítják, hogy bankszámlák megnyitására, működtetésére és kérelemre történő megszüntetésére annak ellenére került sor, hogy az ügyfél azonosítási, a felismerni és dokumentálni kellett nyilvánvaló törvénysértésekből következő jelentési kötelezettségből tudottan, egy cégjegyzékből törölt megszűnt cég nevében jártak el különböző személyek törvénysértő módon éveken át, amely jogellenes eljárás során adott tranzakciós utasításokat a 3 panaszolt bankoknál eljárt, eljáró képviselő jog- és cselekvőképességének hiánya, álképviselő eljárása

5 5 kérelmezettnél panaszolt bankok / pénzintézetek a jobb tudomásuk és törvényi kötelezettségük ellenére évek óta elfogadják és végrehatják a mai napig is. A kérelmezett által fel sem hivatkozott, így megcáfolni sem próbált köztudomású tény az, hogy az 1990-ben alapított cgjsz-ú Kossuth Holding Vagyonkezelő Rt. nevű jogalanyt saját kérelmére törölték a cégjegyzékből i hatállyal, ebből következően a Gt. értelmében megszűnt. Hazánkban is csak kizárólag jogképes jogalanyok neve alatt lehet törvényes és joghatás kiváltására alkalmas eljárási cselekményeket teljesíteni, amely jog- és cselekvőképesség meglétének alapja jogi személy esetében, a cégjegyzékben történő regisztráció. A kérelmezettnél panaszolt általa felügyelt bankok törvénysértő eljárási gyakorlata a hivatkozott törvényi szabályok kógens volta ellenére az, hogy a figyelembe vehető közhiteles adatbázisokból tudottan, vagy tudni kelletten az ügyfél azonosítási előírásoknak meg nem felelő személy nevében eljáró rosszhiszemű álképviselőtől a nyilvánvaló aggály ellenére befogadják a megbízásokat, és azokat a mindenkire egyformán vonatkozó törvényi rendelkezések sérelmére aggálytalanul teljesítik évek óta. A T. Bíróság hivatalos tudomásra hozzuk, hogy az évek óta ismert, de az illetékes szervek által is jogon kívül kezelt fantom felszámoló szerv neve alatti több száz felszámolási eljárás törvényi következmény nélküliségének sikerén felbuzdulva, a KH Rt-k ügyészség által feltérképezett kapcsolt felszámoló és pénzügyi tevékenységet folytató cégcsoportjához tartozó társaság neve alatt 2010 márciusában újraindultak a fantom cég nevében történő felszámolások. Ez 155 céget érint! Természetesen ezen esetekkel érintett cégeknél lévő bakszámlák megnyitása és működtetése is, a évi XV. tv., évi CXXXV. és CXXXVI. tv. kógens szabályainak a durva, és nyilvánvaló tendenciát mutató megsértésével történik. Tisztelettel rögzítjük a kérelmezettnek nem az elvárható gondosságú eljárására rávilágítva, hogy amennyiben a kérelmezett az elmúlt évek alatt a konkrét számlanyitásoknál, banki tranzakcióknál törvényes képviselő útján megjelenített cgjsz-ú jogi személy hatályos adatait beszerezte volna (legalább a bejelentéseink miatt), úgy kizárólag arról győződhetett volna meg, hogy a bejelentők tényállítása a fantom cég nevében történt törvénysértő bankszámlanyitásokról, illetve bankszámlák törvénysértő működtetésről valós. Emiatt a PSZÁF-nak és az érintett bankoknak / pénzintézeteknek hivatalból volt és van intézkedési kötelezettsége a évi XV. tv. és a évi CXXXV. tv. alapján alkalmazandó évi CXXXVI. tv., és más vonatkozó jogszabályok alapján is. A T. Bíróság által a kérelmező részére megküldött, a kérelmezett által ellenkéreleméhez csatolt mellékleteket a Pp. szabályait is sértő módon egyrészt nem kaptuk meg, másrészt az iratfelsorolásban nem találatunk olyan becsatolt, vagy a kérelmezett rendelkezésére álló okiratra való hivatkozást, amely a kérelmezők által benyújtott cégbírósági közokiratokkal bizonyított tényeket bármilyen módon is kétségbe vonta volna, illetve, megfelelő módon cáfolta volna meg a cgjsz-ú KH Rt. megszűnése, vagy a Ctv a szerint figyelembe vehető cégjegyzékbe bejegyzett, és a kérelmezők által a valóságnak megfelelően hivatkozott tényeket, a én megszűnt jog- és cselekvőképességről. Az egész eljárás alapját képező ét követő időre vonatozó cgjsz-ú KH Rt. jogképességére kérelmező és a kérelmezett által tett nyilatkozatok közötti mostanáig sem feloldott szöges ellentmondás elengedhetetlenné teszi a keresetünkben már kezdeményezett bírósági személyes meghallgatás megtartását a döntéshozatal előtt, annak keretében pedig a felek által állított eltérő tényadatok tényszerű és tételes ütköztetését.

