O c a > Tárgy: A TÁMOP /" name="description"> O c a > Tárgy: A TÁMOP /">

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága állásfoglalása alapján a kedvezményezett átcsoportosíthatja az előirányzatokat.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága állásfoglalása alapján a kedvezményezett átcsoportosíthatja az előirányzatokat."

Átírás

1 ji ' ":!'" - \. kerület Kőbányai '') ',.. iselo-tesíülct ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat. / ^, / / 1102 Budapest Szent László tár 29. AK+I3J jwf? >O c a > Tárgy: A TÁMOP / a Kompetencia alapú nevelés és oktatás bevezetése a Budapest Főváros X. Kerület Kőbánya nevelési oktatási intézményeiben című pályázati program költségvetésében szellemi és dologi kiadások közötti átcsoportosítási kérelem Tisztelt Képviselő-testület! A TÁMOP / A Kompetencia alapú nevelés és oktatás bevezetése a Budapest Főváros X. Kerület Kőbánya nevelési oktatási intézményeiben" című nyertes pályázat megvalósítására az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága és Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat között június 25-én támogatási szerződés megkötésére került sor. A pályázat költségvetésének kiemelt előirányzatai megnyitásra kerültek, azonban a megvalósítás során problémák merültek fel egyes költségek kifizetésével kapcsolatban. Az eredeti költségvetésben Ft került betervezésre a szellemi termékek főkönyvi sorra, a kompetencia alapú oktatás megvalósításához szükséges taneszközök fedezeteként. A taneszközök egy része szellemi termék, egy másik része a dologi kiadások terhére számolható el. A probléma megoldása érdekében szeptember elejétől folytatunk egyeztetéseket Aljegyző Úrral, a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály munkatársaival, és az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatóságával. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága állásfoglalása alapján a kedvezményezett átcsoportosíthatja az előirányzatokat. Fenti indokok alapján kérem a Képviselő-testületet, hogy engedélyezze az eredeti költségvetésben betervezett ,- Ft összegből, ,- Ft átcsoportosítását a dologi kiadások előirányzatra. 1

2 Határozati javaslat Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi, hogy a TÁMOP / számú pályázat költségvetésének kiemelt előirányzatai között átcsoportosítás történjen, a szellemi termékek Ft előirányzatból ,- Ft a dologi kiadások előirányzatra kerüljön. Budapest, december 3. e- Herczeg Katalin pr&j ektn%nedzser Törvényességi szempontból látta: *^Z><kT" Dr. Neszteli István jegyző 2

3 Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai önkormányzat Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szolgáltató Központ \ LOS Budapest, Kápolna tér 4. TÁMOP / Rurlapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Hegedűs Károly aljegyző részére Kelt: Budapest, szeptember Iktatószám: /2009. Tárgy: segítség kérése Tisztelt Aljegyző Úr! A TÁMOP / a Kompetencia alapú nevelés és oktatás bevezetése a Budapest Főváros X. Kerület Kőbánya nevelési oktatási intézményeiben emu pályázat, programmal kapcsolatban az alábbi probléma megoldásában kérem segítségét. A pálvázat megírásával megbízott ADITUS cég munkatársa a szellem, termékek főkönyvi sorra tervezte be azt a ,- Ft-ot, amely sor a tankönyv- és egyéb szakmai Készletek beszerzése. fedezi. A program időben történő megkezdése érdekében az Irányító Hatóság engedélyt acott (aláírta a Támogatási Szerződést) a pályázat megvalósításának megkezdéséhez, ugyanakkor kezdeményezte a szerződésmódosítást annak érdekében, hogy a támogatási összegek a me g fe,eio költségvetési sorokra kerüljenek. A program megvalósításához az iskolák megkezdték a tankönyvek beszerzését, az ezzel kapcsolatban Keletkezett számiakat továbbítottuk a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály fele átutalás céljából., Főosztálv természetesen a szabályok szerint eljárva arról tájékoztatott bennünket, hogy addig nem Kerülhet'sor a számlak átutalására, amíg a szellemi termékek sorról át nem kerül a fedezet a dolog, kiadások sorra. Tekintettel a szerződésmódosítás minimálisan két hónapos átfutására, kérem segítségét olyan megoldás keresésében, ami lehetővé teszi az álló számlák átutalását a késedelni pótlékok elkeru.ese érdekében. Egyéb információ: Az Irányító Hatóság július 8-án az önkormányzat TÁM0 P alszámlájára átutalt Ft előleget, amely összegből mindenképpen teljesíthetők az átutalások. Az elo,eg átutalására a pályázati program fennakadásmentes megvalósítása érdekében került sor. Melléklet: átutalásra várakozó tételek,.---- Üdvözlettel: Cj K**, ^ ercz4 ptalm S^i ojejtsnen ed'ser Y Sibnk Mft^iV'

4 1. számú melléklet A TAMuP / a Kompetencia alapú nevelés és oktatás bevezetése a oktatási intézményeiben című paiyaz-r lanest Főváros X. Kerület Kőbánya nevelési jroerammal m^ i Kapcsoidiüdn i,- nr rnlathan átutalásra űiuiaia^i várakozó szamla.< Oasis: ,- (Csupa Csoda, meseládikó) Libro ,- (Szent László, tankönyv) Pauí-wp^termann Kft ,- (Szent László, tankönyv) Könyvtárellátó Kft.: ,- (Kápolna téri Ált. Isk, tankönyv)

