T.G.-VIRÁGDEKOR SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "T.G.-VIRÁGDEKOR SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM"

Átírás

1 T.G.-Virágdekor Szakképző Iskola és Kollégium 6237 Kecel, Május 1. tér 13. Tel.: 78/ , 78/ , 30/ Fax: 78/ OM: Ny. sz.: AL-0643 T.G.-VIRÁGDEKOR SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Akkreditált Felnőttképzési Intézmény web:

2 I. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az intézmény neve, székhelye 7. oldal 1.2. Iskolatörténet 7. oldal 1.3. Képzési formák, eredmények 7. oldal 1.4. Hagyományaink 7. oldal 1.5. Személyi feltételek 8. oldal 1.6.Tárgyi feltételek 8. oldal 2. Nevelési program 8. oldal 2.1. Nevelési alapelvek 8. oldal 2.2. Pedagógiai alapelvek 8. oldal 2.3. Pedagógiai célkitűzések 9. oldal 2.4. Szakmai célkitűzések 9. oldal 2.5. Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 9. oldal 2.6. Közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 11. oldal 2.7. A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő tevékenység 11. oldal 2.8. A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek 11. oldal 2.9. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatása 12. oldal Szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 12. oldal Egészségnevelési program 12. oldal Az iskola konyhája 13. oldal Az iskolaorvos 13. oldal Jeles napok az egészségfejlesztés összefüggésében 14. oldal Környezetnevelési program 14. oldal Gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 15. oldal A szülő, a gyermek, a tanuló, kollégista, a pedagógus együttműködése 15. oldal A nevelési illetve a pedagógiai program nyilvánosságáról 15. oldal 3. Az intézmény helyi tanterve 16. oldal 3.1. Általános leírás 16. oldal 3.2. Alkalmazható tankönyvek segédletek kiválasztása 16. oldal 3.3. A felvétel, az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei 16. oldal 3.4.A tanulók ellenőrzése, értékelése és minősítése 16. oldal 3.5. A magatartás és szorgalom értékelésének követelményei 17. oldal 4. Fogyasztóvédelmi program 18. oldal 4.1 A fogyasztóvédelemmel kapcsolatos fogalmak 18. oldal 5. Esélyegyenlőségi program 19. oldal 6. A pedagógiai program végrehajtásához szükséges feltételrendszer, a nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések 19. oldal 7. A szülő, tanuló, iskola és kollégium pedagógusainak együttműködési formái 19. oldal 7.1. Szülők tájékoztatása 19. oldal 7.2.A tanuló egyéni haladása 19. oldal

3 7.3. A tanulók tájékoztatása 20. oldal 7.4. A szülői értekezlet 20. oldal 7.5. Fogadóóra 20. oldal 7.6. Nyílt nap 20. oldal 8. A pedagógiai programmal kapcsolatos egyéb intézkedések 20. oldal 8.1. A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata 20. oldal 8.2. A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala 20. oldal Mellékletek: - Iskolaszék nyilatkozata - Szülői munkaközösség nyilatkozata - Diákönkormányzat nyilatkozata - Nevelőtestület nyilatkozata - A fenntartó jóváhagyó dokumentuma - A kollégium pedagógiai programja

4 II. TARTALOMJEGYZÉK osztály kerettanterv 1. Helyi tanterv Megfogalmazott célok és feladatok a osztály keretében Tantárgy felosztás 9. osztály Informatika Magyar nyelv és irodalom Matematika Német Természetismeret Testnevelés Történelem Pályaorientáció Virágkötészet Osztályfőnöki Kommunikáció és illemtan Médiaismeret Vendéglátó alapismeret Kereskedelmi alapismeret Vendéglátó alapgyakorlat Virágkötészet alapgyakorlat Kereskedelmi alapgyakorlat Gyakorlat Tantárgy felosztás 10. osztály Informatika Magyar nyelv és irodalom Matematika Német Természetismeret Testnevelés Történelem Virágkötészet Osztályfőnöki Kommunikáció és illemtan Médiaismeret Vendéglátó alapismeret Kereskedelmi alapismeret Virágkötészet alapgyakorlat Vendéglátó alapgyakorlat Kereskedelmi alapgyakorlat Gyakorlati oktatás 86.

5 III. TATRALOMJEGYZÉK szakmai képzési programok 1. Ápolási asszisztens szakmai képzési program Dísznövénykertész szakmai képzési program Erjedés- és üdítőital-ipari termékgyártó szakmai képzési program Élelmiszer- és vegyiáru-eladó szakmai képzési program Gazda szakmai képzési program Gyakorlati oktató szakmai képzési program Húsipari termékgyártó szakmai képzési program Irodai asszisztens szakmai képzési program Kereskedelmi szakmenedzser szakmai képzési program Kereskedő szakmai képzési program Zöldségtermesztő szakmai képzési program Panziós, falusi vendéglátó szakmai képzési program Pék-cukrász szakmai képzési program Pincér szakmai képzési program Ruházati eladó szakmai képzési program Szakács szakmai képzési program Tartósítóipari termékgyártó szakmai képzési program Vendéglős szakmai képzési program Virágkötő-, berendező, virágkereskedő szakmai képzési program 516. Iskolánkban az oktatás a szakképzésről szóló, többször módosított évi LVI. törvény szerint a központi program alapján történik.

6 IV. TARTALOMJEGYZÉK Előrehozott szakképesítések szakmai képzési programok Az előrehozott szakképzés időkeret felosztása Kompetenciaterületek Kompetenciaterületek szerinti óraszámok évfolyamonként Összesen Idegen nyelv Tanulás ( a moduláris óraszám terhére) Történelmi, állampolgári szociális (első félév) (első félév) 162 Természettudományos (első félév) 144 Digitális Matematikai Művészeti (első félév) 126 Anyanyelvi (első félév) 162 Összesen (első félév) 1008 Kezdeményezőképesség és vállalkozói virtuálisan 60 óra. (Nem önálló tantárgy, beépül a többi kompetenciaterület anyagába, elsősorban a történelmi, szociális és állampolgári, az anyanyelvi, a digitális és a hatékony, önálló tanulás kompetenciaterületekbe.) 1. Élelmiszer- és vegyiáru-eladó szakmai képzési program 1. oldal 2. Panziós, falusi vendéglátó 12. oldal 3. Pincér 27. oldal 4. Ruházati eladó 42. oldal 5. Szakács 52. oldal Iskolánkban az oktatás a szakképzésről szóló, többször módosított évi LVI. törvény szerint a központi program alapján történik.

