V é g z é s t: I n d o k l á s:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "V é g z é s t: I n d o k l á s:"

Átírás

1 Fővárosi Ítélőtábla mint másodfokú bíróság 3.Bf. 321/2010/56. A Fővárosi Ítélőtábla mint másodfokú bíróság Budapesten, év december hónap 16. napján tartott tanácsülésen meghozta a következő V é g z é s t: A különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette és más bűncselekmények miatt Balázs László és társai ellen folyamatban lévő büntetőügyben a Fővárosi Bíróság év január hónap 8. napján kelt 18.B.703/2006/445. számú ítéletét Balázs László I. r., Patonay Istvánné Cseri Magdolna II r., Hidvégi Béla III. r., Balázsné Mohai Éva IV. r., Balázs Péter V. r., dr. Ábók László VI r., Simonné Tóth Judit VII. r., Makadánné Gál Magdolna VIII. r., Somorjai Bertalan IX. r., dr. Endrédt Attila István XI. r. Balázs Attila XII. r. vádottak tekintetében hatályon kívül helyezi és az elsőfokú bíróságot új eljárásra utasítja. Balázs László I r. vádlott előzetes letartóztatását a megismételt eljárásra utasított bíróságnak a megismételt eljárásban a tárgyalás előkészítése során hozandó határozatáig fenntartja. A végzés kényszerintézkedéssel kapcsolatos része ellen az ügyész, Balázs László I. r. vádlott és védője 8 napon belül jelenthet be fellebbezést; egyebekben az ellen további fellebbezésnek nincs helye. I n d o k l á s: A Fővárosi Bíróság a év január hónap 8. napján kihirdetett 18B.703/2006/445. számú ítéletével. Balázs László I. r. vádlottat 2. rb. hűtlen kezelés bűntette [Btk (1) és egy esetben a (3) bekezdés d), egy esetben a (3) bekezdés b) ponja; csődbűntett (Btk (1) bekezdés b) és d) pont (2), (3) és (4) bekezdése; jogosulatlan pénzügyi szolgáltatási tevékenység bűntette [Btk. 298/D. ]; közokirat-hamisítás bűntette [Btk (1) bekezdés c) pont]; 2. rb. folytatólagosan elkövetett számvitel rendjének megsértése bűntette (Btk (1) bekezdés a) pont, (3) bekezdés a)pontja és a b) pont] és számvitel rendjének megsértése vétsége [Btk (1) bekezdés a) pont] miatt halmazati büntetésül 7 év börtönbüntetésre, 9 év közügyektől eltiltásra és ,- forint pénzmellékbüntetésre ítélte; egyben őt az ellene tőkebefektetési csalás bűntette [Btk. 299/B. ] és gazdasági adatszolgáltatás vétsége (Btk ) miatt emelt vád alól felmentette. Patonay Istvánné Cseri Magdolna II. r. vádlottat bűnsegédként elkövetett csődbűntett (Btk (1) bekezdés b) és d) pont, (2), (3) és (4) bekezdés); bűnsegédként elkövetett jogosulatlan pénzügyi szolgáltatási tevékenység bűntette [Btk. 298/D. ) és számvitel rendjének megsértése bűntette (Btk (1) bekezdés a) pont. (3) 2 bekezdés a) és b) pont miatt halmazati büntetésül 1 év 8 hónap - végrehajtásában 3 év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte, egyben őt az ellene tőkebefektetési csalás bűntette [Btk. 299/B. ] miatt emelt vád alól felmentette. Hidvégi Béla III. r. vádlottat az ellene 4. rb. bűnpártolás bűntette (Btk (2) bekezdés) miatt emelt vád alól felmentette. Balázsné Mohai Éva IV. r. vádlottat az ellene bűnpártolás bűntette [Btk (2) bekezdés) miatt emelt vád alól felmentette. Balázs Péter V. r. vádlottat az ellene bűnpártolás bűntette [Btk (2) bekezdés] miatt emelt vád alól felmentette. Dr. Ábrók László VI. r. vádlottat 2. rb. bűnsegédként elkövetett hűtlen kezelés bűntettc [Btk (1) és egy esetben a (3) bekezdés c), egy esetben a (3) bekezdés b) pont] és bűnsegédként elkövetett jogosulatlan pénzügyi szolgáltatási tevékenység bűntette [Btk. 298./D ] miatt halmazati büntetésül 544 napi tétel, napi tételenként forint, öszesen forint pénzbüntetésre ítélte; egyben őt az ellene tőkebefektetési csalás bűntette (Btk. 299/B. ) miatt

2 emelt vád alól felmentette. Simonné Tóth Judit VII. r. vádlottat bűnsegédként elkövetett jogosulatlan pénzintézeti tevékenység vétsége [Btk. 298/D. ] miatt 1 évre próbára bocsátotta; egyben őt az ellene tőkebefektetési csalás bűntette [Btk 299/B. ] miatt emelt vád alól felmentette. Makadánné Gál Magdolna VIII. r. vádlottat bűnsegédként elkövetett jogosulatlan pénzintézeti tevékenység vétsége (Btk. 298/D. ) miatt 1 évre próbára bocsátotta; egyben őt az ellene tőkebefektetési csalás bűntette (Btk. 299/B ) miatt emelt vád alól felmentette. Somorjai Bertalan IX. r. vádlottat bűnsegédként elkövetett jogosulatlan pénzintézeti tevékenység vétsége (Btk. 298/D. ) miatt 1 évre próbára bocsátotta; egyben őt az ellene tőkebefektetési csalás bűntette [Btk 299/B. ] miatt emelt vád alól felmentette. Bajtek Tímea Sarolta X. r. vádlott ellen számviteli fegyelem megsértésének vétsége [Btk (1) bekezdés a) pont] miatt indult büntetőeljárást megszüntette. Dr. Endrédi Attila István XI. r. vádlottat bűnsegédként elköveteti hűtlen kezelés bűntette [Btk (1) és (3) bekezdés b) pont] miatt 360 napi tétel, napi tételenként forint, összesen forint pénzbüntetésre ítélte; egyben a vele szemben számvitel rendjének megsértése bűntette [Btk (1) bekezdés a) pont. (3) bekezdés a) pont) miatt indult büntetőeljárást megszüntette. Balázs Attila XII. r. vádlottat számvitel rendjének megsértése vétsége [Btk (1) bekezdés a) pontja] miatt 1 évre próbára bocsátotta. Rendelkezett az előzetes fogvatartás beszámításáról, a pénzbüntetés és pénzmellékbüntetés meg nem fizetése esetére annak szabadságvesztésre történő átváltoztatásáról és a bűnügyi költség viseléséről, valamennyi magánfél polgári jogi igényének érvényesítését a törvény egyéb útjára utasította, és a zár alá vételt megszüntette. 3 Jogorvoslattal élt Balázs László I. r., Patonay Istvánné Cseri Magdolna II. r., dr. Ábrók László VI. r., Simonná Tóth Judit VII. r., Makadánné Gál Magdolna VIII. r., Somorjai Bertalan IX. r.. és dr. Endrédi Attila István XI.r. vádlott és védőik felmentés végett. A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség a év október hónap 5. napján kelt BF. 621/2006/20- I. számú átiratában az ügyészi fellebbezést Bajtek Timea Sarolta X. r, vádlott vonatkozásában visszavonta és indítványozta a vádlottat érintően az ítélet jogerőre emelésének megállapítását, melyet a Fővárosi Ítélőtábla a év október hónap 21. napján a 3.Bf.321/2010/l. számú végzésével meg is tett. Ugyancsak visszavonta dr. Endrédi Attila István XI r. vádlott vonatkozásában a részfelmentést - helyesen a rész-megszüntetést - támadó fellebbezést is. Egyebekben az ügyészi fellebbezést módosított tartalommal tartotta fenn: indítványozta a tényállás kiegészítését; a vádlottak terhére megállapított cselekmények részben eltérő minősítését; a felmentéssel érintett vádlottak terhére megállapított jogi felelősségének megállapítását; a kiszabott büntetések súlyosbítását és vagyonelkobzás alkalmazását. Utalt az elsőfokú ítélet - ezen belül a tárgyaláson szóban kihirdetett, valamint az indokolással is ellátott ügydöntő határozat - ellentmondásaira; indítványozta a polgári jogi igény elbírálását és a zár alá vétel fenntartását. Hidvégi Béla II.. r. vádlott tekintetében indítványozta a rendelkező résznek a vádlott hűtlen kezelés bűntette miatti felmentésre vonatkozó rendelkezéssel történő kiegészítését. A másodfokú eljárásban a tanácsülés kitűzését követően Balázs László I. r. vádlott több terjedelmes beadványban, Makadánné Gál Magdolna VIII. r. vádlott védője, Somorjai Bertalan IX. r. vádlott védője, valamint dr. Endrédi Attila István XI r. vádlott és védője írásbeli beadványaikban indokolták a fellebbezéseiket; korábbi előadásaikat megismételve indítványozták a felmentésüket, a velük és társaik ellen indított büntető eljárás megszüntetését. A Fővárosi Ítélőtábla eljárása során elsődlegesen azt vizsgálta, hogy az elsőfokú bíróság ítélete a jelen formájában érdemi felülbírálatra alkalmas-e.