6 6 Fentiekre is tekintettel tisztelettel indítványozzuk, hogy a T. Bíróság a Pp. 8. -ra történő figyelmeztetéssel rövid határidő tűzésével kötelezze a kérelmezettet arra, hogy nyújtsa be - azon közokirato(ka)t, amely a panaszolt esetekben érintett bankszámlák fölötti rendelkezésekkor azt bizonyította a panaszolt felügyelt bank / pénzintézet részére, hogy a cégjegyzékben regisztrált törvényes képviselő olyan adatot szolgáltatott, amely egyrészt megegyezett a cégjegyzékben rögzített adattal ( 4 ), másrészt az alkalmas volt az eljárási, képviseleti jog aggálytalan igazolására, - azon közokiratokat, amelyek vitán felül bizonyítják a kérelmezett közokirat alapjául bíróság előtt tett azon nyilatkozatát, miszerint a panaszolt esetekben a felügyelt bankoknál / pénzintézeteknél a hazai cégbíróságnál regisztrált, ebből következően jogés cselekvőképes jogalany nevében jártak el az ügyleteket bonyolított személyek. Álláspontunk szerint a kérelmezett PSZÁF, illetve a nála panaszolt érintett bankok és pénzintézetek az inkriminált tranzakcióknál és azt követően nem csak a fentebb már hivatkozott tól hatályban volt évi XV. tv. kógens szabályait sértette és sérti meg tendenciát mutató módon, hanem a évi CXXXV. tv. alapján alkalmazandó évi CXXXVI. tv., illetve a Magyar Közlöny 2000/95. számában kihirdetett A pénzmosásról, a bűncselekményekből származó dolgok felkutatásáról, lefoglalásáról és elkobzásáról szóló nemzetközi egyezmény, valamint a jogalanyiságra vonatkozó kógens rendelkezéseket is. Minden alapot nélkülöz a kérelmezett azon állítása, miszerint a kérelmezők olyan vizsgálat, eljárás lefolytatását kezdeményezték volna, amelyre a kérelmezettnek nem volt, vagy nem lenne jogosultsága. Az a tény és körülmény, hogy a PSZÁF által felügyelt pénzintézetek eljárásaiban a feltárt esetekben sorozatosan merült és merül fel folyó évben is az, hogy a évi XV. tv., évi CXXXVI. tv. szerinti azonosítási kötelezettség sérelmére a cégjegyzékből esetenként évek óta törölt jogképesség nélküli társaságok nevében, rosszhiszemű álképviselők törvénysértő módon és a cselekményeik tudottan joghatás kiváltására alkalmatlan volta ellenére aggálytalanul teljesíthetnek jogszerűnek elfogadott és annak leigazolt banki befizetéseket, illetve fantom cégek neve alatt nyithatnak, működtethetnek bankszámlákat konkrétan megjelölt esetekben, a hivatkozott törvény mérlegelési körbe nem tartozó kötelező érvényű rendelkezései alapján önmagában hivatalbóli eljárási kötelezettséget ró a kérelmezettre is. Álláspontunk szerint a beadványokban feltárt tényállás alapján a kérelmezett kényszerűen kifogásolt eljárása a fentieken túl alapjaiban sérti a Magyar Közlöny 2002/152. számában kihirdetett Büntetőjogi egyezmény a korrupcióról, valamint a Magyar Közlöny 2004/76. számában kihirdetett Korrupcióról szóló polgári jogi hazánkban is hatályos nemzetközi egyezmény rendelkezéseit is. A 2004/76-os közlönyszámban kihirdetett egyezmény a korrupció fogalom meghatározása alatt világosan rögzíti; a korrupció megvesztegetés, egyéb olyan jogtalan előny, illetve kilátásba helyezett megvesztegetés, egyéb jogtalan előny közvetlen vagy közvetett kérése, felajánlása, adása vagy elfogadása, amely a megvesztegetés, egyéb jogtalan előny, illetve kilátásba helyezett megvesztegetés, egyéb jogtalan előny elfogadójától elvárt kötelesség vagy magatartás megfelelő teljesítését akadályozza. Egyetlen törvényesen működő jogrendszerben sem fogadható el az, hogy az adott állam illetékes szerve által vezetett közhiteles nyilvántartási adatok és azon nyugvóan kiadott közokiratok tartalmát, az arra történt tényszerű és valós alapú hivatkozásokat nyilvánvaló 4 Mert ellenkező esetben pár napos határidőn belüli bejelentési, ennek elmulasztása esetén pedig a bejelentési kötelezettség teljesítésére való felhívási kötelezettség volt és van.

7 7 tendenciát mutató módon hagyják és hagyhatják figyelmen kívül az ellenőrzésre kötelezett hivatalos szervek is, mivel az ekként folyó eljárások a panaszos kérelmezők tekintetében, önmagában is a évi CXXV. tv-ben tilalmazott hátrányos megkülönböztetést és jogellenes elkülönítést valósítja meg. A bejelentők közvetlenül érintettek a PEP-Roll Kft. és Smart Kft. törvénysértő banki befizetések nyomán is folytatott tevékenységének, mivel nevezett cégek olyan vagyonokkal gazdálkodtak immár felülvizsgálattal is megerősített jogerős ítéletekkel is megállapítottan (Kfv.III /2007., 1.K /2006/19., 44.Pf /2006/12.), amelyek nem tartoztak az azonos tulajdonosi kör útján megjelenített társaságokhoz, viszont a kérelmezők által megjelenített társaságokhoz igen. Az idegen vagyonok fölötti jogellenes rendelkezésekkel a kérelmezők kapcsán folyamatában megvalósított súlyos jogsértések kellő jogi érdeket biztosítottak és biztosítanak ahhoz, hogy a kérelmezők vagyonaival törvénysértő rendelkezésekkel érintett személyek kapcsán az adott ügyben illetékes kérelmezett PSZÁFhoz forduljanak. Durva csúsztatásnak tartjuk a évi XV. tv. 3. -a szerint is fennálló kötelezettség alapján a kérelmezett azon nyilatkozatát, miszerint az általa felügyelt bankoknak / pénzintézeteknek nem volt kötelezettsége a nála eljárt, bankszámlákat nyitott és azokat működtetett személyek képviseleti jogának, illetve a képviselt személy jogalanyisága megléte megítélése körében vizsgálódnia. A banknak a nála eljáró jogi személy kapcsán a jogalanyiságot nem megítélnie kell, mivel a jogalanyiság fogalmát a jogszabályok világosan rögzítik. Ezzel szemben különösen új bankszámla nyitásakor, illetve bizonyított, de törvénysértő módon évek óta át nem vezetett adatváltozások ( 5 ) után a befizető jogi személy jogalanyiságának a meglétét, a nevében eljáró képviselő eljárási jogosultságát kell a törvényben meghatározottak szerint dokumentált módon ellenőrizni. Köztudomású ténynek minősülő többlet tényállás az, hogy a pénzintézetek kötelesek a számlavezető jogi személy tényleges tulajdonosaira vonatkozó nyilatkozatokat évről évre beszerezni (2007. évi CXXXVI. tv.), amely kötelezettség betartása esetén a panaszolt konkrét esetekben is be kellett volna szerezni az ügyletekkor eljárt természetes személyeket megbízó törvényes képviselő jogi személy jogalanyiságának meglétét igazoló 30 napnál nem régebbi cégkivonatot. A kérelmezett által hivatkozott közigazgatási szerv döntésének bírósági felülvizsgálatára okot adó jogszabályi körülmény is fennáll a jogszabálysértő eljárások PSZÁF és panaszolt bakok / pénzintézetek általi folytatása miatt, ugyanis az eddig ismert eljárási adatok alapján a kérelmezőknek nincs arról tudomása, hogy a panaszokban konkrétan megjelölt bankszámlanyitásokkor, banki tranzakcióknál megjelenített cgjsz-ú Kossuth Holding Vagyonkezelő Rt-nek, a kérelmezők által becsatolt releváns közokiratokkal bizonyított ténnyel szemben és a Ctv ára is figyelemmel ét követően volt jogalanyisága. A fantom cég neve alatt jogellenesen teljesített, joghatás kiváltására alkalmatlan banki ügyletek hivatali szervek általi törvényesnek és jogszerűnek minősítése olyan mértékben eredményezi a vonatkozó hazai jogszabályok és ratifikált nemzetközi egyezmények sérelmét és megsértését, hogy az önmagában elegendő a közigazgatási szerv keresettel támadott határozatának bírósági felülvizsgálata iránti eljárás kezdeményezéshez, ezért a határozat felülvizsgálatát annak jogszabálysértő volta miatt is kérelmezzük. 5 A cégjegyzékből törölt gazdasági társaság adatainak a megváltozásáról kár lenne vitát nyitni, mivel a törléssel járó megszűnés, az adott cég minden adatát érinti kétséget kizáró módon, azok alapvető változását eredményezve.

