VEZETŐI PÁLYÁZAT. Dr. Fejérpataky László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Balhegy Gabriella Katalin. Iváncsa, április 15.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VEZETŐI PÁLYÁZAT. Dr. Fejérpataky László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Balhegy Gabriella Katalin. Iváncsa, 2014. április 15."

Átírás

1 VEZETŐI PÁLYÁZAT Dr. Fejérpataky László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Balhegy Gabriella Katalin Iváncsa, április 15.

2 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI PÁLYÁZAT... 1 TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 3 AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSÉNEK PROGRAMJA PEDAGÓGIAI, VEZETŐI HITVALLÁS HELYZETÉRTÉKELÉS Az intézmény bemutatása Intézményi adatok TÁRGYI FELTÉTELEK, ESZKÖZELLÁTOTTSÁG AZ INTÉZMÉNY TANULÓI, SZOCIÁLIS KÖRNYEZETE EREDMÉNYESSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAM Nem elég azt mondani: Megteszek minden tőlem telhetőt. Amire szükség van, azt színvonalasan meg kell csinálni (Sir Winston Churchill) ZÁRSZÓ, ÖSSZEFOGLALÓ GONDOLATOK

3 BEVEZETÉS A legtöbb embernek szüksége van arra, hogy munkájával olyan ügyet szolgáljon, amelyet sokra becsül, s így az önkifejezés által elérje azt a kielégülést és lelki nyugalmat, amelyre vágyik. (Selye János) A közművelődés és közoktatás területén eddig eltöltött 32 év tapasztalataira alapozva nyújtom be pályázatom a Dr. Fejérpataky László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői álláshelyére. Az általános iskolában eltöltött 25 év tapasztalatainak, tudásanyagának birtokában képesnek érzem magam arra, hogy megbirkózzam ezzel a feladattal. Szereztem-e vezetői tapasztalatot? Igen, hiszen pályám során többféle funkciót betöltöttem, hatszor voltam osztályfőnök, de a munkaközösség-vezetést is néhány évig végeztem. 10 évig tartott gyermekvédelmi felelős feladatköröm, melynek során erre a szakterületre is rálátok. A Dr. Fejérpataky László Általános Iskola vezetésére negyedszer pályázom, bízva abban, hogy ezúttal sikerül megszereznem a kellő támogatottságot leendő munkatársaim és a döntéshozók részéről is. A korábbi pályázati fordulók alkalmával sikerült megismernem az iskolát, közelebb kerültünk egymáshoz a pedagógus kollégákkal is. Ismereteimet rendszerezve tudatosan készülök erre a feladatra: a legkorszerűbb tudással felvértezve, melyet a BME közoktatás-vezetői szakvizsgára készülés, valamint a portfólió-készítés során szereztem. Dr. Fejérpataky László munkássága és személye közel áll hozzám, hiszen ő a Heraldikai Társaság alapító tagjaként a történelem tanítását, a családi gyökerek kutatását segítő tevékenységet folytatott, én pedig arra ösztönzöm tanítványaimat, hogy kutassák felmenőik eredetét, tanulmányozzák a kort, amelyben éltek. Így kerül testközelbe a történelem, mely nem csak események sorozata, hanem sorsok alakítója, emberek egymás közötti viszonya. 3

4 AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSÉNEK PROGRAMJA Olyan lesz a jövő, amilyen a ma iskolája (Szent-Györgyi Albert) 1. PEDAGÓGIAI, VEZETŐI HITVALLÁS Pedagógiai hitvallás Pedagógiai pályám évei alatt gyakran akartak változtatni a nevelés-oktatás folyamatán, sokszor meggondolatlanul és szolgalelkűen a szakma a vitatkozás, érvelés helyett egyből az új követelmények irányába fordult, ledolgozhatatlan hátrányokat okozva ezzel hosszú távon. A nevelés meghatározó része a gyermekek életének, és mindhalálig kihat az ember életútjának minden szakaszára. Fontos és meghatározó a család példaadó szerepe, melyet az intézményes nevelés csak kiegészíteni, továbbfejleszteni tud. A szülők partnerkapcsolata mindvégig meghatározó eleme a gyermek szocializációjának. A ráhagyó, mindent megengedő szülő nem szereti jobban gyermekét, mint az irányító, megértően korlátozó. A felnőtt tekintélyét, az iránta érzett bizalmat a családban tapasztalt tiszta szándék tudja megalapozni. Kiegyensúlyozott, jogkövető társadalom alapjait a nevelésben részt vevők közös tevékenysége határozza meg. Hiszem és vallom, hogy a legfontosabb klasszikus didaktikai alapfogalmak nem veszítették el érvényességüket: - tanítás, tanulás, ismeret, tudás, jártasság, készség, képesség, - oktatás és képzés ma is részét képezik az eredményes oktatási folyamatnak. A kompetencia minden eddiginél tágabb értelmezést kapott, felölelte a tudást és a képességeket a viselkedési és pszichoszociális jellemzőkkel együtt. A helyes arányokat a szakembereknek kell megtalálniuk, és a laikus közvéleménynek bíznia kell a szaktudással rendelkezőkben. A pedagógiai módszerek és modern technikai eszközök alkalmazásának lehetőségei érdekessé tehetik a nevelés-oktatás folyamatát, mely, ha a kölcsönös megbecsülés jegyében zajlik, elégedett partnereket eredményez. Fontos vezetői feladatnak tekintem az iskolai nevelés-oktatás hatékonyságának növelését, a tanulók képességeinek folyamatos fejlesztését. 4