7 1. Az intézmény neve: T.G.-Virágdekor Szakképző Iskola és Kollégium Székhelye: 6237 Kecel, Május 1 tér 13. Egyéb adatok lásd: Alapító okirat 1.2. Iskolatörténet: október 3-án a Földművelésügyi Minisztérium adta ki az engedélyt a T.G.-Virágdekor ágazati Szakmunkásképzés elindítására ASZ 21. sz. alatt. Vizsgáztató iskolának a kecskeméti Kocsis Pál Szakközépiskolát jelölte ki a Minisztérium és 1993 között az iskola több helyen tartotta elméleti foglalkozásait, a gyakorlati képzés pedig a Téglás kertészetre, a tanboltokra lett alapozva, és folyamatosan itt folyik a szakmai képzés július 1-től a keceli Önkormányzat egy megszüntetett általános iskolát adott át a szakmunkásképzés részére, -így szeptember 1-től Kecel, Május 1-tér 13. szám alatt kezdődött el az elméleti képzés. Az iskola 2 ha területen működik és összesen 100 millió forint értékű beruházás került eddig megvalósításra. 200 fős kollégium, tankonyha, étkezde, tanműhelyek lettek telepítve. A tanulólétszám kezdetben fő, majd 1993-tól fő, 1997-től 70 fő. A végleges elképzelés kb. 300 fő körüli létszám. Az oktatók főhivatásúak, óraadók, valamint vendégtanárok, ezzel követni tudjuk a szakma naprakész voltát. Tanulóink jól felkészülten hagyják el az iskolát, legnagyobb részük képes az önálló vállalkozás elindítására is, amire bőven akad példa. Képzésünk elsősorban gyakorlatra épül. Így el lehet érni, hogy a gyengébb képességű tanulókból is jól képzett szakemberek válnak. Évenként rendszeres szakmai bemutatókat tartunk, ahol a leggyengébb tanuló is ott mutatkozik be, ahol a legjobb. Hozzászoktatjuk őket a nyilvános szerepléshez, ami az életbe való beilleszkedésben nagyon nagy segítséget jelent számukra Képzési formák, eredmények: Iskolánkban az általános iskolát végzett, illetve érettségizett fiatalok tanulnak szakmát. A évfolyam elvégzése után a tanulók eredményeik és továbbtanulási igényük alapján tanulhatnak tovább. A 11. évfolyamon megkezdik a szakmai képzést (OKJ szerint) igényeiktől függően. Illetve az előrehozott szakképzés keretein belül 1/9, 2/10, 3/11 évfolyamokon is indítunk osztályokat. Tanulóinkkal a szakmai képzés megkezdésekor Tanulószerződést kötünk 11. évfolyamon illetve az előrehozott szakképzésnél a 2/10. évfolyamon. Az 1/9. évfolyamon a tanulók az iskolai tanműhelyben töltik a gyakorlatot. A képzés alatt a tanulók a közismereti tantárgyakon kívül megismerkednek a szakmai tárgyak elméleti és gyakorlati elemeivel. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a végzett tanulóinknak elhelyezkedési gondjaik nincsenek, 90%-uk a szakmájában dolgozik Hagyományaink: Egy intézményben igen fontos és felelősségteljes feladat a hagyományok kialakítása. Évente két alkalommal jelenik meg a diákok által összeállított újság: Életünk virágai címmel. A diákélet hagyományos rendezvényei: gólyabál, a farsangi bál, szalagavató, anyák napja és a ballagás. A tanulók évente több bemutatón vesznek részt, mely növendékeink szakmai fejlődését, szemléletük alakulását szolgálja, mint például a Húsvéti kötészeti bemutató, a Tavaszköszöntő virágfesztivál, a Novemberi virágkötészeti bemutató, a Flora virágfesztivál. Fontosnak tartjuk a tágabb és szűkebb környezetünk értékeinek ismeretét, az iskola hagyományainak ápolását, valamint a szakmai hagyományok, értékek felkutatását, őrzését, ápolását. Közösségi rendezvényeink: - megemlékezés az aradi vértanúkról - megemlékezés a Holokauszt áldozatairól - megemlékezés a kommunista terror áldozatairól - megemlékezés március 15-ről.

8 1.5. Személyi feltételek: A tantestület tagjai rendelkeznek a jogszabályban előírt végzettséggel, a szakos ellátottság megfelelő. A nem pedagógus munkakörben dolgozók létszáma az iskola zavartalan működéséhez megfelelő. Az iskolában tanuló diákok 90%- a vidéki, saját kollégiumunkban kapnak elhelyezést Tárgyi feltételek: Osztályterem: Szaktanterem: Egyéb, az oktatás célját szolgáló helyiség: Tanulószoba: 15 db 3 db 2 db 4 db Kollégiumi hálószoba: Tanári munkaszoba, szertár: Tornaszoba: Sportpálya: Szakmai gyakorlóterem: Szakmai laboratórium: Tanműhely: 30 db 3 db 1 db 1 db 5 db 4 db 7 db Az oktatás segítésére 75 db számítógép, Internet kapcsolat, 1 db videomagnó, 5 db televízió, 4 db írásvetítő, 1 db videokamera, projektor 3db, egy teljes stúdió felszerelés, valamint az oktatáshoz szükséges egyéb eszközök és szertári felszerelések állnak rendelkezésre. 2. Nevelési program: 2.1. Nevelési alapelvek: - Az iskola nyújtson a tanulóknak alapos, szilárd, biztos alapozó és szakmai ismereteket. - Készítse fel őket a termelésben, az értékesítésben, a gazdálkodásban való önálló részvételre. - Segítse önálló ismeretszerzésüket, társadalmi beilleszkedésüket. - Alakítsa ki a tanulókban az emberi érintkezés, a kommunikáció kialakult normáit, helyes formáit. - Gondozza, fejlessze tehetséges tanulóit, valamint segítse a lemaradók eredményes felzárkóztatását Pedagógiai alapelvek: - Az intézmény által kiemelt célok hangsúlyozása. - Az iskolai képzési idő alatt elérhető konkrét gyakorlati irányú célok előtérbe helyezése. - Az értelem fejlesztése a megismerési, gondolkodási, tanulási, kommunikációs képességek fejlesztése terén. - Az általános műveltség fejlesztése a szakmai-gyakorlati felkészítés mellett.

