O c a > Tárgy: A TÁMOP /" name="description"> O c a > Tárgy: A TÁMOP /">

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága állásfoglalása alapján a kedvezményezett átcsoportosíthatja az előirányzatokat.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága állásfoglalása alapján a kedvezményezett átcsoportosíthatja az előirányzatokat."

Átírás

1 ji ' ":!'" - \. kerület Kőbányai '') ',.. iselo-tesíülct ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat. / ^, / / 1102 Budapest Szent László tár 29. AK+I3J jwf? >O c a > Tárgy: A TÁMOP / a Kompetencia alapú nevelés és oktatás bevezetése a Budapest Főváros X. Kerület Kőbánya nevelési oktatási intézményeiben című pályázati program költségvetésében szellemi és dologi kiadások közötti átcsoportosítási kérelem Tisztelt Képviselő-testület! A TÁMOP / A Kompetencia alapú nevelés és oktatás bevezetése a Budapest Főváros X. Kerület Kőbánya nevelési oktatási intézményeiben" című nyertes pályázat megvalósítására az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága és Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat között június 25-én támogatási szerződés megkötésére került sor. A pályázat költségvetésének kiemelt előirányzatai megnyitásra kerültek, azonban a megvalósítás során problémák merültek fel egyes költségek kifizetésével kapcsolatban. Az eredeti költségvetésben Ft került betervezésre a szellemi termékek főkönyvi sorra, a kompetencia alapú oktatás megvalósításához szükséges taneszközök fedezeteként. A taneszközök egy része szellemi termék, egy másik része a dologi kiadások terhére számolható el. A probléma megoldása érdekében szeptember elejétől folytatunk egyeztetéseket Aljegyző Úrral, a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály munkatársaival, és az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatóságával. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága állásfoglalása alapján a kedvezményezett átcsoportosíthatja az előirányzatokat. Fenti indokok alapján kérem a Képviselő-testületet, hogy engedélyezze az eredeti költségvetésben betervezett ,- Ft összegből, ,- Ft átcsoportosítását a dologi kiadások előirányzatra. 1

2 Határozati javaslat Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi, hogy a TÁMOP / számú pályázat költségvetésének kiemelt előirányzatai között átcsoportosítás történjen, a szellemi termékek Ft előirányzatból ,- Ft a dologi kiadások előirányzatra kerüljön. Budapest, december 3. e- Herczeg Katalin pr&j ektn%nedzser Törvényességi szempontból látta: *^Z><kT" Dr. Neszteli István jegyző 2

3 Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai önkormányzat Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szolgáltató Központ \ LOS Budapest, Kápolna tér 4. TÁMOP / Rurlapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Hegedűs Károly aljegyző részére Kelt: Budapest, szeptember Iktatószám: /2009. Tárgy: segítség kérése Tisztelt Aljegyző Úr! A TÁMOP / a Kompetencia alapú nevelés és oktatás bevezetése a Budapest Főváros X. Kerület Kőbánya nevelési oktatási intézményeiben emu pályázat, programmal kapcsolatban az alábbi probléma megoldásában kérem segítségét. A pálvázat megírásával megbízott ADITUS cég munkatársa a szellem, termékek főkönyvi sorra tervezte be azt a ,- Ft-ot, amely sor a tankönyv- és egyéb szakmai Készletek beszerzése. fedezi. A program időben történő megkezdése érdekében az Irányító Hatóság engedélyt acott (aláírta a Támogatási Szerződést) a pályázat megvalósításának megkezdéséhez, ugyanakkor kezdeményezte a szerződésmódosítást annak érdekében, hogy a támogatási összegek a me g fe,eio költségvetési sorokra kerüljenek. A program megvalósításához az iskolák megkezdték a tankönyvek beszerzését, az ezzel kapcsolatban Keletkezett számiakat továbbítottuk a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály fele átutalás céljából., Főosztálv természetesen a szabályok szerint eljárva arról tájékoztatott bennünket, hogy addig nem Kerülhet'sor a számlak átutalására, amíg a szellemi termékek sorról át nem kerül a fedezet a dolog, kiadások sorra. Tekintettel a szerződésmódosítás minimálisan két hónapos átfutására, kérem segítségét olyan megoldás keresésében, ami lehetővé teszi az álló számlák átutalását a késedelni pótlékok elkeru.ese érdekében. Egyéb információ: Az Irányító Hatóság július 8-án az önkormányzat TÁM0 P alszámlájára átutalt Ft előleget, amely összegből mindenképpen teljesíthetők az átutalások. Az elo,eg átutalására a pályázati program fennakadásmentes megvalósítása érdekében került sor. Melléklet: átutalásra várakozó tételek,.---- Üdvözlettel: Cj K**, ^ ercz4 ptalm S^i ojejtsnen ed'ser Y Sibnk Mft^iV'

4 1. számú melléklet A TAMuP / a Kompetencia alapú nevelés és oktatás bevezetése a oktatási intézményeiben című paiyaz-r lanest Főváros X. Kerület Kőbánya nevelési jroerammal m^ i Kapcsoidiüdn i,- nr rnlathan átutalásra űiuiaia^i várakozó szamla.< Oasis: ,- (Csupa Csoda, meseládikó) Libro ,- (Szent László, tankönyv) Pauí-wp^termann Kft ,- (Szent László, tankönyv) Könyvtárellátó Kft.: ,- (Kápolna téri Ált. Isk, tankönyv)

5 Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szolgáltató Központ 1105 Budapest, Kápolna tér 4. TÁMOP / Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Hegedűs Károly aljegyző részére Kelt: Budapest, októberi. Iktatószám: 24/2009. Tárgy: eljárásrend 3. verzió Tisztelt Aljegyző Úr! Mellékelem az önkormányzat és a projektmenedzsment együttműködését szolgáló eljárásrend 3. verzióját. A kis értékű eszközök beszerzése pontban konzultálva a Számviteli és Vagyon-nyilvántartási Osztállyal továbbra is kérem segítségét abban a kérdésben, hogy a Gondnokság, vagy a Számviteli és Va gyon-nyilvántartási Osztály illetékességi körébe tartozik az eszközök nyilvántartása. Az eljárásrendet ben is megküldtem, hogy javítható legyen. Mellékelek továbbá egy tartós használatba adást szolgáló nyomtatvány tervet, amelynek véglegesítéséhez kérem javaslatát. Üdvözlettel: i! ' :s J ' ' :"' ;1 -'' v ÖU<iuj.-iíst Főváros >f fefln JU Herczeg Katalin v^á,,. - A, Pw]ektmenedzímL(m,lAm/h2m9--öm