5 Fontos vezetői feladatnak tartom, hogy közös célok érdekében munkálkodó, szervezett közösségeket fogjak össze, a jól végzett munka örömét érezze felnőtt és gyermek, aki érzi: értékes és tehetséges Milyen iskolát szeretnék? Egy szabadságszerető hazában a tökéletes nevelés kötelesség (gr. Széchenyi István) - Olyan intézmény vezetése a célom, ahol a település szerves részeként, s annak fejlődésének szolgálatában zajlik a szakszerű, minőségi nevelő-oktató munka, a közös cél érdekében pedig mindenki összefog. - Ahol világosan, tisztán látja mindenki a feladatait, és legjobb képességei szerint teljesít. - Ahol a kölcsönös tisztelet, segíteni akarás és jó szándék képes elsorvasztani a kicsinyességet és gáncsoskodást. - Ahová a gyerekek szívesen járnak, mert megértő, motiváló és szeretetteljes légkör veszi őket körül. - OKM mérések eredményei évről évre tovább javulnak. - Ahol minden gyermek a benne rejlő értékek és tehetség megtalálása során átélt sikerélmény motiváltságával gazdagodik. - Ahol nem szégyen a tanulás, méltán lehet büszke eredményeire gyermek, szülő és pedagógus egyaránt. - Ahová a szülők szívesen hozzák gyermekeiket, és együttműködnek nevelésioktatási céljaink elérésében. - Ahol a nevelőtestület minden tagja fontosnak érzi magát, megtalálja azt a tevékenységet, amely számára az alkotás örömét biztosítja. - Amely rugalmasan képes megfelelni társadalmi követelményeknek Legfontosabb vezetői törekvéseim és céljaim: Hibázni egyedül is tudok, de eredményeket csak együtt tudunk elérni! o Helyzetelemzés, értékelés, stratégiai, operatív célok megfogalmazása. 5

6 o Tartalmi és szakmai korszerűsítés; a nevelési funkció erősítése. o A hátránnyal küzdő gyermekek fokozott segítése. o Tehetséggondozás megszervezése. o Demokratikus iskolavezetési gyakorlat kiszélesítése. o Partnerekkel jó kapcsolat kiépítése. o Munkánkat segítő, aktív kommunikációs rendszer működtetése. o Egyén és közösség érdekeinek összehangolása a szükségletek pontos feltárásával, a közös célok pontos megfogalmazásával és konszenzus kialakításával. o Korábbi hagyományok megőrzése, közös értékekre épülő kreatív együttműködés kialakítása. Egy intézményt vezetni felelősségteljes feladat. A szakmai felkészültség csupán alap, mert az emberi tulajdonságok, a stílus, személyes kontaktusteremtő képesség mind kevés, az együttműködő közösség támogató bizalma szükséges. Egy kistelepülés iskolája fontos az ott élők és dolgozók számára. Meg kell mutatni a partnerek, a külvilág számára a bennünk rejlő értékeket, s ehhez a mai kor technikáit bátran kell alkalmaznunk. Ma, az Internetről szerzik be az emberek információik nagy részét. Az intézményi honlap további fejlesztésével el lehet érni, hogy napra kész, élő információk váljanak elérhetővé egyszerű, de logikus menükön keresztül. 6

7 2. HELYZETÉRTÉKELÉS 2.1. Az intézmény bemutatása Intézményi adatok 1 Az intézmény OM azonosítója: Az intézmény megnevezése: Dr. Fejérpataky László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Címe: 2454 Iváncsa, Fő utca 61. Ellátott alapfeladatok: általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat), általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat), alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon, alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágon, alapfokú művészetoktatás szín- és bábművészeti ágon, egyéb A fenntartó megnevezése: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ A fenntartó címe: 1051 Budapest V. kerület, Nádor utca 32. A fenntartó típusa: állami intézményfenntartó központi hivatal Tankerület megnevezése: KLIK Dunaújvárosi Tankerülete Tankerület címe: 2400 Dunaújváros, Vasmű út 41. II. emelet 234. Az intézménytípusa: összetett iskola (Köznevelési és egyéb alapfeladatok) 2 I. általános iskolai nevelés-oktatás a. nappali rendszerű iskolai oktatás b. alsó tagozat, felső tagozat c. sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos, értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők) d. integrációs felkészítés e. képességkibontakoztató felkészítés 1 <http://www.oktatas.hu/kozneveles/intezmenykereso/koznevelesi_intezmenykereso/!dari_intezme nykereso/oh.php?id=kir_int_mod&int_omkod=030092> 2 Forrás: Szakmai alapdokumentum (OH) 7

8 II. alapfokú művészetoktatás 3 a. zeneművészeti ág (kifutó tanszakok: szolfézs (klasszikus zene) tanszak, zongora tanszak) (új tanszakok: billentyűs tanszak, zeneismeret tanszak) b. táncművészeti ág (kifutó tanszakok: modern-kortárstánc tanszak, néptánc tanszak) (új tanszakok: moderntánc tanszak, néptánc tanszak) c. képző- és iparművészeti ág (kifutó tanszakok: bőrműves tanszak, festészet tanszak, grafika tanszak, kerámia tanszak, szobrászat d. tanszak, textilműves tanszak) (új tanszakok: grafika és festészet tanszak, szobrászat és kerámia tanszak, textil- és bőrműves tanszak) e. szín- és bábművészeti ág (kifutó tanszakok: színjáték tanszak) (új tanszakok: színjáték tanszak) f. zeneművészeti ágban: 8 évfolyamos képzés (1-2 előképző évfolyam, 1-6 alapfokú évfolyam) táncművészeti ágban: 8 évfolyamos képzés (1-2 előképző évfolyam, 1-6 alapfokú évfolyam képző- és iparművészeti ágban: 8 évfolyamos képzés (1-2 előképző évfolyam, 1-6 alapfokú évfolyam) szín- és bábművészeti ágban: 12 évfolyamos képzés (1-2 előképző évfolyam, 1-6 alapfokú évfolyam) Férőhelyek/felvehető tanulók száma: 350 fő Tantermek száma: 15 Az intézmény tanulólétszáma okt. 1-i állapot szerint: 269 fő; 14 tanulócsoportban, 112 fő iskolaotthonos, 20 fő tanulószobás ellátásban részesül, 17 fő jár más településről, 18 fő integráltan nevelt SNI tanuló, 41 fő BTM-es, 9 évfolyamismétlő, 24 fő hátrányos helyzetű, s ebből 14 fő halmozottan hátrányos helyzetű. 181 fő tanul idegen nyelvet. 3 Jelenleg nem, vagy részben működő funkciók 4 Forrás: <http://www.oktatas.hu/kozneveles/intezmenykereso/koznevelesi_intezmenykereso/!dari_intezme nykereso/oh.php?id=kir_int_mod&int_omkod=030092> 8