5 Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szolgáltató Központ 1105 Budapest, Kápolna tér 4. TÁMOP / Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Hegedűs Károly aljegyző részére Kelt: Budapest, októberi. Iktatószám: 24/2009. Tárgy: eljárásrend 3. verzió Tisztelt Aljegyző Úr! Mellékelem az önkormányzat és a projektmenedzsment együttműködését szolgáló eljárásrend 3. verzióját. A kis értékű eszközök beszerzése pontban konzultálva a Számviteli és Vagyon-nyilvántartási Osztállyal továbbra is kérem segítségét abban a kérdésben, hogy a Gondnokság, vagy a Számviteli és Va gyon-nyilvántartási Osztály illetékességi körébe tartozik az eszközök nyilvántartása. Az eljárásrendet ben is megküldtem, hogy javítható legyen. Mellékelek továbbá egy tartós használatba adást szolgáló nyomtatvány tervet, amelynek véglegesítéséhez kérem javaslatát. Üdvözlettel: i! ' :s J ' ' :"' ;1 -'' v ÖU<iuj.-iíst Főváros >f fefln JU Herczeg Katalin v^á,,. - A, Pw]ektmenedzímL(m,lAm/h2m9--öm

6 A TÁMOP / a Kompetencia alapú nevelés és oktatás bevezetése a Budapest Főváros X. Kerület Kőbánya nevelési oktatási intézményeiben pályázati program belső pénzügyi eljárásrendje j. verzió Feladat-ellátási helyeken megvalósuló szakmai feladatok bérkifizetésének és könyvelésének lépései Feladat Szerződés tervezet elkészítése, elküldése jogi ellenőrzésre a Jogi Osztályra. Szerződés tervezet jogi szempontból történő felülvizsgálata, véglegesítése, visszajuttatása a projektmenedzsernek. Megbízott/vállalkozó aláírásának beszerzése A Megbízott/Vállalkozó által aláírt szerződés megküldése a Jogi Osztályra szignálásra A szignált szerződés továbbítása a Polgármesteri Kabinet munkatársa felé A szignált szerződések továbbítása a Gazdasági és Pénzügyi Főosztályra kötelezettségvállalási előlap kiállítása céljából Kötelezettségvállalási előlap aláírása Szerződések eljuttatása a Szervezési és Ügyviteli Főosztály Munka-és Bérügyek Osztályára. A szerződések 2 példányának visszajuttatása a projektmenedzsment részére A szerződésekhez utalványozás, érvényesítés biztosítása. A megbízottak által elvégzett feladatok után, szervezeti kódokkal ellátott teljesítésigazolások és nyilatkozatok beküldése a Szervezési és Ügyviteli Főosztály Munka-és Bérügyek Osztályára. A szerződések, és teljesítésigazolások alapján bérszámfejtés kezdeményezése a Magyar Államkincstár felé, illetve helyettesítésekről szóló megbízási szerződések esetén a helyi Bérszámfejtő Osztály felé. Bérszámfejtés, a kifizetésekről eredeti, kifizetési jegyzék készítése, eljuttatása a Szervezési és Ügyviteli Főosztály Munka-és Bérügyek Felelős Projektmenedzsment Jogi Osztály munkatársa Projektmenedzser Projektmenedzser Jogi munkatársa Polgármesteri munkatársa Osztálv Kabinet A 9/2009. sz. polgármesteri és jegyzői közös utasítás alapján jogosult személy projektmenedzser Projektasszisztens Szervezési és ügyviteli Főosztály TAMOP pénzügyi vezető Szervezési és ügyviteli Főosztály Munka-és Bérügyek munkatársa Magyar Államkincstar, Bérszámfejtő Osztály munkatársa Határidő Pályázati programnak, szakmai vezetők adatszolgáltatásának megfelelően. A szerződés tervezet Jogi Osztályára történő beérkezésétől számított öt Beérkezéstől számított három nap. Aláírástól számított két Beérkezéstől számított két nrunkanapnap. Beérkezéstől számított két Beérkezéstől számított két Beérkezéstől számított 1 Beérkezéstől számított 2 Feladat elvégzésének befejezését követő 2 Beérkezett dokumentumok rendelkezésre állásától számított 2 MAK számfejtéskor MAK szabályai szerint, önkormányzat számfejtésekor 2 munkanap^