3 Ennek során arra az álláspontra helyezkedett, hogy a Fővárosi Bíróság az indokolási kötelezettségét nem teljesítette. A bírósági határozatok formai ás tartalmi kellékeiről az eljárási törvény a Be. XI. Fejezetében, a Bírósági eljárás általános szabályai között szól igen részletesen. A Be 258. (2) bekezdésének c) pontja szerint az ítélet rendelkező részének kell tartalmaznia a vádlottnak a vád alóli felmentését. A Be (3) bekezdése alapján pedig az ítélet indokolása összefüggően tartalmazza a vádra történő utalást, a vádirat szerinti jogi minősítést, szükség esetén a vádirati tényállás lényegének ismertetését; a vádlott személyi körülményeire vonatkozóan megállapított tényeket, a vádlott korábbi büntetéseire vonatkozó adatokat; a bíróság által megállapított tényállást a bizonyítékok számbavételét és értékelését; a bíróság által megállapított tényállás szerinti cselekmény jogi minősítését, büntetés kiszabása, intézkedés alkalmazása, illetőleg ezek mellőzése esetén e döntés indokolását, az alkalmazott jogszabályok megjelölésével; végül a határozat egyéb rendelkezéseinek és az indítványok elutasításának indokolását, az alkalmazott jogszabályok megjelölésével. Az elsőfokú ítélet a fenti jogszabályi előírásoknak nem mindenben felel meg. 4 Amint arra a fellebbviteli főügyészi indítvány helyesen hivatkozik, Hídvégi Béla III.r. vádlottat a Fővárosi Bíróság az ítélete indokolásának 124. oldala ötödik bekezdésében írtak szerint az ellene a Btk (1) bekezdésébe ütköző és a (3) bekezdés c) pontja alapján minősülő hűtlen kezelés bűntette miatt emelt vád alól - is - felmentette bűncselekmény hiányában; mindezt azonban az ítélet rendelkező része nem tartalmazza. Ez - a Be (2) bekezdés c) pontjával ellentétes ítéleti megszövegezés - adott esetben a Be (1) bekezdés III. pont b) alpontjában foglalt eljárási szabálysértésként is volna értékelhető; az más kérdés, hogy a felmentő rendelkezést a Fellebbviteli Főügyészség nem nehezményezi, hanem a rendelkező rész kiegészítését indítványozza. Alapjaiban sérült viszont a fentebb hivatkozott Be (3) bekezdésben - konkrétan annak d) pontjában - írt azon szabály, hogy az ítélet indokolásának tartalmaznia kell a bizonyítékok számbavételét és értékelését; amely viszont a Be (1) bekezdés III. pont a) alpontjában foglaltakat ténylegesen - és a jelen büntetőeljárás során már nem először - ki is meríti. Az elsőfokú bíróság már korábban is, a 83. sorszámú végzésében a zár alá vétel feloldására, valamint az eljárás megszüntetésére irányuló vádlotti indítványukat elutasította. E határozatát felülbírálva a Fővárosi Ítélőtábla a december 18. napján kelt Bkf /2006/4. számú végzésében rámutatott: A másodfokú eljárás során az ítélőtábla megállapította, hogy a Fővárosi Bíróság a fellebbezésekkel megtámadott végzése az V. és a XI.r. vádlottak esetében érdemi felülbírálatra ún. abszolút szabálysértés miatt alkalmatlan, tekintettel arra, hogy az elsőfokú bíróság súlyosan megsértette az indoklási kötelezettségét. Méghozzá olyan mértékben, hogy a másodfokú bíróság emiatt nem kerülhetett abba a helyzetbe, hogy megállapítsa a Fővárosi Bíróság mire alapozta a döntését. A másodfokú bíróságnak ugyanis joga és kötelessége is azt ellenőrizni, hogy az elsőfokú bíróság figyelembe vette-e és értékelte-e a döntéshozatal szempontjából releváns érveket és ellenérveket. Ha ez a kontroll a másodfokú bíróság számára lehetetlen, akkor az elsőfokú bíróság határozata az érdemi felülbírálat alapjául nem szolgálhat. Az indokolási kötelezettséget súlyosan sértő, a bejelentett fellebbezés körében nem ellenőrizhető bírósági döntés ugyanis nem felel meg a jogállami követelményeknek, mert önkényes vagy legalábbis annak a látszatát kelti. A fenti indokolással a Fővárosi Ítélőtábla a hivatkozott elsőfokú végzést a Be.373. (1) bekezdés III. pont a) alpontjára utalással hatályon kívül helyezte, és a Fővárosi Bíróságot új határozat meghozatalára utasította; melynek ez utóbbi eleget is tett január 15. napján kelt 95. sorszámú - érdemi rendelkezését tekintve a korábbival

4 azonos - végzését a Fővárosi Ítélőtábla a március 9. napján kelt 5.Bkf /2007/4. számú végzésével helyben hagyta. A Fővárosi Ítélőtábla a január 8. napján kihirdetett 445. sorszámú érdemi ügydöntő határozatának felülbírálata során a következő indokolási hiányosságokat észlelte. 5 Maga az elsőfokú ítélet rögzíti a 44. oldal utolsó bekezdésében - nyomban a megállapított tényállást követően, mintegy előrebocsátva - hogy a klasszikusnak mondható ítéletszerkesztési technikától a bíróságnak ebben az esetben szerencsés eltekinteni. Az ügyben ugyanis bizonyítékok ütköztetésére, tények mérlegeléssel történő megállapítására csak korlátozott mértékben volt szükség. Hasznos tehát. ha a bíróság a bizonyítékokat nyomban a helyükön, a jogi értékeléssel együttesen értékeli. Mindezzel jobban kidomborítható az ügy megítélésének alapvetően jogi jellege. Mindazon esetekben természetesen, ahol klasszikus mérlegelésre szükség van, a bíróság ezt meg fogja tenni. Ítélete 124. oldalának első bekezdésében s Fővárosi Bíróság visszatérően kiemeli döntése indokolásának sajátos szerkezetét. Az elsőfokú bíróság valóban - a fentiek szerint szándékolt módon tudatosan - eltért az általánosan követett ítéletszerkesztési gyakorlattól. A vád [elsőfokú ítélet 12 oldalától az I. pontban], a vádlottak személyi körülményei [14. oldaltól a II. pontban], majd a történeti tényállás [16. oldaltál a III. pontban] rögzítését követően a már hivatkozott 44. oldaltól a IV. pontban az ügy megítélése során az elsőbírói álláspont szerint szóbajöhető egyes jogszabályi rendelkezések elemzése, összevetése és értékelése - azaz a jogi indokolás - történik meg; majd a 124. oldaltól az V. pontban már a minősítéssel kapcsotatos elsőbírói álláspont kifejtése található; míg végül s 132. oldaltól VI. pontban az alkalmazott szankcióról ad számot az elsőfokú bíróság. Teljesen elmaradt azonban az egyes bizonyítékok bemutatása, akárcsak összefoglaló felsorolása; ezen belül különösen is a vádlotti vallomások, a védekezési irányok megjelenítése. Ezzel összefüggésben korántsem azt hiányolja a másodfokú bíróság, hogy az elsőfokú bíróság az ügy egyes szereplőinek, így a vádlottaknak, tanúknak, szakértőknek az eljárás egyes szakaszaiban tett nyilatkozatait, azok teljes tartalmát nem tette ítélete részévé. Az egyes vallomásokban foglaltak ítéletbe való bemásolása, azok részben vagy egészben való idézése értelemszerűen szükségtelen; annak megjelölése azonban elengedhetetlenül szükséges, hogy e bizonyítási anyag lényegét tekintve egyénekre lebontva és összességében mit tartalmaz. Ennek hiányában ugyanis az egyes bizonyítékok összevetését, értékelését - azaz az elsőbírói mérlegelést - sem lehet tetten érni és ellenőrizni. 6 Márpedig az nem állítható, hogy az eljárás egyes szereplői, különösen pedig a vádlottak az eljárás során ne éltek volna a megnyilatkozás különféle lehetőségeivel. A másodfokú bíróság ehelyütt most csupán Balázs László I. r, vádlott vonatkozásában tesz - teljesség igénye nélkül - utalásokat leszögezve azonban. hogy mindaz a további vádlottak tekintetében is elmondható. Konkrétan: Balázs László I.r. vádlott - csak az elsőfokú bírói szakot tekintve a vádirat kézbesítését követően október 2. napjával keltezetten száz oldalt meghaladó terjedelemben, nagyszámú mellékletet is csatolva tett a vádra észrevételt és indítványt [az elsőfokú bírósági iratok 16/1-2. sorszámú, valamint a 28. sorszámú iratai]. Továbbmenően - és csupán példálódzóan - utalni kell arra, hogy ezt követően is megnyilatkozott írásban az ügyben: jelesül 184. sorszámon a Szenczi Ottó által előadottakra tett észrevételben; illetve a február napján tartott tárgyalás jegyzőkönyvéhez fűzött, és az iratoknál 399. sorszámon szereplő mintegy hetven oldalnyi iratban. A 390-I. sorszámú tárgyalási jegyzőkönyv oldalán foglaltak szerint az egyes tanúvallomások, míg a 399. sorszámú tárgyalási jegyzőkönyv 5-10., valamint oldalán írtak alapján a szakértői vélemények ütköztetése kapcsán nyilatkozott érdemben Balázs László;