9 - Eredményes tanulási módszerek, technikák elsajátíttatása, öntevékeny tanulás szokásának kialakításával személyiségük alakítása, stabilizálása, felkészítés az önálló életvitelre, a helyes pályaválasztás elősegítése. - Szociális képességek- kapcsolatteremtés, kommunikáció, empátia, tolerancia, konfliktuskezelés-, fejlesztése. - Ökológiai szemlélet erősítése. - Kreativitás, aktivitás ösztönzése. - A kereskedelmi és vendéglátó-ipari szakmai képzésben-főleg az értékesítési szakmákbankülönösen fontos az anyanyelvi és idegen nyelvi kommunikációs készség fejlesztése. - Nyitottság-alkalmazkodás a piacgazdaság és gazdasági környezet igényeihez. - Hagyományok, tradíciók tisztelete, megbecsülése mellett a korszerűségre való törekvés. - Személyiségfejlődés elősegítése Pedagógiai célkitűzések: Az iskola minden tanulója ismerje meg nemzetünk kulturális örökségét, nagy múltú értékeit. Ismerjék meg a kiemelkedő magyar államférfiak, tudósok, művészek, feltalálók, írók, költők, sportolók tevékenységét. Ismerjék az egyetemes emberi kultúra legjelentősebb, az emberiség számára legfontosabb eredményeit, az európai egység erősödésének jelentőségét. Legyenek nyitottak az európai kultúra, valamint a szomszédságunkban élő más nemzetek, népcsoportok értékeinek, eredményeinek megismerésére, megbecsülésére. A tananyagot a tantervekben meghatározott ismeret, megértés és alkalmazás szinteken kell elsajátíttatni, de biztosítani kell a kapcsolódó informatikai és szakmai idegen nyelvi ismeretek minél magasabb szintű elsajátíthatóságát is. A tanulók kapcsolódjanak be közvetlen környezetük értékeinek gyarapításába, megőrzésébe, a környezeti károk megelőzésére való törekvésekbe, az egészséges életmód szemléletének kialakításába Szakmai célkitűzések: A tanulók ismerjék meg hazánk gazdasági kultúrájának történetét, szerepét, jelentőségét a nemzetgazdaságban, az európai termelésben és termékfelhasználásban rejlő együttműködésünket, azok lehetőségeit. Fontos feladat kialakítani a tanulókban a munka és a szakma szeretetét, szakszerű, precíz, ésszerű, gazdaságos munkavégzés igényét. Tudatosodjon bennük, hogy a kertészeti termelés és szolgáltatás milyen táplálkozási, egészségvédelmi, esztétikai, környezetvédelmi, kulturális lehetőséggel bír az egyén és a társadalom számára. Ki kell alakítani a szakmai önállóságot, a vállalkozási hajlandóságot. A tanulók tapasztalatának, látókörének bővítése érdekében biztosítani kell a belföldi és külföldi tanulmányutakat. A szakmai gyakorlatokon a tantervekben előírt követelményeket az ismeret, jártasság és készség szintjén kell elsajátítani. Fontos, hogy a tanult szakmai elméleti és gyakorlati ismereteiket önállóan tudják alkalmazni termelő és szolgáltató tevékenységük során Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok: A szakképzést választó, általában hátrányos helyzetben lévő gyerekek esetében a személyiség fejlesztése különösképpen a képességek fejlesztésén keresztül valósul meg. A képességek kialakítása és fejlesztése a szükséges tevékenységek gyakorlása révén valósítható meg.

10 A tanulóink önképzésére lehetőséget biztosítunk a - könyvtár és szolgáltatásainak igénybevételével - számítógéptermek és az iskola egyéb létesítményeinek használatával (nevelői felügyelet mellett) - szabadidős tevékenységek szervezésével - szakkörök, érdeklődési körök szervezésével. Feladat Módszer 1. Önismeret fejlesztése - Tanórán és tanórán kívüli önálló-és csoportmunka - Az önmegvalósítás színterei: sport és alkotótevékenységek 2. Együttműködési képesség fejlesztése - Kooperatív tanulás alkalmazása, csoportmunkák a tanórán - Tanórán kívüli közösségi feladatok (diákkörök, diákvállalkozás) - Csapatversenyek szervezése 3. Szociális képességek - Tanár-diák személyes beszélgetések fejlesztése - Tanulópárok kialakítása - Konfliktuskezelés - Példaképválasztás 4. Demokratikus iskolai élet szervezése - A diákönkormányzat működési feltételeinek megteremtése - Diákkörök működtetése 5. Alkotóképesség fejlesztése - Önálló, aktív tanulást preferáló tanítási módszerek - Differenciált oktatás, önálló feladatok adása 6. Kommunikációs képességek fejlesztése - Alapképességek fejlesztése, önálló értelmes beszéd, önálló írásbeli munkák, szövegértési gyakorlatok 7. Versengés képességének fejlesztése - Csoportos és egyéni, tanulmányi, sport és szakmai versenyek 8. Az egészséges életmód - Ismeretterjesztés kialakítása - Személyes példamutatás - Egészségnevelő programok - Sportolási lehetőségek biztosítása

11 2.6. Közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok: Az intézmény célja a pedagógiai alapelvekben megfogalmazottakon túl a közösségi szabályok kialakítása, elfogadtatása, a közösségért tenni akaró és felelősséget vállaló diákok nevelése. Ennek érdekében szervezünk: - Szakköröket / virágkötészet, zöldségszobrászat, operatőr, informatika / - Iskolai sportkört - Házi versenyeket - Diáknapot - Nyílt napot - Diákparlamentet, diák-önkormányzati tevékenységet, diákköröket - Diákvállalkozást - Tanulmányi és osztálykirándulást - Nemzeti ünnepeink megünneplését. A jól működő közösségeket a tanév végén a tantestület értékeli, és jutalomban részesíti. A személyiségjegyek változását, a rendezvényeken való önkéntes részvételt a tevékenységeket szervező illetve felügyelő pedagógus kíséri figyelemmel, és félévente értékeli A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységek: Intézményünk tanulói általában hátrányos, illetve a leghátrányosabb helyzetben levő, a szakképzésen kívül más módon érvényesülni nem tudó, hátrányos családi és társadalmi helyzetük miatt esélytelen helyzetben lévő országhatáron belüli és határon kívül élő gyerekek. A beilleszkedési, magatartási nehézségek kialakulásának alapvető okai, a biológiai tényezők és a környezeti hatásra bekövetkező elváltozások egyaránt előfordulnak, a jelenség felismerése, azonosítása a tanulókkal folytatott beszélgetés, osztályfőnöki, tanári megfigyelés alapján történik. Az osztályfőnökök és az osztályban tanító szaktanárok egyéni elbeszélgetéssel próbálják a felmerülő problémákat megbeszélni és megoldani. Súlyos probléma esetén, szakintézmény segítségét kell kérni (gyermekpszichiátria, nevelési tanácsadó). Az iskola kapcsolatot tart a nevelési tanácsadóval, az érintett jegyzőkkel, a családsegítő központtal, a gyermekjóléti szolgálattal és a helyi rendőrséggel A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek: A tanórán: differenciált oktatás valamint fakultációs, csoportbontásos foglalkozások megvalósítása. Tanórán kívül: - Szakköri foglalkozások - Művészeti érdeklődési körök, zöldségszobrászat - Sportköri foglalkozások Lényeges a szakmán belüli állóképesség, ezért különösen odafigyelünk, a sporttevékenységre. Nem élsportolókat nevelünk, hanem az egészséges mozgást szerettetjük meg. - Háziversenyek és bemutatók szervezése (kerékpár, virágkötő, diszkótánc) Elengedhetetlen része képzésünknek, hogy egy idő után, versenyeken tanulóink összemérjék egymással tudásukat, így kialakul egy egészséges, tudatos hovatartozás.