7 Osztályára. Kifizetési jegyzék, és egyéni Szervezési és Ügyviteli Jegyzék elkészítését utalványok eljuttatása ellenjegyzés Főosztály Munka-és követő céljából az Aljegyző részére Bérügyek munkatársa Kifizetési jegyzék ellenjegyzése Aljegyző Kifizetési jegyzék előkészítést követő 1 nap. Ellenjegyzett kifizetési jegyzék Szervezési és Ügyviteli Elkészült ellenjegyzés után 1 eljuttatása, a projektirodára. Főosztály Munka-és nap. Bérügyek munkatársa MAK 16/A adatközlő Aljegyző MÁK visszaérkezésétől igazolása MAK által megküldött könyvelési adatok alapján a bérkifizetések könyvelése TÁMOP szervezetei kódokra Havi egyeztetés a bérkönyvelésről PEJ benyújtásakor szervezetei kódonként történő főkönyvi kivonat biztosítása projektmenedzsment részére Számviteli és Vagyonnyilvántartási Osztály TÁMOP pénzügyi vezető, Számviteli és Vagyonnyilvántartási osztály (Jenéi Anna) TÁMOP pénzügyi vezető Számviteli és Vagyon-nyilvántartási Osztály munkatársa számított 2 nap. Beérkezett adatok után 30 Havonta között, előzetes egyeztetés alapján. I. PEJ-hez: október 20. II. NEM Feladat-ellátási helyeken megvalósuló szakmai feladatok dologi kifizetésének és könyvelésének lépései Szolgáltatás Feladat Felelős Határidő Felkérés eljuttatása a leendő félnek Projektmenedzsment Pályázati programnak (kivéve közbeszerzés) megfelelően Szerződés tervezet elkészítése, Projektmenedzsment Felkérés visszaigazolása elküldése jogi ellenőrzésre a Jogi után 2 Osztályra. Szerződés tervezet jogi szempontból Jogi Osztály A szerződés tervezet Jogi történő felülvizsgálata, véglegesítése, Osztályára történő szignálása, eljuttatása az Aljegyzőhöz beérkezésétől számított Szerződések ellenjegyzése, Aljegyző továbbítása a Polgármester felé aláírás céljából. Polgármester Űr által aláírt Polgármesteri Kabinet szerződések eljuttatása a Gazdasági munkatársa és Pénzügyi Főosztály Intézményi Osztályára kötelezettségvállalási előlap kiállítása céljából. Amennyiben a kifizetéshez előirányzat TÁMOP pénzügyi módosítás szükséges, vezető formanyomtatványon módosítás kérésének eljuttatása a Költségvetési Osztályra. Kötelezettségvállalási előlap aláírása A 9/2009. sz. polgármesteri és jegyzői közös utasítás alapján jogosult öt Szerződések beérkezésétől számított 2 nap. Szerződések beérkezésétől számított 2 nap. Szerződéstervezet elkészítésével egy időben. Beérkezéstől számított két 2

8 személy - projektmenedzser Szerződések eljuttatása a Polgármesteri Kabinet Aláírást és ellenjegyzést projektmenedzsment részére. munkatársa követő napon. Szerződő fél aláirása. Projektmenedzsment Beérkezéstől számított 5 Munka elvégzése után, TÁMOP pénzügyi Beérkezéstől számított 1 projektmenedzsment a számlát, VCZGtÓ szervezeti kódokkal ellátott teljesítésigazolást, szerződést 2 példány kivételével, megküldi a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály részére kifizetés céljából. Átutalás Intézményi Osztály Beérkezéstől számított 2 Terhelésről másolat készítése és Intézményi Osztály- Bankszámlakivonat megküldése a projektmenedzsment megérkezése után részére. 3 Kifizetés után bizonylatok átadása párhuzamosan a Számviteli és Vagyon-nyilvántartási Osztálynak. Havi egyeztetés PEJ benyújtásakor szervezetei kódonként történő főkönyvi kivonat biztosítása projektmenedzsment részére Intézményi Osztály Kifizetés után 3 TÁMOP pénzügyi vezető, Számvitel munkatársa Számviteli és Vagyonkezelési Osztály munkatársa Havonta között, előzetes egyeztetés alapján. l.pej-hez: október 20. Kis-értékü eszközbeszerzés eljárásrendje TÁMOP / , Feladat Felelős Határidő Eszközök megrendelése Projektmenedzsment Pályázati programnak, szakmai v adatszolgáltatásának megfelelően Ft feletti beszerzés Projektmenedzsment Megrendelés esetén megrendelés visszaigazolásától visszaigazolása számított 2 után kötelezettségvállalási előlap kiállításának megkérése a Gazdasági és Pénzügyi Főosztálytól Kötelezettségvállalási aláírása előlap Számla beérkezése után, szervezeti kódokkal ellátott teljesítésigazolással felszerelt számla eljuttatása a Gazdasági és Pénzügyi Főosztálya átutalás céljából Nyilvántartási kartonok elkészítése, valamint használatba adási nyomtatvány A 9/2009. sz. polgármesteri és jegyzői közös utasítás alapján Beérkezéstől számított két jogosult személy projektmenedzser TÁMOP pénzügyi vezető Beérkezéstől számított két Projektmenedzsment Számla beérkezése után 5 Kérem Aljegyző Urat, döntse el, hogy Gondnokság, VAGY