6 A TÁMOP / a Kompetencia alapú nevelés és oktatás bevezetése a Budapest Főváros X. Kerület Kőbánya nevelési oktatási intézményeiben pályázati program belső pénzügyi eljárásrendje j. verzió Feladat-ellátási helyeken megvalósuló szakmai feladatok bérkifizetésének és könyvelésének lépései Feladat Szerződés tervezet elkészítése, elküldése jogi ellenőrzésre a Jogi Osztályra. Szerződés tervezet jogi szempontból történő felülvizsgálata, véglegesítése, visszajuttatása a projektmenedzsernek. Megbízott/vállalkozó aláírásának beszerzése A Megbízott/Vállalkozó által aláírt szerződés megküldése a Jogi Osztályra szignálásra A szignált szerződés továbbítása a Polgármesteri Kabinet munkatársa felé A szignált szerződések továbbítása a Gazdasági és Pénzügyi Főosztályra kötelezettségvállalási előlap kiállítása céljából Kötelezettségvállalási előlap aláírása Szerződések eljuttatása a Szervezési és Ügyviteli Főosztály Munka-és Bérügyek Osztályára. A szerződések 2 példányának visszajuttatása a projektmenedzsment részére A szerződésekhez utalványozás, érvényesítés biztosítása. A megbízottak által elvégzett feladatok után, szervezeti kódokkal ellátott teljesítésigazolások és nyilatkozatok beküldése a Szervezési és Ügyviteli Főosztály Munka-és Bérügyek Osztályára. A szerződések, és teljesítésigazolások alapján bérszámfejtés kezdeményezése a Magyar Államkincstár felé, illetve helyettesítésekről szóló megbízási szerződések esetén a helyi Bérszámfejtő Osztály felé. Bérszámfejtés, a kifizetésekről eredeti, kifizetési jegyzék készítése, eljuttatása a Szervezési és Ügyviteli Főosztály Munka-és Bérügyek Felelős Projektmenedzsment Jogi Osztály munkatársa Projektmenedzser Projektmenedzser Jogi munkatársa Polgármesteri munkatársa Osztálv Kabinet A 9/2009. sz. polgármesteri és jegyzői közös utasítás alapján jogosult személy projektmenedzser Projektasszisztens Szervezési és ügyviteli Főosztály TAMOP pénzügyi vezető Szervezési és ügyviteli Főosztály Munka-és Bérügyek munkatársa Magyar Államkincstar, Bérszámfejtő Osztály munkatársa Határidő Pályázati programnak, szakmai vezetők adatszolgáltatásának megfelelően. A szerződés tervezet Jogi Osztályára történő beérkezésétől számított öt Beérkezéstől számított három nap. Aláírástól számított két Beérkezéstől számított két nrunkanapnap. Beérkezéstől számított két Beérkezéstől számított két Beérkezéstől számított 1 Beérkezéstől számított 2 Feladat elvégzésének befejezését követő 2 Beérkezett dokumentumok rendelkezésre állásától számított 2 MAK számfejtéskor MAK szabályai szerint, önkormányzat számfejtésekor 2 munkanap^

7 Osztályára. Kifizetési jegyzék, és egyéni Szervezési és Ügyviteli Jegyzék elkészítését utalványok eljuttatása ellenjegyzés Főosztály Munka-és követő céljából az Aljegyző részére Bérügyek munkatársa Kifizetési jegyzék ellenjegyzése Aljegyző Kifizetési jegyzék előkészítést követő 1 nap. Ellenjegyzett kifizetési jegyzék Szervezési és Ügyviteli Elkészült ellenjegyzés után 1 eljuttatása, a projektirodára. Főosztály Munka-és nap. Bérügyek munkatársa MAK 16/A adatközlő Aljegyző MÁK visszaérkezésétől igazolása MAK által megküldött könyvelési adatok alapján a bérkifizetések könyvelése TÁMOP szervezetei kódokra Havi egyeztetés a bérkönyvelésről PEJ benyújtásakor szervezetei kódonként történő főkönyvi kivonat biztosítása projektmenedzsment részére Számviteli és Vagyonnyilvántartási Osztály TÁMOP pénzügyi vezető, Számviteli és Vagyonnyilvántartási osztály (Jenéi Anna) TÁMOP pénzügyi vezető Számviteli és Vagyon-nyilvántartási Osztály munkatársa számított 2 nap. Beérkezett adatok után 30 Havonta között, előzetes egyeztetés alapján. I. PEJ-hez: október 20. II. NEM Feladat-ellátási helyeken megvalósuló szakmai feladatok dologi kifizetésének és könyvelésének lépései Szolgáltatás Feladat Felelős Határidő Felkérés eljuttatása a leendő félnek Projektmenedzsment Pályázati programnak (kivéve közbeszerzés) megfelelően Szerződés tervezet elkészítése, Projektmenedzsment Felkérés visszaigazolása elküldése jogi ellenőrzésre a Jogi után 2 Osztályra. Szerződés tervezet jogi szempontból Jogi Osztály A szerződés tervezet Jogi történő felülvizsgálata, véglegesítése, Osztályára történő szignálása, eljuttatása az Aljegyzőhöz beérkezésétől számított Szerződések ellenjegyzése, Aljegyző továbbítása a Polgármester felé aláírás céljából. Polgármester Űr által aláírt Polgármesteri Kabinet szerződések eljuttatása a Gazdasági munkatársa és Pénzügyi Főosztály Intézményi Osztályára kötelezettségvállalási előlap kiállítása céljából. Amennyiben a kifizetéshez előirányzat TÁMOP pénzügyi módosítás szükséges, vezető formanyomtatványon módosítás kérésének eljuttatása a Költségvetési Osztályra. Kötelezettségvállalási előlap aláírása A 9/2009. sz. polgármesteri és jegyzői közös utasítás alapján jogosult öt Szerződések beérkezésétől számított 2 nap. Szerződések beérkezésétől számított 2 nap. Szerződéstervezet elkészítésével egy időben. Beérkezéstől számított két 2

8 személy - projektmenedzser Szerződések eljuttatása a Polgármesteri Kabinet Aláírást és ellenjegyzést projektmenedzsment részére. munkatársa követő napon. Szerződő fél aláirása. Projektmenedzsment Beérkezéstől számított 5 Munka elvégzése után, TÁMOP pénzügyi Beérkezéstől számított 1 projektmenedzsment a számlát, VCZGtÓ szervezeti kódokkal ellátott teljesítésigazolást, szerződést 2 példány kivételével, megküldi a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály részére kifizetés céljából. Átutalás Intézményi Osztály Beérkezéstől számított 2 Terhelésről másolat készítése és Intézményi Osztály- Bankszámlakivonat megküldése a projektmenedzsment megérkezése után részére. 3 Kifizetés után bizonylatok átadása párhuzamosan a Számviteli és Vagyon-nyilvántartási Osztálynak. Havi egyeztetés PEJ benyújtásakor szervezetei kódonként történő főkönyvi kivonat biztosítása projektmenedzsment részére Intézményi Osztály Kifizetés után 3 TÁMOP pénzügyi vezető, Számvitel munkatársa Számviteli és Vagyonkezelési Osztály munkatársa Havonta között, előzetes egyeztetés alapján. l.pej-hez: október 20. Kis-értékü eszközbeszerzés eljárásrendje TÁMOP / , Feladat Felelős Határidő Eszközök megrendelése Projektmenedzsment Pályázati programnak, szakmai v adatszolgáltatásának megfelelően Ft feletti beszerzés Projektmenedzsment Megrendelés esetén megrendelés visszaigazolásától visszaigazolása számított 2 után kötelezettségvállalási előlap kiállításának megkérése a Gazdasági és Pénzügyi Főosztálytól Kötelezettségvállalási aláírása előlap Számla beérkezése után, szervezeti kódokkal ellátott teljesítésigazolással felszerelt számla eljuttatása a Gazdasági és Pénzügyi Főosztálya átutalás céljából Nyilvántartási kartonok elkészítése, valamint használatba adási nyomtatvány A 9/2009. sz. polgármesteri és jegyzői közös utasítás alapján Beérkezéstől számított két jogosult személy projektmenedzser TÁMOP pénzügyi vezető Beérkezéstől számított két Projektmenedzsment Számla beérkezése után 5 Kérem Aljegyző Urat, döntse el, hogy Gondnokság, VAGY