9 Az intézményben alkalmazott pedagógusok: 1-4. évfolyamon 12 fő tanít (ebből 10 fő nő) 5-8. évfolyamon 13 fő tanít (ebből 7 fő nő) felső tagozaton 2 fő óraadó, (ebből 1 fő nő) Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők száma 5 fő (ebből 4 fő nő) Az intézmény dokumentumai Szakmai Alapdokumentumok: 5 Alapító Okirat az intézmény állami fenntartásba vétele utáni legutolsó: Pedagógiai Program és Művészeti Pedagógiai Program (2004.) Szervezeti és Működési Szabályzat (2004.) Házirend (2013. szept. 1.) 2.2. Az iskola vezetői: Az iskola élén jelenleg a megbízott igazgató áll, aki munkáját jelenleg - egy igazgatóhelyettes közreműködésével végzi.. 5 Az alapdokumentumok elkészítése terén van a legtöbb tennivaló, többszöri módosítás, újra fogalmazás elmaradt. 9

10 Az iskola vezetése Az intézmény vezetőinek munkáját két munkaközösség vezető segíti. Általuk az alsó tagozatos és a felső tagozatos pedagógusok a szakmai, módszertani kérdésekben, a szaktárgyak oktatásának jobb ellátásában, a módszertani kultúra fejlesztésében kapnak szerepet. Vezetőik a szakmai munka tervezésében, szervezésében, ellenőrzésében és segítésében is részt vesznek. Segítik a házi versenyek szervezését, lebonyolítását, a körzeti versenyek előkészítését Az intézményi közösségek és a belső kapcsolattartás általános módjai: Alkalmazotti közösség: - iskolai, szakmai munkaközösségek - nem pedagógus munkakörben dolgozók közössége Szülői közösségek: - szülői választmány szülői közösségek A tanulók (gyermekek) közösségei: - osztályközösségek, csoportok - diákönkormányzat A kapcsolattartás rendszeres formái: különböző értekezletek, fórumok, intézményi gyűlések, nyílt napok, fogadóórák Az intézményi közösségek jogai Az egyes közösségeket, illetve azok képviselőit jogszabályokban meghatározott esetekben: részvételi, javaslattételi, véleményezési, egyetértési, döntési jogok illetik meg A szülői közösségek 6 Intézményi munkaterv

11 Munkájában az osztály szülői vesznek részt, akik választott képviselőik útján kapcsolódnak az intézményi munkaközösséghez. Kapcsolattartási formák: Családlátogatás Szülői értekezlet Fogadóóra Nyílt nap Írásbeli tájékoztató Együttműködés az iskola szabadidős programjai, ünnepélyei, rendezvényei során, valamint a település érdekében Egyéb kapcsolatok o Mesepalota Művészeti Óvoda o Egyházak o Gyermekjóléti Szolgálat o Családsegítő szolgálat o Nevelési Tanácsadó o Védőnő, iskolaorvos o Helyi civil szervezetek o Helytörténeti Gyűjtemény o Dunaújváros középiskolái o Megyei Pedagógiai Intézet 11

12 3. TÁRGYI FELTÉTELEK, ESZKÖZELLÁTOTTSÁG A dr. Fejérpataky László Általános Iskola és Művészeti Alapiskola megújulása után a település legimpozánsabb épülete lett. Közel 200 éves múltra tekint vissza a községi iskola, mely több fejlődési perióduson esett át. Elismeréssel kell megemlítenem a sok munkát, amit a pályázatok megírása, megvalósítása és elszámolása jelentett mindazok számára, akik ebben részt vettek. 3.1 Az iskola épülete, felszereltsége: Az iskola szépen rendezett környezetben található, az épület teljes mértékben akadálymentesített. Az épületben 15 tanterem áll rendelkezésre, melyekben jelenleg 14 tanulócsoport működik. Hat tanulócsoport iskolaotthonos rendszerben egész nap használja az iskolát, a délutáni időben szakkörök, és két tanulószobás csoport tartózkodik az épületben. Az épület berendezési tárgyai, felszerelése korszerűek. Az ebédlő/tálalókonyha állapota jóval alatta marad a többi felújított térnek erre nem jutott a pályázatból pénz, és az állami átvétel után sem történt felújítás. A fenntartóváltás megnehezítették a karbantartási munkák végzését, az eszközellátás gördülékenységét. A községi könyvtár egyben iskolai könyvtárként is működik, azonban számomra nem átlátható viszonyok között AZ INTÉZMÉNY TANULÓI, SZOCIÁLIS KÖRNYEZETE A tanulók nagy része helybéli, de a környező településekről is vannak bejáró diákok, a VOLÁN helyközi járataival közelítik meg az iskolát. A beiskolázási körzet felnőtt lakossága ipari, mezőgazdasági tevékenységgel foglalkozik javarészt, de elég nagy számban vannak munkanélküliek is. A település lakosságszáma enyhe csökkenést mutat, a születések száma ingadozó, a népesség öregszik. 7 Feltétlenül tisztázni kell a működéssel kapcsolatos minden kérdést a jó együttműködés érdekében. 12