9 eljuttatása a Számviteli és Vagyon-nyilvántartási Osztály Munkatársa, vagy a gondnokság részére Nyilvántartási kartonok őrzése Használatba adási nyomtatvány aláírása A 9/2009. sz. polgármesteri és jegyzői közös utasítás alapján személy által, és továbbítása a feladat-ellátási helyekre. Utalványozás, érvényesítés, utalás. Terhelésről másolat készítése és megküldése a projektmenedzsment részére. Kifizetés után bizonylatok átadása párhuzamosan Számviteli és Vagyon-nyilvántartási Osztály részére. Havi egyeztetés PEJ benyújtásakor szervezetei kódonként történő főkönyvi kivonat biztosítása projektmenedzsment részére Számviteli és Vagyon-nyilvántartási Osztály és, vagy/ Gondnokság Számviteli és Vagyon-nyilvántartási Osztály és, vagy/ Gondnokság Számviteli és Vagyon-nyilvántartási Osztály Kérem Aljegyző Urat, döntse el. Kérem Aljegyző Urat, döntse el. Intézményi Osztály Beérkezéstől számított 2 Intézményi Osztály Bankszámlakivonat megérkezése után 3 Intézményi Osztály Kifizetés után 3 TÁMOP pénzügyi vezető, Számviteli és Vagyon-nyilvántartási Osztály munkatársa Számviteli és Vagyon-nyilvántartási Osztály munkatársa Havonta között, előzetes egyeztetés alapján. 1.PEJ-hez: 20O9. október 20. i í Budapest, szeptember 30. 4

10 Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest Szent László tér 29. TÁMOP / TARTÓS HASZNÁLATBA ADÁSI ENGEDÉLY A használatba adási engedély a TÁMOP / Kompetencia alapú nevelés és oktatás bevezetése a Budapest Főváros X. Kerület Kőbánya nevelési oktatási intézményeiben" című pályázati program keretében kerül kiadásra. A pályázat kedvezményezettje a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat. A pályázati program a OKMT vei, a NFÜ közreműködő szervezetével megkötött támogatási szerződés alapján a pályázatban megjelölt feladat ellátási helyeken valósulnak meg. Az átadásra kerülő eszköz (ök) adatai: eszköz megnevezése nyilvántartási száma a beszerzés előirányzata db egységár összesen A tartós használatba adás helye: Kelt: Átvevő Átadó

11 Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szolgáltató Központ 1105 Budapest, Kápolna tér 4. TÁMOP / ^'#*MSra#; Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Hegedűs Károly aljegyző részére Kelt: Budapest, október 19. Iktatószám: 41/2009. Tárgy: Helyszíni szemle jegyzőkönyve Tisztelt Aljegyző Úr! Mellékelem a október 16-án lezajlott TÁMOP / pályázati program ellenőrzésének jegyzőkönyvét. A jegyzőkönyv alapján továbbra is kérem segítségét az alábbi problémák megoldásában: Az önkormányzat és a projektmenedzsment együttműködését szolgáló eljárásrend véglegesítése, életbe léptetése. A kifizetetlen, álló számlák átutalásának megindítása. A program keretében beszerzett eszközök nyilvántartásba vétele, tartós használatba adása a pályázati programban résztvevő intézmények számára. Kérem, tájékoztasson, hogy a problémák rendezésében a projektmenedzsment tagjai milyen feladatokat tudnak vállalni. Üdvözlettel: :: '3- Herczeg Katalin- %. ~ projektmenedzser^ <?>

12 Helyszíni ESZA szemlejegyzőkönyv projektek 1. AZONOSÍTÓ ADATOK 1.1. Projekt címe 1.2. Projekt azonosító száma 1.3. Főkedvezményezett neve, 1.4. Támogatásban részesülő \ partnerek neve 1.5. Támogatás teljes összege 1.6. A szemle időpontjáig kifizetett támogatási összeg 2. HELYSZÍNI SZEMLÉVE^CSOLATOS^NFO^M^ 2.1. Szemle időpontja 2.2. Meglátogatott megnevezése 2.3. Szemle helyszíne(i) esemény / szemle - ^ ^ ^ ^ ^ ^ f i * Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda 1106 Budapest Gépmadár utcája 2.4. Résztvevők a kedvezményezett és partnerei részéről ' "' Név ) ' : '''~ í " - < \" :J " ' 1^~- ~ ^ m " / D r ^ t T ^ P e s t Főváros X. kerület Herczeg Katalin /projeki menedzser I * önkormányzat Szabó Angéla /pénzügyi vezető Klicasz /projektasszisztens Eleni újvári Józsefné I Budapest Főváros X. kerület /óvodavezető Kőbányai, Önkormányzat Gé pimadár_ovoda Gellért Judit /szakmai vezető Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Csupa Csoda Óvoda 1

13 vezető Gépmadár Óvoda D, szab* fe. / Bu S pes, Fo^os ^ vezető Szent László Gimnázium Bácskai K*,..n /szakm* Budapest Főváros X ^ «t vezető Kápolna. Téri Általános Nagy Péterné Edényi Csilla /szakmai vezető Iskola Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Széchenyi István Magyar Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2.5. Résztvevők a Közreműködő i Név Szervezet részéről ' 2.6. Résztvevő szakértö(k) 2.7. Résztvevők a célcsoportból 3. A HELYSZÍNI SZEMLE MEGÁLLAPÍTÁSAI Akkreditált pedagógus továbbképzésben (1 vagy több) tanúsítványt szerzett pedagógusok száma Akkreditált pedagógus továbbképzésben megszerzett tanúsítványok száma Szövegértés-szövegalkotás i 126 fő kulcskompetencia területen teljes tanórai lefedettséget biztosító kompetencia alapú oktatási programcsomag szerint foglalkoztatott tanulók száma Matematika kulcskompetencia területen teljes tanórai lefedettséget biztosító kompetencia alapú oktatási programcsomag szerint foglalkoztatott tanulók száma Az óvodai programcsomag 1 69 fő szerint foglalkoztatott gyermekek száma Kollégiumban a Szociális, 2