9 eljuttatása a Számviteli és Vagyon-nyilvántartási Osztály Munkatársa, vagy a gondnokság részére Nyilvántartási kartonok őrzése Használatba adási nyomtatvány aláírása A 9/2009. sz. polgármesteri és jegyzői közös utasítás alapján személy által, és továbbítása a feladat-ellátási helyekre. Utalványozás, érvényesítés, utalás. Terhelésről másolat készítése és megküldése a projektmenedzsment részére. Kifizetés után bizonylatok átadása párhuzamosan Számviteli és Vagyon-nyilvántartási Osztály részére. Havi egyeztetés PEJ benyújtásakor szervezetei kódonként történő főkönyvi kivonat biztosítása projektmenedzsment részére Számviteli és Vagyon-nyilvántartási Osztály és, vagy/ Gondnokság Számviteli és Vagyon-nyilvántartási Osztály és, vagy/ Gondnokság Számviteli és Vagyon-nyilvántartási Osztály Kérem Aljegyző Urat, döntse el. Kérem Aljegyző Urat, döntse el. Intézményi Osztály Beérkezéstől számított 2 Intézményi Osztály Bankszámlakivonat megérkezése után 3 Intézményi Osztály Kifizetés után 3 TÁMOP pénzügyi vezető, Számviteli és Vagyon-nyilvántartási Osztály munkatársa Számviteli és Vagyon-nyilvántartási Osztály munkatársa Havonta között, előzetes egyeztetés alapján. 1.PEJ-hez: 20O9. október 20. i í Budapest, szeptember 30. 4

10 Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest Szent László tér 29. TÁMOP / TARTÓS HASZNÁLATBA ADÁSI ENGEDÉLY A használatba adási engedély a TÁMOP / Kompetencia alapú nevelés és oktatás bevezetése a Budapest Főváros X. Kerület Kőbánya nevelési oktatási intézményeiben" című pályázati program keretében kerül kiadásra. A pályázat kedvezményezettje a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat. A pályázati program a OKMT vei, a NFÜ közreműködő szervezetével megkötött támogatási szerződés alapján a pályázatban megjelölt feladat ellátási helyeken valósulnak meg. Az átadásra kerülő eszköz (ök) adatai: eszköz megnevezése nyilvántartási száma a beszerzés előirányzata db egységár összesen A tartós használatba adás helye: Kelt: Átvevő Átadó

11 Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szolgáltató Központ 1105 Budapest, Kápolna tér 4. TÁMOP / ^'#*MSra#; Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Hegedűs Károly aljegyző részére Kelt: Budapest, október 19. Iktatószám: 41/2009. Tárgy: Helyszíni szemle jegyzőkönyve Tisztelt Aljegyző Úr! Mellékelem a október 16-án lezajlott TÁMOP / pályázati program ellenőrzésének jegyzőkönyvét. A jegyzőkönyv alapján továbbra is kérem segítségét az alábbi problémák megoldásában: Az önkormányzat és a projektmenedzsment együttműködését szolgáló eljárásrend véglegesítése, életbe léptetése. A kifizetetlen, álló számlák átutalásának megindítása. A program keretében beszerzett eszközök nyilvántartásba vétele, tartós használatba adása a pályázati programban résztvevő intézmények számára. Kérem, tájékoztasson, hogy a problémák rendezésében a projektmenedzsment tagjai milyen feladatokat tudnak vállalni. Üdvözlettel: :: '3- Herczeg Katalin- %. ~ projektmenedzser^ <?>

12 Helyszíni ESZA szemlejegyzőkönyv projektek 1. AZONOSÍTÓ ADATOK 1.1. Projekt címe 1.2. Projekt azonosító száma 1.3. Főkedvezményezett neve, 1.4. Támogatásban részesülő \ partnerek neve 1.5. Támogatás teljes összege 1.6. A szemle időpontjáig kifizetett támogatási összeg 2. HELYSZÍNI SZEMLÉVE^CSOLATOS^NFO^M^ 2.1. Szemle időpontja 2.2. Meglátogatott megnevezése 2.3. Szemle helyszíne(i) esemény / szemle - ^ ^ ^ ^ ^ ^ f i * Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda 1106 Budapest Gépmadár utcája 2.4. Résztvevők a kedvezményezett és partnerei részéről ' "' Név ) ' : '''~ í " - < \" :J " ' 1^~- ~ ^ m " / D r ^ t T ^ P e s t Főváros X. kerület Herczeg Katalin /projeki menedzser I * önkormányzat Szabó Angéla /pénzügyi vezető Klicasz /projektasszisztens Eleni újvári Józsefné I Budapest Főváros X. kerület /óvodavezető Kőbányai, Önkormányzat Gé pimadár_ovoda Gellért Judit /szakmai vezető Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Csupa Csoda Óvoda 1

13 vezető Gépmadár Óvoda D, szab* fe. / Bu S pes, Fo^os ^ vezető Szent László Gimnázium Bácskai K*,..n /szakm* Budapest Főváros X ^ «t vezető Kápolna. Téri Általános Nagy Péterné Edényi Csilla /szakmai vezető Iskola Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Széchenyi István Magyar Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2.5. Résztvevők a Közreműködő i Név Szervezet részéről ' 2.6. Résztvevő szakértö(k) 2.7. Résztvevők a célcsoportból 3. A HELYSZÍNI SZEMLE MEGÁLLAPÍTÁSAI Akkreditált pedagógus továbbképzésben (1 vagy több) tanúsítványt szerzett pedagógusok száma Akkreditált pedagógus továbbképzésben megszerzett tanúsítványok száma Szövegértés-szövegalkotás i 126 fő kulcskompetencia területen teljes tanórai lefedettséget biztosító kompetencia alapú oktatási programcsomag szerint foglalkoztatott tanulók száma Matematika kulcskompetencia területen teljes tanórai lefedettséget biztosító kompetencia alapú oktatási programcsomag szerint foglalkoztatott tanulók száma Az óvodai programcsomag 1 69 fő szerint foglalkoztatott gyermekek száma Kollégiumban a Szociális, 2

14 4. ÁTTEKINTETT DOKUMENTUMOK Dokumentumok megnevezése Benyújtott pályázat Szerződéskötés dokumentumai Szerződésmódosítás dokumentumai Változásbejelenőkhöz dokumentumok Projektmenedzsment önéletrajza Projektmenedzser szerződése A pedagógusok nyilatkozata az vonatkozóan Projektterv, mely tartalmazza a feladatok ütemezését, felelősét, határidejét Jelenléti ívek Támogatási szerződésnek megfelelően rendelkezésre áll Igen A használatba vett vagy bevezetni tervezett taneszközök meglétének vagy megrendelésének igazolása Igen Beszerzett ERFA típusú eszközök listájának, elhelyezésének kimutatása Tervezett, megvalósult tanácsadói szolgáltatások igénybevételét igazoló dokumentumok Igen Nincs Igen Megjegyzés A másolati példány hiánytalan,, megléte a Budapest Főváros X. kerületi Önkormányzat Nevelési Tanácsadó- és Pedagógiai Szolgáltató Központban. Az eredeti példány az önkormányzatnál van. A másolati példány hiánytalan, megléte a Budapest Főváros X. kerületi Önkormányzat Nevelési Tanácsadó- és Pedagógiai Szolgáltató Központban. Az eredeti példány az önkormányzatnál van. elkészült szerződésmódosítás. Nincs Visszaérkezett dokumentum meg nincs Projektindító napról projektkonzuitációkról A beszerzett eszközök beszerzése igazolva, számlával alátámasztva. A pályázó a számlák teljesítését feltételhez köti/kötötte. A megrendelések a pályázóval való együttműködés rendeződéséig felfüggesztésre kerültek. A pályázó nyilatkozata alapján addig nem kerül leltárba, amíg nincsenek a számlák teljesítve. A szerződésből nem derül ki az óradíj mértéke A szaktanácsadás szolgáltatóval történt, ezért a név szerinti lebontás nem ismert Munkanapló áll rendelkezésre a folyamattanácsadó teljesítéseiről. A pályázati kiírás száma hiányzik Megállapított óradíj rész hiányzik 4

