T.G.-VIRÁGDEKOR SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "T.G.-VIRÁGDEKOR SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM"

Átírás

1 T.G.-Virágdekor Szakképző Iskola és Kollégium 6237 Kecel, Május 1. tér 13. Tel.: 78/ , 78/ , 30/ Fax: 78/ OM: Ny. sz.: AL-0643 T.G.-VIRÁGDEKOR SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Akkreditált Felnőttképzési Intézmény web:

2 I. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az intézmény neve, székhelye 7. oldal 1.2. Iskolatörténet 7. oldal 1.3. Képzési formák, eredmények 7. oldal 1.4. Hagyományaink 7. oldal 1.5. Személyi feltételek 8. oldal 1.6.Tárgyi feltételek 8. oldal 2. Nevelési program 8. oldal 2.1. Nevelési alapelvek 8. oldal 2.2. Pedagógiai alapelvek 8. oldal 2.3. Pedagógiai célkitűzések 9. oldal 2.4. Szakmai célkitűzések 9. oldal 2.5. Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 9. oldal 2.6. Közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 11. oldal 2.7. A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő tevékenység 11. oldal 2.8. A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek 11. oldal 2.9. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatása 12. oldal Szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 12. oldal Egészségnevelési program 12. oldal Az iskola konyhája 13. oldal Az iskolaorvos 13. oldal Jeles napok az egészségfejlesztés összefüggésében 14. oldal Környezetnevelési program 14. oldal Gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 15. oldal A szülő, a gyermek, a tanuló, kollégista, a pedagógus együttműködése 15. oldal A nevelési illetve a pedagógiai program nyilvánosságáról 15. oldal 3. Az intézmény helyi tanterve 16. oldal 3.1. Általános leírás 16. oldal 3.2. Alkalmazható tankönyvek segédletek kiválasztása 16. oldal 3.3. A felvétel, az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei 16. oldal 3.4.A tanulók ellenőrzése, értékelése és minősítése 16. oldal 3.5. A magatartás és szorgalom értékelésének követelményei 17. oldal 4. Fogyasztóvédelmi program 18. oldal 4.1 A fogyasztóvédelemmel kapcsolatos fogalmak 18. oldal 5. Esélyegyenlőségi program 19. oldal 6. A pedagógiai program végrehajtásához szükséges feltételrendszer, a nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések 19. oldal 7. A szülő, tanuló, iskola és kollégium pedagógusainak együttműködési formái 19. oldal 7.1. Szülők tájékoztatása 19. oldal 7.2.A tanuló egyéni haladása 19. oldal

3 7.3. A tanulók tájékoztatása 20. oldal 7.4. A szülői értekezlet 20. oldal 7.5. Fogadóóra 20. oldal 7.6. Nyílt nap 20. oldal 8. A pedagógiai programmal kapcsolatos egyéb intézkedések 20. oldal 8.1. A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata 20. oldal 8.2. A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala 20. oldal Mellékletek: - Iskolaszék nyilatkozata - Szülői munkaközösség nyilatkozata - Diákönkormányzat nyilatkozata - Nevelőtestület nyilatkozata - A fenntartó jóváhagyó dokumentuma - A kollégium pedagógiai programja

4 II. TARTALOMJEGYZÉK osztály kerettanterv 1. Helyi tanterv Megfogalmazott célok és feladatok a osztály keretében Tantárgy felosztás 9. osztály Informatika Magyar nyelv és irodalom Matematika Német Természetismeret Testnevelés Történelem Pályaorientáció Virágkötészet Osztályfőnöki Kommunikáció és illemtan Médiaismeret Vendéglátó alapismeret Kereskedelmi alapismeret Vendéglátó alapgyakorlat Virágkötészet alapgyakorlat Kereskedelmi alapgyakorlat Gyakorlat Tantárgy felosztás 10. osztály Informatika Magyar nyelv és irodalom Matematika Német Természetismeret Testnevelés Történelem Virágkötészet Osztályfőnöki Kommunikáció és illemtan Médiaismeret Vendéglátó alapismeret Kereskedelmi alapismeret Virágkötészet alapgyakorlat Vendéglátó alapgyakorlat Kereskedelmi alapgyakorlat Gyakorlati oktatás 86.

5 III. TATRALOMJEGYZÉK szakmai képzési programok 1. Ápolási asszisztens szakmai képzési program Dísznövénykertész szakmai képzési program Erjedés- és üdítőital-ipari termékgyártó szakmai képzési program Élelmiszer- és vegyiáru-eladó szakmai képzési program Gazda szakmai képzési program Gyakorlati oktató szakmai képzési program Húsipari termékgyártó szakmai képzési program Irodai asszisztens szakmai képzési program Kereskedelmi szakmenedzser szakmai képzési program Kereskedő szakmai képzési program Zöldségtermesztő szakmai képzési program Panziós, falusi vendéglátó szakmai képzési program Pék-cukrász szakmai képzési program Pincér szakmai képzési program Ruházati eladó szakmai képzési program Szakács szakmai képzési program Tartósítóipari termékgyártó szakmai képzési program Vendéglős szakmai képzési program Virágkötő-, berendező, virágkereskedő szakmai képzési program 516. Iskolánkban az oktatás a szakképzésről szóló, többször módosított évi LVI. törvény szerint a központi program alapján történik.

