EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG H A T Á R O Z A T O T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG H A T Á R O Z A T O T"

Átírás

1 EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyiratszám: EBH/29/27 /2006 Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1024 Budapest, Margit krt. 85.) az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt X.Y. kérelme alapján az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt a Szeged Nagyáruház és Étterem Társas Üzletház (6720 Szeged, Jókai u. 1.) eljárás alá vonttal szemben indult eljárásban az alábbi hozta. H A T Á R O Z A T O T Az Egyenlő Bánásmód Hatóság megállapítja, hogy a Szeged Nagyáruház és Étterem Társas Üzletház megsértette az egyenlő bánásmód követelményét. A Hatóság a határozat kézhezvételétől a jogsértő magatartás további folytatását megtiltja, egyúttal elrendeli a jogsértő állapot megszüntetését a határozat kézhezvételét követő hat hónapon belül és a jogsértést megállapító jogerős és végrehajtható határozatának 30 napra történő nyilvánosságra hozatalát a című honlapján. A vizsgálat során ,- forint, azaz tizenötezer-kettőszázkettő forint eljárási költség merült fel, amely eljárási költséget az eljárás alá vont - a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül - köteles megfizetni a Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára. Amennyiben a kötelezett a pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot kell fizetni, amelynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 365-öd része. A határozat ellen a közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek helye nincs. A határozat felülvizsgálatát a kézbesítéstől számított 30 napon belül a Fővárosi Bíróságnak címzett, de az Egyenlő Bánásmód Hatóságnál 3 példányban benyújtandó keresettel lehet kérni. INDOKOLÁS X.Y. az egyenlő bánásmód követelményének megsértése - akadálymentesítés hiánya - miatt kérelemmel fordult az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz a Szeged Nagyáruház és Étterem Társas Üzletházzal szemben, melyet követően a Hatóság eljárást indított. A kérelemből és az eljárás során keletkezett iratokból a következők állapíthatók meg.

2 A panaszos kérelmében előadta, hogy 1980-tól novemberéig nem jelentett gondot a mozgássérültek közlekedése a Szeged Nagyáruházban. A liftet melyet egy külön liftes kezelt - egy folyosón közelítették meg. A problémák akkor kezdődtek, amikor november 17-én nem engedték be az ahhoz vezető folyosóra, így nem juthatott fel az emeletre május 25-én életveszélyes megoldást - meredek lejtővel, targonca igénybevételével - ajánlottak neki a bejutásra, majd augusztus 25-én ismét nem engedték fel az emeletre. Az épületet őrző Kft. alkalmazottai a tiltást rendszerint azzal indokolták, hogy a vásárlók a folyosóra nem léphetnek be, hivatkozással egy ÁNTSZ előírásra, továbbá, hogy az magánterület, illetve az üzemeltetési vezető (Komplett Rt.) és a vezérigazgató (Coop Rt.) utasításaira. Az 1992-ben alapított Szeged Nagyáruház és Étterem Társas Üzletház Alapító Okirata rögzíti, hogy a társasház elsősorban áruház és étterem, továbbá, hogy a tulajdonostársak osztatlan közös tulajdonába kerülnek az ingatlannak az alapító okirat szerint a tulajdonostársak külön tulajdonának nem minősülő részei és azon épület-felszerelési tárgyak, amelyek nem képezik a tulajdonostársak külön tulajdonát, utóbbiak akkor is, ha azok egyes külön tulajdoni vagy kizárólagos használatú, közös tulajdoni épületrészekben találhatók. A közös képviselő nyilatkozata szerint a belső lépcsőház az épület emeleti feljárata a társasház tagjai osztatlan közös tulajdonában van, azonban azt a Coop Szeged Zrt. és a Komplett Rt. használatába adták. Az Alapító Okirat II. fejezet 6. pontjában foglaltak szerint azon közös tulajdonban lévő helyiségek és területek tekintetében, amelyeket a tulajdonosok egymás között természetben megosztottak, a használat, birtoklás, kárveszélyviselés, karbantartás, felújítás kizárólag a használókat illeti, illetve terheli, egyenlő arányban. A tulajdonostársakat a közös tulajdonból az alábbi tulajdoni hányadok illetik meg: COOP Szeged Kereskedelmi Regionális Rt-t 4090/10000, PASSAGE-PARIS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-t 430/10000, Komplett Kereskedelmi Rt-t 3310/10000, OREX Kereskedőház Rt-t 210/10000, FUSION Befektetési Rt-t 1960/ A Hatóság az eljárás során a társasház közös képviselőjén túl a két nagyobb és a belső lépcsőház használatával közvetlenül érintett - tulajdonos, a Coop Szeged Zrt. és a Komplett Rt. képviselőit nyilatkoztatta. A Szeged Nagyáruház földszintjének tulajdonosa, a COOP Szeged Zrt. eljárás alá vont elnök vezérigazgatójának a nyilatkozata szerint szupermarketet, gyorséttermet üzemeltetnek, illetve egyes területeiket bérlők használják, melyek akadálymentesen megközelíthetőek, igaz nem a legkorszerűbb eszközökkel, lehetőségekkel. Az 1982-ben épült áruházban építésügyi, felújítási munkálatok nem zajlottak, csak karbantartási munkák, melyek nem jártak az épület szerkezeti átalakításával. Az elnök-vezérigazgató csatolta a panaszosnak küldött tájékoztatását, mely szerint a teherliftek a szupermarket előkészítő és kiszolgáló területén találhatóak, ami a Coop Szeged Zrt. tulajdona. Ide az élelmiszerhigiéniai és biztonsági szabályok miatt magánszemélyek nem léphetnek be, csak azok, akik egészségügyi könyvvel rendelkeznek, mivel az szigorú élelmiszerbiztonsági előírásokba ütközne. A panaszos által említett gyakorlat előtt is jogszabályba ütközött, azonban Magyarországnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásával szigorításokra került sor. Az elnökvezérigazgató a HCCP élelmiszerbiztonsági rendszer melynek megsértése az üzlet bezárásához is vezethet - bevezetésekor kérte a Komplett Rt-t a gyakorlat megszüntetésére, javasolta nekik, hogy dolgozzanak ki valamilyen megoldást és egyeztessenek az ÁNTSZ-szel. Ezt megkísérelte a Komplett Rt., azonban átmeneti megoldásra nem volt lehetőség.

