Általános Művelődési Központ Dr. Kovács Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános Művelődési Központ Dr. Kovács Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény"

Átírás

1 Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelési Igazgatósága 1055 Budapest, Bihari Sándor u. 5. Levélcím: H-1374 Budapest Pf.: 564. Telefon: (1) Fax: (1) Internet: UMFT infovonal: Általános Művelődési Központ Dr. Kovács Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Dég Köztársaság u Iktatószám : K-2000K-2009-TÁMOP / /172 Budapest, december 19. Tárgy: Támogató levél Tisztelt Benczéné Somogyi Éva! Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott "Segítünk, hogy magad tudd csinálni - Együtt a hátrányos helyzetű gyermekekért" című, TÁMOP / jelű pályázatát az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága vezetőjeként Ft összegű támogatásra érdemesnek ítéltük. A támogatási szerződésben és a pályázatában foglaltak szerint Európai Szociális Alapból, valamint a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény alapján a XIX. Uniós Fejlesztések fejezet 3. és 8. jogcímcsoport Társadalmi megújulás Operatív Program előirányzatból egyszeri, vissza nem térítendő támogatásban részesül. A támogatás folyósításának előfeltétele a Általános Művelődési Központ Dr. Kovács Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és a Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága képviseletében eljáró Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága, mint közreműködő szervezet közötti támogatási szerződés megkötése. A szerződéskötés feltételeiről a mellékelt tájékoztató nyújt tájékoztatást. Felhívom szíves figyelmét, hogy az előfeltételek határidőre történő teljesítésének elmulasztása esetén a támogatás odaítélésére vonatkozó döntés érvényét veszti. A tájékoztatóban megjelölt dokumentumokat 5 példányban (2 eredeti és 3 másolati példány) jelen levél kézhezvételétől számított 45 napon belül kérjük benyújtani. Tüntesse fel minden egyes benyújtott dokumentumon a pályázati azonosító jelét: TÁMOP / Az ajánlott levélként benyújtásra kerülő beadványt a következő címre kérjük megküldeni: Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága 1055 Budapest, Bihari János u. 5. Kérjük továbbá, hogy az azonosíthatóság érdekében a postázott küldemény borítékján tüntesse fel a pályázat azonosító jelét, az ügyintéző nevét valamint az dokumentum szerződéskötéshez megjelölést. Tájékoztatom, hogy a döntéssel kapcsolatban jogszabálysértés vagy a pályázati kiírás szerinti tájékoztatásban foglaltak megsértése esetén jelen levelem kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül a 255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet 19. (1) bekezdése alapján panaszszal élhet. Panaszát a Közreműködő Szervezet döntése ellen az alábbi címre küldje: 1

2 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség - Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága Cím: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. i Panaszát az NFÜ döntése ellen az alábbi címre küldje: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség - Jogi Főosztály Cím: 1077 Budapest, Wesselényi u Kérem, hogy a pályázatával kapcsolatban felmerülő bármely kérdésével forduljon az Ön személyes kapcsolattartójához, aki a megjelölt időpontokban készséggel áll rendelkezésére. Kapcsolattartó: Bíróné Balla Éva Tel.: Ügyfélszolgálati idő: Hétfő - Csütörtök: ig Péntek: ig Üdvözlettel: Keszthelyi Károlyné MB. főigazgató Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága 2