6 IV. TARTALOMJEGYZÉK Előrehozott szakképesítések szakmai képzési programok Az előrehozott szakképzés időkeret felosztása Kompetenciaterületek Kompetenciaterületek szerinti óraszámok évfolyamonként Összesen Idegen nyelv Tanulás ( a moduláris óraszám terhére) Történelmi, állampolgári szociális (első félév) (első félév) 162 Természettudományos (első félév) 144 Digitális Matematikai Művészeti (első félév) 126 Anyanyelvi (első félév) 162 Összesen (első félév) 1008 Kezdeményezőképesség és vállalkozói virtuálisan 60 óra. (Nem önálló tantárgy, beépül a többi kompetenciaterület anyagába, elsősorban a történelmi, szociális és állampolgári, az anyanyelvi, a digitális és a hatékony, önálló tanulás kompetenciaterületekbe.) 1. Élelmiszer- és vegyiáru-eladó szakmai képzési program 1. oldal 2. Panziós, falusi vendéglátó 12. oldal 3. Pincér 27. oldal 4. Ruházati eladó 42. oldal 5. Szakács 52. oldal Iskolánkban az oktatás a szakképzésről szóló, többször módosított évi LVI. törvény szerint a központi program alapján történik.

7 1. Az intézmény neve: T.G.-Virágdekor Szakképző Iskola és Kollégium Székhelye: 6237 Kecel, Május 1 tér 13. Egyéb adatok lásd: Alapító okirat 1.2. Iskolatörténet: október 3-án a Földművelésügyi Minisztérium adta ki az engedélyt a T.G.-Virágdekor ágazati Szakmunkásképzés elindítására ASZ 21. sz. alatt. Vizsgáztató iskolának a kecskeméti Kocsis Pál Szakközépiskolát jelölte ki a Minisztérium és 1993 között az iskola több helyen tartotta elméleti foglalkozásait, a gyakorlati képzés pedig a Téglás kertészetre, a tanboltokra lett alapozva, és folyamatosan itt folyik a szakmai képzés július 1-től a keceli Önkormányzat egy megszüntetett általános iskolát adott át a szakmunkásképzés részére, -így szeptember 1-től Kecel, Május 1-tér 13. szám alatt kezdődött el az elméleti képzés. Az iskola 2 ha területen működik és összesen 100 millió forint értékű beruházás került eddig megvalósításra. 200 fős kollégium, tankonyha, étkezde, tanműhelyek lettek telepítve. A tanulólétszám kezdetben fő, majd 1993-tól fő, 1997-től 70 fő. A végleges elképzelés kb. 300 fő körüli létszám. Az oktatók főhivatásúak, óraadók, valamint vendégtanárok, ezzel követni tudjuk a szakma naprakész voltát. Tanulóink jól felkészülten hagyják el az iskolát, legnagyobb részük képes az önálló vállalkozás elindítására is, amire bőven akad példa. Képzésünk elsősorban gyakorlatra épül. Így el lehet érni, hogy a gyengébb képességű tanulókból is jól képzett szakemberek válnak. Évenként rendszeres szakmai bemutatókat tartunk, ahol a leggyengébb tanuló is ott mutatkozik be, ahol a legjobb. Hozzászoktatjuk őket a nyilvános szerepléshez, ami az életbe való beilleszkedésben nagyon nagy segítséget jelent számukra Képzési formák, eredmények: Iskolánkban az általános iskolát végzett, illetve érettségizett fiatalok tanulnak szakmát. A évfolyam elvégzése után a tanulók eredményeik és továbbtanulási igényük alapján tanulhatnak tovább. A 11. évfolyamon megkezdik a szakmai képzést (OKJ szerint) igényeiktől függően. Illetve az előrehozott szakképzés keretein belül 1/9, 2/10, 3/11 évfolyamokon is indítunk osztályokat. Tanulóinkkal a szakmai képzés megkezdésekor Tanulószerződést kötünk 11. évfolyamon illetve az előrehozott szakképzésnél a 2/10. évfolyamon. Az 1/9. évfolyamon a tanulók az iskolai tanműhelyben töltik a gyakorlatot. A képzés alatt a tanulók a közismereti tantárgyakon kívül megismerkednek a szakmai tárgyak elméleti és gyakorlati elemeivel. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a végzett tanulóinknak elhelyezkedési gondjaik nincsenek, 90%-uk a szakmájában dolgozik Hagyományaink: Egy intézményben igen fontos és felelősségteljes feladat a hagyományok kialakítása. Évente két alkalommal jelenik meg a diákok által összeállított újság: Életünk virágai címmel. A diákélet hagyományos rendezvényei: gólyabál, a farsangi bál, szalagavató, anyák napja és a ballagás. A tanulók évente több bemutatón vesznek részt, mely növendékeink szakmai fejlődését, szemléletük alakulását szolgálja, mint például a Húsvéti kötészeti bemutató, a Tavaszköszöntő virágfesztivál, a Novemberi virágkötészeti bemutató, a Flora virágfesztivál. Fontosnak tartjuk a tágabb és szűkebb környezetünk értékeinek ismeretét, az iskola hagyományainak ápolását, valamint a szakmai hagyományok, értékek felkutatását, őrzését, ápolását. Közösségi rendezvényeink: - megemlékezés az aradi vértanúkról - megemlékezés a Holokauszt áldozatairól - megemlékezés a kommunista terror áldozatairól - megemlékezés március 15-ről.