14 4. ÁTTEKINTETT DOKUMENTUMOK Dokumentumok megnevezése Benyújtott pályázat Szerződéskötés dokumentumai Szerződésmódosítás dokumentumai Változásbejelenőkhöz dokumentumok Projektmenedzsment önéletrajza Projektmenedzser szerződése A pedagógusok nyilatkozata az vonatkozóan Projektterv, mely tartalmazza a feladatok ütemezését, felelősét, határidejét Jelenléti ívek Támogatási szerződésnek megfelelően rendelkezésre áll Igen A használatba vett vagy bevezetni tervezett taneszközök meglétének vagy megrendelésének igazolása Igen Beszerzett ERFA típusú eszközök listájának, elhelyezésének kimutatása Tervezett, megvalósult tanácsadói szolgáltatások igénybevételét igazoló dokumentumok Igen Nincs Igen Megjegyzés A másolati példány hiánytalan,, megléte a Budapest Főváros X. kerületi Önkormányzat Nevelési Tanácsadó- és Pedagógiai Szolgáltató Központban. Az eredeti példány az önkormányzatnál van. A másolati példány hiánytalan, megléte a Budapest Főváros X. kerületi Önkormányzat Nevelési Tanácsadó- és Pedagógiai Szolgáltató Központban. Az eredeti példány az önkormányzatnál van. elkészült szerződésmódosítás. Nincs Visszaérkezett dokumentum meg nincs Projektindító napról projektkonzuitációkról A beszerzett eszközök beszerzése igazolva, számlával alátámasztva. A pályázó a számlák teljesítését feltételhez köti/kötötte. A megrendelések a pályázóval való együttműködés rendeződéséig felfüggesztésre kerültek. A pályázó nyilatkozata alapján addig nem kerül leltárba, amíg nincsenek a számlák teljesítve. A szerződésből nem derül ki az óradíj mértéke A szaktanácsadás szolgáltatóval történt, ezért a név szerinti lebontás nem ismert Munkanapló áll rendelkezésre a folyamattanácsadó teljesítéseiről. A pályázati kiírás száma hiányzik Megállapított óradíj rész hiányzik 4

15 életviteli és környezeti,- valamint Életpályaépítési kompetenciaterületi programok szerint foglalkoztatott tanulók, diákok száma Alapfokú művészetoktatási intézményben az újonnan bevezetett kompetenciaterületi programok, módszertanok szerint foglalkoztatott tanulók száma Tantárgytömbösítés módszertannal szervezett tanórák aránya (a kötelező tanórai foglalkozások teljes intézményi időkeretének képest) Szakrendszerű oktatás esetén tantárgyi bontás nélküli műveltségterületi oktatásban részesülő tanulócsoportok aránya/száma (A projektbe bevont szakrendszerű oktatásban részesülő tanulócsoportok számához képest) A pedagógiai programban megjelenített és megvalósított, moduláris programok száma A pedagógiai programban megjelenített és megvalósított témahetek száma A pedagógiai programban megjelenített és megvalósított három hetet meghaladó projektek száma IKT-val segített tanórák aránya (feladatellátási helyen megtartott összes tanórához képest) A hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelését támogató módszertani képzéseken tanúsítványt szerzett pedagógusok száma IPR-módszerrel oktatott órák aránya az érintett tanulócsoportok összes óraszámához képest Nem releváns 30 óra oktatás 2009/2010-es tanév kezdete: 5 % 2010/2011-es tanév kezdete: 10 % 2011/2012-es tanév kezdete: 15 % Célérték teljesülése a projekt megvalósításának végén 1 db 3 db - 2. félévre tervezi a program megvalósítását - nem derült ki mikorra tervezi 0 db 3 db - 2. félévre tervezi a program megvalósítását - 2. félévre tervezi a program megvalósítását - 2. félévre tervezi a program megvalósítását 1 db 3 db - november 2. indul 2. félév áprilisra tervezi 0 db 3 db - februárra tervezi a megvalósítást mindhárom intézmény 0% 28.3% IKT eszközök hiánya okán nem tartott óra 0 fő 17 fő Jelen közbeszerzés tárgya a képzés 0% 40 % Jelen közbeszerzés tárgya a képzés 3