3 A COOP Szeged Zrt. a közös területek igénybevételének támogatását, engedélyezését tudja biztosítani ahhoz, hogy a Komplett Rt. az épületbe megfelelő személyszállító eszközt beépíthessen. Mivel az általuk üzemeltetett területek akadálymentesen megközelíthetőek, megítélésük szerint az emeleti részek vonatkozásában sem kötelezettségük, sem kompetenciájuk nincs. Az elnökvezérigazgató elnézést kért továbbá a kérelmezőtől, illetve felhívta az áruházban szolgálatot teljesítő Kft. alkalmazottainak figyelmét az udvarias magatartásra. A Komplett Rt. üzemeltetési vezetője tájékoztatta a Hatóságot, hogy az Rt. üzlete az épület második szintjén található, ahova sem a mozgáskorlátozott, sem a babakocsival érkező vásárlók nem tudnak feljutni, mivel az ÁNTSZ a korábban használt belső lift e célra történő igénybevételét nem engedélyezi. Előadta továbbá, hogy kezdeményezték egy utasszállító lift beszerelését, melynek költségeit fele részben vállalják a társasházi szabályzat szerint. A Szeged Nagyáruház és Étterem Társasház 1/2005.(XI.18.) számú közgyűlési határozata szerint a tulajdonosok 90,9 % igen szavazat mellett hozzájárultak, hogy személyfelvonó kerüljön beépítésre az és számú lépcsőházakba. A 2/2005.(XI.18.) számú közgyűlési határozat - 32,9% igen, 58% nem szavazattal rögzíti, hogy a tulajdonosok a személyfelvonó beépítési és üzemeltetési költségéhez nem járulnak hozzá. A Komplett Rt. úgy nyilatkozott, hogy vállalja a felmerülő költségek 50%-át január 12-én a Hatóság helyszíni szemlét tartott, melyen jelen volt az eljárás alá vont társasház közös képviselője, aki előadta, hogy a belső lépcsőházba mely két tulajdonos, a Coop Szeged Zrt. és a Komplett Rt. használatába van átadva - tervezik a lift elhelyezését. Előadta, hogy az üzemelés (takarítás, festés, stb.) költségeit az viseli, akinek kiadják, továbbá, hogy a beruházás költségeit annak kell viselni, akinek az érdekkörében felmerül. Az Alapító Okirat nem rendelkezik az utóbbi megosztásáról, azonban az említett cégek nem tudtak megegyezni erről. Tájékoztatta továbbá a Hatóságot, hogy a Komplett Rt. árajánlatot kért a lift kivitelezésére, melyet megküldtek a tulajdonosoknak április 26-án tárgyalás tartására került sor a Coop Szeged Zrt. képviselője és a kérelmező részvételével. A Coop Szeged Zrt. képviselője előadta, hogy az általa képviselt cég vezetője személyesen is tájékoztatta a panaszost és ismertette a vonatkozó jogszabályokat, amely alapján meg kellett szüntetni a kényszermegoldásként alkalmazott lifthasználatot. Előadta továbbá, hogy az áruház földszintje a Coop Szeged Zrt., míg az emelet a Komplett Rt. tulajdonában van, a többi kistulajdonos nem releváns a kivitelezés szempontjából. Ők együttműködnek a lift megvalósítása érdekében, biztosítják a helyszínt az építkezéshez. Véleményük szerint a liftépítés szándéka a Komplett Rt. passzivitása miatt szakadt meg. A kérelmező jelezte, hogy békés úton, kompromisszummal szeretné az ügy megoldását, ezért két lehetőséget csatolt a lifthasználat megvalósítására a jelenlegi két teherlift átalakításával, elválasztásával. Megjegyezte, hogy az átlagosnál nagyobb méretű liftre lenne szükség. A Coop Szeged Zrt. nyilatkozata szerint a kérelmező 1. javaslata a lift megközelítése a folyosó kettéválasztásával - nem kivitelezhető, mivel az a Coop Szeged Zrt. tulajdonában álló területrészeket érintene, kérdéses, hogy a kisajátításért ki kártalanítaná őket. Ha rendelkezésre is bocsátanák a területet, a következők akadályozzák a megvalósítást. A javaslat szerint kialakítandó 1. és 2. bejárat keskeny, 80 cm szélességű, így ott nem fér be egy kerekesszék, vagy kerekeságy; a bejárat után derékszögű kanyar következik, a folyosó 2,2 méter széles, ami az elválasztással max. 1,05 méter lenne, míg a tűzvédelmi előírás 1,2 métert ír elő. A folyosót áruszállításra használják, így továbbra is szükséges a jelenlegi szélesség, mindkét társaság használja a teherlifteket, amely

4 lehetetlen lenne a fal megépítésével. A folyosó menekülési útvonal is, továbbá ott található egy elektromos kapcsolószekrény, ezekre szigorú szabályok vonatkoznak. Kiemelték, hogy nem az ő kötelességük az akadálymentesítés megoldása, ami csak egy lift kivitelezésével oldható meg. A kérelmező 2. javaslatát a teherlift ajtajának üzlettér felé történő fordításával - is megvalósíthatatlannak tartják, mivel az komoly épületszerkezeti változásokat statikailag beláthatatlan következményeket - jelentene, irreálisan magas költséggel. A beruházás érintené a tulajdoni viszonyokat, mivel az egyik teherlift átalakulna személyek szállítását szolgálóvá, így a két társaságnak egy közös lift maradna teherszállításra, ami fennakadásokat okozna a mindennapi munkában. A terv szerint létrehozandó bejárati oldalon a Coop Szeged Zrt. élelmiszerbolt eladótere van, beépített polcszerkezettel, így megítélésük szerint nem kapnák meg a hatósági engedélyt sem. A Coop Szeged Zrt. liftje 2,88 m2 alapterületű, mely nem elég nagy, hogy elférjen benne két személy, melyből egyik kerekesszékhez, vagy kerekeságyhoz van kötve. A Komplett Rt. nyilatkozatában cáfolva a Coop Szeged Zrt. képviselője által a április 26-án tartott tárgyaláson elmondottakat előadta, hogy nem passzív, hiszen megszavazta a lift megvalósítását, a költségek 50 %-át is vállalta, míg a Coop Szeged Zrt. ugyan igennel szavazott, hogy személyfelvonó épüljön, azonban a beépítési és üzemelési költségekhez nem járult hozzá. A kérelmező által előadott lifthasználati lehetőségekkel egyetértenek, annak megvalósítása érdekében minden tőlük telhetőt megtesznek. Amennyiben a Coop Szeged Zrt. nem járul hozzá a lift kivitelezésének költségeihez, a Komplett Rt. a kérelmező által előadott javaslat szerinti fal létesítésének költségeit vállalja azzal, hogy a mozgásukban korlátozott személyeket minden esetben ki is kísérik és segítenek a lifthasználatban. Így a civil forgalom nem akadályozná az élelmiszerbiztonsági és egyéb rendelkezések maradéktalan betartását. Az OTIS Felvonó Kft. által a Komplett Rt. részére készített ajánlat szerint a Szegedi Nagyáruházban egy 630 kg-os, 8 személyes személyfelvonó létesítését október 31-i befejezéssel ,- Ft + ÁFA, ,-Ft + ÁFA, illetve ,- Ft + ÁFA áron vállalják. Az átfutási idő a szerződéskötéstől a berendezés átadásáig 16 hetet vesz igénybe. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Szegedi Intézete a Hatóság megkeresésére tájékoztatást nyújtott, mely szerint a liftek a Coop Szeged Zrt. gazdasági-üzemi területére nyithatóak, ahol élelmiszereket mozgatnak. Ezen tevékenységet az élelmiszerbiztonság szempontjait figyelembe véve egészségügyi könyvvel rendelkező munkavállalók végzik, így ezeket a területeket (lift, szállítási terület) civilek nem használhatják, ott nem tartózkodhatnak. Az ÁNTSZ számára elfogadható minden olyan kivitelezés, amely elkészülte után az élelmiszer útja és a civilek mozgási vonala nem esik egybe és nem kereszteződik. Az akadálymentesítés műszaki megoldására vonatkozóan az Intézet nem hivatott állásfoglalást adni, arra a tulajdonosoknak kell megoldást találniuk az élelmiszer és munkabiztonság szempontjainak figyelembevételével. A kérelem az alábbiak szerint alapos. Az Európai Bizottságnak a fogyatékos emberek akadálymentes Európájáról szóló közleményében (COM(2000)284) kitűzött feladatok - többek között - a fizikai akadályok megszüntetésére irányulnak annak érdekében, hogy a tömegközlekedést mindenki igénybe tudja venni, illetve az épített környezet akadálymentesen álljon mindenki rendelkezésére. Az Európa Tanács melynek Magyarország is a tagja 2001-ben elfogadott Tomari határozata (Határozat az egyetemes tervezés alapelveinek az épített környezettel kapcsolatos összes szakma