12 2.9. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatása: - Felzárkóztatás: a tanórán helyesírásból, olvasásból, matematikából differenciált foglalkoztatás - Konzultáció: Mivel nagyon szélsőséges tudásanyaggal érkeznek a tanulók, az első év szinte a felzárkóztatással telik el. A gyenge képességű tanulókkal kiscsoportos és egyéni konzultációk formájában foglalkozunk Szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek: - Felzárkóztató és tehetséggondozó programok szervezése, - Drog- és bűnmegelőzési programok szervezése, - Felvilágosító munka szociális juttatások lehetőségéről, - Pályázatok figyelése, részvétel pályázatokon, - Tankönyvtámogatás, tartós tankönyvek, étkezési támogatás Egészségnevelési program: Iskolánk tanulói a nyolc osztályt elvégzők, 10. osztályt végzettek és érettségizett fiatalok. Fontosnak tartjuk az egészséges életmódra történő nevelést, melyet a következőkkel szeretnénk megvalósítani: egészséges táplálkozásra szoktatás, kevesebb édesség és több gyümölcs és zöldség fogyasztása, több testmozgásra serkentés, és a dohányzásról, alkoholfogyasztásról való leszoktatás. Az egészségnevelési program az osztályfőnöki órák keretében valósul meg. 9. osztály - Önismeret, önbizalom: beilleszkedés, közösség kialakítása, a közösség értékei, normái; pozitív önértékelés, önmagam elfogadása, énkép erősítése; kommunikáció, kapcsolattartási nehézségek, érzelmek kifejezése; serdülőkori testi, lelki, higiénés, pszicho-szexuális változásai. - Egészséges táplálkozás - Dohányzás, alkohol, drog káros hatásainak bemutatása 10. osztály - Önismeret fejlesztése: személyes hatékonyság növelése, egészséges önérvényesítés; konfliktuskezelés; agressziókezelés; szorongások, félelmek oldása, kezelése; NEM kimondása, dönteni tudás. - Pszicho-szexuális fejlődés, fogamzásgátlás - Táplálkozási zavarok: fogyókúra, testépítés - Dohányzás, alkohol, drog veszélyei - Fertőző betegségek: AIDS, Hepatitis

13 11. osztály - Az egészség, mint érték, a betegség fogalma, - Egészségmegőrző magatartás: megfelelő táplálkozás, testmozgás, pihenés - A megbetegedés pszichés tényezői: stressz, idegesség - Daganatos betegségek megelőzése - Az érrendszeri megbetegedések megelőzése - Urológiai, nőgyógyászati megbetegedések - Bőrgyógyászati megbetegedések - Fül-orr gégészeti megbetegedések - Nemi megbetegedések osztály Élethelyzetek és megoldások: - döntési technikák, döntéseket befolyásoló tényezők; - belső erőforrások feltárása, rögzítése, nehéz helyzetben alkalmazásuk; - személyes hatékonyság növelése, egészséges önérvényesítés; - kommunikációs nehézségek legyőzése, az örömteli kommunikáció elősegítése; - családtervezés, hogyan képzelem el családom; - döntések életmódomban: táplálkozás, mozgás, személyes higiéné - életminőség összetevői: munka, család, jövedelem, szabadidő, szórakozás, stb. - közösségért érzett felelősség, a környezet, a környezeti problémák Tanórán kívül fontos egészségnevelő program a diáksportköri tevékenység Az iskola konyhája Iskolánk konyhája próbálja az egészséges ételeket beilleszteni a menübe. Iskolánk tankertjében megtermesszük saját felhasználásra a különböző zöldségféléket. Ebből kifolyólag a tanulók étrendjében többször szerepelnek a különféle főzelékek, zöldségköretek. Az idénygyümölcsök is megjelennek az ebéd mellett. Iskolánk jellegéből adódik, hogy az egészséges táplálkozás, egészséges életmód mind elméletben, mind gyakorlatban számtalan területen előtérbe kerül Iskolaorvos Tanulóink minden tanév kezdetekor alkalmassági vizsgálaton vesznek részt. A 9. évfolyamon pályaválasztást megelőző alkalmassági, a szakképző évfolyamokon pályára alkalmasító vizsgálatok történnek.

14 2.14. Jeles napok az egészségfejlesztés összefüggésében: - A Víz Világnapja március Egészségügyi Világnap április 7. - A Föld napja április Madarak és Fák Napja május Állat- és növényszeretet napja május Dohányzásmentes Világnap május Környezetvédelmi Világnap június 5. - A Takarítás Világnapja szeptember A lelki egészség napja október Nemzeti Gyalogló Nap október A Földünkért Világnap október Füstmentes nap november 7. - AIDS elleni küzdelem világnapja december Környezeti nevelési program: A tanulók kapcsolódjanak be a környezetbarát szemlélet kialakításába, közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe, gyarapításába. Életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzésére törekvés váljon meghatározóvá. Rövidtáv (2-3 hét) - Saját pad, osztályterem, gyakorlati oktatóterem, hálóterem legyen mindig tiszta, rendes, esztétikus - Osztályterem, gyakorlati oktatóterem, hálóterem tisztaságának megőrzése, díszítése - Szekrények, tárolók, szertárak rendje, tisztaságának megóvása - Személyes tárgyaira, értékeire, taneszközeire, ruházatára vigyázzon a gyerek, legyen tiszta, rendes, igényes, ne rongáljon. Középtáv (4-5 hónap) - Tanórákon, szakkörökön cél a természetszeretet felébresztése, környezetkultúra fejlesztése. - Megemlékezés a környezetvédelemmel kapcsolatos világnapokról (szeptember 17. Az ózonréteg védelmének napja, október első vasárnapja: Az állatok világnapja, március 22.: A víz világnapja, április 22.: A Föld napja, Május 10.: Madarak és fák napja, június 5:. Környezetvédelmi világnap) - Állatvédelmi törvények, rendeletek megismertetése - Veszélyeztetett állatfajok, növények megismertetése - Madárvédelem, madáretetők készítése - A környezet szándékos rongálásáért minden esetben valamilyen rehabilitációs, takarítási, parkosítási, kertészeti stb. feladatot kapjon büntetésként a gyerek Hosszútáv (tanév vége) - El kell jutni addig, hogy a gyerekek ne rongáljanak, védjék környezetük értékeit és másokat is figyelmeztessenek erre. - Nagyon fontos a pedagógusok, nevelők személyes példamutatása és a folyamatos, következetes figyelemfelkeltés az értékek megóvására.