15 életviteli és környezeti,- valamint Életpályaépítési kompetenciaterületi programok szerint foglalkoztatott tanulók, diákok száma Alapfokú művészetoktatási intézményben az újonnan bevezetett kompetenciaterületi programok, módszertanok szerint foglalkoztatott tanulók száma Tantárgytömbösítés módszertannal szervezett tanórák aránya (a kötelező tanórai foglalkozások teljes intézményi időkeretének képest) Szakrendszerű oktatás esetén tantárgyi bontás nélküli műveltségterületi oktatásban részesülő tanulócsoportok aránya/száma (A projektbe bevont szakrendszerű oktatásban részesülő tanulócsoportok számához képest) A pedagógiai programban megjelenített és megvalósított, moduláris programok száma A pedagógiai programban megjelenített és megvalósított témahetek száma A pedagógiai programban megjelenített és megvalósított három hetet meghaladó projektek száma IKT-val segített tanórák aránya (feladatellátási helyen megtartott összes tanórához képest) A hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelését támogató módszertani képzéseken tanúsítványt szerzett pedagógusok száma IPR-módszerrel oktatott órák aránya az érintett tanulócsoportok összes óraszámához képest Nem releváns 30 óra oktatás 2009/2010-es tanév kezdete: 5 % 2010/2011-es tanév kezdete: 10 % 2011/2012-es tanév kezdete: 15 % Célérték teljesülése a projekt megvalósításának végén 1 db 3 db - 2. félévre tervezi a program megvalósítását - nem derült ki mikorra tervezi 0 db 3 db - 2. félévre tervezi a program megvalósítását - 2. félévre tervezi a program megvalósítását - 2. félévre tervezi a program megvalósítását 1 db 3 db - november 2. indul 2. félév áprilisra tervezi 0 db 3 db - februárra tervezi a megvalósítást mindhárom intézmény 0% 28.3% IKT eszközök hiánya okán nem tartott óra 0 fő 17 fő Jelen közbeszerzés tárgya a képzés 0% 40 % Jelen közbeszerzés tárgya a képzés 3

16 Közbeszerzési dokumentációi eljárások Feladatellátási helyek pedagógiai/nevelési programja Igen Igen Összes szaktanácsadói dí] része hiányzik Két közbeszerzési eljárás dokumentációi (ajánlattéte ii felhívás, ajánlati dokumentáció, beérkezett ajánlatok, összegzés) hiánytalan. Egyes feladatellátási helyek által meghatározott átdolgozást különböző területeken határozták meg. A meghatározott területek konkrétak, célnak reálisak és a pályázati "áinai/ megfelelőek. A bevont (tanuló) csoportokban alkalmazott kerettanterv Naplók Bevont vonatkozó órarend tanulócsoportokra tantárgyfelosztás, Az új tanulásszervezési eljárások bevezetésének megkezdését igazoló dokumentumok Igen Jól illeszkedik a helyi sajátosságokhoz (HH, SNI) A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉSE A szakmai megvalósítás elindult, a. ^ ^ n X t v e v ő együttműködő és konstruktív volt. folyamatok zajlanak, rövidesen lezárulnak. M.nde re zt gy ^ rész^őw A megvalósítás projektasszisztens és szakmailag js átgondolt kifejezetten jól értelmezik a megvalósítás fo,?:.. :^- és szakmai szolgáltatások A fejlesztés célkitűzéseinek eléréséhez szükséges tevékenysége* igénybevétele a pályázat megvalósítását lehetővé teszik. á ázati célokkal A pedagógiai munka m e g ú j í t á s á n ^ ^ ^ ^ ^ S ^ ^ megegyeznek. A korszeruj^ejag^giai^tar^ L. 6. JAVASLATOK, SZÜKSÉGES BEAVATKOZÁSOK r^~t~x^t^ét keretét aktualizálni szükséges A pedagógiai-nevelési program átdolgozásának mo ^ törekvés he!yes és Az egységes csoportnaplókra, órarendekre es tantargyíeioszt javallt, az általános iránya kivalo. igénybevételét igazoló dokumentumok teljesítés Tervezett, megvalósult tanácsadói szolgaltatasok igény igazolásain^<lijányta]ar^yd^ 7. A KEDVEZMÉNYEZETT ÉSZREVÉTELEI, MEGJEGYZÉSEI 5

17 MELLÉKLET:, Kérdőívek feladatellátási helyenként Dátum: Budapest, október 16. Aláírások: Közreműködő Szervezet Kedvezményezett Jobbágy _Csaba csoportvezető / ^~7\ ""~~\ menedzser ieícíeg Katalin /projekt ><í? $ é$k % &szabó Angéla /pénzügyi vezető c/i Labáth Ferencné /szakág, ^ 0 /kficllzlteni /projektasszisztens f Udvari ]ozsefne /óvodavezető Gellert 3udit /szakmai vezető J Vx^y VVV'-' 'i ^-- *J'C-OíVW Harmath Ilona /szakmai vezető Dr. Szabó Éva /szakmai vezető Bácskai Katalin /szakmai vezető Nagy' Péterné '\ ;Edényi Csilla /szakmai vezető

18 Támoaatás kezelő Budapest Főváros X. kerület Kőbánya Önkormányzata ügyintéző: Szürti Kitti Budapest Szent László tér 29. telefonszám: (06 1) Tárgy. Válasz számviteli politikával kapcsolatos kérdésre október 30. Tisztelt Kedvezményezett! A Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben" intézkedésének keretében megkötött TÁMOP / (EMIR) azonosító számú projektjük szerződésmódosítása során felmerült számviteli politikával kapcsolatos kérdésükre az alábbi választ adjuk: A Támogatási szerződések költségterveinek ellenőrzése során nem tudjuk figyelembe venni a kedvezményezettek számviteli politikájának sajátosságait. Kérjük, hogy a költségvetési specifikációnak megfelelően állítsák össze költségtervüket, valamint megoldásként javasoljuk, hogy a számviteli politikájuknak megfelelő elkülönített könyvelés mellett készítsenek egy analitikus kimutatást is arról, hogy az elszámolásra benyújtott költségtételeik a könyvelésükben hol kerültek könyvelésre, illetve a projektjük költségtervében mely sorra került betervezésre. Esetleges helyszíni ellenőrzés során az elkülönített könyvelés mellett kérjük majd bemutatni az analitikát és a számviteli politikát is. Tisztelettel: Simon Anna pénzügyi csoportvezető Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága Elszámoltatási és Ügyfélkapcsolati Iroda P.H Budapest, Bihari János u. 5. Levélcím: H-1374 Budapest, Pf. 564 Telefon: (1) Fax: (1) Internet: w w w, o k ni t. h u