13 Települési adatok 8 Kor szerinti megoszlás Öregedési index: Beiskolázás előtt álló korosztályok /fő /fő /fő /fő 3 évesek száma Helyi Esélyegyenlőségi Program Feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési terv Fejér megye

14 A 272 tanulóból 21 fő részesül integrált nevelésben, HH 65, HHH 43 fő. Az SNI tanulók aránya 6,7% mely az integrált oktatás specifikumával is magyarázható. HUMÁN ERŐFORRÁSOK A nevelőtestület szakos ellátása részben elégséges, hiány mutatkozik matematika, magyar, erkölcstan és testnevelés szakos pedagógusból. Életkoruk szerint fiatal-középkorú csoport, sokan régóta tanítanak az iskolában, értékes, alapos, elhivatott pedagógusközösség. Lehetővé kell tenni, hogy a hajlandósággal rendelkezők tanulhassanak, a megszerzett tudást pedig erkölcsileg és anyagilag egyaránt el kell ismerni. Mindenki azért dolgozzon, hogy neveltjeink és önmagunk (iskolások, felnőttek) emberi milyensége, minősége pozitív irányba változzon. Az intézményi környezethez tartozik a vele kapcsolatba kerülők közérzete, elégedettsége. Sajnos, ilyen vizsgálati eredmények nem jutottak el hozzám, pedig a tervezéshez hasznos támpontot adnának. 14

15 5. EREDMÉNYESSÉG Neveltégi szintről nem rendelkezem adatokkal, az OKM mérések 10 eredményeit tanulmányoztam több évre visszamenőleg. A hatodikosok teljesítménye szövegértésből javult, 11 de így is alatta marad a községi iskolák átlagának is. Nem vigasztaló, hogy a tankerületben ez a 14. helyezést jelenti. Rosszabb a helyzet matematikából, ahol visszaesés tapasztalható, a Dunaújvárosi tankerületben ez a 16. helyre szorította az intézményt, ami a legrosszabb helyezés. 10 < https://www.kir.hu/okmfit/getjelentes.aspx?tip=i&id=030092> 11 Dr. Fejérpataky László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eredményei = saját intézmény 15

16 A nyolcadik évfolyam szövegértés eredményei is nagyon alacsonyak, (13. hely) de a matematika ennél az évfolyamnál is mélyponton van. Ez a tankerület iskolái közül az utolsó helyet jelenti. A kedvezőtlen eredményeket ha képességszintek szerint vizsgáljuk, az intézményi FITjelentésben szereplő adatok igazítanak el bennünket. A 2013-as oszlop feliratozott. A jelentésben alapszintnek 6. évfolyamon a 3. képességszintet el nem érőket, nyolcadik évfolyamon a 4. képességszint alatti eredményt veszi. (A 20/2012. EMMI rendelet (VIII. 31.) szerint intézkedési tervet kell készíteni, ha 6. évfolyamon a tanulók legalább fele szövegértésből és legalább fele matematikából nem érte el a 2. képességszintet, illetve a 8. évfolyamon a tanulók legalább fele szövegértésből és legalább fele matematikából nem érte el a 3. képességszintet.) Ez szerencsére nem 16

17 következett be, mert 6. évfolyamon szövegértésből 15,7 %; matematikából 35% teljesített 2. képességszint alatt, nyolcadikban szövegértésből 24,1%; matematikából 39,4 % teljesített 3. képességszint alatt. 6. FEJLESZTÉSI PROGRAM Nem elég azt mondani: Megteszek minden tőlem telhetőt. Amire szükség van, azt színvonalasan meg kell csinálni. (Sir Winston Churchill) Kiindulópontom, hogy a megkezdett folyamatokat folytatni kell, elismerve minden erőfeszítést, szándékot, eredményt, mely a minőség emelését célozta. A változások elkezdődtek, és folyamatosan átszövik mindennapjainkat. A pedagógus kollégák hozzáállását kívánom abban az irányban alakítani, hogy ne elszenvedői legyenek az elkerülhetetlen változásoknak, hanem szaktudásuk legjavával alakítói is. 17