8 8 Álláspontunk szerint az évi CXLIV. tv. (Gt.), a évi XV. tv., évi CXXXVI. tv., a ratifikált nemzetközi egyezményekből fakadó kötelezettségek kérelmezett PSZÁF és az általa felügyelt panaszolt bakok / pénzintézetek általi többszöri megsértése, a kérelmezett által hivatkozott Psztv. 26/A (1) bekezdésében meghatározott normák sérelmét is eredményezték és jelentik nyilvánvaló módon, ezért a keresettel támadott PSZÁF határozatban a jogorvoslati jog körében adott kioktatás szerint fennálló jogi lehetőség alapján, tisztelettel kérelmezzük a felügyeleti intézkedés harminc napon belül történő megindítására a Felügyeletet kötelezni. Tisztelettel: TEMPO Párt Balázs István Borbély József Minda Zoltán ügyvezető Nagy Lajos Keller István Minda Zoltán Minda Bálint kegyeleti joga alapján is

Tisztelt Nyomozó Főügyészség! A csatolt közokiratokkal logikailag zártan bizonyított tényállás alapján. f e l j e l e n t é s

Tisztelt Nyomozó Főügyészség! A csatolt közokiratokkal logikailag zártan bizonyított tényállás alapján. f e l j e l e n t é s Tiszta Energiával Magyarországért Párt Nyilvántartási szám: 2850 6000 Kecskemét, Petőfi S. u. 1/B. VII/1. Budapesti iroda: 1201 Budapest, Irma u. 2. www.tempopart.hu www.tempohirek.com/news.php E-mail:

Részletesebben

PEPSZOLG KFT. TULAJDONOSAI 1201 Budapest, Irma u. 8. Alapítva: 1989. október 23. Tel + Fax: 36-1-285-5815

PEPSZOLG KFT. TULAJDONOSAI 1201 Budapest, Irma u. 8. Alapítva: 1989. október 23. Tel + Fax: 36-1-285-5815 AGRIA Ba-Mat Kft. fa tulajdonosai Székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 51-53. Telephely: 1201 Budapest, Irma u. 8. Adósz.: 12018705-2-42 Alapítva: 1993. július 01. PEPSZOLG KFT. TULAJDONOSAI 1201 Budapest,

Részletesebben

A VAGYONBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A VAGYONBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Az OTP Csoport partnere A VAGYONBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám: 2736/3 Ezen általános szerződési feltételek

Részletesebben

í t é l e t e t: A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. I n d o k o l á s

í t é l e t e t: A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. I n d o k o l á s A Fővárosi Ítélőtábla a dr. Nádasi-Szabó Tamás (felperesi jogtanácsos címe) jogtanácsos által képviselt KDB Bank Európa Zrt. (1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) felperesnek a Dr. Rátky és Társa

Részletesebben

S Z E G E D I Í T É L Ő T Á B L A

S Z E G E D I Í T É L Ő T Á B L A S Z E G E D I Í T É L Ő T Á B L A P O L G Á R I K O L L É G I U M KOLLÉGIUMVEZETŐ: DR. KEMENES ISTVÁN 6721 Szeged, Sóhordó u. 5. Telefon: 62/568-512 6701 Szeged Pf. 1192 Fax: 62/568-513 Szegedi Ítélőtábla

Részletesebben

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának Jelentése az OBH 2542/2009. számú ügyben

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának Jelentése az OBH 2542/2009. számú ügyben Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának Jelentése az OBH 2542/2009. számú ügyben Előadó: dr. Juhász Zoltán Az eljárás megindulása A panaszos beadvánnyal fordult az Országgyűlési Biztos Hivatalához,

Részletesebben

POLGÁRI KOLLÉGIUM. Gazdasági Szakág. Az Ítélőtáblai Határozatok című folyóiratban 2012. évben megjelent határozatok

POLGÁRI KOLLÉGIUM. Gazdasági Szakág. Az Ítélőtáblai Határozatok című folyóiratban 2012. évben megjelent határozatok POLGÁRI KOLLÉGIUM Gazdasági Szakág Az Ítélőtáblai Határozatok című folyóiratban 2012. évben megjelent határozatok ÍH 2012/1/39. A vezető tisztségviselői megbízatás automatikusan nem hosszabbodik meg, ahhoz

Részletesebben

1997. évi CXLI. törvény. az ingatlan-nyilvántartásról 1

1997. évi CXLI. törvény. az ingatlan-nyilvántartásról 1 1. (1) 2 Ez a törvény - az 1972. évi 31. törvényerejű rendelettel bevezetett és változatlan formában gépi adathordozóra rögzített - ingatlan-nyilvántartás szabályait határozza meg. A jogalkotással szemben

Részletesebben

MEHNAM-info / Jogjavítás. Ügykód: bizonyitekok-a-peznugyi-csalokat-bunpartolasrol-150628