15 - Meg kell valósítani az oktatásba beépített környezetkímélő, környezetvédő szemlélet segítségével, hogy ne csak alkalmanként, hanem hosszútávon egész évben céltudatosan tegyünk környezetünk védelméért Gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok: A 11/1994.(VI. 8.) MKM rendelet a nevelési oktatási intézmények működéséről 6. alapján előírt eljárások szerint szervezzük meg intézményünkben a gyermek-és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatokat. A jogszabályok alkalmazásán túl a hangsúlyt a megelőzésre helyezzük, ennek érdekében különböző mentálhigiénés programokat, egészségügyi, orvosi, bűnmegelőzési előadásokat szervezünk. A program megvalósítása érdekében nem csak a pedagógusok, hanem a szülők körében is igyekszünk kiterjeszteni a szemléletformálást A szülő, a gyermek, tanuló, kollégista, a pedagógus együttműködésének formái, a továbbfejlesztés lehetőségei: Célunk az együttműködés fejlesztése, a partneri elvárás minél teljesebb kielégítése, pedagógiai célkitűzéseink megvalósítása érdekében. Feladatok: - az iskolai és az osztály- szülői szervezet működésének erősítése, - a szülőkkel való kapcsolattartás formáinak fejlesztése. Eszközök: - fogadó órák rendszeressége, szükség szerinti bővítése, - szülői munkaközösségek bevonása a szülői értekezletek előkészítésébe, - közös rendezvények szervezése, - nevelési és osztályozó értekezletekre a nevelőtanárok meghívása, - az osztályfőnökök és a nevelőtanárok közötti rendszeres napi kapcsolat kialakítása A nevelési illetve a pedagógiai program nyilvánosságáról az intézmény Minőségirányítási programja fejezete rendelkezik.

16 3. Az intézmény helyi tanterve: 3.1. A Szakiskolánkban - a helyi és térségi igényeket figyelembe véve-, továbbra is a 9. és 10. évfolyamon az általános iskola 8. osztályát végzett tanulók tanulnak. A I/11. II/12. III/13 évfolyamon az OKJ szerinti szakmai képzéseket veszik igénybe a diákok. Az előrehozott szakképzés keretében 1/9, 2/10, 3/11 évfolyamokon is indítunk osztályokat. A tantárgyi programokat a helyi tanterv részeként kezelve, de terjedelmük miatt külön fűzve mellékeljük Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának feltételei: A tankönyveket, valamint a hozzájuk tartozó tanulmányi segédleteket az adott tantárgyat tanító tanár választja ki a tanítandó csoport összetétele, valamint a képzési irányának megfelelően. Kiválasztási szempontok: - Az egymásra épülés elvét szem előtt tartva, tankönyvcsaládok kiválasztása - Adjon minél nagyobb segítséget az iskola oktatás-nevelési céljai közt megfogalmazott képességek fejlesztéséhez - Legyen kompatibilis a kerettantervvel, minél nagyobb mértékben fedje le a helyi tantervben meghatározott tantárgyi programot. - Feleljen meg az életkori sajátosságoknak - Feleljen meg a szakmai követelményeknek - Legyen igényes és esztétikus - Ára legyen elfogadható 3.3. A felvétel, az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei: A 8. osztályosok az OM által kiírt általános felvételi eljárás keretében jelentkezhetnek iskolánkba. Minden szabályos jelentkezést elfogadunk. Tanév közben jelentkező tanulókat is felveszünk a 9. és 10. évfolyamba, amennyiben igazolt vagy igazolatlan hiányzásának mértéke nem haladja meg a törvényben előírt határértéket. A helyi tantervben tantárgyanként rögzített minimum követelmények teljesítése esetén a tanuló magasabb évfolyamba léphet. A szakképzés befejeztével a tanulók szakmai vizsgát tesznek A tanulók ellenőrzése, értékelése és minősítése: A tanulói képességek fejlesztése, új ismeretek megszerzése, rögzítése, rendszerezése és alkalmazása az iskolai élet mindennapjaiban rendszeres és folyamatos ellenőrzést és értékelést igényel. A tanulói személyiségfejlődés tudatos irányítása csak a fejlődési adatok és tanulói teljesítmények ismerete alapján, folyamatos ellenőrzéssel lehetséges. Törekednünk kell a tanulói önellenőrzés képességének kialakítására is a teljes pedagógiai folyamat során. A leggyakrabban alkalmazott ellenőrzési formák: szóbeli felelet, írásbeli számonkérés, önálló munka, tanórai munka. Az ellenőrzéstől elválaszthatatlan feladatunk amikor egy megvalósult állapotot vetünk össze egy másik állapottal -, az értékelés. Értékelésünk az oktatási folyamatban kétféle: folyamatos (segítő) és összegző (lezáró). A tanulói előrehaladás, hibafeltárás, korrekciók elvégzése nélkül eredménytelen. Az értékelési módszerek tekintetében mind a számszerű, mind a szöveges és ezek kombinációja szükséges (becslés, mérés). Havonta legalább egy érdemjeggyel értékelni kell a tanulót.