8 1.5. Személyi feltételek: A tantestület tagjai rendelkeznek a jogszabályban előírt végzettséggel, a szakos ellátottság megfelelő. A nem pedagógus munkakörben dolgozók létszáma az iskola zavartalan működéséhez megfelelő. Az iskolában tanuló diákok 90%- a vidéki, saját kollégiumunkban kapnak elhelyezést Tárgyi feltételek: Osztályterem: Szaktanterem: Egyéb, az oktatás célját szolgáló helyiség: Tanulószoba: 15 db 3 db 2 db 4 db Kollégiumi hálószoba: Tanári munkaszoba, szertár: Tornaszoba: Sportpálya: Szakmai gyakorlóterem: Szakmai laboratórium: Tanműhely: 30 db 3 db 1 db 1 db 5 db 4 db 7 db Az oktatás segítésére 75 db számítógép, Internet kapcsolat, 1 db videomagnó, 5 db televízió, 4 db írásvetítő, 1 db videokamera, projektor 3db, egy teljes stúdió felszerelés, valamint az oktatáshoz szükséges egyéb eszközök és szertári felszerelések állnak rendelkezésre. 2. Nevelési program: 2.1. Nevelési alapelvek: - Az iskola nyújtson a tanulóknak alapos, szilárd, biztos alapozó és szakmai ismereteket. - Készítse fel őket a termelésben, az értékesítésben, a gazdálkodásban való önálló részvételre. - Segítse önálló ismeretszerzésüket, társadalmi beilleszkedésüket. - Alakítsa ki a tanulókban az emberi érintkezés, a kommunikáció kialakult normáit, helyes formáit. - Gondozza, fejlessze tehetséges tanulóit, valamint segítse a lemaradók eredményes felzárkóztatását Pedagógiai alapelvek: - Az intézmény által kiemelt célok hangsúlyozása. - Az iskolai képzési idő alatt elérhető konkrét gyakorlati irányú célok előtérbe helyezése. - Az értelem fejlesztése a megismerési, gondolkodási, tanulási, kommunikációs képességek fejlesztése terén. - Az általános műveltség fejlesztése a szakmai-gyakorlati felkészítés mellett.

9 - Eredményes tanulási módszerek, technikák elsajátíttatása, öntevékeny tanulás szokásának kialakításával személyiségük alakítása, stabilizálása, felkészítés az önálló életvitelre, a helyes pályaválasztás elősegítése. - Szociális képességek- kapcsolatteremtés, kommunikáció, empátia, tolerancia, konfliktuskezelés-, fejlesztése. - Ökológiai szemlélet erősítése. - Kreativitás, aktivitás ösztönzése. - A kereskedelmi és vendéglátó-ipari szakmai képzésben-főleg az értékesítési szakmákbankülönösen fontos az anyanyelvi és idegen nyelvi kommunikációs készség fejlesztése. - Nyitottság-alkalmazkodás a piacgazdaság és gazdasági környezet igényeihez. - Hagyományok, tradíciók tisztelete, megbecsülése mellett a korszerűségre való törekvés. - Személyiségfejlődés elősegítése Pedagógiai célkitűzések: Az iskola minden tanulója ismerje meg nemzetünk kulturális örökségét, nagy múltú értékeit. Ismerjék meg a kiemelkedő magyar államférfiak, tudósok, művészek, feltalálók, írók, költők, sportolók tevékenységét. Ismerjék az egyetemes emberi kultúra legjelentősebb, az emberiség számára legfontosabb eredményeit, az európai egység erősödésének jelentőségét. Legyenek nyitottak az európai kultúra, valamint a szomszédságunkban élő más nemzetek, népcsoportok értékeinek, eredményeinek megismerésére, megbecsülésére. A tananyagot a tantervekben meghatározott ismeret, megértés és alkalmazás szinteken kell elsajátíttatni, de biztosítani kell a kapcsolódó informatikai és szakmai idegen nyelvi ismeretek minél magasabb szintű elsajátíthatóságát is. A tanulók kapcsolódjanak be közvetlen környezetük értékeinek gyarapításába, megőrzésébe, a környezeti károk megelőzésére való törekvésekbe, az egészséges életmód szemléletének kialakításába Szakmai célkitűzések: A tanulók ismerjék meg hazánk gazdasági kultúrájának történetét, szerepét, jelentőségét a nemzetgazdaságban, az európai termelésben és termékfelhasználásban rejlő együttműködésünket, azok lehetőségeit. Fontos feladat kialakítani a tanulókban a munka és a szakma szeretetét, szakszerű, precíz, ésszerű, gazdaságos munkavégzés igényét. Tudatosodjon bennük, hogy a kertészeti termelés és szolgáltatás milyen táplálkozási, egészségvédelmi, esztétikai, környezetvédelmi, kulturális lehetőséggel bír az egyén és a társadalom számára. Ki kell alakítani a szakmai önállóságot, a vállalkozási hajlandóságot. A tanulók tapasztalatának, látókörének bővítése érdekében biztosítani kell a belföldi és külföldi tanulmányutakat. A szakmai gyakorlatokon a tantervekben előírt követelményeket az ismeret, jártasság és készség szintjén kell elsajátítani. Fontos, hogy a tanult szakmai elméleti és gyakorlati ismereteiket önállóan tudják alkalmazni termelő és szolgáltató tevékenységük során Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok: A szakképzést választó, általában hátrányos helyzetben lévő gyerekek esetében a személyiség fejlesztése különösképpen a képességek fejlesztésén keresztül valósul meg. A képességek kialakítása és fejlesztése a szükséges tevékenységek gyakorlása révén valósítható meg.