5 míg végül az utolsó szó jogán több tárgyalási napon keresztül fejtette ki az álláspontját, az elhangzottakat a 444. sorszámú jegyzőkönyv a oldalain tartalmazza. Ehhez képest az elsőfokú ítélet alig, és csupán utalásszerűen hivatkozik az ügyben általa szerint is központi szerepei játszó Balázs László vallomására; ráadásul olyan általános formában, mint ahogy történt az például a III. tényállási pont kapcsán az elsőfokú ítélet 95. oldalának ötödik bekezdésében: Balázs László I. r. vádlott saját bevallása szerint is - maga határozott szerződési feltételeket, irányította a fiókokban történő betétgyűjtést. Ugyanezen az oldalon a hatodik ás nyolcadik bekezdésben - nevük feltüntetése nélkül, csupán rendbeliségük megjelölésével csak annyit tartalmaz az elsőtokú ítélet, hogy Patonay Istvánné Cseri Magdolna II. r., dr. Ábrók László VI. r., Simonné Tóth Judit VII. r., Makadánné Gál Magdolna VIII.r. és Somorjal Bertalan IX. r. vádlottak vallomásukban arra hivatkoztak: Balázs László I. r. vádlottban megbíztak, elfogadták az előadását, egyébként pedig a működést nem látták át. Ezek a megfogalmazások ebben a formában és terjedelemben a vádlotti védekezések bemutatása elégtelenek és alkalmatlanok. Balázs László I. r. vádlott az elsőfokú ítélet elleni fellebbezésének írásbeli indokolásában hivatkozott arra, hogy a köztük lévő érdekellentét miatt az ő, valamint dr. Endrédi Attila XI.r. vádlott védelmét ugyanaz a védő nem láthatta volna el. A Be (1) bekezdés II. fordulat d) pontjának esetleges megvalósulását a másodfokú bíróságnak vizsgálnia kellett; melyet azonban igen megnehezített, hogy a két érintett vádlott vallomása bemutatásának hiányába bármiféle érdekellentét feltárása az ítélet alapján nem lehetséges. Ez a tény is azt igazolja, hagy a bizonyítékok számbavétele és értékelése terén az elsőfokú ítélet teljes körben hiányos. Megjegyzendő ugyanakkor, hogy a védői összeférhetetlenség az elsőfokú eljárásnak is tárgya volt; Balázs László a 284. sorszámon kezelt beadványában kérte ennek okán más védő kirendelését, utóbb az ügyész és a közös védelmet ellátó dr. Vadon Gál egyaránt kérte a védő kizárását, melyet azonban az elsőfokú bíróság a 390-II. számú végzésével elutasított; a Fővárosi Ítélőtábla pedig a 2.Bkf /2009/3.számú végzésével e határozatot helyben hagyta. Összességében az egyes bizonyítékok bemutatása olyan mértékben hiányzik, hogy ez az ügy érdemi felülbírálatának éppen úgy akadályát képezi, mint a járulékos kérdések - például a fenti összeférhetetlenség megítélését. Továbbmenően: az elsőfokú bíróság hűtlen kezelés bűntettében, ezt meghaladóan pedig döntően gazdasági bűncselekményekben állapította meg egyes vádlottak büntetőjogi felelősségét, avagy hozott felmentő rendelkezést. Tette ezt azonban anélkül, hogy az érintett vádlottak esetében kimutatta volna a kérdéses gazdasági társaságban elfoglalt és gyakorolt tisztségükből rájuk háruló konkrét jogszabályi, szervezeti és működési szabályzatokból számukra irányadó előírásokat, vagyonkezelői kötelezettségeket; amelyek megszegése valamely tettesi vagy részesi magatartás megállapításának alapjául szolgálhat. Márpedig mindezek hiányában nem érhető tetten - az egyébként mégoly részletező jogi értékelés mellett sem - hogy valamely vádlott milyen kötelezettségének megszegése vagy elmulasztása okán vált a csődbűntett, számvitel rendje elleni bűncselekmény, vagy hűtlen kezelés bűntettének tettesi vagy részesi elkövetőjévé; vagy éppen ellenkezőleg: miért nem róható a terhére valamely bűncselekmény elkövetése. 7 Az elsőfokú bíróság - noha igen széleskörű bizonyítást folytatott le, ugyanakkor - indokolási kötelezettségének a fentiek szerint nem tett eleget; annak pótlása a másodfokú bíróság részéről azt eredményezné, hogy a bizonyíték értékelésről annak módjáról lényegében ugyancsak a másodfokú bíróság adna számot, mely azonban az elsőfokú bíróság kizárólagos joga és kötelessége kell legyen. A Be (1) bekezdés III. pont a) alpontjának helyes értelmezéséről az 1/2007. BK vélemény C pontja ad részletes iránymutatást.