MEHNAM-info / Jogjavítás. Ügykód: bizonyitekok-a-peznugyi-csalokat-bunpartolasrol-150628 MEHNAM-info / Jogjavítás Ügykód: bizonyitekok-a-peznugyi-csalokat-bunpartolasrol-150628 Magyarországon hamis törvényekkel lehetővé tett közjegyzői, ügyészi, rendőri, bírói csalás, hogy nem engednek közérdekű

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FH-I-FB-50029/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata a BUDA-CASH Brókerház Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

Vincze Attila. Az Alkotmánybíróság határozata a pénznyerő gépek betiltásáról* A vállalkozás szabadsága és a bizalomvédelem

Vincze Attila. Az Alkotmánybíróság határozata a pénznyerő gépek betiltásáról* A vállalkozás szabadsága és a bizalomvédelem JeMa 2014/1 alkotmányjog Vincze Attila Az Alkotmánybíróság határozata a pénznyerő gépek betiltásáról* A vállalkozás szabadsága és a bizalomvédelem Hivatalos hivatkozás: 26/2013. (X. 4.) AB határozat, ABK

Részletesebben

ítéletet: A Fővárosi ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.

ítéletet: A Fővárosi ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. Fővárosi ítélőtábla 14.GF. 40.267/2011/13. A Fővárosi Ítélőtábla a Bajzát Ügyvédi Iroda (3300 Eger, Törvényház u. 11.; ügyintéző: dr. Bajzát György ügyvéd) által képviselt COMPUTERV GM. Gazdaságfejlesztő

Részletesebben

A FEVITAL Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Kft. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Rt. TÖRZSRÉSZVÉNYEI VONATKOZÁSÁBAN

A FEVITAL Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Kft. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Rt. TÖRZSRÉSZVÉNYEI VONATKOZÁSÁBAN A FELÜGYELET RÉSZÉRE JÓVÁHAGYÁSRA BENYÚJTOTT PÉLDÁNY. A JELEN AJÁNLATOT A FELÜGYELET MÉG NEM HAGYTA JÓVÁ A FEVITAL Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Kft. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A SZÉKESFEHÉRVÁRI

Részletesebben

LAKOSSÁGI VAGYONBIZTOSÍTÁSOK

LAKOSSÁGI VAGYONBIZTOSÍTÁSOK LAKOSSÁGI VAGYONBIZTOSÍTÁSOK Groupama Garancia Társasházközösségek és Lakásszövetkezetek ügyféltájékoztatója és vagyonbiztosítási feltételei Az OTP Csoport partnere Groupama Garancia Biztosító Zártkörûen

Részletesebben

alkotmányjogi panaszt

alkotmányjogi panaszt Alkotmánybíróság a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság útján Tárgy: alkotmányjogi panasz Tisztelt Alkotmánybíróság! Alulírott ( ) meghatalmazott jogi képviselőm (dr. Hüttl Tivadar ügyvéd, 1136

Részletesebben

OBER PÉNZÜGYI LÍZING PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

OBER PÉNZÜGYI LÍZING PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT OBER PÉNZÜGYI LÍZING ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szabályzat kódja: Hatálybaléptetés dátuma: 2014.11.24. Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1 A szabályzat hatálya... 3 2 Fogalmak... 3 3 Kapcsolódó jogszabályok...

Részletesebben

400 A kórház kártérítési felelősség alóli mentesülését nem eredményezi önmagában az, hogy

400 A kórház kártérítési felelősség alóli mentesülését nem eredményezi önmagában az, hogy 400 A kórház kártérítési felelősség alóli mentesülését nem eredményezi önmagában az, hogy meghatározott vizsgálat elvégzésének hiányával szakmai szabályt nem sértett. Ha az orvosai a tőlük elvárható legnagyobb

Részletesebben

alkotmányjogi panaszt Indítványunkban mindenekelőtt az indítványozói jogosultságunkat kell alátámasztanunk.

alkotmányjogi panaszt Indítványunkban mindenekelőtt az indítványozói jogosultságunkat kell alátámasztanunk. Tisztelt Alkotmánybíróság! Alulírott INDEX.HU Zrt. ( ) meghatalmazott jogi képviselőnk, Dr. Majtényi László (Dr. Majtényi László Ügyvédi Iroda ) útján az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény

Részletesebben

Nógrád és Diósjenő községek

Nógrád és Diósjenő községek 2012. április hó a diósjenői önkormányzati képviselőtestület tájékoztató havilapja A képviselő-testület a 2012. május 7-ei rendkívüli testületi ülésén úgy határozott, hogy az önkormányzatok ellen hozott

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. h e l y t a d o k,

H A T Á R O Z A T. h e l y t a d o k, ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Tel: (06-1) 443-5573 Fax: (06-1) 443-5733 BM: 33-104, 33-140 BM Fax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 29000

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. h e l y t a d o k, e l u t a s í t o m.

H A T Á R O Z A T. h e l y t a d o k, e l u t a s í t o m. ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Tel: (06-1) 443-5573 Fax: (06-1) 443-5733 BM: 33-104, 33-140 BM Fax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 29000

Részletesebben

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N!

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA Bf.II.388/2004/7. A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! A Szegedi Ítélőtábla a Szegeden, 2004. évi október hó 14. napján tartott fellebbezési nyilvános ülés alapján meghozta

Részletesebben

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG Cím:1139 Budapest Teve u. 4-6. 1903 Bp. Pf.: 314/15 Tel: 443-5573/33104 Fax: 443-5733/33133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 29000 105/993- /2012. P. Tárgy: alapvető

Részletesebben

Majd 2010. augusztus 1-én önkényesen, minden indoklás nélkül felbontotta a kölcsönszerződést az OTP Bank.