3 I. Tájékoztató a Támogatási Szerződés megkötésének feltételeiről A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a Kedvezményezett az OKM Támogatáskezelő részére a következő dokumentumokat rendelkezésre bocsássa. Ezen dokumentumok rendelkezésre bocsátásáig a Támogatási Szerződés megkötésére nem kerülhet sor: 1. sz. melléklet: A Projekt elszámolható költségei 2. sz. melléklet: A Projekt elszámolható költségek részletezése és szöveges indoklás 3. sz. melléklet: A Projekt forrásai 4. sz. melléklet: A Projekt számszerűsíthető eredményei 5. sz. melléklet: Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások (amennyiben releváns, konzorciumi tagonként) 6. sz. melléklet: Eltérések listája 7. sz. melléklet: Pénzügyi elszámolás részletes szabályai 8. sz. melléklet: Az aláírók banki vagy közjegyző által hitelesített vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírási címpéldánya rendelkezésre áll. 9. sz. melléklet: Banki nyilatkozat a kedvezményezett által az adott projekt támogatásának kezelésére szolgáló bankszámla nyitásáról 10. sz. melléklet: Előlegigénylésről szóló nyilatkozat 11. sz. melléklet: Közbeszerzési terv (amennyiben releváns) 12. sz. melléklet: Amennyiben a közbeszerzési eljárást feltételesen lefolytatták/ megkezdték, a pályázó által lefolytatott / megkezdett feltételes közbeszerzési eljárás dokumentációja, a megjelent hirdetmény, az ajánlatok elbírálásának befejezésekor készített összegezés, jogorvoslati eljárás esetén a Közbeszerzési Döntőbizottság határozata, valamint a vállalkozói 13. sz. melléklet: Alapító okirat 14. sz. melléklet: Nyilatkozat köztartozás-mentességről 15. sz. melléklet: Kitöltött Országos Támogatási Monitoring Rendszer adatlap 16. sz. melléklet: Bíráló Bizottság által megfogalmazott szempontok szerint módosított Projektjavaslat/ Pályázat elemek 17/A sz. melléklet: Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására (projektfinanszírozás) Nem releváns 17/B sz. melléklet: Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására (konzorciumi finanszírozás) 18. sz. melléklet: Nyilatkozat a megkötendő Támogatási Szerződés alapján nyújtott támogatást megelőzően kapott csekély összegű (de minimis típusú) támogatásokról 19. sz. melléklet: Hitelfelvétel esetén hitelszerződés; a pályázathoz csatolt hitelígérvényre vonatkozóan Nem releváns 20. sz. melléklet: Nyilatkozat arról, hogy határozatban előírt teljesítetlen kötelezettsége nincs a projekt megvalósításának helyszínén illetékes szerveknél Nem releváns 21. sz. melléklet: Egyéb költségvetési támogatás esetén a támogatásról szóló döntés Nem releváns 22. sz. melléklet: Egyéb forrás igénybevétele esetén a banki átutalásról megbízás, vagy 23. sz. melléklet: MNV Zrt. által kiállításra kerülő tulajdonosi hozzájárulás a pályázatból 24. sz. melléklet: Kiviteli tervdokumentáció vagy a kivitelezési tendereztetésre elkészített 25. sz. melléklet: A projekt kifizetési ütemezése negyedéves bontásban Nem releváns 26. sz. melléklet: Tulajdoni lap Nem releváns 27. sz. melléklet: Szükséges hatósági engedélyek (pl. Működési engedély) Nem releváns 28. sz. melléklet: Kiegészítő nyilatkozat adattovábbításhoz Nem releváns 29. sz. melléklet: Eszközlista 3

4 Felhívom a tisztelt pályázó figyelmét, hogy a mellékletek aláírása kötelező valamenynyi oldalon. A támogatási szerződés megkötésének további feltétele, hogy a Kedvezményezett az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága részére eljuttassa a TÁMOP / Bíráló Bizottság által hozott támogatási feltétel szerint az alábbi szempontoknak megfelelve a módosított pályázati dokumentáció elemeit. Az alábbi dokumentumok rendelkezésére bocsátásáig a Támogatási Szerződés megkötésére nem kerülhet sor: Szükséges a tervezett költségvetés átdolgozása a következők figyelembevételével: A BB által feltett tisztázó kérdésekre adott választ a költségvetés szöveges indoklásában is szerepeltetni szükséges. A költségvetést és a költségvetés szöveges indoklását javítani szükséges az alábbiak szerint: A költségtáblákban nincsenek kitöltve a kötelezően betartandó költségvetési korlátok. Dr. Kovács Pál Általános Iskola: A szöveges indoklásból ki kell derülnie, hogy a projektmenedzser a pályázó alkalmazásában áll. A IV./511. soron csak a képzésekhez kapcsolódó anyagköltségek számolhatók el. Amennyiben nem képzéshez kapcsolódnak, akkor az V./511. soron számolhatók el. A rendezvények anyagköltségét az V./511. soron lehet betervezni. Az általános költségek között betervezett internet hálózat kialakítása nem számolható el, csupán az internet szolgáltatás havidíja. Ez alapján a költségvetést módosítani szükséges úgy, hogy az Általános költségek oszlop végösszege változatlan maradjon. A költségtáblában az V./526. sorra vezették fel az összeget az 529. sor helyett. Bóbita Óvoda: A IV./511. soron csak a képzésekhez kapcsolódó anyagköltségek számolhatók el. Amennyiben nem képzéshez kapcsolódnak, akkor az V./511. soron számolhatók el. A költségtáblába nem került felvezetésre a IV. oszlopban az 511. sorra a megfelelő összeg. Kaposvári Egyetem: A III./529. soron az e., f., és g pontokban szereplő hospitálást az V./529. soron szükséges elszámolni. A III./529. soron a szöveges indoklásban 18 hónap szerepel, viszont 12 hónappal számolnak. Az e., pontban a szöveges indoklásban Ft/hó összeg szerepel, viszont Ft/hó-val számolnak. A g., pontban a szöveges indoklásban Ft/hó szerepel, viszont Ft-tal számolnak. Az összegeket és az indoklásokat összhangba szükséges hozni. Összköltségvetés: A költségtáblában az általános költségek 511. sorában nem szerepel összeg. A könyvelő és a projekt adminisztrátor bére a projektmenedzsmentnél tervezendő, de az átcsoportosítással sérülne a projektmenedzsment korlát, ezért Tartalékra kérjük a Ft+ járulékot átcsoportosítani. A fenti megállapítások figyelembe vételével javítani szükséges a szöveges indoklásokat és a költségtáblákat. Az összköltségtáblát és annak szöveges indoklását, a konzorciumi partnerek költségvetései alapján aktualizálni szükséges. 4