19 *3 tén aztttf^tj^o^ábbkepzes, «sas: < -S^ES; i sto - i m,7 7 a a következőket: - - «ináitatási díj tartalmazza a KU Az egy főre jutó képzés, szolgáltatás. 3 - tréneri óradíj ^?. hallgatói anyagok - terembérle L ^ 7 \ nfphebb 3*-os szálloda, napi étkezési költség az. szállás és étkeztetés, ^ ^ f S o ^ ^.^ ESZA Elszámolhatóság, utmutatooan II. szaktanácsadói szolgáltatás vásárlása: Szaktanácsadói szolgáltatást ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i ^ összeférhetetlenségi szabálya*^ g g ^ szolgáltatás n - -aro hato Nem alkalmazásában álló pedagogusto^szak ^ ^ - szo galtatoto, pedagógus, vehető igénybe szaktanácsadó, s Z0 g lntézmény alkalmazásában a ^ ^ r pályázó vagy a Palyazatbar' ^f nt tagja a szoláltató szerve b) a "projektmenedzser, a ^ % f ^ ^ t személy vagy mindezéknek, gj t ^ t T ^ s ^ ^ (Jpcsoiédó változások) egy minősülnek.) Ft/ szakértői óradíjat. Asza tt anécsa«6rad í3 ane m halhatja me 9 a m Egyéb KU,s 8, H, m.d.k ««* ^nv.e ve««*««* 'II tve a jó gyakorlatok erdei iskola, hospitálás dija, stb.jrész/etes kö/tségvetesben a ProjeK osz,op ö an tervezendő) programcsomagokat a ^ -ekt - v a ' o, ^ ^ ^ Tankönyvjegyzékről (a kompetj által kiadott kompetencia alapú oktatási és kulturális mi jasztanl tanesztózök oktatási (programcsomagok) kozul lenét szükséges to^adö/ ta "f f me//éwet A kompetencia alapú 0 ^ ^ ^ 5 / *1.8) MKM rendelet 7. sz. m segédletek, taneszközök beszerzés alapján történhet., játékok; játékeszközök,. ÓVODA V fejezet l.pontiabanteis 6

20 v, ri^sir-nc 11 " -' - '. ISKOLA III. fejezet 1. bekezdésében^^^^r^'^la'^agog" tárgyak, eszközök, inrorma. c ;, h '^s k a ho 7 szűk égések, programjában előírt tananyag re ddgozasaho^^^ ^ ^ tankönyvek,. KniLÉGIUM (diákotthon) III. / fejezet -. szakkönyvek, kötelező olvasmányok fejezetben felsorolt. ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INFEZMENYEK taneszközök. riaiisprésre álló költségkeretek ( a ^üvsbtte^tö^tok es pedagógusok ^ T t T ^ T ^ művészetoktatási Intézmény: W V *»0.000 Ft/feladatellátási hely Ft/feladatellátásl hely <* >» S ta " UlÓCSOP rt '?::;ff; o o b oo F / elatellátási hely. iskola 8 tanulócsoport felett 2.büU.uuu - > tí m n fl3 tó eovéb^meszkmk^setén O ^ I Z ^ ^ ^. iskola, kollégium es alapfokú művészei Ft /feladatellátást hely intézmény esetén: legfeljebb ', * -., ÍESZA elszámolható költségek általános útmutató 9. 8 Eavéb szoiaáltatasok (ESZA eiszan ^ ' Pont). h n az alábbi megosztásban a következő költségek Egyéb szolgáltatások kereteben az alább, elszámolására van lehetőség a projektben. Feladatellátás! helyen tervezhető «k feljebb 1,5%):. Nyilvánosság biztosításának költségei, f ^rtónán tervezhető költségek (legfeljebb 1,5 /o): Pálvázati szinten, összevontan (a fenntartónál) tervezn ^ l ^ o s s é g b ^ ^ ^ ^ könyvvizsgálat díja jogszabályi. projekthez kapcsolódó k te,.e z en előírásoknak megfelelően 50 mi,, Ft fe^ releváns). Közbeszerzéssel kapcsolatos költsége^ 'i, on a oroiekt elszámolható ' Fenti költségek együttesen nem tajjjd- J^»» van P e ien költségek pályázati költ^éoének 3 o/o-át. A projekt kereteoen le a (összevont tervezés eseten a SntTn^valtösszevont t e r v e z ^ ^ ^ ^ ^ ^ " e g Í adott feladatallátási helyre feladatellátási helyre jutó költségrész nem na, gé ye,t támogatás meghatározót ^ ^ ^ ^ ^ '" S o ^ S J - t ^ S a -et k ezo «tsége k Az általános költségek kereteben az alábbi elszámolására van lehetőség a projektben. Feladatellátási helyen tervezhető költségek (legfeljebb 3 % ):. < cval-mai megvalósításhoz. Menedzsment tevékenységhez csoporthoz e, szakma, kapcsolódó anyagköltség (pl. irodaszer). Postai és telekommunikációs (internet) költségek /

21 Pénzügyi kapcsolattartó neve (alább) Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelo Igazgatósága (OKMT) 1055 Budapest, Bihari János utca 5. ^ 1-Phen a postázott küldemény borítékján továbbá, hogy az azonosítható^ erc^ ^ a ^ ^ & ^ ^ feltétlenül tüntesse fel a pályázat szerződésmódosításhoz" megjelölést. Kérem hogy a szerződésmódosítással ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ az Ön személyes pénzügyi kapcsolattartó]anoz, renddkezésére - vin elözetes egyeztetés céljából a lent Felhívjuk szíves figyelmüket h o g y ^ ^ ^ X í L i dokumentumokat, ületve, hogy meeadott címre megküldem a sze zodes ^ ^ talal a a " szerződésmódosítással kapcsol tban ; httr^yy^wokmü^^ Pénzügyi Kapcsolattartó: Szürti Kitti szuj^üiitti(aokn^ Tel.: +36 (1) Ügyfélszolgálati idő: hétfő-csütörtök 9-11 és péntek 9-11 és óra között Tisztelettel: l^ieló lg,x- \ "V >" U'3 c GQ. rilyázati referens 4

A projekt számszerősíthetı eredményei

A projekt számszerősíthetı eredményei 1 A projekt számszerősíthetı eredményei TÁMOP 3.1.4./08/2. projekt összefoglalása Cég neve Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Adószám 15478706-2-02 Közép-Magyarországi régió nem 2 Apáczai Csere János

Részletesebben

IV. számú melléklet A TÁMOP-3.1.4-09/1. pályázati kiírásra vonatkozó költségvetési specifikáció

IV. számú melléklet A TÁMOP-3.1.4-09/1. pályázati kiírásra vonatkozó költségvetési specifikáció IV. számú melléklet A TÁMOP-3.1.4-09/1. pályázati kiírásra vonatkozó költségvetési specifikáció A specifikáció az ESZA elszámolható költségek általános útmutatóban foglaltakat a TÁMOP-3.1.4-09/1. pályázat

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0031 A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon Projektindító nap - Szent-Györgyi Albert Általános Iskola Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 5000 Szolnok, Széchenyi

Részletesebben

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14.