Majd 2010. augusztus 1-én önkényesen, minden indoklás nélkül felbontotta a kölcsönszerződést az OTP Bank. Alábbi keresetlevelemet elsősorban sorban azoknak a devizaalapu kölcsönszerződést megkötő adósoknak ajánlom, akik már elveszítették az otthonukat. Természetesen alkalmazható azoknál is, akiknek kára nem

Részletesebben

h a t á r o z a t o t hozom:

h a t á r o z a t o t hozom: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-II/B-6142/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedés alkalmazását és bírság kiszabását tartalmazó határozata a Generali-Providencia Biztosító Zrt. számára

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.490/ 12/2014. A Közbeszerzési

Részletesebben

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) rendelkezéseinek alkalmazása a

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) rendelkezéseinek alkalmazása a A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) rendelkezéseinek alkalmazása a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) felhatalmazása alapján A bírósági végrehajtás igen

Részletesebben

KÖZÖS JELENTÉSE. AJB-4992/2014. számú ügyben

KÖZÖS JELENTÉSE. AJB-4992/2014. számú ügyben ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA AZ ENSZ NEMZETI EMBERI JOGI INTÉZMÉNYE NAIH nyilvántartási szám: 40689 Az alapvető jogok biztosa és a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes

Részletesebben

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Díjbeszedő Faktorház Zrt. Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 107-109. A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos: 2015. november 19. TARTALOM oldalszám A panasz bejelentése... 3

Részletesebben

Az egyenlő bánásmódról szóló törvény kimentési rendszere a közösségi jog elveinek tükrében. dr. Kádár András Kristóf ügyvéd, Magyar Helsinki Bizottság

Az egyenlő bánásmódról szóló törvény kimentési rendszere a közösségi jog elveinek tükrében. dr. Kádár András Kristóf ügyvéd, Magyar Helsinki Bizottság Az egyenlő bánásmódról szóló törvény kimentési rendszere a közösségi jog elveinek tükrében dr. Kádár András Kristóf ügyvéd, Magyar Helsinki Bizottság Az irányelvek és átültetésük A közösségi jog egyik

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. h e l y t a d o k, e l u t a s í t o m.

H A T Á R O Z A T. h e l y t a d o k, e l u t a s í t o m. 1 ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Tel: (06-1) 443-5573 Fax: (06-1) 443-5733 IRM: 33-104, 33-140 IRM Fax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám:

Részletesebben

Szám: 29000/105/1422/ /2010. RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása Ea. : Kissné Vadas Enikő r. alezr.

Szám: 29000/105/1422/ /2010. RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása Ea. : Kissné Vadas Enikő r. alezr. ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Tel: (06-1) 443-5573 Fax: (06-1) 443-5733 BM: 33-104, 33-140 BM Fax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 29000/105/1422/

Részletesebben

Műszaki Segítségnyújtás. kiegészítő szolgáltatás különös feltételei (MSKSKF2) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16448

Műszaki Segítségnyújtás. kiegészítő szolgáltatás különös feltételei (MSKSKF2) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16448 Műszaki Segítségnyújtás kiegészítő szolgáltatás különös feltételei (MSKSKF2) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16448 Tartalomjegyzék Műszaki Segítségnyújtás kiegészítő szolgáltatás különös feltételei

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-4390/2012. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-4390/2012. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-4390/2012. számú ügyben Előadó: dr. Vass Veronika Az eljárás megindítása Egy panaszos beadvánnyal fordult hivatalomhoz, melyben a MÁV-START Zrt. eljárását

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése Az AJB-1363/2014. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése Az AJB-1363/2014. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése Az AJB-1363/2014. számú ügyben Előadók: dr. Berkes Lilla dr. Csink Lóránt Az eljárás megindítása A panaszos azért fordult hozzám, mert lakásszerzési kedvezményt kívánt

Részletesebben

BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT

BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Magyar Államkincstár BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2012. július 1. napjától Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések... 7 1. A jelen Üzletszabályzatra vonatkozó jogszabályok és

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése Az AJB-816/2014. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése Az AJB-816/2014. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése Az AJB-816/2014. számú ügyben Előadó: dr. Berkes Lilla Az eljárás megindítása A panaszos és élettársa Romániából települt át, az ezzel kapcsolatos ügyintézés során

Részletesebben

A CONSEQUIT Zrt. Panaszkezelési szabályzata

A CONSEQUIT Zrt. Panaszkezelési szabályzata A CONSEQUIT Zrt. Panaszkezelési szabályzata Jóváhagyta: Körtvélyesi Zoltán Béla Vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK -Tartalomjegyzék 1 -A panaszkezelés általános alapelvei 2 - Fogalom meghatározások 3 - Panasz,

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. e l u t a s í t o m.

H A T Á R O Z A T. e l u t a s í t o m. ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Telefon: (06-1) 443-5573, Telefax: (06-1) 443-5733 BM telefon: 33-104, 33-140, BM telefax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu

Részletesebben

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. Dr. Jánosi Andrea Közbeszerzésért felelős helyettes államtitkár részére. Tisztelt Helyettes Államtitkár Asszony!

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. Dr. Jánosi Andrea Közbeszerzésért felelős helyettes államtitkár részére. Tisztelt Helyettes Államtitkár Asszony! Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Dr. Jánosi Andrea Közbeszerzésért felelős helyettes államtitkár részére Tisztelt Helyettes Államtitkár Asszony! A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.593/10/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

a módosításokkal egységes szerkezetben

a módosításokkal egységes szerkezetben a módosításokkal egységes szerkezetben 1023. Budapest, Bécsi út 4. Tel.: (1) 304-6278 Fax: (1) 214-22-24 Adószám: 18085246-0-41 Pénzforgalmi jelzőszám: CIB Bank ZRt. 10700024-04451202-51100005 PSZÁF tevékenységi

Részletesebben

h a t á r o z a t o t hozom:

h a t á r o z a t o t hozom: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-II/B-7392/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata a CLB Független Biztosítási Alkusz Kft. számára A Pénzügyi

Részletesebben

Alkotmány 54. (1) bekezdés az emberi méltósághoz való jog Alkotmány 70/A. (1) bekezdés a jogegyenlőség elve

Alkotmány 54. (1) bekezdés az emberi méltósághoz való jog Alkotmány 70/A. (1) bekezdés a jogegyenlőség elve Az Alkotmánybíróság legutóbbi döntéseibôl 68/E/2004. AB határozat Alkotmány 54. (1) bekezdés az emberi méltósághoz való jog Alkotmány 70/A. (1) bekezdés a jogegyenlőség elve Egy indítványozó mulasztásban

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. h e l y t a d o k, e l u t a s í t o m.

H A T Á R O Z A T. h e l y t a d o k, e l u t a s í t o m. ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Tel: (06-1) 443-5573 Fax: (06-1) 443-5733 BM: 33-104, 33-140 BM Fax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 29000

Részletesebben

í t é l e t e t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.