5 képzési tervébe történő bevezetéséről) rögzíti, hogy minden személyt, köztük a fogyatékossággal élő személyeket is megilleti, az a jog, hogy a társadalom életében teljes mértékben részt vegyenek, és ez magában foglalja az épített környezethez való hozzáférésnek, annak használatának és megismerésének jogát is. A társadalom - különösen pedig minden, az épített környezettel és annak alakításával foglalkozó szakma felelőssége és kötelessége, hogy az épített környezetet mindenki - köztük a fogyatékossággal élő személyek számára egyetemesen hozzáférhetővé tegye. Az "épített környezet" kifejezés magába foglalja az összes épületet, közlekedési struktúrát és valamennyi közhasználatú helyet és területet. A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 70/A (1) bekezdése szerint a Magyar Köztársaság biztosítja a területén tartózkodó minden személy számára az emberi, illetve az állampolgári jogokat, bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény (Ebktv.) alapján a Hatóság az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatti ügyekben jár el. A Hatóság jelen ügyben elsősorban azt vizsgálta, hogy rendelkezik-e hatáskörrel, mivel az eljárás alá vont társasházként működik és így nem szerepel az Ebktv. 4. -ában az egyenlő bánásmód megtartására kötelezett szervek, szervezetek között. A Szeged Nagyáruház és Étterem Társas Üzletház tevékenységének tartalma azonban kifejezetten áruk forgalmazására, szolgáltatás nyújtására irányul, így az Ebktv. 5. b) pontja - az egyenlő bánásmód követelményét az adott jogviszony keretében köteles megtartani az, aki az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben szolgáltatást nyújt vagy árut forgalmaz - alapján a társasházzal, mint eljárás alá vonttal szemben, a Hatóság megindította az eljárást. Az Ebktv. 8. g) pontja alapján közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek minősül az olyan rendelkezés, amelynek eredményeként egy személy vagy csoport fogyatékossága miatt részesül más, összehasonlítható helyzetben lévő személyhez vagy csoporthoz képest kedvezőtlenebb bánásmódban. Az épített környezet kialakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény (Építési törvény) 31. (4) bekezdése rögzíti, hogy az építménynek és részeinek építése, felújítása, átalakítása, bővítése, helyreállítása, korszerűsítése során biztosítani kell mindenki számára a közhasználatú építmények esetében a biztonságos és akadálymentes használatot. A fogyatékos emberek hátrányainak enyhítése, esélyegyenlőségük megalapozása, érdekében megalkotott a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló évi XXVI. törvény (Fot.) 5. (1) bekezdése a fogyatékos személyt megillető jogok körében úgy rendelkezik, hogy a fogyatékos személynek joga van a számára akadálymentes, továbbá érzékelhető és biztonságos épített környezetre. Az egyenlő esélyű hozzáférés érdekében a fogyatékkal élő emberek számára a közszolgáltatást nyújtó, meglévő középületek akadálymentesítését, mindenki számára megközelíthetővé tételét a törvény által előírt határidőig január 1-jéig el kellett végezni. Az épített környezet és a közhasználatú építmény fogalmát az Építési törvény 2. -a határozza meg. Utóbbit kell figyelembe venni a középület meghatározásánál is, konkrét jogszabályi fogalom hiányában. A törvény szerint közhasználatú építmény az olyan építmény (építményrész), amely - a település vagy településrész ellátását szolgáló funkciót tartalmaz, és használata nem korlátozott, illetve nem korlátozható (pl. kereskedelmi, szolgáltatási célú építmények mindenki által használható részei), továbbá használata meghatározott esetekben kötelező, illetve elkerülhetetlen, valamint, amelyet törvény vagy kormányrendelet közhasználatúként határoz meg.