6 A Legfelsőbb Bíróság is már több eseti döntésében [Bfv.III.166/2009/6; Bfv. III.426/2010/5; Bfv.III 927/2010/4] fejtette ki az irányadó jogi álláspontját. Az ezekben egyezően kifejtettek szerint az indoklási kötelezettség megsértése fűződhet ténykérdésekhez éppúgy, mint jogkérdésekhez. A jelen ügyben az előbbi vonatkozásában merül fel a vizsgálódás szükségessége. Az elsőfokú bíróság köteles ugyanis az indoklásában számot adni döntéshozatali tevékenységéről, a felülbíráló másodfokú bíróság pedig ezt jogosult és köteles ellenőrizni. Ha a megtámadott határozat indokolása olyan mértékben hiányos, hogy nem állapítható meg belőle: az elsőfokú bíróság mire alapította a döntését, akkor nyilvánvalóan meghiúsul az érdemi felülbírálat lehetősége; s mindez az ítélet fenti jogszabályhelyen alapuló hatályon kívül helyezéshez vezet. A másodfokú bíróság álláspontja szerint a jelen ügyben a fentiek megvalósultak: azzal hogy az elsőfokú bíróság az általánosan követett ítéletszerkesztési gyakorlattól eltért, egyben adós is maradt annak megjelölésével, hogy döntése során mely, s milyen tartalmú bizonyítékokra volt figyelemmel; az ügy egyes szereplőire milyen rendelkezések, közgyűlési határozatokban foglaltak vonatkoztak; az érintettek mindezekkel összefüggésben milyen előadásokat tettek. 8 A fentiek pótlására a megismételt eljárásban van mód; s csak e tények rögzítését követően, azok ismeretében lesz bárki - így a felülbíráló másodfokú bíróság is - abban a helyzetben, hogy az elsőbírói döntésről, annak helyességéről, vagy helytelenségéről érdemben állást foglaljon. A Fővárosi Ítélőtábla ezért a Fővárosi Bíróság ítéletét a fellebbezéssel érintett vádlottak vonatkozásában a Be (1) bekezdés III. pont a) alpontja alapján a Be (l) bekezdés f) pontja szerinti tanácsülésen hatályon kívül helyezte. Tekintve, hogy a hatályon kívül helyezésre pusztán eljárási okból került sor, az új eljárásban valamennyi, a Be (3) ás (4) bekezdésében foglalt - úgynevezett könnyítő rendelkezés alkalmazása indokolt. Figyelemmel az ügy terjedelmére célszerű, hogy a megismételt eljárásban ugyanazon bírói tanács járjon el. Az így megismételt eljárás kiemelt lényegi feladata a Be (3) bekezdésének d) pontjában foglaltaknak is - megfelelő határozat szerkesztése; azaz amelynek indokolása tartalmazza a bizonyítékok számbavételét, azoknak a szükséges, egyben elégséges mértékű bemutatását, majd pedig önmagukban és egymással összevetve történő értékelését. A több évtizede általánosan követett ítéletszerkesztési gyakorlat tekintetében számos jogirodalmi mű, kommentár áll rendelkezésre; ehelyütt most a másodfokú bíróság az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala gondozásában, a Magyar Bíróképző Akadémia által évben Határozatszerkesztés a büntetőeljárásban (Elvi és módszertani kérdések) megnevezésű kiadvány 85 - l 33. oldalán írtakra utal. Az elsőfokú bíróságnak a megismételt eljárás eredményeként meghozott új érdemi határozatában módja lesz a Fellebbviteli Főügyészség által is panaszolt pontatlanságok korrekciójára. Ismételten lehetősége nyílik az elsőfokú bíróságnak a járulékos kérdésekben, így a polgárjogi igény, valamint a zár alá vétellel kapcsolatos - az ügy valamennyi résztvevője által panaszolt döntésének indoklására. Megjegyzendő, hogy polgári jogi igény érvényesíthetőségének lehetősége a vád kereteihez és a cselekmények jogi értékeléséhez kötődik. Amennyiben az elsőbírói álláspont szerint a nagyszámú, az ügyben feljelentéssel élő személy sértett magánfélként [Be. 54. ] nem résztvevője az eljárásnak, úgy vizsgálandó, hogy egyéb érdekeltnek [Be. 55. ] tekinthetők-e. Utóbbi esetben eljárási jogaikat - kézbesítés, jogorvoslati jogosultság - biztosítani kell. Amennyiben azonban a nevezettek érdekei a 9

7 jelen ügyben a vád keretei okán nem érvényesíthetők - tekintve, hogy a vádirati tényállásban sértettként nem szerepelnek - úgy az ő nyomozati szakban történt fellépésük nyomán foganatosított zár alá vételekkel kapcsolatos rendelkezés sem lehet feladata a jelen büntető eljárásnak [ BH ], azaz arról a bíróság a törvényes vád kereteit meghaladva nem dönthet. A polgári jogi igény érvényesítését egyéb törvényes útra utasító rendelkezésénél hasonló szabályok érvényesülnek, annak elbírálására a büntetőeljárásban sértettként szereplő természetes, vagy jogi személyek esetében kerülhet sor. A jogosulatlanul, vagy jogosultan előterjesztett indítványok esetében nem mellőzhető a rendelkező részben a névszerinti megjelölés és a határozatot az érdekeltek részére is kézbesíteni kell, amennyiben őket érintő döntés születik. A meg nem ítélt polgári jogi igény, illetve a zár alá vétellel kapcsolatos rendelkezés hiánya - mivel joghatást nem von maga után - nem tekinthető olyan határozatnak, mint amelyet a bíróság kézbesíteni köteles; azonban az érintettek részére felvilágosítás, tájékoztatás ebben a körben adható. Utal még a másodfokú bíróság arra, hogy az elsőfokú bíróság tízmillió forintos nagyságrendet meghaladó bűnügyi költség viseléséről döntött. Ítéletének utolsó bekezdésében a hat sort alig meghaladóan adott megnyilatkozás semmilyen vonatkozásban nem tekinthető felülbírálatra alkalmas, indokolt bírói döntésnek, abból nem állapítható meg, hogy a költséget milyen érvek alapján osztotta el a bíróság a vádlottak között, és az arányosnak mondott mentesítések összegei, okai sem kerültek megjelölésre. Végezetül a Be ban foglaltakra tekintettel a másodfokú bíróságnak rendelkezni kellett Balázs László I. r. vádlott előzetes letartóztatásáról. Balázs László I. r. vádlott előzetes letartóztatását - megváltoztatva a Fővárosi Bíróság január 8. napján kihirdetett 18.B.703/2006/445 számú végzését - a Fővárosi Ítélőtábla a március 18. napján kelt 3.Bkf.10170/2010/4. számú végzésével rendelte el a másodfokú eljárás befejezéséig, de legfeljebb a nem jogerős ítélettel kiszabott szabadságvesztés tartamáig, annak foganatbavételére március 18. napján került sor. A kényszerintézkedés indokoltságának Be (1) és (2) bekezdése szerinti 6 hónapos felülvizsgálata során azt a Fővárosi Ítélőtábla a november 15 napján kelt 3.Bf.321/2010/30. számú végzésével továbbra is fenntartotta. E döntés ellen az I. r. vádlott és védője fellebbezett, a jogorvoslati nyilatkozatok utóbb ugyan visszavonásra kerültek, ám nem a Be (3) bekezdésében előírtaknak megfelelően; Balázs. László I. r. vádlott pedig újabb indítványt terjesztett elő az előzetes letartóztatásának megszüntetése érdekében. Mindezekre figyelemmel a Fővárosi Ítélőtábla rendelkezett a résziratok felterjesztéséről; a 30. sorszámú végzése még nem jogerős. A Fővárosi Ítélőtáblának a Fővárosi Bíróság ítélete hatályon kívül helyezésekor a törvény kötelező rendelkezéséből következően most újból döntenie kellett Balázs László I. r. vádlott kényszerintézkedése tárgyában. 10 Figyelemmel arra, hogy az érdemi elsőfokú határozat hatályon kívül helyezésre kizárólag eljárási szabálysértés okából került sor, a korábbi kiszabott szabadságvesztés tartamának tükrében korántsem mondható, hogy a jelentős tárgyi súlyú, magas törvényi büntetési tétellel fenyegetett bűncselekmények miatt folyamatban lévő büntetőügyben a szökés- elrejtőzés veszélye tekintetében bármely - változás beállt volna. A kényszerintézkedés jelen formában való további fenntartásának törvényi indoka a korábbiaktól eltérően már nem a Be 129. (2) bekezdése, hanem a Be (2) bekezdésének b) pontja; az a Be (5) bekezdése alapján a megismételt eljárásban a Fővárosi Bíróságnak a tárgyalás előkészítése során hozandó határozatáig tart. A kényszerintézkedés fenntartásával kapcsolatos rendelkezés ellen az általános szabályok szerint élhet fellebbezéssel az érintett I r. vádlott, védője és az ügyész; míg egyebekben a jelen végzés ellen további fellebbezésnek helye nincs.

8 B u d u p e s t, év december hónap 16. napján Dr. Nehrer Péter s.k. Dr. Székely Ákos s.k. Miszlayné dr. Lányi Éva s.k. a tanács elnöke előadó bíró bíró Kiadmány hiteléül Horváth Anita bírósági ügyintéző

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN Í T É L E T E T :

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN Í T É L E T E T : Szegedi Ítélőtábla A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN A Szegedi Ítélőtábla, mint másodfokú bíróság a Szegeden, 2006. évi szeptember hó 12. napján tartott fellebbezési nyilvános ülés alapján meghozta a következő

Részletesebben

Háger Tamás* A másodfellebbezés joghatálya, a felülbírálat terjedelme és a tényálláshoz kötöttség a harmadfokú bírósági eljárásban

Háger Tamás* A másodfellebbezés joghatálya, a felülbírálat terjedelme és a tényálláshoz kötöttség a harmadfokú bírósági eljárásban In poenalibus causis benignius interpretandum est (Büntetőügyben a jóindulatú értelmezés a követendő. Paulus D.50,17,155,2.) 1 Bevezetés A harmadfokú büntetőeljárás a legújabb kori magyar büntetőper viszonylag

Részletesebben

1/2007. Büntető jogegységi határozat. kábítószerrel visszaélés bűncselekménye megvalósulásának kritériumai

1/2007. Büntető jogegységi határozat. kábítószerrel visszaélés bűncselekménye megvalósulásának kritériumai Hatályos - 1/2007. Büntető jogegységi határozat - kábítószerrel visszaélés bűncselekménye megvalósulásának 1. oldal kritériumai 1/2007. Büntető jogegységi határozat kábítószerrel visszaélés bűncselekménye

Részletesebben

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N!