10 A tanulóink önképzésére lehetőséget biztosítunk a - könyvtár és szolgáltatásainak igénybevételével - számítógéptermek és az iskola egyéb létesítményeinek használatával (nevelői felügyelet mellett) - szabadidős tevékenységek szervezésével - szakkörök, érdeklődési körök szervezésével. Feladat Módszer 1. Önismeret fejlesztése - Tanórán és tanórán kívüli önálló-és csoportmunka - Az önmegvalósítás színterei: sport és alkotótevékenységek 2. Együttműködési képesség fejlesztése - Kooperatív tanulás alkalmazása, csoportmunkák a tanórán - Tanórán kívüli közösségi feladatok (diákkörök, diákvállalkozás) - Csapatversenyek szervezése 3. Szociális képességek - Tanár-diák személyes beszélgetések fejlesztése - Tanulópárok kialakítása - Konfliktuskezelés - Példaképválasztás 4. Demokratikus iskolai élet szervezése - A diákönkormányzat működési feltételeinek megteremtése - Diákkörök működtetése 5. Alkotóképesség fejlesztése - Önálló, aktív tanulást preferáló tanítási módszerek - Differenciált oktatás, önálló feladatok adása 6. Kommunikációs képességek fejlesztése - Alapképességek fejlesztése, önálló értelmes beszéd, önálló írásbeli munkák, szövegértési gyakorlatok 7. Versengés képességének fejlesztése - Csoportos és egyéni, tanulmányi, sport és szakmai versenyek 8. Az egészséges életmód - Ismeretterjesztés kialakítása - Személyes példamutatás - Egészségnevelő programok - Sportolási lehetőségek biztosítása

11 2.6. Közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok: Az intézmény célja a pedagógiai alapelvekben megfogalmazottakon túl a közösségi szabályok kialakítása, elfogadtatása, a közösségért tenni akaró és felelősséget vállaló diákok nevelése. Ennek érdekében szervezünk: - Szakköröket / virágkötészet, zöldségszobrászat, operatőr, informatika / - Iskolai sportkört - Házi versenyeket - Diáknapot - Nyílt napot - Diákparlamentet, diák-önkormányzati tevékenységet, diákköröket - Diákvállalkozást - Tanulmányi és osztálykirándulást - Nemzeti ünnepeink megünneplését. A jól működő közösségeket a tanév végén a tantestület értékeli, és jutalomban részesíti. A személyiségjegyek változását, a rendezvényeken való önkéntes részvételt a tevékenységeket szervező illetve felügyelő pedagógus kíséri figyelemmel, és félévente értékeli A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységek: Intézményünk tanulói általában hátrányos, illetve a leghátrányosabb helyzetben levő, a szakképzésen kívül más módon érvényesülni nem tudó, hátrányos családi és társadalmi helyzetük miatt esélytelen helyzetben lévő országhatáron belüli és határon kívül élő gyerekek. A beilleszkedési, magatartási nehézségek kialakulásának alapvető okai, a biológiai tényezők és a környezeti hatásra bekövetkező elváltozások egyaránt előfordulnak, a jelenség felismerése, azonosítása a tanulókkal folytatott beszélgetés, osztályfőnöki, tanári megfigyelés alapján történik. Az osztályfőnökök és az osztályban tanító szaktanárok egyéni elbeszélgetéssel próbálják a felmerülő problémákat megbeszélni és megoldani. Súlyos probléma esetén, szakintézmény segítségét kell kérni (gyermekpszichiátria, nevelési tanácsadó). Az iskola kapcsolatot tart a nevelési tanácsadóval, az érintett jegyzőkkel, a családsegítő központtal, a gyermekjóléti szolgálattal és a helyi rendőrséggel A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek: A tanórán: differenciált oktatás valamint fakultációs, csoportbontásos foglalkozások megvalósítása. Tanórán kívül: - Szakköri foglalkozások - Művészeti érdeklődési körök, zöldségszobrászat - Sportköri foglalkozások Lényeges a szakmán belüli állóképesség, ezért különösen odafigyelünk, a sporttevékenységre. Nem élsportolókat nevelünk, hanem az egészséges mozgást szerettetjük meg. - Háziversenyek és bemutatók szervezése (kerékpár, virágkötő, diszkótánc) Elengedhetetlen része képzésünknek, hogy egy idő után, versenyeken tanulóink összemérjék egymással tudásukat, így kialakul egy egészséges, tudatos hovatartozás.

12 2.9. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatása: - Felzárkóztatás: a tanórán helyesírásból, olvasásból, matematikából differenciált foglalkoztatás - Konzultáció: Mivel nagyon szélsőséges tudásanyaggal érkeznek a tanulók, az első év szinte a felzárkóztatással telik el. A gyenge képességű tanulókkal kiscsoportos és egyéni konzultációk formájában foglalkozunk Szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek: - Felzárkóztató és tehetséggondozó programok szervezése, - Drog- és bűnmegelőzési programok szervezése, - Felvilágosító munka szociális juttatások lehetőségéről, - Pályázatok figyelése, részvétel pályázatokon, - Tankönyvtámogatás, tartós tankönyvek, étkezési támogatás Egészségnevelési program: Iskolánk tanulói a nyolc osztályt elvégzők, 10. osztályt végzettek és érettségizett fiatalok. Fontosnak tartjuk az egészséges életmódra történő nevelést, melyet a következőkkel szeretnénk megvalósítani: egészséges táplálkozásra szoktatás, kevesebb édesség és több gyümölcs és zöldség fogyasztása, több testmozgásra serkentés, és a dohányzásról, alkoholfogyasztásról való leszoktatás. Az egészségnevelési program az osztályfőnöki órák keretében valósul meg. 9. osztály - Önismeret, önbizalom: beilleszkedés, közösség kialakítása, a közösség értékei, normái; pozitív önértékelés, önmagam elfogadása, énkép erősítése; kommunikáció, kapcsolattartási nehézségek, érzelmek kifejezése; serdülőkori testi, lelki, higiénés, pszicho-szexuális változásai. - Egészséges táplálkozás - Dohányzás, alkohol, drog káros hatásainak bemutatása 10. osztály - Önismeret fejlesztése: személyes hatékonyság növelése, egészséges önérvényesítés; konfliktuskezelés; agressziókezelés; szorongások, félelmek oldása, kezelése; NEM kimondása, dönteni tudás. - Pszicho-szexuális fejlődés, fogamzásgátlás - Táplálkozási zavarok: fogyókúra, testépítés - Dohányzás, alkohol, drog veszélyei - Fertőző betegségek: AIDS, Hepatitis