17 A gyakorlati munkák ellenőrzése, értékelése során főleg a minőségi és a normára vonatkozó felméréseket alkalmazzuk feladatlapok, valamint kész produktumok (pl.:virágkompozíciók) alapján. Nem feledkezünk el az esetenkénti tanulói önértékelés lehetőségéről sem (pl.: tanulói brigádvezető). Az oktatói értékelés (szóbeli, írásbeli) legyen mindig érthető és konkrét a tanuló számára, valamint a pedagógus segítőkészségét bizonyító. A félévi osztályzat illetve az év végi osztályzat nem térhet el lényegesen a tanítási év közben adott érdemjegyek átlagától. Az év végi osztályzat az egész évi teljesítményt értékelje. A számszerű értékelés a hagyományos ötfokú skálával történik. Az értékelés tájékoztatja az oktatót, a tanulót, a szülőket, a küldő- és fogadó iskolát, a munkahelyet egyaránt (ellenőrző, bizonyítvány, fogadóóra, értesítők stb.) 3.5. A magatartás és szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei és formái: A magatartás és a szorgalom minősítése elsősorban az osztályfőnök feladata. A minősítés előtt ki kell kérnie az osztályközösség és a tantestület véleményét. Ezek figyelembevételével állapítható meg a végső minősítés. A fentiek mérlegelésekor iskolánkban a következő szempontokat tartjuk irányadónak: Magatartás: Példás/5/, akinek nincs, vagy. az értékelt félévben csak egy igazolatlan órája van, - nincs osztályfőnöki, igazgatói figyelmeztetése, szaktanár által történt bejegyzése, - az osztálytársai, tanárai elismerik óra alatti és azon kívüli példás viselkedését, - osztályközösségi vagy DB megbízása van, és azt jól ellátja, - nincs funkciója, de önként többször vállal közösségi munkát, - elégtelen osztályzata nincs, szorgalmi jegye legalább jó /4/. Jó/4/, akinek - az adott félévben legfeljebb két igazolatlan órája van, - az értékelt félévben nincs igazgatói figyelmeztetése, az iskolai Házirend követelményeit megtartja, - a tanulói közösségnek és az iskola nevelőinek nincs kifogása viselkedése ellen. Változó/3/, akinek - az értékelt időszakban 3-5 óra igazolatlan órája van, - igazgatói figyelmeztetője van, - nevelőihez és társaihoz nem őszinte, tiszteletlen velük szemben, órai és órán kívüli magatartása kifogásolható, - közös munkában nem vesz részt, azt zavarja, hátráltatja - szorgalmának minősítése is változó vagy hanyag Rossz/2/, akinek óráig terjedő igazolatlan órája van, - iskolai fegyelmi fokozata-igazgatói megrovása, vagy tantestületi figyelmeztetése van, - nevelőihez, társaihoz való viszonya durva, goromba, megjegyzései sértőek, emberi magatartása elítélendő, destruktív, - gátolja a közösség munkáját, annak határozatai ellen lázít és cselekszik Szorgalom: Ez a minősítés azt fejezi ki, hogy az elért eredmény mennyire van összhangban a tanuló képességeivel. Példás/5/, aki - képességei szerint eleget tesz tanulmányi kötelezettségének, - aktívan részt vesz a tanórai munkában, példamutató, - érdeklődési körén belül többletmunkát is végez

18 - az értékelt időszakban erőteljes javulás mutatkozik munkájában. Jó/4/, aki - néhány kisebb kilengéstől eltekintve képességei szerint dolgozik, - az órákon figyel, de önként aktív munkába nem, vagy csak tanári felszólításra kapcsolódik be, - az előző időszakhoz viszonyítva munkájában visszaesés tapasztalható Változó/3/, aki - tanulmányi kötelezettségének rendszertelenül tesz eleget, - óra alatti figyelmetlenségével társait is zavarja, - önálló munkavégzésre nem hajlandó, munkája szélsőségesen ingadozó, - tanulmányi munkájában hanyagságból erős visszaesés mutatkozik, - szaktárgyakból elégtelen osztályzata is van. Hanyag/2/, aki- tanulmányi munkájában megbízhatatlan, feladatait részben nem teljesíti, vagy rendszertelenül végzi, - az órákon zavarja társait, a hatékony munka kerékkötője, - képessége alatti eredményét is tovább rontja, a szaktanári segítséget sem veszi igénybe. A tanulók jutalmazásának elvei és formái: A dicséret, a jutalmazás a nevelés alapvető eszköze. Dicséretet vagy jutalmat kaphat az a tanuló vagy tanuló közösség, aki - tanulmányi munkáját képességeihez mérten kiemelkedően végzi, - kiemelkedő valamely tárgyban, - átlagon felül szorgalmas hosszabb távon, - jó eredményt ér el versenyen vagy bemutatón, - közösségi munkában kiemelkedő, irányító, szervező tevékenységet végez (példamutató). A dicséretet szóban, vagy írásban, az ellenőrző könyvben feltüntetve, egész évben végzett kiemelkedő munkáért írásbeli dicséretet a bizonyítványba bejegyezve, illetve jutalomkönyvvel vagy jutalomtárggyal lehet jutalmazni, lehetőleg az iskola közössége előtt kell elismerni, átadni (tanévzáró ünnepség). Kiemelkedően végzett kollektív munkát csoportos jutalomban (kirándulás, színház) lehet részesíteni. 4. Fogyasztóvédelmi program Iskolánk feladatának tartja a szociális és társadalmi kompetenciák tudatos, pedagógiailag megszervezett fejlesztését. A tanulók magatartása a szociális tanulás útján fejlődik. A nevelésoktatás különösen fontos a tanulók fejlődése szempontjából. A tanulás során ismereteket kell elsajátítani, készségeket formálni, ezért a gyermekkorban elkezdett fejlesztés döntő hatású. A fogyasztás meghatározója a család. Az otthonról hozott szokások a legélénkebbek, ezért is fontos a szülőkkel való kölcsönös kapcsolattartás. A helyes értékrend kialakítására nagy hangsúlyt kell fektetni. 4.1 A fogyasztóvédelemmel kapcsolatos fogalmak: Az egyes tantárgyak foglalkozásaiba beilleszthetők a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos fogalmak: - Történelem: EU fogyasztói jogok, fogyasztóvédelem - Magyar: reklámnyelv, feliratokkal kapcsolatos fogalmak megbeszélése - Matematika: különböző banki vagy üzemanyag fogyasztási számítások - Informatika: internetes fogyasztói veszélyforrások, internetes vásárlás veszélyei