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! Szegedi Ítélőtábla Bf.I.7/2003//7. A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! A Szegedi Ítélőtábla Szegeden, 2003. évi november hó 18. napján tartott fellebbezési nyilvános ülés alapján meghozta

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a korrupciós bűncselekményekkel érintett büntetőügyek vizsgálatáról

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a korrupciós bűncselekményekkel érintett büntetőügyek vizsgálatáról BF. 652/2015/1. ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a korrupciós bűncselekményekkel érintett büntetőügyek vizsgálatáról Legfőbb Ügyész Úr rendelkezése alapján vált szükségessé azoknak a büntetőügyeknek a vizsgálatát

Részletesebben

V É G Z É S T : I N D O K O L Á S :

V É G Z É S T : I N D O K O L Á S : SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA A Szegedi Ítélőtábla a Dr. Karakas Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. Karakas Attila ügyvéd) által képviselt (kérelmező neve, címe) szám alatti lakos kérelmezőnek a Békés Megyei Területi

Részletesebben

í t é l e t e t : Indokolás A bíróság a peradatok, így különösen a csatolt közigazgatási iratok tartalma alapján a következő tényállást

í t é l e t e t : Indokolás A bíróság a peradatok, így különösen a csatolt közigazgatási iratok tartalma alapján a következő tényállást Vagyongyarapodás bizonyítás, becslés, elévülés Békés Megyei Bíróság 7.K.23.351/2006/3.szám A megyei bíróság dr Bagdi László ügyvéd által képviselt I.rendű, II. rendű felpereseknek - APEH Hatósági Főosztály

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Székesfehérvári Munkaügyi Bíróság 3.M.527/2004/9. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Székesfehérvári Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet (1388 Budapest, Pf.: 52.; ügyintéző: dr. Csányi Éva

Részletesebben

Szomora Zsolt. A Legfelsőbb Bíróság ítélete a fajtalanságról. A csókolózás szeméremsértő jellege

Szomora Zsolt. A Legfelsőbb Bíróság ítélete a fajtalanságról. A csókolózás szeméremsértő jellege B ü n t e t ő j o g 2010/4 JeMa Szomora Zsolt A Legfelsőbb Bíróság ítélete a fajtalanságról A csókolózás szeméremsértő jellege Hivatalos hivatkozás: Legf. Bír. Bfv. II. 787/2005/5. Tárgyszavak: erkölcs

Részletesebben

v é g z é s t: Polgármesterekre jelöltenként leadott érvényes szavazatok száma:

v é g z é s t: Polgármesterekre jelöltenként leadott érvényes szavazatok száma: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság 14.Kvk.22.707/2010/2.sz. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság a Czakó-Háger-Kálmán-Kozslik- Turnyánszky Ügyvédi Iroda Ügyintéző: dr. Czakó Károly ügyvéd / 3525. Miskolc,

Részletesebben

í t é l e t e t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.

í t é l e t e t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. Fővárosi Ítélőtábla 6.Pf.21.413/2014/4. A Fővárosi Ítélőtábla a Dávid, Stanka, Szikla Ügyvédi Iroda (felperesi jogi képviselő címe; ügyintéző: dr. Szikla Gergely ügyvéd) által képviselt felperes neve (felperes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Gyulai Munkaügyi Bíróság 1.M.318/2003/3. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Gyulai Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet részéről dr. Tordai Gábor (1077 Budapest, Király u. 71.) által képviselt

Részletesebben

A felek megállapodásán alapuló gyermektartásdíj megváltoztatásának. feltételrendszere. Szerző: dr. Sarkadi Mónika

A felek megállapodásán alapuló gyermektartásdíj megváltoztatásának. feltételrendszere. Szerző: dr. Sarkadi Mónika A felek megállapodásán alapuló gyermektartásdíj megváltoztatásának feltételrendszere Szerző: dr. Sarkadi Mónika Tatabánya 2015. november 21. I. Bevezetés A gyermektartásdíj tárgyában megkötött és a bíróság

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2016. április 18. 2016. 8. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 3073/2016. (IV. 18.) AB határozat bírói kezdeményezés elutasításáról... 442 3074/2016. (IV.

Részletesebben

A Kúria, mint felülvizsgálati bíróság, Kfv.IV.37.661/2014/7. számú ítélete

A Kúria, mint felülvizsgálati bíróság, Kfv.IV.37.661/2014/7. számú ítélete A Kúria, mint felülvizsgálati bíróság, Kfv.IV.37.661/2014/7. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/88 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

ítéletet: A Fővárosi ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.

ítéletet: A Fővárosi ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. Fővárosi ítélőtábla 14.GF. 40.267/2011/13. A Fővárosi Ítélőtábla a Bajzát Ügyvédi Iroda (3300 Eger, Törvényház u. 11.; ügyintéző: dr. Bajzát György ügyvéd) által képviselt COMPUTERV GM. Gazdaságfejlesztő

Részletesebben

í t é l e t e t Kötelezi a felperest, hogy 15 nap alatt fizessen meg az alperesnek 100.000 (egyszázezer) forint felülvizsgálati perköltséget.

í t é l e t e t Kötelezi a felperest, hogy 15 nap alatt fizessen meg az alperesnek 100.000 (egyszázezer) forint felülvizsgálati perköltséget. Vagyongyarapodás vállalkozás veszteségének finanszírozása Kfv.I.35.482/2006/7.szám A Magyar Köztársaság Legfelsõbb Bírósága a dr. Csoba Sándor ügyvéd által képviselt felperesnek a dr. Horváth Mária jogtanácsos

Részletesebben

az alkotmánybíróság határozatai

az alkotmánybíróság határozatai 2015. október 7. 2015. 19. szám az alkotmánybíróság határozatai az alkotmánybíróság hivatalos lapja Tartalom 28/2015. (IX. 24.) AB határozat a Kúria Knk.IV.37.467/2015/2. számú végzése alaptörvényellenességének

Részletesebben

Í T É L E T E T : A feljegyzett 482.900.- (négyszáznyolcvankettőezer-kilencszáz) forint kereseti illetéket a Magyar Állam viseli. I N D O K O L Á S :

Í T É L E T E T : A feljegyzett 482.900.- (négyszáznyolcvankettőezer-kilencszáz) forint kereseti illetéket a Magyar Állam viseli. I N D O K O L Á S : Vagyongyarapodás lakáscélú kedvezmény Fővárosi Bíróság 1055. Budapest, Markó u. 27. 11.K. 31.800/2006/7. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A bíróság Kövesdy Ügyvédi Iroda (..., ügyintéző: dr. Kövesdy Attila

Részletesebben

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának Jelentése az OBH 2542/2009. számú ügyben

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának Jelentése az OBH 2542/2009. számú ügyben Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának Jelentése az OBH 2542/2009. számú ügyben Előadó: dr. Juhász Zoltán Az eljárás megindulása A panaszos beadvánnyal fordult az Országgyűlési Biztos Hivatalához,

Részletesebben

kiszabott eljárási bírság megfizetésére kötelező végzés ellen benyújtott fellebbezésének elbírálása

kiszabott eljárási bírság megfizetésére kötelező végzés ellen benyújtott fellebbezésének elbírálása Iktatószámz 14/6108-2/2011. Tárgy: Pető János mulasztás miatt kiszabott eljárási bírság megfizetésére kötelező végzés ellen benyújtott fellebbezésének elbírálása Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi,

Részletesebben

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N!

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA Bf.II.388/2004/7. A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! A Szegedi Ítélőtábla a Szegeden, 2004. évi október hó 14. napján tartott fellebbezési nyilvános ülés alapján meghozta

Részletesebben

Fővárosi Ítélőtábla 7.Pf.22.100/2011/5.