16 Közbeszerzési dokumentációi eljárások Feladatellátási helyek pedagógiai/nevelési programja Igen Igen Összes szaktanácsadói dí] része hiányzik Két közbeszerzési eljárás dokumentációi (ajánlattéte ii felhívás, ajánlati dokumentáció, beérkezett ajánlatok, összegzés) hiánytalan. Egyes feladatellátási helyek által meghatározott átdolgozást különböző területeken határozták meg. A meghatározott területek konkrétak, célnak reálisak és a pályázati "áinai/ megfelelőek. A bevont (tanuló) csoportokban alkalmazott kerettanterv Naplók Bevont vonatkozó órarend tanulócsoportokra tantárgyfelosztás, Az új tanulásszervezési eljárások bevezetésének megkezdését igazoló dokumentumok Igen Jól illeszkedik a helyi sajátosságokhoz (HH, SNI) A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉSE A szakmai megvalósítás elindult, a. ^ ^ n X t v e v ő együttműködő és konstruktív volt. folyamatok zajlanak, rövidesen lezárulnak. M.nde re zt gy ^ rész^őw A megvalósítás projektasszisztens és szakmailag js átgondolt kifejezetten jól értelmezik a megvalósítás fo,?:.. :^- és szakmai szolgáltatások A fejlesztés célkitűzéseinek eléréséhez szükséges tevékenysége* igénybevétele a pályázat megvalósítását lehetővé teszik. á ázati célokkal A pedagógiai munka m e g ú j í t á s á n ^ ^ ^ ^ ^ S ^ ^ megegyeznek. A korszeruj^ejag^giai^tar^ L. 6. JAVASLATOK, SZÜKSÉGES BEAVATKOZÁSOK r^~t~x^t^ét keretét aktualizálni szükséges A pedagógiai-nevelési program átdolgozásának mo ^ törekvés he!yes és Az egységes csoportnaplókra, órarendekre es tantargyíeioszt javallt, az általános iránya kivalo. igénybevételét igazoló dokumentumok teljesítés Tervezett, megvalósult tanácsadói szolgaltatasok igény igazolásain^<lijányta]ar^yd^ 7. A KEDVEZMÉNYEZETT ÉSZREVÉTELEI, MEGJEGYZÉSEI 5

17 MELLÉKLET:, Kérdőívek feladatellátási helyenként Dátum: Budapest, október 16. Aláírások: Közreműködő Szervezet Kedvezményezett Jobbágy _Csaba csoportvezető / ^~7\ ""~~\ menedzser ieícíeg Katalin /projekt ><í? $ é$k % &szabó Angéla /pénzügyi vezető c/i Labáth Ferencné /szakág, ^ 0 /kficllzlteni /projektasszisztens f Udvari ]ozsefne /óvodavezető Gellert 3udit /szakmai vezető J Vx^y VVV'-' 'i ^-- *J'C-OíVW Harmath Ilona /szakmai vezető Dr. Szabó Éva /szakmai vezető Bácskai Katalin /szakmai vezető Nagy' Péterné '\ ;Edényi Csilla /szakmai vezető

18 Támoaatás kezelő Budapest Főváros X. kerület Kőbánya Önkormányzata ügyintéző: Szürti Kitti Budapest Szent László tér 29. telefonszám: (06 1) Tárgy. Válasz számviteli politikával kapcsolatos kérdésre október 30. Tisztelt Kedvezményezett! A Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben" intézkedésének keretében megkötött TÁMOP / (EMIR) azonosító számú projektjük szerződésmódosítása során felmerült számviteli politikával kapcsolatos kérdésükre az alábbi választ adjuk: A Támogatási szerződések költségterveinek ellenőrzése során nem tudjuk figyelembe venni a kedvezményezettek számviteli politikájának sajátosságait. Kérjük, hogy a költségvetési specifikációnak megfelelően állítsák össze költségtervüket, valamint megoldásként javasoljuk, hogy a számviteli politikájuknak megfelelő elkülönített könyvelés mellett készítsenek egy analitikus kimutatást is arról, hogy az elszámolásra benyújtott költségtételeik a könyvelésükben hol kerültek könyvelésre, illetve a projektjük költségtervében mely sorra került betervezésre. Esetleges helyszíni ellenőrzés során az elkülönített könyvelés mellett kérjük majd bemutatni az analitikát és a számviteli politikát is. Tisztelettel: Simon Anna pénzügyi csoportvezető Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága Elszámoltatási és Ügyfélkapcsolati Iroda P.H Budapest, Bihari János u. 5. Levélcím: H-1374 Budapest, Pf. 564 Telefon: (1) Fax: (1) Internet: w w w, o k ni t. h u

19 *3 tén aztttf^tj^o^ábbkepzes, «sas: < -S^ES; i sto - i m,7 7 a a következőket: - - «ináitatási díj tartalmazza a KU Az egy főre jutó képzés, szolgáltatás. 3 - tréneri óradíj ^?. hallgatói anyagok - terembérle L ^ 7 \ nfphebb 3*-os szálloda, napi étkezési költség az. szállás és étkeztetés, ^ ^ f S o ^ ^.^ ESZA Elszámolhatóság, utmutatooan II. szaktanácsadói szolgáltatás vásárlása: Szaktanácsadói szolgáltatást ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i ^ összeférhetetlenségi szabálya*^ g g ^ szolgáltatás n - -aro hato Nem alkalmazásában álló pedagogusto^szak ^ ^ - szo galtatoto, pedagógus, vehető igénybe szaktanácsadó, s Z0 g lntézmény alkalmazásában a ^ ^ r pályázó vagy a Palyazatbar' ^f nt tagja a szoláltató szerve b) a "projektmenedzser, a ^ % f ^ ^ t személy vagy mindezéknek, gj t ^ t T ^ s ^ ^ (Jpcsoiédó változások) egy minősülnek.) Ft/ szakértői óradíjat. Asza tt anécsa«6rad í3 ane m halhatja me 9 a m Egyéb KU,s 8, H, m.d.k ««* ^nv.e ve««*««* 'II tve a jó gyakorlatok erdei iskola, hospitálás dija, stb.jrész/etes kö/tségvetesben a ProjeK osz,op ö an tervezendő) programcsomagokat a ^ -ekt - v a ' o, ^ ^ ^ Tankönyvjegyzékről (a kompetj által kiadott kompetencia alapú oktatási és kulturális mi jasztanl tanesztózök oktatási (programcsomagok) kozul lenét szükséges to^adö/ ta "f f me//éwet A kompetencia alapú 0 ^ ^ ^ 5 / *1.8) MKM rendelet 7. sz. m segédletek, taneszközök beszerzés alapján történhet., játékok; játékeszközök,. ÓVODA V fejezet l.pontiabanteis 6