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14. TÁMOP 3.1.4 Pályázat iskolai tájékoztató 2009. szeptember 14. 1 A pályázat Szeged megye jogú város Önkormányzata a TÁMOP-3.1.4-08/2 pályázaton, amely a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív

Részletesebben

Göd Város Önkormányzata. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés a gödi innovatív intézményekben

Göd Város Önkormányzata. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés a gödi innovatív intézményekben Göd Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4 09/1 2009 0006 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés a gödi innovatív intézményekben Valló Péter intézményi folyamat szaktanácsadó vallo.peter@vbcomp.hu 1 Miről

Részletesebben

Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN

Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN Előkészítés az egyes feladatok tartalmi leírása njegyzés 1. Pályázat figyelés vezetői döntések előkészítése

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala 4. sz. melléklet ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK A tervezésre ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési Az előirányzat felhasználásra ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési A beszámolásra ellenőrzési pontok

Részletesebben

1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009.07.28 Záró dátum: 2010.01.28 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése:

Részletesebben

Gyakorlati tennivalók. Gyakorlati tennivalók. Szakmai megvalósítás egyéb feltételei. Pályázati pénz felosztása. Szövegértés.

Gyakorlati tennivalók. Gyakorlati tennivalók. Szakmai megvalósítás egyéb feltételei. Pályázati pénz felosztása. Szövegértés. TÁMOP..-08/- 009-005 Boldog gyermekkor, vidám tanulás, biztos munka elérhetésének segítése Tatabánya közoktatási intézményeiben Mit nyújt a pályázat? alkalmazásképes tudást motivált kat egyéni tanulási

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

Általános Művelődési Központ Dr. Kovács Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Általános Művelődési Központ Dr. Kovács Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelési Igazgatósága 1055 Budapest, Bihari Sándor u. 5. Levélcím: H-1374 Budapest Pf.: 564. Telefon: (1) 301-33200 Fax: (1) 301-3220 Internet: www.okmt.hu

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0031 A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon Beszámoló a tantestületnek 2010. június 21. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 5000 Szolnok, Széchenyi krt. 22. Társadalmi

Részletesebben

ÚJ Széchenyi terv pályázatkezelési tájékoztató

ÚJ Széchenyi terv pályázatkezelési tájékoztató ÚJ Széchenyi terv pályázatkezelési tájékoztató Alapvető információk Jelen állapot szerint az Új Széchenyi Terv (továbbiakban az ÚSZT) projektjei az előkészítés és a szerződéskötés fázisában vannak (4/2011.

Részletesebben

Szerződéskötéshez szükséges adatok

Szerződéskötéshez szükséges adatok Szerződéskötéshez szükséges adatok TÁMOP 3.1.4./08/2. projekt összefoglalása Cég neve Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Adószám 15384481-2-11 Közép-Magyarországi régió Fenntartóra vonatkozó adatok

Részletesebben

KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS, EGYENLŐ HOZZÁFÉRÉS - INNOVATÍV INTÉZMÉNYEKBEN - IMPLEMENTÁCIÓJÁNAK MUNKATERVE

KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS, EGYENLŐ HOZZÁFÉRÉS - INNOVATÍV INTÉZMÉNYEKBEN - IMPLEMENTÁCIÓJÁNAK MUNKATERVE TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0067 KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS, EGYENLŐ HOZZÁFÉRÉS - INNOVATÍV INTÉZMÉNYEKBEN - IMPLEMENTÁCIÓJÁNAK MUNKATERVE 1 FELADATOK HATÁRIDŐ FELELŐS A TÁMOP 3.1.4. szerződés aláírása 2009.július

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4 projektindítás gyakorlati szemmel

TÁMOP 3.1.4 projektindítás gyakorlati szemmel TÁMOP 3.1.4 projektindítás gyakorlati szemmel Bedő Ferenc intézményfejlesztési folyamat szaktanácsadó közoktatási szakértő www.zalai-iskola.hu bedof@enternet.hu Projektindító tájékoztató Célunk a projektek

Részletesebben

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Általános Iskola feladatellátási hely Fenntartási időszak: 2010-2015 Kötelezően megvalósított implementációs

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 24-ei rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 24-ei rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 2668-1/2010. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 24-ei rendkívüli ülésére Tárgy: A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. Pályázat kiírása az oktatás minőségének fejlesztésére

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. Pályázat kiírása az oktatás minőségének fejlesztésére Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Pályázat kiírása

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 54/2015. (III.26.) határozata

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola (200896 / 001) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola Intézmény neve Feladatellátási hely

Részletesebben

Nagykanizsa, 2013.05.16.

Nagykanizsa, 2013.05.16. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KIK) tapasztalatok és feladatok a közoktatási intézmények fenntartóváltását követően Nagykanizsa, 2013.05.16. Projekt Uniós Hazai Projekt státusza: megvalósítás

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ Tartalom Határidők a projekt megvalósításában Záró elszámolási csomag benyújtása Záró elszámolási csomag ellenőrzése Kötelező tevékenységek

Részletesebben

3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót

3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót 3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések befogadása Pénzügyi adatok rögzítése az EMIR-ben Dokumentum-ellenőrzés

Részletesebben

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489 Iskolánk a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében részt vesz a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben pályázatban. Kódszám: TÁMOP-3.1.4/08/2 A projektek az Európai

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4-08/1. Terézváros 2009. április 1.-2010 augusztus 31. Félévi beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról

TÁMOP-3.1.4-08/1. Terézváros 2009. április 1.-2010 augusztus 31. Félévi beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról TÁMOP-3.1.4-08/1. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben Terézváros 2009. április 1.-2010 augusztus 31. Félévi beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Pályázati

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Biatorbágyon működő köznevelési intézmények évi szakmai pályázatának kiírásáról

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Biatorbágyon működő köznevelési intézmények évi szakmai pályázatának kiírásáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Biatorbágyon működő

Részletesebben

A köznevelési intézmények projektjei a megvalósításhoz kapcsolódó feladatok és tapasztalatok a fenntartóváltást követően

A köznevelési intézmények projektjei a megvalósításhoz kapcsolódó feladatok és tapasztalatok a fenntartóváltást követően A köznevelési intézmények projektjei a megvalósításhoz kapcsolódó feladatok és tapasztalatok a fenntartóváltást követően Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Klebelsberg

Részletesebben

NEA működési támogatások (2014)

NEA működési támogatások (2014) NEA működési támogatások (2014) Budapest, 2013. november www.emet.gov.hu Nemzeti Együttműködési Alap Civil szervezetek működési célú támogatása NEA-14-M Alapvető információk Alapkezelő: Emberi Erőforrás

Részletesebben

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása ÁROP-1.A.5, 3.A.2 Pályázói információs nap Előadó: Kocsis Beáta, Pénzügyi menedzser MAG Zrt. 2014. március 25. Budapest Szabályozási háttér 4/2011

Részletesebben

1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT

1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT 1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

2013. szeptember 1. TÁMOP B Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára

2013. szeptember 1. TÁMOP B Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára TÁMOP-3.3.10.B-12-2013-0004 Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára 2013. szeptember 1. 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg a projekt megvalósításában részt vevők feladat-

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17-i ülésére Tárgy: TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézmények c., pályázat

Részletesebben

Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Catomio Andrea, VÁTI Nonprofit Kft. Nyugat-dunántúli Területi Iroda Információs

Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Catomio Andrea, VÁTI Nonprofit Kft. Nyugat-dunántúli Területi Iroda Információs Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Catomio Andrea, VÁTI Nonprofit Kft. Nyugat-dunántúli Területi Iroda Információs nap magyar partnerek részére Pécs, 2011.június 23. Tartalom

Részletesebben

1. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ

1. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ A (fő)kedvezményezett neve: 1. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ 1. Beszámoló azonosító adatai: Beszámoló kitöltéséért felelős személy: Bereczk Balázs Telefon: +36 (85) 501035 Fax: +36 (85) 501055 Email: bereczk.balazs@marcali.hu