í t é l e t e t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. Fővárosi Ítélőtábla 6.Pf.21.413/2014/4. A Fővárosi Ítélőtábla a Dávid, Stanka, Szikla Ügyvédi Iroda (felperesi jogi képviselő címe; ügyintéző: dr. Szikla Gergely ügyvéd) által képviselt felperes neve (felperes

Részletesebben

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG Cím:1139 Budapest Teve u. 4-6. 1903 Bp. Pf.: 314/15 Tel: 443-5573/33104 Fax: 443-5733/33133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 29000/105/417- /2013.P. Tárgy: alapvető

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/234 / 1 /2009 Ügyintéző: dr. Kegye Adél Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1024 Budapest, Margit krt. 85.) A.B Kérelmező által az egyenlő bánásmód követelményének

Részletesebben

Levélcím: Telefon: Fax: Ügyszám: Iktatószám: Axel Springer- Magyarország Kft. v é g z é s t. változtatja meg

Levélcím: Telefon: Fax: Ügyszám: Iktatószám: Axel Springer- Magyarország Kft. v é g z é s t. változtatja meg 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1245, Budapest 5. Pf. 1036 Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/23/2011. Iktatószám: Vj/23-211/2011. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

Részletesebben

Juhász László Két jogterület találkozása (A vezetői felelősség egyes kérdései a Ptk. és a Cstv. szabályai alapján)

Juhász László Két jogterület találkozása (A vezetői felelősség egyes kérdései a Ptk. és a Cstv. szabályai alapján) Juhász László Két jogterület találkozása (A vezetői felelősség egyes kérdései a Ptk. és a Cstv. szabályai alapján) 1. Bevezetés A Szegedi Ítélőtábla 2014 november 20-i ülésén foglalkozott a vezetői felelősség

Részletesebben

Információk a Pénzügyi Békéltető Testületről. 1. Ki a fogyasztó?

Információk a Pénzügyi Békéltető Testületről. 1. Ki a fogyasztó? Információk a Pénzügyi Békéltető Testületről 1. Ki a fogyasztó? Fogyasztón az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személyt kell érteni. Nem minősül

Részletesebben

Ügyféltájékoztató...3. Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF)...5

Ügyféltájékoztató...3. Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF)...5 Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató.................................................................................3 Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF)..............................................................5

Részletesebben

Szám: 29000 105/786 /2010. RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T

Szám: 29000 105/786 /2010. RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T Szám: 29000 105/786 /2010. RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 92. (1) bekezdésében

Részletesebben

Önvédelem kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (ÖKBKF3)

Önvédelem kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (ÖKBKF3) Önvédelem kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (ÖKBKF3) Hatályos: 2012. november 1-jétől Nysz.: 16051 Önvédelem kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (ÖKBKF3) 1. fejezet A biztosítás

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.330/19/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

VÁLOGATÁS AZ IPARJOGVÉDELMI SZAKÉRTŐI TESTÜLET SZAKVÉLEMÉNYEIBŐL

VÁLOGATÁS AZ IPARJOGVÉDELMI SZAKÉRTŐI TESTÜLET SZAKVÉLEMÉNYEIBŐL VÁLOGATÁS AZ IPARJOGVÉDELMI SZAKÉRTŐI TESTÜLET SZAKVÉLEMÉNYEIBŐL SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY KNOW-HOW ÉS ÜZLETI TITOK MEGSÉRTÉSE, ILLETVE VÉDELME KÉRDÉSÉBEN ISZT- 8/2008 I. Megbízás és előzmények Az M. Zrt. a közte,

Részletesebben

CESSIO Követeléskezelő Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos: 2014. szeptember 1. napjától

CESSIO Követeléskezelő Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos: 2014. szeptember 1. napjától CESSIO Követeléskezelő Zrt. Hatályos: 2014. szeptember 1. napjától CESSIO KÖVETELÉSKEZELŐ ZRT. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 2 I.1. A Szabályzat célja 2 I.2. Fogalmak 2 I.3. Adatkezelés 2

Részletesebben

T/17841. számú. törvényjavaslat. a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról

T/17841. számú. törvényjavaslat. a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/17841. számú törvényjavaslat a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról Előadó: dr. Petrétei József igazságügy-miniszter Budapest, 2005. október

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2015. július 23. napjától 1 BEVEZETŐ A MagNet Bank Zrt. (továbbiakban: Bank) az ügyfelek panaszainak kezelése során a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján, az

Részletesebben

2016. 01. 19. Szakvélemény a 2015. évi CCXIV. törvény és a kapcsolódó Kárrendezési Szabályzatban foglaltakról /egységes szerkezetben/

2016. 01. 19. Szakvélemény a 2015. évi CCXIV. törvény és a kapcsolódó Kárrendezési Szabályzatban foglaltakról /egységes szerkezetben/ 1 2016. 01. 19. Szakvélemény a 2015. évi CCXIV. törvény és a kapcsolódó Kárrendezési Szabályzatban foglaltakról /egységes szerkezetben/ Preambulum (előszó) * A törvény és a Kárrendezési Szabályzat egészének

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2014. március 3. 2014. 6. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 6/2014. (II. 26.) AB határozat az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Ítélőtábla 2.Kf.27.025/2007/7. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Ítélőtábla a G-Publishing Kft. (Budapest) felperesnek a Gazdasági Versenyhivatal (Budapest hivatkozási szám: Vj-55/2005.)

Részletesebben

Soproni Járásbíróság P.20.196/2014/6. számú ítélete

Soproni Járásbíróság P.20.196/2014/6. számú ítélete Soproni Járásbíróság P.20.196/2014/6. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/47 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.04.24.

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. Ikt.sz.:D. 835/11/2014. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/225-7/2009. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Gy-M-S Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Gy-M-S Megyei Ügyvédi Kamara KÖZÖS SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ sajtóanyaga 2014. március 22.