20 v, ri^sir-nc 11 " -' - '. ISKOLA III. fejezet 1. bekezdésében^^^^r^'^la'^agog" tárgyak, eszközök, inrorma. c ;, h '^s k a ho 7 szűk égések, programjában előírt tananyag re ddgozasaho^^^ ^ ^ tankönyvek,. KniLÉGIUM (diákotthon) III. / fejezet -. szakkönyvek, kötelező olvasmányok fejezetben felsorolt. ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INFEZMENYEK taneszközök. riaiisprésre álló költségkeretek ( a ^üvsbtte^tö^tok es pedagógusok ^ T t T ^ T ^ művészetoktatási Intézmény: W V *»0.000 Ft/feladatellátási hely Ft/feladatellátásl hely <* >» S ta " UlÓCSOP rt '?::;ff; o o b oo F / elatellátási hely. iskola 8 tanulócsoport felett 2.büU.uuu - > tí m n fl3 tó eovéb^meszkmk^setén O ^ I Z ^ ^ ^. iskola, kollégium es alapfokú művészei Ft /feladatellátást hely intézmény esetén: legfeljebb ', * -., ÍESZA elszámolható költségek általános útmutató 9. 8 Eavéb szoiaáltatasok (ESZA eiszan ^ ' Pont). h n az alábbi megosztásban a következő költségek Egyéb szolgáltatások kereteben az alább, elszámolására van lehetőség a projektben. Feladatellátás! helyen tervezhető «k feljebb 1,5%):. Nyilvánosság biztosításának költségei, f ^rtónán tervezhető költségek (legfeljebb 1,5 /o): Pálvázati szinten, összevontan (a fenntartónál) tervezn ^ l ^ o s s é g b ^ ^ ^ ^ könyvvizsgálat díja jogszabályi. projekthez kapcsolódó k te,.e z en előírásoknak megfelelően 50 mi,, Ft fe^ releváns). Közbeszerzéssel kapcsolatos költsége^ 'i, on a oroiekt elszámolható ' Fenti költségek együttesen nem tajjjd- J^»» van P e ien költségek pályázati költ^éoének 3 o/o-át. A projekt kereteoen le a (összevont tervezés eseten a SntTn^valtösszevont t e r v e z ^ ^ ^ ^ ^ ^ " e g Í adott feladatallátási helyre feladatellátási helyre jutó költségrész nem na, gé ye,t támogatás meghatározót ^ ^ ^ ^ ^ '" S o ^ S J - t ^ S a -et k ezo «tsége k Az általános költségek kereteben az alábbi elszámolására van lehetőség a projektben. Feladatellátási helyen tervezhető költségek (legfeljebb 3 % ):. < cval-mai megvalósításhoz. Menedzsment tevékenységhez csoporthoz e, szakma, kapcsolódó anyagköltség (pl. irodaszer). Postai és telekommunikációs (internet) költségek /

21 Pénzügyi kapcsolattartó neve (alább) Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelo Igazgatósága (OKMT) 1055 Budapest, Bihari János utca 5. ^ 1-Phen a postázott küldemény borítékján továbbá, hogy az azonosítható^ erc^ ^ a ^ ^ & ^ ^ feltétlenül tüntesse fel a pályázat szerződésmódosításhoz" megjelölést. Kérem hogy a szerződésmódosítással ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ az Ön személyes pénzügyi kapcsolattartó]anoz, renddkezésére - vin elözetes egyeztetés céljából a lent Felhívjuk szíves figyelmüket h o g y ^ ^ ^ X í L i dokumentumokat, ületve, hogy meeadott címre megküldem a sze zodes ^ ^ talal a a " szerződésmódosítással kapcsol tban ; httr^yy^wokmü^^ Pénzügyi Kapcsolattartó: Szürti Kitti szuj^üiitti(aokn^ Tel.: +36 (1) Ügyfélszolgálati idő: hétfő-csütörtök 9-11 és péntek 9-11 és óra között Tisztelettel: l^ieló lg,x- \ "V >" U'3 c GQ. rilyázati referens 4

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Általános feltételek... 3 3. Kifizetési igénylések típusai: előleg, időközi, záró... 4 3.1. Előleg... 4 3.1.1. Az előlegigénylés

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések kialakítása (tanulást segítő támogató formák bevezetése) c. pályázati

Részletesebben

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Ügyiratszám: BOM/01/2902/2015. 36/2015. számú Kormánymegbízotti utasítás Melléklete A területi NFA kötelezettségvállalási és gazdálkodási szabályzata 3525 Miskolc,