13 11. osztály - Az egészség, mint érték, a betegség fogalma, - Egészségmegőrző magatartás: megfelelő táplálkozás, testmozgás, pihenés - A megbetegedés pszichés tényezői: stressz, idegesség - Daganatos betegségek megelőzése - Az érrendszeri megbetegedések megelőzése - Urológiai, nőgyógyászati megbetegedések - Bőrgyógyászati megbetegedések - Fül-orr gégészeti megbetegedések - Nemi megbetegedések osztály Élethelyzetek és megoldások: - döntési technikák, döntéseket befolyásoló tényezők; - belső erőforrások feltárása, rögzítése, nehéz helyzetben alkalmazásuk; - személyes hatékonyság növelése, egészséges önérvényesítés; - kommunikációs nehézségek legyőzése, az örömteli kommunikáció elősegítése; - családtervezés, hogyan képzelem el családom; - döntések életmódomban: táplálkozás, mozgás, személyes higiéné - életminőség összetevői: munka, család, jövedelem, szabadidő, szórakozás, stb. - közösségért érzett felelősség, a környezet, a környezeti problémák Tanórán kívül fontos egészségnevelő program a diáksportköri tevékenység Az iskola konyhája Iskolánk konyhája próbálja az egészséges ételeket beilleszteni a menübe. Iskolánk tankertjében megtermesszük saját felhasználásra a különböző zöldségféléket. Ebből kifolyólag a tanulók étrendjében többször szerepelnek a különféle főzelékek, zöldségköretek. Az idénygyümölcsök is megjelennek az ebéd mellett. Iskolánk jellegéből adódik, hogy az egészséges táplálkozás, egészséges életmód mind elméletben, mind gyakorlatban számtalan területen előtérbe kerül Iskolaorvos Tanulóink minden tanév kezdetekor alkalmassági vizsgálaton vesznek részt. A 9. évfolyamon pályaválasztást megelőző alkalmassági, a szakképző évfolyamokon pályára alkalmasító vizsgálatok történnek.

14 2.14. Jeles napok az egészségfejlesztés összefüggésében: - A Víz Világnapja március Egészségügyi Világnap április 7. - A Föld napja április Madarak és Fák Napja május Állat- és növényszeretet napja május Dohányzásmentes Világnap május Környezetvédelmi Világnap június 5. - A Takarítás Világnapja szeptember A lelki egészség napja október Nemzeti Gyalogló Nap október A Földünkért Világnap október Füstmentes nap november 7. - AIDS elleni küzdelem világnapja december Környezeti nevelési program: A tanulók kapcsolódjanak be a környezetbarát szemlélet kialakításába, közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe, gyarapításába. Életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzésére törekvés váljon meghatározóvá. Rövidtáv (2-3 hét) - Saját pad, osztályterem, gyakorlati oktatóterem, hálóterem legyen mindig tiszta, rendes, esztétikus - Osztályterem, gyakorlati oktatóterem, hálóterem tisztaságának megőrzése, díszítése - Szekrények, tárolók, szertárak rendje, tisztaságának megóvása - Személyes tárgyaira, értékeire, taneszközeire, ruházatára vigyázzon a gyerek, legyen tiszta, rendes, igényes, ne rongáljon. Középtáv (4-5 hónap) - Tanórákon, szakkörökön cél a természetszeretet felébresztése, környezetkultúra fejlesztése. - Megemlékezés a környezetvédelemmel kapcsolatos világnapokról (szeptember 17. Az ózonréteg védelmének napja, október első vasárnapja: Az állatok világnapja, március 22.: A víz világnapja, április 22.: A Föld napja, Május 10.: Madarak és fák napja, június 5:. Környezetvédelmi világnap) - Állatvédelmi törvények, rendeletek megismertetése - Veszélyeztetett állatfajok, növények megismertetése - Madárvédelem, madáretetők készítése - A környezet szándékos rongálásáért minden esetben valamilyen rehabilitációs, takarítási, parkosítási, kertészeti stb. feladatot kapjon büntetésként a gyerek Hosszútáv (tanév vége) - El kell jutni addig, hogy a gyerekek ne rongáljanak, védjék környezetük értékeit és másokat is figyelmeztessenek erre. - Nagyon fontos a pedagógusok, nevelők személyes példamutatása és a folyamatos, következetes figyelemfelkeltés az értékek megóvására.