19 5. Esélyegyenlőségi program A középiskola meghatározó szerepet tölt be a gyermekek szocializációjában, mivel a tanulók a család mellett a hétköznapjaik jelentős részét itt töltik el. Iskolánkban magas a kollégiumi elhelyezést igénylő tanulók száma, így itt folytatódik az együttnevelés, mely megalapozza a nevelés-oktatás pedagógiai alapelveit. Kiemelt feladat, hogy a hátrányos helyzetű tanulóknak, akik nehéz körülmények között élnek, legyen egy olyan közössége, ahol nincs hátrányos megkülönböztetés. Iskolánk célja, hogy a hátrányos helyzetű tanulók neveléséhez minden feltételt biztosítson. Kapcsolatot tartunk a területileg illetékes Gyermekjóléti Szolgálattal, Családsegítő Szolgálattal és a Munkaügyi Központ Kiskőrösi Kirendeltségével. Sajnos egyre magasabb a hátrányos helyzetű tanulók létszáma, mely egyre több feladatot ad iskolánk pedagógusainak. 6. A Pedagógiai Program végrehajtásához szükséges feltételrendszer, a nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések Az iskola 2 hektár területen folytatja tevékenységét, ami lehetővé teszi a folyamatos bővítéseket, fejlesztéseket. Irodahelyiségek, korszerűen felszerelt tantermek, tv-stúdió, informatikaterem, 200 fős kollégium, tankonyha, tanbolt, étkezde, szövettenyésztő labor, korszerű eszközök, munkagépek segítik iskolánkban a nappali képzés területén az elméleti és gyakorlati oktatást. A gyakorlati területen 5000 m2 alapterületű tanüzem, fűtött üvegház és fóliarendszer áll tanulóink rendelkezésére. A szabadidő hasznos eltöltéséhez diákjaink igénybe vehetik a több száz kötetes könyvtárunkat. Különböző foglalkozásokon vehetnek részt: zöldségszobrászat, tv-operatőr, gyümölcspálinkagyártó, rendezvényszervezés. Osztályterem: Szaktanterem: Egyéb, az oktatás célját szolgáló helyiség: Tanulószoba: 15 db 3 db 2 db 4 db Kollégiumi hálószoba: Tanári munkaszoba, szertár: Tornaszoba: Sportpálya: Szakmai gyakorlóterem: Szakmai laboratórium: Tanműhely: 30 db 3 db 1 db 1 db 5 db 4 db 7 db 7. A szülők, tanulók, iskola és kollégium együttműködési formái a pedagógusokkal 7.1. Szülők tájékoztatása A szülőket az iskola életéről, az aktuális feladatokról az igazgató és az osztályfőnökök tájékoztatják. Ezek a tájékoztatások a szülői értekezletek alkalmával, illetve legalább félévente egyszer a Szülői Munkaközösségi ülésen történnek. Tanévkezdéskor a 9. osztályosok szüleinek egy összevont iskolai szintű szülői értekezletet tartunk A tanuló egyéni haladása A tanuló szüleit és a tanulót a szaktanárok folyamatosan tájékoztatják szóban és írásban a tanuló egyéni haladásáról. A szülő negyedévente levélben tájékoztatást kap az érdemjegyekről, a hiányzási óraszámokról.

20 7.3. A tanulók tájékoztatása A tanulókat az iskolai programokról, az aktuális feladatokról az osztályfőnökök és az iskola igazgatója folyamatosan tájékoztatják. Ezt megteheti az igazgató a diák önkormányzati üléseken, az osztályfőnökök az osztályfőnöki órák keretén belül is A szülői értekezlet Feladatunk a szülők és pedagógusok közötti folyamatos együttműködés kialakítása. Tájékoztatás a szakmai képzésről, az oktatás feladatairól, a helyi tanterv követelményeiről, a szaktanárok értékelő munkájáról, a tanuló tanulmányi előmeneteléről, az osztályközösség céljairól, feladatairól. Fontosnak tartjuk a szülők kérdéseinek, véleményének, javaslatainak összegyűjtését és ezek megvitatását Fogadóóra Feladatunk a szülők és a pedagógusok kapcsolatának elősegítése, személyes találkozás alkalmával, hogy a tanulóval kapcsolatos egyéni problémák megbeszélésre kerüljenek. A fogadóórák időpontját az iskolai munkaterv határozza meg Nyílt nap Iskolánkban Adventi kötészeti és terítési bemutatót illetve Húsvéti kötészeti és terítési bemutatót tartunk, melyre a tanulók szüleit és hozzátartozóit is várjuk. A nyílt nap alkalmat ad arra, hogy a tanulók megszerzett tudása felmérésre kerüljön és a gyakorlati oktató valamint a szülő is tájékozódhat a tanuló felkészültségéről, szakmai tudásáról. 8. A pedagógiai programmal kapcsolatos egyéb intézkedések Az iskola szeptember 1. napjától szervezi meg nevelő és oktató munkáját e pedagógiai program alapján A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a nevelőtestület folyamatosan vizsgálja. A módosításra az iskola igazgatója, a nevelőtestület bármely tagja, az iskola Fenntartója, a nevelők szakmai munkaközössége tehet javaslatot A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala Az iskola pedagógiai programja minden érdeklődő számára megtekinthető. Egy-egy példánya megtalálható: - az iskola fenntartójánál, - az iskola igazgatójánál, - az igazgatóhelyettesnél, - a nevelők szakmai munkaközösségének vezetőjénél, - az iskola könyvtárában, - az iskola weboldalán, - az iskola irattárában.

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK VII. 1. Szakiskolai óratervek VII. 2. Szakközépiskolai óratervek VII.1. SZAKISKOLAI ÓRATERVEK VII.1.1. Szakmai előkészítő évfolyam (9. évfolyam) I. Alapképzések II. Szocializáció

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15.

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15. KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 0. november 5. Új kép SZAKMACSOPORTOK ISKOLÁNKBAN Szakközépiskolai tagozat Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Szakiskola 10. évfolyam 2013/2014 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2013. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. igazgatóhelyettes 1. Szervezési

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Középiskolai beiskolázási és pályaválasztási tájékoztató Nyílt nap: 2013. november 15. 8.00-tól

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 445-332 Fax: (42) 447-545 E-mail: sipkay@chello.hu http://www.sipkay.hu

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium 2890. Tata, Új út 19. Tel/Fax.: 34/ 587-580 E-mail: javorka@javorka-tata.sulinet.hu Internet cím: www.javorka-tata.sulinet.hu

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító: 030716

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz)

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító:

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 11. évfolyam 2014/2015 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2014. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. intézményvezető helyettes SZEPTEMBER

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév 1. A KOLLÉGIUMBAN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOK VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Név Igazgató Igazgatóhelyettes végzettség Szakképesítés (kompetencia terület) matematika-

Részletesebben

Digitális írástudás 2012. március 13. TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0068 Trambulin

Digitális írástudás 2012. március 13. TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0068 Trambulin Digitális írástudás 2012. március 13. TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0068 Trambulin Cél: A képzés célja, hogy a projekt résztvevői tudják kezelni a számítógépet és perifériáit, ismerjék a szoftvereket. Képessé