18 A fejlesztési program az intézmény jövőjét jelentő fejlesztési elképzeléseimet tartalmazza, amelyek csak a legfontosabb partnerek együttműködésével valósulhatnak meg a diákok, szülők, pedagógusok közös elhatározásával és a fenntartó támogatásával Gyermekeink nevelése Szent György napkor anyámasszony is lehet pásztor, Szent Andráskor, behajtáskor, akkor tudni, ki hogy számol. Az idézett népi bölcsesség a nevelés-oktatás folyamatára is érvényes: míg zajlik, mindenki bírálja, ért hozzá, de sok-sok év hozza meg a gyümölcsét a szakszerűségnek, szeretetnek, amit adhatunk. Sajnálatos módon a viselkedési problémák, az agresszió megjelent az iskolában, a tanulók között elterjedt a verbális és tettleges bántás. A gyerekekben ma sokkal nagyobb a feszültség, a türelmetlenség, apróságokon képesek egymással összekapni. Ahhoz, hogy nevelő-oktató munkánk hatékony legyen, meg kell teremtenünk azt az együttműködő, elfogadó légkört, amelyben a tanítás-tanulás folyamata megvalósulhat. A nevelői ráhatásoknak meg kell előzniük oktatási tevékenységünket, csak a tanulói együttműködés megteremtésével lehet tevékenységünk eredményes. Így először nevelnünk kell; emberi, erkölcsi értékeket kell közvetítenünk; képessé kell tennünk tanulóinkat a közösségekben való együttműködésre. Sajnos, ma a családok nagy része nem tudja biztosítani azt a szerető, nevelő légkört, amelyben a gyermek harmonikusan fejlődhet. (Széteső családok, munkanélküliség, megélhetési gondok, kevés időt töltenek a gyerekkel, hiányzik a megfelelő következetesség, korlátok hiánya, a kamaszok reakcióival szemben a szülő gyakran tehetetlen.) A reklámok világa és a média a termelő-fogyasztó embereszményt sugallja, a maratoni szappanoperák sugározzák a gonosz, csaló, erkölcstelen, de gazdag ideált, mellyel nehezen tud az iskola szembeszállni. A jövő iskolájának nagy kihívása, hogy az értékválsággal küzdő társadalmi viszonyok között a gyermekek pozitív emberi értékeket követő és közvetítő, alkotó, együttműködésre képes emberekké váljanak. 18

19 Ehhez a feladathoz meg kell nyernünk a szülőket, mert csak velük közösen, egységes elvárásokkal érhetünk el eredményeket Feladataink: A negatív hatások és magatartási minták hatásának csökkentése, a pozitív minták megerősítése, az együttműködési és szociális kompetenciák erősítése, fejlesztése. Sikere elsősorban a folyamatos, következetes, összefogásra épülő, egységes elvárások alapján működő pedagógiai tevékenységnek lehet. A kezdeti feladatok már az óvodában, majd az 1-4. évfolyamokon tanító kollégákra hárulnak. Ki kell alakítani, majd erősíteni kell a gyerekekben az intézményre jellemző szokásrendet, pótolni kell a mentális hiányosságokat, meg kell teremteni az óvoda és iskola közötti zökkenőmentes átmenetet. A tanítók nevelő munkája a napi hosszú együttlétek során összeszokottá, kiegyensúlyozottá válik, mely egyensúly kicsit megbillen felső a tagozatba lépést követően. A kamaszkor és az idegen, felvett viselkedésminták vonzóbbak lehetnek, mint a megszokott tradíciók. Konzervatív értékeket vallok, számomra fontos, hogy már kisgyermekkorban megismerjék a népi hagyományok gyökereit. A magyar ember, még az egyszerű, írástudatlan paraszt is megsüvegelte szomszédját a szőlőben, a határban, az utcán szembejövőt nemkülönben. Soha nem ment be senki házába (se az Istenébe, se a sajátjába) úgy, hogy sapka, kalap volt a fején. Ma a fejre ragadt baseballsapkák korszakát éljük, Halloween-partykat rendeznek, elvetve a csendes emlékezés hagyományát. Valentin napok helyett már felfedezték a Bálint-napot, de mintha szégyellnünk kellene gazdag népi hagyományainkat, jeles napjainkat, melyek gyakran ma is igaz népi bölcsességet hordoznak Együttműködés, kapcsolattartás a partnerekkel Az iskola jövőbeni sikere a partnerek együttműködésén múlik. Ehhez, mint vezető, a következőkkel szeretnék hozzájárulni: - Korrekt, jó viszony a fenntartóval a kölcsönös bizalom jegyében. 19

20 - Az intézményi kultúra fejlesztése érdekében konszenzusra törekszem, nyílt és őszinte párbeszéd előzi meg a döntéseket. - A pedagógusokkal napi munkakapcsolat fenntartását fontosnak tartom. Szeretném biztosítani számukra az alkotás szabadságát és örömét. Értekezleteken a fesztelen, együttműködő légkör kívánatos, ahol mindenki elmondhatja javaslatát, véleményét. - A szülőkkel való szorosabb kapcsolat kialakításához tervezem a szülők aktívabb bevonását iskolai programok szervezésébe. Nyitottá kell tenni rendezvényeinket az érdeklődők számára, több alkalommal kell szervezni nyílt napokat, hogy bepillanthassanak az iskola életébe. Az iskola megtartó erejét növelni kell, a problémákat időben meghallgatni. - A diákok legfontosabb partnereink. A DÖK vezetővel és segítő tanárukkal való napi kapcsolattartás, problémáik megoldásának segítése kiemelt vezetői feladat. Segítheti ezt diákfórumok tartása és a rendszeres iskolagyűlések, valamint a diákok aktívabb bevonása az iskola programjainak szervezésébe. Elsők között őket kérdezem: ti hogyan szeretnétek eltölteni az iskolai napokat, hogy a hasznosat a kellemessel összeköthessük? 6.3. Diákok önszerveződésének erősítése A diákok képviselete a diákönkormányzat. Fontos, hogy magukénak érezzék az iskolát, ismerjék programját, vegyenek részt életében kompetenciáik határáig. Feladatunk: - A diákönkormányzatot segítő tanár folyamatosan működteti a DÖK gyűléseket. - Osztályfőnökök segítségével biztosítani, hogy a DÖK képviselői átadják az üléseken elhangzottakat az osztálynak (osztályfőnöki órákon). - A DÖK vezetőinek aktív bekapcsolása az iskolai programok szervezésébe (farsang, iskolai versenyek, stb.) - Diákgyűlések, ötletbörzék tartása 20