Fővárosi Ítélőtábla 7.Pf.22.100/2011/5. Fővárosi Ítélőtábla 7.Pf.22.100/2011/5. A Fővárosi ítélőtábla a dr. Éliás Sára ügyvéd (1068 Budapest, Rippl-Rónai utca 28. II/7.) által képviselt Multimédia Stúdió Művészeti Egyesület (1370 Budapest, Planetárium)

Részletesebben

V É G Z É S T : A le nem rótt 10.000,- (Tízezer) forint felülvizsgálati eljárási illeték az állam terhén marad. I N D O K O L Á S :

V É G Z É S T : A le nem rótt 10.000,- (Tízezer) forint felülvizsgálati eljárási illeték az állam terhén marad. I N D O K O L Á S : SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA Pk.I.20.939/2014/2. szám A Szegedi Ítélőtábla a dr. Kun József ügyvéd (4025 Debrecen, Simonffy u. 4-6. I/102.) által képviselt (kérelmező neve, címe) szám alatti lakos kérelmezőnek a

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. 2010. évi LVI. törvény a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról... 610 HATÁROZATOK

JOGSZABÁLYOK. 2010. évi LVI. törvény a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról... 610 HATÁROZATOK LVIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1105 Ft 7. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2010. július 31. TARTALOM Oldal JOGSZABÁLYOK 2010. évi LVI. törvény a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény

Részletesebben

V É G Z É S -t. I N D O K O L Á S

V É G Z É S -t. I N D O K O L Á S KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 Email cím:dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D. 783/ 10

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2014. március 3. 2014. 6. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 6/2014. (II. 26.) AB határozat az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVEBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVEBEN! r Pesti Központi Kerületi Bíróság 1027 Budapest, Varsányi I. u. 40-44. 14.G.303.531/2011/5. OROSZ V. 2011 DEC 1 k. ÜGYVÉDI IRODA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVEBEN! A Pesti Központi Kerületi Bíróság Dr. Orosz

Részletesebben

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) rendelkezéseinek alkalmazása a

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) rendelkezéseinek alkalmazása a A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) rendelkezéseinek alkalmazása a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) felhatalmazása alapján A bírósági végrehajtás igen

Részletesebben

az alkotmánybíróság határozatai

az alkotmánybíróság határozatai 2015. július 2. 2015. 15. szám az alkotmánybíróság határozatai az alkotmánybíróság hivatalos lapja Tartalom 3116/2015. (VII. 2.) AB végzés bírói kezdeményezés visszautasításáról... 892 3117/2015. (VII.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA Bfv.II.999/2004/5.szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága Budapesten, a 2005. év január hó 20. napján tartott nyilvános ülésen

Részletesebben

az alkotmánybíróság határozatai

az alkotmánybíróság határozatai 2015. október 14. 2015. 20. szám az alkotmánybíróság határozatai az alkotmánybíróság hivatalos lapja Tartalom 3195/2015. (X. 14.) AB határozat alkotmányjogi panasz elutasításáról... 1384 3196/2015. (X.

Részletesebben

A Legfelsőbb Bíróság ítélete a lőfegyvertartási engedély lejártának büntetőjogi következményeiről *

A Legfelsőbb Bíróság ítélete a lőfegyvertartási engedély lejártának büntetőjogi következményeiről * JeMa 2011/1 Büntetőjog Szabolcsi László A Legfelsőbb Bíróság ítélete a lőfegyvertartási engedély lejártának büntetőjogi következményeiről * A lőfegyverrel és lőszerrel visszaélés törvényi tényállása tárgyi

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-262/2014. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-262/2014. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-262/2014. számú ügyben Előadó: dr. Herke Miklós Az eljárás megindítása A panaszos aki jelenleg fehérgyarmati állandó lakos azt kifogásolta, hogy a lakcímnyilvántartásba

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1229/2008. (VII.2.) sz. HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1229/2008. (VII.2.) sz. HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1229/2008. (VII.2.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

A tartási kötelezettség elmulasztásának és a kapcsolattartás. akadályozásának büntetőjogi megítélése

A tartási kötelezettség elmulasztásának és a kapcsolattartás. akadályozásának büntetőjogi megítélése A tartási kötelezettség elmulasztásának és a kapcsolattartás akadályozásának büntetőjogi megítélése Szerző: dr. Fülöp Judit bírósági titkár Komárom, 2014. június 30. I. Bevezetés: Ha a különélő szülők

Részletesebben

1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról ELSŐ RÉSZ I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK Az eljárási feladatok megoszlása 1. A büntetőeljárásban a vád, a védelem és az ítélkezés egymástól elkülönül. A bíróság

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fejér Megyei Területi Választási Bizottság 42/2014. (X. 6.) számú határozatát helybenhagyja.

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fejér Megyei Területi Választási Bizottság 42/2014. (X. 6.) számú határozatát helybenhagyja. A Fővárosi Ítélőtábla a Bodor Ügyvédi Iroda (cím, ügyintéző: dr. Bodor Péter ügyvéd) által képviselt Magyar Munkáspárt (1082 Budapest, Baross utca 61.) kérelmezőknek, a Fejér Megyei Területi Választási

Részletesebben

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N!

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA Fkf.II.188/2004/37. A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! A Szegedi Ítélőtábla Szegeden, 2004. évi október hó 8. napján tartott nyilvános fellebbezési tárgyalás alapján

Részletesebben

Nógrád és Diósjenő községek

Nógrád és Diósjenő községek 2012. április hó a diósjenői önkormányzati képviselőtestület tájékoztató havilapja A képviselő-testület a 2012. május 7-ei rendkívüli testületi ülésén úgy határozott, hogy az önkormányzatok ellen hozott

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2015. február 9. 2015. 3. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 2/2015. (II. 2.) AB határozat a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire

Részletesebben

A KÚRIA mlint felülvizsgálati bíróság

A KÚRIA mlint felülvizsgálati bíróság Kfv.III.37.869/2014/5.szám A KÚRIA mlint felülvizsgálati bíróság A Kúria a Várnai és Társa Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. M A ügyvéd - 1037 Budapest, Szépvölgyi út 141. fszt. 1.) által képviselt Telenor

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Ítélőtábla 5.Pf.21.364/2007/7. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Ítélőtábla dr. Radnóti István ügyvéd (1055 Budapest, Bihari János u. 20.) által képviselt felperes neve (felperes címe)

Részletesebben

A titkos információgyűjtés és a titkos adatszerzés alkalmazása során felmerülő kérdések

A titkos információgyűjtés és a titkos adatszerzés alkalmazása során felmerülő kérdések Dr. Nyitrai Endre* A titkos információgyűjtés és a titkos adatszerzés alkalmazása során felmerülő kérdések I. Bevezetés A hagyományos nyomozati eszközök és módszerek a kiemelt ügyek felderítésekor illetve

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Í t é l e t e t :

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Í t é l e t e t : Fővárosi Munkaügyi Bíróság 1055 Budapest, V. Markó u. 27. 4.M. 372/1999/13. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet által képviselt Dr. L. R., I.r. felperesnek,

Részletesebben

1998. évi XIX. törvény. a büntetőeljárásról ELSŐ RÉSZ. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. Az eljárási feladatok megoszlása

1998. évi XIX. törvény. a büntetőeljárásról ELSŐ RÉSZ. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. Az eljárási feladatok megoszlása 1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról ELSŐ RÉSZ I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK Az eljárási feladatok megoszlása 1. A büntetőeljárásban a vád, a védelem és az ítélkezés egymástól elkülönül. A bíróság

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Helyi adókkal és a gépjárműadóval kapcsolatos jogorvoslati eljárások

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Helyi adókkal és a gépjárműadóval kapcsolatos jogorvoslati eljárások TÁJÉKOZTATÓ A Fejér Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: hivatal) joghatóságába, hatáskörébe és illetékességébe tartozó közigazgatási ügyek intézéséről A hivatal illetékességi területe: Fejér megye Az

Részletesebben

Í t é l e t e t: A Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság 17. P.III. 22 429/2001119. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Í t é l e t e t: A Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság 17. P.III. 22 429/2001119. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság 17. P.III. 22 429/2001119. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság dr. Kárpáti József ügyvéd ( ) által képviselt Háttér Baráti Társaság

Részletesebben

A keretdiszpozíció Szerző: dr. Szabó Szilvia

A keretdiszpozíció Szerző: dr. Szabó Szilvia A keretdiszpozíció Szerző: dr. Szabó Szilvia Szeged, 2015. július hó 18. napján I. Bevezetés Egyetemi tanulmányaink óta tudjuk, hogy a büntetőjogi norma két elemből tevődik össze, a diszpozícióból és a

Részletesebben

Kúria. A Kúria... ügyvéd által képviselt Együtt a Korszakváltók Pártja kérelmezőnek a Nemzeti Választási Bizottság

Kúria. A Kúria... ügyvéd által képviselt Együtt a Korszakváltók Pártja kérelmezőnek a Nemzeti Választási Bizottság Kúria Kvk.IV.37.488/2014/3. A Kúria... ügyvéd által képviselt Együtt a Korszakváltók Pártja kérelmezőnek a Nemzeti Választási Bizottság által 2014. április 11-én meghozott 1007/2014. számú határozata ellen

Részletesebben

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 16.K.28.845/2013/8.