5 Felhívom a figyelmet, hogy csak olyan módosítások fogadhatók el, amelyeket esetleg a fent felsorolt, Bíráló Bizottság által kért módosítások idéztek elő. Egyéb változtatást nem tehetnek a pályázati dokumentációban. 5

Felhívjuk továbbá szíves figyelmét, hogy Irányító Hatóság vezetője a támogatási szerződés megkötésének előfeltételeként az alábbiakat határozta meg:

Felhívjuk továbbá szíves figyelmét, hogy Irányító Hatóság vezetője a támogatási szerződés megkötésének előfeltételeként az alábbiakat határozta meg: ------ ----- SZÉCHENYI TERV Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Szombathely Kossuth Lajos utca 1~3. 9700 Iktatószám : K-2013-TIOP-1.2.l.A-12jl.- 0660235/130 Budapest, 2013. június 14. Tárgy: értesítés

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2012. augusztus hó 30. napján tartandó Képviselőtestületi

Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2012. augusztus hó 30. napján tartandó Képviselőtestületi E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2012. augusztus hó 30. napján tartandó Képviselőtestületi ülésére Tárgy: Három Szirom Óvoda építése Hajdúhadházon című, ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0014

Részletesebben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. TRESZNER Villamosipari, Szolgáltató Kft. Pécs Budapest, 2009.08.13. Hársfa u. 48. Iktatószám: K-2009-GOP-2.1.1-09/B.-0156309 7627 Tárgy: Szerződéskötés feltételei Tisztelt Pályázó! Hivatkozással a Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

Támogatási Szerződés tervezet (1milliárd forint alatti támogatási összeggel megvalósuló projektekhez)

Támogatási Szerződés tervezet (1milliárd forint alatti támogatási összeggel megvalósuló projektekhez) Azonosító szám: TIOP-2.1.2-08/1-2009-0005 Támogatási Szerződés tervezet (1milliárd forint alatti támogatási összeggel megvalósuló projektekhez) amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. "Déli-Belváros megújítása projekt - Belváros művészeti negyedének létrehozása" KMOP- 5. 2. 2/B-09-2f-20 l 0-000 l

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. Déli-Belváros megújítása projekt - Belváros művészeti negyedének létrehozása KMOP- 5. 2. 2/B-09-2f-20 l 0-000 l TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS "Déli-Belváros megújítása projekt - Belváros művészeti negyedének létrehozása" Azonosító szám : KMOP- 5. 2. 2/B-09-2f-20 l 0-000 l ~PR.QRÉGIÓ Nemzell Fe]lem'll 0gynök$ét l www.u)szochonyltorv.9

Részletesebben

2015. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

2015. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály 2015. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a honvédelmi eszmét népszerűsítő rendezvények támogatására A pályázat kódja: HM TKHKF HON-2015

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

A Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. Az ember jogok, demokrácia és külpolitika tárgyában

A Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. Az ember jogok, demokrácia és külpolitika tárgyában A Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Az ember jogok, demokrácia és külpolitika tárgyában (A pályázat kódszáma: KÜM-2011-7) A Külügyminisztérium a Külügyminisztérium fejezeténél

Részletesebben

Támogatási Szerződés szakaszolt projekt II. szakaszának megvalósítására

Támogatási Szerződés szakaszolt projekt II. szakaszának megvalósítására Iktatószám: Kedvezményezett neve: Projekt címe: Projekt azonosítószám: KEHOP-1.3.1. Támogatási Szerződés szakaszolt projekt II. szakaszának megvalósítására Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP 7.13.0/15 konstrukció Egyházi épületek 2014-2020 időszakban megvalósuló energiahatékonysági fejlesztéseinek előkészítése Érvényes: 2015.