15 - Meg kell valósítani az oktatásba beépített környezetkímélő, környezetvédő szemlélet segítségével, hogy ne csak alkalmanként, hanem hosszútávon egész évben céltudatosan tegyünk környezetünk védelméért Gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok: A 11/1994.(VI. 8.) MKM rendelet a nevelési oktatási intézmények működéséről 6. alapján előírt eljárások szerint szervezzük meg intézményünkben a gyermek-és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatokat. A jogszabályok alkalmazásán túl a hangsúlyt a megelőzésre helyezzük, ennek érdekében különböző mentálhigiénés programokat, egészségügyi, orvosi, bűnmegelőzési előadásokat szervezünk. A program megvalósítása érdekében nem csak a pedagógusok, hanem a szülők körében is igyekszünk kiterjeszteni a szemléletformálást A szülő, a gyermek, tanuló, kollégista, a pedagógus együttműködésének formái, a továbbfejlesztés lehetőségei: Célunk az együttműködés fejlesztése, a partneri elvárás minél teljesebb kielégítése, pedagógiai célkitűzéseink megvalósítása érdekében. Feladatok: - az iskolai és az osztály- szülői szervezet működésének erősítése, - a szülőkkel való kapcsolattartás formáinak fejlesztése. Eszközök: - fogadó órák rendszeressége, szükség szerinti bővítése, - szülői munkaközösségek bevonása a szülői értekezletek előkészítésébe, - közös rendezvények szervezése, - nevelési és osztályozó értekezletekre a nevelőtanárok meghívása, - az osztályfőnökök és a nevelőtanárok közötti rendszeres napi kapcsolat kialakítása A nevelési illetve a pedagógiai program nyilvánosságáról az intézmény Minőségirányítási programja fejezete rendelkezik.

16 3. Az intézmény helyi tanterve: 3.1. A Szakiskolánkban - a helyi és térségi igényeket figyelembe véve-, továbbra is a 9. és 10. évfolyamon az általános iskola 8. osztályát végzett tanulók tanulnak. A I/11. II/12. III/13 évfolyamon az OKJ szerinti szakmai képzéseket veszik igénybe a diákok. Az előrehozott szakképzés keretében 1/9, 2/10, 3/11 évfolyamokon is indítunk osztályokat. A tantárgyi programokat a helyi tanterv részeként kezelve, de terjedelmük miatt külön fűzve mellékeljük Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának feltételei: A tankönyveket, valamint a hozzájuk tartozó tanulmányi segédleteket az adott tantárgyat tanító tanár választja ki a tanítandó csoport összetétele, valamint a képzési irányának megfelelően. Kiválasztási szempontok: - Az egymásra épülés elvét szem előtt tartva, tankönyvcsaládok kiválasztása - Adjon minél nagyobb segítséget az iskola oktatás-nevelési céljai közt megfogalmazott képességek fejlesztéséhez - Legyen kompatibilis a kerettantervvel, minél nagyobb mértékben fedje le a helyi tantervben meghatározott tantárgyi programot. - Feleljen meg az életkori sajátosságoknak - Feleljen meg a szakmai követelményeknek - Legyen igényes és esztétikus - Ára legyen elfogadható 3.3. A felvétel, az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei: A 8. osztályosok az OM által kiírt általános felvételi eljárás keretében jelentkezhetnek iskolánkba. Minden szabályos jelentkezést elfogadunk. Tanév közben jelentkező tanulókat is felveszünk a 9. és 10. évfolyamba, amennyiben igazolt vagy igazolatlan hiányzásának mértéke nem haladja meg a törvényben előírt határértéket. A helyi tantervben tantárgyanként rögzített minimum követelmények teljesítése esetén a tanuló magasabb évfolyamba léphet. A szakképzés befejeztével a tanulók szakmai vizsgát tesznek A tanulók ellenőrzése, értékelése és minősítése: A tanulói képességek fejlesztése, új ismeretek megszerzése, rögzítése, rendszerezése és alkalmazása az iskolai élet mindennapjaiban rendszeres és folyamatos ellenőrzést és értékelést igényel. A tanulói személyiségfejlődés tudatos irányítása csak a fejlődési adatok és tanulói teljesítmények ismerete alapján, folyamatos ellenőrzéssel lehetséges. Törekednünk kell a tanulói önellenőrzés képességének kialakítására is a teljes pedagógiai folyamat során. A leggyakrabban alkalmazott ellenőrzési formák: szóbeli felelet, írásbeli számonkérés, önálló munka, tanórai munka. Az ellenőrzéstől elválaszthatatlan feladatunk amikor egy megvalósult állapotot vetünk össze egy másik állapottal -, az értékelés. Értékelésünk az oktatási folyamatban kétféle: folyamatos (segítő) és összegző (lezáró). A tanulói előrehaladás, hibafeltárás, korrekciók elvégzése nélkül eredménytelen. Az értékelési módszerek tekintetében mind a számszerű, mind a szöveges és ezek kombinációja szükséges (becslés, mérés). Havonta legalább egy érdemjeggyel értékelni kell a tanulót.