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 16.K.28.845/2013/8. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a dr. Mórocz Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: dr. M. I. A.) által képviselt Aqua-Plastech Kft. (Hajdúsámson) felperesnek - a dr. László Ildikó Katalin ügyvéd

Részletesebben

20/1997. (III. 19.) AB határozat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

20/1997. (III. 19.) AB határozat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! 20/1997. (III. 19.) AB határozat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Az Alkotmánybíróság jogszabályi rendelkezések alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában - dr. Lábady Tamás,

Részletesebben

PEPSZOLG KFT. TULAJDONOSAI 1201 Budapest, Irma u. 8. Alapítva: 1989. október 23. Tel + Fax: 36-1-285-5815

PEPSZOLG KFT. TULAJDONOSAI 1201 Budapest, Irma u. 8. Alapítva: 1989. október 23. Tel + Fax: 36-1-285-5815 AGRIA Ba-Mat Kft. fa tulajdonosai Székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 51-53. Telephely: 1201 Budapest, Irma u. 8. Adósz.: 12018705-2-42 Alapítva: 1993. július 01. PEPSZOLG KFT. TULAJDONOSAI 1201 Budapest,

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot K Ö ZB E S Z E R Z É S E K T A N Á C S A K Ö ZB E S Z E R Z É S I D Ö N TŐB I ZO T T S Á G 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D.845/ 14 /2009. A Közbeszerzési

Részletesebben

SZELLEMI ALKOTÁSOK BÜNTETŐJOGI VÉDELME II. RÉSZ

SZELLEMI ALKOTÁSOK BÜNTETŐJOGI VÉDELME II. RÉSZ Dr. Kardos Andrea dr. Szilágyi Dorottya SZELLEMI ALKOTÁSOK BÜNTETŐJOGI VÉDELME II. RÉSZ 2. Büntetéskiszabás Az Országos Kriminológiai Intézet (OKRI) kriminálstatisztikai elemzése és gyakorlati tapasztalataink

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. V. fejezet

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. V. fejezet V. fejezet A hallgatói fegyelmi és kártérítési ügyek elbírálásának rendje, a fegyelmi bizottság megalakítása, tárgyalás és bizonyítás, védelem, nyilvánosság, a mentesítés szabályai a felsőoktatásról szóló

Részletesebben

az alkotmánybíróság határozatai

az alkotmánybíróság határozatai 2016. június 3. 2016. 13. szám az alkotmánybíróság határozatai az alkotmánybíróság hivatalos lapja Tartalom 3108/2016. (VI. 3.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról 668 3109/2016. (VI. 3.)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA Kvk.IV.37.157/2006/6.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Ny. L. ügyvéd által képviselt dr. K. A. kérelmezőnek az Országos Választási Bizottság 93/2006.

Részletesebben

VÁLOGATÁS A SZERZŐI JOGI SZAKÉRTŐ TESTÜLET SZAKVÉLEMÉNYEIBŐL

VÁLOGATÁS A SZERZŐI JOGI SZAKÉRTŐ TESTÜLET SZAKVÉLEMÉNYEIBŐL VÁLOGATÁS A SZERZŐI JOGI SZAKÉRTŐ TESTÜLET SZAKVÉLEMÉNYEIBŐL ÉPÍTÉSZETI ALKOTÁS TERVE SZJSZT-24/09/1 A Siófoki Városi Bíróság megkeresése A megkereső által feltett kérdések 1. A szakértő testület feladata

Részletesebben

Indokolás. Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.20.965/2008/6.

Indokolás. Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.20.965/2008/6. Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.20.965/2008/6. A Fővárosi Ítélőtábla a személyesen eljárt I. rendű felperes neve (IV. rendű felperes címe) I. rendű, a dr. Bay Endre pártfogó ügyvéd (...) által képviselt, II.

Részletesebben

A-PBT-A-21/2013. Ajánlás

A-PBT-A-21/2013. Ajánlás A-PBT-A-21/2013. Ajánlás A Pénzügyi Békéltető Testület K.J.-né (xxx.; a továbbiakban: Kérelmező) által az ABC Biztosító (yyy.; a továbbiakban: Pénzügyi szolgáltató) ellen benyújtott kérelmére indult, xyx

Részletesebben

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (nagytanács) 2014. április 8. *

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (nagytanács) 2014. április 8. * A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (nagytanács) 2014. április 8. * Tagállami kötelezettségszegés 95/46/EK irányelv A személyes adatok kezelése vonatkozásában a természetes személyeket megillető védelem és az ilyen adatok

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-7718/2013. számú ügyben (kapcsolódó ügy: AJB-5479/2013. és AJB-1052/2014.)

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-7718/2013. számú ügyben (kapcsolódó ügy: AJB-5479/2013. és AJB-1052/2014.) Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-7718/2013. számú ügyben (kapcsolódó ügy: AJB-5479/2013. és AJB-1052/2014.) Az eljárás megindítása Előadók: dr. Dezső Adrienn dr. Ottrok Viktória A panaszos

Részletesebben

HALLGATÓI FEGYELMI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI ÜGYEK ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDJE

HALLGATÓI FEGYELMI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI ÜGYEK ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDJE HALLGATÓI FEGYELMI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI ÜGYEK ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDJE 1. I. Általános rendelkezések (1) Ezt a szabályzatot kell alkalmazni a Magyar Táncművészeti Főiskolával, mint felsőoktatási intézménnyel hallgatói

Részletesebben

T/17841. számú. törvényjavaslat. a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról

T/17841. számú. törvényjavaslat. a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/17841. számú törvényjavaslat a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról Előadó: dr. Petrétei József igazságügy-miniszter Budapest, 2005. október

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-7605/2013. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-7605/2013. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-7605/2013. számú ügyben Előadó: dr. Győrffy Zsuzsanna A vizsgálat megindítása A panaszos apa 17 éves gyermeke ügyében kérte a segítségemet. A csatolt dokumentumok

Részletesebben

Pécsi Ítélőtábla Pk.III.20.004/2014/3. szám

Pécsi Ítélőtábla Pk.III.20.004/2014/3. szám A Pécsi Ítélőtábla a dr. Kutas Péter ügyvéd által képviselt Sz. L. kérelmezőnek a Megyei Területi Választási Bizottság 2014. október 2. napján kelt határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálat iránti

Részletesebben

MARCALI VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 8700 MARCALI, RÁKÓCZI U. 11. TEL.: 85/501-001, FAX: 85/501-055 E-MAIL: polghiv@marcali.hu

MARCALI VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 8700 MARCALI, RÁKÓCZI U. 11. TEL.: 85/501-001, FAX: 85/501-055 E-MAIL: polghiv@marcali.hu Ügyiratszám: 3416/78/2011. Ügyintéző: Dr. Balogh Tamás, Bereczk Balázs Tel.: 85/501-033, 30/452-8640 E-mail: balogh.tamas@marcali.hu Fax: 85/501-055 MARCALI VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 8700 MARCALI, RÁKÓCZI U.

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1882/2016. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1882/2016. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1882/2016. számú ügyben Előadó: dr. Zemplényi Adrienne Az eljárás megindítása A panaszos a politikai meggyőződésük miatt elbocsátott munkavállalók nyugdíjra

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Győri Ítélőtábla Gf.IV.20.228/2005/30.szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Győri Ítélőtábla a fellebbezési eljárásban a G. Ügyvédi Iroda által képviselt R. Díszlet- és Jelmeztervező Bt. felperesnek a

Részletesebben

Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K.27.026/2016/5. számú ítélete

Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K.27.026/2016/5. számú ítélete Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K.27.026/2016/5. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/34 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2013. május 17. 2013. 11. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 3103/2013. (V. 17.) AB határozat bírói kezdeményezés elutasításáról... 520 3104/2013. (V. 17.)