6 Az Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 100/1999.(XII.10.) OGY határozat mellékletét képező Országos Fogyatékosügyi Program és az új Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 10/2006. (II. 16.) OGY határozat mellékletét képező, évekre vonatkozó Országos Fogyatékosügyi Program a következőket rögzíti. A Program egyik alapvető elve, az integráció feltételezi, hogy a fogyatékos emberek kapcsolatot létesíthessenek és kapcsolatokat tarthassanak fenn más emberekkel és a társadalmi, gazdasági intézmények legszélesebb körével. Az érintkezés feltételeinek biztosítása magában foglalja a fizikai helyváltozáshoz szükséges sajátos körülmények erősítését (közlekedés, akadálymentesítés) is. Gondoskodni kell a közhasználatú épületek több szempontú fizikai akadálymentesítéséről. Az épített környezet akadálymentesítése, a fogyatékos személyek igényei szerinti átalakítása érdekében meg kell kezdeni és folytatni kell az érvényes építési jogszabályok és szabványok áttekintését, s annak felmérését, hogy azok - közhasználatú építmények vonatkozásában - mennyiben teljesülnek. Az Építési törvény 2. -a szerint a Szegedi Nagyáruház is középületnek minősül. Jogszabály - Fot. 29. (6) - által előírt kötelezettség a kereskedelmi, szolgáltatási célú építmények akadálymentesítése, melynek határideje január 1.- jelen esetben eredménytelenül telt el. Ezzel a mulasztással a kérelmező mozgásszervi fogyatékossága Ebktv. 8. g) miatt közvetlen hátrányos megkülönböztetésben, kedvezőtlenebb bánásmódban részesült és részesül az áruház szolgáltatásait igénybe vevő ép, nem fogyatékossággal élő embertársaihoz képest. Mivel mozgásában akadályozott, kerekesszékhez kötött, így sem a lépcsőn, sem a mozgólépcsőn nem tud feljutni az emeleti eladótérbe, egyéb lehetőség pedig nem biztosított a számára. Az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt indított eljárásokban a jogsérelmet szenvedett félnek kell bizonyítania, hogy hátrány érte, és hogy rendelkezett a 8. -ban meghatározott valamely tulajdonsággal (Ebktv. 19. (1) bek.). Bizonyított, hogy a kérelmező kerekesszékhez kötött, így rendelkezik az Ebktv. 8. g) pontjába foglalt védett tulajdonsággal (mozgásszervi fogyatékos), továbbá, hogy hátrány érte, mivel nem biztosított az áruház emeletére történő feljutása. Az Ebktv. 7. (2) bekezdése szerint nem sérti az egyenlő bánásmód követelményét az a 8. -ban felsorolt tulajdonságon alapuló magatartás, intézkedés, feltétel, mulasztás, utasítás vagy gyakorlat, amelynek tárgyilagos mérlegelés szerint az adott jogviszonnyal közvetlenül összefüggő, ésszerű indoka van. Az Ebktv. 19. (2) bekezdése szerint az eljárás alá vontat terheli annak bizonyítása, hogy megtartotta, vagy az adott jogviszony keretében nem volt köteles megtartani az egyenlő bánásmód követelményét. Az áruház földszintjének tulajdonosa, a Coop Szeged Zrt. védekezésében előadta, hogy szupermarketük, az általuk üzemeltetett üzletterületek akadálymentesen megközelíthetők, így nem az ő kötelességük a személyfelvonó elkészítése. Annak megvalósításához szavazatukkal hozzájárultak, a területet is biztosítani tudják a kivitelezéshez. Az emelet tulajdonosa, a Komplett Rt. előadta, hogy a személyfelvonó költségeinek 50 %-át vállalják, egyetértettek a kérelmező által előadott kivitelezési lehetőségekkel, illetve megtesznek minden tőlük telhetőt a lifthasználat megvalósítása érdekében. Az eljárás alá vont társasház, a tulajdonosok nem bizonyították, hogy megtartották, vagy az adott jogviszony keretében nem voltak kötelesek megtartani az egyenlő bánásmód követelményét. Az, hogy a vásárlók nem használhatják a teherliftet, illetve az ahhoz vezető folyosót ezt alátámasztja

7 az ÁNTSZ nyilatkozata is elfogadható, de nem mentesít a felelősség alól. Nem fogadható el ésszerű indoknak a jogi felelősség alóli mentesüléshez a Coop Zrt. azon védekezése, hogy az általa nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez a földszinti eladótér akadálymentesen megközelíthető, továbbá a Komplett Rt. nyilatkozata, mely szerint vállalja a lift kivitelezési költségeinek 50 %-át. Nem mentesülhet a társasház a felelősség alól a tulajdonostársak közötti költségfelosztási vitára való hivatkozással sem, mivel a társasház közös tulajdonú részeinek akadálymentesítése értéknövelő beruházást jelent, az a többi tulajdonos számára is pozitív következménnyel járhat (egyéb üzletek látogatottságának növekedése nemcsak a mozgássérültek, hanem a babakocsival közlekedő kismamák által). Az eljárás alá vont azzal, hogy megszavazta a személyfelvonó beépítését, bizonyította, hogy nem jelent számára aránytalan terhet a költségek fedezése. A Fot. Általános Indokolása szerint akadálymentes, vagy adaptált környezet az, ahol a különböző fogyatékossággal élő emberek könnyen, biztonságosan, önállóan, szabadon mozoghatnak, amely az áruház épületében nem biztosított. Azon túl, hogy a hatósági eljárás kezdetét követően társasházi közgyűlési határozat született a személyfelvonó beépítésével kapcsolatban, illetve árajánlatot kértek a kivitelezési költségekről, egyéb intézkedésre nem került sor a probléma megoldására. Azzal, hogy január 1-je óta nem tettek eleget a Fot. 29. (6) bekezdésében foglaltaknak, a törvény kihirdetésekor már meglévő középületek akadálymentessé tételét fokozatosan, de legkésőbb január 1-jéig el kell végezni nem csupán a kérelmezőt, hanem mozgássérült társait is folyamatos hátrány éri, akik el vannak zárva az emeleten lévő szolgáltatások igénybevételétől, vásárlási lehetőségtől. A kérelmező hivatkozott az Ebktv. 10. (1) és (2) bekezdésére is, mivel megítélése szerint az áruház egyes alkalmazottainak magatartásából az ellenséges légkör kialakítását, zaklatást vélelmezhetnek, továbbá hogy a két cég eljárásnak eredménye a tolókocsisok jogellenes elkülönítése lett. Az áruházban szolgálatot teljesítő Kft. alkalmazottait a Coop Szeged Zrt, elnökvezérigazgatója felhívta a szakszerű és körültekintő, udvarias magatartásra, továbbá a panaszostól elnézést kért a kellemetlenségekért. Az Ebktv. taxatívan felsorolja, hogy mely magatartások sértik az egyenlő bánásmód követelményét: közvetlen hátrányos megkülönböztetés, közvetett hátrányos megkülönböztetés, zaklatás, jogellenes elkülönítés, megtorlás, valamint az ezekre adott utasítás. A korábban leírtak szerint jelen ügyben a kérelmezőt fogyatékossága miatt közvetlen hátrányos megkülönböztetés érte, nem pedig jogellenes elkülönítésre került sor. A szankció alkalmazása körében a Hatóság a jogsértő magatartás megállapításán, illetőleg a jogsértő helyzet megszüntetésének elrendelésén és a jogsértő magatartás további folytatásától való eltiltáson túl az Ebktv. 16. (1) bekezdés c) pontjának alkalmazásáról határozat nyilvánosságra hozatala - döntött, figyelembe véve, hogy más hasonló esetben a megelőzéshez fűződő célok a fogyatékos emberek helyzetének javítása, társadalmi szemléletváltás - csak a határozat nyilvános közzétételével érhetők el. A sérelmes helyzet megszüntetése tekintetében a hatóság - követve a bíróságok ilyen irányú ítélkezési gyakorlatát - a kötelezettségre irányuló megoldást nem határozta meg, e tekintetben ésszerű teljesítési határidőt állapított meg, amely alkalmas a hosszú távú megoldás megteremtésére. Az akadálymentesítés költségeire tekintettel a Hatóság eltekintett a jogszabály által biztosított bírság kiszabásának lehetőségétől. A Hatóság nem rendelkezett egyrészt az akadálymentesítés műszaki kivitelezésének módjáról (amelyről egyébként az eljárás alá vont pozitívan döntött), másrészt a kivitelezés költségeinek megosztásáról, mert álláspontja szerint azok konkrét meghatározására a tulajdonosok jogosultak és kötelezettek.