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ Útmutató az Integrációs Pedagógiai Rendszer 2014. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához Kiadás dátuma: 2015. március 9. Elszámolási Útmutató IPR-14 Tartalom

Részletesebben

A pályázati kategória kódja: NTP-FTP-14

A pályázati kategória kódja: NTP-FTP-14 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A fogyatékkal élő tanulók integráló környezetben megvalósuló tehetségsegítő programjainak megvalósulását, tehetségsegítő szolgáltatásokhoz történő hozzáférésének és a fogyatékkal élő

Részletesebben

86/2007. (VI. 28.) számú hat. A PÁLYÁZATOK KEZELÉSI RENDJE A SEMMELWEIS EGYETEMEN

86/2007. (VI. 28.) számú hat. A PÁLYÁZATOK KEZELÉSI RENDJE A SEMMELWEIS EGYETEMEN 86/2007. (VI. 28.) számú hat. A PÁLYÁZATOK KEZELÉSI RENDJE A SEMMELWEIS EGYETEMEN BUDAPEST 2007 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 4 II. PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSI REND

Részletesebben

~ ~. számú előterjesztés

~ ~. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~ ~. számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testület részére az ÁROP-3.A.2-2013 azonosítószámú, "Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi

Részletesebben

számára az iskolai egészségfejlesztési-drogmegelőzési (A pályázat kódja: KAB-IPP-08)

számára az iskolai egészségfejlesztési-drogmegelőzési (A pályázat kódja: KAB-IPP-08) Alap- és középfokú nevelési oktatási intézmények számára az iskolai egészségfejlesztési-drogmegelőzési tevékenység támogatása (A pályázat kódja: KAB-IPP-08) Pályázati Útmutató 2008. április 1. Fogalmak

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Készült: 2011. június 1. Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. Általános feltételek... 5 2. Kifizetési igénylések típusai: előleg, időközi, záró... 7 2.1. Normál előleg...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.3.10.B-12 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók MNP-III-PA/01/2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Közösségi Akciók Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város

Salgótarján Megyei Jogú Város Szám:33143/2013 Város Alpolgármestere J a v a s l a t a Zöldfa úti komplex telep-program című, TÁMOP 5.3.6-11/1-2012-0086 azonosító számú pályázathoz benyújtott konzorciumi szerződés módosításának jóváhagyására

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Könyvtári digitális tartalmak online elérhetőségének javítása c. Kiemelt Projekt felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.16-15 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az OBH Webes és könyvtári szolgáltatásainak, workflow alapú ügykezelésének, és az adatvédelmi nyilvántartásának

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 596/2011. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. január 27-én 17.30 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK. a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK. a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent Pályázati Felhívás és Útmutatókhoz, valamint Kiemelt Tervezési Felhívásokhoz Verzió: 2009-01 Hatályos: 2009. március

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló. Teljeskörű ügyfélazonosítás

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló. Teljeskörű ügyfélazonosítás RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Teljeskörű ügyfélazonosítás című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-2.3.8 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

Szabályzat kódja. Hatálybalépés. Utolsó módosítás - Verziószám 1/2015. Szabályozási felelős és kibocsátó. Főtitkár. Utoljára módosította

Szabályzat kódja. Hatálybalépés. Utolsó módosítás - Verziószám 1/2015. Szabályozási felelős és kibocsátó. Főtitkár. Utoljára módosította ELSZÁMOLHATÓSÁGI SZABÁLYZAT a 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 22/C. (1) bekezdés b)-d) pontjában meghatározott sportfejlesztési támogatás felhasználásának és elszámolásának szabályairól Szabályzat

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az integrált ügyfélszolgálatok interoperábilis informatikai infrastruktúrájának kialakítása című kiemelt

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban című normatív pályázati felhíváshoz Kódszám: ÁROP-229/A-2010

Részletesebben

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Szociális városrehabilitáció Ferencvárosban, József Attila terv I. ütem városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap

Részletesebben

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány által meghirdetett P26/2 kódjelű Új lakóotthonok létesítése

Részletesebben

Módszertani útmutató az uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzéséhez

Módszertani útmutató az uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzéséhez Módszertani útmutató az uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzéséhez 1 Szerzők: Fortvingler Judit (1. fejezet) Pappné dr. Nagy Ilona (2. fejezet) (1.sz. melléklet esettanulmány) Dr. Serényi Iván (3.

Részletesebben

RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS. az Államreform operatív program keretében

RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS. az Államreform operatív program keretében RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS az Államreform operatív program keretében Jogszabályok és folyamatok egyszerűsítése című könnyített elbírálású támogatási felhíváshoz Kódszám: ÁROP-2011-1.2.6/A Tartalom

Részletesebben

Gyermekek- és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek tagjainak, valamint az ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzéseinek támogatása

Gyermekek- és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek tagjainak, valamint az ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzéseinek támogatása Gyermekek- és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek tagjainak, valamint az ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzéseinek támogatása A pályázat kódja: IFJ-GY-13-C Pályázati Útmutató 1/24

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban

Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban PROJEKTTERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban c. kiemelt projekt elkészítéséhez

Részletesebben

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL Közzététel dátuma: 09.01.2012 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő: 13.02.2012 Dokumentáció beszerzésének - határideje

Részletesebben