Részletesebben

Tisztelt Alkotmánybíróság! alkotmányjogi panaszt

Tisztelt Alkotmánybíróság! alkotmányjogi panaszt 1 A Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága részére Budapest Tisztelt Alkotmánybíróság! Alulírott dr. Tordai Csaba ügyvéd (nyilvántartó kamara és nyilvántartási szám: Budapesti Ügyvédi Kamara 01-020857),

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Közbeszerzési Szabályzat módosítása Iktatószám: 4635/2014. Melléklet:

Részletesebben

A bűncselekményből eredő vagyon elvonása Vagyonelkobzás

A bűncselekményből eredő vagyon elvonása Vagyonelkobzás 2013. 2. szám 87 Mihóné dr. Leitner Judit KECSKEMÉTI VÁROSI BÍRÓSÁG TITKÁRA (KECSKEMÉT) A bűncselekményből eredő vagyon elvonása Vagyonelkobzás 1. Bevezetés Kezdetben csak bizonyos deliktumokra korlátozódott

Részletesebben

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 28.K.34.267/2014/5. számú ítélete

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 28.K.34.267/2014/5. számú ítélete Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 28.K.34.267/2014/5. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/50 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

Tárgy: az MBK/3822-2/2011. számú végzés felülvizsgálata másodfokú eljárásban

Tárgy: az MBK/3822-2/2011. számú végzés felülvizsgálata másodfokú eljárásban MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BÁNYÁSZATI, GÁZIPARI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI FŐOSZTÁLY MBFH/1605-3/2011. Üi: Bérces Tamás :(06-1) 3012-932 e-mail: tamas.berces@mbfh.hu Tárgy: az MBK/3822-2/2011. számú végzés

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2217/2016. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2217/2016. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2217/2016. számú ügyben Előadó: Némedi Erika Az eljárás megindítása A békés megyei Zsadány községben élő panaszos szociális ellátása ügyében kért segítséget.

Részletesebben

végzést. vízigény m³/nap - 39 m² 1,58 0,2212 1,2 0,27 40-59 m² 1,885 0,2639 1,2 0,32 60-99 m² 2,395 0,3353 1,2 0,40 100 m² - 3.

végzést. vízigény m³/nap - 39 m² 1,58 0,2212 1,2 0,27 40-59 m² 1,885 0,2639 1,2 0,32 60-99 m² 2,395 0,3353 1,2 0,40 100 m² - 3. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211 Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/99/2011 Iktatószám: Vj/99-58/2011 Betekinthető! Üzleti titkot nem tartalmaz!

Részletesebben

v é g z é s t. Az eljáró versenytanács az utóvizsgálatot megszünteti. E végzés ellen jogorvoslatnak helye nincs.

v é g z é s t. Az eljáró versenytanács az utóvizsgálatot megszünteti. E végzés ellen jogorvoslatnak helye nincs. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211. Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/20/2015. Iktatószám: Vj/20-7/2015. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

Részletesebben

XIV. Fejezet A MÁSODFOKÚ BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS

XIV. Fejezet A MÁSODFOKÚ BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS XIV. Fejezet A MÁSODFOKÚ BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS Jegyzetek: Balogh, Illés, Vargha: A bűnvádi perrendtartás magyarázata, Bp.1898. Grill Károly cs. és királyi könyvkereskedése; Vargha Ferenc: A bűnvádi perrendtartás

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Bíróság 3.K.34523/2005/3 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Bíróság a UPC Magyarország Kft. felperesnek a Gazdasági Versenyhivatal alperes (1054 Budapest, Alkotmány u. 5.) ellen indított,

Részletesebben

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG Cím:1139 Budapest Teve u. 4-6. 1903 Bp. Pf.: 314/15 Tel: 443-5573/33104 Fax: 443-5733/33133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 29000/105/417- /2013.P. Tárgy: alapvető

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. Ikt.sz.: D.696/8/2014. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

Serák István. A Kúria ítélete a végrendelet érvénytelenségének megállapítása iránti perben történő keresetváltoztatásról *

Serák István. A Kúria ítélete a végrendelet érvénytelenségének megállapítása iránti perben történő keresetváltoztatásról * JeMa 2015/1 MAGÁNJOG ÉS MUNKAJOG Serák István A Kúria ítélete a végrendelet érvénytelenségének megállapítása iránti perben történő keresetváltoztatásról * A beavatkozó perbeli jogainak határai Hivatalos

Részletesebben

Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő

Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő Az Alkotmánybíróság döntésének tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege. A hivatalos közzétételre a Magyar Közlönyben, illetve az Alkotmánybíróság Határozatai című hivatalos lapban kerül

Részletesebben

A Magyar Ügyvédi Kamara 3/1998. (VI. 27.) Fegyelmi Eljárási Szabályzata

A Magyar Ügyvédi Kamara 3/1998. (VI. 27.) Fegyelmi Eljárási Szabályzata Elfogadva: 1998. június 27., 2002. február 25.,2009. október 26. Kihirdetve: IK 1998. évi 11. szám, egységes szerkezet: IK 2002. évi 4. szám (helyesbítve: IK 2004. évi 4. szám), Hivatalos Értesítő 2010.

Részletesebben

I. Összegző megállapítások, következtetések és javaslatok II. Részletes megállapítások

I. Összegző megállapítások, következtetések és javaslatok II. Részletes megállapítások 365 Jelentés az önkormányzatoknak az ÁPV Rt-től járó - a belterületi föld értékének megfelelő - vagyonrészesedések átadási körülményeinek vizsgálatáról TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-683/2014. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-683/2014. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-683/2014. számú ügyben Előadó: dr. Győrffy Zsuzsanna A vizsgálat megindítása A panaszos édesanya a 2009-ben született gyermekével való kapcsolattartása ügyében

Részletesebben

A jogellenesség vizsgálatának gyakorlata a közigazgatási jogkörben okozott kár. (Ptk. 349. (1) bek.) dr. Mikó Sándor

A jogellenesség vizsgálatának gyakorlata a közigazgatási jogkörben okozott kár. (Ptk. 349. (1) bek.) dr. Mikó Sándor A jogellenesség vizsgálatának gyakorlata a közigazgatási jogkörben okozott kár megtérítése iránt indított perekben (Ptk. 349. (1) bek.) Szerző: dr. Mikó Sándor 2013. Alapvetések a jogellenesség vizsgálatához

Részletesebben

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét hatályon kívül helyezi és a pert megszünteti.

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét hatályon kívül helyezi és a pert megszünteti. Fővárosi Ítélőtábla 2.Kf.27.242/2004/6. A Fővárosi Ítélőtábla a Birizdó Kft. (Kecskemét) felperesnek a Gazdasági Versenyhivatal (Budapest) alperes ellen versenyügyben hozott közigazgatási határozat felülvizsgálata

Részletesebben

A belügyminiszter. /2011. ( ) BM rendelete

A belügyminiszter. /2011. ( ) BM rendelete A belügyminiszter /2011. ( ) BM rendelete a belügyminiszter irányítása alá tartozó nyomozó hatóságok nyomozásának részletes szabályairól és a nyomozási cselekmények jegyzőkönyv helyett más módon való rögzítésének

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Ítélőtábla 2.Kf.27.025/2007/7. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Ítélőtábla a G-Publishing Kft. (Budapest) felperesnek a Gazdasági Versenyhivatal (Budapest hivatkozási szám: Vj-55/2005.)

Részletesebben

Szám: 29000/105/1422/ /2010. RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása Ea. : Kissné Vadas Enikő r. alezr.

Szám: 29000/105/1422/ /2010. RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása Ea. : Kissné Vadas Enikő r. alezr. ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Tel: (06-1) 443-5573 Fax: (06-1) 443-5733 BM: 33-104, 33-140 BM Fax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 29000/105/1422/

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ES VÍZÜGYI FOFELUGYELOSEG. Tárgy: VÉGZÉS. Egyebekben az elsőfokú hatóság végzését helybenhagyom.

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ES VÍZÜGYI FOFELUGYELOSEG. Tárgy: VÉGZÉS. Egyebekben az elsőfokú hatóság végzését helybenhagyom. ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ATS-ktvf Köapsnti iststé ES VÍZÜGYI FOFELUGYELOSEG íktatöszám: 14/01554-3/2012 Ügyintéző: Dr. Papp Enikő Szántó Judit Tárgy: öes.: faszlob Pető János Péter fellebbezése

Részletesebben

Betekinthető! v é g z é s t. Az eljáró versenytanács az utóvizsgálatot megszünteti. E végzés ellen jogorvoslatnak helye nincs. I.

Betekinthető! v é g z é s t. Az eljáró versenytanács az utóvizsgálatot megszünteti. E végzés ellen jogorvoslatnak helye nincs. I. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211. Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/109/2013. Iktatószám: Vj/109-15/2013. Betekinthető! A Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben)

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben) ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

A Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság 2.Kf.649.926/2013/2.szám

A Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság 2.Kf.649.926/2013/2.szám A Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság 2.Kf.649.926/2013/2.szám A Fővárosi Törvényszék a Dr. Illés Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. I. T. ügyvéd) által képviselt Városüzemeltető és Fenntartó Kft. (Mosonmagyaróvár)

Részletesebben

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról egységes

Részletesebben