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések átvétele FH-tól Pénzügyi adatok rögzítése

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.04.01 2012.11.30. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához m á j u s A projekt végrehajtásának előkészítése. Támogató

Részletesebben

TÁMOP PROJEKTEK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA

TÁMOP PROJEKTEK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA TÁMOP PROJEKTEK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA 2010.02.26. POLGÁR ÉVA TÉMAKÖRÖK elszámolható költségek útmutató (ESZA/ERFA) könyvvizsgálat a projekt végén előlegből származó kamatbevétel bevételek kezelése milyen

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának P O L G Á R M E S T E R E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS A Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A évi köznevelési pályázat kiírása

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A évi köznevelési pályázat kiírása Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A 2017. évi köznevelési

Részletesebben

Elszámolást alátámasztó dokumentumok (Az egyes elszámolható költségekhez, projektelem/tevékenység kategóriákhoz)

Elszámolást alátámasztó dokumentumok (Az egyes elszámolható költségekhez, projektelem/tevékenység kategóriákhoz) Elszámolást alátámasztó dokumentumok (Az egyes elszámolható költségekhez, projektelem/tevékenység kategóriákhoz) 1. Föld és ingatlan vásárlás Területszerzéssel kapcsolatos bizonylatok összesítıje Hatósági

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. évi január 27-i ülésére. Az előterjesztést készítette: jegyző

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. évi január 27-i ülésére. Az előterjesztést készítette: jegyző 624-1/2010. ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. évi január 27-i ülésére Tárgy: Pályázat benyújtása Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Részletesebben

A 1129/2009. (VI. 18.) számú képviselő-testületi határozattal a Képviselő-testület az ADITUS-RVI Konzorciumot hirdette ki az eljárás nyerteseként.

A 1129/2009. (VI. 18.) számú képviselő-testületi határozattal a Képviselő-testület az ADITUS-RVI Konzorciumot hirdette ki az eljárás nyerteseként. ív i - V,-erüief Kőbányai " ^ * i^eló'-testülct ülése BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI KABINET bucmpesr, Tárgy: Tájékoztató a KMOP-2009-5.1.1/A jelű,

Részletesebben

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók 1 A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.03.01 2012.10.31. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. A projekt végrehajtásának előkészítése, szakmai megvalósítók

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0095

TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0095 TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0095 "TÖKÉLETESÜLNI ÉS TÖKÉLETESÍTENI" Projekt Feladatterv 2009 2009 II. 2010 I. 2010 II. Általános szakmai feladatok aug. szept. okt. nov. dec. jan. feb. márc. ápr. máj. jún. júl.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 10/2014. (II. 13.) MÖK határozat Tárgy: Beszámoló a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kiegészítő költségvetési támogatásának felhasználásáról A Veszprém

Részletesebben

A nyomonkövetési rendszer alapelvei

A nyomonkövetési rendszer alapelvei A NYOMONKÖVETÉSI RENDSZER ALAPELVEI Nagykálló Város Önkormányzata Készült a,,teljesítmény, minőség, hatékonyság 2.0. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0114 projekt keretében 1 KÉSZÍTETTE: MEGAKOM STRATÉGIAI TANÁCSADÓ

Részletesebben

Kétegyháza KOMP-ra száll

Kétegyháza KOMP-ra száll Kétegyháza KOMP-ra száll Fekete Gabriella projektmenedzser Kétegyháza nagyközség Tartalmi-módszertani változás szükségessége Nemzeti alaptanterv Alapdokumentumok OKM Közoktatás-fejlesztési Stratégiája

Részletesebben

Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Nevelőtestületi értekezlet 2010. június 18. Weöres Sándor Általános Iskola AZTI Gyömrő TÁMOP

Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Nevelőtestületi értekezlet 2010. június 18. Weöres Sándor Általános Iskola AZTI Gyömrő TÁMOP Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Nevelőtestületi értekezlet 2010. június 18. Weöres Sándor Általános Iskola AZTI Gyömrő TÁMOP 3.1.4-09/1-2009-0011 Projektidőszak: 2009.10.07 2010. 08.31.

Részletesebben

4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót

4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót 4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

Kunhegyes Város Jegyzőjétől

Kunhegyes Város Jegyzőjétől Kunhegyes Város Jegyzőjétől ELŐTERJESZTÉS Kunhegyes Város Önkormányzatának 2009. évi közbeszerzési tervének módosításáról Tisztelt Képviselőtestület! Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében 5. sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása ernyőszervezeteken keresztül című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATOK KÖNYVVIZSGÁLATA I.

PÁLYÁZATOK KÖNYVVIZSGÁLATA I. PÁLYÁZATI AUDIT PÁLYÁZATOK KÖNYVVIZSGÁLATA I. Elkülönített pályázati dokumentáció: eredeti bizonylatok, kifiz. kérelem sorrendjében, egyértelműen, beazonosíthatóan A könyvvizsgáló rendelkezésére kell bocsátani

Részletesebben

2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

SOLID ALAPOK 2009. évi projektek zárása. Budapest, 2011. január 27.

SOLID ALAPOK 2009. évi projektek zárása. Budapest, 2011. január 27. SOLID ALAPOK 2009. évi projektek zárása Budapest, 2011. január 27. Zárójelentés Kötött zárójelentés formátum. Feltöltésre került a formanyomtatvány a SOLID Együttműködési portálra a dokumentum sablonok

Részletesebben

A pályázati koordináció az alábbi főbb feladatok elvégzését követeli meg a fejlesztéspolitikai és pályázati referensek részéről:

A pályázati koordináció az alábbi főbb feladatok elvégzését követeli meg a fejlesztéspolitikai és pályázati referensek részéről: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése ^jj^aú±b^^ BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET Budapest, MM--WÁ+-H KŐBÁNYI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Tárgy; Javaslat a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1. kiadás 1. módosítás 1. oldal DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa a 30-2010/2011. (2011.06.07.) sz. határozatával 2011.06.07-én jóváhagyta, hatályos 2011.06.08-tól. módosítások: - A

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-7/2016. Tárgy: Együttműködési megállapodás a Csongrád Megyei Önkormányzattal

Részletesebben

HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HITELESÍTÉS A pályázatokhoz kapcsolódó kifizetésekhez a folyamatok hitelesítése szükséges, aminek célja: A kedvezményezett a vállalásait a hazai és

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

~;t; (2;1,~~~s- . szám ú ;~~i;:~

~;t; (2;1,~~~s- . szám ú ;~~i;:~ HudazJt'l;!! ~~:.~:r:~~~~;~~~;;:;i t ü.,";,~~ ; 15 ~;t; (2;1,~~~s-. szám ú ;~~i;:~ Előterjesztés a Képviselő-testület részére a KMOP-5.1.1/A-9-2f-211-1 azonosító számú "Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: Záró dátum: Tényleges kezdet dátuma: Várható befejezés dátuma:

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: Záró dátum: Tényleges kezdet dátuma: Várható befejezés dátuma: 3. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2010.07.01 Záró dátum: 2010.08.31 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható bee: A jelentés

Részletesebben

Félévi értékelés TÁMOP 3.1.4. pályázat

Félévi értékelés TÁMOP 3.1.4. pályázat Félévi értékelés TÁMOP 3.1.4. pályázat 2009. AUGUSZTUS Augusztus 17-18-19 Projektmenedzsment képzés Augusztus 17-18-19 Szövegértés-szövegalkotás módszertani képzés Augusztus 24-25-26 Matematika módszertani