17 A gyakorlati munkák ellenőrzése, értékelése során főleg a minőségi és a normára vonatkozó felméréseket alkalmazzuk feladatlapok, valamint kész produktumok (pl.:virágkompozíciók) alapján. Nem feledkezünk el az esetenkénti tanulói önértékelés lehetőségéről sem (pl.: tanulói brigádvezető). Az oktatói értékelés (szóbeli, írásbeli) legyen mindig érthető és konkrét a tanuló számára, valamint a pedagógus segítőkészségét bizonyító. A félévi osztályzat illetve az év végi osztályzat nem térhet el lényegesen a tanítási év közben adott érdemjegyek átlagától. Az év végi osztályzat az egész évi teljesítményt értékelje. A számszerű értékelés a hagyományos ötfokú skálával történik. Az értékelés tájékoztatja az oktatót, a tanulót, a szülőket, a küldő- és fogadó iskolát, a munkahelyet egyaránt (ellenőrző, bizonyítvány, fogadóóra, értesítők stb.) 3.5. A magatartás és szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei és formái: A magatartás és a szorgalom minősítése elsősorban az osztályfőnök feladata. A minősítés előtt ki kell kérnie az osztályközösség és a tantestület véleményét. Ezek figyelembevételével állapítható meg a végső minősítés. A fentiek mérlegelésekor iskolánkban a következő szempontokat tartjuk irányadónak: Magatartás: Példás/5/, akinek nincs, vagy. az értékelt félévben csak egy igazolatlan órája van, - nincs osztályfőnöki, igazgatói figyelmeztetése, szaktanár által történt bejegyzése, - az osztálytársai, tanárai elismerik óra alatti és azon kívüli példás viselkedését, - osztályközösségi vagy DB megbízása van, és azt jól ellátja, - nincs funkciója, de önként többször vállal közösségi munkát, - elégtelen osztályzata nincs, szorgalmi jegye legalább jó /4/. Jó/4/, akinek - az adott félévben legfeljebb két igazolatlan órája van, - az értékelt félévben nincs igazgatói figyelmeztetése, az iskolai Házirend követelményeit megtartja, - a tanulói közösségnek és az iskola nevelőinek nincs kifogása viselkedése ellen. Változó/3/, akinek - az értékelt időszakban 3-5 óra igazolatlan órája van, - igazgatói figyelmeztetője van, - nevelőihez és társaihoz nem őszinte, tiszteletlen velük szemben, órai és órán kívüli magatartása kifogásolható, - közös munkában nem vesz részt, azt zavarja, hátráltatja - szorgalmának minősítése is változó vagy hanyag Rossz/2/, akinek óráig terjedő igazolatlan órája van, - iskolai fegyelmi fokozata-igazgatói megrovása, vagy tantestületi figyelmeztetése van, - nevelőihez, társaihoz való viszonya durva, goromba, megjegyzései sértőek, emberi magatartása elítélendő, destruktív, - gátolja a közösség munkáját, annak határozatai ellen lázít és cselekszik Szorgalom: Ez a minősítés azt fejezi ki, hogy az elért eredmény mennyire van összhangban a tanuló képességeivel. Példás/5/, aki - képességei szerint eleget tesz tanulmányi kötelezettségének, - aktívan részt vesz a tanórai munkában, példamutató, - érdeklődési körén belül többletmunkát is végez

Fabriczius József Esti Gimnázium. Pedagógia program

Fabriczius József Esti Gimnázium. Pedagógia program Fabriczius József Esti Gimnázium Pedagógia program 2013-2017 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...4 Az iskola alaptevékenysége... 5 Az intézmény sajátossága... 6 Az iskola földrajzi, társadalmi helyzete, tárgyi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola. KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola*Pedagógiai program* 2013

PEDAGÓGIAI PROGRAM. KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola. KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola*Pedagógiai program* 2013 KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Kelt: Eger, 2013. március 27. Összeállította: az iskola vezetése 1 A PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALMA 1. BEVEZETŐ...7 1.1 A pedagógiai

Részletesebben

1. BEVEZETŐ. 1.1. Történeti előzmények. Biztató

1. BEVEZETŐ. 1.1. Történeti előzmények. Biztató . BEVEZETŐ.. Történeti előzmények Biztató Őrizd álmaidat, mert azokkal jutsz előre, írd őket az ég levelére, vésd az iszonyú kőbe, de meg ne add magad! jöjjenek esések, ellenérvek, csak tovább, tovább,

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM. Pedagógiai Program

KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM. Pedagógiai Program Pedagógiai Program 2013 1. BEVEZETŐ 3 1.1. Az iskola bemutatása, eredményei 3 1.2. Az oktatás szerkezete, a fejlődés iránya 4 1.3. Az oktatás tárgyi feltételei 5 1.4. Az iskola fenntartója, működtetője

Részletesebben

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Véleményem szerint az országnak, a hazának egyik legfontosabb kérdése az, hogy ki neveli, és hogy neveli eljövendő generációit. Füst

Részletesebben

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület Szerencs, 2013.03.25. Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola

Móra Ferenc Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Helyi pedagógiai program 2013. Intézményi adatok 1 Az intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola OM azonosító: 035182 Székhelye: 1214 Budapest, Tejút u. 10. Fenntartó: Klebelsberg

Részletesebben

Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA . Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Ellenjegyezte, jóváhagyta:...... igazgató fenntartó képviselője Hatálybalépés dátuma: 2013. szeptember 01. Módosítás, felülvizsgálat:

Részletesebben

KÓS KÁROLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2030 ÉRD, ERCSI ÚT 8. OM azonosító: 032647 Telefon: 06-23-365-531 E-mail cím: kos.erd@hawk.hu Honlap: www.kos-erd.