Részletesebben

Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály. Sport pályázat

Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály. Sport pályázat Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály 2015. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Sport pályázat A pályázat kódja: HM TKHKF SPORT-2015 A pályázat tárgya: sport pályázat A Honvédelmi

Részletesebben

«keltezés» TÁMOGATÓI OKIRAT

«keltezés» TÁMOGATÓI OKIRAT ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (ESZA Nonprofit Kft.) Budapest, Váci út 45. 1134 Iktató szám: «Iktató_szám» Pályázó neve: «pályázó_neve» Pályázó címe: «irsz» «varos», «utca» «hsz» Tárgy: Támogatási

Részletesebben

Támogatási Szerződés tervezet (1milliárd forint alatti támogatási összeggel megvalósuló projektekhez)

Támogatási Szerződés tervezet (1milliárd forint alatti támogatási összeggel megvalósuló projektekhez) Azonosító szám: Támogatási Szerződés tervezet (1milliárd forint alatti támogatási összeggel megvalósuló projektekhez) amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA Azonosító szám: Iktatószám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA amely létrejött egyrészről a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (1055 Budapest, Honvéd u 13-15.), mint a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Együttműködéssel az alapszolgáltatások fejlesztéséért TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0026 1 / 33 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest,

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2008. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az illegális hulladéklerakók felszámolásának feladataira 2008.

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2008. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az illegális hulladéklerakók felszámolásának feladataira 2008. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2008. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az illegális hulladéklerakók felszámolásának feladataira 2008. 2008. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az illegális hulladéklerakók felszámolásának

Részletesebben

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. Pályázati kategória kódja: NEA-TF-15-SZ Meghirdetés dátuma:

Részletesebben

A Földművelésügyi Minisztérium. 2014. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Földművelésügyi Minisztérium. 2014. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Jóváhagyom: Dr. Fazekas Sándor A Földművelésügyi Minisztérium 2014. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának

Részletesebben

Másrészről, ( Székhely:.., Szervezet képviselője: ), továbbiakban mint Címzett

Másrészről, ( Székhely:.., Szervezet képviselője: ), továbbiakban mint Címzett TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) a Cigánd szociális városrehabilitációja című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek támogatására amely

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS az Európai Területi Társulások 2014. évi támogatására (A pályázat kódja: ETT-14)

PÁLYÁZATI KIÍRÁS az Európai Területi Társulások 2014. évi támogatására (A pályázat kódja: ETT-14) PÁLYÁZATI KIÍRÁS az Európai Területi Társulások 2014. évi támogatására (A pályázat kódja: ETT-14) A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium megbízásából a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (a továbbiakban:

Részletesebben

az EUREKA Programban való magyar részvétel támogatására

az EUREKA Programban való magyar részvétel támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap az EUREKA Programban való magyar részvétel támogatására Kódszám: EUREKA_HU_12 1 TARTALOM A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK...3 A.1. A pályázati kiírás

Részletesebben

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága állásfoglalása alapján a kedvezményezett átcsoportosíthatja az előirányzatokat.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága állásfoglalása alapján a kedvezményezett átcsoportosíthatja az előirányzatokat. ji ' ":!'" - \. kerület Kőbányai '') ',.. iselo-tesíülct ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat. / ^, / / 1102 Budapest Szent László tár 29. AK+I3J jwf? >O c a > Tárgy: A TÁMOP -3.1.4-08/1-2009-0007

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: DDOP-3.1.3/G-14-2014-0061 Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzetgazdasági Minisztérium (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: Támogató)

Részletesebben

A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA MAGYAR CIVIL SZERVEZETEKNEK

A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA MAGYAR CIVIL SZERVEZETEKNEK A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA MAGYAR CIVIL SZERVEZETEKNEK AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL PÁLYÁZATI ÚTON TÁMOGATOTT NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSI PROJEKTJEIHEZ SZÜKSÉGES ÖNRÉSZ BIZTOSÍTÁSÁHOZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁS

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A KÖZÉPFOKÚ ZENEMŰVÉSZTI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE KIÍRÁSRA KERÜLŐ TANESZKÖZ BESZERZÉS TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A KÖZÉPFOKÚ ZENEMŰVÉSZTI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE KIÍRÁSRA KERÜLŐ TANESZKÖZ BESZERZÉS TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A KÖZÉPFOKÚ ZENEMŰVÉSZTI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE KIÍRÁSRA KERÜLŐ TANESZKÖZ BESZERZÉS TÁMOGATÁSÁRA A FELHÍVÁS A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZ NFA KA 7/2014. SZÁMÚ TÁMOGATÁSI

Részletesebben

SZEKERES LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNNYAL

SZEKERES LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNNYAL PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ Zrt. (a továbbiakban: BGA Zrt.) a SZEKERES LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNNYAL (a továbbiakban: SZLA) együttműködve nyílt pályázatot hirdet 1. A pályázat célja: A Szerbiában

Részletesebben