Részletesebben

A Támogatói Okirat módosítása, változások bejelentése

A Támogatói Okirat módosítása, változások bejelentése A Támogatói Okirat módosítása, változások bejelentése ÁROP-1.2.11/A Pályázói információs nap Előadó: Benkucs László MAG Zrt. Közép-magyarországi ov.h. 2013. november 11. Jogszabályi háttér, eljárásrendek

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁGA. Javaslat a Dr. Kresz Mária alapítvány támogatására

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁGA. Javaslat a Dr. Kresz Mária alapítvány támogatására BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁGA Készült a 2014. szeptember 10-i képviselő-testületi ülésre Készítette: Kincses Csilla kulturális, ifjúsági és társadalmi kapcsolatok

Részletesebben

Közbeszerzés ellenőrzési tájékoztató

Közbeszerzés ellenőrzési tájékoztató Közbeszerzés ellenőrzési tájékoztató ÁROP-1.2.11/A Pályázói információs nap Előadó: dr. Szabó Zoltán MAG Zrt. programmenedzser 2013. november 11. Közbeszerzések ellenőrzésének folyamatai 1. Szabályozási

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ SIMONTORNYA VÁROS, PÁLFA KÖZSÉG ÉS TOLNANÉMEDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATAI BIZTONSÁGOS IVÓVÍZELLÁTÁSI TÁRSULÁSA 7081 Simontornya, Szt. István k. u. 1. Tel., Fax: 74/585-929, 74/586-922 simontornya@t-online.hu

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Nagy Ildikó A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések átvétele FH-tól Pénzügyi

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A 2016. évi köznevelési

Részletesebben

Kommunikációs célú beszerzések általános eljárási folyamata. Ssz. Eljárásrendi lépés Dokumentum Felelős 1. Igény megfogalmazása

Kommunikációs célú beszerzések általános eljárási folyamata. Ssz. Eljárásrendi lépés Dokumentum Felelős 1. Igény megfogalmazása Kommunikációs célú keretszerződések terhére történő beszerzések (rendezvényszervezés, nyomda-grafika, médiavásárlás, PR-kreatív) lebonyolításának eljárásrendje A kommunikációs célú keretszerződések terhére

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére Tárgy: A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése című (ÁROP-1.A.2.) pályázat benyújtása Az

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

TÁMOP C-12/1/KONV

TÁMOP C-12/1/KONV szolgáltatások, valamint képzések fejlesztése a (Versenyképes Debreceni Egyetem) című projekt 1 Projektirányítási kézikönyve Debrecen, 2013. május 12. Bevezető A projekt azonosítója: A projekt címe: szolgáltatások,

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) 2010.08.27.

TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) 2010.08.27. TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) Készítette: Nagyközségi Pogány Önkormányzat Gyuláné szakmai Nyírábrány vezető 2010.08.27.

Részletesebben

6. sz. melléklet. a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz. Költségvetési specifikáció

6. sz. melléklet. a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz. Költségvetési specifikáció 6. sz. melléklet a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz Költségvetési specifikáció A specifikáció az ESZA elszámolható költségek általános útmutatóban foglaltakat a TÁMOP 2.2.4 pályázati kiírás esetében az

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

Legfontosabb tudnivalók a tanyapályázatok adminisztratív lépéseiről, a projekt megvalósításáról, a fenntartási kötelezettségekről

Legfontosabb tudnivalók a tanyapályázatok adminisztratív lépéseiről, a projekt megvalósításáról, a fenntartási kötelezettségekről Legfontosabb tudnivalók a tanyapályázatok adminisztratív lépéseiről, a projekt megvalósításáról, a fenntartási kötelezettségekről Danics Kata osztályvezető Tanyaindító konferencia Budapest, 2016. május

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Budapest, 2012. november 14. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV Vasúti

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között A helyi cigány kisebbség közösségi jogainak érvényesítése érdekében a Dunaföldvári

Részletesebben

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására A beszerzési felhívást Zsámbék Város Önkormányzata közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

Előterjesztés amely készült a Képviselő-testület 2010. szeptember 16-i ülésére

Előterjesztés amely készült a Képviselő-testület 2010. szeptember 16-i ülésére HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 18. napirendi pont POLGÁRMESTERE 8440, Kossuth u.97. Tel: (88) 513-703 Fax: (88) 513-705 Ikt.sz.: 23-12/2010. Tárgy: Tájékoztató A TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0257 számú Kompetencia

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Anti-diszkriminációs programok támogatása a médiában c. pályázati felhívásához B komponenséhez A diszkrimináció csökkentésének

Részletesebben

Gyakran felmerülő, általános problémák. dr. Vábró László, projektmenedzser IRM Támogatás-koordinációs Főosztály Budapest, 2010. február 11.

Gyakran felmerülő, általános problémák. dr. Vábró László, projektmenedzser IRM Támogatás-koordinációs Főosztály Budapest, 2010. február 11. Gyakran felmerülő, általános problémák dr. Vábró László, projektmenedzser IRM Támogatás-koordinációs Főosztály Budapest, 2010. február 11. Módosítási kérelem eredeti példányának (a SOLID rendszerből generált,

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A legalább 12 hónapja betöltetlen

Részletesebben

Az Innoven Kft. 2012.november 15-én érkezett kérelmében tulajdonosi hozzájárulást kér a KEOP- 2012.5.5.0 számú pályázati kiíráson való részvételhez:

Az Innoven Kft. 2012.november 15-én érkezett kérelmében tulajdonosi hozzájárulást kér a KEOP- 2012.5.5.0 számú pályázati kiíráson való részvételhez: Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezi: Valamennyi

Részletesebben

Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata

Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Rába Anikó, VÁTI Nonprofit Kft. Nyugat-magyarországi Ellenőrzési Osztály Partneri szeminárium magyar partnerek részére Pécs, 2013.02.13

Részletesebben

TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához

TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához Kiemelt projektekre vonatkozó költségvetési specifikáció A specifikáció

Részletesebben

Az R. l. (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

Az R. l. (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016. (III. 24.) önkormányzati rendelete az önkormányzati beszerzések rendjéről szóló 12/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2010

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2010 BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2010 Tájékoztató csomag a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerben részt venni kívánó települési önkormányzatok számára

Részletesebben

Háry László Általános Iskola 9124 Gyömöre, Rákóczi u

Háry László Általános Iskola 9124 Gyömöre, Rákóczi u 2012 Háry László Általános Iskola 9124 Gyömöre, Rákóczi u. 5. 2012.06.01. A projekt címe: Mintaadó és szolgáltató referencia-intézmény Gyömörén Intézmény: Háry László Általános Iskola, 9124 Gyömöre, Rákóczi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

1. Felhívás. 2. Általános tudnivalók

1. Felhívás. 2. Általános tudnivalók Pályázati felhívás Az intézményi tanácsadás folyamatára történı felkészítés- hátrányos helyzető gyermekek integrált oktatása, együttnevelése szakterület, illetve Integrációs tanácsadók felkészítése az

Részletesebben

4/2016. (II.22.) előterjesztés 4. napirendi pont. Keretmegállapodás

4/2016. (II.22.) előterjesztés 4. napirendi pont. Keretmegállapodás Keretmegállapodás a 2014-2020 időszakra szóló Integrált Területi Program keretében benyújtandó projektek előkészítésében és a projekt megvalósításához nyújtott projektmenedzsmenti szolgáltatások ellátásában

Részletesebben