21 6.4. Intézményi kultúra fejlesztése, hagyományőrzés Az intézményvezetés szerepe: Demokratikus vezetési stílussal, a hatáskörök és feladatkörök pontos tisztázásával, rendszeres intézményvezetőségi megbeszélések megtartásával jó munkahelyi légkör megteremtését és fenntartását lehet megvalósítani, mely alapja lehet a jó alkotó munkának. Fontosnak tartom, hogy minden kolléga érezze, a feladatok csak általa és vele oldhatók meg A tantestületi és az alkalmazotti közösség szerepe Legfontosabb az emberi példamutatás. Bizonyára az összes dolgozó eddig is azon fáradozott, hogy példamutatásukkal, pozitív emberi hozzáállásukkal, következetes nevelési eljárások egységes alkalmazásával a nevelési-oktatási folyamat hatékony legyen. Ennek a jövőben is így kell lennie. Alapvető fontosságúnak tartom, hogy: - A kollégák és a vezetés között nyílt és folyamatos legyen az információáramlás. - Munkatársaimat ösztönözzem és támogassam szakmai és módszertani megújulásukban. - Tiszteletben tartsam önálló véleményüket, javaslataikat, javító szándékú kritikai észrevételeiket. - A vezetési funkciók közül az előkészítés, végrehajtás, ellenőrzés fázisában aktív együttműködésre ösztönözzem kollégáimat. - Egyenletes terhelésre kell törekedni a feladatok vállalása, kiosztása terén. - A szakszerűség és törvényesség magától gyakorlat legyen Hagyományőrzés Az intézmény értékes hagyományrendszerének megőrzése fontos a közösségépítés szempontjából. 21

22 Hiszem, hogy az intézmény és a település jövőjét is a hagyományok ápolásával, a múlt értékeinek átörökítésével lehet eredményesen építeni. Megőrzendő hagyományok és javaslataim: Bensőséges hangulatú tanévnyitó és tanévzáró Történelmi múltunk nevezetes eseményeire emlékezés Települési rendezvényeken való részvétel Tömegsportjellegű rendezvények Farsang Környezetvédelmi nap a Föld, vagy a Víz világnapján (esetleg projekt formában) Téma-napok évente egy, vagy két alkalommal. Köszöntsük az édesanyákat! Fejérpataky-hét Ki mit tud? Hulladékgyűjtés Tanulmányi kirándulások, testvérkapcsolatok ápolása Szülői Munkaközösség rendezvényei Ötleteim a népi kultúra megőrzése céljából o Mihály napi vásár. o Márton nap o Lucázás, Betlehemezés o Húsvéti kézműves o Helyi hagyományok kutatása (mesélő tárgyak, családtörténet) 22

23 6.5. Pedagógus szerepváltás az oktatásban, az infokommunikációs technológiák (IKT) alkalmazása Mai társadalmunkban a pedagógus szerepe nem pusztán a tudás átadása, hanem annak megszerzésében a legfőbb segítő. A segítség csak ahhoz a gyerekhez jut el, aki nyitott és együttműködő. Ahhoz, hogy a ma diákjai a holnap sikeres felnőttjei legyenek, fontos őket megtanítani az eszközök megfelelő használatára, az infokommunikációs technológiák alkalmazására. Ezen eszközök alkalmazása során meg kell találni a helyes arányokat, a gyerekekben pedig ki kell alakítani azt a képességet, mely alkalmassá teszi őket az információdömpingben való eligazodásra, a technika korrekt, etikus alkalmazására. Az alapozó szakaszban tanuljanak meg biztonságosan írni-olvasni, számolni, anyanyelvi kompetenciáik minél magasabb szintet érjenek el. Az informatikai tudás fejlesztése a jelenlegi felszereltség mellett biztosított. Ez lehetővé teszi, hogy a tanulás szerves részeként kezeljük a számítógépet és az Internetet. Minden tantárgynál lehetőséget biztosít az egyéni tanulási utak bejárásához, az egyénhez szabott követelmények megvalósításához is. Szívesen megosztom az érdeklődőkkel a Moodle-rendszer működtetése során szerzett tapasztalataimat, hogy együtt tervezzük meg a fejlesztések irányait Hatékony iskolai digitális kommunikáció és adminisztráció A számítógép és az egyéb korszerű eszközök lehetővé teszik, hogy a digitális kommunikációs csatornákat is használjuk a partnerekkel való kapcsolattartás során. (Tananyagok, feladatok kitűzése, otthoni munkák beküldése, stb.) Lényeges követelmény, hogy minden pedagógus és felső tagozatos gyermek biztonsággal kezelje a számítógépet. A digitálisan megjeleníthető információk nagy része legyen megtalálható az intézmény honlapján. (Alapdokumentumok, Éves program, Havi program, versenyeredmények, közlemények). Fel kell készülni további változásokra is, a középiskolák már alkalmazzák a digitális naplót, az általános iskolák életében is rövidesen be fog következni. A Microsoft Office 365 felhőalapú ingyenes szolgáltatás bevezetése nagyban megkönnyítheti a közös munkát felnőttek és diákok között. 23