8 Mindezekre tekintettel a Hatóság megállapította, hogy az eljárás alá vont megsértette az egyenlő bánásmód követelményét és a rendelkező részben foglaltak szerint hozta meg döntését. A Hatóság az eljárási költség (a hatóság ügyintézőinek a helyszíni szemlére és tárgyalásra történő utazása) viseléséről az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló évi IV. törvény (Áe.) 89. -a, illetve az Egyenlő Bánásmód Hatóságról és eljárásának részletes szabályairól szóló 362/2004 (XII. 26.) Kormányrendelet (R.) 14. (2) bekezdése alapján döntött. A határozat elleni fellebbezést az Ebktv. 17. (1) bekezdése zárja ki. A határozat ellen a jogorvoslatot az Ebktv. 17. (3) bekezdése, az Áe. 72. (1) bekezdése biztosítja az arra jogosultak számára. Határozatomat az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény 15. (1) bekezdés a) pontjában biztosított hatáskörömben eljárva hoztam meg. Budapest, augusztus 29. Dr. Demeter Judit Elnök 1024 Budapest, Margit krt. 85. Tel.: (1) , Fax: (1)

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/234 / 1 /2009 Ügyintéző: dr. Kegye Adél Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1024 Budapest, Margit krt. 85.) A.B Kérelmező által az egyenlő bánásmód követelményének

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyiratszám: EBH/56/13/2007 Ügyintéző: dr. Gombos Annamária Az Egyenlő Bánásmód Hatóság Kérelmezőnek az Auchan Magyarország Kft. (1113 Budapest, Bocskai út 134-136.) - képviseletében

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyiratszám:EBH/554/19/2012. HATÁROZAT Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1024 Budapest, Margit krt. 85.) A. B. törvényes képviselőjeként C.D. benyújtott kérelme alapján a Munkácsy Mihály

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/ / /2009 Ügyintéző: dr. Kegye Adél Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1024 Budapest, Margit krt. 85.) Dr. X.Y (továbbiakban, mint Kérelmező) által az egyenlő bánásmód

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/349/12/2009 Ügyintéző: dr. Kegye Adél Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1024 Budapest, Margit krt. 85.) A.B. kérelme alapján az egyenlő bánásmód követelményének

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyszám:EBH/1026/2008 Ügyintéző:.dr. Gregor Katalin Az Egyenlő Bánásmód Hatóság X Ügyvédi Iroda által képviselt KA kérelmére a PR ügyvéd által képviselt ITD Hungary Zrt. eljárás

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG. Elnök

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG. Elnök 1 Elnök EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyiratszám: EBH/545/13/2013. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (, a továbbiakban: hatóság) a kérelmező kérelmére az eljárás alá vonttal szemben a fenti ügyszámon folytatott

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.330/19/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

ÁROP-1.A.3-2014 TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN

ÁROP-1.A.3-2014 TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN ÁROP-1.A.3-2014 TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN A projekt által érintett jogszabályok felsorolása, valamint a főbb jogi rendelkezések

Részletesebben

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató 1. Kellékszavatosság Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával? Ön a Folmaster Kft által üzemeltetett www.erotic-webshop.hu,

Részletesebben

3. Kérem, hogy a tisztelt törvényszék tiltsa el alpereseket a további jogsértésektől (Ptk. 84. (1) b)).

3. Kérem, hogy a tisztelt törvényszék tiltsa el alpereseket a további jogsértésektől (Ptk. 84. (1) b)). Tisztelt Nyíregyházi Törvényszék!... (született:..., lakcím:..., anyja neve:...) felperes meghatalmazott jogi képviselőjeként Orosz Mihály Zoltán, Érpatak Község polgármestere (cím:...) I. rendű és Érpatak

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat Tövishát Lakópark Társasház Tulajdonosainak Közössége 1186. Budapest Csáth Géza utca 1-3 és Visnyovszky Lajos utca 2-4. 2011. A Budapest, XVIII ker., Csáth Géza utca 1-3,

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. K Ö ZB E S Z E R Z É S E K T A N Á C S A K Ö ZB E S Z E R Z É S I D Ö N TŐB I ZO T T S Á G 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D.805/ 13 /2009. A Közbeszerzési

Részletesebben

77-4/2014/H. Iktatószám: 2014.05.24. Jogerő/határozathozatal dátuma:

77-4/2014/H. Iktatószám: 2014.05.24. Jogerő/határozathozatal dátuma: Iktatószám: Jogerő/határozathozatal dátuma: Közzététel jogcíme: 77-4/2014/H. 2014.05.24. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A.

Részletesebben

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) Jelen Alapszabályt az egyesület alapító tagjai a 2010. november 6. napján megtartott közgyűlésen az 1989. évi II. tv.,

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek mellett,

BÉRLETI SZERZŐDÉS. között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek mellett, *1073340127* Vonalkód: 1073340127 Iktatószám: 2139/70/1/2008 BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (1095 Budapest, Soroksári út 22-24., adószáma: 15329547-2-43,

Részletesebben

Ügyféltájékoztató...3. Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF)...5

Ügyféltájékoztató...3. Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF)...5 Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató.................................................................................3 Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF)..............................................................5

Részletesebben

Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő

Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő Az Alkotmánybíróság döntésének tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege. A hivatalos közzétételre a Magyar Közlönyben, illetve az Alkotmánybíróság Határozatai című hivatalos lapban kerül

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyiratszám: EBH/301/ /2011. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1024 Budapest, Margit krt. 85.) Kérelmezőnek a B. Szakközépiskola (1201 Budapest, Vörösmarty u. 89-91.) eljárás alá vonttal

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 30-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 30-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 30-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Dr.Vécsei László képviselő napirend előtti felszólalása - Dr.Vécsei László

Részletesebben

Feltétel. Otthon és környezet Techno+ Lakásbiztosítás. Érvényes: 2015. október 1-tôl

Feltétel. Otthon és környezet Techno+ Lakásbiztosítás. Érvényes: 2015. október 1-tôl Feltétel Otthon és környezet Techno+ Lakásbiztosítás Érvényes: 2015. október 1-tôl Otthon és környezet Techno+ lakásbiztosítás feltételek Tartalomjegyzék I. ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ 1 II. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

Részletesebben

Állásfoglalás a nemzeti vagyon körébe tartozó ingatlanokat bérbe vevő, nem közfeladatot ellátó személyek, cégek nevének nyilvánosságáról