Gy-M-S Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Gy-M-S Megyei Ügyvédi Kamara KÖZÖS SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ sajtóanyaga 2014. március 22. Gy-M-S Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Gy-M-S Megyei Ügyvédi Kamara KÖZÖS SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ sajtóanyaga 2014. március 22. 2014. március 15-én hatályba lépett a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FH-I-FB-50022/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata az ERSTE Bank Hungary Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

V é g z é s t: I n d o k l á s:

V é g z é s t: I n d o k l á s: Fővárosi Ítélőtábla mint másodfokú bíróság 3.Bf. 321/2010/56. A Fővárosi Ítélőtábla mint másodfokú bíróság Budapesten, 2010. év december hónap 16. napján tartott tanácsülésen meghozta a következő V é g

Részletesebben

A társasági adó legfontosabb szabályai 2016.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2016. A társasági adó legfontosabb szabályai 2016. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben

Polgári Törvénykönyv 2013. évi V. törvény Hatálya: 2014. március 15. 2013 évi CLXXVII. Törvény (Ptké) Előadó: dr. Tornyai Magdolna

Polgári Törvénykönyv 2013. évi V. törvény Hatálya: 2014. március 15. 2013 évi CLXXVII. Törvény (Ptké) Előadó: dr. Tornyai Magdolna Polgári Törvénykönyv 2013. évi V. törvény Hatálya: 2014. március 15. 2013 évi CLXXVII. Törvény (Ptké) Előadó: dr. Tornyai Magdolna 1 Általános rész Az új 2013. évi V. tv., a Ptk. rendelkezéseit a hatályba

Részletesebben

Aegon Magyarország Zrt. Építés-Szerelés Biztosítás (CAR) II.

Aegon Magyarország Zrt. Építés-Szerelés Biztosítás (CAR) II. Építés-Szerelés Biztosítás (CAR) II. CAR II SZ 141029 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK... 3 I. A biztosítási szerzôdés alanyai... 3 II. A biztosítási szerzôdés létrejötte és megszûnése...

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I/B-6436/2011. számú, fogyasztóvédelmi bírság kiszabását és intézkedést tartalmazó határozata az Erste Leasing Autófinanszírozási Zrt. számára. A Pénzügyi

Részletesebben

végzést. vízigény m³/nap - 39 m² 1,58 0,2212 1,2 0,27 40-59 m² 1,885 0,2639 1,2 0,32 60-99 m² 2,395 0,3353 1,2 0,40 100 m² - 3.

végzést. vízigény m³/nap - 39 m² 1,58 0,2212 1,2 0,27 40-59 m² 1,885 0,2639 1,2 0,32 60-99 m² 2,395 0,3353 1,2 0,40 100 m² - 3. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211 Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/99/2011 Iktatószám: Vj/99-58/2011 Betekinthető! Üzleti titkot nem tartalmaz!

Részletesebben

Ügyféltájékoztató...3. Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF)...5

Ügyféltájékoztató...3. Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF)...5 Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató.................................................................................3 Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF)..............................................................5

Részletesebben

2014. évi nemzeti jelentések a Magyarország által ratifikált egyezményekről (2010.-2014.) LIGA Szakszervezetek álláspontja

2014. évi nemzeti jelentések a Magyarország által ratifikált egyezményekről (2010.-2014.) LIGA Szakszervezetek álláspontja 2014. évi nemzeti jelentések a Magyarország által ratifikált egyezményekről (2010.-2014.) LIGA Szakszervezetek álláspontja A jelentést a LIGA kizárólag a megjegyzései feltűntetése esetén tudja elfogadni.

Részletesebben

Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42

Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42 Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42 TÉLI SPORTOK IDŐJÁRÁSA BIZTOSÍTÁS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Otthon V. Ingóság Biztosítása

Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Otthon V. Ingóság Biztosítása Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Otthon V. Ingóság Biztosítása Az Otthon V. Ingóság Biztosítás a jelen Általános és Különös feltételek szerint jön létre az AEGON Magyarország Általános Biztosító

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. december -i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. december -i rendkívüli ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu ELŐTERJESZTÉS Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

az Életút Egészségpénztár Szolgáltatási és tagokkal való elszámolási Szabályzata

az Életút Egészségpénztár Szolgáltatási és tagokkal való elszámolási Szabályzata az Életút Egészségpénztár Szolgáltatási és tagokkal való elszámolási Szabályzata Hitelesítő záradék: Jelen szabályzatot az Életút Egészségpénztár közgyűlése 2014. március 31-i ülésén hagyta jóvá. Jelen

Részletesebben

Magyar Jogász Egylet, Eger, 2014. november 27.

Magyar Jogász Egylet, Eger, 2014. november 27. Szerződésszeg sszegés, s, előrel reláthatóság, kártérítési felelőss sség g az új Ptk.-ban II.. részr Magyar Jogász Egylet, Eger, 2014. november 27. dr. Verebics János, PhD egyetemi docens, BME GTK Üzleti

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN Í T É L E T E T :

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN Í T É L E T E T : Szegedi Ítélőtábla A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN A Szegedi Ítélőtábla, mint másodfokú bíróság a Szegeden, 2006. évi szeptember hó 12. napján tartott fellebbezési nyilvános ülés alapján meghozta a következő

Részletesebben

KÚRIA Budapest Markó utca 16. 1055 Tisztelt Kúria!

KÚRIA Budapest Markó utca 16. 1055 Tisztelt Kúria! KÚRIA Budapest Markó utca 16. 1055 Tisztelt Kúria! Alulírott DR. ZELLES ZOLTÁN ÜGYVÉD (Zelles és Társa Ügyvédi Iroda, székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti út 52/b) PLACZ JÓZSEF (6000 Kecskemét, Gyenes M.

Részletesebben

Alapítvány a Pécsi Ókeresztény Sírkamrák Megmentésére. 2015. november 4-én vastagított szedéssel megkülönböztetett módon egységes szerkezetbe foglalt

Alapítvány a Pécsi Ókeresztény Sírkamrák Megmentésére. 2015. november 4-én vastagított szedéssel megkülönböztetett módon egységes szerkezetbe foglalt Alapítvány a Pécsi Ókeresztény Sírkamrák Megmentésére 2015. november 4-én vastagított szedéssel megkülönböztetett módon egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA Alapítvány a Pécsi Ókeresztény Sírkamrák

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. elutasítom, az emberi méltósághoz való jog megsértése vonatkozásában pedig a panasznak. helyt adok.