KÓS KÁROLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2030 ÉRD, ERCSI ÚT 8. OM azonosító: 032647 Telefon: 06-23-365-531 E-mail cím: kos.erd@hawk.hu Honlap: www.kos-erd. KÓS KÁROLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2030 ÉRD, ERCSI ÚT 8. OM azonosító: 032647 Telefon: 06-23-365-531 E-mail cím: kos.erd@hawk.hu Honlap: www.kos-erd.hu Intézményvezető: Weszprémy Barna Gábor PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola. OM azonosító: 034168

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola. OM azonosító: 034168 PEDAGÓGIAI PROGRAM Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola OM azonosító: 034168 Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola Kaposvár, Baross u. 19. 2 1950 II. számú ÉLELMISZERIPARI TECHNIKUM 1952

Részletesebben

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2007. 07.01.-től 2014. 08. 31-ig /A 2000. 08.22.-én elfogadott,

Részletesebben

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 nevelőtestületének PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gyermekeim, itt sok mindent megtanulhattok, de ez maga a kezdet, legyetek jók és tisztességesek a többire

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI... 5 2 AZ OKTATÓ-NEVELŐ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZRENDSZERE...

Tartalomjegyzék 1 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI... 5 2 AZ OKTATÓ-NEVELŐ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZRENDSZERE... Tartalomjegyzék 1 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI... 5 2 AZ OKTATÓ-NEVELŐ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZRENDSZERE... 6 3 NEVELÉSI-OKTATÁSI ESZKÖZRENDSZER... 9 4 SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

A Kisgyőri Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda módosított nevelési programja

A Kisgyőri Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda módosított nevelési programja Tartalomjegyzék 1. NEVELÉSI PROGRAM 3 1.1 Helyzetelemzés 3 1.1.1 Tartalmi szabályozás új dokumentumai 5 1.2 Pedagógiai alapelvek és értékek - iskolánk pedagógiai hitvallása 5 1.3 Az iskolában folyó nevelő

Részletesebben

A GERLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A GERLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 0 Pedagógiai Program Gerlai Általános Iskola 5623 Békéscsaba (Gerla) Csabai u.1. tel.: 66/433-125 email: iskola@gerlai-bekes.sulinet.hu fax: 66/433-125 A GERLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gerlai

Részletesebben

A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja

A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja Baja, 2010. BEVEZETŐ Az iskola ünnepélyes megnyitására 1904. február 24-én került sor, a várostól e célra kapott 46 kh-on. Az iskola céljaira

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 3 1. Az intézmény adatai... 3 II. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. Pedagógiai alapelvek, célok, feladatok, eszközök, eljárások... 4 2. Személyiségfejlesztéssel

Részletesebben

Készítette: Kárpáti Piroska HELYI TANTERV

Készítette: Kárpáti Piroska HELYI TANTERV Készítette: Kárpáti Piroska HELYI TANTERV Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 1.1 A választott kerettanterv megnevezése, bemutatása 3 2. A tagintézmény tantárgyi rendszere és óraszámai 4 2.1 A kötelező és választható

Részletesebben

IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1.

IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1. IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 2 Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. Nevelési Program... 5 1.1 Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A veszprémi DEÁK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA - 8200 Veszprém, Aradi vértanúk útja 2. OM azonosító: 037033 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Elfogadta a Nevelőtestület: 2013.03.26. 2 Tartalomjegyzék Bevezető...4 Iskolánk

Részletesebben

Nevelési-pedagógiai program

Nevelési-pedagógiai program Pesti Magyar Színiakadémia Művészeti Szakközépiskola Budapest Nevelési-pedagógiai program (a módosításokkal egybeszerkesztett, a nevelőtestület által 2013. március 22-én elfogadott, az igazgató által jóváhagyott

Részletesebben

ÖVEGES JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Perkó László igazgató

ÖVEGES JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Perkó László igazgató ÖVEGES JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Perkó László igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ INTÉZMÉNY JOGI STÁTUSZA, ALAPADATOK 4 2. AZ ISKOLA RÖVID TÖRTÉNETE, HAGYOMÁNYOK 5 3. AZ ISKOLA

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. PEDAGÓGIAI PROGRAM B U D A P E S T XIV. K E RÜ L E T I HUNYAD I JÁNOS ÁLTALÁN O S ISKOL A 2014. 1 INTÉZMÉNYI ADATOK Hivatalos elnevezése: Budapest XIV. Kerületi Hunyadi János Általános Iskola Az intézmény

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012.

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012. Adjátok kezébe a kérdéseket, és hagyjátok, hadd oldja ő meg maga. Ne azért tegyen szert a tudásra, mert ti megmondjátok neki, Hanem azért, mert magától megétette: ne tanulja a tudományt, hanem fedezze

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor 2008. június Bethlen Gábor 2/455 BEVEZETŐ RÉSZ...10 1 AZ ISKOLA ARCULATA...10 1.1 Az iskola rövid története...10 1.2 Az iskolai hagyományok...10 1.3 Képzési kínálat...11

Részletesebben

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Helyi nevelési program 2. oldal Az iskola bemutatása Az iskola megnevezése: Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Székhelye: 1165 Budapest, Mátyás király

Részletesebben

A MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZÉCHENYI ZSIGMOND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZÉCHENYI ZSIGMOND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZÉCHENYI ZSIGMOND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2011 TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.2. Az intézményben ellátott oktatási-nevelési

Részletesebben

Az Úri. Szent Imre Általános Iskola. helyi tanterve

Az Úri. Szent Imre Általános Iskola. helyi tanterve 1. sz. melléklet Az Úri Szent Imre Általános Iskola helyi tanterve 1. Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és óraszámok az 1 4. évfolyamon a 2013. szeptember 1-jétől érvényes kerettantervek

Részletesebben