Állásfoglalás a nemzeti vagyon körébe tartozó ingatlanokat bérbe vevő, nem közfeladatot ellátó személyek, cégek nevének nyilvánosságáról Állásfoglalás a nemzeti vagyon körébe tartozó ingatlanokat bérbe vevő, nem közfeladatot ellátó személyek, cégek nevének nyilvánosságáról Ügyszám: NAIH-422-5/2013/V. [...] részére Tisztelt Uram! Ön bejelentést

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2004. (...) rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről és elidegenítéséről, egységes szerkezetben a lakások és helyiségek

Részletesebben

Casco biztosítási feltételek

Casco biztosítási feltételek Casco biztosítási feltételek Ügyfél- és Adatkezelési tájékoztató, Hasznos tudnivalók Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (ÁVF02) Casco biztosítás Különös Feltételek (CASCKF212) Alkalmazandó: 2012.09.21-től

Részletesebben

RENDELET-TERVEZET. Tisztelt Közgyűlés!

RENDELET-TERVEZET. Tisztelt Közgyűlés! 3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-705, Fax: (36)523-779, E-mail: gestefan@ph.eger.hu 6. RENDELET-TERVEZET Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások elidegenítésére vonatkozó szabályairól szóló 12/2001.

Részletesebben

A MIOK SZEGEDI SZAKKÖZÉPISKOLA ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A MIOK SZEGEDI SZAKKÖZÉPISKOLA ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA OM: 201183 A MIOK SZEGEDI SZAKKÖZÉPISKOLA ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Érvényes a 2015/2016. tanévtől Szeged, 2016. április 21. MIOK Szegedi Szakközépiskola Adatvédelmi szabályzata 2 Tartalom ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT...

Részletesebben

a Nyíregyháza, Búza u. 5. szám alatti ingatlanrész bérbeadására meghirdetett pályázat elbírálásáról, bérleti szerződés jóváhagyásáról

a Nyíregyháza, Búza u. 5. szám alatti ingatlanrész bérbeadására meghirdetett pályázat elbírálásáról, bérleti szerződés jóváhagyásáról KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. június 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.:(36)523-703, Fax: (36)523-779, E-mail: szantosi@ph.eger.hu

3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.:(36)523-703, Fax: (36)523-779, E-mail: szantosi@ph.eger.hu 3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.:(36)523-703, Fax: (36)523-779, E-mail: szantosi@ph.eger.hu 6. sz.. napirend Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások

Részletesebben

h a t á r o z a t o t hozom:

h a t á r o z a t o t hozom: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-II/B-7392/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata a CLB Független Biztosítási Alkusz Kft. számára A Pénzügyi

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS (tervezet)

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS (tervezet) amely létrejött egyrészről a VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS (tervezet) Csanádpalota Város Önkormányzata székhelye: 6913. Csanádpalota, Kelemen László tér 10. képviseli: Kovács Sándor polgármester törzsszáma:

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 24/2004. (X.01.) rendelete

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 24/2004. (X.01.) rendelete Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (X.01.) rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről és elidegenítéséről, egységes szerkezetben a lakások és helyiségek

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I/B-9888/2011. számú, fogyasztóvédelmi bírság kiszabását és intézkedést tartalmazó határozata a Banif Plus Bank Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek Állami

Részletesebben

h a t á r o z a t o t hozom:

h a t á r o z a t o t hozom: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-II/B-6142/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedés alkalmazását és bírság kiszabását tartalmazó határozata a Generali-Providencia Biztosító Zrt. számára

Részletesebben

Indokolás: A Rendelet támadott rendelkezései a következők: 2. Lakásfenntartási támogatás

Indokolás: A Rendelet támadott rendelkezései a következők: 2. Lakásfenntartási támogatás BorsodAbaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztály 3525 Miskolc, Városház tér 1. Tisztelt Cím! A Társaság

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ot.

H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 dontobizottsag@közbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt. sz.: D.797/ 9 /2009. A

Részletesebben

H A T Á R O Z A T-ot.

H A T Á R O Z A T-ot. Ikt. sz.: D.388/8/2010. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot Ikt.sz.: D.928/ 25 /2010. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM SZELLEMI TULAJDON KEZELÉSI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI EGYETEM SZELLEMI TULAJDON KEZELÉSI SZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM SZELLEMI TULAJDON KEZELÉSI SZABÁLYZATA A szabályzat célja, hogy I. A szabályzat célja elősegítse a Debreceni Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) kutatói, oktatói illetve a szabályzat

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG 2014. ÉVI FELÜGYELETI TERVE ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS POSTA AZ NMHH ELNÖKE JÓVÁHAGYTA 2013. december xx. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 3 PIACFELÜGYELET... 5 I. Az NMHH

Részletesebben

A 2010. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása. Összefoglaló

A 2010. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása. Összefoglaló A 2010. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása 1. Feladatkör, tevékenység Az intézmény neve: Egyenlő Bánásmód Hatóság Törzskönyvi azonosítószáma: 598196 Honlapok címe: www.egyenlobanasmod.hu; www.antidiszko.hu

Részletesebben

HATÁROZAT. 200 000Ft., azaz Kettőszázezer forint adatvédelmi bírság megfizetésére kötelezem.

HATÁROZAT. 200 000Ft., azaz Kettőszázezer forint adatvédelmi bírság megfizetésére kötelezem. Ügyiratszám. NAIH-1305-5/2013/H Tárgy: helyi adóra vonatkozó adatok közzététele HATÁROZAT Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

I. Hatósági tevékenység

I. Hatósági tevékenység Beszámoló az Egyenlő Bánásmód Hatóság tevékenységéről, valamint az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény alkalmazásának tapasztalatairól (2006. január

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-262/2014. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-262/2014. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-262/2014. számú ügyben Előadó: dr. Herke Miklós Az eljárás megindítása A panaszos aki jelenleg fehérgyarmati állandó lakos azt kifogásolta, hogy a lakcímnyilvántartásba

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

HATÁROZAT. hulladékkezelési engedélyt

HATÁROZAT. hulladékkezelési engedélyt Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 79075-1-6/2011. Tárgy: Varga Sándor (Szabadszállás) nem veszélyes hulladék kezelésének engedélyezése (települési

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA Kvk.IV.37.157/2006/6.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Ny. L. ügyvéd által képviselt dr. K. A. kérelmezőnek az Országos Választási Bizottság 93/2006.

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG HATÁROZAT

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG HATÁROZAT EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG HATÁROZAT Ügyiratszám: EBH/1475/2009 Előadó: dr. Gregor Katalin Az Edelény Város Önkormányzatának polgármestere, Molnár Oszkár eljárás alá vonttal szemben az egyenlő bánásmód követelményének

Részletesebben

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól Az Országgyűlés abból a célból, hogy az állampolgárokat és a szervezeteket legszélesebb körben érintő közigazgatási

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 01/8154-4/2010. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról szóló 2/2006. (II.