H A T Á R O Z A T. elutasítom, az emberi méltósághoz való jog megsértése vonatkozásában pedig a panasznak. helyt adok. ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Tel: (06-1) 443-5573 Fax: (06-1) 443-5733 IRM: 33-104, 33-140 IRM Fax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 17614/2008.

Részletesebben

Biztosító felügyeleti szerve. Jogorvoslati lehetőségek. Érvényes: 2016.01.28-tól - 2 -

Biztosító felügyeleti szerve. Jogorvoslati lehetőségek. Érvényes: 2016.01.28-tól - 2 - Terméktájékoztató a CARDIF Biztosító Zrt. által nyújtott Jövedelempótló biztosításhoz. Jelen terméktájékoztató a Diákhitel Központ Zrt. által nyújtott diákhitelhez igényelhető Jövedelempótló biztosítás

Részletesebben

Tájékoztatás a Felügyelet 2007. II. féléves panaszhasznosulási jelentéséről

Tájékoztatás a Felügyelet 2007. II. féléves panaszhasznosulási jelentéséről Tájékoztatás a Felügyelet 2007. II. féléves panaszhasznosulási jelentéséről Panaszhasznosulási jelentésünkben félévenként áttekintjük, hogy a Felügyeletre érkező panaszokból nyert információkat milyen

Részletesebben

Önvédelem. kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (ÖKBKF4) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16440

Önvédelem. kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (ÖKBKF4) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16440 Önvédelem kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (ÖKBKF4) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16440 Tartalomjegyzék Önvédelem kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (ÖKBKF4)... 3 I. Általános

Részletesebben

Szám: 105/1557- /2010. RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T

Szám: 105/1557- /2010. RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Tel: (06-1) 443-5573 Fax: (06-1) 443-5733 IRM: 33-104, 33-140 IRM Fax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 105/1557-

Részletesebben

Szám: 105/449- /2010. RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T

Szám: 105/449- /2010. RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Tel: (06-1) 443-5573 Fax: (06-1) 443-5733 BM: 33-104, 33-140 BM Fax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 105/449-

Részletesebben

ERGO Klasszikus életbiztosítások. Ügyféltájékoztató. ERGO Klasszikus Életbiztosítások Általános Feltételei

ERGO Klasszikus életbiztosítások. Ügyféltájékoztató. ERGO Klasszikus Életbiztosítások Általános Feltételei ERGO Klasszikus életbiztosítások Ügyféltájékoztató ERGO Klasszikus Életbiztosítások Általános Feltételei Ratio Klasszikus Életbiztosítás Különös Feltételei Ny.sz.:1001V07 DEPOZIT + Klasszikus Életbiztosítás

Részletesebben

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15.

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Módosítás időpontja Módosítás készítője Módosítások összefoglalója Módosítás hatályba lépése 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1.

Részletesebben

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet 3561 Felsőzsolca Kassai út 28., Tel:46/584-140, Fax:46/584-141, web:felsozsolcatksz.hu

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet 3561 Felsőzsolca Kassai út 28., Tel:46/584-140, Fax:46/584-141, web:felsozsolcatksz.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN VEZETETT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁKHOZ ÉS LEKÖTÖTT BETÉTEKHEZ 2010.11.27. A Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) (Székhely:

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1971/2013. számú ügyben (Kapcsolódó ügy: AJB-3046/2013.)

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1971/2013. számú ügyben (Kapcsolódó ügy: AJB-3046/2013.) Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1971/2013. számú ügyben (Kapcsolódó ügy: AJB-3046/2013.) Előadó: dr. Bódis Cecília Az eljárás megindítása A panaszos akinek panaszához később újabb panaszos

Részletesebben

Casco biztosítási feltételek

Casco biztosítási feltételek Casco biztosítási feltételek Ügyfél- és Adatkezelési tájékoztató, Hasznos tudnivalók Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (ÁVF02) Casco biztosítás Különös Feltételek (CASCKF212) Alkalmazandó: 2012.09.21-től

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Elfogadta a 2014.05.22-i Közgyűlés a 15/2014.(2014.05.22.) számú határozatával. Hatályos 2014. június 1-től

ALAPSZABÁLY. Elfogadta a 2014.05.22-i Közgyűlés a 15/2014.(2014.05.22.) számú határozatával. Hatályos 2014. június 1-től ALAPSZABÁLY Elfogadta a 2014.05.22-i Közgyűlés a 15/2014.(2014.05.22.) számú határozatával. Hatályos 2014. június 1-től Az MKB Egészségpénztár - (a továbbiakban: Pénztár), mint önkéntes kölcsönös biztosítópénztár,

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának H-FH-I-B-105/2014. számú határozata a Provident Pénzügyi Zrt. számára

A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának H-FH-I-B-105/2014. számú határozata a Provident Pénzügyi Zrt. számára A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának H-FH-I-B-105/2014. számú határozata a Provident Pénzügyi Zrt. számára A Magyar Nemzeti Bank (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9., telephelye:

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. a személyes adatok kezeléséről

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. a személyes adatok kezeléséről ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ a személyes adatok kezeléséről Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 20. -ának (4) bekezdése alapján

Részletesebben

AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság

AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2016. január 01. naptól Üzletszabályzat Hatályos 2016.01.01. 1/50 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1.

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2330/2014.számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2330/2014.számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2330/2014.számú ügyben Előadó: dr. Kiss Anikó Az eljárás megindítása A panaszos a NAV elnökének eljárását sérelmezve fordult Hivatalomhoz. Beadványában kifogásolta,

Részletesebben

A MAGYAR POSTA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A POSTAI SZÁMLABEFIZETÉSI MEGBÍZÁS SZOLGÁLTATÁS ÜZLETFÉL MEGBÍZÁSÁBÓL TÖRTÉNŐ NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓAN

A MAGYAR POSTA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A POSTAI SZÁMLABEFIZETÉSI MEGBÍZÁS SZOLGÁLTATÁS ÜZLETFÉL MEGBÍZÁSÁBÓL TÖRTÉNŐ NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓAN A MAGYAR POSTA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A POSTAI SZÁMLABEFIZETÉSI MEGBÍZÁS SZOLGÁLTATÁS ÜZLETFÉL MEGBÍZÁSÁBÓL TÖRTÉNŐ NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓAN Hatályos: 2013. augusztus 15. napjától Jelen Általános

Részletesebben