24 6.6. Kiemelt nevelési-oktatási területek fejlesztése A XXI. század iskolája az infrastruktúra fejlesztése mellett új szemléletű pedagógiai megközelítést igényel. Napjainkban mind a hazai társadalom, mind az egyén számára rendkívül fontos a változó munkaerő-piaci igényekhez való alkalmazkodás. Az iskolai nevelés-oktatás folyamatában is új szemlélet vert gyökeret, mely nem tekinti a tanulmányok befejezésével lezártnak a megszerzett ismereteket. A jövőben az életpálya bármely szakaszában szükségessé válhat annak módosítása, új készségek, kompetenciák elsajátítása. Ezért az oktatásban a hangsúly az alapkészségek és kulcskompetenciák fejlesztésére helyeződik át. A kompetencia alapú oktatás a képességek, készségek fejlesztését, az alkalmazásképes tudást helyezi középpontba. Az OKM mérések eredményeit javítani kell a jövőben, ehhez el kell tervezni a kompetenciafejlesztés alkalmazandó módszereit, majd azt szisztematikusan a tantárgyi metodikába be kell építeni. Fel kell vállalni a szociális kompetenciák fejlesztését is. Pedagógiai kutatások igazolják, hogy az értelmi képességek fejlesztésében a kooperatív és kompetitív (versenyszerű) módszerek egyaránt eredményesek lehetnek. Az ismeretek és kompetenciák harmonikus egységét kell a gyermekek számára befogadható módon közvetíteni. Az SNI gyermekek érdekében a fejlesztési tervek készítése és végrehajtása szükséges, továbbá a tanórai és tanórán kívüli időben is képességeik fejlesztésére kell módszertani repertoárt kidolgozni. A tehetséggondozás legalább annyira fontos, mint a felzárkóztatás. El kell ismerni a versenyeken elért szép eredményeket, melyek a gyermekek és pedagógusok együttes munkájának gyümölcse. Mindenkiben meg kell találni a tehetséget, hogy az általa szerzett sikerélmény más területek fejlődésére is hasson. A motiváció gyermeknek és felnőttnek egyaránt fontos, mert szárnyakat ad, könnyeddé és örömtelivé változtatja a kudarcokkal teli erőlködést. 24

1.1. Hivatalos neve: Balatonlelle-Karádi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

1.1. Hivatalos neve: Balatonlelle-Karádi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Somogy megye Tankerület megnevezése: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Fonyódi Tankerülete OM azonosító: 033998 Balatonlelle-Karádi Általános Iskola és

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskola szakmai alapdokumentuma Megnevezései Feladatellátási helyei Alapító és a fenntartó neve és székhelye Típusa:

Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskola szakmai alapdokumentuma Megnevezései Feladatellátási helyei Alapító és a fenntartó neve és székhelye Típusa: A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítás módosításáról rendelkező 39/2014. (XI. 6.) EMMI utasítás mellékletében, a Magyar Közlöny

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Alapító okirat módosítása (határozati javaslat)

Alapító okirat módosítása (határozati javaslat) Alapító okirat módosítása (határozati javaslat) Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a NOKI ÁMK alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 1.) Az alapító okirat 4. számú melléklete szerinti

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Önértékelés Pedagógiai módszertani felkészültség Elvárások. Alkalmazott módszerei a tanítás-tanulás eredményességét segítetik.

Önértékelés Pedagógiai módszertani felkészültség Elvárások. Alkalmazott módszerei a tanítás-tanulás eredményességét segítetik. I. Pedagógusra vonatkozó elvárások 1. Pedagógiai módszertani felkészültség Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő,

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A KKZKÁI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 1. Az önértékelés alapját képező szabályok Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC Martin János Szakképző Iskola A Martin János Szakképző Iskola felvállalta a sajátos nevelési igényű fiatalok speciális képzését és számtalan új ötlettel, differenciált

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM Kiskunfélegyháza 2013. október 1 TARTALOM I. Bevezetés... 4 I.1 A pedagógiai program módosítás szükségességének

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12.

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12. Tehetséggondozás Nádudvaron Településünkről Hajdú-Bihar megye 9460 lakossal rendelkező városa, akik még ma is szeretnek itt élni és szeretnék, ha gyermekeik is élnének Kövy Sándor Általános Iskola A település

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-481/2011. ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Tárgy: A József Attila Általános Iskola és AMI Helyi

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Kétegyháza KOMP-ra száll

Kétegyháza KOMP-ra száll Kétegyháza KOMP-ra száll Fekete Gabriella projektmenedzser Kétegyháza nagyközség Tartalmi-módszertani változás szükségessége Nemzeti alaptanterv Alapdokumentumok OKM Közoktatás-fejlesztési Stratégiája

Részletesebben

Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Pest megye Tankerület megnevezése: KLIK Nagykőrösi Tankerülete OM azonosító: 039999

Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Pest megye Tankerület megnevezése: KLIK Nagykőrösi Tankerülete OM azonosító: 039999 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítás módosításáról rendelkező az emberi erőforrások minisztere 37/2013. (X. 4.) EMMI utasítása

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2011-2012-es tanév indításával kapcsolatban. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület!

BESZÁMOLÓ a 2011-2012-es tanév indításával kapcsolatban. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ a 20-202-es tanév indításával kapcsolatban Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! A 20-202-es tanév eleji beszámolómat az alábbi szerkezeti elemek szerint készítettem el:., 20

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

A Tiszta Forrás Waldorf Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda. Alapító Okirata

A Tiszta Forrás Waldorf Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda. Alapító Okirata A Tiszta Forrás Waldorf Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Alapító Okirata 2014 1 A Tiszta Forrás Waldorf Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda ALAPÍTÓ OKIRATA 1. Az intézmény

Részletesebben

Tokaji II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata 2013.

Tokaji II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. II. Rákóczi Ferenc Alapfokú Nevelési-Oktatási Intézmény OM azonosító: 028 945 Nemzeti Tehetségsegítő Tanács Akkreditált Kiváló Tehetségpontja Tokaji II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészeti

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról

Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról Alapos, részletes, jól megszerkesztett pályázatot ismertünk meg. A pályázat szövegezésében könnyen értelmezhető, szerkezete áttekinthető.