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 1204 Budapest, Pöltenberg utca 10-12. Tel./Fax: 06-1-347-0950 iskola@szivarvanygszki.hu www.szivarvanyszakkepzo.hu OM: 200479 2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Elérhetőségek Adatok Igazgató: Kisely Zsuzsanna

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ SZENT BENEDEK ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Budapesti Tagintézménye OM száma: 201410 TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A Magyar

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201172 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Nagymágocs, 2016. szeptember 19. Reményi Ferencné intézményvezető ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 1. Jelen szabályzat a Nagymágocsi Hunyadi

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Felnőttképzési nyilvántartásba vétel: 01-0874-04 Akkreditációs lajstromszám: AL-2243 2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ OM: 200479 1204 Budapest, Pöltenberg u. 10-12. Tel/Fax: 06-1-347-0950 E-mail: iskola@szivarvanygszki.hu

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

Képzési idő. Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő Humán gimnázium (angol olasz)

Képzési idő. Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZC KRÚDY GYULA GIMNÁZIUMA, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLÁJA, TURISZTIKAI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu

Részletesebben

TÁMOP A Én is továbbtanulok

TÁMOP A Én is továbbtanulok TÁMOP-3.3.10.A-12-2013-0018 Én is továbbtanulok A pályázat indulása Iskolánk, a Szolnoki Műszaki Szakközép és Szakiskola Pálfy-Vízügyi Tagintézménye 2013-ban pályázott a TÁMOP-3.3.10.A-12-2013 kódszámú

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127.

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Tel: 06-36-490-005 E-mail: mezisko@gmail.hu Ikt.sz:1074/2013.12.02. Ügyintéző: Bartók István ig. Különös közzétételi lista Mezőszemerei

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév

Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók! Iskolánk szakmai képzésének minél jobb megismerését segítjük tájékoztatónk megjelentetésével.

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Végzettség Szakok Munkaköre

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

VM ASzK, Szakképző Iskola - Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola 6600 Szentes, Kossuth L. u. 45. Felvételi szabályzat

VM ASzK, Szakképző Iskola - Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola 6600 Szentes, Kossuth L. u. 45. Felvételi szabályzat VM ASzK, Szakképző Iskola - Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola 6600 Szentes, Kossuth L. u. 45. OM azonosító: 027986 Telephely kódja: 011 http://www.szentesinfo.hu/bartha Felvételi szabályzat 2012/2013-es

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 A tevékenységi formák kialakításakor, megválasztásakor meghatározó a tanulók érdeklődése. A foglalkozások szervezését igényelheti

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

Felvételi tájékoztató OM azonosító: 203052 Szegedi Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Szakképző Iskolája Tanulmányi területek Szakgimnázium 530 (kód)

Felvételi tájékoztató OM azonosító: 203052 Szegedi Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Szakképző Iskolája Tanulmányi területek Szakgimnázium 530 (kód) Felvételi tájékoztató OM azonosító: 203052 Szegedi Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Szakképző Iskolája Tanulmányi területek Szakgimnázium 530 (kód) turisztikai szakközépiskolai osztály 531 (kód) vendéglátó

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai A Pedagógiai Programban foglaltak szerint: 2.11 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Követelmények: Számon

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE LETENYEI ANDRÁSSY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA OM:037530 8868Letenye, Bajcsy-Zs.u.2. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendeletet módosító 32/2008. (XI.24.)

Részletesebben

A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai. A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában

A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai. A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában A HÍD programok bevezetésének célja, előzménye Az EU 2020 szerinti irányelveknek megfelelően a korai

Részletesebben

Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola. 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. Tel.: 88/567-430 Fax: 88/567-431

Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola. 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. Tel.: 88/567-430 Fax: 88/567-431 Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. Tel.: 88/567-430 Fax: 88/567-431 Iskolánk 2008-ban elnyerte a Kereskedelmi,Vendéglátó és Idegenforgalmi Iskolák Országos Szövetsége

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36

A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36 A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36 1. Az informatikai eszközök használata 5 4. Infokommunikáció, 5. Az információs társadalom 1 4.1. Információkeresés, információközlési

Részletesebben

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA I. A KÉPZÉS PEDAGÓDIAI CÉLJA: Az általános műveltséget erősítő előképzettség, valamint a szakmacsoportos alapozó ismeretek megszerzése után a szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben induló osztályok:

A 2016/2017. tanévben induló osztályok: Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum BÉKÉSY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 1174 Budapest, Széchenyi u. 9-11. Telefon: +36-1-256-16-73 +36-1-257-00-32 OM azonosító: 203061 Telephely kód: 002 Nyitott kapuk

Részletesebben

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára Intézmény neve: Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3300 Eger, Bem tábornok utca 3. Telefon/fax: (36) 515-020, 313-765 E-mail: egrikossuthtitkarsag@gmail.com Honlap: www.kossuthzsuzsa.hu

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus azonosító száma 1. 79849671990 főiskola 2. 78216931335 főiskola

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Munkaterv havi bontásban

Munkaterv havi bontásban Munkaterv havi bontásban A 2016/2017-ES TANÉV FELADATAI HAVI LEBONTÁSBAN Időpont Feladat 2016.augusztus 25-31. A nyári gyakorlat igazolása, dokumentálása A javító vizsga lebonyolítása 2016. augusztus 30.

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Horváth Bernadett tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán intézményvezető Fertőszentmiklós,

Részletesebben

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11 Aktuális (minőség) céljaink Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 1. A jelenlegi tanulólétszám megtartása (növelése) Aktuális minőségcélok Sorszám Minőségcél Felelős, határidő Vezetők

Részletesebben

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum:

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014. tanév munkaterve Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2013.09.02. Bevezetés Az idei lesz az első olyan tanév, amely a köznevelési törvény és a hozzá

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: /002

Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: /002 Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: 203052/002 Cím: 6724 Szeged, Kodály tér 1. Telefonszám: 62/550-486 Fax: 62/550-486 E-mail: isktitkar@kossuthzs-szeged.sulinet.hu

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

Pedagógiai-művelődési program. 3. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Szakképző Iskolájának pedagógiai programja

Pedagógiai-művelődési program. 3. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Szakképző Iskolájának pedagógiai programja Pedagógiai-művelődési program Oladi Általános Művelődési Központ OM azonosító: 200897 3. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Szakképző Iskolájának pedagógiai programja 3.2. Helyi tanterv Szombathely 2007. - 2 -

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje

Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje 3.1.1. Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje A beszámoltatás, számonkérés feladatai a) Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának

Részletesebben