Részletesebben

3. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-i rendes ülésére

3. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-i rendes ülésére 3. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-i rendes ülésére Tárgy: A Szállásréti-tó haszonbérleti szerződésének megszüntetése

Részletesebben

Az esélyegyenlıtlenséget kiváltó okok és a hátrányos megkülönböztetés elleni fellépés a munka világában

Az esélyegyenlıtlenséget kiváltó okok és a hátrányos megkülönböztetés elleni fellépés a munka világában Az esélyegyenlıtlenséget kiváltó okok és a hátrányos megkülönböztetés elleni fellépés a munka világában Tanulmány az FSZH részére Budapest, 2010. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

Délmagyarországi Áramszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Délmagyarországi Áramszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Délmagyarországi Áramszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLY Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg (2006. október 16.) Szeged 1 PREAMBULUM A gazdálkodó szervezetek és a

Részletesebben

Ügyféltájékoztató...3. Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF)...5

Ügyféltájékoztató...3. Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF)...5 Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató.................................................................................3 Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF)..............................................................5

Részletesebben

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági bizottsága 9330 KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. JEGYZŐKÖNYV

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági bizottsága 9330 KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. JEGYZŐKÖNYV Iktatószám: 05-562-9/2011. Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági bizottsága 9330 KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. november 30-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. november 30-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. november 30-i ülésére Tárgy: A közterületek használatáról szóló rendelet megalkotásának előkészítése Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot. Ikt. sz.: D.601 /14/2010. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 E-mail cím: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D. 936/

Részletesebben

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v ALSÓSZÖLNÖK Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 29-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i. S z a b á l y z a t

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i. S z a b á l y z a t LÉTAVÉRTESI CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 4281 LÉTAVÉRTES, RÓZSA UTCA 1-3. TEL.: 52/585-011 S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t 2016. TARTALOMJEGYZÉK I. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése Az AJB-1363/2014. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése Az AJB-1363/2014. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése Az AJB-1363/2014. számú ügyben Előadók: dr. Berkes Lilla dr. Csink Lóránt Az eljárás megindítása A panaszos azért fordult hozzám, mert lakásszerzési kedvezményt kívánt

Részletesebben

2013. évi V. törvény. a Polgári Törvénykönyvről 1

2013. évi V. törvény. a Polgári Törvénykönyvről 1 1. oldal 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 1 ---->>----->>--

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 11-én de. 11 15 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Szállítási szerződés Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére KEOP-1.1.1/2F/09-2011-0003 azonosítószámú projekt során hulladékkezelő központ használatához

Részletesebben

Indokolás. Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.20.965/2008/6.

Indokolás. Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.20.965/2008/6. Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.20.965/2008/6. A Fővárosi Ítélőtábla a személyesen eljárt I. rendű felperes neve (IV. rendű felperes címe) I. rendű, a dr. Bay Endre pártfogó ügyvéd (...) által képviselt, II.

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.147/21/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

http://www.csmkh.hu/ugymenetek/item/135-kisajátítás?tmpl=componen...

http://www.csmkh.hu/ugymenetek/item/135-kisajátítás?tmpl=componen... 1 / 15 2012.02.03. 10:42 Kisajátítás 2011. április 26. kedd, 06:39 Ingatlan tulajdonjogának állami kényszerrel történő elvonásával - kisajátításával - kapcsolatos tudnivalókról TÁJÉKOZTATÓ a kisajátítási

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV 2009. 04. 01.

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV 2009. 04. 01. Egyesített Óvodai Intézmény 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14. : 52-273-180; fax: 52-273-181 e-mail: egyovig@netform.hu ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV 2009. 04. 01. Tartalomjegyzék BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK 3 I.

Részletesebben

XVI.ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2006. JÚLIUS

XVI.ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2006. JÚLIUS XVI.ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2006. JÚLIUS MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 5.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGET ÉS EGYENLŐ BÁNÁSMÓDOT BIZTOSÍTÓ FELTÉTELEINEK SZABÁLYZATA SZEGED, 2008. Az SZTE Esélyegyenlőséget és Egyenlő Bánásmódot Biztosító Feltételeinek Szabályzata 1

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya, a tulajdonosi jogkörök gyakorlása

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya, a tulajdonosi jogkörök gyakorlása Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2010. (VI.18.) önkormányzati rendelete a Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletének

Részletesebben

a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan

a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan A Shopline-webáruház Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Alapszabálya a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan 2014. február 07. A L A P S Z A B Á L Y A Fővárosi Bíróság,

Részletesebben

Platà n Szocià lis Alapà tvã ny. Felvà teli kã relem

Platà n Szocià lis Alapà tvã ny. Felvà teli kã relem Felvà teli kã relem Felvételi kérelem letöltése INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ A Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 95.. (1) bekezdése értelmében a személyes gondoskodást

Részletesebben

Délmagyarországi Áramszolgáltató Részvénytársaság A L A P S Z A B Á L Y

Délmagyarországi Áramszolgáltató Részvénytársaság A L A P S Z A B Á L Y Délmagyarországi Áramszolgáltató Részvénytársaság A L A P S Z A B Á L Y Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg (2004. április 16.) S z e g e d 1 P R E A M B U L U M A gazdálkodó szervezetek

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁSÚ JELZÁLOGHITELRŐL

TÁJÉKOZTATÓ AZ OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁSÚ JELZÁLOGHITELRŐL TÁJÉKOZTATÓ AZ OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁSÚ JELZÁLOGHITELRŐL A GRÁNIT Bank a 16/2016. Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) IV. fejezetében meghatározott 3 vagy több gyermekes családok részére nyújtható

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK II/B-6928/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata a QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.211/10/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

TÉTELVÁZLATOK A MÉRLEGKÉPES KÖNYVELÕK SZÓBELI VIZSGÁIHOZ JOGI ISMERETEK DR. JUHÁSZ JÓZSEF DR. NÉMETH ISTVÁN DR. TÉTÉNYI ZOLTÁN

TÉTELVÁZLATOK A MÉRLEGKÉPES KÖNYVELÕK SZÓBELI VIZSGÁIHOZ JOGI ISMERETEK DR. JUHÁSZ JÓZSEF DR. NÉMETH ISTVÁN DR. TÉTÉNYI ZOLTÁN TÉTELVÁZLATOK A MÉRLEGKÉPES KÖNYVELÕK SZÓBELI VIZSGÁIHOZ JOGI ISMERETEK DR. JUHÁSZ JÓZSEF DR. NÉMETH ISTVÁN DR. TÉTÉNYI ZOLTÁN 6. a. A polgári jogi jogviszony alanyai. A jogképesség és a cselekvõképesség

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM XIX/1375/2 ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól Budapest, 2010. október látta: norbert.kis@vm.gov.hu

Részletesebben

Adótörvény változások 2016.