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Jász-Nagykun-Szolnok megye Tankerület megnevezése: KLIK Szolnoki Tankerülete OM azonosító: 036023

Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Jász-Nagykun-Szolnok megye Tankerület megnevezése: KLIK Szolnoki Tankerülete OM azonosító: 036023 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló /013. (VII. 5.) EMMI utasítás módosításáról rendelkező az emberi erőforrások minisztere 37/013. (X. 4.) EMMI utasítása

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája 3060 Pásztó, Nagymező út 36. 1 124/2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

Részletesebben

Alsós munkaközösség munkaterve

Alsós munkaközösség munkaterve Alsós munkaközösség munkaterve 2013-2014. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32.

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32. Alapító okirat ának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8..(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21..(3)

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola. szakmai alapdokumentuma

Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola. szakmai alapdokumentuma Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Békés megye Tankerület megnevezése: KLIK Békéscsabai Tankerülete OM azonosító: 028452 Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola szakmai

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ

TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ Digitális Nemzet Fejlesztési Program 1631/2014. (XI. 6.) Korm. határozat a Digitális Nemzet

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

1. számú intézményi adatlap

1. számú intézményi adatlap 1. számú intézményi adatlap 1. Intézményi alapadatok OM azonosító: Intézmény neve, címe: Fenntartó neve, címe: Főállású pedagógusok : Az intézménybe járó óvodás gyermekek Sajátos nevelési igényű (SNI)

Részletesebben

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14.

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14. TÁMOP 3.1.4 Pályázat iskolai tájékoztató 2009. szeptember 14. 1 A pályázat Szeged megye jogú város Önkormányzata a TÁMOP-3.1.4-08/2 pályázaton, amely a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 44/2015. (IX. 10.) EMMI utasítás 5. (3) bekezdése alapján kiadott, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés. összefoglaló

Partneri elégedettségmérés. összefoglaló Partneri elégedettségmérés összefoglaló Szülői kérdőívek visszaküldése Évfolyam Visszaküldött kérdőívek 1. 75% 2. 57% 3. 85% 4. 92% 5. 67% 6. 75% 7. 80% 8. 90% Összesen 76% Szülők Az elégedettség rangsora

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai programja Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Lásd a kereskedelemben a vendéget, a vendéglátásban a kereskedelmet!

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés Készítette: Imréné Lukácsi Ildikó IKT helyzetelemző, tanácsadó Cegléd, 2009. július Tartalomjegyzék Az IKT eszközök alkalmazására és a pedagógusok

Részletesebben

Különös közzétételi lista es tanév

Különös közzétételi lista es tanév Különös közzétételi lista 2016-2017-es tanév Jogszabályi háttér: 229/2012 (VIII.28.) Kormány rendelet Az intézmény neve: Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola Címe: 2400 Dunaújváros, Március 15.tér

Részletesebben

Álombeosztott avagy az ideális munkavállaló I. Elvárásaink:. 1 éves hasonló területen szerzett tapasztalat min. 5 éves fejlesztési

Álombeosztott avagy az ideális munkavállaló I.  Elvárásaink:. 1 éves hasonló területen szerzett tapasztalat min. 5 éves fejlesztési Álombeosztott avagy az ideális munkavállaló I. www.profession.hu Elvárásaink:. 1 éves hasonló területen szerzett tapasztalat min. 5 éves fejlesztési tapasztalat.területen szerzett gyakorlat..használatában

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2012/2013.

Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2012. szeptember 1. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

IX.3.27. Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola szakmai alapdokumentuma

IX.3.27. Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola szakmai alapdokumentuma IX.3.7. Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Hajdú-Bihar megye Tankerület : KLIK Debreceni Tankerülete OM azonosító: 030 Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola szakmai alapdokumentuma

Részletesebben

Előterjesztés 6. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 25-i ülésére

Előterjesztés 6. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 25-i ülésére Előterjesztés 6. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 25-i ülésére Tárgy: I. A Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola (alsó tagozat) intézményvezető-helyettesi

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2013 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE:

I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE: IKT.SZ.: 34 78 / 28 1 / 2015. O R S Z Á G O S K O M P E T E N C I A M É R É S I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ 2010. A magyar iskolai tehetséggondozásnak jelentős értékei vannak, ezzel Európa élvonalában vagyunk a nemzetközi értékelések alapján, de ahhoz, hogy

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

A költségvetési szerv 1. Neve: Mezőkovácsházi Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

A költségvetési szerv 1. Neve: Mezőkovácsházi Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény A L A P Í T Ó O K I R A T Egységes szerkezetben a 97/009. (V. 5.) sz. kt. határozattal elfogadott, a 48/009. (VI. 9.), 5/00. (II..), 67/00. (XII. 6.), /0. (I. 0.), /0. (VII. 7.), 86/0. (IX. 6.) sz. kt.

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE 1 AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE Az intézmény hivatalos elnevezése: BÁTAI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Az intézmény székhelyének címe: 7149 Báta, Fő u. 174. Az intézmény alapításának

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ. 4352 Mérk Béke utca 19. Tel/fax: 44/554-044. E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3.1.4.

Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ. 4352 Mérk Béke utca 19. Tel/fax: 44/554-044. E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3.1.4. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ 4352 Mérk Béke utca 9. Tel/fax: 44/554-044 E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3..4./08/2-2009-027 Tisztelt Érdeklődőink! Szeretnénk rövid tájékoztatást adni iskolánk

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

VEGYES ÜGYEK Ügyiratszám: 1/326-1/2016. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület április 29-i nyilvános ülésére

VEGYES ÜGYEK Ügyiratszám: 1/326-1/2016. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület április 29-i nyilvános ülésére VEGYES ÜGYEK Ügyiratszám: 1/326-1/2016. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. április 29-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Szász Márton Általános Iskola intézmény-átszervezésének

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Petőfiszállás Ady Endre u. 3-5 MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállás, 2014. augusztus 29. A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A köznevelésről

Részletesebben