Adótörvény változások 2016. 1 Adótörvény változások 2016. Alábbi hírlevelünkben foglaljuk össze a Parlament által 2015. november 17-én megszavazott, 2016-re vonatkozó legfontosabb adótörvény módosításokat. Minimálbér, garantált bérminimum

Részletesebben

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA hatályos: 2014. január március 10-jétől A Horizontz AXA Magánnyugdíjpénztár (korábbi nevén: AXA Magánnyugdíjpénztár, a továbbiakban:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉPÜLETRÉSZENKÉNTI HŐMENNYISÉGMÉRÉS SZERINTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉPÜLETRÉSZENKÉNTI HŐMENNYISÉGMÉRÉS SZERINTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉPÜLETRÉSZENKÉNTI HŐMENNYISÉGMÉRÉS SZERINTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRA Az általános közüzemi szerződés (a továbbiakban: Szerződés) általános szerződési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T

H A T Á R O Z A T O T EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyiratszám: EBH/109/8/2008. Előadó: dr. Szász Adrián Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1024 Budapest, Margit krt. 85.) A.A. kérelmező kérelme alapján Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatával

Részletesebben

A KÖZGYŰJTEMÉNYI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK (KKDSZ) A 2015. ÁPRILIS 8-I KONGRESSZUSRA KÉSZÜLT

A KÖZGYŰJTEMÉNYI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK (KKDSZ) A 2015. ÁPRILIS 8-I KONGRESSZUSRA KÉSZÜLT A KÖZGYŰJTEMÉNYI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK (KKDSZ) A 2015. ÁPRILIS 8-I KONGRESSZUSRA KÉSZÜLT 1. A szervezet neve, működési területe 1. A szakszervezet neve: Közgyűjteményi és Közművelődési

Részletesebben

J A V A S L A T. Az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről szóló rendelet megalkotására

J A V A S L A T. Az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről szóló rendelet megalkotására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Va.:9301/2006 J A V A S L A T Az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről szóló rendelet megalkotására Összeállította:.

Részletesebben

A Pénzügyi Békéltető Testület elnökének. 3/2015. számú utasítása

A Pénzügyi Békéltető Testület elnökének. 3/2015. számú utasítása A Pénzügyi Békéltető Testület elnökének 3/2015. számú utasítása a Pénzügyi Békéltető Testület elnökének 2/2014. számú utasítása módosításának tárgyában Alkalmazását 2015. év augusztus hó 3. napjától elrendelem...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő a Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

Szám: 145-3/2014/ADR Tárgy: TOMAflex Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye

Szám: 145-3/2014/ADR Tárgy: TOMAflex Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye Szám: 145-3/2014/ADR Tárgy: TOMAflex Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye H A T Á R O Z A T A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ TESTÜLET 2015. május 27-i rendes ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2015. május 27.

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ TESTÜLET 2015. május 27-i rendes ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2015. május 27. ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ TESTÜLET 2015. május 27-i rendes ülésére A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2015. május 27. A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület Az előterjesztést készítette: Terékiné

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2016. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Győr-Moson-Sopron Megyei Adó-és Vámigazgatósága

Jogszabályváltozások 2016. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Győr-Moson-Sopron Megyei Adó-és Vámigazgatósága Jogszabályváltozások 2016 Nemzeti Adó- és Vámhivatal Győr-Moson-Sopron Megyei Adó-és Vámigazgatósága Témakörök Társasági adó, illeték Személyi jövedelemadó Általános forgalmi adó Adózás rendje Társasági

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ 1 / 16 2016.03.29. 10:49

ELSŐ RÉSZ 1 / 16 2016.03.29. 10:49 1 / 16 2016.03.29. 10:49 2013. évi CLXXVII. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről 2016.03.24 9 2013. évi CLXXVII.

Részletesebben

HATODIK KÖNYV Szerződések általános szabályai

HATODIK KÖNYV Szerződések általános szabályai HATODIK KÖNYV Szerződések általános szabályai ÖTÖDIK KÖNYV: DOLOGI JOG- KORLÁTOLT DOLOGI JOGOK Célja, hogy a zálogjog segítse a hitelfelvételt: hatékony biztosítékot nyújt a hitelező számára, és megfelelő

Részletesebben

HU-Budapest: Integrált távközlési szolgáltatások 2009/S 110-159332 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Integrált távközlési szolgáltatások 2009/S 110-159332 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/10 HU-Budapest: Integrált távközlési szolgáltatások 2009/S 110-159332 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Nemzeti Információs

Részletesebben

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1 A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-8250/2012. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-8250/2012. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-8250/2012. számú ügyben Előadó: dr. Zemplényi Adrienne Az eljárás megindulása A panaszos azért fordult hivatalomhoz, mivel sérelmezte, hogy a közfoglalkoztatás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 27-én (kedden) 14,00 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendkívüli

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I/B-6436/2011. számú, fogyasztóvédelmi bírság kiszabását és intézkedést tartalmazó határozata az Erste Leasing Autófinanszírozási Zrt. számára. A Pénzügyi

Részletesebben

A DÖBRÖKÖZI HAJAGOSI ERDŐBIRTOKOSSÁGI TÁRSULAT ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben, 2004. április 26.)

A DÖBRÖKÖZI HAJAGOSI ERDŐBIRTOKOSSÁGI TÁRSULAT ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben, 2004. április 26.) A DÖBRÖKÖZI HAJAGOSI ERDŐBIRTOKOSSÁGI TÁRSULAT ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben, 2004. április 26.) Az 1995. június 9-i alakuló közgyűlésen elfogadott alapszabályt a Társulat 2004. március 27-én megtartott

Részletesebben

SZELLEMITULAJDON-KEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZELLEMITULAJDON-KEZELÉSI SZABÁLYZATA MTA KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet ( RMKI ) 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. 3. épület Postacím: 1525 Budapest, Pf. 49. Titkársági telefon: 395 9289, 392-2520 Fax: 392 2598, 395

Részletesebben

Előterjesztő: polgármester. Tárgy: Megállapodás a Hajdúhadházi Járási Hivatal kialakításához. Melléklet: Feladatot jelent: polgármester, jegyző

Előterjesztő: polgármester. Tárgy: Megállapodás a Hajdúhadházi Járási Hivatal kialakításához. Melléklet: Feladatot jelent: polgármester, jegyző Előterjesztő: polgármester Tárgy: Megállapodás a Hajdúhadházi Járási Hivatal kialakításához Ügyiratszám: /2011. Melléklet: Feladatot jelent: polgármester, jegyző Határidő: azonnal Előterjesztést összeállította:

Részletesebben